Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS ARAD

FACULTATEA DE MEDICINA, FARMACIE SI MEDICINA DENTARA
MONONUCLEOZA
BLAGA ADRIANA MARIA
FARMACIE, AN III
Mononucleoza
Mononucleoza, adeea nu!"#a $!ono$, e#e o "n%ec#"e de#e&!"na#a
de '"&uul E(#e"n)Ba&&*
Man"%e#a&"le " "!(#o!ele !ononucleoze" "nclud+
) %e,&a
) %a&"n-"#a
) ce%aleea .du&e&" de ca(/
) (e#e al,e (e (e&e#ele (o#e&"o& al %a&"n-elu" .au (e a!"-dale/
) u!%la&ea -an-l"on"lo& de la n"'elul -a#ulu"
) o,oeala
) d"(neea .&e("&a#"a d"%"c"la/
) %oa!ea "ne0(l"ca,"la*
Mononucleoza nu e #&an!"#e la %el de uo& ca " ce"lal#" '"&u",
cu! a& %" cel ca&e de#e&!"na &aceala o,"nu"#a* V"&uul E(#e"n)Ba&& e
-ae#e "n al"'a " !ucu* Se #&an!"#e de la o (e&oana la al#a (&"n
a&u#, de" e#e (o","l a e #&an!"#a " (&"n #ue de" "n %oa&#e &a&e
cazu&"*
Se!nele !ononucleoze" a(a& de o,"ce" du(a 1)2 a(#a!an" de la
e0(une&ea la '"&u* In -ene&al, (e&oanele %ac acea#a "n%ec#"e o
"n-u&a da#a "n '"a#a*
A(a&e cel !a" %&ec'en# la (e&oanele "n#&e 34 " 54 de an"*
D"a-no#"cul e #a,"le#e de ca#&e un !ed"c (ec"al"# (e ,aza
"!(#o!elo& " uno& #e#e an-'"n e* Unul d"n#&e #e#ele co!une %olo"#
(en#&u d"a-no#"ca&ea !ononucleoze" e#e denu!"# #e#ul Mono(o#*
In &a&e cazu&", un# necea&e " al#e #e#a&" "n%a&a ace#u"a .doa& "n
cazu&"le "n ca&e &ezul#a#ele ace#u" #e# un# necla&e/*
Du(a "n%ec#"e, '"&uul E(#e"n)Ba&& (e&"#a "n nazo%a&"n-e " "n
l"!%oc"#e #oa#a '"a#a* Da& !ononucleoza #&ece de la "ne du(a
a(&o0"!a#"' 1 a(#a!an"*
Co!(l"ca#""le !ononucleoze" a(a& "n (u#"ne cazu&"* 6&"nc"(ala
co!(l"ca#"e e'e&a ca&e (oa#e a(a&ea e#e (leno!e-al"a .!a&"&ea "n
d"!en"un" a (l"ne"/, c7"a& " &u(#u&a (len"ca*
S(l"na e#e local"za#a "n (a&#ea #an-a u(e&"oa&a a a,do!enulu"
.u, coa#ele d"n (a&#ea #an-a/* Func#""le e" un# "n le-a#u&a cu
%o&!a&ea " d"#&uc#"a celulelo& an-'"ne*
De" &u(#u&a de (l"na a(a&e "n &a&e cazu&" de !ononucleoza, e#e
%oa&#e "!(o&#an# ca (ac"en#ul a %"e a'e&#"za# au(&a "!(#o!elo& e",
(en#&u ca, "n cazul "n ca&e a(a&, a e (&ez"n#e de u&-en#a la !ed"c*
Se!nele " "!(#o!ele &u(#u&"" de (l"na "nclud+
) du&e&e e'e&a "n (a&#ea u(e&"oa&a a a,do!enulu" ."n (a&#ea #an-a,
u, ("e(#/
) a!e#el"
) (al("#a#"" " #a7"ca&d"e
) an-e&a&" ca&e a(a& !ul# !a" uo& deca# de o,"ce"
) d"(nee .&e("&a#"e "n-&euna#a/
T&a#a!en#+
T&a#a!en#ul !ononuceloze" e#e unul "!(#o!a#"c " "nclude+
) &e(auul la (a#
) conu! l"c7"d"an c&ecu#
) a"-u&a&ea une" al"!en#a#"" uoa&e, ,o-a#e "n '"#a!"ne
) -a&-a&a cu a&e au %a&"n-oe(# (en#&u du&e&"le de -a#
) Ace#a!"no%en au I,u(&o%en (en#&u %e,&a " du&e&"
A("&"na #&e,u"e e'"#a#a la co("", deoa&ece (oa#e de#e&!"na "nd&o!
Re8e, ca&e e#e o a%ec#"une e&"oaa, (u#and duce " la dece la co(""*
An#","o#"cele nu un# de n"c" un %olo "n cazul !ononucleoze"*
Mononucleoza e#e de#e&!"na#a de un '"&u, "a& an#","o#"cele .ca&e
d"#&u- ,ac#e&""le/ nu un# e%"c"en#e "!(o#&"'a '"&u"lo&* In cazul "n ca&e
e aoc"aza o "n%ec#"e ,ac#e&"ana "n (lu de !ononucleoza, e &eco!anda
#&a#a!en#ul cu un an#","o#"c &eco!anda# de !ed"cul (ec"al"#*
S(o&#ul " ac#"'"#a#"le au e0e&c"#""le %"z"ce #&e,u"e e'"#a#e (ana la
&eco!ada&ea !ed"culu"* Ace#ea c&ec &"cul &u(#u&"" de (l"na*
Ac#"'"#a#ea %"z"ca #&e,u"e e'"#a#a (en#&u cel (u#"n 5)1 a(#a!an" du(a
de,u#ul "n%ec#"e" cu '"&uul E(#e"n)Ba&&