Sunteți pe pagina 1din 3

TESTE GRIL CAPITOLUL 3

1. Competenta partajata nseamna:


a). Exista sarcini pentru care responsabilitatea 24224s1818y este mparTita ntre UE si guvernele
naTionale
b). Exista sarcini pentru care responsabilitatea 24224s1818y nu este mparTita intre UE si guvernele
naTionale, UE avnd ntietate nluarea deciziei
c). Exista sarcini pentru care responsabilitatea 24224s1818y nu este mparTita intre UE si guvernele
naTionale, guvernula naTional avnd ntietate nluarea deciziei

2. CompetenTa naTionala nseamna:
a). Exista sarcini pentru care decizia aparTine UE
b). Exista sarcini pentru care decizia aparTine guvernelor naTionale si subnaTionale
c). Nici una din variante nu este corecta

3. Principiul subsidiaritaTii a fost implementat:
a). n Tratatul de la Amsterdam
b). n Tratatul de la Nisa
c). n Tratatul de la Maastricht

4. Cooperarea interguvernamentala, care este regula de baza n domeniile PESC si Jai
nseamna:
a). Membrii nu si transfera suveranitatea la nivel european
b). Membrii si transfera suveranitatea la nivel european
c). Membrii nu vor fi obligaTi prin decizii cu care nu sunt de acord si nu si transfera suveranitatea
la nivel european

5. Tratatul ConstituTional a codificat n mod explicit diviziunile existente ale domeniilor n:
a). CompetenTe exclusive
b). CompetenTe partajate
c). CompetenTe exclusive, CompetenTe partajate, CompetenTe complementare

6. Principiul consultativ nseamna ca:
a). UE poate acTiona doar n domeniile conferite acesteia prin ConstituTie
b). UE poate acTionae si n alte domenii dect cele conferite prin ConstituTie
c). Nici una din variante nu este corecta

7. ConsideraTiile importante n ceea ce priveste alocarea potrivita a politicii ntre diverse nivele de
guvernare sunt:
a). Diversitatea si avantajele informaTiei locale, economiile la scara
b).Diversitatea si avantajele informaTiei locale, economiile la scara,Surplusurile, DemocraTia ca
mecanism de control, CompetiTia jurisdicTionala
c). DemocraTia ca mecanism de control, CompetiTia jurisdicTionala
8. n categoria de externalitate negativa intra:
a). Apararea naTionala
b). Impozitarea
c). Ambele variante sunt corecte

9. n categoria de externalitate pozitiva intra:
a). Apararea naTionala
b). Impozitarea
c). Ambele variante sunt corecte

10. CompetiTia jurisdicTionala nseamna:
a). Luarea centralizata a deciziilor
b). Luarea decentralizata a deciziilor
c). Nici una din variante nu este corecta

11. n Uniunea Europeana principalul domeniu de centralizare au fost:
a). Politicile sociale
b). Politicile fiscale
c). Politicile economice

12. Politica de externe si Politica de aparare sunt hotarte :
a). La nivel naTional
b). La nivel supranaTional
c). Nici una din variante nu este corecta

13. Regulile principale de luare a deciziilor de catre Consiliul de Ministri sunt:
a). Unanimitatea
b). Majoritatea de vot calificata
c). Ambele variante sunt corecte

14. Decizia Consiliului de Ministri privind schimbarea de tratate se ia:
a). Prin majoritate de vot calificata
b). Prin unanimitate
c). Prin majoritate simpla

15. n privinTa majoritaTii problemelor deciziile Consiliului de Ministri se iau:
a). Prin majoritate simpla
b). Prin unanimitate
c). Prin majoritate de vot calificata

RSPUNSURI CORECTE
1 a 11 c
2 b 12 a
3 c 13 c
4 c 14 b
5 c 15 c
6 a
7 b
8 b
9 a
10 b