Sunteți pe pagina 1din 20

Gazometria sanguin

Organismul uman contine numeroase lichide biologice: sange, urina, secretii


digestive, lichid pleural, lichid cefalorahidian, lichid sinovial, sudoare, lichid amniotic,
etc. Lichidele biologice au o compozitie complexa, ph-ul fiind acid sau bazic, functie de
de predominanata ionilor acizi sau bazici.
In practica medicala echilibrul acido-bazic este un indicator destul de rar masurat cu
toate ca acesta este foarte important in evolutia favorabila sau nefavorabila a diverselor
afectiuni. n toate cazurile de boala exista o modificare a balantei acido-bazice data de
cresterea sau scaderea pH, pCO si a HCO.
pCO !presiunea partiala a dioxidului de carbon" este o determinare a presiunii
dioxidului de carbon dizolvat in sange.
Nivelul CO2 este reglat de catre plamani !ex nivelul in exces este indepartat prin
expiratie", deci pCO este considerata componenta respiratorie a echilibrului acido-
bazic.
Bicarbonatul (HCO3) este o substanta alcalina reglata de catre rinichi, deci
functioneaza ca si o componenta metabolica a echilibrului acido-bazic. #alanta dintre
acesti doi indicatori poate arata daca, in caz de dezechilibru, sunt implicati plamanii
sau este vorba de o cauza renala.
CO dizolvat este deci componenta acida in echilibrul acido-bazic, iar bicarbonatul
este componenta bazica. Interactiunea dintre acesti doi indicatori are impact asupra
intregului pH al organismului si poate indica daca este prezenta o situatie de acidoza
sau alcaloza la pacientul examinat.
$xaminarea gazelor din sange face parte din explorarea functionala
respiratorie. $a permite evaluarea gravitatii unei insuficiente respiratorii si determinarea
cauzei sale, fiind in acelasi timp utila pentru interpretarea perturbatiilor de echilibru
acido-bazic sangvin !acidoza, alcaloza", pentru evaluarea aportului si utilizarii
oxigenului $ste indispensabila la pacientul cu afectiuni ale aparatului respirator
masurarea nivelului oxigenului si dioxidului de carbon in sangele arterial deoarece
reflecta hematoza !imbogatirea sangelui in oxigen si epurarea dioxidului de carbon din
el prin plamani". %relevarea sangelui se face plecand de la o artera superficiala, in
general artera radiala de la incheietura mainii, sau, la copil, din capilarele urechii.
&ezultatul, obtinut in citeva minute, este exprimat in 'presiune partiala' arteriala: %aO(
pentru oxigen !in mod normal de la )), la ), *ilopascali, adica de la +, la )--
milimetri coloana in vechile unitati, aceste valori micsorandu-se cu varsta". %aC-(
pentru dioxidul de carbon !in mod normal de la /,0 la ,,1 *ilopascali, adica de la 1 la
/ milimetri coloana de mercur, valoare care nu se modifica cu varsta".
2ceste masuratori sunt facute intotdeauna cuplat cu cele ale altor parametri
de importanta fiziologica considerabila: pH !reflecta concentratia sangelui in ioni
bicarbonat si in dioxid de carbon". procentul de hemoglobina oxigenata !de la 01 la
)--3 in sangele arterial". cantitatea de hemoglobina sangvina. nivelurile de
bicarbonati sangvini.
%lecand de la totalitatea acestor elemente, este posibil sa se evalueze deci
situatia respiratorie a unui bolnav, sa se aprecieze perturbatiile echilibrului acido-bazic,
sa se determine, atunci cand se cunoaste debitul cardiac, cantitatea de oxigen pe care
inima si plamanii le furnizeaza tesuturilor periferice. 2tunci cand sunt cuplate cu
masuratorile de gaze in sangele arterial si de gaze in sangele venos amestecat, prelevat
din artera pulmonara in cursul unui cateterism cardiac, este, de asemenea, posibil sa se
evalueze consumul periferic de oxigen.
$xaminarea gazelor din sange sau '4etoda 256&7%' se poate face actualmente cu
aparate fiabile , de dimensiuni mai mici si usor de transportat - ex: 2#L +- 8L$9
DEZECHILIBRE ACIDO-BAZICE
2CI:O;< =Orice patologie care tulbur> balan?a acido-bazic> prin cre@terea AHBC
2LC2LO;2 = AOrice patologie care tulbur> balan?a acido-bazic> prin scaderea AHBC
:ezechilibrele 2CI:O-#2;IC$ respiratorii sunt datorate unor modific>ri primare ale%
CO( ,iar cele 4$62#OLIC$ reflect> schimb>ri primare aleA HCO- C.
ACIDOZA METABOLICA : pHD1.,
HCO- D()mmolEl
pCO(D/-mmHg
Acidoza metabolic necompensat F AHCO-C seric G @i AHBC seric H.
AHBCH F stimuleaz> centrul respirator F cre@tere a ventila?iei alveolare.
'Compensarea respiratorie' fiziologic> este o Incercare de a sc>dea AHBC prin o
reducere a %CO(. Cu o compensare respiratorie normal>, %CO( scade cu ) mm Hg
pentru fiecare diminuare cu )m$JEL a AHCO-C.
Kivelul ALBC seric este afectat de acidoza metabolic>. pentru fiecare schimbare
a pH-ului cu -,)- nivelul seric al ALBC va cre@te cu aproximativ -,, m$JEL.
$ste esen?ial s> se monitorizeze electroli?ii plasmatici In cursul terapiei, deoarece ALBC
poate sc>dea pe m>sur> ce pH-ul cre@te. MMM
ACIDOZA RESPIRATORIE : pHD1.,
pCO(N/- mmHg
=acidoza respiratorie este definit> de hipoventila?ia alveolar> @i se diagnosticheaz>
cOnd %CO( este mai mare decOt valorile anticipate.
ALCALOZA METABOLICA : pHN1./,
HCO-N(+mmolEl
pCO(HN,mmHg
- Psensibil> sau insensibil> la cloruriQ, indicOnd @i abordarea terapeutic>
- provine din exces de bicarbonat sau pierdere de acizi
ALCALOZA RESPIRATORIE : pHN1./,
pCO(D, mmHg
=definit> de hiperventilatie alveolar> . %CO(este mai mic decOt normal
ANALIZORUL ABL 80
analizor de gaze sangvine c o!i"e#rie
2vantaRele folosirii lui 2#L +-
$cran intuitiv, color, sensibil la atingere
Interfata personalizabila pentru utilizator
5hortcut-uri determinabile de utilizator
5emafor si bara pentru parametri
%rezentare clara a datelor
6utoriale video la bord si sistem de aRutor
&educe timpul de introducere a datelor pacientilor si minimalizeaza riscul
aparitiei erorilor umane
Inregistrare facila a I:-ului pacientului sau a nr de acces
Campuri de intrare obligatorii
consumabile
o %achet cu solutie
o Caseta de senzor
o Hartie pentru imprimanta
Inregistrare automata a inlocuirii
%uterea analizorului
6imp de ciclu: )-- - )/- sec.
6imp de masurare scurt
6imp de calibrare minim
6imp de indisponibilitate minim
Introducere
2nalizorul 2#L+- 8L$9 este format din unitatea analizorului propriu-zis, o caset>
multifunc?ional>, reutilizabil> cu senzori @i un set de solu?ii.
C!"N#$ %"C%&$
$cranul 2#L+- 8L$9 este un LC: color de +-- S T-- cu indica?ii afi@aR tactil pentru
activarea meniului @i a altor func?ii. %rin ap>sarea unei pictograme, a unui text sau
buton se va activa op?iunea dorit> sau se vor ini?ializa op?iunile din submeniuri.
'eniul principal
4eniul principal este format din mai multe sec?iuni:
Seciunea superioar a ecranului este reprezentat> de bara cu titluri. 2ceasta afi@eaz>
pentru utilizator starea analizorului @i permite accesul la informa?ii suplimentare,
inclusiv: U 4esaR stare
U 5emafor stare de sistem
U #uton Jurnal date
U #ar> parametri
Seciunea din centrul ecranului poate afi@a urm>toarele elemente:
U 7tilizator autentificat in sistem
U 6aste rapide !apare numai cand tastele rapide sunt active"
U 4esaR analizor !apare numai cand este introdus un mesaR"
Seciunea inferioar a ecranului poate afi@a urm>toarele elemente:
U 7tilizator autentificat in sistem
U #uton de Meniu
U #uton Logoff !apare numai atunci cand utilizatorul este autentificat in sistem"
U 6utoriale
U 5tare comunicare &adiance !apare doar cand comunicarea &adiance este activ>"
U 5tare electricitate !2C sau baterie"
U 6impul
%aste tactile
6abelul de mai Ros descrie func?iile tastelor tactile din meniul principal.
%ast( tactil( )unc*ie
Semafor stare
sistem
Ofer> un indicator cu coduri de culoare @i un mesaR de notificare a utilizatorului cu
privire la starea curent> a analizorului din perspectiva disponibilit>?ii analizei
probelor. 2p>sa?i pictograma pentru a afi@a toate mesaRele de sistem. 2p>sa?i
butonul Close !inchide" sau Menu !meniu" pentru a inchide fereastra.
Data Logs
(jurnal date)
Ofer> un acces rapid la Rurnalele de date stocate in analizor. 6oate probele
pacien?ilor, calibr>rile @i rezultatele controalelor calit>?ii sau informa?iile stocate
pot fi accesate ap>sand aceast> pictogram>
Menu (meniu) Ofer> acces la toate op?iunile disponibile de navigare din meniu. Op?iunile
disponibile depind de set>rile de securitate stabilite in sistem.
Logoff (ieire) 2pare numai cand un utilizator este autentificat in analizor @i permite ie@irea
manual> a utilizatorului din sistem.
Tutorials
(tutoriale)
Ofer> demonstra?ii video, text @i audio pentru o serie de opera?ii de baz> ale
utilizatorului.
+%"!" "N"$&,O!#$#&
5tarea de activitate a analizorului este afi@at> permanent In meniul principal prin
intermediul semaforului de stare a sistemului @i o descrierea verbal> vizibil> In col?ul
din stOnga sus al ecranului.
5emaforul pentru starea sistemului comunic> In mod continuu preg>tirea analizorului
de a executa analiza probelor. Kum>rul de teste r>mase pe caseta senzorului instalat este
afi@at @i In cadrul informa?iilor despre starea sistemului.
Pictograma semaforului de stare a sistemului afiea una din trei condiii posi!ile:
!Lumin> verde": analizorul este preg>tit pentru analiza probei
!Lumin> galben>": analizorul este preg>tit pentru analiza probei dar exist> una sau
mai multe condi?ii care se vor produce In curOnd @i vor dezactiva o func?ie de analiz> a
probei
!Lumin> ro@ie": analiza probei imposibil> din cauza uneia sau mai multor condi?ii
ale analizorului.
%entru a vizualiza starea analizorului pentru analiza probelor, utilizatorul poate atinge
pictograma semaforului pentru a ini?ializa un ecran de 5Vstem 5tatus !stare sistem" cu
mesaRe detaliate.
2ceast> sec?iune identific> componentele de baz> situate in partea din fa?> a
analizorului
2#L+- 8L$9.
EDERE DI! "A#$
6abelul de mai Ros descrie
func?iile fiec>rei componente
indicate mai sus:
Nr-
crt-
Component( )unc*ie
.- $cran tactil Interfa?> de comunicare intre operator @i analizor
(. 7nitate C: 7nitate de citireEscriere C:
. Loca@ caset> 5pa?iu dedicat pentru introducerea casetei cu senzori
/. 7@> @i inchiz>tor
pt pachetul cu solu?ii
8ixeaz> @i proteReaz> pachetul cu solu?ii @i reprezint> un
mecanism care aRut> la inc>rcarea @i desc>rcarea
pachetului cu solu?ii
,. Cavitate pt pachetul
cu solu?ii
%entru pozi?ionarea pachetului cu solu?ii
T. #uton rotativ O pomp> bidirec?ional> care trage probele in camera de
m>surare a casetei @i elibereaz> solu?iile interne prin
aceea@i camer> de m>surare a casetei
1. Cititor coduri de bare 5caner incorporat pentru citirea codurilor de bare
+. 4aner %entru transportarea analizorului
EDERE DI! SPATE
6abelul de mai Ros prezint> func?iile
componentelor indicate mai sus.
Nr-
crt-
Component( )unc*ie
.- Imprimant> Imprimant> termic> cu capac tip clapet>
(. Conexiune %5( %entru conectarea mausului
. Conexiune %5( %entru conectarea cititorului extern de coduri de bare sau a
tastaturii
/. Conexiune Wideo Ie@ire video la un monitor extern
,. #uton de pornire %entru pornirea analizorului. Ku utiliza?i niciodat> acest
buton pentru a opri analizorul. folosi?i Intotdeauna butonul
de oprire din meniul principal. 8olosirea acestui buton
pentru oprirea analizorului poate duce la coruperea fi@ierelor
de date.
T. %riz> pentru
cordon
de alimentare
%entru conectarea cordonului de alimentare
1. %ort serial &5((
CO44
%entru comunica?ii unidirec?ionale de la analizorul 2#L+-
8L$9
+. 75# :ou> porturi pentru conectare la o varietate de aparate
externe
0. %ort re?ea &X/,
$thernet
Conexiune interfa?> $thernet
Pachetul cu soluii
4anagementul calit>?ii sistemului se va realiza folosind pachetul cu solu?ii care
con?ine solu?ii cu electrolit la niveluri multiple de precizie, Impachetate In pungi etan@e
reutilizabile.
%achetul cu solu?ii asigur> lichidele necesare pentru calibrarea @i controlul
calit>?ii pH, pCO(, pO(, cKaB, cLB, cCa(B, cClY, cZlu @i Hct.
8iecare pachet cu solu?ii con?ine un cip inteligent care furnizeaz> sistemului
informa?ii despre nivelul din pachetul cu solu?ii. 2nalizorul cite@te automat informa?iile
cOnd pachetul cu solu?ii este instalat In analizor @i scrie informa?ii suplimentare pe cipul
inteligent In timpul func?ion>rii. &n/orma*ii stocate 0n cip sunt urm(toarele:
Kum>rul de serie al pachetului
Kum>rul lotului pentru fiecare dintre cele patru pungi cu solu?ii.
Walabilitate pentru instalare !ultima zi In care pachetul cu solu?ii poate fi instalat
In analizor"
:ata de instalare !data la care pachetul cu solu?ii a fost instalat In analizor"
Kum>rul de serie al analizorului !analizorul pe care a fost instalat acest pachet"
Kum>rul de zile de utilizare permise
Walorile reale pentru fiecare parametru
Walori asignate de controlul calit>?ii @i intervale acceptabile pentru fiecare
parametru
Kum>rul ciclurilor pentru fiecare pung>
Wersiunea
1achetul cu solu*ii con*ine cinci pungi:
%atru pungi con?in solu?ii trasabile KI56 @i tonometrate cu diverse concentra?ii
de gaze In sOnge, nelectroli?i @i metaboli?i.
2 cincea pung> colecteaz> toate reziduurile lichide provenite atOt de la solu?iile
interne cOt @i de la cele externe, inclusiv lichide cu pericol biologic provenite de
la probele pacien?ilor. %unga de reziduuri con?ine un aditiv ce combin> de@eurile
lichide sub forma unui gel. 2cest gel limiteaz> scurgerile @i asigur> un nivel de
siguran?> superior.
2W$&6I54$K6:
:up> utilizare, pachetul cu solu?ii poate con?ine materiale ce prezint> pericole
biologice. $vita?i contactul cu gura de intrare a de@eurilor. Cur>?a?i orice scurgere @i
elimina?i materialele de cur>?at @i pachetul cu solu?ii Intr-o manier> acceptabil>,
conform regulilor institu?ionale de aruncare a de@eurilor periculoase din punct de vedere
biologic

"edere din fata "edere din spate
"edere din interior
CO'1ONN% 2& )#NC3&&
%achetul cu solu?ii con?ine urm>toarele componente:
Nr- crt- Component( )unc*ie
.- Walabilitate pt
instalare
7ltima zi in care pachetul cu solu?ii poate fi
instalat
2- Kum>r lot Kum>rul lotului din care face parte pachetul cu solu?ii
3- Cip inteligent 8urnizeaz> @i inregistreaz> date specific referitoare la
pachetul cu solu?ii
4- %orturi pentru solu?ii %orturi de acces pentru solu?iile in pungi ce vor fi
utilizate in analizor
5- %ort pentru reziduuri %unct de intrare a lichidelor reziduale in punga pentru
reziduuri
6- %ungi cu solu?ii Con?in solu?ii KI56 trasabile. fiecare pung> con?ine un
set unic de solu?ii
7- %ung> reziduuri Con?ine toate lichidele reziduale
Caseta cu senzori
Caseta cu senzori este conceput> s> fie utilizat> cu sange integral sau solu?ii de
controlul calit>?ii. Caseta cu senzori con?ine o celul> de flux de volum redus. 6o?i senzorii
de m>surare sunt dispu@i intr-o caset> multifunc?ional> reutilizabil>. Celula de flux mai
con?ine un electrod de referin?> pentru senzori poten?iometrici @i un senzor de temperatur>
@i un element de inc>lzire pentru reglarea cu precizie a temperaturii.

8iecare caset> cu senzori con?ine un cip inteligent care ofer> informa?ii sistemului cu
privire la tipul @i starea fiec>rei casete pentru senzori. 2nalizorul cite@te automat aceste
informa?ii in momentul instal>rii casetei in analizor. In timpul func?ion>rii, analizorul mai
inregistreaz> informa?ii suplimentare pe cipul inteligent. Informa?iile inregistrate pe cip
sunt:
U Kum>r lot
U Kum>r de serie
U %anou parametri
U Kum>r de teste permise
U Kum>rul de teste r>mase
U Walabilitate pentru instalare !ultima dat> la care caseta cu senzori poate fi
instalat> in analizor"
U :ata de instalare !data la care caseta a fost instalat> in analizor"
U Kum>r de serie analizor !analizorul in care este instalat> caseta"
U :ata de expirare !data la care caseta cu senzori va expira dup> ce a fost
instalat>"

"edere din fa
Componente 8i /unc*ii
"edere din spate
Componente 8i /unc*ii
Kr.
crt
Component( )unc*ie
.- $ticheta cu num>r de
serie
Indic> num>rul de serie al casetei cu senzori
(. %icioru@e de
conectare senzor
2sigur> conexiunea electric> dintre caseta cu senzori @i
analizor
. Zhidare conexiune %entru ghidarea casetei cu senzori in analizor
/. %ort lichide Cale de transportare a lichidelor
,. #uton de eliberare %entru deta@area @i scoaterea casetei
T. Kum>r lot Indic> num>rul lotului din care face parte caseta cu
senzori
1. Clapet> admisie %entru pozi?ionarea sondei de admisie
+. Walabilitate pentru 5pecific> ultima zi la care poate fi instalat> caseta cu
Kr. crt
Component( )unc*ie
.- Wizor senzor %ermite vizualizarea camerei de m>surare.
6o?i senzorii de m>surare se afl> aici.
2- Clapet> admisie %entru pozi?ionarea sondei de admisie. %ozi?ia inferioar>
!/,[" a fost creat> pt introducerea probelor in seringi @i a
fiolelor \C !controlul calit>?ii". %ozi?ia superioar> !0-[" este
dedicat> probelor capilare.
3- 5ond> de
admisie
%entru introducerea tuturor probelor in camera
de m>surare
4- #uton eliberare %entru deta@area @i scoaterea casetei
5- 6ub pomp>
peristaltic>
Cale de transportare a tuturor solu?iile c>tre @i
de la camera de m>surare
instalare senzori
Schema bloc
Circuitul lichidelor
2ceast> sec?iune prezint> aspectele sistemului de transport al lichidelor cu scopul de a
In?elege @i depana orice probleme legate de lichidele din sistem. 8igura de mai Ros
identific> fiecare component> a sistemului de lichide.
Nr
crt
Componenta )unctie
.- 5ond> admisie Calea de introducere a probelor @i a solu?iilor
din sistemul de inRectare
(. 6ub evacuare
reziduuri
Colecteaz> lichidele la ie@irea din sonda de
admisi
. Linie reziduuri 6ub pentru lichidele reziduale
/. Celul> flux Camera de m>surare probe
,. #uton rotativ 2ctivarea butonului determin> o ac?iune peristaltic> ce
transport> probele in celula de flux @i inRecteaz> solu?iile din
sistem prin celula de flux
T. %ort lichide Zur> de admisie a solu?iilor din sistem in celula
de flux a casetei cu senzori
1. Linie lateral>
reziduuri
6ub pentru excesul de lichide in timpul aspir>rii probei
+. &obinet
deseuri
=5upap> !W,"
valva interna, care controleaz> fluxul de fluide reziduale In
pung> de de@euri. Las> sau blocheaz> lichidele in tubul lateral
dereziduuri. men?ine pozi?ia probei in timpul
m>sur>torii
0. %ompa de
deseuri
pompa care transport> de@eurile lichide la punga de de@euri
con?inut> In ambalaR solu?ie.
)-
.
Walve valve de control intern care controleaza selectarea @i fluxul de
solutii de la pachetul de solu?ii la caseta senzorului.
))
.
Interfa?a
4ultipla
Intre pachetul de solu?ii, vane @i sec?iune analizor umed.
)(
.
port fluide p>trund in supapele pungilor sigilate In *itul de solu?ie pt a
furniza flux de fluid.
)
.
%achetul de
solu?ii
con?ine cinci pungi sigilate: patru pungi solu?ie @i o hus> de
de@euri.
)/
.
%unga solutie pungi cu solu?ii de electrolit precizie-tonometered.
),
.
Hus> de
de@euri
pt colectarea @i reten?ia tuturor fluidelor de de@euri In sistem
Introducerea probelor de snge
ol%m%l p&obei
2nalizorul 2#L+- 8L$9 aspir> o prob> cu un volum de aproximativ 1- ]L pentru
fiecare m>sur>toare. Wolumul este automat aspirat in analizor in timpul procedurii de
analiz> a probei.
Tip%&i de p&obe
2nalizorul va accepta probe atat in seringi, cat @i in tuburi capilare. %robele in sering>
!inclusiv seringi safe%ICO cu safe6I%C2%" vor fi aspirate cu sonda de admisie a casetei
cu senzori in prima pozi?ie, cea inferioar>. %robele din tuburile capilare vor fi aspirate
cu sonda de admisie a casetei cu senzori in pozi?ia a doua, cea orizontal>.
P&oced%&a de analiz a p&obelo&
5e vor urma pa@ii de mai Ros pentru a efectua o analiz> a probei:
.- 2sigura?i-v> c> analizorul este preg>tit s> accepte proba pacientului.
^ #ead$ !preg>tit" va fi afi@at in col?ul din stanga sus al meniului principal
^ 5emaforul va ar>ta culoarea galben sau verde
^ %arametrii dori?i sunt disponibili !apar in bara pentru parametri @i sunt verzi sau
galbeni"
2- 5electa?i Menu %nal$sis
3- %entru a preg>ti introducerea probelor:
U 4ixa?i bine proba de sange
4- &idica?i clapeta de introducere probe.
a. %entru probe in seringi:
^ &idica?i sonda de admisie la prima pozi?ie
^ Introduce?i sonda de admisie in prob>.
^ 2sigura?i-v> c> varful sondei de admisie e complet introdus in prob>.
Seringi tip general Sering safeP&C' cu safeT&PC%P
b. %entru probe capilare:
^ &idica?i sonda de admisie in a doua pozi?ie !orizontal"
^ Zlisa?i adaptorul pentru capilare 2#L+- 8L$9 in sond> @i
introduce?i-l pan> cand se opre@te la varful sondei
^ 2sigura?i-v> c> sangele din tubul capilar aRunge pan> la cap>tul tubului

ntrebuinare
2#L+- 8L$9 este un analizor portabil @i automat care m>soar> valorile pH, ale gazelor
in sange, electroli?ilor, glucozei @i hematocritului in mostrele de sange integral.
5istemul de analiz> 2#L+- 8L$9 este destinat utiliz>rii de c>tre tehnologi, asisten?i,
doctori @i terapeu?i cu preg>tirea necesar>. 2paratul poate fi utilizat in laboratoare aflate
aproape de unit>?ile pentru pacien?i sau punctele de ingriRire.
2nalizorul 2#L+- 8L$9 a fost proiectat pentru a fi utilizat cu sange uman arterial,
venos @i capilar integral @i func?ioneaz> cu o cantitate de prob> minim> de 1- ]L.
Parametri msurai
%ot fi m>sura?i urm>torii parametrii in sange:
+imbol parametru 9escriere
pH 2ciditate sau alcalinitate
pCO2 6ensiunea bioxidului de carbon
pO2 6ensiunea oxigenului
cCa2: Concentra?ie ioni de calciu
c;: Concentra?ie ioni de potasiu
cNa: Concentra?ie ioni de sodiu
cCl< Concentra?ie ioni de clorur>
c=lu Concentra?ie glucoz> !glucoz> :"
Hct 8rac?ie volum de eritrocite In sOnge !hematocrit"
1arametri deriva*i
7rm>torii parametri sunt deriva?i:
+imbol
parametru
9escriere
cHCOY!%" Concentra?ie ioni de carbonat hidrogen !bicarbonat" in plasm>
c#ase!#" Concentra?ie baz> titrabil> real> in sange !exces de baz>"
c#ase!$cf" Concentra?ia baz> titrabil> standard in sange !standard exces baz>"
c#ase!#,ox" Concentra?ie baz> titrabil> real> in sange complet oxigenat
c#ase!$cf,ox" Concentra?ie baz> titrabil> standard in sange complet oxigenat
ctCO(!#" Concentra?ie total> de bioxid de carbon in sange !con?inut de CO("
ctCO(!%" Concentra?ie total> de bioxid de carbon in plasm> !CO( content"
cHCO Y!%,st" Concentra?ie de ioni de carbonat hidrogen !bicarbonat" in plasma
sangelui standardizat !bicarbonat standard"
ctHb Concentra?ie hemoglobin> total> in sange
cCa(B!1./" Concentra?ie de calciu ionizat in plasm> la un pH de 1./-
2nion Zap !LB" :iferen?> concentra?ie intre !LB B KaB" @i !ClY B HCOY"
2nion Zap :iferen?> concentra?ie intre KaB @i !ClY B HCOY"
ctO( Concentra?ie de oxigen total in sange !con?inut de O("
sO( 5atura?ia de oxigen a hemoglobinei din sange. $ste raportul dintre
concentra?ia de O(Hb @i HHb B O(Hb. 5uma nu include compu@ii
patologici ai hemoglobinei precum COHb @i 4etHb. 7neori numit>
_satura?ie func?ional>Q.
pO(!2" 6ensiunea oxigenului in aerul alveolar
pO(!2-a" :iferen?a de tensiune alveolo-arterial> a oxigenului
pO(!aE2" &aportul de tensiune arterio-alveolar> a oxigenului
&EI Index respirator. raportul dintre diferen?a de tensiune a oxigenului
din aerul alveolar @i sangele arterial @i tensiunea oxigenului din
sangele arterial
pH !T" pH la temperatura pacientului
pCO( !T" 6ensiunea bioxidului de carbon in sange la temperatura pacientului
pO( !T" 6ensiunea oxigenului in sange la temperatura pacientului
pO(!2, T" 6ensiunea oxigenului in aerului alveolar la temperatura pacientului
pO(!2-a, T" :iferen?a de tensiune a oxigenului alveolo-arterial la temperatura
pacientului
pO(!aE2, T" &aportul de tensiune a oxigenului alveolo-arterial la temperatura
pacientului
&EI !T" Index respirator la temperatura pacientului
mOsm Osmolalitate
MOD DE UTILIZARE
&n/orma*ii generale
>olumul probei
2nalizorul 2#L+- 8L$9 aspir> o prob> cu un volum de aproximativ 1- ]L pentru
fiecare
m>sur>toare. Wolumul este automat aspirat in analizor in timpul procedurii de analiz> a
probei.
%ipuri de probe
2nalizorul va accepta probe atat in seringi, cat @i in tuburi capilare. %robele in sering>
!inclusiv seringi safe%ICO cu safe6I%C2%" vor fi aspirate cu sonda de admisie a casetei
cu
senzori in prima pozi?ie, cea inferioar>. %robele din tuburile capilare vor fi aspirate cu
sonda
de admisie a casetei cu senzori in pozi?ia a doua, cea orizontal>. Wezi Capitolul (()
#ecoltare pentru mai multe informa?ii despre colectarea probelor @i dispozitivele de
recoltare.
'ixare prob( cu seringa
$ste esen?ial ca proba s> fie bine mixat> inainte de a fi introdus> in analizor. 7tiliza?i
seringi safe%ICO cu safe%ICO 4ixer pentru a realiza o mixare optim>. Cand mixa?i
manual
proba, seringa trebuie intoars> de mai multe ori, apoi rulat> intre palmele mainilor in
randuri repetate timp de cel pu?in ), secunde, chiar inainte de a aspira proba.
'ixare prob( cu tub capilar
%robele capilare pot fi mixate cu un fir de amestecare @i cu un magnet. :ac> folosi?i
safeCLIKI67#$, firul de amestecare trebuie scos IK2IK6$ de a aspira proba.
ATE!#IE:
*n general) reultatele o!inute din pro!e capilare) +n special ,alorile p'-) ,or tre!ui
interpretate cu precauie.
ATE!#IE:
Dac e/ist !ule de aer +n pro!a capilar stocat) ,alorile de gae +n s0nge i p1 nu
tre!uie msurate.
ATE!#IE:
*n timpul msurtorii) o!ser,ai pro!a +n camera de msurare prin ,iorul casetei cu
senori.
Dac o!ser,ai !ule de aer) ignorai reultatele i repetai msurtoarea.
+p(lare manual(
:ac> se observ> reziduuri de sange in interiorul camerei de m>surare dup> analiza
probei,
trebuie ini?iat> o sp>lare manual>. Wezi Capitolul 2) 3tiliti pentru instruc?iuni cu
privire la
ini?ializarea unei sp>l>ri.
The diagram below is a general representation of an electrode chain:
The diagram below is a general representation of an amperometric electrode chain employed in all
ABL80 FLEX analyzer ersions!

S-ar putea să vă placă și