Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Propuntor: prof. Diana Cornea


Data : 24.10.2006
Unitatea de nvmnt: c. 08 D. Cantemir - Oradea
Clasa : a III - a A
Disciplina : Rei!ie ortodo"#
u!iectul leciei : Regele David
Tipul leciei : mi"t#
copul leciei: do$%ndirea &nor c&no'tin(e de)pre re!ee Da*id+ form&area &nor aprecieri a)&pra comportament&&i &i Da*id.
O!iective operaionale
,a )f%r'it& ec(iei- ee*ii *or fi capa$ii:
01 - )# de)crie a)pecte din *ia(a re!e&i Da*id+
02 - )# identifice cait#(ie .*irt&(ie/ re!e&i Da*id+
00 - )# preci1e1e importan(a poc#in(ei 2n *ia(a noa)tr#+
04 - )# form&e1e 2n*#(#t&rie morae din ec(ie+
03 - )# e"pice care e)te contri$&(ia re!e&i Da*id a te1a&r& 4i)ericii cre'tine .5)amii/.
trate"ia didactic
#$ %etode &i procedee : e"erci(i&- con*er)a(ia- e"pica(ia- medita(ia rei!ioa)#- ect&ra- o$)er*area diri6at#- c%ntarea rei!ioa)#.
'$ %i(loace de nvmnt: 5an'e David i Goliat, Cortul Sfnt, Mormntul regelui David, Psaltirea.
)$ *orme de or"ani+are a activitii elevilor : acti*itate fronta# 'i acti*itate indi*id&a#.
Resurse
#$ ,i!lio"ra-ice: 1. Biblia )a& Sfnta Scriptur - 7dit&ra In)tit&t&&i 4i$ic 'i de 8i)i&ne a 4i)ericii Ortodo"e Rom%ne- 4&c&re'ti- 1982.
2. Ceopa- Ar:imandrit ie- aloarea sufletului, 7dit&ra 4&na*e)tire;- 4ac#&- 1996.
0. C&co'- Con)tantin- !duca"ia religioas, 7dit&ra 5oirom;- a'i- 1999.
4. C&co'- Con)tantin .coordonator/- Psi#opedagogie pentru e$amenele de definitivare i grade didactice, 7dit&ra 5oirom;- a'
3. 8&:a- Cameia- Caiet de religie cretin% ortodo$ pentru clasa a ll%a, 7dit&ra <f. 8ina;- a'i- 2001.
6. === Psaltirea, 7dit&ra In)tit&t&&i 4i$ic 'i de 8i)i&ne a 4i)ericii Ortodo"e Rom%ne- 4&c&re'ti- 1992.
>. e$&- 5r. 5rof. ?ni*. Dr. <e$a)tian- Metodica predrii religiei. 7dit&ra Re2ntre!irea;- A$a &ia. &''(
1
DE%ERU. DIDACTIC
/r$
crt$
Etapele
.eciei
O!$
op$
Timp Activitatea pro-esorului@ Activitatea elevului
%etode
&i
procedee
%i(loace
de nv0
mnt
*orme de
or"ani0
+are
Evaluare
# ' ) 1 2 3 4 5 6
#$ Momentul
organizatoric
2A
- )a&t ee*ii 'i ro)te)c 2mpre&n# c& ei r&!#ci&nea+
- note1 a$)en(ee 'i or!ani1e1 mana!ement& ca)ei pentr& 2nceperea acti*it#(ii didactice
care &rmea1# )# )e de)f#'oare+
- ee*ii r#)p&nd a )a&t- )p&n r&!#ci&nea 'i )e pre!#te)c pentr& 2nceperea acti*it#(ii
didactice+
e"erci(i& Acti*itate
fronta#
'$ Verificarea
cunotinelor
10A
Apoi- e adre)e1 &rm#toaree 2ntre$#ri:
- Cine a fo)t prim& re!e a popor&&i e*re&B;
-... re!ee <a&.;
- Ce 2n)&'iri a*ea re!ee <a&B;
-...*ite6ia- m%ndria- in*idia....;
- C&m 'i-a manife)tat in*idia fa(# de Da*idB;
-... a p&) a cae moartea &i.;
- Ce a f#c&t Da*id 2n acea )it&a(ieB;
- ... -a iertat. Ar fi p&t&t )#- &cid# de do&# ori- dar n& a f#c&t-o.;
- Da*id -a re)pectat pe re!ee <a& n&mai 2n timp& *ie(iiB;
-... C&- ci 'i d&p# moartea ace)t&ia. ,-a 2n!ropat c& cin)te pe re!e 'i i-a dedicat o
c%ntare de 6ae .o r&!#ci&ne/.;
- Care a fo)t pedeap)a re!e&i <a& pentr& faptee )aeB;
- ... n& a a*&t o domnie &n!# 'i $inec&*%ntat# de D&mne1e&.;
- Ce ar fi tre$&it )# fac# <a& pentr& a rec#p#ta mio)ti*irea di*in#B;
- ... )#-i par# r#& pentr& faptee )ae 'i )#-'i cear# iertare.;
- Care a fo)t r#)pata &i Da*id pentr& faptee )ae $inep#c&teB;
- ... Da*id a fo)t n&mit re!e a popor&&i e*re&.;
Con*er)a-
(ia
Acti*itate
fronta#
Aprecieri
*er$ae
)$
Pregtirea
elevilor pentru
receptarea
noilor
cunotine
2A
,e )p&n ee*ior c# pentr& credin(a &i Da*id 2n D&mne1e&- 2n timp& domniei )ae- at%t 2n
momentee de m#re(ie- c%t 'i 2n cee de dec#dere- Domn& a fo)t c& Da*id; .2 <am&e
0-10/.
7e*ii a)c&t# c& aten(ie.
e"pica(ia
Acti*itate
fronta#
2
1$
Precizarea
titlului i a
obiectivelor
urmrite
2A
A)t#1i *om *or$i de)pre re!ee Da*id+ apoi- *oi )crie tit& ec(iei pe ta$#.
Dom afa a)pecte din *ia(a &i Da*id- ce cait#(i a*ea e+ *om *edea ce important# e)te
poc#in(a 2n *ia(a noa)tr# 'i *om 2ncerca- 2mpre&n#- )# form&#m 2n*#(#t&rie ec(iei de a1i.
7e*ii notea1# data 'i tit& ec(iei 2n caiete 'i a)c&t# ce e )p&n c& aten(ie.
e"p&nerea
2$
Comunicarea
noilor
cunotine
10A
Doi 2ncepe c& pre1entarea &nor a)pecte din *ia(a &i Da*id.
)David a fost unul dintre cei mai vesti"i regi ai *sraelului, +n tinere"ea sa, David a fost
pstor i era cunoscut ca cel mai iscusit +n lupta cu fiarele slbatice. !l s%a nscut +n
Betleem, oraul +n care avea s Se nasc i Domnul nostru *isus ,ristos. David era +n"elept
i cu mult credin" +n Dumne-eu. Dei era +nc tnr, el a dat dovad de mare vite.ie +n
timpul unui r-boi dintre evrei i un alt popor. /tt dumanii, ct i evreii s%au +n"eles s nu
se mai lupte, ci s aleag cte un repre-entant din fiecare tabr s se lupte +ntre dnii i,
dup lupta lor, s se #otrasc i-bnda.
Din tabra duman s%a ales un om mare i puternic, numit Goliat. Dintre evrei, nimeni nu
+ndr-nea s se lupte cu Goliat. 0ocmai +n acel timp a venit la tabr i David, care a cerut
voie regelui Saul s se lupte cu Goliat. David i%a luat pratia i ciomagul i a plecat ctre
Goliat. /cesta, v-ndu%l, i%a -is1 .%Cine sunt eu, de vii la mine cu pietre l ciomag23 David
+ns +l rspunse1 )%!u vin la tine +n numele lui Dumne-eu3. Cnd a spus aceste vorbe,
David a +ntrit pratia i l%a lovit pe Goliat cu o piatr drept +n frunte. /me"it, Goliat a
c-ut .os, iar David i%a tiat capul. /stfel evreii au ieit biruitori.
Dup moartea regelui Saul, David a fost uns rege al evreilor. Ca rege, a purtat multe
r-boaie i, avnd mult credin" +n Dumne-eu, +n toate a ieit biruitor.%!l a proorocit
despre venirea Domnului nostru lisus ,ristos. Din neamul su s%a nscut Sfnta 4ecioar
Mria. David a scris multe cntri de laud lui Dumne-eu. /ceste cntri se numesc
psalmi i se citesc i ast-i +n Biserica noastr.3
Copiii a)c&t# c& aten(ie.
Apoi *oi pre1enta ima!ini c& Da*id 'i Eoiat 'i e *oi cere copiior )# identifice cee do&#
per)oane $i$ice.
7e*ii pri*e)c ima!inie 'i identific# per)oanee. ..
Preci-are1
Ca re!e- Da*id a f#c&t m&te &cr&ri ;deo)e$ite 2n re!at& )#&. A f#c&t din ora'& Ier&)aim o
fr&moa)# capita# rei!ioa)#. 7 )-a :ot#r%t )# con)tr&ia)c# &n temp& <f%nt de o fr&m&)e(e
&nic#. 4&nee )ae Inten(ii n& a& fo)t )&ficiente. 7 a proiectat Femp& <f%nt dar a re&'it
doar )# ridice &n Cort <f%nt .oca' de 2nc:inare/.
,e arat ima!inea Cortul Sfnt.
5o*e)tirea
)a& ect&ra
O$)er*area
diri6at#
7"pica(ia
O$)er*area
5an'a
David i
Goliat
Ima!inea
Acti*itate
fronta#
Acti*itate
fronta#
Acti*itate
Aprecieri
*er$ae
0
7e*ii pri*e)c c& aten(ie.

diri6at# Cortul Sfnt fronta#
3$
Fixarea i
sistematizarea
noilor
cunotine
01
02
00
20A
Gi *oi 2ndr&ma pe ee*i )# citea)c# ec(ia din man&a 'i )# )&$inie1e cait#(ie &i Da*id.
7e*ii cite)c ec(ia 'i identific# cait#(ie ace)t&ia.
Apoi e *oi adre)a &rm#toaree 2ntre$#ri:
- ?nde )-a n#)c&t Da*idB;
- ... 2n 4eteem.
- Ce a fo)t Da*id 2n copi#rieB;
-... p#)tor de oi.;
- Ce cait#(i ae &i Da*id )e de)prind din fra!ment& cititB;
; -... era credincio)- *itea1- 2n(eept- $&n.; .
- Ce -a a6&tat pe Da*id )#- $ir&ie pe &ria'& EoiatB;
- ... credin(a )a 2n D&mne1e&;
- C&m crede(i c# a do$%ndit Da*id credin(a mare 2n D&mne1e&B;
- <-a r&!at m&t &i D&mne1e& 2n timp& p#)torit&&i.;
- Dar noi c&m p&tem do$%ndi o credin(# mare 2n D&mne1e&B;
-... prin m&t# r&!#ci&ne.;
Preci-are1
Re!ee Da*id a fo)t &n om credincio)- dar a !re'it ' e. Da*id care 2n*in)e)e pe &ria'&
Eoiat a fo)t 2n*in) de &n &ria' ne*#1&t: p#cat&. <#*%r'irea p#cat&&i atra!e pedeap)a. Gn
&rma pedep)ei primite re!ee Da*id 'i-a dat )eama de !ra*itatea p#cat&&i. 5#rerea de r#&-
c#in(a i-a& c&prin) )&fet&. 7 po)tea- dormea pe p#m%nt- p%n!ea 2nde&n! 'i )e r&!a a
D&mne1e& cer%nd&-i iertare. 5oc#in(a &i )incer# i-a ad&) iertarea 'i $inec&*%ntarea
Domn&&i. Re!ee Da*id r#m%ne pentr& cre'tini &n mode de credin(#- iertare- poc#in(a 'i
)&6ire &i D&mne1e&.
7e*ii a)c&t# c& aten(ie.
7 a m&rit d&p# 40 de ani de domnie.
,e arat ima!inea Mormntul lui David.
7e*ii pri*e)c c& aten(ie.
Adre)e1 ee*ior &rm#toaree 2ntre$#ri:
-Da*id )-a n#)c&t 2n 4eteem. Cine 'ti(i *oi c# )-a mai n#)c&t 2n 4eteemB;
-... 8%nt&itor& Ii)&) Hri)to).;
- Da*id a fo)t iertat pentr& mod& 2n care 'i-a i)p#'it p#cat&. Dar noi cre'tinii 2n ce mod
p&tem do$%ndi iertarea p#cateorB
- prin c#in(# 'i m#rt&ri)irea )incer# a p#cateor a <f%nta Fain# a <po*edaniei.
Gmpre&n# c& copiii *oi reai1a 'i interpreta )c:ema c& a)pecte din *ia(a &i Da*id 'i din *ia(a
per)ona#:
greeal pedeaps pocin iertare
Doi )crie )c:ema pe ta$#.
7e*ii )cri& )c:ema 2n caiete 'i o interpretea1#.
,ect&ra
Con*er)a-
(ia
7"pica(ia
O$)er*area
diri6at#
con*er)a(ia
7"erci(i&
Ima!inea
Mormntul
lui
David
Acti*itate
indi*id&a#
Acti*itate
fronta#
Acti*itate
fronta#
Acti*itate
fronta#
Acti*itate
fronta#
Acti*itate
Aprecieri
*er$ae
Aprecieri
*er$ae
Aprecieri
*er$ae
Aprecieri
*er$ae
Aprecieri
4
04 Apoi- e cer ee*ior )# form&e1e 2n*#(#t&rie care )e de)prind din ec(ie.
7e*ii form&ea1# 2n*#(#t&ri:
1. Ere'eaa f#r# poc#in(# atra!e pedeap)a.
2. Ere'eaa &rmat# de poc#in(# ad&ce iertare.
7& *oi )crie 2n*#(#t&rie form&ate pe ta$a- iar copiii 2n caiete.
Precizare!
<fin(ii p#rin(i )p&n c# Da*id a p#c#t&it o )in!&r# dat#- dar )-a c#it toat# *ia(a pentr& p#cat&
)#*%r'it. Ace)t citat era )cri) 2ntr-o $i)eric# )&$ icoana care 2nf#(i'a pe re!ee Da*id 2n
r&!#ci&ne. ?n om care n& )e )po*edi)e de m&(i ani- intr%nd 2n $i)eric# 'i citind ace)te
c&*inte 'i-a )p&) : Dar e& !re'e)c toat# *ia(a 'i n& p%n! niciodat#.;
7e*ii a)c&t# c& aten(ie.
,e cer ee*ior )# medite1e a ce a )p&) om& 'i )#-mi r#)p&nd# a 2ntre$#ri:
7e*ii meditea1# 'i r#)p&nd:
- <# fie acea &n ca1 )in!&arB;
..............
- Do&# *i )-a 2nt%mpat )# fi(i 2n )it&a(ia ace&i omB;
..............
-Doi ce )im(i(i 2n )&fet& *o)tr& d&p# ce face(i &n p#catB;
..............
- Ce oper# *aoroa)# pentr& 4i)erica noa)tr# a #)at re!ee Da*idB
-... o carte n&mit# 5)atire.;
- Ce c&prinde 5)atireaB;
-... m&(i p)ami.;
- Ce )&nt p)amiiB;
-... imn&ri 2nc:inate &i D&mne1e&.;
Dom a&dia &n p)am rei!io). 5Psalmul 67' - Doamne strigat%am ctre 0ine...8
7e*ii a)c&t# c& aten(ie ace)t p)am.
- C&m 2 p&tem caracteri1a pe re!ee Da*idB
- .... $&n- iert#tor- !enero)- credincio)- *itea1- drept.;
Con*er)a-
(ia
7"pica(ia
8edita(ia
rei!ioa)#
Con*er)a-
(ia
C%ntarea
rei!ioa)#
con*er)a(ia
Ca)et# a&dio
fronta#
Acti*itate
fronta#
Acti*itate
fronta#
Acti*itate
fronta#
Acti*itate
fronta#
*er$ae
Aprecieri
*er$ae
Aprecieri
*er$ae
Aprecieri
*er$ae
Aprecieri
*er$ae
4$ "precierea
activitii
elevilor
1A
,a )f%r'it& orei *oi face aprecieri !enerae 'i indi*id&ae- pri*ind at%t pre!#tirea ee*ior
pentr& ec(ie- c%t 'i impicarea 2n predarea noior c&no'tin(e.
7e*ii care a& participat a ec(ie *or fi nota(i.
- 7e*ii a)c&t# aprecierie profe)or&&i.
e"p&nerea Acti*itate
fronta#
Aprecieri
*er$ae
5$
Precizarea i
explicarea
temei pentru
acas
2A
Doi an&n(a 'i *oi e"pica tema pentr& aca)#:
-Citi(i ec(ia 'i )crie(i &n )c&rt te"t de)pre re!ee Da*id 2n care )# men(iona(i &n &cr& care
*-a impre)ionat 'i care *# poate fi de foo) .
7e*ii notea1# tema pentr& aca)# 'i a)c&t# e"pica(iie profe)or&&i.
e"pica(ia Acti*itate
fronta#
3
6$
#nc$eierea
activitii
1A
Ro)te)c r&!#ci&nea 2mpre&n# c& ee*ii- )a&t 'i ie) din )a#+
- ee*ii ro)te)c r&!#ci&nea 'i r#)p&nd a )a&t+
e"erci(i& Acti*itate
fronta#
O"linda ta!lei7caietului8
Re"ele David
Data ...
!re'ea# - pedeap)# - poc#in(# I iertare
9/:;<;TURI:
Ere'eaa f#r# poc#in(# atra!e pedeap)a.
Ere'eaa &rmat# de poc#in(# ad&ce iertare.
6