Sunteți pe pagina 1din 5

Investete n oameni !

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
mane !""# $ !"%&
Axa prioritar 2 'orelarea nv((rii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii
Domeniul major de intervenie: 2.1. )ranzi ia de la coal( la via a activ(
Titlul proiectului: Spri*in pentru o cariera de succes n domeniul electronicii aplicate n medicin(+ automatiz(ri i
nanote,nologii (EA!A"#
$ontract nr.: %&'D()*1+1*2.1*,*1-./12
FORMULAR NREGISTRARE A GRUPULUI INT
Formular individual de nregi!rare
"od #roie$!% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Ti!lu #roie$!% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Re#re'en!an! legal("oordona!or #roie$!% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
A)a Priori!ar*% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
+omeniu Ma,or de In!erven-ie% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
No!*% Datele cuprinse n acest formular vor fi tratate confidenial, n conformitate cu prevederile
Directivei CE/95/46 privind protecia persoanelor fizice n ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter
personal i libera circulaie a acestor date, transpus prin !e"ea nr# 6$$/%&&' privind protecia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i prevederile Directivei %&&%/5(/CE privind prelucrarea
datelor cu caracter personal i protecia vieii private n sectorul comunicaiilor electronice, transpus
prin !e"ea nr# 5&6/%&&4#
I. In/orma-ii #eronale%
I.0. Nume #ar!i$i#an! (nume i prenume) )arduca Cezar Dan C*+ '9'&''(%$&(5&, adresa stabil,
-elefon, &$5%4'4549 / &$.'6'&6&& E/mail, varducacezar01a2oo#com
-elefoane prini, mobil mobil
I.1. Gen% ) 3asculin 4eminin
I.2. Na-ionali!a!e% ) rom5n
I.3. 45r!* (vrsta n ani mplinii)%
u6 07 ani
07 8 13 ani )
17 8 37 ani
37 8 73 ani
77 8 93 ani
I.7. Lo$ul de re:edin-*, rural ) urban
II. Nivelul de in!ruire (nivelul ultimei instituii de nvmnt absolvite)%
In!i!u-ie de nv*-*m5n! u#erior
li$en-*
ma!er
do$!ora!
#o!;do$!ora!
1
Uni!a!e de nv*-*m5n! !er-iar non;univeri!ar
0
<$oal* #o!;li$eal*
<$oal* de mai:!ri
Uni!a!e de nv*-*m5n! e$undar
nv*-*m5n! e$undar u#erior
o "i$lul u#erior al li$eului
2
0 Filiera !eore!i$*
0 Filiera !e=nologi$*
0 Filiera vo$a-ional*
)
nv*-*m5n! e$undar in/erior
o "i$lul in/erior al li$eului
2
0 Filiera !eore!i$*
0 Filiera !e=nologi$*
0 Filiera vo$a-ional*
o Anul de $om#le!are
3
0 Filiera !e=nologi$* 8 ru!a #rogreiv*
o <$oala de ar!e :i meerii
5
0 Filiera !e=nologi$* 8 ru!a #rogreiv* de $ali/i$are
o "i$lul gimna'ial
6
nv*-*m5n! #rimar
7
F*r* :$oal* a6olvi!*
>
III. S!a!u!ul #e #ia-a mun$ii%
Peroan* a$!iv*
?
Peroan* o$u#a!*
0@
; alaria! Aanga,a!B
00
; n!re#rin'*!or #riva! A#a!ronB
01
; lu$r*!or #e $on! #ro#riu
02
; mem6ru al unei o$ie!*-i agri$ole($oo#era!ive
03
; lu$r*!or /amilial n go#od*ria #ro#rie
07
; al!* i!ua-ie
09
(de specificat)
<omeri
0C
D din $are%
o :omeri nregi!ra-iD din $are%
; :omeri de lung* dura!*
o :omeri nenregi!ra-iD in$luiv #eroane n
$*u!area unui lo$ de mun$*D din $are%
; :omeri de lung* dura!*
III. S!a!u!ul #e #ia-a mun$ii A$on!inuareB%
Peroan* ina$!iv*
0>
D din $are%
; elevi
0?
; !uden-i
1@
)
; #eroane $ani$e
10
; n!re-inu-i de al!e #eroane
11
; n!re-inu-i de !a! au de al!e organi'a-ii #riva!e
12
; al!e i!ua-ii
13
(de specificat)
I4. A#ar!enen-a la un gru# vulnera6il%
Peroane de e!nie roma
Peroane $u di'a6ili!*-i
Tineri #e!e 0> ani $are #*r*e$ i!emul in!i!u-ionali'a! de
#ro!e$-ie a $o#ilului
Familii $are au mai mul! de 1 AdoiB $o#ii
Familii mono#aren!ale
"o#ii n i!ua-ii de ri$
Peroane $are au #*r*i! !im#uriu :$oala
2
Femei
Peroane a/la!e n de!en-ie
Peroane an!erior a/la!e n de!en-ie
+elin$ven-i ,uvenili
Peroane de#enden!e de droguri
Peroane de#enden!e de al$ool
Peroane /*r* ad*#o!
4i$!ime ale violen-ei n /amilie
Peroane a/e$!a!e de 6oli $are le in/luen-ea'* via-a #ro/eional* :i
o$ial* AEI4(SI+AD $an$er e!$.B
Imigran-i
Re/ugia-i
Peroane $are oli$i!* a'il
Peroane $are !r*ie$ din veni!ul minim garan!a!
Peroane $are lo$uie$ n $omuni!*-i i'ola!e
4i$!ime ale !ra/i$ului de #eroane
Peroane a/e$!a!e de 6oli o$u#a-ionale
Al!ele (de specificat)
Subsemnatul (Nume Prenume)
Varduca Cezar Dan cunoscnd c falsul n
declara!"" este #ede#s"t de le$ea #enal% conform
#re&eder"lor 'rt"colulu" 2(2 d"n Codul Penal%
declar #e #ro#r"a rs#undere c datele com#letate
n #rezentul formular cores#und cu real"tatea)
Nume #renume
17
4ardu$a "e'ar +an
Semna!ura
6ubsemnatul (Nume Prenume)
********************
cunoscnd c falsul n declara!"" este #ede#s"t de
le$ea #enal% conform #re&eder"lor 'rt"colulu" 2(2
d"n Codul Penal% declar #e #ro#r"a rs#undere c
datele d"n #rezentul formular au fost com#letate n
#rezen!a mea)
Nume #renume
19
Semna!ura
+
1
Ciclu de nvm5nt non/universitar care asi"ur o calificare superioar celei obinute prin nvm5nt secundar i la care au
acces absolvenii de nvm5nt secundar superior, cu sau fr diplom de bacalaureat#
2
Cuprinde clasele 78 9 788/7888, care se or"anizeaz i funcioneaz n cadrul unitilor de nvm5nt cu clasele 8 9 7, ) 9 7,
8 9 788/7888, ) 9 788/7888 sau 87 9 788/7888# :n nvm5ntul liceal sunt cuprini i absolvenii fostelor coli medii de cultur
"eneral, colilor medii de specialitate, precum i absolvenii liceelor care au funcionat cu '& clase#
+
Cuprinde clasele 87 9 7, care se or"anizeaz i funcioneaz n cadrul unitilor de nvm5nt cu clasele 8 9 7, ) 9 7, 8 9
788/7888, ) 9 788/7888 sau 87 9 788/7888
,
+erioad de pre"tire urmat i absolvit de absolvenii colilor de arte i meserii cu certificat de absolvire i cu certificat de
calificare profesional nivel '# ;bsolvenii anului de completare pot fi certificai pentru nivelul % de calificare i au acces n
ciclul superior al liceului
5
:n colile de arte i meserii se or"anizeaz nvm5nt pentru profesionalizare, n scopul calificrii de nivel ' <profil te2nic,
resurse naturale i protecia mediului, servicii=# >colile de arte i meserii pot funciona independent sau n cadrul unitilor de
nvm5nt cu clasele 8 9 7, 8 9 788/7888, ) 9 7, ) 9 788/788 sau 87 9 788/788#
6
Cuprinde clasele ) 9 )888 care se or"anizeaz i funcioneaz n cadrul unitilor de nvm5nt cu clasele 8 9 )888, ) 9 )888, )
9 7, 8 9 7, 8 9 788/7888 sau ) 9 788/7888# De asemenea, n aceast cate"orie se nscriu i absolvenii ciclului "imnazial din
cadrul unitilor de nvm5nt special pentru copii cu deficiene#
7
:nvm5ntul primar se or"anizeaz i funcioneaz n cadrul unitilor de nvm5nt cu clasele 8 9 8), 8 9 )888, 8 9 7 sau 8 9
788/7888# De asemenea, n aceast cate"orie se nscriu i absolvenii unitilor de nvm5nt special pentru copii cu deficiene
-
:n aceast cate"orie sunt incluse persoanele care declar c tiu s citeasc i s scrie dei n/au absolvit nici o coal, cele
care tiu doar s citeasc, precum i persoanele care declar c nu tiu s scrie i s citeasc# Dintre persoanele fr coal
absolvit, cele care nu tiu s scrie i s citeasc sau numai citesc sunt considerate persoane analfabete#
(
;ceast cate"orie cuprinde toate persoanele apte de munc n v5rst de '4 ani i peste care constituie fora de munc
disponibil pentru producerea de bunuri i servicii#
1.
;ceast cate"orie cuprinde persoanele n v5rst de '4 ani i peste care au o ocupaie aductoare de venit pe care o
e?ercit ntr/o activitate economic sau social, n baza unui contract de munc sau n mod independent <pe cont propriu=@ au
lucrat cel puin o or ntr/o ramur nea"ricol sau cel puin '5 ore n activiti a"ricole, n scopul obinerii unor venituri sub
form de salariu, plat n natur, c5ti" sau beneficii, indiferent dac la momentul nre"istrrii erau prezente sau lipseau
temporar de la lucru <fiind n concediu / de odi2n sau fr plat, de studii, de boal, de maternitate etc#/, la cursuri de
calificare, recalificare sau specializare, n "rev sau nu lucrau datorit ntreruperii temporare din diverse motive a activitii
unitii=#
11
;ceast cate"orie cuprinde persoanele care i e?ercit activitatea ntr/o unitate economic sau social <indiferent de forma
ei de proprietate= pe baza unui contract de munc, n sc2imbul unei remuneraii sub form de salariu pltit n bani sau n
natur, sub form de comision etc# :n aceast cate"orie se includ persoanele care,
sunt ncadrate permanent ntr-o unitate economic sau social, pe baza unui contract <an"aAament= de munc sau lucreaz n
mod independent, c2iar dac la momentul nre"istrrii lipsesc temporar de la lucru@
nu sunt ncadrate permanent ntr-o activitate economic sau social, dar n ultima lun naintea nre"istrrii au lucrat, n mod
e?cepional sau ocazional, cel puin o or <respectiv '5 ore n activiti a"ricole=, pentru obinerea unui venit sau au aAutat un
membru al "ospodriei sau o rud n activitatea pe care aceasta o desfura n unitatea proprie, c2iar dac nu au fost
remunerate pentru aceasta@
sunt ncadrate n munc pe baza unei convenii civile@
elevii, studenii, persoanele casnice, precum i pensionarii care n momentul nre"istrrii desfoar o activitate economico/
social n mod re"ulat, ocazional sau e?cepional@
12
:n aceast cate"orie se includ persoanele care i e?ercit activitatea n unitatea proprie av5nd unul sau mai muli salariai
<an"aAai=#
1+
:n aceast cate"orie se includ persoanele care i e?ercit activitatea n unitatea proprie sau n mod independent ca
meseriai, liber profesioniti, comerciani etc#, fr a an"aAa nici un salariat, put5nd fi aAutate n activitate doar de membrii
"ospodriei sau de rude, care nu sunt, ns, remunerate#
1,
:n aceast cate"orie se includ persoanele care sunt membri ai unei societi a"ricole, ai unei cooperative meteu"reti, de
consum sau de credit i care i desfoar activitatea n cadrul acestora, realiz5nd venituri nesalariale#
15
:n aceast cate"orie se includ persoanele care, n mod obinuit, aAut un membru al "ospodriei, fie c acestea lucreaz n
societatea comercial proprie, fie c lucreaz pe cont propriu i care nu primesc o remuneraie pentru activitatea desfurat
<aAutor familial neremunerat=#
16
+ersoanele active care nu au putut fi ncadrate n niciuna din situaiile anterioare#
17
:n conformitate cu !e"ea $6/%&&% privind sistemul asi"urrilor pentru omaA i stimularea ocuprii forei de munc, cu
modificrile i completrile ulterioare, art# 5,
/persoan n cutarea unui loc de munc / persoana care face demersuri pentru a/i "si un loc de munc, prin miAloace
proprii sau prin nre"istrare la a"enia pentru ocuparea forei de munc n a crei raz teritorial i are domiciliul sau, dup
caz, reedina ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat n condiiile le"ii@
/omer / persoana care ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii,
este n cutarea unui loc de munc de la v5rsta de minimum '6 ani i p5n la ndeplinirea condiiilor de pensionare@
starea de sntate i capacitile fizice i psi2ice o fac apt pentru prestarea unei munci@
nu are loc de munc, nu realizeaz venituri sau realizeaz, din activiti autorizate potrivit le"ii, venituri mai mici
dec5t salariul de baz minim brut pe ar "arantat n plat, n vi"oare@
este disponibil s nceap lucrul n perioada imediat urmtoare, dac s/ar "si un loc de munc#
/omer nregistrat / persoana care ndeplinete cumulativ condiiile prevzute la art# 5 pct# 8) i se nre"istreaz la a"enia
pentru ocuparea forei de munc n a crei raz teritorial i are domiciliul sau, dup caz, reedina ori la alt furnizor de
servicii de ocupare, care funcioneaz n condiiile prevzute de le"e, n vederea obinerii unui loc de munc#
1-
:n aceast cate"orie sunt incluse toate persoanele, indiferent de v5rst, care declar c nu desfoar o activitate o
activitate economico/social#
1(
:n aceast cate"orie se includ elevii care n momentul nre"istrrii nu e?ercit o activitate economic sau social i care
declar c frecventeaz o unitate de nvm5nt de stat sau particular, n vederea instruirii, sau dob5ndirii unei profesii sau
meserii, indiferent de nivelul i felul unitii de nvm5nt# :n aceast cate"orie se includ i elevii care se ntrein numai din
pensia de urma sau din burs# *u se includ n aceast cate"orie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de '4 ani i
peste care urmeaz cursurile unei instituii de nvm5nt i care, n acelai timp, desfoar o activitate economic sau
social din care realizeaz un venit#
2.
:n aceast cate"orie se includ studenii care n momentul nre"istrrii nu e?ercit o activitate economic sau social i care
declar c frecventeaz o instituie de nvm5nt de stat sau particular, n vederea instruirii, sau dob5ndirii unei profesii sau
meserii, indiferent de nivelul i felul unitii de nvm5nt# :n aceast cate"orie se includ i studenii care se ntrein numai
din pensia de urma sau din burs# *u se includ n aceast cate"orie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de '4
ani i peste care urmeaz cursurile unei instituii de nvm5nt i care, n acelai timp, desfoar o activitate economic sau
social din care realizeaz un venit#
21
:n aceast cate"orie se includ persoanele n v5rst de '4 ani i peste care n momentul nre"istrrii desfoar numai
activiti casnice <prepararea 2ranei, meninerea cureniei, n"riArea i educarea copiilor= n "ospodria proprie sau a unei
rude <de e?emplu, soiile casnice sau prinii care nu sunt pensionari i fac menaAul n "ospodria copiilor sau n"riAesc
nepoii=, neav5nd o surs proprie de venit#
22
:n aceast cate"orie se includ persoanele care n momentul nre"istrrii nu aveau o ocupaie aductoare de venit, nu
beneficiau de pensie sau de alt surs de e?isten, fiind n ntreinerea unor persoane fizice <a prinilor, rudelor sau altor
persoane fizice=, nu urmau o instituie de nvm5nt i nu se ncadrau n r5ndul persoanelor casnice# :n aceast cate"orie
sunt inclui, copiii precolari <c2iar dac nu primesc pensie de urma=, btr5nii, persoanele cu disabiliti i invalizii aflai n
ntreinerea unor persoane fizice# De asemenea, sunt incluse i persoanele de v5rst colar de sub '4 ani, care nu urmeaz o
instituie de nvm5nt, nu beneficiaz de pensie de urma dar desfoar activiti casnice#
2+
:n aceast cate"orie se nscriu persoanele aflate n ntreinerea unor instituii publice <cmine de btr5ni, cmine 9 spital,
case de copii etc#= sau a unor or"anizaii private <B#*#C#/uri=, precum i persoanele a cror sin"ur surs de e?isten era
aAutorul social <de e?emplu persoanele cu dizabiliti ntreinute de rude sau de alte persoane i pentru care statul pltete o
alocaie sau un salariu celor care le ntrein=# :n aceast cate"orie nu sunt inclui, copiii colari din casele de copii@
elevii/studenii care se ntrein numai din bursa de stat@ persoanele din cmine care beneficiaz de o pensie sau o alt surs
de venit#
2,
:n aceast cate"orie se include persoanele care n momentul nre"istrrii nu e?ercitau o activitate economic sau social i
care au declarat ca unic surs de e?isten veniturile provenite din nc2irieri, dob5nzi, rente, dividende, arend# :n aceast
cate"orie au fost incluse i persoanele care la momentul nscrierii se aflau n detenie precum i persoanele care nu s/au
ncadrat n nici una din cate"oriile anterioare#
25
6e va introduce numele i prenumele persoanei din "rupul tint# :n cazul cate"oriilor de "rup int care nu au capacitate
deplin de e?erciiu, declaraia va fi semnat de ctre persoana imputenicit <de e?emplu, parinte, tutore, etc=
26
6e va introduce numele i prenumele persoanei din ec2ipa de implementare a proiectului n prezena creia a fost completat
documentul#