Sunteți pe pagina 1din 1

Investete n oameni !

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor mane !""# $ !"%&
Axa prioritar 2 'orelarea nv((rii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii
Domeniul major de intervenie: 2.1. )ranzi ia de la coal( la via a activ(
Titlul proiectului: Spri*in pentru o cariera de succes n domeniul electronicii aplicate n medicin(+
automatiz(ri i nanote,nologii (EA!A"#
$ontract nr.: %&'D()*1+1*2.1*,*1-./12
Declaraie de consim(m-nt
Su.semnatul /arduca 'ezar Dan0 domiciliat n Roman+ str0
1ulevardul Repu.licii+ .l0 23+ sc0 D+ ap0 450 et0 %+ *ude 6eamt0 cod
potal 4%%%32+ av-nd '6P %7%"%%5!#"52" i 'I seria 6)+ nr0 !#4"47+
eli.erat de Pol0 8un0 Roman+ la data de !50"!0!""2+ 1tudent la
)niver1itatea %olite2nica din 3ucure ti0 participant la activitatea de
con1iliere 1au la activitatea de con1iliere 4i 1ta5iu de practic 6n cadrul
proiectului %&'D()*1+1*2.1*,*1-./120 prin pre7enta mi dau acordul
cu privire la utili7area 4i prelucrarea datelor per1onale (conform art0 409+
alineatul :%%; din 'ontractul de finanare# de ctre )niver1itatea
%&8TE9"8$A din 3ucure ti 4i in1tituiile a:ilitate.
Data 'emntura0
2;.<..2<1=