Sunteți pe pagina 1din 4

cos (a - b) = cos a * cos b + sin a * sin b

cos (a + b) = cos a * cos b sin a * sin b


sin (a - b) = sin a * cos a sin b * cos b
sin (a + b) = sin a * cos a + sin b * cos b
sin ( - x) = cos x
cos ( - x) = sin x
tg (a + b) =
tg (a b) =
Formule pentru dublul unui unghi
sin 2x = 2 sin x cos x
cos 2x = cos
2
x sin
2
x
cos 2x = 1 2 sin
2
x
cos 2x = 2 cos
2
x 1
tg 2x =
ctg 2x =
Formule pentru jumatatea unui unghi

sin =
cos =
tg =
tg
Arie
, iarDac sunt lungimile laturilor triunghiului ABC, atunci lungimile bisectoarelor interioare sunt:unde este semiperimetrul triunghiului.
Pentru bisectoarele exterioare avem formulele:unde s-a presupus c
Relaia lui Euler pentru patrulatere

Teorem. Fie patrulaterul ABCD, E mijlocul diagonalei AC i F a lui BD. Atunci:
(relaia
lui Euler pentru patrulatere)
Demonstraie. Cu teorema medianei se deduc pe rnd: