Sunteți pe pagina 1din 4

Due curs 2

Evolutii de natura istorica si conceptuala


1. Originile ideii de unitate la nivel European
2. Aparitia comunitatilor europene
3. Aparitia UE
1. Originile ideii de unitate la nivel European
- sunt situate in timp diferit de catre doctrinari/practicieni ai domeniului apartinand
unor categorii socio-profesionale diferite. Nici in caul aceleasi categorii!
doctrinarii nu sunt unanimi/nu au o viiune unitara.
- doctrinar france" #$arles %arg$i$e - !!#onstructia europeana. &recut! preent si
viitor' ed. &rei! (ucuresti 1))*
- din perspectiva situarii in timp! istoricii se impart in 3 mari curente de opinie"
a+ in Antic$itate
,+ al doilea current identifica originile ideii de unitate la nivel European cu unele
evenimente care au avut loc in Europa -e." #ampaniile lui Napolean care intre
altele au do,andit si conotatii integratoare 1*1/0 !!Europa statelor unite se va
realia'
c+ al treilea current de opinie la care se raporteaa si 1uristii plaseaa in timp astfel
de origini in prima 1umatate a sec 22! perioada care a fost esentialmente marcate
de cele Doua 3a,oaie 4ondiale.
Retinem 3 contributii ale Romaniei:
- N. &itulescu !!Apelul esperanto'! pornit din 3omania in 1)35 in 16 pct.
- 7etre 8eorgescu - !! Omul de maine'-9n anul 1)52
- 1)5/- contextual in care a aparut prima comunitate europeana:
CECO"
a fost dat de sfarsitul celui de-al Doilea 3. 4.! si teama cu privire la o a
treia conflagratie
decidentii au a1uns la concluia potrivit careia pro,lemele aparute la nivel
international pot fi solutionate si pe alte cai! prin infiintarea organiatiilor
internationale
dupa cel de-al Doilea 3 4 apare Organiatia Natiunilor Unite! prin
semnarea #artei de la :an ;rancisco in 1)5/
#onsiliul Europei a aparut prin semnarea tratatului <arsovia
#AE3
1)5* a aparut Uniunea <amala a statelor mem,re ale (enelu.-(elgia! Olanda!
=u.em,urg+! luate drept model de urmat ptr aparitia primei UE.
1
2. Aparitia Comunitatilor Europene!!!!!
- in 1)/6! presedintele organiatiei nationale a planificatiei din ;ranta! >ean
4onnet! a fundamentat ideea realiarii controlului international asupra
productiei de car,une si otel din ;ranta si 8ermania. Un astfel de control
intern era de natura sa contri,uie la prevenirea celei de-a 3 conflagratie
mondiala! urmarindu-se conversia/transormarea productiei de ra,oi intr-
o productie de pace.
- 9deea fundamentata de catre >ean 4onnet a fost lansata pu,lic in 1)/6! la
data de ) mai! de catre 3o,ert :c$uman! care era ministru al afacerilor
e.terne din franta! propunand infiintarea/aparitia primei comunitati
europene #E#O - lanarea pu,lica a avut loc prin intermediul unei
declaratii! declaratie in care se preenta planul privind infiintarea primei
comunitati europene.
- 9 mai %iua Europei! iua ?. si iua independ 3omaniei
- 7lanul :c$uman nu producea efecte 1uridice! ci era numai de natura sa
orientee conduita su,iectelor de drept carora li se adresa. =a acest plan
adera! pe langa ;ranta si 8ermania! alte state: !talia si "enelux# numite
si statele fondatoare ale #omunitatii europene.
- #ele @ state! au semnat la 7aris! la 1* aprilia 1*/1 &ratul de instituire a
#E#O! tratat care a intrat in vigoare la 23 iulie 1)/2! pentru o perioada de
/6 de ani.
- =a 23 iulie 2662! tratatul si-a incetat efectele! deci si prima comunitate
europeana si-a incetat e.istenta.
9n anul 1)/@! politicianul ,elgian 7.A. :paaB a ela,orat raportul cu privire la infiintarea a
inca 2 comunitati europene #EE comunitaea economica europeana- si #EEA
comunittea eur automica
9n mod similar planului :c$uman! raportul :paaB nu producea efecte 1uridice. Aceleasi @
state fondatoare au semnat la 3oma! la 2/ martie 1)/C tratatele de instituire a "
#EE
#EEA
#ele 2 tratate au intrat in vigoare in ianuarie 1)/* pentru o perioada nedeterminata.
7rin tratatul de la 4astric$t din 1))2! intrat in vigoare la 1 nov 1))3! #om economica
europeana si-a sc$im,at denumirea in #.E.
2
3. Aparitia U.E.
U.E. a fost definita diferit inainte de 1 dec 2$$9! fata de cum este definite dupa
aceasta data.
- 7ana la 1. dec 266)! UE a fost definita ca !!aceea entitate sui generis
avand personalitate 1uridica emergenta- in devenire-! infiintata fiind prin
&ratatul de la 4aastric$t din 1))2'. 7otrivit acestui tratat! UE se sta,iliea
prin cei trei piloni"
a+ 7ilonul #omunitar 0 cele 3 comunitati europene la origini! 2 ramase in
timp
0 avea personalitate 1uridica
,+ 7ilonul 7E:#
c+ 7ilonul >A9 0 1ustitie si afaceri interne-! iar prin &ratatul de la Amsterdam
din 1))) a devenit <9%E
%upa 1 dec 2$$9! prin intrarea in vigoare a &ratului de la =isa,ona! UE
do,andeste personalitate 1uridca!devenind su,iect de drept international! inlocuind si
succedand #omunitatea Europeana.
#ei 3 piloni ai UE s-au transformat in politici ale UE.
U.E este un su,iect de drept atipic! asemanandu-se si cu organiatiile
internatioane si cu statele.
Delimitari conceptuale"
a. aceleasi institutii in timp poarta denuimiri diferite
,. entitati diferite in acelasi timp poarta denumiri apropiate - #onsiliul
Europei/#onsiliul European+
- pentru a e.ista si a functiona! comunitatiile europene au infiintat - fiecare+ institutii
-proprii+ in 5 mari domenii"
- domeniul deciional
- domeniul e.ecutiv
- domeniul controlului politic
- domeniul 1urisdictional
9nstitutiile infiintate prin &ratatele de la 3oma! sunt diferite su, aspectul denumirii lor de
institutiile infiintate prin &ratatul de la 7aris - e.ceptie" #Urtea de >ustitie- institutiile
infiintate prin &ratatele de la 3oma se simplifica si se uniformieaa su, aspectul
denumirii lor.
Din motive de coerenta si celeritate! institutiile similare din cele 3 #omunitati europene
au fuionat! dand nastere unor institutii unice/ commune pentru toate cele 3 comunitati
europene. 9nstitutiile nou reultate in urma procesului de fuiune duc la indeplinire
atri,utii/competente inscrise in toate cele 3 tratate institutive.
;uiunea s-a realiat gradual/treptat incepand din anul 1)/* - instantele 1urisdictionale+
continuand in 1)@6 -institutiile controlului politic+ si desavarsindu-se in anul 1)@/
- institutiile e.ecutive si cele deciionale! prin &ratatul de la (ru.elles intrat in vigoare in
3
anul 1)@C! cunoscut si su, denumirea de &ratatul de fuiune sau &ratatul instituind o
#omisie unica si un #onsiliu unic.
5