Sunteți pe pagina 1din 1

Decan,

Dir. Dep. A&T, Director Program de studii


Prof. univ.dr. Dinel POPA Conf. univ.dr. Adrian CLENCI Prof.univ. dr. Viorel NICOLAE
TEMA PROIECTULUI DE DIPLOM
NR. M ..
Absolvent .................................., Promoia 2013
Cadru didactic ndrumtor ..
Pentru un (o)
1
. cu principalele caracteristici:
- viteza maxim: !"m#$%
- capacitatea de &ncrcare:
'
.. !locuri%.!"g%
- panta maxim
(
: .. !
)
%*
- accelera+ia maxim &n prima treapt
,
: ........ !m#s
'
%
s se e-ectueze:
A. .tudiul dinamic*
/ studiul solu+iilor similare 0i al tendin+elor de dezvoltare*
/ alegerea parametrilor principali ai automo1ilului*
/ de-inirea condi+iilor de autopropulsare*
/ calculul de trac+iune
2
.
3. 4alcul termodinamic al motorului cu urmtoarele date ini+iale:
/ tip motor: 5A. #5A4
/ numr cilindrii: i6
/ a0ezarea cilindrilor:.................
/ raport de comprimare: 6
/ aspira+ie natural # supraalimentat*
a. calculul termic*
1. calculul cinematic
c. calculul dinamic
7
D. 4alculul 0i construc+ia pentru
8
/ .......................................................
/ .......................................................
/ ........................................................
4on+inut di-eren+iat in -unc+ie de e-ectuarea # nee-ectuarea stagiului de practic
A1solven+i care nu au e-ectuat stagiul de practic A1solven+i care au e-ectuat stagiul de practic
D. Desenul de execu+ie pentru
9
............... D. :nun+ul temei de stagiu.................
:. Proiectarea itinerariului te$nologic pentru
;
......... :. .ocietatea comerciala ...........................
<=D>?5AT@> 4A=D<DAT
.
1
se completeaz tipul autove$iculului: autoturism#autocamioneta#autocamion#auto-urgoneta#auto-urgon#
micro1uz#auto1uz# etc
2
la autove$iculele de persoane capacitatea de &ncrcare se re-era numai la numrul de locuri*
3
panta maxim este dat de interes &n cazul autove$iculelor comerciale de mr-uri 0i &n cazul autove$iculelor cu
capacitate mrit de trecere de tipul Atot/terenB*
4
accelera+ia maxim &n prima treapta este dat de intrare pentru autoturisme*
5
&n cazul proiectelor din domeniul A5otoareB acest calcul se e-ectueaz pCn la determinarea caracteristicii
externe necesare* la proiectele de DAutomo1ileB se e-ectueaz inclusiv calculul de determinare a rapoartelor
necesare pentru transmisie*
6
se limiteaz la calculul dinamic al mecanismului motor*
7
mecanismul motor (pentru care calculul se limiteaz la ar1orele cotit si una din celelalte piese componente) 0i
unul din sistemele motorului (distri1u+ie, rcire, ungere)
8
se men+ioneaz o pies component &ntr/unul din desenele de ansam1lu de la punctual 4, pentru care s/a
e-ectuat 0i calcul de rezisten+*
9
.e men+ioneaz dup caz A-a1ricareB sau AreparareB pentru piesa care pentru care a -ost e-ectuat desenul de
execu+ie*
Departamentul
1;7;
Autove$icule 0i Transporturi
UNIVERSITATEA din PITETI
Facultatea de Mecanic i Te!n"l"#ie
.tr. TCrgu din Eale, nr. 1, 11)),), Pitesti, Arges, >omania
tel: F ,) (,9 ,2( 17(, -ax: F ,) (,9 ,2( 1)'
GGG.upit.ro