Sunteți pe pagina 1din 1

Investete n oameni !

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
mane !""# $ !"%&
Axa prioritar 2 'orelarea nv((rii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii
Domeniul major de intervenie: 2.1. )ranzi ia de la coal( la via a activ(
Titlul proiectului: Spri*in pentru o cariera de succes n domeniul electronicii aplicate n medicin(+ automatiz(ri
i nanote,nologii (EA!A"#
$ontract nr.: %&'D()*1+1*2.1*,*1-./12
DE'-.R./IE PE PROPRI. R0SP1DERE

'u01emnatul 2arduca $e3ar Dan4 domiciliat 5n (oman identi6icat cu $"%
171811/298/.84 cuno1c:nd c 6al1ul 5n declaraii e1te pedep1it 5n con6ormitate cu art.
272 din $odul %enal4 declar pe propria r1pundere c:
"u am mai participat la un pro;ram de practic productiv4 care o6er acelea<i
competene ca cele din proiectul 1u1=menionat4 pe niciun alt proiect co6inanat
din >ondul 'ocial European prin %ro;ramul &peraional 'ectorial De3voltarea
(e1ur1elor )mane 2889=281-?
"u am mai 0ene6iciat 5n calitate de 1tudent de 1ervicii de con1iliere <i orientare
pro6e1ional4 1imilare celor din proiectul 1u1=menionat4 pe niciun alt proiect
co6inanat din >ondul 'ocial European prin %ro;ramul &peraional 'ectorial
De3voltarea (e1ur1elor )mane 2889=281-?
>ac parte din ;rupul int al proiectului cu titlul 'prijin pentru o cariera de succes
in domeniul electronicii aplicate in medicina, automatizari si nanotehnologii
ELAMAN+ proiect co6inanat din >ondul 'ocial European prin %ro;ramul
&peraional 'ectorial De3voltarea (e1ur1elor )mane 2889 281-4 Axa prioritar
2 $orelarea 5nvrii pe tot parcur1ul vieii cu piaa muncii4 domeniul major de
intervenie 2.1. Tran3i ia de la 1coal la via a activ 4 con6orm contractului
%&'D()*1+1*2.1*,*1-./124 implementat de )niver1itatea %&@TEA"@$A din
Bucure<ti?
Data 'emntura4
29.8..281C