Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN BRAILA


COALA GIMNAZIAL TICHILETI
Com. Tichile!i" #$%. B&'il(
Tele)o*+)(,- ./0123.452
Email: sctichilesti@yahoo.com/ www.sctichilesti.webs.com
NR. .............../................................. DIRECTOR,
PROF. BACEANU DORIN GABRIE
ACTI6ITATE E7TRACURRICULAR
"" CET EAN ROM8N 9 CET EAN EUROPEAN : ;

PRO<ESOR- BULANCEA 6ALENTINA "
DATA - 3= NOIEMBRIE /.30 .
ELE6I PARTICIPANTI - CLS. 6I> 6III.
SALA - C. D. I.
ARIA CURRICULARA - ISTORIE > CULTURA CI6ICA .
TITLUL ACTI6ITATII : "" CET EAN ROM8N 9 CET EAN
EUROPEAN : ; ?* c(%&$l ;<e@!iA(l$l$i *( io*(l (l (*@elo& !(le;
TIPUL ACTI6ITATII : ACTI!ITATE E"TRACURRICUAR#.
SCOPUL ACTI6ITATII : $A FOR%E&E A EE!I UN CO%PORTA%ENT CI!IC,
PRIN INFOR%AREA OR $I APICAREA INFOR%A IIOR
PRI!IND DOCU%ENTEE UNIUNII EUROPENE.

COMPETENTELE ACTI6ITATII -
IDENTIFICAREA DREPTURIOR O%UUI .
RE&O!AREA 'N EC(IP# A UNOR PROBE%E CI!ICE, PRIN A$U%AREA UNOR
RE$PON$ABIIT#)I *I PRIN REA)IONAREA PO&ITI!# CU CEIA)I.
$# PRECI&E&E TRATATEE I IN$TITU)IIE DE%OCRATICE DIN UNIUNEA EUROPEAN#.
$# PRE&INTE DREPTURIE I RE$PON$ABIIT# IE CET# EANUUI RO%+N I
EUROPEAN.
STRATEGIA DIDACTICA :
METODE SI PROCEDEE : E"PUNEREA, CON!ER$ATIA EURI$TICA, DE%ON$TRATIA,
OBSER6ATIA" PROBLEMATIZAREA" 'N!#)AREA PRIN
DE$COPERIRE.
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN BRAILA
COALA GIMNAZIAL TICHILETI
Com. Tichile!i" #$%. B&'il(
Tele)o*+)(,- ./0123.452
Email: sctichilesti@yahoo.com/ www.sctichilesti.webs.com
MATERIALE DIDACTICE-
LAPTOP" RETROPROIECTOR" APARAT <OTO " POBER POINT " COLI"
TE"TU CARTA DREPTURIOR FUNDA%ENTAE A UNIUNII EUROPENE,(ARTA
EUROPEI .
<ORME DE ORGANIZARE A ACTI6ITATII : FRONTAA, PE GRUPE DE EE!I.
DES<ASURAREA ACTI6ITATII -
ACTI6ITATEA NR.3.
ELE6ILOR LE SUNT PREZENTATE IN POBER POINT ISTORICUL UNIUNII EUROPENE"
SIMBOLURILE"TRATATELE DE LA BAZA EI SI INSTITUTILILE U.E."DREPTURILE SI
INDATORIRILE CET ENILOR EUROPEANI I ROM8NI.
ACTI6ITATEA NR./.
EE!II $UNT GRUPATI IN EC(IPE DE , COPII DE LA CLS. 6>6I" SI PRIMESC <ISE DE
LUCRU"UNDE 6OR COMPLETA RSPUNSURILE CU AJUTORUL 6IDEO>PROIECTORULUI .
ALTE ECHIPE DE ELE6I DE LA CLS. 6II> 6III 6OR CREA O PLANSA CU DREPTURILE I
RESPONSABILIT ILE CET EANULUI ROM8N I EUROPEAN.
BIBLIOGRA<IE -
3.CONSTITUTIA ROMANIEI"PUBICAT# IN: %ONITORU OFICIA NR. -.- DIN /0
OCTO%BRIE 122/.
/.CON6ENTIA O.N.U. CU PRI6IRE LA
DREPTURILE COPILULUI "
0343, RATIFICATA DE RO%ANIA
IN 0332, $I TRADU$A IN I%BA
RO%ANA IN 0330.
0. LEGEA NR. /40+/..5 CR3D DIN 21/06/2004, REPUBICAT IN %ONITORU OFICIA,
PARTEA I NR. -44 DIN 03/00/1223 PRI!IND REGI%U 5URIDIC A ADOPTIEI.
5. CON6ENTIA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI" STRASBOURG"/..5

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN BRAILA
COALA GIMNAZIAL TICHILETI
Com. Tichile!i" #$%. B&'il(
Tele)o*+)(,- ./0123.452
Email: sctichilesti@yahoo.com/ www.sctichilesti.webs.com
6. TRATATUL DE LA LISABONA" DE %ODIFICARE A TRATATUUI PRI!IND UNIUNEA
EUROPEAN# $I A TRATATUUI DE IN$TITUIRE A CO%UNIT#7II EUROPENE, $E%NAT
A I$ABONA, 0/ DECE%BRIE 122-.

S-ar putea să vă placă și