Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

1
Tez
Clasa a VIII-a
Semestrul II
Subiectul I (pe foaia de test se trece numai rezultatul) ! puncte
1. Rezultatul calculului 412 : 4 412
0
este egal cu .
2. r
3. r
4. r
5. r
6. r
Subiectul al II-lea (pe foaia de test se trec rezol"rile complete) ! puncte
1. Desena i o piramid patrulater regulat de !r" # i $az %&'D
2. r
3. (e consider "unc ile
R R f :
) f*+, - 2+ 3 i
R R g :
) g*+, - a+ . b unde a, b R) a 0
a, ( se reprezinte gra"ic "unc ia f /ntr0un sistem de a+e ortogonal.
$, ( se determine numerele reale a i b tiind c punctele %*2 1 11, i &*01 1 2, apar in gra"icului
"unc iei g.
4.
5.