Sunteți pe pagina 1din 17

Introducere..............................................................................................

2
1. Caracteristicile administraiei publice..........................................3
2. Administraia i mediul social......................................................4
3. Administraia i mediul politic.....................................................6
4. Administraia i mediul juridic.....................................................7
Concluzii.................................................................................................16
Bibliora!ie.............................................................................................17
Introducere
Administraia public" este un subsistem din cadrul ansamblului statal# i
implicit o component" a sistemului social lobal. $n %iziune sistemic"# ea
reprezint" o reunire de elemente dispuse &ntr'o anumit" structur" i supuse unor
le"turi sau unor interaciuni# at(t &ntre p"rile care o compun# c(t i &ntre
ansamblul pe care &l alc"tuiete i mediul social# politic i juridic &n care este
interat".
)biecti%ele re!eratului*
$neleerea multiplelor interdependene care se mani!est" &ntre
administraie i mediu+
$neleerea relaiilor speci!ice dintre administraie i mediul social+
Cunoaterea relaiilor speci!ice dintre administraie i mediul politic+
Cunoaterea relaiilor speci!ice dintre administraie i mediul juridic#
reprezentat# &n esen"# de dreptul administrati%
2
1. Caracteristicile administraiei publice
,entru de!inirea administraiei publice# un reputat autor
1
# Antonie Ioro%an#
pornete de la premisa c" aceasta este specia !enomenului administrati% care
cuprinde !aptele administrati%e ce au ca !inalitate realizarea %alorilor politice.
n ceea ce privete fenomenul administrativ, acelai autor
2
, fcnd o
sintez a doctrinei franceze, arat c acesta prezint urmtoarele trsturi:
a) este un fenomen social;
b) presupune organizarea unor mijloace pentru atingerea unor
obiective;
c) obiectivele sunt stabilite de o autoritate superioar;
d) se extinde pn la activitatea de nfptuire material a obiectivelor!
$n cazul administraiei publice# !iind %orba de %alori politice# care sunt de
interes public# acestea se realizeaz" &n reim de putere public".
-ezult" c"# de!iniia administraiei publice are ca en pro.im s!era !aptelor
administrati%e# iar ca di!eren" speci!ic" realizarea %alorilor politice# &n reim de
putere public".
/eci sfera noiunii administraie public0 conine faptele administrative,
ndeplinite n regim de putere public, avnd ca finalitate realizarea valorilor
politice.
/ac" e.plicit"m sintama 1!apte administrati%e0 prin anumite tr"s"turi ale
!enomenului pe care &l re!lect"# putem s'o &nlocuim cu e.presia 1acti%itate
oranizat" de e.ecutare a unor comandamente stabilite de o autoritate superioar"0.
/ar autoritatea superioar"# &n cazul administraiei publice# o reprezint" instituiile
politice.
Ajunem ast!el la urm"toarea de!iniie ec2i%alent"* administraia public
este activitatea organizat de executare, n regim de putere public, a unor
comandamente stabilite de instituiile politice.
"
#ntonie $%&'%(#), Tratat de drept administrativ, *di+ia a $$$,a restructurat, revzut i adugit, vol!$,
*d! #--.*/0, .ucureti,211", p!2!
2
Ibidem!
3
,otri%it acestei de!iniii# administraia public" prezint" urm"toarele
caracteristici de!initorii*
este un ansamblu de structuri sau !orme oranizatorice# care au ca
tr"s"tur" comun" !aptul c" des!"oar" o acti%itate e.ecuti%"# de reul"
3
#
de pe poziii de autoritate !a" de particulari# &n %ederea realiz"rii unor
obiecti%e politice+
prin acti%itate e.ecuti%"# &n acest caz# se &nelee acti%itatea de oranizare
a e.ecut"rii leii sau e.ecutarea direct" a leii +
reim de putere public" &nseamn"# &n spe"# at(t capacitatea de a emite
acte unilaterale obliatorii# c(t i capacitatea de a realiza o serie de !apte
materiale pentru aducerea la &ndeplinire a actelor unilaterale obliatorii#
inclusi% constr(nerea direct".
) analiz" sumar" a acestor caracteristici ne arat" c" administraia public" are
o natur" comple."* social"# juridic" i politic".
2. Administraia i mediul social
$ntre societate# ca sistem lobal# i stat# ca subsistem component# e.ist" multiple
relaii de interdependen".
Administraia public"# subsistem al sistemului statal# are misiunea s"
promo%eze# s" realizeze i s" apere acele %alori sociale consacrate juridic# de
reul" i &n principal prin relement"ri primare e.terioare ei sau# cu alte cu%inte#
stabilite prin lee# care e.prim" anumite interese sociale# corespunz"toare unor
ne%oi sociale !undamentale# considerate ca atare de puterea leislati%".
Ca !enomen suprastructural de natur" instituional"# administraia public"
este determinat" &n mod esenial de !undamentele economice pe care se sprijin"# de
relaiile sociale &n care se "sete i de modul de alc"tuire i !uncionare a statului
din care !ace parte.
3
4punem de regul, deoarece exist i rela+ii de colaborare 5caracterizate prin pozi+ii de egalitate), spre
exemplu cu diveri reprezentan+i ai societ+ii civile 5asocia+ii, funda+ii), pentru realizarea unor obiective de
interes public!
4
Ast!el# &ntr'o economie de pia"# administraia public" este c2emat" s"
%e2eze la asiurarea derul"rii normale i leale a relaiilor speci!ice iniiati%ei
pri%ate i liberei concurene# inter%enind &n situaia &nc"lc"rii reulilor ce
u%erneaz" relaiile economice# &n %ederea restabilirii lor. /e asemenea#
administraia are responsabilitatea estion"rii bunurilor din domeniul public i
pri%at# de interes naional sau local# !ie direct# de c"tre autorit"ile care o alc"tuiesc#
!ie prin intermediul reiilor autonome i al societ"ilor comerciale pe care le are &n
subordine.
$ntr'un stat de drept# autorit"ile administraiei publice asiur" condiiile
necesare e.ercit"rii nest(njenite a drepturilor i libert"ilor cet"enilor# contribuie la
promo%area i ap"rarea lor. /e asemenea# administraia public" asiur" prestarea
de ser%icii publice &n cele mai di%erse domenii* &n%""m(nt# s"n"tate# cultur"#
edilitar'ospod"resc# ordine public"# etc.
,rin toate aspectele sumar enunate mai sus# administraia public" inter%ine
&n mediul social# dup" cum acesta# la r(ndul lui# inter%ine asupra administraiei
publice.
Inter%enia mediului social asupra administraiei publice poate !i
neinstituionalizat" 3de natur" socioloic"4 # atunci c(nd se produce di!uzarea &n
mediul administrati% a unor concepii# obiceiuri i comportamente &ndeobte
practicate# sau poate !i instituionalizat"# atunci c(nd prin modul de oranizare i
!uncionare a autorit"ilor administraiei publice sunt pre%"zute proceduri pentru
adaptarea la ne%oile di!eritelor rupuri sociale.
$n m"sura &n care administraia public" %ine &n &nt(mpinarea ne%oilor sociale
!undamentale i corespunde e.ienelor pri%ind satis!acerea acestora# e.ist" un
raport de compatibilitate &ntre ea i mediul social# &ntruc(t &i &ndeplinete misiunea
social".
/ac" &ns"# administraia public" nu %ine &n &nt(mpinarea acestor ne%oi# iar
cadrul s"u instituional i !uncional nu este recepti% la in!ormaiile i impulsurile
mediului social# ea trebuie re!ormat"# prin utilizarea &ntreii ame de mijloace# de
la reoraniz"ri# p(n" la restructur"ri de personal.
5
3. Administraia i mediul politic
,uterea e.ecuti%" este una dintre !ormele de mani!estare a puterii publice#
c"reia &i corespund sub aspect oranizatoric autorit"ile administraiei publice.
Comparati% cu puterea leislati%"# &n cadrul c"reia reprezentarea politic" este bine
conturat" i interesele politice sunt promo%ate &ntr'o !orm" oranizat"#
administraia public" se distine de mediul politic# cel puin &n majoritatea
structurilor i aciunilor sale. $ntr'ade%"r# dei conducerea administraiei publice la
ni%el central i local este aleas" sau desemnat" pe criterii politice# totui imensa
majoritate a personalului din administraie o constituie !uncionarii publici numii
potri%it pre"tirii i competenei lor pro!esionale# deoarece transpunerea leii &n
realitate implic" un %olum &nsemnat de acti%it"i te2nice.
-ezult" c"# &ntre sistemul administrati% i sistemul politic e.ist" un comple.
de relaii sau cone.iuni# care ajun p(n" la e.istena unor zone de inter!eren".
-e!eritor la cone.iunea dintre sistemul politic i cel administrati%# un reputat
autor !rancez# 6ac7ues 8iller
4
# a!irm" c" este imposibil" separarea instituiilor
politice# c"rora le aparine decizia politic"# de oranele administrati%e care au
sarcina e.ecut"rii acesteia. 9actorii politici i structurile administrati%e nu pot
aciona dec(t &mpreun" pentru rezol%area problemelor publice# &ncep(nd cu
sesizarea i e%aluarea acestor probleme# continu(nd cu elaborarea deciziei#
e.ecutarea ei i e%aluarea rezultatelor obinute.
$n ceea ce pri%ete inter!erena dintre sistemul politic i cel administrati%#
acelai autor arat" c" primarul !ace parte at(t din sistemul politic# c(t i din
sistemul administrati%. $n acelai sens# se pronun" i Antonie Ioro%an# c(nd
analizeaz" modul de relementare a separaiei puterilor i implicaiile asupra
administraiei publice# potri%it Constituiei -om(niei din anul 1::1 *0C(t pri%ete
;u%ernul# este imposibil s" se !ac" o departajare a atribuiilor preponderent politice
de atribuiile preponderent administrati%e# pentru simplul moti% c" &n Constituia
noastr"# la !el ca &n majoritatea constituiilor moderne# nu este &nscris un tablou al
atribuiilor sale. <eiuitorul constituant s'a limitat doar la precizarea rolului
6
7! 8$--*&, Administrations compares, Les systmes politico-administratifs de l'Europe des ou!e, *d!
9%):/;&*4:$*), <aris = ">>3, pp! "","2!
6
;u%ernului 3=4 asigur realizarea politicii interne i externe a rii i exercit
conducerea general a administraiei publice 3art.1>140.
5
$n continuare# autorul
citat remarc"* 1 3=4 doctrina opereaz" cu noiunea de 1e.ecuti%0 pentru a e%oca
acti%itatea public"# ce nu este nici lei!erare i nici justiie# realizat" de autorit"ile
cu caracter constituional i cu origine politic# care impulsioneaz" administraia
public"# !orm(nd# de !apt# conducerea acesteia0
6
. /e aici rezult" c"# autorit"ile
administraiei publice au de !apt un caracter politico'administrati%# conducerea
acestora situ(ndu'se &n zona de inter!eren" dintre s!era politicului i s!era
e.ecuti%ului. /eci marea majoritate a autorit"ilor i instituiilor administraiei
publice au at(t o component" administrati%"# de natur" te2nic"# cu rol de concepie
i de e.ecuie# c(t i una politic"# cu rol de decizie i de conducere la ni%elul
superior.
?rebuie &ns" precizat c"# natura politico'administrati%" a autorit"ilor
administraiei publice nu !ace ca acti%itatea lor s" se con!unde cu acti%itatea
politic". Acti%itatea administraiei publice &i p"streaz" o anumit" autonomie# &n
raport cu acti%itatea politic"# datorit" speci!icit"ii aciunilor de oranizare a
e.ecut"rii leii i de realizare a ei &n concret# &ntr'o societate democratic". /ei
leile sunt &n bun" parte e.presia %oinei unei majorit"i politice parlamentare#
punerea &n e.ecutare# de c"tre administraie# a relement"rilor adoptate nu are
caracter politic# deoarece aceasta are &n %edere doar elementul juridic# e%entual
dublat de considerente de actualitate sau oportunitate naional" sau local". @u sunt
admise considerente i presiuni politice care s" &n!r(n" lealitatea sau s" a!ecteze#
prin discriminare# ealitatea &n !aa leii.
4. Administraia i mediul juridic
Aediul juridic# sau dreptul ca sistem normati%# este un produs al statului# al
oranelor sale# inclusi% administrati%e# care &i mani!est" aciunea &n mod relati%
independent c2iar asupra autorit"ilor care &l creeaz"# acestea !iind obliate s" se
supun" at(t relement"rilor autorit"ilor superioare# c(t i propriilor relement"ri.
?
#!$%&'%(#), op"cit", p!2@!
2
Ibidem, p!A"!
7
Cu alte cu%inte# autorit"ile publice au un c(mp limitat de aciune# &n sensul
c" nu pot s"%(ri dec(t acele acte sau !apte juridice i nu pot intra dec(t &n acele
raporturi de drept# pentru care leea le con!er" o competen" determinat".
$n acelai timp# pluralitatea# di%ersitatea i %olumul mare al structurilor
administrati%e# precum i multitudinea i %arietatea aciunilor e.ecuti%e &ntreprinse
de acestea impun ordonarea sistemului de orane i coordonarea acti%it"ilor# ceea
ce numai relementarea juridic" o poate realiza.
-elaiile administraiei publice cu mediul juridic se des!"oar"# &n principal#
&n cadrul dreptului administrati%.
@ormele dreptului administrati% sunt acea cateorie de norme juridice care
con!er" administraiei publice posibilitatea s" se mani!este &n raporturile de drept
ca subiecte &n%estite cu atribuii de realizare a puterii e.ecuti%e. /e aici rezult" c"#
dreptul administrati% determin" e.istena i aciunea administraiei publice.
Aceasta# la r(ndul ei# in!lueneaz" &n mod 2ot"r(tor dreptul administrati%# deoarece
majoritatea co%(ritoare a normelor administrati%e sunt emise c2iar de
administraie sau la iniiati%a ei.
A%(nd &n %edere relaiile at(t de str(nse dintre administraia public" i
dreptul administrati%# %om prezenta succint c(te%a elemente de speci!icitate ale
normelor de drept administrati%.
@ormele de drept administrati%# pe l(n" tr"s"turile enerale comune
oric"rei norme juridice# au anumite tr"s"turi caracteristice.
$n primul r(nd# normele dreptului administrati% sunt &n e.clusi%itate
produsul %oinei autorit"ilor publice leislati%e sau e.ecuti%e# iar nu a altor
subiecte de drept# ast!el &nc(t ele nu pot !i reuli recunoscute sau sancionate de
stat# ca &n cazul cutumei i al relement"rilor proprii ale di%erselor oranizaii sau
asociaii nestatale.
$n al doilea r(nd# emiterea normelor de drept administrati% se !ace &n
e.ercitarea preroati%elor de putere public"# nu ca &n cazul persoanelor de drept
pri%at care &i pot relementa i ele raporturile deri%(nd din administrarea sau
B
estionarea patrimoniului propriu# &n %irtutea capacit"ii lor juridice de drept
comun.
$n al treilea r(nd# !ora de constr(nere a statului# care aranteaz" la ne%oie
aplicarea normelor administrati%e# este e.ercitat" c2iar de autorit"ile aparin(nd
sistemului e.ecuti%.
,entru a e%idenia substana in!luenelor e.ercitate de dreptul administrati%
asupra administraiei publice# %om prezenta succint * clasi!icarea normelor de drept
administrati%# iz%oarele dreptului administrati% i anumite tr"s"turi ale raporturilor
de drept administrati%.
@ormele de drept administrati% se clasi!ic" dup" mai multe criterii.
A. /up" obiectul de relementare# normele de drept administrati% se
clasi!ic" &n norme oranice sau instituionale# norme procedurale i norme
materiale*
' normele oranice# numite i norme de oranizare# sunt cele prin care se
relementeaz" &n!iinarea# structura# !uncionarea i atribuiile
autorit"ilor administrati%e# precum i ale instituiilor din subordinea lor+
' normele procedurale sunt cele care relementeaz" !orma &n care se
realizeaz" anumite acti%it"i ale administraiei publice 3de e.emplu cele
pri%ind procedura constat"rii i sancion"rii contra%eniilor4+
' nomele materiale sunt cele care relementeaz" drepturile i obliaiile din
cadrul raporturilor juridice &n care intr" administraia# pentru e.ecutarea
pre%ederilor leale# inclusi% &n cazul &nc"lc"rii acestor pre%ederi de c"tre
subiectele de drept.
B. /up " s!era de cuprindere a relaiilor sociale relementate# normele de
drept administrati% se clasi!ic" &n norme enerale# norme speciale i norme de
e.cepie*
' normele enerale au cea mai mare s!er" de cuprindere# reunind cele mai
importante reuli de baz" ale acti%it"ii e.ecuti%e+
:
' normele speciale se re!er" la cateorii limitate de raporturi juridice# dintr'
un domeniu restr(ns al acti%it"ii e.ecuti%e# dero(nd# de reul"# de la
normele enerale+
' normele de e.cepie %izeaz" situaii cu totul deosebite# atipice# dero(nd
at(t de la normele enerale c(t i de la cele speciale.
C. /up" conduita prescris"# normele administrati%e pot !i onerati%e#
pro2ibiti%e sau permisi%e*
' normele onerati%e obli" la &ndeplinirea unei acti%it"i+
' normele pro2ibiti%e sunt cele care interzic s"%(rirea unei aciuni+
' normele permisi%e sunt cele care las" subiectelor de drept libertatea de
conduit"# &n limitele pre%"zute de ele.
/. /up" subiectele de drept c"rora li se adreseaz"# normele de drept
administrati% pot !i interne sau e.terne*
' normele interne produc e!ecte &n interiorul autorit"ilor administrati%e#
cateorie &n care intr" reulamentele de oranizare i !uncionare i
reulamentele de ordine interioar"+
' normele e.terne produc e!ecte &n a!ara administraiei i &n raporturile ei
cu terii.
Iz%oarele dreptului administrati% prezint" mai multe tr"s"turi# i anume*
1. 9orma scris" de e.primare este o condiie ad validitatem.
2. @orma scris" trebuie s" !ie cuprins" &ntr'un act normati% de relementare+
ea nu poate !i !ormulat" printr'o 2ot"r(re judec"toreasc" sau pe cale
doctrinar".
3. Actele normati%e administrati%e trebuie emise &ntotdeauna de autorit"ile
publice competente.
4. Iz%oarele dreptului administrati% sunt constituite &ntr'un sistem unitar+
componentele acestuia sunt ordonate &n ansamblu potri%it criteriului
!orei juridice# &ncep(nd cu Constituia# continu(nd cu leile# decretele
prezideniale# actele normati%e ale u%ernului i ale minitrilor# i
termin(nd cu actele normati%e ale autorit"ilor administraiei publice
1>
locale. Cle au !ora juridic" a poziiei pe care autorul lor o ocup" &n
ierar2ia sistemului autorit"ilor publice.
5. $n dreptul administrati% nu constituie iz%or de drept obiceiul juridic#
practica judiciar" i doctrina juridic"+ &n mod e.cepional# pot !i iz%oare
de drept reulile de con%ieuire social"# &n materie contra%enional"# dar
numai atunci c(nd leea !ace trimitere e.pres" la ele.
9enomenul de administraie public" prezint" o mare %arietate de raporturi
administrati%e. $n mod !iresc# pentru cunoaterea lor se utilizeaz" operaiunea
loic" de clasi!icare# utiliz(ndu'se di%erse criterii. $n analiza relaiilor
administraiei publice cu mediul# prezint" un interes deosebit cadrul &n care se
situeaz" destinatarii normei administrati%e. Ast!el# se distin dou" mari cateorii
de raporturi administrati%e* raporturile interne# care se deruleaz" &n interiorul
administraiei publice# i raporturile e.terne# care se deruleaz" &ntre administraie i
teri.
A. Raporturile administrative interne %izeaz" relaiile din cadrul
autorit"ilor administraiei publice i relaiile dintre autorit"ile administraiei
publice. /up" natura lor# aceste raporturi pot !i* de subordonare# de control# de
colaborare i de asisten".
-aporturile de subordonare sunt e.presia tipic" a relaiilor ierar2ice speci!ice
administraiei publice# &n temeiul c"rora oranele ierar2ic in!erioare se a!l" &n
subordinea oranelor ierar2ic superioare. Acest tip de relaii asiur" conducerea
unitar" i e!icace a acti%it"ilor de administraie public". Dubordonarea
administrati%" poate opera &n plan %ertical i &n plan orizontal. $n plan %ertical#
subordonarea opereaz" din treapt" &n treapt"# p(n" la ni%elul u%ernului# a!lat &n
%(r!ul ierar2iei administrati%e enerale. /e pild"# conduc"torii oranelor
desconcentrate ale ministerelor i ale altor autorit"i centrale sunt subordonai
pre!ectului# iar acesta este subordonat u%ernului. $n plan orizontal subordonarea
opereaz" la acelai ni%el. /e e.emplu# subordonarea unui ser%iciu public local !a"
de consiliul local i primar.
11
$n coninutul raporturilor ierar2ice se includ drepturile subiectului
supraordonat de instruciune 3conducere# coordonare# &ndrumare4# de control# de
anulare i de substituire. Acestea se e.ercit" asupra subiectelor subordonate# c"rora
le re%in obliaiile corelati%e de con!ormare.
-elaiile de subordonare !uncioneaz" i &n cadrul autorit"ilor administraiei
publice# &ntre !uncionarii de conducere i cei de e.ecuie.
-aporturile de control au ca obiect %eri!icarea unor acti%it"i sub aspectul
lealit"ii iEsau oportunit"ii. Cu toate c" se mani!est"# ca reul"# &n cadrul
raporturilor de subordonare# clasi!ic"m distinct raporturile de control datorit"
importanei lor# precum i a !aptului c" se pot mani!esta i &n a!ara raporturilor de
subordonare# sub !orma aa numitelor acti%it"i de control speciale# relementate
prin lei speciale. Fn e.emplu &n acest sens este controlul e.ercitat de Curtea de
Conturi.
-aporturile de colaborare sunt raporturile dintre autorit"i ale administraiei
publice sau dintre !uncionari din cadrul aceleiai autorit"i publice# &ntre care nu
e.ist" le"turi ierar2ice. $n cadrul acestor raporturi p"rile au poziii eale i
acioneaz" &mpreun" pentru realizarea unui obiecti% comun. Colaborarea se
concretizeaz" &n acorduri# acte juridice emise &n comun i acti%it"i comune.
-aporturile de asisten" au ca obiect acordarea unui sprijin de natur"
intelectual"# material" sau de personal. Acestea pot !i !acultati%e sau obliatorii#
dup" cum leea le las" la latitudinea celor interesai sau le impune. Asistena
material" const" &n punerea la dispoziie a unor bunuri sau %alori# asistena de
personal se concretizeaz" prin acordarea unui sprijin &n resurse umane# iar asistena
de natur" intelectual" presupune acordarea unor a%ize de specialitate sau asisten"
te2nic" de specialitate.
B. Raporturile administrative externe se stabilesc &ntre autorit"ile
administraiei publice i administrai# persoane !izice i persoane juridice# precum
i &ntre autorit"ile administraiei publice i alte autorit"i publice. Aceste raporturi
se bazeaz" pe competena material" i teritorial" a autorit"ilor administraiei
publice i au &n %edere realizarea misiunii acestora.
12
-aporturile e.terne ale administraiei se &mpart &n* raporturi de subordonare#
raporturi de utilizare a ser%iciilor publice i raporturi de colaborare. )bser%"m c"#
raporturi de subordonare i raporturi de colaborare am &nt(lnit i &n cadrul
raporturilor administrati%e interne. $n cazul raporturilor e.terne a%em &ns" de a
!ace cu alte cateorii de subiecte i aceste raporturi au un alt coninut.
-aporturile de subordonare sunt raporturile tipice care se !ormeaz" &ntre
administraie i administrai. Cle sunt caracterizate prin mani!est"ri unilaterale de
%oin" ale administraiei# c2iar dac" inter%in uneori la cererea celor administrai.
Ast!el# autorizaia de construire se elibereaz" la cerere# dar coninutul ei reprezint"
%oina unilateral" a administraiei# !"r" a se cere consim"m(ntul solicitantului.
Inealitatea de poziie juridic" a p"rilor nu este rezultatul unei subordon"ri
ierar2ice i nu implic" lipsa drepturilor administrailor. Administraia public" este
obliat" s" intre &n relaia respecti%" &n baza leii i s" respecte leea &n conduita pe
care o urmeaz". $n caz contrar# cel administrat poate declana r"spunderea juridic"
sancionatorie sau reparatorie a administraiei.
@umeroase raporturi administrati%e deri%" din atribuiile de control ale
administraiei asupra administrailor. Acestea au scopul asiur"rii e!icacit"ii
aciunii administrati%e# &n di!erite domenii de competen" a administraiei.
Asemenea domenii sunt* sanitar uman# sanitar %eterinar# %amal# circulaia pe
drumurile publice# comercial# etc. /reptul de control al administraiei corespunde
obliaiei administrailor de a supune %eri!ic"rii persoana lor# acti%it"ile
&ntreprinse sau bunurile# %alorile i documentele pe care le dein. $nc"lcarea# de
c"tre cel %izat# a obliaiilor de supunere spre control# constituie conduit" ilicit"#
care se sancioneaz" contra%enional sau penal.
-aporturile de utilizare a ser%iciilor publice sunt !rec%ente &n acti%itatea
administraiei. Der%iciul public reprezint" o acti%itate cu caracter oranizat i
continuu# des!"urat" &n %ederea satis!acerii unui interes eneral al unei
colecti%it"i naionale sau locale# supus" reimului juridic administrati%. Der%iciul
public constituie cadrul de realizare a unor drepturi cet"eneti consacrate de
Constituie i lei# cum sunt dreptul la &n%""tur"# dreptul la ocrotirea s"n"t"ii#
13
dreptul la liber" circulaie# precum i a unor drepturi reieite din contractele
&nc2eiate &n %ederea prest"rii unor ser%icii necesare satis!acerii unor ne%oi sociale
di%erse# cum sunt* !urnizarea eneriei electrice# termice i a apei potabile#
asiurarea salubrit"ii# etc. ,rin ser%iciu public se mai &nelee i autoritatea sau
instituia public"# ce &ndeplinete acti%it"ile menionate.
/ac" leea obli" administraia public" s" presteze un anumit ser%iciu i &l
re!uz"# e.plicit sau implicit# ea poate !i obliat" la prestarea lui# inclusi% pe calea
contenciosului administrati%. $ns" cei administrai nu pot bene!icia dec(t de acele
ser%icii publice care sunt oranizate. @u e.ist" un drept subiecti% pentru a pretinde
utilizarea unui ser%iciu public necreat sau pentru a pretinde &n!iinarea unui
asemenea ser%iciu. Aceasta nu &nseamn" c" cet"enii nu au dreptul de a adresa
solicit"ri administraiei# potri%it intereselor lor# pentru oranizarea unor ser%icii
publice. Administraia public" are obliaia de a primi# analiza i soluiona aceste
solicit"ri# precum i obliaia de a comunica r"spunsul petiionarilor# &n termenele
i &n modalit"ile pre%"zute de lee. /ar nu are obliaia de a soluiona solicit"rile
&n sensul dorit de peteni. Autoritatea administrati%" poate &ns" aprecia# &n limita
competenei sale# ca oportun" o asemenea solicitare# d(nd curs !a%orabil
demersurilor leale &n %ederea &n!iin"rii ser%iciului public cerut.
-eimul juridic administrati% care u%erneaz" ser%iciu public &nseamn"# &n
esen"# inter%enia autorit"ilor administraiei publice &n acti%itatea respecti%".
Dtatul este cel care 2ot"r"te# prin acte de autoritate# ser%iciile publice pe care le
oranizeaz" la ni%el naional sau local# statutul juridic al acestora# mijloacele
materiale# !inanciare i umane de care acestea dispun.
Fnele ser%icii publice nu pot !i realizate dec(t de stat# cum este# de pild"#
asistena sanitar" antiepidemic". Cealalt" cateorie are un reim juridic mi.t# de
natur" administrati%" i ci%il" sau comercial". $n asemenea cazuri# contractul
de%ine instrumentul juridic ce concretizeaz" raportul de utilizare a ser%iciului
public# cum se &nt(mpl" &n cazul transportului &n comun i a !urniz"rii di%erselor
utilit"i. <ibertatea contractual" a !urnizorului este &ns" limitat" prin %oina
unilateral" a autorit"ii publice care oranizeaz" ser%iciul respecti%.
14
-aporturile de colaborare dintre autorit"ile administraiei publice i cei
administrai reprezint" cateoria de relaii pentru care leea nu pre%ede o poziie
supraordonat" &n !a%oarea acestor autorit"i. Asemenea raporturi se &nt(lnesc &n
domeniul cooper"rii cu oranizaiile i asociaiile neu%ernamentale. Acestea pot
sprijini administraia &n aciunile sale# sau administraia le poate sprijini 3material#
!inanciar# cu resurse umane4 atunci c(nd des!"oar" acti%it"i de utilitate public".
15
Concluzii
-ealizarea re!ormelor &n -epublica Aoldo%a i asiurarea unui mediu social
G economic decent# ec2itabil i stabil pentru populaie s&nt posibile doar &n prezena
unui sistem de administrare contemporan# dez%oltat &n baza principiilor tiini!ice.
$n acest conte.t# menion"m c" Administraia ,ublic" !iind o tiin" relati% nou" &n
lume i !oarte nou" &n -epublica Aoldo%a oranele centrale i locale ale
administraiei publice din Aoldo%a &nt&mpin" reut"i mari &n elaborarea planurilor
de acti%itate# stabilirea priorit"ilor# soluionarea celor mai di%erse probleme
practice. <a etapa curent" e necesar de a e%ita &ntruc&t e posibil &n%"area din
propriile reeli i de a stimula c&t mai mult utilizarea e.perienei altor "ri# care
deja au dep"it problemele Aoldo%ei la etapa dat".
Administraia public" %a de%eni cu ade%"rat !ora motrice de dez%oltare a
societ"ii# c&nd &n societate se %or acumula &n de ajuns cunotine tiini!ice &n acest
domeniu i aceste cunotine %or !i aplicate &n practic". $n aceast" ordine de idei
menion"m# c" relaiile dintre teoria i practica administraiei %a !i producti%"
atunci c(nd societatea %a contientiza c" dreptul de a conduce &l au &n e.clusi%itate
oamenii competeni# pre"tii pentru aceasta din punct de %edere pro!esional i
moral.
16
Bibliograie
1. Ale.andru Ioan# Administraia ,ublic"# Bucureti# 1:::.
2. Costea# Aarareta# Introducere &n administraia public"# Cditura Cconomic"#
Bucureti 2>>>+
3. Ioncic"# Aaria# ,"durean# Ai2aela# Hc2iopu# Andreea# ?al"# A"d"lina#
Cconomia ser%iciilor# Cditura Cconomic"# Bucureti 2>>5+
4. I!timioaie# Cristian# -elaiile e.terne ale administraiei publice locale# Cditura
Cconomic"# Bucureti 2>>>+
5. Aatei# <ucica# ,opescu# Ion# /inc"# /rao# Instituiile administraiei publice#
Cditura Cconomic"# Bucureti# 2>>2+
6. ,laton Ai2ail# Introducere &n tiina administraiei publice# C2iin"u# 1:::.
17