Sunteți pe pagina 1din 4

TESTE GRIL CAPITOLUL 4

1. Anul n care si-a nceput viaTa Politica Agricola Comuna(PAC) a fost:


a). 1962

2. tarile bogate tind sa-si sprijine fermierii:
b). Prin subvenntii si preturi ridicate

3. Ce nseamna termenul de "price-floor"?
b). Sprijinirea pretului intern

4. n cmpia pariziana fermele :
a). Tind sa fie foarte mari si foarte tehnologizate

5. n insulele grecesti fermele:
b). Tind sa fie mai mici

6. n 1987, UE12 avea:
a). 6,9 milioane de ferme si cheltuia 23 mld Euro pt PAC

7. Conferinta care a pus bazele dezvoltarii PAC a avut loc la:
a). Stresa 1958

8. Obiectivele PAC, stipulate n Tratatul de la Roma erau:
c).Cresterea productivitatii n agricultura prin modernizarea exploatatiilor
agricole,stabilizarea pietelor si implicit a preturilor, garantarea disponibilitatilor de produse agric
ole n mod ritmic

9. Conform opiniei Comisiei Europene, PAC s-a dezvoltat pe baza urmatoarelor principii:
a). Crearea si mentinerea unei singure piete, respectul notiunii de preferinta
comunitara, solidaritatea financiara

10. PAC este realizata la nivel institutional de:
c). Comisia Europeana, Parlamentul European, Consiliul de Ministrii, Comitetul
specializat pt. Agricultura, Comitetele de organizare, statele membre

11. Instrumentele de realizare a PAC sunt n numar de:
b). 2

12. Instrumentele de realizare a PAC sunt:
c). Pietele reglementate si politica structurala

13. Instrumentele de baza prin care a fost implementat sistemul de sustinere a preturilor pe
piata a fost:
c). Taxele de prelevare la import, restituirile la export, sistemul preturilor interne

14. Fondul European destinat agriculturii se numeste:
a). FEOGA

15. n urma extinderii din 1973 numarul fermelor:
b). S-a majorat cu 15%

16. Anul n care s-a nfiintat FEOGA a fost:
c). 1962

17. n urma Rundei Uruguay din 1994, acordul privind agricultura urmarea:
c).O liberalizare a importului, reducerea sprijinului intern, reducerea graduala a
subventionarii exporturilor ntre 1,3 si 1,5

18. Reformele PAC au fost:
b). 1988, 1992, Agenda 2000, 2003

19. Pretul de interventie este pretul :
a). Este stabilit la un nivel inferior pretului tinta

20. Pretul prag este :
a). Este pretul minim la care poate fi importat grul n UE din tari terte

21. Pretul prag este ntotdeauna:
b). Peste preTul de intervenTie

22. SAPARD viza mai multe masuri pentru dezvoltarea structurala si rurala:
c).Dezvoltarea infrastructurii rurale, investiTii n infrastructura agricola, managementul resurselo
r de apa

23. n 1973 cnd primul membru sarac a aderat IRLANDA a fost creat un nou fond:
a). FEDER

24. FEDER a fost creat pentru:
b). A redistribui bani catre regiunile sarace

25. Politica regionala a UE are un numar de:
c). 3 obiective

26. Obiectivul nr.1 se refera la:
c). 70% din cheltuielile structurale

27. Obiectivul nr. 3 se refera la:
b). 10% din cheltuielile structurale

28. Fondurile structurale sunt:
c). FEDER, FSE, IFOP, FEOGA- secTiunea orientare

29. Regulile de baza prin care sunt caracterizate cheltuielile structurale sunt:
b). Concentrarea, programrea, parteneriatul, monitorizare si evaluare, compatibilitate
si complementaritate

30. Istrumentele de aplicare ale politicii concurenTei sunt:
c). Instrumentele legislative,instrumentele administrative,juridice si instituTionale

31. Principiile politicii concurenTei sunt:
c). Primatul interesului, nediscriminare, transparenTa, subsidiaritate si proporTionalitate

32. Obiectivele principale ale politicii concurenTei sunt:
c). Ambele variante

33. Instrumentele de aplicare ale politicii comerciale sunt:
a). Obstacole tarifare si netarifare

34. Principiile politicii comerciale sunt:
c). Subsidiaritatea, uniformitatea, economia de piaTa deschisa

35. InstituTiile comunitare responsabile cu politica comerciala comuna sunt:
c). Consiliul de Ministri, Comisia Europeana, Comitetele Consultative

36. Printre obstacolele netarifare ale politicii comerciale comune sunt:
c). LicenTele import-export,masuri antidumping, cote, contingente

37. Criteriile pentru stabilirea unei zone monetare optime sunt:
c). Criteriul lui McKinnon, criteriul transferului, criteriul omogenitaTii preferinTelor

38. Beneficiile generate de sprijinirea preTului se ndreapta n principal :
a). Spre cele mai mari ferme din UE

39. Efectele Politicii Agricole Comune au fost:
c). Ambele variante sunt corecte

40. Dumpingul este practica de a exporta bunuri:
a). La un preT care este sub costuri

41. n conformitate cu un raport al Ministerului britanic al agriculturii din anul 2002,PAC
a modificat utilizarea terenului agricol pe urmatoarele cai:
c). Ambele variante sunt corecte

42. Sistemul de spijin al Politicii Agricole Comune prezinta cteva probleme:
c). Ambele variante sunt corecte

43. n anul 1970 cheltuielile structurale au fost de:
b). 3% din buget

44. Uniunea Europeana cheltuie :
b).1/3 din bugetul sau n regiunile cele mai sarace

45. Principiile directoare ale Politicii Regionale sunt:
c). Concentrarea si programarea, Parteneriatul, Monitorizarea si evaluarea