Sunteți pe pagina 1din 11

Academia de Studii Economice, Bucuresti

Sistem informatic privind


evidenta salariilor personalului
Moise Cristina Mdlina
Seria C, grupa 614Se da urmtorul dictionar de date:
Marca salariatului
Numele salariatului
Adresa salariatului
Cod departament
Denumire departament
Cod spor
Denumire spor
Valoarea standard a sporului
Cod retinere
Denumire retinere
Suma standard a retinerii
Procent spor
Data spor
Procent retinere
Data retinere
Cod card salariu.
Salariul de incadrare
Data salariului


Reguli de gestiune:
1. Un angajat apartine unui singur departament.
2. Un angajat poate avea mai multe sporuri si mai multe retineri.
3. Un spor poate fi acordat mai multor angajati.
4. O retinere poate fi perceputa de la mai multi salariati.
5. Procentele de spor si de retinere, repectiv data sunt variabile.
6. Un angajat are un singur card de salariu.


Pe baza informatiilor se intocmeste urmatorul dictionar de date:
Nr curent Atribut Explicatie
1 MarcaS Marca salariatului
2 NumeS Numele salariatului
3 AdresaS Adresa salariatului
4 CodDepartament Codul departamentului
5 DenumireDepartament Denumirea departamentului
6 CodSpor Codul sporului
7 DenumireSpor Denumirea sporului
8 ValoareStandardS Valoarea standard a sporului
9 CodRetinere Codul retinerii
10 DenumireRetinere Denumirea retinerii
11 ValoareStandardR Valoarea standard a retinerii
12 ProcentRetinere Procentul retinerii
13 ProcentSpor Procentul sporului
14 DataSpor Data sporului
15 DataRetinere Data retinere
16 CodCard Codul cardului
17 Salariu Salariul
18 Data Data salariului

Graful dependentelor functionale:
NumeS
MarcaS AdresaS

CodDepartament DenumireDepartament

CodSpor DenumireSpor
ValoareStandardS

CodRetinere DenumireRetinere
ValoareStandardR

MarcaS ProcentSpor
+CodSpor DataSpor

MarcaS ProcentRetinere
+CodRetinere DataRetinere

CodCard Salariu
Data


Se construieste matricea dependentelor functionale:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.MarcaS
1 1 1
1
M M 1
1 1

2.NumeS3.AdresaS

4.CodDepartament
1
5.DenumireDepartament

6.CodSpor
M 1 1
7.DenumireSpor

8.ValoareStandardS

9.CodRetinere
M 1 1
10.DenumireRetinere

11.ValoareStandardR

12.ProcentSpor

13.DataSpor

14.ProcentRetinere

15.DataRetinere

16.CodCard
1 1
17.Salariu

18.Data

19.MarcaS
+CodSpor
1 1
20.MarcaS
+CodRetinere
1 1


Modelul relational al bazei de date va fi urmatorul:

Salariati(MarcaS,NumeS, AdresaS, CodDepartament, CodCard)
Departament(CodDepartament, DenumireDepartament)
Sporuri(CodSpor,DenumireSpor, ValoareStandardS)
Retineri(CodRetinere, DenumireRetinere,ValoareStandardR)
Detalii spor(MarcaS, CodSpor, ProcentSpor, DataSpor)
Detalii retineri(MarcaS, CodRetinere, ProcentRetinere, DataRetinere)
Card(CodCard, Salariu, Data)


Primul pas in realizarea proiectului a fost realizarea tabelelor si a relatiilor dintre ele :


Urmatorul pas a fost realizarea interogarilor, ale caror cerinte sunt prezentate mai jos :
1. Sa se afiseze lista salariatilor al caror oras incepe cu litera B sau T si care apartin
departamentului cu codul 2.
2. Sa se afiseze lista salariatilor care lucreaza in cadrul departamentului Contabilitate si
care au un salariu cuprins intre 500-1000 Ron.
3. Sa se afiseze lista retinerilor dintr-un interval specificat ca parametru.
4. Sa se afiseze salariatii care au primit retineri in ultimele 150 de zile.
5. Sa se afiseze sporurile care s-au oferit in luna noiembrie a anului 2011.
6. Pentru fiecare salariat sa se calculeze suma retinuta.
7. Pentru fiecare salariat sa se afiseze suma primita din sporuri.
8. Sa se creeze tabela Salariu Final care sa contina salariul initial, retinerile, sporurile si
salariul final pentru fiecare salariat in parte.
9. Sa se afiseze salariatii care au lucrat ore suplimentare.
10. Sa se afiseze salariatii care au beneficiat de un spor introdus ca parametru.
11. Sa se afiseze salariatii care au primit retineri in trimestrul I al anului 2010.
12. Sa se afiseze pentru orele suplimentare sporul minim,spotul maxim si sporul mediu
acordat in anul 2011.
13. Sa se afiseze valoarea totala a retinerilor pentru concediu necuvenit in lunile
februarie, martie si aprilie ale anului 2011.
14. Sa se afiseze numarul total de sporuri de noapte emise pe fiecare trimestru si pe
fiecare an in parte.
15. Sa se stearga din baza de date toate sporurile primite inainte de 30.10.2010.
16. Sa se creeze tabela Retineri2011 care sa contina doar informatii referitoare la
retinerile primite in anul 2011.
17. Sa se reduca cu 10% salariul aferent salariatului cu codul de card 10.
18. Sa se majoreze cu 30% salariul aferent salariatului cu codul 15 de la departamentul
Contabilitate.
19. Sa se creeze tabela Contabilitate care sa contina doar salariatii angajati in acest
domeniu.
20. Sa se stearga din baza de date angajatii care au un salariu mai mic de 1000 Ron.
21. Sa se afiseze numarul total de salariati din fiecare departament.
22. Sa se afiseze valoarea totala a salariilor pe fiecare departament si oras in parte.
23. Sa se adauge o noua inregistrare in tabela Retineri2011 pentru codul de retinere 9.
24. Sa se adauge o noua inregistrare in tabela Retineri2011 pentru procentul de 8%.
25. Sa se afiseze valoarea totala a sporurilor primite pe fiecare oras si trimestru in anii
2010, 2011.
A urmat apoi crearea formularelor , respectiv a rapoartelor.
Ultimul pas a fost crearea macrocomenzilor si a proiectului final:


Prin executarea butonului se realiza deschiderea urmatorului formular:


Butoanele acestui formular realizeaza urmatoarele comenzi:

Deschide formularul cu acealasi nume, care la randul sau are
asociate urmatoarele
macrocomenzi:
Salariati- deschide tabela Salariati.
Salariati Contabilitate- creeaza tabela
Contabilitate, care va contine doar
salariatii angajati in acest domeniu.
Retineri salariati- deschide interogarea
care afiseaza suma retinuta din salariul
fiecarui angajat.
Sporuri salariati- deschide interogarea
care afiseaza suma suplimetara pe care
o va primi fiecare salariat datorita
sporurilor de care beneficiaza.
Deschide la randul sau
alt formular, cu
urmatorul continut:
Retineri-deschide tabela Retineri
Retineri2011- deschide
interogarea care are asociata
comanda de a crea tabela
Retineri2011 care va contine doar
retinerile din anul omonim.
Retineri dintr-un interval- deschide
interogarea care va afisa retinerile
corespunzatoare unei valori
introduse ca parametru.
Adauga retineri 2011- aceasta
macrocomanda va permite
adaugarea unei noi inregistrari in
tabela Retineri2011.
Deschide
formularul Salarii.
Salarii initiale- deschide la
randul sau urmatorul
formular:
Afiseaza salariul initial al fiecarui angajat in parte.


Salarii finale-deschide o inerogare care are
asocita comanda de a creea tabela Salariu
Final,care va contine atat salariul initial cat si
salariul final , sporurile si retinerile primite de
fiecare salariat.
Impozit pe salarii-deschide formularul cu acelasi
nume.
Acest formular permite adaugarea de noi
inregistrari, stergerea inregistrarilor , respectiv
iesirea din cadrul formularului.
Salarii pe departamente-afiseaza valoarea totala
a salariilor pe fiecare departament si oras in
parte.


Permite
deschiderea urmatorului formular:
Sporuri-Deschide tabela cu acelasi
nume.
Adaugare sporuri-permite
adaugarea de noi inregistrari in
tabela Sporuri.
Raport lunar privind sporurile-
afiseaza urmatorul rapor

Afiseaza valoarea sporurilor si felul in care acestea
influenteaza salariul final, pentru fiecare salariat in parte.

Stergere sporuri primite inaninte de 2011- deschide inerogarea care permite stergerea sporurilor
primite inainte de data specificata.
Salariati care au beneficiat de un anumit spor- permite afisarea salariatilor care au beneficiat de
un spor introdus ca parametru.

Permite deschiderea oricarui tabel, a carui denumire este
introdusa ca parametru.
Permite deschiderea oricarei interogari a carei denumire
este introdusa ca parametru.

Permite vizualizarea oricarui raport, a carui denumire este
introdusa ca parametru.