Sunteți pe pagina 1din 3

Comenzi de manipulare a unui disc

Comanda FDISK realizeaz partajarea unui hard disc n mai multe partiii (discuri
logice). Comanda creaz o partiie primar, unde se ncarc sistemul de operare
(WINDW!), e"entual alte produse #i e"entual un numr de partiii secundare.
$rogramul %uncioneaz pe &aza unui dialog, prin care se cere speci%icarea de ctre
utilizator a dimensiunii partiiilor create (dac se creaz #i partiii secundare). 'n mod
normal, aceast comand se e(ecut %oarte rar) printr*o %olosire incorect se pot pierde
toate in%ormaiile a%late pe discul respecti". Dac e(ist mai multe hard*discuri n
con%iguraie, se "a "a indica dri"erul discului respecti".
Comanda +,-./ (e(tern) realizeaz %ormatarea discului din unitatea speci%icat,
adic creeaz directorul rdcin #i ta&ela de alocare a %i#ierelor. De asemenea,
programul detecteaz #i marcheaz sectoarele de%ecte. pional, poate crea programul
ncrctor (&oot) pentru un disc sistem #i poate copia pe disc %i#ierele sistem0 I.!1!,
-!D!.!1!, C--.ND.C-. !inta(a comenzii este0
FORMAT d: [/V[: eticheta]][/][/!][F: dim][/"][/S]
FORMAT d: [/V[: eticheta]][/][/!][/T: piste/#: sect$are][/"][/S]
FORMAT d: [/V[: eticheta]][/][/!][/%][/&][/"][/S]
Comanda !#FORMAT(e(tern) re%ace un disc #ters cu o comanda +,-./.
!inta(a comenzii este0
!#FOMAT d: [/'][/T(ST][/)]
Comanda DISK*O)+ (e(tern) are ca e%ect copierea coninutului unui disc %le(i&il
din unitatea surs pe un alt disc %le(i&il (%ormatat sau ne%ormatat) din unitatea destinaie.
!inta(a comenzii este0
DISK*O)+ [d%: [d,: ]][/%][/V]
(-emp.u:
DI!2C$1 .0 30 45 * copiaz coninutul discului din unitatea . pe cel din unitatea 3
%c6ndu*se #i "eri%icarea copierii
Comanda D('TR(( (e(tern) #terge un director #i toate su&directoarele #i %i#ierele
incluse. !inta(a comenzii este0
D('TR(( [/+][d: ]ca.e[[d: ]ca.e[/]]
Copierea fisierelor
Comanda *O)+(intern) permite copierea unuia sau mai multor %i#iere de pe un
disc speci%icat #i, n mod opional schim& numele %i#ierului nou creat. Dac n %ormatul
comenzi nu este speci%icat al doilea %i#ier, atunci se "a crea o copie a primului %i#ier n
directorul de lucru de pe discul din unitatea implicita. Comanda poate %i utilizat #i pentru
com&inarea (concatenarea) %i#ierelor. !inta(a comenzii0
*O)+ [/A/"] sursa [/A/"] [0sursa[/A/"][01 1 1 ][destinaie[/A/"]][/V][/+2+]
(-emp.e:
C$1 .0 $,78
* Copiaz %i#ierul cu numele $,78 de pe unitatea . pe unitatea implicit, n directorul
curent %r schim&area numelui %i#ierului.
C$1 .0 $,78 C0 $,79
* Copiaz %i#ierul cu numele $,78 de pe unitatea . pe unitatea C #i i schim& numele
n $,79.
C$1 :. /;/ C0 </=;/=41
* Copiaz toate %i#ierele din directorul curent care au e(tensia ./;/ n directorul /=;/=
din unitatea C0, %r a schim&a numele %i#ierelor. >n cazul n care n C0 </=;/= se a%l
%i#iere cu acela#i nume ca n directorul curent, se "a cere con%irmarea suprascrierii.
C$1 $,78. /;/?$,79. /;/ $,7. /;/
* Concateneaz %i#ierele $,78 #i $,79 de tip /;/, din directorul curent, #i creeaz
%i#ierul $,7. /;/.
Comanda 3*O)+(e(tern) copiaz %i#iere, care nu pot %i sistem sau ascunse #i
directoare incluz6nd su&directoarele acestora. !inta(a comenzii0
3*O)+ sursa[destinaie][D: data][/)][/S][/(][/V][/4][/+][/2+]
(-emp.u:
;C$1 .0 3<0 4!4=
* copiaz toate %i#ierele #i su&directoarele de pe unitatea . pe unitatea 3
Alte comenzi cu fisiere
Comanda D(' (interna) (D('(T() are ca e%ect #tergerea %i#ierului (sau grupului
de %i#iere) cu numele speci%icat din directorul curent sau directorul speci%icat, de pe
unitatea speci%icata sau implicita. !inta(a comenzii este0
D('[d: ][ca.e]nume 5i6ier[/p]
(-emp.u:
D=@ C0 <-./IN+<$,7. $.! * realizeaz #tergerea %i#ierului $,7. $.! din
directorul -./IN+ de pe unitatea C0
Comanda MOV( (e(tern) mut unul sau mai multe %i#iere ntr*un director
speci%icat sau redenume#te directoare. !inta(a comenzii este0
* pentru mutarea unui %i#ier sau a unei mulimi de %i#iere0
MOV( [/+][/2+][d: ][ca.e]nume 5i6ier[/]destinaie
* pentru redenumirea unui director0
MOV( [/+][/2+][d: ][ca.e]nume2direct$r% nume direct$r,
(-emp.e:
-5= C0 <$,7 C0 <$,78 * schim& numele directorului $,7 de pe unitatea C, n
$,78.
-5= :. $.! <@AC,A * toate %i#ierele cu e(tensia. $.! sunt mutate din directorul
implicit n directorul @AC,A de pe unitatea curent.
Comanda R(#AM( (sau R(#) (intern) schim& denumirea unui %i#ier sau a unei
mulimi de %i#iere. !inta(a comenzii este0
R(#AM( [d: ] [ca.e] nume75isier% nume75isier,
Comanda ,=N.-= nu poate %i %olosit pentru mutarea de %i#iere dintr*un disc n altul,
dintr*un director n altul sau pentru schim&area numelui unui director. De asemenea, nu
se poate atri&ui unui %i#ier un nume deja e(istent.
(-emp.u:
R=N.-= -./. DC IN+. /;/ * schim& numele %i#ierului -./. DC n IN+.
/;/ de pe unitatea curent.
,=N C0 <IN+ <:. BB C :. /;/ * toate %i#ierele din directorul C0 <IN+ care au al
treilea caracter din e(tensie C, "or %i redenumite pun6ndu*li*se e(tensia. /;/.
Comanda R()'A*( (e(tern) nlocuie#te selecti" %i#iere de pe unitatea de
destinaie cu %i#iere cu acela#i nume de pe unitatea surs. !e pot aduga selecti" %i#iere de
pe unitatea surs pe unitatea de destinaie. !inta(a comenzii este0
R()A*([d%: ][ca.e%] nume75isier[d,: ][ca.e,][/A][/)][/R][/4]1 !au0
R()'A*([d%: ][ca.e%]nume75isier[d,: ][ca.e,][/)][/R][/4][/S][/!]
@a terminarea e(ecuiei comanda ,=$@.C= a%i#eaz un mesaj care speci%ic numrul de
%i#iere care au %ost adugate sau nlocuite #i lanseaz un cod de ie#ire.
(-emp.u:
,=$@.C= .0 :. DC C0 <IN+8 4. * are ca e%ect adugarea %i#ierelor de pe unitatea .,
din directorul de lucru, cu e(tensia. DC #i care nu se a%l n directorul IN+8 de pe
unitatea C, la %i#ierele din IN+8 de pe unitatea C.
Comanda ATTRI" (e(tern) are rolul de a poziiona sau a%i#a atri&utele unui %i#ier
sau grup de %i#iere. !inta(a comenzii este0
ATTRI" [0R 8 2R][0A82A][0S82S][09 829][[d: ][ca.e] nume75isier][/S]
(-emp.e:
.//,I3 !/./I!/. D./
* a%i#eaz atri&utele %i#ierului !/./I!/. D./ din directorul curent de lucru
.//,I3 ?, C0 <!/AD<D./=. /;/
* sta&ile#te atri&utul Cprotejat la scriereD pentru %i#ierul cu numele D./=. /;/, de pe
unitatea C0 , din directorul cu numele !/AD.
Comanda )RI#T (e(tern) depune un %i#ier te(t n coada de a#teptare la tiprire, iar
n momentul c6nd i "a "eni r6ndul "a tipri coninutul %i#ierului la imprimant. !imultan,
pot %i e(ecutate alte comenzi ale sistemului de operare. !inta(a comenzii este0
)RI#T [/D: disp$:iti; ][/": dimensiune][/!: tic<s%][/M: tic<s,][/S: tic<s=][: dimc]
[/T][[d: ][ca.e] nume75isier [1 1 1 ]][/*][/)]
(-emp.e:
$,IN/ .0 !/AD. DC * tipre#te %i#ierul !/AD. DC a%lat pe unitatea .
$,IN/ C0 <-./</.3=@. /;/ 4C * se elimin %i#ierul /.3=@. /;/ din coada de listare
$,IN/ 4$ $8. $.! $9. $.! * !e adaug %i#ierele $8. $.! #i $9. $.! din directorul
implicit la coada de listare
$,IN/ 4E0 9F * Numrul %i#ierelor din coada de listare "a %i 9F
Comanda T+)( (intern) a%i#eaz coninutul unui %i#ier te(t speci%icat la
dispoziti"ul standard de ie#ire. !inta(a comenzii este0
T+)( [d: ] [ca.e ] nume75isier
Dac n acela#i timp cu a%i#area pe ecran se dore#te #i listarea la imprimant, se
tasteaz C/,@?$. $entru listarea %i#ierelor mari (care nu ncap pe un ecran) se poate
%olosi comanda0 /1$= Gd0 H Gcale H numeI%isier J -,=
(-emp.u:
/1$= .0 +I!I=,8. DC J-,= * se "a a%i#a coninutul %i#ierului +I!I=,8. DC, a%lat
pe unitate ., cu pauz dup %iecare pagin ecran.