Sunteți pe pagina 1din 28

Universitatea de Stat din Moldova

Facultate de Relaii Internaionale, tiine Politice i Administrative


Catedra de tiine Administrative
REFERAT
la disciplinaserviciul diplomatic i consular
Serviciul diplomatic i consular !n Repu"lica Moldova
Chiinu,2011
Cuprins#
I. Diplomaia moldoveneasc i caracteristica ei...........................................
II. Principiile constituionale ale politicii externe a Republicii Moldova
III. Funciile i structura aparatului central al Ministerului Afacerilor
Externe i Interrii Europene al Republicii Moldova..............................
I!. "erviciul diplomatic al Republicii Moldova.............................................
a#Personalul instituiilor serviciului diplomatic.........................................
b#ana$area i rec%emarea dintr&un post diplomatic....................................
c# ranuri diplomatice.....................................................................................
d# funcionarea instituiilor serviciului diplomatic'''''''''''
e# drepturile i obliaiile persoanelor ana$ate (n posturi diplomatice.......
f# "alari)area i araniile sociale.................................................................
!.Particularitile activitii consulare (n Republica Moldova.........................
a# (nfiinarea oficiilor consulare''''''''''''''''''''
b#clasele i personalul oficiilor consulare..........................................................
c#exercitarea funciilor consulare'''''''''''''''''''..
d# funcionari consulari onorifici'''''''''''''''''''..
e# activitatea consular a misiunelor diplomatice ale Republicii Moldova'
2
Diplomaia moldoveneasc i caracteristica ei
Republica Moldova i-a declarat independena la 27 augut 1!!1 i "#preun cu alte 1$
republici unionale din %ota &niune 'ovietic a devenit #e#bru cu drepturi depline a ocietii
internaionale . (u ur#at apoi procedura intern de )divor*, din cadrul e+-&R'', i procedura
e+tern de recunoatere bilateral, de ctre alte tate i de ctre organi,aii internaionale, "n
pri#ul r"nd de ctre -...&.
1
/evenind ubiect de drept internaional Republica Moldova a iniiat proceul de tabilire a
relaiilor diplo#atice cu alte ubiecte de drept internaional i, repectiv, de "n%iinare a
#iiunilor ale diplo#atice per#anente "n trintate. 0n paralel a "nceput proceul de
reorgani1are a intituiilor tatale de pecialitate, incluiv a Miniterului (%acerilor 2+terne al e+-
R''M, %unciile cruia erau li#itate de aa nu#itele )relaii de prietenie "ntre oraele "n%rite*.
3or#area erviciului diplo#atic al Republicii Moldova a %ot un proce de creaie pe c"t de
intereant, pe at"t i de di%icil graie %aptului c ara nu dipunea la acel #o#ent de cadrul 4uridic
care "i per#itea e+ercite %unciile ale e+terne, nu dipunea de cadre diplo#atice cu o pregtire
repectiv, nu avea e+perien "n do#eniul relaiilor e+terne i nu dipunea de o ba, de date
privind nor#ele i principiile de drept internaional. 0n po%ida proble#elor i di%icultilor
#enionate #ai u pe parcurul a doar 2-5 ani Republica Moldova a i,butit organi1e1e
erviciul diplo#atic #oldovenec, care a %ot concentrat "n aparatul central central al
Miniterului (%acerilor 2+terne i "n #iiunile diplo#atice din trintate.
Miniterul (%acerilor 2+terne al Republicii Moldova ete organul central de pecialitate ce
pro#ovea, politica tatului "n do#eniul relaiilor e+terne.
2
'tructura aparatului central al #initerului ete %or#at din direcii teritoriale, direcii
%uncionale i direcii ad#initrativ-tehnice. Reieind din %uncia a de ba, Miniterul (%acerilor
2+terne ete obligat pro#ove1e politica tatului "n do#eniul relaiilor e+terne. (ceata
%uncie nu e li#itea, doar la reponabiliti directe ce ar "ne#na in%or#area conducerii rii
depre eveni#entele internaionale #a4ore i naintarea propunerilor privind po,iia tatului %aa
de ele, au la iniierea, negocierea, e#narea, rati%icarea, aprobarea au acceptarea acordurilor
internaionale. 3uncia de pro#ovare a politicii tatului "n do#eniul relaiilor e+terne include "n
ine i coordonarea activitii organelor centrale de pecialitate i a altor autoriti
ad#initrative ale tatului "n vederea tabilirii i de1voltrii relaiilor cu alte ri. 0n acet en
ete i#portant c M.(.2. r#"ne totdeauna reponabil pentru in%or#aiile de ba,,
reco#andrile politice i alte activiti, %iind gata oric"nd de a lua o deci,ie au a %ace
1
6789:;<=> ?@>A;<. BCD EF, G=8 EF A : 98EH I8DJD7ACAK8:9A8 J8>:J89CALF >;MLACAN O8:J@P7A9A QD7=DL;RR
ST8M;LA:AE;N QD7=DL;U, 0V,02,1!!! G.
2
Monitorul -%icial al Republicii Moldova, nr. $5-$$, 5 iulie 1!!7.
5
reco#andri, dac e conider c un #initer au un departa#ent de pecialitate, ur#rind
propriul intere, pierde vi,iunea de ana#blu aupra intereului naiional.
Miiunele diplo#atice ale Republicii Moldova "nt plaate "n tatele cu care e "ntrein
relaii prieteneti i e+it o colaborare "n do#eniile econo#ic, co#ercial, politic. Ctre 1
ianuarie 2002 Republica Moldova avea 17 #iiuni diplo#atice "n divere tate ale lu#ii
W 'tatele &nite ale (#ericii, 3ederaia Ru, &craina, Xelaru, Ya,ahtan, Ro#Znia, Xulgaria,
&ngaria, [olonia, (utria, \er#ania, 3rana, Xelgia, Italia, 'tatul Irael, China] i $
repre,entane per#anente pe l"ng organi,aiile internaionale W -...&., Coniliul 2uropei,
-.'.C.2. i pe l"ng organi,aiile internaionale de la \eneva].
'tructura #iiunelor diplo#atice ete claic. Miiunea ete condu de e%ul #iiunii "n rang
de a#baador. 3iecare #iiune "i are tructura a, care ete deter#inat de peci%icul i tradiiile
tatului acreditar i de neceitile %uncionale ale #iiunii. /e obicei, "n toate #iiunele e+it
cancelaria, organul principal al #iiunii unde e elaborea, actele ce in de co#peten e%ului
#iiunii. [roble#ele politice "nt "n co#petena conilierului #iiunii, proble#ele cooperrii
econo#ice ^ "n co#peten conilierului #iiunii, proble#ele cooperrii econo#ice- "n
co#petena pri#ului ecretar. 0n #iiuni e+it biroul de pre, au ecia #a-#edia i biroul
ataatului cultural.
'ecia conular a a#baadei e ocup cu proble#ele "n #aterie de paapoarte i vi,e,
aiten legal, legturile cu diapora #oldoveneac "n tatul acreditar.
Con%or# prevederilor Contituiei W art. __] [arla#entul Republicii Moldova a aprobat la `
%ebruarie 1!!V Convenia politicii e+terne a Republicii Moldova
5
"n care au %ot deter#inate
prioritile, principiile i direciile principale ale politicii e+terne #oldoveneti. Reali,area
acetei concepii va da poibilitate Republicii Moldova de a e edi%ica "n calitate de tat
independent, unitar i indivi,ibil, care intenionea, intrein relaii reciproc avanta4oae cu
toate rile lu#ii.
2te necear de #enionat %aptul, c diplo#aia #oldoveneac -a "ncadrat "n #od operativ
"n reali1area direciilor principale ale politicii e+terne, care la etapa iniialcontau "n real,area
direciilor principale ale politicii e+terne, care la etapa iniial contau "n tabilirea relaiilor
diplo#atice cu di%erite ri, "n%iinarea #iiunilor diplo#atice "n trintate i conolidarea
po,iiilor rii "n organi,aiile internaionale #ondiale i regionale, obinZnd re,ultate po,itive "n
acet do#eniu. 0n pre,ent la ordinea de ,i "nt proble#e prioritare ale aderrii la &niunea
2uropean i deter#inrii trategice re%eritor la activitile Moldovei "n cadrul C.'.I., #o#ent
ce i#pune pro#ovarea unei politici e+terne bine deter#inate i bine pronunate.
5
6789:;<=> ?@>A;<. BD<a8JaAA L<8b<8c JD7ACA9A @ <;: <8CRR SBAbA<dL:9A8 <DLD:CAU, 27,0`,1!!! G.
$
.eceit o anali, erioa i proble#a neutralitii Republicii Moldova din punctul de
vedere al re,ultatelor reale care pot au nu pot %i obinute. 0n acet conte+t ar %i binevenit
e+periena acu#ulat de tatele neutre W 2lveia, (utria, 'uedia, Cota-Rica etc.], care au %or#at
#ecani#ul de aigurare a neutralitii ale, depind cadrul declarativ.
(cete, c"t i #ulte alte proble#e care tau "n %aa diplo#aiei #oldaveneti vor %i, re,olvate
cu ucce.
Principiile constituionale ale politicii e$terne a Repu"licii Moldova
Contituia Republicii Moldova, adoptat la 2! iulie 1!!$ regla#entea, principiile reali,rii
politicii e+terne ale tatului i activiti diplo#atice.
$
(t%el, art. ` prevede ca Republica Moldova e oblig repecte Carta -rgani,aiei
.aiunilor &nite i tratatele la care ete parte, -i ba,e,e relaiile cu alte tate pe principiile i
nor#ele unani# recunocute ale dreptului internaional dreptului intern, indic"nd c intrarea "n
vigoare a unui tratat internaional care va conine dipo,iii contrare Contituiei va trebuie
precedat de o revi,uire a aceteia.
eegea %unda#ental procla# neutralitatea per#anent a Republicii Moldova i nu ad#ite
dilocarea de trupe #ilitare ale altor tate pe teritoriul rii. (cet principiu ete unul din
principiile contituionale de ba, care in%luenea, "n #od direct e+ercitarea politicii e+terne a
tatului i care nu poate %i depit at"t "n plan intern, c"t i "n plan e+tern. /ilocarea te#porar
pe teritoriul Moldovei a trupelor rue vine "n contradicie cu prevederile articolului 11 i neceit
i#plicarea organelor centrale a autoritilor publice "n copul depirii ituaiei create.
(rt. 12` al Contituiei prevede c "n Republica Moldova ete ocrotit proprietatea altor
tate, a organi,aiilor internaionale, a cetenilor trini i a apatri,elor. /ireciile principale a
activitii econo#ice e+terne, principiile utili,rii "#pru#uturilor i creditelor trine "nt
aprobate de [arla#ent, \uvernul aigur prote4area prote4area intereelor naionale "n
activitatea econo#ic e+tern, pro#ovea, politica liberului chi#b au politica protecionit,
pornind de la intereele naionale.
Contituia tabilete i co#petenele autoritilor publice "n proble#ele internaionale. (rt.
__ atribuie [arla#entului obligaiunea de a aproba direciile principale ale politicii e+terne i
interne ale tatului, de a rati%ica, de a denuna, upenda i anula aciunea tratatelor internaionale
"ncheiate cu Republica Moldova. [arla#entul e+ercit controlul aupra acordrii "#pru#uturilor
de tat, aupra a4utorului econo#ic i de alt natur acordat unor tate trine, aupra a4utorului
econo#ic i de alt natur acordat unor tate trine, aupra "ncheierii acordurilor privind
$
Contituia Republicii Moldova,1!!$-
V
"#pru#uturile i creditele de tat din ure trine. /e co#petena e+cluiv a [arla#entului
ete declararea trii de urgen, de aediu i de r,boi.
(rt. 77 al Contituiei prevede c [reedintele repre,int tatul #oldovenec i ete garantul
uveranitii , independenei naionale, al unitii i integritii teritoriale a rii. .oiunea de
repre,entare a tatului ete necear de conceput ca repre,entare at"t "n interior, %aa de
intituiile interne, c"t i "n e+terior, "n relaiile internaionale.
0n do#eniul politicii e+terne [reedintelui i e atribuie co#petena de a purta tratative, a
lua parte la negocieri i a "ncheia tratate internaionale "n nu#ele Republicii Moldova. fratatele
internaionale "ncheiate "n nu#ele Republicii "nt pre,entate pre rati%icare [arla#entului "n
#odul i "n ter#enul tabilit prin lege.
[reedintele pri#ete criorile de acreditare i de reche#are ale repre1entanilor diplo#atici
i altor tate "n Republica Moldova. (ceat atribuie a [reedintelui rii ete pur repre,entativ
i ete necear de preci,at c ter#enul de acreditarea "n ca,ul de %a e re%er doar la efii
misiunilor diplomatice, ceilali diplo#ai trini %iind acreditai de ctre Miniterul (%acerilor
2+terne.
ea propunerea \uvernului [reedintele acreditea, i rechea# repre,entani diplo#atici ai
Republicii Moldova i aprob "n%iinarea, de%iinarea i chi#barea rangului #iiunilor
diplo#atice. (ctele [reedintelui e#ie "n e+ercitarea acetor atribuii e contrae#nea, de
ctre [ri#-#initru.
[reedintele "ndeplinete i alte atribuii "n do#eniul relaiilor e+terne, incluiv oluionea,
proble#ele ceteniei, acord a,il politic, acord ranguri diplo#atice.
Con%or# prevederilor art. !_ al Contituiei rolul \uvernului "n relaiile internaionale ale
tatului, "n a%ara de cele %i+ate "n art. `_ i !$, e re%er la aigurarea a reali,rii politicii interne
i e+terne a tatului ete necear %ie conceput ca o atribuie ce nu neceit "#puterniciri
adugtoare "n do#eniul negocierilor i e#nrii acordurilor interguverna#entale, i ete o
activitate per#anent de coordonare i control.
Curtea contituional e+ercit la ei,are controlul contituionalitii tratatelor
internaionale la care Republica Moldova ete parte. /in #o#entul adoptrii hotr"rii
corepun,toare a Curii Contituionale legile i actele nor#ative au unele pri ale acetora
devin nule. gotrZrile Curii Contituionale "nt de%initive i nu pot %i atacate.
Funciile i structura aparatului central al Ministerului A%acerilor
Europene al Repu"licii Moldova
Pornind de la misiunea care *i revine+ Ministerul exercit urmtoarele funcii de ba),
_
1] elaborarea docu#entelor de politici publice, a actelor legilative i nor#ative de punere "n
aplicare a acetora, "n con%or#itate cu prioritile de politic e+tern, incluiv de integrare
european a rii, tabilite Dn progra#ul de activitate al \uvernuluih
2] participarea la elaborarea, i#ple#entarea, #onitori,area i evaluarea docu#entelor de politici
publice naionale i ectorialeh
5] aigurarea, "n nu#ele tatului au al \uvernului Republicii Moldova, a repre,entrii pe plan
intern i e+tern Dn do#eniul u de activitateh
$] #onitori,area i controlul aplicrii i repectrii cadrului nor#ativ din do#eniul u de
activitate i a regle#entrilor privind organi,area i %uncionarea intituiilor ce "i de%oar
activitatea "n ubordinea au ub autoritatea ah
V] elaborarea cadrului legilativ i nor#ativ privind organi,area i %uncionarea intituiilor
erviciului diplo#atic al Republicii Moldova, precu# i a propunerilor de #odi%icare a acetuiah
_] ad#initrarea %ondurilor i bunurilor Miniterului.
-n vederea reali)rii funciilor sale de ba)+ Ministerul *ndeplinete urmtoarele atribuii,
1] apr i pro#ovea, pe plan e+tern intereele naionale ale Republicii Moldova, aigur"nd
caracterul unic al politicii e+terne a tatuluih
2] iniia, i de%oar activiti internaionale, contribuind la de,voltarea relaiilor diplo#atice
i de cooperare cu toate tatele, relaii "nte#eiate pe principiile i pe nor#ele dreptului
internaionalh
5] aigur repre,entarea Republicii Moldova i pro#ovarea intereelor naionale "n tatele lu#ii
"n cadrul organi,aiilor internaionale, "n relaiile cu &niunea 2uropean, precu# i "n conte+tul
reuniunilor, con%erinelor i %orurilor internaionaleh particip la elaborarea #andatului
delegaiilor o%iciale ale Republicii Moldova la con%erinele, reuniunile internaionale, precu# i
la eveni#entele de%urate "n cadrul dialogului cu &niunea 2uropeanh
$] #onitori,ea, i coordonea, activitatea autoritilor publice centrale "n cadrul proceului de
integrare european a rii, incluiv "n conte+tul negocierilor pe #arginea (cordului de aociere
"ntre Republica Moldova i &niunea 2uropean i liberali,rii regi#ului de vi,e cu &niunea
2uropeanh
V] e+a#inea, i %or#ulea, propuneri cu privire la a4utarea politicilor naionale la tandardele
europeneh
_] coordonea, aciunile reali,ate la nivel naional ca re,ultat al alinierii Republicii Moldova la
deci,iile au po,iiile &niunii 2uropeneh
7] coordonea,, "n li#itele co#petenei ale, pe plan naional, po,iiile Republicii Moldova
e+pue la %orurile internaionaleh
7
`] elaborea, i pre,int, "n #odul tabilit, [reedintelui Republicii Moldova, [arla#entului i
\uvernului propuneri privind de,voltarea relaiilor Republicii Moldova cu alte tate i
organi,aii internaionale, "n ba,a anali,ei in%or#aiilor privind relaiile bilaterale i
#ultilaterale, evoluiei vieii internaionale i intereelor Republicii Moldovah
!] contribuie, prin aciuni de politic e+tern, la conolidarea tatului de drept i a intituiilor
de#ocratice "n ocietateh
10] coordonea, po,iiile Republicii Moldova pre,entate pe plan e+tern "n do#eniul drepturilor
o#uluih
11] contribuie prin #i4loace diplo#atice la atragerea i conolidarea pri4inului internaional
necear "n vederea oluionrii proble#ei trannitrene i retragerii trupelor i ar#a#entelor
trine de pe teritoriul Republicii Moldova, "ntreinDnd un dialog inten cu partenerii e+terni i
organi,aiile internaionale, precu# i "n trDn conlucrare cu autoritile naionale, antrenate "n
reali,area politicii de reintegrare teritorial a riih
12] acord aiten i protecie drepturilor i intereelor legiti#e ale cetenilor Republicii
Moldova a%lai "n trintate, peroanelor %i,ice i 4uridice, potrivit legilaiei Republicii
Moldova, practicii internaionale, tratatelor internaionale la care Republica Moldova ete parte
i "n con%or#itate cu nor#ele i principiile dreptului internaionalh
15] contribuie la de,voltarea relaiilor cu diapora #oldoveneach
1$] organi,ea, i de%oar pe teritoriul Republicii Moldova i "n trintate activiti
conulareh
1V] aigur buna %uncionare a #iiunilor diplo#atice, a repre,entanelor organi,aiilor
internaionale i a o%iciilor conulare trine pe teritoriul Republicii Moldova, "n copul aigurrii
"ndeplinirii arcinilor pe plan e+ternh
1_] coordonea, activitatea #iiunilor diplo#atice ale Republicii Moldova "n trintateh
17] aigur aparatul central al Miniterului i #iiunile diplo#atice ale Republicii Moldova pete
hotare cu peronal cali%icat, organi,ea, cururi de per%ecionare a peronalului erviciului
diplo#atic, precu# i aigur reali,area drepturilor i repectarea obligaiilor anga4ailor,
prev,ute de legilaia Dn vigoareh
1`] #ediati,ea, "n trintate ubiectele de pe agenda politicii e+terne i interne a Republicii
Moldova, in%or#"nd, totodat, co#unitatea internaional depre proceele de tran%or#are
de#ocratic din ar i cele de apropiere de tandardele europeneh
1!] colaborea, la elaborarea, %unda#entarea i reali,area politicii econo#ice i co#erciale a
Republicii Moldova, "n con%or#itate cu legilaia Dn
vigoare i progra#ul de activitate al \uvernuluih
20] iniia, i particip la negocieri Dn vederea "ncheierii tratatelor internaionaleh
`
21] e+ercit controlul aupra e+ecutrii legilaiei re%eritoare la "ncheierea tratatelor
internaionaleh
22] elaborea, i avi,ea, proiecte de tratateh
25] "naintea, \uvernului propuneri privind iniierea negocierilor, acordarea deplinelor puteri,
e#narea, rati%icarea, aprobarea au acceptarea tratatelor internaionale, aderarea la acetea au
denunarea lorh elaborea, propuneri i coordonea, procedura de para%are a proiectelor de
tratate i e%ectuare a chi#bului intru#entelor de rati%icareh
2$] coordonea, activitatea de raportare pe care o de%oar autoritile publice naionale "n
vederea i#ple#entrii tratatelor internaionale "n do#eniul drepturilor o#ului la care Republica
Moldova ete parteh
2V] #onitori,ea,, "n colaborare cu alte autoriti publice centrale, proceul de aplicare a
prevederilor tratatelor internaionale la care Republica Moldova ete parte i pre,int \uvernului
in%or#aii privind i#ple#entarea obligaiilor au#ate "n cadrul reali,rii acetor tratateh
2_] ur#rete repectarea anga4a#entelor au#ate de Republica Moldova "n cadrul tratatelor
internaionale, raportea, "n nu#ele tatului, precu# i coordonea, au %acilitea, activitatea de
raportare a intituiilor naionaleh
27] particip, "n co#un cu autoritile naionale de reort la proceul de elaborare i tranpunere
Dn via a politicii de ecuritate naional i la e%orturile paneuropene "n do#eniul ecuritii
internaionale, incluiv prin aigurarea coordonrii la nivel naional a activitilor ce in de
de,voltarea relaiilor de cooperare cu tructurile euroatlanticeh
2`] aigur i#ple#entarea adecvat a legilaiei "n do#eniile de co#petenh
2!] in%or#ea, organi#ele &niunii 2uropene depre reali,area planului naional anual de
ar#oni,are a legilaieih
50] colaborea, cu autoritile ad#initraiei publice din ar i cu ocietatea civil "n vederea
reali,rii #iiunii ale "n condiii de #a+i# tranparen i pirit de uinere reciproc,
garant"nd actul participativ al ocietiih
51] aigur protocolul de tat i cere#onialulh
52] "ntreine arhiva diplo#atic de tat i elaborea, politici "n acet do#eniuh
55] e+ercit alte atribuii "n con%or#itate cu legilaia Dn vigoare.
V
Structura aparatului central al Ministerului A%acerilor E$terne i Inte&r'rii Europene
cuprinde#
.onducerea Ministerului
.abinetul viceprim&ministrului+ ministrului /cu statut de serviciu#
Protocol diplomatic de stat /cu statut de direcie#
V
httpiRRjjj.#%a.gov.#dRtructura-#aeieR
!
Direcia eneral interare european
Direcia eneral cooperare bilateral
Direcia eneral cooperare multilateral
Direcia eneral drept internaional
Direcia eneral afaceri consulare
Direcia anali)+ monitori)are i evaluare a politicilor
Direcia personal+ leislaie i contencios
"erviciul audit intern
"erviciul de informare i comunicare cu mass&media
Direcia buet i finane
Direcia documentare+ probleme speciale i ar%iv diplomatic de stat
Direcia manaement i loistic
'ecia de deervire a cldirilor
Serviciul diplomatic al Repu"licii Moldova
Statutul (uridic al serviciului diplomatic moldovenesc
Cadrul 4uridic al erviciului diplo#atic al Republicii Moldova "l contituie .onstituia
Republicii Moldova+ 0eea cu privire la serviciul diplomatic+ "tatutul .onsular+ tratatele
internaionale la care Republica Moldova este parte+ inclusiv .onvenia de la !iena cu
privire la relaiile consulare+ (nc%eiat la 12 aprilie 3456 i alte acte normative.
'erviciul diplo#atic contituie activitatea intituiilor diplo#atice i conulare ale
Republicii Moldova "n ana#blu lor i a peronalului anga4at "n acete intituii, abilitate
pro#ove,e politica e+tern, incluiv relaiile econo#ice e+terne ale Republicii Moldova i
relaiile ei cu tatele lu#ii i organi#ele internaionale, at"t "n cadrul %rontierilor ale c"t i
"n a%ara lor.
'erviciul diplo#atic al Republicii Moldova are urmtoarele obiective eneralei
pro#ovarea politicii e+terne "n general i a relaiilor co#erciale i econo#ice e+terne
"n particularh
repre,entarea i aprarea pe plan e+tern a intereelor naionale ale Republicii
Moldovah
reali,area drepturilor uverane ale Republicii Moldova "n relaiile internaionaleh
10
prote4area drepturilor i intereelor naionale ale Republicii Moldova, cetenilor i
peroanelor ei %i,ice i 4uridice, potrivit practicii internaionale i "n li#etele ad#ie
de nor#ele i principiile dreptului internaionalh
pro#ovarea relaiilor bilaterale i #ultelaterale "n do#eniile vieii politice,
econo#ice, co#erciale, culturale, tiini%ice ale Republicii Moldova cu tatele lu#ii,
regle#entarea eventualelor proble#e politicok4uridice cu acete tateh
aigurarea capacitilor diplo#atice neceare pentru a anticipa, a aciona i a
reaciona la eveni#entele internaionale ce "nt "n #ura a%ecte,e intereele
naionale ale Republicii Moldovah
#eninerea coerenei i unitii activitilor Republicii Moldova pe plan e+ternh
pro#ovarea i#aginii %avorabile a Republicii Moldova a Republicii Moldova pete
hotareh
repectarea i de,voltarea "n continuare a dreptului internaionalh
repectarea dreptirilor o#ului ca ba, a oricrei ocieti u#aneh
reali,area, prin #etode i #i4loace diplo#atice, a activitilor peci%ice "n vederea
aigurrii pcii i ecuritii #ondiale i regionaleh
Intituiile erviciului diplo#atic au ur#toarele %uncii de ba,i
elaborarea i reali,area concepiilor, trategiilor i direciilor de ba, a politicii e+terne a
tatuluih
coordonarea "n e+cluivitate a activitii autoritilor centrale de pecialitate i altor
autoriti publice ale Republicii Moldova "n vederea aigurrii reali,rii unei politici
unice "n do#eniul relaiilor internaionaleh
anali,a ituaiei politice i econo#ice din lu#e, a politicilor e+terne i interne ale
tatelor trine, activitii organi,aiilor internaionaleh
in%or#area autoritilor publice ale Republicii Moldova, potrivit co#petenei, depre
eveni#entele internaionale relevante pentru arah
acordarea de aiten i protecie cetenilor Republicii Moldova, peroanelor ei %i,ice
i 4uridice a%late pete hotare, "n li#itele prev,ute de dreptul internaionalh
repre,entarea Republicii Moldova "n relaiile cu alte tate i organi#e internaionaleh
organi,area i participarea la negocieri "n vederea "ncheierii tratatelor internaionale cu
alte tate i organi#e internaionaleh
contribuirea la %uncionarea liber a #iiunilor diplo#atice i conulare trine pe
teritoriul Republicii Moldova, precu# i aigurarea controlului aupra repectrii
privelegiilor i i#unitilor diplo#atice i conulare ale acetorah
11
aigurarea depo,itrii, "nregitrrii, evidenei i ptrrii tratatelor internaionale ale
Republicii Moldovah
aigurarea protocolului de tath
"ntreprinderea aciunelor pentru repectarea, elaborarea i iniierea #odi%icrii
legilaiei naionale vi,"nd activitatea e+tern, generali,area practicii aplicrii eih
intruirea i per%ecionarea pro%eional a peronalului intituiilor erviciului
diplo#atich
0ndeplinirea altor %uncii prev,ute de legilaia "n vigoareh
/e #enionat c intituiile erviciului diplo#atic e+ercit i %unciile conulare, tipulate
"n 'tatutul Conular, aprobat de \uvernul Republicii Moldova.
Sistemul instituiilor serviciului diplomatic !n Repu"lica Moldova este %ormat din#
a] Miniterul (%acerilor 2+terne i Intergrrii 2uropene, care are tatut de intituie centralh
b] Miiunele diplo#atice, incluiv repre,entanele per#anente pe lZng organi,aiile
internaionale, delegaiile i #iiunele ad-hoch
c] -%iciile conulare,
d] (lte uniti, create "n copul aigurrii activitii intituiilor erviciului diplo#atic,
incluiv pentru intruirea i reciclarea peronalului acetora.
(cete tructuri alctuiec "#preun sistemul unic al serviciului diplomatic condu de
#initrul a%acerilor e+terne i integrrii europene, e% al diplo#aiei Republicii Moldova.
Miiunilor diplo#atice li e atribuie ur#toarele rangurii
rangul I a#baadei, condu de a#baador e+traordinar i plenipoteniar, au
repre,entatnei per#anente, condu de un repre,entant per#anenth
rangul II - #iniunii, condue de un tri#ih
rangul III - #iiunii, condue de un inrcinat de a%aceri Wen titre].
-%iciilor conulare li e atribuie ur#toarele claei
Clasa I ^ conulatului generalh
Clasa II ^ conulatuluih
Clasa III ^ viceconulatuluih
Clasa IV- egeniei conulare.
[entru aigurarea %uncionrii intituiilor erviciului diplo#atic, \uvernul aprob tructura
i regula#entele de %uncionare ale acetora, iar Miniterul (%acerilor 2+terne i Integrrii
2uropene e#ite ordine, dipo,iii i aprob intruciuni i regula#ente interne.
Miiunea diplo#atic a Republicii Moldova ete condu de e%ul aceteiai a#baador
e+traordinar i plenipoteniar au repre,entant per#anent au delegate au "nrcinat cu a%aceri
en titre au ad-interi#, care poart rpundere pentru activitatea intituiei ce o conduce.
12
-%iciul conular al Republicii Moldova ete condu de e%ul acetuiai conul general, conul,
viceconul, agent conular au gerant interi#ar, care poart rpundere pentru activitatea
intituiei ce o conduce.
0n%iinarea, de%iinarea i chi#barea rangului #iiunelor diplo#atice "nt iniiate de
Miniterul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene i aprobate de [reedintele Republicii
Moldova la propunerea \uvernului.
0n%iinarea , de%iinarea i chi#barea claei o%iciilor conulare ale Republicii Moldova
"nt iniiate de Miniterul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene i aprobate de \uvern.
0n cadrul #iiunelor diplo#atice i o%iciilor conulare pot %i dechie o%icii, birouri peciale
pentru repre,entarea i aprarea intereelor Republicii Moldova "n tatul de reedina "n
do#eniul activitii co#erciale i econo#ice.
/otarea #aterial a intituiilor erviciului diplo#atic e raportea, ite#atic la arcinile i
neceitile acetora. ea propunerea Miniterului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene
\uvernul adopt "n acet cop hotrZri, prev,"nd alocarea %ondurilor bugetare neceare.
Intituliile erviciului diplo#atic dipun de o reea proprie de co#unicare, incluiv de un
ci%ru de tran#iie, erviciu de curieri i de vali, diplo#atic au conular, care per#it
tran#iterea rapid i "n igurana a in%or#aiilor con%ideniale, precu# i a corepondenei
diplo#atice. 3uncionarea ite#ului de co#unicare al intituiei erviciului diplo#atic e
regla#entea, prin regula#ente interne.
0n cadrul erviciului diplo#atic vali,a diplo#atic au conular contituie #i4locul de
e+pediere al corepondenei o%iciale, incluiv cu caracter ecret au con%idenial i neceit a %i
prote4at. mali,a diplo#atic au conular, ne"noit de curier poate %i tran#i
co#andantului aeronavei au al altui #i4loc de tranport cu detinaie autori,at. mali,a
diplo#atic au conular nu are #enirea de a e ubtitui erviciilor potale naionale.
'erviciul diplo#atic dipune de o arhiv care ete co#pu din arhiv general i arhiva
tratatelor, %uncionarea crora e regla#entea, prin regula#ente interne. Intituiile erviciului
diplo#atic de%oar activiti editoriale "n con%or#itate cu legilaia naional "n vigoare.
[entru veri%icarea #odului "n care #iiunile diplo#atice i o%iciile conulare ale Republicii
Moldova "i "ndeplinec %unciilor, "i organi,ea, activitatea i utili,ea, echipa#entele,
precu# i pentru a controla cu# e repect "n cadrul acetora dipo,iile organi,atorice ,
regla#entrile de erviciu, legilaia #uncii i alte acte nor#ative, incluiv cele privind
condiiile de trai ale peronalului lor, #initrul a%acerilor e+terne poate dipune din o%iciu au la
cererea [reedintelui Republicii Moldova inpectarea #iiunelor diplo#atice i a o%iciilor
conulare ale Republicii Moldova, creZnd "n acet cop o co#iie pecial.

15
a) Personalul instituiilor serviciului diplomatic
[eronalul intituiilor erviciului diplo#atic ete %or#at dini
0n cadrul Miniterului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene - din %uncionari publici
"n poturi diplo#aticeh %uncionari publici care e%ectuea, deervirea tehnic ce aigur
apectul tehnic al %uncionrii intituiilor erviciului diplo#atic - denu#ii "n continuare
cu ter#enul generic de peronal ad#initrativ i tehnic i peronal de erviciu.
Me#brii peronalului diplo#atic i conular al #iiunilor diplo#atice i o%iciilor
conulare - denu#ii "n continuare ageni diplo#atici i, repectiv, ageni conulari.
Me#brii peronalului peronalului ad#initrativ i tehnic al #iiunilor diplo#atice i
o%iciilor conulareh
Me#brii peronalului de erviciu al #iiunilor diplo#atice i o%iciilor conulare.
0n cadrul Miniterului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene e intituie ur#toarele
poturi diplo#aticei
a] #initruh
b] pri#-vice#initruh
c] vice#initruh
d] ecretar generalh
e] a#baador cu #iiuni pecialeh
%] director de cabineth
g] director general de direcie generalh
h] director general -ad4unct de direcie generalh
i] diretor de direcieh
4] director-ad4unct de direcieh
n] e% de ecieh
l] conilier "n cabinet #initruluih
#] conilierh
n] ecretar Ih
o] ecretar IIh
p] ecretar IIIh
o] ataat.
[entru peronalul diplo#atic i conular al #iiunilor diplo#atice i al o%iciilor conulare
e tabilec ur#toarele poturi, "n %uncie de rangul #iiunii diplo#atice au o%iciului conulari
a] (#baador 2+traordinar i [lenipoteniarh
1$
b] Repre,entant [er#anent au delegat al Republicii Moldova pe lZng un organi#
internaionalh
c] tri#ih
d] 0narcinat cu a%aceri en titre au ad&interimh
e] Conul \eneralh
%] Minitru ^ Conilier, Repre,entant [er#anent ^ ad4unct al tatului pe l"ng un organi#
internaionalh
g] Conilierh
h] 'ecretar Ih
i] Conulh
4] 'ecretar IIh
n] mice ^ conulh
l] 'ecretar IIIh
#] (taath
n] (gent conularh
o] Re%erenth
2chivalarea poturilor diplo#atice din cadrul Miniterului (%acerilor 2+terne i Integrrii
2uropene i #iiunile diplo#atice au o%iciile conulare cu %unciile publice e e%ectuea,
con%or# prevederilor legilaiei "n vigoare.
[entru a aigura reparti,area e%icient de peronal, "n condiiile peciale ale erviciului
diplo#atic, Miniterul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene dipune de o re,erv de
peronal. Regula#entul cu privire la re,erva de peronal e aprob de ctre #initrul a%acerilor
e+terne.
") An&a(area i rec*emarea dintr+un post diplomatic
0tr-un pot diplo#atic poate %i anga4at doar peroana care "ntrunete ur#toarele condiiii
a] are cetenia Republicii Moldovah
b] e bucur de toate drepturile politice i civile "ncrie "n Contituieh
c] deine o diplo# de tudii uperioareh
d] cunoate li#ba de tat i o li#b de co#unicare internaionalh
e] dipune de aptitudinile %i,ice pe care le recla# activitatea "n do#eniul relaiilor
e+terneh
%] nu are antecedente penale re,ultate din in%raciuni intenionateh
(#baadorii [lenipoteniari i 2+traordinari, Repre,entani [er#aneni i fri#iii ^ e%i al
#iiunilor diplo#atice "nt nu#ii "n pot i reche#ai de ctre [reedintele Republicii
Moldova, la propunerea \uvernului. [ropunerile re%eritoare la nu#irea "n acete poturi au
1V
reche#area din ele "nt "naintate \uvernului de ctre Miniterul (%acerilor 2+terne i Integrrii
2uropene dup conultarea [arla#entului Republicii Moldova.
Conulul \eneral ete dee#nat i reche#at de ctre \uvern la propunerea #initrului
a%acerilor e+terne. pe%ii celorlalte poturi conulare "nt nu#ii i revocai din %uncie de ctre
#initrul a%acerilor e+terne i integrrii europene.
0n cadrul Xirourilor peciali,ate pentru repre,entarea i aprarea intereelor Republicii
Moldova "n tatul de reedina "n do#eniul activitii co#erciale i econo#ice pot %i tran%erai i
ali %uncionari de carier din cadrul altor autoriti publice de pecialitate.
(nga4area "n alte poturi diplo#atice e e%ectuea, prin ordinul #initrului a%acerilor
e+terne i integrrii europene, la propunerea Co#iiei de electare a Miniterului (%acerilor
2+terne i Integrrii 2uropene, care activea, "n ba1a regula#entului u, aprobat de #initrul
a%acerilor e+terne.
c) Ran&uri diplomatice
0n corepundere cu cali%icarea i pregtirea a pro%eional, %uncionarilor anga4ai "n poturi
diplo#atice din intituiile erviciului diplo#atic li e con%er ur#toarele ranguri diplo#aticei
ataath
ecretar IIIh
ecretar IIh
ecretar Ih
conilierh
#initru ^plenipoteniarh
a#baador.
Rangurile diplo#atice "nt acordate de ctre [reedintele Republicii Moldova prin decret la
propunerea Minitrului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene, la reco#andarea Co#iiei de
atetare a Miniterului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene, "n ba,a re,ultatelor obinute
la atetare. Co#iia de atetare e "ntrunete, cel puin o dat pe an. Regula#entul cu privire la
Co#iia de atetare ete aprobat de #initrul a%acerilor e+terne i integrrii europene.
Rangurile diplo#atice e acord la e+pirarea ter#enului prev,ut de legilaia "n vigoare.
Rangul diplo#atic de a#baador ete con%erit de ctre [reedintele Republicii Moldova prin
decret, la propunerea Minitrului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene cu conultarea
[ri#ului-Minitru.
Rangurile diplo#atice "nt irevocabile, cu e+cepia ca,urilor prev,ute de art. 1$ al eegii cu
privire la erviciul diplo#atic.
1_
ea e+pirarea ter#enelor prev,ute de art. 1$, "n copul obinerii rangului corepun,tor,
%uncionarul anga4at "ntr-un pot diplo#atic, agentul diplo#atic au conular, "n con%or#itate cu
prevederile Regula#entului Co#iiei de (tetare, e pot pre,enta la atetare.
'e tabilec ur#toarele ter#ene #ini#e neceare pentru avanarea de la un rang la altuli
1 an din data anga4rii "n potul diplo#atic - pentru rangul de ataath
2 ani de la ataat, la ecretar IIIh
5 ani de la ecretar III, la ecretar IIh
5 ani de la ecretar II, la ecretar Ih
5 ani de la ecretar I, la conilierh
$ ani de la conilier, la #initru-plenipoteniar.
[entru con%erirea rangului de a#baador, pot %i propui, ca regula, %uncionarii anga4ai "n
poturi diplo#atice ^ titulari ai rangului diplo#atic de #initru ^ plenipoteniar.
ea calcularea ter#enului necear pentru avanarea "n rang diplo#atic e ia "n coniderarei
perioada activitii "n Miniterul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropeneh
perioada activitii "n #iiunele diplo#atice i o%iciile conulare ale Republicii Moldovah
perioada activitii "n calitate de %uncionari internaionali "n cadrul organi,aiilor
internaionale guverna#entale, la care Republica Moldova ete parte, au al #iiunelor
diplo#atice ale acetor organi,aiih
perioada a%lrii la tudii potuniveritare au di%erite tagieri la reco#andarea
Miniterului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene.
[entru co#iterea %aptelor ancionate "n con%or#itate cu legilaia "n vigoare a Republicii
Moldova au a tatului de acreditare, %uncionarul anga4at "ntr-un pot diplo#atic i agentul
diplo#atic au conular pot %i retrogradai au lipii de rangurile lor diplo#atice.
Retragerea rangului diplo#atic au retrogradarea %uncionarului anga4at "n pot diplo#atic e
e%ectuea, con%or# aceleai proceduri ca i "n ca,ul acordrii rangului diplo#atic.
Retragerea rangurilor diplo#atice peroanelor care kau concediat din intituiile erviciului
diplo#atic e %ace prin hotr"rea intanei 4udectoreti.
d)Funcionarea instituiilor serviciului diplomatic
pe%ii #iiunilor diplo#atice i o%iciilor conulare "nt nu#ii "n pot pe un ter#en de p"n la
$ ani. 0n ca,ul celorlali ageni diplo#atici i conulari, precu# i al celui de erviciu, acet
ter#en nu poate depi 5 ani.
ea e+pirarea ter#enului de a%lare "n #iiune, agentul diplo#atic au conular ete tran%erat
"ntr-un pot diplo#atic "n cadrul Miniterului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene, cu
17
condiia e+itenei poturilor vacante. 0n ca, contrar el e tran%er "n re,erva Miniterului
(%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene.
Me#brii peronalului ad#initrativ i tehnic i ai peronalului de erviciu tri#ii "n #iiune
din a%ara peronalului intituiei centrale, la e+pirarea ter#enului tabilit de a%lare "n #iiune, pot
%i anga4ai "n cadrul Miniterului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene "n ca,ul c"nd e+it
poturi vacante.
0n intituiile erviciului diplo#atic e aplic principiul rotaiei %uncionarilor anga4ai "n
poturi diplo#atice i a peronalului ad#initrativ i tehnic, "n con%or#itate cu planul de rotaie
aprobat de Minitrul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene. 0n cadrul rotaiei, %uncionarul
anga4at "ntr-un pot diplo#atic "n Miniterul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene ete
tran%erat "ntr-un pot diplo#atic au conular, "n #iiunile diplo#atice au, repectiv, o%iciile
conulare ale Republicii Moldova, iar %uncionarii anga4ai "n poturi ad#initrative i tehnice
au de erviciu.
fran%erurile peronalului intituiilor erviciului diplo#atic "nt e%ectuate "n %uncie de
neceitile de erviciu, inZnd cont de cali%icarea, pregtirea pro%eional i principiului rotaiei
peronalului.
fran%erurile "n poturi diplo#atice au conulare "n cadrul Miniterului (%acerilor 2+terne
i Integrrii 2uropene, precu# i "n #iiunile diplo#atice ori o%iciile conulare "nt e%ectuate, din
r"ndul %uncionarilor anga4ai "n poturi diplo#atice "n cadrul Miniterului (%acerilor 2+terne i
Integrrii 2uropene, precu# i din cadrul intituiilor peciali,ate "n relaii internaionale ale
autoritilor publice centrale din Republica Moldova con%or# prevederilor eegii cu privire la
erviciul diplo#atic.
0n ca,ul tran%errii "n alte autoriti de tat, #e#brii peronalului intituiilor erviciului
diplo#atic poeori ai rangurilor diplo#atice "nt inclui "n re,erva Miniterului (%acerilor
2+terne i Integrrii 2uropene.
fer#enul de activitate "n poturile diplo#atice din cadrul Miniterului (%acerilor 2+terne
i Integrrii 2uropene dintre dou perioade Wconecutive] de activitate "n #iiunea diplo#atic
au o%iciul conular nu poate %i #ai #ic de un an.
3uncionarii din poturile diplo#atice ale Miniterului (%acerilor 2+terne i Integrrii
2uropene pot %i reco#andai pentru a %i anga4ai "n carul organi#elor internaionale, la care
particip Republica Moldova, au "n #iiunile lor diplo#atice, "n con%or#itate cu regula#entele
acetor organi#e internaionale.
3uncionarii intituiilor erviciului diplo#atic nu pot ocupa un pot a%lat "n ubordine au
ub controlul potului deinut "n ite#ul intituiilor erviciului diplo#atic de rudele lor pe
linie dreapt au de rudele lor prin ctorie. 0n ca,ul "n care "nt "nclcate acete retricii,
1`
%uncionarul ete tran%erat "ntr-un pot care e+clude ca atare ubordonare, iar dac tran%erul
ete i#poibil, unul dintre aceti %uncionari ete i#poibil, unul dintre aceti %uncionari ete
concediat.
3uncionarii intituiilor erviciului diplo#atic pot %i te#porar delegai, cu acordul lor, "n
intituii de peciali,are din Republica Moldova au din alte tate pentru per%ecionare
pro%eional au tagieri. 0n ae#enea ca,uri, acetora li e ptrea, regi#ul de lalri,are
con%or# legilaiei "n vigoare.
,repturile i o"li&aiile persoanelor an&a(ate !n posturi diplomatice
[eroana, anga4at "n pot diplo#atic are urmtoarele drepturi specifice,
de a deine i avana "n poturi "n intituiile erviciului diplo#atic naional, "n %uncie de
pregtirea pro%eional, rangul diplo#atic i vechi#ea "n #unc "n erviciul diplo#atich
de a i e acorda pri4inul i aitena pentru a de%ura activitatea cu onoare i
de#nitate,"n a%ara preiunelor politice i altor "ncercri de natur -i a%ecte,e tatutul de
diplo#ath
de a e elibera paaport diplo#atich
de a bene%icia, "n perioada activitii "n #iiunile diplo#atice au o%iciile conulare ale
Republicii Moldova, "n organi#ele au #iiunile diplo#atice ale organi#elor
internaionale, de privilegiile, i#unitile i %acilitile tabilite de nor#ele dreptului
internaional i tratatele la care Republica Moldova ete parteh
de a bene%icia de %or#ele de per%ecionare pro%eional, organi,ate de Miniterul
(%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene.
[eroana anga4at "n pot diplo#atic este obliat,
acione,e cu devota#ent i reponabilitate pentru pro#ovarea politicii e+terne a
Republicii Moldovah
apere intereele de tat ale Republicii Moldova i ale cetenilor ei "n cadrul
relaiilor e+terneh
e abin de la aciuni i declaraii care ar putea pre4udicia i#aginea Republicii
Moldova, relaiile ei cu alte tate au organi,aii internaionaleh
repecte legilaia Republicii Moldova, ptre,e ecretul de tati aigure
protecia datelor i in%or#aiilor pe care le deineh
repre,inte cu de#nitate Republica Moldova, av"nd "n toate "#pre4urrile un
co#porta#ent de#n, o inut #oral i veti#entaia ireproabilh
repecte, %r a e aduce atingere privilegiilor i i#unitilor lui, legile tatului "n
teritoriul cruia "i de%oar activitatea i nu e lae i#plicat "n activiti care ar
1!
pre,enta un a#etec "n treburile interne ale acetui tath %a de organi#ele
internaionale, la care particip Republica Moldova, aib un co#porta#ent con%or#
cu "ndtoririle %unciei, ce re,ult din tatutul recunocut de Republica Moldovah nu e
abu,e,e de privilegiile i i#unitile de care bene%iciea, "n virtutea calitii lui de agent
diplo#atic au conularh
anune Miniterul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene depre #odi%icrile
i#portante, "n ceea ce privete cetenia i alte %apte care au relevana pentru calitatea lui
de diplo#at.
Me#brii peronalului #iiunelor diplo#atice i o%iciilor conulare ale Republicii Moldova,
peroanele #enionate "n art. 1_ al eegii, precu# i #e#brii %a#iliilor lo, la revenirea "n
Republica Moldova dup "ncheierea #iiunii pot introduce "n ara, cu cutire de ta+a pentru
valoarea adugat, ta+e va#ale i alte ta+e i acci,e de i#port, bunuri, procurate pentru u,
peronal "n perioada a%lrii ale "n #iiune diplo#atic.
[entru e+ercitarea e+e#plar a atribuiilor "ncredinate, pirit de iniiativ, #unca
"ndelungat i ireproabil, peroanele anga4ate "n poturi diplo#atice pot %ii
avanate "n poth
avanate "n rang diplo#atic "nainte de ter#enul tabilith
pre#iate cu u#e bnetih
ti#ulate "n alt #od prev,ut de legilaia "n vigoarei
[entru #erite deoebite "n activitate diplo#atic, peroanele anga4ate "n poturi diplo#atice
pot %i "naintate pentru acordarea ditinciilor de tat.
0n ca,ul "nclcrii obligaiilor prev,ute de eege, precu# i al abaterilor diciplinare co#ie
"n e+erciiul %unciunilor i "n dependen de gravitatea acetora, %a de peronalul intituiilor
erviciului diplo#atic pot %i aplicate de ctre [reedintele Republicii Moldova, ur#toarele
anciuni diciplinarei
averti,arei
#utrareh
#utrare aprh
retrogradareh
retragerea rangului diplo#atich
concediere.
Me#brii peronalului #iiunii diplo#atice au o%iciilor conulare pot %i reche#ai "nainte de
ter#en din #iiune, "n intere de erviciu, cu un preavi, de cel 5 luni de ,ile.
20
[entru co#iterea unor %apte ce i#plic rpunderea penal "n con%or#itate cu legilaia
tatului acreditar au a Republicii Moldova, au a unor aciuni e pre4udicia, relaiile Republicii
Moldova cu tatul de reedin, organi,aia internaional au alte tate, #e#brul peronalului
#iiunii diplo#atice au o%iciului conular poate %i reche#at din pot de ter#en, prin ordinul
Minitrului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene, gotrZre de \uvern au prin decretul
[reedintelui Republicii Moldova.
&n te#ei de reche#area "nainte de ter#en a anga4atului #iiunii diplo#atice au al
o%iciului conular "l contituie i %aptele co#ie de ctre #e#brii %a#iliei acetuia a%lai
"#preuna cu el "n #iiune.
Salari-area i &aranii sociale
'alari,area peronalului intituiilor erviciului diplo#atic e e%ectuea, "n condiii peciale
i are #enirea de a aigura condiii #ateriale corepun,toare pentru e+ercitarea independent i
e%ectiv a atribuiilor %uncionale.
[eronalul intituiilor erviciului diplo#atic ete re#unerat con%or# prevederilor legilaiei
"n vigoare, cu privire la alari,area %uncionarilori publici i a peronalului care e%ectuea,
deervirrea tehnic ce aigur %uncionarea autoritilor publice.
[entru perioada de a%lare "n trintate #e#brii peronalului #iiunilor diplo#atice i
o%iciilor conulare pri#ec pe l"ng alariul "n #oneda Republicii Moldova, o inde#ni,aie
nei#po,abil "n valuta trin, precu# i o inde#ni,aie pentru "ntreinerea #e#brilor
%a#iliilor lor care i-au ur#at "n trintate i do#icilia, "#preun cu ei. Cuantu#ul
inde#ni,aiilor "n valut trin e tabilete de ctre \uvern, pentru %iecare ara "n parte.
Me#brii %a#iliei "nt coniderai oul Woia] i copii p"n la vZrta de 1` ani, precu# i
peroanele a%late la "ntreinerea detaatului "n #iiunea diplo#atic, inde%erent de vZrt.
Inde#ni,aia "n valut nu are regi# de alariu.
[lata inde#ni,aiei "n valut e e%ectuea, din data trecerii %rontierei Republicii Moldova la
plecarea "n trintate i i p"n la data revenirii "# ara din #iiunea diplo#atic.
ea tabilirea cuantu#ului inde#ni,aiei "n valut e va ine cont de pot, coul #ini# de
conu# din tatul acreditar i condiiile cli#atice deoebite ale acetui tat. Coul #i#in de
conu#, care include "n #od obligatoriu cotul poliei de aigurare #edical #ini#, e
calculea, pentru %iecare tat acreditar, "n con%or#itate cu prevederile intruciunii, aprobate de
ctre Minitrul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene i Minitrul 3inanelor.
0n ca, de neceitate, Wdar cel puin odat "n cinci ani] e va e%ectua recalcularea coului
#ini# de conu# pentru %iecare tat acreditar "n copul inde+rii cuantu#ului inde#ni,aiei "n
valut.
21
(ctivitatea "n #iiunile diplo#atice i o%iciile conulare ale Republicii Moldova nu trebuie
pre4udicie,e intereele anga4ailor i ale #e#brilor %a#iliilor lor. 0n copul proteciei
ctoriei i %a#iliei, e ti#ulea, "noirea de ctre oie Wo] i copii a #e#brului
peronalului "n pot "ntr-o #iiune diplo#atic au conular. (ceat condiie %ace parte din
particularitile erviciului diplo#atic al Republicii Moldova.
ea oirea "n #iiune #e#brilor peronalului #iiunii diplo#atice au o%iciului conular,
precu# i #e#brilor %a#iliilor lor, care locuiec "#preun cu ei, li e per%ectea, poli de
aigurare #edical "n tatul de reedin, "n con%or#itate cu legilaia "n vigoare.
Me#brilor peronalului #iiunii diplo#atice au o%iciului conular i #e#brilor %a#iliei ale
care locuiec "#preun cu ei li e aigur, o dat pe an, achitarea integral a cheltuielilor de
tranport, inde%erent de #i4loacele de tranport ce in de "ntoarcerea "n ara "n concediu, precu#
i de plecarea i revenirea din #iiune inde%erent de #i4loace de tranport utili,ate. 0n ca,ul "n
care ti#pul necear acetor deplari depete 2$ ore e aigur diurna i ca,area. (chitarea
cheltuielilor pentru "ntoarcerea "n ar, ete aigurat i "n ca,ul deceului rudei ale de gradul I.
Cotul cheltuielilor nu trebuie depeac cotul unui bilet de avion la claa econo#ic.
Me#brii peronalului #iiunii diplo#atice au o%iciului conular "nt aigurai "n
trintate cu paiu locativ "n corepundere cu %uncia de "ncdrare i nu#rul #e#brilor
%a#iliei care locuiec "#preun cu ei.
0n copul e+ercitrii obligaiilor de erviciu, agentul diplo#atic au conular ete aigurat cu
un auto#obil de erviciu "n %uncie de potul pe care-l deine.
[eroanele anga4ate "n poturi diplo#atice "n Miniterul (%acerilor 2+terne i Integrrii
2uropene i agenii diplo#atici au conulari pri#ec inde#ni,aii pentru acoperirea
cheltuielilor legate de procurarea veti#entaiei protocolare. Cuantu#ul acetor inde#ni,aii i
#odalitatea lor de calculare e tabilec con%or# regula#entului aprobat de ctre Minitrul
(%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene i Minitrul 3inanelor.
0n ca, de con%licte #ilitare, cala#iti naturale au ituaii e+cepionale de alt natur, care
pot pune "n pericol ecuritatea peronalului #iiunii diplo#atice au o%iciului conular al
Republicii Moldova, Miniterul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene "ntreprinde toate
#urile neceare pentru protecia peronalului acetor intituii ale erviciului diplo#atic.
[re4udiciile cau,ate unui #e#bru al peronalului #iiunii diplo#atice au o%iciului conular
au #e#brilor %a#iliei ale "n ti#pul e+ercitrii obligaiilor de erviciu au a unor activiti
legate de acete obligaii, "n perioada de a%lare "n #iiune, "nt reco#penate "n con%or#itate cu
legilaia "n vigoare a Republicii Moldova.
0n ca,ul deceului, precu# i al #utilrii au al altui pre4udiciu adu ntii, "n ti#pul
e+ercitrii atribuiilor de erviciu au a unor activiti legate de acetea, #e#brului peronalului
22
#iiunii diplo#atice au o%iciului conular Wau #otenitorului acetuia] i e pltete o
co#penaie "n #ri#ea tabilit de \uvern. Cheltuielile pentru "n#or#"ntarea #e#brului
peronalului #iiunii diplo#atice au conulare care i-a pierdut viaa "n e+erciiul %unciunii,
precu# i cele legate de tranportarea corpului acetuia "n ara "nt acoperite din #i4loace
bugetare tabilite de \uvern.
[revederile e+pue #ai u nu e aplic peronalului ad#initrativ i tehnic i nici celui de
erviciu anga4at din tatul de reedin.
ea calcularea vechi#ii "n #unca "n tructurile erviciului diplo#atic e iau "n coniderare
ur#toarele perioadei
perioada de activitate "n Miniterul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropeneh
perioada de activitate "n in tituiile diplo#atice i conulare ale Republicii Moldovah
perioada de activitate "n cadrul organi#elor internaionale, "n con%or#itate cu legilaia
"n vigoare a Republicii Moldovah
perioada de delegare la tudii potuniveritare, "n con%or#itate cu legilaia "n vigoare a
Republicii Moldovah
perioada de activitate "n Miniterul (%acerilor 2+terne al %otei &R'' p"n "n 1!!1h
"n cadrul autoritilor publice centrale.
(igurarea cu penii i protecia ocial a peronalului erviciului diplo#atic e e%ectuea, "n
#odul tabilit de legilaia "n vigoare.
'oiei Woului] agentului diplo#atic au conular i e #enine locul de #unc "n ca,ul "n
care "i "noete oul Woia] pe parcurul a%lrii acetuiaWaceteia] "n #iiune. [erioda de a%lare
"n #iiune a oului Woiei] agentului diplo#atic au conular i e include "n vechi#ea de
#unc.
Particularit'ile activit'ii consulare !n Repu"lica Moldova
.n%iinarea o%iciilor consulare
(ctivitatea conular e reali,ea, de #iiunile diplo#atice i o%iciile conulare ale
Republicii Moldova, "n ba,a legilaiei naionale i tratatelor internaionale la care Republica
Moldova ete parte, repect"ndu-e principiul reciprocitii dreptului internaional.
Con%or# prevederilor art. _ al 'tatutului conular Republica Moldova poate "n%iina i
de%iina un o%iciu conular au chi#ba claa acetuia nu#ai cu coni##"nt prealabil al
tatului de reedin.
_
0n lipa unor tratate internaionale de tabilire a relaiilor conulare tabilirea relaiilor
diplo#atice preupune i tabilirea relaiilor conulare.
_
gotrZrea \uvernului Republicii Moldova nr. 5_` din 2` #artie 2002.
25
Ruperea relaiilor diplo#atice nu atrage dup ine ruperea relaiilor conulare au "ncetarea
activitii -%iciului Conular "n tatul de reedin.
'ediul -%iciului Conular i circu#cripia conular "nt tabilite de Miniterul (%acerilor
2+terne i Integrrii 2uropene care olicit, prin canale diplo#atice, acordul e+pre al
autoritilor tatului de reedin cu privire la "n%iinarea -%iciului Conular, ediul, rangul i
circu#cripia a conular au #odi%icarea acetora.
-%iciile conulare "i au ediul "n localuri conulare, proprietatea Republicii Moldova au
"nchiriate de aceata. -%iciul Conular dipune de ta#pila cu 'te#a de 'tat a Republicii
Moldova i denu#irea -%iciului Conular "n li#ba de tat a Republicii Moldova i a tatului de
reedin. -%iciul conular ete obligat a#plae,e pe localul ediului u cutul cu 'te#a de
'tat i "ncripia cu denu#irea o%iciului "n li#ba de tat a Republicii Moldova i cea a tatului de
reedin.
-%iciul Conular arborea, drapelul de tat pe localul u, reedina e%ului o%iciului i
#i4loacele de tranport %oloite "n intere de oerviciu, "n con%or#itate cu practica i regulile
tatului de reedina.
(genii diplo#atici i %uncionarii conulari pot %i delegai pentru e+ercitarea %unciilor
conulare "n cadrul #iiunilor diplo#atice i o%iciilor conulare con%or# prevederilor legilaiei
"n vigoare, "n durata deplarii nu poate depi ter#enul de 5 ani. fer#enul de activitate "n
%uncii conulare din cadrul Miniterul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene dintre dou
perioade de activitate "n #iiunea diplo#atic au -%iciului Conular nu poate %i #ai #ic de un
an.
(ctivitatea %uncionarului conular "ncetea, "n ur#toarele ca,urii
reche#area %uncionarului dup e+pirarea ter#enului tabilit prin art. 1V al eegii cu
privire la erviciul diplo#atich
retragerea e+eouaturuluih
revocarea patentei conulareh
"nchiderea -%iciului Conularh
"ncetarea relaiilor conulare.
Reche#area "nainte de ter#en a %uncionarului conular e e%ectuea, "n ca,urile prev,ute
de articolul 2V al eegii cu privire la erviciul diplo#atic.
Clasele i personalul o%iciilor consulare
0n%iinarea i de%iinarea -%iciului Conular au chi#barea claei acetuia "nt iniiate de
Miniterul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene i aprobate prin hotr"re de \uvern.
2$
-%iciilor conulare li e atribuie ur#toarele claei
a] claa 1 ^ conulat generalh
b] claa II- conulath
c] claa III^ viceconulath
d] claa Im^ agenie conular.
-%iciile conulare "nt condue, "n %uncie de claa pe care o deine, de conul general,
conul, viceconul, agent conular, agent diplo#atic, "#puternicit cu %uncii conulare au
gerant- care poart rpundere pentru activitatea intituiei pe care o conduce.
Conul general ete dee#nat i reche#at din %uncie prin hotrZre de \uvern, la propunerea
#initrului a%acerilor e+terne. pe%ii celorlalte o%icii conulare, la propunerea /ireciei \enerale
Conulare, "nt nu#ii i reche#ai din %uncie prin ordinul #initrului a%acerilor e+terne.
[entru %uncionarii conulari e tabilec urmtoarele posturi,
a] conul generalh
b] conulh
c] viceconulh
d] agent conular.
[eronalul -%iciului Conular ete %or#at dini
%uncionarii conulari au agenii diplo#atici "#puternicii cu %uncii conulare, care "nt
anga4ai per#anent la Miniterul (%acerilor 2+terneh
anga4aii conulari, care "nt #e#bri ai peronalului conular i care nu "nt reponabili
de e+ercitarea %unciilor conulare, dar care "nt anga4ai pentru a "ndeplini atribuii
ad#initrative i tehniceh
peronalul de erviciu, care pot %i i ceteni ai tatului de reedin.
(cordul prealabil al tatului de reedin privind nu#irea e%ului o%iciului, dac prin tratatele
internaionale la care Republica Moldova i tatul de reedin "nt parte, nu e prevede alt%el,
ete olicitat, prin canale diplo#atice, de Miniterul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene al
Republicii Moldova.
/up ob inerea acordului tatului de re edin , Minitrul (%acerilor 2+terne e#nea,
patenta consular+ prin care atet nu#ele i prenu#ele -%iciului Conular, categoria i rangul
u, circu#crip ia conular i ediul -%iciului Conular, punZnd igiliul de tat i o tran#ite,
prin canale diplo#atice, Miniterului (%acerilor 2+terne al tatului "n care a %ot nu#it e%ul
-%iciului Conular "n vederea ob inerii exe7uaturului.
e%ul -%iciului Conular ete ad#i - i e+ercite %unc iile printr-o autori,a ie nu#it
exe7uatur, e#i de ctre autorit ile tatului de re edin .
2V
0n ca,ul "n care e%ul -%iciului Conular nu poate - i e+ercite %unc iile au dac potul de
e% al -%iciului Conular a devenit vacant, Miniterul (%acerilor 2+terne nu#e te un gerant care
va activa, cu titlu provi,oriu, "n calitate de e% al o%iciului. Ca gerant poate %i nu#it un %unc ionar
conular al -%iciului Conular repectiv, un agent diplo#atic de la #iiunea diplo#atic a
Republicii Moldova din acela i tat au un %unc ionar public anga4at "n %unc ie diplo#atic din
cadrul Miniterului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene al Republicii Moldova. Miniterul
(%acerilor 2+terne "ntreprinde #urile neceare ca nu#ele i prenu#ele gerantului %ie
noti%icate Miniterului (%acerilor 2+terne al tatului de re edin .
Misiunea diplomatic a Republicii Moldova notific Ministerul Afacerilor Externe al statului
de re edin despre,
nu#irea #e#brilor -%iciului Conular, oirea lor la -%iciul Conular, plecarea
de%initiv au "ncetarea %unc iilor lor, precu# i orice alte chi#bri privind tatutul
acetora care pot interveni pe parcurul activit ii lor la -%iciul Conularh
oirea i plecarea de%initiv a unui #e#bru al %a#iliei %unc ionarului conular au dac o
peroan devine au "ncetea, de a %i #e#bru al %a#iliei acetuiah
oirea i plecarea de%initiv a peronalului particularh
anga4area i concediere peroanelor care " i au do#iciliul "n tatul de re edin .
0n ca,ul "n care Republica Moldova nu are "n tatul de re edin o #iiune diplo#atic,
noti%icrile #en ionate unt e%ectuate de ctre Miniterul (%acerilor 2+terne al Republicii
Moldova.
/irec ia \eneral Conular a Miniterului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene
#onitori,ea, activitatea conular a #iiunilor diplo#atice i o%iciilor conulare.
(ctivitatea %unc ionarilor conulari ete de% urat "n con%or#itate cu prevederile
legila iei Republicii Moldova, precu# i ale ordinelor Minitrului (%acerilor 2+terne i
intruc iunilor /irec iei \enerale Conulare, e#ie "n vederea aplicrii acetor nor#e.
Miiunile diplo#atice i o%iciile conulare pre,int ite#atic /irec iei \enerale Conulare
rapoarte privind activitatea a "n do#eniul conular, "n con%or#itate cu prevederile art. 2` al
'tatutului Conular.
E$ercitarea %unc iilor consulare
3unc iile conulare unt e+ercitate de ctrei
func ionarii consulari (n cadrul oficiilor consulare8
diploma ii cu func ii consulare din cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii
Moldova8
2_
[e teritoriul Republicii Moldova %unc iile conulare e e+ercit de ctre /irec ia \eneral a
Miniterului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene.
3unc iile conulare e e+ercit "n cadrul circu#crip iei conulare. 0n ca,uri e+cep ionale,
%unc ionarul conular poate, cu coni# #Zntul tatului de re edin , - i e+ercite atribu iile
i "n a%ara circu#crip iei ale conulare.
Republica Moldova, prin inter#ediul Miniterului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene,
dup noti%icarea de ctre tatele intereate i dac nici unul dintre ele nu e opune "n #od e+pre
la aceata, "#puternice te o #iiune diplo#atic au un o%iciu conular tabilit "ntr-un tat - i
au#e e+ercitarea %unc iilor conulare i "n alt tat. /e ae#enea, dac dup recep ionarea
noti%icrii tatul de re edin nu are obiec ii, o #iiune diplo#atic au un -%iciu Conular poate
e+ercita %unc ii conulare "n tatul de re edin "n nu#ele unui tat ter .
Miiunile diplo#atice e+ercit %unc ii conulare prin ec iile conulare au prin diplo#a ii
dee#na i "n acet cop. Miiunea diplo#atic nu poate e+ercita atribu ii conulare pe "ntreg
teritoriul tatului de acreditare dac "n acet tat e+it un -%iciu Conular cu circu#crip ia
tabilit.
Cu coni# #Zntul tatului de re edin , o%iciile conulare nu vor olu iona cererile
peroanelor do#iciliate "n alte circu#crip ii conulare dec"t "n ca,uri deoebit de urgente.
3unc ionarii conulari, "n e+ercitarea %unc iilor ale, pot e adree,e cu de#eruri
autorit ilor locale co#petente din cadrul circu#crip iei conulare. 2i e pot adrea
autorit ilor centrale co#petente ale tatului de re edin nu#ai dac acet lucru ete ad#i de
legila ia tatului de re edin au de tratatele interna ionale la care Republica Moldova i
repectivul tat unt parte. 0n ca, contrar, e pot adrea autorit ilor centrale ale tatului de
re edin prin inter#ediul #iiunii diplo#atice.
/ac "n tatul de re edin nu e+it o #iiune diplo#atic a Republicii Moldova i dac
intereele ale nu unt repre,entate de o #iiune diplo#atic a a dintr-un tat ter , au a unui
tat ter , -%iciul Conular, cu coni# #Zntul tatului de re edin , poate "ndeplini ac iuni
diplo#atice i i#plicit, e pot adrea direct autorit ilor centrale. 0ndeplinirea acetor ac iuni de
ctre un -%iciu Conular nu-i con%er nici un drept la privilegiile i i#unit ile diplo#atice, dec"t
"n ca,urile prev,ute de Conven ia de la miena cu privire la rela iile conulare.
3unc ionarii conulari unt obliga i pri4ine de,voltarea rela iilor de prietenie "ntre
Republica Moldova i tatul de re edin i %avori,e,e de,voltarea rela iilor bilaterale "n
do#eniul econo#ic, co#ercial, cultural, tiin i%ic. 3unc ionarii conulari vor apra i pro#ova
drepturile i intereele Republicii Moldova i ale cet enilor Republicii Moldova "n tatul de
re edin .
27
0n e+ercitarea %unc iilor lor %unc ionarii conulari e vor con%or#a prevederilor tratatelor
interna ionale la care Republica Moldova i tatul de re edin unt parte. 0ndeplinirea
%unc iilor conulare e e%ectuea, cu repectarea legila iei tatului de re edin .
(ctivitatea de in%or#are conular are drept cop pro#ovarea i aprarea intereelor
na ionale, reali,area obiectivelor politicii e+terne i interne a tatului, precu# i %avori,area
participrii Republicii Moldova la via a interna ional. (ctivitatea de in%or#are conular
trebuie contribuie la lrgirea cadrului 4uridic bilateral i #ultilateral, la aigurarea dreptului
cet enilor #oldoveni, la trata#ent egali cu cet enii altor tate.


2`