Sunteți pe pagina 1din 11

Proiectul Dezvoltarea utilizrii de instrumente electronice de gestionare a procedurilor de

comunicare a citaiilor i inserarea n cadrul portalului instanelor a unui motor de cutare general
Documentarea serviciului web de conectare programatic la date i export v1.0
Documentarea serviciului web de conectare
programatic la date i export
Adresa: Str. Izvor r. !"# sector $# %ucuresti# &el.'(a): *+,-./01/211.3!.11
4eg.5om. 6,-'0--!0'133,7 5.8.I. 9,1-1$"7 :e;: :::.indaco.ro7 e/mail: mail<indaco.ro
1
Proiectul Dezvoltarea utilizrii de instrumente electronice de gestionare a procedurilor de
comunicare a citaiilor i inserarea n cadrul portalului instanelor a unui motor de cutare general
Documentarea serviciului web de conectare programatic la date i export v1.0
Istoric modificari
=ersiune Data Autor Sumar
1.-. 01'10'0-10 Indaco
S>stems
Prima versiune
Adresa: Str. Izvor r. !"# sector $# %ucuresti# &el.'(a): *+,-./01/211.3!.11
4eg.5om. 6,-'0--!0'133,7 5.8.I. 9,1-1$"7 :e;: :::.indaco.ro7 e/mail: mail<indaco.ro
0
Proiectul Dezvoltarea utilizrii de instrumente electronice de gestionare a procedurilor de
comunicare a citaiilor i inserarea n cadrul portalului instanelor a unui motor de cutare general
Documentarea serviciului web de conectare programatic la date i export v1.0
Cuprins
1.Introducere........................................................................................................................... ,
0.Descrierea serviciului :e; de acces la date.........................................................................,
2.?)emplu de apelare........................................................................................................... 11
Adresa: Str. Izvor r. !"# sector $# %ucuresti# &el.'(a): *+,-./01/211.3!.11
4eg.5om. 6,-'0--!0'133,7 5.8.I. 9,1-1$"7 :e;: :::.indaco.ro7 e/mail: mail<indaco.ro
2
Proiectul Dezvoltarea utilizrii de instrumente electronice de gestionare a procedurilor de
comunicare a citaiilor i inserarea n cadrul portalului instanelor a unui motor de cutare general
Documentarea serviciului web de conectare programatic la date i export v1.0
1. Introducere
Acest document reprezint serviciul :e; de interconectare i e)port a datelor din
Portal.
2. Descrierea serviciului web de acces la date
Serviciul :e; permite accesul la datele din portal despre dosare# pri i edine.
Datele serviciului :e; sunt descrise n ta;elul urmtor:

Denumire
Adresa interfata
namespace
Adresa !"D# Descriere
@uer> Adresa interAata
BAdresaInterAataC:
Dttp:''portalEuer>.Fust.ro
'@uer>.asm)
Adresa namespace : Dttp:''
portalEuer>.Fust.ro'@uer>
Dttp:''portalEuer>.Fust.ro'@u
er>.asm)G:sdl
Serviciu pentru
interogat ;aza de date
de dosare# pri# edine
?54IS la nivel naional
Se pot Aolosi linH/urile din ta;el pentru a accesa din ;ro:ser o interAa :e; cu
descrierea serviciilor.
Serviciile Ie; au Aost create Aolosind platAorma .?& 2.$ i ASP.?&. AstAel# cei care
utilizeaza aceste servicii Aolosind .?& se vor putea integra uor. &otui# nu ar tre;ui
s Aie nici o diAicultate pentru apelul acestor servicii Aolosind orice alt platAorm de
dezvoltare soAt:are +PJP# 6ava# etc...
Serviciile Ie; Aolosesc mai multe enumerri SKAP ca tipuri de date simple cum ar Ai
Institutie care poate avea doar valorile conAorm listei de instane.
Aceste enumerri pot Ai gsite n ISDL/urile serviciilor pe lang alte tipuri comple)e
de date.
Serviciile Ie; au Aost create pentru apeluri de tip SKAP 1.1 sau SKAP 1.0.
Accesul la metodele servicului se Aace Ar autentiAicare.
2.1 Descrierea metodelor
CautareDosare
Adresa: Str. Izvor r. !"# sector $# %ucuresti# &el.'(a): *+,-./01/211.3!.11
4eg.5om. 6,-'0--!0'133,7 5.8.I. 9,1-1$"7 :e;: :::.indaco.ro7 e/mail: mail<indaco.ro
,
Proiectul Dezvoltarea utilizrii de instrumente electronice de gestionare a procedurilor de
comunicare a citaiilor i inserarea n cadrul portalului instanelor a unui motor de cutare general
Documentarea serviciului web de conectare programatic la date i export v1.0
Metoda se gsete la adresa: BAdresaInterAataCGopN 5autareDosare
Prototipul metodei este urmtorul:
[WebMethod(Description = "Cautare dosare dupa numar, obiect,
institutie")]
public Dosar[] CautareDosare(
string numarDosar,
string obiectDosar,
string numeParte,
Institutie institutie,
Date!ime data"tart,
Date!ime data"top
)
Parametrii metodei sunt descrii n ta;elul urmtor:
$r. %arametru &ip Descriere 'bservatii
1. numarDosar string umrul dosarului
+numr unic dosar#
Aormat OnumarP'
OidentiAicator
institutieP'OanP.
0. o;iectDosar string K;iectul dosarului
2. numeParte string umele prii din
dosar
,. institutie Institutie Instituia dosarului 5onAorm listei
de instituii.
$. dataStart Date&ime Data dosarului mai
mare sau egal cu
dataStart
9. dataStop Date&ime Data dosarului mai
mic sau egal cu
dataStop
Adresa: Str. Izvor r. !"# sector $# %ucuresti# &el.'(a): *+,-./01/211.3!.11
4eg.5om. 6,-'0--!0'133,7 5.8.I. 9,1-1$"7 :e;: :::.indaco.ro7 e/mail: mail<indaco.ro
$
Proiectul Dezvoltarea utilizrii de instrumente electronice de gestionare a procedurilor de
comunicare a citaiilor i inserarea n cadrul portalului instanelor a unui motor de cutare general
Documentarea serviciului web de conectare programatic la date i export v1.0
=aloarea returnat este: DosarOP i conine datele despre dosare# pri din dosare#
ci de atac# edine ale dosarelor conAorm criteriilor de cutare.
Se vor prezenta ma)im 1--- de dosare care corespund criteriilor de cutare. Se pot
Aolosi Ailtre suplimentare ca de e)emplu Institutie# intervalul de timp al datei dosarului
pentru a limita numrul de dosare la un su;set mai restrQns.
Se va completa o;ligatoriu cel putin unul din parametrii: numarDosar# o;iectDosar#
numeParte.
CautareSedinte
Metoda se gsete la adresa: BAdresaInterAataCGopN 5autareSedinte
Prototipul metodei este urmtorul:
[WebMethod(Description = "Cautare sedinte dupa data,
institutie")]
public "edinta[] Cautare"edinte(
Date!ime data"edinta,
Institutie institutie
)
Parametrii metodei sunt descrii n ta;elul urmtor:
$r. %arametru &ip Descriere 'bservatii
1. dataSedinta Date&ime Data edinelor
dosarului
0. institutie Institutie Instituia dosarului 5onAorm listei
de instituii.
=aloarea returnat este: "edintaOP si contine datele despre edinele i listele de
edine conAorm criteriilor de cutare.
Se vor completa o;ligatoriu parametrii: dataSedinta i institutie.
Adresa: Str. Izvor r. !"# sector $# %ucuresti# &el.'(a): *+,-./01/211.3!.11
4eg.5om. 6,-'0--!0'133,7 5.8.I. 9,1-1$"7 :e;: :::.indaco.ro7 e/mail: mail<indaco.ro
9
Proiectul Dezvoltarea utilizrii de instrumente electronice de gestionare a procedurilor de
comunicare a citaiilor i inserarea n cadrul portalului instanelor a unui motor de cutare general
Documentarea serviciului web de conectare programatic la date i export v1.0
2.2 Descrierea tipurilor de date
Dosar
$r. (embru &ip Descriere 'bservatii
1. numar
string
umrul dosarului
+Aormat numr unic.
0. umar vecDi
string
umr n Aormat
vecDi
Poate lipsi
2. data
Date&ime
Data dosarului
,. institutie
Institutie
Instituia dosarului 5onAorm listei de
instituii
$. departament
string
Departamentul
+secia.
9. categorie5az
5ategorie5az
5ategoria cazului 5onAorm listei de
categorii
!. stadiuProcesual
StadiuProcesual
Stadiu procesual al
dosarului
5onAorm listei de
stadii
". parti
DosarParte
Lista de parti din
dosar
3. sedinte
DosarSedinta
Lista de termene ale
dosarului
1-. caiAtac
Dosar5aleAtac
Lista de ci de atac

DosarParte
$r. (embru &ip Descriere 'bservatii
1. nume
string
umele prii din
dosar
ume# prenume sau
denumire +dac este
cazul.
0. calitateParte
string
5alitatea prii n
dosar
Adresa: Str. Izvor r. !"# sector $# %ucuresti# &el.'(a): *+,-./01/211.3!.11
4eg.5om. 6,-'0--!0'133,7 5.8.I. 9,1-1$"7 :e;: :::.indaco.ro7 e/mail: mail<indaco.ro
!
Proiectul Dezvoltarea utilizrii de instrumente electronice de gestionare a procedurilor de
comunicare a citaiilor i inserarea n cadrul portalului instanelor a unui motor de cutare general
Documentarea serviciului web de conectare programatic la date i export v1.0
DosarSedinta
$r. (embru &ip Descriere 'bservatii
1. complet
string
umele completului
de Fudect
0. data
Date&ime
Data edinei
2. ora
string
Kra edinei
,. soluie
string
Soluia Dac se aplic +dac
la edin s/a
nregistrat o soluie.
$. soluieSumar
string
Soluia descris pe
scurt
Dac se aplic +dac
la edin s/a
nregistrat o soluie.
9. dataPronuntare
Date&ime
Data pronunrii
soluiei
!. documentSedinta DocumentSedint
a
&ipul de document
Ainal n dosar
". numarDocument string umrul
documentului Ainal
dindosar
3. dataDocument Date&ime Data documentului
Ainal dindosar
DosarCaleAtac
$r. (embru &ip Descriere 'bservatii
1. dataDeclarare Date&ime Data declarrii cii
de atac
0. parteDeclaratoare
string
Partea care a
declarat calea de
atac
2. tip5aleAtac
string
&ipul cii de atac
Adresa: Str. Izvor r. !"# sector $# %ucuresti# &el.'(a): *+,-./01/211.3!.11
4eg.5om. 6,-'0--!0'133,7 5.8.I. 9,1-1$"7 :e;: :::.indaco.ro7 e/mail: mail<indaco.ro
"
Proiectul Dezvoltarea utilizrii de instrumente electronice de gestionare a procedurilor de
comunicare a citaiilor i inserarea n cadrul portalului instanelor a unui motor de cutare general
Documentarea serviciului web de conectare programatic la date i export v1.0
Sedinta
$r. (embru &ip Descriere 'bservatii
1. departament
string
Departamentul
+secia.
0. complet
string
umele completului
de Fudect
2. data
Date&ime
Data edinei
,. ora
string
Kra edinei
$. dosare SedintaDosar Lista de dosare din
edin
SedintaDosar
$r. (embru &ip Descriere 'bservatii
1. numar
string
umrul dosarului
+Aormat numar unic.
0. numar vecDi
string
umr n Aormat
vecDi
Poate lipsi
2. data
Date&ime
Data dosrului
,. ora
string
Kra edinei
$. categorie5az
5ategorie5az
5ategoria cazului 5onAorm listei de
categorii
9. stadiuProcesual
StadiuProcesual
Stadiu procesual
dosarului
5onAorm listei de
stadii
2.) Descrierea !"D#
Adresa: Str. Izvor r. !"# sector $# %ucuresti# &el.'(a): *+,-./01/211.3!.11
4eg.5om. 6,-'0--!0'133,7 5.8.I. 9,1-1$"7 :e;: :::.indaco.ro7 e/mail: mail<indaco.ro
3
Proiectul Dezvoltarea utilizrii de instrumente electronice de gestionare a procedurilor de
comunicare a citaiilor i inserarea n cadrul portalului instanelor a unui motor de cutare general
Documentarea serviciului web de conectare programatic la date i export v1.0
Descrierea ISDL se gsete la adresa: Dttp:''portalEuer>.Fust.ro'@uer>.asm)GISDL
Adresa: Str. Izvor r. !"# sector $# %ucuresti# &el.'(a): *+,-./01/211.3!.11
4eg.5om. 6,-'0--!0'133,7 5.8.I. 9,1-1$"7 :e;: :::.indaco.ro7 e/mail: mail<indaco.ro
1-
Proiectul Dezvoltarea utilizrii de instrumente electronice de gestionare a procedurilor de
comunicare a citaiilor i inserarea n cadrul portalului instanelor a unui motor de cutare general
Documentarea serviciului web de conectare programatic la date i export v1.0
). *xemplu de apelare
Ataat la documentaia de descriere a serviciului se gsete un e)emplu de apelare
a serviciului Aolosind o aplicaie .et Iindo:s (orms.
Pentru conAigurarea reAerinei la serviciul I?% se Aoloseste adresa
Dttp:''portalEuer>.Fust.ro'@uer>.asm)
Apelul la metodele serviciului se poate Aace ca n e)emplul urmtor:
public partial class Form1 : Form
{

private void buttonCautareSedinte_Click(object sender, EventArs e!
{
"ortal#S$%uer& 's ( ne' "ortal#S$%uer&(!)
"ortal#S$Sedinta*+ ret (
's$CautareSedinte(Convert$,o-ate,ime(./10/101/112!,
"ortal#S$3nstitutie$CurteadeApelA45A3643A!)
i7 (ret 8( null!
9essae5o:$S;o'(ret$4ent;$,oStrin(! < = re>ultate=!)
?
private void buttonCautare-osare_Click(object sender, EventArs e!
{
"ortal#S$%uer& 's ( ne' "ortal#S$%uer&(!)
"ortal#S$-osar*+ ret ( 's$Cautare-osare(null, null, .ionescu2,
null, null, null!)

i7 (ret 8( null!
9essae5o:$S;o'(ret$4ent;$,oStrin(! < = re>ultate=!)
?

?
Adresa: Str. Izvor r. !"# sector $# %ucuresti# &el.'(a): *+,-./01/211.3!.11
4eg.5om. 6,-'0--!0'133,7 5.8.I. 9,1-1$"7 :e;: :::.indaco.ro7 e/mail: mail<indaco.ro
11