Sunteți pe pagina 1din 5

http://www.scribd.

com/doc/48429799/Efectul-LASER-Aplicatii-Si-ipuri-de-Lasere
!lasificarea laserilor se poate face dup#:
natura mediului activ (solid, lichid, gazos);
puterea emis;
domeni ul de lungimi de und al radiaiei emise;

modul de funcionare (continu sau n impulsuri).

Bazate pe tipurile de mediu utilizate,


laserele sunt clasificate
n general n
lasere solide
,
$a%oase
,
semico&ductoare
sau
lichide
.
Lasere solide
Cel e ma i obi nui t e l as e r e s ol i de au c a medi u

rubinul sau cristale sau sticle de neodim (


Metal de c ul oar e ar gi nt i e, ai cr ui c ompu i s unt nt r ebui n a i nindu
stria sticl ei
)
. Ma r g i n i l e b u c i l o r d e c r i s t a l e

s u n t f a b r i c a t e d i n d o u s u p r a f e e p a r a l e l e

a coper i t e cu o pe l i cul nef e r oas e t r em de reflectorizant. !aserele


solide ofer cea mai ma r e p u t e r e i s u n t u t i l i z a t e n mo d n o r ma l

n t r " o m a n i e r p u l s a t p e n t r u a g e n e r a o eplozie de
lumin de scurt durat. #bsorbia

e s t e r ea l i za t cu l umi n di n t ubur i de enon sau lmpi cu arc.


Exemplu:
Laserul cu rubi&
! a s e r u l c u r u b i n ( o i d d e a l u m i n i u c a r e coni ne mi ci
c ant i t i de i oni de cr om) e s t e a l c t u i t ,

n principal, dintr"un cristal cilindric de rubin carea r e l u n g i me a d e
c $ i v a c e n t i me t r i i d i a me t r u l d e

c $i va mi l i me t r i , di n dou ogl i nz i

paralele, argintates a u a u r i t e i u n t u b d e d e s c r c a r e , n
f o r m d e

spiral, umplut cu un gaz nobil i conectat la un condensator de mare capacitate.

Cele dou oglinzi plane i


paralele, bine lefuite, sunt argintate sau aurite n aa

fel nc$t una dintre ele este complet opac, iar cealalt parial transparent, ca s poat

permite razel or laser s prseasc instalaia. %le sunt aezate la capetele


cilindrului de

r u b i n , u n e o r i s e me t a l i z e a z c h i a r c a p e t e l e c i l i n d r u l u i . & u
b u l d e d e s c r c a r e , n f o r m d e s p i r a l , u mp l u t c u n e o n , e n o
n s a u a me s t e c u r i d e n e o n i c r i p t o n e s t e

c o n e c t a t l a u n c o n d e n s a t o r i f u n c i o n e a z

a s e me n e a b l i t z " u r i l o r d e l a a p a r a t e l e fotografice. &ubul de
descrcare emite ntr"un timp foarte scurt, de ordinul miimilor de secund, o
lumin obinuit, dar intens, care provoac

inversiunea populaiilor

ncristalul de rubin.
Laserul cu rubin, laserul cu patru nivele i laserul cu sticl dopat cu neodim lucrez n
general n impulsuri de

ordinul milisecundelor elibernd energii cuprinse ntre ,! i ! "# Laserii cu mediu


activ solid pot fi folosii pentruobinerea impulsurilor optice ultrascurte, cu intensitatea
de milioane de $ai pe durate de ordinul nanosecundelor#
Lasere cu $a%
Mediul unui laser cu gaz poate fi un gaz pur, un amestec
deg a z e s a u c h i a r v a p o r i d e m e t a l i e s t e n t $ l n i t a d e s e
o r i n

'neoane(.)ou ogl i nz i s unt l oc a l i za t e l a ca pet el e t ubur i l or pent r u a r


e al i z a me di ul . !aserele cu gaz sunt acionate cu lumin ultraviolet, raze
electronice, curent electric

s au r ea ci i c hi mi ce . !as er u l hel i u" neon es t e cunos c ut pe nt r u


s t a bi l i t at e a f r ec ve ne i ,

puritatea culorii, mprtierea razei fiind minim. !aserele cu dioid de
carbon sunt

foarte eficiente i de aceea ele au

cea mai puternic raz


.

Laserele cu semico&ductori
Cel mai compact dintre lasere, laserul cu semicon"ductori const, n general,
dintr"un amestec de semicon" duc t or i c u pr opr i e t i de c onduce r e a
c ur ent ul ui di f e r i i .

Cavitatea laserului este marginit de dou plci reflec" torizante. #rseniura de
galiu este cel mai folosit semicon"
d u c t o r . ! a s e r e l e c u s e mi c o n d u c t o r i s u n t a c i o n a t e d e

aplicarea de curent electric asupra conductorului i pot fi

utilizate cu eficien de peste *+,. - metod care permite utilizarea mai


eficient a

energiei a fost recent descoperit i const n montarea unor mici lasere n circuite cu

o d e n s i t a t e ma i ma r e d e u n mi l i o n p e c e n t i me t r u p t r a t
.'tili%#rile comu&e
alelaserului cu semiconductor sunt
%&'pla(erele
i

imprimantele cu laser#

Laserele cu electro&i liberi


#ceste lasere folosesc electroni neata.a/i de atomi cesunt ecita/i prin unde
magnetice. 0tudiul acestui tip de laser a fost dezvoltat nc din 1233 i a devenit un
important in"

strument de cercetare. &eoretic astfel de lasere, pot acoperintre g spectrul,


de la infraro.u la raze 4 i sunt capabile s

produc raze de putere foarte mare.

Aplicaii ale laserului
#plicaiile laserului sunt ngrdite numai de imaginaie. !aserele au devenit
instru"

mente importante n industrie, tiin, comuni caii, medicin, armat i arte.

(&dustrie
5azele puternice ale laserelor pot fi orientate pe mici puncte, av$nd o densitateridicat a
puterii. #stfel, razele pot nclzi, topi sau vaporiza materialul ntr"o maniera precis.
!aserele au fost folosite, de eemplu, pentru a guri diamante, pentru a lefui

metale, n construcia chip"urilor i n ncercarea de a induce fusiunea nuclear contro"lat. !aserele sunt folosite n monitorizarea particulelor foarte mici, fiind i
cele mai

fine detectoare ale polurii aerului. !aserele au fost folosite n determinarea precis
adistanei 6m$nt "!un i n testele de relativitate

t i i & #

)eoarece
lumina
laserelor este
monocromatic
i foarte bine

di r ec i onabi l

, elesunt folosite n studiul molecular al materiei. Cu a7utorul laserelor,
viteza luminii af os t det er mi nat cu o ac ur at ee f oa r t e mar e , i ar
e i s t e na unor ma t e r i al e f oa r t e f i ne

poate fi astfel uor determinat.

! o m u & i c a i i

Lumina laserului
poate parcurge o
di s t an f oar t e mar e


f r s " i p i a r d d i n i n t e n s i t a t e a s e m n a l u l u i . ) i n
c a u z a

frecvenei sale, lumina laserului poate transmite de eemplu, de

1+++ de ori mai multe canale de televiziune dec$t cele transmisede microunde. #u
fost create fibre optice capabile s transmitlaserul n industria telefo"nic sau cea
a computerelor. Mai suntutilizate i n industria C)"
pla8erelor i a unitilor de scriere a informaiei pe suport


multimedia 9 ):), Blu5a8 )isc.

)edici&#
- raz intens de laser poate tia sau cauteriza anumite esuturi, fr a

le afecta pe cele sntoase. #u fost folosite n tratarea retinei i n cauteri"

zarea vaselor de s$nge rupte. &ehnicile pe baza laserului au fost


utilizate pentru teste de laborator pe mici mostre biologice.

Armat#
0i s t e me l e de ghi da r e a r ac he t e l or , a na ve l o r i a

s at e l i i l or au l a ba z l as er ul . ;t i l i z ar e a unde l or l as e r a u

f o s t f o l o s i t e n d i s t r u g e r e a r a c h e t e l o r d u ma n e d e c t r e

s i s t e mul de f e ns i v al l ui 5onal d 5e ga n di n
12<=. #b i l i t a t e a r e g l r i i l a s e r e l o r p o a t e d e s c h i d e n o i pe r s pe c
t i ve n s e pa r a r ea i z ot op i l or n cons t r uci a de ar me

nucleare.
)#suri de precauie *& utili%area laserului

)in cauza faptului c ochiul focalizeaz lumina laserului la fel ca pe lumina natural,
pericolul cel mai mare al utilizrii laserului constn afeciunile aparatului optic uman.
!aserele trebuie utilizate de

personal profesionist, purt$nd costume de protecie adecvate.