Sunteți pe pagina 1din 7

Pagina 25

Tabel 2.1 : Evolutia personalului n perioada 2007-2011


Data

Numar salariati

31.12.2007

45

31.12.2008

41

31.12.2009

40

31.12.2010

38

31.12.2011

34

Pagina 25
Tabel 2.2 : Resursele umane ale societii dup vrst, sex i studii n anul 2011
Vrsta

Salariai

Sex

Studii

Gimnaziale

Liceale

Superioare

30-40

10

40-50

18

10

Peste 50

Total

34

15

19

20

10

Pagina 26
Tabel 2.3 : Tipurile de clieni ai societii
Tipuri de clieni

Rezultate obinute

Clieni statornici

40%

Clieni ocazionali

34%

Foti clieni

10%

Noi clieni

16%

Pagina 44
Tabel 3.11 : Contul de profit i pierdere la ................

Nr. crt.

SPECIFICAIE

31.12.2010

31.12.2011

1.

Venituri din exploatare

3.431.074

2.972.383

2.

Cheltuieli din exploatare

3.345.951

2.891.395

3.

Rezultat din exploatare-profit

85.123

80.988

4.

Venituri financiare

75.890

76.815

5.

Cheltuieli financiare

19.422

16.876

6.

Rezultatul financiar-profit

56.468

59.939

7.

Venituri extraordinare

8.

Cheltuieli extraordinare

9.

Reyultatul extraordinar

10.

Venituri totale

3.506.964

3.049.198

11.

Cheltuieli totale

3.365.373

2.908.271

12.

Rezultatul brut

141.591

140.927

13.

Impozitul pe profit

21.216

21.997

14.

Rezultatul net

120.375

118.930

Pagina 31
Tabel 2.4 : Evoluia Principalilor indicatori financiari (lei)
Indicator
Cifra de afaceri
Venituri Totale
Cheltuieli Totale
Profit Brut
Profit Net
Pagina 31
Tabel 2.2 : Evoluia Profitului

2010
3.431.063
3.506.964
3.365.373
141.591
120.375

2011
2.958.354
3.049.198
2.908.271
140.927
118.930

Pagina 31
Tabel 2.3 : Evoluia Principalilor indicatori

Pagina 32

Tabel 3.1 : Bilanul simplificat la 31.12.2011 (lei)


ACTIV
Active imobilizate
Active circulante
Cheltuieli in avans
TOTAL
Pagina 32

31.12.2011
914.941
1.149.007
------------2.063.948

CAPITALURI
Capitaluri proprii
Datorii
Venituri in avans
TOTAL

31.12.2011
1.787.700
276.248
------------2.063.948

CAPITALURI
Capitaluri proprii
Datorii
Venituri in avans
TOTAL

31.12.2010
1.668.770
314.887
27.452
2.011.109

Tabel 3.2 : Bilanul simplificat la 31.12.2010 (lei)


ACTIV
Active imobilizate
Active circulante
Cheltuieli in avans
TOTAL

31.12.2010
828.606
1.182.503
------------2.011.109

Pagina 33
Grafic 3.1 : Evoluia activelor, capitalului propriu i a datoriilor 2011 fa de 2010

Pagina 33
Grafic 3.2 : Structura activului bilanier n 2011

Pagina 33
Grafic 3.3 : Structura capitalurilor bilaniere n 2011

Pagina 34
Tabel 3.3 : Activul societii (lei)
Denumire
A.Active imobilizate
Imobilizri corporale
Imobilizri financiare
B.Active circulante
Stocuri
Creane
Casa, conturi la bnci
C.Cheltuieli n avans
TOTAL

Pagina 35

31.12.2011
914.941
881.641
33.300
1.149.007
512.209
372.627
264.171
0
2.063.948

31.12.2010
828.606
824.506
4.100
1.182.503
569.277
381.253
231.973
0
2.011.109

+/+ 86.335
+ 57.135
+ 29.200
- 33.496
- 57.068
- 8.626
+ 32.198
+ 52.839

Tabel 3.4 : Activele imobilizate (lei)

ELEMEN
TE DE
ACTIV

VALOAREA BRUT
Sold 1
Creter Reduce
Ianuarie i
ri

Aimob
B

155.42
0
65.416

85.062

Ter
Con

16.837
1.397.69
5
39.528
843.780

Sold 31
Decembri
e
16.837
1.468.05
3
39.528
909.196

Instal

474.526

90.004

83.837

480.693

Utila
C
Acti

39.861
4.100
1.418.63
2

29.200
184.62
0

1.225
85.062

38.636
33.300
1.518.19
0

AMORTIZRI I PROVIZIOANE
Sold 1 Crete Reduce Sold 31
Ianuari ri
ri
Decembri
e
e
16.837 16.837
573.18 98.284 85.061
586.412
9
207.54 27.688 35.237
9
340.26 69.188 83.837
325.620
9
25.371 1.408
1.224
25.555
590.02 98.284 85.061
603.249
6