Sunteți pe pagina 1din 443

BURIDAN 1.

Margareta de Bourgogne
-ROMAN-
Editura I.G.R. s.r.l.
Bucureti, 1!
1
Mic"el #$%aco
&o'erta de &OM(NE)&U ION
I)BN *+-,1-.-!-,
Edi/ie 0ngri1it2 de NI&. 3A4DANU
555555555555555555555555555555555555555555555555555555
Aceast ediie reproduce textul romanului n fascicole Buridan de
Michel Zevaco, aprut n editura G. ilip!!, str. "mpineanu, nr. #$,
Bucure%ti.
!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
I. GRDINIA CU TRANDAFIRI
6n a'ro'iere de 78e9'le: i a'roa'e 0n%2luit 0n u9;ra deas2 i 'oso9or0t2
a acestei <ort2re/e, de care ni9eni nu 0ndr2=nea s2 se a'ro'ie, se r2s<2/a un loc
09're19uit, 'lin de <lori, ne0nc"i'uit de %esel i <er9ec2tor, %uind de ciri'it de
'2s2rele, de 'arc2 ar <i <ost o 'a1ite 'ri92%2ratic2 aternut2 la 'iciorul unei
ciu'erci uriae.
6i =icea 7Gr2dini/a tranda<irilor: > 'orecl2 c0t se 'oate de ni9erit2 a
acestei 9inunate gr2dini > 0n care, de cu9 0nce'ea s2 se des'ri92%2re=e, se
desc"ideau toate soiurile de tranda<iri, 0ntoc9ai ca nite ;osc"ete %r21ite.
6n curticic2 era o c2su/2, un giu%aier, cu aco'eriul ascu/it i larg 0n
streini, cu turnule/, <erestre ogi%ale cu gea9urile colorate... 0n s<0rit, o
locuin/2 care tres2rea de <ericire.
6n di9inea/a aceea li9'ede, alintat2 de adierea %0ntului ne;unatic, acolo,
0ntr-o sal2 09'odo;it2 cu /es2turi i 9o;ile ;ogat scul'tate, se a<la un gru'
adora;il de tinere/e i <ru9use/e... doi 0ndr2gosti/i? Ea, ginga2 i 9l2dioas2,
dr2g2la2, r2'itoare@ el, su;/irel, 90ndru i <oarte c"i'e 0n costu9ul s2u ca9
ros.
6n <undul od2ii, o <e9eie ;2tr0n2, cu <a/a <ira%2, cu un r0n1et sc0r;os, 0i
'0ndea cu 'ri%iri <alse.
Adio, MArtille... 'e 90ine, o'ti t0n2rul.
M0ine? r2s'unse t0n2ra <at2. M0ine, %ai? Bot s2 <iu sigur2 c2 te %oi 9ai
%edea 90ine sau %reodat2, c0nd tu alergi s're o 'ri9e1die aa de 9areC O",
Buridan, dac2 92 iu;eti, renun/2 la ne;unia asta?
&u ;ra/ele de g0tul iu;itului, cu '2rul auriu des'letit i cu oc"ii ca cerul,
'lini de lacri9i, ea 0l rug2 <ier;inteD
G0ndete-te c2 tat2l 9eu %a sosi 0n ast2 sear2? G0ndete-te c2 disear2 0i
+
Mic"el #$%aco
%oi dest2inui dragostea noastr2?
> 8at2l t2u, MArtille? =ise t0n2rul tres2rind.
> Da, Eean, da, scu9'ul 9eu logodnic, ast2 sear2 tat2l 9eu %a ti totul?
> 8at2l t2u?... Dar acestui tat2, 'e care nu-l cunosc, care nu 92 cunoate,
i-oi <i oare 'e 'lacC &ine tieC...4i, cine e tat2l t2uC O, MArtille, de ase luni de
c0nd te-a9 =2rit 0n aceast2 curticic2 dosnic2, din seara c0nd /i-ai a/intit asu'ra
9ea 'ri%irea ;l0nd2, de c0te ori n-a9 0ncercat s2 0nt0lnesc 'e acest o9 care e
tat2l t2u? 6n =adar , 0ns2? 8otul a <ost 0n =adar?
B2tr0na cu 'ri%irea c"ior02 0naint2 s're eiD
> Maestrul &laude Fescot, =ise ea, este %enic 'e dru9uri 0n de'2rtata /ar2
<la9and2, 'entru co9er/ul s2u de /es2turi. Dar ast2 sear2 ,desigur, se-na'oia=2,
du'2 cu9 9-a %estit...
> 4i-i %oi 92rturisi tot? ur92 MArtille. Dac2 ai ti c0t 92 iu;ete, c0t 0i s0nt
de drag2? &0nd i-oi s'une c2 te %reau ca so/, c2 9or dac2 nu s0nt a ta, el %a <i
<oarte <ericit s2 te iau?
> Be 90ine, dar? =ise t0n2rul, cu %oce ;un2. 4i, dare-ar Du9ne=eu ca
%rednicul &laude Fescot s2 'ri9easc2 'e Buridan care se %a crede atunci,
ad9is 0n 'aradisul 0ngerilor?
> )cu9'ul 9eu iu;it?... Dar toc9ai 0ntr-o =i ca asta, 0n a1unul <ericirii
noastre, tu %rei... o"? 1ur2-9i c2 nu te %ei duce... o"? el d2 din ca'... Gillonne,
scu9'a 9ea Gillonne, %ino-9i 0n a1utor ca s2-l con%ing?
B2tr0na se a'ro'ie i-i 'use 90na uscat2 'e ;ra/ul t0n2rului.
> Aadar, =ise ea, eti "ot2r0t s2 %or;eti cu )eniorul Enguerrand de
MarignAC
> &"iar 0n di9inea/a asta. 4i 'entru c2 ai '2truns acest secret, ;2tr0no, i
'entru c2 nu /i-ai 'utut /ine li9;a i c2 i-ai %or;it cu orice 're/ tinerei tale
st2'0ne, re'ar2-/i greeala s'un0ndu-i ade%2rulD c2 nu s0nt 0n 'ri9e1die.
> Nici o 'ri9e1die? ;o9;2ni Gillonne.Ne;une? 8re;uie s2 ai 'e dracu-n
tine ca s2 ataci 'e )eniorul Enguerrand de MarignA? Ascult2 ,Eean Buridan,
ascult2 D nu tii c2 'ri9ul 9inistru e 9ai 'uternic ca regele 0nsui C Gai de
acela care se i=;ete de aceast2 st0nc2? Acela e <2r09i/at. &2ci acest o9 tie
tot, %ede tot, 'oate totul? Unul c0te unul, du9anii lui s0nt ni9ici/i de 'u9nal
sau otra%2. 4i 9ai e 0nc2 securea i s'0n=ur2toarea. Oc"ii lui de %ultur %or citi
0n contiin/a ta, 'roiectul 'e care nu-l %ei <i o'tit dec0t g0ndului t2u, 0n t2cerea
no'/ilor ad0nci. M0na sa as'r2 te %a g2si 0n <undul celei 9ai sigure ascun=2tori
i , g0<0ind, te %a a=%0rli c2l2ului.
Gillonne <2cu se9nul crucii.
> Au=iC ;ol;orosi MArtille.
Hruntea t0n2rului se-ntunec2, dar , d0nd din ca' =iseD
I
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> Enguerrand de MarignA de-ar <i oric0t de 'uternic, de-ar <i ur9at de o
sut2 de dia%oli dintre cei 9ai cornu/i i 9ai 0ndr2ci/i, ni9ic nu 92 %a 'utea
09'iedica s2 92 duc la 0nt0lnirea "ot2r0t2 de %ite1ii 9ei 'rieteni, B"ili''e i
Gautier dJAulnaA. 4i, c"iar de nu le-a <i <2g2duit a1utorul acestor doi cinsti/i
gentilo9i, tot 0l ur2sc 'e MarignA, cu9 92 ur2te i el. 8re;uie, 0n s<0rit, ca
<a/2-n <a/2...
> I-au=i? strig2 Gillonne.
Un =go9ot de clo'ote tra%ers2 s'a/iul.
MArtille se ag2/2 de g0tul iu;itului.
> Eean? =ise ea cu %oce s<0rit2, <ie-/i 9il2, nu te duce?
Alte clo'ote r2sunar2... a'ei altele, 'retutindeni 0n Baris, i aerul se u9'lu
de un %uiet 'uternic.
> Iat2 c2 iese regele de la Fu%ru? strig2 Buridan. A sosit ceasul? Adio,
MArtille?
> Buridan? Iu;itul 9eu logodnic?
> Be 90ine, MArtille? M0ine, dragoste. Ast2=i, r2=;unarea? M0ine ,
gr2dini/a cu tranda<iri? Ast2=i, Mont<aucon?
4i, s9ulg0ndu-se din ;ra/ele dis'erate, arunc2 o s2rutare 'e %0r<ul degetelor
MArtillei i 'lec2 0n goan2.
6nne;unit2 de s'ai92, 'l0ng0nd cu "o"ote, MArtille c2=u 0n genunc"i 0n <a/a
icoanei )<intei Hecioare...
6n cli'a aceea , Gillonne iei 'e <uri 0n curte i ,din curte, trecu 0n dru9.
Un o9 0naint2 gr2;it dins're col/ul gardului, unde e=use ascuns.
> )-a <2cut, GillonneC
> Da, )i9on Malingre. Iat2 ceea ce /i-a9 <2g2duit.
B2tr0na scoase dintr-un ;u=unar o cutioar2 'e care o9ul o desc"ise cu
tea92.
6n cutioar2 se a<la un lucru ciudat. Era o <igurin2 de cear2 09'odo;it2 cu o
diade92 i aco'erit2 de o 9antie regal2? 6n 'artea ini9ii sta 0n<i't un ac?
Atunci, Gillonne, cu oc"ii cercet2tori, cu %ocea 0n2;uit2, o'tiD
> )'une-i st2'0nului t2u, no;ilul &"arles , conte de Galois, c2 aceast2
<igurin2 e 'ri9a %ra12 <2cut2 de %r21itoarea MArtille ca s2 o9oare 'e rege.
MArtille a 9ai 'reg2tit o alta 'e care o %or g2si 0n odaia ei. Du-te, )i9on
Malingre, i s'une-i 0ntoc9ai aceste cu%inte contelui de Galois?
)i9on Malingre ascunse atunci cutioara su; 9antia lui, a'oi <ugi,
strecur0ndu-se 'e l0ng2 uluci.
Gillonne, cu un sur0s de n2luc2 'e ;u=ele sale su;/iri, se-ntoarse 0n
gr2dini/a cu tranda<iri i intr2 0n sala unde MArtille se ruga Hecioarei 'entru
logodnicul ei...
,
Mic"el #$%aco
II. MARUL REGAL
)unetele de clo'ote, <an<arele, =go9otele care u9'leau Barisul de %010ieli
'uternice, erau %uietele ne92rginitei ;ucurii 'o'ulare care saluta 'e noul rege
al Hran/ei.
Bentru 'ri9a dat2, Fudo%ic al K-lea se ar2ta 'ari=ienilor.
&ortegiul triu9<al ieise de la Fu%ru 0n ar9uri sc0nteietoare, 0n tro'otul
cailor aco'eri/i de %altra'uri s'lendide, 0n =go9otul enor9 al a'lau=elor
'o'orului.
6n col/ul str2=ii )aint-Denis, o 9ul/i9e i 9ai nu9eroas2 era str0ns2
acla90nd 'e 9arii de9nitari ai coroanei care-l escortau 'e rege.
&u toate astea, trei oa9eni st2teau t2cu/i, trei tineri care se li'eau unul de
altul, '0ndind cu 'ri%iri ar=2toare 'e aceiai de9nitari 'e care 'o'orul 0i saluta
cu urale.
> Iat2-l? =ise 0ncet unul dintre ei, ar2t0nd 'e un ca%aler ae=at 0n st0nga
regelui. Gautier, 'ri%ete? B"ili''e? B"ili''e dJAulnaA, 'ri%ete? Iat2 o9ul
care a o9or0t 'e 9a9a ta? Iat2-l 'e Enguerrand de MarignA?...
> Da? r2s'unse i 9ai 0ncet B"ili''e dJAulnaA. Da? El e?... Dar 9ai ;ine
s2 92 tr2sneasc2 Du9ne=eu dec0t s2 <ac %reo 'rostie. Buridane? O"?
Buridane , nu cu9%a oc"ii 9i se-ntorc s're MarignAC
> B"ili''e? 8u te 0ng2l;eneti? 8re9uri?
> 8re9ur, Buridane, i si9t c2 92 s<0resc... c2ci... iat-o?... ea e?...
Acla9a/iile r2sunau 9ai 0n<ocate, 9ai a9e/itoare, 9ai <anatice.
6ntr-ade%2r, 0ntr-o caleac2, sau 9ai ;ine 0ntr-un car desco'erit tras de
'atru cai al;i 0n"29a/i, cu 'odoa;e al;e, a'2reau sur0=2toare, 0n<rigurate de
'l2cere, tri9i/0nd ;e=ele, 0n%e90ntate cu costu9e ;ogate de 92tase i de
cati<ea, regina i cele dou2 surori ale eiD Eeanne, ne%asta contelui de Boitiers@
Blanc"e, so/ia contelui de Fa Marc"e.
6nsu<le/irea 'o'orului a1unsese delir, c2ci erau gro=a% de <ru9oase, o"?
<ru9oase de o <ru9use/e 09;2t2toare i 'uternic2, 0n stare s2 re're=inte gru'ul
celor trei =ei/e de 'e 9untele Ida, i cu ce%a 0n 'lus, orgolios i <atal, 0n
%olu'tatea sur0sului lor... 9ai cu sea92 ea?
Ea? cu talia ei scul'tural2, cu '2rul ;lond auriu ca al A<roditei ieind din
%aluri, cu oc"ii cu gene lungi 'rintre care sc2'2ra <oc c0teodat2, cu s0nul care
;2tea 'uternic, ca i cu9 dragostea sa ar <i %isat s2-nl2n/uiasc2 'o'orul 0n
cli'a aceea de neuitat?
Ea? al c2rui nu9e nu era 'ronun/at dec0t cu o ad9ira/ie 'asionat2?
L
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
Ea?... Regina?
Margareta de Bourgogne?...
M
M M
Era ea... era Margareta 'e care, cu o 'ri%ire de 'asiune ne;un2, o
conte9'la B"ili''e dJAulnaA, 'e c0nd <ratele s2u Gautier i Buridan 0i
a/inteau 'ri%irile asu'ra 'ri9ului 9inistru , Enguerrand de MarignA.
4i acolo, 0n col/ul str2=ii )aint-Denis, se o'ri cortegiul.
6n cli'a aceea, regina se a'lec2 're<2c0ndu-se r2'it2 de uralele 'o'orului.
4i-n acea 9icare, oc"ii ei alunecar2 asu'ra t0n2rului care sta al2turi de
B"ili''e dJAulnaA, asu'ra logodnicului MArtillei, asu'ra lui Buridan?...
Un <ior o <urnic2 'e Margareta. Ea 0ng2l;eni, du'2 cu9 0ng2l;enise i
B"ili''e. Ini9a 0i =%0cni. Un o<tat de dragoste... un sus'in de 'asiune
ar=2toare... una din acele 'asiuni care consu92, 'ustiete i o9oar2?
&ortegiul 'orni iar.
B"ili''e dJAulnaA, cu 90inile 09'reunate 0ntr-un gest de adora/ie,
;ol;oroseaD
> Margareta?...
4i Margareta de Bourgogne, regina Hran/ei, 0n acel sus'in care se s<0rea 'e
;u=ele ei, o'teaD
> Buridan?
4i-n cli'a aceea, Buridan a'uc2 de 90n2 'e B"ili''e dJAulnaA i 'e <ratele
s2u , strig0ndD
> Fa Mont<aucon?...
Escorta regal2 se-ndre'ta, 0ntr-ade%2r ,s're Mont<aucon.
Brin str2=ile 0n care cele dou2 sute de 9ii de locuitori ai Barisului, se
stri%eau i se leg2nau 0ntr-un 0ntins <luN i re<luN, cortegiul se des<2ura
'recedat de 're<ect care, de 'e calul s2u cel 9are 09'odo;it cu %altra'uri
al;astre cu <lori de aur, striga c0t 0i lua guraD
> Foc regelui? Foc reginei? Foc 'uternicului conte de Galois? Foc
seniorului de MarignA? Arcai de stra12, da/i 0na'oi 9ul/i9ea?
Escorta/i de ca%aleri > cu steaguri <0l<0inde, de e'isco'i sc0nteietori de
'ietre scu9'e > c2l2ri 'e caii lor cu <r0uri de aur, de c2'itani cu 'ene la
'2l2rii, de seniori luNoi > ducele de Ni%ernais, contele dJEu, Ro;ert de
&ler9ont, ducele de &"arolais, Geo<<roA de Malestroit, 'rinci'ele de &oucA,
Gauc"er de &"Otillon i al/i o sut2 de so9'tuoi, 0nc2rca/i de ;roderii,
sc0nteietori >, ar9uri str2lucitoare, coi<uri cu 'odoa;e, 9antale de "er9elin2,
al;astre , roii, ostai 0n ar9uri de <ier,gardieni cu suli/e de o/el, ca%alcad2
*
Mic"el #$%aco
9inunat2 care re're=enta 'uterea r2=;oinic2 a <eudalit2/ii, iar din acest cadru
de <or/2 i de glorie, din =go9otul asur=itor al acla9a/iilor, a'2ru regele?
Regele? Ast2=i, doar o %or;2. Atunci, un lucru gro=a%, o <iin/2
eNce'/ional2, 9ai a'roa'e de cer dec0t de '290nt.
Elegant, 0ndr2=ne/, 'uternic 0n <loarea celor dou2=eci i cinci de ani ai s2i,
Fudo%ic al K-lea sur0dea 'o'orului, glu9ea cu ;urg"e=ii, saluta <e9eile, striga
;un2 =iua ;2r;a/ilor i se 1uca, 0nclin0ndu-i calul.
4i, Barisul, care se dete'ta din co9arul s0ngeros, care <usese do9nia lui
B"ili''e cel Hru9os, Barisul > care de ani de =ile nu 9ai r2su<la , se 9inuna,
a'lauda i credea c2 dintr-o dat2 i se s<0riser2 9i=eriile c2ci 'entru 'o'or ,
sc"i9;area de st2'0n e totdeauna o n2de1de care se nate, c"iar dac2 ar 'ieri
cur0nd.
> A"? ;unul 'rinci'e? cu9 =09;ete scu9'ului s2u ora?
> Un %iclean? Un ade%2rat %iclean?
> Giclean, <ie? strig2 regele, culeg0nd cu%0ntul. &2ci %iclean 0nsea9n2 i
;2t2ios? )2 se <ereasc2 du9anii 9ei care s0nt i ai %otri?
> 8r2iasc2 Fudo%ic Gicleanul?
Bo'orul 9ugea de ;ucurie, entu=ias9at de acea ;un2%oin/2 i de
s'lendoarea cortegiului care-i des<2ura 'o9'a or;itoare 0n <a/a oc"ilor lui.
4i cu toate astea...
6n acest cortegiu, c"iar du'2 oa9enii regelui, era t0r0t un nenorocit cu
'icioarele goale, cu ca'ul a'lecat, cu oc"ii r2t2ci/i, cu o lu90nare de cear2-n
90n2, 0ntre doi c2lug2ri i dou2 a1utoare ale c2l2uluiD care erau escorta lui.
Bri9a ieire a regelui, era o 'artid2 de 'l2cere.
Bartid2 de 'l2cere, era ceea ce nu9i9 ast2=i o inaugurare.
&eea ce tre;uia s2 se inaugure=e 0n acea di9inea/2, era un 9onu9ent 'e
care, cu 9unc2 9ult2 i 9are c"eltuial2, 9inistrul Enguerrand de MarignA 0l
cl2dise 'entru ser%iciul regelui s2u B"ili''e cel Hru9os. Fudo%ic al K-lea
9otenise , at0t 'e 9inistru, c0t i 9onu9entul.
4i, acest 9onu9ent era s'0n=ur2toarea de la Mont<aucon ?
M
M M
Ni9eni, 0n 9ul/i9e, nu se ocu'a de conda9nat, care tre;uia s2 <ie cel dint0i
at0rnat de noile <urci ale s'0n=ur2torii, onoare de care ;ietul o9 s-ar <i li'sit.
Nu9ele s2uC A;ia se tia. &ri9a luiC Ni9eni n-o cunotea.
Ni9eni nu-l ;2ga 0n sea92, a<ar2 de un o9 0nalt, lat 0n u9eri, cu <a/a rece
i 90ndr2, 0n costu9 s'lendid, care 9ergea c2lare, al2turi de Fudo%ic al K-lea.
4i, acest o9, care se 'reocu'a singur de conda9nat, era contele &"arles de
.
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
Galois, unc"iul regelui.
&onda9natul se 0ntorcea c0teodat2 i 'ri%ea 'e <uri s're conte, cu oc"i
dis'era/i 0n care sc0nteia o su're92 a9enin/are. Atunci, contele, 'uternicul
senior, se cutre9ura, se 0ng2l;enea i-i gr2;ea 9ersul.
&e 9isterioas2 leg2tur2 'utea eNista 0ntre acel 90ndru 'ersona1, at0t de sus
'us 'e tre'tele tronului, a'roa'e tot at0t de sus ca i regele, i acest 9i=era;il
conda9nat 'e care-l duceau s2-l s'0n=ure la Mont<auconC
De ce 'ri%irea o9ului, dat 'e 90na c2l2ului, <2cea s2 tre9ure 'e cel care
sta, 0n cortegiu, la drea'ta regeluiC
Du'2 ce ca%alcada trecuse, 9ul/i9ea se-9'r2tiase, unii 0ndre't0ndu-se
s're cr09ele din care %inul ur9a s2 curg2 toat2 =iua@ al/ii se o'reau 0n <a/a
sca9atorilor i a c0nt2re/ilor > ;unicii t0rgo%e/ilor notri > care c0ntau
c0ntece de oca=ie, la r2s'0ntii@ al/ii, 0n nu92r 9ai 9are, se-ndre'tau s're
Boarta Bictorilor P9ai t0r=iu nu9it2 Boarta )aint-DenisQ ca s2-i ocu'e loc 0n
1urul s'0n=ur2torii de la Mont<aucon.
4i, 'e toate str2=ile 'e unde trecea Fudo%ic, era acelai s'ectacol de
;ucurie, erau aceleai acla9a/ii <renetice, salut0nd unul du'2 altul 'e toate
'ersona1ele care <igurau 0n acea 9inunat2 ca%alcad2.
8oateC... Nu? &2ci 9ur9ure, ;leste9e 0n2;uite se strecurau ca nite <iori
de groa=2 i de 0ngri1orare c0nd 'ri%irile 9ul/i9ii se-ndre'tau asu'ra <e/ei
0ntunecate 'e care a9 =2rit-oD Galois, unc"iul regelui? 'e <i=iono9ia i 9ai
9o"or0t2 i 9ai <r290ntat2 a lui Enguerrand de MarignA, > 'ri9ul 9inistru al
regelui?
Galois i MarignA, unul la drea'ta, cel2lalt la st0nga lui Fudo%ic, 0i
aruncau 'ri%iri ucigae. Ura ne92rginit2 care-i 0n%r21;ea, se de=l2n/uia acu9
0n %2=ul tuturor. #dro;it, s<0iat de ur2 i in%idie, redus la ne'utin/2 de
MarignA, triu9<2tor su; &"arles cel Hru9os, &"arles de Galois se 0n%eninase
ani de-a r0ndul.
&e r2=;unare 0ns'2i90nt2toare 'reg2tea oare, de c0nd ne'otul s2u era regeC
Orice ar <i <ost, 9ul/i9ea 9ur9ura aceleai ;leste9e c0nd treceau aceti
doi oa9eni, tot at0t de te9u/i i tot 'e at0t de ur0/i.
Dar 0ndat2, ca i cu9 o ra=2 9agic2 ar <i risi'it norul acela de groa=2 i de
ur2, acla9a/iile r2sunar2 i 9ai delirant ca s2 salute 'e aceea 'entru care nu
9ai '2reau c2 sun2 clo'otele, ci r2sunau <an<arele, str2lucea soarele
'ri92%2ratic, <0l<0iau steagurile i r2cneau de dragoste cele dou2 sute de 9ii de
'ari=ieniD
> Regina?... Margareta de Bourgogne?...

Mic"el #$%aco
III. MONTFAUCON
O estrad2 i9ens2. Regele s-a ae=at 'e un 1il/ aurit, su; un ;aldac"in. Fa
'icioarele estradei se-ng"esuia garda. 4i, su; ra=ele soarelui, 'ri%elitea era
grandioas2, de o ;og2/ie de culori i de o 92re/ie care electri=a 'o'orul, %enic
s'ectator al re're=enta/iilor <astuoase > 'e care le 'l2tete?
Brin/esele r292seser2 0n carul lor, 'u/in 9ai la o 'arte de estrad2.
&olina str2lucea de aur, de o/el, de ;roderii, de giu%aeruri... i asu'ra
tuturor acestor 9inun2/ii, s'0n=ur2toarea 0i 0ntindea u9;ra 0ntunecoas2...
)'0n=ur2toarea? &olos de =id2rie cu a'te=eci de st0l'i uriai, care > la
r0ndul lor > su'ortau trei eta1e de ;0rne enor9e, de unde at0rnau la/uri.
Aceasta <or9a o co9;ina/ie <antastic2, > unde 9ai ;ine de o sut2 de
conda9na/i 'uteau s2 se legene odat2 0n ;2taia %0ntului > '2rea ca un %is
0ns'2i90nt2tor, i Enguerrand de MarignA sur0dea 0n <a/a acelui %is reali=at din
'ietre i <ier. El sur0dea nu92r0nd <irele acelei '0n=e de '2ian1en uria.
&"arles de Galois ur92rea cu o 'ri%ire in%idioas2 9ic2rile 'ri9ului
9inistru, 'loconit 0n <a/a regelui. 4i, &"arles de Galois se-n2;uea de neca= 0n
<a/a acestui nou triu9< al ri%alului s2u.
> Iat2, sire, =icea Enguerrand de MarignA, ce a9 <2cut 'entru gloria i
siguran/a ilustrului %ostru tat2. Nu %reau s2 coste nici o le/caie 'e )tat. 8otul,
ad2ug2 el cu un gest larg, %a <i 'l2tit din 9ica 9ea a%ere. &eea ce dorea9 s2
o<er tat2lui, o dau <iului, 'rea <ericit s2 <ie, regele 9eu, 9ul/u9it de
de%ota9entul 9eu?
> Mul/u9esc? strig2 Fudo%ic al K-lea, eti un ;un ser%itor i aceast2
s'0n=ur2toare e 0ntr-ade%2r 9inunat2.
Un 9ur9ur de ad9ira/ie salut2 atunci 'e MarignA care, dintr-o 'ri%ire,
'2rea c2 %rea s2-l =dro;easc2 'e Galois.
Acesta scr0ni din din/i i-i terse sudoarea, cu care ura <2cea s2 i se
;ro;one=e <runtea.
6n aceeai cli'2, un o9 care a1unsese s2 se strecoare 'e estrad2, a1unse '0n2
la contele de Galois i-i atinse ;ra/ul. A'oi 0i 0ntredesc"ise 9antia i-i ar2t2
un o;iect... un cu<2ra 'e care-l desc"ise 'u/in?...A'oi 0i o'ti c0te%a %or;e la
urec"e...
Galois lu2 cu<2raul i se ridic2 se9e/D o ;ucurie gro=a%2 sc0nteia 0n
'ri%irea 'e care, la r0ndul s2u, o arunc2 lui MarignA... i 9or92iD
> 6n s<0rit? 8e =dro;esc?... Eti 0n 90na 9ea?...
Din 9inutul acela 're<ectul Barisului, %2=0nd c2 regele 0nce'ea s2 se
'lictiseasc2 i se <r290nta 'e 1il/ul s2u, <2cu se9n c2l2ului s2 s<0reasc2 cu cel
care tre;uia s2 <ie s'0n=urat.
1-
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
&a'eluc"e, c2l2ul, se a'ro'ie de conda9nat.
6n 9inutul acela su're9, nenorocitul 0i ridic2 oc"ii asu'ra lui Galois i
acesta se dete 0na'oi, %erde la <a/2, tre9ur0nd...
> Greau s2 %or;esc? strig2 conda9natul cu glas tare.
Galois se cl2tin2...
Dar 0n cli'a c0nd to/i t2ceau ca s2 aud2 ce a%ea de s'us conda9natul,
cornul r2sun2 deodat2, cu 'utere, de trei ori.
8oat2 lu9ea, regin2, rege, 'rinci'ese, seniori, '2=itori, c2l2u, to/i se-
ntoarser2 s're locul de unde %enea c"e9area i <iecare %2=u un gru' de %reo
dou2=eci de ca%aleri 0n <runtea c2rora se a<lau trei tineri se9e/i.
> )<0nt2 Hecioar2? strig2 Fudo%ic al K-lea scul0ndu-se, 'alid de neca=,
cine 0ndr2=nete s2 sune din cornC
> Eu? r2s'unse o %oce 'uternic2.
> 8uC 4i, cine eti tuC
> &ine%a care cere dre'tate? Dre'tate contra lui Enguerrand de MarignA?
Fa aceste cu%inte, un 9ur9ur 0n2;uit se ridic2 din 9i1locul 9ul/i9ii, %uiet
de ur2, eN'lo=ia dis'er2rii unui 'o'or 0ntreg.
> Da, )ire ?... Dre'tate?... Dre'tate?
> )ire, o'ti Galois la urec"ea ne'otului s2u, ascult2 %ocea 'o'orului, c2ci
este %ocea lui Du9ne=eu.
4i contele se dete 0na'oi, 'e c0nd MarignA, gal;en ca ceara, 'ri%ea 'e
0ndr2=ne/ii ca%aleri, ca i cu9 ar <i 'ri%it nite <antas9e.
> )2 %ede9 '0n2 unde o s2 le 9earg2 0ndr2=neala, =ise Fudo%ic al K-lea.
&u9 te c"ea92C ur92 el cu as'ri9e.
> Eean Buridan?... Gor;i/i, Gautier dJAulnaA? B"ili''e dJAulnaA?
> Eu, Gautier dJAulnaA, gr2i ca%alerul din drea'ta lui Buridan, 0n <a/a lui
Du9ne=eu i-n <a/a regelui, acu= 'e Enguerrand de MarignA de asasinatul
tat2lui i 9a9ei 9ele i declar c2, dac2 nu 9i se <ace dre'tate, 9i-o %oi <ace
singur?
> Atest? strig2 Buridan.
> Eu, B"ili''e dJAulnaA , continu2 ca%alerul a<lat la st0nga lui Buridan ,
0n <a/a lui Du9ne=eu i 0n <a/a regelui , 0l acu= 'e Enguerrand de MarignA de
a <i 0ncercat s2 ne o9oare, 'e 9ine i 'e <ratele 9eu , c2 ne-a <urat
'ro'rietatea noastr2 'rin <raud2 i cri92 , i declar c2 dac2 nu 9i se %a <ace
dre'tate, 9i-o %oi <ace singur?
> Atest? strig2 Buridan.
4i, 0ndat2, 0n t2cerea 0ncre9enit2, care do9nea 0n ti9'ul acestei sceneD
> Eu , Buridan, 0n <a/a 'o'orului Barisului, aci de <a/2, acu= 'e
Enguerrand de MarignA de a <i o'ri9at regatul, de a-i <i cl2dit a%erea din
11
Mic"el #$%aco
9i=eria 'u;lic2, de a <i %2rsat s0nge ne%ino%at, de a <i <2cut 9ai 9ul/i or<ani
dec0t 'oate <ace un r2=;oi. 4i, cu9 e destinat ;leste9elor oa9enilor, =ic c2
9erit2 s2 <ie cel dint0i s'0n=urat 0n acest 9onu9ent de in<a9ie i de 9oarte, cu
care a9enin/2 Barisul. &u9 'retind s2 <ac dre'tate, con%oc 'e Enguerrand de
MarignA la o lu't2 cinstit2, 0n ter9en de o't =ile, 0n Br$-auN-&lercs. 4i, ca s2
nu uite, 0i arunc aci 92nua?
Buridan se-n2l/2 0n sc2ri, a%u un gest %iolent i 92nua aruncat2 c2=u 'e
estrada regal2, 'e c0nd o %i1elie de strig2te, de acla9a/ii i de a9enin/2ri se
de=l2n/uiau deasu'ra Mon<auconului.
> )ire? )ire? urla MarignA, l2sa-%e/i s2 insulte 'e ser%itorul tat2lui %ostru
i al %ostruC
> Nu, 9ii de draci? G2r=i? 3ei? &2'itane de gard2?...
6n 9inutul acela, un urlet de s'ai92 i=;ucni din 'ie'turile tuturor?
6ngro=i/i de =;ieretele i de =2ng2nitul ar9urilor, 0nne;uni/i, cei 'atru cai
0n"29a/i la carul 'rin/eselor i al reginei, 'orniser2 0ntr-un galo' ne;un,
<urioi, dre't 0naintea lor, r2sturn0nd, =dro;ind 'e acei care 0ncercau s2-i
o'reasc2.
6ntr-un nor de 'ra<, se %2=u carul =guduindu-se, ;2l2;2nindu-se, co;or0nd
dealul cu o iu/eal2 %ertiginoas2. )e %2=u regele 0nne;unit de s'ai92, 'l0ng0nd
cu "o"ote, i se au=i cu9 striga, cu ;ra/ele 0ntinse s're cerD
> Maic2 Brecist2, dac2 sca'i 'e regin2, <ac 1ur290nt c2 0n 'ri9ul 9eu an
de do9nie %oi s'0n=ura o sut2 de eretici 0n <urcile aceste?...
6n cli'a aceea de =2'2ceal2, de dis'erare i de groa=2, &a'eluc"e, c2l2ul,
care cu o cli'2 0nainte 0ncercase s2 se arunce 0n <a/a cailor, se-ntoarse la
'icioarele s'0n=ur2torii s2 su'ra%eg"e=e 'e conda9nat.
Dar &a'eluc"e dete un /i'2t groa=nicD os0nditul nu 9ai era acolo.
&onda9natul <ugise?...
&arul se rostogolea cu o iu/eal2 ne;un2, acea iu/eal2 'e care o au caii care
au luat %0nt. Margareta, Eeanne i Blanc"e, regina i 'rin/esele, cele trei surori,
se /ineau 09;r2/iate ca s2 9oar2 09'reun2 i a%eau 'ri%iri s2l;atice, care
s<idau 9oartea.
> &arul se 0ndrea't2 de-a dre'tul s're an/? =ise Eeanne, cu o linite
ciudat2.
> )unte9 'ierdute? ad2ug2 Blanc"e.
> Muri9? strig2 Margareta. &e '2cat... c0nd %ia/a e aa de <ru9oas2?
6n 9inutul acela, ele tres2rir2. 6nsu<le/ite de s'eran/2, 0n92r9urite de
s'ectacolul 'e care-l a%eau 0n <a/a lor, uit0nd '0n2 i 'ri9e1dia de 9oarte i
ur92rind is'ra%a neate'tat2 care se s2%0rea 0naintea lor...
6ntrec0nd 'e nenu92ra/ii ca%aleri care se re'e=iser2 0n =adar, <iind 'rea
1!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
greoi 0nar9a/i, un ca%aler care se a=%0rlise 0ntr-o <ug2 <ulger2toare, a1unsese
carul i galo'a al2turi de calul din drea'ta... calul conduc2tor...
Asta /inu o cli'2...
A'oi 0l %2=ur2 'e o9ul acela 'lec0ndu-se, a'uc0nd coa9a conduc2torului...
o s2ritur2 a%u loc i ,deodat2, s2rind 'e eaua sa, 'rin cea 9ai 0ndr2=nea/2 i
'ri9e1dioas2 9ane%r2, o9ul 0nc2lec2 calul conduc2tor al carului. Deodat2,
str2luci o lic2rire de o/el, a'oi un nec"e=at gro=a%... &alul din st0nga, lo%it
dre't 0n 'ie't, c2=u 0n genunc"i, ceilal/i trei, 09'iedica/i, se rostogolir2... i
'rin/esele, sc2'ate ca 'rin 9inune, linitite, reci, ne9icate la locul lor 0n car,
r2s'undeau cu un sur0s ciudat ca%alerului,... lui Eean Buridan care, s2rind 1os,
cu c2lc0iele ali'ite, cu 90na 'e garda s2;iei, ca la 'arad2, le salut2...
Fu9ea alerga din toate '2r/ile... strig2te de ;ucurie r2sunau...
Buridan dis'2ruse...
6n cli'ele c0t <ur2 singure, regina i cele dou2 'rin/ese, a'ro'iindu-se una
de alta, %or;indu-i la urec"e, arunc0ndu-i 'ri%iri a'rinse, 0i s'user2 lucruri
9isterioase, lucruri <or9ida;ile, <2r2 0ndoial2, c2ci, c0nd 0i ridicar2 din nou
ca'ul, erau =;uciu9ate i li%ide... ele care a;ia '2liser2 0n <a/a 9or/ii...
&el dint0i, care a1unse l0ng2 carul ne9icat, <u un ca%aler cu <a/a oac"e2,
cu 'ri%irea %iclean2.
Regina se uit2 0n ur92 i, %2=0nd c2 are 0nc2 ti9' s2 %or;easc2, 0i consult2
0nc2 odat2 surorile dintr-o 'ri%ire.
> Da, r2s'unser2 ele din oc"i.
> )tragildo? =ise regina Margareta.
&a%alerul se a'ro'ie, se a'lec2, cu un sur0s ironic 'e ;u=e.
&u %ocea 0n2;uit2, 0ntret2iat2, sacadat2, regina 0ntre;2D
> &unoti 'e aceti doi gentilo9i care au acu=at 'e MarignAC
> Da, Maiestate, s0nt B"ili''e i Gautier dJAulnaA?
> )tragildo, cunoti 'e t0n2rul care a 'ro%ocat 'e MarignAC
> 4i care a sc2'at 'e Maiestatea Goastr2C
> Da, 0l cunotiC 0ntre;2 regina tres2rind.
> 6l cunosc, Maiestate. E Eean Buridan.
> )tragildo, o'ti regina, %reau s2 %or;esc cu aceti trei ca%aleri. &aut2-i,
g2sete-i i adu-9i-i?
> &0ndC
> 6n ast2 sear2?
6n cli'a aceea nu9eroi ca%aleri soseau, 0ncon1urau carul 'e 1u92tate
=dro;it, <0l<0iau ear<ele i scoteau urale <renetice...
> )c2'ate... s0nt sal%ate?
> )2 tr2iasc2 'rin/esele? 8r2iasc2 regina?
1+
Mic"el #$%aco
)tragildo se a'lec2 9ai 9ult, sur0sul s2u satanic se <2cu 9ai %iclean i o'ti
scurtD
> UndeC...
4i, 'e c0nd ea saluta cu 90na 9ul/i9ea care se str0nsese, 0n %re9e ce
9ul/u9ea sur0=0nd, cu %ocea 0n2;uit2, Margareta de Bourgogne r2s'unseD
> Fa turnul Nesle?...
IV. TATL MYRTILLEI
U9;ra no'/ii 0n%2luia gr2dini/a cu tranda<iri. 69're1ur ,nu era dec0t
0ntuneric i t2cere. 6n 0ntuneci9ea care se-ntindea, =id2ria nel29urit2 a
<ort2re/ei 8e9'le a'2rea 9ai a9enin/2toare i silueta sa '2rea c2 re're=int2 un
9onstru la '0nd2.
&u coatele 'e 9arginea unei <erestre, MArtille, cu ini9a ;2t0nd, cerceta
dru9ul 'e care tre;uia s2 soseasc2 tat2l s2uD dar uneori, <2r2 %oie, 0i ridica
oc"ii asu'ra 0ntunecatei <ort2re/e i se cutre9ura.
> Gillonne, o'ti ea, tat2l 9eu o s2 tre;uiasc2 s2 caute o alt2 locuin/2.
Gederea acestei cl2diri 92-ng"ea/2 de s'ai92...
> Idei de <eti/2? =ise Gillonne, r0=0nd 0n sil2. &u toate astea n-ar tre;ui s2
te te9i de ni9ic. N-ai a<lat adineauri c2 nu nu9ai c2 scu9'ul d-tale Buridan e
0n a<ar2 de orice 'ericol, dar 0nc2 a sc2'at %ia/a reginei... <a't2 'entru care %a
'ri9i o r2s'lat2 s'lendid2 de la regeC
> 6ntr-ade%2r? =ise MArtille 0ng0ndurat2. A sc2'at 'e regin2?... Gillonne...
este ade%2rat c2 regina este at0t de <ru9oas2, cu9 se =iceC
> Aa de <ru9oas2 0nc0t to/i seniorii cur/ii i c"iar 9ul/i ;urg"e=i din ora
s0nt a9ore=a/i de ea i gata s2 9earg2-n iad 'entru d0nsa.Dar, regina e tot at0t
de 0n/elea't2 'e c0t e de <ru9oas2. 4i a'oi , cine ar 0ndr2=ni s2 s'un2 c2 iu;eti
'e so/ia regeluiC
> Hort2rea/a asta 92-ns'2i90nt2? =ise MArtille, 0nc"i=0nd <ereastra.
> 6ntr-ade%2r... eti gal;en2 ca ceara... oc"ii 0/i s0nt 'lini de lacri9i...
3aide, de ce te te9i, co'iloC Nu s0nt eu aici ca s2 te a'2rC 4i, 9aestrul &laude
Fescot %a sosi...
> Da? o'ti 0n<rigurat2 t0n2ra <at2. 4i-l %oi ruga s2 92 ia de aici c"iar de
90ine... Niciodat2 cl2direa <ort2re/ei 8e9'le nu 9i-a <2cut aa i9'resie...
Dar, ur92 ea d0nd din ca', s'une-9i Gillonne, cre=i c2 tat2l 9eu %a consi9/i
s2 iau 'e BuridanC...
> H2r2-ndoial2? r2s'unse ;2tr0na. Unde s-ar g2si un ca%aler 9ai 'er<ect,
9ai <ru9os, 9ai ;ra% i 9ai... dar %ei ti la ce tre;uie s2 te ate'/i, c2ci iat2 'e
1I
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
9aestrul &laude Fescot...
> 6n s<0rit, strig2 MArtille.
4i, ea se arunc2 0n ;ra/ele tat2lui s2u care desc"isese ua i 0nainta
re'ede.El str0nse la 'ie'tul s2u 'e t0n2ra <at2, o s2rut2 dulce 'e <runtea-i
<eciorelnic2 i 9ur9ur2 cu %ocea tre9ur0nd2D
> Fas2-92 s2 te %2d... tot aa de <ru9oas2? 4i 9ai <ru9oas2 ar tre;ui s2
=icC... )cu9'2 co'il2? De 9ai ;ine de o lun2 de c0nd n-a9 'utut %eni, c0t 9-
a9 g0ndit la tine? 4i tuC 8e-ai g0ndit 'u/in la tat2l t2uC...
> 8at2 drag2? &u9 nu 9-a g0ndi la tine, c2ruia datore= toate ;ucuriile
%ie/ii 9ele... tu care eti <a9ilia 9ea 0ntreag2... deoarece n-a9 cunoscut 'e
9a9a?
O u9;r2 trecu 'e <runtea 9aestrului Fescot, dar %enindu-i 0n <ire 0ndat2,
0nce'u s2 'un2 'e 9as2 darurile 'e care le adusese, ear<e <ru9oase de 92tase,
giu%aeruri de aur 09'odo;ite de 'ietre scu9'e, 'e care MArtille le 'ri%ea i le
90nuia cu o ;ucurie co'il2reasc2.
Maestrul &laude Fescot, 'un0nd 0ntre;2ri Gillonnei, sco/0ndu-i toca i
9antia de negu/2tor ;ogat, 'ri%ea 'e <iica lui sur0=0nd, <ericit de ;ucuria sa.
Era un o9 de %reo 'atru=eci i cinci de ani, cu tr2s2turile as're, cu 'ri%irea
rece, cu <runtea 0ngri1orat2, as'ru i scurt la %or;2, o;inuit du'2 a'aren/2 s2
co9ande.
Aceast2 <i=iono9ie, 0n cli'e de 90nie, tre;uia s2 <ie gro=a%2.
Dar 0n acel 9o9ent, ea se-9;l0n=ea 'rintr-o dragoste ad0nc2 care str2lucea
0n oc"ii negri, 0n<unda/i 0n or;ite, su; nite s'r0ncene stu<oase.
8recu o 1u92tate de ceas 0n 90ng0ieri, 0ntre;2ri i r2s'unsuri@ a'oi , 'e c0nd
Gillonne 'unea 9asa, 9aestrul Fescot se ae=2 'e un <otoliu, lu2 'e genunc"i
'e <iica sa i o 0n%2lui 0ntr-o 'ri%ire ad0nc2.
MArtille tre9ura, se roea, 0ng2l;enea... Mo9entul at0t de stranic i de
dulce sosise?
> 8at2, 0nce'u ea, cu s'eran/a secret2 de a a90na 'e a doua =i
92rturisirea, de data asta %ei sta cel 'u/in c0te%a =ileC
> Nu, co'ila 9ea... din contr2, n-a9 s2 'ot sta cu tine nici 92car o =i
0ntreag2 ca ulti9a dat2... tre;uie s2 'lec 90ine di9inea/2... a9 s2 'etrec
noa'tea aici ca s2 res'ir c0te%a ore acelai aer ca tine... c0nd %ei ador9i tu, te
%oi 'ri%i dor9ind i %a <i o dulce 'ri%elite 'e care o %oi lua cu 9ine, 0nger
90ng0ietor al acestei %ie/i 9i=era;ile, care e a 9ea.
> O drag2 tat2? Dar de ce n-ai 0nceta cu co9er/ul d-taleC Bentru ce at0ta
=;uciu9 c0nd ai 'utea <i aa de <ericitC Nu eti destul de ;ogatC...
> &o9er/ul 9eu 9erge r2u, =ise 9aestrul Fescot 'oso9or0t, 'e c0nd oc"ii
lui negri sc0nteiau. Dac2 9-a retrage acu9, ar <i o 0n<r0ngere, o ruin2, o
1,
Mic"el #$%aco
92rturisire de inca'acitate, i, nu %reau?... Gai? a"? %ai de aceia care 9-au
adus la 9arginea 'r2'astiei?... le %oi ar2ta, le %oi 'ro;a...
&laude Fescot se o'ri cu un gest %iolent.
Dar 0ndat2, d0nd din ca' ca i cu9 ar <i %rut s2 goneasc2 g0nduri
0ns'2i90nt2toare, 0i 0ndre't2 oc"ii asu'ra <iicei sale tre9ur0nde i sur0se cu
dragoste ne92rginit2.
> )unt ne;un, =ise el, ne;un s2 te tul;ur aa? Uit2 ce a9 s'us, MArtille
drag2... totul se %a or0ndui, 0n cur0nd, da, 0n cur0nd n2d21duiesc c2 %oi 'utea s2
tr2iesc totdeauna l0ng2 tine... Atunci co'ila 9ea, %reau, o"? %reau din tot
su<letul s2 <ii <ericit2. Dintre cei 9ai ;oga/i, dintre cei 9ai ;uni, dintre cei 9ai
no;ili c"iar, 0/i %oi alege so/ul... nu te roi... eti 0n %0rst2 s2 te 92ri/i... i uite,
cunosc un t0n2r care...
MArtille se 0ng2l;enise gro=a%.
6i ascunse ca'ul la 'ie'tul tat2lui s2u, 0l lu2 de g0t i, cu9 92rturisirea 0i
aluneca 'e ;u=e, ea o'tiD
> 8at2l, ;unul i %eneratul 9eu tat2, ascult2-92? 8re;uie s2-/i cer iertare
'entru c2 nu te-a9 ascultat...
Maestrul Fescot se scul2 re'ede, o trase 'e MArtille l0ng2 <2clia de cear2
care ardea 0n 'iciorul de argint@ d2du la o 'arte 90inile cu care-i aco'erea
<a/a, o <iN2 un 9inut i, cu %ocea 1oas2, 9or92iD
> A <ost cine%a 'e aci?...
> Da? =ise MArtille 0n oa't2.
> &ine%a cu care ai %or;it? Be care l-ai re%2=ut?... care a 'ro<itat de li'sa
9ea, ca s2 te-nc0nte?... &ine%a 'e care-l iu;eti?
> Da, re'et2 MArtille.
Maestrul Fescot 'lec2 ca'ul i, cu o ne92rginit2 a92r2ciune, 9ur9ur2D
> 8re;uia s2 se 0nt09'le?... 6nc2 unul din %isele 9ele distruse?... Dar nu te
'ot 0n%inui, MArtille. Goia9 s2-/i aleg eu un so/ de9n de tine... Dar
Du9ne=eu s2 92 <ereasc2 de a-/i =2d2rnici dorin/a ini9ii tale. Mai ;ine a
%rea s2 9or, dec0t s2 te %2d 'l0ng0nd din cau=a 9ea. Gisul 9eu, 0l =dro;esc.
&u%0ntul dat, 0l %oi relua...
MArtille i=;ucni 0n "o"ote de 'l0ns, c2ci du'2 <a/a dis'erat2 a tat2lui s2u,
du'2 cu%intele tre9urate, 0n/elegea c2 0n 9inutul acela el 0nde'linea un i9ens
sacri<iciu...
> 8at2, scu9'ul i %eneratul 9eu tat2, Maica Do9nului i 6ngerii s2 te
;inecu%0nte=e 'entru 'ro;a de iu;ire 'e care 9i-o dai 0n 9inutul 2sta? &2ci
dac2 n-a 'utea <i a aceluia 'e care-l iu;esc, a 9uri...
> Da, si9t, %ai, c2 tu iu;eti 'entru totdeauna 'e acest necunoscut.
> Ei ;ine, <ie? =ise 9aestrul Fescot sus'in0nd ad0nc. 4i , ce-9i 'as2, la
1L
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
ur9a ur9ei, dac2 e de9n de tine?
> Desigur, tat2? 4i , te iu;ete <2r2 s2 te cunoasc2? 6l %ei iu;i i d-ta c0nd 0l
%ei cunoate. El e aa de ;un, de dr2g2stos i %esel ca un co'il... Dac2 e no;il,
n-a ti s2-/i s'un, dar 'oart2 s'ada cu 90ndre/e i are g0nduri de9ne de cel
9ai 90ndru gentilo9? De c0te ori n-a dorit s2 te %ad2? De c0te ori nu te-a
c2utat?
Maestrul Fescot, 0ncetul cu 0ncetul, 0n <a/a <ericirii <iicei sale, re0nce'ea s2
sur0d2 cu drag.
)acri<iciul %isurilor lui <iind 0nde'linit, el nu se 9ai g0ndea dec0t la ;ucuria
acelei co'ile adorate.
4i a'oi, el era sigur c2 MArtille cu <irea ei 90ndr2, delicat2, cu si9/ul
'ro<und al <ru9use/ii i al genero=it2/ii, nu 'utuse alege un o9 nede9n.
Fa <iecare din cu%intele ei, d0nsul %edea li9'ede c2 acest a9or 'uternic i
a;solut era ne%ino%at, i c2 necunoscutul res'ectase candoarea <iicei sale... 0n
ini9a lui 0nce'ea c"iar s2-l iu;easc2 'e necunoscut.
Ne;un2 de <ericire, MArtille, 0l aco'erea de 90ng0ieri i s2rut2ri.
4i acu9, d0nd dru9ul dragostei, %or;ea de iu;it, 0l descria de o sut2 de ori,
0i 'o9enea cu%intele cele 9ai ne0nse9nate, istorisea cu9 0l %2=use 'ri9a dat2
i cu9 0l iu;ise...
> Hoarte ;ine, =ise 0n s<0rit 9aestrul Fescot cu un sur0s radios, dar aceast2
'erl2 a a9ore=a/ilor, acest B"oeniN, 0n <ine, acest gentilo9, c2ci du'2
descrierea ta nu 'oate <i dec0t un gentilo9 i 0nc2 dintre cei 9ai 90ndri, de
logodnicul t2u, =ic n-ai uitat dec0t un lucru, s2-9i s'ui nu9ele s2u...
MArtille 'u<ni de r0s ;2t0nd din 'al9e...
> 6l c"ea92 Eean Buridan?
> &e-ai =isC url2 9aestrul Fescot, de%enind 'lu9;uriu la <a/2.
> 8at2, 0ng0n2 MArtille 0ns'2i90ntat2, a9 =isD Eean Buridan, e nu9ele
logodnicului 9eu...
> Nenorocito? strig2 &laude Fescot, 09;r0ncind-o 'uternic i, 'e c0nd
0nne;unit2 de s'ai92, MArtille c2dea 0ntr-un <otoliu, el, cu <a/a sc"i9onosit2
de ur2, cu 'u9nii ridica/i s're cer, 0ntr-un gest a9enin/2tor de s<idare, s'un0nd
cu%inte ;0l;0ite, r2guit, teri;il, url2 D
> Eean Buridan? Be Eean Buridan 0l iu;etiC...
Un "o"ot de r0s gro=a% clocoti 0ntre ;u=ele-i al;e.
> 8at2? 8at2? se %2ita MArtille, ne;un2 de groa=2 i de 0ngri1orare, > ce
%0rte1 te-a cu'rinsC Hie-/i 9il2 i %ino-/i 0n <ire. O"? 92 o9ori...
El se a'ro'iase, 0i luase 90inile i, a'lecat asu'ra <etei cu <a/a 0n<l2c2rat2,
cu glasul 0necat de lacri9i, sau de 'aroNis9ul <uriei, strig2D
> A"? 'e Eean Buridan 0l iu;eti? )'une? Be Eean BuridanC Nenorocito?
1*
Mic"el #$%aco
A"? da, nenorocito? 4tii tu cine e Eean BuridanC 4tii cine e acest o9 'e care 0l
iu;etiC )'une, tiiC... Nu, nu tii... 4tiu eu? 4i, a9 s2-/i s'un?...
6n acest 9o9ent, trei ;2t2i 'uternice r2sunar2 0n 'oarta gr2dini/ei.
H2r2 0ndoial2 lo%iturile acelea sunau 0n c"i' deose;it, ceea ce 9aestrul
Fescot 'rice'u 'e dat2, c2ci tres2ri tot i se re'e=i c"iar el s2 desc"id2, g0<0ind
de s'ai92 i de dis'erare. MArtille lein2 o'tindD
> O, scu9'ul 9eu Buridan?...
Dintr-o s2ritur2 9aestrul Fescot str2;2tuse curtea.
6n 'oarta desc"is2, a'2ru un c2l2re/ care /inea de c2'2stru un alt cal.
> 8u aici, 8ristaneC 9or92i &laude Fescot 0ngri1orat i 'oso9or0t. &e s-a
0nt09'latC
O9ul se a'lec2 la urec"ea ;ogatului negu/2tor de /es2turi <la9ande i-i
o'ti c0te%a cu%inte re'e=i, care 0l <2cur2 s2 se cutre9ure.
> G-a9 adus un cal, ad2ug2 o9ul s<0rind.
> Bine, =ise &laude Fescot, atea't2-92?...
6n sala 0n care se re'e=i, nu lu2 0n sea92 'e <iica lui leinat2, ci o 'rinse de
;ra/ 'e ;2tr0na gu%ernant2 care 0ngri1ea de MArtilleD
> Gillonne, 0i =ise cu %ocea gro=a% de rece, ascult2-92. 6/i 0ncredin/ase9
<ata. Mul/u9it2 ne;2g2rii tale de sea92, 92 lo%ete o nenorocire 9ai gro=a%2
ca oricare. Hiica 9ea iu;ete un o9 'e care 0l %oi o9or0 sau 92 %a o9or0.
Gillonne, 9eri/i 9oartea...
> Isuse &"ristoase? Milosti%e st2'0ne...
> 8aci i ascult2. Dac2 0nde'lineti ;ine ordinele 9ele, te %oi ierta...
> M2 arunc i 0n <oc? 8re;uie s2...
> 8aci? 8re;uie nu9ai s2 'reg2teti totul ca s-o 'ot lua 'e <at2 cu 9ine, 0n
noa'tea asta. M2-na'oie= 'este dou2 ore. B0n2 atunci, trage =2%oarele, 0ntinde
lan/urile, ;aricadea=2 uile... Dac2 %ine acel Buridan, nu desc"ide? Iat2 ce
%reau de la tineD dou2 ore de su'ra%eg"ere, i te iert ,... dac2 nu, 9oartea?...
Beste dou2 ore totul s2 <ie gata 'entru 'lecarea MArtillei.
H2r2 s2 ate'te r2s'unsul ;2tr0nei, i sigur de su'unerea 'asi%2 a Gillonnei,
9aestrul &laude Fescot se re'e=i la u2, s2ri 'e calul 'e care i-l adusese o9ul
i 'orni 0n galo' s're centrul Barisului.
Beste 'u/in ti9' desc2lec2 0n <a/a unui 'alat ca o <ort2rea/2, d2du
santinelelor cu%0ntul de trecere, str2;2tu o curte, se sui 'e o scar2 i trecu
re'ede 'rin 9ai 9ulte s2li s'lendide.
6n s<0rit, a1unse 0n <a/a unei ui 0nalte '2=ite de un uier. Fa %ederea
9aestrului Fescot, 'a=nicul desc"ise re'ede i, cu glas tare, anun/2D
> ENcelen/a )a, Bri9ul Ministru, Enguerrand de MarignA?
1.
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
V. NTLNIREA MISTERIOAS
A'roa'e de Fu%ru se a<la uli/a Hro9entel sau Hroid9antel, ulicioar2 unde
doi ca%aleri a;ia 'uteau s2 9earg2 al2turi. &2ci, 'e atunci, str2=ile nu erau
dec0t nite ulicioare, i ulicioarele nite c2r2ri.
Barisul nu era 0nc2 <ru9osul ora care era s2 de%in2 9ai t0r=iu su; Hrancisc
I-ul i care ur9a s2 'ros'ere 0n 0ntregi9e nu9ai de la 3enric al IG-lea .
6n %re9ea aceea 0nde'2rtat2, c0nd do9nea Fudo%ic Gicleanul, Barisul era o
0ncurc2tur2 de dru9uri 0ntortoc"eate, sucite, 'line de gro'i, cu casele cl2dite
du'2 'lacul <iec2ruia, deo'arte, str09;e, 0n lung, 0n larg, una astu'0nd dru9ul
deodat2, alta > di9'otri%2 > retras2, re/ea de ne'2truns, a%0nd ca 'unct de
recunoatere ;isericile, "oteluri seniorilor, st0l'ii de in<a9ie i s'0n=ur2torile...
o 0ng"esuial2 di<or92 de case str09;e, re=e90ndu-se una 'e alta, trec0nd una
'este alta sau sus/in0ndu-se, eta1e de'2indu-se, aco'eriuri ascu/ite 0ntin=0nd,
de la o 9argine a uli/ei la cealalt2, coa9e cu grin=ioare de le9n de-a
cur9e=iul, <er2strui cu gea9l0curi 'rinse 0n 'lu9; i ae=ate alandala, o
s<idare general2 a oric2rei reguli, o renegare general2 a alinierii, eNu;eran/a
<ante=iei, o inde'enden/2 ne92surat2, 'e care, 9ai de%re9e sau 9ai t0r=iu,
'oli/ia i arta ,coali=ate, tre;uiau s2 le or0nduiasc2D c2ci 0n 0n<2/iarea unui ora
,inde'enden/a este tot at0t de 'ri9e1dioas2 ca i s'iritul unui 'o'or.
4i, tre;uie s'us c2 era atunci inde'enden/2 c0t2 'uteau s2 socoat2
9ora%urile. Mul/i9ea %or;ea regelui cu9 sigur n-ar 0ndr2=ni s2 %or;easc2 a=i
cu un sergent de strad2. 6n sc"i9;, societatea <iind %enic 0n ceart2, te
s'0n=urau 'entru cri9e care i-ar <ace c"iar 'e sergen/i s2 r0d2 a=i. 4i, ni9eni
nu se 9ira, du'2 cu9 nu ne 9ir29 de o lo%itur2 de 'uc2 0n r2=;oi. Unii 'e
al/ii se atacau i se a'2rau, de sus '0n2 1os, 'e trea'ta social2. Iat2 tot...
&0t des're strada Hroid9antel, era un dru9 sau 9ai ;ine o ulicioar2
0ntunecoas2, 0ntre aco'eriurile c2reia soarele a;ia g2sea loc ca s2 strecoare
c0te o ra=2 'e dru9ul noroios, unde curgea un r0ule/ 0n care se turnau l2turile
gos'od2riilor i care ate'ta s2 <ie 92turat2 de unicul 92tur2torD %i1elia.
)'re 9i1locul uli/ei era o curte, 0n <undul c2reia se ridica o cl2dire
0nc2'2toare i solid2. Aceast2 curte era 0ncon1urat2 de =iduri 0nalte i trainice,
i, 'entru 9ai 9ult2 'a=2,acestea erau 0ncununate de un grila1 de <ier cu
%ergele groase, 09'letite i 0nalt de dou2=eci de 'icioare.
Din aceast2 cl2dire se au=eau, c0teodat2, =;ierete 0ngro=itoare. Mai cu
sea92 %ara, c0nd aerul se-nc2rca cu electricitate, acele %oci ciudate <or9au un
concert <or9ida;il, care 0ns'2i90nta %ecin2tatea.
Aceast2 cl2dire era o 9ena1erie, con/in0nd o du=in2 de <iare s2l;atice, 'e
1
Mic"el #$%aco
care regele le 0ntre/inea i 'e care le %i=ita ;ucuros 0n to%2r2ia reginei, c2reia
0i 'l2cea 9ult s2 cercete=e de a'roa'e aceti 9usa<iri 'ri9e1dioi.
Deci, 0n st0nga cur/ii cu lei, se-n2l/a un "otel antic care tre;uia s2 <i eNistat
0nc2 de 'e %re9ea )<0ntului Fudo%ic, "otel '2r2sit 0n a'aren/2, cu an/urile
astu'ate, =idurile 09're19uitoare d2r09ate, <erestrele 0nc"ise de c0nd i-
aduceau a9inte %ecinii,... un "otel care tre;uia s2 <i <ost <oarte 09;elugat i 0n
care introduce9 'e cititor, c"iar 0n seara acelei =ile c0nd ,'e dealul
Mon<auconului, Eean Buridan, B"ili''e i Gautier dJAulnaA insultar2 i
'ro%ocar2 'e Enguerrand de MarignA.
Acolo, 0ntr-o odaie ;ine dosit2, d0nd s're curtea leilor, 0n 1urul unei 9ese
'e care erau trei sticle i trei 'a"are de argint, 0i reg2si9 'e cei trei to%ar2i, 'e
care cere9 %oie s2-i 0n<2/i29, cu anga1a9entul de a <ace c0t 9ai scurt2
aceast2 indis'ensa;il2 're=entare.
Buridan era su;/irel i c"iar sla;, dar ;ine <2cut. Oc"ii s2i cenuii, 9ai 9ult
ire/i dec0t 90nioi, 0n<2/iarea sa 0ndr2=nea/2 i uneori 'ro%ocant2, sur0sul s2u
'u/in ;ine%oitor, 9ai 9ult ;at1ocoritor, %or;a lui t2ioas2 i gestul as'ru ar <i
<2cut din el ti'ul a%enturierului, 0n %re9ea aceea c0nd ;2t2ioii i g2l2gioii
9iunau, dar acest ansa9;lu era corectat 'rin <ine/ea tr2s2turilor i 'rintr-o
de9nitate incontient2 a /inutei. Burta cu 90ndrie s'ada, i 'oate c2 n-a%ea
dre'tul, /in0nd sea92 de 'rescri'/iile regale care ,su; 'edea's2 de 9oarte
,ordonau tuturor ;urg"e=ilor, studen/ilor i 9i1lociilor s2 ias2 <2r2 de ar9e,
0ng2duind nu9ai gentilo9ilor 'ortul s'adei.
Dar acest dre't, dac2 nu-l a%ea, i-l luase. Asta-i tot? El era 0ntotdeauna
<oarte ;ine 09;r2cat, cu toate c2 era e%ident c2-i cu9'2ra costu9ele 9ai
ie<tin de 'e la negustorii de %ec"ituri... Iat2-l 'e Buridan ca <i=ic@ c0t des're
9oral, 0l %o9 %edea la trea;2.
B"ili''e dJAulnaA era de %reo dou2=eci i ase de ani. Era un t0n2r cu
'ri%irea ;l0nd2 i ad0nc2, de o <ru9use/e curat2, cu a'uc2turi distinse.A%ea 0n
el acea 9elancolie, care se o;ser%2 la <iin/ele cu sen=a/ii a'roa'e nes2n2toase,
c2ci '2rea de o sensi;ilitate %i;rant2. Era de statur2 9i1locie, ad9ira;il
'ro'or/ionat, de o 'er<ect2 elegan/2 0n gesturi, /inut2 i cu%inte.
Mai t0n2r cu doi ani ca <ratele s2u, 9ai 0nalt, 9ai 'uternic ca el, Gautier
dJAulnaA <or9a un contrast i=;itor cu <ratele s2u, B"ili''e. De=92/at,
09;r2cat alandala, curte=an, st0l' al c0rciu9ilor deoc"eate, cu gusturi
9o1iceti, 'ala%ragiu i ca9 9incinos, cu c"i'ul %esel, o;ra1ii roii, 9usta/a
=;0rlit2, totdeauna gata 'e ;2taie, 0l %edeai trec0nd, ;2l2;2nindu-se cu o sa;ie
9are at0rnat2 de old, ;ru<tuind 'e ;urg"e=ii care nu se d2deau destul de
re'ede la o 'arte, o'tind <etelor <ru9oase cu%inte cu 0n/eles care le <2ceau s2
se roeasc2 i s2 <ug2, a'oi is'r2%ind 'rin a se 0n<unda 0ntr-o c0rciu92, unde-i
!-
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
=2'2cea 'e to/i 'entru o 1u92tate de litru de %in <iert, 0n1ur0nd, ;leste90nd,
%or;ind nu9ai de ru'tul urec"ilor, de s'artul ca'etelor i de 0n1ung"ieri. Fa
ur9a ur9ei, '0n2 0n ceasul c0nd <ace9 cunotin/a gro=a%ului Gautier, nu t2iase
0nc2 dec0t urec"ile c2'2/0nilor de 'orc 'e care le 90nca la c0rciu9a 7Hloarea de
&rin:, din 'ia/a GrR%e, i du'2 care era 0nne;unit.
6ntreita to%2r2ie odat2 alc2tuit2, cu9 a9 =ice, 'ute9 s2 'orni9 0n
onora;ila-i societate destinat2 s2 1oace un rol de c2'etenie 0n 'o%estirea de
<a/2.
> Mii de draci? striga Gautier cu un r0s care-i 0nroea <a/a > a risca de
;un2 %oie s'0n=ur2toarea sau securea, nu9ai ca s2 9ai %2d odat2 9utra
ur0cioas2 'e care o <2cea MarignA.
> Bentru ce s2 nu-l <i o'2rit 0ntr-un ca=an 0n 'ia/a 'orcilorC =ise Buridan
care '2rea nec21it. E <oarte <ru9os ce a9 <2cut, 0ndr2=ne/ii 9ei 'rieteni. 6n <a/a
cur/ii i a 'o'oranilor Barisului i-a9 ca9 s'us ade%2rul acelui c2l2u,
%2rs2torului de s0nge, 1e<uitorului, cri9inalului ne%oiailor, <alsi<icatorului
aceluia de ;ani, acelui... dar lista <2r2delegilor i-ar <i 'rea lung2... &u9 %ede/i
dar, a9 'ro%ocat 'e MarignA i asta ne d2 dre'tul s2 ne 90ndri9, dar...
> Boate te c2ieti de 0ndr2=neala de a=i di9inea/2C 0ntre;2 cu ;l0nde/e
B"ili''e dJAulnaA.
> O"? scu9'e 'rietene, nu cred c2 %or;eti cu 9ine. Nu-9i 'are r2u de
ni9ic. Dac2 ar tre;ui s-o iau de la ca'2t, a 9erge din nou cu %oi. Ar <i c"iar
'2cat s2 ne g0ndi9 c2 trei <l2c2i ca noi, <ru9oi i se9e/i, nedorind dec0t s2
tr2iasc2, ar %oi s2 9oar2 'e ea<od?
> Fas2? =ise Gautier, MarignA n-o s2-ndr2=neasc2. 8ot Barisul s-ar scula
ca s2 ne a'ere.Buridane, n-o s2 ne duc2 'e ea<od i ca'etele or s2 ne r290n2
'e u9eri.
> Nu9ai de nu ne-ar s'0n=ura, de nu ne-ar 'une 'e roat2, 1u'ui de %ii, ori
arde 0n 'ia/a GrR%e, sau tortura '0n2 %o9 9uri... 8oate 9i1loacele 'e care %i le
0nir, de a ne duce 'e lu9ea cealalt2, nu s0nt ni9ica 'e l0ng2 cele care-i stau
lui MarignA la 0nde90n2.
> Unde %rei s2 a1ungi, BuridaneC se 9ir2 B"ili''e.
> Greau s2 =ic, c2 MarignA ne-a conda9nat desigur, cu9 l-a9
conda9nat i noi, i c2 acu9, nu ne r290ne dec0t s2 ne a'2r29... A9 atacat...
r2s'unsul %a %eni noa'tea, 0n c"i' 9ielesc... A9 'ornit 0ntr-un r2=;oi <2r2
cru/are.
> A"? Buridane, ce ne 'as2 de cele ce %a 0ncerca MarignA? I-a9 s'us ce
a%ea9 'e ini92. 6n 9od cinstit, l-a9 're%enit de inten/ia ce a%e9 de a ne <ace
dre'tate. I-a9 o<erit lu'ta... &0t des're 9ine, 92 si9t 9ai uor de a=i
di9inea/2. 4i %oi, 9ai cu sea92, tre;uie s2 <i/i <erici/i... i =2u c2 'i=9uiesc
!1
Mic"el #$%aco
norocul... c2 %oi a/i sal%at-o... i-a/i %or;it... a/i %2=ut-o de a'roa'e.
> Be cineC 0ntre;2 Buridan.
> Be regin2? r2s'unse B"ili''e dJAulnaA, 'e c0nd o 'aloare ciudat2 i se
09'0n=ea 'e <a/2.
> De <a't, =ise Gautier, u9'l0ndu-i 'a"arul > regina tre;uie s2 ne %in2
0n a1utor, deoarece a9 sc2'at-o? #ic s2 ne %in2, c2ci Buridan este noi, i noi
sunte9 Buridan. E cu ne'utin/2 ca doa9na Margareta s2 nu tie acest lucru.
Buridan a'uc2 90na lui B"ili''e dJAulnaA.
> Aadar, 0i o'ti, tot 0/i c"inuiete su<letul dragostea asta nenorocit2C
> 8ot, Buridane? #i c2 s-a 92rit at0t, 0nc0t a9 a1uns cel 9ai nenorocit o9?
r2s'unse B"ili''e, st2'0nindu-i 'l0nsul.
> Bea? 0l 0nde9n2 Gautier, 09'2ciuitor. &0nd 09i dau sea9a c2 s0nt
0ndr2gostit, eu ;eau '0n2 c0nd cad su; 9as2... iar c0nd 92 dete't, nu 9ai a9
ni9ic, s0nt t292duit. Ge=i c0t e de si9'luC
B"ili''e 0nde'2rt2 'a"arul 'e care i-l 0ntindea <ratele s2u, a'oi 0l a'uc2 cu
un <el de <urie i 0l ;2u dintr-o sor;itur2, ca s2-l u9'le i s2-l goleasc2 9ereu,
ca i cu9 ar <i n2d21duit 0ntr-ade%2r s2-i 0nece durerea.
> Mii de draci? strig2 Gautier 0n92r9urit.
> Buridane, ur92 B"ili''e, str0ng0nd cu 'utere 90na t0n2rului, ai =is
dragoste nenorocit2, i-i c"iar ade%2rat, c2ci de ea 9i-e dat s2 9or. &0nd 92
g0ndesc c2 s0nt at0t de ne;un ca s2 iu;esc 'e regina Hran/ei, 'arc2-9i %ine s2
09i =dro;esc ca'ul de un =id, sau s2-9i %0r s'ada 0n ini92 ca s2-ncerc s2 ucid
su<erin/a asta 0ns'2i90nt2toare care e dragostea 9ea?4tii, BuridaneC... 'entru
un sur0s al ei, 9i-a da i %ia/a? 4tiiC o"? c2 dac2 ea 9i-ar 'orunci s2 iert 'e
ucigaul tatei i al 9a9ei, i-a uita 'e a90ndoi i c"iar a 'rinde drag 'e
MarignA? 8u nu tii c2, a=i di9inea/2, ca s2 a9 ce%a de-al ei, a9 trecut 'rintre
stra1ele di9're1urul carului s<2r09at, du'2 'lecarea ei, i a9 <urat aceast2
ear<2 uitat2 0ntre 'erne, ear<a asta 'e care a9 'us-o la ini92 i care 'arc2
09i arde su<letul? 4tii tu cu9 92 ur92rete 'retutindeni i 0ntotdeauna %edenia
ei, trea= ori 0n %is, i cu9 si9t c2 9or 0ncetul cu 0ncetul 'entru c2 tiu c2 doar
de %edenia ei %oi a%ea 'arte?...
B"ili''e dJAulnaA 0i aco'eri <a/a cu 90inile i 0nce'u s2 'l0ng2.
> Mii de draci? strig2 Gautier, a9 s2-nce' i eu s2 ;ocesc ca un ;ou? Ei?
ce dracuC Grei s2 92 duc, s2 /i-o aduc, 'e MargaretaC Iat2, 92 duc la Fu%ru...
o iau de acolo i /i-o aduc?...4i a'oi, nu %2d ce gro=2%ie 9are-i s2 <ii...
a9ore=at?... 4i eu s0nt 0ndr2gostit.
> De c0te 9inuteC 0ntre;2 Buridan.
> De c0te%a ceasuriD de a=i di9inea/2.
> 4i , de cine eti a9ore=at, scu9'ul 9eu GautierC
!!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> De 'rinci'esele Blanc"e i Eeanne, 0i r2s'unse Gautier, <2r2 s2 r0d2.
> De a90ndou2, deodat2C...
> Da? 4i de ce nuC Dac2 do9nioarele s0nt deo'otri%2 de <ru9oaseC 4i
a'oi, <rate-9eu iu;ind o regin2, eu nu 92 'ot co;or0 9ai tare dec0t iu;ind
dou2 'rin/ese, ca s2 sta;ilesc ec"ili;rul.
Buridan a'ro;2 aceast2 arit9etic2 a9oroas2, d0nd din ca'.
6n 9inutul acela din curtea %ecin2 i=;ucnir2 nite strig2te. &ine%a =;ieraD
> Bace, Brutus? Bace Neron? De nu,... uite <urca?
> &e-i astaC <2cu Buridan.
> )unt leii reginei, care se 1oac2, i '2=itorul lor, <ai9osul )tragildo care
a9enin/2, 0l l29uri Gautier. )2 92 ia dracu dac2 nu 9i-e 9ai drag urletul
<iarelor dec0t glasul o9ului...
> Buridane, =ise B"ili''e, ai au=it cu9 r2cnete leulC Ei ;ine, 0nc"i'uie-/i
c2 e %ocea a9orului din ini9a 9ea. Bi=9uiesc <iarele acelea Buridane, c2ci le
g2sesc 9ai <ericite dec0t 9ine? Ea %ine s2 le %ad2, le 90ng0ie cu 'ri%irea, le
%or;ete cu ;l0nde/e... 4i eu, 92 ascund du'2 <ereastr2 i 'l0ng, c2 s0nt nu9ai
un o9...
> Un o9? =ise Buridan. Da, caut2 s2 <ii un o9, B"ili''e? 4tiu ce %a s2 =ic2
s2 iu;eti. 4i eu, 9-a si9/i <oarte nenorocit dac2 aceea ce 9i-e drag2 n-ar
'utea <i a 9ea.8otui, cu toate astea, cred c2 n-a uita 'ri9e1dia 0n care s-ar
a<la 'rietenii 9ei.
> Ai dre'tate? strig2 0n<uriat B"ili''e. Uit c2 de a=i di9inea/2 sunte9
lega/i de aceeai soart2 i c2 s0nt al %ostru.
> Iart2-92, 'rietene... A9 0ntre'rins o lu't2 gro=a%2 i, 0nainte de a ne
g0ndi la 9oarte, tre;uie s2 0n%inge9?
> Aa te %reau, cura1os, gata s2 0n<run/i 'ri9e1dia, 0n stare s2 te 92sori cu
un o9 ca MarignA?... Iat2 dar ce 'reg2tescD sigur c2 MarignA nu %a %eni la Br$-
auN-&lercs Plocul de lu't2Q, dar e tot aa de sigur c2 o s2 tri9it2 un nu92r
res'ecta;il de =;iri i de arcai ca s2 ne areste=e, c2ci tie ;ine c2 noi o s2 ne
duce9?Ei ;ine, s2 <i/i gata, c2 n-a9 'o<t2 s2 9uceg2iesc la &"Otelet sau la
8e9'le i 'reg2tesc o a'2rare de care, %-o 1ur, c2 o s2 se %or;easc2.
> Bra%o? strig2 Gautier entu=ias9at.
> &"iar ast2-sear2, o s2 92 0nt0lnesc cu c0/i%a 'rieteni =dra%eni. Ne %o9
duce la Br$-auN-&lercs, 0nto%2r2i/i de oa9eni 0n stare s2-l <ac2 s2 tre9ure i
'e rege 0n Fu%rul s2u.
> A"? A"? strig2 Gautier d0nd cu 'u9nul 0n 9as2. O s2 a%e9 de lucru?
Bare-se c2 o s2-i =gudui9 'u/in 'e do9nii str21eri? Drace, drace? Nu o s2 92
9ul/u9esc '0n2 n-oi o9or0 %reo dou2=eci c"iar cu 90na 9ea, i '0n2 nu le-oi
t2ia urec"ile ca s2 le-ndo' to%ar2ii cu ele?...
!+
Mic"el #$%aco
> Adio dar? i=;ucni Buridan, care se scul2. Dac2 a9 ui9it Barisul cu
'ro%ocarea noastr2, 0l %o9 9inuna i 9ai tare, c0nd ne %o9 duce la Br$-auN-
&lercs. B0n2 atunci, > 0ns2 > nici o i9'ruden/2, nici c"iar ca s2 %e=i 'e
regin2, B"ili''e, nici c"iar ca s2 ad9iri 'rin/esele, Gautier?Dac2 iei/i,
0nar9a/i-%2. Dac2 %2 duce/i la c0rciu92, 'une/i s2 guste %inul ce %i-l d2 de
;2ut?Dac2 %2 o'rete cine%a 0n strad2, scoate/i sa;ia i a'oi %or;i/i, c2ci otra%a
i 'u9nalul s0nt ar9e dragi lui Enguerrand de MarignA... G0ndi/i-%2 c2 dac2
acest o9 ar 'utea o9or0 de la de'2rtare, ne-ar tr2sni 0n 9inutul 2sta.
4i, Buridan, ieind, Gautier se cutre9ur2 i se gr2;i s2 0nc"id2 ua, s2-
ntind2 lan/ul i s2-9'ing2 =2%orul.
Dar 0n aceeai u2, 0n acel 9o9ent, cine%a ;2tu.
Gautier dSAulnaA era la <el de cura1os ca <ratele s2u i ca Buridan, dar un
<ior ra'id 0l trecu 'e ira s'in2rii. Du'2 cu%intele lui Buridan, aceast2 %i=it2
neate'tat2 la acest "otel a;andonat, 0n ca=ul 0n care ni9eni nu tia 're=en/a
lor, 0l lo%i cu un <el de su'ersti/ie 0n<ior2toare.
> &ine e acoloC 9or92i el.
> &ine%a care dorete s2 %or;easc2 'entru a<aceri i9'ortante cu do9nii
B"ili''e i Gautier dJAulnaA.
> Du-te dracului? ;o9;2ni Gautier.
> Desc"ide? %or;i "ot2r0t B"ili''e.
Gautier trase s'ada, a'oi desc"ise.
6n u2 sta un o9 9ascat, cu o glug2 'e ca', care-i salut2 cu un res'ect
;at1ocoritor a'lec0ndu-se '0n2 1os.
> De unde tii c2 sunte9 aici, ast2 sear2C 0ntre;2 B"ili''e 0ncerc0nd
=adarnic s2 0ntre=2reasc2 c"i'ul celui %enit.
> &e-/i 'as2C Brinci'alul e c2 %-a9 g2sit.
> Intr2?
> Nu-i ne%oie. N-a9 s2 %2 s'un dec0t c0te%a cu%inte?
> Gor;ete dar, de-ai <i c"iar )atana care ar 0ncerca s2 ne duc2-n iad?
9or92i Gautier.
O9ul tres2ri.
> Gor;ete 'rietene, =ise B"ili''e.
Necunoscutul se a'lec2 s're ei i o'tiD
> O 'ri9e1die gro=a%2 %2 a9enin/2, un du9an 'uternic %2 '0ndete.
Gre/i s2 sc2'a/i de 'ri9e1dieC Gre/i s2 do;or0/i du9anulC
> G"icesc de ce i de cine %or;eti. Dar du9neata... 0n nu9ele cui %iiC
> 6n nu9ele unei 'ersoane 'uternice care %-a %2=ut a=i di9inea/2 la
Mont<aucon i care ur2te de 9oarte 'e acel 'e care-l ur0/i i %oi? Dac2 %re/i s2
r2=;una/i uciderea tat2lui i a 9a9ei %oastre, duce/i-%2 ast2 sear2 'e 9alurile
!I
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
)enei i ur9a/i 'e acel care %2 %a =iceD 7MarignA: i c2ruia 0i %e/i r2s'undeD
7Mont<aucon?:...
> 4i, 'e care 9al al )enei s2 ne g2si9C
> Fa 'iciorul turnului Nesle?
Du'2 aceasta necunoscutul salut2 i 9ai ad0nc i dis'2ru 'e scara u;red2 a
%ec"iului "otel dJAulnaA l2s0ndu-i 0ncre9eni/i 'e cei doi <ra/i...
M
M M
Du'2 ce se des'2r/ise de 'rietenii s2i, Buridan 'ornise 'e uli/a
Hroid9antel, 0ndre't0ndu-se s're 3alle. Nu <2cuse 0ns2 nici =ece 'ai, c0nd o
<e9eie, care a'2ru de du'2 un col/ al str2=ii, se a'ro'ie de el, 0l a'uc2 de ;ra/
i-i o'tiD
> Bun2 seara, Eean Buridan?
Buridan arunc2 o 'ri%ire ager2 0n 1urul lui, 'un0nd 90na 'e s'ad2, dar
%2=0nd c2 uli/a era deart2 i linitit2, 0i 0ndre't2 'ri%irea s're cea care-i
%or;ea. Nu-i 'utea =2ri <a/a, 09;ro;odit2 cu9 era i, 'e deasu'ra, i 9ascat2.
> 3ei? =ise Buridan, eti %r21itoare, de tii cu9 92 c"ea92C
> Boate? r2s'unse 0n2;uit <e9eia.
> Ei a?... 4i, ce %rei cu 9ineC Dac2 %ii s2 92 'o<teti la %reun sa;at, ceea
ce a 'ri9i nu-i %or;2, te-a ruga s2 a90ni in%ita/ia 'entru 9ai t0r=iu, c2ci s0nt
<oarte gr2;it.
> Buridane, %rei s2-n%ingi 'e MarignAC Grei s2-l ai 0n 90n2 'e acest
du9an care nu te %a cru/a, care te '0ndete i care te-ar <i r2'us c"iar, dac2 o
%oin/2 'uternic2 nu te-ar <i sc2'at... '0n2 a=iC
> )2-n%ing 'e MarignAC Desigur c2 %reau?
> Buridane, eti s2rac i cu %iitorul nesigur. Grei s2 c0tigi dintr-o dat2
a%eri i onoruriC
> Iat2 ce%a care 9i-ar 'rii c0t nu se 'oate s'une, <e9eie.
> Ei ;ine, aceast2 'ersoan2 'uternic2 de care-/i %or;esc te atea't2
disear2, la ora =ece i 1u92tateD s2 te a<li 0n 9inutul acela la 0nt0lnire,unde %ei
%edea 'e cine%a care-/i %a =iceD 7MarignA:.8u-i %ei r2s'unde 7Mont<aucon:.
> 4i, unde %a <i 0nt0lnireaC
> Fa 'iciorul turnului Nesle...
Necunoscuta <2cu o 'lec2ciune i se-nde'2rt2 re'ede, t2cut2, ca un s'ectru.
)2 o ur929 un 9inut.
Ea intr2 la Fu%ru, unde santinelele o l2sar2 s2 treac2, cu un <el de res'ect i
de groa=2, a'oi str2;2tu 9ai 9ulte cur/i, a1unse la o scar2 ascuns2 'e care se
!,
Mic"el #$%aco
sui, i '2trunse 0ntr-o galerie 0n <undul c2reia era o ca'el2 0n care, 'alid2 i
tre9ur0nd, ate'ta o alt2 <e9eie.
> E gata Ma;elC... o'ti cutre9ur0ndu-se <e9eia din ca'el2.
> Da, Maiestate?... r2s'unse aceea care se nu9ea Ma;el.
Regina Margareta de Bourgogne <2cu un salut scurt i 9aiestuos i,
'otolindu-i ;2t2ile ini9ii cu 90na, iei din ca'el2.
Ma;el o ur92ri cu 'ri%irile '0n2 c0nd regina dis'2ru.
Atunci, 0i scoase ;ro;oada i 9asca, i <a/a-i a'2ru rece, 0nsu<le/it2 nu9ai
de 'ri%irea-i sc0nteietoare.
> Atea't2, regin2 ne;un2? > ge9u <e9eia. 6ncrede-te 0n 9ine? Fas2-te
s2 te 'rind 0n la/ul 'e care-l 0ntind 0n 1uru-/i. ...&0nd o %eni %re9ea, n-
a9 s2 a9 dec0t un cu%0nt de s'us, un se9n de <2cut ca s2-/i cad2 <ru9osul ca'
su; securea c2l2ului?...Dar 9ai 0nt0i tre;uie s2 su<eri ceea ce a9 0ndurat i eu
din 'ricina ta? De ai 'utea <i 9a92 cu9 a9 <ost eu... i atunci...
Un "o"ot de 'l0ns o 0ntreru'se i r29ase 0ndelung 0n acelai loc, ne9icat2
i g0nditoare.
A'oi, 0ncet, 0i duse 90inile la <runtea 0ntunecat2. &ine s-ar <i a<lat l0ng2 ea,
ar <i au=it-o 'l0ng0nd i o'tind 0ncetD
> Acest Buridan se nu9ete Eean... 4i, 'e co'ilul 9eu 0l c"ea92 tot Eean...
VI. ENGUERRAND DE MARIGNY
8at2l MArtillei, 'e care l-a9 %2=ut '2r2sind re'ede gr2dini/a cu tranda<iri,
intrase 0n sala 9are unde sosise cu 'as "ot2r0t, ca un o9 o;inuit s2 %ad2 toate
ca'etele a'lec0ndu-i-se 0nainte.
A1uns la Fu%ru, 0i scosese nu9ai 9antia cu care se-9;r2case ca
s2 se duc2 la gr2dini/a cu tranda<iri i, 8ristan, ser%itorul care %enise s2-l ia, 0i
d2du o s'ad2 grea cu garda de <ier, cu care se-ncinsese.
Enguerrand de MarignA se-ndre't2 s're un gru', care edea 0n <undul s2lii
0n care intrase.
6n 'icioare, gal;en i tul;urat sta Fudo%ic al K-lea. 8ot acolo era i contele
&"arles de Galois, 0ncrust0nd 'e c"i' un sur0s triu9<2tor. Erau i coneta;ilul
Gauc"er de &"Otillon, Geo<<roA de Malestroit, c2'itanul de gard2, 3ugues de
8renca%el, 'recu9 i al/i seniori, a'leca/i cu to/ii 0n 1urul unei 9ese, ce
'ri%eau la o l2di/2 cu luare a9inte i d0nd din ca'ete cu un <el de groa=2.
> )ire, =ise Enguerrand de MarignA. )unt la ordinele Maiest2/ii Goastre.
)2 92 ierte Maiestatea Goastr2, era9 de'arte de 'alatul 9eu. Gestit de un
ser%itor c2 regele 92 c"e9a 'entru a<aceri gra%e, a9 l2sat totul ;alt2 i a9
!L
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
%enit?
MarignA ate't2, cu 90na 'e 90nerul s'adei de r2=;oi, i arunc2 o 'ri%ire
scrut2toare asu'ra seniorilor 're=en/i. 8o/i 0i 0ntoarser2 ca'etele, a<ar2 de
Geo<<roA de Malestroit care-l 'ri%i 0n oc"i i-i <2cu un se9n ne;2nuit. Fa
se9nul acesta MarignA '2li, dar , cu s'r0ncenele 0ncruntate, 0i lu2 un aer
a9enin/2tor i s<id2tor.
Regele Fudo%ic, 'e care ;urg"e=ii Barisului 0l su'ranu9iser2 0n di9inea/a
aceea 7%icleanul:, u9;la de colo '0n2 colo, 9or92ind ;leste9e 0n2;uite. 6n
dru9ul lui g2si o 9as2 0nc2rcat2 cu sticl2rie 're/ioas2@ cu o lo%itur2 de 'icior o
r2sturn2. A1uns la <erestre, d2du un 'u9n stranic 0n gea9uri, care se s'arser2-
n ;uc2/i. M0na regelui s0nger2 i Fudo%ic 0nce'u s2 0n1ure i s2 =;iere at0t de
tare 0nc0t, de l-ar <i au=it, ar <i 0ncre9enit i 'escarii )enei.
> Be to/i dracii din iad, 'e su<letul ;leste9at al 9a9ei 9ele, care 9-a
n2scut? E, oare 'e lu9ea asta %reun rege 9ai nenorocit ca 9ineC Gor s2 92
o9oare 9ielete. Gor s2 cr2' ca un st0r% 0n col/ul 'ie/ei GrR%e.
A'oi 0nce'u s2 curg2 o nou2 <urtun2 de 0n1ur2turi, ur9at2 de lo%ituri de
'icioare 0n 1il/uri i 9o;ile... ,de 'u9ni care c2deau 0n drea'ta i 0n st0nga. 6n
c0te%a 9inute, ca;inetul regal <u 'ustiit de 'arc2 ar <i <ost n2%2lit de-o ceat2 de
;andi/i. )caunele <ur2 r2sturnate, 'or/elanurile s'arte, 'erdelele ru'te...
Finitit i gra%, MarignA ate'ta s<0ritul de=l2n/uirii <uriei acesteia.
6n s<0rit, Fudo%ic al K-lea 0naint2 s're 'ri9ul 9inistru, 0i 0ncruci2
;ra/ele i r2cniD
> 4tii ce se 'etrece, do9nuleC
> )ire, =ise MarignA, Barisul c"e<uiete, regatul e linitit, iat2 ce se
'etrece. Des're rest, nu tiu dac2 9ai e ce%a.
> Nu tiiC D-ta care ar tre;ui s2 tii? Nu tii c2 %or s2 92 o9oare? De un
ceas 0/i strig acest lucru? Gino? Bri%ete? ur92 Fudo%ic t0r0ndu-l 'e MarignA
'0n2 la 9asa 'e care se a'lecau 9artorii acestei scene.
MarignA %2=u l2di/a, i-n l2di/2, ca-ntr-un cociug ,o <igurin2 de cear2
aco'erit2 cu o 9antie regal2, cu un ac 0n<i't 0n dre'tul ini9ii. Bri9ul 9inistru
lu2 '2'ua i-o cercet2 cu ;2gare de sea92.
> 4tii ce-i astaC strig2 Fudo%ic al K-lea.
> Da, sire, e is'ra%a %reunei tic2loase de %r21itoare din nea9ul acela
;leste9at de <er9ec2tori i %r21itori de care o s2 tre;uiasc2 s2 cur2/i9 Barisul
i regatul. Aceast2 <er9ec2torie 'are c2 a <ost <2cut2 09'otri%a Maiest2/ii
Goastre.
&ontele de Galois se a'ro'ie de rege i-i o'ti la urec"e.
> Au=i, )ireC
> H2r2 0ndoial2, =ise MarignA, care 0i 'rinsese cu%intele. Fucrul e
!*
Mic"el #$%aco
incontesta;il. Ar tre;ui s2 <ii du9anul regelui ca s2 nu recunoti 0n aceast2
<igur2 o %r21itorie or0nduit2 s2-l r2'un2 'e Maiestatea )a...
Bri9ul 9inistru arunc2 lui Galois o 'ri%ire de s<idare i ad2ug2D
> Oare 9onseniorul conte, unc"iul Maiest2/ii )ale, ar a%ea 0ndoieli 0n
'ri%in/a astaC
Fa r0ndul lui Galois <iN2 'e MarignA i r2s'unse tot at0t de s<id2torD
> Nu nu9ai c2 nu 92-ndoiesc, ci c"iar a9 're%enit 0naintea du9itale 'e
scu9'ul 9eu rege i ne'ot de co9'lotul acesta de=gust2tor, 0n1g"e;at contra
lui, de %r21itori sau %r21itoare.
MarignA scr0ni din din/i. Era gata s2 dea un r2s'uns <ulger2tor, c0nd,
Fudo%ic ,'un0nd 90na 'e u92rul 9inistrului ,0i arunc2 o 'ri%ire lung2, 'lin2 de
;2nuieli.
MarignA 'rice'u i se cutre9ur2 '0n2-n 92du%a oaselor, c2ci ;2nuiala
aceea , dac2 nu-l =dro;ea..., nu era nu9ai ruina, dec2derea, ci c"iar 9oartea,
c"inul, groa=nica tortur2 a'licat2 regici=ilor?...
> MarignA? =ise Fudo%ic al K-lea cu o gra%itate care cutre9ur2 'e to/i
9artorii acestei scene 9ai ad0nc dec0t <uria lui, MarignA, ai 1ura c2 n-a%eai
cunotin/2 de eNisten/a acestui sacrilegiuC
MarignA se-nc"in2 ad0nc. A'oi , ridicindu-se cu 92re/ie, gr2i cu %ocea
r2sun2toareD
> Gentilo9i, seniori, duci i con/i, e un o9 care s2-i <i 'us %ia/a 0n
'ri9e1die de o sut2 de ori i a%erea sa de o 9ie de ori 'entru slu1;a gloriosului
B"ili''e, tat2l ilustrului nostru regeC Acest o9 i-a dat s0ngele 0n r2=;oaiele
contra du9anilor Hran/ei i n-a o%2it niciodat2? 6n =ilele c0nd regele, ieit din
9in/i, 0i %edea l2=ile goale, acest o9 n-a 'regetat s2-i %0nd2 i cel din ur92
giu%aer ca s2 dea regelui aurul, de care a%ea ne%oie? Acest o9 a 'etrecut no'/i
0n<rigurate, 9uncind ca s2 'oat2 dor9i regele lui linitit? Acest o9 i-a sc2'at
regele din 90na 8e9'lierilor. Acest o9 a <2cut ca Barisul re%oltat s2 cear2
iertare regelui?... Dac2, Maiestatea )a, B"ili''e, ar iei din 9or90ntul 0n care
l-a9 culcat acu9 o lun2, i ar a<la ceea ce se 'etrece 0n Fu%rul s2u, Regele
B"ili''e cel Hru9os, ar intra, %-ar 'ri%i 'e to/i 0n <a/2 i %-ar striga ceea ce %2
strig euD &ine 0ndr2=nete s2 ;2nuiasc2 'e ser%itorul 9onar"ieiC &ine
0ndr2=nete s2 cear2 lui MarignA s2 1ure c2 e <idel regeluiC... Acela s2
%or;easc2? Acela s2 dea 1os 9asca. 4i, 1ur 'e tr2snetul din cer, acela, c"iar
aici, %a <i un o9 9ort?...
Gor;ind ast<el ,Enguerrand de MarignA 0i scoase 'e 1u92tate s'ada din
teac2 i, 9aiestuos, su'er; de 0ndr2=neal2 i de 'utere, 0l <ulger2 cu 'ri%irile 'e
Galois.
&ontele se d2du 0na'oi, %0n2t de neca=. Un <ior electric trecu 'rintre
!.
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
seniorii 're=en/i.
> &ruci i Du9ne=ei? strig2 Geo<<roA de Malestroit, dac2 se ;2nuiete
ast<el la curtea Hran/ei, nu ne 9ai r290ne dec0t s2 ne <r0nge9 s'adele i s2 ne
c2lug2ri9?
> E dre't, aa e? strigar2 ceilal/i. )ire, Enguerrand de MarignA e st0l'ul
regatului.
Buternica a'ostro<2 a 9inistrului 0i <2cuse de1a e<ectul i asu'ra lui
Fudo%ic i gonise orice ;2nuial2 din su<letul s2u.
> MarignA? =ise el, s'ui ade%2rul i iat2 90na 9ea?
Enguerrand de MarignA, 0i 0ndoi genunc"iul, a'uc2 90na regal2 i o
s2rut2?
&ontele a%u un sur0s care '2rea c2 =iceD
> Nu s-a s<0rit?...
> Maiestate, ad2ug2 MarignA, ridic0ndu-se, c"iar 0n noa'tea asta, %oi 'une
s2 se cercete=e toate casele ;2nuite c2 ar <i locuite de %r21itori i %r21itoare, i
90ine, %ino%a/ii %or <i da/i 'e 90na 1usti/iei.
> Nu 9ai e ne%oie, =ise Galois.
&u%intele <useser2 'ronun/ate cu %ocea 'anic2. 4i, cu toate astea, ele
<2cur2 'e MarignA s2 se cutre9ure. Un <el de s'ai92 i se strecur2 0n su<let.
> Nu 9ai e ne%oieC Bentru ceC 0ntre;2 el.
> Bentru c2, =ise Galois, a9 'utut 'une 90na 'e %ra12, 'ri9ul 9inistru al
regelui tre;uie s2 se g0ndeasc2 c2 o cunosc i 'e %r21itoare... )ire, o idee?
Bentru c2 a9 'rins o %r21itoare, ar <i o <ru9oas2 oca=ie s2 inaugur29
s'lendida s'0n=ur2toare a Mon<auconului, construit2 de 9inistrul %ostru...
> Gr21itoareaC i=;ucni MarignA. Aadar e... <e9eieC
> O <at2 t0n2r2? =ise Galois cu o 'ri%ire crunt2 i '2trun=2toare ca aceea a
unui tigru c0nd 0i /ine-n loc 'rada.
&e%a ca o 'resi9/ire de 9oarte, care te cu'rinde deodat2 0n unele cli'e
cr0ncene 0ncercui ini9a lui MarignA.
> O <at2 t0n2r2C ;ol;orosi el 9ainal.
4i, Galois, cu oc"ii 0ns0ngera/i, cu o s'u92 de triu9< la col/ul ;u=elor,
'ronun/2D
> O <at2 t0n2r2, care locuiete l0ng2 8e9'le, locuin/a ;leste9a/ilor
%r21itori 'e care ai 'us s2-i ard2, Enguerrand de MarignA? O <at2 care locuiete
0ntr-o curte nu9it2 gr2dini/a cu tranda<iri?... O <at2 care se nu9ete MArtille?
Enguerrand de MarignA se cl2tin2. 6i duse 90inile la <runte, un gea92t
surd i se strecur2 'rintre ;u=ele %inete. 6i ridic2 'ri%irea r2t2cit2 s're
'otri%nicul s2u... o 'ri%ire 0ngro=itor de trist2, care cerea iertare?...
MarignA se da 0n%ins?...
!
Mic"el #$%aco
&u un gest %ag al 90inilor, MarignA a%u ca o rug29inte ne;un2 s're
Galois...
&u ;ra/ele 0ncruciate, Galois sor;ea 'ic2tur2 cu 'ic2tur2 a9ara i totui
'l2cuta licoare a triu9<ului. Dar asta nu /inuse dec0t o cli'2?... MarignA 0i
%enise-n <ire. &u iu/eala <ulger2toare a 0nc"i'uirii lui, 0i i <2urise 'lanul.
6ns2rcinat <2r2 0ndoial2 s2 areste=e 'e %r21itoare, se %a duce s2-i ia <ata i %a
<ugi cu ea?
)2-ncerce s-o de=%ino%2/easc2 ar <i <ost o 0ncercare tot at0t de ne;uneasc2
'e %re9ea aceea 0ntunecat2 de su'ersti/ii gro=a%e, ca i aceea de a <ace s2
str2luceasc2 soarele 0n 9ie=ul no'/ii.
Brintr-o s<or/are s2l;atec2, tat2l 0i 'orunci ini9ii s2 se liniteasc2, ner%ilor
s2i s2 se 'otoleasc2, 9uc"ilor s2 nu 9ai tresar2, c"i'ului s2 nu 0ncruste=e nici
o 9irare.
> Ei ;ine? =ise Fudo%ic, ce cre=i de asta, MarignAC
> )ire, =ise tat2l MArtillei cu %ocea linitit2 i "ot2r0t2, cred c2 'entru o
cri92 aa de 9onstruoas2 tre;uie o 'edea's2 gra;nic2 i gro=a%2. &0nd )atana
ridic2 ca'ul, tre;uie s2-l tr2sneasc2 Du9ne=eu? Beste o or2 %r21itoarea %a <i
arestat2.
> 4i, cine o %a arestaC =ise Fudo%ic. &2ci tre;uie o 0ndr2=neal2 stranic2
ca s2 intri la o %r21itoare.
> Eu, )ire?... =ise Enguerrand de MarignA.
Regele arunc2 o 'ri%ire lui &"arles de Galois, ca i cu9 ar <i %rut s2-i =ic2D
> Ge=i c2 ;2nuielile du9itale erau nedre'te?
> )ire, =ise Galois, eu a9 desco'erit %r21itoarea i co9'lotul@ re%endic
onoarea s-o areste= c"iar eu? Este dre'tul 9eu. Dac2 9i se %a <ace nedre'tatea
de a 9i se re<u=a acest dre't, nici c"iar tortura nu 9-ar <ace s2 s'un unde se
a<l2 a doua %ra12 'reg2tit2 de <er9ec2toare.
> Dre't este? strig2 regele. 6ngro=it de cel2lalt <ar9ec de care 0i at0rna
%ia/a. Dre't este? Du-te conte de Galois.
MarignA r29ase tr2snit, <r0ng0ndu-i 90inile,aci 0ntre;0ndu-se dac2 i-ar <ace
;ine s2 sar2 de g0tul lui Galois s2-l trangule=e, aci =ic0ndu-i c2 'utea s2 se
re'ead2, s2 a1ung2 la gr2dini/a cu tranda<iri 0naintea contelui...
6n 9inutul acela, &"arles de Galois ad2ug2D
> Beste dou2 ore, )ire, 92 %oi 0na'oia i-/i %oi da sea9a de 0ns2rcinarea
9ea. B0n2 atunci, cer ca uile Fu%rului s2 <ie 0nc"ise, 'entru ca ni9eni s2 nu
'oat2 intra, sau iei... nici c"iar Maiestatea Goastr2? &2ci s-ar 'utea distruge
<ar9ecul, i atunci...
> Do9nilor, =ise Fudo%ic, sunte/i 'ri=onierii 9ei '0n2 la-ntoarcerea
contelui. &2'itane, 'une s2 se-nc"id2 'or/ile i s2 se ridice 'un/ile.
+-
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
MarignA 0i 0nco%oie u9erii, ca i cu9 ar <i <ost 'rea grea lo%itura ce o
'ri9ea i r29ase 0n92r9urit.
3ugues de 8renca%el se re'e=i s2 eNecute ordinul. Galois ieise de1a.
&e e de <2cutC se g0ndea MarignA, care si9/ea c2 0nne;unete. &e s2 =ic, ce
s2 in%ente= ca s-o sca'C
> Do9nilor, ur92 regele, sunte/i sau 9ai ;ine sunte9 to/i 'ri=onieri 0n
Fu%ru, dar 'e )<0nta Hecioar2, 'retind ca 0nc"isoarea noastr2 s2 nu <ie o
locuin/2 'rea trist2, i o s2 'etrece9 aceste dou2 ore s2r;2torind 9inunatul %in
de Brie? &ine 92 iu;ete, s2 92 ur9e=e? Fudo%ic se 0ndre't2 s're sala 9are a
ser;2rilor.
MarignA <2cu c0/i%a 'ai re'e=i i-i t2ie dru9ul.
> &e esteC 0ntre;2 regele, 0ncrunt0nd s'r0ncenele.
Enguerrand de MarignA era 'alid ca 9oartea. O9ul acesta at0t de 'uternic,
care <2cea s2 tre9ure un regat, tre9ura el 0nsui. Ne;unia 0i lic2rea 0n oc"ii
r2t2ci/i, 'rice'ea c2 era 1uc2ria <atalit2/ii, r2s2rea %i=iunea "idoas2 a unui rug,
'e care se arunc2 9e9;rele s0nger0nde ale %r21itoarei s<0iate.
Gr21itoarea?... MArtille?... Acea ;l0nd2 i ne%ino%at2 co'il2? Hata lui
iu;it2?... ra=a de ;ucurie a %ie/ii lui =;uciu9ate?...
&2uta cu%inte ca s2 le s'un2, s2 eN'lice, s2 se roage, dar dintre ;u=ele lui
nu ieeau dec0t sunete ne0n/elese... nu9ai lacri9i <ier;in/i 0i alunecau 0ncet 'e
o;ra1i i se 'ierdeau 'e ;u=e, care i le sor;ea una 'e c0te una...
> Dar, ce esteC se 9ir2 regele.
MarignA c2=u greoi, 0n genunc"i.
H2cu o s<or/are gro=a%2 ca s2 %or;easc2, s2 strige, ceea ce urla 0n g0ndul lui
i nu i=;utea s2 0ng0ne 92car cu%intele care 0i r2sunau 0n 9inteD 7E <ata 9ea,
)ire?... Aceast2 %r21itoare, aceast2 Mirtil2 e <ata 9ea?... <iica 9ea, 0n/elegiC...
N-a9 dec0t sur0sul ei 'e lu9e? N-a9 dec0t 'ri%irea oc"ilor ei at0t de ;l0n=i.
)ire? )ire? Be <iica 9ea o arestea=2? Be <ata 9ea %rei s-o dai 'e 90na
c2l2ului?...:
Dar toate astea nu le striga dec0t 0n el 0nsui? 4i ;u=ele lui al;e nu rosteau
dec0t un 9ur9ur nel29urit.
> O s2 %or;eti, ori nu, do9nule de MarignAC 0l 0ntre;2 a9enin/2tor
Fudo%ic.
O s<or/are su're92 0i 'use 'u/in2 r0nduial2 0n 0ns'2i90nt2toarea agonie a
s'iritului. MarignA 0i ridic2 <a/a s'ectral2, s're rege. 6ntinse 90inile
tre9ur0nde... Era gata s2 %or;easc2?...
6n 9inutul acela, ua se desc"ise i uierul anun/2, cu %ocea 'uternic2D
> Maiestatea sa, regina?...
Dintr-o s2ritur2 MarignA <u 0n 'icioare. Bri%irea lui ar=2toare se-ndre't2
+1
Mic"el #$%aco
s're Margareta de Bourgogne, care intra, i-n su<letul lui url2 aceste cu%inteD
> A<urisenie? )2 s'ui aceste %or;e 0n <a/a regineiC I9'osi;il? 6n <a/a
reginei?... 6n <a/a MArtillei?...
> )ire, ;ol;orosi MarignA =2'2cit, %oia9 s2 cer iertare Maiest2/ii %oastre
de 'ornirea 9ea de adineauri 0n <a/a %oastr2...
> Nu-i dec0t at0t, ;ra%ul 9eu MarignAC Ei da? te iert? 9ai cu sea92 c2 erai
0n dre'tul t2u i greise9 ;2nuind, nu <idelitatea ta, dar ;2garea ta de sea92.
)2 nu 9ai %or;i9 de asta.
4i, trec0nd 0nainte, regele se-ndre't2 re'ede s're regina care se a'ro'ia
ur9at2 de do9nioarele de onoare. &u ini9a =%0cnind, cu <runtea 09;ro;onat2
de o sudoare rece, MarignA 'ri%ea 'e Margareta de Bourgogne. Un g0nd
<ulger2tor 0i trecu 'rin 9inte. 6n 9inutul acela tragic, o lic2rire de s'eran/2 0i
lu9in2 ini9a c"inuit2?
> Margareta? O, Margareta, o'ti el 0n g0ndu-i 0ns'2i90ntat. Nu %oia9 s2-
/i s'un unde e <ata ta, <ata noastr2... <ructul t0n2rului nostru a9or?... De c0te ori
te-ai t0r0t la 'icioarele 9ele, s-o %e=i?... 4i, eu era9 "ot2r0t s2 nu-/i s'un
niciodat2, Margareta? Mi-era <ric2? Ei ;ine, %ei ti > A9 s2-/i s'un unde e
<iica ta? &2ci, dac2 c"iar Du9ne=eu n-ar 'utea s-o sca'e 'e MArtille de %ina
%r21itoriei, tu o %ei sc2'a Margareta, c2ci eti 9a9a ei?...
4i, cu neast09'2r, ascult2 %or;ele 'e care Margareta de Bourgogne le
s'unea regeluiD
> )ire, a9 a<lat groa=nicul co9'lot 0n1g"e;at de o %r21itoare contra =ilelor
s<0nte ale Maiest2/ii %oastre. Gin s2 %2 anun/ c2 a9 "ot2r0t s2 'etrec noa'tea 0n
rug2ciuni.
> A"? Doa9n2, =ise Fudo%ic s2rut0nd 90na reginei, niciodat2 n-a9 a%ut
at0ta ne%oie de rug2ciuni ca acu9. 6/i 9ul/u9esc i te ;inecu%0nte=, c2ci dac2
'oate s2 se ridice o %oce de la '290nt la cer, aceea e nu9ai a %oastr2, doa9n2.
> Goi 'etrece noa'tea 0ntreag2 0n ca'ela 9ea. Doresc s2 nu <iu deran1at2
de ni9eni i de ni9ic. Goi <i recunosc2toare Maiest2/ii Goastre s2 9i se
res'ecte reculegerea.
> Du-te Doa9n2, =ise regele ad0nc 9icat, %oi da ordine ca, su; 'edea's2
de 9oarte, ni9eni s2 nu se a'ro'ie de galeria cu'olei.
Regina <2cu o re%eren/2 0nceat2, gra/ioas2 i 9aiestuoas2 al c2rei secret
'2rea c2 nu9ai ea-l de/inea. A'oi, trec0nd 'rintre seniorii a'leca/i 0n drea'ta
i-n st0nga ei, se retrase cu 'asul 9l2dios, 90ndru i triu9<2tor, 0ntoc9ai aa
cu9 tre;uie s2 <i '2/it Genus Astartela 'e c2r2rile OlA9'ului.
&u a'te ani 9ai 0n %0rst2 ca Fudo%ic, 0n 'lina de=%oltare a celor trei=eci i
doi de ani, c0/i a%ea, Margareta '2rea i 9ai t0n2r2 dec0t do9nioarele ei de
onoare. Era cu ne'utin/2 de 0nc"i'uit o ar9onie 9ai des2%0rit2 de gra/ie
+!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
tinereasc2 i de s'lendid2 'lasticitate dec0t acelea 09'reunate 0n aceast2
<ru9use/e.
Fudo%ic al K-lea o 'ri%i %r21it cu9 se de'2rtea=2, a'oi o<t0ndD
> 3aide s2 c"e<ui9, %ite1ii 9ei?...
Du'2 o 1u92tate de ceas, Enguerrand de MarignA i=;uti s2 ias2, <2r2 ca
regele s2 <i ;2gat de sea92 'lecarea lui.
H2r2 0ndoial2, 'ri9ul 9inistru cunotea dru9urile i-ntors2turile de
ne'2truns ale ;astioanelor, cur/ilor, ulicioarelor, 'un/ilor i galeriilor care
alc2tuiau %ec"iul Fu%ru, de care Fu%rul 9odern nici n-are idee. Oric0t de
s'lendid i grandios, Fu%rul 9odern nu e dec0t un 'alat.
Gec"iul Fu%ru era un ora 0n alt cor'. Fu%rul '2=it de =iduri 0nalte i
groase, 0ncon1urat de un an/ 'lin de a'2, cu turnule/e a9enin/2toare,
cu'rin=ind, 0n incinta-i larg2, tot ce era ne%oie 'entru 0ntre/inerea celor dou2
9ii de oas'e/i ai s2i, de la 9oar2 '0n2 la ;rut2rie, Fu%rul era o lu9e, 0n care
%o9 conduce 'e cititor.
Acea lu9e, MarignA o cunotea. 6n loc s2 se duc2 la galeria 0n <undul
c2reia se a<la ca'ela reginei, MarignA co;or0, trecu 'rin 9ai 9ulte cur/i, a1unse
0n dosul cl2dirii de unde 'lecase, se sui 'e o scar2, a1unse 0n <a/a unei ui
secrete i ,acolo, g0<iind, ;2tu de trei ori.
Du'2 c0te%a 9inute, ua se desc"ise i MarignA intr2.
El se a<la 0n a'arta9entele 'ri%ate ale reginei?
O <e9eie ca9 0n %0rst2, > s2 sc"i/29 dintr-un condei aceast2 <igur2, 'e
care de a;ia a9 0ntre=2rit-o i care %a 1uca un rol 0n 'o%estirea noastr2. 6nalt2,
gras2, cu <igura 09'ietrit2, cu oc"ii <2r2 eN'resie i <i=iono9ia rece, <e9eia
aceasta tre;uia s2 su<ere de o durere incura;il2@ o;inuit , ea 'urta o 9asc2 de
cati<ea, ceea ce nu '2rea ciudat 'e %re9ea aceea@ era 09;r2cat2 0n negru, ca i
cu9 ar <i 'urtat un %enic doliu > <e9eia aceasta 0i desc"ise lui MarignA.
> Ma;el, =ise cu %ocea surd2 'ri9ul 9inistru, %reau s2 %2d 'e regin2?
> I9'osi;il, regina este 0n rug2ciune?
> Este %or;a de %ia/a 9ea? Ma;el, du-te de s'une Margaretei c2
Enguerrand %rea s2-i %or;easc2 nu9aidec0t. Du-te, nenorocito?
4i, cu9 <e9eia nu '2rea dis'us2 s2-l asculte, MarignA s2ri la u2, o
desc"ise cu 'utere, str2;2tu 9ai 9ulte od2i alerg0nd i '2trunse 0ntr-o ca9er2
se%er 09'odo;it2, unde at0rna un &"ristos 9are 'e =id i un scaun de rug2ciuni
=2cea la 'icioarele &"ristului.
Era ca'ela reginei?
MarignA arunc2 0n 1uru-i o 'ri%ire ne;un2 i 0i 0n2;ui /i'2tul care sta s2-i
i=;ucneasc2.
&a'ela era goal2?...
++
Mic"el #$%aco
B2ru c2 'rice'e? c2ci 0i 'lec2 ca'ul, 0i l2s2 ;ra/ele 0n 1os, i, cl2tin0ndu-se
ca un o9 ;eat, se-ntoarse s're Ma;el, ;0l;0indD
> Regina nu e la Fu%ruC
> Nu, =ise cu r2ceal2 Ma;el.
> Ascult2. Bri%ete-92. 4tii cine s0nt, ce s0nt, ce 0ns'2i90nt2toare secrete
de/in, ce 'rodigioase reco9'ense 0/i 'ot da. Acu9 r2s'undeD Grei s2-9i s'ui
unde e reginaC
> Nu, r2s'unse Ma;el.
MarignA, 0i ridic2 'u9nii ca i cu9 ar <i %rut s-o =dro;easc2, a'oi <ugi,
leg2n0ndu-se, ge90nd surd, lo%indu-se de toate =idurile, /in0ndu-i 90inile la
urec"i ca i cu9 ar <i %oit s2 nu 9ai aud2 /i'2tul care nu r2s2rea 0ns2 dec0t 0n
0nc"i'uirea luiD
> 8at2, sca'2-92 de c2l2u? 8at2, sca'2-92, te rog?
O ulti92 s'eran/2 0i r290nea, cu toate astea, 'lutind 0n acest s'irit ca'a;il
s2 lu'te '0n2 la ulti9a su<lare.
6n c0te%a 9inute MarignA se 0na'oie 0n sala os'2/urilor, unde regele i
seniorii ;eau i glu9eau.
MarignA lu2 de ;ra/ 'e c2'itanul de gard2, 3ugues de 8renca%el, i-l duse
cu sine 0n ca;inetul regal.
Era aa de 'alid 0nc0t 8renca%el 0i si9/i ini9a 0n<ior0ndu-se su; 'lato2.
MarignA 0l lu2 de u9eri, 0l 'ri%i 0n oc"i i-i =iseD
> 8renca%el, a%erea 9ea se socotete la dou2=eci i cinci de 9ilioane 0n
aur. A9 co9'letat ulti9ul 9ilion acu9 o't =ile.
)u92 <a;uloas2 'entru %re9urile acelea, re're=ent0nd a'roa'e cinci=eci de
9ilioane de 9oned2 9odern2.
8renca%el c2sc2 oc"ii, 9inunat, i-i r2suci 9usta/a.
> Be dracul, eti regele aurului, seniore? Eti 9ai ;ogat ca =ece regi.
> 8renca%el, acest aur este or0nduit 0n saci de c0te cinci=eci de 9ii de li%re
<iecare, ;ine ae=a/i 0n <undul unei 'i%ni/i, la distan/2 de trei 9inute de
Fu%ru...
&2'itanul de gard2 0nce'u s2 r0d2, 0i r2suci i 9ai a'2sat 9usta/a i
9or92iD
> De ce nu 'ot s2 '2trund 0n aceast2 <ericit2 'i%ni/2, un singur 9inut, i
eu, care n-a9 nici =ece gal;eni, i s2 iau 0n s'inare 92car unul din sacii aceia
9inuna/iC
MarignA se ag2/2 de u9erii c2'itanului, 0i 0n<i'se ung"iile i-i strig2D
> 8renca%el, scoate-92 din Fu%ru i te duc 0n 'i%ni/2. 6/i dau c"eile. Gei
%eni cu o c2ru/2. Gei 0nc2rca c0t aur %ei 'utea 0ntr-o or2... nu9ai scoate-92 din
Fu%ruC...
+I
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
&2'itanul g2r=ilor se s9uci din 90inile lui MarignA, se d2du doi 'ai
0na'oi, i-i =iseD
> M2 nu9esc 3ugues de 8renca%el, adic2 s0nt dintr-o <a9ilie 0n care
niciodat2 n-a '2truns tr2darea. A9 1urat regelui su'unere. Bro'un0ndu-9i s2
nu dau ascultare st2'0nului 9eu, 0ntr-o noa'te, c0nd e 0n 1oc %ia/a lui, 09i
'ro'ui seniore, o tr2dare 'e care =ece 'i%ni/e 'line <iecare de at0t aur, c0t este
0ntr-a %oastr2, nu 9i-ar 'utea-o 'l2ti. 8ot ce 'ot <ace, 'entru ad9ira/ia ce a9
'entru geniul D-tale, e s2-ngro' 'e %eci 0n secretul contiin/ei 9ele
'ro'unerea ruinoas2 cu care ai %rut s2 92 cu9'eri ca 'e un 9o1ic, ca un
lucru la 9e=at. Adio seniore?...
8renca%el se 0na'oie 0n sala ser;2rilor <luier0nd un 9ar r2=;oinic.
Enguerrand de MarignA ridic2 oc"ii s're cer i strig2D
> A<urisenie?...
4i c2=u la '290nt, 0n%ins, co'leit.
VII. CONTELE DE VALOIS
Galois ieise din Fu%ru cu %reo dou2=eci de arcai c2l2ri, care ate'tau 0n
curtea cea 9are, a%0nd ordine date dinainte. Fa galo', 'recedat de tor/e, 'rin
ulicioarele 0ntunecoase i 'ustii, ca%alcada, str2;2tuse Barisul 0n =go9otul
=2ng2nitului ar9elor i desc2lec2 0n <a/a gr2dini/ei cu tranda<iri.
> B2ga/i de sea92? le =ise Galois. E %or;a de o %r21itoare. Aadar, <iecare
s2 se '2=easc2 i s2 se reco9ande s<0ntului la care /ine 9ai 9ult.
Bleste9e i=;ucnir2 'rintre solda/i, strig2te de ur2, in1urii, a9enin/2ri.
> )2 0ndr2=neasc2 s2 se uite la 9ine c2-i s'arg ca'ul cu o lo%itura de
s'ad2?
> Dac2 <ace un se9n, e 'ro;2 c2 %rea s2 ne <ar9ece. Atunci o i r2'un cu
o singur2 g"ioag2?
> Mai ;ine s2-i scoate9 oc"ii?
> 4i s2-i t2ie9 0ndat2 90inile?...
> &a9ara=i, s2 ne /ine9 ;ine? Iat2, 9onseniorul conte ;ate 0n ua
;leste9at2...
> 6ndr2=ne/ tre;uie s2 9ai <ieC
6n =orul ce-l a%ea, Galois ;2tea c"iar el cu 'u9nul. Arcaii se cutre9urar2
i-i <2cur2 se9nul crucii.
> Gillonne, Gillonne? ce s0nt =go9otele asteaC
8re9ur0nd, gal;en2, ca un crin care se %ete1ete, de la scena 'e care o
a%usese cu tat2l ei, MArtille r292sese 0n acelai loc, nea%0nd 'utere dec0t s2
+,
Mic"el #$%aco
'l0ng2.
Fa =go9otul cailor, <ata ridicase ca'ul i ascultase cu groa=2.
)2 <i <ost atacat2 casa de o ceat2 de ;andi/iC 8otul 0i era indi<erent. Ea nu se
g0ndea dec0t c2 era s2 'lece din gr2dini/a cu tranda<iri <2r2 s2 'oat2 're%eni 'e
Buridan, i c2 tat2l s2u ura 'e acela 'e care ea 0l iu;ea din tot su<letul...
> Gillonne du-te i %e=i cine s0nt oa9enii aceia i ce %or ?...
Gillonne desc"ise 'oarta i Galois intr2.
> Este aiciC 0ntre;2 el 'e o'tite.
> Da, 9onseniore.
> Unde o s2 g2sesc %ra1aC
> 6n odaia de sus, %ei %edea un sc2unel de rug2ciuni. Deasu'ra
sc2unelului e Icoana Maicii Do9nulu i, su; icoan2, un ag"ia=9atar. A9 scos
a'a s<in/it2. Acolo, 0n ag"ia=9atarul acela, Monseniorul %a g2si o <igurin2
<er9ecat2, la <el ca aceea 'e care i-a9 tri9is-o...
> 4i, %ei <i gata s2 92rturiseti c2 aceast2 MArtille este c"iar <ata lui
Enguerrand de MarignA,... care se nu9ete aici 9aestrul FescotC
> Da, Monseniore?
> 4i, %ei <i gata s2 92rturiseti c2 tat2l %r21itoarei a <ost de <a/2 c0nd s-a
<a;ricat <ar9eculC
> Da, Monseniore?
> 4i c2 a 'ri9it s2 <ie naul <iguriniiC
> Da, Monseniore?
> Bine. Du-te la "otelul 9eu. Ti s-a 'reg2tit o odaie. Gei sta acolo '0n2
c0nd %oi a%ea ne%oie de tine i, dre't r2s'lat2, %ei g2si 1u92tate din su9a cu
care ne-a9 0n/eles...
> 4i, c0nd o s2 'ri9esc cealalt2 1u92tate, MonsenioreC
> 6n =iua c0nd se %a leg2na st0r%ul lui MarignA 0n s'0n=ur2toarea de la
Mont<aucon? r2s'unse Galois.
B2tr0na sur0se tot at0t de sc0r;os 'e c0t era ea 0ns2i. A'oi 0n%2luindu-se 0n
9antia-i cu glug2, iei din curte <2r2 s2-i 0ntoarc2 ca'ul i se 0ndre't2 s're
Baris.
Galois c"e92 'e e<ul escortei i-i 'orunciD
> )uie scara aceasta '0n2 la ca9era de sus. Fa ca'ul 'atului, %ei g2si
ag"ia=9atarul. Ia ce %ei g2si 0n acel ag"ia=9atar i adu-l 0ncoace?
)oldatul se re'e=i i Galois '2trunse 0n cas2, 'e c0nd arcaii se a'ro'iau
0ncet, 'e 92sur2 ce el 0nainta, i intrar2 0n gr2dini/a cu tranda<iri. El era
0ntunecat de at0ta ;ucurie, c2ci la unele naturi i 'e unele <i=iono9ii, ;ucuria ia
o 0n<2/iare lugu;r2.
O ur2 0ns'2i90nt2toare 0i u9'lea ini9a '0n2 a i-o <ace s2 'lesneasc2.
+L
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
U9ilirea 'e care o su<erise, neca=ul, in%idia, 0n cei din ur92 ani ai do9niei lui
B"ili''e cel Hru9os, atunci c0nd el, <ratele regelui, era 9ai 'u/in onorat dec0t
un intendent, de la MarignA, acel lung su'liciu al a9;i/iosului care n-are
0ncotro, al in%idiosului silit s2 se a'lece 0n <a/a ri%alului s2u, ur0t de 9oarte,
toat2 tortura asta, distrusese 0n el orice senti9ent o9enesc i nu-i l2sase dec0t
o singur2 ra/iune de a tr2iD r2=;unarea?
> O"? %a <i ne9iloas2, s2l;atic2, cu ra<in2rii de cru=i9i, 'e care 0n lungile
lui no'/i de inso9nie, le 0nc"i'uise una c0te una. )2 se r2=;une se %a co;or0
'0n2 la laitateC )e %a <ace c0ine, se %a <ace acal, ne'ut0nd s2 <ie leul care
dintr-o lo%itur2 de g"ear2 s<2r092 ca'ul ad%ersarului.
&u toate astea, o9ul acesta a%ea calit2/i str2lucite, de care %or;ete istoria.
4i, cine tie dac2 nu toc9ai din cau=a calit2/ilor acelora, dec0t din 'ricina
dorin/ei de a-i 'lace lui MarignA, B"ili''e cel Hru9os, =;uciu9at 0ntotdeauna
de ;2nuieli nu-i /inuse <ratele la o 'arte. 6nalt, 'uternic, 0ndr2=ne/, ;ra%,
0ntre'rin=2tor... cine tie de ce <a't2 eroic2 ar <i <ost ca'a;il &"arles de Galois,
dac2 a%ea 'rile1ul s2 de=%2luie ce era 90ndru i generos 0n el i nu s-ar <i
0n29olit 0n noroiul acela 'uturos, care 9ocnete 0n <undul ini9ii <iec2rui o9D
in%idia?
Acu9, totul era 'e s<0rit. )e si9/ea dec2=ut. Brice'ea c2 a1unsese 'e
ulti9ele tre'te ale in<a9iei i-i =iceaD
> )2 <iu ur0t, s2 <iu dis're/uit 'rin 9i1loacele ce 0ntre;uin/e=, <ie? Dar cel
'u/in r2=;unarea 9ea s2 <ie at0t de 0ngro=itoare 0nc0t ura s2 r290n2 9ai
'uternic2 dec0t ruinea?...
R2=;unarea lui? O a%ea 0n 90n2? At0t de 0ntreag2, du'2 cu9 o %isase ?... A
doua =i MarignA %a <i dat 1udec2/ii?
Ne'utincios, MarignA %a %edea 9urind su; oc"ii lui co'ila 'e care o adora.
A'oi %a <i t0r0t i el la su'liciu?
Iat2 ce-i =icea &"arles de Galois '2trun=0nd 0n locuin/a MArtillei.
Uile <useser2 l2sate desc"ise de Gillonne. El a1unse 0n sala cea 9are,
linitit2, unde MArtille, 0ntr-un <otoliu, cu <a/a 0n 90ini, uitase de =go9otul de
cai i ar9e i se g0ndea la nenorocirea ei...
> Du9neata te nu9eti MArtilleC 0ntre;2 Galois cu %oce as'r2.
> Eu s0nt, do9nule? r2s'unse t0n2ra care se scul2 tre9ur0nd.
Galois, gr2iD
> Hat2, eti acu=at2 de <er9ec2torie i %r21itorie contra 'ersoanei s<0nte a
regelui. Gr21itoare, 0n nu9ele Maiest2/ii )ale te... te...
El %oia s2 =ic2D 7te areste=?...: 4i, cu%0ntul 0i r290nea 0n g0t?...
&ontele de Galois se ;0l;0ia, se 0ng2l;enea, se roea... i-o 90nca din oc"i
'e %r21itoarea 'e care %enise s-o areste=e, 'e <ata lui Enguerrand de
+*
Mic"el #$%aco
MarignA?...
&e se 'etrecea 0n elC &e tul;urare se o'era 0n s'iritul luiC Goia s2 s'un2D te
areste=?... 4i, 0nne;unit de ui9ire i de ad9ira/ie, ;ol;oroseaD
> &u9C Asta e <ata lui MarignA? Asta e <ata 'e care o %oi da 'e 90na
c2l2uluiC Be aceast2 co'il2 o %oi acu=a de %r21itorieC...&u9 e cu 'utin/2 at0ta
<ru9use/e, at0ta gra/ie ne%ino%at2 0ntrunite 'e o <a/2 o9eneasc2?... &e se
'etrece 0n g0ndul sau 0n su<letul lui &"arles de GaloisC... O 'asiune 'uternic2,
%i1elioas2, gro=a%2 'rin iu/eala-i n2'ra=nic2, una din acele 'asiuni care se
a'rinde de neate'tate 0n ini9a o9ului, 0ntoc9ai cu9 cade tr2snetul, se
de=l2n/uia 0n el? H2r2 s2 o recunoasc2, <2r2 s2 tie, atunci c0nd credea c2 lu't2
nu9ai contra unei sl2;iciuni trec2toare de 9il2, &"arles de Galois 0nce'use s2
iu;easc2 din tot su<letul, cu toate si9/urile, cu toat2 <iin/a lui 'e MArtille, <ata
lui Enguerrand de MarignA?...
M
M M
)u; acu=area asta 0ns'2i90nt2toare, MArtille se cutre9ur2 ? Ea tia 'rea
;ine ce o ate'ta, c"iar ne%ino%at2. O ast<el de acu=are nu 0nse9na dec0t
9oartea, cea 9ai gro=a%2, 0n c"inuri i <l2c2ri?
6ns'2i90ntat2 de tea92 , 0i 0ncruci2 90inile, ridic2 asu'ra 'oso9or0tului
'ersona1 'ri%irea ne%ino%at2 a oc"ilor ei ca cerul i, cu %ocea sla;2, ca de
c2'rioar2 0n agonie, 9ur9ur2D
> O? do9nule, ce %-a9 <2cutC...
Era aa de neate'tat2 aceast2 0ntre;are, at0t de dureroas2... %2dea o
'rice'ere aa de ad0nc2 a gro=a%ului ade%2r, c2 orice a'2rare, oric0t de
eloc%ent2, ar <i '2rut deart2 i ne'otri%it2, du'2 aceast2 strigare, care s'unea
totul.
Fo%it 0n ini92, Galois st2tea 9ut, =2'2cit, g0ndind 9ereuD
> E i9'osi;il? E 9onstruos? 8re;uie s-o <ac s2 <ug2.
)e g0ndea la toate aceste lucruri, dar era ne"ot2r0t... 8ot ce 'rice'ea e c2
si9/ea o a9e/eal2 de groa=2 la g0ndul ca s-o dea 'e 90na c2l2ului 'e co'ila
aceasta, c2reia nu-i 9ai dorea 9oartea i 'e care %oia s-o sca'e acu9, din
toate 'uterile lui.
H2r2 s2-i dea sea9a de cele ce <2cea, se duse la <ereastr2, ;o9;2nindD
> Boate <ugi 'e aici?... Ascult2 co'il2 eu...
> Monseniore? Monseniore? url2 0n 9inutul acela o %oce, a9 g2sit lucrul?
A9 g2sit %ra1a? Bleste92/ie? E 0n ag"ias9atar, su; icoana Maicei Do9nului,
acolo a ascuns-o %r21itoarea?...
&o9andantul arcailor d2du ;u=na 0n sal2, cu <igurina de cear2 0n 90n2?
+.
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
6n acelai ti9', solda/ii lui intrau cu to/ii ;leste90nd gro=a%. 6ntr-o cli'2
MArtille <u 0ncon1urat2, luat2 'e sus...
6n92r9urit de groa=2, nu 0n <a/a arest2rii MArtillei, dar de ce 0ntre%edea
n2sc0nd 0n <undul ini9ii lui, Galois ur92 s2 se 'li9;e 0ncoace i 0ncolo >
t2cut > ca 0ntr-un %is.
Du'2 c0te%a 9inute, 09;r0ncit2 9o1icete de escorta tur;at2, MArtille trecea
'untea <ort2re/ei 78e9'le:.
&a o u9;r2 de =09;et de o ne92rginit2 a92r2ciune 0i 0n<lori 'e ;u=e i
o'tiD
> 4tia9 ;ine c2 u9;ra =idurilor acestora or s2-9i 0ng"e/e %ia/a?...
6ntre Galois i gu%ernatorul <ort2re/ei 8e9'lierilor, trans<or9at2 0n
0nc"isoare de B"ili''e cel Hru9os, a%u loc o scurt2 l29urire. A'oi, contele de
Galois 0nc2lec2 i, la 'as, 0ncet, co%0rit de g0nduri gro=a%e, se 0na'oie la
Fu%ru.
MArtille, <u luat2 de doi te9niceri, care 0nc"in0ndu-se i <2c0nd o droaie de
cruci, > o 09'inser2 'e 1u92tate 9oart2 'e o scar2 care co;ora 0n <undul
'290ntului i o arunc2 0ntr-un <el de groa'2 de c0te%a 'icioare '2trate, a'oi
i=;ir2 cu 'utere ua de <ier a carcerei...
MArtille r29ase ad0ncit2 0n ;e=na t2cut2, ase92n2toare 0ntunericului unui
9or90nt... 6n linitea aceasta de'lin2 nu r2suna altce%a dec0t un 'lesc2it
9onoton, regulatD erau stro'ii de a'2, care se adunau 'e ta%an i care 'icau 0n
;2ltoaca ce aco'erea 'odeaua te9ni/ei...
6n ad0ncul no'/ii acesteia care-o 09're19uia str2luceau 'uncte a;ia
0ntre=2rite cu o lic2rireD era silitra care aco'erea =idurile 9or90ntului...
VIII. TURNUL NESLE
&u toate aerele lui r2=;oinice, Gautier dJAulnaA,era 9ai 'rudent dec0t
<ratele lui, nu %o9 =ice > 0ns2 > i 9ai 'u/in %itea=. Dar B"ili''e era un ;ra%
dintre aceia care nu %or s2 stea de %or;2 cu 'ri9e1dia. 6n situa/ia su<leteasc2 0n
care se a<la, cu o dragoste <2r2 de leac 0n su<let, <2r2 nici o sc2'are, el c2uta cu
sete 'rile1urile de a se eN'une 'ri9e1diilor i d2duse ideea 'ro%oc2rii lui
MarignA.
&"e<liu, iu;ind %ia/a uoar2, 'urt0nd 9ereu gri1a s2 nu i-o 0ncarce cu nici
un ;aga1 senti9ental, Gautier ar <i %rut s2 tr2iasc2 i s2 g2seasc2 c0rciu9i
de9ne de el@ aadar, Gautier, un c"ili'irgiu i 1u92tate, tia s2-n<runte
'ri9e1dia, dar g2sea ne'otri%ite oca=iile de a-i eN'une degea;a, lo%iturilor,
gru9a1ii s2i 'uternici.
+
Mic"el #$%aco
Ast<el, du'2 ce 'ri9ir2 %i=ita o9ului care le d2dea 0nt0lnire la turnul Nesle,
Gautier, 0nce'u 'rin a se 0nc"ide c0t 9ai ;ine i a 'une lac2te la ui, d0ndu-i
'2rerea "ot2r0tD
> Nu ne duce9? E tot o curs2, 'e care ne-o 0ntinde MarignA. Dar 'rea e
cusut2 cu a/2 al;2. Broti ne 9ai crede. E u9ilitor, =2u. O s2 i-o 'un i 'e asta
la socoteal2.
> Ne %o9 duce? "ot2r0 B"ili''e.
> Drace?... EN'lic2-9i, te rog, 'entru ce tre;uie nea'2rat s2 ne duce9 s2
ne <ac2 terci =;irii cu care MarignA ne0ndoios c2 %a %eni la turnul NesleC&2 tu
ai 'o<t2 s2 9ori, te-n/eleg... dac2 o iu;eti 'e regin2 i regina e o s<0nt2? Dar
9ie, <rate, > 9ie 9i-s dragi a90ndou2 'rin/esele i, 9ii de draci? ar <i... 'rea
de oaie dac2 n-a <ace-o 92car 'e una, din dou2, s2 92 iu;easc2. Deci, nu
%2d...
> Nu %o9 g2si nici un =;ir, 0l cur92 B"ili''e. Dac2 MarignA ar <i tiut c2
sunte9 aici, 0n loc s2 ne tri9it2 o iscoad2 ca s2 ne atrag2 0n curs2, ar <i tri9is
%reo dois're=ece arcai i, acu9,... a9 <i 'rintre cei dre'/i?
> 3ei?....c2 ;ine 9ai =ici?... 3aide9 dar i la turnul Nesle. Mai cu
sea92..., stai 'u/in?...
Gautier se a'ro'ie de <ratele s2u. )e 0n%eselise gro=a%, <2cea cu oc"iul i
c"i'ul 0nc0ntat 'arc2-i s'uneaD
> O"? O"? da, desigur... asta e?
> &e s2 <ie, dragul 9eu GautierC
> Nite 'o%eti, 'e care 9i le-a istorisit la un c"e<... des're un turn...
oarecare.Acu9 9i-aduc a9inte... E %or;a c"iar de turnul Nesle 0n istoriile
acele...
Gautier 'u<ni de r0s.
> 4i, ce /i s-a 'o%estitC Ia s2 %ede9?
> #icea... #icea... &iudat lucru, %e=iC... &ic2 uneori <erestrele turnului
Nesle se lu9inea=2... Unii =ic c2 0n unele no'/i au =2rit o <e9eie de o
<ru9use/e r2'itoare... O"? dar de o <ru9use/e, tiiC de care ar <i geloas2 c"iar
i regina Margareta.
> Hrate? 9ur9ur2, cel2lalt, te rog, nu a9esteca nu9ele ne'ri"2nit al
reginei 0n 'ala%rele a9orurilor grosolane a cine tie c2rei de'ra%ate...
> Bas9eC Be %ia/a 9ea? #i <a'te reale, autentice. Nu e c0rciu92 din strada
Gal dJA9our i din strada 8ire%ac"e, unde s2 nu se %or;easc2 de asta, ca de
un lucru a;solut sigur? )e =ice c2, <e9eia asta stranic2 '0ndete 'e trec2tori i
,c0nd %ede %reunul care-i 'lace, 0l 9o9ete cu c0ntecul i-i <ace cu 90na... i,
cic2 , atunci se aud 0n turnul Nesle =go9ote de c"e< care /in '0n2 t0r=iu.
> Ascult2? Grei s2-/i s'unC Adesea a9 trecut 'rin <a/a turnului, 'e sear2,
I-
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
0n s'eran/a c-o s2 <iu i eu alesul 'entru %reo noa'te a <ru9oasei aceleea
necunoscute...
> 4i, ai %2=ut-oC 0ntre;2 B"ili''e, =09;ind.
> Niciodat2. Aa c2, %e=i ;ine, nu s-ar <i 'utut s2 nu 92 ;age-n sea92. N-
a9 %2=ut dec0t 'ietrele negre i cr2'ate ale turnului %ec"i, =2;relele
0ns'2i90nt2toare ale <erestrelor i a'a 9ocirloas2 a '0r0ului care curge <urios la
'icioarele lui, 'ier=0ndu-se 9ugind, ca i cu9, du'2 ce s-a atins de acele
'ietre, )ena ar <i c2rat cu ea su<letele 9or/ilor 0n2untru...
> Ei %e=i? 4i, ai 0nt0lnit %reodat2 'e %reunul din acei 'o<ti/i la 'etrecerile
nocturneC
> &e s2 <ieC... Nici 'e unul? 4i, n-a9 0nt0lnit 'e ni9eni care s2 <i cunoscut
aa ce%a... Dar, dac2 disear2 %o9 da cu oc"ii de da9a 9isterioas2C Dac2 9i-o
=09;iC... )au, dac2 /i-o sur0de /ieC
> 6n ca=ul 2sta , nu 9-a duce. Dar nu-i ni9ic ade%2rat, drag2 Gautier? Fa
ur9a-ur9ei, ce-9i 'as2, c0nd acela care ne c"ea92 e un du9an al lui
MarignA. Asta-i 'rinci'alul. 4i,... e destul? De-ar <i c"iar dracul, o9ul acela, i
tot 0l %oi ;inecu%0nta, dac2 ne %a 9i1loci o r2=;unare a tat2lui i a 9a9ei
noastre?...
3ot2r0rea <iind luat2, cei doi <ra/i ate'tar2 cu ner2;dare 9inutul ar2tat
'entru 0nt0lnirea cea tainic2.
Be la nou2 i 1u92tate, 'ornir2, trecur2 )ena, nu 'e 'odurile care erau
;arate i 0nl2n/uite, de cu sear2, ci 9ul/u9it2 unui ;arcagiu ;ine%oitor, aa c2
'e la orele =ece se a'ro'iar2 de Nesle.
8urnul 0i 0n2l/a silueta d2r2'2nat2 0n noa'tea 0ntunecoas2 i era
ase92n2tor c"iar n2lucirii unei sentinele titanice, c"iar 0n <a/a %ec"iului Fu%ru,
care, de 'artea cealalt2 a a'ei, 0i 'roiecta 'e cerul 9o"or0t , a9estecul
cl2dirilor sale, al turnule/elor i al =idurilor 09're19uitoare. 4i, cele dou2
ar2t2ri <antastice 'al'itau 0n negur2, '2reau c2 se 'ri%esc ca i cu9 ar <i a%ut
s2-i dest2inuiasc2 taine gro=a%e...
Deodat2, Gautier 'use 90na tre9ur0nd2 'e u92rul <ratelui s2u.
> Ai %2=utC =ise el 0ncet.
> &eC
> Herestrele turnului s0nt lu9inate... o"?... lu9inate... 0ntoc9ai cu9 se
istorisete 0n 'o%estirile de la AgnRs Biedeleu?
B"ili''e d2du din u9eri.
> Deoarece acela care ne c"ea92 ne atea't2 c"iar 0n turn, tre;uie s2 <i
a'rins <2cliile.
> Ade%2rat? o<t2 Gautier, cu un sus'in.
6n cli'a aceea, o u9;r2 r2s2ri l0ng2 ei.
I1
Mic"el #$%aco
B"ili''e recunoscu sau cre=u c2 recunoate silueta o9ului care se 0n<2/iase
i la Hroid9antel.
El se a'ro'ie i o'tiD
> MarignA.
> Mont<aucon? r2s'unse o9ul, care 'orni dre't s're turn, <2c0ndu-le se9n
s2-l ur9e=e.
&u 90inile 'e 90nerele s'adelor , ei se su'user2 i, 0n cur0nd, a1unser2
0naintea unei 'or/i 1oase, a c2rei ;oltitur2 era cr2'at2.
> Intra/i, gentilo9i? )unte/i ate'ta/i?
B"ili''e arunc2 o 'ri%ire scrut2toare 0n l2turi > dar totul era linitit...i,
a'oi , ar <i <ost i 'rea t0r=iu s2 dea 0na'oi.
El intr2 cel dint0i. Gautier 0l ur92. D2dur2 0ntr-o sal2 9are 'odit2 cu
les'e=i de 'iatr2, unde nu era nici o 9o;il2 i-n <undul c2reia 0nce'ea o scar2
0nco%oiat2.
6n 9inutul acela, cu9 se-ntorcea, B"ili''e 0l %2=u 'e o9 0nc"i=0nd 'oarta
<2r2 =go9ot, <2r2 nici o sc0r/0itur2, tr2g0nd =2%oarele i 0ntorc0nd 0n ;roasc2
c"eia 'e care o ascunsese su; 9antia lui.
)e cutre9ur2.
82cerea ad0nc2 ce do9nea 0n turn, <rigul care 'arc2 li se l2sa din ;ol/ile
)2lii 'e u9eri, 9ic2rile o9ului, toate astea <2cuser2 s2 i se str0ng2 ini9a de
'resi9/iri triste... dar c2l2u=a 0nce'use s2 urce sc2rile...
> A<urisit2 trea;2? o'ti Gautier, tre;uie s2 recunosc c2 dac2 ceea ce se
istorisete e ade%2rat, doa9na cu 0nt0lnirile i-a ales un loc 'rea trist 'entru
'etreceri. M2 trec nu9ai <iori 'rin ira s'in2rii?... Fa 'ri9ul eta1 i9'resia asta
'ieri deodat2. Era un a'arta9ent ;ine 0nc"is, c2ldu/, cu 9o;ile <ru9oase, cu9
a%eau to/i ;urg"e=ii ;oga/i de 'e %re9ea aceea 0n casele lor, 09'odo;ite >
0ndeo;te > cu o 'rice'ere 'er<ect2 de ceea ce nu9i9 noi 7con<ort:. &2ci 'e
%re9urile acelea, lu9ea tr2ia 0n cas2, uli/ele Barisului <iind 'rea de'arte de a <i
ceea ce s0nt ast2=iD ade%2rate saloane de 'li9;are, con%ersa/ie i a<aceri.
Fa al doilea eta1, r29aser2 i 9ai ui9i/i. B"ili''e i Gautier dJAulnaA <ur2
introdui 0ntr-o od2i/2 ta'etat2 cu /es2turi alese, cu <otolii 09'odo;ite cu 'erne
groase. 6n aer 'lutea un 'ar<u9 'l2cut, 'e care Gautier 0l as'ir2 9or92ind
ui9it, 0n;u1orat la <a/2D
> Aici 9iroase 9ai <ru9os ca la AgnRs ?...
6ns2 o 0ngri1orare ne92rginit2 0l cu'rinse 'e B"ili''e. &2l2u=a dis'2ruse.
Dar 0n cli'a c0nd o9ul trecu 'ragul uii din <und, <2c0ndu-le se9n s2 ate'te,
B"ili''e 0i =2rise c"i'ul, su; gluga care se 9icase 'u/in 0ntr-o 'arte.
El tres2ri i, a'uc0nd ;ra/ul <ratelui s2u, 0i o'tiD
> Dracu s2 92 ia, dac2 c2l2u=a noastr2 nu sea92n2 cu cine%a... 'e care l-
I!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
a9 %2=ut adesea, de la <ereastra noastr2, din strada Hroid9antel?
> Ei ai? 4i, cu cineC
> &u )tragildo?
> &u 'a=nicul leilor regaliC
> Da? 4i al leilor reginei?
> Ei ai > &e %rei s2 =ici cu astaC )e =ice c2 i eu se92n ca dou2 'ic2turi
de a'2 cu regele nostru, Fudo%ic?... 4i, cu toate astea, din nenorocire, nu s0nt
regele, c2ci dac2 ar <i s2 <iu, 9ii de draci? a 0nce'e 'rin...
Gautier n-a%u %re9e s2 0nire nenu92ratele 'etreceri de care ar <i "u=urit,
dac2 ar <i 'urtat c"i'ul regesc, de care-i '2rea destul de r2u c2 nu-l a%ea... &ei
doi <ra/i r29aser2 deodat2 ca tr2sni/i, 0ntoc9ai ca acei oa9eni care s0nt 'ui 'e
neg0ndite 0n <a/a realit2/ii de necre=ut.
Ua se desc"ise larg i 0naintea oc"ilor le a'2ru o ca9er2 so9'tuoas2,
necu'rins2, lu9inat2 de ase candela;re, cu c0te ase <2clii de cear2 ro=2 i a
c2ror lu9in2 ;l0nd2 r2s'0ndea un <u9 uurel i 'ar<u9at. 6n <und era un ;u<et,
'e care se a<la un ser%iciu de argint, cu9 nu 'utea a%ea dec0t regeleD i;rice,
%ase de <ructe, <ar<urii, solni/e ciudate i sticle 're/ioase i lucrate cu
9eteug. 6n <a/2, 'e o eta1er2, st2teau 0nirate <el de <el de ;ucate i o 9as2
str2lucitoare 0i ate'ta oas'e/ii, 09'odo;it2 cu <lori rare, care nu 'uteau s2
'ro%in2 dec0t din %reo ser2 dintre cele 9ai 0ngri1ite.
Fa 9as2 edeau trei <e9ei.
6ntre <iecare era un scaun gol.
Deci, tre;uia s2 soseasc2 trei 9usa<iri...
6n <a/a celor trei necunoscute, care a'2ruser2, deodat2, ca nite =0ne, sau ca
nite <antas9e, B"ili''e i Gautier dJAulnaA r292seser2 ui9i/i. 6i cu'rinsese,
un <el de s<0real2, o a9or/eal2 a si9/urilor, datorita 9ires9elor r2s'0ndite de
<2clii i, totodat2, o surescitare a s'iritului, care-i <2cur2 s2 se cread2
trans'orta/i, dintr-o dat2, 'e t2r09ul %reunui %is 9inunat.
6ntr-ade%2r, cele trei <e9ei erau de o <ru9use/e r2'itoare. Gor;i9 de
<ru9use/ea <or9elor tru'eti c2ci c"i'urile le erau 9ascate cu negru i nu li se
%edeau dec0t gurile, roii ca nite rodii, care ar <i 0n<lorit su; s2rutul ar=2tor al
soarelui )'aniei, cu9 i oc"ii, sc0nteind ca stelele 'e cerul negru al no'/ilor de
iarn2.
8oate trei erau cu gru9a1ii, s0nii i ;ra/ele goale. Burtau roc"ii <orte su;/iri,
dintr-un <el de tarlatan, 'e care o <e9eie des<r0nat2 din c0rciu9a de la Gal
dJA9or n-ar <i 0ndr2=nit s2 le 'un2... roc"ie <2cut2 0nadins ca s2 de=;race
acele ad9ira;ile statui, care '2reau c2 s0nt co'ii du'2 =ei/ele Bant"eonului...
dar nite co'ii 'line de %ia/2.
Una dintre ele se ridic2 'u/in i, cu o %oce 0ngereasc2, gr2iD
I+
Mic"el #$%aco
> Bo<ti/i? Intra/i, do9nilor, i lua/i loc l0ng2 noi, '0n2 c0nd o sosi 'rietenul
%ostru Buridan, <2r2 de care nu %o9 0nce'e acest os'2/. B0n2 atunci %o9
asculta 9u=ic2 i %o9 %or;i de dragoste. &2ci, tre;uie s2 %-o s'une9, tot ce
a9 <2cut ca s2 %2 aduce9 '0n2 aici a <ost doar un 'reteNt. Ade%2rul e c2
sunte9... s2 =ice9, trei surori... da, trei surori 0ndr2gostite de %oi... )ora 9ea,
Basit"$e, e 0ndr2gostit2 de du9neata senior B"illi'e, '0n2 la 9oarte. 8"alie se
to'ete de dragul du9itale, senior Gautier, i eu Ugl$ ard 0n 'ara dragostei
du'2 seniorul Buridan?...
Du'2 ce-i <2cur2 're=ent2rile su; nu9ele celor trei =ei/e, <iicele lui Eu'iter
i ale Generei, doa9na <2cu un se9n gra/ios celor doi <ra/i 'e care-i 'o<ti s2
stea 1os.
&u%intele astea ciudate, neruinarea <renetic2 a 92rturisirii de dragoste,
s'lendida ne'2sare a /inutei i a costu9elor, ne're%ederea scenei care '2rea
conce'ut2 de i9agina/ia 0n delir a %reunui ;ard 'asionat, 9isterul ;ogat al
decorului aceluia... u9'luse de ui9ire 9intea celor doi <ra/i, dar dac2 lui
B"ili''e i se '2rea c2 'er%ersitatea celor trei necunoscute de'2ea 9arginile
o9eneti, se g0ndea, cu toat2 ne'2sarea de su'ersti/iile e'ocii lui, c2 a%ea >
'oate> a <ace cu o a'ari/ie in<ernal2.
6nc0ntat, a'roa'e r2cnind, dar 'alid, Gautier 0nainta <er9ecat, aiurit, i se
ae=2 l0ng2 aceea care se nu9ea 8"alie.
> E ;lond2? se g0ndea el. Be legea 9ea, ast2 sear2, ador ;londele.
4i, cu9 c2uta =adarnic s2 s'un2 %reun cu%0nt necunoscutei, 0i li'i doar
;u=ele > ca un 9o1ic > 'e u9erii ei al;i, s2rutare ad0nc2, care o <2cu s2
tresar2 'e des<r0nat2, c2ci cu9 a9 'utea nu9i ast<el de <e9eiC...
6n 9o9entul acela Gautier 'orni 0ntr-un r0s ciudat 0n care 'lutea > de ;un2
sea92 > i 'u/in2 ne;unieD
> Aadar, ;ra%ul nostru Buridan o s2 <ie de-al nostruC
> 8re;uia s2 <i %enit '0n2 acu9, =ise cu %ocea tre9ur0nd de ner2;dare,
aceea care 0i dase singur2 nu9ele de Ugl$.
> Dar d-ta seniore B"ili''e, ce ate'/i ca s2 te ae=i l0ng2 sora 9ea
Basit"$eC N-ai au=it c2 te iu;ete... Nu %e=i c2-/i 0ntinde ;ra/eleC...
Un neca= ascuns tre9ura 0n glasul acelei care rostea %or;ele acelea ciudate.
Balid ca 9oartea, B"ili''e dJAulnaA sta 0n 'icioare 0n acelai loc, <2r2 nici o
9icare.
4i ,cu9 9u=ica %iolelor 0nce'use s2 r2sune > o 9u=ic2 tot at0t de dulce, de
9isterioas2 ca i 'ar<u9ul <2cliilor, ca ar9onia <lorilor 9inunate care se
%este1eau 'e 9as2, o 9elodie creatoare de sen=a/ii 'er%erse i de l0nce=eal2
ne;un2 > ca acea 9u=ic2, aa de ciudat2 0n curioasa-i si9'litate,care
0nce'use s2 se r2s'0ndeasc2 0n acorduri de'2rtate care '2reau s2 co;oare din
II
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
%0r<ul turnului sau din cer, Gautier a'uc2 o sticl2 de argint, 'lin2 cu un %in
aro9at, %2rs2 %aluri de ru;in 0n cu'a de cristal a 8"aliei i-i u9'lu '0n2-n
gur2 cu'a lui 'e care o ;2u dintr-o r2su<lare, =ic0ndD
> Beau 'entru ne9uritorul st2'0n care 0n%2l92ete lu9ea 0n 9inun2/iile
%iselor des<r0nate i-n%ing2toareD A9orul? Beau 'entru %oi =ei/e sau
9uritoare, <iicele cerului sau ale iadului, <ru9use/i su%erane, i 'entru tine
<er9ec2toare 8"alie, al c2rui sur0s 92 0n<ioar2 de %olu't2/i ne9ai'o9enite...
3aide, <rate, a'ro'ie-te, dac2 te in%it2? Fas2-/i o cli'2 gri1ile, 'e care le %ei
relua la ieirea din acest turn@ s2 tr2i9 un ceas 0n acest %is, deoarece a9 a1uns
la el... &0t des're 9ine, 92 las 'rad2 <ar9ecului care 9-a cu'rins, c"iar de-ar
<i s2 9or?...
> Bine-ai %or;it? strig2 aceea care se nu9ea Basit"$e. Dar, ad2ug2 ea cu o
ironie, care a%ea ce%a lugu;ru, <ratele du9itale nu 'are c2 ar <i tot aa de
galant ca d-ta?... Nu9ai dac2 nu 9-ar g2si 9ai 'u/in <ru9oas2 dec0t o g2sete
seniorul Gautier 'e sora 9ea 8"alie...
> Doa9n2, =ise B"ili''e adres0ndu-se Ugl$ei, adic2 celei care '2rea c2
diri1ea=2 totul, doa9n2 a dori s2 %or;esc nu9ai cu D-%oastr2 singur2.
&u un gest nec21it, Ugl$ lo%i 0n 9as2 cu un cioc2nel de argint.
O ser%itoare sosi > t0n2r2, <ru9oas2, tot aa de 'u/in 09;r2cat2 ca
st2'0nele ei, 0n stare s2-i 0nde'lineasc2 ser%iciul la 9as2 <2r2 s2 strice ar9onia
orgiei.
> BuridanC 0ntre;2 Ugl$.
)er%itoarea d2du din ca' negati%. O roea/2 de <urie se 0ntinse 'e 'u/inul ce
se =2rea din <a/a 9ascat2 a Ugl$ei.
> Bine, ;o9;2ni ea. A sunat uns're=ece i seniorul Buridan nu %ine. H2r2
0ndoial2 c2 nu cunoate legile curteniei... &a do9nul? ad2ug2 d0nsa ar2t0nd 'e
B"ili''e.
> Doa9n2, re'et2 B"ili''e, doresc s2 %2 %or;esc... nu9ai du9nea%oastr2.
Boate c2 %e/i ;ine%oi s2 92 ierta/i a<l0nd cau=ele atitudinii 9ele care, dre't
%or;ind, o 92rturisesc ,'oate s2 'ar2 stranie.
Era o 'olite/e at0t de ad0nc2 i de no;il2 0n cu%intele i accentul t0n2rului,
0nc0t doa9na '2ru con%ins2.
> )2 se ser%easc2 9asa, =ise ea scul0ndu-se. De9nul Gautier %a a%ea
;un2%oin/a s2 /in2 de ur0t c0te%a 9inute surorilor 9ele, 8"alie i Basit"$e...
> De-ar <i =ece, strig2 cu-ng09<are Gautier cu 'a"arul 0n 90n2, cu
dragostea 0n su<let, %oi g2si cu%intele 'otri%ite <iec2reia dintre ele?
4i, cu c0te un ;ra/, cu'rinse 'e 8"alie, care era 0n st0nga lui, i 'e Basit"$e,
care-i edea la drea'ta , i-ntr-o 0ndoit2 s2rutare, 9ur9ur2D
> Be ce a9 9ai s<0nt? a9 /inut 'ie't 0ntr-o sear2 la Gal dJA9our, la 'atru
I,
Mic"el #$%aco
'rin/ese... i sunte/i aici nu9ai dou2?...
Fa cu%0ntul de 7'rin/ese:, 'e care Gautier 0l a=%0rlise 0n c"i' ne%ino%at,
cele dou2 <e9ei tres2rir2... Mu=ica 0nde'2rtat2 0i ur92 9elodia 0n care uneori
'2rea c2 trecea ca o adiere de %aiete i de 'l0ns@ <2cliile de cear2 0i ardeau
9ereu <lac2ra lor 'ar<u9at2, care uneori '2lea ca <l2c2rile lu90n2rilor
<unerare... 6n sala aceea de orgie, 'este 9asa s'lendid2, 'rintre <e9eile
su'er;e 'line de neruinare, 'este ;2r;atul acela care se 09;2ta cu 'ro'riile lui
g0nduri de a9or, treceau su<l2ri de g"ea/2, a'2sau t2ceri <une;re, i se '2rea c2
'este gru'ul ciudat al lui Gautier, 8"aliei i Basit"$ei ,09;r2/ia/i, 0n cli'a
aceea, 9oartea 0i 0ntindea ari'ile uriae i 0ntunecate...
IX. MARGARETA DE BOURGOGNE
6n odaia 9ic2 ce 'receda sala ser;2rii ,B"ili''e dJAulnaA nu se 9icase din
loc. O %2=u 'e cea care se nu9ea Ugl$ scul0ndu-se de la 9as2, %enind s're el
i se ae=2 1os. B"ili''e r29ase 0n 'icioare. 6n /inuta <e9eii se <2cu o
sc"i9;are aa de neate'tat2... deodat2 ea 0i '2ru at0t de 90ndr2 i
dis're/uitoare, de o de9nitate aa de 9aiestuoas2, 0nc0t ,uit0nd a'roa'e
9onstruosul s'ectacol 'e care-l a%usese su; oc"i, i cu%intele at0t de
i9'rudente, 0nc0t '2reau incontiente, B"ili''e se-nc"in2 ad0nc 0n <a/a-i, cu un
res'ect ne92rginit.
> &e-ai s2-9i s'uiC 0ntre;2 ea cu un ton 92re/ i rece.
4i, cu9 B"ili''e, a c2rui ini92 =%0cnea ne;un2, a c2rui 9inte era 'rea
=2'2cit2 de a%entura asta 9inunat2, t2cea, ea ur92D
> Aceea, 'e care o nu9esc sora 9ea, Basit"$e, aceea care te-a re9arcat ,
aceea care /i-a 92rturisit dragostea 'e care ai <2cut s2 0ncol/easc2 0n ea, aceea
c2reia i-ai <2cut un a<ront at0t de insult2tor, este o <e9eie din 0nalta ;urg"e=ie,
senior B"ili''e. Ea ar 'utea s2 se r2=;une 'e dis're/ul du9itale. Dar aceast2
'rieten2, al c2rei su<let e 9ai curat dec0t 'o/i ;2nui, aceast2 'rieten2 care s-a
l2sat t0r0t2 0ntr-un 9inut de ne;unie i de =2'2ceal2, nu e ca'a;il2 de un ast<el
de gest. 6n ea totul e nu9ai ;un2tate. Bo/i s2 %or;eti <2r2 tea92. &e ai de
s'usC
> &2 s0nt un ;iet o9 care nu-9i 9ai a'ar/in, doa9n2, c2 o 'asiune ne;un2
"ot2r0t2,... ne;unie a %ie/ii 9ele, 0ngri1orare a no'/ilor 9ele, delirul %iselor
9ele, 92 'oart2 'rin %ia/2 ca 'e un cor' <2r2 de su<let,... c2 nici una din
'ri%irile 9ele, nici unul din g0ndurile 9ele, nici o <2r09i/2 din ini9a 9ea,
c"iar de a %rea oric0t de 9ult, nu se 'ot 0ndre'ta s're alte <e9ei dec0t s're
aceea...
IL
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
El se o'ri cu un gest %iolent. Necunoscuta 0l 'ri%ea cu un <el de 9irare, ca
i cu9 'oate c2 nu 'rice'use c2 9ai 'ot eNista ast<el de iu;iri.
> Iu;etiC 0ntre;2 ea, cu glasul 09;l0n=it.
> Da, doa9n2? r2s'unse B"ili''e cu un <el de de=n2de1de.
> 4i,... 'rietenul du9itale Buridan... iu;ete i el, care n-a %oit s2 %in2C
> Buridan, doa9n2CDac2 ar <i aici %-ar r2s'unde singur.Eu n-a9 '2truns
0nc2 secretele ini9ii lui, =ise B"ili''e 0nclin0ndu-se.
> Hoarte ;ine, eti tot at0t de credincios 0n 'rietenie ca i 0n dragoste...
&ine ar 'utea s2-/i <ac2 o cri92 din astaC 8re;uie s2 92 9ul/u9esc s2 in%idie=
'e aceia care-/i s0nt 'rieteni i 'e aceea 'e care o onore=i cu dragostea
du9itale?
6n <a/a ironiei reci a necunoscutei, B"ili''e 0i cl2tin2 ca'ul 'alid, ca de
cear2. Dis'erarea i se strecur2 'e ;u=e. &a to/i 0ndr2gosti/ii sinceri, care
su<er2, si9/ea ne%oia de a <i 90ng0iat cu o co9'2ti9ire, care s2-i 'otoleasc2
durerea cu o lacri92 care s2-i r2coreasc2 ini9a.
> Doa9n2, =ise el, cu %ocea 0n2;uit2, nu tiu dac2 aceea 'e care o iu;esc
e de in%idiat, dar, ceea ce tiu, e c2 eu s0nt <oarte de 'l0ns?
> Ea nu te iu;eteC 0ntre;2 <e9eia 9ascat2, cu acea curio=itate %ie, care
09'inge 'e <e9ei s2 se interese=e de toate istorisirile de dragoste i s2 se
a9estece 0n ele.
> Ea nu 9-a %2=ut niciodat2, =ise B"ili''e cu %ocea 9o"or0t2. )au dac2,
din 0nt09'lare, 'ri%irea ei a c2=ut asu'ra 9ea, acea 'ri%ire a alunecat
ne'2s2toare asu'ra ato9ului de 'ra<, ce s0nt 0n oc"ii ei...
> O"? O"? Aa,... e %reo no;il2C
> Da?... o no;il2?
> De la curte, 'oateC
> Da, doa9n2, de la curte?
> Nu te 'ot 0ntre;a de nu9ele ei... i, cu toate astea,... iart2-92
do9nule, nu 92-9'inge o curio=itate de r0nd... te %2d at0t de nenorocit... O"?
niciodat2 n-a9 %2=ut 0n 'ri%iri ;2r;2teti, lacri9ile 'e care le %2d 0n oc"ii
du9itale...
> E ade%2rat, doa9n2, ge9u B"ili''e i=;ucnind 0n lacri9i, 'l0ng... i
;inecu%0nte= aceast2 9il2 care, o cli'2, a <2cut s2 %2 tre9ure %ocea... 'l0ng,
doa9n2, 'entru c2 aceea 'e care o iu;esc este 'rea sus 'entru dragostea 9ea.
> )o/ia %reunui 0nalt conte sau ;aronC
> Bentru c2 o ador, ur92 B"ili''e eNaltat de de=l2n/uirea 'asiunii lui, cu9
adori o "i9er2 'e care n-ai s-o a1ungi niciodat2, o ilu=ie care e 9ai 9ult un %is
du9ne=eiesc dec0t o realitate '290nteasc2?Bl0ng, 'entru c2 e 'uritatea a;solut2
0n acelai ti9' cu <ru9use/ea care te scoate din 9in/i? Bl0ng, 'entru c2, dac2 e
I*
Mic"el #$%aco
cea 9ai ne%ino%at2, e i cea 9ai sacr2 i tot at0t de %enerat2 de un 'o'or
0ntreg, ca i cu9 ar <i o s<0nt2?
> O"? g0<0i necunoscuta, cu%intele astea 0n<l2c2rate 92 tul;ur2?
> Mai 'l0ng, =ise B"ili''e, 'entru c2 st2 9ai sus, deasu'ra 9ea, dec0t stau
cei 9ai no;ili ;aroni, cei 9ai 90ndri 'rin/i, 0nc0t a;ia din <undul 0ntunericului
unde se t0r2te dragostea 9ea, 0ndr2=nesc s2 ridic oc"ii asu'ra-i, ca s're o stea
0nde'2rtat2, de care nu te 'o/i a'ro'ia niciodat2?
Necunoscuta se scul2 deodat2, drea't2, cu s0nul 'al'it0nd, cu g0tul str0ns, i
strig2D
> Nu e dec0t o <e9eie 0n Hran/a de care se 'oate %or;i ast<el?
B"ili''e 'use genunc"iul 0n '290nt i, cu un accent de 'asiune ase92n2tor
accestului credincioilor care %or;esc Di%init2/ii, o'tiD
> Margareta?...
> ReginaC...
> Da... Regina?...
Necunoscuta scoase un /i'2t gro=a%, nel29urit, un strig2t 0n care era
;ucurie, orgoliu, o 9irare ne92rginit2, un regret cu9'lit i > 'oate > o
ad0nc2 co9'2ti9ire...
A'oi c2=u 0n 1il/, str0ng0ndu-i cu a90ndou2 90inile s0nul =;uciu9at.
> Regina? re'et2 B"ili''e scul0ndu-se 0n 'icioare. G2 s'unea9, doa9n2,
c2 s0nt un ;iet tru' <2r2 de su<let, o <iin/2 care nu 9ai e st2'0n2 'e sine, un <el
de ne;un... %ede/i c2 a%ea9 dre'tate... Nu-9i 'are r2u c2 a9 l2sat s2-9i sca'e
secretul acestei iu;iri ne;une 0n <a/a du9itale, care-9i eti o necunoscut2...
c2ci taina aceasta a %rea s-o strig 0ntregului '290nt, dar, %ede/i doa9n2, c2 nu
9ai 'ot sta un 9inut 9ai 9ult aici i c2 tre;uie s2 92 ierta/i, cu9 se iart2
ne;unii.
> R290i ?...6/i ordon? gr2i cu o s<or/are cu9'lit2 necunoscuta, %2=0ndu-l
'e B"ili''e 0ndre't0ndu-se s're u2.
6n cu%intele ei 'lutea o s'ai92 net2l92cit2...
Doa9na din turnul Nesle, aceea care 'urta nu9ele orgolios de Ugl$, ceea
ce 0nsea9n2D )'lendoare... se =;2tea 0ntr-o e9o/ie ciudat2.
)e a'ro'ie de B"ili''e. 6l a'uc2 de 90n2. 4i, B"ili''e dJAulnaA si9/i c2
acea 90n2 <in2, ner%oas2, ardea. &u %ocea 0ntret2iat2, rug2toare i st2'0nitoare
totodat2,ea %or;i 0ntret2iatD
> Bentru ce de=n2d21duietiC... Boate c2 aceea de care ne %or;eti nu e de
nea1uns, du'2 cu9 cre=i? Dac2 ar a%ea 0n oc"ii ei s'ectacolul acestei iu;iri,
care 92 9ic2 '0n2 0n su<let, 'oate c2... i ini9a ei ar 'al'ita, ca a 9ea...
> Gis, ne;unie? o'ti B"ili''e, =dro;it de g0ndurile lui.
> Ascult2-92? o %reau... &unosc... Iat2? 6/i %oi s'une i secretul 9eu?Nu
I.
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
s0nt o ;urg"e=2... s0nt o doa9n2 de la curte... &unosc 'e regin2? O"?
8re9uriC...
> 8re9ur, 9ur9ur2 B"ili''e 0nne;unit, s2 92 si9t at0t de a'roa'e de o
<iin/2 care %ede =ilnic 'e regin2, care se a'ro'ie de ea... 0i %or;ete.
&u un a%0nt 'asionat, t0n2rul duse la gur2 90na 'e care o /inea 0ntr-a lui i o
s2rut2 '2ti9a <2c0nd-o 'e str2in2 s2 tresar2.
> O cunosc 'e Margareta, ur92 ea cu %ocea 0n2;uit2, =dro;it2@ 0i 'ot
s'une ce 'asiune /i-a ins'irat... &red... s0nt sigur2 c2 %a <i 9icat2...
> Doa9n2?... o"?... ce s'une/iC...
> Ade%2rul?... Margareta, 'oate, nu e ne%ino%at2, du'2 cu9 o cre=i? 4i
Margareta e o <e9eie? Are i ea o ini92, care %i;rea=2...
Un <el de delir se de=l2n/ui 0n necunoscuta, care '2rea a'roa'e gata s2 se
s<0reasc2.
> O <e9eieC... A"? nu e o alta 9ai 0n<ocat2. Nici o <e9eie nu iu;ete
dragostea 9ai 9ult ca ea? Ascult2? O"? Ascult2 '0n2 la s<0rit? 4tii ce e o
s2rutare de-a MargareteiC 4tii ce co9oar2 aco'er2 9antia regal2, 'e care o
arunc2 'e u9erii eiC... 4tii c2 su<letul ei 'oate s2 r2s'und2 'asiunilor
delirante,... c2 regina e <e9eie, 90ndr2 de a <i <e9eie, i c2 acei, 'e care i-a
str0ns odat2 0n ;ra/e, 9or de dis'erare, i c0t de siguri s0nt de a nu 9ai 0nt0lni 0n
%ia/2 o ast<el de %olu'tate?...
B"ili''e se d2du trei 'ai 0na'oi i, %0n2t la <a/2, cu 90na 'e s'ad2, ;0l;0iD
> Doa9n2, ai insultat-o 'e regin2? Ai necinstit-o, ca i cu9 ar <i o
des<r0nat2?... o des<r0nat2 ca du9neata?...
> ReginaC strig2 necunoscuta, cu un "o"ot de r0s ne;unesc.
6n acelai ti9', ea l2s2 s2-i cad2 9antia i rea'2ru cu9 era la-nce'ut, cu
s0nul gol, cu 'ie'tul ;2t0ndu-i, cu tru'ul de-a;ia aco'erit de o /es2tur2 <oarte
uoar2...
> Mul/u9ete lui Du9ne=eu, ur92 B"ili''e, cu %ocea 0n2;uit2, c2 eti
<e9eie. &2ci, de erai ;2r;at, 1ur 'e tot iadul c2 /i-a <i %0r0t insultele 'e g0t, cu
s'ada asta?
> ReginaC re'et2 necunoscuta cu acelai accent de 'asiune desc2tuat2...
Iu;eti 'e reginaC...
> O"? ;0l;0i B"ili''e, de ce nu e ea aici s2 92 t0r2sc la 'icioarele ei, ca s2-
i cer iertare... O"? iertare... iertare 'entru insultele care, din cau=a 9ea, 0i
9urd2resc nu9ele s<0nt?
> 6n genunc"i dar, B"ili''e dJAulnaA? strig2 Margareta de Bourgogne,
l2s0nd s2-i cad2 9asca. 6n genunc"i 0n <a/a reginei tale?...
E<ectul acestor cu%inte <u =dro;itor. 809'it, =2'2cit, 'rostit de groa=2 i de
e9o/ie B"ili''e dJAulnaA sta tr2=nit, cu oc"ii <ici asu'ra <e9eii aceleia ca
I
Mic"el #$%aco
asu'ra unei 'r2'2stii <2r2 de <und... &e%a gro=a%, '2ru c2 se s<0ie 0n el , 0n
cli'a aceea nenorocit2.
Gisul lui de iu;ire se s<0rea 0n noroi? Regina era o <e9eie 'ierdut2?
6n<ocat2, Margareta se a'ro'ie re'ede de el, 0l cu'rinse-n ;ra/e i-i o'ti cu
%ocea stins2D
> Mai s'une ,o"? 9ai s'une c0t 92 iu;eti? Mai 09;at2-92 cu cu%intele
<er9ec2toare care tre9urau adineauri 'e ;u=ele tale?... 8e iu;esc, B"ili''e. 8e
iu;esc i s0nt a ta?...
> BuridanC
> Nu?... Nu te 9ai g0ndi la ce /i-a9 s'us... 6l ur2sc 'e acest Buridan? Be
tine te iu;esc?...
El se s9uci cu 'utere i se-nde'2rt2, 'rostit, ne;un de durere, s'eriat de
dis'erarea care urla 0n el?
)2 nu <ie iu;it de regin2, s-o iu;easc2 de de'arte, <2r2 n2de1de, era iadul...
)-o %ad2 'e regin2 'urt0ndu-se ca o des<r0nat2, s-o aud2 %or;ind ca o <e9eie
de strad2, s2 si9t2 s<0iindu-se 0n el acea <loare de adora/ie, s<0rindu-se %isul
de ne92rginit2 <eciorelnicie,... era 9ai 9ult dec0t iadulD era o durere de o9,
s<0ietoare, gro=a%2.
> &eC ge9u Margareta, 92 res'ingiC&e-nsea9n2 astaC M2 iu;eti? Ai
s'us-o? &u%intele tale r2sun2 0nc2 din <undul ini9ii 9ele? Ei ;ine, te iu;esc?
De n-ar <i dec0t o or2, te iu;esc i s0nt a ta?...
Un urlet de <urie cris'2 ;u=ele Margaretei, care, la r0ndul ei, se trase 0na'oi,
r2cnind ca o 'anter2 r2nit2. Bri%irea 'e care i-o arunc2 B"ili''e dJAulnaA <u
0ngro=itoare. 8ot aa 'ri%esc i ;leste9a/ii, din legendele ;i;lice, cerul care li
se-nc"ide 'e %eci...
El 0i arunc2 'ri%irea aceea de dis'erare su;li92 i, <2r2 nici un gest, se-
ndre't2 s're ua 'e care o desc"ise i iei...
6n 9inutul acela, Margareta de Bourgogne se re'e=i la un <el de gong,
at0rnat 0ntr-un col/ al od2ii, a'uc2 un ciocan i lo%i cu 'utere. Gongul r2sun2
cu %uiet, un sunet gra%, sole9n, <une;ru, care se r2s'0ndi i <2cu s2 %i;re=e tot
turnul Nesle, din te9elii '0n2 la aco'eri.
Fa sunetul acela 'relung, care dete't2 ecouri lungi, lugu;re, =%oni ce%a ca
un <rea92t, 0n eta1ul al treilea, adic2 deasu'ra s2lii de ser;2ri. )e au=i un
u9;let re'ede, de 'ai 0n<unda/i, i=;ituri 0n2;uite, =2ng2nit gr2;it de ar9e,
a'oi 'e scar2 0nce'ur2 s2 co;oare nite <iin/e ne;2nuite...
4i, 0n cli'a c0nd, <2r2 s2-i dea sea9a de ce <2cea, uit0nd de <ratele s2u,
uit0nd unde era i ce c2uta acolo, B"ili''e dJAulnaA 0nce'use s2 co;oare scara,
se tre=i 'rins deodat2 > 'e la s'ate, ridicat, dus 0n eta1ul de sus,... ar9ele 0i
'ierir2, iar ;ra/ele i 'icioarele 0i <ur2 legate de 90inile as're a ase oa9eni, i
,-
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
'us 0n ne'utin/2 de a se 9ai a'2ra.
)2 se a'ere? Nici nu se g0ndea?... Dar, 0n cli'a c0nd se si9/i 0nc2tuat ast<el,
0ncerc2 ce%a ca un <el de ;ucurie a9enin/2toare i strig2D
> Hii ;inecu%0ntat2 Moarte,... tu, sc2'are su're92? Hi/i ;inecu%0nta/i, %oi
care o s2 92 ucide/i?...
> Hii 'e 'ace, do9nule dJAulnaA, r2s'unse ;at1ocoritor o %oce, acest lucru
se %a <ace 0n linite i cu toat2 re'e=iciunea 'e care o doreti? Dar e 'entru
0nt0ia oar2 c0nd aud 'e cine%a ;inecu%0nt0ndu-92 0n turnul Nesle?
4i, o9ul se a'lec2 s're B"ili''e, care recunoscu <a/a <r290ntat2, o;ra1ii
sla;i, oc"ii ironici i sur0sul sc"i9onosit al lui )tragildo.
> Oas'e/ii turnului Nesle? > 9ur9ur2 t0n2rul 0ngro=it.
> 3ei?... Dac2 tiu s2 nu92r, eti al a'tes're=ecelea? &u no;ilul d-tale
<rate <ace o'ts're=ece. Hru9oas2 socoteal2 i care > ne <ace onoare, c2ci...
Dar acest no;il senior nu 92 9ai aude... Bune/i-l 0n col/ul acela i "ai s2-l d29
gata?
B"ili''e nu 'utuse s2 ra;de 9ai 9ultD un gea92t gro=a% str2'unsese
'ie'tul nenorocitului t0n2r i-i 'ierdu cunotin/a...
8ot 0n cli'a c0nd B"ili''e dJAulnaA <usese 'rins, o alt2 ceat2, de %reo o't-
=ece ini 0nar9a/i cu 'u9nale, n2%2lir2 0n sala os'2/ului. Gautier era la 9as2,
0ntre cele dou2 'rin/ese. R2sturnat 0n <otoliu, cu <a/a 09;u1orat2, cu oc"iii
sc2'2r2tori i cu li9;a 0nc2rcat2, ;ol;orosea lucruri stranice, de care cele
dou2 <e9ei r0deau cu 'o<t2, <iecare din ele turn0ndu-i s2 ;ea la <iecare 9inut,
ca s2-l eNcite i 9ai 9ult...
Fa =2ng2nitul <une;ru al gongului, ele s2rir2 0n sus, s'eriate, cu ini9a
;2t0ndu-le 'uternic... c2ci nu era 0nc2 ceasul... ora "idoas2, c0nd 9usa<irii
turnului erau da/i 'e 90na lui )tragildo. De a;ia 0nce'ea orgia, sau 9ai ;ine
=is nu-nce'use 0nc2...
> &e e astaC ;ol;orosi Gautier.Geni/i 0ncoace c2'rioarele 9ele? o"? ur92
el, cu un "o"ot, care <2cu s2 tre9ure cristalurile de 'e 9as2 0n 09;r2c29intea
lor de aur, cine s0nt oa9enii acetiaC...Ne %in 0n a1utor, ca s2 goli9 sticlele
acestea res'ecta;ileC Bo<ti/i, %ite1ilor, 'o<ti/i la ;2utur2? Gautier dJAulnaA %2
in%it2, 'e crucea 9ea, i o s2...
Dar nu 9ai 'utu scoate nici o %or;2. Unul dintre oa9eni 0i a=%0rlise o c0r'2
0n 1urul ca'ului i-l leg2 ;ine la gur2. Be 1u92tate de=9eticit, Gautier 'use
90na 'e sa;ie, dar s'ada 0i <u =9ucit2. 6n acelai ti9', 0ncerc2 s2 se scoale i
se-9'iedic2, 'rins de 'icioare i de 90ini... Bri%i 0n 1uru-i cu oc"ii r2t2ci/i i
%2=u c2 cele ce se nu9eau 8"alie i Basit"$e dis'2ruser2 din sal2.
O s'ai92 gro=a%2 0l cu'rinse... Be/ia i se risi'i ca <u9ul c0nd su<l2 %i1elia.
4i, 0n 9inutul gro=a%, c0nd se si9/i luat 'e sus, 'rice'u de ce ni9eni nu 9ai
,1
Mic"el #$%aco
%2=use niciodat2 'e %reunul dintre acei care intraser2 0n turnul Nesle?
G0ndul 9or/ii 0l cu'rinse, cu toat2 "idoasa ei a9enin/are... El nu %oia s2
9oar2?... )e-ncord2 0ntr-o s<or/are dis'erat2 i, 0n acea s<or/are, c2luul 0i c2=u
de la gur2.
> )2ri, B"illi'e? )2ri <rate?... > url2 el. > A1utor, drag2 8"alie? A1utor,
Basit"$e iu;it2?.... O"? Mi-a/i s'us c2 92 iu;i/i?... Mi-a/i dat ;u=ele %oastre?...
4i , acu9... 92 l2sa/i s2 9or?...
#;ieretele lui Gautier care, c"iar 0n acel 9inut su're9 9ai a%ea oarecare
0ncredere 0n cele dou2 necunoscute i se credea 0nc2 iu;it, se stinser2 'e scar2.
> O"? e 0ngro=itor, 9ur9ur2 'rin/esa Blanc"e.
> )2 sc2'29 'e acest nenorocit, care ne-a <2cut s2 r0de9 at0ta? >
;ol;orosi Eeanne, gal;en2, ca de cear2.
Margareta, care sta a'lecat2, cu sudoarea 'e <runte, ascult0nd strig2tele
s<0ietoare ale lui Gautier, d2du din ca' cu as'ri9e i =iseD
> Aceti oa9eni ne-au recunoscut? 4tiu cine sunte9...
> Atunci s2 9oar2, strigar2 cele dou2 'rin/ese, cutre9ur0ndu-se.
A1uns la al treilea eta1 al turnului, Gautier dJAulnaA %2=u c2 se a<la 0ntr-o
odaie 9are, ne9o;ilat2, u9ed2, ase92n2toare cu cea de 1os. 6l l2saser2 1os i
=ece oa9eni 0l /ineau.
Nu 9ai striga... Oc"ii 0ncrunta/i 0i r2t2cea de colo '0n2 colo.
Deodat2, 'ri%irea 0i c2=u asu'ra <ratelui s2u, culcat ca i el, 'e les'e=i, la
c0/i%a 'ai, dar 'e care ni9eni nu-l /inea.
Oc"ii i se u9'lur2 de lacri9i i 0ng0n2D
> )2r9anul 9eu <rate? F-au i o9or0t?... &u toate astea, el a %rut s2
%in2?...Adio, %itea=ul 9eu B"ili''e... 4i %oi, ;andi/i, ce 9ai ate'ta/i, de nu 92
o9or0/i, ca 'e elC...
> R2;dare, ce dracu?...
> )tragildo? 9or92i Gautier 0ns'2i90ntat de ce 0ntre%edea 9ai groa=nic 0n
a%entura lui, )tragildo e '2=itorul leilor regelui? )tragildo aiciC...
4i, cu oc"ii "ol;a/i, cu ner%ii 0ncorda/i, de 'arc2 st2teau gata s2-i
'lesneasc2 0n s<or/area ce-o <2cea ca s2 sca'e, cu un <el de curio=itate ne;un2,
ur92rea 9ic2rile lui )tragildo. 4i, atunci, groa=a se ad2ug2 s'ai9ei. >
)'ai9e, ca de co9aruri, se ad2ugar2 s'ai9elor care-i rodeau creierul...
&u o <r0ng"ie, )tragildo leg2 o ;ucat2 uria2 de <ier de <undul unui sac de
'0n=2 groas2, 'e care-l 90nuia iute ca un o9 o;inuit cu o ast<el de trea;2...
Gautier 'rice'u?...
N-au s2-l 0n1ung"ie?... &2ci s0ngele las2 ur9e? )0ngele acu=2? Degea;a se
s'al2 s0ngele, el rea'are i rostete acu=2ri care <ac s2 cad2 ca'etele, c"iar de-
ar <i 09'2r2teti?...
,!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
Nu? nu-l %or 0n1ung"ia?... Or s2-l %0re 0n sacul acela 'e care greutatea
<ierului 0l %a t0r0 0n <undul a'ei?
Or s2-l arunce 0n )ena? Or s2-l 0nece?...
> O"? asta nu? asta nu? Mai ;ine o lo%itur2 de s'ad2 0n ini92? O"? sunte/i
de9oniC N-a%e/i nici ini92, nici su<letC 4i, <e9eile acelea s0nt oare <e9ei din
iad?...
> Iat2 unul? =ise )tragildo cu un r0s t2ios.
> UnulC... &u9, unulC Un sac, <2r2 0ndoial2C
Erau doi conda9na/i... deci doi saciC...
Nu? Binior, doi oa9eni a'ucaser2 'e B"ili''e, care leinase i-l %0r0r2 0n
sac, 0n singurul sac care tre;uia s2-i t0rasc2 'e a90ndoi <ra/ii 0n <undul )enei...
B2rul lui Gautier se =;0rli 'e ca'D era s2 9oar2 la un loc cu <ratele lui, era s2
9oar2 0n acea 09;r2/iare gro=a%2, c0nd %a si9/i cor'ul <ratelui s2u 'al'it0nd
0n s'as9ul su're9?...
Un sug"i/ de agonie uier2 'rintre ;u=ele %inete ale lui Gautier, i, 'arali=at
de s'ai9a a1uns2 la 'aroNis9, se l2s2 0n %oia soartei?...
&0nd 0l ridicar2 i 0l %0r0r2 0n sacul gro=a%, el nu se 9ai 09'otri%i.
6n cli'a aceea o u2 se desc"ise i un glas <e9eiesc 0ntre;2D
> )-a <2cutC
> 6ndat2? r2s'unse )tragildo.
6ntr-o ulti92 s<or/are %ital2 Gautier i=;uti s2-i ridice ca'ul, i atunci, 0n
u2, 0n 'icioare, de9ascat2, 0n%2luit2 0n 9antia-i larg2, se92n0nd cu o a'ari/ie
de 'e lu9ea cealalt2, el o =2ri 'e <e9eie i o recunoscu?...
)e ridic2, 0ntinse 'u9nul i cu %oce sole9n2 gr2iD
> Regin2 in<a92, regin2 de orgie, regin2 0ns0ngerat2, 0n nu9ele 9eu, 0n
nu9ele <ratelui 9eu, care 9oare ca i 9ine, asasinat de tine, 0n nu9ele
%icti9elor de la turnul Nesle te ;leste9? Margareta de Bourgogne ,;leste9at2
s2 <ii?...
6n cli'a aceea, sacul <u str0ns legat... A'oi, %reo dois're=ece oa9eni 0l
a'ucar2, 0l ridicar2 i, 'este c0te%a 9inute, a1unser2 cu trista lor 'o%ar2 'e
'lat<or9a turnului.
> B2gare de sea92? ordon2 )tragildo. &u9'2ni/i ;ine? Arunca/i ;ine,
de'arte, 0n curent? Una... Dou2... 8rei?...
)e au=i un strig2t 0n2;uit. )acul s'intec2 aerul i dis'2ru 0n ad0ncul
;e=nei... A'oi, )tragildo, a'lecat 0n gol, ascult2 =go9otul a'ei care cli'oti, s2ri
0n sus i c2=u cu %aiete ase92n2toare ;leste9elor... A'oi se <2cu linite
ad0nc2.
> &2l2torie ;un2? strig2 el.
> O9ul acela 9-a ;leste9at? 9ur9ur2 Margareta de Bourgogne.
,+
Mic"el #$%aco
4i, <lu%iul 0i ur92 cursul, ne'2s2tor i linitit... 8otul se s<0rise...
B"ili''e i Gautier dJAulnaA erau 0n <undul )enei?
X. BURIDAN
Du'2 ce a9 istorisit cu9 0i 'etrecuser2 seara cei doi <ra/i, tre;uie nea'2rat
s2 s'une9 cu9 i-o 'etrecuse Buridan 'e a sa. Blec0nd de la "otelul dJAulnaA
i din strada Hroid9antel, Buridan se-ndre'tase s're "ale. )e g0ndea la ciudata
0nt0lnire, 'e care i-o dase <e9eia aceea necunoscut2. Era a'roa'e "ot2r0t s2 nu
se duc2 la turnul Nesle. Nu c2 ar <i a%ut ;2nuieli "ot2r0te, 09'otri%a aceleia
care-i =icea du9anca lui Enguerrand de MarignA, dar i se 0n%0rteau alte gri1i
0n ca'.
78re;uie, 0i =icea el u9;l0nd re'ede, s2 regle= din ast2 sear2 toate, ca s2-
9i <ie =iua de 90ine li;er2. Deci, dac2 %oi s<0ri la %re9e, 92 %oi duce la
8urnul Nesle, c"iar nu9ai s2-l cunosc 'e du9anul du9anului 9eu. Dar e
'ro;a;il c2 n-a9 s2 s<0resc 0nainte de dou2s're=ece noa'tea... At0ta 'agu;2?
N-a9 s2 92 duc?... M0ine? ad2ug2 el cu un sus'in. &e 92 atea't2 90ineC
)cu9'a 9ea MArtille 09i %a anun/a c2 tat2l s2u, sti9atul &laude Fescot, se
0n%oiete la <ericirea 9eaC... O s2 %e=i, s2r9ane Buridan, c2 n-ai s2 ai acest
noroc, c2ci te-ai n2scut 0ntr-o =odie rea, cu9 =icea %r21itoarea aceea, care /i-a
citit 0n 'al92, 0ntr-o =i... &u9 o c"ea92 oareC... Ma;el?... Da, aa o c"ea92.:
&u9 a1unsese 0n <a/a st0l'ului de in<a9ie de la 3alle i 9onolog2 ast<el,
du'2 %ec"iul o;icei al a9ore=a/ilor 0n 'articular, i-n general al 'ersoanelor
care si9t ne%oia, la teatru sau 0n ro9ane, s2 s'un2 'u;licului ce g0ndesc, i
cu9 0i =icea, aceste lucruri destul de triste, 'e care, cu toate astea, le
de=9in/ea o s'eran/2 ascuns2,... deodat2 un o9 0i t2ie calea =ic0ndD
> Bucurie, onoare i noroc, seniorului Buridan?... A9 onoare s2 %2 salut
cu res'ect seniore i s2 %2 ure= tot ce dori/i?...
O9ul era nu9ai =dren/e, cu o '2l2rie n2;2d2ioas2 'e ca', aco'erit cu o
9antie larg2, 0nciucurat2, ridicat2 0ntr-o 'arte de o sa;ie enor92.
> &eC ;o9;2ni Buridan, ast2 sear2 0nt0lnesc nu9ai oa9eni care 92
cunosc i 'e care nu-i cunoscC &ine etiC
> Grei s2-9i cunoti nu9ele sau ocu'a/iaC
> Mai 0nt0i, nu9ele t2u.
> Fancelot Bigorne.
> Hru9os nu9e. Acu9... ocu'a/ia?
> Os0ndit la 9oarte?
> &e s'uiC
,I
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> #ic, conda9nat s2 <iu s'0n=urat cu <unia de g0t... 69'odo;it cu aceast2
<ru9oas2 cra%at2 de in, s2 92 ;2l2ng2nesc 0n %0nt, '0n2 9i-oi da su<letul?
&"iar a=i di9inea/2 tre;uia s2 a9 onoarea s2 <ac sa<teaua s'0n=ur2torii de la
Mont<aucon.
> A"? A"?... 8e recunosc acu9. 8u eti acela care tre;uia s2 <ii s'0n=urat
0n <a/a regelui i care, <ugind, ai <2cut 9o1icia s2 nu dai Maiest2/ii sale aceast2
re're=enta/ie carag"ioas2...
> 8oc9ai aa, seniore? r2s'unse Fancelot Bigorne, 0nc0ntat de aceast2
glu92 9aca;r2. Nu 9i s-au s'us 9inciuni c0nd a9 au=it c2 Buridan e un
to%ar2 %esel?
> 4i, ce %rei de la 9ineC &e ai s2-9i s'uiC
> A9 s2-/i s'un, c2 a9 o 9ie de lucruri de dest2inuit i... c2, dac2 %ei %rea
s2 92 ascul/i, cred c2 n-o s2-/i 'ar2 r2u... O %or;2, ur92 acest o9 cu tonul 9ai
gra%. A=i di9inea/2, gra/ie du9itale, a9 'utut s2 <ug. 4i, a'oi, c0nd alergai 'e
c0nd era9 ur92rit, ai g2sit 9i1locul s2 r2storni cu 'ie'tul calului du9itale...
> Be acei care %oiau s2 te 'rind2C Dre't %or;ind, n-a9 <2cut-o 0nadins...
> 39? 8re;uie s2 te cred?... Fa ur9a ur9ei nu <ace ni9ic. 6/i datore=
%ia/a, asta-i tot ce tiu. &eea ce e, iar2i sigur, e c2 Fancelot Bigorne nu uit2
niciodat2 nici insulta, nici ;ine<acerea. Acu9, senior Buridan, dac2 %rei s2-9i
s'ui unde i c0nd 'ot s2-/i %or;esc...
> &0ndC... Ei ;ine, c0nd %ei %rea. UndeC... )trada )aint-Denis. 4tii, la
<ir9a celor 78rei Magi:C... DaC... Ei ;ine, casa de al2turi de 7&ei 8rei Magi:
a'ar/ine doa9nei &"o'inel, 'ersoan2 9atur2, res'ecta;il2, 9ai %enera;il2 ca
oricare i 'e care o %enere=, 'entru c2-9i d2 locuin/2 <2r2 s2-i 'l2tesc. M2 %ei
g2si acolo.
Fancelot Bigorne salut2 '0n2 la '290nt i dis'2ru du'2 col/ul unei
ulicioare, 'e c0nd Buridan, <2r2 s2 se 9ai g0ndeasc2 la acea ciudat2 0nt0lnire, 0i
ur92 dru9ul i se 0ndre't2 s're 'ia/a GrR%e.
Acolo, 0n <a/a casei cu st0l'i, unde se-ntruneau consilierii 9unici'ali, 0ntre
st0l'ul de eNecu/ie de 'e 'ia/a GrR%e, unde erau eN'ui ;0r<itorii i
s'0n=ur2toarea, unde se s'0n=ura ca9 0n toate =ilele, acolo, deasu'ra uii cu
gea9l0c a unei case cu 0n<2/iare <ru9oas2, o <ir92 enor92 se leg2na 0n %0ntul
care ;2tea dins're )ena. Hir9a aceea re're=enta o <loare de crin. 4i casa era
"anul 7Hloarea de &rin:, <oarte con%ena;il, %i=itat 9ai cu sea92 de tinerii
gentilo9i, studen/ii ;oga/i i oa9enii 0n c2utare de a%enturi...
H2r2 s2 se o'reasc2, Buridan str2;2tu sala cea 9are, 'lin2 de c"e<lii, care
1ucau ta;le. 6n cli'a aceea 'atronul strig2 cu o %oce r2guit2D
> Iat2 se9nalul stingerii lu9inii?... A<ar2 gentilo9i... a<ar2 ;ra%i
studen/i?... A<ar2 dragi clien/i?
,,
Mic"el #$%aco
> )2 te ia ciu9a?
> )2 te =g0l/0ie <rigurile '0n-ai cr2'a?
> )2 te-arunce 8artorul 0n <undul celui 9ai <ier;inte ca=an?
Astea <ur2 urletele care, ur9ate de alte ging2ii, 'ri9ir2 ulti9atu9ul
'atronului i, cu toate astea, tur;0nd de neca=, lu9ea se su'unea i 9ul/i9ea
se 09'r2tia 0ncet.
Buridan 1udec2, <2r2 0ndoial2, c2 ordonan/ele nu-l 'ri%eau, c2ci, du'2 cu9
a9 s'us, du'2 ce trecuse 'rin sal2, '2trunse 0ntr-o od2i/2 retras2, unde doi
oa9eni '2reau s2 c"e<uiasc2 ae=a/i 0n <a/a unor resturi de 'ui i a unei tarte
0ntregi 'recu9 i a 9ai 9ultor sticle goale i dou2-trei 0nc2 'line...
> Bine-ai %enit Eean Buridan? strigar2 cei doi oa9eni, ridic0nd 'a"arele.
> Bine %-a9 g2sit ,RiVuet 3audrAot, regele ;reslei gre<ierilor, i
Guillau9e BourrasVue, 09'2ratul Galil$ei.?... Ei, ;ine %ite1ilor, a/i <ost ;ine
trata/iC A/i 90ncat i ;2ut de-a1unsC
> Ordinele tale, Buridan, > =ise Guillau9e BourrasVue > au <ost
eNecutate 'unct cu 'unct de res'ecta;ilul st2'0n al casei... Ne-a9 u9<lat ca
nite calta;oi de &r2ciun...
> Da, ad2ug2 RiVuet 3audrAot, dar Buridan n-a %enit s2 92n0nce cu noi
'r0n=ul 'e care ni l-a dat,... cel 9ai ;un 'e care l-a9 90ncat, de c0nd cu
s2r;2toarea ne;unilor. A9 dat gata tot, dar 9ai e de ;2ut, se a9estec2
BourrasVue. Bea, Buridan, ;ea, <rate?... 6n s2n2tatea ta?
Buridan 0i 'ironi oc"ii %er=i i sc0nteietori asu'ra celor doi ;e/i%i i g0ndiD
> Iat2-i gata 'entru orice?
4i ,0ng"i/ind dintr-o sor;itur2 'a"arul 'e care i-l u9'luse ,se re=e92 de
9as2 i le %or;iD
> Acu9 asculta/i-92...
> Atea't2, ;ol;orosi RiVuet 3audrAot, atea't2 s2 <ac trei '2r/i <r2/eti
din turta asta, c2ci 'rinci'iul <r2/iei este egalitatea... Aa st2 scris 0n Aristotel...
> Ei a? r2s'unse Guillau9e BourrasVue, 0n ;at1ocur2, cre=i c2 Aristotel...
Restul se 'ierdu 0ntr-un "o"ot de r0s. Aceti doi 0nc"in2tori ai lui Bac"us erau
'ersona1e serioase i de sea92. Unul era regele gre<ierilor PBasoc"eQ, cel2lalt,
09'2ratul Galil$ei.
&ititorul s2 nu cread2 c2 acele titluri erau deri=oriile titluri ale unor regate
i 09'2r2/ii 0nc"i'uite. )e %a %edea 0n cur0nd, ce 'uternice asocia/ii erau
regatul Basoc"ei i i9'eriul Galil$ei.
Acu9, ne 9ul/u9i9 s2 s'une9 c2 titlurile acelea 'o9'oase erau dintre
cele 9ai autentice, deoarece regele Hran/ei le recunotea @ 9onar"ilor Hran/ei
le-a tre;uit secole 0ntregi s2 'oat2 distruge 9onar"iile Basoc"ei i a Galil$ei@
cele dou2 9onar"ii ;ene<iciau de 'ri%ilegii 'uternice, iar e<ii lor de-o
,L
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
autoritate care a 'utut s2 concure=e 'e aceea a 're<ectului Barisului, a
e'isco'ilor i a Uni%ersit2/ii?
Bentru 9o9ent, cei doi 9onar"i, c2rora > cu9 a9 %2=ut > le 'l2tise
Buridan un c"e<, erau ;e/i... de %in, de discu/ii <iloso<ice i de 0nduioare.
&u tot nu9ele lui %i1elios, Guillau9e BourrasVue era un o9 cu 0n<2/iare
'anic2, cor'olent,gras, ru9en, '2r0nd 0ntodeauna ad0ncit 0n cuget2ri
9isterioase, 9ai cu sea92 0n ceasul c0nd digera un 'r0n= ;un, cuget2ri, care,
de o;icei, tre;uiau s2 <i <ost 'l2cute, c2ci un %enic =09;et de <ericire 0i <lutura
'e ;u=ele c2rnoase.
&u toate c2 era 9ai sla;, 9ai uscat, 9ai ner%os 0n 9ic2ri RiVuet 3audrAot
nu-i d2dea, cu9 se =icea 'e atunci, ;ucata lui c0inilor, > eN'resie care s-a
'2strat '0n2 0n =ilele noastre, din %re9ea de'2rtat2 c0nd c0inii <2r2 st2'0n
9iunau 'e toate str2=ile. &a i 'rietenul s2u BourrasVue, 3audrAot a'recia
90ncarea ;un2 i ;ea cu 'l2cere o oal2 de "i'ocras. Dar nu se 0ngr2a at0ta,
c2ci era un te9'era9ent 9ai nelinitit.
&a9 ast<el erau cei doi ini c2rora, 0n seara aceea neuitat2, Buridan %enise
s2 le istoriseasc2 lucruri 9isterioase, 0n od2i/a retras2, din <undul c0rciu9ei ale
c2rei o;loane <useser2 0nc"ise de 9ult ti9'.
&are erau tainele aceleaC De care 9ari "ot2r0ri %oia s2 le %or;easc2
BuridanC
O s2 a<l29 0n cur0nd.
Deoca9dat2, 'orni/i 0n 'o%estea noastr2 i doritori s2 l2s29 0nt09'l2rilor
rostul lor <iresc, ne %o9 a;/ine de a trage cu urec"ea la cele ce ascultau cu
at0ta 0ncordare regele Basoc"ei i 09'2ratul Galil$ei.
Dar, n-ar <i dre't s2-i '2r2si9 'e Buridan i cei doi to%ar2i ai s2i , c"iar
aa,... de tot.
Bro'une9 cititorului s2-i 0nc"i'uie > i 0ntotdeauna 0/i 'o/i 0nc"i'ui tot
ce %rei > c2 a ;2ut 0n to%2r2ia noastr2, i 'e 0ndelete, o can2 de "idro9el, 0n
sala cea 9are, 0n care, 'e un scaun, s<or2ia 'atronul c0rciu9ii ,'e c0nd
Buridan, 3audrAot i cu BourrasVue stau de %or;2, 0n od2i/2.
6n s<0rit, ua od2i/ei se desc"ise i Buridan a'2ru, ur9at de 09'2rat i de
rege care se cu9'2neau 'e 'icioare, s'ri1inindu-se unul de cel2lalt.
El dete't2 'e cr09ar, 0i 'l2ti socoteala i, ua de a<ar2 <iind 0ndea1uns de
0ntredesc"is2, regele, 09'2ratul i a%enturierul ieir2, saluta/i '0n2 la '290nt de
'atronul de la 7Hloarea de &rin:.
6n cli'a aceea 'a=nicul de noa'te ,cu <elinarul 0n 90n2, trecea 0ncet, de-a
lungul st0l'ilor care sus/ineau casa consilierilor 9unici'ali i care r2s2reau
ciudat din noa'te, cu <or9ele lor <antastice.
&u glasul lui gra% i t2r2g2nat, 'a=nicul strig2 0n t2cerea ad0nc2D
,*
Mic"el #$%aco
> Au ;2ut uns'r2=ece ceasuri? Bari=ieni, dor9i/i 0n 'ace? 8otul e linitit?...
&a i c0nd ar <i de=9in/it asigurarea 'a=nicului, ;urg"e=ilor 0n<unda/i su;
'la'u9ele 'aturilor lor, nite u9;re 0nce'ur2 s2 9iune la col/urile str2=ilor,
<ulgere de o/el sc0nteiar2 0n ad0ncul 0ntunecat, i > deodat2 > %aiete
0nde'2rtate, /i'ete de groa=2 r2sunar2 0n t2cerea no'/ii.
> )2ri/i, 92 o9oar2? Hoc? 3o/ii? > Ti'etele rarilor trec2tori ataca/i i
des'uia/i '0n2 la c29a2, <2r2 ca ni9eni s2 se sinc"iseasc2, nici 92car stra1a
de noa'te, care era alc2tuit2 din =ece oa9eni, co9andan/i de un sergent, trecea
uneori cu 'asul 0ngreunat de so9n i de ar9e.
> Adio, scu9'i 'rieteni, =ise Buridan, care se o'ri 0n a'ro'ierea Fu%rului.
Regele Basoc"ei 0l a'uc2 de ;ra/ul st0ng i 09'2ratul Galil$ei de cel dre't.
> &u9, adioC 9iorl2i Guillau9e BourrasVue. )2 nu ne 9ai des'2r/i9,
Buridane. Ne-ai <2g2duit c2 o s2 'etrece9 noa'tea 09'reun2. Buridane, nu 92
'2r2si toc9ai 0n cli'a c0nd 9i-e at0t de sete...
> )eteC 0ng0n2 RiVuet 3audrAot 'u<nind de r0s. Dar <oa9eaC... Buridane,
ai =is c2 o s2 'etrece9 noa'tea 09'reun2... Mie 9i-e <oa9e?
> )-a strigat ora uns're=ece de 9ai ;ine de o 1u92tate de ceas... E %re9ea
culc2rii?
&ele dou2 7Maiest2/i: 'rotestar2 indignate.
Buridan se ae=2 0n 9arginea dru9ului care, toc9ai, <2cea o cotitur2 i-i
0ncruci2 ;ra/ele.
> )-a 09;2tat Buridan? =ise Gauillau9e BourrasVue.
> Nu 9ai 'oate <ace un 'asC > ad2ug2 Riguet 3audrAot.
> )cu9'ii 9ei 'rieteni, se rug2 Buridan. F2sa/i-92 s2 dor9. Iat2 c0te un
gal;en la <iecare, dar > 0n nu9ele )<0ntului Fauren/iu care a dor9it 'e un
gr2tar > l2sa/i-92 s2 92 culc c"iar aici?
> Buridane, st2rui regele Basoc"ei, /i-e seteC Eu, 'arc2 a a%ea iadul 0n
g0t.
> Buridane, ad2ug2 09'2ratul Galil$ei. Nu /i-e <oa9eC... MieC... Barc2-9i
%ine s2 tur;e= de <oa9e. RiVuet, ia sea9a s2 nu 9uc din tine ?
> De unde conc"id, 0nce'u Guillau9e...
> De unde conc"id, c2 9i-e i <oa9e i sete? 0ntreru'se Buridan.
> 6n acest ca=, ;or;orosi RiVuet 3audrAot, dac2 /i-e aa de <oa9e, "aide9
0n )trada G0telor. FaD 78aie-i g0tul:, se 92n0nc2 g0te al;e, 09'2nate cu
sl2nin2, u9'lute cu castane i ru9enite 0n gr2si9e aurit2.
> Nu? ;o9;2ni Guillau9e BourrasVue, dac2-i e sete tre;uie s2 9erge9 la
7B0lnia Mare:, unde se ;eau %inuri al;e i s'u9oase, i unde '0l'0ie i se c0nt2
gloria di%inului Bac"us?...
> Asculta/i, scu9'ii 9ei 'rieteni, asculta/i? strig2 Buridan. 8u, RiVuet,
,.
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
s'une-9iD Fa ce distan/2 sunte9 de 78aie-i-g0tul:, unde =ici c2 se 92n0nc2 aa
de ;ineC
> Fa trei sute de 9etri? Uite... 'e-aici?
> 4i tu, Guillau9e, s'une-9i, la ce de'2rtare sunte9 de 7B0lnia-9are:,
unde se ;eau %inurile acelea gro=a%eC
> Fa trei sute de 9etri,... 'e acolo?
> Bine?... %a s2 =ic2 sunte9 la o egal2 de'2rtare i de 90ncare i de
;2utur2C
> E ade%2rat, strigar2 cele dou2 Maiest2/i.
> Bine? ur92 Buridan. 4i, acu9, s2 'resu'une9 c2 s0nt un 92gar...
> Un 92garC... 8uC 0ntre;ar2 0ncre9eni/i Guillau9e i RiVuet.
> Da. Un 92gar cu urec"i lungi, cu 'icioare ca <usul, cu coada 1u'uit2,...
aa, cu9 e 92garul? Unii oa9eni s0nt lei, al/ii tigri, al/ii lu'i?... Eu %reau s2 <iu
92gar.4i acu9, <ra/ilor, s2 'resu'une9 c2 acestui 92gar 0i este deo'otri%2 de
<oa9e i de sete?... 6nc"i'ui/i-%2 c2, stau ae=at la egal2 distan/2 de o 'or/ie de
or= i de-o g2leat2 cu a'2 rece... &e o s2 <ac2 92garul, Guillau9e BourrasVueC
> Be dracu? O s2 'orneasc2 s're g2leata cu a'2, 9ai cu sea92 dac2 s-o
sc"i9;a a'a 0n %in.
> 4i tu, RiVuet 3audrAot ,ce =iciC
> Be dracu? Are s-o ia s're traista cu or=, 9ai cu sea92 c0nd 0n loc de or=,
s-or =2ri ce%a '2s2ri?...
> Bate/i c09'ii, to%2r2i? =ise Buridan, c2ci 92garul, <iindu-i tot at0t de
sete ca i <oa9e, i tot at0t de <oa9e ca i sete, iar ;ietul 92gar tot at0t de
ade9enit de g2leata de a'2 c0t i de 'or/ia de or=, nu %a 'utea nici s2 92n0nce,
nici s2 ;ea?Dac2 se 0ndrea't2 s're a'2, <oa9ea 0l trage s're or=, i, dac2 %rea
s2 se duc2 s're 90ncare, setea 0l %a 09'inge s're g2leat2. Deci, el %a tre;ui s2
9oar2 de sete i de <oa9e, 'e loc... A9 =is?
> E ;eat? > ;ol;orosir2 Maiest2/ile. E ;eat 9ort?
> #ic, ur92 Buridan, c2 atras tot at0ta de g2inile de la 78aie-i g0tul: , c0t i
de %inul %ioriu de la 7B0lnia 9are:, iar eu a<l0ndu-92 la aceeai distan/2 de
<iecare dintre ele, nu 92 9ai 'ot 9ica de aici. Adio, to%ar2i?...
4i, 0ntin=0ndu-se 'e '290nt, Buridan 0nce'u s2 s<or2ie.
> Adio, dar? > ge9u RiVuet 3audrAot, =2'2cit de logica lui Buridan. M2
duc la 7B0lnia-9are: s2 ;eau gal;enul 'e care 9i l-ai dat. Adio ?
Du'2 o ulti92 'ri%ire aruncat2 lui Buridan ador9it, du'2 o ulti92 cl2tinare
de ca', regele Basoc"ei i 09'2ratul Galil$ei se 0ndre'tar2 <iecare unde-l
0nde9na su<letul, cl2tin0ndu-se i 9or92ind cr09'eie de <ra=e, 0n care 92garul
lui Buridan 1uca un rol co%0ritor.
Dar, de a;ia <2cur2 %reo dou2=eci de 'ai, c2 Buridan se i scul2, 9ai
,
Mic"el #$%aco
s'rinten ca oric0nd, i o 'orni i el... i <2r2 s2 se 09'leticeasc2 c0tui de 'u/in.
> D2-i dracului de ;e/i%i? > 9or92ia gr2;indu-se. &redea9 c2 n-a9 s2
9ai sca' de ei, toat2 noa'tea?... Acu9 a %rea s2 %2d dac2, din 0nt09'lare,
o9ul de la turnul Nesle nu 9-o <i ate't0nd... Fa ur9a ur9ei, n-a9 0nt0r=iat
dec0t o or2 i 1u92tate?...)e =ice c2 regele B"ili''e, tat2l regelui nostru, ar <i
sosit la Mons-en-Buelle cu 0nt0r=iere de dou2 ceasuri, i asta nu l-a 09'iedicat
c0tui de 'u/in s2 c0tige ;2t2lia...
M0ndru 0n sine, de a se <i co9'arat cu B"ili''e -cel-Hru9os i s2 <ie 0ntr-un
c0tig de o 1u92tate de or2 asu'ra 9onar"ului, Buridan a1unse 'e 9alul )enei,
0n a'ro'ierea turnului cel 9are al Fu%rului, care se ridica a'roa'e <a/2 0n <a/2
cu turnul Nesle.
> Herestrele s0nt lu9inate, g0ndi el, tres2rind. Deci... s0nt ate'tat.
De'arte, <oarte de'arte, r2sun2 c"e9area stra1ei de noa'te.
> Bari=ieni, a ;2tut 9ie=ul no'/ii?...
Buridan 0naint2 '0n2 la 9arginea a'ei, ale c2rei %aluri uoare <00iau 'e
9alul nisi'os. &0/i%a 'ari =dra%eni erau 0n<i'/i 0n '290nt. De <iecare dintre ei
era legat c0te un l2n/ior de <ier, care st2'0nea c0te o ;arc2.
Buridan nu e=u 9ult 'e g0nduri, de=leg2 'ri9a ;arc2, s2ri 0n ea i 0nce'u
s2 %0sleasc2 de dina'oia luntrei, du'2 cu9 era o;iceiul 9arinarilor )enei. 6n
'icioare, la s'atele ;2rcii, el se 0ndre't2 s're turnul Nesle, a c2rei =id2rie
0ntunecoas2 r2s2rea 'e <undul negru al no'/ii. 6l 'ri%ea st2ruitor, <oarte
e9o/ionat.
De unde-i %enea acea e9o/ie de care nu-i da sea9aC
R2s'unsul era <oarte si9'lu. Buridan tia s2 'ri%easc2, adic2 tia s2
culeag2, din orice 'ri%elite, 0n/elesul tre;uitor.
)unt naturi 'este care i9'resiile trec <2r2 0nti'2riri, > acestea s0nt <irile
cele 9ai <ericite, > s0nt altele care se '2trund de ele i c"iar le eNagerea=2.
Buridan era dintre aceste din ur92.
A/i ;2gat de sea92, %reodat2, cu9... cutare <a/ad2 de cas2 ;urg"e=2
cinstit2, linitit2, %2 ins'ir2, cu toate astea, deodat2, o groa=2 instincti%2C
&u9... cutare col/ de dru9, la r2s'0ntia unei '2duri, %i se 0n<2/iea=2 ca un loc
de cri92C... De unde %in i9'resiile aceleaC )unt oare nu9ai 0n %oiC )unte/i
creatorul lor incontientC Au lucrurile o 0n<2/iare care e trist2 sau %esel2C Or
<i a%0nd ele un su<let ne'2truns, care cu'rinde secrete ascunse i 'e care le
de=%2luie deodat2, trec2toruluiC
&ine 'oate tiC...
De ce, a1uns 0n 9i1locul a'ei, Buridan si9/i c2-l cu'rinde ca un <el de
toro'eal2C
De ceC... &ine %a s'uneD de ce > 0n <a/a turnului Nesle, la <el cu at0tea alte
L-
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
turnuri care 0ncon1oar2 Barisul > se a;2tu asu'r2-i o 0ntristare greoaie, un <el
de nes<0rit2 groa=2, care <2cea s2-i treac2 <iori 'rin cea<2C...
I9'resia asta <u at0t de 'uternic2, 0nc0t Buridan se 'reg2tea s2 se
0na'oie=e...
De 'e 9alul dre't, strig2tul 9elancolic al '2=itorului r2sun2 iar2iD
> Bari=ieni, dor9i/i 0n 'ace... e 9ie=ul no'/ii?
4i, de 'e 9alul st0ng, 0i r2s'unse un alt strig2t, 9ai 'relung, ce%a... ca un
%aiet trist... Era 'rista%ul 9or/ilor care 0nde9naD
> Bari=ieni, ruga/i-%2 'entru su<letul 9or/ilor?...
6n aceeai cli'2, deasu'ra ca'ului s2u, <oarte de sus, din s'a/iu, Buridan
'rinse un %uiet 0n2;uit, un /i'2t s<0ietor. I se '2ru strig2tul de agonie a
%reunei 'as2ri de noa'te, lo%it2 de 9oarte... i, 0n 9inutul acela, c0nd, lo%it de
un <el de s'ai92 9isterioas2, 0i ridic2 ca'ul, %2=u o <iin/2, sau ce%a enor9,
care se 0n%0rtea 'rin aer i c2dea... c2dea?... Ar2tarea se 'r2;ui la dou2 'al9e
de ;arca ce se cl2tin2 'uternic... A'a s2ri 0n sus... i, a'oi, totul se liniti?...
6ncet, alunec0nd 0ndelungul <lu%iului, a'oi, 'rins2 0ntr-o %iitoare, ;arca se
0n%0rti 0ntr-o 'arte i 0n alta..., se sui, se co;or0?... Acu9 era goal2. Unde era
BuridanC,
H2r2 s2 se g0ndeasc2, <2r2 o%2ire, Buridan se aruncase 0n a'2?
6n cli'a c0nd lucrul care c2dea, a1unse la su'ra<a/a a'ei, Buridan 0i dete
sea9a c2 nu era dec0t un sac?...
&u o cli'2 9ai 0nainte, el au=ise un /i'2t de groa=2, care nu 'utea %eni dec0t
din acel sac?
De aceea se aruncase 0n %aluri... 4i, se a<und2, ca s2 =ic aa, 0n '0lnia 'e
care o <2cu sacul 0n a'2, 0n 9inutul c0nd se 'r2;uea 0n 'r2'astie.
Era un 0not2tor stranic.
A1unse '0n2 la <und.
Ad0ncirea lui i a sacului se 'etrecu 0n acelai 9o9ent, i Buridan si9/i c2
90inile-i ating ce%a, ca o sto<2. )e ag2/2 de sto<a aceea i ast<el se duse cu ea
0n <undul a'ei...
6n 9intea lui, 0nne;unit2 de s'ai92, 9ugi un g0nd de groa=2. )i9/i c2-i e
<ric2,... c2 e 0n <a/a unui 9ister 0ns'2i90nt2tor?...
Acolo, 0n sacul acela, erau doi oa9eni %ii, 'e care 90inile lui 0i g"icea? Doi
oa9eni?... Asasina/iC... &u o ast<el de 9oarteC...
Fu'ta cu sacul, 0n <undul )enei, 'e c0nd a'a urla, 0n %re9e ce Buridan
si9/ea s'as9urile necunoscu/ilor, <u ase9uitoare doar ;2t2liilor 'e care
0nc"i'uirea 'er%ers2 le 'oate conce'e 0n %isele ei 0n<rigurate.
...A'a 0l luase i 'e Buridan,... a'a 0ns2 0l res'ingea?... A'a %oia s2 '2stre=e
sacul i taina lui?
L1
Mic"el #$%aco
6l 'rinse <uria... Buridan se ag2/2, 0ns2, cu din/ii, a'uc0nd sacul de gur2, i,
0n 'o=i/ia asta, se 9en/inu dou2 secunde 09'otri%a curentului... 6n acele dou2
secunde 90inile 0i r29aser2 li;ere. Asta 0i <u de a1uns. 8rase s'ada i o %0r0 0n
sto<a, care se ru'se... 6l =gudui de c0te%a ori... )acul cr2'2 0n lung... a'oi se
au=i ce%a, ca o g0lg0itur2. )u; a'2 se =;2tur2 trei u9;re nedesluite... 8recuse
de a;ia o 1u92tate de 9inut de c0nd sacul <usese a=%0rlit din %0r<ul turnului
Nesle. 4i, trei ca'ete, gal;ene ca de cear2, 0ns'2i90ntate, se i%ir2 deasu'ra
a'ei.
Buridan se scutur2, arunc2 o 'ri%ire 0n 1uru-i i =2ri ;arca, care co;ora
curentul, la %reo dou2=eci de 9etri. 6i d2du sea9a c2 cei doi necunoscu/i,
sus/in0ndu-se unul 'e altul, 0notau 'er<ect.
> Be aici? strig2 el, su<l0nd greu.
)e 0ndre't2 s're ;arc2. O a1unse, 0ntr-o ulti92 s<or/are se sui 0n ea i, sleit
de 'uteri, c2=u 'e <undul ei. A'roa'e 0n acelai 9inut, ;arca se a'lec2 0n
st0nga, a'oi la drea'ta... Buridan %2=u nite 90ini, 0ncletate ne;unete de
a90ndou2 9arginile... i, deodat2, la 9arginea din st0nga, a'2ru un c"i'
0n%ine/it... a'oi alt ca' 0n drea'ta... 'e a c2rei <a/2 era 0nti'2rit2 o dis'erare de
9oarte...
Buridan si9/i c2 s'ai9a 0i 0ng"ea/2 s0ngele... &re=u c2 tr2iete un %is
ne9ai'o9enit, gro=a%, 0n care realitate era 9ai 'u/in 0ns'2i90nt2toare, dec0t
ceea ce credea c2 desco'er2 0n dosul ei... c2ci el recunoscu acele dou2 ca'ete?
&ei doi oa9eni, 'e care 0i sal%ase, 0i erau cunoscu/i?... Bri%i ca'ul din st0nga i,
0ncre9enit, ;0l;0iD
> Gautier?...
A'oi se 0ntoarse s're ca'ul din drea'ta i, 0ntr-un <el de si9/ de ne;unie,
url2D
> B"ili''e?...
B"ili''e i Gautier dJAulnaA erau 0n sacul acelaC... Arunca/i 0n )enaC... Din
%0r<ul turnului NesleC Din acel turn, 0n care c"iar el <usese 'o<titC... &u9C...
De ceC... &e era acel turnC... &e se 'etrecea 0n elC... &e <iin/e ucigae 0l
locuiauC 6n acel 9inut, de negr2it2 0ngri1orare, nu g2sea r2s'uns cu 'utin/2
'entru gro=2%ia 0ntre;2rilor 'e care i le 'unea, c2ci cei doi <ra/i, ca 0nne;uni/i,
nu '2reau c2-l recunosc?
Boate c"iar nici nu-l %edeau?
Ridic0nd 'u9nii i <a/a a'rins2 s're cer, Gautier a9enin/2D
> 8ot e o dre'tate 'e lu9e?... Margareta,... Margareta de Bourgogne?...
Gai de tine, dac2 Gautier dJAulnaA e 0n %ia/2?
4i, B"ili''e, 0n 'icioare, cu <a/a 0n%ine/it2, 0ntoars2 s're turnul ;leste9at,
cu 'ri%irea de=n2d21duit2, 'ironit2 asu'ra <erestrelor lu9inate o'tiD
L!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> O, Margareta, tr2iesc? Bentru tine? &a s2 te sca'e, B"ili''e dJAulnaA %a
tr2i?
4i cu9, 0ntr-o 9icare <ireasc2, cei doi <ra/i se-ntorceau unul s're altul,
a90ndoi tres2rir2, c2ci a90ndoi 'rice'ur2 c2... r2s2rise ce%a 0ntre ei i-i
des'2r/ea > 'oate > 'entru %ecie?...
XI. LUVRUL
6n %re9ea aceea, &"arles, conte de Galois, du'2 ce 'usese 90na 'e
%r21itoarea MArtille, se 0na'oia la Fu%ru. &0nd '2trunse 0n sala 0n care regele i
seniorii 0l ate'tau, ni9eni nu o;ser%2 c"inul 0nti'2rit 'e <a/a sa.
Enguerrand de MarignA era l0ng2 Fudo%ic al K-lea. Brintr-o s<or/are
energic2, care 'utea s2-l o9oare sau s2-l 0nne;uneasc2, '2rea linitit i rece, ca
de o;icei.
Galois 0l 'ri%i i nu-i 'utu 0n<r0na un gest de ad9ira/ie. MarignA 0i a'2ru
0ntr-o 0n<2/iare nou2. Acest o9, 'e care-l ura din tot su<letul, era tat2l
MArtillei? Nu-l ura 9ai 'u/in ca 0nainte de a o <i %2=ut 'e <at2, dar acu9 nu-i
9ai dorea 9oartea co'ilei. 8otui, tre;uia s2 g2seasc2 9i1locul s2 o9oare 'e
MarignA i s2 o sca'e 'e <at2... el care nu lo%ise 0n MArtille dec0t ca s2 do;oare
'e 'ri9ul 9inistru?
8oate astea 0i erau 0nc2 nel29urite, c2ci dac2 MArtille a%usese asu'ra-i o
0nr0urire <ulger2toare, dac2 era 0nc2 su; %ra1a 0n92r9uririi ad9irati%e i
'asionate, resi9/it2 0n gr2dini/a cu tranda<iri, nu recunotea l29urit c2 0n
su<letul lui se strecurase un ele9ent nou, de care tre;uia s2 /in2 sea9aD
a9orul?
Da, acu9, toat2 c"estia era astaD s2-l o9oare 'e Enguerrand de MarignA,
<2r2 s2 'ricinuiasc2 %reun r2u MArtillei.
&e s2 <ac2C... Nu-i 'utea da sea9a.
O"? se g0ndea el, adineauri 'lecase9 s-o areste= 'e %r21itoare, i cu ce
;ucurie 09i =icea9 c2, la 0ntoarcere, %oi strigaD 7)ire, aceast2 %r21itoare are un
tat2? Acel tat2 este Enguerrand de MarignA. M2 g0ndea9 la astea i tre9ura9
de ner2;dare '0n2-n <undul su<letului...&ine 9i-ar <i s'us c2 acu9, c0te%a ore
9ai t0r=iu, n-a9 s2-ndr2=nesc s2 denun/ 'e o9ul 'e care-l ur2sc la ne;unie i
c2 nu9ai %ederea acelei <ete o s2 <ie de a1uns ca s2-9i <ac2 s<0nt ca'ul lui
MarignA... )<0ntC Da? 'entru o =i... 'entru dou2... R2;dare?
4i, ur92 tareD
> )ire, Maiestatea %oastr2 e sal%at2?Iat2 noua <igurin2 %r21it2, 'e care a9
L+
Mic"el #$%aco
g2sit-o la %r21itoare...
MarignA 0ng2l;eni 0ngro=itor, dar nu se 9ic2.
> &e ai <2cut cu <e9eia aceeaC 0ntre;2 Fudo%ic al K-lea, cercet0nd '2'ua
g2sit2 0n ag"ia=9atarul MArtillei, <2r2 s2 o ating2 0ns2.
> E 0nc"is2 0ntr-o carcer2 din 78e9'le:, deci... 0n ne'utin/2 de a %2 <ace
%reun r2u, de aici 0ncolo.
> De 90ine s2 i se 0ncea'2 'rocesul. )2 tre9ure de groa=2 toate
%r21itoarele Barisului i ale regatului. Ai gri12 de astea, scu9'ul 9eu MarignA.
> Da, sire? r2s'unse tat2l MArtillei, cu o %oce care nu tre9ura.
> Do9nilor, 'ute/i s2 %2 retrage/i? =ise regele. 8renca%el, 'une s2 se
desc"id2 uile Fu%ruluiD conse9nul s-a ridicat.Adio, do9nilor ? Mul/u9esc c2
9-a/i a1utat 0n aceast2 grea 0ncercare.Duce/i-%2 de %2 culca/i?... Eu 92 duc s2
anun/ reginei c2 rug2ciunile ei au <ost ascultate. Galois 0/i dau co9anda
<ort2re/ei 8e9'le. MarignA, ocu'2-te de 'roces. &"Otillon, 90ine %ei r2s'0ndi
0n Baris 'atrule ar9ate, i, dac2 9ic2 cine%a, trage? 8renca%el, %ei 0ndoi garda
Fu%rului?... Bun2 seara do9nilor?
4i, cu 'asul re'ede i %iolent, Fudo%ic trecu 'rintre cele dou2 r0nduri de
seniori a'leca/i, i se-ndre't2 s're galeria oratoriului.
Fa ua galeriei, o<i/erul de gard2 0i taie dru9ul, =ic0ndD
> Nu e %oie s2 intra/i, )ire?
> Eti ne;un, do9nuleC strig2 regele, 'e care 0l 'rinse o <urie
0ns'2i90ntotoare.
> )ire? =ise nenorocitul o<i/er, 'alid ca un 9ort, a/i dat ordin s2 nu intre
ni9eni, nici c"iar Maiestatea %oastr2, c0t ti9' regina se %a ruga?...
H2r2 s2 r2s'und2, Fudo%ic a'uc2 'e o<i/er de ;r0u, 0l ridic2 0n ;ra/e i ,
tr0ntindu-l cu 'utere, 0l rostogoli la =ece 'ai. Deodat2 i=;ucni 0n r0sD
> Do9nule, =ise el, du-te la c2'itanul d-tale, d-l de 8renca%el, i s'une-i
s2 te 'un2 la carcer2. M0ine %ei 9uri?
Tea'2n de s'ai92, o<i/erul salut2, i, cu un 'as auto9at, str2;2tu galeria.
Fudo%ic 0l ur92 ;inior. 8renca%el era 0nc2 0n sala ser;2rilor, cu c0/i%a seniori
care dor9eau la Fu%ru.
> &2'itane, =ise o<i/erul, ordin de la Maiestatea saD 'une/i-92 la
carcer2. A'oi, 90ine, s2 c"e9a/i c2l2ul s2 taie un ca'D 'e-al 9eu?
6ncre9enit, 8renca%el re'et2 0ntre;area regeluiD
> Eti ne;un, do9nuleC...
> Nu e ne;un? l29uri Fudo%ic, intr0nd re'ede, el e un %itea=. Do9nule,
ur92 el, adres0ndu-se o<i/erului, te-ai 0nelatD /i-a9 dat ordin s2 te duci s2 te
culci 0n 'atul du9itale?
> )ire? ;0l;0i nenorocitul, care, de data asta, se cl2tin2.
LI
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> 4i a9 ad2ugat c2-/i ordona9 s2 treci 90ine 'e la casa te=aurului 9eu, ca
s2 /i se nu9ere o sut2 de gal;eni de argint. Du-te.
O<i/erul salut2 i 'lec2. Dar acest o9, care su<erise cu stoicis9
conda9narea la 9oarte, nu <2cu nici =ece 'ai i se 'r2;ui leinat.
Fudo%ic Gicleanul ieise. De data asta, ni9eni nu-l 9ai o'ri 0n galerie i
a1unse la oratoriu. Desc"ise ua cu 'utere... 4i, 'e dat2, <uria, care la el era un
lucru natural, i se 'otoli.
6n<2/iarea reginei 0i era de a1uns s2-l liniteasc2.
6ngenunc"eat2 'e scaunul de rug2ciuni, cu ca'ul 0n 90ini, Margareta de
Bourgogne sta ne9icat2, 0ntr-un <el de eNta=.
Un 9inut, regele o 'ri%i cu 'asiune.
O iu;ea ca un ne;un... O iu;ea cu toat2 'ornirea tinere/ii lui 0n<l2c2rate, i
a9orul acesta a <ost > <2r2 0ndoial2 > singurul senti9ent serios, care a
tul;urat 'e acest 9onar".
&u s'iritul o%2itor, 9ai ne0n%2/at ca to/i seniorii lui, 0n acel secol c0nd era
o onoare s2 nu tii ni9ic, > 9ai su'ersti/ios ca o <e9eie ;2tr0n2, Fudo%ic al
K-lea, ;un c0nd a%ea c"e<, 9ai adeseori crud, <2r2 s2-i dea sea9a de ce,
Fudo%ic Gicleanul, care ar2ta 'u9nul consilierilor lui, c0nd 0l /ineau 'rea 9ult
0n consiliu,... acest o9, deci, un <el de sold2/oi 0ncoronat, dis're/uia gro=a%
9unca cere;ral2 i senti9entele ini9ii.
4i, cu toate astea, si9/ea 'entru regin2 o 'asiune ad9irati%2, 'e care c2uta
s-o ascund2.
Bentru el, Margareta era un <el de di%initate, o <iin/2 eNce'/ional2, ale c2rei
%irtu/i egalau s'lendida-i <ru9use/e.
6n r2sti9'urile lui de <urie, 'e care un ni9ic le de=l2n/uia, 're=en/a reginei
0l <2cea s2 sur0d2 deodat2, linitit, <ericit, ca un co'il care-i reg2sete 1uc2ria
cea 9ai drag2.
Margareta nu-l iu;ea...
De ceC... Regele era <oarte <ru9os,... 9ai 0ndr2=ne/, 9ai 90ndru 0n asalturi
de ar9e, 9ai tare 0n lu'te, 9ai <astuos 0n cere9onii, dec0t oricare dintre
seniorii cretin2t2/ii. Nu tre;uie s2-ntre;29 niciodat2 'e <e9eiD de ce iu;esc,
sau de ce nu iu;esc, 'entru c2 9ai 0ntotdeauna nu tiu nici ele.
Margareta nu iu;ea 'e so/ul ei de nea9 09'2r2tesc, i... asta-i tot?
Du'2 c0te%a 9inute de conte9'lare, regele se a'ro'ie de Margareta
%or;indu-i linititD
> Doa9n2, Maica-'recista i s<in/ii te-au ascultat, i... ar <i 'utut <ace,
oare, alt<el c0nd te rugai du9neataC? Nu 9ai deran1a 'e aceste onorate
'ersona1e c2ci /i-au 0nde'linit cele ce doreai...
Nu era nici o ironie 0n aceste cu%inte, ci doar logica ad0nc2 i lesnicioas2 a
L,
Mic"el #$%aco
unui credincios sincer, care 0i 'ri%ea, 'e Du9ne=eu i 'e s<in/i, ca 'e nite
oa9eni i care g2sea inutil s2-i su'ere 9ai 9ult2 %re9e 0n ocu'a/iile lor
cereti, c0t2 %re9e el era sal%at?
Regina tres2ri, ridic2 ca'ul 0ncet i ,9irat2 de a-l %edea 'e rege , 9ur9ur2D
> Du9neata, scu9'ul 9eu regeC...
8res2rirea nu era 're<2cut2, 9irarea nu era <2/arnic2, rug2ciunea, 'e care o
<2cea Margareta, nu era o i'ocri=ie... Dar, dac2 d0nsa se ruga, nu o <2cea
'entru rege?
Ea se ridic2. 4i, nu9ai atunci, regele 0i =2ri <a/a 'alid2 i at0t de sc"i9;at2.
Un orgoliu co'il2resc 0l cu'rinse.
> Margareta, =ise el, nu te 9ai te9e. Gonete s'ai9a, 'e care o %2d 0nc2
=ugr2%it2 'e <ru9osul t2u o;ra=. 6/i re'et c2 s0nt sc2'at. Gra1a-i ni9icit2, iar
%r21itoarea arestat2.
> A"? )ire, ce <ericit2 %este? ;ol;orosi Margareta, <2c0nd o s<or/are ca s2
re%in2 la situa/ia 're=ent2, din 0ntunecoasele i de'2rtatele regiuni, 'rin care
'lutea s'iritul ei.
Fudo%ic 0i a'uc2 90na i i-o duse la ;u=e.
> )ire, 9ur9ur2 regina, dac2 nu 9ai a9 s2 %or;esc cu s<in/ii 'entru =ilele
glorioase ale Maiest2/ii %oastre, tre;uie s2 le 9ul/u9esc, cel 'u/in. A9
<2g2duit s2 stau toat2 noa'tea, 0n rug2ciuni. &e ar =ice acele %enera;ile
'ersona1e, dac2 nu le-a 9ul/u9iC
> Dre't e? Be 9aica 9ea, e <oarte dre't? eNcla92 Fudo%ic, 'rins, cu9 a9
=ice, 0n 'ro'ria lui logic2, de credincios. H2 cu9 %rei, doa9n2, i iart2-92 de a
te <i deran1at un 9o9ent...
Regina =09;i,... <2cu o re%eren/2 i 0ngenunc"e iar 'e scaunul de rug2ciuni.
Fudo%ic Gicleanul o 'ri%i 0ndelung, cu o eN'resie de '2rere de r2u i de
dragoste, a'oi iei ;inior, 0n %0r<ul 'icioarelor, i se 0ntoarse 0n galerie. Acolo
0nce'u s2 u9;le iar2i cu 'ai 9ari, <urios, ;o9;2nindD
> )<in/ii 2tia s0nt 'rea 'reten/ioi. Nu 'uteau s2 ate'te '0n2 90ine, ca s2
le 9ul/u9easc2. A'oi se duse 0n odaia lui de culcare i-n cur0nd o t2cere <2r2
9argini 'use st2'0nire 'e Fu%ru.
Regele dor9ea...
Regina se ruga...
Du'2 ce Fudo%ic al K-lea se de'2rt2, Margareta se ridic2, 0ntinse ;ra/ele i
c2sc2 ner%os i 0ndurerat, a'oi gro=a% de 'alid2, o'tiD
> Buridan n-a %enit?...
&a'ul i se a'lec2 'e s0nul =;uciu9at. 4i alte g0nduri, ca nite '2s2ri de
noa'te, %enir2 s2-i <0l<0ie ari'ile 0n ca'ul ei, c2ci de data asta, 'aloarea i se
accentu2, ca o groa=2 0i <ulger2 0n 'ri%iri i se cutre9ur2D
LL
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> Bleste9at2?... O9ul acela,... acel Gautier... 9-a ;leste9at?...
)e-ndre't2, 0ncet, s're odaia %ecin2, un <el de %esti;ul care des'2r/ea
oratoriul de odaia de culcare. O <e9eie ate'ta, tot aceea 'e care a9 =2rit-o de
at0tea ori.
> Ma;el? c"e92 regina, cu %ocea 0n2;uit2. E ade%2rat... O"? tu care
studie=i secretele %ie/ii i arcanele 9or/ii,... tu, care tii s2 citeti 'erga9ente
aco'erite cu se9ne 9isterioase,... s'une-9i, e ade%2rat c2 cu%intele
'ronun/ate de un 9uri;und se 0nde'linesc 0ntotdeaunaC &2... ulti9a dorin/2 a
o9ului care 9oare, e culeas2 de 0ngerul 9or/iiC...
> 6nc"i'uire?....
> E ade%2rat, ur92 regina, ai c2rei din/i cl2n/2neau,... e ade%2rat c2, dac2
un o9 9oare asasinat, ulti9a 'ersoan2 'e care o 'ri%ete r290ne 0nl2n/uit2 de
el '0n2 la 9oarteC
> &ine a 9urit 0n noa'tea astaC <2cu Ma;el.
> Nu-9i r2s'un=iC...
> R2s'und?... Ne;unie, doa9n2? O regin2 'uternic2 nu tre;uie s2 se
0n1oseasc2 '0n2 la cre=urile acestea, ;une doar > 'entru 'o'or? Moartea,
doa9n2, e un 9ister asu'ra c2ruia o9enirea se a'leac2 0n =adar, e 'r2'astia al
c2rui <und nu-l 'ute/i %edea. F2sa/i 9or/ii 0n cociugele sau 0n giulgiurile lor,
09;r2c29inte de le9n, ori 09;r2c29inte de sto<2, cusut2 0n <or92 de sac,...
l2sa/i-i so9nului %enic? 4i, dac2, din 0nt09'lare, %reo sta<ie %ine s2 %2 tul;ure
no'/ile, c"e9a/i-92 i-o %oi 0nl2tura... Nu9ai de n-ar <i sta<ia unei 9oarte?
> Ge=iC O"? Ge=i c2 'ot s2 re%in2C O s'ui c"iar tu? 4i dac2 ar <i o 9oart2,
nu 9-ai a'2raC...
Un sur0s sla; 0n<lori 'e ;u=ele decolorate ale lui Ma;el care, se92n0nd
singur2 cu o sta<ie, ur92rea, cu 'ri%iri '2trun=2toare, tul;urarea 'e care groa=a
o n2tea 0n s'iritul reginei.
> &re=uri, =ici tuC ur92 Margareta. Atunci, de ce cau/i s2 '2trun=i
secretele "idoase ale 9or/iiC...
> Nu studie= 9oartea, ci %ia/a? r2s'unse Ma;el cu %ocea gra%2. 4i,
'rinci'iul %ie/ii, regina 9ea, e 0n dragoste.
> A9orul? ge9u Margareta cu %ocea 0n2;uit2, ur90nd cu g0ndul 'e
'o%0rniul 'e care-o 09'ingea Ma;el. A9orul?... F-a9 c2utat, 0l caut i nu-l
g2sesc... sau, cel 'u/in, nu-l g2sesc 'e acel, 'e care-l doresc?... Ascult2
Ma;el... B2utura aceea 'e care ai <2g2duit s2 9i-o 'reg2teti... <iltrul acela,
care %a '2trunde 'e acel care-l %a ;ea, de o 'asiune 'uternic2 'entru aceea
care i-l %a da s2-l ;ea...
> EliNirul dragostei?...
> Da?
L*
Mic"el #$%aco
> Ei ;ine, ai a1uns s2-l <aci s2 se scurg2,'ic2tur2 cu 'ic2tur2, din 'lantele
'e care le distile=iC...
> Mai caut 0nc2, regina 9ea. Atea't2 c0te%a =ile... i eliNirul de dragoste,
cel 9ai 'resus de toate i 'e care to/i alc"i9itii l-au c2utat 0n =adar, %a <i
gata...
Margareta de Bourgogne 0i ascunse <a/a 0n 90inile-i <ier;in/i i Ma;el o
'ri%i cu o 'ri%ire 0ncruntat2, 0n care sc2'2ra tot <ocul urii.
> Ma;el, ur92 regina, sus'in0nd, Buridan n-a %enit...
> Mi-a/i s'us-o, Doa9n2?...
> 4i, cu toate astea, 0ntre;uin/ase9 'reteNtul cel 9ai ;un ca s2-l atrag 'e
acel t0n2r a%enturier. A'elase9 la ura lui contra lui MarignA... Alt2 dat2 a9 s2
<ac a'el la dragoste. Goi =ice c2 o no;il2 'rin/es2, 0ndr2gostit2 de el, %rea s2-i
dea a%eri i <ericire, i %o9 %edea dac2, 0n o9ul acesta, a9orul nu-i 9ai
'uternic dec0t ura.
> &ine tie, > o'ti regina tot cu 90inile la oc"i, ca i cu9 ar <i %rut s2-i
concentre=e g0ndul asu'ra unei %i=iuni, cine tie ce g0ndete i ce <ar9ece 0l
'ot in<luen/aC Nu l-a9 %2=ut niciodat2 9ai ;ine ca la Mont<aucon, c0nd cu un
gest de insult2 i-a aruncat 92nua '0n2 la estrada regelui... 4i, a'oi, Ma;el,....
c0nd i-a 'us %ia/a 0n 'ri9e1die, ca s-o sca'e 'e a 9ea... Atunci, Ma;el 9-a
'ri%it i a9 %2=ut c2 nu e a9or 'entru 9ine 0n acea ini92... Ma;el, s0nt <oarte
nenorocit2?...
4i, 0ntre degetele su;/iri ale reginei se strecurar2 dou2 lacri9i, 'e care
Ma;el le 'ri%i cu nesa/.
Margareta de Bourgogne 'l0ngea...
M
M M
Aceasta este a doua 0n<2/iare a <iin/ei aceleea ciudate.
Fa 8urnul Nesle, a9 %2=ut-o neruinat2 i de'ra%at2, o<erind <ru9use/ea ei
lui B"ili''e dJAulnaA, 'e care nu-l iu;ea. A9 %2=ut-o in<a92 i sc0r;os de
crud2.
A9 %2=ut-o, ordon0nd, ca o %a9'ir2, cu ne'2sare, 9oartea a doi oa9eni...
i a9 au=it 'e )tragildo, eNecutorul s2u, <2c0nd socoteala o9orurilor, care
a%useser2 loc 0naintea acestora, nu92r0nd <antas9ele care %i=itaser2 turnul
;leste9at.
8ot aceeai <e9eie 'l0ngea?
8ot de'ra%ata de adineauri care se %2ieta 0ncet i 0nduio2tor, ca o <at2
ne%ino%at2, tot %a9'irul sinistru recunotea c2 are su<let o9enesc?...
4i acu9, iat2 a treia 0n<2/iare a Margaretei.
L.
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
M
M M
O u2 se desc"ise 0n de'2rtare, i, cu si9/urile ei ra<inate i eNas'erate,
Margareta au=ise acel =go9ot uor.
> Fas2-92, =ise ea, Enguerrand se 0ntoarce. &e o <i %r0nd s2-9i s'un2C
6n aceeai cli'2 eN'resia ei se sc"i9;2. Orice ur92 de e9o/ie dis'2ru din
0n<2/iarea ei, s0nul care-i ;2tea se 'otoli, oc"ii 0neca/i 0n lacri9i 0i reg2sir2
str2lucirea.
Ma;el dis'2ruse.
Enguerrand de MarignA se 0nclin2 cu un 'ro<und res'ect 0n <a/a reginei.
Margareta se aruncase 0ntr-un <otoliu 9are i, cu 'icioarele 'e un ta;uret,
;ogat cusut, cu cotul 'e ;ra/ul <otoliului, cu ;2r;ia 0n 90n2, 0ntr-o 'o=2 de
9elancolie gra/ioas2, <iN2 'e 'ri9ul 9inistru.
> E at0t de 9ult, =ise ea cu o %oce ar9onioas2, > de c0nd nu te-ai <olosit
de dre'tul de a intra 'e aceast2 u2, a c2rei c"eie o ai singur. )unt trei ani dac2
nu 92 0nel. De atunci s-au 'etrecut 9ulte... i-ntre altele... e%eni9ente
recente. 8at2l lui Fudo%ic a 9urit... )o/ul 9eu se nu9ete a=i, Fudo%ic al
=ecelea i 9ie, care 92 nu9esc Margareta,... 9i se =iceD regina?
O <lac2r2 lic2ri 0n oc"ii Margaretei i, cu un accent de ne92rginit dis're/,
ea ad2ug2D
> De aceea, <2r2 0ndoial2 c2 /i-ai rea9intit de dru9ul 'e unde %eneai, s2
%i=ite=i 'e 'rinci'esa Margareta de Bourgogne. Ei ;ine, do9nule, regina te
ascult2?
Enguerrand de MarignA, se a'lec2 din nou. Dar de data asta el se 0nclin2
at0t de 1os 0nc0t genunc"ii 0i a1unser2 de 'arc"et i r29ase ast<el a'lecat la
'290nt.
> Ridica/i-%2, do9nule, =ise cu r2ceal2 regina.
Enguerrand de MarignA r29ase 0n genunc"i. Doar <a/a lui, at0t de
0ndurerat2 i-o 0ndre't2 s're regin2, at0t de =;uciu9at2 de de=n2de1de, 0nc0t ea
tres2ri.
> Nu %reau s2 %or;esc reginei, =ise 0n2;uit 9inistrul, ci Margaretei.
Doa9n2 ierta/i-9i 0ndr2=neala. &"e9a/i 'e '2=itorii %otri i dac2 %re/i
arunca/i-92 0n te9ni/2,... lua/i-9i a%erea,... tri9ite/i-92 la s'0n=ur2toare... dar,
9ai 0nt0i, asculta/i-92?... Asculta/i-92, cu9 92 asculta/i odinioar2?... <oarte de
de9ult... '0n2-n =iua c0nd &"arles de Galois 92 0nlocui 0n ini9a
du9nea%oastr2?
6n 9inutul acela, un co%or de la u2 tre9ur2 'u/in.
Du'2 acel co%or, Ma;el, care asculta, o'tiD
L
Mic"el #$%aco
> &e a9 s2 a<luC Oare 'utea-%oi 'rinde secretul MargareteiC Goi 'utea
a<la, 0n <ine, de ce, singuri din to/i a9an/ii ei, MarignA i Galois au <ost
cru/a/iC De ce Enguerrand tr2iete i a sc2'at de a9orul o9or0tor al
Margaretei?...
> Gor;ete, do9nule? =ise regina, g0nditoare 0n <a/a acelui 0ndoit trecut de
dragoste, 'e care MarignA 0l redete'tase.
> )unte9 singuriC ur92 MarignA. 6n/elege/i-92 doa9n2. )'un c2 ni9eni
nu tre;uie s2 ne aud2?...
> Nu e 0n a'arta9entele 9ele dec0t Ma;el. 4i Ma;el, nu ascult2, nu %ede.
Ea nu aude i nu %ede dec0t c0nd 0i ordon eu. Dar ridic2-te 9ai 0nt0i... De data
asta MarignA se ridic2 i r29ase 0n 'icioare, 0n <a/a reginei.
&u %ocea 0n2;uit2, =dro;it2, tre9ur0nd2, 'ri9ul-9inistru al lui Fudo%ic al
K-lea %or;iD
> Margareta, s0nt a'tes're=ece ani, de c0nd, 0ntr-o noa'te, din luna
Martie, 'e o %re9e %i1elioas2, cu tr2snete, care erau 'oate i un se9n de
su'2rare cereasc2, o <at2 t0n2r2 intr2 0ntr-o cas2 singuratic2, din 09're1uri9ile
Di1onului. Ea era ur9at2 de un ca%aler, care o sus/inea i o 0ncura1a, i de o
<e9eie ;2tr0n2, care tre;uia s2 ai;2 gri12 de ea. 80n2ra <at2 su<erea gro=a% i-i
tre;uise un cura1 stranic, ca s2 %in2 '0n2 la casa aceea... c2ci era 'e 'unctul de
a nate?...
De la 'ri9ele cu%inte ale acestei 'o%estiri, oc"ii Margaretei se 92rir2
ciudat i ini9a 0nce'use s2-i ;at2 cu 'utere. O tre9ur2tur2 ner%oas2 o scutur2.
> 6n acea noa'te c"iar, > ur92 Enguerrand de MarignA, > <ata n2scu o
<eti/2, o <iin/2 9inunat2, <ru9oas2 ca un a9ora, i at0t de dulce?... De-a;ia se
au=eau gong2nelile ei... i, c0te%a ore du'2 ce se n2scuse, ce%a ca Aurora
dr2g2la2 a unui sur0s, se strecur2 'e ;u=ele-i 9ititele.
Margareta 0n2;ui un "o"ot de 'l0ns.
> Din 'ri9ul 9o9ent, 9a9a 0i ador2 co'ilul. Ast<el, cu toat2 'ri9e1dia
gro=a%2, trei =ile i trei no'/i ea e=u 0n casa aceea singuratic2. 4i, cu toate
astea, %ia/a 0i era 0n 'ri9e1die. 8re;ui s2 se des'art2 de odorul acela scu9', de
n-ar <i <ost dec0t nu9ai 'entru c0t%a ti9'.&a%alerul care 0nto%2r2ea 'e 9a9a
aceea i care era a9antul tinerei <ete, 'lec2 cu co'ilul i cu ;2tr0na care
0ngri1ise de 9a92. Fa o 9ie de 'ai 9ai 0ncolo de cas2, ca%alerul o 0n1ung"ie
'e <e9eie ca s2 nu r290n2 nici un alt 9artor al naterii co'ilului, dec0t 9a9a,
tat2l i Du9ne=eu.
Regina '2ru c2 ge9e.
4i, 'ri9ul 9inistru al lui Fudo%ic al K-lea, s<0riD
> Acel ca%aler era a9a;sadorul regelui Hran/ei la curtea de Bourgone i se
nu9ea Enguerrand de MarignA, acea t0n2r2 9a92 se nu9ea Margareta de
*-
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
Bourgogne, <iica cea 9ai 9are a lui 3ugues, al 'atrulea duce de Bourgogne.
> Hiica 9ea? > ge9u Margareta. O"? dac2 nu ai o ini92 de ;ron=, s'une-
9i ce a de%enit acea co'il2 ,carne din carnea 9ea, s0nge din s0ngele 9euC...
A"? 9i=era;il2 regin2? 9i=era;il2 9a92? 9i=era;il2 <e9eie? 4tii tu,
Enguerrand, lacri9ile 'e care le-a9 %2rsat? Da, le tii? &2ci, de c0te ori nu 9-
a9 t0r0t la 'icioarele taleC
...0n 9inutul acela co%oraul din <undul od2ii tre9ur2 0nc2 odat2, 9ai
t2rior. 4i, dac2 MarignA ar <i ridicat acea scoar/2, iat2 ce ar <i %2=utD Fa
ulti9ele cu%inte 'e care le 'ronun/ase, Ma;el c2=use 0n genunc"i. Bra/ele ei se
ridicaser2 c2tre cer. 4i ea 9or92iaD
> Ma92? Ea e 9a92, ca i 9ine?... Du9ne=eule din cer, Du9ne=eule
r2=;un2tor, ;inecu%0ntat s2 <ii 0n %ecii-%ecilor. 8u, care-9i tri9i/i r2=;unarea
0n ceasul c0nd 0nce'ea9 s2 dis'er?...
Margareta de Bourgogne ur92D
> 4tii, Enguerrand, ce a9 a1uns. Da, tu tii, ;leste9atule? c2ci nici una din
<a'tele 9ele nu-/i sca'2?... 4i ce a <i, s'une, dac2 a a%ea 'e <iica 9eaC &e a
<i... ce a <i <ost dac2 lu9ina =09;etului ne%ino%at ar <i lu9inat in<ernul
su<letului 9euC
> E ade%2rat, doa9n2, =ise MarignA, cu %ocea 'oso9or0t2. Re<u=0nd de a
%2 0na'oia co'ilul,... <iica noastr2, era9 'oate cri9inal. Dar, ce %re/iC Mi-era
<ric2? Mie, care nu 92 te9 de ni9ic, 9i-era <ric2 de du9nea%oastr2? 4tia9 c2
at0ta %re9e c0t nu %e/i 'utea s2-9i s9ulge/i acel secret, %oi tr2i? 4tia9 c2 0n
=iua 0n care n-o s2 9ai a%e/i ne%oie de 9ine, ca s2 reg2si/i co'ilul, era9
conda9nat? De aceea, doa9n2, a9 co9is aceast2 cri92 de a %2 l2sa s2 %2 t0r0/i
la 'icioarele 9ele. De aceea, c0nd 9i se 0nduioa ini9a, c0nd si9/ea9 c2 o s2-
9i s'un secretul, 9i-a <i s9uls 9ai ;ine li9;a dec0t s2 %or;esc i <ugea9.
Margareta 0i 0n<igea ung"iile 0n 'al9e. O sudoare rece 0i iruia 'e <runte.
Ea <2cu o s<or/are gro=a%2 ca s2 nu se re'ead2 la g0tul acelui o9, care-i g"icise
g0ndul i care, cu o si9'litate at0t de 'uternic2, 0i dest2nuia g0ndul acela de
9oarte?
> 4i acu9, strig2 ea, ce %rei de la 9ine ,Enguerrand de MarignAC &e
<a%oare %ii s2 s9ulgi reginei, care e 9a9a <iicei taleC &u ce a9enin/2ri %ii s2
0n<run/i <e9eia nenorocit2, care n-are 0n su<let dec0t un g0nd curatD co'ilul
eiC...
> Margareta, =ise MarignA cu %ocea sla;2 ca un sus'in, %in s2-/i s'un
unde e <ata ta.
Regina s2ri 0n sus.
O sc"i9;are ciudat2 se <2cu 'e <a/a ei. O 9irare ne9ai'o9enit2 0i trecu 0n
oc"i, o ;ucurie ade%2rat2, %enit2 din <undul ini9ii i, 0n acelai ti9', 0ndoiala,
*1
Mic"el #$%aco
tea9a. M0na i se 0nclet2 0n a lui MarignA i =ise scurtD
> Gor;ete?... 4i a'oi, cere-9i ce %ei %rea? &ere-9i s2 de=9e9;re=
regatul Hran/ei i s2-/i dau 1u92tate? Gor;ete? Unde-9i e co'ilaC
> Fa 8e9'le? =ise MarignA, cu un accent care o '2trunse 'e Margareta cu
un <ior de groa=2.
> Fa 8e9'leC re'et2 ea. 4i , ce <ace ea 0n acel loc sinistruC
> &eea ce se <ace la 8e9'le, Margareta? )u<eri, de=n2d21duieti, 9ori de
groa=2, c0nd nu te 'r2'2deti de <rigul 0ng"e/at al carcerelor, de <oa9e, de
tortur2?... Hiica ta, Margareta, e la 8e9'le, 'entru c2 e 'ri=oniera regelui.
> Hiica 9ea... 'ri=onier2C > ;0l;0i Margareta trec0ndu-i 90na 'e <runte.
Hata 9ea... 9urind de dis'erare, de <rigC Hata 9ea 0n carcer2C... MarignA, s0nt
ne;un2, sau tu eti ne;unC 8u, cel dint0i din regat du'2 rege, tu cel 9ai
'uternic dec0t cei doi 'rin/i, <ra/ii regelui, i dec0t Galois unc"iul lui? 8u, ai
l2sat s2 <ie arestat2 <ata taC...
> A9 l2sat-o, Margareta, 'entru c2, 'e c0nd o arestau, i eu era9 'ri=onier
0n a'arta9entele regelui? Bentru c2 'or/ile Fu%rului erau 0nc"ise, > 'rice'iC
> 'e c0nd &"arles, conte de Galois o aresta 'e MArtille, acu=at2 de <ar9ece
contra regelui? Bentru c2, a9 %enit aici ca s2-/i cer s2 92 lai s2 ies din Fu%ru
i nu te-a9 g2sit Margareta? Bentru c2 'e c0nd Galois o arunca 'e <iica ta 0n
iadul de la 8e9'le, tu, Margareta, tu... erai la turnul Nesle?...
Un /i'2t s<0ietor s<redeli t2cerea greoaie, care a'2sa asu'ra Fu%rului
ador9it. 4i Margareta de Bourgogne, 9a9a MArtillei, sco/0nd un r2cnet de
groa=2, care 'e MarignA 0l <2cu s2 se clatine, se 'r2;uiD
> Bleste9ul lui Gautier dJAulnaA?...
XII. LANCELOT BIGORNE
Focuin/a doa9nei &lo'inel, ae=at2 0n )trada )aint-Denis, > al2turi de
'r2%2lia unui 'ost2%ar, care nici el nu tia de ce 0i 'usese negustoria lui su;
'rotec/ia celor 78rei Magi:, > a%ea o 0n<2/iare si9'l2 i cu'rindea un 'arter,
un eta1 i o 9ansard2. Doa9na &lo'inel > %2du%2 ;2tr0n2, su'ersti/ioas2,
<ricoas2, 'lin2 de cucernicie i totdeauna tre9ur0nd de <ric2 s2 n-o 'rade
t0l"arii , a%ea o ;2c2nie.
Mansarda era 0nc"iriat2 lui Buridan, cu ur92torul contract.
Focatarul nu 'l2tea ni9ic@ st2'0na casei se anga1a s2-i c0r'easc2 ciora'ii i
s2-i s'ele ru<ele. 6n sc"i9;, Buridan tre;uia s-o a'ere 'e doa9na &lo'inel 7cu
sa;ia:, 0n ca=ul c0nd s-ar <i 0nt09'lat s-o atace cine%a noa'tea.
6n c"i'ul 2sta, i t0n2rul i ;2tr0na 'uteau dor9i liniti/iD Buridan 'entru c2
*!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
sc2'ase de gri1a c"iriei i doa9na &lo'inel 'entru c2, su; 'rotec/ia unui ast<el
de '2=itor, nu se 9ai te9ea de "o/i.
Doar se-nt09'la, uneori, c2 t0n2rul se-na'oia t0r=iu, ori nu se 9ai 0ntorcea
deloc. Ast<el de no'/i , doa9na &lo'inel le 'etrecea nu9ai 0n rug2ciuni, aa
c2, ori de c0te ori Buridan li'sea noa'tea de acas2, ;2tr0na se scula di9inea/a
cu oc"ii trai i <a/a o;osit2.
&easurile erau a'roa'e nou2 de di9inea/2 c0nd Buridan is'r2%ea s2 se-
9;race, ;o9;2nindD
> Grea noa'te?... &e ciudat2 0nt09'lare 'entru ;ietul B"ili''e i %rednicul
Gautier?...&e dracu s-a 'etrecutC N-a %rut, nici unul nici altul, s2 s'un2 ni9ic
Dar a9 s2 a<lu, de 9-a duce cincis're=ece no'/i de-a r0ndul s2 ;at la 'oarta
turnului Nelse... Fas2? s2 uit29 aceasta 'entru c0te%a ore...
4i, g0ndul s2u ur92 alt dru9, c"i'ul i se lu9in2 de un =09;et.
> O scu9'a 9ea MArtille? 9ur9ur2 el, te %oi %edea, dar?... &e o s2-9i
9ai s'uiC... Duc2-se dracului 'resi9/irile rele i, la ce ;un s2-9i <r290nt
9intea dinainteC... 4i a'oi, 'entru ce 9-ar re<u=a 9aestrul FescotC Dac2 %rea,
92 %oi <ace ca el negustor de /es2turi... 4i, de ce nuC E o 9eserie cinstit2 i,
a'oi, ta'i/eriile acelea 'oart2 'e ele lu'te, lo%ituri <ru9oase de s'ad2, cu %0r<ul
i t2iul... i asta o s2 92 9ai 90ng0ie... A<ar2 de asta, %oia1e=i, te duci 'rin
Hlandra... a9 au=it c2 <la9an=ii s0nt oa9eni =dra%eni, 'ro;2 ;2t2lia de la
&ourtrai. Greau s2-i cunosc 'e <la9an=i. Goi %inde ta'i/erii, %oi 0n2;ui 'e
9aestrul Fescot su; co%oarele 9ele, %oi a1unge un ;urg"e= 9ai ;ogat ca el, i
atunci %oi lua-o 'e MArtille 0n c2s2torie... Iac-aa?
&ern0nd ast<el de g0nduri, Buridan u9;la de colo '0n2 colo, <luier0nd,
sur0=0nd, desc"i=0nd <ereastra c0t 9ai larg s2 intre soarele, ascult0nd strig2tele
care %eneau din strad2, cu totul <ericit c2... tr2iete.
Mansarda era <oarte curat 9o;ilat2, cu un 'at cu coloane, 09;r2cat 0n
'erdele de sto<2 al;astr2, cu un scrin 9are, o 9as2, 9ai 9ulte scaune i dou2
<otolii.
De =iduri at0rnau s2;ii i o colec/ie de s'ade d2deau ca9erei un as'ect
;2t2ios, care o <2cea 'e %2du%a &lo'inel s2 tresar2 de 'l2cere.
Be 9as2, erau r0nduite o c2li9ar2, un 'ac"et cu 'ene de g0sc2, unele t2iate,
altele ate't0ndu-i r0ndul i, 0n <ine, ade%2rat luN, cinci ase co'ii de
9anuscrise.
Aadar, Buridan se 09;r2ca cu 0ngri1irea, cu e9o/ia, cu 0nduioarea 'e care
o 'un to/i a9ore=a/ii 0n aceast2 a<acere i9'ortant2, c0nd... cine%a ;2tu la ua
care se desc"ise ca s2 lase s2 '2trund2 un o9 9are, gros, oac"e, cu <a/a 'lin2
de cicatrice, i 09;r2cat cu nite "aine, c2rora nu le-ai <i 'utut =ice dec0t...
=dren/e.
*+
Mic"el #$%aco
> A"? A"? i=;ucni Buridan. 8u eti, %oinicule s'0n=urat?...
> Nu de tot s'0n=urat, seniore, dar tre;uie s2 recunosc, c2... era c0t '-aci...
Deci, eu s0nt, Fancelot Bigorne,... la ordinele du9itale...
> Gii s2-9i s'ui cele o 9ie de lucruri, 'e care 9i le 'o9eneai ieriC
> 4i altele 0nc2, dac2 M2ria-ta %rea s2 92 asculte.
> 8e-ascult? Dar, %oinicul 9eu Bigorne, e ora nou2. Fa uns're=ece tre;uie
s2 <iu l0ng2 8e9'le... Aadar, <2 ast<el ca cele o 9ie de lucruri i altele, s2 9i
le istoriseti 0ntr-un ceas. 6ntre;uin/0nd ;ine cele ai=eci de 9inute, nu 92
0ndoiesc c2 %ei i=;uti. Acu9, ia un scaun, torn2-/i un 'a"ar din %inul acela al;
'e care-l %e=i 'e scrinul acela i 0nce'e... <2r2 s2 cau/i 0ns2 s2 %e=i dac2... te
ascult... c2ci nici eu nu tiu.
> M2 %ei asculta, =ise gra% Fancelot Bigorne. 4i, la ur9a ur9ei, nici n-a9
ne%oie de at0tea 9inute c0te-9i 0ng2dui, cu at0ta genero=itate.
Du'2 ce se g0ndi 'u/in, Fancelot Bigourne si9/i ne%oia s2-i dea cura1 i,
dintr-o 0ng"i/itur2, goli sticla, 'e care i-o ar2tase Buridan.
Buridan se-n%0rtea de colo '0n2 colo <luier0nd, <2r2 s2 'ar2 c2-l ;ag2 0n
sea92 'e str2in, dar nu-l 'ierdea din oc"i.
> Iat2 o9ul care 9i-ar tre;ui, se g0ndea Bigourne. 6ndr2=ne/, to%ar2
%esel, ne'2s2tor... 0nc0t %iu la el i 92 instale=, ca i cu9 a9 <i cine tie ce
'rieteni...
> &e o <i %r0nd de la 9ine '2c2tosul 2staC se g0ndea, la r0ndul lui, Buridan.
Are 9utr2 detea't2, oc"i iret i 0ndr2=ne/... Greo "ai9ana, <2r2-ndoial2? De
alt<el, 'entru ce tre;uia s2-l s'0n=ureC...
> Do9nule, =ise deodat2 Bigorne, ai ne%oie de o slug2 i eu a9 ne%oie de
un st2'0n... Grei s2 <ii unul i %rei s2 <iu cel2laltC
> A"? A"? i=;ucni Buridan, c2sc0nd oc"ii. &re=i c2 a9 ne%oie de slugiC...
> H2r2 0ndoial2. Un o9 ca d-ta, %0r0t 0n a%enturi,... care 'ro%oac2 scandalul
de la Mont<aucon,... un o9 care o s2 se lu'te cu un MarignA,... 09'otri%a unui
rege, a reginei, a cur/ii,... contra str21erilor, a 're<ectului,... a %i1eliei, %0ntului,
'loii, 09'otri%a a tot ce 'oate duce 'e un o9 la s'0n=ur2toare,... un o9 ca
du9neata, =ic, are ne%oie, la orice or2 din =i i din noa'te, de cine%a care s2
<ie o inteligen/2, ca'a;il2 s2 'ricea'2 tot, un ;ra/ ca'a;il s2 eNecute orice@
cine%a 0n stare s2 'ri9easc2, la ne%oie, lo%itura de 'u9al care-i %a <i
0ndre'tat2, s2 'rind2-n =;or i s2-l sugru9e 'e ;anditul care se %a a=%0rli
asu'r2-i, un de%ota9ent...
> 4i, cre=i c2 eti at0t de inteligentC
> A9 ser%it, > =ise Bigorne, scr0nind din din/i > a9 ser%it 'e no;ilul
conte &"arles de Galois, adic2 'e o9ul cel 9ai iret din regat, st2'0nul al c2rui
ser%itor tre;uie s2 <ie un geniu al %icleniei.
*I
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> 4i, cre=i c2 eti at0t de %itea=C
> A9 'e cor' a'tes're=ece r2ni i 'o/i ad9ira c0te%a 'e <a/a 9ea, ceea ce
do%edete c2 a9, 0ntruc0t%a, o;iceiul de a 92 r2=;oi...
> 4i, cre=i c2 eti at0t de de%otatC
> Mi-ai sc2'at %ia/a?...
> Dar, dac2 eu a9 ne%oie de un ser%itor, i 9i-ai do%edit aceasta, ca un
'ro<esor de la )or;ona,... 'entru ce ai tu ne%oie de un st2'0nC
> Bentru c2 s0nt s2r9an, a9 a1uns 0n 9i=erie i s0nt silit s2 cer 'unga sau
%ia/a ;urg"e=ilor care 0nt0r=ie noa'tea. 4i, %e=i du9neata, asta-9i s<0ie ini9a.
Ori de c0te ori des'oi %reun ;urg"e=, a9 at0tea re9uc2ri, 0nc0t 92 gr2;esc s2
duc 1u92tate din 'rada 9ea 'rea cu%inciosului 'reot de la )aint-Eustac"e.
4i,ca s2 0nec cealalt2 1u92tate,;eau restul 'r2=ii.Dar se-nt09'l2 0ntotdeauna
c2, ici-colea, tot 9ai r290n ce%a re9uc2ri, ceea ce 92 silete s2 ;eau i 9ai
9ult dec0t 92 /ine 'unga. Atunci, re9ucarea ne%r0nd s2-9i <ac2 credit, ;eau
'e datorie. Din toate astea re=ult2 c2, cu c0t des'oi 9ai 9ul/i ;urg"e=i, cu at0t
9i se 92rete datoria la NoWl-Bicioare-)tr09;e, c0rciu9arul din strada
8ire%ac"e. 4i cu9, 'e de alt2 'arte, re9uc2rile se-ngr292desc, a%0nd 0n
%edere c2 nu %0nd dec0t 1u92tate din ele 'o'ii de la )aint-Eustac"e, din <iecare
eN'edi/ie, re=ult2 c2, 0n de cur0nd, %oi <i sugru9at i de re9ucare i de sete
totodat2.
Buridan 0nce'u s2 r0d2.
> 4i, dac2 te-oi lua, =ise el, ce lea<2 %reiC
> Focuin/2, 90ncare, <undul sticlelor du9itale i "ainele 'e care nu le 9ai
'or/i.
Buridan desc"ise o u2, care da 0ntr-o c292ru/2, unde-i 'unea %ec"iturile.
> Iat2 cuca, =ise el@ %ei lua o saltea i o 'la'u92 din 'atul 9eu@ alege din
cuier ce%a, din care s2-/i 0n1g"e;e=i un costu9 9ai cu9secade@ c0t des're
<undurile sticlelor, /i le <2g2duiesc i, des're 90ncare, %ei 90nca i tu c0nd %oi
'utea s2 92n0nc i eu.
> 4i... %oi 'osti 0n toate =ilele c0nd %ei 'osti. Deci, 92 ieiC
> Din 9inutul 2sta, <aci 'arte din casa 9ea.Acu9 %reau s2 tiu@ de ce
tre;uia s2 <ii s'0n=urat la Mont<auconC
> Nu /i-a <i dest2inuit aceasta, dac2 nu 9-ai <i anga1at. A9 s2 /i-o s'un
acu9, c2ci s0nt al du9itale.
> Gor;ete, 9ai a9 o 1u92tate de ceas ca s2 te ascult.
Fancelot Bigorne se g0ndi c0te%a 9inute. O eN'resie de ne92rginit2
gra%itate se aternu 'e c"i'ul lui %iclean.
> Do9nule, =ise el, du'2 ce sus'in2 ad0nc, s0nt a'tes're=ece ani de
atunci, era9 0n Bourgogne, la Di1on, ora <ru9os, locuit 'e-atunci de ducele
*,
Mic"el #$%aco
3ugues, tat2l %eneratei noastre regine.
> Grei s2-9i istoriseti tot, ce ai <2cut de a'tes're=ece ani 0ncoaceC
0ntre;2 Buridan, 0ngri1orat.
> Nu, linitete-te, cu toate c2, dre't %or;ind, s-ar 'utea <ace din
0nt09'l2rile 9ele o 'o%este, care ar <i la 0n2l/i9ea 9ultor altora. Aadar, era9
la Di1on. 4i era9, do9nule, 0n calitate de <ecior al 9onseniorului, contele de
Galois... <eciorul de 0ncredere. Era9 su<letul lui ;leste9at i n-ai s2-/i 'o/i
0nc"i'ui nicic0nd c0t de ur0cios 'utea <i su<letul ;leste9at al seniorului aceluia
'uternic. 6ntr-o 9a"ala a oraului locuia 'e atunci, o <e9eie gro=a% de
<ru9oas2, care se nu9ea Anna de Dra9ans. Doa9na de Dra9ans era din
0nalta no;le/e a /2rii. Era <ru9oas2, ;un2, 0i adora <iul,... un ;2ie/el, care
tre;uie s2 <i a%ut 'atru-cinci ani, un de9on <ru9uel, ru9en, gr2scior 'e care-l
c"e9a Eean...
> &a 'e 9ine? =ise Buridan.
> 8oc9ai, seniore Eean Buridan. No;ilul 9eu st2'0n se ducea regulat, 0n
<iecare =i, la doa9na de Dra9ans. A9 uitat s2-/i s'un c2, de a'roa'e cinci ani,
Anna era a9anta contelui, care era, deci, tat2l 9icului Eean.
> 69i 'are r2u 'entru 9icul Eean, =ise Buridan, c2ci acest conte de Galois
e o 'ia=2 rea, care, ca i MarignA, 9erit2 s2 <ie s'0n=urat.
> &ui o s'ui, do9nule? &ontele de Galois era a9antul Annei de Dra9ans
i, 'e c0t a9 'utut 'rice'e, tre;uia s2 se cunune 'e dat2 ce, oarecare di<icult2/i,
%enite tot din 'artea lui, ar <i <ost ;iruite. Doa9na de Dra9ans 'l0ngea. Dar
cu9 0i iu;ea 'rea 9ult a9antul i cu9, scu9'ul ei Eean 0i era o 90ng0iere,
ate'ta cu r2;dare. Deodat2 contele de Galois 0ncet2 s2 se 9ai duc2 la Anna.
Era, 0ntr-o 9ar/i.4i, dac2-9i rea9intesc ;ine, 0n a1un, luni, 0n =iua )<0ntului
Ba;olin, 'lec2 s're Hran/a, 9onseniorul Enguerrand de MarignA, care se a<la
la curtea Burgognei, 0n calitate de a9;asador.
> Galois? MarignA? ;o9;2ni Buridan, erau o <ru9oas2 'erec"e de
destr2;2la/i...
> Aa e, 'recu9 s'ui, senior Buridan, =ise Fancelot, a c2rei 'ri%ire
sc0nteia. Acu9, a<l2 c2, la curtea Bourgognei, 0n acea %re9e era o <at2 t0n2r2, a
c2rei 9inunat2 <ru9use/e n-o 'utea %edea ni9eni <2r2 s2 se 0ndr2geasc2
ne;unete de ea. Hata aceea a1unse a9anta contelui de Galois...
Aci glasul lui Bigorne se 're<2cu 0n oa'te. )e scul2, se duse '0n2 la u2, s2
asculte 'u/in, a'oi se-ntoarse, se a'lec2 la urec"ea lui Buridan i-i o'tiD
> Acest secret e gro=a%, senior Buridan?A9 s2-/i s'un nu9ele acelei
<ete... dar, dac2 /ii la ca'ul du9itale, nu 09'2rt2i niciodat2, ni92nui, taina
aceasta... c2ci t0n2ra de care-/i %or;esc... ei ;ine? > se nu9ea Margareta. Era
cea 9ai 9are dintre <etele ducelui de Bourgogne, iar a=i e so/ia regelui nostru,
*L
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
a lui Fudo%ic al K-lea.
> ReginaC > 9ur9ur2 Buridan, care se cutre9ur2.
Fancelot Bigorne <2cu din ca' se9n c2D da? i, cu %ocea 0nceat2, cu oc"ii la
'0nd2,ur92D
> &u9 s-a <2cut lucrul 2staC &u9, <ata ducelui de Bourgogne, care trecea
dre't cu 9ult 9ai cu9inte dec0t era de <ru9oas2, consi9/i s2 se dea contelui
de GaloisC
> &ine o s2 tie, %reodat2C Dar eu 1ur, 'e 'artea 9ea din cer, c2 lucrul e
ade%2rat?
> 8e cred, =ise Buridan, cu un sur0s iret. 4i, a'oi, nu e un lucru aa de
gro=a%, cu9 s'ui tu s2 ti9 c2 regele a 'urtat coarne, 0nainte c"iar de a <i 0n
dre't. Dar, ce leg2tur2 'ot a%ea a9orurile reginei Margareta cu Galois i cu
1u%2/ul cu care erai s2 <ii str0ns de g0tC
> R2;dare, do9nule? Ai s2 'rice'i leg2tura? A"? De-ar <i dat Du9ne=eu i
)<0ntul Barna;$ s2 nu 9ai <i <ost acea leg2tur2? Deci, a9 s'us c2 st2'0nul 9eu,
contele de Galois a1unsese a9antul Margaretei i '2r2si 'e Anna de Dra9ans
i 'e <iul s2u, Eean. 8recu o lun2, 0n care %re9e, la <iecare dou2-trei =ile, <usei
0ns2rcinat s2 duc %eti <alse s2r9anei Anna, care se to'ea i se usca, at0t de
tare, 0nc0t eu, care nu era9 deloc 9ilos, %2=0nd-o aa de de=n2d21duit2,
si9/ea9 ;2t0ndu-9i ini9a. Gor;ii st2'0nului 9eu. 4i, <ie c2 i se <2cu 9il2, <ie
c2 se te9ea ca '2r2sita s2 nu se r2=;une cine tie cu9, contele de Galois se
duse s-o %ad2 odat2, la %reo dou2 luni du'2 'lecarea lui Enguerrand de
MarignA.6n 9o9entul c0nd, 'entru a 9ia oar2, contele de Galois 0i s'unea,
nenorocitei Anna c2 0n cur0nd o %a lua de so/ie, ua se desc"ise i Margareta
a'2ru... Da, do9nule? Margareta era geloas2.Margareta 'usese s2-l ur92reasc2
'e conte? Margareta %enea s2 sur'rind2 s2rut2rile i <2g2duielile lui
Galois?...4i... intr2 <urioas2? A"? te asigur c2 eu, care asista9 la scen2, dintr-o
odaie %ecin2, a9 tre9urat...
> Nu te 9ai 'ot asculta dec0t %reo =ece 9inute, =ise Buridan.
> A9 s<0rit, do9nule? A1unge9 la /int2, du'2 cu9 era s2 a1ung la 9oarte,
sco'ul su're9 al %ie/ii noastre '2c2toase. Iat-o dar 'e Margareta ca o
tigroaic2. > 7Aceast2 <e9eie e a9anta du9itale:, strig2 ea contelui. Galois
0ng2l;eni, ;0l;0i, 0nce'u s2 tre9ure. Anna 0naintea=2 i r2s'unseD 7E ade%2rat,
s0nt a9anta lui, 0n ate'tarea de a-i <i so/ie:.74i, du9neata, cine etiC &e %reiC
: 7)2 92 r2=;un?: 4i, 0n acelai ti9', ea scoate un 'u9nal 9ititel 'e care-l
'urta totdeauna la ;r0u i-i d2du o lo%itur2, at0t de 'uternic2, doa9nei de
Dra9ans, 0nc0t aceasta se 'r2;ui, ne0nsu<le/it2. &ontele de Galois nu se
9icase. Eu, 0n col/ul 9eu, r292sese9 ca t09'it. Nu 'utea9 s2-9i iau oc"ii de
la acea Margareta at0t de <ru9oas2, care > 0n acel 9o9ent > era 0n<l2c2rat2,
**
Mic"el #$%aco
ca <ulgerul care o9oar2...4i, do9nule, iat-o c2 se 'leac2 asu'ra ri%alei sale,
a'oi se scoal2, =ic0ndD7Moart2?:... A'oi ea se 0ntoarse s're Galois, al; ca o
c0r'2, tre9ur0nd ca %arga i strig2D > 7&o'ilul, acu9?:... A"? senior Buridan,
asta e gro=a%. Du'2 ce o9or0se 'e 9a92, %oia s2-l o9oare 'e <iu?O
tigroaic2,... 0/i s'un c2 era o tigroaic2D
> 4i, ce a <2cut GaloisC
> GaloisC Asta e 'artea <ru9oas2 a a<acerii? 8igroaica 0nce'u s2
r2cneasc2D > 7 E r0ndul co'ilului ,conte, sau alerg la 'alat, as9ut curtea
contra du9itale i 'un s2 te goneasc2 ca 'e "o/ de onoare?:... 4i, Galois,
cl2n/2nind din din/i, r2s'unseD
> 7Bine? M2 su'un?:... Atunci 92 c"e92. 4i Galois, 09i =ice, da,
do9nule, 09i =iceD > 7Ia acest co'il i du-te de-l 0neac2?:
> Ies. M2 duc 0n ca9era co'ilului, unde dor9ea 9icul Eean. 6l iau, 0l
0n%2lui 0n 9antia 9ea i 92 0ntorc s2-l ar2t Margaretei 0n s'eran/a c2-l %a ierta.
A"? da, iertare?Ea 92 'ri%ete dre't 0n oc"i, i, c0nd 9i-aduc a9inte de
'ri%irea ei, 09i 0ng"ea/2 i acu9 ini9a... 4i-9i =iceD > 7Ai au=it, nu-i aaC:...
Atunci, 'lec din cas2, alerg0nd, 0n2;uind /i'etele i 'l0nsul ;ietului co'il.
U9;lu un ceas cu <runtea 0ntunecat2 0n sudori, a'oi intru 0ntr-o cocioa;2
'2r2sit2... &o'ilul ador9ise. 6l de'un 'e un 9ald2r de <run=e i 92-ntorc la
conte. > 7&o'ilulC:, 09i =ice el > 70necat?: 0i r2s'und eu... Nu a 'l0ns,
do9nule?... Doar c2 s-a 0ng2l;enit 'u/in...Ate't o or2,... ate't dou2 ore i
iat2-92 'lecat... s2 iau co'ilul i s2-l duc 0ntr-un loc sigur. 8rec0nd 'rin <a/a
locuin/ei da9ei de Dra9ans, o curio=itate gro=a%2 92 cu'rindeD s-o re%2d 'e
9oart2. Intru i o %2d 'e Anna, 'lin2 de s0nge 0ncerc0nd s2 se t0rasc2. ca s2
a1ung2 la u2... Nu 9urise, do9nule?
> Nu 9ai ai dec0t cinci 9inute, ca s2-9i s'ui s<0ritul, =ise Buridan.
> A9 a1uns? Anna nu 9urise?... 4i acu9, ascult2 ceea ce e groa=nic 0n
toate astea?Nu nu9ai c2 nu 9urise, dar au=ise ordinul, care 9i se daseD s2-i
0nec co'ilul? &el 'u/in, asta a9 'rice'ut din cele c0te%a cu%inte, care tre9urau
'e ;u=ele ei. Atunci, 0ngro=it, cu '2rul =;0rlit, 92 re'ed s2-i readuc
co'ilul...A1ung la cocioa;2, nici ur92 de ;2iat ,do9nule? Micul Eean
dis'2ruse?...
Fancelot Bigorne t2cu o cli'2, cu oc"ii 'ierdu/i 0n =are, de 'arc2 ar <i
re%2=ut 0nt09'l2rile acelea 0nde'2rtate. A'oi ur92D
> 8recuser2 a'tes're=ece ani de atunci?... &on%ins c2, negreit, contele
de Galois ar 'une s2 92 o9oare dac2 ar a<la c2 acel co'il... <iul lui, nu 9urise,
0l '2r2sii 0ntr-o ;un2 di9inea/2. )e 9istuir2 luni i ani, i is'r2%ise9 'rin a
uita aceast2 a<acere, c0nd, suirea 'e tron a lui Fudo%ic al K-lea, so/ul
Margaretei, 9i-o rea9inti. Aadar, s0nt trei =ile, do9nule, de c0nd "oin2rea9
*.
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
'rin 'rea19a "otelului MarignA, din strada )aint-Martin, 0n c2utarea %reunui
;urg"e= 0nt0r=iat, ca lu'ul, 'e care <oa9ea 0l gonete din '2dure. R2t2cea9,
=ic, cu ini9a destul de a92r0t2, c2ci nu 'r0n=ise9, c0nd =2resc o u9;r2, care
'2rea c2 0ncearc2 s2 %ad2D ce se 'etrecea la "otelul MarignAC?... Iat2 oca=ia,
09i =isei 0ndat2. O9ul e singur. &erul /i-l tri9ite. Mul/u9ind s<0ntului Barna;$
de aceast2 'leac2, 92 a'ro'ii, 'un s'ada 0n 'ie'tul ;urg"e=ului, i, 'oliticos,
0i cer 'unga... Dar iat2-l strig0nd du'2 a1utor. Greo dois're=ece %oinici se
re'ed asu'ra 9ea. M2 'rind, 92 leag2, 92 duc '0n2 la &"Otelet, ur9at <iind de
;urg"e=ul 9eu. Fa &"Otelet, la lu9in2, 92 uit la o9 i 'e cine-l recunoscC Be
9onseniorul conte de Galois, <ostul 9eu st2'0n... O idee 09i trecu 'rin ca', o
idee 'e care, <2r2 0ndoial2, 9i-o o'ti dracul, la urec"e.
7Monseniore, 0i =ic eu 0ncet, %2 dau o't =ile ca s2 92 <ace/i sc2'at... Alt<el,
<ac tot ce-oi 'utea ca s2 a1ung '0n2 la regele Hran/ei i-i istorisesc tot a9orul
reginei Margareta cu &"arles de Galois...
El se <2cu al; ca %arul... M2 cercet2 cu dea92nuntul i 9ur9ur2 cu groa=2D
7> Fancelot Bigorne?:
7> &"iar eu, 9onseniore > 0i r2s'unsei, sigur <iind c2 l-a9 dat gata.:
7> 8aci? 09i 'orunci contele. Nici o %or;2. Beste o't =ile %ei <i li;er i
;ogat...:
> Nu 9ai ai dec0t un 9inut? > 0ntreru'se Buridan.
> A9 is'r2%it, do9nule. Ador9ii linitit, 0ncredin/at c2 Galois 92 %a
li;era. A treia =i, de di9inea/2, %enir2 s2 92 ia din te9ni/2. M2 scol %esel. M2
duc a<ar2... i 92 'un 0ntre c2lug2ri i a1utoarele c2l2ului, ca s2 92 duc2 la
Mont<aucon?...Restul... 0l tii?
> 4i, ce conc"i=i din toate asteaC =ise Buridan.
> &onc"id c2D %ia/a 9ea nu /ine dec0t de un <ir de '2r... c2 Galois o s2
'un2 s2 92 caute 'este tot, 'e unde 9iun2 %aga;on=ii de tea'a 9ea i, cu9
/in s2 9or 9ult 9ai t0r=iu, a tre;uit s2-9i sc"i9; <elul traiului i s2 92 su'un
9eseriei de o9 cinstit, ali'indu-92 de cine%a care, la ne%oie, s2 92 'oat2
a'2ra?...
> A9in? =ise Buridan. 4i, s'une-9i ce s-a <2cut cu 9icul EeanC M-a
9icat 0nt09'larea 9icu/ului aceluia?...
> Asta n-a9 a<lat-o niciodat2, du'2 cu9 nu tiu ce a de%enit, nici 9aic2-
sa, doa9na de Dra9ans... Dar, <2r2 0ndoial2 a 9urit din lo%itura de 'u9nal a
Margaretei...
Be Buridan '2rea c2 nu-l 'rea interesase 'o%estirea lui Fancelot Bigorne.
6n realitate, ascultase cu o 0ncordat2 ;2gare de sea92 istoria aceea ciudat2,
0n care regina Margareta 1uca un rol care-i '2rea cu ne'utin/2 s2 <ie ade%2rat
*
Mic"el #$%aco
a%0nd 0n %edere 9area ei re'uta/ie de <e9eie %irtuoas2?
> &aut2 s2 nu 9ai dai nas 0n nas cu contele de Galois? > ur92 el,
'reg2tindu-se s2 ias2.
> &u toate astea, 9i s-a 0nt09'lat asta, ieri noa'te. Era c0t 'e ce s2 92
'rind2 iar, ca 'e un do;itoc.)2 ne <eri9 de-a treia 0nt0lnire? Ga tre;ui ca, ori
eu, ori el, unul din noi, s2-i lase oasele acolo? Do9nule, ad2ug2 Fancelot
Bigorne, te ur9e=@ 09i 0nce' c"iar 0n cli'a asta ser%iciul 9eu 'e l0ng2
du9neata.
> Bine, =ise Buridan. Ur9ea=2-92 '0n2 la o oarecare locuin/2, unde %oi
intra, i la ua c2reia 92 %ei ate'ta.
Buridan se i co;or0, 'use de-i scoase calul, dintr-un gra1d 9ic, al2turi de
'r2%2lie, 0nc2lec2 i se-ndre't2 s're strada Gieille-Bar;ette. Ur92 calea aceea
lung2 cu case rare, des'2r/ite unele de altele de gr2dini 9ari. 6n cur0nd, casele
de%enir2 c2scioare, a'oi nu se 9ai %2=ur2 dec0t 09're19uiri de cur/i. 6n <a/a
uneia dintre ele se o'ri i BuridanD Gr2dini/a cu tranda<iri.
Du'2 cu9 a9 s'us, Buridan era c2lare. Be acele %re9uri, 'entru tot <elul
de 9oti%e, dintre care cel 9ai de c2'etenie > era 9urd2ria str2=ilor, nu
9ergeau 'e 1os dec0t oa9enii aceia a c2ror a%ere nu le 0ng2duia s2 0ntre/in2 un
cal.
Deci, c0nd Buridan desc2lec2 0n <a/a gr2dini/ei, trecu <r0ul calului lui
Fancelot, care-l ur9ase 'e 1os.
Bigorne, %2=0ndu-l 'e st2'0nul s2u a'ro'iindu-se 0n locul acela, o ca9
;2gase 'e 90nec2...
Dar Buridan nu-l lu2 0n sea92 i,... cu ini9a =%0cnind, desc"ise ua cur/ii,
care era cr2'at2, ca de o;icei.
80n2rul nu %enise dec0t =iua la gr2dini/a cu tranda<iri. 4i,cu9 se tia ceasul
sosirii lui, Gillonne a%ea totdeauna gri12 s2-i desc"id2 ua.
Buridan intr2 0n curte i o str2;2tu cu iu/eala 0ndr2gosti/ilor, c2ci nu e
ni9eni 9ai gr2;it 'e lu9e dec0t a9ore=a/ii, a<ar2 doar de c292tari i a'oi, un
0ndr2gostit nu e un <el de creditorC 4i, di9'otri%2, dac2 %re9 s2 9erge9 '0n2
0n ini9a lucrurilor, nu 'ute9 s2-l 'ri%i9 'e c292tar ca un a9ant al ;anuluiC
6ntr-un cu%0nt, 0n dou2 s2rituri Buridan a1unse 0n <a/a uii 0n<loritului i
%eselului ad2'ost, i ea se desc"ise.
De data asta, MArtille nu 9ai era acolo.
Buridan intr2 0n sala 9are a locuin/ei, unica odaie 0n care intrase %reodat2.
Ni9eni?... 8otul era linitit, ca de o;icei, de o t2cere 'e care o tul;ura
nu9ai certurile scatiilor i ale sticle/ilor, de 'e gardul ogr2=ii.
O ra=2 de soare, 0ndulcit2 de gea9l0curi, lu9ina odaia aceea 0n care ei
sc"i9;aser2, de at0tea ori, 1ur290nte de dragoste.
.-
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> Gillonne? > c"e92 Buridan, cu glasul sugru9at.
A%u o cli'2 de o%2ire, a'oi, 'alid, ca un 9ort, cu ini9a str0ns2, 0nce'u s2
cutreiere casa. N-a%ea dec0t un g0nd... MArtille dest2inuise 9aestrului Fescot
dragostea ei i acesta, ;urg"e= ;ogat, 0l res'ingea <2r2 s2-i <ac2 92car cinstea
s2 cunoasc2 'e cel 'e care 0l iu;ea <iica lui... &a s2-i des'art2 'e logodi/i, o
luase 'e MArtille cu el.
Dar cu9, 0n dragoste, nu eNist2 de=n2de1de ade%2rat2, dec0t c0nd nu eti
iu;it, i cu9 Buridan tia c2 dragostea lui era 09'2rt2it2,... si9/ea 9ai 9ult,
un 9are neca=.
> Greau? striga el, 0nainte de trei =ile, %reau s2-l reg2sesc 'e acest
Fescot... 'e r2'itorul 2sta 0ndr2cit, 'e ;2r;atul care o <ace 'e MArtille s2
'l0ng2, i dac2 nu re%ine la senti9ente 9ai ;une, 'e Du9ne=eul 9eu, <ur <ata
0n nasul unc"iaului.
&u9 0i =icea acestea, ae=at 0n 1il/ul 0n care o;inuia s2 stea, deodat2, din
'alid cu9 era, si9/i c2 se <ace %erde. Ini9a i se cutre9ur2... 6ngri1orarea 0l
g0tui i 'rice'u c2 dis'erarea 0l cu'rinde, nu9ai la g0ndul gro=a% de si9'lu i
'lin de ade%2r, care-/i <ulger2 'rin 9inteD
> Maestrul &laude Fescot n-a luat-o 'e MArtille. Ea ar <i g2sit 9i1locul s-o
tri9it2 'e Gillonne, s2 92 ate'te aici, 0n di9inea/a asta?... 4i, de ce ar <i l2sat
Fescot uile locuin/ei desc"ise oric2ruiaC...
Atunci 0nce'u s2 'l0ng2 cu "o"ote,... c2ci se a<la 0n <a/a ne'rice'utului... 6n
9inutul acela o u9;r2 0ntunec2 ra=ele soarelui, care-i lu9ina <igura delicat2 i
=;uciu9at2 de durere. Buridan ridic2 ca'ul i recunoscu 'e Bigorne.
> Bl0ngiC > =ise "ai9anaua, care > du'2 'ro'ria lui %or;2, > se
rese9nase la 9eteugul de o9 cinstit.
> Nu? > =ise Buridan, cu din/ii str0ni 'e c0nd lacri9ile i se rostogoleau
'e <a/2.
> Bl0ngi, > ur92 "ai9anaua, > i a9 s2-/i s'un de ceD 'entru c2 a=i
noa'te a <ost <urat2 <ata care locuia aici. 4tiu asta?...
Buridan s2ri 0n sus, 0l a'uc2 de u9eri 'e Bigorne, care dintr-o s9ucitur2 se
dase 0na'oi '0n2 dincolo de 'rag. M0na lui Buridan alunec2 0ns2 0n g0tul lui
Bigorne, oc"ii lui sc0nteiau, 'lini de ;2nuieli.
> &u9, tiiC > 9ugi el. Gor;ete? Recunoate c2 nu ai <ost tri9is de acel,
care a <urat-o 'e MArtille?...
> &u9 %rei s2 %or;esc, dac2 92 str0ngi aa de g0tC "orc2i Bigorne.
> E dre't, sc0ni Buridan, care sl2;i str0nsoarea. Gor;ete acu9?... 4i
s'une tot ade%2rul, at<el,... %e=i 92rul acela,.... nu-i aaC...
> Hru9os 'o9, 0n ade%2r?...
> Ei ;ine, 'este dou2 9inute %a <i s'0n=ur2toarea, unde st0r%ul t2u %a
.1
Mic"el #$%aco
s'eria %r2;iile a<ar2 nu9ai dac2-9i %ei istorisi totul.
> Ei? 'e dracu i 'e s<0ntul Barna;$, a90ndoi 'atronii 9ei? Ai <i a<lat de
9ult ade%2rul, dac2... nu-9i cur9ai %or;a. Du9ne=eule?... &e degete?... U<? de
a;ia 9ai r2su<lu?... G2d, seniore Buridan, c2-/i %oi ser%i cu 9are ;ucurie ca
<ecior.
> O s2 %or;eti odat2C...
> lat2, st2'0ne@ ieri sear2, "oin2rea9 'rin 1urul Fu%rului, c0nd 0l %2=ui 'e
contele de Galois ieind, escortat de arcai c2l2ri. De curio=itate i 'entru c2
a9 ideile 9ele des're conte, 0nce' s2 ur92resc ;anda, care, ca un stol de
cor;i, =;ura din %ec"iul cui; al Fu%rului. M2 strecor deci 0n ur9a lor i-i %2d
'e cor;ii 9ei co;or0nd s're locuin/a asta...
> GaloisC ;ol;orosi Buridan, care si9/i cu'ri=0ndu-l un <el de s'ai92 >
GaloisC... #ici c2 Galois a %enit aiciC...
> Monseniorul &"arles, conte de Galois, 'rin/ al In<ernului, unc"iul
regelui i... %2rul )atanei... Da, do9nule, Galois 0n carne i oase?... Galois care
%enea, du'2 cu9 a9 'utut 'rice'e, din cronc2nelile cor;ilor lui, s2 areste=e 'e
<ata aceea?...
> )-o areste=eC "orc2i Buridan, =guduit de un lung <ior. 4i, ce a <2cut
=;irulC... Arestat2C... MArtille arestat2C...
> 4i dus2 la 8e9'le?... 8ot at0t de ade%2rat, du'2 cu9 ade%2r e c2 ne
lu9inea=2 soarele? 8ot at0t de ade%2rat c2 s0nt cretin i c2 n-a9 des'uiat un
;urg"e=, <2r2 o rug2ciune s<0ntului Barna;$. 8ot at0t de ade%2rat, do9nule, 'e
c0t ur2sc 'e Galois i c2 9i-a da ulti9a 'ic2tur2 de s0nge, ca s2-l /in cinci
9inute singur, noa'tea, 0n col/ul %reunei ulicioare... Aceast2 <at2 a <ost dus2 la
8e9'le?
O s'ai92 ne;un2 se de=l2n/ui 0n ini9a lui Buridan.
> Dar, 'entru ceC url2 el, a'uc0ndu-se de '2r cu a90ndou2 90inile.
> Bentru c2 e acu=at2 de <er9ec2torii contra regelui, arcaii strigauD 7Fa
9oarte, %r21itoarea?:
Buridan rec2=u =dro;it 0n <otoliu.
XIII. TEMPLE
&0te%a ore 9ai t0r=iu, s're sear2, 'rista%ul 1andar9eriei, 0ncon1urat de
sergen/i, escortat de un tr09;i/as sun0nd din goarn2, se o'rea 'e 'ia/a GrR%e,
du'2 o lung2 'li9;are 'rin Baris.
Gornistul sun2. Mul/i9ea se str0nse i 'rista%ul 0nce'u s2 citeasc2 un
'erga9ent 'e care-l des<2ur2 tre'tat, cu citireaD
.!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
7Ast2=i, 0n dou2s're=ece ale lunii Mai, din anul 1+1I, Noi, Eean de Br$cA,
're<ectul acestui ora, <ace9 cunoscut tuturor locuitorilor, lucr2torilor,
;urg"e=ilor i altora, %oin/ele eN'rese ale Maiest2/ii sale, regele nostru, 'e
care s2-l '2=easc2 Du9ne=eu, i care %oin/i s0ntD
7Mai 0nt0i, 9onseniorul conte de Galois este ales gu%ernator al <ort2re/ei
8e9'le.:
7Al doilea, s2 <ie as'ru 'ede'si/i, de oa9enii de 'a=2, ;urg"e=ii sau al/i
locuitori, care nu %or rese'ecta ordonan/ele se9nalelor de stingerea
lu9inilor.:
7Al treilea, se ordon2 o%reilor, locuind 0n acest ora, s2 se su'un2, de
;un2%oie, 'erc"i=i/iei eNacte, care li se %a <ace 0n locuin/ele lor.:
7Al 'atruleaD ordon29 oric2rui locuitor s2 denun/e i9ediat 'e orice %ecin,
sau orice %ecin2 care, du'2 tiin/a sa, ar a%ea leg2turi cu dracul i ar <ace
<ar9ece sau %r21i.:
A'oi, 'rista%ul s<0rindu-i raita, se-ndre't2 s're &"Otelet, iar 9ul/i9ea,
care-l ascultase, se 09'r2tie <oarte 9ultu9it2, 'entru dou2 9oti%e, > 9ai
0nt0iD regele %or;ea de sc"ingiuirea o%reilor, ceea ce era 0ntotdeauna un 'rile1
de 'etrecere /in0nd sea92 c2, du'2 <iecare 'erc"e=i/ie, tre;uiau s2 <ie ari
c0/i%a dintre ei, > a'oi, regele nu %or;ea de i9'o=ite noi, lucru de care se
te9eau totdeauna ;urg"e=ii, c0nd au=eau tr09;i/a 'rista%ului 'oli/iei...
Ad0nc 9ul/u9i/i > 0n <elul acesta > de ce =icea i de ceea ce nu =icea
regele, 7casc2-gur2: se retr2gea, strig0nd c0t 'uteaD > 8r2iasc2 Fudo%ic
Gicleanul?
6n 9o9entul acela, o tr2sur2 0nc"is2, cu 'erdele de 'iele, trecea 'ia/a i
intra strada Gieille-Bar;ette.
Acest %e"icul era de o 0n<2/iare si9'l2 i ni9eni nu-l lua 0n sea92.
Mergea 0ncet i nu se o'ri dec0t la ca'2tul str2=ii, adic2 0n %ecin2tatea
<ort2re/ei 78e9'le:.
Un singur o9, c2lare, si9'lu 09;r2cat, <2r2 ar9e, cu ca'ul aco'erit de o
glug2, escorta c2ru/a.
&0nd tr2sura se o'ri 0n <a/a 'or/ii de la 8e9'le, o9ul desc2lec2 i se
0ndre't2 s're 'odic2.
> 8reci 0nainte? strig2 santinela.
> &"ea92 'e o<i/erul de gard2? %or;i o9ul, cu un ton de co9and2.
)oldatul, sur'rins de acest ton 'oruncitor, se su'use i, o<i/erul care
co9anda la u2, 0naint2 cu un aer a9enin/2tor s're ;urg"e=ul acela destul de
0ndr2=ne/ ca s2 ordone unui 9ilitar.
Burg"e=ul 0i ridic2 gluga i atunci, 0n92r9urit, o<i/erul se 0nclin2,
tre9ur0nd.
.+
Mic"el #$%aco
> 6naintea=2? =ise cel %enit.
O<i/erul se a'ro'ie i o9ul 0i %or;i 0ncet, a'oi, 9ilitarul <2cu un gest de
res'ectuoas2 su'unere i se 0na'oie 0n <ort2rea/2.
Burg"e=ul cu gluga se a'ro'ie de tr2sur2 i =iseD
> Dru9ul e li;er, Doa9n2?
6n2untru se a<la o <e9eie. Ea era tot at0t de si9'lu 09;r2cat2 i 'urta
aceeai glug2 ca i ;urg"e=ul.
> Atea't2-92 aici? > =ise doa9na, s2rind cu uurin/2 din c2ru/2.
> Goi ate'ta, doa9n2?... Goi ate'ta cu 9oartea 0n su<let.
> Nu-/i <ie <ric2, MarignA, =ise <e9eia, ni9eni n-ar 0ndr2=ni s2 se
09'otri%easc2 unui ordin al reginei?... Ni9eni?... Nici c"iar regele?...
Ea trecu 'odica, gr2;it2. Intr2 su; ;olt2 i acolo, 0l g2si 'e o<i/er, care o
ate'ta. 4i o a'uc2 0naintea ei, cu 9ic2rile 'line de cel 9ai 'ro<und res'ect.
A1unser2 0n <a/a unei ui, care se desc"idea 0n nite 0nc2'eri 9ari i ;ogate,
locuin/2 cu c0/i%a ani 0nainte a 9arelui 9aestru al 8e9'lierilor, i acu9,
ad2'ostul noului gu%ernator, care se 9utase acolo a;ia de dou2 ceasuri.
O<i/erul 9ur9ur2D
> )2 intru, ca s2 anun/ 9onseniorul conte, augusta %i=it2 'e care
Maiestatea %oastr2 ;ine%oiete s2-i <ac2C
> Nu, do9nule? > r2s'unse <e9eia. Bo/i s2 te retragi.
4i, desc"i=0nd singur2 ua, intr2. Du'2 u2 sta de 'a=2, re=e9at de
"ale;ard2, un 9ili/ian ne9icat, 0n 'icioare, enor9, cu ca'ul su; casc2, cu
%i=iera 'este <a/2 i 'ie'tul su; 'lato2, cu 'icioarele i ;ra/ele aco'erite de
o/el, se92n0nd cu una din ar9urile care se %2d 0n =ilele noastre 'rin 9u=ee, ca
nite cara'ace de <iin/e dis'2rute de 'e glo;.
Doa9na rostiD
> Du-te i s'une st2'0nului t2u, c2 regina %rea s2-i %or;easc2 'e dat2?...
Ar9ura tres2ri, se 'use 0n 9icare =2ng2nind ca i <iarele, i 'orni
greoaie...
&0te%a 9inute 0n ur92, se au=i un 'as gr2;it, a'oi contele de Galois intr2
a'roa'e s'eriat. Doa9na l2s2 s2-i cad2 gluga i-i scoase 9asca.
Galois 0ndoi genunc"iul, a'oi, scul0ndu-se, ate't2 s2-i %or;easc2 regina.
> &onte, =ise Margareta de Bourgogne, %in s2-/i %or;esc de %r21itoarea 'e
care ai arestat-o?
Galois tres2ri, cu 're%estirea s'ai9ei care cu'rinde 'e o9, c0nd se %ede 'e
9arginea unei 'r2'2stii, unde %a c2dea dac2 <ace un 'as greit, i 0n care %a
c2dea i 9ai sigur, dac2 nu 0ncearc2 s2 <ac2 %reo 9icare.
Gocea reginei era as'r2, t2ioas2, a9enin/2toare.
4i... doar cunotea %ocea aceea? )u<larea aceea uciga2,... 9icarea aceea
.I
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
<e;ril2 a 90inii <ru9oase, care, nu9ai ridic0ndu-se, 'utea <ace s2 cad2 un
ca'... le cunotea?...
> Doa9n2, =ise el, 'er9ite/i-9i s2 'o<tesc 'e Maiestatea sa 0ntr-o sal2 9ai
de9n2 de ea.
> Nu e ne%oie? strig2 regina, ale c2rei ;u=e tre9ur0nd de <urie i 'ri%ire de
o/el, 0l <2cur2 'e conte s2 se clatine. &u at0t 9ai r2u 'entru du9neata, dac2 0n
1urul acestor =iduri s0nt urec"i care ascult2?)us/ii dar, c2 t0n2r2 <at2, arestat2 de
du9neata, MArtille, este o %r21itoareC
> Doa9n2? ;ol;orosi contele, 09i 'are c2 <ar9ecele care s-au g2sit la ea...
> &onte de Galois, =ise Margareta, cu %oce 0ng"e/at2 ,%rei s2 cunoti
9area %r21itorie 'e care i-o 'o/i i9'uta acestei nenorociteC
> Nu 'rice', Maiestate?...
> E c2... e <iica lui Enguerrand de MarignA?
> )0nt 'ierdut? g0ndi Galois, care se g"e9ui, se u9ili, se 0nclin2 '0n2 la
'290nt.
> &onte, ur92 regina, %reau s2 %2d nu9aidec0t 'e <ata aceasta?
> Dorin/ele Maiest2/ii %oastre s0nt ordine s<0nte. A9 s2 dau ordin s-o
aduc2 aici i...
> Ba, deloc? 0ntreru'se regina, care cu un gest as'ru, o'rind 'e Galois 0n
9o9entul c0nd se 0ndre'ta s're u2, condu-92 la celula ei. Greau s-o 0ntre;.
Dac2 e o %r21itoare, cu at0t 9ai ;ine 'entru du9neata, conte. Dar dac2
desco'2r ne%ino%2/ia acu=atei...
Ea str0nse 'u9nii i 0naint2 asu'ra lui Galois, de 'arc2 ar <i %rut s2-l str0ng2
de g0t.
> &e %a <ace Maiestatea %oastr2C 0ntre;2 Galois 0n2l/0ndu-se.
> Ei ;ine? =ise regina, st2'0nindu-se, a9 s-o iau de aici. Asta e tot?
Bri9e1dia a'ro'iat2, <2cu 'e Galois s2-i redo;0ndeasc2 toat2 energia.
> Doa9n2, =ise el, cu glas "ot2r0t. Regele 9-a nu9it gu%ernator al
<ort2re/ii 8e9'le 0nadins ca s-o su'ra%eg"e= 'e 'ri=onier2. )unt la ordinele
Maiest2/ii %oastre, dac2 dorete s2 'un2 0ntre;2ri acestei <ete... Dar ca s-o las
s2 'lece de aci 'e aceea de care r2s'und cu ca'ul, n-a9 s-o <ac dec0t cu un
ordin al regelui?...
> Iat2 acest ordin?... =ise Margareta de Bourgogne, care =dro;i 'e Galois
cu un sur0s triu9<2tor.
6n acelai ti9', ea scoase din s0n o "0rtie 'e care i-o 0ntinse contelui.
#2'2cit, cu 9intea %uindu-i 'arc2, Galois lu2 9ainal "0rtia i o des<2ur2.
De a;ia citi 'ri9ele cu%inte i ridic2 asu'ra Margaretei o 'ri%ire 0ngro=it2.
6nce'u s2 tre9ure s'as9ostic.
30rtia aceea nu era 'erga9ent cu %reun ordin regal? Era o scrisoare
.,
Mic"el #$%aco
se9nat2 de contele de Galois? O scrisoare adresat2 Margaretei de Bourgogne,
al c2rui nu9e se a<l2 0n di<erite 'asa1e,... o declara/ie de dragoste ar2=2toare. O
cerere de 0nt0lnire nocturn2? O descriere 0ndr2=nea/2 a 'asiunii celei 9ai
'uternice 'e care o 'oate si9/i un o9. &ea 9ai s0ngeroas2 insult2 <2cut2
regelui Hran/ei?...
Dar acea scrisoare era datat2D !! He;ruarie 1!*, adic2 la %re9ea c0nd
Margareta, 0n %0rst2 de a'roa'e a'tes're=ece ani, locuia 0nc2 0n 'alatul tat2lui
s2u, 3ugues al IG-lea, duce de Bourgogne.
> &"arles de Galois, =ise Margareta cu %oce 1oas2 i uier2toare, recunoti
aceast2 scrisoareC E 9ult de c0nd ai scris-o? Boate c2 o i uitasei?...
> )crisoarea aceasta nu e scris2 de 9ine? > ;0l;0i Galois.
> Nu e dec0t co'ia... ade%2rata ta scrisoare, Galois, e la Fu%ru? Ast2-sear2
ea %a <i 0n 90inile regelui?
&ontele scoase ca un sus'in de agonie.
> Ea datea=2 de a'tes're=ece ani? =ise Galois, scr0nind din din/i. Goi
s'une regelui ade%2rul? 6i %oi s'une c2 %-a9 iu;it 0ntr-o %re9e c0nd a%ea9
dre'tul s2 %2 cer 0n c2s2torie. 6i %oi s'une c2 a9 <ost res'ins de %oi,... c2 %-a9
ar2tat 0ntotdeauna 9ai 9ult res'ect dec0t dragostea 'e care o nutrea9.
> )'un0nd aceasta, %ei 9in/i Galois,... c2ci nu te-a9 re<u=at.
> Ei ;ine, %oi 9in/i? strig2 Galois. Minciun2 'entru 9inciun2, %ia/2 'entru
%ia/2, 9oarte 'entru 9oarte? M2 ataca/i... 92 a'2r. Data acelei scrisori %a
92rturisi?...
Margareta a%u un sur0s ciudat, i, 0n <a/a acelui sur0s, contele si9/i c2
0nne;unete de <ric2.
> &unoti 'e Ma;elC =ise regina. Nu, tu n-o cunoti. Nu tii c0t de 0n%2/at2
e acea <e9eie care-9i este de%otat2, care 09i a'ar/ine, care <ace ce %reau, care
nu tr2iete dec0t 'entru 9ine?
> Ma;elC ;0l;0i Galois.
> Da, 0nso/itoarea 9ea de%otat2, care %eg"ea=2 asu'ra-9i, c0nd dor9,...
care se g0ndete 'entru 9ine,... care tie totul... 'entru 9ine?... Ei ;ine, ascult2
Galois? Brin tiin/a ei, Ma;el a g2sit 9ilocul de a reda cernelei 0ng2l;enite a
scrisorii aceleia toat2 <r2ge=i9ea, ast<el c2 'are a <i <ost scris2 ieri?...
> Este data ei? scr0ni <urios Galois.
> Ma;el a g2sit i 9i1locul s2 tearg2 data. 4i, 0n locul datei de !!
He;ruarie 1!*,... tii ce a scrisC 4i cu scrisul t2u?... Ei ;ine, a 'usD 11 Mai
1+1I,... adic2 ieri di9inea/2?...
&ontele scoase un gea92t lung.
> 8e %ei su'une, GaloisC
> Da, Maiestate? r2s'unse contele, cu glasul sugru9at.
.L
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> 4i, dac2 recunosc c2 MArtille este ne%ino%at2, 92 %ei l2sa s-o iau cu
9ineC Nu %ei s'une ni92nui c2 eu a9 luat-oC...
#dro;it, Galois se ridic2 ca o %i'er2, 'e care o calc2 cine%a.
> 69i cere/i %ia/a, =ise el. Fua/i-o dar? &2ci e a %oastr2?... O"? Bl2tesc
scu9' a9orul 'e care 'ri%irea %oastr2 l-a a'rins 0n 9ine? O"? M2 si9t 0n 90na
unei 'uteri gro=a%e i ;leste9ate, c"iar de-ar %eni din cer acea 'utere?... Dar,
;2ga/i de sea92, Margareta, regina 9ea? &a s2 uit tortura 'e care 9i-a/i
i9'us-o, ar tre;ui s2 <iu un 0nger,... i nu s0nt dec0t un o9?
> #iD un de9on din Iad?... Dar, nu 92 te9 de tine, i 'ro;2 e c2 tr2ieti?
Roag2-te la Du9ne=eu, dac2 'o/i, s2 92 <ac2 s2 uit ceea ce ai =is, i, '0n2
atunci, 9ergi 0naintea 9ea? Du-92 la celula %r21itoarei?
XIV. MAMA
6ntunecat, ca un conda9nat 'e care-l duci la su'liciu, Galois a'uc2 0naintea
reginei.
6n cli'a aceea uitase tot, '0n2 i 'asiunea 'e care o resi9/ea 'entru
'ri=oniera sa. )itua/ia era 'lin2 de 'ri9e1dii. Brice'ea, sau i se '2rea c2
'rice'e, c2 ar <i o 0n/elegere 0ntre Margareta i Enguerrand de MarignA. Acea
alian/2 i=;utea s2 0nc"ege un co9'lot a c2rui /int2 era s2 asigure <uga
MArtillei, deci, <uga %r21itoarei, > c2ci <uga, care se 'reg2tea, nu era nu9ai
=dro;irea lui i triu9<ul lui MarignA, ci i 'rocesul de 0nalt2 tr2dare... era
conda9narea lui sigur2... 9oartea?
Galois 'utuse dar s2 eNcla9e cu siguran/2D 769i cere/i %ia/a?:
Regina 0i reae=ase 9asca i gluga 'e ca'.
A1unser2 0ntr-o curte, i, la un se9n al lui Galois, un o9, care 'urta nite
c"ei i o tor/2 0n 90n2, a'uc2 0naintea lor. )e 0n<undaser2 re'ede 'e o scar2,
care co;ora su; turnul cel 9are. Acolo st2'0neau 9ires9e 0n2;uitoare, dar
Margareta nu le ;2g2 0n sea92 i, iar dac2 se cutre9ura, o <2cea nu9ai din
cau=a g0ndurilor ei . &"elarul desc"ise o u2. Margareta se 0ntoarse s're Galois
i-l 'ri%i 0n oc"i.
&ontele o 0n/eleseD <acla <iind <iNat2 0ntr-un 'icior de <ier, care ser%ea dre't
s<enic, el se retrase, lu0ndu-l i 'e te9nicer.
Fa ur9a ur9ei, 'u/in 0i '2sa, ce a%ea s2 discute cu 'ri=oniera? &0nd iei 0n
curte, era destul de 0ntuneric ca s2 nu i se o;ser%e 'aloarea.
> )unt 'ierdut, 0i re'eta el 9ereu. De orice 'arte 9-a 0ntoarce, nu %2d
nici o sc2'are. 6nar9at2 cu acea scrisoare ne9iloas2, cu su<letul de g"ea/2,
c0nd e %or;a de 9il2,... de <oc, c0nd e %or;a s2 o9oare,... regina 92 %a <ace
.*
Mic"el #$%aco
'ra< la 'ri9ul gest 'e care-l %oi <ace ca s2 92 a'2r. Ei ;ine, <ie? A9 s2 'lec.
M2 %oi re<ugia la unul dintre seniorii care nu se su'un de la 9oartea <ostului
rege. 4i acolo, %oi 'reg2ti, 09'otri%a lui MarignA, a reginei, regelui, a
Barisului,... 09'otri%a tuturor celor care 92 ur2sc... da?, %oi /ese unul din acele
co9'loturi, care 0ncurc2 o 9ie de %icti9e? &u r2;dare i 'utere, %reau s2-9i
asigur una din r2=;un2rile acelea care ui9esc lu9ea i care o <ace s2 =ic2D
7Acela, era un o9 tare? Odat2, a 0ntre'rins o lu't2 0ns'2i90nt2toare contra a
tot i a tuturor, i... a i=;utit?...:.
O 90ndrie groa=nic2 0n%2'2ie, o cli'2, <runtea o9ului care, 9ai adineauri,
se 0ncon%oiase i acu9 se ridica.
> )i9on? strig2 el scurt.
> Aici s0nt, Monseniore?
4i )i9on Malingre > acel 'e care l-a9 %2=ut o cli'2 la gr2dina cu
tranda<iri, c0nd a9 0nce'ut aceast2 'o%estire > )i9on Malingre, care nu se
des'2r/ea niciodat2 de contele de Galois, iei din u9;r2.
)io9on Malingre r2s2rea totdeauna din col/urile u9ede i 0ntunecoase, ca
g0ndacii.
> )i9on, =ise contele, 'e o'tite, dar 0n<ier;0ntat, > totul e 'ierdut...
> A9 au=it totul, i a9 'rice'ut totul, 9onseniore?
> Alearg2 la "otel. 6ntr-o or2, toate s2 <ie gata 'entru <uga 9ea?...
> )unte9 totdeauna gata, 9onseniore? &aii atea't2 %enic 0n"29a/i?
&at0rii s0nt gata s2 'ri9easc2 ;urdu<urile 'line cu gal;eni, care n-au dec0t s2
<ie 'use 'e sa9are. Bentru rest, 0l s<2tuiesc 'e 9onsenior s2 lase "otelul cu9
este. Boate c2 <uga nu %a <i nea'2rat tre;uitoare 'entru noa'tea asta.
> &e %rei s2 s'uiC strig2 contele, %or;ete?...
> 69i %ine <oarte greu s2 'lec, l2s0nd aici 'e aceast2 MArtille...
&ontele 0i 0n2;ui un sus'in.
> )2 citeasc2, 9ai 0nt0i, 9onseniorul aceast2 scrisoare? =ise )i9on
Malingre.
Mirat, Galois lu2 "0rtia 'e care i-o 0ntindea ser%itorul s2u, se a'ro'ie de un
<elinar ag2/at 0n =id i 0nce'u s2 citeasc2. Iat2 ce con/inea scrisoarea.
Monseniore
&u m cunoa%tei, dar eu v cunosc %i asta e destul pentru moment. 'tiu c
uri pe Mari(n). *ra mea o e(alea+ pe a dumneavoastr. ,at ce pot s v
spun. -rei ca din aceste dou uri s facem una sin(ur. -rei s v a/ut ca
s nvin(ei pe Mari(n). -rei s0mi a/utai %i dumneavoastr s0mi asi(ur
r+1unarea mpotriva acestui om.... 2ac nu, ardei aceast scrisoare pe
care o ncredine+ onoarei dumneavoastr de cavaler... 2ac da, v voi
..
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
a%tepta trei nopi la rnd , de mine ncolo, pe la mie+ul nopii, n afar de
poarta 3ictorilor.
,sclesc cu propriul meu nume4
56A& B*7,2A&.
> Eean Buridan? 0ng0n2 Galois... sc2'area, 'oate?.... Da, o9ul care a <ost 0n
stare s2 0ndr2=neasc2 ceea ce a 0ndr2=nit acesta, la Mont<aucon, acest o9 tare
'oate s2 92 sca'e?... &u o 9ie de gal;eni 'ot s2 9i-l ali'esc... )i9on?
> )unt aici, 9onseniore.
> )i9on, =ise Galois, nu %o9 'leca ast2 noa'te?...
M
M M
Margareta '2trunsese 0n te9ni/a 'e care lu9ina roiatic2 a tor/ei, l2sat2 0n
galerie, o 0n%2luia ca 0ntr-o '0n=2 aurie, <0l<0itoare i nel29urit2.
6n col/ul cel 9ai ad0nc al locuin/ei aceleia 9i=era;ile, ea o =2ri 'e MArtille.
O 'ri%i o cli'2 cu nesa/, t2cut2, 'al'it0nd de o e9o/ie 'e care c2uta s-o
st2'0neasc2, i, 0n <undul su<letului s2u, ea o'tiD
> Hiica 9ea?
&u oc"ii 92ri/i de s'ai92, MArtille 'ri%ea i ea s're necunoscut2...
Dac2 a/i %2=ut %reodat2 o '2s2ric2 'rins2 0n lan/, toc9ai 0n 9o9entul c0nd
> <ericit2, ;eat2 de li;ertate, > ea dest2inuia cerului, '2durii, r0ului,
ne92rginita <ericire de a <i li;er2 i de a iu;i,... Dac2 a/i %2=ut-o tre9ur0nd, cu
ini9a ;2t0nd2, cu oc"iorii 'lini de s'ai92, g"e9uit2 c0t 'oate 9ai de'arte i
'2r0nd c2-ntrea;2D de ce s0nt <iin/e aa de rele su; lu9ina soarelui care
str2lucete 'entru to/iC > %e/i a%ea o idee de /inuta i de g0ndurile MArtillei?...
Regina se g0ndeaD
> &e <ru9oas2 e?... 8ot aa de <ru9oas2 cu9 era9 i eu la %0rsta ei, dar cu
9ai 9ult2 ne%ino%2/ie 0n 'ri%iri?... )2r9ana co'il2?...
Boate c2 0n ini9a Margaretei se n2tea gelo=ia ascuns2 09'otri%a acelei
<ru9use/i, care o 9ira. Ea cl2tin2 din ca' i, %oind 'arc2 s2 se 0nde9ne s're
9il2, =ise tare, cu %oce at0t de ar9onioas2 i 9ilosti%2 0nc0t 'e MArtille o
'odidir2 lacri9ile.
> )2r9ana co'il2? &u9 tre9uri?... Nu-/i <ie <ric2 de 9ine, co'ila 9ea?
6n 9inutul acela, cu 'asul ne"ot2r0t 0nc2, <ata 0nainta s're <e9eia care-i
aducea o ra=2 de 90ng0iere.
Margareta tre9ura... Asta era co'ila 'e care o ceruse at0t de des lui
MarignA? O"? de c0te ori 'l0nsese, g0ndindu-se la d0nsa? De c0te ori 0i
0nc"i'uise, cu s'as9uri de 0ngri1orare, 9inutul c0nd o %a re%edea?... 4i acel
.
Mic"el #$%aco
9inut sosise. Hiica sa era 0n <a/a ei. Margareta a%u ca un <el de 9icare a
;ra/elor s're <ata ei.
6n <undul ini9ii, 0i ;ol;orosi un strig2t care i-ar <i <ost 'oate 90ntuirea?
> )unt 9a9a ta?
Dar acel strig2t i se stinse 'e ;u=e. Bra/ele, care i se 0ntindeau ca s2
cu'rind2 co'ilul dorit cu at0ta 0n<ocare, rec2=ur2.
4i Margareta 0i =ise iarD
> &e <ru9oas2 e?
De data asta tres2ri, c2ci 0n/elegerea aceasta o <2cea s2 su<ere?...
6nc2 odat2, geniul r2ului triu9<a 0n acel su<let.
> O"? Doa9n2, 0ng0n2 MArtille, '2re/i aa de ;un2 i ;l0nd2? Mi-aduce/i
%eti de la tat2l 9euC... &u9 o <i 'l0ng0nd i s-o <i <r290ntat? A"? 0n groa=a
situa/iei 0n care 92 a<lu, g0ndul acesta, %e=i du9neata, 09i <ace cel 9ai 9ult
r2u?...
> Nu cunosc 'e tat2l du9itale, =ice cu glas 0n2;uit Margareta.
MArtille a'lec2 ca'ul i se trase 0na'oi.
> A9 %rut s2 te %2d, ur92 regina, du'2 cu9 %in s2 %2d 'e toate
'ri=onierele, 'e care le aduc aici... A9 %rut s2-/i aduc o 90ng0iere.
> Hi/i ;inecu%0ntat2, doa9n2, =ise MArtille, cu glas 0ntunecat.
> Dar... de ce te-au adus la 8e9'le, drag2 co'il2C Gor;eai de tat2l
du9itale....Dar 9a9a du9italeC... 4i ea tre;uie s2 'l0ng2C
> N-a9 9a92, =ise MArtille. Ea a 9urit a doua =i du'2 naterea 9ea. B0n2
a=i, %e=i du9neata, c0nd 92 g0ndea9 la 9a9a 9ea, era9 90"nit2 c2 n-o
cunoscuse9, dar acu9 %2d c2 e o <ericire c-a 9urit,... c2ci... ce ar <i
de=n2de1edea ei?...
Margareta tres2ri, i-i 9uc2 ;u=ele cu 'utere.
> M2-ntre;a/i, ur92 'ri=oniera, 'entru ce s0nt aiciC Nu tiu nici eu,
doa9n2? Nite oa9eni au %enit la ogr21oara cu tranda<iri... E 0n %ecin2tate de
8e9'le i, 'e c0nd 'ri%ea9 s're <ort2rea/2, 09i rea9intesc c2 u9;ra turnului
care se lungea '0n2 la <ereastra 9ea, 92 0ngro=ea,... 9i se '2rea c2 %oia s2 92
0ng"it2... Dar, alta %oia9 s2 %2 s'un. N-a9 <2cut nici un r2u... 8at2l 9eu se
nu9ete 9aestrul &laude Fescot@ cu9'2r2 i %inde /es2turi, din care se <ac 0n
de'2rtata /ar2 a <la9an=ilor, du'2 cu9 > 'oate > c2 ti/i. Greau s2 %2 s'un...
92 l2sase s2 stau cu Gillonne, la gr2dini/a cu tranda<iri, unde, de ani 0ntregi,
tr2ia9 <oarte <ericit2, nea%0nd alt2 gri12 dec0t s2 92 rog 'entru s2n2tatea tat2lui
0n serile c0nd %0nturile i 'loile uierau 0n 1urul locuin/ei... &e r2u a <i 'utut
<aceC
> )e =ice c2 eti %r21itoare, =ise Margareta, 0ncerc0nd s2-i dreag2 glasul.
> &u9 a <i %r21itoare, =ise cu ;l0nde/e MArtille, c0nd 9-a9 09'2rt2it la
-
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
Bate, du'2 cu9 'oate 92rturisi 'reotul de la ca'ela )aint-NicolasC
4i MArtille 0nce'u iar s2 'l0ng2. Era at0t de 'alid2, at0t de trist2, at0t de
<ru9oas2, 0nc0t i cei 9ai ne'2s2tori oa9eni ar <i <ost 0nduioa/i %2=0nd at0ta
gra/ie i ne%ino%at2 <ru9use/e '2ti9ind 0n acel loc groa=nic.
Margareta si9/ea c2 i se ru'e ini9a. 6n ea se 0nc"eg2 ca o sc0nteie de
dragoste de 9a92. G0ndurile 'er%erse, 'asiunile gro=a%e, ideile s0ngeroase se
09'r2tiar2 ca nite '2s2ri de noa'te, din g2urile nes2n2toase 0n care, din
0nt09'lare, '2trunde o ra=2 de lu9in2. )0nul ei =%0cni, g0tul i se sugru92...
H2cu gr2;it2 doi 'ai, 'rinse <ata 0n ;ra/e i o str0nse cu 'utere...
> Nu 9ai 'l0nge? ge9u ea. Nu 9ai 'l0nge, co'ilo? Bot 9ult... Bot s2 te
s9ulg de la 9oarte?... Bot > c"iar 0n cli'a asta > s2 te scot din locul acesta
groa=nic?
6n92r9urit2, a9e/it2, MArtille 0i asculta cu%intele i credea c2 %isea=2...
6n ini9a ei, de o des2%0rit2 cur2/enie, 0ntre%edea li;ertatea, %ia/a,
<ericirea,... Ea 0i 09'reun2 90inile i 0ng0n2D
> O? ;unul 9eu '2rinte, nu %ei 9ai 'l0nge?... O? scu9'ul 9eu Buridan nu
%ei 9uri... de 9oartea MArtillei?...
Margareta de Bourgogne se des'rinse 0ncet din '2rinteasca 09;r2/iare 0n
care 0nl2n/uise 'e <iica sa. A'oi se trase 0ncet 0nd2r2t. 4i cu9 MArtille 0i
ridic2 s're d0nsa 'ri%irea-i ne%ino%at2 i curat2, o %2=u gro=a% de 'alid2.
> Doa9n2, =ise ea cu %oiciune, ce a%e/iC... O"? sunte/i su<erind2C...
> Nu?... nu? ;ol;orosi Margareta. Finitete-te. Iat2, %or;ete-9i 9ai ;ine
de <ericirea acelora 'e care ai s2-i %e=i?... 8at2l du9itale,... ;unul du9itale
tat2... 4i, a'oi,... cu9 ai =isC...
> Buridan... Eean Buridan? o'ti MArtille, cu un sur0s de ne92rginit2
dragoste.
Margareta 0n2;ui 9ugetul care i se suia la ;u=e. 4i, 'e c0nd, ca du'2 o
linite trec2toare, %i1elia, 0ns'2i90nt2toarea %i1elie a 'asiunilor, se de=l2n/uia,
urla 0n ini9a ei,... ;u=ele-i =09;ir2 ?... i =ise cu ;l0nde/eD
> E <ratele du9itale, 'oateC... NuC... Atunci un 'rieten, <2r2 0ndoial2C
> Fogodnicul 9eu? o<t2 MArtille.
> Fogodnicul du9italeC 0ntre;2 Margareta cu un sur0s r2ut2cios. 4i, te
iu;eteC... 6l iu;etiC
> &red c2, dac2 ar 9uri Buridan, a 9uri i eu, doa9n2? 4i s0nt sigur2 c2,
dac2 9i s-ar 0nt09'la %reo nenorocire, ar %eni s2 9oar2 i el, acolo unde a <i
eu?
> Da, da? ;o9;2ni re'ede regina. Brice'? Ei ;ine,... ei ;ine... linitete-te
co'ilo? E cu ne'utin/2 ca a9orul lui Buridan s2 nu te sca'e?... Mai atea't2
c0te%a ore, 0nc2, ... 92 duc s2 92 ocu' de <ericirea d-tale.
1
Mic"el #$%aco
Gor;ind ast<el, ea se d2du 0ncet 0na'oi,... intr2 0n galerie,... 09'inse ua... i
, c0nd 0nc"ise, cu9 te9nicierul 'lecase cu Galois, 90na ei,... 90na ei al;2,
delicat2 i ner%oas2,... 90na ei de 9a92 a'2s2 'e =2%orul enor9, ;otni/2 de
<ier 'entru gura te9ni/ei.
Bri%i 0n 1urul ei, ca i cu9 ar <i <ost gata s2 s2%0reasc2 ire%oca;ila cri92
'entru care nu e cu 'utin/2 nici o iertare.
Un 9inut ea o%2i.
69'inse =2%orul...
#2%orul sc0r/0i...
8e9ni/a "o"oti de 'l0ns...
4i 9a9a MArtillei, 0nc"i=0ndu-i co'ila, 0ncet, cutre9ur0ndu-se, g0r;o%it2,
se <uri2 de-a lungul galeriei i se 0na'oie su; lu9ina stelelor...
M
M M
Galois era acolo.
G2=0nd-o a'2r0nd singur2, se 0n<ior2. Dar nu a%u %re9e s2 0ntre;eD ce
0nse9na astaC Bine sau r2uC... Margareta se a'ro'ie de el.
> &onte, =ise ea, cu glasul 0nc2 tul;urat, nu iau cu 9ine 'e 'ri=onier2. 6n
loc s2-/i <iu ina9ic2, de%in aliata ta. Ascult2-92 ;ine, ur9ea=2-9i ordinele, i
'oate c2 niciodat2 n-ai <ost at0t de a'roa'e de 'uterea 'e care o ur92reti...
Galois se a'lec2. Dar se g0ndeaD
78igroaica 92 ia cu ;inele?... )2 <ie, oare, 'rea t0r=iu ca s2 92 'ot a'2raC:
> Ast2 sear2, la 9ie=ul no'/ii, %ei 0ncredin/a 'e 'ri=onier2 oa9enilor 9ei
care %or %eni s-o duc2 0ntr-un loc sigur. Din 'arte-9i, ni9eni 'e lu9e n-o s2
tie c2 %r21itoarea nu 9ai e la 8e9'le. 4i cu9 regele n-o cunoate, 0/i e
lesne,... ascult2?... 0/i e lesne s-o 0nlocuieti cu %reo <at2 care s2 <ie interogat2 i
torturat2, a'oi s'0n=urat2 sau ars2, ca i cu9 ar <i MArtille... Ne-a9 0n/eles,
Galois?
> Da, Maiestate? > r2s'unse contele.
> &u condi/ia asta, cu9 s-o s<0ri 'rocesul 'e care o s2-l 0nce'i, 0/i %oi da
scrisoarea... tii?... scrisoarea cea <ru9oas2, de dragoste, care, 90ine, te
tri9itea la Mont<aucon, dac2 i-o d2dea9 ast2 sear2 regelui?
&u aceast2 ulti92 a9enin/are, regina se 0nde'2rt2.
> Du-te, 9ugi contele, 'iei, %i'ero? N-a9 s2 a9 ne%oie s2 te =dro;esc ca
s2-/i scot dintele otr2%it cu care cau/i s2 92 0ns'2i90n/i?... Acel Buridan... da?
el 'oate, cu o lo%itur2 stranic2 de s'ad2, s2 92 sca'e de MarignA... 4i atunci
Margareta, 0ntre noi doi?... Atunci, Margareta, o s2 <ie r0ndul t2u s2 tre9uri?
!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
&2ci, te-a9 '0ndit, Margareta? A9 sondat <lu%iul 0n care 0ngro'i s0ngeroasele-
/i secrete? A9 0ntre;at sta<iile care <ac alaiul tristei sale Maiest2/i? 4i, 9i-au
r2s'unsD
7&aut2 la turnul Nesle?...:
M
M M
Regina se 0na'oiase la tr2sura ei, l0ng2 care ate'ta Enguerrand de
MarignA. Nu se 9icase din loc. )t2tuse /ea'2n, cu oc"ii /int2 la 'odica
0nc"isorii.
&0nd %2=u c2 MArtille nu %enea cu regina, 90inile 0nce'ur2 s2-i tre9ure. 4i
c0nd Margareta i se al2tur2, el o cercet2 cu o <igur2 at0t de 0ntunecat2, 0nc0t ea
se cutre9ur2.
> Nu se d2 ;2tut? =ise ea, re'ede. &u ni9ic n-a9 i=;utit. Nici rug2ciuni,
nici a9enin/2ri? MarignA, tre;uie s2 c2ut29 un alt 9i1loc, ca s-o 'ute9 sc2'a?
> Ai %2=ut-oC > 0ntre;2 ner2;d2tor 'ri9ul 9inistru.
> Da, a9 %2=ut-o?...
> &e <aceC... &e =iceC... O"? c0t o <i 'l0ng0nd? G-a %or;it de 9ineC
> Nu 'l0nge, MarignA? Nu 9i-a s'us nici o %or;2 de tat2l s2u...
> Nici o %or;2C... &u9C...Nici o %or;2 'entru 9ine?
> Nu, MarignA? Nici o %or;2. 4i e natural, deoarece nu e 'reocu'at2 dec0t
de acela 'e care-l iu;ete?... &2ci, ea iu;ete... Mi-a s'us-o... Nu 9i-a %or;it
dec0t de a9orul ei 'entru acel Eean Buridan...
MarignA se 0ndre't2, <urios. Ha/a lui, 0ndurerat2 '0n2 atunci, lu2 o eN'resie
de <urie, i de ur2 s2l;atic2.
> A"? strig2 el, 0l iu;ete? &"iar du'2 cele ce i-a9 s'us?... &"iar 0n <undul
0nc"isorii. Nici o %or;2 'entru tat2l ei? Buridan,... i nu9ai Buridan?... Ei ;ine,
de-ar tre;ui s2 9or i eu de durere, %2=0nd-o 9urind, tot 9ai dulce 9i-ar '2rea
dec0t s2 'ri9esc in<a9ia acestei iu;iri?
> Aadar,... MarignAC
> AadarC... )2 9oar2 dar?...
XV. RZBUNAREA LUI BIGORNE
A doua sear2, du'2 0nt09'l2rile de 9ai sus, 'atru oa9eni ieeau din Baris
0n cli'a c0nd 'or/ile ur9au s2 se 0nc"id2. Fa dou2 sute de 'ai de 'oarta )aint-
Denis sau 'oarta Bictorilor, 'rin care trecur2 de =iduri i an/uri, se a<lau
+
Mic"el #$%aco
c0te%a cocioa;e d2r2'2nate c"iar 0n 9arginea c09'ului, 0n =area c2ruia
ondulau 0n2l/i9ile Mont<auconului, 0ncu9etate de siluieta uria2 a
s'0n=ur2torii celei noi.
Fa ua uneia dintre cocioa;e era at0rnat un o9oiog de <run=e, iar deasu'ra
lui, era ;2tut2 o sc0ndur2 'e care un 'ictor ne'rice'ut 0ncercase s2 =ugr2%easc2
un ;utoi cu %ana desc"is2, 'rin care %inul curgea g0rl2.
Oric0t de 9odest2 ar <i <ost acea conce'/ie, tre;uie s2 recunoate9 c2
geniul necunoscut nu i=;utise s2 redea dec0t o <oarte nel29urit2 idee de ceea
ce %oise s2 re're=inte. Din <ericire, cu litere 9ari, ne0nde90natec scrise, se
citeau 'e 'artea sc0ndurii, care re're=enta cerul, aceste cu%inte, care d2deau
eN'lica/ia re;usuluiD
> 7Fa 'olo;ocul care curge?:
Era lung, dar eN'resi%, i c"iar nu era li'sit de un oarecare realis9 elegant.
Deci, cei 'atru oa9eni se 0ndre'tar2 s're 7'olo;ocul care curge:. Unul
dintre ei ducea un cocogea9ite co, ;ine 0nc2rcat.
> 6n nu9ele Basoc"ei triu9<2toare, ;ine a9 <2cut c2 a9 luat de ale
90nc2rii, strig2 unul dintre oa9eni. &2ci e sigur c2 Buridan %rea s2 ne lase s2
9uri9 de <oa9e 0n c0rciu9a asta ;leste9at2, la care ne t0r0ie de dou2 =ile.
> De <oa9e i de sete, ad2ug2 to%ar2ul s2u, o sete cu9 nu ne-a 9ai <ost
dat 0n Galil$e, unde, cu toate astea, %ia/a nu-i ursit2 dec0t... ca s2-/i <ie sete?
Acetia doi, erau RiVuet 3audrAot i Guillau9e BourasVue.
> R2;dare, ;unii 9ei 'rieteni, =ise cel de al treilea. 6nc2 o sear2 de %eg"e
i alta 90ine sear2, i is'r2%i9. Is'r2%i9, ad2ug2 el 0n g0nd. Ga <i oare 0n
ade%2r un s<0ritC
Acesta era Buridan.
> U<? ;o9;2ni al 'atrulea, 'un0nd coul 'e o 9as2 a s2r2c2cioasei
c0rciu9i. Dac2 n-a n2d21dui s2 9ai ;eau i s2 9ai 92n0nc din coul 2sta...
=2u, c2 ar <i <ost o sarcin2, 'e care >din ne;2gare de sea92 > a <i l2sat-o s2
cad2 'e c0nd trecea9 'este 'odic2.
Acesta era Fancelot Bigorne.
)t2'0nul acelei c0rciu9i 'ustii, 'e unde treceau din c0nd 0n c0nd, 0n c0te-o
Du9inic2,c0/i%a 'ari=ieni, s2 ;ea su; u9;rarele-i s2r2c2cioase o ;2utur2
'roast2, 1uc0nd 'o'ice Pi 'entru acei 'e care 0i interesea=2 acel 1oc, 'ute9
ad2uga c2 ;ilele erau 0ncercuite cu <ierQ, aadar, acest 'atron 0i ate'ta
9usa<irii 0n 'ragul uii, cu c2ciula 0n 90n2.
Buridan 0i =iseD
> Tine ca i ieri, un gal;en nou-nou/. 4i, ca i ieri, nu-/i %o9 cere nici
90ncare, nici de ;2utur2. Dar... 0ntoc9ai ca ieri %ei terge 'utina de-aici,... te
%ei culca, i... ne %ei l2sa s2 <ace9 ce %oi9?... M-ai 0n/elesC
I
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
&0rciu9arul <2cu o 'lec2ciune res'ectuoas2, 0n<2c2 gal;enul cu un aer de
;ucurie i se gr2;i s2 asculte de 'orunc2, nu 0nainte de a <i 0nlocuit tor/a
<u9eg0nd2, care lu9ina c0t se 'oate de 'rost col/ul acela, unde trei 9ese i
c0te%a scaune ocu'au toat2 l2rgi9ea.
RiVuet 3audrAot 0nce'use s2 des<ac2 90nc2rurileD 'ul'2 de c2'rioar2
coa't2 la ta%2, o g0sc2 la <rigare, o unculi/2, un ir de c0rna/i 'r21i/i i > 0n
<ine, un ;urdu<, dintr-o cocogea9ite ;urt2, 'lin cu %in de E'ernaA.
> &u ast<el de 9uni/ii, =ise el, 'u/in ne 'as2 de orice sur'rindere, ori...
'ara-sur'rindere? &"iar de-ar %rea s2 ne atace i... dou2=eci de 9ili/ieni cu
steagurile des<2urate i 'e care stau ;la=oanele s<0ntului G"eorg"e...
> #;ieri ca un 0n%2/2cel de la )or;ona? se r2sti Guillau9e BourrasVue. Be
'a"arul 9eu, iat2 'e Eean Buridan, ;acalaureat, c2ruia 0i %oi cere s2-i scrie
te=a cu acest su'rin=2tor su;iectD
8icitum est occidere lo9uacem (uia nuns est 1i1endum,... 7e 0ng2duit s2
o9ori 'ala%ragiul care nu te las2 s2 ;ei?: O"? Eean Buridan, ;acalaureat
0ndr2cit, 9-au=i tu, ori nu 9-au=iC
> Aud i o 'ro;e=? 0l 0ncu%iin/2 Buridan, care se a'ucase s2 u9'le
'a"arele.
&ei trei 'rieteni se ae=ar2 la 9as2 i atacar2 laolalt2 'ro%i=iile <ru9os
or0nduite.
De stra12 la u2, Fancelot Bigorne, 'ri9ea i el, ;ine0n/eles, cu ce s2-i
lu9ine=e %ederea i ideile. 6n cur0nd, 0n cocioa;2 nu se 9ai au=ir2 dec0t
sunetul glasurilor, r0sul lor clocotitor, ciocnitul 'a"arelor, a'oi o t2cere relati%2
se sta;iliD Guillau9e BourrasVue i RiVuet 3audrAot 1ucau ta;le...
)unetul ascu/it al unui clo'ot %esti uns're=ece ceasuri.
6n cli'a aceea, Buridan 0ntinse 90na 'e 9as2 i gr2iD
> A sosit ceasul, to%ar2i?
Guillau9e BourrasVue <2cu s2 dis'ar2 =arurile i cornetul i trase s'ada
enor92, care 0i at0rna de-a lungul tru'ului. RiVuet 3audrAot <2cu la <el. Regele
Basoc"ei i 09'2ratul Galil$ei de%enir2 serioi.
> Ordinele taleC 0ntre;ar2 a90ndoi.
> Aceleai, ca ieri. M2 duc s2 ate't l0ng2 Boarta Bictorilor. O9ul %a %eni
sau nu %a %eni. Dac2 nu %ine, %o9 ate'ta aici s2 se <ac2 =iu2 i ne %o9
0ntoarce 0n Baris, ca i a=i di9inea/2. R290ne ca=ul al doilea.
> Gor;eti 9ai ;ine dec0t un doctor 0n tiin/ele logicii?...
> 8e cred... c2ci n-a9 0n%2/at niciodat2 logica. Deci, ca=ul al doileaD o9ul
%ine. 4i atunci una dou2D %ine sau singur, sau 0nto%2r2it. Dac2 %ine singur, nu
9ica/i. Dac2 %ine 0nto%2r2it, la strig2tulD 7Basoc"e i Galil$e:, %2 re'e=i/i
asu'ra sting"eritorilor i 92 l2sa/i 'e 9ine s2 92 r2<uiesc cu o9ul 9eu.
,
Mic"el #$%aco
> Hir-ar al na;ii?... De c0nd lu9ea n-a <ost curs2 9ai ;ine 0ntins2 ?...
> A1utor, Galil$e?... M2 <rige s'ada?
> Adio-dar, to%ar2i, =ise Buridan, ieind i c0t2 %re9e nu 92 %e/i au=i
strig0nd, sta/i liniti/i, ca s<in/ii de la 'oarta central2 de la Notre Da9e?4i tu,
ad2ug2 el, trec0nd 'e l0ng2 Bigorne, treci la 'ostul t2u?
Buridan se a'ro'ie de =idurile Barisului i se duse s2 se ad2'osteasc2 l0ng2
'oart2, dosindu-se su; u9;ra unul ste1ar cu ra9urile 1oase. A1uns acolo, nu
9ai 9ic2... Gre9ea trecea. Mie=ul no'/ii, sun2. 80n2rul tre9ura de ner2;dare
i scr0nea 0n1ur2turi 0n2;uite.
6n s<0rit, tres2ri de ;ucurie.
6n 9inutul c0nd, dis'er0nd c2 %a 9ai da cu oc"ii de cel 'e care-l ate'ta, era
c0t 'e ce s2 se 0na'oie=e la c0rciu92, lan/urile 'odicei "uruir2. 6n 0ntuneric se
au=ir2 sc0r/0ituri ascu/ite i 'untea 0nce'u s2 se lase 0n 1os.
> El e? > ge9u Buridan, ale c2rui 'ri%iri 'arc2 ardeau.
6n ade%2r, 'entru cine altul dec0t 'entru un ;oier de nea9, ca &"arles de
Galois, s-ar <i l2sat 'unteaC
Du'2 c0te%a 9inute se =2rir2 trei ca%aleri, care 0naintau cu gri12.
Buridan iei din u9;r2 i se 0ndre't2 s're ei.
> &ine eC 0ntre;2 o %oce ;2nuitoare.
> Eean Buridan.
> A"? a"? Du9neata eti, 9aestreC
> Da?... 4i n-a9 ne%oie s2 %2 0ntre; cu9 %2 nu9i/i, ca s2 %2 recunosc,
9onseniore? r2s'unse Buridan, cu un accent care tre9ura ciudat.
> Gor;ete, ce ai s2-9i 'ro'uiC =ise Galois.
> Nu aici, 9onseniore. Boarta e 'rea a'roa'e. 4i, o 'oart2 are urec"i... i
oc"i? Gede i aude lucrurile care tre;uiesc s2 r290n2 secrete. B2=i/i-%2 de
'or/i, 9onseniore, de-ar <i c"iar aceea a 9or90ntului?
6n %re9ea asta, Buridan se 0ndre't2 s're cocioa;e.
Du'2 o scurt2 o%2ial2, ca%alerii 0l ur9ar2 i c0nd 0l %2=ur2 c2 se o'rete,
desc2lecar2.
> Monseniore, =ise Buridan. A/i <2cut r2u c2 a/i %enit 0nso/it. Gre/i s2
ruga/i 'e gentilo9ii care %2 escortea=2 s2 se retrag2C
> )unt 'rietenii 9ei i-9i cunosc a<acerile.Gor;ete <2r2 tea92.
> Monseniore nu %reau s2 %2 %or;esc dec0t... 0ntre 'atru oc"i. )lo;o=i s0nt
aceti gentilo9i s2 cunoasc2 a<acerile du9nea%oastr2, dar nu e un 9oti% s2 li
le s'un 'e ale 9ele...
> 6n ca=ul acesta 92 %oi retrage, <2r2 a %2 asculta? =ise Galois 'ri%ind
;2nuitor 0n 'rea192.
> Nu, 9onseniore, se 09'otri%i Buridan, cu %ocea 0n2;uit2. E 'rea t0r=iu.
L
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
Ge/i au=i ce a9 de s'us i %e/i au=i singur. Dac2 'rietenii du9nea%oastr2 nu
%or s2 se retrag2, 92 %oi %edea ne%oit s2-i atac.
> O;ra=nicule? a9enin/ar2 cei doi ini, care-l 0nso/eau 'e conte. &u9
0ndr2=neti s2 %or;etiC
4i se re'e=ir2 s're t0n2r sco/0ndu-i s2;iile.
> Basoc"e i Galil$e? url2 Buridan care, 0n cli'a aceea, se a=%0rli asu'ra
lui Galois i-l cu'rinse 0n ;ra/ele lui ner%oase.
Guillau9e BourrasVue i RiVuet 3audrAot, cu s2;iile scoase din teac2, se
re'e=ir2 a<ar2 din cocioa;2.
Fancelot Bigorne dis'2ruse.
> Nu s0nt dec0t doi? =;ier2 Guillau9e.D2-te la o 'arte RiVuet, s2-i iau 0n
<rigare?
> 4i eu, %reau s2-i cur2/, s2-9i ;at 1oc de ei? D2-te la o 'arte? > url2
RiVuet.
Regele i 09'2ratul 09'ing0ndu-se, d0nd n2%al2, 0n1ur0nd de to/i s<in/ii i de
to/i dracii, 9or92ind, cronc2nind i '2r0nd c2 'etrec gro=a%, se g2sir2 <iecare
0n gard2 0n <a/a unui ad%ersar i atacar2 cu o <urie care nu 0nl2tura 9etoda. &u
90na st0ng2 /ineau 'u9nalul, > nite 1ung"ere /e'ene i ascu/ite > i-n
drea'ta s'adele. A'roa'e un 9inut, t2cerea nu <u 0ntreru't2 dec0t de un
=2ng2nit 0n<ior2tor i 0ntunericul <u 'unctat de lic2riri de o/el.
> Tin-te ;ine, do9nule? 8e o9or? =;ier2 BourrasVue.
> Bag2 de sea92, gentilo9e... c2-/i scot 9a/ele? urla 3audrAot.
&ei doi to%ar2i ai lui Galois, /e'eni, cu s'ada-n 90n2, cu ;ra/ele st0ngi
a'2rate de 9antia 0n<2urat2 'e ele, se a'2rau, atacau, 'arau, r2s'undeau, <2r2
nici un cu%0nt...
> Be s<in/ii Baul i Betre i Maica Do9nului ,sunte/i 9or/i?... Nu %2
s'usese9 eu?
Guillau9e 0i str2'unsese > cel dint0i > ad%ersarul care se rostogolise,
<2r2 9icare.
A'roa'e 0n acelai ti9', acel al lui RiVuet c2=u, cu un gea92t surd.
> 69i 'are r2u, =ise RiVuet, dar de 9ult a%ea9 'o<t2 s2 92cel2resc un
gentilo9?... Nu %2 s'usese9 eu?...
> E%o"e? urlar2 atunci cei doi to%ar2i, > &unc est 1i1endum?
G0r0ndu-i s'adele 0n teac2, se luar2 de ;ra/ i se 0na'oiar2 0n cocioa;2.
U9'lur2 'a"arele cu %in, scoaser2 cornetul i =arurile, i, du'2 c0te%a
9inute, i-ai <i 'utut au=i discut0ndD
> Iat2? un 'atru i un cinci? RiVuet, 1oc 'unga gentilo9ului 9eu?
> D2 =arurile? &ontra 'ungii gentilo9ului 9eu?Go9 socoti 'e ur92...
Iac2D doi, ase?
*
Mic"el #$%aco
&ititori, a/i <ace r2u s2 1udeca/i 'e aceti doi oa9eni du'2 9ora%urilor
noastre. BourrasVue i 3audrAot, nu erau nici 9ai crun/i, nici 9ai nesi9/itori,
dec0t cei 9ai ;uni dintre cei care <or9au 9ediul 0n care se 0n%0rteau. 8i9'ul
lor nu era crunt, dar ne;2nuitor de acel si9/ care s-a de=%oltat, cu 0ncetul, 0n
o9enireD res'ectul %ie/ii o9eneti?, si9/ care de a;ia a=i se tre=ete... si9/
atro<iat la 9ul/i 9oderni, si9/ c2ruia 0i %or tre;ui secole 0nc2, ca s2 a1ung2 la
<or/a 9oral2 a celorlalte senti9ente. 6n e%ul 9ediu, 'ri%eai 9oartea <2r2 de
e9o/ii, ucideai, erai o9or0t... %ia/a n-a%ea %aloare... Bentru ceC Istoricii au
0ngr292dit 9oti%ele. Au =isD ;ar;arie, ci%ili=a/ie inco9'let2, ignoran/2,
9ora%uri s2l;atice, i alte lucruri. Fa at0tea 1udec2/i de 're/ 'ute9 ad2uga 'e a
noastr2, i iat-oD
6n acele %re9uri, nu 9ureai. Gre9 s2 =ice9D nu credeai 0n 9oarte .6n
credin/a ad0nc2 i a;solut2 a tuturor, 9oartea era nu9ai o sc"i9;are de stareD
trecerea de la o %ia/2 la alta. Esen/ialul eraD s2 <ii 0n regul2 cu '2=itorul care
%eg"ea la ua 9or90ntului > Du9ne=eu? Odat2 ce erai s'o%edit, nu era 9ai
greu s2 9ori, dec0t te-ai <i dus de la Baris la Mont9artre.
Era... o si9'l2 c2l2torie. 8re;uia s2 ai doar 're/ul c2l2toriei, i s<0nta
gri1anie se nu9ete i acu9D 'aa'ortul... A=i e altce%aD ne te9e9 gro=a% de
9oarte, adic2 de conclu=ia de<initi%2 a ro9anului %ie/ii@ crede9 0n cu%0ntulD
7s<0rit:? Este dar cu cale s2 /ine9 sea92 de %ia/a asta 'entru c2 n-o 7s2 9ai
<ie:... 9ai t0r=iu, 'entru c2 nu-i are 7ur9are 0n nu92rul %iitor: i ,'entru c2
<iecare /ine la %ia/2, nu e 9ai 'u/in cu9inte s2 'resu'une9, c2 i al/ii /in tot
at0t c0t noi i asta se c"ea92 7res'ectul %ie/ii o9eneti:?
M
M M
A%e9 cu at0t 9ai 9ult, dre'tul s2 ti'2ri9 aceste considera/ii, 'entru c2
recunoate9 dre'tul cititorului de a trece 'este ele, i ast<el, iat2-ne 'orni/i 'e
ur9ele lui Buridan, care 0l ducea 'e Galois cu d0nsul.
Du'2 ce s2rise asu'ra contelui, 0l a'ucase %0n1os 0n ;ra/e i 0l str0nse at0t de
%0rtos 0nc0t 0i 'arali=ase orice 9icare. Galois tr2sese s'ada ca s2-l lo%easc2 'e
la s'ate. Buridan i-o s9ulse din 90n2 i-i 0ndre'tase %0r<ul s're 'ie'tul
ad%ersarului s2u, 'oruncindu-i cu tonul acela rece, gro=a%, care te <ace s2
'rice'i c2 nu e de glu9itD
> Mergi 0nainte, do9nule.... sau te ucid?
6n 9o9entul acela Galois =2rise 'e cei doi to%2ri ai s2i c2=0nd.
)e g0ndi c2 orice 09'otri%ire era =adarnic2. D0nd din u9eri cu dis're/, el
9or92iD
> G2d c2 s0nt 0n 90ini de ;andi/i...
.
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> Nu, do9nule, =ise Buridan, linitit.
> A9 c2=ut 0ntr-o curs2.
> Asta-i ade%2rat. &ursa, e o %or;2 ade%2rat2. )e 0ntre;uin/ea=2 'entru
<iarele care se 'retind 0n la/.
> Grei 'unga 9eaC )'une?
> Nu, 9onseniore.
> &e %rei atunci, Buridan 0ndr2citC
> O s2 %e=i, Galois? Mergi 0nainte?
> UndeC strig2 contele.
> Acolo, sus? =ise Buridan, 0ntin=0nd ;ra/ul.
Galois ur92 cu oc"ii direc/ia acelui ;ra/. 4i se 0n%er=i. Atunci o sudoare
0ng"e/at2 0i sc2ld2 tot tru'ul, c2ci ceea ce %edea '2=ind acolo sus, adic2 0n
%0r<ul dealului, 'e <undul cerului 'res2rat cu 'ul;ere de stele era 9onstruoasa
s'0n=ur2toare, era '0n=a de '2ian1en 0ntins2 de MarignA 'e 0n2l/i9ile
Mont<auconului?...
Buridan 0l a'ucase de ;ra/ i-l t0ra 9o1icete.
Du'2 o cale destul de lung2, 'rintre 92r2cinii de 'e coast2, a1unser2 la
'icioarele 0ntinsei te9elii care sus/inea cele ais're=ece <urci.
Galois arunc2 o 'ri%ire 0ns'2i90ntat2 asu'ra groa=nicului 9onu9ent. 4i
ceea ce =2ri atunci, 0i sc"i9;2 s'ai9a 0ntr-o groa=2 care-i 0ntunec2 g0ndirea...
)us, c2lare 'e cea dint0i ;0rn2 de <urc2, sta cine%a care 9ica la/ul... <iin/2
ciudat2, 'ierdut2 0n 0ncurc2tura uriaului ea<oda1 de 9oarte, se 9ica de colo
'0n2 colo i s2%0rea nu se tie ce stranie 'reg2tire, c0nt0nd cu un <el de 90r0ial2
as'r2, ;at1ocoritoare, 0ntret2iat2 de c"icote de r0sD
3ei M2rin2?
M2d2lin2,
8ric i troc, cu la/u-n g0t,
3ei i "ei,
Una? dou2? trei?
8rage-i la;a, %oinicete,
8ic2los, s'0n=urat ;2l2;2nete.
8rage/i, trage, tra...
> GataC strig2 Buridan.
Nu se tie c0nd s-ar <i cur9at c0ntecul %esel, cu 0n/eles groa=nic al
<antasticului lucr2tor care c2l2rea ;0rna s'0n=ur2torii, 'ierdut 0n noa'te, dac2
Buridan nu l-ar <i 0ntreru't cu at0ta as'ri9e.
> Acu9? strig2 necunoscutul, o<t0nd 9ul/u9it? > Gata?... 3i i "ei?
4i d0ndu-i dru9ul cu o 9l2diere de 9ai9u/2, de-a lungul lan/ului, c2=u 0n
'icioare i se a'ro'ie cu 'as =glo;iu, 'u<nind 9ereu de r0s i 0nc"in0ndu-se

Mic"el #$%aco
'0n2 la '290nt, cu un salut eNagerat.
> Gocea asta... o'ti Galois > ai c2rui din/i cl2n/2neau groa=nic. O9ul
acesta...
> E gata, do9nule? 4i 0nc2... cu gri12? Fa/ul 9onseniorului e
gata...
> Bine? se 0ncrunt2 Buridan. )tai aici i... s2 nu te 9iti, Fancelot Bigorne.
> Fancelot BigorneC > url2 Galois, cu un sug"i/ de s'ai92 ne;un2.
> Alt2dat2 s'0n=urat,... 0n noa'tea asta s'0n=ur2tor? &e onoare,
9onseniore?... 3i i 3ei?... 8ric i 8roc, cu la/u-n g0t...
> 8aci odat2, ;anditule?... Monseniore, ierta/i-l. Bucuria de a ti c2 o s2 %2
s'0n=ure 0l <ace 'rea o;ra=nic.
> &u la/u 0n g0t? > 'u<ni Bigorne. &ine o s2-l trag2 'e 9onseniorul de
no;ilele-i 'icioareC 3i i 3ei? la...
> A"? 92garul dracului, s<0rete-/i <lec2ria... sau te tri9it de aici i nu %ei
9ai %edea ni9ic...
> Doa9ne-Du9ne=eule? )2 nu %2d 'e 9onsenior acolo unde %oia el s2
92 %ad2? Iac2, tac? Mai ;ine 09i s9ulg li9;a din gur2? A9 a9u/it?
> Monseniore conte, ur92 Buridan, tre;uie s2 %2 cer i eu iertare. G-a9
scris, c2ci tiu s2 scriu, <iind ;acalaureat. G-a9 scris, c2ci dorea9 <oarte 9ult
s2 %2 %or;esc de cel2lalt senior, Enguerrand de MarignA, in%entatorul i
constructorul acestei s'lendide 9aini de ucis lu9ea... G-a9 9in/it,
9onseniore? Nu %oia9 s2 %2 %or;esc de MarignA...
> Atunci, ce %oiaiC Gor;ete re'ede, 9aestre? > =ise cu as'ri9e Galois,
care-i %enise 0n <ire.
> O"? a%e9 %re9e... Goia9 s2 %2 s'0n=ur. At0t nu9ai...
Din col/ul unde era Bigorne se au=i un 90r0it %esel.
> Hie, =ise Galois, cu un dis're/ a'arent, cu at0t 9ai 0ndr2=ne/, cu c0t <rica
0i str0ngea 9in/ile. )'0n=ura/i-92 dar, i s2 se s<0reasc2 odat2?... Dar ascult2.
Aceasta te %a costa 9ai scu9' dec0t cre=i.
> Nu-9i 'as2? Gia/2 'entru %ia/2, 9i-e egal s2 9or du'2 ce %2 %oi l2sa
acolo, sus, cu o cra%at2 <ru9oas2 0n 1urul gru9a=ului.
> &0t... des're <ru9oas2, r2s'und eu? scr0ni Bigorne. O <r0ng"ie nou2, 'e
care a9 cu9'2rat-o singur, cu ;ani nu92ra/i de la 9aestrul Ba'elard,
<r0ng"ierul din strada Gieille-Bar;ette, i a9 uns-o cu9 nici &a'eluc"e,
=g0rcitul 2la n-a uns, de c0nd e el, o <r0ng"ie de s'0n=urat... 'entru c2 <ur2 ;anii,
care-i s0nt da/i ca s2 cu9'ere seu...
> Aadar, 9onseniore, ur92 Buridan, dac2 a%e/i %reo ulti92 %oin/2,
0ncredin/a/i-9i-o, i, 'e cu%0ntul 9eu de ;acalaureat, o %oi eNecuta. Dac2 a%e/i
%reo rug2ciune de <2cut, <ie lui Du9ne=eu, <ie Maicii Do9nului, <ie %reunui
1--
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
)<0nt, <ace/i-o <2r2 gra;2, c2ci %2 %oi 0ng2dui dou2-trei 9inute 'entru acest
lucru i9'ortant...
Galois se si9/i 'ierdut. 6i l2s2 ca'ul 0n 'ie't, o<t2, i, cu %ocea de1a sl2;it2
de s'ai9a a'ro'iatei sale agonii, ge9uD
> N-a9 nici o %oin/2 de eN'ri9at. 4i c0t des're su<letul 9eu.... e 0n regul2.
> &u at0t 9ai ;ine, onorate senior, cu at0t 9ai ;ine...)'0n=ur2-l dar,
Fancelot, i <2 lucru curat, c2... de nu, 0/i ru' urec"ile?
Atunci, contele <2cu o 9icare re'ede, nu cu s'eran/2 s2 <ug2, c2ci era legat
str0ns, i de1a Bigorne 0i lega 90inile la s'ate, ci cu n2de1dea s2 <ie ucis 9ai
re'ede, dintr-o lo%itur2 de 'u9nal.
Buridan se 9ul/u9i > 0ns2 > s2-l /in2, 'e c0nd Bigorne 0i lega 'icioarele.
> 6nainte? strig2 Fancelot i 0nce'u s2-l t0r0ie s're ra9'a care suia s're
=id2rie.
&0nta ne;unete. 4i cu9 c0ntecul se 09'r2tia 0n ;e=n2, s-ar <i =is c2
s'0n=ur2toarea se 0nsu<le/ise i c0ntaD
3ei i "ei
Una, dou2, trei?
Fi9;a-i s'0n=ur2 de-o c"ioa'2
Oc"iu-n ciarc2ne se-ngroa'2.
3ei, M2rin2
M2d2lin2?
Buridan 0i ur9a. Era 'oso9or0t. N2duala 0i curgea iroaie 'e <runte.
Ini9a-i =%0cnea. 4i se g0ndeaD 76i %a <i destul de <ric2 acestui o9C...:
A1uns 'e 'lat<or92, Fancelot 09'inse 'e contele de Galois su; o coard2,
care at0rna de ca'2tul unei ;0rne.
A'oi, 0i %0r0 g0tul 0n la/, Buridan 'ri%ea, cu ;ra/ele 0ncruciate, g0nditor i
tre9ur0nd. 4i totul se 'etrecea 0n ad0ncul no'/ii nel29urite, lu9inat2 doar de
stelele care str2luceau 0n a<unduri. De'arte, <oarte de'arte, se au=ea g2l2gia
<2cut2 de Guillau9e BourrasVue i RiVuet 3audrAot care se certau, c2ci c2utau
s2 se-nele unul 'e altul la 1oc,... iar 9ai de'arte, 0n Baris, sunetul gra% al c0te
unui clo'ot de 90n2stire, care c"e9a 'e c2lug2ri la rug2ciunile de utrenie.
Buridan, cu oc"ii laco9i, /inti/i, asu'ra c"i'ului co9andantului 'e care
c2uta s2 sur'rind2 s'ai9a care n2d21duia Buridan <2cu un se9n lui Fancelot.
Acesta trase de <r0ng"ia, care se 0ntinse, c2ci 'retindea s2 s'0n=ure %icti9a
ridic0nd-o i nu l2s0nd-o s2 cad2, o'era/ie care cerea dou2, trei a1utoare.
Galois 0nce'u s2 si9t2 0ncercuirea 0n2;uitoare 09're1urul gru9a=ului.
6nc"ise oc"ii.
1-1
Mic"el #$%aco
Buridan <2cu 0nc2 un se9n.
> Monseniore, =ise de odat2 Fancelot, 0ncet0nd de a trage de <r0ng"ie, %2
aduce/i a9inte de Di1onC Nu %2 0ntre; dac2 %2 rea9inti/i de a-9i <i <2g2duit
gra/ierea de la &"Otelet?... de a 92 <i <2cut s2 str2;at tot Barisul cu o <2clie 0n
90n2... de a 92 <i condus '0n2 aici... de a-9i <i ar2tat 9oartea, at0t de a'roa'e,
0nc0t, de atunci, o %2d i 0n %is, 0n toate no'/ile i o %2d i dete't. O %2d ;0nd
din 'a"arul din care ;eau... M2 ur92rete 'retutindeni?... Nu? nu %2 0ntre;
aceasta?... 3i i "ei, Monseniore? G2 %or;esc de Di1on?
&ontele se cutre9ur2, i se cl2tin2.
> Be du9ne=eul 9eu, 'e s<0ntul Barna;$ i 'e s<0ntele lui 'l2gi? ur92
Bigorne, 09i a9intesc ;ine i %reau s2 %2 rea9inti/i i D-%oastr2... &2l2toria
aceea lung2 %2 %a <i 9ai 'l2cut2 0n to%2r2ia du"urilor Annei de Dra9ans i a
9icului Eean?...
> O"? cri9a 9ea? i=;ucni contele, 0nne;unit, > ade%2rata 9ea cri92?
> Da. G2d c2 0nce'e/i s2 %2 du9iri/i, 9onseniore. Doa9na de Dra9ans a
<ost 0n1ung"iat2, ai;2-i Do9nul su<letul 0n s<0nta lui 'a=2, c2ci desigur nu era
'reg2tit2 de 9oarte <iindc2 de-a;ia ieise din ;ra/ele du9itale. 4i 'e 9icul
Eean... tii ce au <2cut cu elC
Galois o<t2 ad0nc.
> Da, 9icul Eean, <iul du9itale?... Hiul 9onseniorului conte de Galois? &e
au <2cut cu elC... Hru9os co'il, 'e legea 9ea? &e dr2gu/ =09;et, ce oc"i 9ari,
ire/i... A"? cu9 9ai 'l0ngea 9ititelul, 'e c0nd 0l ducea9 s're <lu%iu, cu a'ele
0ncete i %er=i?...
> Destul? ge9u contele. O"? destul? Iertare? Bigorne... taci?
> Bl0ngea?... O c"e9a 'e 9aic2-sa, 'e 9a9a lui?... 6n1ung"iat2, cu
'u9nalul 0n ea ca o c2'rioar2 ur92rit2?... El c"e9a 'e tat2l s2u?... Da,
9onseniore conte... c"e9a 'e tat2l s2u, te c"e9a 'e du9neata.
3o"ote de 'l0ns i=;ucnir2 'e ;u=ele lui Galois. El 9or92i, c0te%a %or;e
nel29urite, 'e care Buridan, a'lecat s're el, le 'rinse, cu l2co9ie i le
0n/elese...
> A"? 9i=era;ilul, 09i s9ulge ini9a 0n ceasul 9or/ii. 69i detea't2
<antas9ele no'/ilor 9ele? &ri9a, ade%2rata cri92 a %ie/ii 9ele?... &o'ilul...
<iul 9eu... o"? 0l %2d?... %ine la 9ine, cu ;ra/ele 0ntinse.. 6nde'2rta/i-l?... Fas2-
92 Eean? Fas2-l s2 9oar2 0n 'ace 'e cel care /i-a <ost tat2?...
> Aadar... %2 c2i/i c2 %-a/i ucis co'ilulC ge9u Buridan.
> Da? o", da? a;ia 0ng2i92 contele, 0n cli'a c0nd orice energie %ital2 se
s<0rea 0n el.
> 4i dac2 %-a iertaC...
> )2 92 ier/iC url2 Galois, ridic0ndu-i ca'ul 0n%ine/it..
1-!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> Da? Dac2 %-a l2sa s2 tr2i/i ca s2 %2 'oc2i/i, ca s2 is'2i/i?... )'une/i?...
Mi-a/i da r2s'lata 'e care %-a cere-oC
Fa %or;a de r2s'lat2, s'eran/a se strecur2 iar2i 0n ini9a contelui.
> &ere? =ise el. Nu te te9e... cere-9i orice?... )unt <oarte ;ogat?...
> De=leag2-l Bigorne?...
Fancelot se ate'ta <2r2 0ndoial2 la acest ordin, c2ci se gr2;i s2 se su'un2,
dar nu <2r2 a 9or92i o 0n1ur2tur2.
> Acu9, ur92 Buridan, a9 s2 %2 s'un 'rin ce 9i1loc, i cu ce 're/ %2 las
%ia/a... &ine co9and2 la 8e9'le, 0n li'sa du9italeC
Galois ridic2 oc"ii 9ira/i asu'ra lui Buridan i 0nce'u s2 'resi9t2 0n acel
t0n2r un alt g0nd, dec0t acela al unei lo%ituri de 09;og2/ire.
> &ine co9and2C =ise el. &2'itanul arcailor de la 8e9'le.
> 4i acel c2'itan s-ar su'une unui ordin scris i se9nat de du9neataC
> Or;ete?
> Oricare ar <i ordinulC
> &"iar dac2 0n ordin ar sta scris s2 dea <oc <ort2re/ei,... s2 asalte=e
Fu%rul?...
Buridan o<t2 ad0nc i se 0n<ior2 de ;ucurie. El 0ntinse ;ra/ul s're cocioa;a
unde str2lucea nel29urit lu9ina 7Bolo;ocului care curge:.
> Gede/i acea lu9in2C =ise el. Acolo e o sal2 i 9eseD 'e o 9as2 este un
'erga9ent i o c2li9ar2. 6n 1urul 9esei cei doi %ite1i ai 9ei care au ucis 'e
acoli/ii du9itale.R2s'lata du9itale, 9onseniore, iat-oDG2 %e/i co;or0 cu 9ine,
%e/i scrie c2'itanului arcailor de la 8e9'le, ordinul 'e care-l %oi dicta. Eu 92
%oi duce s2-l 'un s2 eNecute acest ordin. 4i du9neata %ei r290ne 'ri=onierul
celor doi to%ar2i ai 9ei, '0n2 c0nd %oi %eni s2 %2 dau dru9ul. Bri9i/iC...
Bri9i/i aceast2 r2scu9'2rareC )unte/i "ot2r0t s2 scrie/iC...
> Bri9esc, =ise Galois, scurt. &e o s2 tre;uiasc2 s2 scriuC...
> A9 s2 %-o s'un?
Buridan se a'ro'ie de Galois, '0n2 se li'i de el.
> Do9nule, =ise el cu glas 0n2;uit, a/i luat cu asalt o locuin/2, care se
nu9ete gr2dini/a cu tranda<iri. A/i ridicat o <at2, care n-a <2cut 9ai 9ult r2u
dec0t <iul du9itale Eean care, du'2 ordinul ce l-a/i dat, a <ost aruncat 0n <lu%iu
de Fancelot Bigorne.
&ontele a%u o tres2rire de 0ngri1orare... re9ucare, sau nu9ai de <ric2.
> Aceast2 <at2, ur92 Buridan, a/i condus-o la 8e9'le i a/i a=%0rlit-o 0n
te9ni/2.4i acu9, a<l2 acest lucruD iu;esc 'e <ata asta, i e logodnica 9ea...
Un <ior gro=a% 0l scutur2 'e Galois. O 9ie de g0nduri 0i <ulgerar2 'rin
9intea 0n<er;0ntat2.
De=n2de1edea, ura contra lui MarignA, 'asiunea lui 'entru MArtille, gelo=ia
1-+
Mic"el #$%aco
s'ontan2 care se de=l2n/uia 0n el contra lui Buridan, toate astea se a9estecar2
i nu-i l2sar2 dec0t sen=a/ia unei 9ir2ri 0ndurerate...
> O iu;esc, =ise Buridan, du'2 ce r2su<l2 ad0nc. O iu;esc. 4i 'entru c2 ai
0ndr2=nit s2 'ui 90na 'e ea, ar tre;ui s2-/i stri%esc ca'ul de 'ietrele astea,... ar
tre;ui s2-/i s9ulg ini9a, ar...
M0inele lui tre9ur0nde i 'uternice a'ucar2 'e Galois, care se to'i de
s'ai92 i 0ng0n2D
> R2scu9'2rarea? G-a9 1urat r2scu9'2rarea?...
> Da, =ise Buridan care se liniti. 4i cu9 %ia/a du9itale este cau/iunea
%ie/ii ei, te iert?... Gei tr2i?... Gino, o s2 %e=i ce tre;uie s2 scrii c2'itanului
arcailor. Dar <ii sigur c2, dac2 nu %a eNecuta odinul, 90ine la ora
dou2s're=ece, %ei <i 9ort?...
> 6l %a eNecuta?... Eur 'e Du9ne=eu i 'e )<0nta Hecioar2 ?
> Bine, %ino?...
Buridan a'uc2 'e Galois de ;ra/ i-l t0r0. Fancelot Bigorne 0i ur9a cu
'u9nalul 0n 90n2, gata s2-l 0n1ung"ie 'e 'ri=onier, dac2 <2cea %reo 9icare.
A1unser2 ast<el 0ntre cocioa;e i intrar2 0n sala c0rciu9ei.
> Guillau9e, =ise Buridan, i tu RiVuet, iat2 o9ul. &e tre;uie s2 <aci cu el
dac2 90ine la dou2s're=ece 'unct nu 9-a9 0ntors ca s2-i dau dru9ulC
> Be 'a"arul 9eu? 8ic2losul %a <i o9or0t, s'intecat i cu 9a/ele eN'use 0n
;2taia %0ntului?...
> Ne/in0nd sea9a c2 %a <i 1u'uit, i c2 din 'ieile lui, %ei <ace o <a/2, ca s2
0nlocuiesc 'e cea de 'orc, care aco'er2 sc2unelul 9eu, 'entru c2 0nce'e s2 se
road2...
> )tai 1os, 9onseniore, =ise Buridan, i scrie?
Galois se su'use. Buridan dict2D
> Din ordinul regelui, eu, &"arles de Galois, 'oruncesc i ordon, su;
'edea's2 de s<0iere, c2'itanului arcailor, s2 eNecute 0ndat2 con/inutul
're=entului ordin i anu9eD
7#isul c2'itan al arcailor %a da dru9ul > 'e dat2 > <etei nu9it2 MArtille,
de/inut2 su; 0n%inuirea de %r21itorie, acu=a/ie recunoscut2 <als2 i greit2.
Nu9ita <at2 %a <i 0ncredin/at2 'urt2torului 're=entului ordin, 0ns2rcinat s2-i
asigure 0nde'linirea:.
&ontele scrise. A'oi se9n2. A'oi 0ntinse 'erga9entul lui Buridan, care-l
a'uc2 tre9ur0nd. &ontele se scul2 i ad2ug2D
> A9 'ri9it r2scu9'2rarea, 0nainte de a o cunoateC A9 consi9/it s2
scriu 0nainte de a ti ce ordin ai s2 dicte=iC
> O recunosc? =ise Buridan cu o 0ngri1orare nedesluit2.
> Aadar... %ia/a 9i-e cru/at2C
1-I
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> Desigur...
> Ei ;ine, acu9 ascult2 ce a9 s2 s'unD c2'itanul arcailor %a eNecuta
ordinul scris, 'e care-l %a 'ri9i de la 9ine, de-ar <i s2 eli;ere=e 'e to/i
'ri=onierii din 8e9'le i s0nt unii 0n%ino%2/i/i de 0nalt2 tr2dare. Dar 'entru
acest ordin...
> Ei ;ine? 9ugi Buridan.
> Nu-l %a 'utea eNecuta 'entru cu%0ntul c2 aceast2 <at2 nu 9ai e la
8e9'le?
> Bleste9 'e ca'ul 9eu?...
Buridan se trase 0na'oi 0ncet, i se ae=2 'e o ;anc2, cu ca'ul 0n 90ini, cu
ini9a =dro;it2 de durere.
> &u%0ntul unui ca%aler, ar tre;ui s2 %2 con%ing2? ur92 Galois. Dar %reau
s2 <ac i 1ur290nt... Eur 'e Du9ne=eul care ne %a 1udeca... Eur, da uite, 1ur 'e
9icul Eean... 'e co'ilul 9eu asasinat de 9ine...
> Gro=2%ie? ;ol;orosir2 Guillau9e i RiVuet 0ng2l;enind.
> G2 1ur s2 s'un tot ade%2rul... 92 crede/iC
> G2 cred, =ise Buridan, cu %ocea 0n2;uit2.
> Deci, e ade%2rat c2 din ordinul regelui a9 condus la 8e9'le 'e acea
<at2 de care %or;eti. Dar nu e 9ai 'u/in ade%2rat c2 a %enit cine%a s-o i-a
noa'tea trecut2 i c2 a9 <ost ne%oit s2 las s-o ia.
> Unde a <ost dus2C 0ntre;2 Buridan cu s'eran/a 0nc2'2/0nat2 a dragostei.
> Be Du9ne=eul i 'e co'ilul 9eu, nu tiu? Dar a9 con%ingerea c2 n-a
<ost dus2 0ntr-o 0nc"isoare...
> Nu 0ntr-o 0nc"isoareC 0ng0n2 Buridan. Dar... undeC...
> Nu tiu@ dar cu9 a9 <2cut 1ur290ntul de a s'une ade%2rul, ascult2 restul@
din ordinul eN'res al unei 'ersoane 'uternice, aceast2 <at2 a ieit din 8e9'le.
> &e 'ersoan2C... A"? nu 9ai ascunde ni9ic 0n 9inutul 2sta?...
> Regina? =ise Galois.
> Margareta de BourgogneC strig2 Buridan, care s2ri 0n sus. ReginaC
reginaC re'et2 el, 'e c0nd 9intea lui, =2'2cit2, c2uta 0n =adar s2 g2seasc2, s2
0ntre=2reasc2 o ra=2 de lu9in2 din acea tainic2 0n%2l92eal2 de 0nt09'l2ri.
> Acu9, ur92 Galois, /ine/i-92 aici, du-te la 8e9'le, caut2, 0ntrea;2 i, la
0ntoarcere, dac2 a9 9in/it, duce/i-%2 0na'oi, la Mont<aucon?...
Buridan 0i terse n2duala, care-i curgea 'e t09'le, se 0ndre't2 s're ua
coli;ei 'e care o desc"ise 9are, se 0ntoarse s're Galois i-i =iseD
> )unte/i li;er...
> M2 cre=i, darC > =ise Galois, care tres2ri.
> Da, c2ci a/i 1urat 'e co'ilul Du9nea%oastr2... Bleca/i, do9nule? &eea ce
%2 'rote1ea=2 0n 9inutul 2sta... e co'ilul du9nea%oastr2.
1-,
Mic"el #$%aco
> Hiul 9eu, 9ur9ur2 Galois 'lec0nd ca'ul, 0n care %010iau g0nduri ciudate.
A'oi , <2c0nd un gest, ca i c0nd ar <i sc2'at de o 'o%ar2, cu 'asul "ot2r0t, se
0ndre't2 s're 'ragul coli;ei. Acolo, se 0ntoarse i gr2iD
> Ai <ost destul de generos s2 92 cre=i <2r2 s2 cercete=i. Fa aceast2
genero=itate, tre;uie s2 r2s'und cu altaD 8e 're%in dar s2 te '2=eti. Ai 'us
90na 'e un 'rin/ de s0nge, ai o9or0t doi ser%itori ai lui, l-ai u9ilit, ;at1ocorit i
insultat. Beste o or2, regele o %a a<la. Beste o or2, toat2 'oli/ia %a <i sculat2 0n
'icioare. 4i eu nu %oi conteni '0n2 nu te %oi s'0n=ura de aceast2 s'0n=ur2toare,
unde 9i-ai 'us treangul de g0t. B2=ete-te, c2ci 92 '2=esc?
Guillau9e i RiVuet se 'reg2teau s2 se n2'usteasc2 asu'ra lui Galois.
Buridan 0i o'ri cu un gest i salut2 'e &"arles de Galois, care se 0nde'2rt2
0ncet, <2r2 s2 arunce 92car o 'ri%ire asu'ra celor dou2 cada%re, ale to%ar2ilor
lui, o9or0/i de Guillau9e i RiVuet, 'e l0ng2 care trecu.
Uit2 c"iar s2-i 0ncalece calul, care '2tea al2turi de ceilal/i doi, cu g0tul
0ntins, cu genunc"iul 0ndoit 0n %erdele gras al ier;ii alese.
> Regina? o'ti Buridan trec0ndu-i 90na 'e <runte > MArtille recla9at2
i sc2'at2 de reginaC... De ceC... De unde cunoate Margareta de Bourgogne 'e
MArtille. De ce se interesea=2 de <iica lui &laude FescotC Unde o <i 'us s-o
duc2C
Oricare ar <i 0ngri1orarea acestor 0ntre;2ri, nu era 9ai 'u/in ade%2rat c2
MArtille, 'entru 9oti%ele necunoscute, sc2'a de gro=a%a te9ni/2 de la 8e9'le
i de i 9ai gro=a%a 0n%inuire de %r21itorie? Bentru c0te%a =ile ea era <erit2 de
tortur2?...
Bentru c0t%a ti9', 'e care nu-l 'utea ti, MArtille, era sc2'at2 de 9oartea
gro=a%2 care ate'ta 'e %r21itoare?...
4i, cu toate c2 a9estecul reginei era o tain2 'entru el, 0n <undul ini9ii lui ,
Buridan era is'itit s2 ;inecu%0nte=e 'e o9ul care o arestase 'e MArtille i care-
i anun/ase c2 era sc2'at2? 6nce'use c"iar s2 caute 9i1locul s2 se a'ro'ie de
regin2?...
> Fa ce te g0ndetiC 0l 0ntre;2 RiVuet 3audrAot.
> 3ei? o<t2 Guillau9e, se g0ndete dac2 %a <i s'0n=urat... 1u'uit... o'2rit...
at0rnat de st0l', sau 0i %or <i scoase 9a/ele de 0ndr2citul acela, c2ruia era at0t de
lesne s2-i <ace9 de 'etrecanie, c0nd 0l a%ea9 0n 90n2?
> Nu, Guillau9e BourrasVue, =ise cu ;l0nde/e Buridan, 92 g0ndesc la te=a
'e care tre;uie s-o sus/in la )or;onaD pro et contra? 4i aceast2 te=2 9i-ai g2sit-
o tu aici, c"iar adineauri, scu9'ul 9eu to%ar2...
> A"? a"? 8icitum est occidere... lo9uacem? Hru9os su;iect de te=2?
)'lendid i de e<ectD )2 o9or09 'e %or;itori?
> Nu? =ise Buridan cu un sur0s trist. 8icitum est occidere re(inam?
1-L
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
69'2ratul Galil$ei i regele Basoc"ei, s'eria/i, cutre9ur0ndu-se,
0ncre9eni/i, aruncar2 o 'ri%ire lung2, 0ns'2i90nat2, asu'ra lui Buridan. Dar
Buridan 0i goli linitit, dintr-o sor;itur2 , 'a"arul 'e care i-l u9'luse '0n2 la
gur2.
XVI. MESAGERA
Era 0n a1unul =ilei 'e care Buridan o r0nduise, 0n nu9ele lui B"ili''e i
Gautier dJAulnaA, lui Enguerrand de MarignA 'entru o lu't2 'e %ia/2 i 'e
9oarte, adic2 unui duel 1udiciar. 4i nu <2r2 te9ei alesese dre't teren, t2'anul
de la Br$-auN-&lercs. 6n 9arginea acelui <ru9os loc de 'li9;are, se a<la 'rea
s<0nta 90n2stire )aint-Ger9ain-des-Br$s. 4i, lu'tele 'e %ia/2 tre;uiau
totdeauna s2 ai;2 loc 0n incinta, sau 0n %ecin2tatea unui l2ca s<0nt, deoarece
Du9ne=eu asista la duel ca s2 <a%ori=e=e dre'tatea, 09'otri%a nedre't2/ii, 'e
lu't2torul ne%ino%at contra ad%ersarului r2ut2cios.
Boate c2 Buridan a%usese i alte 9oti%e ca s2 aleag2 'e Br$-auN-&leres.
6n a1unul acelei =ilei 9ari, s're a9ia=2, Buridan iei din locuin/a doa9nei
&lo'inel, ga=da lui i, ur9at de Fancelot Bigorne, care u9;la la =ece 'ai
0nd2r2tul st2'0nului, cu gluga tras2 'e <runte, cu gulerul ridicat '0n2 la ;2r;ie,
cu 90na 'e 90nerul 'u9nalului, su<l0nd greu i ;ol;orosind cr09'eie de
g0nduri, care ar 'utea <i tradus ast<elD
> &e 0ndr2=neal2? )2 se arate 0n strad2 la 9ie=ul =ilei, c0t2 %re9e e c2utat
de 'oli/ie i de 9a9a 'oli/iei? O s2 <ac2 s2 ne s'0n=ure? E tot aa de sigur 'e
c0t e de sigur c2 s<0ntul Barna;$, ocu'2 un 'ost de %a=2 'rintre con<ra/ii lui,
s<in/ii din Baradis. E"? Fa ur9a ur9ei ce 0nsea9n2 s2 <i <ost s'0n=urat ieri sau
s2 <ii 90ineC... 4i a'oi %a <i o 90ng0iere 'entru 9ine s2 92 sui 0n s'0n=ur2toare
0n to%2r2ia st2'0nului 9eu, care, "ot2r0t lucru, 9i-e nes'us de drag, > a<ar2
doar c2 nu 9-a l2sat s2 str0ng de g0t 'e <ostul 9eu st2'0n?...
A1uns la Fu%ru, Buridan se a'uc2 s2 0ncon1ure 0ncet <ort2rea/a regeasc2
<2r2 alt2 idee "ot2r0t2 dec0t s2 studie=e 09're1uri9ile.
A%ea oare inten/ia s2 '2trund2 0n Fu%ruC )2-i rite %ia/a, s2 0n<runte
garni=oana, ca s2 a1ung2 '0n2 la regin2C 6n realitate, ni9ic nu era "ot2r0t 0n
ca'ul lui, a<ar2 nu9ai de g0ndul c2 %oia s2 %ad2 'e regin2.
U9;la de-a lungul an/ului, se o'rea 0n <a/a uilor secrete ale <orti<ica/iilor,
ridica 'ri%irea s're locurile de unde se aruncau 'roiectilele, eNa9in2 turnunile
;urtoase, 0n %0r<ul c2rora <0l<0ia steagul regal i unde a'2reau siluetele
arcailor, care se desenau 'e cerul al;astru, studia 'or/ile <or9ida;il a'2rate
du'2 'un/ile 0ntotdeauna gata s2 se ridice 0ntr-o cli'2, gra/ie unui siste9
1-*
Mic"el #$%aco
'articular de lan/uri i contra greut2/i...
Bigorne, 9ai 0n<o<olit, 9ai ursu= ca oric0nd, cerceta c"ior0 =idurile
0nnegrite, dincolo de care a'2reau locuin/ele regale, cu creasta 'lin2 de
turnule/e, cu ;alcoane, cu ;alustrade, cu aco'eriurile 09;0csite de %01ietori...
> &el 9ai ne0nse9nat lucru care ni se 'oate 0nt09'la este c2 'ute9 <i
recunoscu/i de str21ile care se 'li9;2 'e =iduri i s2 'ri9i9 o 'loaie de
s2ge/i...
Bun0nd a'roa'e o or2 ca s2 <ac2 0ncon1urul incintei, Buridan s<0ri 'rin a se
o'ri, o<t0nd cu 0ndoial2, nu de'arte de turnul cel 9are, unde > du'2 tradi/ia
instituit2 de B"ili''e-August > 9arii <eudali ai coroanei tre;uiau s2-i
're=inte 0n cur0nd, o9agiile noului rege Fudo%ic al K-lea, de unde, de alt<el, a
i %enit eN'resia, 9ult2 %re9e cons<in/it2, c2 ;aronii <eudali 7/ineau de turnul
cel 9are al Fu%rului:.
Mai de'arte, de-a lungul 9alurilor 0n%er=ite de s2lcii i de 'lo'i ale )enei,
Buridan arunc2 o 'ri%ire lung2 asu'ra celor trei turnuri D al Botcoa%ei, al lui
Xindal, i al Br21inilor, care a'2rau incinta 0n 'artea aceea.
A'oi, 0i 0ndre't2 'ri%irea s're turnul cel 9are, nu9it i turnul B"illi'ine,
asu'ra celor o't <erestre de la <iecare eta1, garnisite cu ;are enor9e de <ier, i
asu'ra 'lat<or9ei cu creneluri, care se ridica la nou2=eci i ase de 'icioare de
la '290nt.
Deodat2, se 0ntoarse re'ede, atras de ce%a 'arc2, 09'otri%a %oin/ei lui, i,
de 'artea cealalt2 a a'ei 0n <a/a lui, %2=u 8urnul Nesle.
4e=u 9ult2 %re9e 'e g0nduri, cu s'r0ncenele 0ncruntate, cu oc"ii /inti/i
asu'ra uriaului de 'iatr2, care, la lu9ina =ilei, se colora cu tonuri %er=ui i
'2stra ce%a din 0n<2/iarea unei 9isterioase a9enin/2ri.
A'oi, d0nd din ca', <2cu o 9icare ca i cu9 ar <i %oit s2 se retrag2.
6n 9inutul acela o <e9eie se i%i l0ng2 el. 6l 'ri%ea ne9icat2, cu o
curio=itate ciudat2.
M
M M
De unde a'2ruseC Be unde %eniseC Boate, de du'2 s2lciile din <a/2C )au,
'oate, c"iar din turnul cel 9are al Fu%ruluiC... Buridan nici n-o %2=use, nici n-
o ;2nuise %enind.
6ncerc2 s2-i =2reasc2 <a/a, su; glug2, dar era 9ascat2.
Buridan se cutre9ur2.
He9eia era 0nalt2, cu 'ro'or/ii ar9onioase, una din acele <e9ei du'2 care,
c0nd trec, te-ntorci ca s2 le ad9iri elegan/a natural2 a /inutei o9eneti.
1-.
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
Buridan socoti c2 tre;uia s2 <ie 0naintat2 0n %0rst2, cu toat2 <ru9use/ea
liniilor tru'ului s2u > c2ci '2rul, 'e care-l =2ri, a%ea <ire argintii.
> Ei, =ise, el, cine etiC
> &u9, Eean Buridan, nu 92 recunotiC =ise necunoscuta, cu un <el de
ironie.
Buridan recunoscu %ocea i tres2ri.
> Ba da, 'e s<0ntul Du9ne=eu? =ise el cu glas r2guit, 'e c0nd si9/ea cu9
0ng2l;enete. Eti %r21itoarea care, 0ntr-o sear2,te-ai a'ro'iat de 9ine i 9i-ai
dat o 0nt0lnire.
> E ade%2rat. )unt toc9ai aceea care s'ui.
> Nu9ele 9eu e Ma;el. Nu s0nt %r21itoare, ci o <e9eie s2r9an2 'e care o
0ntre;uin/ea=2 unii i al/ii 'entru dus ;ile/ele i <2cut co9isioanele lor. Asta e
totul.
Ea t2cu un 9inut, ca9 0ncurcat2, ca i cu9 ar <i c2utat 9i1locul s2 s'un2 un
lucru greu de =is.
> Nu te 9ai duci 0n strada Hroid9antelC =ise ea deodat2.
> De unde tii c2 92 ducea9 0n strada Hroid9antelC 4i de unde tii c2 nu
92 9ai ducC...
Ma;el 0nce'u s2 r0d2.
> 4tiu c2 te duceai, 'entru c2 te-a9 ur92rit de 9ai 9ulte ori i te-a9
%2=ut intr0nd 0ntr-o cas2 %ec"e, unde locuiesc cei doi 'rieteni ai t2i... le-a9
uitat nu9ele?
> B"ili''e i Gautier dJAulnaA, =ise Buridan, cu %ocea cea 9ai natural2.
El se i9/ea 0n <a/a unui 9ister.
He9eia aceea era incarnatia 9isterului 8urnului Nesle.
Brice'ea c2 %a c2uta s2-l 'rind2 0ntr-o re/ea de 0ntre;2ri.
4i 0i %or;ea, o 0ntre;a, r2s'undea ca i cu9 ar <i atacat sau s-ar <i a'2rat
0ntr-un duel.
> B"ili''e dJAulnaA, Gautier dJAulnaA?... (tia s0nt? Mi-aduc a9inte? >
ur92 <e9eia. Iat2, tia9 c2 te duceai adeseori 'e la gentilo9ii aceia. Asta i
eN'lic2 de ce te-a9 c2utat i cu9 te-a9 g2sit 0n strada Hroid9antel. Dar... de
ce nu te-a9 9ai 0nt0lnitC
> A"? =ise Buridan, 'entru c2 nu 9ai a9 trea;2 0n strada aceea. 4i c"iar
9i-ar <i oroare s2 92 9ai duc 'e acolo... Ascult2 <e9eie, ai locuit 0n %ia/a ta 0n
%reo cas2 unde ai <ost 9ul/u9it2, unde st2'0nea <ericireaC... Dac2 nenorocirea
a intrat odat2 0n acea locuin/2, nu e ade%2rat c2 ai ur0t-o i c2 te-ai de'2rtat
'entru totdeauna de ea ca i cu9, <ugind de locul de su<erin/2, ai n2d21dui s2
reg2seti <ericirea 'ierdut2C... E ade%2ratC...
> Aa e? r2s'unse Ma;el, cu %ocea at0t de a92r0t2, cu un accent at0t de
1-
Mic"el #$%aco
gro=a%, 0nc0t Buridan <u 9icat, '0n2 0n su<let?
> Ei ;ine, ur92 t0n2rul, a<l2 c2 0n strada aceea, 0n locuin/a aceea %ec"e, de
care %or;eti, a9 cunoscut 9ult2 %re9e =09;etul s2n2tos, ne'2s2tor, ;2utura
%esel2 09're1urul 9esei, lungile con%or;iri 0n serile de iarn2...
B"ili''e i Gautier, %e=i tuC > erau <ra/ii 9ei. 6i iu;ea9. 4i cu9 n-a9
cunoscut nici tat2, nici 9a92, 0i 'ri%ea9 ca 'e o <a9ilie a 9ea...
Buridan t2cu.
O e9o/ie ad0nc2 i 'uternic2 tre;uie s-o <i st2'0nit 'e <e9eie, c2ci i ea
t2cea.
Dar 0ndat2, d0nd din ca', ca 'entru a-i re%eni 0n <ire, la g0nduri 9ai
'o=iti%e i 9ai de sea92.
> )<inte 3ristoase? o'ti ea. Nu te-oi 9ai <i 0n/eleg0nd cu acei 'e care-i
iu;etiC
> Nu, <e9eie. 6ntre noi nu a <ost ne0n/elegere. A%ea9 acelai g0nd. O
singur2 ini92 ;2tea 0n 'ie'turile noastre...
> Gai? s-or <i 'r2'2ditC
> Nu tiu. Au dis'2rut, asta e. Dar, aa de ;ine-s dis'2ru/i, c2 ni9eni nu
9i-a 'utut da %reo tire des're ei. Au 'lecat din Baris, <2r2 s2-9i s'un2C )unt
0n <undul %reunei te9ni/eC )au, au 9urit 0n %reun duelC... &ine 'oate tiC
> &u9C Ni9eni n-a 'utut s2-/i dea cel 9ai 9ic indiciuC
> Dac2 a <i e'isco', a 0ntre;a 'e Du9ne=eu. Dac2 a <i %r21itor, a
0ntre;a 'e dracu. 4i atunci 'oate c2 a a<la ce s-au <2cut... i 0nc2, nu se tie
nici atunci?
O 9ul/u9ire ne;2nuit2 a'2ru, nu 0n gesturi, dar 0n /inuta 9ai linitit2 a lui
Ma;el.
> Adio, <e9eie, =ise re'ede t0n2rul, a9intirile care le-ai redete'tat 0n
9ine, cu 0ntre;2rile tale 92 0ntristea=2. 6n orice ca=, dac2 %reodat2 ai %oi s2-9i
%or;eti, nu tre;uie s2 92 9ai cau/i 0n strada Hroid9antel.
> 6nc2 un 9inut, =ise Ma;el, /in0ndu-l de ;ra/.
Era ca un <el de e9o/ie ascuns2 i accentul ei. 4i deodat2, cu o %oce stranie
ea o'tiD
> Eean Buridan, ai 92rturisit adineauri un lucru care 92 9ir2,> un lucru
gro=a% de trist...)'uneai c2 n-ai cunoscut nici 'e tat2l, nici 'e 9a9a ta.
> E ade%2rat, r2s'unse t0n2rul, a c2rui <runte se 0ncre/i.
> A"? ur92 Ma;el, cu %ocea 9ai 1oas2 .Din ce /ar2 etiC,..
> Din B$t"une, 0n Artois?, r2s'unse Buridan.
Ma;el 0i trecu 90na 'este <runte i, dac2 Buridan ar <i 'utut s2 asculte
g0ndul acelei <e9ei cu9 'o/i asculta cu%0ntul, iat2 ce ar <i au=it o'tind 0n
<undul ini9ii eiD
11-
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> )2r9an t0n2r? Nici tat2, nici 9a92?... Oare n-ar tre;ui s2-l cru/, eu, care
s0nt 9a92 <2r2 co'ilC... )2-l cru/?... )2 renun/ la r2=;unarea 9ea?... A"? 9ai
;ine s2-9i s9ulg ini9a?... 6l c"ea92 Eean,... ca 'e <iul 9eu... 4i cine tie dac2
nu e un se9n 'e care 9i-l tri9ite Du9ne=eu,... c2 e cu 9ine?
Arunc2 o 'ri%ire <ugar2 asu'ra turnului cel 9are, al Fu%rului, a'oi oc"ii i
se 0ntoarser2 asu'ra turnului Nesle...
> Eean Buridan, ur92 ea atunci, a9 s2-/i %or;esc. &a 0n seara din strada
Hroid9antel, s0nt tri9is2 la tine de o 'ersoan2 'uternic2... dar de data asta nu
92 tri9ite un o9, ci o <e9eie? Ascult2, Eean Buridan... nu de ur2 %rea s2-/i
%or;easc2, ci de dragoste?...
Ini9a lui Buridan ;2tea s2 se s'arg2.
> Margareta? Margareta? strig2 el 0n 9intea lui, %ii tu singur2? M2 c"e9i
toc9ai 0n 9inutul c0nd dis'era9 s2 te 'ot a'ro'ia?
Ma;el 0l 'ri%ea cu ;2gare de sea1n2. El 'u<ni de r0s.
> 6n nu9ele Dianei, 'e care Eu'iter, regele =eilor o onor2 cu a9orul lui,
0nt09'larea e "a=lie de tot? He9eie, nu te ocu'a de urile 9ele, c2ci r2=;unarea,
%e=i tu, este o 90ncare din care nu %reau s2 dau nici o ;uc2/ic2. De aceea, dac2
ai studiat logica, tre;uie s2 'rice'i de ce n-a9 %enit s2 %2d 'e o9ul care 92
c"e9a.. dar a=i, e altce%a? O <e9eie?... A9orul?... &u9 s2 re=iti la aa ce%aC
> Aadar, Eean Buridan, %ei %eniC
> &red ;ineD O 'ersoan2 'uternic2 92 c"ea92?... #ici, 'uternic2, nu e
aaC Adic2 0n stare s2 92 0n2;ue 0n ;ra/ele eiC... Mie 09i 'lac la ne;unie
<e9eile 'uternice?
> 6n 92sur2 a-/i asigura situa/ia? > =ise Ma;el cu oarecare 0ndoial2, cu un
<el de '2rere de r2u.
> A"? %reo ;aroan2C... O contes2 'oateC A%erea 9ea are 9are ne%oie s2
<ie asigurat2 i deoarece se 're=int2 oca=ia...
&0nd s0nt ate'tatC
> Ast2sear2, la =ece...
> Bine, undeC
> Bri%ete 0n <a/a du9itale, =ise Ma;el, 'este a'2.
> Fa turnul NesleC =ise Buridan cu acelai "o"ot de r0s. M2 %oi duce, de
ar tre;ui s2 %2d c"iar iadul desc"i=0ndu-se..
Ma;el 0l 0n%2lui 'e Buridan 0ntr-o 'ri%ire lung2, ;u=ele ei tre9urar2 ca i
c0nd ar <i %rut s2 o'teasc2 unele cu%inte 9isterioase, 0n oc"ii ei trecu o u9;r2
de co9'2ti9ire, dar deodat2 <2cu un gest ca s2 i9'un2 'ruden/a i t2cerea lui
Buridan, a'oi se 0nde'2rt2 0ncet, de-a lungul 9alurilor <lu%iului.
Buridan r29ase 0n acelai loc, cu oc"ii /inti/i asu'ra turnului Nesle.
111
Mic"el #$%aco
XVII. CEI DOI FRAI
&0nd r29ase singur Buridan 0ncon1ur2 Fu%rul, a'uc0nd dru9ul 0nd2r2t i se
0n<und2 0n 0ntortoc"etura de str2=i, care se 0ncurcau una 0ntr-alta i 9iunau la
'icioarele <ort2re/ei regale, ca un cui; 'lin la 'iciorul unei st0nci. Erau
ulicioare cu nu9e 'rost, 'rin care regele n-ar <i 0ndr2=nit s2 se a%enture=e, i
'rin care 'a=nicii nu '2trundeau niciodat2.
Brin aceste ulicioare l2turalnice Buridan a1unse 0n strada Hroid9antel, cu
Fancelot Bigorne ca ariergard2, i se 0n<und2 0n %ec"iul "otel, 'e 1u92tate
ruinat, unde, 'e %re9uri, str29oii lui B"ili''e i Guillau9e dJAulnaA tr2iser2
cu de9nitate, /inuser2 cas2 i 0ntre/inuse o garni=oan2 care se ridicase,
c0teodat2, '0n2 la cinci l2nci, ceea ce re're=enta %reo trei=eci de oa9eni de
ar9e.
8ot acolo locuiau cei doi <ra/i, cu toate c2 strada Hroid9antel nu era 9ult
9ai <rec%entat2 dec0t celelalte ulicioare di9're1ur. Un <el de su'ersti/ie 0i
legau de acel loc.
)ingura 'recau/ie 'e care o luau de c0nd cu 0nt09'larea lor, de la turnul
Nesle, era s2 nu ias2 dec0t noa'tea i s2 nu desc"id2 la ni9eni.
De 9ulte ori, %enise c0te cine%a s2 ;at2 la ua lor.
4i, Gautier 'utuse s2-i dea sea92 c2 0nc2'2/0natul %i=itator, nu era altul
dec0t )tragildo. )inistrul eNecutor, c2l2ul o'erelor reginei, %enea, <2r2 0ndoial2,
s2 se con%ing2 dac2 )ena 0i '2strase sau nu de'o=itul lugu;ru. Odat2, c"iar
<or/2 ua. B"ili''e i Gautier, ascuni 0ntr-un ca;inet secret, 0l l2sar2 s2
%i=ite=e casa cea %ec"e din 'od '0n2-n 'i%ni/2. )tragildo se liniti, c2ci nu 9ai
se-ntoarse.
A1uns la eta1ul unde cei doi <ra/i se instalaser2, Buridan i9it2 /i'2tul
;u<ni/ei, acel <el de 1elanie ironic2, s<0rit2 0ntr-un "o"ot de r0s.
Ua 'r2<uit2 se desc"ise 0ndat2, i Gautier a'2ru.
Buridan intr2 cu Bigorne, care r29ase ca santinel2, 0n sal2.
> Unde e B"ili''eC 0ntre;2 Buridan, c0nd se ae=ar2 1os.
> A ieit, r2s'unse Gautier, scurt i nec21it.
> Grea s2-l o9oareC
Gautier dJAulnaA d2du din u9eri i ridic2 90inele s're cer, ceea ce
0nse9na c2D nu 9ai nu92ra i9'ruden/ele <ratelui s2u.
> N-a9 'utut <ace ni9ic, =ise el. A tre;uit s2 ias2. Nu 9ai 'utea. M-a9
su'2rat. M-a9 'us c"iar 0n u2, i... tii ce 9i-a =is, BuridanC E de necre=ut,
dar a =is-o,... 'e %ia/a 9ea?
Mi-a s'us cu9 c2 nu-i si9/ea cura1ul s2 %0re 'u9nalul 0n 9ine, 'entru c2-i
11!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
s0nt <rate, i cu9 'e de alt2 'arte nu 9ai 'utea r2;da 9ai 9ult2 %re9e s2 nu ia
aer, se %a o9or0 0n <a/a 9ea dac2 0i 9ai stau 0n cale...
> )2 ia aerC... )2 ia aerC De ce nu iese noa'tea, du'2 cu9 era9 0n/eleiC
> Da, dar noa'tea nu 'oate s-o 0nt0lneasc2 'e Margareta...
> 39? 9ai lesne te 'o/i lo%i 'rin 0ntuneric de <iin/a aceea dr2ceasc2.
> &e %rei, scu9'ul 9eu 'rietenC B"ili''e e ne;un. N-a9 ce-i <ace? O s2
<ac2 s2 ne s'0n=ure, sau s2 ne s<0ie... i tur;e= c0nd 92 g0ndesc la asta?...
> A dracului trea;2? scr0ni Buridan, care-i 9ica 'u9nii. 4i, =ici c2 %rea
s2 %ad2 'e reginaC
> #ice c2 9oare, dac2 n-o 9ai %ede?
Dar eu cred c2 o s2 9oar2 toc9ai <iindc2 are s-o %ad2, sau are s2 dea ea cu
oc"ii 'este el. &0t2 %re9e ne crede 9or/i, n-a9 ni9ic de =is... Dar, dac2 o ti
c2 a9 sc2'at din sacul 1u'0nului )tragildo,... nu 9ai dau o 'ara c"ioar2 'e
'ielea noastr2?...
Gautier o<t2 ad0nc i i=;i cu 'u9nul 0n 9as2.
> Dar, s2 nu cre=i c2 a9 s2 92 las s2 9or de dragul lui B"illi'e, nu tii
'o<ta gro=a%2 de %ia/2, care %010ie 0n 9ine? Greau s2 tr2iesc, cu ca'ul i cu
;urta?... Ascult2 Buridane? Dac2 B"ili''e ar iu;i %reo <at2 <ru9oas2, glu9ea/2
i cu su<let dr2g2stos, asta 'oate 9-ar 0nduioa, dar, ce iu;ete el, e 9oartea,
un s'ectru ieit din iad, un de9on, tur;at du'2 s0ngele nostru....Ast2=i tiu ce
este 0ntristarea, Buridane, c2ci <ratele 9eu nu-9i 9ai e <rate...
Gautier se cutre9ur2 de de=n2de1de, i ur92D
> )2 ;e9, c0t 9ai ne e 0ng2duit 0nc2... s2 ;e9?... Bentru <ericire,a9 o idee?
> )2-/i %2d ideea, =ise Buridan.
> Ascult2? strig2 Gautier.
> Din curtea %ecin2 str2;2tu '0n2 la el un r2cnet de <iar2.
> Acela e Nero, 9ur9ur2 Gautier, a9 is'r2%it 'rin a le cunoate i
glasurile...
4i, 'e <a/a lui %esel2, trecu un sur0s gro=a%, care-l <2cu 'e Buridan s2
tresar2.
> Ai au=itC ur92 Gautier cu glas 0n2;uit.
> Da, e un glas destul de 0ns'2i90nt2tor.
> Gino? 0l 0nde9n2 Gautier, golindu-i 'a"arul. Gei %edea c2, dac2 %ocea
ani9alului e gro=a%2, ani9alul nu-i li'sit de oarecare 90ndre/e... E cel 9ai
iu;it de regin2?
G0nditor, %is0nd... nici el nu 9ai tia la ce stranic2 n2lucire, care-i r2s2rise
0n 9inte, Buridan ur92 'e Gautier, a c2rui <runte 0ng2l;enise, ai c2rui oc"i
luaser2 o eN'resie de as'ri9e, care nu le era o;inuit2.
A1uni 0n odaia de al2turi, unde do9nea o u9;r2 ad0nc2, Gautier 0l duse 'e
11+
Mic"el #$%aco
Buridan '0n2 la o <ereastr2 'utre=it2, de la care li'seau 9ai 9ulte oc"iuri din
re/elele de 'lu9; i la care erau 'use 'erdele groase, ;2tute cu cuie. Gautier 0i
ar2t2 o gaur2 <2cut2 0n 'erdea i Buridan 0i ali'i oc"iul.
> A9 'etrecut 9ulte ore 0n locul acesta > 0l l29uri Gautier. )'une-9i, ce
%e=i drag2 'rieteneC
> G2d, o'ti Buridan, o curte 0ncon1urat2 de cl2diri.
> Da, s0nt locuin/ele unde st2 ar9ata de slugi ale <iarelor, co9anda/i de
alt2 <iar2, nu9it2 )tragildo. Dar, %or;ete-9i 'u/in de 'alat...
> BalatulC
> Ei, da?, locuin/a leilor, tigrilor i a altor %eriori ai doa9nei Margareta.
Balatul, care e 0n <undul cur/ii, 0l %e=iC
> Da. O cl2dire /ea'2n2, un o'ron 09'2r/it 0n od2i '2trate, care d2 una
0ntr-alta i care 0i 0ntoarce <a/ada s're curte. Hiecare 'arte a locuin/ei e 0nt2rit2
cu gratii groase de <ier i, 0n dosul lor, %2d si9andicoasele <iare care u9;l2 de
colo '0n2 colo, cu 'as 9l2dios i-n<rico2tor... 6n ade%2r, tre;uie s2 <ie <oarte
'uternice, ad2ug2 Buridan, 0ncet0nd de a 9ai 'ri%i.
> 6n ade%2r, 0ncu%iin/2 Gautier, 'ar 0n stare s2 s<2r09e, dintr-o 9uc2tur2,
un 'ie't, sau s2 =dro;easc2 un craniu o9enesc dintr-o singur2 lo%itur2 de
g"iar2.
> O9enescC se-n<ior2 Buridan, care 'ri%ea /int2 s're Gautier.
> O9enesc... sau <e9eiesc? r2s'unse cu r2ceal2 Gautier. Dar, n-ai %2=ut
tot, scu9'ul 9eu 'rieten?... Ai ;2gat de sea92 c2 ograda e 09'2r/it2 0n dou2
'rintr-un grila1 care o str2;ate 0n toat2 lungi9ea, un grila1 gros i <oarte
0naltC... Ai 9ai ;2gat de sea92 c2 aceast2 <ereastr2 d2 toc9ai 0n 'artea cur/ii
care %ine al2turi de locuin/a <iarelorC
> Ei ;ineC <2cu Buridan, care 0l ur92rea cu aten/ia 0ncordat2.
> Ei ;ine? ur92 Gautier, cu un r0s straniu. A<l2 c2, din c0nd 0n c0nd, cutile
se desc"id i c2 leii ies 0n aceast2 curte de din dos, care e toc9ai su; <ereastr2.
Atunci, 0n curtea din <a/2, regele i ca%alerii se aea=2 su; ;aldac"inul 'e care
l-ai %2=ut i asist2 la 1ocurile ;estiilor... Atunci s2 le %e=i s2rind, s2 le au=i
=;ier0nd. Regele a'laud2, strig2, d2 din 'icioare, 0i arat2 'u9nul la <iare, le
0n1ur2, le des<ide... A"? crede-92... e un s'ectacol 92re/?
> Ei, ;ineC re'et2 Buridan, care se-n<iora de cele ce 0ntre%edea.
> Ei ;ine? ur92 Gautier. 6nc"i'uie-/i c2 aceste cuti au <ost desc"ise de
)tragildo, 0nc"i'uie-/i c2 leii s0nt li;eri, 0n curtea din dos, cu gurile c2scate i
g"iarele 'e grila1. 6nc"i'uie-/i c2 desc"id aceast2 <ereastr2, i... c2 te co;or sau
c2 te a=%0rl 0n curte... 'e tine sau 'e oricare alt2 'ersoan2,'e care a <i atras-o
aici?
> Ori;il? 9ur9ur2 Buridan.
11I
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> M-ai 0n/eles? <2cu Gautier. G2d asta, du'2 <iorul care te-a cutre9urat. E
acelai <ior care 9-a 0ncr0ncenat i 'e 9ine, c0nd 9i-a %enit, 'entru 0nt0ia dat2,
g0ndul acesta.
> Gautier, o tigroaic2, tot ce %rei, dar nu o <e9eie. A"? )e cunoate c2 n-ai
%2=ut a'2r0nd 0n ;e/ia %inului, a 'ar<u9urilor, i a a9orului, <iin/e
ase92n2toare cu acelea, 'e care le creea=2 delirul <rigurilor agoniei? )e
cunoate c2, 'lin de %ia/2, cu r0sul 'e ;u=e, cu <l2c2rile 'asiunii 0n su<let, n-ai
<ost a'ucat i t0r0t,... i c2 n-ai %2=ut leg0ndu-se sacul, 9onstruosul lin/oliu 0n
care a9 <ost cusu/i de %ii, ca s2 ne co;or09, 09'reun2, 0n 9or90nt? Eu a9
%2=ut acest lucru i de-ar tre;ui s2 tr2iesc o sut2 de ani, a9 s2 si9t totdeauna
'rin s'ate <iorul de groa=2 din cli'ele acelea? Buridan, uite-te la '2rul 9eu,
n2l;it?... A9 %2=ut-o, o"? a9 %2=ut-o 'e Margareta, 'alid2 i rece, ascult0ndu-
9i rug29intea, <2r2 nici un gest de co9'2ti9ire? Hiin/a asta, 'e care o nu9eti
<e9eie, a 'ri%it 'reg2tirile su'liciului, i ini9a ei n-a tres2rit... Buridane, nu
9ai tiu ce 0nsea9n2 s2 r0=i? Nu 9ai tiu ce-i aceea s2 ;ei un 'a"ar de %in cu
'o<t2, cu ca'ul uurel, cu ini9a tare?... Buridane, 9i-e <ric2?... totdeauna 9i-e
<ric2?... 8ea9a 92 str0nge 0n g"iare, tr2iesc cu <rica, 0n 0nc"i'uirea 9ea nu se
ur=esc dec0t sta<iile <ricii?... Ini9a 09i tre9ur2 de <ric2, noa'tea, dac2 se 9ic2
un oarece, 92 dete't cu <runtea sc2ldat2 0n sudori. M0na 9ea di;uie
'u9nalul i ini9a-9i url2D &ine e acoloC... &ine e acoloC Buridane, e <rica? 4i
ce e gro=a% 0n toate acestea, e c2 tiu c2 nu s0nt la?... Buridane, o s2-9i <ie
0ntotdeauna <ric2... '0n2 n-o %oi %edea 9oart2.
Buridan 'ri%ea cu un <el de s'ai92 s're o9ul acesta at0t de 'uternic, at0t de
%itea=, aa de <ericit de a tr2i, i 'lin de o %eselie ne0n<r0nat2 c0te%a =ile-n
ur92,... 'e acel Gautier, care-l a'ucase de ;ra/ i cu oc"ii "ol;a/i, cu <runtea
'alid2, 0i %or;ea cu o %oce care ai <i =is c2 %ine... de dincolo de 9or90nt...
Gautier 'urta cu el stig9atul 9or/ii?...
> M-ai 0n/eles, ur92 Gautier. &0nd te-ai aruncat 0n a'2, c0nd ai s'intecat
sacul, c0nd ne-ai %2=ut 0n ;arc2, ai 0n/eles c2 Gautier nu 9ai era Gautier...
Bentru c2, acei care au trecut 'e la turnul Nesle, dac2 n-au 9urit, au
0nne;unit... #ici c2 s0nt ne;un? Ne;un de <ric2? Ne;un de ur2? Eti <oarte
<ericit, Buridane, c2 ai a1uns 'rea t0r=iu i n-ai intrat 0n turnul ;leste9at...
> Ast2 sear2, %or;i Buridan, n2d21duiesc s2 a1ung la ti9'...
Gautier s2ri 0n sus, 0ngro=it i r29ase 9ut de 9irare.
> Ei ;ine, da? > ur92 t0n2rul. Ast2 sear2 e r0ndul 9eu. Ast2 sear2 s0nt
ate'tat la turnul Nelse. Ast2 sear2, Margareta, regina Hran/ei, 09i %a 0ntinde
;ra/ele i...
O 90n2 0l a'ucase de u92r 'e Buridan.
)e 0ntoarse i, l0ng2 el, 0l %2=u 'e B"ili''e dJAulnaA, al; ca %arul.
11,
Mic"el #$%aco
Gautier se-ntoarse, reintr2 cu 'ai 9ari 0n sala de al2turi, 0i turn2 un 'a"ar
de %in, 'e care-l 0ng"i/i dintr-o sor;itur2, i 9or92i un ;leste9.
Un 9inut 0ntreg, B"ili''e i Buridan se 'ri%ir2 0n t2cere. 6n s<0rit, B"ili''e
o'ti cu ;l0nde/eD
> Nu te %ei duce, BuridaneC
Acesta nu r2s'unse.
> Nu te %ei duce, ur92 B"ili''e. 69i e 'rea greu s-o tiu 'e Margareta o
des<r0nat2 neruinat2. )i9t c2 su<erin/a asta 92 %a ucide? Dar, ca tu,... tu,
Buridane, s2 'ri9eti 0nt0lnirea de'ra%atei 'e care o iu;esc,... a neruinatei 'e
care o ador,... a sceleratei, cri9inalei i 0nsetatei de s0nge, care 9i-a luat ini9a,
9intea... tot ce g0ndesc, tot ce si9t... ca tu Buridane, s2-9i <uri 'e Margareta,
<ie nu9ai c"iar 'entru o noa'te, de-a ti c2 %ei 9uri, o"? ar <i 'rea 'u/in...
Ge=i tuC ar <i s2 92-ndoiesc de '290nt, de cer, i c2 nu 9ai e ne%ino%2/ie,
'rietenie, c2... nu 9ai e s'eran/2 'e lu9e.
> )'eran/2C > scr0ni Buridan. Aadar,... tot 9ai s'eriC 4i ce anu9e, 9ai
'o/i n2d21duiC
> )'er, Buridane?... )'er c2 a9 %isat un %is groa=nic, 0n noa'tea aceea
;leste9at2... )'er c2... oc"ii 9-au 9in/it... c2 urec"ile 9-au 0nelat,... c2
92rturia si9/urilor 9ele e o... 92rturie 9incinoas2? &red, %reau s2 cred? &u
<urie, cu <rene=ie, a9 s2-9i c"inuiesc 9intea... ca s2 cred c2 Margareta e
curat2, cinstit2... aa cu9 era 0n n2lucirile su<letului 9eu... Buridane... nu te
%ei duce disear2 la 0nt0lnire... 4tii tu, ce <ac 0n toate no'/ileC 6ntrea;2-l 'e
Gautier?... De cu9 se-nserea=2, 92 'un la '0nd2, la 'iciorul turnului Nesle...
&u 1ung"erul 0n 90n2, ascuns 0n scor;ura unei s2lcii, '0ndesc, ca un ;andit, ca
un uciga 'l2tit, ca un s'ion... B0ndesc?... 4i-/i 1ur c2, dac2 se a'ro'ie cine%a de
turn, e 9ort? Dar, ad2ug2 B"ili''e, cu un sur0s ciudat, ni9eni n-a %enit?... N-a
%enit 0nc2... &ine tie, de ceC O"? Buridane, cine tie?...
Buridan d2du din ca', a'oi 0ntre;2, 0n oa't2D
> Aadar, ast2 sear2, %ei <i l0ng2 turn, ate't0nd i '0ndindC
> Goi <i?...
> 4i dac2 92 %oi duceC
> 8e %oi ucide, Buridane.
)e l2s2 o t2cere grea, 0n care 'orni un 0ndoit 9ugetD 0n a<ar2, 0n %ecin2tate,
acela al <iarelor, > 0n2untru, acela al lui Gautier, care asculta din odaia de
al2turi.
> Aadar... 92 %ei ucide, B"illi'eC <2cu, 0n s<0rit Buridan. Gei uita c2
90ine tre;uie s2 te lu'/i 0n Br$-auN-&leres,... %ei uita s<idarea aruncat2
asasinului '2rin/ilor t2i, s'oliatorului <a9iliei taleC Bentru dragostea
Margaretei, %ei <i de dou2 ori s'er1ur, uit0nd s<idarea lui MarignA i 1ur290ntul
11L
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
sole9n, <2cut 'e 9or90ntul tat2lui t2u.
> Hir-ar al dracului? Ucig2-l toaca. 3ai-"ui? url2 Gautier, i=;ind de =id
oala de '290nt din care ;2use i care se <2cu 9ii de <2r09e.
B"ili''e nu =ise ni9ic, dar tre9ura i oc"ii i se roteau cu 'ri%iri de
ne;unie.
> Gautier? c"e92 Buridan.
> Iat2-92, r2s'unse Gautier, care a'2ru, =;0rlit, cu <a/a ud2 de %in i de
lacri9i.
> Gautier i tu B"ili''e... asculta/i-92. Disear2 92 %oi duce la turnul
;leste9at. Goi <i acolo la ora =ece. &unosc salcia aceea scor;uroas2. Goi trece
la un 'as de ea. Goi <i <2r2 ar9e. Hi/i acolo a90ndoi i 0n1ung"ia/i-92 c0nd %oi
trece, c2ci %2 1ur 'e 'rietenia care ne leag2, c2 Du9ne=eu c"iar, dac2 ar 'une
la 'oarta lui 'e ar"ang"elul 0nar9at cu 'aloul de <oc, n-ar 'utea s2 92
o'reasc2 s2 intru 0n turnul Nesle?
Buridan se-ndre't2 s're u2 i cei doi <ra/i 0l au=ir2 %or;indD
> 3aide, Fancelot, s2 iei9 din aceast2 %i=uin2 de ;andi/i, ca s2 ne duce9
0ntr-alta.
B"ili''e i=;ucni 0n 'l0ns. )e re'e=i 'e ur9a lui Buridan i-l a1unse, 0l lu2 0n
;ra/e.
> Iart2-92? ;ol;orosi el. Uit2 tot ce a9 %or;it. Eti 'rietenul 9eu... <ratele
9eu?... Eti r2=;un2torul celor care nu 9ai s0nt. Buridane, 90ine %oi <i l0ng2
tine, la Br$-auN-&lercs. 4i disear2... dac2 92 duc la turnul Nesle... ei ;ine, %a
<i... ca s2 te a'2r, s2 te sca', du'2 cu9 ne-ai sc2'at i tu...
> U<? ge9u Gautier, terg0ndu-i lacri9ile. &e <ericire c2 a9 s'art oala,
goal2.
&ei trei oa9eni se-9;r2/iar2 0ntr-o str0ngere <r2/easc2. A'oi, Gautier se
gr2;i s2 u9'le 'a"arele de argint i se ae=ar2 09're1urul 9esei.
> Acu9, a9 s2 %2 s'un de ce tre;uie s2 92 eN'un ast2 sear2 0n %2g2una
acestei s'lendide ;estiiD a reginei? > 0nce'u Buridan.
XVIII. LEOAICA NDRGOSTIT
)e 0nserase. Noa'tea 0nce'use s2-i 0ntind2 u9;rele-i din ce 0n ce 9ai dese
asu'ra Barisului ador9it, deasu'ra Barisului, 0n care nici o lu9in2 nu-i
r2=;2tea 0ntuneci9ea, care > 0n no'/ile 9oderne > 09'r2tie un <oc de
lu9in2 s're cerul lui.
Hlu%iul curgea t2cut, 0ntre 9alurile-i nisi'oase, de-a lungul c2ruia se =2reau
nel29urite '0lcuri de s2lcii, 0ntret2iate de siluietele 'lo'ilor 0nal/i i su;/iri.
11*
Mic"el #$%aco
Buridan 0i 'etrecuse seara la 7&0rciu9a Iadului:. &r09a aceea era
cercetat2 de 0n%2/2cei i n-a%ea ni9ic in<ernal, dec0t g2l2gia ne;un2 'e care-o
<2ceau studen/ii, cor'ora/ie =go9otoas2, ;2t2ioas2, ar/2goas2... 9ai 'rieten2 cu
s'ada dec0t cu condeiul, > i de care studen/ii 9oderni, <2r2 s2-i 0nl2tur29
c"iar 'e studen/ii cu s2;ii lungi i cicatrice 'e o;ra1i, ai uni%ersit2/ilor
ger9ane, nu ne 'ot da nici o idee. 6n ade%2r, studentul din =ilele noastre, e
socotit c2... tot 0n%a/2 ce%a. A<ar2 de rare eNce'/ii, studentul din e%ul 9ediu, se
;2tea, <ura, <2cea scandaluri, c2uta 'ricin2 '0ndarilor, se certa cu a;atele de la
)aint-Ger9ain, a'2ra un(ui1us et rostro, contra regelui 0nsui, 'ri%ilegiile
Uni%ersit2/ii i, nea%0nd %re9e s2 7studie=e: din cau=a acestor nu9eroase
ocu'a/ii... nu studia.
8re;uie s2 ne 0nc"i'ui9 organi=a/ia colegiilor de atunci, ca 'e un <el de
institu/ii cu%ioase, cl2dite i 0ntre/inute cu ;anii l2sa/i de 'ersoane doritoare
s2-i sal%e=e su<letul.
&0nd 9urea %reun e'isco' i se te9ea de In<ern sau nu9ai de Burgatoriu,
du'2 cu9 era ca=ul 9ultor e'isco'i, testa9entul lui <onda un un colegiu
'entru ase, dois're=ece, cincis're=ece colari, du'2 c0t de ;ogat era testatorul,
0n ;ani i... '2cate... De acolo 'orneau nu9eroase colegii, care 09'2nau
colinele de la )ainte-Gene%iR%e.
Deci, 'ri9i/i 0n aceste institute, studen/ii erau g2=dui/i, "r2ni/i i c"iar li se
d2deau i ce%a... ;ani de ;u=unar. E dre't c2 locuin/ele acelea se92nau cu
nite %i=uini, > "rana era dintre acelea 'e care 9anualele 9oderne o declar2
cu totul nes2n2toas2 i ne"r2nitoare > a9intire 'e care o '2strea=2 oricare
colegian, > dar... erai la ad2'ostul 9i=eriei.
Din asta re=ult2 c2 locurile de colari erau <oarte in%idiate de 9ul/i9ea
"ai9analelor =go9otoase, <l290nde i care nu g2seau ce s2 <ac2 cu cele =ece
degete ale lor@ unii se <2ceau %aga;on=i, al/ii c2lug2ri, al/ii... studen/i > trei
9eserii tot at0t de te9ute de ;urg"e=i. 3ai9anaua <ura, c2lug2rul cerea,
colarul... 1e<uia i ;2tea.
8o/i trei tr2iau 0n 9arginile societ2/ii, din 'leac2.
)2 <ii colar nu 0nse9na dar, deloc, s2 <ii i... student, ci nu9ai s2 <i c2'2tat
'utin/a de a te ad2'osti 0ntr-un colegiu.
8itlul de 7colar: se 'urta 0n lu9e ca i cel de 7ca%aler:, i erau colari de
trei=eci i c"iar de 'atru=eci de ani.
&ine o;/inea locuin/a i tac09ul de care %or;ea9C 3ai9anale s2tule de
9i=erie, oa9eni ;uni de s'0n=urat, care > ;ine0n/eles > odat2 gra/ia/i de
greelile trecute i %iitoare, 'rin 'ri%ilegiile 9eseriei lor, de%eneau 9ai
c0rcotai, 9ai o;ra=nici, i 9ai ;2t2ioi ca oricOnd, tr2g0nd s'ada 'entru o
'ri%ire c"ior02 i 'entru a da a1utor con<ra/ilor 9arii ;resle a... %aga;on=ilor.
11.
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
&u toate astea, unii dintre ei 0n%2/au c"iar s2 citeasc2, dar erau colari
nenoroci/i care uitau ade%2rata lor situa/ie i a1ungeau > uneori > '0n2 i...
doctori.
7&0rciu9a Iadului: era unul din centrele cele 9ai renu9ite ale
Uni%ersit2/ii, unde 9iuna lu9ea aceea =go9otoas2. )e nu9ea ast<el nu9ai
'entru c2 era ae=at2 a'roa'e de 'oarta de Her sau dJEn<er Pca9 s're 'ia/a
)aint-Mic"el, din =ilele noastreQ.
Be lOng2 <a'tul c2 lui Buridan 0i %enea at0t de a'roa'e de 9alul stOng, 'e
care se 0n2l/a turnul Nesle, 'oate c2 a%usese i alte te9eiuri s2-i 'etreac2
seara acolo, 0n to%2r2ia regelui Basoc"ei i a 09'2ratului Galil$ei.
Fa stingerea lu9inilor, du'2 un ulti9 se9n de 0n/elegere, se des'2r/i de ei
i, ur9at doar de Bigorne, co;or0 'e 9alul a'ei i se ae=ar2 'e o 'odic2, care
ser%ea, 'ese9ne, la re'ara/ia 'odului.
Fancelot Bigorne r29ase 0n 'icioare c0te%a 9inute, a'oi, %2=0nd c2 st2'0nul
s2u uita s2-l 'o<teasc2 i 'e d0nsul se ae=2 l0ng2 el, =ic0ndu-iD
> &rede/i-92, do9nule... renun/a/i la ne;uneasca du9nea%oastr2
0ncercare. E o 9inune c2 '0n2 acu9 n-a9 <ost 0nc2 0n1ung"ia/i de =;irii lui
MarignA sau ucii de acoli/ii lui Galois... tr2sni-i-ar &erul i 0ng"i/i-i-ar Iadul...
> A9in? <2cu Buridan.
> Da, dar dac2 te 9ai %0ri acu9 i-n c"ic"ionul acesta...
> Fancelot, ai 0n/eles ordinele 9eleC 0i cur92 Buridan.
> Desigur, > i, 'e Ba;olin i Barna;$, care 9-aud, s2 <iu s'0n=urat de
'icioare, 0ntre Galois i MarignA...
> &a i &"ristos 0ntre cei doi "o/i.
> Da, do9nule, %reau s2 <iu s'0n=urat 0n <elul acesta de=onorant, 0n loc s2
<iu at0rnat cu treangul de g0t, du'2 cu9 a9 dre'tul, dac2...
> Fancelot, a9 s2-/i s'un o %este stranic2...
> )2-l ia dracu 'e =2'2citul care nu o %rea s2 te 'ricea'2? > ;o9;2ni
Bigorne. Dac2 e o %este ;un2, ad2ug2 el tare, s2 nu 9i-o s'une/i dec0t 90ine,
ca s2 'ot %isa toat2 noa'tea... lucrul 'l2cut, 'e care-l %oi a<la. Dac2 e ce%a r2u,
tot nu-9i s'une/i '0n2 90ine, ca s2 'ot dor9i linitit... dac2 9i-o <i dat s2 dor9
0n noa'tea asta.
> Gei dor9i... <ii 'e 'ace? Iat2, 0ns2, noutateaD nu 9ai a9 ;ani?
> O"? O"? <2cu Bigorne, care se scul2 0n 'icioare, a'oi se ae=2 iar.
> &e =iciC 0ntre;2 Buridan.
> Bun2 noutate, do9nule?... N-a9 ce =ice... ;un2 noutate?
> &u toate astea, drag2 Bigorne, dac2 9i-o <i dat s2 nu 9or 90ine, o s2
tre;uiasc2 s2 92 des'art de tine, c2ci %reau s2-9i <ie sete, dar... nu %reau s2-/i
i9'un acest c"in.
11
Mic"el #$%aco
> A9 s2 ;eau a'2, do9nule.
> Bigorne, eti credincios... ;ine? Dar dac2 oi <i silit s2 'ostescC
> Ei ;ine... %oi 'osti? Dar, nu 9ai 92 des'art de du9neata. )unte/i...
situa/ia 9ea social2. 4i-a'oi, %2 %oi ar2taD arta de a tr2i 0n /ara du9anului.
80n2r, 0ndr2=ne/, 0ntre'rin=2tor cu9 sunte/i i 0ncerc0nd o 9ic2 eN'edi/ie 'e
s2't290n2, tre;uie s2 %2 asigura/i din ;elug eNisten/a du9nea%oastr2 i 'e a
9ea.
> &re=i c2 %oi <i un ;un t0l"arC
> )unt sigur... un 7g2inar: cu9 nu se 9ai a<l2 0n Baris, care cu toate astea,
e /ara "o/ilor. De aceea, do9nule, dac2-9i da/i %oie, %2 %oi da > de 'e acu9
c"iar, c0te%a s<aturi.
> 4i dac2 /i-a t2ia urec"ile 'entru c2-9i dai acele s<aturiC 0l cur92
Buridan.
> Mai ;ine ar tre;ui s2-9i t2ia/i li9;a, ca s2 nu %i le 'ot da, sau urec"ile
du9itale, ca s2 nu le au=i/i? > =ise linitit Bigorne. Deci ur9e=, i iat2 ceea
ce, 0n locul du9itale...
> A sosit ora? <2cu Buridan, care se scul2.
Fancelot Bigorne o<t2. Buridan 'ornise, a'uc0nd-o 'e 9alul <lu%iului.
Bigorne 0l ur9a de de'arte, ascun=0ndu-se 'e du'2 s2lcii.
Fa c0/i%a 'ai de turnul Nesle, Buridan se i=;i de o <or92 neagr2,
ne9icat2D era Ma;el?...
> De data asta, ai %enit? =ise ea cu o %oce care-i '2ru ciudat2 t0n2rului.
> &ondu-92? 0i o'ti Buridan, cu glas "ot2r0t. )0nt gr2;it s2 're=int
res'ectele 9ele acelei <ru9use/i necunoscute,de care-9i s'ui c2 ar <i at0t de
'uternic2...
Ma;el nu se 9ic2. Fui Buridan i se '2ru c2 ea tre9ura i c2 0ncerc2 s2-l
=2reasc2. 6i %edea oc"ii str2lucind 0n noa'te i o e9o/ie ineN'lica;il2 0l
cu'rinse.
> &e ate'/iC ur92 el, cu as'ri9e, ca i cu9 ar %i %oit s2 alunge o groa=2
9isterioas2.
> &eC strig2 Ma;el, <2r2 s2 r2s'und2, n-ai nici 1ung"er, nici sa;ieC
> E ne%oie s2 <ii 0nar9at ca s2 intri 0n turnul NesleC 0ntre;2 Buridan,
'u<nind 0ntr-un r0s ner%os.
Ea t2cu o cli'2. El o au=ea r2su<l0nd greu i o'tind cu%inte ne0n/elese.
> Mi-ai s'us, =ise ea deodat2, c2 n-ai cunoscut nici 'e tat2l, nici 'e 9a9a
du9itale ?
> E ade%2rat, 0i r2s'unse Buridan 'oso9or0t. Nu tiu dac2 au 9urit, sau
tr2iesc, i <2r2 0ndoial2, nu %oi a<la niciodat2... Dar, destul 0n c"estia asta,
<e9eie. &ondu-92?
1!-
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> 6l c"ea92 Eean? 0ng0n2 Ma;el.
Buridan o;ser%2 c2-i <r0ngea 90inile i c2 0ncerca 9ereu, cu nesa/, s2-l
=2reasc2 'rin 0ntuneric.
Ea <2cu c0/i%a 'ai, ne"ot2r0t2. A'oi 0l a'uc2 'e t0n2r de ;ra/ i, 0ntr-un
sus'in 0n2;uit, ;ol;orosiD
> Ai =is c2 eti din... din ce locC Mai s'une odat2, te rog?
> Eean Buridan, n2scut 0n B$t"une, 0n Artois, din '2rin/i necunoscu/i? Aa
st2 scris, cu litere 9ari, 0n registrul cel 9are al )or;onei. Iat2 o droaie de
l29uriri... 3aide? ia-o 0nainte?
Ea <2cu c0/i%a 'ai, a'oi iar se o'ri...
Erau c0t se 'oate de a'roa'e de turnul Nesle. Ua era cr2'at2. De dincolo
de ea =2ri o lu9in2 sla;2, trist2.
> Nu intra? ge9u deodat2, greu, Ma;el, dac2 /ii la %ia/2, nu intra. Hugi
co'ile, <ugi?... Nici =iua, nici noa'tea, niciodat2 nu te a'ro'ia de turnul
acesta... O"? ce <aciC... &e <aciC... )-a s<0rit?... A intrat?
4i Ma;el c2=u 0n genunc"i, cu ca'u-n 90ini i ge90nd 9ereuD
> 6ntotdeauna o s2 se ite o 0nt09'lare neate'tat2 sau un g0nd gro=a%,
care s2 se ridice 0ntre r2=;unarea 9ea i 9ine?... )eara trecut2 era gata totul? 6i
a%ea9 0n 90n2 'e a90ndoi... N-a%ea9 dec0t s2 s'un o %or;2 regelui...
Margareta de Bourgogne i &"arles de Galois, asasinii co'ilului 9eu ar <i <ost
'ierdu/i... 4i 0nt09'larea neate'tat2 s-a 'rodusD Margareta s-a 0ntors la Fu%ru,
0n cli'a c0nd era9 gata s2 92 duc la rege?.., Ast2 seara iar, totul e gata? N-a9
dec0t s2 92 duc la Fu%ru, s2-l iau 'e Fudo%ic de 90n2 i s2-l aduc aici, ca un
0nger al 9or/ii? Dar, i de data asta, gro=a%ul g0nd 92 o'rete...
7&ine 92 o'reteC > ur92 ea, du'2 c0te%a 9inute 0n care ascult2 cu <oc
dac2 nu se au=ea %reun =go9ot 0n turn. De unde %ine c2, ori de c0te ori 0l %2d
'e t0n2rul acesta, ini9a 9i se tul;ur2C... Dac2-i r290ne %reo ans2 de sc2'are,
de unde %ine, c2 %reau s2-i las norocul eiC... O <i nu9ai 'entru c2-l c"ea92
EeanC... O <i 'entru c2... n-are nici tat2, nici 9a92C... O <i 9ilaC... Bleste9at2
s2 <ie 9ila asta? &ine a a%ut 9il2 de 9ineC... De <iul 9eu?... de Eean al 9eu?
M
M M
Buridan se n2'ustise 0n turn.
&a i B"ili''e i Gautier dJAulnaA, %2=u ua 0nc"i=0ndu-se 0n ur9a lui. &a
i ei, ur92 'e o9ul care-i <2cea se9n i urc2 scara 0ntortoc"eat2. &a i ei, >
0n <ine > <u introdus 0n ca9era 'ar<u9at2, c2ldu/2, lu9inat2 de lu9ini ;l0nde
i odi"nitoare.
1!1
Mic"el #$%aco
Be =iduri, ta;louri 9ari re're=entau Girtutea, Hru9use/ea i altele, 0n 'o=e
de o re%olt2toare des<r0nare.
Buridan 'ri%ea cu un sur0s 'lin de ad9ira/ie 7Hru9use/ea, suindu-se 0n
'at:, c0nd o u2 se desc"ise la s'atele lui. )e 0ntoarse. Bri%irea lui cu'rinse sala
%ecin2, sc0nteietoare de 9ul/i9ea <2cliilor a'rinse, 9asa ;ogat2, ser%it2 gata.
A'oi, a'2ru %enind s're el, o <e9eie 9ascat2, 0n%2luit2 0ntr-o 9antie de
"er9in2, su; care ar <i 'utut g"ici tru'ul gol, dac2 n-ar <i <ost 'reocu'at de
g0ndul groa=nicului duel, care a%ea s2-l sus/in2.
Asaltul <u 'uternic, gro=a%.
&u9 intr2, <e9eia 9isterioas2 0nce'u cu glas dr2g2stosD
> Bine ai %enit, senior Eean Buridan...
> Maiestate, r2s'unse el, 0nc"in0ndu-se, s0nt <oarte <ericit s2 %2 'ot s'une
c0t s0nt de 90ndru de a <i sc2'at la Mont<aucon %ia/a %oastr2 s<0nt2, at0t de
're/ioas2 regelui, so/ul %ostru.
Margareta se o'ri, 0ns'2i90ntat2, 0ngri1orat2, 0ncre9enit2.
> )unt con%ins, ur92 Buridan, c2 Maiestatea %oastr2 9i-a <2cut
ne92rginita onoare s2 92 c"e9e aici, ca s2-9i acorde <a%oarea unei r2s'late.
Dar, la ce ;un r2s'lataC )2 te de%ote=i, s2-/i 'ui %ia/a 0n 'ri9e1die 'entru rege
sau regin2, e datoria oric2rui su'us?...
Margareta scoase un <el de 9uget surd. &u un gest %iolent 0i scoase 9asca
i <a/a 0i a'2ru at0t de 09;u1orat2, 0nc0t un <ior de g"ea/2 '2ru c2 trece 'rin
ini9a t0n2rului.
&u un accent de 90ndrie su%eran2, regina strig2D
> Dac2 tii cine s0nt, dac2 recunoti 0n 9ine 'e Margareta de Bourgogne,
tre;uie s2 tii c2 regina n-are de dat nici o r2s'lat2 su'uilor ei.
Buridan 0ndoi genunc"iul. Ea ur92, cu acelai ton as'ru.
> &ine te-a 're%enitC &ine /i-a s'us c2 %ei g2si aici 'e regin2C Gor;ete?...
> Fancelot Bigorne ,=ise Buridan, scul0ndu-se.
> Fancelot BigorneC 9ur9ur2 Margareta. Unde a9 9ai au=it acest
nu9eJC... &ine e o9ul 2staC... 4i de unde tieC...
8i9' de un 9inut regina r29ase g0nditoare, cu <runtea 0ncre/it2... Dar,
cur0nd, ea '2ru c2 se linitete i <igura ei lu2 o alt2 0n<2/iare...
6n acest s'irit unde g0ndurile 'asionate curgeau clocotitoare, c"estiunea de
a ti cine era Bigorne i de unde a<lase el, se 0ntunec2 ca o sc0nteie, ce se
stinge.
Buridan era acolo.
Buridan era a9orul...
Ura, r2=;unarea, 9oartea,... totul, <u a90nat 'e a doua =i.
6n noa'tea aceea, 0n ora aceea, ea nu dorea dec0t dragostea...
1!!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> )eniore, =ise ea, cu un glas 0n care nu %i;ra dec0t dragostea, stai 1os?...
Aici, l0ng2 9ine, c2ci a%e9 9ulte de %or;it 09'reun2.
> Ierta/i-92, doa9n2, 0n <a/a reginei tre;uie s2 stau 0n 'icioare.
> Regina? =ise Margareta cu o ;l0nde/e '2trun=2toare. Aici nu e regina.Nu
/i s-a s'us ni9ic, BuridanC Nu /i s-a s'us c2 <e9eia care te c"ea92 la turnul
Nesle, te iu;eteC O"? ad2ug2 ea, lu0ndu-i 90inile, e 9ult2 %re9e de c0nd te-
a9 =2rit i de c0nd te iu;esc. Dar, din =iua aceea de la Mont<aucon, a9
'rice'ut deert2ciunea oric2rei 09'otri%iri... Bri%ete-92?... )'une-9i, dac2
'rintre a9antele, 'e care le-ai 'utut %isa, n2=uin/ele tale a9oroase /i-au
0nc"egat %reuna 9ai <ru9oas2, dec0t aceea care /i se d2 /ie 0n cli'ele acesteaC...
Gor;ea cu glas 0n2;uit dar, totui, ar9onios ca o stranie i 0nde'2rtat2
9elodie de %ioar2. 4i dest2inuirile acelea de o 0ndr2=neal2 neruinat2, ea le
<2cea de 'arc2 ar <i <ost cel 9ai natural <a't, ca, regina Hran/ei, s2 se dea
'ri9ului %enit... 4i era aa de neate'tat, <a/2 de ceea ce el tia.... era at0t de
de'arte, de tot ce ar <i 'utut ;2nui, 0nc0t Buridan si9/ea un <el de s'ai92 care i
se strecura '0n2-n 92du%a oaselor. Margareta g0<0ia. De data asta c"iar a9orul
%or;ea 0ntr-0nsa. Nu era nu9ai des<r0nata, 0nsetata de 'l2ceri, ci i a9anta a
c2rei ini92 ;2tea.
> Buridan, ur92 ea, destinul t2u %a 9inuna lu9ea. &eea ce-/i o<er 9ai
0ntii, e a9orul, adic2 'e 9ine? A'oiD 'uterea?)'une o %or;2, Buridane, i
90ine, r2sturnat din 0n2l/i9ea 92ririlor, MarignA 0/i %a ceda locul?
)e scul2, se a'ro'ie de el i, a'lecat2 asu'ra lui, a'roa'e rug0ndu-se, ur92D

> Regele =ise ea, e un co'il?... Fa Fu%ru tre;uiete un 9aestru al 'alatului,
un 9aestru, Buridan, care > egal cu acel 3eristal, care s<0ri 'rin a se
0ncorona singur, > s2 gu%erne=e, s2 do9neasc2 i s2 <ie st2'0n? )t2'0nul unei
<e9ei ca 9ine, st2'0nul unui regat ca Hran/a? &e nu %ei 0ndr2=ni i ce n-ai
0ncerca s2 0ntre'rin=iC... Buridane, 9i-a9 aruncat 'ri%irile 0n 1urul 9eu i, din
0n2l/i9ea tronului 9eu, 'ri%irea se 0ntinde de'arte?... A9 c2utat un o9 i... te-
a9 g2sit ? Buridane, 9i-a9 0ntins 90na asu'ra ta.... sla;, necunoscut, te-a9
condus 'e 9untele unde alt2 dat2 <u dus &"ristos i, ca )atan lui &"rist, 0/i =icD
7Bri%ete la 'icioarele tale... Onoare, a%ere <a;uloas2, 'utere neau=it2, a9or
<2r2 de 9argine,... toate astea s0nt ale tale, Buridane, ce =iciC
> Maiestate, 0nce'u Buridan, cu o u9ilin/2 ad0nc2, sincer2 i ad9ira;il2,
0n acel 9o9ent, c0nd ar <i 'utut 0nne;uni de 90ndrie, Maiestate, a9 %enit s2 %2
s'unD Hie-%2 9il2 de 9ine?...
> Nu 0n/eleg? > ur92 cu 'asiune Margareta. Ascult2? &ine%a /i-a s'us c2
aceea care te atea't2, e regina? Dar,... /i-a <i s'us-o c"iar eu. H2r2 ca s2 9i-o
ceri, 9i-a <i scos 9asca... Aceea, care-/i %or;ete-n 9inutul acesta, e regin2 i
1!+
Mic"el #$%aco
<e9eie?6/i o<er tot ce 'oate o<eri o regin2 i tot ce 'oate da o <e9eie?
Un "o"ot de 'l0ns o 0nec2. H2r2 s2 tie ce <ace, 0ntinse ;ra/ele i 9antia i se
des<2cu. Ea a'2ru s'lendid de <ru9oas2, cu ini9a ;2t0ndu-i cu 'utere,
ar9onioas2 i su'er;2 ca un %is de 9ar9ur2 a lui &ano%a. 4i ea o'tiD
> Buridane, ate't cele ce ai s2-9i r2s'un=i?...
> )2 r2s'und cu%intelor gr2ite de Maiestatea %oastr2, ar <i actul unui
ne;un? =ise Buridan cu aceeai u9ilin/2. A9 %enit aici tiind c2 %oi g2si 'e
regina 9ea...
El c2=u 0n genunc"i...
> 4i a9 %enit s2-i s'unD Maiestate, <ie-/i 9il2 de 9ine?... Un singur cu%0nt
al %ostru 'oate s2-9i redea %ia/a i <ericirea 'ierdut2?
> Acel cu%0ntC strig2 Margareta, 0ncrunt0nd s'r0ncenele. &e %rei s2 =iciC...
> Unde e MArtilleC ge9u Buridan.
Margareta, care se a'lecase, se ridic2. O lu9in2 s'ectrala a'2ru 0n oc"ii ei.
O 'aloare ciudat2 i se 0ntinse 'e <a/2.
> Buridane, r2cni ea, cu %ocea scri1elit2, ai 'ronun/at sentin/a de 9oarte
a...
6nt2r0tat2 de ne;unia <urioas2 a gelo=iei era s2 =ic2D a <etei 9ele?...
> )entin/a de 9oarte a acestei co'ile? co9'let2 ea.
> Nu? Maiestate? > =ise Buridan care se scul2 0n 'icioare.
> #ici, nuC...
> #ic c2 nu %e/i 0ndr2=ni? Ierta/i-92 doa9n2? Adineaori 92 stri%ea/i i 92
'leca9 0n <a/a du9nea%oastr2. Acu9 a9enin/a/i i 92 ridic la 0n2l/i9ea
%oastr2? A9enin/are 'entru a9enin/are?Doa9n2, iu;esc aceast2 co'il2. 6n ea
9i-a9 'us s'eran/a %ie/ii? 6nainte de a o <i atins, du9nea%oastr2 %e/i <i
9oart2?
Margareta scr0ni din din/i. Bri%ea cu groa=2 i se 0ndre't2 s're acel gong al
c2rui sunet c"e9a 'e asasinii care stau la '0nd2.
Dar, 'oate c2-ns'2i90nt2toarea lu't2 care se 'etrecea 0n ea, 'entru un
9inut 'asiunea <u 9ai tare.
> Buridane, i toate tre9urau 0n eaD %ocea, ;u=ele,90inile
09'reunate.Buridane, nu 92 09'inge la ire'ara;il. Hata aceea nu 'oate <i a ta.
Daca-i ti... Dar 'oate c2 0ntr-o =i %ei ti... i atunci %ei a%ea 9il2 de cele ce
su<er2 Margareta 0n 9inutul 2sta... Mai e 0nc2 %re9e...
> Da... Dac2 %reau s2 ies cu %ia/2 de-aici... dac2 nu %reau s2 <iu cusut 0ntr-
un sac i aruncat 0n )ena,... nu e aa, MaiestateC...
G0n2t2 la <a/2, s'u9eg0nd de <urie, 0ng"e/at2 de s'ai92, la au=ul cu%intelor
acestea, care-i do%edeau c2 Buridan cunotea tot secretul turnului Nesle,
Margareta r2cni, ca <iara care-i gata s2 o9oare.
1!I
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
Ea s2ri s're clo'ot i a'uc2 ciocanul.
Dar ciocanul nu rec2=u 'e ;ron=. M0na lui Buridan se 0ncletase 'e aceea a
Margaretei, i 0nsui, 0n%ine/it de 90nie, g0<0iD
> Doa9n2, s2 ti/i, c2, 'este o or2, regele %a <i aici...
Margareta se ridic2 cu un /i'2t groa=nic, de s'ai92. Ha/a ei se tul;ur2 0n
c0te%a cli'e i <a/a-i trecu, de la cea 9ai 0n<ocat2 eN'resie de dragoste, la aceea
a celei 9ai stranice uri, 0ntoc9ai ca cerurile no'/ilor de %ar2, c0nd geniul
<urtunilor a'rinde, deodat2 ori=ontul 0ns'2i90ntat.
> 8e lau=i, ;leste9atule, "orc2i ea.
> Doa9n2, 1ur 'e ca'ul MArtillei, tot ce a9 9ai s<0nt 'e lu9e, c2, dac2 nu
ies d-aici %iu i tiind ceea ce %reau s2 a<lu, regele %a %eni aici...
> 6ntr-un s<ert de or2, 'ot <i la Fu%ru? strig2 Margareta. 4i tu ...tu,
9i=era;ile, %ei 9uri?...
> )2r/i? )2ri/i?... url2 ea.
Uile de desc"iser2. )tragildo a'2ru, cu s'ada 0n 90n2, i cu %reo du=in2 de
oa9eni 9asca/i, care se re'e=ir2, =;ier0ndD
> Be el? Be el? Fa 9oarte?
> Margareta > strig2 Buridan, cu glas 'uternic, %ei 9uri de 9oartea 9ea.
&2ci nu 9ai 'o/i iei de aici? A9 'us s2 0nc"id2 'or/ile turnului 'e dina<ar2?...
6n acelai ti9', Buridan se tr0nti 1os 'e ;urt2, a'oi s2rind 0n 'icioare, 0l lu2
0n ;ra/e 'e )tragildo i-l 9uc2 de 90n2. Banditul scoase un urlet de durere i
d2du dru9ul la s'ad2. Buridan o a'uc2. Dintr-o s2ritur2, <u 0n dosul unei
9ese. 6n 9inutul acelea, unul dintre co9;atan/i c2=u, lo%it de 9oarte. 8oate
astea se 'etrecuser2 0n dou2 secunde, i Buridan strig2D
> Margareta 'este un 9inut %oi <i 9ort? 4i atunci %a <i 'rea t0r=iu ca s2
sca'i? &2ci ua nu se %a desc"ide i regele %a %eni?
6n acelai ti9', un al doilea ;andit atins la g0t se trase 0nd2r2t i se 0n%0rti,
'r2;uindu-se la 'icioarele reginei, care tre9ura de <urie i de s'ai92, ca o
trigroaic2 0ncol/it2.
> Be el? 'e el? > se 0nde9nau url0nd, ucigaii.
> 6na'oi c0ini? strig2 Margareta.
Ei se traser2 0nd2r2t, 0n de=ordine i dis'2rur2, lu0nd cu ei 'e cei doi r2ni/i.
Buridan a'lec2 %0r<ul s'adei sale > a lui )tragildo, > <in2 i tare, o s'ad2 din
<a;ricile 9ilane=e. 6n aceeai cli'2 )tragildo rea'2ru, =2'2cit, i ;il;0iD
> Doa9na, acest ceretor a s'us ade%2rul? Nu 9ai e c"i' s2 desc"ide9
'oarta?
> &ine-/i d2 %oie s2 %or;eti, <2r2 s2 <ii 0ntre;atC strig2 regina. Iei d-aici,
c0ine?
)tragildo, cu ca'ul 'lecat toc9ai ca i c0inele ;2tut, se strecur2 a<ar2 din
1!,
Mic"el #$%aco
odaie, dar 9ai 9ult ca oric0nd, un sur0s ironic 0i str09;a ;u=ele.
Margateta st2tu un 9inut <2r2 s2 %or;easc2. &2uta s2 se liniteasc2.
6ncetul cu 0ncetul, aerul de 9aiestate dis're/uitoare, care-i da acea
0n<2/iare gro=a%2, rea'2ru 'e c"i'ul ei.
> Bine? <2cu ea, <2r2 ca din cli'a acea glasul s2-i tr2de=e %reo e9o/ie. M-
ai 0n%ins. G0ndete-te la r2=;unarea 9ea. Ea %a <i gro=a%2? 4i acu9 %or;ete?
Buridan arunc2 s'ada lui )tragildo se a'ro'ie de regin2 i =iseD
> 4tiu, doa9n2, c2 ridic0nd degetul cel 9ic nu9ai, 'ute/i s2 92 =dro;i/i.
De aceea, %oi ate'ta <elul de su'liciu, 'e care Maiestatea %oastr2 %a a%ea
'l2cerea s2 ordone 09'otri%a 9ea.
> Gor;ete? 0l cur92 regina, cu as'ri9e.
> Nu 0nainte de a %2 'ro;a c2 s0nt, 'entru un 9inut, st2'0nul a;solut care-
9i o<ereai s2 <iu 'entru totdeauna? Maiestatea %oastr2 s2 <ac2 ;ine s2 se suie
cu 9ine 'e 'lat<or9a acestui turn... G2 uita/i la <ereastr2, doa9n2C... )unt aa
de ;ine <erecate, 0nc0t unor lucr2tori 0nde90natici le-ar tre;ui dou2 ceasuri de
9unc2 ca s2 <ac2 o trecere... &rede/i-92, 9ai ;ine s2 iei/i 'e u2, c0nd %oi
'une s-o desc"id2.
> Gino? =ise Maragareta tre9ur0nd de 90nie.
Ea 0nce'u s2 suie scara, 'e unde B"ili''e i Gautier dJAunaA <useser2 dui
'0n2 la 'lat<or9a de unde tre;uiau s2 <ie a=%0rli/i 0n )ena.
Buridan o ur9a.
)eara era 'ustie. 8urnul, odinioar2 'lin de urlete era acu9 t2cut > st2'0nea
ad0nc t2cerea care ur9ea=2 <urtunilor.
A1uns la 'lat<or92, Buridan se a'lec2 'este 'ara'et, '0n2 a'roa'e s2 cad2
0n 'r2'astie. Margareta n-a%ea dec0t s2-l 09'ing2 i totul se s<0rea.
Boate c2 'o<ta nu-i li'sea, c2ci <2cu o 9icare ca i cu9 ar <i %rut s2 se
a'ro'ie de t0n2r. 6n cli'a aceea, 'ri%irea-i alunec2 s're Fu%rul 0ntunecat, 'e
<a/ada c2ruia trei <erestre str2luceau sla;, ca nite stele terse, 'e un cer
'oso9or0t. 8res2ri. Un gest de ne'utin/2 i de <urie 0i sc2'2. Acele <erestre
erau ale regelui.
> Bigorne? strig2 0n 9inutul acela Buridan.
> )unt aici, do9nule, r2s'unse de 1os %ocea as'ra a lui Bigorne.
> Ai ;aricadat ;ine 'oarta turnuluiC
> BaricadatC Be s<in/ii cerului, dac2 'or/ile Iadului ar <i aa de stranic
0nc"ise, c0nd 9-oi 0n<2/ia eu, or s2 <ie ne%oi/i s2 92 g2=duiasc2 0n Baradis,
a%0nd 0n %edere...
> Bine. 4tii ce ai de <2cutC
> Barna;$ s2-9i %in2 0n a1utor, ar tre;ui cel 'u/in trei ore ca s2 des<ac
totul 0n =ece 9inute, c2ci...
1!L
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> Bine, 0/i =ic? &e ai de <2cut acu9C
> )2 ate't. 4i 9i-ar '2rea ;ine dac2 a <i 0n to%2r2ia unei 1u92t2/i de
oale de ;2utur2.
> &0t ti9' s2 ate'/iC
> 3ai?... )2 s'une9 %reun s<ert de ceas...
> 4i a'oiC
> A'oiC... Nu9ai dac2 n-o s2-9i dai un contra ordin, s2 92 duc la Fu%ru
i...
> Bine, =ise cu glas 0n2;uit Maragareta. Destul?
> Destul Bigorne? strig2 Buridan.
Fancelot Bigorne t2cu i se au=i cu9 0nce'u a <luiera un 9ar 9ilitar.
> &ine-i Fancelot BigorneC 9ur9ur2 Maragareta, tre9ur0nd. Unde a9
9ai au=it acest nu9eC Do9nule, cine e acest o9C
> Bigorne, un 'escar, de 'e )ena, doa9n2, totdeauna 'e ;arca lui,
0ntotdeauna 'escuind 0n a'ele <lu%iului, aa c2 i se-nt09'l2 s2 desco'ere
lucruri ciudate, uneori ;ani, alteori o;iecte 're/ioase i... c"iar cada%re...
> &adra%eC strig2 Margareta a c2ror ung"ii 0i intrar2 0n 'al9ele 90inilor.
> Doa9ne? Da, Maiestate. 4i iat2, s0nt c0te%a =ile de-
atunci...,0ntr-o di9inea/2, la r2s2ritul soarelui, a tras l0ng2 lan/ul cel 9are care
;area=2 <lu%iul, cada%rele a doi 'rieteni ai 9ei. Bie/ii, ;2ie/i? Gite1i, s'irituali,
0ndr2gosti/i, ne%r0nd altce%a dec0t s2 tr2iasc2 i... s2 9oar2 0n c"i' at0t de
gro=a%? 8re;uie s2 %2 s'un, doa9n2, c2 B"ili''e dJAulnaA i Gautier...
...Margareta scoase un gea92t ca un <el de ;leste9.
> &e a%e/i, doa9n2C 0ntre;2 Buridan. Istoria asta cu cada%re %2 'are
"idoas2C 6n ca=ul 2sta, tac... Era s2 %2 l29uresc, nu9ai cine e Bigorne?
> Ur9ea=2, ge9u MargaretaD 0ntr-un "orc2it.
> #icea9, dar c2, nenorocitul de B"ili''e i cu <ratele s2u <useser2 cusu/i
0ntr-un sac i arunca/i 0n a'2. De sac era at0rnat2, <2r2 0ndoial2, o greutate de
<ier sau o 'iatr2 9are, dar 'iatra sau greutatea de <ier, s-a des'rins. N-a 9ai
r29as dec0t <r0ng"ia. )acul s-a a;2tut din dru9ul s2u, s-a ag2/at de lan/ul
=2ga=ului i acolo l-a g2sit Bigorne.
> &e a <2cut cu cada%releC 0ntre;2 9ainal Margareta.
> Doa9n2, %2 cl2n/2nesc din/ii?... Boate c2 a9 <ace 9ai ;ine s2 ne
co;or09. Aerul e rece 0n %0r<ul acestui turn i 'oate <i 9ortal...
> Nu, nu? strig2 Margareta. Ur9ea=2...
> Hie. &u9 st2 r2u cu 9arele 're<ect al Barisului, cu9 n-a%ea nici un
=or s2 %or;easc2 de lugu;ra lui desco'erire, 'entru c2 ar <i 'utut <i acu=at, a
a=%0rlit din nou cada%rele s2r9anilor 9ei 'rieteni, care au ur9at cursul a'ei.
F-a9 certat <oarte 9ult, din cau=a asta, c2ci a <i <ost <oarte <ericit s2
1!*
Mic"el #$%aco
0nde'linesc ulti9ele 0ndatoriri <a/2 de gentilo9ii aceia. Dar, Bigorne 9i-a
r2s'uns c2 destul c2 a '2strat sacul... )ac <oarte ciudat 'retinde el... )ac unde,
din ne;2gare de sea92, s-a r2t2cit un o;iect care ar <ace lesne s2 se dea 'este
asasini... E tot ce dorea/i s2 ti/i asu'ra lui Fancelot Bigorne, doa9n2C
> Da? ge9u regina cu din/ii 0ncleta/i.
> &u toate astea, ad2ug2 Buridan, l2sa/i-92 s2 %2 9ai s'un c2 Fancelot
Bigorne a locuit la Di1on acu9 %reo a'tes're=ece ani...
Margareta se cl2tin2...
> 4i c2 atunci era <eciorul de 0ncredre al 'uternicului conte &"arles de
Galois...
> )2 ne co;or09? "orc2i Margareta.
> E r0ndul 9eu s2 =icD nu? &2ci 0nainte de a ne co;or0 tre;uie s2 %or;esc
cu Bigorne. 4i, 0nainte de a %or;i lui Bigorne, tre;uie s2 %2 %or;esc
du9ea%oastr2.
> Bine? Grei s2 tii unde e <ata <urat2 de la 8e9'leC
> Da, doa9n2, =ise <oarte gra% Buridan. Dar g0ndi/i-%2D dac2 9i-a/i da o
adres2 <als2...
> &e s-ar 0nt09'laC
> Ei ;ine? 90ine di9inea/2, cu riscul %ie/ii 9ele, %oi <i la Fu%ru, cu
Fancelot, i-i %oi istorisi regelui ro9anul a9orurilor %oastre cu &"arles de
Galois... 9oartea da9ei de Dra9ans, 0n1ung"iat2 de du9nea%oastr2.... i a
9icului Eean, 'e care a/i dat ordin s2-l arunce 0n a'2. Aa %2 erau o;iceiurile...
0nc2 de 'e atunci?
Margareta se cutre9ur2, nu de tea9a a9enin/2rii, ci din 'ricina ulti9elor
%or;e, care o <2cea s2 g"iceasc2 c2 Buridan sau Bigorne, tiau 9ulte din
9isterele turnului Nesle.
&u toate astea era o <e9eie greu de su'us.
Ea 'ri%i 'ri9e1dia 0n <a/2, se 0ndre't2 i gr2i cu un dis're/ ad9ira;ilD
> O regin2 nu 9inte, do9nule. Acest lucru e ;un 'entru du9neata. Din
toate insultele 'e care 9i le-ai adus ast2 sear2, nu-9i rea9intesc dec0t 0ndoiala
'e care ai rostit-o. Du-te, do9nule. Fa s'atele casei cu st0l'i, 0n locuin/a care e
al2turi de turnul '2trat, %ei g2si 'e aceea 'e care o cau/i.
Buridan salut2 '0n2 la '290nt.
A'oi strig2D
> Bigorne, 92 co;or?
> Bine, do9nule.
Buridan se-ntoarse o cli'2 s're regin2 ca i cu9 ar <i %rut s2 eN'ri9e %reun
g0nd. Dar, o %2=u at0t de /ea'2n2, at0t de 'alid2, su; lu9ina ra=elor lunii, at0t
de ase92n2toare unei sta<ii, ca i cu9 ar <i <ost geniul sinistru al turnului
1!.
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
;leste9at, 0nc0t 0l cutre9ur2 un <ior i se trase 0na'oi, > a'oi se a<und2 'e
scara 0ntortoc"iat2.
Margareta scoase un gea92t groa=nic de de=n2de1de i se 'r2;ui 'e
les'e=ile 'lat<or9ei. )0ngele 0i /0ni din ca'. Mor92i un ;leste9 'rintre ;u=ele
%inete i-i 'ierdu cunotin/a.
XIX. TURNUL CU DRACI
Buridan co;or0, cu <runtea 09;ro;onat2 de sudoare, nes<0rita scar2
0ntortoc"iat2. Fa <iecare eta1, se ate'ta s2 %ad2 s2rind asu'r2-i o droaie de
s'adasini. Dar, <ie c2 Margareta <usese destul de 0ns'2i90ntat2, ca s2-l lase s2
ias2, <ie c2 nu-i %enise 0n <ire destul de re'ede, 'entru ca s2 dea ordin s2-l
'rind2, el a1unse 1os, <2r2 s2 <i %2=ut %reo u9;r2 92car, <2r2 ca s2 <i au=it alt
=go9ot, dec0t uierul %0ntului, care su<l2 cu c"iuituri 'relungi.
A1uns 0n sala sla; lu9inat2 care <or9a cu un <el de %esti;ul al turnului, lo%i
cu 'u9nul 0n 'oart2.
> Gata? se au=i %ocea lui Bigorne.
Buridan trase =2%oarele interioare. Du'2 un 9inut, iei de acolo. Atunci
a9e/i. Reac/ia e9o/iilor 'uternice 'e care le resi9/ise, 0l do;orau.
Batru oa9eni 9asca/i, ascuni 'e 9alul <lu%iului, 'rintre s2lcii, s2rir2 la
c"e9area lui Bigorne i, 0n cur0nd, gra/ie 0ngri1irilor lor, Buridan 0i %eni 0n
<ire.
&u un gest, le o'ri nenu92ratele 0ntre;2ri care le n2'2deau 'e ;u=e.
> Iute, 'orunci el. Beste c0te%a 9inute %a <i, 'oate, 'rea t0r=iu... Barca?
> E acolo, legat2 de st0l'ul acela? > =ise unul dintre oa9enii 9asca/i.
> )2 ne-9;arc29?
8o/i cinci se re'e=ir2 'e 9al i se suir2 0n luntrea legat2, acolo, cu %0slele
'reg2tite, gata s2 'orneasc2 'e %aluri.
> Bigorne? =ise Buridan, 0n cli'a c0nd era s2 des<ac2 <r0ng"ia.
Bigorne nu era acolo.
Hr0ng"ia era de=nodat2 i nu 9ai r290nea dec0t s2 09'ing2 ;arca cu o
lo%itur2 de %0sl2.
> )2 'lec29? 0nde9n2 unul dintre oa9eni. &ine tie dac2 n-or s2 ne cad2
o 'loaie de s2ge/i de sus.
> Bigorne? c"e92 Buridan. Un 9inut? N-a9 s2 '2r2sesc 'e %rednicul 9eu
a1utor... Bigorne?...
> Iat2-92? r2s'unse, cu %ocea stins2 de s'ai92, Fancelot, care alerga i
care dintr-o s2ritur2 <u 0n ;arc2.
1!
Mic"el #$%aco
6n acelai ti9', 'icioarele i se 9uiar2 i c2=u 0n luntrea care, 09'ins2 de
dou2 %0sle =dra%ene, alunec2 'e luciul <lu%iului.
> Be s0ngele Do9nului? 9ur9ur2 unul dintre acei care ra9au, Fancelot a
leinat?
> A9 i de ce? o<t2 Bigorne, cl2n/2nind din din/i. A9 i de ce, 1u'0ne
Guillau9e BourrasVue.
> Be dracu? r0se cel2lalt %0sla, ai 0ng"i/it str09;, FancelotC
> Nu, senior Gautier?... A9 %2=ut o sta<ie? At0t nu9ai... U<? Nu tia9 c2
%ederea su<letelor, de 'e lu9ea cealalt2, 'oate s2 <ac2 o ast<el de i9'resie
asu'ra unui o9 %iu? Barc2 09i si9t i acu9a '2rul =;0rlit?...
)e <2cu t2cere. Fancelot '2rea <oarte 0ns'2i90ntat i 'rin cei cinci oa9eni
0ndr2=ne/i, "ot2r0/i, 0n stare s2 0n<runte 9oartea, trecu un <ior greu.
RiVuet 3audrAot > unul dintre cei care nu %0sleau > 0i <2cu se9nul
crucii. Gautier dJAulnaA o'ti o rug2ciune, 'e c0nd B"ili''e dJAulnaA, cu
%ocea 0ngri1orat2, 0ntre;2 'e Buridan des're cele ce se 'etrecuser2 0n turn...
Iat2 ce %2=use Fancelot Bigorne. 6n 9inutul c0nd s<0rise de 0nl2turat
0nt2ritura de ;0rne 'e care o ridicase ca s2 astu'e ua. 6n cli'a c0nd Buridan
ieea din turn, o u9;r2 r2s2rise din 0ntuneric, o <e9eie care, cu 'as linitit,
intrase 0n sala de la 'arter.
Bigorne 0i =2rise <iguraC sau curio=itatea, singur2, 0l 09'insese. He9eia
aceea care intra acolo at0t de linitit2, 0ntr-un ast<el de 9o9ent i 0n condi/ii
at0t de stranii, 0i <2cu o i9'resie 9isterioas2. Fancelot Bigorne se re'e=i du'2
ea i o a1unse 'e 'ri9a trea't2 a sc2rii. O a'uc2 str0ns de ;ra/.
He9eia era 9ascat2 cu negru...
> Be dracu? strig2 Fancelot, %oi a<la cine eti?
> Grei s2 tii cine s0ntC > =ise <e9eia, cu o %oce care-l <2cu 'e Bigorne s2
dea 0na'oi.
&u 'as "ot2r0t, ea se a'ro'ie de <elinarul at0rnat de =id, ca lu9ina s2-i cad2
'e <a/a ei. A'oi ea =iseD
> Hecior ;leste9at al unui st2'0n a<urisit, %rei s2 tii cine s0nt C Ei ;ine,
'ri%ete Fancelot Bigorne?...
6n acelai ti9', 0i scoase 9asca... Un 9inut, Bigorne o 'ri%i 9irat. A'oi,
deodat2, a9intirea i se tre=i. Un <ulger 0i lu9in2 9e9oria. )e 0n%ine/i de
s'ai92 i, cl2tin0ndu-se cu groa=a 0n el, <ugi 9or92indD
> Ma9a 9icului Eean?... Doa9na de Dra9ans?... Moarta de la Di1on?
He9eia aceea era cea 'e care Margareta de Bourgogne o nu9ea Ma;el.
1+-
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
M
M M
Merg0nd 0n susul a'ei, de-a cur9e=iul, ;rica se o'rise 9ai sus de turnul
Fu%rului. Gautier o leg2 de unul din st0l'ii 0n<i'/i 0n nisi' i cei ase oa9eni
s2rir2, cu Buridan 0n <runte.
Du'2 c0te%a 9inute, a1ungeau 0n 'ia/a GrR%e i, du'2 ce trecur2 'rin dosul
casei cu st0l'i Pactualul local al Bri92rieiQ, intrar2 su; un <el de arcad2,
re=e9at2, din dou2 '2r/i, de strada Mielului, care se nu9ete a=i Arcada
)<0ntului Ion.
Fa o sut2 de 'ai de la arcad2, se 0n2l/a un turn %ec"i, '2r2sit, care 'oate,
<2cuse 'arte din 'ri9ele <orti<ica/ii ale Barisului 'ri9iti%, 'e %re9urile acelea
0nde'2rtate, c0nd ceea ce tre;uia s2 de%in2 oraul 9onstruos, a;ia 0nce'ea s2
r2sar2 din cui;ul s2u, insula &et2/ii. Era un turn '2trat, cu dou2 eta1e. #idurile-
i erau cr2'ate, 'lat<or9a d2r09at2, 'oarta de=;0rnat2, <erestrele larg desc"ise.
)e nu9ea 78urnul cu draci:, 'entru c2 se ;2nuia c2 era %i=itat de <iin/e 9ai
9ult sau 9ai 'u/in in<ernale, cu care > <2r2 0ndoial2 > %o9 a%ea oca=ia s2
<ace9 cunotin/2, dac2 aceast2 'ers'ecti%2 nu-i 0ns'2i90nt2 'e cititori. &0t
des're noi, nu ne este dis'l2cut2, a%0nd 'utin/a s2 constat29 c2 nu s0nt de9oni
9ai r2i, ca acei care... nu %in din Iad. )e nu9ea 78urnul cu draci: i asta
si9'li<ic2 lucrul.
6n s<0rit, al/ii, care a%useser2 <2r2 0ndoial2, oca=ia s2 cine=e cu )atana i s2
constate digestiile lui g2l2gioase, 0l nu9eau > cu %oia du9nea%oastr2,
78urnul... '0r/ului dr2cesc?: Nu e %ina noastr2, cititorule, dac2 li9;a 'o'ular2
de 'e %re9ea aceea, nu cunotea sinoni9e elegante?...
De 'artea st0ng2 a acestui turn cu draci i, ca9 0n dos, se re=e9a o locuin/2
care-i ar2ta coa9a <2r2 <erestre 0n strad2 i a c2rei <a/ad2 se desc"idea 0ntr-o
curte 9ic2. Un =id des'2r/ea curtea de strad2.
> Aici e? =ise Buridan, o'rindu-se la 'icioarele =idului.
> 8otul e, s2 ti9 dac2 des<r0nata n-a 9in/it? > ad2ug2 Gautier.
B"ili''e 0n2;ui un sus'in i Buridan tres2ri.
> Hrate, ge9u cel dintii, e cu ne'utin/2 ca, 0n <a/a 9ea, s2 las s-o insulte 'e
regin2?...
Gautier d2du din u9eri. Dar Buridan, a1utat de Fancelot, 'e u9erii c2ruia
se suise, s2rise =idul i intrase 0n curte. Regele Basoc"ei i 09'2ratul Galil$ei
se c2/2rar2, la r0ndul lor. &ei doi dJAulnaA r29aser2 0n strad2, de 'a=2, 'e c0nd
Bigorne, c2lare 'e creasta =idului, se 'reg2tea s2 sar2, <ie 0n interior, <ie a<ar2,
du'2 09're1ur2ri...
1+1
Mic"el #$%aco
> &ine-i acoloC strig2, deodat2, cine%a.
6n acelai ti9', o <ereastr2 de la 'arter se desc"ise ;rusc. Buridan, care
0nainta, %2=u o sal2 lu9inat2 de <2clii i 0n sala aceea, cinci-ase oa9eni
0nar9a/i.
> 6na'oi, "ai9anale? strig2 aceeai %oce. Nu-i ni9ic ;un aici, 'entru %oi.
Guillau9e BourrasVue i RiVuet 3audrAot erau c0t 'e ce s2 se i a%0nte.
Buridan 0i o'ri, <2cu doi 'ai i 'ronun/2D
> 6n nu9ele reginei?
O9ul care %or;ea la <ereastr2 se desco'eri.
&eilal/i a'lecar2 s2;iile.
> &e %re/iC 0ntre;2 e<ul,
> )2 lu29 'e <ata care %2 este 0ncredin/at2 i s-o duce9 la Fu%ru.
> Bine? &u%0ntul de ordineC
> MarignA? strig2 Buridan, cu %oce %i;rant2 i sigur2, <2r2 cea 9ai 9ic2
o%2ial2.
De ce strig2 el acel nu9e, 0naintea oric2rui altulC
Hu un ra/iona9ent iute i instincti%C Hu ins'ira/ieC 0l 'ronun/2 la
0nt09'lareC
4e<ul salut2 cu res'ect i <2cu se9n oa9enilor s2i s2 ;age s2;iile-n teac2.
MarignA era cu%0ntul de trecere? 6nt09'larea este, adesea, 9ai a'roa'e de
ade%2r dec0t calculul...
> M2 duc s2 %2 desc"id? =ise o9ul, cu res'ect. Ate'ta/i 'u/in, seniore?
6n 9inutul acela, o <ereastr2 se desc"ise la 'ri9ul eta1 al casei...
> Bine? =ise Buridan. Gr2;i/i-%2, c2 sunte9 de1a 0n 0nt0r=iere.
6n cli'a aceea o %oce, 0n<rigurat2 de ;ucurie i de s'eran/2, r2sun2 la
<ereastra de sus.
> Buridan?
> MArtille?
> Iadul? > %oci<er2 e<ul de 'ost. E Eean Buridan? 3o? "o? Fa ar9e?....
Ba=nicii s2rir2 'e <erestre i se re'e=ir2 0n curtea sla; lu9inat2 de <aclele,
care, din sal2, 0i r2s'0ndeau 0n a<ar2 lu9inele lor roiatice.
MArtille scoase un /i'2t s<0ietor.
> Nu te te9e, MArtille? strig2 Buridan.
6n 9inutul acela se %2=u 09'ins s're =id, 'e c0nd Guillau9e i RiVuet,
url0nd, 0n1ur0nd, ;leste90nd, se lu'tau, <iecare contra a c0te doi n2%2litori.
Buridan n-a%ea ar9e?...
6i 0n<2ur2 iute ;ra/ul st0ng 0n 9antie i cu dre'tul c2uta s2 se a'ere de
lo%ituri, 0ncerc0nd s2 a'uce una din s2;iile 'e care le %edea str2lucind, la
c0te%a degete de 'ie'tul lui.
1+!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> Bred2-te? strig2 e<ul, sau te /intuesc de =idul 2sta?
> Adio, MArtille? strig2 Buridan care tri9ese sus o s2rutare.
4e<ul se re'e=i asu'ra lui.
M
M M
6n cli'a ur92toare, 0nne;unit2 de s'ai92 MArtille %2=u aceast2 scen2D
O9ul care se aruncase asu'ra lui Buridan, se rostogolea 'e '290nt
de=ar9at, 9or92ind ;leste9e <urioase? 4i Buridan, cu o sa;ie 0n 90n2, se
re'e=ea s're cas2 cu un strig2t de ;ucurie ne;un2?... )'ada e<ului nu-l
atinsese? 6n 9inutul c0nd era s2-i s'intece 'ie'tul ea de%iase i n2%2litorul
alunecase, =dro;it, turtit de ce%a enor9, care c2=use 'este el...
Acel ce%a era Fancelot Bigorne, care, s2rind din %0r<ul =idului, %enea, cu
toat2 greutatea sa, 'e u9erii o9ului, rostogolindu-se 09'reun2 cu el, 'e 1os.
> A'uc2 asta?=ise Bigorne,ridic0ndu-se uurel i 0ntin=0ndu-i sa;ia lui
Buridan.
> G-a9 s<2tuit doar, s2 nu iei/i <2r2 ar9e?
6n acelai ti9' 0n<i'se 'u9nalul 0ntre u9erii e<ului, care, de data asta,
c2=u, ca s2 nu se 9ai scoale, i o lu2 la <ug2, s2 desc"id2 'oarta cur/ii, lui
B"ili''e i Gautier, care intrar2 0n goan2.
Oa9enii de gard2, care 9ai erau 0n %ia/2, <ugir2 url0nd, 'e 'oarta desc"is2.
> Ne o9oar2?... 3o/ii?... B2=itori?
&eea ce de alt9interi n-ar <i ser%it dec0t s2 'un2 'e <ug2 c"iar 'atrula care,
din 0nt09'lare, ar <i trecut 'e acolo.
Guillau9e i cu RiVuet sc2'aser2 <2r2 nici o =g0rietur2. Buridan a%ea dou2
0ncrust2ri la 90ini.
Du'2 c0te%a 9inute, MArtille era 0n ;ra/ele lui Buridan.
)e 0ng2dui a9an/ilor =ece 9inute de ;ucurie, du'2 care Gautier dJAulnaA
co9and2D
> )2 'lec29? Acu9 e %or;a s2 sc2'29 de )atana de la turnul Nesle, du'2
ce a9 o9or0t dracii din 7turnul dia%olilor:...
Blecar2D Gautier 0n a%angard2, cu s'ada-n 90n2, Bigorne 0n ariergard2 cu
'u9nalul scos.
Restul, co9'us din B"ili''e, din Guillau9e i RiVuet, escortau 'e Buridan,
de ;ra/ul c2ruia se ag2/a MArtille.
Ast<el or0nduit2, tru'a a%ea un as'ect <or9ida;il, care ar <i <2cut s2 tre9ure
o 'atrul2 i ar <i i9'us o 'ruden/2 res'ectuoas2 co9'aniilor de 'ungai, care
ar <i 0ncercat s2-i atace.
1++
Mic"el #$%aco
&u9 treceau 'e su; arcada s<0ntului Ion, Buridan =2ri o u9;r2 neagr2,
ne9icat2, 0n col/ul st0l'ului din st0nga. Dar cre=u c2 e %reun 'unga i nu-i
d2du aten/ie. A1unser2, dar, <2r2 'iedici, 0n strada Hroid9antel. Dar, 'e dru9,
MArtille, cu oc"ii 'lini de lacri9i, a%usese %re9e s2-i s'un2 lui Buridan c2
a%ea s2-i anun/e o 9are nenorocire.
4i-i istorisise c2 tat2l ei, &laude Fescot, nu %oia s2 aud2 %or;indu-i-se de
Buridan...
80n2rul nu se sinc"isi 'rea 9ult de %estea asta, 0ns2rcin0ndu-se s2-l <ac2 'e
onoratul s2-i sc"i9;e ideile.
Bentru MArtille > 0ns2 > re<u=ul tat2lui ei i ura stranie 'e care o ar2tase
09'otri%a lui Buridan, era o 9ai 9are nenorocire, dec0t c"iar 0n%inuirea de
%r21itorie.
&u toate astea, Buridan o 90ng0iase 'u/in, <2c0nd s2 0n/eleag2 c2 > la ur9a
ur9ei > era 9ai lesne s2 o;/ii iertarea unui tat2, dec0t acea a 1udec2torului
0ns2rcinat cu instruirea 'rocesului de %r21itorie.
> &0nd %a a<la 9aestrul &laude Fescot, c2 a9 sc2'at-o 'e <iica > 0i
=icea, 0n g0nd, t0n2rul, o s2 tre;uiasc2 s2 <ie <2r de 9il2 ca s2-9i re<u=e
r2s'lata, care 9i se cu%ine?
Acest g0nd cu'rindea ceea ce, 0n =ilele noastre, s-ar nu9i un <el de... anta1.
Dar, 'entru ca s2 a1ung2 la <ericire, toate 9i1loacele i se '2reau ;une lui
Buridan.
Un consiliu de r2=;oi, a%u loc 0n %ec"ea locuin/2 a lui dJAulnaA.
MArtille istorisi, 0n a92nunt, arestarea ei, cu9 <usese a=%0rlit2 0ntr-o celul2
a te9ni/ei@ a'oi %i=ita unei doa9ne <oarte <ru9oas2 'e care o 'ri9ise, i....
cu9, 0n ur9a %i=itei aceea, <usese trans<erat2 > 0n 9i1locul no'/ii, > 0n o
locuin/2, a c2rei situa/ie n-o cunotea... Acolo, tr2ise su; su'ra%eg"erea unei
<e9ei, orice <ug2 <iind i9'osi;il2 din cau=a oa9enilor care '2=eau la catul de
1os.
8o/i erau 0ncredin/a/i c2 %i=itatoarea de la 8e9'le nu era alta dec0t regina,
'recu9 tot at0t de sigur li se '2rea c2 MArtille <usese arestat2 nu9ai du'2
instiga/iile Margaretei@ a'oi, aceasta se reculesese i, ca s-o ai;2 'e <at2 la
0nde90n2, 'usese s-o 9ute 0n 78urnul dracilor:.
Dar de unde 'utea s2 'orneasc2 ura aceea, ineN'lica;il2, 09'otri%a co'ileiC
Aici 0nce'ea necunoscutul.
Nu9ai Buridan, singur, se 'utu a'ro'ia de ade%2r =ic0ndu-iD
> Dac2 e ade%2rat c2 regina asta gro=a%2 i-a aruncat 'ri%irile asu'ra 9ea
9ai de 9ult ti9', du'2 cu9 =ice ea, tre;uie s2 <i 'us s2 92 ur92reasc2 i tia
de %i=itele 9ele la gr2dini/a cu tranda<iri. De aici dar, dorin/a de a o 'ierde 'e
9icu/a MArtille, %icti92 ne%ino%at2,...0n%inuirea de <er9ec2toare, ... arestarea
1+I
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
i restul.
A'oi, se 'use c"estia cea 9are.
8re;uia g2sit un ad2'ost sigur, 'entru MArtille.
Ea nu tia unde locuia &laude Fescot, tat2l ei@ c0t des're Gillonne, aceasta
dis'2ruse, 'oate 0nc"is2, =icea MArtille,... 'oate %icti9a de%ota9entului ei?...
Era cu ne'utin/2 ca <ata s2 <ie instalat2 0n casa lui dJAulnaA.
Guillau9e BourrasVue, care era 0nsurat, i-ar <i o<erit locuin/a, dar <e9eia
lui era cu9'lit de geloas2, <a't 'entru care 0l i ;2tea, uneori.
&0t des're RiVuet 3audrAot, n-a%ea do9iciliu <iN i, a'oi, tr2ia ca <l2c2ii
ne0nsura/i. &u toate astea, tre;uia s2 se g2seasc2 un ad2'ost, 0nainte de a se
lu9ina de =iu2, i 'ersona1ele care <or9au acel consiliu de r2=;oi se 'ri%eau
nedu9eri/i@ Buridan 0ne'u s2 se g0ndeasc2 s-o 0ncredin/e=e 'e MArtille
doa9nei &lo'inel, ga=da lui, c0nd Fancelot Bigorne, 0i 'relinse ca'ul 'rin
cr2'2tura uei.
> A9 o locuin/2 'entru <at2, =ise el.
> Intr2? strig2 ;ucuros Buridan, i eN'lic2-ne g0ndul t2u?
> Dar golete, 9ai 0nt0i, acest 'a"ar cu %in? > ad2ug2 Gautier.
Du'2 ce ;2u i-i terse ;u=ele cu 'odul 'al9ei Fancelot Bigorne, eN'lic2D
> Iat2? =ise el. Be %re9uri, c0nd era9 o "ai9ana, tr2ind din seul
du9anului, adic2 a ;urg"e=ilor ;oga/i, "oin2rea9 0ntr-o sear2 sau 9ai ;ine
=is 0ntr-o noa'te, 0n to%2r2ia a doi ;2ie/i ;uni, 'rin 1urul 'ie/ei GrR%e.
Deodat2 =2ri9 a'ro'iindu-se un <elinar, care se cl2tina.Helinarul era 'urtat de
o <e9eie, o leli/2 groas2, ur9at2 de ;2r;atul s2u. Ne 0ntre;ar29 din 'ri%iri. M2
rugai la re'e=eal2, de s<0ntul Barna;$, ca s2-i 9ul/u9esc de
'leac2.H2g2duindu-i, du'2 o;icei, 1u92tate din 'rad2, 'entru su<letele din
Burgatoriu, c2ci, doar, s0nt ;un cretin, sla%2 Do9nului? i n-a9 tratat
niciodat2 %reun cretin, ca 'e un o%rei, i e ;ine s2 ti/i, 9onsiniori, c2 dac2
a9 '2strat 0ntotdeauna tot ceea ce a9 luat de la un o%rei, a9...
> Bea? 0l 0ntreru'se Gautier. Bea sau te ucid?
> &e ;un ;asoc"ian ai <i <ost?
> )curtea=2, drag2 Fancelot?
> )curte=? > relu2 Bigorne. Aadar, du'2 ce ne 0n/eleser29 din oc"i, cei
doi to%ar2i ai 9ei se arunc2 asu'ra o9ului, iar eu 92 0ndre'tai s're leli/2?
Du9neaei lein2. O9ul c2=u 0n genunc"i. 6l ;u=un2ri9 i nu g2si9 ni9ic.
Hurioi, to%ar2ii 9ei %oir2 s-o ia cu ei 'e <e9eie? Bietul o9 0nce'u s2 'l0ng2.
He9eia se dete't2 0ndat2 din lein i 0nce'u s2 /i'e at0t de tare, 0nc0t, eu care
a9 su<let 9ilos, lucru care 9i-a stricat 0ntotdeauna, strig con<ra/ilor 9ei s-o
lase 'e <e9eie 0n 'ace. Ei 92 0n1urar2.M2 re'ed la ei, 0i gonesc, linitesc c0t
'ot 'e cei doi i-i ur9ai '0n2 la ua Hert, ca s2-i a'2r de %reo 0nt0lnire
1+,
Mic"el #$%aco
'ri9e1dioas2.
> Bigorne, =ise Gautier, eti un o9 cu9secade.
> Asta 9-a i 09'iedicat s2 92 09;og2/esc, seniore?... Deci, a1uns la
'oarta Hert, iat2 c2 leli/a 92 s2rut2, 'l0ng0nd ca o l2u=2, =ic0nd c2 i-a9 sc2'at
%irtutea, ceea ce nu era ade%2rat, do9nilor, c2ci > %2 1ur > c2 nu a%ea9 de
g0nd s-o ;at1ocori9. 6n s<0rit, asta era '2rerea ei@ 'l0ng0nd ca un ;ou, ;2r;atul
ei 92 s2rut2 'e o;ra=ul st0ng, 9ul/u9indu-9i c2 i-a9 sc2'at %ia/a, > ast<el
c2, 0ntre cele dou2 s2rut2ri, r292sei 0ncre9enit, 0n2;uit, ;olna% de 0nduioare
i 'l0ng0nd ca un 92gar care =;iar2 de e9o/ie.
Un "o"ot de r0s tre=i ecouri lungi 0n casa ruinat2. Nu9ai B"ili''e dJAulnaA
r29ase 'e g0nduri.
)u<letul lui era de'arte.
Bigorne 'use 90na 'e ini92, 9ai 0ng"i/i un 'a"ar 'lin i ur92D
> Du'2 ce a9 'l0ns destul, du'2 ce ne 'u'ar29 destul, o9ul 09i =iseD 7M2
c"ea92 Martin i 'e ne%asta 9ea Martina. )unt gr2dinarul 90n2stirii )aint-
Ger9ain-des-Br$s, i ne%asta 9ea s'al2 ru<ele 9onseniorului &l$9ent
Ma"aut, stare/ul, din %oia lui Du9ne=eu. Dac2 trece/i %reodat2 'e l0ng2
90n2stire, %e/i %edea, 0n 'artea dins're Br$-auN-&lercs i li'it2 de =idul
incintei, o cas2 cu 0n<2/iare %esel2, l0ng2 o 9ic2 gr2din2. E casa 9ea. Ga <i a
du9itale, ori de c0te ori %ei a%ea ne%oie:...
> O <a't2 ;un2 e 0ntotdeauna r2s'l2tit2, 9or92i RiVuet 3audrAot.
> Aa 9i-a s'us onoratul gr2dinar al 90n2stirii, ur92 Bigorne. Aadar,
seniorii 9ei, a<la/i c2, de 9ai ;ine de dou2=eci de ori, a9 a%ut oca=ia s2 cer
os'italitate ;unului Martin i ;unei lui Martina, care totdeauna 9-au 'ri9it cu
;ra/ele desc"ise. Focuin/a e curat2, %esel2, lu9inoas2@ odaia care d2 0n gr2dina
stare/ului o s2 <ie nu9ai ;un2 'entru <ru9oasa do9nioar2...A'oi, casa <ace
'arte din acareturile 90n2stirii, su; 'rotec/ia direct2 a seniorului a;ate, i nu
tiu, =2u? dac2 0nsui regele ar 0ndr2=ni s2 %iole=e un ast<el de ad2'ost...
> 4tii c2 nu eti 'rost, Fancelot? se 9ir2 Buridan.
> 3ei? o<t2 Bigorne, s0nt din 09're1uri9ile B$t"une-ului, din Artois. 4i c0t
des're cu9in/enie, Artois este a'roa'e /ar2 Hla9and2, a'roa'e Nor9andia >
'entru %iclenie, i a'roa'e Bicardia > 'entru iretenie... 6nc"i'uiete-/i,
do9nule, c2 e 0n 9ine un s<ert de <la9and, un s<ert de 'icard i un s<ert de
nor9and i... %ei a%ea trei slugi 0n loc de una.
> &u9C <2cu Buridan, tu eti din B$t"uneC
> &a i du9neata do9nule i s0nt <oarte onorat...crede/i-92.
Fancelot Bigorne <u <elicitat, 0n unani9itate, de c2tre consiliul de r2=;oi i
<u luat2 "ot2r0rea c2, de cu9 s-or desc"ide 'or/ile, s2 o duc2 'e MArtille, la
;unul gr2dinar al 90n2stirii de la )aint-Ger9ain-des-Br$s.
1+L
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
XX. ANNA DE DRAMANS
Recunosc0nd 'e Fancelot Bigorne 0n lu9ina tre9ur2toare a <elinarului,
at0rnat la 'arterul turnului Nesle, Ma;el si9/ise o e9o/ie <ulger2toare, una din
acele e9o/ii, care 'ustiete su<letul, =;uciu92 ini9a,... r2stoarn2 o situa/ie.
Fancelot Bigorne... 'e care-l credea 9ort sau dis'2rut de ani de =ile?...
Fancelot Bigorne, care-i luase co'ilul, 'e 9icul s2u Eean, ca s2-l arunce 0n
<lu%iu?... Fancelot Bigorne era una din cele trei uri ale ei. &elelalte dou2 erauD
Margareta de Bourgogne i &"arles de Galois.
Ea nu-l ura 9ai 'u/in, 0l ura 0ns2, alt<el,... <eciorul nu <usese dec0t
instru9entul celor dint0i...
Bentru Margareta i &"arles de Galois %isa o r2=;unare ra<inat2. 6ncet, dar
sigur, ea 0i conducea 'e 9arginea 'r2'astiei, 0n care tre;uiau s2 cad2 de la
'utere la 90r2%ie,... de la glorie la ruine,... de la ;og2/ie la 9i=erie.
I-ar <i <ost lesne s2-i o9oare? Dar asta era 'rea 'u/in. Goia s2-i %ad2
su<erind. Goia s2-i a<uriseasc2 0n %ia/a asta, de s-ar <i a<urisit i ea, 'e lu9ea
cealalt2. Aa 92rturisi d0nsa, 9ai t0r=iu, du"o%nicului ei, seniorul &l$9ent
Ma"aut, a;atele de la )aint-Ger9ain-des-BrRs, care... , dar s2 l2s29
e%eni9entele s2 'o%esteasc2 singure.
&0t des're Bigorne, de cu9 0l recunoscu 0i dori 9oartea 0ndat2.
> Ne;un2? o'ti ea, suindu-se 'e scara 0ntortoc"iat2, cu re'e=iciune,
ne;un2 ce s0nt, s2 92 <i ar2tat 9i=era;ilului acesta? Are s2 se '2=easc2. Nu-9i
'as2? Ga 9uri? > i ad2ug2 cu un sur0sDMargareta-l %a ucide. Dre'tatea lui
Du9ne=eu e de'arte i c2ile ei s0nt 0ntortoc"eate, dar c0nd lo%ete, este ca
tr2snetul care nu se %ede 0ngr292dindu-se 0ntr-un col/ de cer... &0nd tr2=nete
e 'rea t0r=iu.
&0nd a1unse la eta1ul unde se des<2urau orgiile 0ngro=itoare ale celor trei
surori, o %2=u 'e Margareta, co;or0nd de 'e 'lat<or92.
> Unde-i o9ul acelaC 0ntre;2 Ma;el...
> BuridanC <2cu regina, cu o linite eNtraordinar2, <a/2 de cele ce se
'etrecuser2.
> Buridan? dar... nu <ace ni9ic, regina 9ea, =ise Ma;el, ridic0nd din
u9eri. G"icesc ce s-a 'etrecut. Blecarea gr2;it2 a ne;unului acestuia, 92 <ace
s2 ;2nuiesc c2 ai su<erit un a<ront gro=a%?...
Margareta r29ase rece. Du'2 linitea asta, Ma;el se g0ndi c2 regina tre;uia
s2 <i su<erit 9ai 9ult dec0t oric0nd.
1+*
Mic"el #$%aco
#09;i. Ea 'ri%i c0te%a cli'e <a/a, 'arc2 09;2tr0nit2, 'e care se ar2tau 'ete
roii i %inete.
> Oric0nd %e/i %oi, %e/i 'l2ti-o acelui Buridan. Durere 'entru durere. Nu
tre;uie s2 c2uta/i o r2=;unare ordinar2, ad2ug2 ea, %or;ind 0ncet i a'lec0ndu-
se s're regin2, ase9enea unui gen r2u. Bune/i s2-l areste=e,... arunca/i-l 0ntr-o
te9ni/2. 4i acolo, 0n te9ni/a aceea, care nu %a <i ;ucuria %oastr2, c0nd 0l %e/i
%edea t0r0ndu-se la 'icioarele %oastre, url0nd de dragoste i 9urind 0ntr-un c"in
9ai gro=a% ca acela al ro/ii. Aa %a <i? Ge/i %edea, regina 9ea. 6l %e/i %edea 'e
Buridan 9urind 0n <a/a %oastr2, de 'asiune nes2turat2, c2ci a9 i=;utit 0n o'era
cea 9are... A9 desco'erit eliNirul a9orului?
De data asta, Margareta scr0ni din din/i.
> Nu %2 nec21i/i de Buridan, ur92 Ma;el. De cel2lalt tre;uie s2 %2 te9e/i?
> &are... cel2laltC
> De acel care a 0nc"is 'oarta... c2ci acela, e cri9a 0n 'icioare, regina
9ea,... el e re9ucarea... care se detea't2.
> O"? ge9u regina, 'ri%ind-o 0n oc"i 'e Ma;el. &unoti 'e FancelotC...
&0nd.... cu9 l-ai cunoscutC Gor;ete?
> 6I cunosc, e dre't. )'re nenorocirea 9ea, l-a9 cunoscut. Era s2 92 <ac2
s2 9or de durere. &0ndC... )unt trei ani de atunci... Gede/i dar, c2... e lucru
%ec"i. UndeC... c"iar 0n Baris... Margareta da/i-9i 'e acel o9 i eu %2 dau 'e
Buridan.
> Bine? 0l %ei a%ea, 0i %ei or0ndui singur2 c"inul. Gei 'une s2-l 92nOnce
c0inii, dac2 %ei %oi... Dar, acu9, ascult2? Buridan se duce la 8urnul dracilor.
Acolo a9 'us s-o duc2 'e o <at2 t0n2r2... de care 92 interese=? 0ng0n2
Margareta, cu un o<tat 0ns'2i90nt2tor.
> Hata ei? 9ugi Ma;el 0n ea 0ns2i?
> Buridan %rea s2 9i-o <ure... Brice'iC > ur92 regina. 8re;uie ca, 0ndat2,
)tragildo...
> Nu, nu, 0ntreru'se Ma;el, care tre9ura. Nu-l a9esteca/i 'e )tragildo
0ntr-un ast<el de secret. 6ncrede/i-%2 0n 9ine?...M2 duc c"iar eu?...
> Gei 'uteaC
> 6ncrede/i-%2 0n 9ine,%2 =ic? Bleca/i,regina 9ea.6ntoarce/i-%2 la Fu%ru.
Restul 92 'ri%ete?...
H2r2 s2 'ar2 c2 se gr2;ete, Ma;el 0nce'u s2 co;oare scara. 8res2lta de
;ucurie i 9or92iaD
> MArtille? Hata ei? &"iar ea 9i-o d2 'e 90n2, 'e <iic2-sa? Oare,
Du9ne=eu a 'us, 0n s<0rit, degetul r2=;un2tor 'e 9inutul ne92rginirii, care
tre;uie s2 0nscene=e 'edea'sa MargareteiC...
1+.
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
M
M M
> )tragildo? > strig2 regina.
&u s'inarea 0nco%oiat2, 'a=nicul <iarelor, a'2ru, ;ol;orosindD
> Maiestate, nu e %ina 9ea, dac2...
> 8aci i ia-o? se 0ncrunt2 regina, ar2t0ntu-i o 'ung2 'e care i-o aruncase
'e 9as2.
)tragildo o lu2 i > i 9ai u9ilit ca oric0nd, cu %enicu-i =09;et ironic de
dragoste,... ceea ce <ace 0nc2 %reo =ece cada%re?
4i... %oi 'utea s2 92 retrag 0n %reun col/ linitit, ca s2 92 9ai g0ndesc 'u/in i
eu la dragoste...
> )tragildo? ur92 Margareta. Beste o 1u92tate de or2, %oi <i la Fu%ru.
Greau s2 g2sesc acolo 'e 9arele 're<ect al Barisului, 'e contele de Galois i 'e
'ri9ul 9inistru. Du-te? )tragildo se n2'usti 'e scar2.
Margareta se ae=2 0ntr-un <otoliu, cu ca'ul 0n 'al9e i se g0ndea... Fa ce
r2=;unareC... sau, la ce dragosteC &0nd se ridic2, era cu totul linitit2. Ha/a ei
care, '0n2 9ai adineaurea era tul;urat2, 0i reg2sise acea str2lucire de tinere/e
i <ru9use/e, 'e care 0n<rigurarea oc"ilor, din cli'ele acele, i-o <2cea i 9ai
str2lucitoare. 4i o'ti cu 'ati92D
> EliNirul dragostei?...
A'oi '2r2si i d0nsa turnul, str2;2tu nite a'arta9ente singuratice, enor9ul
"otel Nesle, al c2rui turn, 'urt0nd acest nu9e, nu era dec0t un <el de adaos al
cl2dirii, trecu 'or/ile, 0nto%2r2it2 de un singur ser%itor, i se 0na'oie la Fu%ru,
strecur0ndu-se 'rin ua secret2, din 9arginea a'ei.
A1uns2 0n a'arta9entele ei de la Fu%ru, i se %esti c2 sosise 're<ectul i, cu
toat2 ora 0naintat2, cerea s2 %ad2 'e regin2, =ic0nd c2 e c"e9at de ea.
> Dac2 s'une c2 l-a9 c"e9at, tre;uie s2 <ie ade%2rat... )2 intre? 'orunci
regina.
4i, lu0nd un 'erga9ent care 'urta 'ecetea regal2, 0nce'u s2 scrie.
Eean de Br$cA, 're<ectul Barisului de la sosirea 'e tron a lui Fudo%ic al K-
lea, care ur9ase lui Nicolae Bar;ette, <u 'o<tit i ate'ta s2-i %or;easc2 regina.
Du'2 ce s<0ri de scris, Margareta 0i 0ntinse 'erga9entul. Bre<ectul 0i 0ndoi
un genunc"i.
> &itete?
Eean de Br$cA citi "0rtia, care cu'rindea aceste r0nduriD
3rin pre+enta ordonm seniorului 5ean de 3r:c), prefectul ora%ului
nostru, 3aris, s areste+e, prin orice mi/loc, pe haimanaua 8ancelot Bi(orne
1+
Mic"el #$%aco
%i s0l nchid la "h;telet, pn cnd i vom ordona procesul de trdare contra
re(elui.
Anul de (raie <=<#:
Mar(areta de Bour(o(ne
7e(ina ranei
> &0t2 %re9e %2 tre;uie s2 g2si/i 'e acest o9C 0ntre;2 Margareta.
> Beste trei =ile, doa9n2, %a <i 0ncarcerat?
> Bine? <2cu regina, ur90nd s2 scrie.Acu9, asculta/i. &0nd %e/i 'rinde 'e
der;edeul acesta, s2 92 anun/a/i? N-o s2-i desc"ide/i 'roces?
Bre<ectul se-nclin2.
> Dar %reau ca totul s2 se <ac2 0n tain2... <2r2 g2l2gie iar o9ul s2 <ie
o9or0t, 0n 0nc"isoare...
> 6n ce <el, doa9n2C
> O <e9eie de-a 9ea %a %eni s2 %2 s'un2.&a se9n de recunoatere %2 %a
da aceast2 "0rtie.
H2r2 s2 se arate deloc 9irat, Eean de Br$cA citi al doilea 'erga9ent. Era un
;on la 'urt2tor, de dou2 sute de gal;eni 'entru casierul regeluiD 're/ul uciderii
lui Bigorne.
Eean de Br$cA 0na'oie ;onul reginei, se 0nc"in2 '0n2 la '290nt, 9ul/u9ind
i iei re'ede, ca s2-i tri9it2 'e cei 9ai ;uni 'oli/iti 'e ur9ele lui Fancelot
Bigorne.
Regina trecu 0n galeria oratorului, unde d2du ordin s2-l introduc2 'e
Enguerrand de MarignA i 'e contele de Galois, de cu9 %or sosi. Aceti doi
seniori ate'tau, 0ns2, de c0te%a 9inute. Ei intrar2 'e dou2 ui di<erite, <2r2 s2
se 'ri%easc2, <2r2 s2 'ar2 c2 se %2d. Hiecare din ei se si9/ea a1uns la 9arginea
urei lor. Hiecare se g0ndeaD
> )2-l ucid sau s2 92 o9oare? Nu 9ai 9erge?
Margareta se 0ndre't2 s're MarignA i-l lu2 de 90n2, 0l trase s're Galois i-l
lu2 i 'e acesta de o 90n2.
6ntre cele dou2 uri 0n%erunate, gata 0n orice cli'2 de eN'lo=ii 9ortale, i cu
o %oce care-i <2cu s2 se cutre9ure, regina 0nce'u s2 le %or;easc2D
> Nu 'un 90inile du9nea%oastr2 una 0ntr-alta, c2ci, 'oate, acest contact ar
de=l2n/ui 0n %oi <uria tur;2rii, de care %e/i 9uri. Dar 'rin 9ine, care stau 0ntre
%oi acu9, /in0ndu-%2 'e a90ndoi, sunte/i uni/i...
Ei d2dur2 din ca' cu 'utere, a ne0ncu%iin/are.
> Ate'ta/i? ur92 ea. Beste o't =ile, c0nd n-oi 9ai a%ea ne%oie de %oi,
'ute/i s2 %2 ucide/i, dar, '0n2 atunci, cer... %2 i9'lor,...ordon s2 0nceta/i
ostilit2/ile...
1I-
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> &u aceeai 'utere, ei <2cur2 acelai se9n negati%.
> MarignA, =ise Margareta, dac2 nu consi9/i la 0ncetarea ostilit2/ilor, 92
duc la rege i... 'ierdere 'entru 'ierdere, 0i istorisesc c2 a9 a%ut o <at2 cu tine?
> Duce/i-%2, doa9n2, strig2 MarignA. Ea<odul e 9ai dulce 'entru 9ine
dec0t o 'rietenie, c"iar i de o cli'2, cu acest o9...
> Galois, ur92 Margareta, dac2 nu consi9/i s2 0ncete=i ostilit2/ile, 92 duc
la rege i... 'ierdere 'entru 'ierdere, 0i 92rturisesc c2 ai <ost a9antul 9eu,
0nainte de a-9i <i el so/.
> Mai ;ine 9i-ar 'l2cea roata i s'0n=ur2toarea dec0t de=onoarea unei
09'2c2ri 0ntre o9ul 2sta i 9ine?... scr0ni Galois. Margareta 0i asculta, 'alid2
ca 9oartea. &ei doi oa9eni erau '290ntii.
Nici nu se uitau unul la altul.
Regina ur92D
> G2 cer 09'2carea, %2 cer s2 uni9 cele trei 'uteri di<erite ale noastre i
iat2 'entru ceD de ast2 noa'te a%e9, to/i trei, acelai du9an. Acest %r29a ne
%a r2'une 'e to/i, dac2 nu-l =dro;i9. N-ar <i ni9ic s2 9uri9. Dar el ne %a <ace
s2 'ieri9 de=n2d21dui/i, ;leste9a/i, c2ci ne %a lo%i 0n ini92 'e to/i trei...
> )2 lo%easc2, scr0ni MarignA, dar 09'2carea... nu?
> )2 92 ucid2? ge9u Galois, dar niciodat2... 09'2carea?
> Ate'ta/i? 'orunci Margareta. Nu %-a9 s'us nu9ele o9ului.
&ei doi dreg2tori 0i 0ndre'tar2 s're ea 'ri%irile lor ar=2toare.
Margareta 'ronun/2D
> )e nu9ete Eean Buridan? i le d2du dru9ul de 90ini.
&ei doi oa9eni se 'o9enir2 <a/2-n <a/2... A%useser2 aceeai tres2rire.
Bentru a90ndoi, nu9ele lui Buridan str2;2tuse '0n2 0n <undul g0ndurilor lor.
4i, Galois 0n/elese c2-l ura 'e Buridan 9ai 9ult dec0t 'e MarignA i MarignA
'rice'u c2, 'entru ca s2-l o9oare 'e Buridan, i-ar sacri<ica ura contra lui
Galois.
A90ndoi a%ur2 aceeai 9icare s'ontan2 i se 'rinser2 de 90ini. Bacea era
s2%0rit2.
Act 'e care nici o 'utere nu-i 'utea terge 0n ti9'ul 'erioadei con%enite.
MarignA i Galois de%eneau sacri unul 'entru altul 0n acest ti9' i tre;uiau s2
se a1ute 9utual, ca nite 'rieteni.
> Bine, =09;i Margareta. Bacea %a dura '0n2 la eNter9inarea du9anului.
Dac2 Buridan, 9oarte 90ine, sunte/i li;eri. Eura/iC
> Eur29? > r2s'unser2 a90ndoi, odat2.
> Be ce 1uri, MarignAC
> Be ca'ul <etei noastre, Margareta?...
> 4i tu, GaloisC
1I1
Mic"el #$%aco
> Be co'ilul 9eu, 9ort din ordinul t2u, Margareta? Be <iul 9eu, Eean?...
> Bine? ur92 Margareta, <2r2 s2 tresar2. Acu9 s2 deli;er29?...
)e ae=ar2 to/i trei, 0ngro=itori, ca nite de9oni...
M
M M
Du'2 ce se co;or0se din turnul Nesle, Ma;el, ur9ase re'ede cursul
<lu%iului '0n2 0ntr-un loc, unde, 0ntr-o 9ic2 sco;itur2, <or9at2 de %0rte1ul a'ei,
era o ;arc2. 6n <undul ;2rcii sta un o9 culcat. Ma;el 0l =gudui. H2r2 s2 =ic2 o
%or;2, o9ul lu2 %0slele i ;arca 0i lu2 =;orul, ca o 'as2re de noa'te, care rade
uneori, su'ra<a/a a'elor.
A1uns2 'e 9alul cel2lalt, Ma;el o a'uc2 re'ede s're 'ia/a GrR%e, unde
a1unse cur0nd. 6ncon1ur2 casa 'ri9arului i se 0ndre't2 s're strada Mielului.
&u9 a1ungea la arcada )<0ntului Ion, ea =2ri 0n <a/a ei o ceat2 care se 0ndre'ta
s're d0nsa. )e ascunse 0n u9;ra unui st0l' i ate't2 ase9enea unei statui de
granit, 0nnegrit2, de %re9uri. )tatuia asta o =2rise i Buridan, 0n u9;r2.
Gru'ul trecu. Ma;el a1unsese toc9ai c0nd, ;2taia s<0rit2, Buridan i
to%ar2ii 'lecaser2.
Deci ei erau acei ce trecur2 'e su; arcad2.
Ma;el 0i nu92r2. 6l recunoscu 'e Buridan i 'e Fancelot Bigorne. &eilal/i
erau 9asca/i. &ine erauC Bu/in 0i '2sa. &eea ce %edea sigur era c2, l0ng2
Buridan, ag2/at2 de ;ra/ul lui, '2ea o <or92 <e9eiasc2.
> MArtille? > ;o9;2ni Ma;el.Hata Margaretei?... Mul/u9escu-/i Tie,
Doa9ne. A9 a1uns la %re9e? 4i 0nce'u s2-i ur92reasc2, nelu0nd 0n sea92
u9;rele 'e care le =2rea 9iun0nd 0n <undul ulicioarelor 0ntunecoase.
6ntr-un r0nd, una din u9;rele acelea, se a'ro'ie de ea i a9enin/2.
Ma;el 0l 'ri%i 'e o9 cu oc"ii ei 0ng"e/a/i. 4i 'ri%irea aceea cu lu9inile
stranii, care lic2reau 'e <a/a-i '290ntie, 0l cutre9ur2 'e ;andit, care r29ase
t09'it...
> )ta<ie, > ;0l;0i el, <2c0ndu-i cruce > %ii din IadC
> M2 duc? r2s'unse Ma;el.
Banditul o ru'se 'e <ug2. Ea 0i ur92 dru9ul, <2r2 s2 'iard2 din %edere
ariergarda 9icii tru'e care, du'2 9ai 9ulte ocoluri, a1unse la strada
Hroid9antel.
Ma;el 0i %2=u a<undindu-se 0n %ec"ea locuin/2 '2r2sit2. Alese o <und2tur2
i se ascunse acolo "ot2r0t2 s2 ate'te. Nedu9erit2, dus2 'e g0nduri, ea se
0ntre;2D
> De ce au intrat 0n "otelul dJAulnaAC
Brintre at0tea 'resu'uneri care-i trecur2 'rin g0nd, aceea c2 B"ili''e i
1I!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
Gautier dJAulnaA ar <i 'utut s2 sca'e din sacul lui )tragildo, nu-i %eni nici un
9inut. )<0ri 'rin a "ot2r0 c2 Buridan se ser%ea de anticul "otel ca loc de
re<ugiu. A'oi 0ncet2 a se 'reocu'a de acest a92nunt care o tul;urase un 9inut.
G"e9uit2 0n negur2, cu oc"ii /inti/i s're intrarea locuin/ei lui dJAulnaA,
<r290ntarea g0ndurilor o duse s're %i=iuni 0nde'2rtate.
> Alt2 dat2, se g0ndea ea, c0nd era9 ;ogat2, onorat2, <ru9oas2, t0n2r2 i
st2'0nea9 tot ce 'oate s2 <ac2 <ericirea o9eneasc2.... c0nd nu era9 0nc2 Ma;el,
cercet2toare a necunoscutului i %r21itoarea care scoate din sucul 'lantelor
secretul %ie/ii i al dragostei,... c0nd 92 nu9ea9 Anna de Dra9ans i a <i
'utut alege 'rintre cei 9ai no;ili i cei 9ai <ru9oi ca%aleri dintre gentilo9ii
Bourgogniei,... &"arles %eni... 4i, nenorocita de 9ine, <usei a9e/it2 de titlul
de... contes2 de Galois? )2 a1ung so/ia <ratelui regelui, al aceluia care 0ntr-o =i,
'utea s2 <ie 0nsui el rege.... 9i se '2ru o <ericire de in%idiat... Iu;ea9 sau
cre=ui c2 iu;esc 'e &"arles de GaloisD ceea ce iu;ea9 0n el era titlul s2u? Aici
e toat2 greeala %ie/ii 9ele? M2 %0nduse9 'entru titlul de regin2, 'e care-l
n2d21duia9?
Ma;el a%u un <el de r0s 0n2;uit.
De titlu nu a%ui 'arte?... 4i c0nd 'rice'ui c2 <usese9 0nelat2, de=onorat2,
;0r<it2,... c0nd nu 9ai 0ndr2=nea9 s2 92 ar2t,...c0nd 'lecai s2-9i ascund
ruinea 0n casa aceea ;leste9at2, a <i 9urit dac2 n-ar <i <ost 9icul Eean? Un
sus'in lung 'orni din col/ul unde se g"e9uise Ma;el.
> Micul 9eu Eean? ur92 ea. Bentru el a9 tr2it... Be 92sur2 ce cretea, 09i
=icea9D n-a9 'utut <i so/ie, %oi <i 9a92? 4i 9i se '2rea c2 '2esc s're un
%iitor str2lucitor. 8recutul se tergea, ruinea 9ea se to'ea. 8r2ia9 0n co'il...
i e singura e'oc2 din %ia/a 9ea c0nd a9 tr2it ade%2rat. Mult2 %re9e g0ndul lui
Ma;el r29ase 9ut. Nu-i 9ai a9intea ni9ic, > dar, dac2 n-ar <i <ost, noa'te,
dac2 cine%a ar <i 'utut s-o %ad2, ar <i r29as ui9it de =09;etul ilu9inat de
dragoste care str2lucea 'e <igura ei, trans<or90nd-o cu des2%0rire. Ma;el 0l
%edea 'e <iul s2u. 6l %edea, aa cu9 era atunci, ;lond, ru9en, cu '2rul ;uclat,
%esel, i se eNta=ia 0naintea %i=iunii ei.
Deodat2, =09;etul 0i 'ieri. Hu ca o ra=2 de soare care a'are 0ntre doi nori de
<urtun2, ca s2 lase, 0n ur92, '290ntul i 9ai trist i 9ai 0n<rigurat. Ma;el
;o9;2neaD
> GaloisC Margareta?... dou2 ulcere care-9i rod ini9a. )2 92 <i o9or0t 'e
9ine, <ie? )2 92 <i str2'uns cu 'u9nalul ei, i 9ai ;ine?... )2r9an2 <iin/2
ne%ino%at2... ce <2cuse elC...
> O"? ori;ilul, groa=nicul 9o9ent de netears2 gro=2%ie, c0nd 0ntins2 1os
> credea9 c2 s0nt 9oart2 i, cu toate astea, nu era9? &0nd toat2 <iin/a 9ea
%oia s2 se ridice i... n-a1ungea9 nici 92car s2-9i des'rind 'leoa'ele... &0nd
1I+
Mic"el #$%aco
au=ea9 'l0nsul i /i'etele 9icului 9eu Eean, 'e care 9onstrul de Bigorne 0l
ducea la 9oarte? &u9 'oate o 9a92 s2 su<ere durerile acesteaC &u9 'ot 0nc2,
s2-9i 9ai redete't, ast<el de a9intiri 0n su<let <2r2 s2 cad tr2=nit2C De ce-a9
tr2itC...
Ea scr0nea din din/i i, cu 90inile cris'ate, 0i s9ulgea '2rul de 'e ca',
<2r2 s2-i dea sea9a de cele ce <ace.
> A9 tr2it, strig2 ea, 'entru c2 Du9ne=eu a %rut ca Margareta s2 <ie i ea
9a92, la r0ndul ei. Bentru c2, 0ntr-o =i sau alta, tre;uia s2 92 92sor cu
Margareta de Bourgogne?...
)e ridic2 0n 'icioare, cu ;u=ele contractate de un r0s groa=nic.
> Hata %a 9uri?... &u9 a 9urit <iul 9eu Eean, %a 9uri i MArtille, su;
oc"ii 9a9ei? 4i el,... tat2l <iului 9eu, &"arles de Galois? Ei ;ine, 0i 'reg2tesc
s'0n=ur2toarea. &0t des're ea, o"? 'e ea? n-a9 dec0t s-o 09'ing cu %0r<ul
degetului... Br2'astia 0i e s2'at2, c2derea %a <i aa de ne0nc"i'uit2, 0nc0t se %a
%or;i 0n %ecii %ecilor de 0nt09'larea asta. 4i, niciodat2 nu se %a 0n/elege de ce
o regin2 at0t de <ru9oas2, de cu9inte, de 'uternic2, de iu;it2 a a%ut un s<0rit
aa de 1alnic?
&u9 Ma;el se g0ndea ast<el, ea tres2ri i 9ur9ur2D
> )e i lu9inea=2 de =iu2C?...
Ra=e 'alide s<redeleau 0ntunericul care, 'u/in c0te 'u/in, se 09'r2tia.
Ma;el se retrase atunci ce%a 9ai de'arte i alese alt loc de '0nd2.
Goia s2 se 0ncredin/e=e dac2 Buridan i Fancelot Bigorne n-au s2 ias2
din "otelul dJAulnaA...
Atunci %a lua o "ot2r0re.
Dar cu9 0i ticluia 0n 9inte 'lanul acesta, deodat2, 0i %2=u ieind 'e
Fancelot Bigorne i, du'2 el, Buridan cu MArtille i doi oa9eni 'e care nu-i
cunotea.
Ma;el se cutre9ur2 de groa=2 la g0ndul c2, dac2 ar <i 'lecat, n-ar <i a<lat
'oate niciodat2 ce de%enise MArtille, c2ci, a;ia 0n 9inutul acela, 0n/elese c2
locuin/a lui dJAulnaA nu <usese dec0t un re<ugiu 'ro%i=oriu i c2 a;ia acu9 o
conducea Buridan 'e <at2 la ade%2ratul ad2'ost, 'e care i-l r0nduise.
)tr2=ile erau 'ustii, dar se lu9ina re'ede.
Ma;el 0i lu2 din ur92, la distan/2, ca s2 nu <ie =2rit2. Nu tre;uie s2 ne
0nc"i'ui9 Barisul de atunci ca 'e Barisul de acu9, cu str2=ile dre'te, largi,
curate, unde totul se %ede de de'arte. Din col/ 0n col/, ca 0ntr-o '2dure
stu<oas2, din 'o9 0n 'o9, Ma;el ur92ri 9ica tru'2... 0n 9icare. 8recu
'un/ile, 'e ur9a lor, i 0i %2=u a1ung0nd 0n <a/a 'or/ii Hert, toc9ai 0n 9o9entul
c0nd se desc"idea i se l2sa 'odul. &0te%a c2ru/e de =ar=a%agii, care ate'tau
dincolo de an/, i %oiau s2 intre 0n ora, '2trunser2 0n Baris.
1II
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
Ma;el str2;2tu 'oarta.
Dincolo erau c09'ii 0ntinse, unele culti%ate, cele 9ai 9ulte '2r2ginite,
c0te%a '0lcuri de 'o9i, castani i ste1ari i, 9ai de'arte, se =2rea )aint-
Ger9ain-des-Br$s.
Buridan i to%2r2ii lui se 0ndre'tar2 s're 90n2stirea 0ntins2, al c2rui =id
0nce'ur2 s2-l 0ncon1oare, 'rintre crenelurile c2ruia se %edeau din distan/2 0n
distan/2, c0/i%a arcai ne9ica/i. Fa s'atele crenelurilor, 0n dosul str21erilor, se
=2reau aco'eriurile 92n2stirii i ale di<eritelor ei =iduri, do9inate de
clo'otni/a ;isericii, de unde 'orneau, 0n t2cerea di9ine/ii, sla;e sunete de
clo'ot...
Buridan a1unse la Br$-auN-&lercs. Ma;el 0l %2=u intr0nd cu to%ar2ii lui
0ntr-o cas2 al;2, %0r0t2 0n =idul 90n2stirii, 0n ua c2reia ;2tuse Bigorne. Du'2 o
1u92tate de ceas, ei ieir2 i se 0ndre'tar2, gr2;i/i, s're Baris.
MArtille nu 9ai era cu ei.
> Bine, o'ti Ma;el. Acu9 tiu unde o s2 tre;uiasc2 s2-ntind 90na, ca s-o
'rind 'e <ata Margaretei...
Fa r0ndul ei, <2r2 s2 se gr2;easc2, relu2 dru9ul Barisului, unde nu 0nt0r=ie
s2 a1ung2. &lo'otele sunau la Uni%ersitate. #go9ote ciudate, ca tunetele
<urtunii, =%oneau 0n de'2rtare.
> &e s-o <i 'etrecut 0n BarisC > se g0ndi Ma;el, tres2rind.
Ea d2du din ca' ca i c0nd 0ntre;area i s-ar <i '2rut deart2, i se 0ntoarse la
Fu%ru, unde se adunau, 0n gra;2, '0lcuri de arcai i de ;alistari.
Du'2 c0te%a 9inute, <2r2 s2 se 9ai interese=e de acele 9ic2ri
eNtraordinare, care <2ceau s2 se cutre9ure Barisul, ea intr2 0n a'arta9entele
reginei.
XXI. PR-AUX-CLERCS
#go9otele 'e care le au=ise Ma;el, <rea92tul 9ul/i9ii 'e care 0l =2rise,
'orneau de la Uni%ersitate. Be %re9ea aceea, Uni%ersitatea era un ade%2rat
cui; de "ai9anale, nu92r0nd doar c0/i%a c2rturari, un stol de <luturi r2t2ci/i,
<0l<iind 0n 1urul unei lu9ini 0nc2 <oarte sla;e. Deci, acolo, 0n cartierul, sau 9ai
;ine 0n acel ora a'arte, re%olta 'ornise ca 0n =ilele de r2scoal2, c0nd studen/ii
se ;aricadau contra regelui sau se duceau s2 asedie=e 'e a;atele de la )aint-
Ger9ain-des-Br$s.
)'re orele nou2 di9inea/a, din toate c0rciu9ile,... de la 7&2li9ara de aur:,
de la 7&ana cu ;ere:, 7&0rciu9a Iadului:, 7Fa;a g0tei:, 7Doctorul neg"io;:,
7Bu/ul <2r2 %in:, 7M2garul ;acalaureat:, 7Borcul care gro"2ie:,... cu nu9e
1I,
Mic"el #$%aco
ciudate, sc0r/0iau 'e <iarele lor i '2tau cerul ca nite steaguri... din toate acele
cui;uri de 1a<, de c"e<uri i scandaluri, ieeau ;ande, cu c2ciula 'e urec"i, cu
s'adele at0rnate de old i ;2l2ng2nindu-se 'e l0ng2 'ul'e, c0nt0nd 0n gura 9are
i se 0nt0lneau unele cu altele, ca nite r0ule/e ieite din 9atc2 i care se duc s2
92reasc2 acelai torent. &u stegule/ele 0n %0nt, se 0ndre'tau, cu 'ai gr2;i/i, <ie
s're 'oarta Hert, <ie s're aceea a &ea'ra=arilor.
6n ora, 9ic2ri ase92n2toare se 'reg2teau de &or'ora/ia ucenicilor
'rocurorilor de la curtea de conturi care 'orneau din strada Galileu, cu 9u=ica
0n <runte i cu steagul cor'ora/iei.
Era 0naltul i atot'uternicul i9'eriu al Galil$ei, a c2rui coloan2 se
des<2ura ca un ;alaur uria cu 'ielea 09'estri/at2, 'e c0nd e%reii de 'e uli/a
aceea se ;aricadau 'rin cas2, de tea9a o9orurilor care se 'uteau 0nt09'la 0n
orice cli'2.
A<ar2 de =iduri, i9'eriul Galil$ei se uni cu regatul Basoc"iei, adic2 cu
&or'ora/ia ucenicilor 'rocurorilor Barla9entului, a c2ror steaguri str2luceau la
soare cu ar9ele autentice i cedate, din ordin regal, Basoc"ei do9nitoare i
tru9<2toare i anu9eD gal;enul regal 'e al;astru cu trei c2li92ri de aur,
deasu'ra, ti9;rul, casca i coi<ul, cu doi 0ngeri care le 'urtau.
69'2ratul Galil$ei i regele Basoc"ei 9ergeau 0n <runtea tru'elor,
0ncon1ura/i de s<etnicii lor, de 'ort2rei i ;reslai, iar 0n ur92 %enea grosul
9ul/i9ii.
&ele dou2 coloane 0naintau s're Br$-auN-&lercs <or90nd dou2 9ase
co9'acte, 0ntre care i 'e laturile c2rora, studen/ii alergau 0n gru'uri
g2l2gioase.
&09'ia 0ntins2, 'e care se des<2urau ;andele acelea, cu'rindeau terenurile
care, a=i ar <i situate 0ntre 4coala de 9edicin2 i Balatul Bour;on.
6n a<ar2 de =iduri, %eneau, 9ai 0nt0i, cocioa;ele d2r2'2nate ale locuin/elor
=ar=a%agiilor, care, de ;ine de r2u, culti%au o =on2 de '290nt destul de 0ngust2,
doritori s2 r290n2 su; 'rotec/ia direct2 a turnurilor incintei.
6n ca= de atac, oa9enii aceia 0i str0ngeau la re'e=eal2 %itele i
instru9entele de 9unc2 i intrau 0n ora... dac2 9ai a%eau %re9e.
Adesea li se 0nt09'la s2 %ad2, de 'e 0n2l/i9ea =idurilor, ;ietele lor locuin/e
incendiate de r2=;oinicii str2ini i, 9ai cu sea92, de r2=;oaiele ci%ile. Dar, cu
0nd2r2tnicia /2ranului, ei 0i recl2deau du'2 trecerea r2=9eri/ei, cocioa;ele de
'290nt, le aco'ereau cu stu< i 0nce'eau s2-i lucre=e din nou '290ntul.
Dincolo de c2scioarele acelea se %edeau c0te%a /arini 09'2durite, a'oi
%enea i9ensa 90n2stire )aint-Ger9ain-des-Br$s, i, du'2 asta, o <ru9oas2 i
0ntins2 c09'ie, care a <ost 9ult2 %re9e 'entru Bari=ieni, un loc de 0nt0lnire i
'li9;2ri, aceea era Br$-auN-&lercs?
1IL
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
Dis de di9inea/2, trei co9'anii de arcai ocu'ar2 acolo locul.
Una era co9andat2 de contele de Galois, 0n 'ersoan2, re're=ent0nd
autoritatea regal2, c2ci steagul lui 'urta ar9ele lui Fudo%ic al K-lea.
A doua era co9andat2 de seniorul de &"Otillon, acelai care, 0nainte ca <iul
cel 9are al lui B"ili''e cel Hru9os s2 se nu9easc2 Fudo%ic al K-lea, 0l
'oreclise, la Ba9'elune, regele Na%arei.
A treia era co9andat2 de Geo<<roA de Malestroit, c2'itan %itea= i <oarte
;un 'rieten cu Enguerrand de MarignA, care se g0ndea 'oate s2-i dea 'e <iica
sa.
Bri9ul 9inistru era acolo, c2lare 'e un s'lendid cal de lu't2, dar nici nu se
g0ndise s2-i 09;race ar9ura de r2=;oi. O s'ad2 lat2 i greoaie 0i at0rna de-a
lungul ;ur/ii calului.
&ele trei co9'anii de arcai se or0nduiser2 ast<elD 0nt0ia, ur9a o linie
'aralel2 cu )ena, a doua, se /inea 0n <a/a an/ului 90n2stirii, iar cea de a treia
se ae=ase 'er'endicular 'e an/. Ast<el, <or9au un '2trat, a c2rui a 'atra 'arte
ar <i <ost an/ul 90n2stirii. Dar ung"iurile acelui '2trat nu se 09'reunau. Un
s'a/iu 0ntins des'2r/ea liniile solda/ilor. Mo"or0t i g0nditor, MarignA sta
ne9icat 0n 9i1locul acelui i9ens '2trat.
Ast<el, el a%ea 0n s'atele lui co9'ania lui &"Otillon, 0nainte 90n2stirea, la
drea'ta co9'ania lui Malestroit, la st0nga aceea a lui Galois.
Uneori, 0i arunca oc"ii s're conte i se g0ndea l2 09'2carea 'e care o
'ri9ise, i 'e care era "ot2r0t s-o res'ecte,... dar care-l <2cea s2 se cutre9ure
de neca=.
Alteori, 'ri%ea de'arte, s're Baris, i atunci se g0ndea la <ata lui, se g0ndea
la acel Buridan, care-l 'ro%ocase 0n 'u;lic... i ;o9;2neaD
> Da, s2 9oar2 9ai ;ine? &"iar de-ar <i s2 92 do;oare durerea, 9ai ;ine
s-o %2d 9oart2, dec0t 0n ;ra/ele acelui o9 ?... 4i, la ur92, dac2 %ine...
Un sur0s de ur2 09'2cat2 0i co9'let2 g0ndul.
> Dar.... %a %eniC ur92 MarignA, 'ri%ind cu nesa/ s're 'or/ile Barisului.
6n 9inutul acela, nite =go9ote 0nde'2ratate a1unser2 '0n2 la el.
> Iat2-l? <2cu MarignA, tres2rind.
Nu era Buridan.
Dincolo de 90n2stire, era 9ul/i9ea studen/ilor care se a'ro'iau c0nt0nd,
0n1ur0nd, =;ier0nd, cert0ndu-se, su<l0nd ca nite tur;a/i 0n nite tr09;i/e lungi i
<lutur0ndu-i steagurile.
#go9otul cretea asur=itor.
)trig2te de ani9ale, 9iorl2ieli, l2tr2turi, <luier2turi, r2gete, "o"ote de r0s,
0n1ur2turi stranice se r2s'0ndir2 'este Br$-auN-&lercs.
69'2r2/ia Basoc"ei i i9'eriul Galil$ei, 9ai disci'linat, se ae=ar2 'e dou2
1I*
Mic"el #$%aco
r0nduri.
MarignA <2cu un se9n i 're<ectul Barisului, care era l0ng2 el, 0naint2 s're
cei %eni/i.
)e <2cu oarecare linite.
> &e c2uta/i aiciC 0ntre;2 're<ectul, a9enin/2tor.
> O 79onstr2:Pun <el de 'arad2Q , r2s'unse Guillau9e BourrasVue.
> 4i o s2 'etrece/i 'e gratis? ad2ug2 RiVuet 3audrAot.
> A=i nu e =i de... 9onstr2? strig2 're<ectul. Do9nilor, retrage/i-%2 0ndat2,
sau... a9 ordin s2 trag?
Fa %or;ele astea i=;ucnir2 nite "uiduieli 0ns'2i90nt2toare.
> Atentea=2 la 'ri%ilegiile noastre? url2 Basoc"e.
> Fa g0rl2, cu 're<ectul?, %oci<era i9'eriul Galil$ei.
Brintre studen/i =;ieretele de%eneau asur=itoare.
> Din ordinul regelui? re'et2 're<ectul.
> Du-te dracului, %r21itorul e%rei9ii?
> Fa s'0n=ur2toare... golane?
> )2-l duce9 la 80rgul cel Nou?
> 3uooo?... Eean de Br$cA, %reau s2-/i <ier; "0rca ur0t2 0n ca=anul cel 9are,
de o'2rit?
> Be Du9ne=eul 9eu, <urcile Mon<auconului l0nce=esc <2r2 de tine?
> Ura? Ura? Ura?
&oncertul ;leste9elor se trans<or9a 0n tunete... <uria studen/ilor se
'resc"i9;a 0n <urtun2... &o9'aniile arcailor 0nce'user2 s2 se 'un2 0n
9icare, c0nd o t2cere grea se 0ntinse asu'ra 9ul/i9ii care clocotea.
Un se9nal se d2duseD Guillau9e BourrasVue <luierase de trei ori, un uier
ascu/it, care 'redo9in2 =go9otul.
Fa se9nalul acela, t2cerea se l2sase 'este Br$-auN-&lercs. 8otul se
i9o;ili=2. 4i arcaii c"iar se o'rir2 din ordinul e<ului lor.
A;ia atunci 'utuse s2 %ad2 ceea ce Guillau9e BourrasVue =2rise 0n
<r290ntarea ;andelor url2toare.
8rei ca%aleri, se a'ro'iau de gru'ul central, unde se a<la MarignA,
0ncon1ur0nd =idul 90n2stirii.
Fa =ece 'ai de 'ri9ul 9inistru, ei se o'rir2 i unul din el sun2 de trei ori
din corn.
M
M M
Doi din acei ca%aleri erau aa de ;ine 9asca/i 0nc0t ar <i <ost cu ne'utin/2
1I.
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
s2-i recunoti.
&el de-al treilea, care sunase din corn, 0nainta 'u/in 0n <a/a lor cu <a/a
desco'erit2. Era Buridan.
Bre<ectul <2cu un se9n.
)ergen/ii i arcaii 'oli/iei erau gata s2 se arunce asu'ra t0n2rului, s2-l
areste=e.
Dar MarignA ridic2 90naD 're<ectul se trase 0na'oi, ;o9;2nind ca un c0ine
c2ruia i se ia osul. Arcaii i sergen/ii se o'rir2.
> )2 %ede9, 9ai 0nt0i, > =ise MarignA, cu o 90ndrie de9n2, > ce scu=e
09i <ace?... Dac2 s0nt con%ena;ile, ne %o9 9ul/u9i, 'oate s2-l s'0n=ur29,
nu9ai ?
Fa acele %or;e, Buridan 0ncrunt2 s'r0ncenele i-i 9uc2 ;u;ele. Dar,
st2'0nindu-seD
> Do9nule de MarignA? 6ntr-ade%2r, %2 aduc scu=e?
Un 9ur9ur de ne9ul/u9ire i=;ucni dintre ;asoc"ienii studen/i i galileeni,
'e c0nd MarignA da din u9eri, cu un aer de co9'2ti9ire?
> A"? a"? iat2-l i 'e acest ;ra%? strig2 Galois, care se a'ro'ia.
> 3aide9, =ise MarignA, cere iertare 0n ter9eni cu%iincioi i-/i dau
cu%0ntul c2 %ei <i nu9ai s'0n=urat, scutindu-te de alt c"in.
> Monseniore, > =ise Buridan care se-nc"in2 '0n2 a'roa'e g0tul calului
s2u, > c0nd a9 ieit adineauri din Baris, a9 au=it c2 sunte/i la Br$-auN-&lercs,
i un 9inut 9i-a9 0nc"i'uit c2 'ri9ea/i 'ro%ocarea 9eaD %2 're=int scu=ele
9ele?
> Fa ce ne%oie de at0tea <asoane, ca s2-l arest29 'e der;edeul 2staC se
9ir2 're<ectul.
> Monseniore, ur92 Buridan, c0nd, sosind la Br$-auN-&lercs, %-a9 =2rit,
9i-a9 =isD MarignA e 9ai 'u/in la dec0t credea9... G2 cer iertare 'entru
g0ndul acesta.
A'lau=e <urtunoase i=;ucnir2 'rintre studen/i...
> 6nainte, Buridane?
> )us/ine cau=aD pro et contra>...
MarignA r29ase ne'2s2tor, ca de 'iatr2... Oc"ii lui nu 9ai a=%0rlir2 sc0ntei
i, cu un se9n, reco9and2 're<ectului s2 <ie gata.
Buridan cu %oce 9ai tare ur92D
> Gin 0n nu9ele 'rietenilor 9ei B"ili''e dJAulnaA i Gautier dJAulnaA
o9or0/i 0n c"i' 9ielesc...
> O9or0/i? strig2 MarignA, 'e c0nd o <urtun2 de ;leste9e se ridicau din
9i1locul studen/ilor.
> Au <ost g2si/i 0n )ena...
1I
Mic"el #$%aco
> Atest? =ise o %oce 'uternic2.
4i Fancelot Bigorne, ieind din r0ndurile ;asoc"ienilor, 0naint2 =ic0ndD
> Eu a9 'escuit tru'urile acelor seniori o9or0/i. &u9 i de cine au <ost
asasina/i? Doar dracul 'oate s2 tie... Ha't este c2 erau cusu/i 0ntr-un sac.
> Fancelot Bigorne? o'ti Galois, 0ng2l;enindu-se 0nd2r2tul r0ndurilor de
arcai.
Dar Bigorne, <2c0ndu-se c2-l %ede nu9ai atunci, se-ntoarse s're el, 0l
salut2, i-i strig2 <a9iliarD
> Bun2 =iua, 9onseniore? Nu e aa c2 e interesant s2 %or;eti de-neca/iC...
> Atea't2 un 9inut, '2c2tosule? ;o9;2ni Galois, 0ntre din/i, i niciodat2
n-ai s2 9ai 'o/i %or;i de-neca/i i de-nec2tori?...
> Gin 0n nu9ele acelor doi %ite1i, > ur92 Buridan > i %in i 'entru
'o'orul Barisului asu'rit de %oi, i la ur92, 0n nu9ele 9eu. G2 0ntre;, do9nule
de MarignA, dac2 s0nte/i aici s2 'ri9i/i s<idarea 9ea i %2 'ro'un lu'ta 'e
9oarte, cu 'u9nalul, lancea sau sa;ia. Dac2 a%e/i 0ncredere 0n dre'tatea
du9nea%oastr2, 'une/i la r0nd oa9enii du9nea%oastr2 i... lua/i-%2 'o=i/ia.
> 8u, tu, 9i=era;ile "ai9ana, o s2 iei s'0n=ur2toarea? =;ier2 MarignA.
3ei, g2r=i? 3ei, arcai? Aresta/i 'e acest '2c2tos?
> 6nainte? url2 Eean de Br$cA.
> 6nainte? re'etar2 &"Otillon i Malestroit?
> 6nainte? %oci<erar2 Guillau9e BourrasVue i RiVuet 3audrAot?
)e 'roduse o ciocnire gro=a%2, Basoc"e se 'o9eni 09'ins2 asu'ra
co9'aniei lui Gautier de &"Otillon. Brintr-o 9icare ra'id2 de-n%2luire,
Galil$enii se ar2tar2 0n <a/a co9'aniei lui Malestroit. Bandele de studen/i,
str0ng0ndu-se 0ntr-un gru' co9'act, a%ur2 s2 se lu'te cu co9'ania contelui de
Galois.
8rei ;2t2lii, trei 0n%2l92eli, de unde 'orneau 0ns'2i90nt2toare urlete,
insulte, 0n1ur2turi, ge9ete de r2ni/i, "orc2ieli de 9uri;un=i.
6n dou2 9inute, Br$-auN-&lercs a1unse un c09' de r2=;oi. )e ;2teau
gru'uri-gru'uri, se a'ucau 0n ;ra/e, 0i d2deau lo%ituri de ar9e, s2ge/iile
=;urau, s2;iile sc0nteiau i =2ng2neau.
> 6n nu9ele regelui? re'etau arcaii.
> 6n nu9ele dracului? urlau studen/ii.
> Mont1oAe-)aint-Denis? )2ri/i? Be ei... 'e "ai9anale? %oci<erau oa9enii
gu%ernului.
> Galil$e? Galil$e?
> Basoc"e s2 do9neasc2 i s2 triu9<e?
6n centru acelui 0ns'2i90nt2tor %2l92ag, care tre;uia s2 <ie ulti9a r2scoal2
serioas2 a Uni%ersit2/ii, 0n centrul acestei lu'te, MarignA i cu Buridan se
1,-
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
g2siser2 <a/2-n <a/2.
Fa strig2tul lui MarignA, la se9nul 'e care-l <2cuse, 're<ectul i cu oa9enii
lui se aruncaser2 asu'ra lui Buridan. Dar, to%ar2ii lui 9asca/i, tr2g0ndu-i
s2;iile grele, se a=%0rliser2 0n lu't2. 6n acelai ti9', Fancelot Bigorne se
re'e=ise asu'ra 9ili/ienilor 0n ca'ul unei ;ande, care nu era co9'us2 nici de
Galil$eni, nici de Basoc"ieni, nici de studen/i... ci din ;andi/ii 7Marii
3ai9anale:.
6n c0te%a 9inute, arcaii <ur2 r2=;i/i i 'ui 'e <ug2 se a9estecar2 cu arcaii
lui Galois.
MarignA r29ase singur, 0n <a/a lui Buridan.
MarignA arunc2 o 'ri%ire iute 0n 1urul lui. 4i, ceea ce %2=u, 0l <2cu s2 se
cutre9ure de groa=2.
Arcaii regelui erau res'ini 'retutindeni. &o9'ania lui Galois <usese
09'ins2 '0n2 'e 9alul )enei. Aceea a lui &"Otillon <ugea i aceea a lui
Malestroit se retr2gea 0ncet.
Urletele r2scoalei triu9<2toare se au=eau din Baris, unde clo'otele
0nce'user2 s2 sune.
MarignA s2ri de 'e cal.
Buridan 0l i9it2 i, l0ng2 el, %enir2 s2 se ae=e cei doi to%ar2i 9asca/i. 6n
ur9a lui era Fancelot Bigorne, a'oi o 9ul/i9e de studen/i.
8oat2 lu9ea asta =;ieraD
> Fa s'0n=ur2toare, MarignA? Fa Mon<aucon?
> Fa g0rl2, cel care 0n<o9etea=2 ;ietul 'o'or?
> Monseniore, 0i %or;i Buridan lui MarignA, care se 0n%ine/ise de s'ai92,
'ri9eti lu'taC
MarignA scoase sa;ia.
6n cli'a aceea, Buridan se re'e=i asu'ra lui, 'e c0nd studen/ii, care-i
0ncon1urau, scoaser2 un <or9ida;il 7Ura?:. De 'e 0ntinsul c09'ului, r2sunau
=go9ote <eroce i 0n de'2rtare, suna clo'otul de alar92. &ei doi to%ar2i ai lui
Buridan ;2gaser2 iar s2;iile 0n teac2. Fancelot Bigorne cu der;edeii lui /ineau
0n loc studen/i9ea care %oia s2 sar2 asu'ra lui MarignA.
6n acel 9o9ent, Guillau9e BourrasVue i RiVuet 3audroAt se 0ntorceau
0n%ing2tori, 'e c0nd arcaii 0ncercau s2 se regru'e=e 9ai de'arte sau s2 se
0na'oie=e 0n Baris.
Malestroit era gra% r2nit. &"Otillon lu'ta a'roa'e singur. Galois dis'2ruse.
Bre<ectul se ascunsese 0n 90n2stire.
MarignA se si9/i 'ierdut.
6nce'u s2 dea 0na'oi, a'2r0ndu-se cu energia dis'er2rii, contra atacurilor lui
Buridan. El o;ser%ase, al2turi de =idul de incit2 al 90n2stirii, o c2su/2 care
1,1
Mic"el #$%aco
'2rea s2'at2 0n =id.
6i 0ndre't2 retragerea s're casa aceea.
4i tot s're aceast2 cas2, Buridan 'ri%ea c0teodat2, cu 0ngri1orare. 6n s<0rit,
MarignA se re=e92 de ua locuin/ei, care tre;uie s2 <i a'ar/inut unui /2ran
;ogat sau s2 <i <2cut 'arte din de'endin/ele 90n2stirii.
H2r2 o %or;2, Buridan ataca lo%itur2 du'2 lo%itur2.
&ei doi to%ar2i 9asca/i ai lui Buridan ur92reau, 'as cu 'as, toat2
des<2urarea lu'tei. Guillau9e BourrasVue, RiVuet 3audroAt, Fancelot
Bigorne... o droaie de studen/i, iscodeau 'eri'e/iile duelului, 'e c0nd a'roa'e
'retutindeni, 'e Br$-auN-&lercs, ;andele atacau ulti9ele gru'uri de arcai.
&0nd MarignA se g2si li'it 0n ua casei, to/i 0n/eleser2 c2... era 'ierdut, i
strig2te gro=a%e r2sunar2, salut0nd dinainte 9oartea 9inistrului nesu<erit.
> Bentru B"ili''e, 'entru Gautier i 'entru 9ine? scr0ni Buridan, d0nd trei
lo%ituri <ulger2toare ad%ersarului s2u.
Dar un strig2t de <urie se ridic2 dintre asisten/i. O cli'2, Buridan r29ase
ui9it. Nici una din lo%iturile lui nu atinseser2...
6n ade%2r, toc9ai 0n cli'a c0nd ataca, ulti9a dat2, ua locuin/ei se
desc"isese i MarignA n2%2lise 0n re<ugiul neate'tat.
)tuden/ii se re'e=ir2 asu'ra casei, url0nd.
> Fa 'rad2? Fa 'rad2?
> )urcele... s2 'une9 <oc?
> Ura? Ura?
> E al 9eu? strig2 Buridan, cu o %oce care st2'0ni 9ul/i9ea. &a9ara=i,
retr2ge/i-%2 i l2sa/i-92 s2-9i ter9in a<acerea.
> 4i cine %a <i 9artorul duelului 1udiciarC
> Du9ne=eu? r2s'unse Buridan, care se i re'e=ise 0n cas2.
&u 9o;ilitatea caracterului lor, a/0/at de di9inea/a aceea de lu't2, <urioi,
a'roa'e to/i 'lini de s0nge, 9ai 9ult sau 9ai 'u/in r2ni/i, studen/ii se
09'r2tiat2 ca s2 atace ;andele de arcai ai regelui sau ai 'oli/iei care r2t2ceau
0n de=ordine.
&ei doi oa9eni 9asca/i, 09'2ratul Galil$ei, regele Basoc"ei i Fancelot
Bigorne intraser2 0n cas2, <ie ca s2 a1ute 'e Buridan, <ie s2 a'ere locuin/a
contra studen/ilor, care se 'uteau 0ntoarce.
Ast<el, to/i se g2sir2 0ntr-o sal2 destul de 9are i curat /inut2.
Un o9 cu c2ciula 0n 90n2 0naint2 s're Buridan.
> Aceast2 cas2 e a 90n2stirii. A/i <ace o cri92 contra 9onseniorului a;ate,
atac0nd aici 'e acest onorat senior.
El ar2ta cu degetul 'e MarignA, care, <oarte 'alid, cu s'ada-n 90n2 se
re=e9ase de un scrin.
1,!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> Bleac2 d-aici, o9ule? ge9u Buridan, cu %ocea scri1elit2. Ar <i 'oate, o
<ericire 'entru stare/ dac2 a o9or0 'e acest ;leste9at, dar 0l iert. Ar <i s2 su'2r
de Du9ne=eu, care e un senior cu 9ult 9ai 'uternic dec0t &l$9ent Ma"aut.
> )2 ne 'reg2teti o oal2 cu ;ere sau cu %in al;, Martine?, strig2 Fancelot
Bigorne. &2ci, 'e %ia/a 9ea, 0nce'e s2 9i se <ac2 sete?
Martin, gr2dinarul 90n2stirii, <2cu se9nul crucii i se 0ndre't2 0ncet s're o
scar2 de le9n, care era 0n <undul od2ii i ducea la eta1ul de sus.
Buridan 0naint2 s're MarignA.
> )eniore, =ise el, %2 r290ne o ulti92 ans2 de sc2'are. &2ci, a9 s2 %2
ucid dac2 nu 'ri9i/i condi/iile 9ele... )unte/i "ot2r0t s2 0na'oia/i <a9iliei
dJAulnaA ;unurile 'e care i le-a/i <uratC
> Mor/ii n-au ne%oie de ni9ic, =ise rece MarignA.Ai s'us c2 B"ili''e i
Gautier dJAulnaA au <ost g2si/i 0neca/i 0n <lu%iu.
> Hie?... )0nte/i decis s2 restitui/i 'o'orului Barisului i9ensa a%ere 'e care
i-a/i s9uls-oC )<an/ cu s<an/ i le/caie cu le/caieC
MarignA ridic2 din u9eri i =iseD
> A%erea e a 9ea. Dar nu te ocu'a de 'o'or, "ai9ana ce eti. Dac2 92
lai s2 'lec, %oi 'l2ti r2scu9'2rarea?
> A'2ra/i-%2, dar? 'orunci Buridan. &2ci, acu9, ni9ic nu 92 9ai 'oate
o'ri de a 0ncerca s2 %2 r2'un. 4i, s-o ti/i, dac2 nu i=;utesc, o s2 a%e/i de-a <ace
i cu acetia?
> Aceti doiC 9ur9ur2 MarignA arunc0nd o 'ri%ire de groa=2 asu'ra celor
doi oa9eni 9asca/i, din ai c2ror oc"i s2reau sc0ntei i ale c2ror ;ra/e r290neau
0ncruciate 0n toat2 aceast2 scen2. Aceti doi C &ine s0ntC
> Ulti9ii re're=entan/i ai <a9iliei d AulnaA ? =ise Buridan i 0i lu2
'o=i/ia cu%enit2. )2;iile se atinser2?...
6n 9o9entul acela, un /i'2t s<0ietor r2sun2... O <or92 al;2, se co;or0
re'ede 'e scar2 i se a=%0rli 0ntre lu't2tori...
> MArtille, 9ur9ur2 Buridan. Iat2 de ce 92 te9ea9?... )cu9'2 MArtille,
ur92 el cu %oce tare, tre;uie s2 te duci 0n odaia ta, i...
Nu a%u 0ns2 %re9e s2 s<0reasc2. Gor;a-i 0ng"e/2 'e ;u=e. Ini9a-i 0ncet2 de
a ;ate. O 9irare <2r2 de 9argini 0i 'arali=2 g0ndul. )i9/i c2 groa=a-l str0ngea
0n cea<2 ca nite g"iare.
MArtille, aceea 'e care o iu;ea, logodnica lui...MArtille se arunc2 0n ;ra/ele
lui Enguerrand de MarignA strig0ndD
> 8at2? Bunul 9eu tat2?...
MarignA sta ne9icat, 0ng"e/at, cu oc"ii 0n <l2c2ri.
> 8at2? ;0l;0i MArtille, 0ns'2i90ntat2. &e aiC De ce, c0nd te reg2sesc,
<runtea /i-e 0ncruntat2 i 'ri%irea ta 92 s'erie, Buridane... &e se 'etreceC...
1,+
Mic"el #$%aco
&u9 ridici s'ada 09'otri%a tat2lui 9euC... O"? 92 o9or0/i a90ndoi?...
> 8at2l t2uC ge9u Buridan. 8u, =ici c2... acest o9 e tat2l t2uC...
> Bunul &laude Fescot, da, iu;itul 9eu... Dar tu nu tiai, nu-i aaCO"? ar
<i <ost 'rea gro=a%?..., 8at2, iat2 'e Buridan? O s2-l iu;eti de dragul 9eu?...
Nedre'tele du9itale '2reri des're el %or dis'2rea?... Buridane, scu9'e
Buridane, iat2-l 'e &laude Fescot, 'e care tre;uie s2-l res'ec/i... c2ci s0nt
logodnica ta i e scrisD Be '2rin/i 0i %ei onora?
> &laude FescotC g0<0i Buridan, 0ntr-un "o"ot de 'l0ns. Dar 'ri%ete-l
MArtille. Iat2-i 9antia de "er9elin2 regal2... uite-te la sa;ia lui 09'odo;it2 cu
dia9ante... uite-te la costu9ul lui de ;oier 9are...
> Un... ;oier 9areC ;ol;orosi <ata 0nne;unit2.
> Bri%ete acest aer de 92rire s2l;atic2 i recunoate 0n el, nu 'e &laude
Fescot, negu/2torul, ci 'e 'uternicul i gro=a%ul 9inistru al c2rui nu9e e
;leste9at de un 'o'or 0ntreg... 'ri9ul 9inistru al regelui... in%entatorul
<urcilor de la Mon<aucon... Enguerrand de MarignA?
Buridan se d2du cu trei 'ai 0na'oi, 0i ru'se s'ada 'e genunc"i dintr-o
lo%itur2 i 0i arunc2 cr09'eiele...
> Bute/i s2 92 o9or0/i? =ise el 9inistrului. Buridan nu se 'oate ;ate contra
tat2lui MArtillei.
> Enguerrand de MarignAC re'et2 <ata, arunc0nd asu'ra tat2lui ei o 'ri%ire
0ncre9enit2 de s'ai92.
&u un gest linitit, Enguerrand de MarignA 0i %0r0 sa;ia 0n teac2. A'oi lu2
90na MArtillei care tre9ura.
O t2cere de 9oarte se l2sase 0n odaie.
A<ar2, se 9ai au=eau 0nc2 =;ieretele studen/ilor, ale Basoc"ienilor, ale
Galil$enilor... toat2 g2l2gia re%oltei 0n%ing2toare... )au, cel 'u/in Guillau9e i
RiVuet, singurii care ascultau acea g2l2gie, 0i 0nc"i'uiau c2 era %uietul
%ictoriei. Dar, dac2 ar <i aruncat o 'ri%ire a<ar2, ar <i r29as 0ns'2i90nta/i de
sc"i9;area care se <2cuse 'e Br$-auN-&lercs.
> MArtille, 0nce'u MarignA, cu ton as'ru, o 0nt09'lare <unest2 te <ace s2
a<li ceea ce ar <i tre;uit s2 nu cunoti 0nc2 9ult2 %re9e i, 'oate, niciodat2. Nu
92 nu9esc &laude Fescot?
4i, cu un accent de-90ndrie s2l;atic2 , ad2ug2D
> E ade%2rat@ 92 nu9esc Enguerrand de MarignA?... Acest nu9e, <iica
9ea... acest nu9e, ur0t de der;edei, acest nu9e, care %a <i res'ectat ca i
nu9ele celor 9ai 9ari 9onar"i, c0nd s-o 0n/elege 0nse9n2tatea lui, 0l 'ort cu
90ndria contiin/ei 9ele. 4i %oi, cei de <a/2, asculta/i? Dac2 9-a 'utea co;or0
la 0n/elegerea %oastr2, ca s2 %2 eN'lic g0ndul 9eu, %-a s'une c2 toat2 aceast2
ur2, 0ngr292dit2 'e ca'ul 9eu, 9i-a9 atras-o asu'ra-9i din 'ro'ria-9i %oin/2.
1,I
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
4tia9 la ce 92 eN'unea9, c0nd a9 0ntre'rins s2 <ac din 9onar"ie o 'utere i
din rege un si9;ol? Nu a9 a'2sat nu9ai oa9enii din 'o'or i 'e ;urg"e=i , ci
i ;oieri9ea. A9 %rut s2 ni%ele=, regatul. A9 0ncercat aceast2
su'rao9eneasc2 0ntre'rindere, ca s2 <ac din Hran/a o 0ntins2 c09'ie, egal2
unde 0naintea 'ri%irilor s2 nu r290n2 dec0t o st0nc2 ne'ieritoareD tronul? E
ade%2rat. A9 tre9urat adesea 0n <a/a actelor, 'e care %ulgul le nu9ete cri9e,
dar n-a9 dat 0na'oi.
Nu ad9it, 1udec2tori, contiin/a 9ea 92 iart2? 4i, dac2, uneori, 9-a9
0ns'2i90ntat, dac2, a'lec0nd urec"ea 0n no'/ile ad0nci, au=ea9 un <el de %uiet
de ;leste9e, atunci a%ea9 un g0nd care 92 90ng0iaD 'e <ata 9ea?... Monar"ia
era g0ndul creierului 9eu. MArtille era g0ndul ini9ii 9ele?...
> O tat2? 9ur9ur2 MArtille ace'erindu-i <a/a cu 90inile.
> MArtille, iat2 o9ul care a cules acele ;leste9e ale 'o'orului, de care-/i
%or;ea9 i care 92 lo%ete 0n <a/2 cu ele. Iat2 o9ul care a cules toate insultele,
'e care le g2sea 0n dru9ul 9eu i care 9-a '2l9uit cu ele. Iat2-l 'e Buridan?
Eu s0nt Enguerrand de MarignA. Iat2-l 'e cel 'e care-l nu9eti logodnicul t2u.
8u eti aceea 'e care o nu9ea9 90ng0ierea 9ea.
&u %ocea 9ai aco'erit2, MarignA s<0riD
> Alege, 0ntre el i 9ine?
> )2 aleg, 0ng0n2 MArtille, gata s2 se s<0reasc2. )2 aleg 0ntre tat2l 9eu i
logodnicul 9euC
6n 9o9entul acela, o %oce 'oruncitoare, %enit2 ca de sus, str2;2tu 0n
t2cerea s2liiD
> Nu tre;uie s2-l aleag2 nici 'e MarignA, nici 'e Buridan. Un 9inut? &red
c2 nu s0nt de 'risos aici... i, tu tii MarignA, dac2 a9 sau nu, dre'turi asu'ra
MArtillei?
8oat2 lu9ea ridicase ca'etele.
Be scara, 'e care se co;or0se MArtille, se l2sa o <e9eie...
Era Margareta de Bourgogne. Ea 0naint2 s're MArtille, 'e c0nd MarignA o
salut2 cu un <ulger de ;ucurie 0n oc"i i 'e c0nd Buridan ducea 90na la 'u9nal
si9/ind ne;unia de-a o ucide suindu-i-se 0n ca'ul, care-i ardea.
Fa %ederea reginei, cei doi oa9eni 9asca/i tres2rir2 'uternic, i unul din ei
<2cu o 9icare ca i cu9 ar <i %rut s2 se re'ead2 s're ea.
6n acelai ti9', Margareta de Bourgogne, sco/0nd din s0n un <luier de
argint, scoase un <luierat ascu/it, ua se desc"ise ;rusc i o 9ul/i9e de arcai
se re'e=ir2 0n sal2.
> B2=i/i-%2? > url2 Fancelot Bigorne.
Beat de neca= i de dis'erare, Buridan, se re'e=i s're MArtille 'e care
regina o t0r0 s're scar2. Un %2l92ag de oa9eni i ar9e, un %0rte1 de 'ie'turi i
1,,
Mic"el #$%aco
de ;ra/e 0l cu'rinse, 0l t0r0, 0l 09'inse, i, 0n secunda c0nd %edea 'e MarignA i
'e regin2 suind scara cu MArtille 0ntre ei, se 'o9eni 0ncol/it 0n <undul od2ii.
> A1utor, Buridane? strig2 <ata.
Buridan r2s'unse cu un 9uget i se a=%0rli cu ca'u-n 1os, 1udec0nd c2
tre;uia s2 9oar2 'e loc.
Dou2=eci de ;ra/e 0l do;or0r2.
6n c0te%a 9inute se 'o9eni de=ar9at, legat, i 0n ulti9a 'ri%ire 'e o arunc2
0n 1urul lui, %2=u c2 cei doi oa9eni 9asca/i erau 'ri=onieri el.
Guillau9e BourrasVue i RiVuet 3audrAot dis'2ruser2. Dis'2ruse i
Fancelot Bigorne.
XXII. MABEL
A9 l2sat 'e Ma;el 0n 9o9entul 0n care, du'2 ce 'etrecuse noa'tea s2
'0ndeasc2 'e Buridan i 'e to%ar2ii lui, i se 0ncredin/ase c2 MArtille <usese
l2sat2 0n 'a=a gr2dinarului 90n2stirii, ea se-na'oie la Fu%ru i intr2 la regin2.
Margareta o ate'ta 0n odaia ei de culcare, odaie s'lendid2 09'odo;it2 cu un
luN 0ntr-ade%2r regal > dar, un luN de o se%eritate scru'uloas2. )tatuile i
ta;lourile 'ro<ane li'seau de acolo.
6n sc"i9;, icoanele Maicii Do9nului i ale s<in/ilor st2teau 0nirate 0n ra9e
de aur. 8otul 0n<2/ia cinstea unei doa9ne de rang 9are, i se '2rea c2, 'e
<rontonul uii, s-ar <i 'utut scrieD Aici locuiete cea 9ai %irtuoas2 dintre
regine.
I'ocri=ieC... Nu.
6n toat2 sinceritatea, 0n2untrul Fu%rului ,Margareta nu %oia s2 <ie dec0t
regina Hran/ei, > regin2 'rin 'utere, 'rin <ru9use/e, i > 9ai ales > 'rin
%irtute.
Du'2 con%or;irea cu MarignA i Galois, ea se retr2sese acolo, singur2, cu
senti9entul care-i de%enise g0ndul directi% al %ie/iiD a9orul ei 'entru Buridan.
Iu;irea aceea o 9ira i o 0ns'2i90nta, > du'2 cu9 unii se 0ns'2i9int2
desco'erind, 0n <undul su<letului lor, o idee cri9inal2, 'e care %or 0ncerca s2 o
0n2;ue, '0n2 a nu a1unge 9ai tare ca %oin/a lor... Margareta se 0n<ricoa
g2sind 0n ini9a-i s2l;atic2 un g0nd ales i de duioie <e9eiasc2?
Acu9, u9;la de colo '0n2 colo 'rin odaie, rea9intindu-i incidentele
scenei care se des<2urase la 8urnul Nesle. )e 0nde9na la ur2, c2uta s2-i
a9inteasc2 u9ilin/ele 0ndurate... dar nu g2sea 0n ea dec0t o iu;ire
de=n2d21duit2 de u9ilirile la care <usese su'us2.
6n alte cli'e, g0ndul i se 0ndre't2 s're MArtille?... Hata ei? Ri%ala ei?...
1,L
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
4i atunci, lucru ciudat... se linitea? Era 0n largul ei, 0n <urie, i g2sea un
te9ei de a-l ur0 'e Buridan. Dorea s2-l conda9ne...
&u9 se lu9in2 de =iu2, c"e92 <e9eia de ser%iciu, care str21uia toat2
noa'tea 0ntr-o odaie %ecin2, i d2du ordin s2-l c"e9e 'e c2'itanul g2r=ilor.
Du'2 =ece 9inute, 3uguet de 8renca%el intr2 0n oratoriu, din care
Margareta <2cea sala ei de audien/e.
&2'itanul g2r=ilor nu se culcase, 'etrec0ndu-i noa'tea s2 ia 92suri 'entru
a doua =i.
> &2'itane 0ntre;ase Margareta, a9 au=it %or;indu-se de o 9icare 'rintre
studen/i... &e se 'etreceC
> Doa9n2, =ise 8renca%el, studen/ii, ucenicii din Basoc"e i cei ai
Galil$ei au "ot2r0t s2 ur9e=e 'e Buridan care a 0ndr2=nit s2 'ro%oace la duel i
'e 'ri9ul 9inistru.
> &u9C... Buridan ar 0ndr2=ni s2 se duc2 la Br$-auN-&lercsC
> )e =ice c2 %a a%ea aceast2 0ndr2=neal2, Maiestate.
> N-ar <i <ost 9ai ;ine s2-l areste=e, 0n acest ca=, i s2 0nl2ture, ast<el, un
scandal ca 2staC
> )-a i 0ncercat, doa9n2, dar a <ost i9'osi;il s2 'une9 90na 'e el.
)tr21erii au scotocit =adarnic Barisul, ca s2-l g2seasc2. 4i nu9ai c2ut0ndu-l , au
'utut a<la s'ionii 're<ectului cele ce 'reg2tea 'entru a=i di9inea/2. )u; 'reteNt
c2 <ac o 79onstr2:, ;asoc"ienii i studen/ii %or s2 0ncerce o re%olt2 la Br$-auN-
&lercs.
Regina r29ase 'e g0nduri. Ne9icat, /ea'2n, enor9 0n ar9ura lui, c2'itanul
ate't2 c0te%a 9inute ca d0nsa s2-i dea ordin s2 se retrag2. Dar Margareta
re0nce'uD
> 8renca%el, tre;uie s2-l 'rin=i 'e o9ul acesta.
> Be cine, doa9n2, 'e BuridanC 6l %oi 'rinde? Regele a dat c"iar ordinul.
Beste c0te%a ore, %a <i 9ort, s2 n-ai;2 tea92 Maiestatea %oastr2.
> 8renca%el, nu-/i cer s2-l o9ori, ci nu9ai s2-l 'rin=i. 6l %reau %iu? Dar...
asta nu-i totul?... Greau s2 asist la acea r2scoal2 'o'ular2.
> Ni9ic 9ai lesne, doa9n2. 8rei co9'anii se %or 'orni s're Br$-auN-
&lercs. &"iar eu, cu o co9'anie 9ai tare, a9 s2 92 0nc"id 0n incinta
90n2stirii. Dac2 Maiestatea %oastr2 09i <ace onoarea s2-9i 'ri9easc2
ser%iciile, cu aceast2 oca=ie, 92 anga1e= s-o conduc 0ntr-un loc al 90n2stirii,
de unde %a 'utea s2 %ad2 totul i <2r2 'ri9e1die.
> &are-i locul acelaC
> &asa gr2dinarului 90n2stirii. Maiestatea %oastr2 %a lua loc 0n escorta
arcailorC
> Nu, nu? M2 %oi duce direct la 90n2stire.Doresc s2 nu se tie c2 regina
1,*
Mic"el #$%aco
<ace lucrul acesta. Bleac2. 8e %oi reg2si 0n 90n2stire i acolo 0/i %oi da noi
ordine?...
8renca%el se retrase, i Margareta se-na'oie 0n ca9era ei, 'un0ndu-i
aceeai 0ntre;are 'e care c0te%a ore 9ai t0r=iu a%ea s2 i-o 'un2 i Enguerrand
de MarignAD > Ga a%ea Buridan 0ndr2=neala s2 se duc2 la Br$-auN-&lercsC
)e <2cu =iu2.
He9eia de ser%iciu intr2 la ora o;inuit2.
> Des<2, 'atul? 0i ordon2 Margareta.
Be c"i'ul <e9eii trecu o u9;r2 de =09;et i 0nce'u s2 r2%2easc2 totul, aa
c2 dac2 regele ar <i <2cut reginei %reo %i=it2 9atinal2, du'2 cu9 i se 0nt09'la,
ni9ic s2 nu-i dea de ;2nuit c2 Margareta %eg"ease toat2 noa'tea.
6n cli'a aceea a'2ru Ma;el.
> Ei ;ineC 0ntre;2 cu a'rindere regina, de cu9 o =2ri.
> Brea t0r=iu? r2s'unse cu r2ceal2 Ma;el. A9 a1uns 'rea t0r=iu. &asa era
goal2.
> A<urisenie?... Dar oa9enii 'e care-i 'usese9 la turnul DraculuiC
> O9or0/i, r2ni/i sau <ugi/i. A9 'etrecut restul no'/ii c2ut0nd s2 dau de
ur9a ;leste9atului de Buridan, dar toate cercet2rile 9ele au <ost =adarnice, n-
a9 'utut a<la ce s-au <2cut... Buridan... sau MArtille...
Bronun/0nd acest nu9e, Ma;el o 0n%2lui 'e regin2 0ntr-o 'ri%ire iscoditoare,
dar nu 'utut sur'rinde nici cea 9ai 9ic2 ur92 de e9o/ie 'e <a/a ei.
Du'2 scena de la turnul Nesle,du'2 noa'tea trecut2 0n %eg"ere, 0n s<0rit,
du'2 tirea 'e care o a<lase i care ar <i tre;uit s-o tul;ure, Margareta '2rea tot
at0t de linitit2, tot at0t de ne'2s2toare i senin2, ca i cu9 ar <i dor9it.
> Dar <iltrul, de care 9i-ai %or;itC ur92 ea.
> E gata, regina 9ea?
> 4i =ici c2, acel care l-o ;ea, %a resi9/i toate c"inurile a9oruluiC
> &"inurile Iadului, doa9n2? &"inuri su<leteti, ale ini9ii i ale cor'ului,
'e l0ng2 care c"inul ro/ii i c"inul c0inilor s0nt ni9ica toat2... c2ci <ac s2 su<ere
nu9ai cor'ul. Acelui care %a ;ea acest <iltru, doa9n2, i se %a s<0ia ini9a,
su<letul, i se %a sugru9a de o nestins2 0ndurerare cor'ul 0i %a arde 0ntr-un <oc,
'e care ni9ic nu-l %a 'utea stinge. )2rutarea aceleia, 'e care o %a iu;i, %a
'utea >'oate> s2-i 'otoleasc2 un 9inut 0n<rigurarea, dar nu s-o i
t292duiasc2. Acest o9 %a iu;i 'e aceea care-i %a da s2 ;ea <iltrul. O %a iu;i cu
%oie, ori <2r2 de %oie. O %a iu;i cu <urie, cu ne;unie, c"iar de o %a ur0. 4i,
%oin/a lui =dro;it2, nu %a 'utea lu'ta contra acestui a9or. El %a iu;i
ne;unete, <2r2 s2 'oat2 n2d21dui s<0ritul acestei 'asiuni ar=2toare, c"iar dac2
<e9eia 'e care o iu;ete, 9oare 0naintea lui. 6n loc s2 se 'otoleasc2 su;
90ng0ierile <e9eii iu;ite, '2ti9irea lui %a crete la nes<0rit. Hriguri ar=2toare
1,.
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
se %or 09'r2tia 0n toate organele %ie/ii, s0ngele n-are s2 <ie dec0t un 'u"oi de
la%2... g0ndul s2u nu %a 9ai <i dec0t un <oc i > 0n aceast2 ardere 0nceat2 a
ini9ii, a tru'ului, i a creierului s2u, > el se %a si9/i 9urind i %a 9uri cu
aceleai urlete, cu aceleai ;leste9e, ca ale 1ido%ului, care-i 'us 'e rug. Dar
<lac2ra rugului o9oar2 0n c0te%a 9inute, 'e c0nd aceast2 <lac2r2 de dragoste
ucide 0ndelung 0n luni de =ile... 0ntr-un an 'oate,... un an care <ace c0t un secol
de In<ern.
Regina ascultase cu nesa/ aceste cu%inte i Ma;el se 9ira c2 nu-i %or;ea de
MArtille.
> Bine, =ise Margareta@ 'este dou2 ore Buridan %a <i 0n 90na 9ea.
Ma;el tres2ri.
> Dar, MArtilleC 9ur9ur2 ea.
> Din cli'a 0n care Buridan %a <i 'rins o s2 tre;uiasc2 s2 dest2inuiasc2
unde o ascunde.
Ma;el o a'ro;2 cu un se9n 9ainal din ca'.
Ea %edea <2r09i/0ndu-i-se 'lanul de r2=;unare.
> Dar, cu9 o s2 <ac2 Maiestatea %oastr2 ca s2-l 'rind2 'e BuridanC
> N-a dat el 0nt0lnire lui MarignA, 'entru ast2=i la Br$-auN-&lercsC
> Ei iC
> Ei ;ine, MarignA %a %eni la 0nt0lnire. Dar %a %eni cu c0te%a co9'anii de
arcai. A9 organi=at cu 8renca%el 'lanul ;2t2liei i cursa %a <i ;ine 0ntins2. 4i
a'oi, %oi <i acolo c"iar eu.
> Maiestatea %oastr2 se %a duce la Br$-auN-&lercsC
> Nu, dar %oi <i 0n 90n2stire.
> 6n 90n2stireC o'ti 0n2;uit Ma;el.
4i cu o 90nie rece, ea se g0ndi c2 locuin/a unde o %2=use intr0nd 'e MArtille
<2cea 'arte din )aint-Ger9ain-des-Br$s.
> Gei <i cu 9ine, ur92 regina. Go9 sta 0ntr-o cocioa;2, un <el de c2su/2
care a'ar/ine a;atelui i unde locuiete gr2dinarul lui.
Ma;el se 0ng2l;eni. Un <el de ;leste9 0i alunec2 'e ;u=e.
> Doa9ne? 9ur9ur2 ea 0n sine.
Be atunci se =iceaD 7Doa9ne?: Mai 0nainte se =iseseD 7Hatalitate?: A=i se
=iceD 76nt09'lare?: 8rei %or;e care, 0n <ond, 0nsea9n2 acelai lucru.
8oate trei 0n%ederea=2 ade%2ruri su;iecti%e, adic2 ade%2ruri care s0nt 0n noi,
dar nu 0n a<ar2 de noi. 8oate trei %or s2 0nse9ne 9irarea o9ului 0n 're=en/a
<eno9enelor, 'e care nu le 'oate 0n/elege...
De cu9 0i si9te ne'utin/a, <ace s2-i inter%in2 0n eN'lica/ie o 'utere str2in2,
ca i cu9 o9ul e inca'a;il s2 concea'2 ce%a care s2 n-ai;2 nu9e, el nu9ete
acea 'utere, 0i 'une o etic"et2, o aea=2 0ntr-un 'ocal i o or0nduiete 0ntr-o
1,
Mic"el #$%aco
cutie din creierul lui. O %a g2si de c0te ori %a a%ea ne%oie.
4i atunci > 'e dre't ori 'e nedre't, 0n orice 9o9ent, i 'entru c2 aceast2
eN'lica/ie aran1ea=2 totul > su'ri92 orice ne%oie de a c2uta cau=ele i9ediate,
sau 0nde'2rtate. Au=i 'ersoane care =ic c2 e 0nt09'lare? Altele =icD 7Aa a %rut
<atalitatea?:
Ne'ut0nd 0n/elege cu9 o 0nl2n/uire de <a'te, <oarte naturale, era s2 o
conduc2 'e Margareta de Bourgogne 0n locuin/a unde se ascunsese MArtille,
Ma;el eNcla92D 7Doa9ne?: Du9ne=eu aran1ase a<acerea.
4i de ast2 dat2 Du9ne=eu era r2u cu ea?
> Oare, Du9ne=eu nu %rea ca s2 92 r2=;unC se g0ndea ea. )au, %rea s2-9i
arate c2 n-a sosit > 0nc2 > ceasulC... &u toate astea a9 su<erit destul. A9
0ndurat 9ai 9ult c"iar dec0t cei c"inui/i de dragoste i de care 0i %or;ea9 9ai
adineaori reginei. A9 ate'tat 'rea 9ult,... cu cea 9ai neclintit2 r2;dare. De
ani de =ile, de c0nd stau l0ng2 <e9eia asta, n-a9 sc2'at un cu%0nt, n-a9 <2cut
un gest, n-a9 sc2'at o 'ri%ire, care s2-i <i 'utut dest2inui ura care i-o nutrea9.
Ea nu 9i-a %2=ut dec0t =09;etele, > nici una din lacri9ile 9ele. N-a au=it nici
unul din "o"otele 9ele de 'l0ns...Doa9ne, Du9ne=eule? 'entru ce %rei s2 9ai
ate'tC Nu te-ai 0ncredin/at c2 a9 ate'tat destulC Doa9ne, Du9ne=eule? nu
'ot s2 nu te 9ustru i nu-9i 9ai 'ot 0n<r0na re%olta. Rogu-te din su<let,
scutete-92 de c"inul a'ro'rierii Margaretei de <iica ei? 8e i9'lor i,... dac2
ruga 9ea nu a1unge '0n2 la tine, ar tre;ui ca tu singur, dac2 ar <i s2-/i /ii
dru9urile dre't2/ii, s2-9i '2r2seti 0n 90inile 9ele /inta asta a r2=;un2rii
9ele,... 'e <iica celei ce 9i-a ucis co'ilul?
Acestea erau g0ndurile care clocoteau 0n su<letul ne<ericitei Ma;el.
A9enin/2toarea a'ostro<2 0ndre'tat2 Du9ne=eirii '2ru c2 o 9ai linitete.
6n 0nc"i'uirea ei, era a'roa'e sigur2 c2, <2r2 0ndoial2, un 0nger tre;uie s2 <i
cules s<idarea aceea i s-o <i dus 0n ceruri, la tronul sc0nteietor, de 'e care
Du9ne=eu 'ri9ete rug2ciunile, 'l0ngerile i a9enin/2rile oa9enilor.
XXIII. DUMNEZEU ASCULT
A;atele de la )aint-Ger9ain-des-Br$s, seniorul &l$9ent Ma"aut, era un
o9 de ai=eci de ani, ;ine '2strat, cu 'ri%irile agere su; s'r0ncenele negre i
stu<oase. B2t2ios din <ire, sus/inea cu 0nd0r1ire dre'turile i 'ri%ilegiile
co9unit2/ii sale i a%ea o ne0n<r0nat2 ur2 'e studen/i.
8otdeauna se dase o lu't2 <2/i2 0ntre 90n2stirea )ain Ger9ain i
studen/i9e.
Bu;a ne0n/elegerii era toc9ai Br$N-auN-&lercs.
1L-
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
)tuden/ii 'retindeau s2 do9neasc2 ca nite ade%2ra/i st2'0ni i 0ncercau s2
se-ntind2 i asu'ra do9eniului ;isericesc. De 'artea ei, 90n2stirea nu le 'utea
su<eri %ecin2tatea i 0ncetul cu 0ncetul c2uta s2 aca'are=e i alte <0ii de '290nt
0n a<ar2 de "otarele ei.
De aci, %enicul r2=;oi, care a%u e'isoadele lui s0ngeroase, eroii i
%icti9ele lui, locurile lui de '0nd2 i ;2t2lii 0n toat2 regula, care-i atea't2 >
0nc2 > 'e 3o9erul lor.
&a 9ai 0n toate r2=;oaiele, cele dou2 'artide a%ur2, <iecare, 'ierderile i
%ictoriile lor.
)tuden/ii <ur2, adesea, res'ini cu 'ierderi de c2tre c2lug2rii din 90n2stire,
i, adesea, <oarte 9ul/i c2lug2ri 'ri9ir2 destule lo%ituri, <2r2 de care ar <i 'utut
tr2i <oarte ;ine.
Dar ceea ce tre;uie s2 s'une9 e, c2 su; st2re/ia lui &l$9ent Ma"aut i
;iruitoare du'2 c0te%a "2r/uieli, 0nse9nate, 90n2stirea a%usese 'arte de linite
'0n2 0n di9inea/a aceea, c0nd ;asoc"ienii, galileienii i studen/ii 0i unir2
'uterile, ca s2 atace arcaii regali... Dar, 0n di9inea/a aceea, 90n2stirea n-a%ea
nici un a9estec 0n t2r2;oiul des<2urat 0n <a/a ei.
)eniorul &l$9ent Ma"aut 'ri9i, deci, cu entu=ias9 co9'ania de arcai,
co9andat2 de 3ugues de 8renca%el, i care, ascuns du'2 =idul incintei, tre;uia
s2 inter%in2 la 9o9entul 'otri%it, 0n ca=ul c0nd cele trei co9'anii, care luau
'o=i/ie 0n Br$-auN-&lercs, nu erau 0ndestul2toare ca s2 0n<r0ng2 du9anul.
A;atele stare/ 'use s2 0ntind2 9asa 0n su<ragerie 0nc2rc0nd-o cu toate
;un2t2/ile 'entru 8renca%el i o<i/erii lui, la care os'2/ > ;ine0n/eles > lu2 i
el 'arte.
A'oi, c"iar 0n <a/a lui 8renca%el, c"e92 'e c"elarul i 'e econo9ul
90n2stirei. Acestuia din ur92 0i ordon2 s2 09'art2 <iec2rui soldat o ;ucat2 de
'0ine i o <elie de %0nat, sau alt<el de carne @ c"elarului 0i 'orunci s2 scoat2 0n
curtea 0n care erau arcaii dou2 ;utoaie de %in al;. &u aceste o;liga/ii de
g2=duire 0nde'linite, 'rea cu%iosul stare/ 'orni s2 or0nduiasc2 0nsui g2r=ile 'e
crenelele =idului de a'2rare al 90n2stirii.
8oc9ai c0nd s<0rea i se 0ndre'ta s're 'artea <orti<ica/iilor, care d2deau 0n
Br$-auN-&lercs, lu'ta i 0nce'ea. Urletele 0n%2l92elii 0l <2cur2 s2 se
cutre9ure, nu de <ric2 ,ci de ner2;darea-i r2=;oinic2.
> A"? se 0ndre't2 s're 8renca%el care-l ur9a, de ce nu s0nt 0n locul
du9itale, c2'itane, i du9neata 0n locul 9euC6n nu9ele s<0ntului G"eorg"e,
care ne ocrotete, ai %edea ce 'oate...
Un c2lug2r, care %enea 0n goan2, 0l 0ntreru'se s'un0ndu-i c2 dou2 <e9ei
%oiau nu9aidec0t s2 intre 0n 90n2stire.
> Dou2 <e9eiC <2cu stare/ul, 0ncrunt0ndu-i s'r0ncenele. De c0nd, '2rinte
1L1
Mic"el #$%aco
3ilarioane, <e9eile 'ot <i 0ng2duite 0n 90n2stireC )e %ede c2... %uietul ;2t2liei
te-a <2cut s2-/i 'ier=i 9in/ileC 6n nu9ele Hecioarei, asu'ra noastr2 n-au a%ut
nici un e<ect...
> Ierta/i-92 'rea cu%ioase? ;0l;0i '2rintele 3ilarion, 9ai 9ult 0ns'2i90ntat
de su'2rarea stare/ului dec0t de g2l2gia asur=itoare a ;asoc"ienilor 0n lu't2 cu
arcaii. Ierta/i-92, dar aceste dou2 %enite... s0nt <e9ei, dac2 %re/i... dar 92
0ndoiesc s2 'oat2 <i 'ri%ite ca... si9'le <e9ei, c2ci...
> )<in/ilor? &e 0nsea9n2 0ncurc2tura asta, '2rinte 3ilarioaneC He9ei care
s0nt <e9ei i care nu s0nt <e9eiC Ti s-a 0ntors 9intea 'e dosCDu-te i roag2-te,
de <a't, s'une 'sal9ii 'eniten/ei... item, de dou2s're=ece ori, "onfiteorul...
item rug2ciunea...
3ugues de 8renca%el 0ntreru'se irul canoanelor la care era s2 <ie su'us
nenorocitul c2lug2r, o'tind c0te%a %or;e la urec"ea a;atelui, care sc"i9;0ndu-
i deodat2 atitudinea i tonul, se re'e=i s're ua 'rinci'al2, 'oruncind s2 se
co;oare 'untea. De cealalt2 'arte a an/ului ate'ta o litier2 care, de cu9 se
desc"ise 'oarta, intr2 0n incint2.
Din litiera 0ncon1urat2 de o 9ic2 escort2 co;or0r2 dou2 <e9ei.
Una era regina, cealalt2... Ma;el. Margareta de Bourgogne ascult2 sur0=ind
uralele de ;un2 %enire, 'e care a;atele, 0ndoit 0n <a/a ei, i le <2cu 0ntr-o
latineasc2 c0t se 'oate de 'roast2. A'oi, du'2 ce 9ul/u9i, se 0ntoarse s're
8renca%el i-i 'orunciD
> Du-92 la locul de care 9i-ai %or;it?
&0te%a 9inute 9ai t0r=iu, gru'ul <or9at de regin2, 0nso/itoarea ei, a;atele i
8renca%el '2trundea 0n casa gr2dinarului, de unde, se %edea tot Br$-auN-
&lercs, adic2 tot c09'ul de ;2taie.
&asa aceea era, cu9 a9 =ice, 0ncor'orat2 0n c"iar =idul incintei i a%ea
du;l2 ieireD una 0n a<ar2, 0n Br$-auN-&lercs, cealalt2 0n interiorul 90n2stirii,
'entru gr2dinar.
&l$9ent Mo"aut, 0n 'ersoan2, conduse 'e regin2 0n eta1ul su'erior, o
introduse 0ntr-o ca9er2, care era odaia de culcare a lui Martin i desc"ise o
9ic2 <ereastr2.
Margareta se a'lec2 'e 'ric"ici.
6n s'atele ei, Ma;el ate'ta, 'alid2 ca 9oartea.
6n aceeai cas2 se a<la i MArtille?... 6ns2, unde era t0n2ra acu9C... Boate c2
0n odaia de-al2turi...
6n ti9'ul acesta Margareta 'ri%ea ;2t2lia, asist0nd la 0n<ringerea arcailor
regelui...
Br$-auN-&lercs nu era dec0t un nes<0rit a9estec de oa9eni, de unde se
ridicau urletele de triu9<, sau strig2te de durere, 0n/esat de ;ande, care alergau
1L!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
de colo '0n2 colo 0ntr-un %2l92ag de necu'rins.
Dar 0n acea 0nc2ierare, ea nu c2uta dec0t un singur o9...
6l %2=u toc9ai 0n 9o9entul c0nd MarignA da 0na'oi 0ncet, a'2r0ndu-se.
8res2ri. Un <ulger de ;ucurie 0i lu9in2 'ri%irile 0ntunecate, c2ci Buridan
res'ingea 'e MarignA c"iar s're locuin/a unde se a<la d0nsa. Margareta d2du
c0te%a ordine gra;nice lui 3ugues de 8renca%el, care iei re'ede.
#;ieretele i=;ucneau acu9 c"iar l0ng2 cas2. A'oi se <2cu t2cere ad0nc2.
Margareta r29ase 0nc2 c0te%a cli'e la locul ei i, 0n cur0nd =2ri co9'ania
lui 8renca%el, alerg0nd 0n Br$-auN-&lercs... res'ing0nd studen/i9ea r2s<irat2 i
sc"i9;0nd i=;0nda 0n 0n<r0ngere. Greo 'atru=eci de arcai se des'2r/ir2 din '0lc
i 0naintar2 s're cas2.
Atunci regina se scul2 de la <ereastr2.
Ma;el se g0ndeaD
> Boate c2 Du9ne=eu o <i ascultat ruga 9ea? Boate c2 Margareta nu %a ti
c2 <iic2-sa e at0t de a'roa'e de ea. Nu? o"? Nu? Nu %a a<la... )-a s<0rit?...
6n cli'a aceea regina desc"idea ua od2i/ei. Ua d2dea 0ntr-o tind2 0n care
r2=;ea o scar2 de le9n, care 'ornea din sala cea 9are de la r0ndul de 1os. 6n
tinda aceea sta 0nco%oiat2 o <or92 al;2.
> MArtille?... tres2ri Ma;el.
4i regina o =2rise 'e MArtille. 6naint2 s're d0nsa, toc9ai c0nd <ata se
aruncase 0ntre tat2l i logodnicul s2u. Margareta se o'ri 0n tind2 i ascult2.
M
M M
&0nd locuin/a <u n2'ustit2 de ceata 'e care 8renca%el o des'rinsese din
co9'ania lui i c0nd Buridan <u arestat, iar MArtille luat2 de Margareta i
MarignA, c0nd linitea 'use din nou st2'0nire 'este Br$-auN-&lercs i c09'ia 0i
relu2 0n<2/iarea o;inuit2, c0nd casa gr2dinarului 0i lu2 =09;etu-i linitit... din
toat2 %i1elia aceea, 'e sear2, a;ia dac2 r290nea 'ari=ienilor a9intirea ei, c2ci,
'e %re9ea aceea r2scoalele erau 'rea dese ca s2 lase 0nti'2riri statornice.
MArtille <usese 0nc"is2 0n od2i/a, 'e care o ocu'ase din di9inea/a aceea
c"iar.
Margareta i MarignA se co;or0ser2 0n sala de 1os, ca s2 se s<2tuiasc2.
Margareta era 9a9a, MarignA era tat2l.
&u inten/ii deose;ite, <iecare din ei, %oia s2-i s9ulg2 co'ilul celuilalt.
MarignA era tot at0t de "ot2r0t s2 n-o lase 'e MArtille 0n 90na reginei, 'e c0t
de "ot2r0t2 era i ea s2 'un2 90na 'e <at2. A90ndoi erau st2'0ni/i de acelai
g0nd, a c2rui 0nse9n2tate di'lo9atic2 era co9'letat2 'rin 're=en/a lui Ma;el.
1L+
Mic"el #$%aco
Ne9icat2, cu oc"ii a/inti/i asu'ra reginei, indi<erent2 0n a'aren/2, Ma;el se
g0ndeaD
> Ar <i un lucru greu, oare, dac2 9-a sui 'e scar2... dac2 a desc"ide ua
od2ii, 0n care e 0nc"is2 <ata Margaretei... i dac2 a lua-o cu 9ineC
Ea se 0ndre't2, 0ncetior, s're scar2.
6n 9inutul acela si9/ea c2 ura 'e MArtille din tot su<letul. Dac2 ar <i 'utut-
o ucide, c"iar de ar <i <ost o9or0t2 i ea, ar <i <2cut-o?
Dar, c0nd era s2 'un2 'iciorul 'e 'ri9a trea't2 a sc2rii, regina, linitit2,
gr2iD
> )tai aici, Ma;el? Nu ne tul;uri, i %oi a%ea ne%oie de tine...
Ma;el 0n2;ui un gea92t. O cli'2, se g0ndi dac2 nu tre;uia s2 se re'ead2
sus, s2 0n1ung"ie 'e MArtille, i a'oi s2-i strige regineiD
> Mi-ai ucis co'ilul... /i-a9 o9or0t co'ila? )unte9 c"it?
&u toate astea, un <el de curio=itate o a'ro'ie de Margareta, care toc9ai 0i
s'unea lui MarignAD
> Iat-o dar, 'e <iica du9itale, reg2sit2 'rintr-o 0nt09'lare <ericit2.Bot
s'une tot 0n <a/a lui Ma;el, care-9i cunoate toate g0ndurile.MArtille nu e
nu9ai <iica d-tale e i a 9ea? &e 9ai ai de ad2ugat, la aceasta, MarignAC
Ministrul se 0nclin2 <2r2 s2 r2s'und2.
> O iu;eti? ur92 regina, dar o iu;esc i eu... O iu;esc cu toat2 dragostea
de 9a92 'e care i-a9 '2strat-o, de atunci de 'e c0nd nu o cunotea9... de 'e
atunci c0nd nu %oiai s-o cunosc. &0t a9 'l0ns 'e %re9ea aceea. Ma;el e de <a/2
ca s2 92rturiseasc2... Hiica 9ea, %e=i, singurul 9eu g0nd curat 0n noianul
g0ndurilor 9ele, <loarea care a crescut singuratic2, stro'it2 cu lacri9ile 9ele,
0n cel 9ai 0ntunecos col/ al su<letului 9eu, 90ntuirea 9ea 0n lu9ea asta i 'e
cealalt2. He9eile care 92 %or 1udeca, dac2 %or a<la %reodat2 ceea ce cunoti
du9neata,... du'2 ce 92 %or ;leste9a, %or =iceD7H2r2 0ndoial2 c2, dac2 ar <i
a%ut 'e <iica sa l0ng2 ea, n-a9 a%ea de ce s-o 9ustr29...: &e-ai de r2s'uns la
aceasta, MarignAC
Ma;el 0i sor;ea cu%intele, care-i 'ricinuiau o ;ucurie gro=a%2D cu c0t
Margareta o iu;ea 9ai 9ult 'e <iica ei, cu at0t ea ar <i su<erit 9ai 9ult dac2 se
des'2r/ea de d0nsa?
Regina %or;ise cu un glas ne0nc"i'uit de e9o/ionat, ceea ce i se 0nt09'la
<oare rar...
&ine tie dac2, nu era sincer2C
Boso9or0t i g0nditor, cu 'ri%irea 0nc2rcat2 de ;leste9e, MarignA nu g2sea
nici un r2s'uns. Bentru a doua oar2 el se 0nc"in2 cu des2%0rire 9ut.
Ma;el ate'ta, tre9ur0nd, "ot2r0rea care se %a lua.
> Doa9n2, =ise, 0n s<0rit, 9inistrul, cu %ocea 0n2;uit2, dre'tatea i...
1LI
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
'uterea, s0nt de 'artea %oastr2?
> ButereaC tres2ri Margareta, cu 90ndrie, a9 <2cut eu a'el la eaC Dac2 a
%rea s2 0ntre;uin/e= aceast2 'utere... dac2 a %rea s2 'un autoritatea 9ea de
regin2 0n slu1;a dragostei 9ele de 9a92, a <i aiciC... )'une?...
>Iart2-92, Margareta?... Da, ai dre'tate... s2 nu %or;i9 dec0t de dre'tul d-
tale de 9a92. Biruie dre'tul 9eu?
> Eu n-a9 ne%oie s2 s'un dac2-9i iu;esc sau nu co'ila? O tii? Ea... e
%ia/a 9ea?
> &red dar c2-/i %a <i 9il2 de 9ine i c2 ceea ce %ei "ot2r0 nu %a <i
%erdictul 9eu de 9oarte?
Be c"i'ul Margaretei trecu o u9;r2 de =09;et triu9<al?
> Gei %edea, ur92 ea, dac2 tiu sau nu, s2 <iu drea't2. )2 a90n29 '0n2
du'2 o't =ile, '0n2 du'2 cincis're=ece, dac2 %rei, orice "ot2r0re de<initi%2.
G0ndete-te la solu/ia care /i se %a '2rea 9ai cinstit2?... Din 'artea 9ea... 92
%oi g0ndi i eu, i atunci, 09'reun2, ca 'rieteni ce sunte9, nu ca regin2 i
9inistru, ci ca tat2 i 9a92, %o9 c2uta un 9i1loc s2 asigur29 <ericirea co'ilei
acesteia...&e =ici de asta, MarignAC
> Bri9esc. Dar... ce o s2 <ac2 ea 0n ti9'ul 2staC E i9'osi;il s2 tr2iasc2 la
Fu%ru?
> Desigur, tot aa de i9'osi;il ca 0n gr2dini/a cu tranda<iri sau la "otel
MarignA. )2 <ace9 a90ndoi acelai sacri<iciu i s2 con%eni9 ca, 0n ti9'ul
2sta, MArtille s2 nu <ie nici cu 9ine, nici cu du9neata.
> 4i atunci cu cineC
> &u Ma;el? "ot2r0 regina.
MarignA ridic2 oc"ii asu'ra <e9eii i o cercet2, %re9e de un 9inut.
> Hie, =ise el.
Ma;el nu se 9icase@ nici o cut2 din o;ra=ul ei nu tres2rise. Dar era aa de
'alid2, 0nc0t ai <i =is c2 o s2 se 'r2;ueasc2 la '290nt. Ridic2 oc"ii 0n sus. 4i,
=;uciu9ul su<letului ei 0i sc2'2 '0n2 'e ;u=ele 'e care se stinse > 0ns2 > 0ntr-
un <el de gea92tD
> Du9ne=eu 9-a au=it? Du9ne=eu 9-a ascultat? Du9ne=eu 9i-a
inde'linit dorin/a...
M
M M
&0te%a 9inute 9ai t0r=iu, MarignA ieea din cas2 09'reun2 cu regina, 'e
c0nd Ma;el, r290nea singur2. Dar, 0nainte de a se 0nde'2rta, 9inistrul se
a'ro'iase de Ma;el i-i o'tise o %or;2, la urec"eD
1L,
Mic"el #$%aco
> Dac2 %rei s2 te 09;og2/eti, %ino ast2 sear2, s2 92 g2seti la 9ine,
acas2.
Regina, la r0ndul ei, atrase 'e 0nso/itoarea ei 0ntr-un col/ i-i o'tiseD
> B0n2 'este un ceas, s2-9i s'ui 0n ce locuin/2 ai dus-o 'e MArtille. Dac2
/ii la %ia/2, <2 ast<el ca s2 nu a<le MarignA.
Regina se-na'oie 0n incinta 90n2stirii, i, condus2 de stare/ '0n2 la 'oarta
cea 9are, se suise 0n litiera ei i se 0ndre'tase s're Fu%ru, 09'reun2 cu 9ica
gard2 cu care %enise.
&0t des're MarignA, co9'ania lui 8renca%el 0i ser%i dre't escort2...
R29as2 singur2, Ma;el se suise 0n odaia ocu'at2 de MArtille.
Ea ascult2 la u2 i nu au=i nici un =go9ot. Atunci desc"ise, intr2, i o %2=u
'e <at2 st0nd 1os, 0ntr-un col/. Bl0ngea 0ncet. Ma;el se duse s're MArtille i o
atinse 'e u92r. Hata tres2ri i-i ridic2 'ri%irile s're <e9eieD
> &e doreti, doa9n2C o 0ntre;2 ;l0nd.
> )2-/i s'un 9i1locul s2 sca'i 'e Buridan, 0i o'ti Ma;el. Eti gata s2 92
ur9e=iC
Dre't r2s'uns, MArtille se scul2 i-i arunc2 gluga 'e ca'.
Ma;el o lu2 de ;ra/ =ic0ndD
> Gino?...
Ele se co;or0r2, ieir2 din cas2 i, 0n cur0nd, dis'2rur2 0n dosul 90n2stirii
)aint-Ger9ain, 0ns're Baris.
M
M M
Du'2 cu9 a9 s'us, regina 'ornise din 90n2stire, ur9at2 de stare/ i de
c2lug2ri '0n2 la 'oarta cea 9are. Dar, 0nainte de a iei din curte@ Margareta de
Bourgogne se o'rise c0te%a 9inute 0ntr-un <el de %or;itor, 0n care o ate'tau
doi oa9eniD unul era c2'itanul g2r=ilor, 3ugues de 8renca%elD cel2lalt > 'e
care nu9itul c2'itan 0l 'ri%ea de la 0n2l/i9e, cu un dis're/ a9estecat de sc0r;2
> era un 'ersona1 greu de recunoscut, at0ta gri1e a%ea s2-i ascund2 <a/a.
> Doa9n2, =ise 8renca%el, du'2 ce regina 0l l2ud2 du'2 cu9 9erita,
'entru <a'ta sa. &e tre;uie s2 <ace9 cu cei trei 'ri=onieriC
> 8reiC 0ntre;2 MargaretaC
> H2r2 0ndoial2D Eean Buridan i cei doi 9asca/i. Unde s2-i ducC Fa
8e9'leC
> Nu la 8e9'le, > i=;uti s2-i r2s'und2 Margareta, du'2 o scurt2
o%2ial2.
> Fa &"Otelet, 'oateC...
1LL
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
Regina se g0ndi 0nc2 i-i r2s'unseD
> Nu, nici la &"Otelet?
8renca%el se 0nclin2 ca i cu9 ar <i =isD76n acest ca=, ate't ordinele
Maiest2/ii %oastre?:.
Regina se a'ro'ie de el i, re'ede, 0n oa'te a;ia au=ite, 0l l29uri.
> 8renca%el,... 09i eti de%otatC... 4tii s2 te su'ui or;ete, oricare ar <i
ordinul,... oric0t de ciudat2 /i s-ar '2rea 'oruncaC
> E datoria 9ea de su'us credincios i de soldat? =ise 8renca%el,
Maiestatea %oastr2 n-are dec0t s2 ordone. Eu %a tre;ui s2 eNecut?
> Iat2 dar ordinele 9eleD 'entru to/i, 'entru MarignA, 'entru Galois,
'entru rege c"iar, 0n s<0rit, 'entru toat2 lu9ea, 'ri=onierii du9iale au 'ro<itat
de un 9o9ent de 0n%2l92al2 ca s2 sca'e. Brice'iC
> Da, doa9n2, <2cu c2'itanul, ne9icat.
> Unde s0nt 'ri=onieriiC
> Acolo,... 0n odaia al2turat2?
> Bine, n-ai dec0t s2 te retragi cu oa9enii du9itale.
> 4i cine %a '2=i 'e 'ri=onieriC
> O9ul acesta? 0i r2s'unse Margareta.Din 9inutul acesta, el r2s'unde de
ei. A 'ri9it ordinele 9ele.
3ugues de 8renca%el se 0nclin2 i salut2 '0n2 la '290nt. O9ul 9isterios
<2cu la <el.
&2'itanul g2r=ilor se 0nde'2rt2.
&0t des're cel 9ascat, el se 0ndre't2 s're odaia unde erau 0nc"ii Buridan i
cei doi to%ar2i 9asca/i ai lui.
Acet o9 era )tragildo.
XXIV. LANCELOT BIGORNE N CAUTAREA UNEI
POZIII SOCIALE
A9 s'us c2 Fancelot Bigorne dis'2ruse 0n 9o9entul arest2rii lui Buridan
i a celor doi to%ar2i ai s2i.
6nainte de a ne ocu'a de soarta re=er%at2 de Margareta 'ri=onierilor, e
interesant, 'entru ur9area acestei 'o%estiri, s2-l ur92ri9 'e Bigorne.
&0nd %2=u c2 lu'ta era 'ierdut2, Bigorne se strecur2 din lu't2 i =ice9
7lu't2:, c2ci, aceast2 =i de r2scoal2, <u ;ote=at2 7;2t2lia de la Basoc"e:.
Bigorne deci, <ugi din locuin/a gr2dinarului Martin, 0n c"iar 9inutul c0nd 0l
%2=u 'e Buridan c2=0nd co'leit de nu92rul n2%2litorilor. Bigorne nu <ugi >
1L*
Mic"el #$%aco
0ns2 > <2r2 s2 <i 0na'oiat g"iont 'entru g"iont i s2 <i 09'2r/it o groa=2 de
'u9ni i de lo%ituri de s'ad2... la ni9ereal2. Hugise, du'2 ce-i 'ierduse c0te%a
'ic2turi de s0nge, c0te%a <0ii din "aine i din 'iele, c0te%a s9ocuri de '2r, <2r2
s2-i 9ai 'une9 la socoteal2, <2r2 s2-i 'o9eni9 lo;ul urec"ii dre'te, 'lus trei
din/i, ide9 un stu< din ;ar;a, care 0i <u ca ras2 'e 1u92tate, ca o 9asc2 antic2.
Bigorne a%ea acu9 dou2 1u92t2/i de c"i' care nu se92nau > Doa9ne <erete
> una cu celalalt2. De alt<el, a9 9in/it l2s0nd s2 se cread2 c2 acest onorat
'ersona1 ar <i '2r2sit 'e Buridan. Nu, nu-l '2r2sise. Dar, <oarte cu dre'tate, 0i
=ise c2, 'ri=onier, nu-i r290nea nici o 'ers'ecti%2 ca s2-i <ie <olositor aceluia
'e care i-l alesese dre't st2'0n, 'e c0nd dac2-i '2stra li;ertatea, ar 'utea >
'oate > s2 0ncerce 9i1locul de a-l sal%a. Dac2 nu a1ungea s2-l sca'e de
c"inuri, care-i '2reau de ne0nl2turat, ar <i 'utut, cel 'u/in, s2 0ncerce s2-i
0ndulceasc2 ulti9ele 9o9ente.
&0t des're regele Basoc"ei i 09'2ratul Galil$ei, RiVuet 3audrAot i
Guillau9e BourrasVue, <useser2 alunga/i din cas2 de arcaii lui 8renca%el,
du'2 dou2 trei 0ncerc2ri de=n2d21duite ca s2 sca'e 'e Buridan i, ast<el,
tre;uiser2 s2 <ug2.
Odat2 re0ntors 0n Baris, Fancelot Bigorne 0nce'u 'rin a se duce 0n strada
)aint-Denis, la locuin/a lui Buridan, adic2 0n casa a'ar/in0nd da9ei &lo'inel.
Du'2 cu9 ni se 'are c2 a9 s'us, aceasta se 0ndeletnicea =iua cu o ;2c2nie cu
tot <elul de <ructe.
&0nd intr2, Bigorne o g2si 0n 'r2%2lie, ocu'at2 cu un client. &lientul
istorisea doa9nei &lo'inel c2D Uni%ersitatea <u 0n &etate, c2 ucenicii i
studen/ii se duseser2, cu steagurile des<2urate, la Br$-auN-&lercs ca s2 caute
%in2 Monseniorului Enguerrand de MarignA, dar c2 arcaii regelui i aceia ai
'oli/iei 0i atacaser2 'e r2=%r2ti/i i-i <2cuse terci, ceea ce era > desigur > o
ade%2rat2 ;inecu%0ntare.
Du'2 cu9 s'unea clientul acela, nici nu se 9ai 'uteau socoti 9or/ii i
r2ni/ii.
)2 ne gr2;i9 s2 s'une9 c2 eNagera 'entru c2 i el au=ise 'o%estea ;2t2liei
de la un 'ala%ragiu... care-o a<lase i el de la altul, i <iecare tie c2, 0n oca=ii
de <elul 2sta, ci<rele 9erg cresc0nd, din gur2 0n gur2.
6ntr-un cu%0nt, clientul acela o %estea c2 > 'e 'u/in > dou2 sute de
studen/i =2ceau 9or/i 'e c09'ie.
Doa9na &lo'inel <2cu se9nul crucii, care a1unse > re'ede > la cel 'u/in
dou2 suteD c0te o cruce 'entru <iecare 9ort.
Bigorne intr2 0n 'r2%2lie 0n cli'a c0nd clientul s<0rea dra9atica sa
eN'unere, i 'leca.
> Doa9n2 &lo'inel, 0nce'u d0nsul, a9 s2-/i anun/ %eti noi. Be s<0ntul
1L.
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
Barna;$? stranic <l2c2u i %itea=, cu9 nu se 'oate s'une, e st2'0nul 9eu i...
c"iriaul du9itale?
> Desigur, <2cu 9atroana. Gitea= i dr2gu/... aido9a e seniorul Buridan?
> 4i n-are 'erec"e ca s2 a'ere o locuin/2 de n2%ala ;andi/ilor?
> Aa de ;ine c2, de c0nd locuiete la 9ine, dor9 linitit2.
> 4i 9ai cu sea92, ur92 Bigor9e, s2 a'ere, s2 ocroteasc2, cu 're/ul %ie/ii
lui, 'ersoanele %irtuoase, 0n/ele'te i ;2tr0ne, ca du9neata, cucoan2 &lo'inel.
> &0t des're 0n/elea't2 i %irtuoas2, <2cu cucoana &lo'inel, cu un aer
0n/e'at, a'oi... c"iar 92 laud dar... des're ;2tr0ne/e... 09i 'are c2 nu s0nt c"iar
aa...
> Adic2... %reau s2 =ic, se gr2;i s-o dreag2 Bigorne, care %2=use c-o
greise > Greau s2 =ic, coa't2?....
> )unt i 9ai coa'te ca 9ine? ;o9;2ni ;2tr0na, ;osu9<lat2 i r2stit2.
> )-o ia ciu9a, de 9ai9u/2 ;2tr0n2? scr0ni Bigorne. 6n s<0rit... %iu s2-/i
anun/ c2 seniorul Buridan a 'lecat 0ntr-o lung2 c2l2torie?...
> BlecatC tres2ri 'recu'ea/a. &ine-o s2 92 9ai a'ere 'e 9ine, de a=i
0nainteC > ur92 ea, %2it0ndu-se.
8oc9ai asta ate'ta i Bigorne, > strig2tul de alar92, 'ornit din ini9a
;2tr0nei.
6i duse 90na 'e ini92 i =iseD
> Eu, cucoan2 &lo'inel? &"iar eu? A<l2 dar c2, seniorul Buridan 9i-a =is
aaD 7Bigorne, 0/i 0ncredin/e= ce a9 9ai scu9' 'e lu9e, adic2 'e doa9na
&lo'inel. Geg"ea=2 asu'ra ei, c0t %oi li'si eu... Nu dor9i dec0t ie'ureste. Hii
%enic cu 90na 'e 'u9nal. Dac2 cine%a ar u9;la s-o o9oare, 9ori tu 9ai ;ine
dec0t...:
> &e ;2iat cu9secade? o<t2 cucoana &lo'inel, terg0nd o lacri92, sau...
nu9ai 're<2c0ndu-se c-o terge... 4i, =ici, a 'lecatC 4i se duce de'arteC
> De'arte? Adic2 > la dre't %or;ind > nu 'rea tiu dac2 o a1unge
%reodat2 acolo unde se duce... at0t de de'arte se duce? Aa c2 ... ate't0ndu-l...
ai <i eN'us2 tuturor atacurilor?...
> Isuse-3ristoase? > tres2ri 'recu'ea/a.
> Hurtului, 1a<urilor,... <ocului?
> Mario? )<0nt2 Hecioar2?...
> 3ai9analelor, c2lug2rilor, studen/ilor, tuturor 'acostelor? > st2rui
Bigorne, eNaltat.
> Destul ,Bigorne... c2-9i %ine s2 9or?
> Dac2 n-a <i eu aici? ur92 Fancelot.Dar... aici s0nt?
> Da,... eti aici? ge9u, 0nduioat2, ;2tr0na.
> Iat2 dar, ce a9 s2 <ac, cucoan2 &lo'inel.M2 %oi instala c"iar 0n odaia 'e
1L
Mic"el #$%aco
care o ocu'a st2'0nul 9eu, '0n2 0n =iua c0nd se %a re0ntoarce.
> Hoarte ;ine?
> Bine0n/eles, %oi 'l2ti acelai 're/ ca el...
> A"? a"?... Grei s2 'l2tetiC
> Acelai 're/,... adic2 ni9ic?
> Hie, =ise ;2tr0na, o<t0nd, %2=0nd cu9 i se n2ruiete %isul unei a<aceri
;une.
> Dar %reau, ur92 Bigorne, %reau s2 <ac 9ai ;ine i 9ai 9ult dec0t
st2'0nul 9eu.6ntre noi, r290ne =is, senior Buridan nu 'rea era cu%iincios <a/2
de res'ecta;ila 'ersoan2 care-l g2=duia 'e degea;a. &2ci..., ce <2ceaCBleca de
c0nd r2s2rea soarele i nu se 0ntorcea dec0t seara, aa c2... nu te a'2ra dec0t
noa'tea.
> &a9 aa e? o<t2 cucoana &lo'inel.
> Ei ;ine > Eu a9 de g0nd s2 te a'2r i noa'tea i =iua. Nici n-a9 s2 92
9ic dJaici. Dar, dac2 nu 92 9ai 9ic de la du9neata, risc s2 9or de <oa9e
i de sete. Dac2 9or de sete sau nu9ai de <oa9e, n-ai s2 9ai ai a'2r2tor, aa
c2 cea dint0i ;and2 de 'ungai,care %a trece 'e aici,0/i %a <ace de 'etrecanie...
tiindu-te c0t eti de ;ogat2 i c2 ni9eni nu te a'2r2?
> 4i atunciC ge9u cucoana &lo'inel 'e 1u92tate ne0ncre=2toare 0n <a/a
'ro'unerii, 'e care o %edea %enind.
> Atunci, iat2 ce e? 69i %ei da 90nc2rile i ;2uturile tre;uitoare 'entru
;una stare a cor'ului acesta, gata s2 <ie str2'uns 'entru du9neata.
&ucoana &lo'inel a%u un 9inut de 0ndoial2, <oarte natural la o 'ersoan2
care era tot at0t de =g0rcit2 'e c0t era de <ricoas2.
8otui, tea9a ;irui a%ari/ia, i 0ntr-o "ot2r0re eroic2, <u c0t 'e ce s2 se
'rind2 s2 "r2neasc2 gratuit 'e Fancelot Bigorne. De alt9interi, s2 g0ndea c2,
0ntre;uin/0nd r292i/ele 92r<urilor, ar sc2'a ie<tin. Dar, 0n acel 9o9ent,
Bigorne <2cu o 9icare nenorocit2.
8re;uie s2 s'une9 c2 doa9na &lo'inel sta 'e scaun, 0n dosul unei 9ese, i
Bigorne 0i %or;ea a'lecat 'este 9arginea 9esei.
Brecu'ea/a nu-l %edea dec0t din 'ro<il, i anu9e, din 'artea aceea 0n care
<igura 0i r292sese intact2 i cu ;ar;2. Aadar, 0n cli'a c0nd Bigorne %2=u c2
;2tr0na era s2 'ri9easc2 'ro'unerea care-i asigura o 'o=i/ie social2D locuin/a,
9asa, linitea, i 0n s<0rit, el %oi s2 s<0reasc2, s-o con%ing2 cu o 9icare
cuceritoare.
)e scul2 0n 'icioare, 0i 'use 90na 'e ini92 i se a'lec2 cu totul asu'ra ei.
Din nenorocire, se 0ntoarse s're st0nga, i atunci, 'artea <igurii lui ,
=g0riat2 ,0ns0ngerat2, cu urec"ea ru't2, 1u9ulit2 de ;ar;2, <u =2rit2 de ;2tr0na
&lo'inel.
1*-
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
)coase un /i'at de s'ai92.
> De unde ai sc2'at 0n "alul 2staC se cutre9ur2 ea, ar2t0nd r2nile cu
degetul.
> AsteaC <2cu Bigorne nedu9erit.
> O"?.. dar eti ciuntit, cu totul... 8e-ai ;2tutC
> Eu? Niciodat2?... Nu 92 ;at dec0t ca s2 a'2r 0n/ele'ciunea, %irtutea i
;2tr0ne/ea, adic2?... tinere/ea.
> 8e-ai ;2tut cu oa9enii regeluiC
> Dar...
> Erai 'rintre ;leste9a/ii de ucenici i 'rintre 0ndr2ci/ii de studen/iC Ai <i
i ur92rit de 'oli/ie? strig2 ;a;a, care tur;ase. De asta nu %rei s2 te 9ai 9iti
de acas2? 4i dac2 te g2sete la 9ine, %oi <i acu=at2 de a <i ad2'ostit un
r2=%r2tit, 'e care-l atea't2 treangul, disear2.
> &ucoan2 &lo'inel, ;a/i c09'ii. Eur 'e s<0ntul Barna;$...
> 4i %oi <i arestat2... 'us2 la st0l', s'0n=urat2, 'oate? Iei a<ar2, "ai9ana?
Eu s0nt su'us2 regelui, i nu 'ri9esc 'e r2=%r2ti/i? Iei a<ar2? urla, 'un0nd
90na 'e o 92tur2.
6n <a/a acelei ar9e, i 9ai cu sea92 0n <a/a strig2telor care a9enin/au s2
str0ng2 9ul/i9ea 0n 1urul 'r2%2liei, Fancelot Bigorne o lu2 la 'icior, iei 0n
strad2 i <ugi, 0ncerc0nd s2-i ascund2, c0t 'utea 9ai ;ine, su; 9antie,
=dren/ele "ainelor s<0iate, i su; ;orul '2l2riei tras2 'e oc"i, r2nile c"i'ului
0ns0ngerat.
> )2 te ia ciu9a, =gri'/2roaico? %r21itoare? =g0rcito? 'recu'ea/a dracului?
)2 te /intuiasc2 0n 'at <rigurile gal;ene? Iar c0nd ai dor9i 9ai ;ine s2 te g0tuie
to/i "o/ii de 'e lu9e.Atea't2 'u/in, cotoroan/o? A9 s2-/i tri9it eu %reo c0/i%a
;2ie/i... o 9inune? i-ai s2 ca'e/i o lec/ie.... toc9ai du'2 cu9 9eri/i?... Dar
'0n2 atunci, ce dracu 92 <ac euC... &e-oi 9ai 90ncaC... Nu 9ai a9 dec0t... un
;u=unar de s9oc"ine?
Be c0nd se retr2gea 0n <a/a 92turii cucoanei &lo'inel, Bigorne 0i re'e=ise
90na-i 0nde90natic2 0ntr-un sac cu =9oc"ine, 'e care 0nce'u s2 le 92n0nce
a92r0t, 'ornind-o s're /inuturi 9ai 'ri9itoare. Acele /inuturi 9ai os'italiere,
'e care, cel 'u/in, Fancelot Bigorne le n2d21duia ast<el, se nu9eau 'u/in
ar9onios, dar eN'resi%, i-a9 'utea =ice c"iar 'rea eN'resi%D strada 8ire%ac"e.
)'re strada 8ire%ac"e se-ndre'ta ;ietul Bigorne, care ;2tut, r2nit, 'e
1u92tate c"io', cu <a/a 1u9ulit2, cu "ainele s<0iate,... 0n ade%2r, "idos, >
'2rea > du'2 cu9 =ice la Hontaine, %or;ind de 'oru9;elul s2u, > un ocna
e%adat. Nu9ai c2 Bigorne nu se 90ng0ia s2-i =ic2D se 0ntorcea acas2. El n-a%ea
cas2 i 0i c2uta una.
)trada 8ire%ac"e era un dru9 lung i 0ngust, <rec%entat de <etele de'ra%ate
1*1
Mic"el #$%aco
i de "o/i cu 9ora%uri i 9ai 'roaste, un ir de c0rciu9i o;scure 0n care se
0nt0lneau toate "ai9analele, <ie 0naintea %reunei 7lo%ituri: ca s-o 'reg2teasc2,
<ie du'2 ea, ca s2-i 09'art2 ;unurile %icti9elor lor.
Fancelot intr2 0ntr-una dintre cr09ele acele. &asa aceea sus'ect2, era
/inut2 de un <el de o9 ciudat i cu o 0n<2/iare res'ing2toare. Era un 'itic, dar
'itic cu ;ra/ele de lungi9ea o;inuit2, adic2 'e 'icioarele lui, <oarte scurte,
a%ea un ;ust de ;2r;at i ;ra/e care a1ungeau a'roa'e '0n2 la '290nt. Fa
ca'2tul ;ra/elor at0rnau nite 'u9ni straniciD 'iticul a%ea o 'utere de uria.
&0nd a%ea a <ace cu c0te un client, care-i dis'l2cea, sau care re<u=a s2-i
'l2teasc2 socoteala, 0l lua <ru9uel de ;r0u, i-l a=%0rlea toc9ai 0n strada.
Acest 9od de a se 'urta ins'irase "ai9analelor o ad9ira/ie %ie i un res'ect
ad0nc 'entru 7NoWl-Bicioare-)tr09;e:, nu9ele 'iticului.
> Bun2 =iua, scu9'e 'rietene? > =ise, cu glas dulceag, Bigorne, intr0nd.
8ot %esel, tot s2n2tosC A"? 'o/i =ice c2 NoWl-Bicioare-)tr09;e <ace onoare
str2=ii 8ire%ac"e. Nu ne-a9 %2=ut de 9ult, "eiC 6n ade%2r, 92 to'ea9, 92
usca9 s2 te 9ai %2d. De aceea, a=i di9inea/2, ne9ai'ut0nd s2 ra;d, 9i-a9 =isD
8re;uie nea'2rat s2 92 duc s2-l %2d 'e scu9'ul 9eu 'rieten... c2, alt<el, 92
;ate Du9ne=eu?
> &e %reiC st2rui 'iticul, cu un alt 9or92it.
> B2i,... s2 te %2d, s2 te str0ng 0n ;ra/e, drag2 'rietene, s2-/i s'un c2,
adesea, a9 %2rsat o lacri92 g0ndindu-92...
> &e %reiC st0rni 'iticul, cu un alt 9or92it.
> )2 92n0nc? =ise Bigorne, care-i lu2 cura1ul 0n din/i i se ae=2 la o
9as2.
> E <oarte lesne, <2cu NoWl-Bicioare-)tr09;e. &e %rei s2 92n0nciC
> Ori ce-o <i, ;unul 9eu 'rieten? O ;ucat2 de 'l2cint2 ori o o9let2 cu
sl2nin2, cu9 nu se 92n0nc2 dec0t la tine, '0ine...
> 4i de ;2utC &e %reiC
> Nu9ai o can2 cu %in al;, ;unul 9eu to%ar2, scu9'ul 9eu ca9arad.
> 3ei? Madelon? strig2 NoWl-Bicioare-)tr09;e.
> 3ii-3aan? <2cu i Bigorne Pera un strig2t, un se9n de 0n/elegere, i
n2d21dui9 s2 a%e9 'l2cerea s2 eN'lic29 cititorului de ce =;ieratul 92garului
'utea ser%i dre't tr09;i/2, de se9nal de adunarea "ai9analelorQ.
O <at2 groas2, cu ;ra/ele goale, cu 90inile slinoase, cu '2rul =;0rlit, a'2ru
din <undul unei od2i/e, nu9it2 ;uc2t2rie.
> 8ot <ru9oas2C... 3ii "aan? 8ot... 9ai <ru9oas2, din =i 0n =i? eNcla92
Bigorne "ot2r0t s2 se co;oare '0n2 la cea 9ai 1osnic2 linguire, nu9ai ca s2
ca'ete de 90ncare.
Hata cea groas2 r2s'unse cu o str09;2tur2, care %oia s2 0nse9ne =09;et.
1*!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> Madelon? 'orunci 'iticul. O o9let2 cu sl2nin2, '0ine, o ;ucat2 de
'l2cint2 i o can2 cu %in al; 'entru Bigorne.
> 6ndat2? =ise Madelon.
Fancelot Bigorne nu 9ai 'utu de ;ucurie.
> Asta <ace nou2 lei, 'atru ;ani i ase 'arale? socoti NoWl- Bicioare-
)tr09;e.
> &0tC tres2ri Bigorne, 0ng2l;enind.
> #ic, ur92 'iticul, 0ntin=0nd 90na, c2 <ace nou2 lei, 'atru ;ani i ase
'arale.D2-le?
> )2-/i dauC... &eC... NoWl, scu9'e 'rietene, n-o s2-9i <aci ocar2 ca s2-9i
ceri s2-/i 'l2tesc dinainteC Eu? un %ec"i to%ar2?... Eu, care n-a9 li'sit
niciodat2 s2 %in s2 ;eau aici, c0nd 'utea9 s2 92 duc la 7Butoiul de ;ere: la
7&ing2toarea de aur:, la...
> Bl2tete? strig2 'iticul.
> &e, ade%2ratC 8re;uie s2 'l2tescC
> Bl2tete sau car2-te?
> NoWl, scu9'ul 9eu NoWl, 0ng2duie-92 '0n2 90ine.
> &reditul a 9urit. Bl2tete sau 'leac2.
Fancelot Bigorne o<t2 de ar <i 0nduioat i 'e un tigru. 6i 0ncinse s'ada, 0i
'use 9antia 'e u9eri, se terse la oc"i i se 0ndre't2 s're u2, cu 'as ne"ot2r0t,
0n s'eran/a c2 gro=a%ul 'itic o s2 se 09;l0n=easc2.
Dar a1unse i la u2, 'e <igura lui NoWl-Bicioare-)tr09;e tot nu se %edea
nici e9o/ie, a<ar2 de un <el de 90r0ial2 a9enin/2toare, care-i sc2'a 'rintre
;u=e.
Fancelot Bigorne era gata s2 treac2 'ragul. 4i se g0ndea s2-i trag2 c0te%a
0n1ur2turi ne9ilosului 'itic, c0nd, cine%a strig2D
> Bl2tesc?...
XXV. SIMON MALINGRE
Fa %or;a asta aruncat2 ;rusc, Fancelot Bigorne se 0ntoarse cu ini9a
;2t0ndu-i, NoWl-Bicioare-)tr09;e 0ntoarse 'ri%irile c"ior0e s're o9ul care
gr2ise %or;a aceea, care, de c0nd e '290ntul, a str2lucit ca nici alta 'e lu9eD
'l2tesc?
4i du'2 ce 'iticul 0l cercet2 cu ;2gare de sea92 'e str2in, =ise linititD
> Bine? Bo/i s2 stai, Bigorne. Madelon adu ce-a9 'oruncit?
O9ul 0ntinse s're 'itic 'u9nul 'lin cu ;ani.
> Du'2? ;o9;2ni NoWl-Bicioare-)tr09;e, d0nd din ca'. Aici nu se 'l2tete
1*+
Mic"el #$%aco
dec0t la ur92 i dac2 eti 9ul/u9it?
> Aa-i? se gr2;i se 0ncredin/e=e i Bigorne, ae=0ndu-se 0n <a/a
necunoscutului, care-i <2cea se9n s2 se ae=e la 9asa lui.
Acest o9 era 09;r2cat cu o 9antie care, co9'letat2 de o glug2 cu cute
lungi, 0nlesnea s2-i aco'ere <a/a, din care Bigorne nu =2rea dec0t %0r<ul unui
nas ascu/it.
Dar c0nd Bigorne se ae=2 1os, o9ul d2du deo'arte gluga i 9antaua, i
ar2t2 o <igur2 usc2/i%2, %iclean2 i '290ntie, cu oc"ii ca nite g2uri date cu
;urg"iul, cu 0n<2/iarea 0ngri1orat2.
> )i9on Malingre? ;o9;2ni 0n2;uit Bigorne, de%enind ;2nuitor.
> 82cere? <2cu o9ul. Da, eu s0nt, Fancelot Bigorne. 4i acu9, c2 9-ai
recunoscut, 92n0nc2? Du'2 ce te %ei s2tura, o s2 %or;i9... )unte9 %ec"i
to%ar2i, ce dracu? )unte9 din acelai sat? Alt2 dat2, la B$t"une, ne-a9 1ucat
09'reun2. Mai t0r=iu, a9 %0nat 09'reun2, 'rin str2=ile Barisului. 4i cu toate c2
ne-a9 des'2r/it de 9ult, 'ute9 0nc2 s2 ne consider29 'rieteni...
> Nu? o'ti Fancelot, 'entru c2 ser%eti un o9... care-9i %rea 9oartea?
> E"? Monseniorul conte de Galois nu-/i %rea 9oartea. Din contr2. Gei
%edea? Dar 92n0nc2, i, 'e ur92, 0/i %oi s'une a<acerea 'entru care a9 %enit.
> Aadar, 92 c2utaiC
> De trei =ile.
Fancelot Bigorne a%u o ulti92 0ndoial2. Dar 0i =ise c2, din acea 0nt0lnire
neate'tat2, 'utea iei ce%a ;un 'entru Buridan.
El 9irosi o a<acere 9inunat2. 4i a'oi, toc9ai 0n 9inutul acela, Madelon
'unea 'e 9as2 o9leta, de care <usese %or;a.
Bigorne arunc2 s're )i9on o 'ri%ire de s<ial2 i asu'ra o9letei una de
dragoste.
> Hie ce o <i, r290n? > se g0ndi el i atac2 cu <urie o9leta, c2reia 0i ur92
o 'l2cint2, du'2 care se ar2t2 o s'inare de 'as2re i du'2 care %eni o 'r21itur2.
)i9on Malingre <u at0t de generos, 0nc0t Bigorne 0i si9/ea cresc0ndu-i
0ncrederea 'e 92sur2 ce <oa9ea i se 'otolea. &0nd <oa9ea 0i <u cu totul
ast09'2rat2, i nu 9ai si9/i 0n el dec0t ne0ncrederea, Bigorne se si9/i tare ca
)a9son. 6i s'ri1ini coatele 'e 9as2 i =ise linititD
> 8e ascult?
> NoWl? co9and2 Malingre, dou2 'or/ii de "idro9el.
> 3ot2r0t, are ce%a greu de s'us? se g0ndi Bigorne.
6n 9inutul acela, nu era ni9eni 0n c0rciu92. Bor/iile de "idro9el erau
'reg2tite dinainte, i o dat2 'use 'e 9as2, 'iticul dis'2ru. 6n sala 1oas2 i
0ntunecoas2 nu se =2reau dec0t ;2ncile goale, oalele de 9etal, care str2luceau
sla;, 'ro<ilul de %ul'e al lui )i9on Malingre, i 'ro<ilul de lu' al lui Fancelot
1*I
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
Bigorne.
> Iat2 ce-i, 0nce'u )i9on Malingre, 0n2;uindu-i glasul. Grei s2 te
09;og2/etiC
> 3ei?... Eu, s0nt de1a ;ogat?
> &e <elC Asta 92 9ir2, Bigorne.
> H2r2 0ndoial2? N-a9 ni9ic, dar tot ce-i ;un de ciordit... e al 9eu. )eara,
c0nd 9i-e 'unga goal2, n-a9 dec0t s2 dau o rait2 'rin unele 9a"alale, cercetate
de ;urg"e=ii ;oga/i, i 92 0na'oie= cu 'unga 'lin2. E-o ;og2/ie, lucrul 2sta, o
nesecat2 ;og2/ie, i nici n-a9 92car nea1unsul s2... tre;uiasc2 s2 92 '2=esc de
"o/i...
> H2r2 0ndoial2? 0l cur92 Malingre, dar 0/i 'ier=i su<letul?... 4i asta... e
ce%a?
> Nu-l 'ierd, ci, di9'otri%2? &u c0t <ac 9ai 9ult, cu at0t 09i asigur un loc
9ai 9are 0n Rai.
> &u9 aaC 0ntre;2 Malingre, ui9it.
> Bentru c2 dau 'o'ii de la )aint-Eustac"e 1u92tate din <urtiagurile 9ele
i 'o'a de la )aint-Eustac"e le trans<or92 0n acatiste. Eudec2 i tu, c0te acatiste
au <ost de1a 'l2tite 'entru iertarea su<letului 9eu? Adic2, orice s-ar 0nt09'la
acu9, orice a <ace, 9i-ar <i i9'osi;il s2 nu 92 duc, de-a dre'tul 0n Rai, c"iar
de 9i-ar 'l2cea 9ai ;ine iadul...
> E dre't. Asta-i 'entru su<letul t2u, > dar 'entru tru', BigorneC Merit2
i el oarecare considera/ie. G0ndete-te c2 0n <iecare 9o9ent, eti 0n 'ri9e1die
s2 <ii ;2tut, s2 o '2/eti cu unii ;urg"e=i nesu'ui cu9 se 0nt0lnesc, din
nenorocire, c2ci toate s-au sc"i9;at 0n... =ilele noastre?... 4i, dac2 ar <i s2 te
1udec du'2 "alul 0n care te %2d, du'2 ;ar;a s9uls2, du'2 urec"ea 0ns0ngerat2 i
"ainele =dren/uite, tre;uie s2 te <i ciocnit, de cur0nd, cu una din acele oi
r2=%r2tite, care nu se las2 s2 le uure=i de l0n2...
> E ade%2rat > ge9u Bigorne, dar ia s'une-9i, nu tii ni9ic de cele ce s-
au 0nt09'lat a=i di9inea/2, la Br$-auN-&lercsC
> Nu. N-a9 a<lat ni9ic?
> N-ai au=it %or;ind de lu'ta studen/ilorC
> Nu, de trei =ile, de c0nd te caut, nu 9-a9 ocu'at dec0t de tine...
> 4i, s'une-9i, de c0nd nu l-ai 9ai %2=ut 'e sti9atul t2u st2'0n, 'e
'uternicul conte de GaloisC
> De trei =ile, 0/i s'un? Dar, ce are a <ace cu toate lucrurile asteaC
> Ai dre'tate. 8oate astea nu i9'ort2. Ur9ea=2 cele ce %oiai s2-9i
'o%esteti...
> 6/i s'unea9, dar, drag2 Bigorne, c2 nu nu9ai c2 eti 0n 'ri9e1die s-o
'2/eti cu cei 'e care-i des'oi, dar 0nc2 'o/i <i 'rins de 'oli/ie si dus la
1*,
Mic"el #$%aco
s'0n=ur2toare, unde ai <i at0rnat <2r2 de 9il2, du'2 cu9 era s-o '2/eti la
Mout<aucon...
> Mul/u9it2 0ndr2citului t2u de st2'0n? scr0ni Bigorne, str09;0ndu-se.
> 6n locul tuturor 2stora, ur92 Malingre ,0/i 'ro'un ;og2/ia, c0tigat2
linitit, de care te %ei ;ucura 0n 'ace, <ericit, ne9aia%0nd ni9ic de 09'2r/it cu
're<ectul sau cu 'oli/ia.
Bigorne, 9o"or0t i 'e g0nduri, cuget2, a'oi ur92D
> O %or;2? una singur2. Gii din 'artea contelui de GaloisC
> Nu. Gin din 'artea 9ea?
> Bine. Grei s2 92 'ui s2 lucre= 'entru contele de GaloisC
> Nu? &ontra lui?...
> 69'otri%a luiC... a contelui de Galois?...
> )au contra l2=ii lui? =ise Malingre cu r2ceal2.
> Adu 90na? strig2 Bigorne. )unt al t2u. A9 s2 uit c2 te-a9 %2=ut r0=0nd,
c0nd &a'eluc"e, era gata s2-9i treac2 treangul 'e du'2 g0t. Goi uita c2 eti
su<letul ;leste9at al dracului aceluia, a )atanei aceleia, care se nu9ete
contele de Galois?...
6n el 0nsui, Bigorne 0i =ise c2 tre;uie s2 se '2=easc2 9ai 9ult ca oric0nd.
)i9on Malingre '2rea c2 se reculege. Be c"i'ul s2u 0ncrustat de %iciu, de
laitate, de %iclenie i de =g0rcenie, se r2s'0ndise ca o u9;r2...
> Gillonne, 0nce'u el, 9-a s<2tuit s2 92 adrese= /ie. 4i Gillonne tie ce
s'une...
> GillonneC &ine e GillonneC
> A"? da, e ade%2rat? 8u nu cunoti 'e acea Gillon2. Ei ;ine, Gillonne e
;2tr0n2, e ur0t2, e rea, dar... are o calitate 're/ioas2 care 0ntunec2 toate
cusururile ei, dac2 0n ade%2r r2utatea, ;2tr0ne/ea i ur0ciunea s0nt cusururi.
> 4i acea calitateC
> Iu;ete ;anul.
> E o calitate 'e care o a%e9 cu to/ii, r0n1i Bigorne.
> Da, dar Gillonne 0i iu;ete cu <urie, cu <rene=ie, i asta 0i desc"ide
9intea, asta-i d2 'rice'erea tre;uitoare ca s2-i ca'ete.A9 %2=ut-o c"iar, la
trea;2. A <2cut contelui de Galois un ser%iciu, 'e care s-a 'us s2 i-l 'l2teasc2
<oarte scu9'. 4i acel ser%iciu <iindu-i 'l2tit, ea caut2 9i1locul s2 i se 'l2teasc2
altul. A studiat situa/ia 9oral2 a st2'0nului s2u. 4i din acel studiu a tr2snit un
'lan 'e care a9 s2 /i-l dest2inuiesc. )unte9 asocia/i. Dac2 'lanul reuete,
Gillonne %a a1unge <oarte ;ogat2 i %oi lua-o de ne%ast2.
> 4i care o s2 <ie 'artea 9eaC =ise Bigorne.
> 8ot ce s-o c0tiga 0n a<acerea asta, se %a 09'2r/i 0n trei '2r/i egaleD una
Gillonnei, una 9ie i alta /ie. 6/i con%ineC
1*L
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> De 9inune? Dar, 0n toate astea, 9i se 'are c2 e %or;a s2 ca9 %in=i 'e
st2'0nul t2u, &"arles de Galois.Eti dar un '2c2tos, un ni9ic, 1u'0ne MalingreC
> )0nt tot ce %rei, ge9u )i9on Malingre, al c2rui nas ascu/it '2ru c2 se
lungete 0nc2.&0t des're tr2dare, a %inde i 'e Du9ne=eu, dac2 ar tre;ui s2
c0tig ce%a. 6l 0n/eleg 'e Iuda, %e=i tuC &eea ce nu 'rice' s0nt cei trei=eci de
crei/ari? Iuda ar <i tre;uit s2 cear2 s2 <ie 'l2tit cel 'u/in 0n gal;eni. 6n s<0rit, nu
<ace ni9ic ceea ce s0nt eu? Greau s2 a1ung ;ogat, iac2 aa? 'entru c2, odat2
;ogat, %oi 'utea s2 92 duc s2 tr2iesc <ericit 0n B$t"une, /ara 9ea. 3ei? NoWl?
Adu "idro9el?
NoWl-Bicioare-)tr09;e se i%i dintr-un col/, 0ntunecos, unde 9o/2ia, <2r2 s2
se g0ndeasc2 c0tui de 'u/in s2 asculte ce-i s'uneau at0t de 9isterios )i9on
Malingre i cu Fancelot Bigorne.
&e-i '2sa luiC
6i cunotea 'e a90ndoi. 4tia ;ine c2 tre;uie s2 <ie %or;a de %reun o9orD
'ro'us de cel dint0i celui de-al doilea, 'e socoteala %reunui ;oier 9are.
Boate c2 o9orul o s2 se 'etreac2 c"iar 0n casa lui.
Atunci ar da i el o 90n2 de a1utor i ar a%ea 'artea lui > iac2 aa?
Restul nu-l 'ri%ete. Du'2 ce 'iticul 'use 'e 9as2 celelalte dou2 'or/ii de
"idro9el i se retrase, )i9on Malingre ur92D
> Ti-aduci a9inte, Bigorne, de cele ce /i s-au 0nt09'lat, c0nd 0nde'lineai
<unc/ia 'e care o 0nde'linesc eu a=i, 'e l0ng2 contele de GaloisC
> B2i... 9i s-au 0nt09'lat ca9 9ulte 'e %re9ea aceea? =ise Fancelot. A9
'utut s2 9ai uit unele dintre ele...
> Dar, s0nt sigur c2 aceea de care %reau s2-/i %or;esc, n-ai uitat-o, c2ci s-a
'etrecut la Di1on...
Bigorne se cutre9ur2.
> A"? a"? ur92 Malingre cu un ton iret, %2d c2 ai 'rice'ut, e %or;a de
co'ilul 'e care te-ai dus s2-l arunci 0n <lu%iuC...
> Da? o<t2 Bigorne.
Niciodat2 Fancelot Bigorne nu istorisise ni92nui ceea ce 'o%estise lui
Buridan, c2 nu eNecutase ordinul dat de contele de Galois i Margareta de
Bourgogne, ca s2-l ucid2 'e co'ilul doa9nei de Dra9ans.
4i 'arc2, re%edea, 0n 9inutul acela, co'ilul la care se g0ndea cu o
a92r2ciune 'ricinuit2, 0n 'arte de a9intirile lui i 0n 'arte de da9<ul %inului i
al "Adro9elului.
6l re%edeaD 9ititel, cu c"i'ul sur0=2tor i cu '2rul <ru9os ;uclat, ;lond. 6l
au=ea 'l0ng0nd, 0n ;ra/ele lui? 6l au=ea /i'0nd... 6ntre%edea, 0n s<0rit, cocioa;a
d2r2'2nat2, 0n care-l '2r2sise i unde nu-l 9ai g2sise, c0nd %enise s2-l ia, ca s2-
l dea 0nd2r2t 9a9ei lui.
1**
Mic"el #$%aco
Un 9inut, <u a'roa'e s2 92rturiseasc2 lui )i9on Malingre c2 nu-l o9or0se
'e ;ietul co'il. &u toate astea se st2'0ni, =ic0ndu-i c2 Malingre era 'oate
tri9is de contele de Galois, interesat s2 tieD ce se <2cuse cu acel co'il, care era
<iul s2uC...
> Da? ge9u Bigorne. Ai dre'tate. Fucrul 2sta nu e din acelea care se 'ot
uita. Mi-aduc a9inte, de 'arc2 ar <i ieri, i o s2-9i a9intesc toat2 %ia/a... de-ar
<i s2 tr2iesc 0nc2 un %eac, ceea ce nu e 'ro;a;il, c2ci, 'entru asta, ar tre;ui s2
nu 9ai <ie 0n Hran/a oa9eni de <elul lui &a'eluc"e i s2 nu se 9ai g2seasc2
ni9eni care s2 9ai <a;rice treanguri... 4i 0nc2 > i atunci > ar r290ne
securea?...Mi-aduc a9inte, )i9one? Barc2 92 %2d lu0ndu-l 'e ;ietul co'il, 'e
c0nd 9a9a sa tr2gea s2 9oar2? M2 trecuser2 toate n2duelile groa=ei '0n2
a1unsei la r0ul acela, cu a'ele %er=i i lenee? Aruncai co'ilul?Galurile 0l
0ng"i/ir2... 8otul se s<0rise?
Bigorne %or;ise cu glas aa de 0n2;uit i at0t de tre9urat, 0nc0t, 0n ade%2r,
'2rea c2 se cutre9ur2 de re9ucare. 4i, <2r2 0ndoial2, dac2 scena o9orului nu
era real2, re9ucarea era c"iar ade%2rat2... c2ci n-a%usese de g0nd s2 eNecute
ordinul 9onstruos al lui Galois i al Margaretei. )i9on ascultase d0nd din ca',
un =09;et dr2cesc 0i desc"idea gura tir;2. B2rea c2 se 9ir2 de <iorii i de
re9ucarea lui Bigorne.
> Aadar, =ise el, co'ilul a 9urit de-a ;ineleaC
> H2r2 0ndoial2? r2s'unse Bigorne o<t0nd.
)i9on Malingre t2cu c0t2%a %re9e, a'oi se a'lec2 'este 9as2 i a'uc2
;ra/ul lui Bigorne, 'e care-l str0nse. 4i gr2i 0ncetD
> Ei ;ine, Bigorne 'resu'une un lucru acu9D c2 ;2iatul nu a 9urit?
XXVI. UNDE E VORBA DE FIUL CONTELUI DE VALOIS I
DE LOCUINA PE CARE O GSI BIGORNE
> &u9C strig2 Fancelot Bigorne, s2rind de 'e scaun.
#09;etul lui )i9on Malingre se <2cu i 9ai 9isterios i 9ai triu9<2tor, i
ur92D
> Da, 'resu'une, scu9'ul 9eu Fancelot c2, a%0nd re9uc2ri 0nainte, cu9
ai a%ut 9ai 'e ur92, s2 nu <i eNecutat ordinul Margaretei de Bourgogne i al
a9antului ei, contele Galois...
> &e s'uiC ;0l;0i Bigorne, =2'2cit.
> Atea't2?... Bresu'une c2 ne%r0nd s2 arunci co'ilul 0n <lu%iu, s2-l <i
'2r2sit unde%a... 0ntr-o c2su/2, 0n %reo coli;2 0nde'2rtat2, de 'ild2?...
1*.
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
Bigorne 0ng2l;eni i 90na lui di;ui ;inior 'u9nalul. Ade%2rul sau ceea ce
cre=u s2 <ie ade%2rat, 0i a'2ru cu o e%iden/2 or;itoareD contele de Galois tia c2
<iul s2u nu <usese a=%0rlit 0n <lu%iu? De unde tia el lucrul acestaC
Asta n-a%ea nici o i9'ortan/2?...
4tiind, 0ns2, 'usese s2-l caute 'e Bigorne, 'rin sluga lui, su<letul lui
;leste9at... )i9on Malingre? 4i acu9, <2r2 0ndoial2, oa9eni ae=a/i la '0nd2,
tre;uiau s2 n2%2leasc2...
> Da, se g0ndea Bigorne, dar )i9on care ad9ir2 at0t de tare 'e Iuda, n-o
s2 ai;2 'entru tr2darea aceasta nici trei=eci de gal;eni, %a c2'2ta o lo%itur2
stranic2 de 'u9nal 0n ini92. &u toate astea, /inuta linitit2 a lui )i9on
Malingre, t2cerea c0rciu9ii, i, 9ai cu sea92, 'o=i/ia c0rciu9ii, la 9arginea
9a"alalei ceretorilor, 0l linitir2.
> Ei ;ine? ur92 Malingre, ad9i/i 'resu'unerea c2, 0n loc s2 duci co'ilul i
s2-l arunci 0n )ena > s2-l <i '2r2sit 0ntr-o cocioa;2 '2r2sit2C
> Dar de ce l-a <i l2sat acoloC > =ise Bigorne cu glasul s<0rit.
> 4tiu euC <2cu Malingre. &a s2-l iei, 9ai t0r=iu?...
Bigorne se cutre9ur2, i 90na i se 0nclet2 din nou 'e 'u9nal.
> )au 'entru oricare alt 9oti%, ur92 Malingre. 4i doar... nu e greu de
g2sit? Brinci'alul este c2 acel co'il n-a 9urit. )au cel 'u/in ;2nui9 c2 n-a
9urit? Brice'i tuC E o 'resu'unere, 'entru noi, dar 'entru al/ii %a <i <iind un
ade%2r?
> Bine? 9or92i Bigorne.
> &e ;ineC...
> Ni9ic, tiu eu ce =ic? Ur9ea=2?
El 'rice'ea acu9 ade%2rulD Malingre era condus de 9oartea co'ilului. El
%oia > 0ns2 > s2-i <ac2 'e al/ii s2 cread2 c2 co'ilul tr2ia. Nu9ai c2...
'resu'unerea lui se ni9erise s2 <ie ade%2rat2. Dar de unde %enea detaliul at0t
de 'recis al '2r2sirii co'ilului 0n coli;2C
Du'2 c0te%a 9inute de reculegere, Malingre ur92D
> Acu9, c0nd a9 ad9is c2 <iul contelui de Galois n-a 9urit, 'oate, ascult2
ce-/i s'un, scu9'ul 9eu Bigorne. )unt c0/i%a ani de-atunci, de c0nd 9-a a'ucat
dorul de /ara 9ea. )i9/ea9 ne%oia ne0n<r0nat2 s2 re%2d c09'iile cenuii ale
/inutului B$t"une.
> Drace? r0n1i Bigorne, nu te tia9 at0t de 0ndr2gostit de /ara ta.
> De dragoste ori 'entru altce%a, tre;uia nea'2rat s2 92 0na'oie= 'entru
c0t%a ti9' la B$t"une. Blecai acolo, cu 0n%oirea st2'0nului 9eu, contele de
Galois. Deci ascult2 i /ine 9inte lucru 2staD 0n <a/a c0rciu9ii unde 92
instalase9, locuia o <e9eie ;2tr0n2 nu9it2 Margentine. Ea nu se ducea la
ni9eni, ieea rar i %or;ea i 9ai 'u/in@ d0nsa nu era din B$t"une, %enise s2 se
1*
Mic"el #$%aco
ae=e 0n locurile noastre cu un o9 i cu un co'il@ c0nd a9 a1uns eu, o9ul
9urise de %reo nou2 ani i co'ilul tre;uie s2 <i a%ut %reo cincis're=ece ani.
O9ul care 9urise se nu9ea... o s2-/i s'un nu9ele.
Bigorne asculta 'o%estirea cu o luare a9inte 'asionat2.
> &u9 era co'ilulC 0ntre;2 el cu glas 0n2;uit. &o'ilul sau 9ai ;ine =is
t0n2rul,... du'2 %0rsta 'e care o s'uiC
> Nu tiu, r2s'unse Malingre. 6n ade%2r, nu l-a9 %2=ut niciodat2 'e
t0n2rul acela. Dar, 0n sc"i9;, a9 %2=ut 'e Margentine, adic2 'e aceea care
trecea dre't 9a9a lui Eean...
> 80n2rul se nu9ea EeanC se cutre9ur2 Bigorne.
> Da? Acu9, tre;uie s2-/i s'un un lucru, anu9e c2 dragostea /2rii 0n care
92 n2scuse9 i des're care-/i %or;ea9 adineaori 92 a'uca, 9ai cu sea92,
noa'tea. #iua sta9 0nc"is 0n <undul c0rciu9ii. Dar seara nu 'utea9 s2 9ai
re=ist, tre;uia s2 ies i s2 %i=ite= unele localit2/i 'e care > toc9ai 'rintr-o
<ericit2 0nt09'lare > no;ilul 9eu st2'0n 92 0ns2rcinase s2 le cercete=. M2
ur92reti ;ine 0n cele ce-/i s'unC
> Mergi 0nainte?... 8e ur92resc 9ai ;ine dec0t 0/i 0nc"i'ui.
> Bine?... 6ntr-o noa'te, 'e la dou2, 92 0na'oia9 dintr-o rait2 i o
a'ucase9 s're c0rciu9a 9ea, c0nd 9i se '2ru c2 aud nite ge9ete 0n casa din
<a/2. 4i, toc9ai 0n 9inutul acela, ua se desc"ise. #2rii un <el de sta<ie al;2 i
d2dui s2 <ug, dar %2=ui 0ndat2 c2 sta<ia nu era dec0t o <e9eie care nu
desc"isese ua dec0t s2 cear2 a1utor. M2 re'e=ii 0ntr-acolo i, cu toate c2 nu-9i
'lace s2-9i 'ierd %re9ea cu lucruri ne<olositoare 9ie, nu 'utui s2 nu intru i
s2 dau acelei nenorocite cele c0te%a 0ngri1iri, de care a%ea ne%oie 0n starea 0n
care se a<la. 6ngri1irile <ur2 =adarnice > de alt<el > c2ci era 'e 9oarte, i, 0n
ade%2r, ea 0nc"isese oc"ii de %reun ceas. Aceea era <e9eia de care s'unea9 c2
se nu9ea Margentine.
> Aceea care trecea dre't 9a9a t0n2rului de cincis're=ece ani, nu9it
EeanC 0ntre;2 Fancelot Bigorne.
> Brecu9 =ici? Adic2 ne%asta o9ului 9ort de nou2 ani, al c2rui nu9e a9
<2g2duit s2 /i-l s'un. Deci Margentine 9urea. 4i > 0n cur0nd > se con%inse
c2 orice 0ngri1iri erau de 'risos... )i9/ea c2 9oare. Era9 s2 92 retrag,
'2r0ndu-9i r2u de %re9ea 'ierdut2 acolo c0nd <e9eia 92 lu2 de 90n2 i-9i
=ise, c2 a%ea s2 92 roage s2-i <ac un 9are ser%iciu. Eu care s0nt ;un cretin, nu
'utui s2 re=ist unei ast<el de rug2ciuni, 9ai cu sea92 c2 Margentine 09i s'use
c2 92 %a r2s'l2ti, l2s0ndu-9i o 9icu/2 co9oar2, care era a ei. Nu nu9ai c2
r292sei dar, la cu%0ntul de co9oar2, 92 dusei s2 trag =2%orul uii, ca nu
cu9%a s2 %in2 %reun ne'o<tit, s2 92 09'iedice de a %eni 0n a1utorul
9uri;undei.
1.-
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> 8e-a9 cunoscut 0ntotdeauna 'lin de ini92 i de delicate/e? =09;i
Bigorne.
> &e %reiC Aa s0nt eu i n-a9 ce <ace? Eu n-a <i a%ut cura1ul s2 92 duc
s2 arunc un co'il 0n a'2. Nu =ic asta, ca s2 te do1enesc. Deci, iat2 ser%iciul 'e
care-l cerea ;2tr0na Margentine. Era %or;a s2 92 duc la Baris, la Uni%ersitate
Pea 09i d2du c"iar nu9ele str2=ii i al caseiQ s2 reg2sesc 'e t0n2rul nu9it Eean
i s2-i co9unic c0te%a taine. &2ci t0n2rul Eean, 0ndr2gostit de a%enturi, de %ia/a
de Baris i 0n%2/2tur2, 'lecase, s'unea d0nsa, ca s2 se 0n"2ite=e ca student 0ntr-
unul din acele localuri '2c2toase, care 9iun2 0n 1urul colegiului 9aestrului
)or;on.
6n sc"i9;ul ca=nei 9ele, Margentine 09i d2ruia ase gal;eni? Restul
co9oarei sale se co9'unea din dou2=eci de gal;eni i un l2n/ior de argint, de
care era at0rnat un 9edalion 0n care era o u%i/2 de '2r de <e9eie. A9 luat tot,
1ur0nd 'e 90ntuirea su<letului 9eu s2 duc t0n2rului Eean cei dou2=eci de
gal;eni i l2n/iorul de argint... Din nenorocire, 'e 9edalion era un dia9ant
destul de <ru9os...
Bigorne str0nse 'u9nii, i ;u=ele i se '0rlir2.
8oat2 %ia/a lui,Fancelot Bigorne nu <usese dec0t un ;andit, > dar cinis9ul
%iclean al lui )i9on Malingre 0l re%olta.
> )2 %ede9? icni el cu glasul 0n2s'rit. )2 %ede9 tainele 'e care tre;uia s2
le s'ui t0n2rului...
> Iat2? ur92 )i9on Malingre. 80n2rul Eean tia c2 nu era <iul Margentinei,
i... nu tia dec0t... at0t. Fuase > 0n ade%2r > nu9ele o9ului, care tr2ise cu
Margentine, dar tia c2 acel nu9e nu era al s2u. Aadar, Margentine n2d21duia
c2 <2c0nd cunoscut t0n2rului tainele, 0n c"estia asta, 0i %a aduce cinstea i
;og2/ia, <2c0nd s2-i reg2seasc2 '2rin/ii, 'e care-i tia no;ili i <oarte a%u/i.
Acu9, 'entru ce nu istorisise c"iar ea lui Eean ceea ce 92 0ns2rcina 'e 9ine
s2-i s'unC 8e 0ntre;i i tu, <2r2 0ndoial2, i asta a9 0ntre;at-o i eu. Ea-9i
r2s'unse c2, 0n a<acerea asta, nu era nici ea a;solut ne%ino%at2 i c2 se te9use
de 9ustr2rile 9icului Eean, 'e care s<0rise 'rin a-l iu;i...
> R2;dare, iat2 tainele care %ei %edea i tu c2 s0nt cu deose;ire de
interesante 'entru tine...
> Bentru 9ineC... &e caut eu 0n toate asteaC...
> Gei %edea? 4i dac2 n-ai a%ea ce c2uta, 'entru ce /i-a 'o%esti istoria
astaC
> E dre't. Ur9ea=2?
> Ei ;ine, du'2 cele ce-9i s'o%edea Margentine, se 'are c2 ea tia nu9ele
'2rin/ilor t0n2rului. )au 9ai ;ine-l g"icise, du'2 unele 0nse9n2ri, <2cute 'e
"ainele co'ilului.
1.1
Mic"el #$%aco
> 4i acel nu9eC 0ntre;2 Bigorne tre9ur0nd.
> Asta n-a 'utut s2 9i le s'un2. 8oc9ai 0n cli'a c0nd era s2-9i
09'2rt2easc2 nu9ele 'e care tre;uia s2-l trans9it t0n2rului Eean, 9oartea i-a
0nc"is gura. Dar a%usese %re9e s2-9i istoriseasc2 restul. 4i acel rest iat2-lD
ea i cu ;2r;atul ei g2siser2 'e 9icul Eean i g"icind cine 'rau '2rin/ii lui, 0l
/inuser2 'e l0ng2 ei, ca s2-i <ac2, 9ai t0r=iu, un 9i1loc 'rin care s2 stoarc2 ;ani
'2rin/ilor.
> Brice'i acu9C
> Brice' c0t se 'oate de li9'ede?... Gor;eti de lucrurile astea cu un <el de
'asiune, care le <ac li9'e=i i interesante.
> &2ci 92 interese= de toate <a'tele no;ile... Din nenorocire, o9ul 9uri
un an du'2 ce g2sise 'e 9icul Eean, c0t des're Margentine, se 'are c2 ea se c2i
i renun/2 la g0ndul de la 0nce'ut? &rescu co'ilul g2sit, c0t 'utu 9ai ;ine,
a90n0nd din =i 0n =i dest2inuirile 'e care %oia s2 i le <ac2. 6ntr-o =i el 'orni s're
Baris. Ea tot nu-i %or;i, dar 0i <2g2dui s2 se duc2 s2 se 0nt0lneasc2 cu Eean, ca
s2-i s'un2 totul. Moartea, %enit2 9ai de ti9'uriu dec0t g0ndise, o 09'iedic2 de
a o <ace. Iat2 'o%estea. &e =ici de eaC
> Interesant2, /i-o re'et, i istoriseti 9inunat. Dar... ate't ur9area.
> &re=i, dar, c2 are o ur9areC 0l 0ntre;2 Malingre cu un aer iret.
> Orice lucru are un 0nce'ut, o ur9are i un s<0rit@ 09i r290ne s2 a<lu
ur9area?
> 8e 0neli, Bigorne? 8u nu cunoti 0nce'utul i... a9 s2 /i-l s'un. Dar, 9ai
0nt0i, s2 is'r2%esc cu c2l2toria 9ea la B$t"une. Dragostea 'entru /ara 9ea se
'otoli 0n acelai ti9' cu a<acerile, cu care 92 0ns2rcinase contele de GaloisD
coinciden/2 <ericit2 > de alt<el > care-9i 0ng2dui s2 92 re0ntorc la Baris.
Margentine 9urise@ uitai de 9icul Eean. B2strai, ;ine0n/eles, l2n/iorul i
9edalionul cu dia9ant, 0n care era o u%i/2 de '2r. Uitai, de 9icul Eean '0n2
acu9, 0n ti9'ul din ur92, c0nd, 0n <a/a unor anu9ite 09're1ur2ri, i du'2 unele
cu%inte ale Gillonnei, 09i rea9inti, deodat2, de el. Atunci 9-a9 a'ucat s2 te
caut... Acu9 Bigorne, a9 s2-/i istorisesc 0nce'utulD tii unde au g2sit
Margentine i cu ;2r;atul ei 'e 9icul Eean, 'e c0nd str2;2teau regatul ca s2 se
duc2 0n HlandraC
> De unde o s2 tiuC tres2ri Bigorne, tre9ur0nd, ceea ce ar <i 'utut s2 'ar2
ciudat con%or;itorului s2u.
> Ei ;ine? ur92 )i9on Malingre > 9icul Eean a <ost g2sit... ascult2? A
<ost g2sit 0ntr-o cocioa;2, dintr-o 9a"ala a Di1onului?... Ia a9intete-/i ;ine,
Bigorne, eti tu sigur c2 n-ai aruncat 'e co'il 0n a'2C
4i )i9on Malingre 0i a/inti 'ri%irile 0n oc"ii lui Bigorne. Acesta o<t2
ad0nc, 0i trecu 90na 'e <runte i r2s'unseD
1.!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> A %rea s2 nu <iu sigur? N-a a%ea aceast2 re9ucare 'e contiin/2. G2d
0nc2 'e ;ietul 9icu/, =;2t0ndu-se 0n a'2, c2=0nd la <und. A9 stat acolo, a'roa'e
o or2, ca un 0nne;unit de cele ce <2cuse9... Hiul lui Galois a 9urit de-a
;inelea, crede-92?...
> Bine? Acu9 tre;uie s2-/i s'un, 'entru ce Gillonne i cu 9ine ne-a9
g0ndit la tine. 4tii tu cu9 0l c"e9a 'e ;2r;atul MargentineiC &u9 a9 =ice, tii
nu9ele 'e care l-a luat i-l 'oart2 9icul Eean, g2sit l0ng2 Di1on 0ntr-o cocioa;2
'2r2sit2C...
> De unde-l 'ot eu tiC re'et2 Bigorne, care, cu toate astea, o'ti 0n el
0nsui nu9ele i se cutre9ur2 ad0nc.
> Buridan? =ise )i9on Malingre.
> BuridanC ur92 Bigorne, cu %ocea 0n2;uit2. Da, el se ate'ta s2 aud2
acel nu9e. De c0te%a 9inute 'rice'use c2 ;2iatul g2sit de Margentine era
Buridan... 4i, cu toate astea 0l cu'rinse un <el de s'ai92.
Fancelot Bigorne nu era o <ire cu totul de r0nd. Era 0n stare s2 'ricea'2
Pnel29urit e dre'tQ 'ri9e1dioasa 'oe=ie a unor situa/ii, or0nduite de acel 9are
c0r9uitor al %ie/ii, nu9itD 0nt09'larea? Aadar, lui Bigorne, 'rintre at0/ia ;oieri
9ari i ;urg"e=i, 0i <usese dat s2-i aleag2 dre't st2'0n c"iar 'e co'ilul 'e care-
l sc2'ase > odinioar2 > de la 9oarte?
Aadar, Buridan era <iul doa9nei de Dra9ansC Eean Buridan, care ura 'e
contele de Galois din toat2 ini9a, i care era tot 'e at0t de ur0t de el, era <iul
contelui de GaloisC...
Mult2 %re9e, Bigorne r29ase ca =dro;it su; 'o%ara g0ndurilor care-i
a'2sau 9intea, i9'un0nd cu un gest t2cerea lui Malingre, care %oia s2
s<0reasc2 cu de=%2luirea 'lanului s2u. 6n s<0rit, 0i reg2si s0ngele rece. 4i
atunci o ne92surat2 curio=itate 0l cu'rinse... &e o <i %oind cu d0nsul )i9on
MalingreC... Era s2 a<le.
> Eti "ot2r0t s2 92 ascul/iC ur92 Malingre.
> Gor;ete?...
> Iat2 ce a9 or0nduit, ins'irat de Gillonne, de care /i-a9 s'us c2 e o ;un2
s<2tuitoare i 9-ar 0ntrece i 'e 9ine ca %iclenie. &u9 0/i s'unea9 la 0nce'ut,
s2 'resu'une9 o cli'2 c2 n-ai 0necat 'e co'ilul lui Galois i al Annei de
Dra9ans. )2 'resu'une9 c2 ai l2sat acest co'il 0n c2su/a '2r2sit2. )2
'resu'une9, 0n s<0rit, c2 acest co'il g2sit de Margentine este c"iar acela. Ar
re=ulta, deci, c2 st2'0nul t2u, Buridan, n-ar <i altul, dec0t c"iar <iul
9onseniorului conte de GaloisC
> E dre't. 4i 'e ur92?...
> Be ur92C... Ei ;ine, dac2 Galois ar a<la c2 <iul lui tr2iete, dac2 i s-ar da
'ro;a... i tu ar tre;ui s2-i dai acea 'ro;2...
1.+
Mic"el #$%aco
> Ei ;ineC ge9u Bigorne, ner2;d2tor.
> Ei ;ine,... cred c2 Galois ar da 9ul/i ;ani cui l-ar sc2'a de acel <iu?
Iat2... dar, =ic,... 'rice'iC... O 9ul/i9e de ;ani, o 9ul/i9e de aur...
> )e 'oate?... A'oiC...
)i9on Malingre o%2i un 9inut, ur92rind cu coada oc"iului 0n<2/iarea
as'r2 i sincer2 a lui Bigorne. Deodat2 el se a'lec2 s're el i-i o'tiD
> 3aide, Fancelot, n-ai a%ut %re9e s2 te ali'eti de st2'0nul t2u. Oare 0l
iu;eti 9ultC
> Be cineC... Be BuridanC...
> Da, 'e Buridan... 'e Eean Buridan, st2'0nul t2u.
> 6l ur2sc, =ise Bigorne, s<0rind 'a"arul de "idro9el. B2t2ios, as'ru,
slo;od la 90n2, 9i-a dis'l2cut de la 0nce'ut i a%ea9 de g0nd s2-l '2r2sesc.
> Nu tre;uie s2-l '2r2seti? =ise re'ede Malingre. Ne-a9 09;og2/it? )2 <ii
gata, Bigorne? Mai 0nt0i, o s2 tre;uiasc2 s2 s'ui c2 nu l-ai 0necat 'e co'il. Be
ur92, %o9 c2uta 09'reun2 9i1locul s2-l ucide9 ;inior 'e acel Buridan, 'e
care-l ur2ti. 6/i s'un c2 ne-a9 09;og2/it?
> Da, =ise Bigorne, tuind, > c2ci se 0neca > dar 'artea 9ea care o s2
<ieC
> Ti-a9 s'usD a treia 'arte din ce i-o9 s9ulge lui Galois?
> Ei ;ine, =ise Bigorne, eu %reau cu totul altce%a.
> 4i ce %reiC <2cu Malingre 9irat.
> Greau acel l2n/ior de argint i acel 9edalion, 'e care le-ai '2strat i
care, du'2 cu9 s'ui tu, are 0n el o u%i/2 de '2r de <e9eie. A9 i eu g0ndurile
9ele... Greau... ori asta, ori... ni9ic?
> Ne-a9 0n/eles? > r0n1i Malingre.
> Da, dar %reau l2n/iorul i 9edalionul nu 'e ur92, ci... 0nainte, adic2
acu9, 'e dat2...
> E lesne, re'et2 )i9on Malingre. Nu9aidec0t, dac2 %rei. Ur9ea=2-92 0n
)trada cea 9are a )<intei &aterina i /i le dau?...
3otelul contelui de Galois se a<la 0n strada cea 9are a )<intei &aterina P9ai
t0r=iu strada )<0ntul BaulQ, adic2 nu de'arte de 'oarta )<0ntului Anton, unde
cinci=eci i ase de ani, du'2 aceste 0nt09'l2ri, 9onseniorul Au;rAot, 're<ectul
Boli/iei Barisului, era s2 'un2 cea dint0i 'iatr2 a <ort2re/ei aceleia, care tre;uia
s2 se nu9easc2 9ai 0nt0i <ort2rea/a )<0ntului Anton, a'oi nu9ai 7Bastilia:.
Du'2 o or2, Fancelot Bigorne intra 0n st2'0nirea 9edalionului i-l str0ngea
cu drag la 'ie't.
&0t ate'tase 0n col/ul str2=ii )<0nta &aterina, Fancelot Bigorne se te9use
s2 %ad2 ieind din "otelul Galois un stol de =;iri, care s2-l atace. Dar )i9on
Malingre era de ;un2 credin/2D Fancelot Bigorne <u l2sat 0n 'ace.
1.I
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> Unde s2 ne 9ai 0nt0lni9, ca s2 ne 0n/elege9, de cele ce tre;uie s2 9ai
<ace9C > 0l 0ntre;2 Malingre, d0ndu-i 9edalionul.
> B2i,... la NoWl-Bicioare-)tr09;e? r2s'unse Bigorne, care a%ea de g0nd s2
nu 9ai 'un2 'iciorul 0n c0rciu9a din str. 8ire%ac"e...
Borni deci > la %ale > 'e strada )<intul Anton, strecur0ndu-se 'rin u9;ra
=idurilor, cuget0nd ad0nc la tot ceea ce au=ise. 6n s<0rit, l2s0nd g0ndurile la o
'arte, el trecu la alt2 ordine de idei r2s2rite dintr-o 0ngri1orare 9ai gra;nic2.
> 4i acu9, 0i =ise el, a1ung0nd 0n 'ia/a GrR%e. Unde a9 s2 92 culcC
&lo'inel 9-a dat a<ar2, a9enin/0ndu-92 cu 92tura... NoWl-Bicioare-)tr09;e
nu-9i d2 ni9ic 'e datorie... Nu-9i 9ai i=;utete ni9ic de c0nd s0nt o9 cinstit.
&u toate astea tre;uie s2 g2sesc un ad2'ost i... nu9aidec0t...
&u9 ;o9;2nea aa, din <und2tura unei case cu st0l'i, %reo cincis're=ece
arcai de 'a=2 se a=%0rlir2 asu'ra lui. 6ntr-o cli'2 <u de=ar9at i legat.
> (sta e Fancelot BigorneC 0ntre;2 o %oce.
> Da, do9nule 're<ect? r2s'unse un arca de la &"Otelet? 6l cunosc ;ine? E
un %ec"i client al nostru... Unde s2-l duce9C
> Fa &"Otelet? r2s'unse 're<ectul, Eean de Br$cA.
&0te%a 9inute 9ai t0r=iu,nenorocitul Bigorne era 0nc"is 0ntr-o carcer2, i
<oarte 0ntristat 9ur9ur2D
> 6n s<0rit, a9 g2sit un ad2'ost, 0n ate'tarea %enicei locuin/e, 'e care o
g2seti la ;olni/a <urcilor s'0n=ur2torii...
6n %re9ea asta, Eean de Br$cA alerga la Fu%ru, o;/inea audien/2 de la regin2
i-i %estea arestarea lui Fancelot Bigorne.
XXVII. N GROAZ
Du'2 cele ce se 0nt09'laser2 0n locuin/a gr2dinarului 90n2stirii )aint-
Ger9ain, ned0ndu-i sea9a de cele ce <ace, <ata o ur92 sus'us2. &eea ce i se
9ai 'utea 0nt09'la, nu 9ai a%ea nici o 0nse9n2tate, 0n <a/a 0ndoitei
09're1ur2ri, care-i '2rea de c2'etenie.
Mai 0nt0i Buridan era arestat. A'oi ea era <iica lui Enguerrand de MarignA.
&laude Fescot, negustorul ;la1in, era 'ri9ul 9inistru al regelui, era o9ul
urgisit de 'o'or i al c2rui nu9e nu-l au=ise niciodat2 'ronun/0ndu-se dec0t cu
scr0niri de ur2 0n2;uit2, ne'utincioas2, dar gro=a%2.
Fucru i 9ai gra%D era o9ul c2ruia Buridan 0i declarase un r2=;oi
0n%erunat.
69'reun0nd, cu9 a9 =ice, toate acele uri generale ca s-o concentre=e 0ntr-
1.,
Mic"el #$%aco
una singur2 i <2c0ndu-se 0ntru'2torul <uriei 'o'ulare. Fu't2 stranic2 ce nu se
'utea s<0ri dec0t 'rin stri%irea co9'lect2 a lui Buridan, logodnicul ei, al acelui
o9 'e care ea 0l adora. 4i =dro;irea 0nce'use, deoarece Buridan era arestat.
Ad9i/0nd c"iar c2 Buridan 'utea s2 ;iruiasc2,... ad9i/0nd c2 ar sc2'a de
toate ca'canele, de toate c"inurile i c2 ar s<0ri 'rin a-l =dro;i 'e MarignA,
;iata <at2 nu 'utea %edea c"iar 0n s<0ritul acesta dec0t o 'ricin2 i 9ai
te9einic2 a unei %enice des'2r/iri. Ar 9ai 'utea oare s2-i 09'2rt2easc2
iu;irea ei o9ului care ar <i 0n%ins 'e tat2l s2uC Oricare ar <i <ost ura ins'irat2
de 'ri9ul 9inistru, orice ar <i au=it s'un0ndu-se des're as'ri9ea, des're
l2co9ia lui, ea nu se si9/ea 0n stare s2-i conda9ne '2rintele 'e care-l tia ;un
i dr2g2stos <a/2 de d0nsa. 4i MArtille se r2=%r2ti la g0ndul c2 MarignA 'utea s2
9erite at0ta ur2.
&u "ot2r0re, cu su<letul 0ndr2=ne/ i si9'lu, cu ini9a-i sincer2 i generoas2,
ea lua 'artea tat2lui s2u, 'entru c2-i era '2rinte i a'oi, 'entru c2 nu ad9itea ca
o9ul acela, at0t de ;un <a/2 de ea, ar <i <ost 0ntr-ade%2r at0t de as'ru cu
ceilal/i... )e g2sea deci 0ncol/it2 de o c"inuitoare 0ndoial2D s2 renun/e la
Buridan, ori s2 renun/e la tat2l s2uC Aceste g0nduri o c"inuiau 'e MArtille, 'e
c0nd Ma;el > /in0nd-o de ;ra/ i sor;ind-o cu oc"ii ca 'e o 'rad2 sigur2, > o
t0ra gr2;it2 du'2 d0nsa. A1unser2 re'ede 0n Baris. MArtille 0i d2du sea9a c2
trecuser2 dou2 'oduri, a'oi intrar2 0ntr-o re/ea 0ntortoc"eat2 de str2=i, de unde
d2dur2 0ntr-un 9aidan 0ncon1urat de garduri %ii.
Acest loc era ci9itirul.
6n <a/2 le a'2ru o cl2dire solid2 i 9asi%2, care se 0n2l/a 0n dosul unui =id.
> A9 a1uns? 9ur9ur2 Ma;el.
6n =idul 09're19uitor era o u2. Ma;el o desc"ise. MArtille intr2 0ntr-o
curte, n2'2dit2 de iar;2 i ;2l2rii. Hu 09'ins2 0n cas2 i ua se 0nc"ise. Ma;el o
sui 'e o scar2 de 'iatr2 9uceg2it2 i a1unse 0n 0nc2'erea de sus a casei.
Intrar2 0ntr-o ca9er2 ciudat alc2tuit2, 'e care nici nu o lu2 0n sea92, at0t se
si9/ea de tul;urat2. O str2;2tu nu9ai, i la ur92 a1unse 0ntr-o odaie
d2r2'2nat2, dar destul de curat /inut2, unde era un 'at, scaune i o 9as2, 'e
care se g2seau or0nduite 9anuscrise %olu9inoase, legate 0n scoar/e de le9n,
0nc"ise cu lac2te.
MArtille 0i arunc2 oc"ii s're <ereastra =2;relit2 cu gratii de <ier.
> Asta e casa 9ea, o l29uri Ma;el. Aici e odaia 9ea, care %a <i a ta.
&asa aceea era cunoscut2 su; nu9ele de 7&asa cu sta<ii:. O s'ai92
su'ersti/ioas2 0ncon1ura locuin/a aceea, care n-a%ea ni9ic eNtraordinar.
Oa9enii din 9a"ala %2=user2 adeseori <erestrele de la eta1 lu9in0ndu-se
noa'tea, cu '0l'0iri ciudate. Au=iser2 =go9ote sus'ecte, care 'uteau <i %aietele
su<letelor c"inuite sau urletele ;leste9a/ilor. 6n 9intea oa9enilor si9'li toate
1.L
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
astea 'rindeau cu o 0nd2r2tnic2 cre=are, 9ai ales 'rin %ecin2tatea unui ci9itir.
Era greu s2 ad9i/i c2 9or/ii n-ar <i a%ut dorin/a s2 ias2 din 9or9intele lor,
deoarece i ei tr2iau o %ia/2 'osterioar2 acesteia.
Deci, era sigur c2, la anu9ite ceasuri, 9or/ii ieeau din '290nt i se
'li9;au. 6n%2lui/i 0n giulgiurile lor, i cu9, desigur, tre;uiau s2 <i a%ut ne%oie
s2 se 0nt0lneasc2, ca s2-i istoriseasc2 su<erin/ele, sau s2 or0nduiasc2 c"inurile
care le 'l2cea s2 le i9'un2 celor 0n %ia/2, aleseser2 acea locuin/2 singuratic2,
construit2, 'oate, anu9e 'entru ei, de %reun %r21itor sau %r21itoare, care a%eau
leg2turi cu lu9ea celor r2'osa/i i a necura/ilor.
Ast<el de idei erau tot at0t de r2s'0ndite, 'e %re9ea aceea, ca i 0n =iua de
a=i. MArtille le cunotea, ca to/i acei 0ntre care tr2ia, i, dac2 cine%a i-ar <i s'us
c2 locuin/a 0n care se a<la, era o cas2 cu sta<ii, ar <i g2sit acest lucru <oarte
natural.
> Iat2? 0nce'u Ma;el. Gei locui aici at0t c0t tre;urile 9ele nu 9-or c"e9a
0n alt2 'arte. Dar, c0nd %a tre;ui s2 ies, %oi <i ne%oit2 s2 te-nc"id. 4i te 're%in
c2, orice 0ncercare de <ug2 ar <i deart2?
&u toate c2 Ma;el %or;ea cu ;l0nde/e, cu%intele, sau 9ai ;ine, %ocea ei, o
u9'lea de nelinite 'e <at2.
> Nu te cunosc? 0ng0n2 ea, 'e c0nd dou2 lacri9i 0i 1ucau 0n oc"i, > nu 92
cunoti, i cu toate astea g"icesc c2 92 ur2ti. Bentru ceC &e /i-a9 <2cutC
> N-ai de ce s2 te te9i, co'ilo? Nu eti su; ocrotirea celui 9ai ;un tat2 ,
Enguerrand de MarignAC
> Da, sus'in2 MArtille, cutre9ur0ndu-se, tat2l 9eu se nu9ete Enguerrand
de MarignA?... i logodnicul 9eu se nu9ete Buridan...
> 4i a'oi, ur92 Ma;el, ai o 'rotectoare i 9ai 'uternic2 dec0t 'ri9ul
9inistruD 'e regina Margareta?
> ReginaC tres2ri <ata. ReginaC He9eia aceea care a %enit, 'e c0nd era9
0nc"is2 0n carcera de la 8e9'le, <2c0ndu-se c2 92 co9'2ti9ete i care a 'us
s2 92 conduc2 la 78urnul dracilor:C
> Ade%2rat c2 /i-e tea92 de regin2C... 9or92i Ma;el, care se a'ro'ie de
MArtille.
> Gai? )i9t c2-9i 'oart2 o du92nie gro=a%2? )i9t c2-9i 'reg2tete
nenorocirea i c2, 0n 90inile ei 'uternice, s0nt ca o ;iat2 '2s2ric2, 'e care st2
gata s-o sugru9e.
> Boate-i ade%2rat, =ise Ma;el cu un sur0s straniu. E cu 'utin/2 ca regina
s2 te urasc2. &u toate astea nu-/i 'oate <ace nici un r2u.
> Bentru ceC
Ma;el o lu2 'e <at2 de 90n2 i =iseD
> &u9 'oate o 9a92 s2 <ac2 %reun r2u co'ilului eiC
1.*
Mic"el #$%aco
MArtille si9/i c2 a9e/ete. 6n/elese c2 e 'rins2 ca 0ntr-o re/ea de 0nt09'l2ri
ciudate i gro=a%e, din care-i '2rea cu ne'utin/2 s2 se 'oat2 des<ace. Un <el de
s'ai92 9isterioas2 0i "ol;2 oc"ii. &u 90inile 09'reunate, ea 0ng0n2D
> &e s'ui, doa9n2C &e lucru groa=nic s'useiC
> #ic, strig2 Ma;el, care se a'lec2, asu'ra <etei ase9eni 0ngerului
'2catului, care-i 0ntinde ari'ile negre asu'ra %icti9ei is'2itoare. #ic, <eti/o,
c2 eti 'rada 9ea? &2, 'rin tine, a9 s-o <ac 'e regin2, s2 su<ere ce 9-a <2cut i
ea s2 '2ti9esc? Margareta de Bourgogne 9i-a ucis co'ilul? Au=iC 6n tine, %oi
ucide, la r0ndul 9eu, 'e <iica reginei, Margareta de Bourgogne?
Era noa'te ad0nc2, c0nd MArtille se dete't2. De c0t2 %re9e sta, oare, acolo,
0n <otoliul acela leinat2, 0n nesi9/ireC N-ar <i 'utut s2 s'un2. &u%intele lui
Ma;el o =guduiser2 gro=a%.
Hiica lui Enguerrand de MarignA? Hiica Margaretei de Bourgogne? A
reginei Hran/ei?
... Hruct ruinos al unei iu;iri ne92rturisite? O"? Acu9 'rice'ea <a/a
0ntunecat2 i sc0r;a ;unului &laude Fescot, c0nd 0l ruga, uneoriD
> 8at2, %or;ete-9i de 9a9a?
Brice'ea de ce 0ntorcea ca'ul i de ce se stecurau %or;e tainice dintre
;u=ele lui 'alide, ase92n2toare unor ;leste9e.
MArtille se cutre9ur2 de s'ai92.
6ncotro s2-i 0ndre'te g0ndulC Unde s2-i g2seasc2 alinarea =;uciu9urilorC
Hiic2 de regin2,... <iica o9ului celui 9ai 'uternic din regat,... era > totui
> singur2, 'rad2 tuturor ca'riciilor urii,... ca un ;iet <ir de 'ai, 'urtat de colo
'0n2 colo, 'e %alurile 0nt09'l2rii...
&a o cul9e a nenorocirii, ea era 0n 90inile unei <e9ei care ur92rea
neo%2itoare o r2=;unare a9arnic2. A1unsese instru9entul celei 9ai sc0r;oase
necunoscute.
4i, ca Ma;el s2 se r2=;une 'e regin2, 9a9a ei, tre;uia s2 9oar2 eaC...
Ast<el erau g0ndurile 0ngro=itoare de=n2d21duite ce se 'erindau 0ntr-o goan2
%i1elioas2 'rin 9intea tinerei, care se =;2tea 0n <otoliu. Era noa'te. Noa'te
ad0nc2. U9;re t2cute o 0n%2luiau de groa=2. )i9/ea c2 0ng"ea/2...
)e scul2 cu greu, g0ndindu-se s2 se duc2 '0n2 la 'at i s2 se culce... &el
'u/in, acolo ar <i 'utut s2-i ascund2 ca'ul su; 'la'u92 i ar <i 0ncercat s2 nu
se 9ai g0ndeasc2... s2 se ad0nceasc2 din nou, 0n acel lein, din care-i '2rea
gro=a% de r2u c2 se sculase.
6n ti9' ce se scula, i se '2ru c2 aude o %oce care rostea cu%inte 0n2;uite.
MArtille tres2ri. De unde %eneau %or;ele aceleC &e se <2cuse <e9eia care o
a9enin/ase cu 9oartea, dest2inuindu-i nu9ele 9a9ei saleC...
&u9 si9/urile 0nce'user2 s2 i se dete'te unul c0te unul, ea ;2g2 de sea92
1..
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
c2 ua, care lega odaia ei cu cea %ecin2, era cr2'at2.
I se '2ru c2 oa'tele %eneau din odaia al2turat2. 6n acelai ti9' cu
=go9otul 0n2;uit i 9onoton al glasului, care 9or92ia ce%a, ca o rug2ciune
sau ca nite ;leste9e, o d0r2 de lu9in2 sla;2 se strecura '0n2 la ea.
8re9ur0nd, 09'ins2 de o 'ornire nest2'init2, care nu era curio=itatea, ci
acea nelinite gro=a%2, 'e care o 'roduce 'ustiul, ea se 0ndre't2 s're u2 i
<ur2 cu 'ri%ire re'ede cu'rinsul ciudat al ca9erei.
6nc2'erea aceea era 9are, '2trat2, 'a%at2 cu les'e=i 9ari, i r2u ae=ate, cu
un ta%an alc2tuit dintr-o ;olt2, 09'2r/it2 0n 'atru@ <iecare din acele ;ol/i 9ai
9ici care 'orneau din col/uri se 0n2l/au s're centru i acolo se 09;ucau 0ntr-o
ro=acee 0n 9i1locul c2reia era scris un cu%0nt, s2'at 0n 'iatr2. H2r2 0ndoial2, o
%or;2 ca;alistic2 ce '2rea c2 st2'0nete aceast2 unitate. 6n <elul acesta ca9era
'2rea 09'2r/it2 0n 'atru.
)u; una din ele se 0ntindea o %atr2 i9ens2 0n care ardea <ocul, i 'e care
<ier;eau a'te-o't cl2diri de di<erite 92ri9i, de unde sc2'au <elurite 9ires9e.
)u; a doua se a<la o 9as2 9are, de le9n de a;anos. Be 9as2 =2ceau c0te%a
9anuscrise ale c2ror 'agini erau des'2r/ite cu 'anglici roii, la 9arginea
c2rora at0rnau 9edalii care re'roduceau acelai cu%0nt, s2'at 0n <loarea
central2 a ta%anului. 6n dosul 9anuscriselor se a<la o cruce de le9n negru, cu
un &"rist de argint 'e ea. 4i deasu'ra cruci<iNului se ar2ta o ;u<ni/2 cu ari'ile
0ntinse, 'rinse 0n cuie, ciudat2 to%2r2ie a religiei cu uneltirile socotite dre't
in<ernale.
)u; a treia ;olt2, erau or0nduie 'e nite eta1ere, sticle de di<erite <or9e i
92ri9i 'line cu <elurite lic"ide.
6n s<0rit, su; ;olta a 'atra, ag2/ate cu r0nduial2, 0n cuie, at0rnau
92nunc"iuri de ier;uri uscate.
Aadar, 0n acest ca;inet de lucru se %edeau c2r/ile, sau, 9ai cur0nd
9anuscrisele, care cu'rindeau tiin/a 9isterioas2 a 9agiei i <or9ule de
%r21itorie, ier;uri tre;uitoare 'entru <a;ricarea eliNirurilor destinate s2 <ie
a9estecate 0n cine tie ce ;2uturi, i, 0n <ine, la;oratorul, adic2 cu'torul.
MArtille cu'rinse acest a9estec <antastic, dintr-o oc"ire,... <2r2 s2 'ricea'2
0nse9n2tatea eNact2 a celor ce %edea, toc9ai ea, care <usese acu=at2 de
%r21itorie. 4i 9ur9ur2, cu groa=2D
> )unt la o %r21itoare?
6n cli'a aceea, uit2 a9enin/2rile lui Ma;el i dest2inuirile ei =dro;itoare@
uit2 c2 tat2l ei se nu9ea Enguerrand de MarignA, i 9a9a sa Margareta de
Bourgogne. Uitase tot?...
6nle9nit2 de groa=a celor ce se s2%0eau su; oc"ii ei, sta ne9icat2,
r2su<l0nd greu, ne<iind 0n stare s2 <ug2, ate't0nd > 0n <iecare 9o9ent > s2
1.
Mic"el #$%aco
%ad2 a'2r0nd s'ectrele, 'e care > <2r2 0ndoial2 > Ma;el 0i c"e9a.
6n 'icioare, 0n <a/a cu'torului, care '0l'0ia de <l2c2ri ,Ma;el sta cu s'atele la
ea, a'lecat2 asu'ra oalelor care <ier;eau, cu o 90n2 0ntins2 s're 9anuscrisele
desc"ise 'e 9asa de a;anos.
Ea 0ng0n2 cu%intele dintre care unele a1ungeau la MArtille, care o asculta
0ns'2i90ntat2.
> 6n noa'tea asta > ;o9;2ni <e9eia > 0n noa'tea asta 9isterioas2, c0nd,
0n ci9itirul a'ro'iat, cei %ii %or intra 0n contact cu 9or/ii, %2 in%oc, %2 c"e9
s'irite ale singurei tiin/e, inteligen/i s'irituali=ate, singure care s0nte/i 0n stare
s2 da/i 'uteri acestor ier;uri, care 'ute/i trans<or9a aceast2 a'2 s'urcat2 0n
licoare 9agic2.Dac2 ade%2r rostesc c2r/ile, dac2 eliNirul dragostei nu e o
9inciun2, dac2 a9 citit ;ine i a9 'ronun/at ;ine cu%intele tainice,... aceast2
%ra12 tre;uie s2 i=;uteasc2 0n noa'tea asta... 'rielnic2 o'erei eNtrau9ane,
deoarece 9or/ii %or iei din 9or9inte...
8re9ur0nd, ca sugru9at2 de o 0ngri1orare de nedescris, MArtille asculta,
<2r2 s2 'ricea'2. )i9/ea c2 o 0n%2luie neguri de ne;unie. 6i %enea s2 intre, 'e
neate'tate, 0n la;orator, s-o 0n<runte 'e %r21itoare, s2 r2stoarne %asele, s2
s'arg2 sticlele?... Groa=a o st2'0nea.
6n 9inutul acela o lu9in2 roie, 'uternic2, str2<ulgera odaia. O tres2rire
ner%oas2 o =gudui. )e 0ntoarse, 'e dat2, i %2=u c2 lu9ina aceea, cu r2s<r0ngeri
<antastice, %enea de la <ereastra ei...
Oare ce se 'etrecea a<ar2, 'e c0nd 0n2untru Ma;el lucra la acea %ra12
dr2ceasc2. &urio=itatea ne0n<r0nat2 care o 09'insese 'e MArtille s're u2, o
0ndre't2 acu9 s're <ereastr2.
Ridic2 o;lonul i 90inile i se 0ncletar2 de drugii <erestrei, c2ci si9/ea c2 o
s2 se 'r2;ueasc2. Atunci, trec0nd de la o groa=2 la alta, si9/ind alte s'ai9e
lu0nd locul celor de la 0nce'ut, iat2 ce %2=uD
Hereastra da 0n ci9itirul 7Ne%ino%a/ilor:. 6n acel ci9itir, se =2rea o 9are
9ul/i9e adunat2 09're1urul unor tor/i de r2in2, 0n<i'te 0n '290nt. Mul/i9e
ciudat2, ase92n2toare 0nc"i'uirii unei 9in/i 0n delir, toat2 su<larea aceea,
adunat2 acolo, scotea strig2te nel29urite, %aiete, 'l0nsete <urioase sau
de=n2d21duite...
ErauD c2lug2ri, 9eseriai, regi, e'isco'i,9edici, l2utari, cardinali, <e9ei,
regine, ;urg"e=e, <e9ei 'ierdute,... cu to/ii 09;r2/ia/i 0n str0nsori '2ti9ae,
=;ier0nd... laolalt2, ne;unete, 0n 0ntunericul no'/ii, 0n2l/0ndu-se, des'2r/indu-
se, 09;r2/i0ndu-se iar, i, la ur92, 0n%0rtindu-se 0n 1urul unui ;utoi, ae=at
l0ng2 un 9or90nt gol?...
Be ;utoiul acela sta un sc"elet 0n%2luit 0ntr-o 9antie uria2, neagr2, > un
sc"elet al c2rui ca' nu9ai se =2rea, cu un =09;et 0n<ior2tor... R0n1etul lui
1-
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
;iruia de urletele dis'erate ale 9ul/i9ii. &0nta dintr-o %ioar2, un c0ntec de 1oc
%ioi, uurel, ca un c0ntec de nunt2,... o 9u=ic2 'l2cut2 i nai%2, care '2rea cu
at0t 9ai 1alnic2, 9ai cutre9ur2toare 0ntr-un ast<el de 9o9ent, 0n locul acela, 0n
09're1ur2rile acelea 0n<ior2toare...
F0ng2 ;utoi, un alt sc"elet dra'at 0ntr-o roc"ie larg2, roie, /inea 0n 90n2 o
secer2 uria2. 4i, cu secerea aceea, Moartea secera '0lcurile care-i %eneau la
0nde90n2, iar secera aceea stranic2 se 0n%0rtea <2r2 de odi"n2.
Fa <iecare lo%itur2, doi-trei din cei din 'rea192 c2deau i se rostogoleau 0n
s'as9uri, 'recu9 9ai t0r=iu, 'este c0te%a secole le <u dat s2 se rostogoleasc2
s'as9odicii de la )aint-Mic"el. Dar, ceea ce 'ro;a c2 9ul/i9ea aceea de
ne;uni a%eau o ad0nc2 cunotin/2 de %ia/2 era c2, toate gru'urile de 'e
dru9urile 9ai 9ult sau 9ai 'u/in l2turalnice, erau ne%oite s2 treac2 'e l0ng2
gro=a%a secer2. Gru'urile acelea se =;2teau ne%roind s2 se lase t0r0/i s're
;utoi. 4i, 0n acelai ti9', se gr2;eau totui s2 se 0ndre'te 0ntr-acolo...
Ti'ete de <urie, 0n1ur2turi gro=a%e, ;leste9e, "o"ote de 'l0ns, 'orneau din
9i1locul 9ul/i9ii aceleia 0n delir. 4i 1ocul ur9a... )e 9ucau, se =g0riau unii
'e al/ii, 0i =9ulgeau '2rul, s0ngele curgea > s0nge ade%2rat > i %ioara
dr2ceasc2 0i ur9a c0ntecul uurel, ironic, t0nguios i, totodat2, at0t de
gro=a%,... 'e c0nd secerea-i cu o 9icare rit9ic2 rete=a 0ntr-una, ca i cu9 ar <i
<ost acolo de la 0nce'utul lu9ii,... ca i cu9 ar <i tre;uit s2 r290n2 acolo '0n2
la s<0ritul %eacurilor. Mut2 de s'ai92, 0ng"e/at2 de groa=2, cu 90nile
0ncletate 'e gratiile <erestrei, MArtille 0l %2=u 'e rege s9ulg0ndu-i cu <urie
coroana i arunc0nd-o 0n groa'a goal2, a'oi se rostogoli i el 0n2untru.
> Iertare, urla un cardinal. Geniturile 0nc2 'e un an, o 9oarte? i te ur9e=?
O lo%itur2 de secer2, i cardinalul se 'r2;ui i el.
> Fas2-92 s2 tr2iesc? > strig2 o des<r0nat2. A9antul 9eu 9i-a <2g2duit o
roc"ie %erde. Fas2-92 s2-9i 'un, cel 'u/in odat2, roc"ia 9ea %erde?...
> )unt 'rea t0n2r2 i 'rea <ru9oas2? urla regina...
> Moarte ne9iloas2, striga a9enin/2tor,un c2lug2r >las2-92 s2 92
'oc2iesc de toate '2catele <2cute?...
4i, din corul acela ne;unesc se 09'letea un <el 9elodie de groa=nic2
0ngri1orare, aceeai rug29inte urlat2, =;ierat2, /i'at2, %2itat2.
> )2 tr2i9? )2 9ai tr2i9? 6nc2 o cli'2 de %ia/2? )2 tr2i9?... Fas2-ne s2
tr2i9?...
6n %re9e ce sc"eletul in<ernalului l2utar, din %0r<ul ;utoiului, conducea
dansul, c2ruia ni9eni nu i se 'utea 09'otri%i > iar 9oartea ne'2s2toare, 9ut2,
cu %enicul ei r0n1et ne'2s2tor, secera, secera, 0ntr-una, <2r2 s2 se uite 92car
cine c2dea su; lo%iturile ei.
Deodat2, un coco tr09;i/2.
11
Mic"el #$%aco
Un urlet 0ns'2i90nt2tor, un a9estec 'uternic i gro=a% de %oci, clocoti 0n
ci9itir... )c"eletul s2ri de 'e ;utoi i 'ieri,... Moartea <ugi i ea cu secera-i la
su;/ioar2,... 9or/ii do;or0/i se ridicar2 i 'ornir2, care 0ncotro, cu "o"ote
ascu/ite de r0s, gru'urile se-9'r2tiar2 0n <ug2, lo%indu-se, 09;r0ncindu-se,... i
deodat2, tor/ele se stinser2, iar t2cerea i 0ntunericul 0i reluar2 0n st2'0nire
ogorul lor?
6nle9nit2 de groa=2, MArtille se trase 0na'oi, ne9aig0ndindu-se la altce%a
dec0t... s2 <ug2?... )2 <ug2 de locurile acestea de nes'us2 groa=2. Dar, undeC
Unde s2 se duc2C... Acolo? o"? acolo? 0n odaia de al2turi, era o <iin/2 tr2itoare
l0ng2 care se 'utea re<ugia. He9eia aceea o a9enin/ase, 0ns2,... o c"inuise...
Era %r21itoare, i > totui > era o <iin/2 %ie? &l2tin0ndu-se, MArtille se
0ndre't2 s're u2, gata s2 intre,... s2 se roageD
> O9oar2-92, dac2 %rei, dar las2-92 l0ng2 du9neata, ocrotete-92
09'otri%a s'ai9ei?...
6n cli'a c0nd a1unsese la u2, ea se o'ri 0ns'2i90ntat2 din nou de o alt<el de
tea92 dec0t cele resi9/ite '0n2 atunci.
6n 9o9entul acela, Ma;el o'tea ce%a care a1unsese '0n2 la urec"ea ei.
4i Ma;el =iceaD
> Iat2 cu ce %ei ucide 'e Buridan, o regina 9ea? Gei a%ea eliNirul
dragostei, 'e care o s2 i-l torni singur2?...
MArtille se cutre9ur2. &u toate astea, dragostea e aa de 'uternic2 0ntr-o
ini92 sincer2, 0nc0t 0n cli'a aceea, <ata uit2 de <ric2. 6ntunericul, t2cerea,
lu9ina care se stingea 'e %atra %r21itoarei, %0rte1ul dansului 9aca;ru,... toate
'ierir2 din g0ndul ei. 6n ea nu 9ai tr2ia dec0t g0ndulD
> Gor s2-l o9oare 'e Buridan?...
6nt2rit2 de o %oin/2 co%0rtioare de a nu <ace %reun =go9ot, i a se da 'e
<a/2, c2ci tre;uia s2 sca'e 'e Buridan, ea se ascunse, ur92rindu-i 9ic2rile i o
%2=u 'e Ma;el ridic0nd o sticl2, 'lin2 cu un lic"id li9'ede, ca a'a i o %2=u 'e
Ma;el ridic0nd o sticl2, care tre;uia s2-l r2'un2 'e Buridan. O eN'resie de
90ndrie i de triu9< ilu9in2 tr2s2turile 09;2tr0nite ale acestei <e9ei i le d2dea
o <ru9use/e 0ntunecat2.
Ma;el /inea sticla 0n 90na drea't2, 0n dre'tul oc"ilor, i 0nce'u s2-l 0n%0rt2
0ncet, ca i cu9 i-ar <i ad9irat 'er<ecta li9'e=i9e.
> EliNirul de dragoste? o'ti ea.
Atunci, cu un <el de 0ngri1ire religioas2, duse sticla 'e 9asa cu 9anuscrise
i o ae=2 l0ng2 cruce, la 'icioarele cruci<iNului...
> 8rei ore? > =ise ea a'roa'e tare. 8rei ore tre;uie s2 stai su; 0nr0urirea
direct2 a aceluia care 'oate tot... Aa s'un c2r/ile. 4i c2r/ile nu 9int. 6n/ele'/ii
&"ald$ei, ai Indiei i ai Egi'tului, care au scris des're aceste 9istere i ne-au
1!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
trans9is secretul lor, nu 'ot s2 ne <i 0nelat, nici s2 se <i 0nelat 'e ei. Acest
eleNir 0i %a <ace e<ectul... 4i, 0n orice ca=, dac2 nu %a 'ricinui <a'tul ate'tat,
%a a%ea un dar,... %a ucide?
A'oi, se duse '0n2 la ra<turi, lu2 o sticlu/2 i turn2 c0te%a 'ic2turi din
con/inutul ei 0n sticla 0n care scli'2cea eliNirul a9orului. Fic"idul se tur;ur2
c0te%a 9inute@ un nor al;uriu se 0n%0rti 0n sticla 0n care Ma;el o cerceta cu
;2gare de sea92. A'oi a'a 0i relu2 li9'e=i9ea-i de cirstal.
> Ma duc s2 %2d 'e... <iica Margaretei? gr2i atunci Ma;el, sur0=0nd.
)e 0ndre't2 s're odaia MArtillei i %2=u c2 ua era 0ntredesc"is2.
> &u9 a9 'utut uita s-o 0nc"idC ;o9;2ni <e9eia, cutre9ur0ndu-se. Dac2
<ata o <i sur'rins secretul 9eu, %a 9uri 0ndat2?
Dintr-o s2ritur2, <u 0n cealalt2 odaie i, la lu9ina care %enea din la;orator,
o =2ri 'e MArtille 0n <otoliul ei, tot aa 'recu9 o l2sase...
> Din <ericire 'entru ea? se g0ndi Ma;el care r2su<l2 i se a'ro'ie de
MArtille. Doar9e? =ise ea a'lec0ndu-se, sau, 9ai ;ine, e tot leinat2...
Hru9oas2 co'il2?... Fa ur9a ur9ei, ce e ea de %in2C... &u at0t 9ai rau? O"? &u
at0t 9ai r2u? De 9ine cui i-a <ost 9il2C 8re;uie s2 'l0ngi i tu, Margareta?... Ea
doar9e?...H2r2 0ndoial2 nu se %a dete'ta c0te%a ore. )o9nul, care ur9ea=2
leinurilor 'ro%ocate de dureri ,este lung i ad0nc... Fe tiu eu?... De ce n-a
'ro<ita de so9nul eiC A9 s2 92 0ntorc, cel 'u/in 'este un ceas... Da, tre;uie s2
'ro<it ?
Re'ede i <2r2 =go9ot, Ma;el str2;2tu la;oratorul, se co;or0 i iei din
locuin/a cu sta<ii...
Du'2 un ceas , cu9 =ise ea, se 0na'oiase i g2sise 'e MArtille 0n acelai loc
i 0n aceeai 'o=i/ie, ca la 'lecare.
XXVIII. TEMNIA MISTERIOAS
8re;uie s2 ne 0ntoarce9 la Buridan 'e care l-a9 l2sat 'ri=onier 0n
90n2stirea de la )aint-Ger9ain-des-Br$s. 80n2rul i cei doi to%ar2i 9asca/i i
t2cu/i, <useser2 0nc"ii 0ntr-o ca9er2 a 90n2stirii, al2turi de %or;itor > ca9er2
;ine <erecat2, cu o u2 =dra%2n2 i <2r2 <erestre. Huseser2 at0t de tare lega/i,
0nc0t nu-i 'uteau 9ica nici 90inile, nici 'icioarele.
Du'2 dou2 ore, 'ri=onierii 'ri9ir2 %i=ita scurt2 a unui o9, care intr2
=ic0ndD
> Bun2 =iua seniorilor. G2 'lictisi/i, nu-i aa, 0n locuin/a acestor c2lug2ri
0ndr2ci/iC Brice'? Dar, r2;dare? 6ndat2 o s2 a%e9 onoarea s2 %2 o<eri9 o
locuin/2 de9n2 de d-%oastr2.
1+
Mic"el #$%aco
> )tragildo? 9or92i Buridan, 0n el 0nsui.
> Bine, ;ine, <oarte ;ine? ur92 )tragildo, care nici nu se 9ai ocu'a de
'ri=onieri. 8ot e ;ine 0nc"is. O e%adare nu e cu 'utin/2?... Ber<ect?... Fa
re%edere, scu9'i 'rieteni?...
#iua se scurse cu 0ncetineala cunoscut2 tuturor acelora care tiu ce
0nsea9n2 i=olarea <or/at2... =ilele a9are de 0nc"isoare. 4i 0nc2 s2 <ii li'sit de
li;ertate, e o su<erin/2 uoar2 'entru un su<let 90ndru, 0ntre;0ndu-teD ce <ac
<iin/ele care-/i s0nt scu9'eC... c0nd g0ndurile-l duc 'e 'ri=onier 'e ari'ile lor
ar=2toare, s're acei care su<er2 de li'sa lui,..., c0nd 're%ede nenorocirile care
au s2-i lo%easc2,... c0nd 0i =ic c2 e tot at0t de ne'utincios ca i o 'iatr2, ca s2-i
a'ere, atunci su<letul 0nce'e s2 0ndure '2ti9iri cu at0t 9ai gro=a%e cu c0t le e
cu ne'utin/2 s2 le 're%ad2 s<iritul.
Acest su'liciu 0l su<eri Buridan toat2 =iua aceea, care-i '2ru aa de lung2 ?
Era > 0ns2 > un su<let cura1os i <atalist. &u oc"ii <ici i 0nd0r1i/i, cu <runtea
0ncruntat2, e=u 0ntins 0n col/ul lui, <2r2 un gea92t, <2r2 un 9ur9ur. 82cerea-i
<u res'ectat2 de 'rieteni, care, <2r2 0ndoial2, a%eau i ei 'rea 9ulte de g0ndit,
ca s2 9ai ai;2 ti9' s2-i treac2 %re9ea cu discursuri i %2ic2reli.
)e 0nser2, > a'oi se l2s2 o noa'te ad0nc2. Bri=onierii nu au=eau alt =go9ot
dec0t ;2l2ng2nitul clo'otelor, care 0i c"e9au 'e c2lug2ri <ie la 9unca de 'e
c09', la rug2ciune, ori la 9as2.
Butea s2 <ie ora =ece, c0nd ua se desc"ise, i odaia 're<2cut2 0n 0nc"isoare
<u lu9inat2 de '0l'0irile sla;e ale unui <elinar.
Buridan 0i ridic2 ca'ul i-l =2ri 'e )tragildo.
> ENecutorul o'erelor Margaretei, se g0ndi el, e 0ns2rcinat s2 ne 'oarte de
gri12. Unde o s2 ne duc2 > oare > de9onul 2staC O s2 %ede9?... Mi=era;ilul
2sta nu tre;uie s2 'rind2 'e c"i'ul 9eu, nici tea92, nici 0ntristare... 4i, orice-ar
=ice, orice-ar <ace, el i cu al lui, 0i %oi 'ri%i nu9ai 0n <a/2.
&a i cu9 ar <i %rut s2 r2s'und2 c"iar acelui g0nd, )tragildo se a'ro'ie de
Buridan cu ;u=ele 'ornite 0ntr-o str09;2tur2 ironic2 i ciudat2, i-i ar2t2 o
leg2tur2 de 92tase, cu care 0i leg2 oc"ii.
> Iat2, ca s2 'o/i %edea 9ai ;ine, onoratul 9eu do9n? r0n1i, ;at1ocoritor,
;anditul.
> &u oc"ii lega/i ori nu > =ise Buridan > tot a9 s2 %2d 0n su<letul t2u?
> Ei ai? 4i ce %e=i, st2'0neC
> 6n 9inutul 2sta c"iar, i cu toate c2 s0nt 0n lan/uri... %2d c2 /i-e <ric2 de
9ine, '2c2tosule? Finitete-te, 0ns2, c2ci n-a9 s2 te 9uc de tea92 s2 nu
tur;e=?
> 3aide, 'orni/i? 'orunci )tragildo, cu glasul t2ios.
6nainte de a <i <ost or;it ast<el, Buridan a%usese %re9e s2 %ad2 c2 to%ar2ii
1I
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
s2i erau lega/i, la <el.
> )2 le lu29 92tileC 0ntre;ase unul dintre =;irii, care legau oc"ii
celorlal/i doi.
> 3aida, de? 'u<ni )tragildo. Bentru ceC &a s2 %ede9 nite c"i'uri de
"ai9analeC Nu 9erit2? Ne e destul acel al 1u'0nului Buridan, i, la adic2, ne
s'une destul i 'entru ale celor doi.
Buridan 'rinse =go9otul 'ailor tro'otind 'rin odaie@ a'oi se si9/i luat 'e
sus, dus i ae=at 'e ce%a care tre;uia s2 <i <ost un car, care 'orni 0ndat2. Unde
9ergeauC De a;ia-i 'uteau 0nc"i'ui.
Du'2 9ersul dre't, sau o;lic al c2ru/ei, Buridan 0ncerc2 s2 g"iceasc2
dru9ul ur9at, s2 reconstituie distan/a str2;2tut2.
Dar 'oate toc9ai de asta se te9user2 i 'a=nicii, c2ci =ig=agurile c2ru/ei
<ur2 nu9eroase, i lui Buridan i se '2ru c"iar c2 se 0ntoarce de dou2-trei ori,
'rin acelai loc.
6n cur0nd tre;ui s2 renun/e la 0ncercarea 'e care o <2cea. Fa ce ;un, s2
recunosc dru9ulC A1ungea, <atal, la o te9ni/2 i ni9ic nu sea92n2 9ai ;ine...
ca o 0nc"isoare cu alta.
Du'2 o curs2, 'e care Buridan o socoti de a'roa'e dou2 ore, ceea ce ar <i
<2cut ca, 9erg0nd la 'as, c2ru/a s2 <i str2;2tut Barisul 0n toat2 lungi9ea lui, 0n
s<0rit se o'rir2.
Buridan se si9/i din nou ridicat i dus 'e sus. A'oi au=i 0nc"i=indu-se o
'oart2 grea i 'rice'u, du'2 aerul 9ai greu, care 0nce'use s2-l 0n2;ue cu
9ie=9ele lui 9uceg2ite, c2-l co;orau 0ntr-o te9ni/2 su; '290nt.
Hu ae=at 'e ce%a, care tre;uia s2 <i <ost o les'ede de 'iatr2. Deodat2, si9/i
t2indu-i-se <r0ng"iile, care-i legau 90inile. Ate't2 'u/in.
Au=i o u2 0nc"i=0ndu-se@... acela care-i de=legase 90inile, nu 0ndr2=nise s2-
i des<ac2 i 'icioarele i s2-i de=lege leg2tura de la oc"i. )tragildo <ugise
0nainte ca t0n2rul s2 <i 'utut s2ri asu'ra lui.
&u 90inile li;ere, Buridan 0nce'u s2-i scoat2 leg2tura de la oc"i, a'oi
des<2cu s<orile care-i str0ngeau gle=nele i se scul2 0n 'icioare, r2su<l0nd ad0nc.
Era 0ntr-un <el de sal2 destul de 9are, dar <2r2 alt<el de <erestre dec0t o
r2su<l2toare cu gratii, deasu'ra uii, singura 'rin care aerul 'utea str2;ate 0n
sala aceea de te9ni/2.
6nc2'erea era lu9inata de o <2clie de cear2 de care 'e %re9ea aceea se
0ntre;uin/au doar 0n casele ;ogate, > lu90narea de seu <iind a'ana1ul caselor
cu %enituri 9i1locii, > iar c0t des're 'o'or, se lu9ina cu tor/e de r2in2,...
ra9uri de ;rad <r0nte din co'ac, sau > i 9ai si9'lu > <lac2ra de 'e %atr2 le
ser%ea de lu9in2tor. Era i la9'a, de <a't, candela, un %as oarecare 0n care se
9uia un <itil 0n untdele9n dar... i untdele9nul era scu9'.
1,
Mic"el #$%aco
> O"? o"? =09;i Buridan, s0nt tratat ca un ;oier 9are?... E 'entru 'ri9a
oar2 0n %ia/a 9ea. A tre;uit s2 intru 0n 'uc2rie, ca s2 cunosc i eu ;og2/ia?...
8e9ni/a 'e care o cerceta cu o 'ri%ire curioas2, n-a%ea ni9ic din cale a<ar2
de 0ns'2i90nt2tor. Era o ca9er2 din su;sol, cu ta%anul ;oltit, sus/inut de
coloane su;/iri i elegante > dar, cu toate astea,... tot te9ni/2 era.
Buridan 9ai %2=u > nu <2r2 ui9ire > c2 0nc2'erea cu'rindea trei 'aturi 0n
loc de ;ra/ul de 'aie, 'e care se ate'ta s2-l =2reasc2.
4i nu 'utu s2-i re/in2 o eNcla9a/ie c0nd, 0n locul oalei cu a'2 i '0inea
neagr2 deasu'ra, 0n 9i1locul te9ni/ei , %2=u o 9as2 0nc2rcat2 cu 90nc2ruri...
Masa era 'us2 ca 'entru oas'e/i, 'e care-i ate'tau trei scaune. Atunci,
dintr-o arunc2tur2 de oc"i, Buridan <2cu 0ncon1urul 0nc"isorii i 0ntr-un col/
=2ri 'e cei doi to%ar2i ai lui tot lega/i i cu tot cu oc"ii aco'eri/i. )e gr2;i s2-i
des<ac2 din leg2turile lor.
&ei doi 'ri=onieri 0i scoaser2 92tile i <igura 9elancolic2 a lui B"ili''e
dJAulnaA a'2ru 0n acelai ti9' cu <igura =2'2cit2 i roco%an2 a <ratelui s2u,
Gautier dJAulnaA.
> Drace? strig2 Gautier, 0ntin=0ndu-se, dar... unde o9 <iC
> &ine tieC <2cu Buridan, 0n2l/0nd din u9eri.
> Be dru9ul 9or/ii? ge9u B"ili''e.
&ei trei oa9eni se cutre9urar2. Era ne0ndoios, c2, oricare ar <i <ost locul
unde se a<lau, n-or s2 9ai ias2... dec0t ca s2 <ie dui la su'liciu. H2cuser2
r2scoal2,... ceea ce nu era 'u/in? H2cuser2 act de nesu'unere 0n <a/a ar9atelor
regale, i ce era i 9ai gra% 0l a9enin/aser2 i atacaser2 cu ar9ele 'e
Enguerrand de MarignA.
6n s<0rit... erau 0n 90inile reginei.
> Bentru r2scoal2D s'0n=ur2toarea ? =ise B"ili''e.
> Bentru nesu'unereD desc2'2/0narea 'rin securea c2l2ului? ge9u Buridan.
> Bentru a9enin/2rile <2cute 'ri9ului 9inistruD t2ierea 90nilor? o<t2
Gautier.
> Ast<el c2...nu ne 9ai r290ne ni9ic 'entru regin2? ad2ug2 Buridan,
'u<nind de r0s.
B"ili''e 0ng2l;eni. Ori de c0te ori se %or;ea de Margareta, si9/ea o
=%0cnire dureroas2 a ini9ii...
> Ei? > ur92 Gautier, dac2 sunte9 'e dru9ul 9or/ii, du'2 cu9 'retin=i
tu, B"ili''e, tre;uie s2 recunoate9 c2 sunte9 introdui 'e el 'rin... 'r0n=uri
<oarte 'otri%ite. )e 'are c2 n-o s2 9uri9 de <oa9e... nici de sete? > ad2ug2 el,
92sur0nd greutatea unui co. Be %ia/a 9ea? > orice %a <i... s2 90nc29? M0ine,
cu9 s'unea un oarecare F$onidas, a c2rei istorie 9i-a <ost 'o%estit2, %o9 lua,
'oate, 9asa cu Bluton?
1L
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
6n <a/a acestor ade%2ruri, cei trei 'rieteni se ae=ar2 la 9as2.
&u toate g0ndurile lui 90"nite, Buridan era gro=a% de <l290nd, <iindc2
'ostise toat2 =iua, aa c2 90nc2 c0t doi i ;2u c0t 'atru...
Gautier, tot 'e at0t de "29esit ca i el, i care n-a%ea ni9ic 'e ini92, 90nc2
c0t trei i ;2u c0t cinci.
)ingur B"ili''e <run=ui 'u/in din 90ncare i ;2u i 9ai 'u/in. Natural, 0n
ti9'ul 9esei, %or;ir2 des're 0nt09'l2rile =ilei, des're %ictoria de<initi%2 a lui
MarignA i, 9ai ales des're ciudata 0nt09'lare, at0t de ne're%2=ut2D
Enguerrand de MarignA s2 <ie tat2l MArtillei?.... 6n s<0rit, 0i sc"i9;ar2 0ntre ei
o 9ul/i9e de ;2nuieli, 0ncerc0nd s2 g"iceasc2D 0n ce 0nc"isoare no;il2, 0l
g2=duia Margareta, 0ntoc9ai ca 'e nite 'rin/i.
A'oi, cu9 B"ili''e 'rocla9a c2 toate 'resu'unerile nu i-ar 'utea duce la
nici o desco'erire,... cu9 Buridan recunotea c2 orice ar %or;i des're MArtille
i MarignA n-ar <i de nici un <olos, 0ntr-o ast<el de 09're1urare,... i Gautier
asigur0ndu-i c2 un so9n ;un, de c0te%a ceasuri, ar <i s<0ritul cel 9ai 'otri%it al
os'2/ului, cu care cele;raser2 %iitorul lor su'liciu, se duser2 <iecare s2 se
culce. Du'2 =ece 9inute to/i trei dor9eau dui?
&el 'u/in, Buridan dor9ea ;ine. B"ili''e se <2cea c2 doar9e.
&0t des're Gautier , s<or2ia de se cutre9urau colonetele care sus/ineau
;olta te9ni/ei, ceea ce <ace dac2 nu o 'ro;2, dar, cel 'u/in, d2 a'aren/a cea
9ai con%ing2toare a so9nului...
XXIX. ELIXIRUL DE DRAGOSTE
Be la ora =ece di9inea/a, Ma;el iei din 7casa cu sta<ii: de la ci9itirul
7Ne%ino%a/ilor: du'2 ce-i 0nc"ise cu cea 9ai 9are gri12 'ri=oniera. )u;
9antie ducea sticla cu <ar9ecul, a c2rei 're'ara/ie o ter9inase 0n noa'tea
aceea, 'e c0nd gro=2%iile dansului 9aca;ru se des<2urau 0n ci9itir.
Ea a1unse la Fu%ru i, 'rin ganguri, 'rin galeriile tainice care-i erau
o;inuite, a1unse la a'arta9entul reginei.
Bri9a %or;2 a Margaretei de Bourgogne, 'lin2 de ;2nuieli i ner2;dare, <uD
> Unde-i <ataC... De ce nu te-ai ar2tat ieriC
> 6nce' 'rin a-/i r2s'unde la a doua 0ntre;are regina 9ea... Nu 9-a/i %2=ut
'entru c2 toat2 =iua i toat2 noa'tea 9-a9 ocu'at de %oi... cu <a;ricarea unui
eliNir, 'e care %i-l aduc. Di%init2/ile 9isteriosului neant, care 're=idea=2 la
'resc"i9;area a9orului, %or s2 <ie ser%ite cu r2;dare, 0nc2'2/0nare i
<idelitate, regina 9ea?...
> Unde-i <ataC re'et2 Margareta, tre9ur0nd.
1*
Mic"el #$%aco
> 6ntr-o locuin/2, 0n care-i 9ai ;ine '2=it2 dec0t la 78urnul Dracilor:. G2
1ur. G2 %oi conduce, c0nd %e/i %oi, c"iar ast2=i, dac2 dori/i.
> 6n ce loc eC...
> Fa ci9itirul 7Ne%ino%a/ilor:?...
Margareta se cutre9ur2 i Ma;el se g0ndiD 7N-o s2-i %in2 de'arte
Margaretei de Bourgogne ca s2 duc2 <ata la ulti9a-i locuin/2?:
> Nu? ur92 regina, o%2ind. Nu a=i? 8re;uie s2 92 linitesc, s2-9i
li9'e=esc g0ndurile. 4i, a'oi, dac2 =ici c2 e 0n siguran/2...
> &a i %oi, 0ntre =idurile Fu%rului?
> Ei ;ine, 92 %oi duce s-o %2d 'este dou2-trei =ile. Nu-i gra;2. Dar, s2 tii
c2-9i r2s'un=i de ea cu ca'ul t2u, Ma;el?
> Be ca'ul 9euC <2cu Ma;el, cu un sur0s care ar <i 0ns'2i90ntat-o 'e
Margareta, dac2 i-ar <i 'utut 'rice'e sensul. Nu-i ni9ic? R2s'und de ea cu
su<letul 9eu, care e 0n leg2tur2 cu toat2 a<acerea asta...
Regina r29ase 'e g0nduri c0te%a 9inute. Ma;el o 'ri%i, u9;l0nd cu 'asul
9l2dios, cu s'lendidul ei '2r des'letit i re%2rsat 'e u9eri, d0nd c0teodat2 din
ca' ca i cu9 ar <i %rut s2-i goneasc2 g0ndurile, care o tul;urau...
> Ma;el? =ise, deodat2, regina, > a9 s2-/i anun/ o %este ;un2.
> O %este ;un2C )'une iute, regina 9ea?
> Bigorne... Fancelot Bigorne al t2u, a <ost 'rins. E la &"Otelet? H2 ce %rei
cu el. Ti-l dau, > du'2 cu9 /i-a9 <2g2duit?
Ma;el nu =ise ni9ic. Dar 'ri%ind-o 0n 9inutul acela, Margareta 9ur9ur2D
> N-a %rea s2 <iu 0n 'ielea lui Fancelot Bigorne?... Ascult2, ur92 ea, iat2
'erga9entul acesta Ma;el. F-a9 '2strat 'entru tine. Ti-l dau?
Ma;el lu2 "0rtia 'e care regina o scoase dintr-o cutie i citiD
7?rdonm, prin aceasta, vistiernicului nostru s plteasc seniorului 5ean
de 3r:c) dou sute de (al1eni din ai coroanei.
Anul de (raie <=<#.
Mar(areta de Bour(o(ne
7e(ina ranei:
> )2 ;ine%oiasc2 Maiestatea %oastr2 s2-9i eN'lice 0nse9n2tatea acestui
act, <2cu Ma;el, 9irat2.
> 6nsea9n2 c2, 'entru ca s2-/i dau 'e Fancelot Bigorne, a tre;uit s2-l
cu9'2r i s2 /i-l 'l2tesc cu dou2 sute de gal;eni, din l2=ile noastre. &0nd n-o
9ai <i aur 0n l2=i, MarignA e gata s2 le u9'le... Asta %rea s2 =ic2, c2, gra/ie
acestei "0rtii, Bigorne nu %a <i condus 0n <a/a 1udec2torilor... &2ci, un 'roces,
1.
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
'oate <i o u2 'e unde se 'oate sc2'a,... ceea ce de'inde de 1udec2tori. Deci,
tre;uia ca acest Bigorne s2 nu at0rne dec0t de un singur 1udec2tor,... de tine? N-
ai dec0t s2 dai acest 'erga9ent 're<ectului.4i, Eean de Br$cA, 0n sc"i9;ul lui,
are ordin s2 /i se su'un2 or;ete, 0n tot ceea ce-l 'ri%ete 'e 'ri=onier?...
Acu9, 'rice'iC
> 6n/eleg, <ru9oasa 9ea regin2, i %2 9ul/u9esc? =ise Ma;el, care ad2ug2
0n ini9a eiD
> A9 'us 90na 'e unu? Mai r290ne &"arles de Galois, 9ult 9ai %ino%at
dec0t =ece Bigorni?... R290ne, a'oi, Margareta de Bourgogne, 9ai %ino%at2
dec0t =ece Bigorni i =ece Galois?... 4i, a'oi, 'ot 9uri i eu?
Regina 0i re0nce'use 'li9;area 0nceat2 i g0nditoare. &u g0ndul aiurea, ea
ru'ea <lorile, care erau or0nduite 0n ;uc"ete 'rin %ase ;ogate. )e o'ri, din nou,
0n <a/a lui Ma;el, care se g0ndea.
6n s<0rit, 9i-a9 a1uns /inta?... M2rturisete Margareta, c2, de c0nd a9 sosit,
ceea ce te <r290nt2, nu e nici <iica ta, nici Fancelot Bigorne? &eea ce te tul;ur2
e 'asiunea dr2ceasc2, care-/i roade ini9a r2nit2? &eea ce te tul;ur2 e... s2 tii
dac2 eliNirul de dragoste 0i %a a%ea e<ect asu'ra lui Buridan?
Nu te te9e, Margareta? EliNirul %a lucra?... O or2, du'2 ce l-o 0ng"i/i
Buridan, %ei 'utea str0nge, 0n ;ra/ele tale, cada%rul o9ului 'e care-l iu;eti?
> EliNirul? strig2 Margareta, cu %ocea s<0iat2.
> Iat2-l? 0i r2s'unse Ma;el, sco/0nd sticla de su; 9antia, 'e care o las2 s2
cad2 'e scaun. Regina a'uc2 cu 'ati92 sticla, i cu o curio=itate 0n<l2c2rat2, o
eNa9in2 la lu9ina =ilei.
Fic"idul 'e care-l con/inea era cu des2%0rire li9'ede. Nici o u9;r2, nici
unul din acei a;uri, care se <or9ea=2 c0teodat2 0n a'2 nu-i tul;urau
str2%e=i9ea...
Margareta des<2cu sticla i o duse la nas. Ma;el nu se 9ic2.
Dac2 Margareta ar <i a%ut ideea s2 guste din gro=a%a otra%2, din care c0te%a
'ic2turi erau de a1uns ca s2 o9oare un o9, 'oate Ma;el nu s-ar <i 9icat?
Nu9ai c2, ar <i regretat c2 9oartea reginei 0i cur9a, 'e neate'tate, %isul de
r2=;unare, toc9ai 0n ceasul cel 9ai 'rielnic...
Din <ericire 'entru ea, Margareta 'use do'ul de cristal care 0nc"idea
er9etic sticla. Ma;el r2su<l2, uurat2. Ea gr2i linitit2.
> 8re;uie s2 ti/i regina 9ea c2 acest eliNir e <2cut nu9ai 'entru ;2r;a/i.
> A"? <2cu regina.
> Asu'ra %oastr2 ar 'roduce e<ecte de=astroase, 'oate... c"iar %-ar o9or0...
> A"? re'et2 regina g0nditoare. 4i eti sigur2 de e<ectul 'e care o s2-l
'roduc2 asu'ra luiC...
> G-a9 s'us, <ru9oas2 regin2. Oricare ar <i o9ul, care ar 0ng"i/i nu9ai
1
Mic"el #$%aco
c0te%a 'ic2turi din acest eliNir, <ie gol, <ie a9estecat cu orice alt2 ;2utur2, a'2,
%in, sau ;ere, %2 %a iu;i. O s2 %2 iu;easc2 'e %oi, i nu9ai 'e %oi, c2ci %r21ile
c2tre s'iritele su'erioare au <ost <2cute 0n nu9ele %ostruD 0n nu9ele Margaretei
de Bourgogne, regina Hran/ei. Dac2 acest o9 ar iu;i o alt2 <e9eie, o %a uita.
)au dac2 n-o uit2, o %a ur0. Goi, nu9ai %oi, %e/i <i st2'0na a;solut2 a g0ndului
s2u, a ini9ii sale, a su<letului s2u i a si9/urilor sale. Nu %a 'utea s2 nu se
g0ndeasc2 la %oi. Nu %a 'utea s2 nu %2 doreasc2 cu 0n<ocare, ne;unete. Fi'sa
%oastr2 0i %a 0nsuti 'asiunea. )2rut2rile %oastre %or <i ca untdele9nul 'e <oc. 6l
%e/i o9or0, 0ncetul cu 0ncetul, du'2 'o<ta %oastr2, sau dac2 %e/i %oi, 0l %e/i l2sa
s2 tr2iasc2, s2 tr2iasc2, ca s2 %2 iu;easc2, din ce 0n ce 9ai '2ti9a. Dac2 i-ar <i
dat s2 9oar2, asta ar <i nu9ai din dragoste,... %a <i 0ntr-o ulti92 s2rutare, 0ntr-
un ulti9 strig2t de iu;ire, 0n ;ra/ele %oastre.
Fa au=ul 9inunatelor e<ecte, 'e care tre;uia s2 le 'roduc2 eliNirul,
Margareta 0nce'u s2 tre9ure, se ;ucura, se 0n<iora cu tot su<letul ei %i1elios. Ea
ura 'e Buridan?... Butea s2-l o9oare... s2-l ucid2 din dragoste. Gisul
r2=;un2rii, era su;li9... )2-l %ad2, 'e o9ul care o dis're/uise, t0r0ndu-se la
'icioarele ei, ar=0nd 0n %0l%2taia 'ati9ii, i s2-l o9oare 0ntr-o s2rutare?Nici nu
'utuse %isa o r2=;unare 9ai des2%0rit2 i 9ai ra<inat2.
Natura ei des<r0nat2, su<letul ei 'er%ers, si9/urile eNas'erate, tot 0n ea se
'otri%ea s'ecula/iilor acelora 0ndr2=ne/e i 9isterioase, 0n care se a9estecau
<or/e su'erioare 'uterilor o9eneti.
6n 'icioare, 0ntr-un col/, Ma;el o 'ri%ea 'e regin2 ca un geniu al r2ului, i
cu o c2ut2tur2 0ntunecat2 ur92rea tul;urarea 'e care otra%a cu%intelor ei o
'relingea 0n acea <iin/2, care nu a%ea dec0t nenorocirea de a re%2rsa o 'rea
9are %italitate din ea. Gia/a, 'uterea de a tr2i, de a si9/i %ia/a, de a 'ri9i i de
a 0ngr292di toate sen=a/iile %ie/ii... acea 'utere, care s'une9 c2 e 0n toate
<iin/ele, dar 'e care o9ul singur 'ro;a;il c2 o anali=ea=2, acea 'utere nu 'oate
s2 r290n2 nici 0n ur92 nici s2 de'2easc2 9arginile ei naturale. R290n0nd 0n
ur92, creatura este inco9'let2 i %egetea=2... atunci c0nd 'are c2 tr2iete.
O9ul nu 0nsea9n2 9ai 9ult dec0t o ciu'erc2, care-i %egetea=2 0ntunecat
eNisten/a, cu sen=a/ii restr0nse. De'2ind 9arginile naturale, creatura trece de
92sur2, sen=a/iile ei de%in 'rea acute <a/2 de cantitatea g0ndurilor 'osi;il de
0n<2'tuit. Atunci o9ul de%ine un <eno9en nenatural, un 9onstru, adic2 un
indi%id anor9alD i s-ar nu9i Focuste, Agri''ina, Neron... Margareta de
Bourgogne.
> &0nd crede/i c2 0i %e/i da eliNirulC 0ntre;2 Ma;el, cu un aer ne'2s2tor.
> &e-/i 'as2C o<t2 regina.
> MieC 'u/in 09i 'as2, cu toate c2 9-a 'utea interesa i eu de o'era 9ea.
Dar... %2 'as2 %ou2, c2ci 0n ceasul c0nd acela 'e care 0l %e/i alege %a ;ea
!--
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
eliNirul, e ne%oie s2 se s'un2 nite desc0ntece. 4i nu9ai eu 'ot, i tre;uie s2
cunosc <or9ula acelor rug2ciuni c2tre s'iritele su'erioare...
> Hie? Goi l2sa s2 treac2 =iua i noa'tea asta. M0ine sear2,... 'e la 9ie=ul
no'/ii, %a tre;ui s2-/i s'ui desc0ntecele.
4i cu 9ersul ei 9l2dios i ar9onios de =ei/2, regina se retrase 0n ca'ela ei,
unde c2=u 0n genunc"i 0n <a/a icoanei lui &"rist.
> M0ine sear2, la 9ie=ul no'/ii, Buridan %a <i 9ort? scr0ni Ma;el.
XXX. MAMA LUI BURIDAN
Bre<ectul Barisului, seniorul Eean de Br$cA, locuia 0n <a/a casei cu st0l'i din
'ia/a GrR%e. Era un o9 cu 0n<2/iarea rece i as'r2, dar <oarte 'ractic 0n
a<aceri, <oarte eN'editi% i 0n stare s2 <ac2 9ari ser%icii > su'eriorilor s2i >
0n %re9uri tul;uri, cu9 se 0nt09'lau at0t de des 0n acele ti9'uri c0nd
autoritatea era <oarte de'arte de a <i at0t de sta;ilit2 ca 0n =ilele noastre.
Eean de Br$cA deci, o9 de %aloare, care ur9ase lui Bar;ette, n-a%ea
'erec"e 0n ceea ce 'ri%ete 'rice'erea de a da 'o'orului Barisului 'ilde 9ai
s2n2toase.
)2 'un2 i s2 areste=e o du=in2 de r2=%r2ti/i, s2 s'0n=ure %reo doi, 0n 'ia/a
GrR%e, al/i doi la crucea 8ra"orului, doi la Hurcile de la 3alle... s2 eN'un2 trei-
'atru la di<eri/i st0l'i, s2 'un2 unul sau doi dintre ei 'e roat2, ca s2-i %arie=e
'l2cerile, era 'entru el trea;2 de o =i, i ce 'ro;ea=2 asta dec0t c2... era <oarte
0nde90natic, du'2 cu9 a9 s'us.
Be de alt2 'arte, s'unea9 c2 era 'ractic 0n a<aceri.
De 'ild2, c0nd i se 0nt09'la s2 tre;uiasc2 s2 0n"a/e %reun e%reu, 0n%ino%2/it
de %r21itorie > ceea ce 0nse9na, 0n genere, c2 regele a%ea ne%oie de ;ani > i
dac2 e%reul 0i =iceaD
> O 9ie de gal;eni, ca s2-9i dai dru9ul?
> Dre't cine 92 iei tu, 90ra% '2g0nC r2s'undea Eean de Br$cA. )2 <ie
dou2 9ii i... s2 nu 9ai %or;i9.
6n seara aceea > %oi9 s2 %or;i9 de =iua 0n care Ma;el d2du reginei
eliNirul de dragoste, otra%2 'uternic2 destinat2 s2 o9oare 'e Buridan > 0n
seara aceea, deci, Eean de Br$cA 0i is'r2%ise 9asa, 0ntre ne%ast2-sa >
!-1
Mic"el #$%aco
'ersoan2 'l2cut2 i %esel2, i <iica sa, c0nd i se %esti c2 o <e9eie %oia s2-i
%or;easc2, cu orice 're/.
Bre<ectul se duse 0n %or;itorul s2u, lu0nd o 0n<2/iare 'oso9or0t2, de9n2 i
as'r2, care-l 'rindea de 9inune.
El se tre=i 0n <a/a unei necunoscute, cu gluga l2sat2 'e <a/2, care > la
'ri9a lui 0ntre;are i dre't orice r2s'uns > 0i 0ntinse un 'erga9ent.
Du'2 ce citi, 're<ectul si9/i ;ucuria aceea nes'us2, 'e care o 0ncearc2 orice
co9erciant cinstit, c0nd a <2cut o a<acere ;un2.
Dar ;ucuria o '2str2 nu9ai 'entru el, c2ci <a/a 0i r29ase as'r2.
Berga9entul nu era dec0t ;onul asu'ra te=aurului regal, 'e care 0l se9nase
regina, i care tre;uia s2 ser%easc2 dre't se9n de recunoatere cui l-ar aduce.
> 8re;uie s2 92 su'un Maiest2/ii )ale, =ise cu si9'litate 're<ectul, care,
0n acelai ti9' i <2r2 s2 ai;2 aerul c2-l 'ri%ete, <2cu s2 dis'ar2 're/ioasa
"0rtie. Regina %rea s2 nu <ie 'roces... &el 'u/in aa 9i-a s'us?...
> E ade%2rat, seniore. Nu %rea nici 'roces... nici scandal.
> Bri9e1dios lucru? Regina %rea ca Fancelot Bigorne s2 <ie sugru9at
0ncetior, 0n te9ni/a lui...
4i, cu9 <e9eia t2ceaD
> Aa eC... M2 duc, s2 92 ocu' de a<acerea asta, nu9aidec0t...
> Regina %rea s2 eNecuta/i ordinele 9ele? 0l o'ri atunci <e9eia.
> Aa 0n/eleg i eu? Nu ai %rea, <e9eie, ca acest Fancelot Bigorne s2 <ie
cel 'u/in... interogatC Gor;ete? N-o s2 coste dec0t osteneala de a c"e9a 'e
c2l2ul 1ude.
> 6/i %oi s'une, du'2 ce-l %oi %edea?Unde e 'ri=onierulC
> Fa &"Otelet, unde e tratat cu toate onorurile datorate unui o9 care
%alorea=2 dou2 sute... adic2 unui o9 de care se interesea=2 regina.
> Disear2, la ora uns're=ece, %oi intra 0n te9ni/a lui?
> A"? A"? drace? Grei s2 intri 0n celula luiC Ei, ;ine, <ie?,.. 4i asta, nu9ai
'entru c2 %rea regina? 4i... =ici, ast2 sear2, la uns're=eceC 3ei? la ur9a-ur9ei,
ora e <oarte ;un2, ca s2 'ute9 lucra <2r2 =go9ot... du'2 cu9 s'uneai. Bine?
Hoarte ;ine?... Disear2 s2 <ii 0n <a/a 'un/ii <orti<ica/iilor de la &"Otelet. Goi <i i
eu acolo. 4i, a'oi, cu9 s0nt o9 c"i;=uit... cu9 /in s2 do%edesc de%ota9entul
9eu Doa9nei Margareta, totul o s2 <ie gataD s'0n=ur2toare, trangulare, c"inul,
du'2 'o<ta ini9ii tale... N-o s2 ai dec0t un cu%0nt de s'us, <e9eie?
> Acest cu%0nt 0l %oi s'une, c0nd %oi iei din celul2.
!-!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
M
M M
Ma;el '2r2si casa 're<ectului i se duse la locuin/a cu sta<ii, de la ci9itirul
Ne%ino%a/ilor. Ea %2=u c2 MArtille era tot 0nc"is2, 0n odaia care da 0n
la;orator.
Brintr-o <erestruie din u2, o 'ri%i 0ndelung 'e <at2. A'oi, cu un sus'in
uor, se duse s2 se ae=e 'e un scaun de le9n, i, <2r2 lu9in2, 0n t2cerea no'/ii,
0nce'u s2-i %or;easc2.
> MArtille i Buridan... a90ndoi ne%ino%a/i. 4i a90ndoi %or 9uri. Buridan
la noa'te, MArtille 0n =orii =ilei, 90ine... &e 9i-au <2cutC Oare nu 0n<2'tuiesc,
0n noa'tea asta, o nedre'tate cu9'lit2C... Da? E-o nedre'tate? 4i e destul de
gro=a% ca, eu 0nsu9i, 1udec2tor i c2l2u, s2 92 0ngro=esc.
...Buridan? Nu tiu ce senti9ent nel29urit 92 09'inge s're acest t0n2r. 4i
MArtilleC... A9 0ncercat, 0n =adar, s-o ur2sc... Dar eu, eu care 92 0nduioe=
aici, n-a9 su<erit tot 0n iu;irea 9ea de a9ant2 i de 9a92C Margareta tre;uie
s2 'l0ng2, %2=0ndu-l 9urind 'e cel 'e care-l iu;ete i %2=0nd 9oartea
'ro'riului ei co'il. Dac2 nu, totul 09i sca'2. 4i, ar <i '2cat s2 92 <i 're<2cut
=adarnic, '0n2 acu9... 4-a'oi, e 'rea t0r=iuD otra%a e 0n 90inile Margaretei.
Aceste r0nduri reci, re=u92 g0ndurile stranice, care %010iau 0n 9intea lui
Ma;el, 0n ceasul acela t2cut i 0ntunecos, c0nd ate'ta cli'a s2 se duc2 s2-l
ucid2 'e Fancelot Bigorne.
Moartea lui Fancelot Bigorne?
Moartea MArtillei?
Moartea lui Buridan?
8oate erau o'era acelei no'/i <atale.
4i Ma;el r2;da 0ngro=itoarea greutate a 0ntreitului g0nd de 9oarte, lunec0nd
cu 9intea la =iua de 90ine... A doua =i era =iua r2=;un2rii. Era =iua c0nd %a
%edea-o 'e Margareta 9urind 0ns2i de durere.
4i dac2 s-o 0nt09'la ca Margareta s2 nu 9oar2, o %a a1uta ea, i, at0ta tot.
Atunci, din to/i actorii tragediei de la Di1on, din care Anna de Dra9ans,
=;2t0ndu-se cu ne;unia 9or/ii, conce'use r2=;unarea sa, nu 9ai r290nea de
r2'us dec0t contele de Galois?
M
M M
&0nd Ma;el a1unse 0n <a/a &"Otelet-ului , 0i d2du sea9a c2 're<ectul se
!-+
Mic"el #$%aco
/inuse de cu%0nt i c2 'untea nu o 9ai ate'ta dec0t 'e d0nsa, ca s2 se ridice.
Un arca de gard2 o '0ndea. O9ul %eni la ea i o 0ntre;2D
> Eti aceea 'e care o atea't2 seniorul Eean de Br$cAC
> Da? Eu s0nt? r2s'use Ma;el.
> Ur9ea=2-92, dar.
8oc9ai atunci la clo'otul &"Otelet-ului sunar2 orele uns're=ece@ soldatul
care o conducea 'e Ma;el trecu 'rintr-un coridor ;oltit, a'oi 'rintr-o curte i
intr2 0ntr-o 'arte a cl2dirii. Ma;el se tre=i 0n <a/a 're<ectului, care-i =iseD
> Aadar, <e9eie, %rei s2 te co;ori 0n ca9era lui BigorneC
> )unte9 0n/elei i aa e i ordinul reginei.
> Da? 6ns2 tre;uie s2 te 0nso/esc sau s2 'un s2 te 0nto%2r2easc2 cine%a...
> Greau s2 <iu singur2.
> )ingur2C &e dracuC 4i dac2 te-o str0nge tic2losul de g0tC
> Asta-i trea;a 9ea? <2cu Ma;el, linitit2.
> De <a't, se g0ndi 're<ectul, nu se %a 0nt09'la altce%a dec0t... s2 9ai 'iar2
o %r21itoare. &2ci, s2 92 ;at2 Du9ne=eu dac2 9uierea asta nu e o ade%2rat2
<er9ec2toreas2... Bine? ur92 el cu glas tare. 4i c0nd %ei iei de acolo > dac2
%ei 9ai iei > %ei s'une ce doreti... adic2 ce dorete regina s2 se acorde
acestui Fancelot Bigorne 'rin d2rnicia noastr2D un lan/ ;un, o lo%itur2 de
secure 'este g0t, sau... un so9n ;un 'e roat2.
> Goi s'une, dar... acu9 d2 ordin s2 <iu condus2?
> M2 rog? Dar... a9 s2 te conduc c"iar eu, <e9eie? Eu 0nsu9i... adic2
escorta de o 1u92tate de du=in2 de arcai, ar9a/i cu 'u9nale, c2ci 'u/in 09i
'as2 dac2 92 duc s2 <ac %i=ita Dia%olului 0n to%2r2ia ta?
Bre<ectul 'orni. Ma;el ridic2 din u9eri i-l ur92. 6n galerie, ate'tau nu
ase, ci dois're=ece arcai. 4i, 'e deasu'ra un c"elar i un o9 cu <acla. 6n
r2s<r0ngerea roiatic2 a <2cliei <u9eg0nde i 'redo9ina/i de silueta s'ectral2 a
lui Ma;el, tru'a 'orni de-a lungul coridoarelor 0ntunecoase cu ;ol/ile 1oase, ca
'entru a 0n2;ui ge9etele, cu =idurile d2r2'2nate ca i cu9 at0tea dureri
0ngr292dite acolo ar <i l2sat 0nti'2rirea ung"iilor care 0ncercar2 s2 =g0rie
'ietrele ne'2s2toare. A'oi, 0nce'ur2 s2 co;oare o scar2 0ntortoc"eat2.
&u c0t co;orau 0n 0ntuneric, oc"ii lui Ma;el str2luceau 9ai %ii. &u c0t se
a<undau 0ntr-o at9os<er2 9ai grea i 9ai u9ed2, ea '2rea c2 r2su<la 9ai uor.
Ma;el se l2sa 'e 'ri9a trea't2 a r2=;un2rii. Deodat2, 're<ectul desc"ise o
u2.
> Aici eC 0ntre;2 Ma;elC
> Nu, dar 'ri%ete.
Ma;el 0i trecu ca'ul 'rin ua cr2'at2 i %2=u o sal2 'odit2 cu les'e=i
stro'ite cu s0ngeD 0ntr-un col/, un 'at de c"ingi 0ntr-un alt col/, un e%alet cu
!-I
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
;uc2/ile de le9n 'entru ca s2 =dro;easc2 oasele 'icioarelor@ <r0ng"ii, o
s'0n=ur2toare, securi, cleti, un ;utuc, 'entru t2ierea ca'etelor, i un cu'tor
a'rins unde se i %edeau <iare 0nroite.
Ma;el nu se cutre9ur2, arunc0ndu-i 'ri%irile 0n2untrul od2ii de tortur2,
unde doi oa9eni se gr2;eau s2-i <ac2 'reg2tirile.
Bre<ectul 0nce'u s2 r0d2.
> N-ai dec0t s2 alegi, ceea ce-/i tre;uie 'entru o9ul t2u?
> A9 s2 aleg, du'2 ce-l %oi %edea? =ise Ma;el.
Bre<ectul <2cu un se9n, i du'2 ci/i%a 'ai, c"elarul desc"ise o alt2 u2.
Era aceea a lui Fancelot Bigorne.
> Intr2, =ise Eean de Br$cA cu =09;etul lui de =ile 9ari, i de a<aceri ;une.
8e ate't29 dincolo... 0n odaia cea <ru9oas2, 'e care ai %2=ut-o.
Ma;el <2cu un se9n din ca' i intr2, 'urt0nd tor/a, 'e care i-o dase unul
dintre oa9enii care-l escortau 'e 're<ect.
M
M M
&a i AleNandru 0n a1unul ;2t2liei de la ArtR;es, ca Anni;al 0n a1unul
;2t2liei de la &annes, ca, 9ai t0r=iu, &ond$ 0n a1unul ;2t2liei de la Fens, 0n
s<0rit, ca to/i c2'itanii care, du'2 istorie > aceast2 9are 9incinoas2 >
dor9ir2 liniti/i 0n 9o9entul de a-i 'une %ia/a i destinul 0n 1oc, deci, ca i
acei ilutri r2=;oinici i > 'oate > i 9ai %itea= ca d0nii, c2ci el era i 9ai
sigur, c2 o s2 'iard2 ;2t2lia, Fancelot Bigorne dor9ea ad0nc.
O s<or2itur2 sonor2 i <oarte 'u/in ar9onioas2, dar rit9ic2 i ;ine
caden/at2, s<or2itul unei contiin/e cinstite Pde ce contiin/a n-ar s<or2i i d0nsa,
deoarece o <ace9 s2 se dete'te, s2 adoar92, s2 %or;easc2CQ acea s<or2ial2 a
unui nas, care , 0n li's2 de contiin/2 > n-a%ea s2-i i9'ute ni9ic, 0nse9na c2
'ri=onierul nu se te9ea, nici 92car ca )ci/ii, ca cerul s2 nu-i cad2 'e ca'.
Fancelot Bigorne era <ericit, sau, cel 'u/in, el %isa c2 era <ericit, ceea ce e
<or9a cea 9ai 'recis2 a <ericirii.
&u toate astea, lu9ina tor/ei i=;indu-i 'leoa'ele, el <2cu o str09;2tur2,
9or92i o 0n1ur2tur2, i, cu u92rul dre't, se 0ntoarse s2-i ur9e=e %isul 'e
u92rul st0ng.
6n 9inutul acela, o 90n2 0l atinse.
Bigorne ;o9;2ni din nou ca un <ericit ador9it 'e care-l deran1e=i, i se
0ntoarse 'e s'ate.
A'oi 0ntredesc"ise 'leoa'ele. 6n acelai ti9', oc"ii i se 92rir2 de s'ai92.
)e scul2 s'eriat, cu nel29urita intui/ie c2, de la %isul <ericit, trecea, deodat2, la
!-,
Mic"el #$%aco
s'erietura cea 9ai gro=a%2, i se g"e9ui 0n col/ul carcerei 0n care ador9ise.
H2cu o cruce 9are, i cu din/ii cl2n/2nindu-i 9ur9ur2D
> Focuitor din alte lu9i, te con1ur s2 te 0na'oie=i 0n 9or90ntul t2u, s2 lai
un cretin cinstit s2 doar92 0n 'ace ulti9ul s2u so9n?
A'oi, trec0ndu-i deodat2 un g0ndD
> U<? <2cu el o<t0nd, dac2 cerul 0ng2duie s2 <iu 0ncercat de aceast2 a'ari/ie
0nse9nea=2 c2, 90ine di9inea/2, %oi <i dus la s'0n=ur2toare... )<inte Barna;$,
ur92 el, nu 'ot s2-/i 0ng2duiesc ni9ic. Dar, totui... 0/i da9 9ult din ceea ce
lua9 i eu, i dac2 recunotin/a locuiete 0n cer, tre;uie s2 92 sca'i de
n2lucirea asta?
Du'2 aceasta, Bigorne care 0nc"ise oc"ii, 0i redesc"ise i nu constat2
altce%a dec0t... c2 s<0ntul Barna;$ era un ingrat, care nu-i 'ri9ea rug2ciunea,
c2ci sta<ia era tot acolo. 6ntr-un al doilea o<tat, la <el cu cel dint0i,el o'tiD
> U<? de data asta a9 '2/it-o. A9 9urit dinainte, deoarece s0nt 0n leg2tur2
cu locuitorii de 'e lu9ea cealalt2?
4i ,trec0nd de la s'ai92 la un <el de %ite1ie dis'erat2, se scul2 0n 'icioare i
'ri%i sta<ia dre't 0n oc"i.
> M2 recunoti, darC 0ntre;2 Ma;el. Da? M-ai recunoscut i la 8urnul
Nesle.4tii cine s0ntC... 4tii ce socoteli %in s2-/i cer?
4i 90na ei a'uc2 90na lui Bigorne. Fa 9inut, Fancelot o;ser%2 dou2 lucruri
de o eNtre92 i9'ortan/2, 0n starea de s'irit 0n care se g2sea.
Mai 0nt0i %ocea sta<iei era sincer2 i natural2, cu toate c2 era ca9 0n2;uit2
i tre9ura de e9o/ia unei 90"niri, sau ;ucurii r2ut2cioase. A'oi 90na acelei
sta<ii era <ier;inte. Dar se s'une c2 sta<iile s0nt reci, c2 %ocea lor e tears2,
stins2, greu de 'rice'ut de o urec"e o9eneasc2.
> O"? O"? strig2 Bigorne, dar... n-ai 9uritC
Un =09;et de o a92r2ciune nes'us2 str0nse ;u=ele <e9eii.
> Mai ;ine a <i 9urit? =ise ea, cu o de=n2de1de ad0nc2@ 9ai ;ine ar <i <ost
dac2 lo%itura de 'u9nal a Margaretei, ar <i 0nse9nat s<0ritul eNisten/ei 9ele
9i=era;ile? N-a <i su<erit, toate c0te le-a9 su<erit. 4i, ;leste9atule, a<l2, c2
s0nt aici ca s2-/i s'un, c2, dac2 eti arestat, tre;uie s2-9i 9ul/u9eti 9ie.
Beste c0te%a 9inute, c0nd te %oi '2r2si, %oi <ace un se9n. 4i atunci, du'2
se9nul 9eu, du'2 o %or;2 'e care o %oi rosti, %ei <i luat i dus 0n te9ni/a de
al2turi. 4i tii ce e acoloC E ca9era de tortur2.
Fancelot Bigorne se cutre9ur2.
> Drace? ;o9;2ni el. Goia9 s2 9or, dar... s2 9ori de o sut2 de ori dac2
9ai tre;uie s2 te torture=e. E 'rea 9ult 'entru un singur o9, oric0t de groas2 i-
ar <i 'ielea? Dar, ur92 el tare, la ce ;un s2 92 'un2 la ca=n2, dac2 n-a9 ni9ic
de s'usC
!-L
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
Ea 0i a'lecase ca'ul i '2rea 'rada unor g0nduri dureroase.
> Re%2d scena gro=a%2, rosti ea, 0n <ine, 0ncet... Hrigul 09i 0ng"ea/2 ini9a,
un nor negru 9i se 'une 0naintea oc"ilor i... 'ierd no/iunea lucrurilor, i
deodat2, ascult2 9i=era;ile,... 9i se 'are c2 s0nt totodat2 i 9oart2, i %ie...
6n/eleg, dar nu 'ot 9ica nici 90na? Aud ce se s'une, <ac o s<or/are din toat2
<iin/a 9ea,... s2 strig, s2 %or;esc, s2 s'un cel 'u/in un cu%0nt i 'rice' c2 s0nt
redus2 la ne9icarea 9or/ii...
> Moart2 i 0n %ia/2? ;0l;0i Bigorne. Aa e? Brice' acu9, tot ce %rei s2
s'ui.
> 4i atunci, ur92 Ma;el, aud.O"? 9i=era;ilii? O"? laii, care n-au 9il2
nici de 9a92 nici de co'il?... 6l aud 'e Galois,... o aud 'e Margareta d0ndu-/i
ordinul 0ngro=itor... 4i tu, te su'ui? Aud /i'etele co'ilului 9eu... Greau, o"? s2
strig, s2 9i-l 0nece... &u9 ai 'utut s2 tr2ieti Fancelot BigorneC &u9 au <ost
no'/ile tale, n-au <ost 'line de 'l0nsetul s2r9anului 9eu co'ilC
Ma;el i=;ucni 0n 'l0ns.
> )2r9anul 9eu co'il? ;ol;orosea d0nsa. Micul 9eu Eean?...
&0te%a 9inute nu se au=i dec0t 'l0nsul <e9eii.
Boate c2-l i uitase 'e Bigorne, 0i uitase de r2=;unare, uitase totul de 'e
lu9e, c2ci, 0n cli'a aceea, ea nu au=ea alta dec0t /i'etele co'ilului, care o
c"ea92 'e 9a92 0n a1utor...
> Aadar, =ise Fancelot Bigorne cu %ocea 0ntunecat2, 92 0ntre;i cu9,
0nde'linind o ast<el de cri92, a9 'utut tr2iC
> &e-/i 'as2C ge9u Ma;el, scr0nind din din/i. Brinci'alul e c2 te a9 0n
90n2. )unte/i trei. Erai tu, era Galois, era Margareta. Eti lo%it cel dint0i, iaca.
Adio, Bigorne? Murind 0n c"inuri, 0n <undul acestei te9ni/e, 0n de=n2de1de,
tru'ul i su<letul a<urisit,... a<l2 c2 nu9ai eu te o9or. Adio?
Bigorne <2cu doi 'ai re'e=i i se 'use 0n calea ei. )coase un 9ic o;iect
str2lucitor i i-l d2du, =ic0ndD
> 6nainte de a 'leca, 'ri%ete acest lucru, Anna de Dra9ans?
Ma;el cercet2 o cli'2 o;iectul, a'oi 0l a'uc2 cu 90na tre9ur0nd2, i, 0ntr-un
o<tat con%ulsi%, 9ur9ur2D
> Medalionul 'e care-l legase9 la g0tul lui Eean al 9eu?...
Ea-l duse la gur2 i-l s2rut2 cu <oc. A'oi ridic0nd oc"ii asu'ra
'ri=onieruluiD
> Mul/u9esc, =ise ea. 6nainte de a 9uri, %ei <i <2cut o <a't2 ;un2 deoarece
09i dai acest 9edalion, 'e care l-ai <urat de la co'il, 0nainte de a 9i-l ucide...
A9 s2 'un relic%a asta 'rintre cele 'e care le-a9 9ai '2strat... "2inu/ele lui,
'anto<iorii, s0nt co9oara 9ea. Mul/u9esc BigorneD 9ori 0n 'ace, i %ei 9uri
scutit de torturiD 9edalionul te %a sc2'a de c"in.
!-*
Mic"el #$%aco
> Nu l-a9 luat eu, =ise Bigorne. Nu eu l-a9 '2strat, '0n2 a=i.
> &e %rei s2 s'uiC =ise Ma;el 9irat2.
> Greau s2 s'un c2 al/ii au g2sit co'ilul i au luat 9edalionul...
Ma;el d2du din ca', 0ncet.
> Da, =ise ea. &ada%rul ;ietului co'il... Nu e aaC a <ost g2sit 'e 9alul
<lu%iuluiC
> N-a9 %or;it de cada%ru, =ise Bigorne. A9 =isD al/ii au g2sit co'ilul.
Ma;el 0i trecu 90inile 'e <runte. Ea tre9ura. Un <ior s'as9odic o =gudui.
Bri%ea 9ainal <lac2ra <2cliei care tre9ura.
Bigorne ur92D
> Acei de care-/i %or;esc, l-au g2sit 'e co'il 0n cocioa;a '2r2sit2, 0n care
0l l2sase9 .
Un o<tat ad0nc u9'lu s0nul lui Ma;el. Ea %oi s2 %or;easc2. Bu=ele 0i
r29aser2 > 0ns2 > 9ute. Dar 90na-i str0ngea ;ra/ul lui Bigorne cu o 'utere
aa de 9are, dar i cu o rug29inte aa de 'uternic2, care sc0nteia din oc"ii ei,
0nc0t Fancelot se si9/i tul;urat '0n2 0n ad0ncul su<letului i gr2i cu %ocea tareD
> &o'ilul 'e care l-a9 l2sat 0n cocioa;2, era 0n %ia/2. &eilal/i care l-au
g2sit,... au=i, Anna de Dra9as > care l-au g2sit 0n %ia/2, l-au luat cu ei . 6n
%ia/2?... Micul Eean n-a <ost o9or0t, nici de 9ine, nici de al/ii...
Un /i'2t s<0ietor r2sun2 0n t2cerea te9ni/ei.
Fancelot Bigorne, ter9in2D
> Hiul t2u, Anna de Dra9as, <iul t2u tr2iete. 6l cunosc. F-a9 %2=ut. I-a9
%or;it =ilele astea. Anna de Dra9ans, %rei s2-/i re%e=i co'ilulC...
> 6n %ia/2? /i'2 Ma;el.
> 6n %ia/2? %or;i sole9n Fencelot Bigorne > 1ur 'e ca'ul acestui co'il, 'e
care-l iu;esc, 1ur 'e s0ngele lui &"rist, i, dac2 9int, s2 r2t2cesc 0n %ecii-
%ecilor 'rin 0ntunecatele /2r9uri ale Burgatoriului , 'e c09'iile ar=2toare ale
Iadului. )<0ntul Ba;ilon s2 nu 92 9ai a1ute, dac2 a9 <2cut %reodat2 un ast<el
de 1ur290nt?...
Atunci, 'e c0nd Ma;el, tre9ur0nd, =dro;it2 de ;ucurie i a'lecat2 s're el,
asculta din tot su<letul ceea ce gr2ia Fancelot, a%enturierul istorisi cu9 nu
a%usese cura1ul s2 eNecute ordinul lui Galois, cu9 0l '2r2sise 'e co'il 0ntr-o
coli;2 ca s2 i-l aduc2 0na'oi 9a9ei lui, i cu9, %enind s2-l ia, nu-l 9ai g2sise.
A'oi 0i ar2t2 cu9 9icul Eean <usese g2sit de nite oa9eni care-l luaser2 la
B$t"une,... 0n s<0rit, tot ce-i 'o%estise )i9on Malingre.
> 3ai? =ise el, deodat2, du'2 ce s<0ri. &e <aciC Be dracu? dac2 nu-9i ru'i
ini9a?... &eC &e a9 0n oc"i?... Bl0ngC EuC...
Fancelot Bigorne 'l0ngea...
El 'l0ngea %2=0nd lacri9ile 9a9ei lui Buridan.
!-.
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
Ea c2=use 0n genunc"i. A'ucase 90inile as're > i s2 ad2ug29 <oarte
9urdare > ale lui Fancelot i le aco'erea de s2rut2ri, ge90ndD
> 4i eu, care te-a9 ;leste9at o %ia/2? Eu, care /i-a9 dorit 9oartea 0n
c"inuri? )2 tiu c2 <iul 9eu e 0nc2 0n %ia/2. )2 tiu c2 l-ai sc2'at , tu ,;unule
Fancelot? Mai e 'e lu9e o9 9ai ;un ca tineC... &u9 e elC MareC ButernicC
Hru9osC Nu e aaC Era aa de =dra%2n de 'e atunci, c"iar i c0nd 0i str0ngea
'u9nii, ai <i =is c2 %oia s2 se ;at2.Bunul 9eu Bigorne, a9 trecere, tii tuC Nu
te 0ngri1i de ni9ic. 8e-ai 09;og2/it. M2 0ns2rcine= eu cu acest lucru... Da, dar
n-a su<erit 'rea 9ultC... NuC... Oa9enii care l-au luat, erau oa9eni ;uniC... De
n-ar <i uitat 'e 9a9a lui?... )'une-9i ce %rei, i %ei a%ea, ;unul 9eu
Bigorne?...
Fancelot se terse la oc"i i r2s'unseD
> Be coarnele )atanei, un singur lucru a dori 0n 9inutul 2sta. )2 ies de
aci. &0t des're ;og2/ie, nu o dis're/uiesc, a%0nd 0n %edere c2, dac2 9-ar c2uta
'rin ;u=unare, nu 9i-ar g2si o le/caie@ cu toate astea, cu9 ;og2/ia nu-/i 'oate
ser%i dec0t ca... s2 92n0nci i s2 ;ei ;ine, cu9,... ca s2 ;ei i s2 92n0nci,
tre;uie s2 tr2ieti, cu9... ca s2 tr2ieti, tre;uie...
Fancelot Bigorne i-ar <i continuat 0ndelung deduc/ia lui sa%ant2 i logic2,
dar Ma;el se i ridicase i-l t0ra du'2 ea. A<ar2 din carcer2 ea se i=;i de
arcaii, care o ate'tau.
> A"? o"? =ise Eean de Br$cA, ne aduci o9ul. Goinicului 0i e at0t de 'o<t2,
s2 <ie 'us la ca=n2C Barc2 aa a crede, %2=0nd cu ce %oiciune te ur9ea=2. Ei
;ine, <e9eie, ce ai "ot2r0tC )'0n=ur2toarea, tortura, c"inul st0l'uluiC
> Fi;ertatea? r2s'unse Ma;el. 6n nu9ele reginei acest o9 este li;er?
> 6n nu9ele regineiC <2cu 're<ectul cu %ocea gra%2, nei=;utind s2-i
ascund2 nedu9erirea.
Fa au=ul cu%intelorD 76n nu9ele reginei:, arcaii luar2 /inuta de 'arad2 i
salutar2 ca i cu9 regina 0ns2i ar <i <ost acolo.
> Ba=nici ai te9ni/ei, ur92 're<ectul, desc"ide/i uile 'ri=onierului i
duce/i-l a<ar2 din &"Otelet?...
#ece 9inute du'2 asta, Fancelot Bigorne , cu gura c2scat2 de la o urec"e la
alta, res'ir2 din tot 'ie'tul aerul rece, care %enea dins're )ena.
> Be s<0ntul Barna;$, 'e s<in/ii Ba;olin i Bancratie, i 'e s<0ntul Ada9,
care se =ice c2 <u dat a<ar2 din Rai? 6n te9ni/2 gura 9i se '2rea 9are 'entru
aerul care intra. Aici 9i-o g2sesc 'rea 9ic2 'entru aerul li;ert2/ii?... O9ul nu
e 9ul/u9it niciodat2. Aadar, s2 <ugi9 de acest loc de 9i=erie.
> )u<erin/ele tale se %or s<0ri, drag2 Fancelot? =ise Ma;el.
&0nd intrau 0n 'ia/a GrR%e, 'a=nicul trecu 'e l0ng2 ei, leg2n0ndu-i <elinarul
i strig0nd cu %ocea 9elancolic2D
!-
Mic"el #$%aco
> Bari=ieni, dor9i/i 0n 'ace?... E 9ie=ul no'/ii, Bari=ieni?
> Mie=ul no'/iiC =ise 0ncet Ma;el, care se cutre9ur2, ca i cu9 s-ar <i
dete'tat dintr-un %is. Mie=ul no'/ii?... Dar dac2 <iul 9eu tr2iete... Nu-l 'ot
l2sa... E 'rea t0r=iu?... 6n acest 9o9ent Margareta 0i d2 otra%a?...
6n 9inutul acela Bigorne gr2iD
> Deoarece ai trecere, nu 92 9ai te9 'entru =ilele <iului t2u, Anna de
Dra9ans.
> &e %rei s2 s'uiC
> Greau s2 =ic c2 a <ost arestat 0n r2scoala studen/ilor la Br$-auN-
&lercs.Dar... o s2 <aci s2-i dea dru9ul, du'2 cu9 ai <2cut-o i 'entru 9ine...
De <a't, nu /i-a9 s'usD <iul t2u e st2'0nul 9eu... Un o9 stranic i de care ai <i
90ndr2, 'e Du9ne=eul 9eu? &2ci ni9eni nu se 'oate l2uda c2 ar <i 9ai %itea=,
9ai 0ndr2=ne/ i 9ai tare ca Eean Buridan.
Un urlet 1alnic, de s'ai92, clocoti 0n t2cerea 'ie/ei GrR%e.
> Eean BuridanC Eean BuridanC... Eean Buridan, ai =isC...
> Da, tres2ri Bigorne, 0ns'2i90ntat. Acesta-i nu9ele <iului t2u?
> Bari=ieni, e 9ie=ul no'/ii? se au=ea glasul t2r2g2nat al '2=itorului.
Un gea92t 0n2;uit, ca acela al unui ;ou la t2iere, se strecur2 'rintre ;u=ele
%inete ale doa9nei de Dra9ans, i ea se 'r2;ui 'e s'ate "orc2indD
> Hatalitate?...
XXXI. STICLA CU OTRAV
Din te9ni/a lui Fancelot Bigorne, %o9 trece acu9 0n aceea a lui Buridan,
B"ili''e i Gautier dJAulnaA. 4i > dac2 %reun cititor ne-ar o;iecta c2 'rea
s0nt 9ulte te9ni/e, 0ntr-un nu92r restr0ns de ca'itole, > i-a9 r2s'unde c2 nu e
%ina noastr2 dac2 'ersona1ele acestei 'o%estiri au <ost duse la 0nc"isoare.
Desigur c2 ne-ar <i 9ult 9ai 'l2cut s2-i 0n<2/i29 0n %reo c0rciu92 %esel2. Dar
<a'tele s-au 'etrecut ast<el, i noi nu le sunte9 dec0t 'o%estitorul.
8otui, dac2 > cu toat2 '2rerea de r2u > nu 'ute9, s2-i g2si9 0n %reo
c0rciu92, li;eri i <erici/i, cel 'u/in 0i g2si9 c"e<uind. Buridan, B"ili''e i
Gautier se 'user2 la 9as2.
Era ora uns're=ece noa'tea. Banc"etul nu li s-ar <i 'relungit at0ta c2ci era
un ade%2rat ;anc"et > atunci, dac2, 'rintr-un ca'riciu, 'e care nu-l
'rice'eau, ser%itoarea 0ns2rcinat2 s2-i ser%easc2 nu le 'usese 9asa dec0t la ora
aceea. 6n =adar, ;2tuse Gautier cu 'u9nul 0n u2, strig0nd c2 tur;ea=2 de
<oa9e? De dincolo de u2, <eciorul 0i rugase s2 stea liniti/i i s2 ai;2
!1-
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
r2;dare,... %irtute de care Gautier se ser%ise <oarte rar.
&u9 a9 s'us, 9asa <usese 'us2 i cei trei 'rieteni se ae=aser2, <2r2 s2
o;ser%e c2 acel 'r0n= era cu 9ult 9ai ;ogat 0n <eluri gustoase i 0n %inuri ;une,
c2rora Buridan i Gautier le <2cur2 cinstea cu%enit2 0n ti9' ce B"ili''e sta
9ereu 9elancolic.
)t2tur2 0ndelung de %or;2. 4i, 9ir0ndu-se ne0nc"i'uit de <elul 0n care erau
trata/i 0n acea 0nc"isoare ciudat2, 'rietenii 0nce'ur2 s2 %or;easc2 de... cele ce
'ot %or;i cei 0nte9ni/a/iD de li;ertate.
> A"? sus'in2 Buridan, dac2 a9 ti,cel 'u/in unde s0nte9?... Dac2 a ti
cel 'u/in cu9 e =idit2 0nc"isoarea?
> Fa ce /i-ar <olosi, 0ntre;2 B"ili''e, 0ncet.
> B2i, Doa9ne? ne-ar a1uta s2 g2si9, 'oate, 9i1locul de a <ugi,... 'e c0t2
%re9e > ast<el > tr2i9 ca nite c0rti/e > ca nite c0rti/e ;ine "r2nite, o
recunosc > dar asta nu e de a1uns?
> &e-/i li'sete, darC ur92 B"ili''e, cu un sur0s trist.
> Be Dracu? 69i li'sete, %e=i ;ine,c2 nu 'ot s2 'lec, c2 nu 'ot s2 %in,... s2
92 ;at cu str21ile... s2 <ac %reo %i=it2 lui AgnRs Biedeleu, s2 c0tig gal;eni la
Hranc-&ornet, 0n s<0rit, tot ceea ce <aci 0ntr-o %ia/2?
6n 9inutul acela, i cu9 9asa era 'e s<0rite, ser%itorul intr2.
8re;uie s2 s'une9 c2 B"ili''e dJAulnaA i <ratele lui, 0i '2strau 9asca
totdeauna c"iar noa'tea, de <ric2 s2 nu-i sur'rind2 cine%a.
Heciorul > c2ci o9ul care-i ser%ea nu 'utea <i nu9it te9nicer, 'use 'e
9as2 o sticl2, care '2rea c2 are a'2 curat2.
> &e este astaC =ise Gautier cu 'o<t2.
> Un lic"ior destinat nu9ai unuia dintre %oi? le t2l92ci <eciorul...
> 4i... cuiC
> Aceluia... care nu e 9ascat?
> Mie, atunci? <2cu Buridan, care a'uc2 sticla i o eNa9in2 cu ;2gare de
sea92. 4i cine, oare, 09i tri9ite aceast2 ;2utur2 cu at0ta genero=itateC 0ntre;2
el.
Dar <eciorul dis'2ruse. Buridan duse sticla la nas, dar nu-i g2si nici un
9iros. O 'ri%i 0n lu9in2 i nu-i g2si nici o culoare.
Bri%i s're cei doi 'rieteni ai s2i.
> O ;2utur2... 'entru 9ine singurC &e 'oate s2 <ie, oareC
> Ei? strig2 Gautier. Asta-/i %ine de la %reo doa9n2, care te si9'ati=ea=2,
i care-o <i a<lat c2 eti 0nc"is?
Buridan %2rs2 con/inutul sticlei 0n 'a"ar.
> 6n acest ca=, =ise el, a9 s2 ;eau, i... o s2 ;eau singur? 6n cinstea
doa9nei necunoscute?...
!11
Mic"el #$%aco
> &ine tie dac2 n-o <i %reo %r21itoareC )au %reun <ar9ec? <2cu Gautier,
'u<nind de r0s.
> Nu ;ea, Buridane? 0l o'ri B"ili''e 0ntristat.
> 4i, de ceC...
> Bentru c2 e otra%2?...
Buridan tres2ri. Dar %enindu-i 0n <ire ad2ug2D
> &e-are a <ace? Bentru ce ar <i otra%2C De ce ar %rea s2 92 otr2%easc2
nu9ai 'e 9ineC N-ar tre;ui oare s2 ne o9oare 'e to/i trei, deodat2C 4i, a'oi,
dac2 ar <i %rut s2 92 ucid2, sau s2 ne ucid2 nu le %enea s-o <ac2 9ai lesne, 'e
c0nd dor9i9C Helul cu9 sunte9 trata/i, aten/iile care le arat2 'entru noi, 9asa
asta, at0t de ;ogat ser%it2,... 'aturile ;une, toate, 'ro;ea=2 c2 ni9eni nu ne
dorete r2ul, deoca9dat2, cel 'u/in... era 9ai lesne s2 92 otr2%easc2, s2 nu-9i
dete'te ;2nuielile, aduc0nd o sticl2 nu9ai 'entru 9ine. Beau? Beau 0n
s2n2tatea doa9nei necunoscute, care <ace aceast2 gentile/e, <ie acea doa9n2
c"iar...
Era s2 =ic2D Margareta de Bourgogne? Dar 'ri%irea lui se o'ri asu'ra lui
B"ili''e. 4i t2cu. 6n acelai 9inut duse 'a"arul la gur2 i-l ;2u dintr-o dat2.
> &e gust areC 0ntre;2 Gautier.
> B2i? =ise Buridan, 'lesc2ind, e <oarte ;un.
> 4i n-ai l2sat nici o 'ic2tur2C
> Era <oarte ;un2, > ur92 Buridan > era a'2?
> H2r2 nici un gustC 0ntre;2 B"ili''e.
> Gai? consola/i-%2, <ra/ilor, i s2 uit29 acest incident ridicol. B2nuiesc c2
o;ra=nicul acela de ser%itor i-a ;2tut 1oc de 91ne. A9 s2 92 'l0ng
1udec2torului, c0nd s-o cerceta 'rocesul nostru?
> A"? da, =ise Gautier, 'rocesul nostru, ade%2rat? Mii de draci? Uit 0ntr-
una c2 "rana asta ;ogat2 cu care ne 0ndoa'2...
6n 9inutul acela, <eciorul intr2 t2cut, lu2 sticla, 'e care Buridan o golise i
'lec2 <2r2 %reun cu%0nt.
A'oi ua se 0nc"ise.
&ei trei 'rieteni tres2rir2, B"ili''e 0ng2l;eni.
> 4i s'uneaiC ur92 cu r2ceal2 Buridan.
> )'unea9, ur92 Gautier, a c2rui li9;2 se 0ncurc2, c2 aceste 9ese tre;uie
s2 se s<0reasc2 'rintr-un 'roces, care se %a s<0ri, i el cu...
> &u o s'0n=ur2toare ;un2? i=;ucni Buridan, care 0nce'u s2 r0d2 ner%os.
> Buridan tie 'rea ;ine c2 i s-a tri9is otra%2, se g0ndi B"ili''e dJAulnaA.
Buridan sca'2 de treang... Buridane eti egoist?...
4i d0nd din ca', ca i cu9 ar <i %rut s2 sca'e de g0nduri triste %or;iD
> E dre't c2 %o9 <i s'0n=ura/i, sau deca'ita/i. Buridane, te %ei leg2na de
!1!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
ca'2tul unei <unii 0ntre Gautier i 9ine.
> Barc2 i %2d, scu9'e 'rietene?...
> Alt2dat2, ur92 B"ili''e, 'e %re9urile eroice, c0nd 9ai era o no;ili9e i
regele nu era dec0t un e< 'rintre al/i e<i, n-ar <i 0ndr2=nit ni9eni s2 areste=e i
s2 conda9ne un senior, care nu cerea dec0t dre'tate.R2'osatul rege, B"ili''e, a
sc"i9;at toate astea?... Dac2 au 0ndr2=nit s2 ne areste=e, ne %or i conda9na.
Dar, 9i-ar <i 9ult 9ai 'l2cut s2-9i taie ca'ul?
> O"? o<t2 Buridan, ori cu g0tul t2iat, ori 0n cra%at2 de in, 9ie 9i-e tot at0t?
6nsea9n2 tot cel din ur92 adio, %ie/ii?
> B0n2 atunci, 0l cur92 Gautier, "aide9 la culcare...
> Hie? 0ncu%iin/2 Buridan. 3aide9 i la culcare. )o9nul e un lucru ;un.
Gautier se 0ndre't2, leg2n0ndu-se, s're 'atul lui. B"ili''e se a'ro'ie iute de
<ratele s2u i-i su<l2 la urec"eD
> Nu te de=;r2ca, Gautier.
> Bentru ceC... Dor9i r2u 09;r2cat.
> Bentru c2, Buridan, o s2 9oar2?
> )2 9oar2C H2r2 noiC 4i... de ceC
> Bentru c2 a ;2ut otra%2.
De=9eticit, Gautier, r29ase 0ncre9enit, 0n <a/a 'atului s2u, 'e care se tr0nti,
du'2 cu9 0l 0nde9nase <ratele lui, 09;r2cat.
B"ili''e se g0ndi.
> Buridan nu ne-a l2sat i nou2 nici un stro'? N-a <2cut ;ine. Boate c2 s-o
<i g0ndit c2 nu o s2 a1ung2 'entru trei...
Buridan <luiera un 9ar r2=;oinic, %esel, i se g0ndeaD
> Mai <ace s2 92 de=;racC Beste o or2, ori dou2, cel 9ult, otra%a 0i %a
<ace e<ectul, adic2 %oi <i ad patres, cu9 s'une cu%iosul doctor &"eliet. 4i...
dac2 n-ar <i otra%2C... Ei ;ine? atunci cu at0t 9ai r2u 'entru 9ine... 4i, a'oi
9oartea 'rin s'0n=ur2toare nu e 'oate 9ai gro=a%2 dec0t 9oartea 'rin otra%2...
Orice-o <i, otra%2 0n noa'tea asta, sau securea, ori <unia 'este dou2-trei =ile,
adio s2r9ana 9ea Mirtil2, cea at0t de <ru9oas2? Adio, %ia/2?
> Buridan... nu /i-e so9nC > 0l 0ntre;2 B"ili''e, linitit. 4i-l 'ri%ea cu
0ngri1orarea dureroas2 de a-l %edea cl2tin0ndu-se.
> Fa adic2, da? o<t2 Buridan. Bun2 seara, scu9'e 'rietene?
> Bun2 sear2, scu9'ul 9eu Buridan.
> Bun2 seara? ad2ug2 i B"ili''e, <oarte ;l0nd.
6n ti9'ul acela, 9ie=ul no'/ii sunase de 9ult, > dar cei trei 'rieteni nu
a%eau de unde s-o tie, 'entru c2 nici un sunet din a<ar2 nu a1ungea '0n2 la
0nc"isoarea lor.
Gautier o<t2 0n aa <el c2 i-ai <i luat o<tatul dre't un 9uget.
!1+
Mic"el #$%aco
> &e dracu aiC tres2ri Buridan.
> A9 c2... 9or de so9n? r2s'unse Gautier, care c2=u 'e 'at i-i a<und2
ca'ul 0n 'ern2, ca s2-i a;/in2 'l0nsul.
M
M M
6n 9inutul acela, se au=i =go9otul unor 'ai re'e=i. Dintr-un salt cei trei
'rieteni se a'ro'iar2 unul de altul.
O cli'2 a'oi, un <el de /i'2t s<0ietor a1unse '0n2 la ei.
> O"? ;ol;orosi Gautier, aici nu e te9ni/2? E Iadul?
#go9otul 'ailor, a9estecat cu lar9a de %oci, se a'ro'ia. Brice'ur2 c2
cine%a se co;ora la ei.
> Iadul? o<t2 B"ili''e, a92r0t.
> Dar... nu e-o 0nc"isoare, 9ur9ur2 Buridan, o"... Brice'? 6n/eleg? 4tiu?...
> &eC strig2 Gautier.
> &e 'rice'iC > ad2ug2 B"ili''e, cutre9ur0ndu-se.
> Focul 0n care ne a<l29?...
> &e s0ntC...
> &a%ourile 8urnului Nesle.
B"ili''e c2=u 'e un scaun... Gautier d2du un 'u9n stranic 0n 9as2.
Buridan 0ng2l;eni, g0ndindu-se c2 su'o=i/iile sale 'uteau, sau tre;uiau s2 <ie
ade%2rate... 4i deodat2, ua se desc"ise 09;r0ncit2 de 'erete. O <e9eie
des'letit2, =2'2cit2, 0n%2luit2 0n 9antie, %0n2t2 de s'ai92, a'2ru 'e 'rag.
Buridan 'u<ni 0ntr-un r0s gro=a%. B"ili''e se cl2tin2 i se <2cu ca %arul su;
9asc2, Gautier duse 90na la locul 'u9nalului, care-i li'sea.
4i to/i trei, cu acelai <ior de groa=2, ge9ur2D
> Margareta de Bourgogne?...
XXXII. STAFIILE DE LA TURNUL NESLE
Du'2 c0te%a 9inute, 0nsu<le/it2 de <rigul no'/ii i =guduielile lui Bigorne,
Ma;el 0i %eni 0n <ire.
> Be Du9ne=eu? ;o9;2ni Fancelot Bigorne, > nu /i-a <i s'us c2 <iul t2u
se nu9ete Eean Buridan, dac2 a <i tiut c2 acest nu9e o s2 te o9oare 'e
1u92tate. &e dracuC &u toate astea e nu9ele unui o9 de is'ra%2, care o s2-/i
<ac2 cinste s2-l...
!1I
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> Eti sigurC 0ng0n2 Ma;el. Eti sigurC O"? dac2 ai ini92, nu 92 9in/i?
Nu 92 0nela?...
> De ce %rei... s2 <iu sigurC &0t des're 9in/it, s2 9i se scoat2 9a/ele, s2
92 <iar;2 0n 'ia/a Burceilor, ca i cu9 a <i i eu un 'urcel...
> Eti sigur c2 e elC... &2 Buridan e... <iul 9euC Da?... Da?... Eti sigur?
ur92 ea, <2r2 s2 9ai ate'te r2s'uns. Eu 0nsu9i g"icise9? )i9'atia 'e care-o
si9/ea9 'entru el c"iar 0n ceasul c0nd 0i 'reg2tea9 9oartea.
> Moartea luiC > strig2 Bigorne, 0ncre9enit.
> )igur 9i-a s'us c2-l c"e9a Eean?... N2scut din '2rin/i necunoscu/i... O"?
de ce 9i-a s'us c2 s-a n2scut la B$t"uneC...
6i <r0ngea 90inile.
> Mie=ul no'/ii? ur92 ea. A sunat 9ie=ul no'/ii?... )tra1a a %estit 9ie=ul
no'/iiC... &ine tie? 3aide, %ino, %ino? Fa ;arc2? )2 trece9? Boate 9ai e 0nc2
%re9e?...
A'uc2 'e Bigorne de ;ra/ i-l t0r0 cu 'utere.
Du'2 c0/i%a 'ai se o'ri ge90nd.
> A9 s2 9or... )i9t c2 9or... 4i,... <2r2 s2-l 'ot sc2'a?... Nu e Du9ne=eu,
0n &erC... Du-92 0n ;ra/e? Dac2 ai cunoscut 'e 9a9a ta, dac2 ai iu;it %reodat2,
0n nu9ele 9a9ei tale, sau a dragostei aceleea, du-92, c2ci 9i se taie
'icioarele?
Fancelot o lu2 'e Ma;el 0n ;ra/e.
> 6n ce 'arte s2 a'ucC 0ntre;2 el. 6n nu9ele &erului %or;ete l29urit, sau
%oi <i tot at0t de ne'utincios de a-/i %eni 0n a1utor, ca i Guillau9e BourrasVue,
c0nd a ;2ut ceea ce nu9ete el su9a lui, adic2 ase sticle de...
> Du-92 s're <lu%iu? Iute, o"?... 9ai re'ede?... )'re <lu%iu?
> )'re <lu%iuC Bine? > =ise Bigorne care se re'e=i. Be 9alul )enei,
Bigorne se o'ri g0<0indD
> Unde s2 9erge9C 0ntre;2 el.
Ma;el se l2s2 la '290nt i 0nce'u s2 u9;le. 6i reg2sise 'uterile.
Basul i se iu/i 0n cur0nd, ast<el 0nc0t, Bigorne o ur92 <ugind.
> Nu 9ai %2d? 9ur9ur2 ea. Nu 9ai tiu? Fancelot? Fancelot?
> Aici s0nt?...
> Du-92? Ia-92 de 90n2? o"? dac2 0ntr-ade%2r /i-e 9il2 de 9ine, condu-
92 iute?...
4i, <2r2 s2 9ai ate'te a1utorul 'e care-l ceruse, ea 'orni iar2i.
> Dar, 'e to/i s<in/ii din cer, strig2 Bigorne, unde %rei s2 te duciC
> Unde %reau s2 9ergC Nu tiiC Acolo unde a <ost 0nc"is co'ilul 9eu?
Acolo unde <e9eia aceea ;leste9at2 o s2-i dea otra%2? Acolo unde o s2 9oar2,
dac2 nu l-o 'utea sc2'a 9a9a lui? Fa 8urnul Nesle?
!1,
Mic"el #$%aco
> Fa 8urnul NesleC 9ur9ur2 Bigorne cutre9ur0ndu-se. 6i s'usese9 c2
8urnul ;leste9at o s2-i <ie <atal i n-a %rut s2 92 asculte? Dac2 9-ar <i
ascultat, ar sta acu9 la ad2'ost, 0n 9a"alaua "ai9analelor, c0tig0nd aur,... c0t
ar %rea,...;2t0ndu-i 1oc de 'oli/ie, de tartorul lor i de arcaii lui. Dar... ce
%reiC > 0n %re9ea de a=i tinere/ea e <oarte 'u/in res'ectuoas2, <a/2 de cei care-
i s<2tuiesc de ;ine?...
Be c0nd se cu<unda 0n g0ndurile acestea generoase, Fancelot Bigorne t0r0se
'e Ma;el s're un loc al 9alului, cunoscut de el, o 09'insese 0ntr-o ;arc2,
s2rise i el i 0nce'use s2 %0sleasc2 cu de=n2de1de. Du'2 c0te%a 9inute, ;arca
a1ungea la 'icioarele 8urnului Nesle.
M
M M
6n ulti9ul eta1 al turnului, cu ini9a ;2t0ndu-i, ;eat2 de <ericire, Margareta
de Borgogne, 0i ter9ina g2teala...
De o 9ie de ori au=ise %or;ind de eliNirul de dragoste.
A<lase de 'uterea 0ndr2cit2 a ;2uturii aceleia, 'e care =adarnic 0ncercase s2
i-o 'rocure de la %r21itori, de la g"icitori, sau de 'e la negu/2torii de ier;uri.
Era sigur2 de e<ectul 'e care-l %a 'roduce sticla 'e care i-o duse Ma;el,
deoarece, c"iar 0n ceasul c0nd <eciorul ducea eliNirul lui Buridan, Ma;el 0ng0n2
rug2ciunele tre;uincioase. )igur2 c2 %a <i iu;it2 de Buridan, 0nce'ea s2-l
iu;easc2 i ea, cu un <el de sinceritate 'asional2, 'e care ini9a ei n-o
cunoscuse niciodat2. Ea se 0nduio2 de soarta lui. Bl0ngea c2-l tia 0nc"is 0n
ca%ourile turnului.
&0t des're cei doi 'rieteni ai lui, se g0ndea c2 le %a da dru9ul de dragul
lui... &ine-or <i eiC Bu/in 0i '2sa?... Boate c2 o <i c"iar acel... rege al Basoc"ei i
09'2ratul acela al Galil$ei, care-i s0nt aa de de%ota/i.... O"? 6i %oi
reco9'ensa? 4i c0t des're el, ce i-a9 o<eritC Butere i onoruri, le %a 'ri9i
acu9, 'entru c2 92 %a iu;i? Ga tr2i al2turi de 9ine. 4i eu, %oi cunoate
<ericirea de a <i iu;it2, eu care n-a9 cunoscut '0n2 acu9 dec0t durerea de a
iu;i?...
Heciorul 'lecase s2 se 0ncredin/e=e dac2 Buridan ;2use eliNirul <er9ecat.
6n cli'a aceea, i, gra/ie cu%intelor de trecere 'e care le tia 'er<ect, Ma;el
intr2 0n turn, ur9at2 de Bigorne, i tre9ur0nd, se re'e=i 'e scar2.
> Iat2 o9ul? ... se 0ntoarse > se g0ndi Margareta. &e-9i aduceC BucuriaC
)au, iar2i, %reo dece'/ie a9ar2C O <i ;2ut Buridan eliNirul <er9ec2torC... O s2
a<lu acu9?
Ea se re'e=i s2 desc"id2 ua, dar se i=;i de Ma;el.
!1L
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> 8uC... &u9C De ceC... De ce eti 'alid2, ca 9oarteaC
> Regin2, ge9u Ma;el cu greu. Iu;eti, cu ade%2rat 'e BuridanC
> O tii, doar? r2s'unse cu 0n<ocare Margareta.
> Regin2, sticla 'e care /i-a9 dat-o nu con/inea eliNirul de dragoste. Era
cu o otra%2 'uternic2... cu o otra%2, care o9oar2 0n c0te%a ceasuri... Buridan a
;2ut-oC )'une/i? O"? s'une/i regina 9ea? )'une/i-9i, i %2 iert 'entru tot
trecutul?...
Margareta nu 'utea 'rice'e 0n/elesul cu%intelor din ur92.
H2r2 s2 le dea nici o 0nse9n2tate, ea d2du 'e Ma;el la o 'arte, cu o 9icare
;rutal2, i 0naint2 s're scar2.
Era 'r2'2dit2. 6n ea clocotea 9ai 9ult <uria, dec0t durerea. 8oate 'roiectele
ei erau s'ul;erate?
&u9 era gata s2 co;oare scara, au=i 'aii o9ului care se suia. )e o'ri i-o
a'uc2 'e Ma;el, de 90n2. O str0nse cu 'utere.
> Gei a<la? ge9u ea, de-a;ia su<l0nd.
Heciorul a'2ru.
Ea-i s9ulse cu 'utere sticla din 90n2.
> Goal2? strig2 regina, cu un "o"ot de r0s strident.
> A ;2ut? %esti <eciorul.
> 3aide9? g0<0i Ma;el? Nu a trecut 9ult ti9' de c0nd a ;2ut. Mai 'oate <i
sc2'at?...
> )tragildo? url2 Margareta cu %oce de ne;un2. Dac2 Buridan a ;2ut
otra%a e ;ine? )2 9oar2?...
)tragildo a'2ru, 9l2dios, cu s'inarea 0ndoit2, sur0=0nd.
> )tragildo, a'uc2 'e <e9eia asta, i n-o 'ierde din oc"i.
Un strig2t 0ngro=itor iei din 'ie'tul lui Ma;el, care c2=u 0n genunc"i i
cu'rinse ;ra/ele, genunc"ii reginei, ;0l;0indD
> Iertare, doa9n2. Ierta/i-92?... E <iul 9eu?... F2sa/i-92 s2-l sca'?...
Dar de1a )tragildo i %reo cinci, ase, dintre a1utoare se a=%0rliser2 asu'ra
ei, o s9ulgeau din 09;r2/iarea reginei i o duceau 'e sus.
)e au=i un strig2t, ca de agonie, care s'intec2 0n lung i 0n lat 8urnul Nesle.
Regina se re'e=ise 'e scar2. O 09'ingea o de=n2de1de, cu9 nu 9ai o
si9/ise niciodat2. Nu era aceea a dis'er2rii 9or/ii a'ro'iate a lui Buridan, ci
de=n2de1dea de a <i a<lat c2 sticla dat2 de Ma;el nu con/inuse eliNirul
dragostei. &eea ce ea regreta, nu era <iin/a lui Buridan, ci iu;irea lui.
)'u9eg0nd2 de <urie i de durere, a1unse 0n te9ni/a, unde 'usese s2-i 0nc"id2
'e cei trei 'rieteni.
Un o9 sta acolo, %eg"ind %enic la u2.
> Desc"ide? 'orunci regina.
!1*
Mic"el #$%aco
O9ul trase =2%oarele.
Ua se desc"ise, Margareta 0l =2ri 'e Buridan st0nd 0n 'icioare, l0ng2 cei doi
o9eni 9asca/i 'e care de a;ia 0i =2ri. Nu-l %2=u dec0t 'e Buridan. Ini9a-i
=%0cni. 6n 9inutul acela ea si9/i una din cele 9ai 'uternice e9o/ii din %ia/a ei,
at0t de ;ogat2 0n 'eri'e/ii tragice. 6naint2 c0/i%a 'ai, uit0nd c"iar s2 0nc"id2 i
ua.
> Buridan, se 0ncrunt2 ea. Ai ;2ut otra%2.
Gocea ei tre9ura 'u/in. )e <2cuse ;l0nd2. 4i-n acelai ti9' '2rea <oarte
a92r0t2.
Buridan r2s'unseD
> 4tiu Doa9n2? )au, cel 'u/in, a9 ;2nuit, c0nd a9 deertat sticla. Dar, a9
<ost sigur, adineauri, c0nd a9 g"icit c2 92 a<la9 0ntr-o locuin/2 regal2,
a'ar/in0nd reginei Margareta de Bourgogne, 0n 8urnul Nesle.
Ea r29ase un 9inut t2cut2.
I se au=ea i res'ira/ia, ca o "orc2ire iute. &ei doi oa9eni 9asca/i
r292seser2 ne9ica/i ca dou2 statui.
> Buridan, ur92 Margareta, aceast2 otra%2 nu-i 'roduce e<ectul dec0t
du'2 o or2, dou2. Bo/i <i sal%at. Aceea care cunoate leacul e aici. Buridan,
%reau s2 iei acea contraotra%2?
> Desigur, doa9n2? o'ti Buridan, cu acelai glas linitit. Dar... cu
condi/ieD s2 da/i dru9ul aceleia 'e care o iu;esc... MArtillei...
Margareta 0i duse 90na la ini92, i 'ri%irile i se 0ncruntar2D
> )2 da/i, a'oi, ordin seniorului Enguerrand de MarignA, s2 nu se 9ai
o'un2 la c2s2toria 9ea cu <iica sa?...
Bu=ele Margaretei se desc"iser2 ca 0ntr-un r0n1et t2cut.
> 6n s<0rit, s2 <ace/i dre'tate 9e9oriei 'rietenilor 9ei B"ili''e i Gautier
dJAulnaA, asasina/i de %oi. Dre'tate care %a <i 0ntreag2 nu9ai c0nd %e/i ordona
s2 se restituie <a9iliei ;unurile, 'e care i le-a <urat 9inistrul %ostru. 6n aceste
condi/ii, doa9n2, consi9t s2 tr2iesc.Alt<el , la ce 9i-ar <olosi %ia/aC
> Bine? strig2 Margareta ai c2ror oc"i aruncau <l2c2ri. Dis're/uit2,
;at1ocorit2 de tine, c"iar 0n acest ceas su're9, 'rin ulti9ul t2u dis're/ <a/2 de
dragostea i 92rirea, 'e care /i le o<erea9 deodat2, a <i dorit o r2=;unare 9ai
co9'let2, i 9ai de9n2 de 9ine. 69i sca'i 'rin 9oarte. Hie? Mori, i, adio?
Adio, 'e %eci?
Margareta arunc2 o ulti92 'ri%ire asu'ra lui Buridan, care o 'ri%ea
ne'2s2tor.
Bri%irea aceea <u 'oate eN'resia unei sincere ad9ira/ii.
A'oi, cu un sus'in, ea se 0ntoarse i se 0ndre't2 s're ua 'e care o l2sase
desc"is2, i 'e care, acu9, g2sind-o 0nc"is2, o 'ri%i cu o uoar2 0ngri1orare.
!1.
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
6ngri1orarea i se 'resc"i9;2 0ntr-un 0nce'ut de s'ai92, c0nd %2=u 0n cale-i
'e cei doi oa9eni, ne9ica/i i t2cu/i.
> &ine sunte/iC 0ntre;2 ea cu o intona/ie orgolioas2.
4i cu9 nu 'ri9ea, r2s'uns r2cniD
> )2ri/i? )2ri/i, %ite1ii 9ei?...
Ua r29ase 0nc"is2. Ni9eni nu %eni.
&e se 'etrecea 0n turnC... De ce, 0n dosul uii suna ce%a ca un <el de "o"ot
de r0sC... De data asta, o n2dual2 rece 0i 09;ro;oni <runtea. 6n <a/a t2cerii
ca%oului, a o9ului acela otr2%it, care %a c2dea, 'oate, tr2snit, 'este un 9inut@ a
celor doi oa9eni 9asca/i, care nu <2ceau o 9icare... Margareta si9/i s'ai9a
strecur0ndu-i-se 0n ini92.
> &ine sunte/iC re'et2 ea, cu glasul care r290nea "ot2r0t. &0nd regina %2
ordon2, tre;uie s2 %2 su'une/i? Gor;i/i?
&u aceeai 9icare, cei doi oa9eni 0i s9ulser2 92tile, care le ascundeau
<e/ele. Un 9inut, Margareta r29ase =2'2cit2 de 9irare.
A'oi, <a/a i se sc"i9;2.
6nce'u s2 se dea 0na'oi, cu oc"ii iei/i din or;ite, <iNa/i asu'ra celor dou2
<iguri, dintre care una de o 0ntristare de 9oarte, cealalt2 sc2'2r0nd de ur2,...
a90ndoi ca nite c"i'uri 09'ietrite.
A'oi, deodat2, ea 0i aco'eri oc"ii cu 90inile, 0ntr-un sug"i/ de s'ai92
ne;un2 "orc2iD
> B"ili''e i Gautier dJAulnaA? )ta<iile 8urnului Nesle?
M
M M
Buridan nu se 9icase. O t2cere de 9oarte do9ina 0n ti9'ul acestei scene.
Margareta de Bourgogne ur92 s2 se dea 0na'oi, '0n2 c0nd se 'o9eni /inut2,
0ntr-un col/. 6n dru9ul ei, lo%ise 9asa care se leg2naseD =2ng2nitul c2nilor de
9etal i al 'a"arelor, <u singurul =go9ot care se tul;ur2 0n t2cere, dar ni9eni
nu-l lu2 0n sea92.
&u to/ii tr2iau un 9o9ent de neuitat2 0ngri1orare.
Era s'ai9a c"inuitoare a %i=iunii 'e care su'ersti/iile %re9urilor o <2ceau
cu 'utin/2...
H2r2 0ndoial2, otr2%it , Buridan ate'ta cli'a c0nd tre;uia s2 'iar2...
B"ili''e sta cu ini9a c"inuit2 de dragostea care, ;iruia 0n el, totulD dis're/,
<urie, groa=a 9or/ii a'ro'iate a 'rietenului s2u...
Gautier gr2ia ;leste9e 0n2;uite, i 0ntre;a cu9 s-o o9oare 'e <e9eie cu o
lo%itur2 de cu/it, sau str0ng0nd-o de g0tC...
6ndoiala asta /inu un 9inut, i, atunci, 0n linitea 0n/2r9urit2, Margareta <u
!1
Mic"el #$%aco
a'ucat2 de ne0n<r0nta curio=itate, care se nate din g0ndurile 'ieirii.
Goi s2 9ai %ad2 strigoii? 6i lu2 90inile de la oc"i i... 0i =2ri...
6I %2=u 'e Gautier, care 0nainta s're ea. 4i Gautier, cu un r0s groa=nic,
=iceaD
> Fi'seai de la 'etrecere, Margareta?Ascult2? E i9'osi;il ca Buridan s2
'lece singur, de 'e lu9ea asta? 6l %ei 0nso/i? 3ei? Buridan? &e onoare 'entru
tine? O s2 ai to%2r2ia unei regine? O s2 te duci la 9oarte cu ea,... i ce regin2?
Dintr-o s2ritur2, <u asu'ra Margaretei. B"ili''e 'alid ca o sta<ie, nu se
9ic2.
Doar 0nc"ise oc"ii ca s2 nu 9ai %ad2, ce se 'etrece.
De la s'ai9a su'ersti/ioas2, regina trecu la una real2. B"ili''e i Gautier >
'rin ce 9inune? n-ar <i tiut s-o s'un2, > dar 'rice'u c2 sc2'aser2 de la
9oarte, din sacul lui )tragildo? 6i d2du sea9a c2... tr2iau? &2 Gautier o %a
ucide?
> Buridane? Buridane? url2 ea. A'2r2-92? Nu 92 l2sa s2 9or?...
> Iute? Iute? )eniori? strig2 atunci un glas 0ngri1orat.
&u to/ii, '0n2 c0nd i B"ili''e i Gautier se 0ntoarser2.
> Fancelot? strig2 Buridan.
> Iute? re'eta Bigorne. 6ntr-o cli'2 %a <i 'rea t0r=iu?...
> Mii de draci, nu 0nainte de a o <i 'ede'sit, strig2 Gautier, a c2rei 90n2 se
0n<i'se 0n g0tul reginei.
> Gautier?
> &eC...
B"ili''e se a'ro'iase de Gautier.
&ei doi <ra/i se 'ri%ir2. )au, 9ai ;ine, B"ili''e 0l 'ri%i 'e Gautier. 4i, <2r2
0ndoial2, 0n oc"ii lui luceau una din acele rug29in/i, sau a9enin/2ri su're9e,
care 'ar c2 i=%or2sc din <undul su<letului 0n cli'ele eNce'/ionale, c0nd toat2
'ro;le9a unei situa/ii se reduce la aceste dou2 cu%inteD s2 tr2ieti, sau s2 9ori?
> iar unde... ni9eni nu se 9ai g0ndete.
Da, tre;uie s2 <i <ost gro=a%, ceea ce se res<r0ngea din 'ri%irea aceea de la
<rate la <rate, c0nd > 0ncet > Gautier d2du dru9ul reginei, se trase 0na'oi,
9ugind ca o <iar2, i a'uc0ndu-se de '2r cu a90ndou2 90inile, <ugi, url0nd un
;leste9.
> 6nainte? strig2 Bigorne.
Margareta c2=use 1os leinat2, do;or0t2 de groa=2, sau de str0nsoarea
'uternic2 a degetelor lui Gautier.
B"ili''e 0ngenunc"e l0ng2 ea. El se a'lec2, i ;u=ele lui 0ng"e/ate, atinser2
;u=ele Margaretei.
> )2 'orni9, s<0nte Barna;$? strig2 Bigorne.
!!-
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
Buridan 0l lu2 'e B"ili''e 0n ;ra/e, 0l ridic2, 0l s9ulse din 09;r2/iarea
aceea de 9oarte i 'orni cu el... &0te%a 9inute du'2 aceea cu to/ii se reg2sir2
0n sala de la 'icioarele turnului, i Bigorne, cu un =09;et t2cut le ar2t2 trei
cada%re, 0ntinse 'e les'e=i. A'oi cu un gest iret, le ar2t2 ua din <und 'e care
o 0nc"isese. 6n dosul ei slugile reginei <2ceau un t2r2;oi ne9ai'o9enit. Fo%it2
cu cio9ege, ua era 'e 'unctul s2 se s'arg2.
> Gede/i, =ise Bigorne@ era i 9o9entul?,
Aa i era, c2ci, de-a;ia ieiser2, i ua din <und se 'r2%2li i %reo
dois're=ece oa9eni, condui de )tragildo, se re'e=ir2 0n sal2.
XXXIII. LUPTA LUI BIGORNE CONTRA UNOR VULTURI
Iat2 ce se 0nt09'lase. Intrat 0n turn odat2 cu Ma;el, Fancelot Bigorne se
o'rise 0n 0nc2'erea de 1os, 'e c0nd ea se suia.
Unde era BuridanC 6n ce loc al turnului era 0nc"isC Asta n-o tia Bigorne,
dar, cu instinctul 'articular o9ului o;inuit cu a%enturile, ;2nuise c2 0ntr-un
turn ca acela > 0nc"isorile su;'290ntene tre;uiau s2 1oace un rol oarecare, i
c2, deoca9dat2, su;solurile tre;uiau s2-i <ie 9ai interesante, dec0t eta1ele de
deasu'ra.
Nu9ai c2 nu tia 'e unde se co;oar2 la acele su;soluri. Fancelot Bigorne
r292sese 0n <a/a celui ce desc"isese ua. Era un o9 %oinic, care nu-l 'ierdea
din oc"i. B2nuiala era o regul2, 0ntr-un loc ca acesta. Beste c0te%a cli'e, o9ul
0ntre;2D
> Ai intrat cu <e9eia, care a dat cu%0ntul de trecere... Deci ai trea;2 susC
> )us sau 1os, nu tiu ;ine, r2s'unse Bigorne.
O9ul 0l 'ri%i nedu9erit.
> Du-92 9ai ;ine 1os, =ise Bigorne. &unosc 'artea de sus... <ru9os turn,
'e legea 9ea? Dar, iat2, cred c2 a<acerile 9ele 92 c"ea92 9ai iute 1os.
> Bine, =ise o9ul, ale c2rui ;2nuieli se sc"i9;aser2 0n siguran/2.
4i 'use la gur2 un <luier, din care scoase un sunet ascu/it. Hluieratul de-a;ia
'orni i o9ul se 'r2;ui ca o na9il2.
Bigorne, se a=%0rli asu'ra lui, i-l do;or0se cu o lo%itur2 de 'u9nal 0n g0t.
> Drace? ;o9;2ni Fancelot? Bare-9i-se c2 l-a9 ucis. U<? Dar greu 9ai e
do;itocul? 3aide 'rietene, nu 9ai <ace at0tea <asoane?... i-l t0r0 'e cel r2nit sau
'oate c"iar 9ort '0n2 0ntr-un col/ al s2lii, a'oi, dintr-un salt, se duse l0ng2 ua
din <und, care era 0n <a/a 'or/ii de la intrare.
> Hluierul, ;ol;orosi el, <luierul n-a <ost n2scocit, desigur, ca s2 c"e9e
%r2;iile... Barc2 %2d %reun "ultan re'e=indu-9i-se 0n ca'... dar...
!!1
Mic"el #$%aco
N-a%u > 0ns2 > %re9e s2 s<0reasc2. Un o9 co;or0 scara de 'iatr2, %enind
re'ede. B2trundea 0n sal2 i strig2D
> &e-iC...
> Ni9ic 'rietene, sau... a'roa'e ni9ic? r2s'unde Bigorne, s2rind asu'ra
noului sosit, care, sur'rins, nu a%u nici ti9'ul s2 se a'ere de lo%itur2.
El %2=u doar str2lucind li9;a 'u9nalului i... asta <u tot.
Bigorne d2du atunci, ua deo'arte, 9or92indD
> Ia s2 %ede9, nu cu9%a 9ai dau de %reun "ultan... 0n cui;C
80r0 i 'e cel de-al doilea cada%ru l0ng2 cel dint0i.
> 3ei? Dar, ce dracu au 90ncat, de-s at0t de greiCBe %re9ea 9ea, c0nd
si9/ea9 > du'2 o ;2taie > ne%oia s2 uure= %reun "oit de tot ce 'utea s2-l
09'o%2re=e, ca 'ietre scu9'e, ori ;ani de argint, 0l si9/ea9 uor ca o 'an2. )e
0ngreunea=2 lu9ea? )e9n r2u? )e %ede c2 92n0nc2 'rea 9ult?
&u9 0i s<0ri <lec2reala i is'r2%i i cu r0nduiala r2'uilor, ae=0ndu-i unul
l0ng2 altul, %2=u ce%a... care-l 0ncre9eni i-l <2cu s2 "ol;e=e nite oc"i
groa=nici, i s2 cate gura c0t o ur2D
I se '2ru c2 =idul se to'ete, 'ietrele 'arc2 se de=li'ir2, Bigorne =2ri o scar2
care co;ora 0n 1os.
> O? <2cu el. Be-aici e dru9ul s're "ru;eC
Dar, odat2 cu scara, Bigorne =2ri i%indu-se alt o9 i care, la %ederea celor
dou2 cada%re, r29ase 0ns'2i90ntat. O9ul era unul din cei doi te9nicieri, sau
9ai ;ine, dintre cei doi <eciori, care '2=eau te9ni/a celor trei 'ri=onieri.
&el2lalt, du'2 cu9 ne rea9inti9, urcase la r0ndul de sus, s2 %esteasc2
Margaretei c2 Buridan 0ng"i/ise cu'rinsul sticlei...
> Bun2 =iua? 0l 0nt09'in2 Bigorne. )au... ;un2 seara? &u9 %rei, 'rietene.
Intr2 te rog? &e dracuC Aadar, treci 'rin =iduriC Nu eti %ultur ca cei doiC
> GulturC <2cu, nedu9erit, <eciorul.
> )2 =ice9,... liliac,... dac2 ai ciudatul o;icei s2 locuieti 0n g2urile de 'rin
=iduri, > o;icei de 'l0ns, 'e care s<0ntul Barna;$, %eneratul 9eu 'atron...
> Mii de draci? strig2 o9ul, care-i %enise 0n <ire din 9irarea i s'ai9a
'ricinuit2. O s2 te duci s2 glu9eti cu dracul...
> Nu, 'rietene, ci... 0n 'i%ni/ele tale?
O9ul se i re'e=iseD lu'ta <u scurt2. &u o stranic2 lo%itur2 de ca' 0n ;urt2,
Bigorne 0i tr0nti 'otri%nicul, a'oi, s2rind asu'r2-i, 0l str2'unse dintr-o lo%itur2
de 1ung"er. 6n cli'a ur92toare, Bigorne <u 0n 'icioare, i, 0n acelai ti9', %2=u
desc"i=0ndu-se ua din <und.
> Alt "ultan? ;o9;2ni el, ridic0nd 'u9nalul roit de s0nge.
Dar, de data asta, ;ra/ul nu 9ai lo%i. Be/ia s0ngelui, i se 'otoli 'e dat2 i
o'ti ui9itD
!!!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> O <e9eie?
6ntr-ade%2r, era o <e9eie. Balid2, cu '2rul %0l%oi, str2;2tu sala din c0/i%a
'ai, <2r2 s2 se 'ri%easc2, <2r2 s2 %ad2, 'oate, i se 0n<und2 0n desc"i=2tura
=idului cr2'at.
Du'2 ce Margareta trecu ca o sta<ie, Bigorne <2cu o str09;2tur2
carag"ioas2, i oc"ii i se 0ndre'tar2 s're ua, 'e care regina o l2sase desc"is2,
i o<t2.
> Destui "ultani?
6nc"ise ua 'un0nd de data asta =2%oarele.
Du'2 c0te%a 9inute, 0n dosul uii 0nce'ur2 s2 ;u;uie lo%iturile. Bigorne nu
le lu2 0n sea92D el 'ri%ea cada%rele celor trei oa9eni, > <2r2 0ndoial2 cada%re,
c2ci 0i lo%ise stranic.
Be atunci, %ia/a n-a%ea cine tie ce 're/? Be oa9enii aceia Bigorne nu-i
cunotea. Fa o adic2, 0i erau du9ani. Dar acu9, c0nd 0n<rigurarea 92celului
se 'otolise, un <ior 0l cutre9ur2 'e de-a-ntregulD
> Drace? ge9u el, d0nd din ca'. A <i 'utut s2-i lo%esc 9ai do9ol. O s2
tre;uiasc2 s2-i 92rturisesc, 'rea-cu%iosului 'reot de la )aint-Eustac"e, aceste
trei o9oruri. 4i, ce i-a 'utea da, ca s2 92 ierte de '2catC &2ci... 0l cunosc eu
'e %oinicul 2sta? 8rei lo%ituri de 'u9nal,> c0te =ece gal;eni, una 'este alta,...
dar, de unde s2 iau eu cei trei=eci de gal;eniC... Asta-i?
O ideie 0i trecu 'rin 9inte, i-l <2cu s2 tresare de ;ucurie. Gura i l2rgi de la
o urec"e la cealalt2... H2r2 0ndoial2 g2sise 9i1locul s2-i ca'ete iertarea i s2-i
'l2teasc2 i 'reotul de la )aint-Eustac"e?
Asigurat de 'artea aceasta, Bigorne se 0ndre't2 s're cr2'2tura =idului i
0nce'u s2 co;oare, c2l2u=it de o lu9in2, 'e care o %2=u lic2rind la ca'2tul
sc2rii. 6n cur0nd, se tre=i 0n <a/a altei ui, 0ntredesc"is2.Era intrarea te9ni/ei >
a ciudatei te9ni/e > a lui Buridan, B"ili''e i Gautier dJAulnaA. Fancelot
Bigorne o desc"ise. Restul se tie...
&ei trei 'rieteni 'etrecur2 noa'tea 0ntr-o c0rciu92 din 79a"alaua
"ai9analelor:, unde-i duse Bigorne. )2 =ice9 c2 'utur2 s2 0nc"id2 oc"ii, du'2
0nt09'l2rile 'rin care trecuser2C... Gri1a aceasta o l2s29 cititorului. Dar,
noa'tea aceea o 'etrecur2 laolalt2, unul l0ng2 altul, 0n aceeai odaie, 0nar9a/i
'0n2-n din/i.
> &eC... N-a9 9uritC
A doua =i, de di9inea/2, 'ri9ul cu%0nt al lui Buridan <uD
> Bentru c2 nu ne-a sosit 0nc2 ceasul? > ge9u B"ili''e.
> Da, dar nu 9ai <ace9 o 'ara c"ioar2? ;o9;2ni Gautier. N-a da o
le/caie 'e 'ielea noastr2. A"? B"ili''e, de n-ai <i <ost tu, o s<0rea9 cu
%i'era?...
!!+
Mic"el #$%aco
B"ili''e =09;i, <oarte trist.
> 4i /ie, ur92 Buridan, 'ironindu-l cu luare-a9inte 'e Bigorne, /i-s
90inile o 'at2 de s0nge... &u cine te-ai ;2tut ast2-noa'teC
> Da?... &u nite %ulturai, aceiai care %-ar <i ros <icatul cu ciocul lor de
o/el, dac2 i-a <i l2sat de ca'ul lor. I-ai %2=utC... A%eau o 0n<2/iare ca9
'louat2, ;ie/ii oa9eni... dar... a9 g2sit 9i1locul de a 9i se ierta '2catele...
XXXIV. MAMA LUI BURIDAN
&0nd Ma;el 0i %eni 0n <ire, se tre=i singur2D regina dis'2ruse. )tragildo nu
9ai era acolo. Eos, 0n ad0nci9ile turnului, ea au=ea lo%ituri 0n2;uite, care
"2uleau de la eta1 la eta1. &e se 'etrecea, oareC )tragildo nu era acolo ca s-o
su'ra%eg"e=eC
Ma;el se ridic2 cu greu i cu un glas stins 9ur9ur2D
> Otra%a, i-a 'rodus e<ectul. Ni9ic nu-9i 9ai 'oate sc2'a co'ilul... 4i,
cine 9i l-a ucisC... &"iar eu? Eu, 9a9a lui... E 0ngro=itor, e cu ne'utin/2 i,
totui,... aa e? Ni9ic nu 9ai 'oate 0nl2tura acu9 <a'ta aceasta 0ngro=itoare.
Eu i-a9 'reg2tit otra%a? Eu l-a9 dus Margaretei?
Deodat2, se 'orni 0ntr-un "o"ot de r0s i scr0ni din din/i.
> &ine ;ate aaC ur92 ea ascult0nd. 4i... de ce ;ateC Fa ur9a ur9ei ce-9i
'as2? Greo nou2 nenorocire, <2r2 0ndoial2? Greo alt2 cri92? Unul 9ai 9ult, ori
9ai 'u/in... O, turn ;leste9at,... turn 0ns0ngerat?... &0te cada%re, c0te 'l0nsete,
c0te no'/i groa=nice nu au <ost aiciC... O"? o ast<el de noa'te e i asta 'e care o
tr2iesc 0n cli'ele acestea? &ada%rul, din ast2 noa'te e al lui Buridan?... Iar
'l0nsetele s0nt acelea ale 9a9ei, care-i t0nguie co'ilul?... &0te 9a9e i-or <i
'l0ns la <el co'iiiC? Fe-a <i 'utut oare socotiC 8oate '2catele acestea le
is'2esc eu, 0n noa'tea asta? Bleste9at2 s2 <ie <atalitatea, care 92 <ace s2
tr2iesc noa'tea de a=i? Bleste9at s2 <ie Du9ne=eul care 09i i9'une o ast<el de
is'2ire?... 3orc2ia. &u ung"iile 0i s<0ia <a/a, <2r2 s2 si9t2 ce <ace...
> Dar, dac2 asta e is'2irea 9ea, care %a tre;ui s2 <ie aceea a MargareteiC
4i 0nce'u s2 co;oare 'e aceeai scar2 0ntortoc"eat2, <2r2 %reo idee "ot2r0t2,
ci nu9ai s2-i sc"i9;e locul, s2 'lece din turnul, 0n care si9/ea a'2s0nd-o o
groa=2 <2r2 de 9argini.
&0nd a1unse 'e ulti9ele tre'te, %2=u nite oa9eni, care des<undau > cu
lo%ituri de 'ari > ua care da 0n sala de 1os. Ma;el se ae=2 'e o trea't2, 0i
re=e92 ;2r;ia de 90n2 i ate't2.
Din <ericire, )tragildo era 'reocu'at ca s-o =2reasc2.
&0nd ua <u s'art2, oa9enii se re'e=ir2 0n sal2, i Ma;el au=i strig2te
!!I
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
de=n2d21duite.
> Au 'lecat? Au e%adat? > Be ei?... )2-i c2ut29?
> &ine a 'lecatC se g0ndi ea. BuridanC Hiul 9eu a e%adatC A"? da,
e%adat?... Fas2, 9icu/ule, nu %ei a1unge de'arte?
)e strecur2 ca o sta<ie, <2r2 s2 se o'reasc2 0n <a/a celor trei cada%re, <2r2 s2
se 9ai g0ndeasc2 la Margareta, i, c0nd a1unse a<ar2, se 0ndre't2 a'roa'e
incontient2, s're 'od, trec0nd de-a lungul construc/iilor, l0ng2 care turnul
Nesle nu era, cu9 a9 =ice, dec0t o santinel2 0naintat2.
Acolo, 'utu s2-i aduc2 a9inte cu%0ntul de trecere, 'e care i-l dase
're<ectul, i 9ul/u9it2 acelui cu%0nt trecu 'odul. H2r2 0ndoial2, tre;uie s2 <i
cutreierat 9ult ti9', ad0ncit2 0n g0ndurile triste, c2ci, c0nd a1unse la 7casa cu
sta<ii: de la 7ci9itirul ne%ino%a/ilor:, se lu9ina de =i.
)e sui 0n la;oratorul ei i intr2 0n odaia MArtillei.
Hata dor9ea 09;r2cat2.
Dor9ea ad0nc... Un =09;et <lutura 'e ;u=ele ei al;ite. Ma;el o 'ri%i c0te%a
9inute.
> Doar9e? se g0ndi ea. 4i acela 'e care-l iu;ete e 9ort 0n ceasul 2sta? 6l
iu;ete, 0n ade%2rC &u at0t 9ai ;ine, dac2 e ade%2rat?.. A %rea ca tot
Uni%ersul s2 su<ere ceea ce su<2r eu? Bentru ce <iica Margaretei ar <i at0t de
linitit2, c0t de=n2de1dea 09i clocotete 0n su<letC
Dintr-o =guduitur2 'lin2 de r2utate dete't2 'e MArtille, care se scul2
0ndat2.
> A9 s2-/i s'un o noutate? strig2 Ma;el.
6n cele c0te%a ceasuri c0t tr2ise acolo, MArtille 0n%2/ase s2 cunoasc2 'e
aceea 'e care o 'ri%ea dre't o te9nicer2. 8ot ce g2sise dre't a'2rare, era
"ot2r0rea s2 09'otri%easc2 un <el de ne'2sare tuturor cu%intelor, tuturor
a9enin/2rilor, 9ai 9ult ori 9ai 'u/in neade%2rate, ale lui Ma;el.
Aceasta ur92D
> E ade%2rat c2-l iu;eti 'e BuridanC -
> E ade%2rat. Mi-e tot at0t de drag, 'e c0t 0i s0nt i eu? r2s'unse cu
si9'litate <ata. &a s2-l a'2r de o 'ri9e1die, 9i-a da i %ia/a.
> Hie? Ei ;ine? N-ai s2 9ai ai niciodat2 'rile1ul s2 riti aa ce%aD 0n
9inutul 2sta Buridan tre;uie s2 <i 9urit?...
> Otr2%itC Nu-i aaC > <2cu MArtille <2r2 %reo e9o/ie a'arent2.
> Da, otr2%it,... de 9ine?
Ma;el se 'orni 'e un r0s gro=a% al c2rui sens MArtille nu-l 'utu 'rice'e.
> 4i, ur92 <ata cu 0ndoial2, oare, l-ai %2=ut 'e BuridanC
> Nu?
> &ine dar, i-a dat otra%aC
!!,
Mic"el #$%aco
Ma;el o 'ri%i 'e MArtille 0n oc"i i r2s'unseD Ma9a ta?... Regina
Margareta de Bourgogne?... Au=iC... Ma9a ta, a9 =is?
De data asta MArtille se 0n<ior2 i ini9a 0nce'u s2-i ;at2, ca i cu9 s-ar <i
te9ut de o nenorocire.
> Maiestatea sa regina a turnat otra%a... )e 'oate, =ise ea@ cu toate astea
,du9neata i-ai 'reg2tit-o?
O ciudat2 r2sturnare de roluri se 'roduceaD acu9 MArtille era aceea care
0ntre;a i cu%intele ei erau acelea care o torturau 'e Ma;el.
Ma;el 0nce'u s2 'l0ng2 i-i 'lec2 ca'ul.
> E ade%2rat? o'ti ea. Eu 'reg2tise9 otra%a?
R29ase 'u/in 'e g0nduri, a'oi, cu %oce 0ndurerat2, ur92D
> Dac2 a <i a1uns, l-a <i 'utut %edea 'e Buridan 9urind. Dar, asta n-a9
%2=ut-o? Nu, n-a9 %2=ut lucrul 2staD 'oate c2 n-a %rut Du9ne=euC Boate el a
desc"is uile te9ni/ei lui Buridan i i-a redat li;ertatea, ca s2 9oar2 de'arte de
9ineC...
MArtille, tres2ri de groa=2. Ea d2dea cu%intelor un 0n/eles de ur2, 'e care...
nu le a%ea. &u toate astea din ceea ce s'usese Ma;el, un lucru o i9'resionase.
> Buridan a e%adatC 0ntre;2 ea.
> Ti-a9 s'usD s-a dus s2 9oar2 de'arte de turn, de'arte de 9ine... 6n
9o9entul acesta > ad2ug2 ea 0ncet, > tre;uie, s2 <i 9urit?
MArtille 0i 09'reun2 90inile cu 'utere, c2ut0nd s2 cal9e=e ;ucuria
'uternic2 care 0i u9'lea ini9a. Buridan a <ugit,... Buridan a sc2'at de 0ndoita
r2=;unare a reginei i a lui Enguerrand de MarignA > a 9a9ei sale? a tat2lui
s2u? > G0ndul acesta era 'entru ea o ra=2 de soare 0n cerul 9o"or0t de c0te%a
=ile.
> Ei? ;o9;2ni Ma;el. 6i anun/ 9oartea aceluia 'e care-l iu;ete, i oc"ii
s2i str2lucesc de ;ucurieC... Hiic2 a Margaretei, ur92 ea %2d c2 ai su<letul
9a9ei tale? Nu nega?... &u at0t 9ai ;ine, 'e de-o 'arte? N-a9 s2 a9 deci nici
o re9ucare ca s2 te su'ri9 de 'e acest '290nt. Hiic2, a unui nea9 ;leste9at,
a<l2, 0nainte de a 9uri, c2 tot ce /i-e drag e conda9nat... Nu 'l0ngi 'e Buridan,
'e care-l iu;etiC 8e ;ucuri de 9oartea luiC Ei ;ine?...
> 4i du9neata? =ise cu <oc co'ila, eti ;ucuroas2 de 9oartea luiC
> EuC... EuC > url2 Ma;el 0ngro=itor.
O cli'2 <u gata s2 se a=%0rle asu'ra <etei. Dar acelai r0s clocotitor i=;ucni
din nou de 'e ;u=ele ei, i ge9u.
> Ge=i ;ine?... dac2 r0d?...
Atunci un <el de ne;unie trans<igur2 <a/a MArtillei.
> Ei ;ine? > =ise ea. Fa r0ndul t2u, ascult2? Grei s2 92 o9ori, nu-i aa,
cu9 ai %rut s2-l o9ori i 'e el? A<l2 c2 %oi 9uri <ericit2, c2ci 9or 'entru el...
!!L
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> Mori 'entru elC ;ol;orosi Ma;el.
> 69'otri%a 9ea nu ai alt2 'utere dec0t... s2 92 uci=i, > ur92 MArtille cu
'ati92. 4i nu 'l2tesc 'rea scu9' siguran/a c2 9or, ca s2 0nl2tur o 'ri9e1die
care-l a9enin/a 'e Buridan... Gino? O" ? Gino? 4i %ei a<la?
Ea o a'uc2 'e Ma;el de ;ra/, i cu o 'utere 'e care i-o 0ndoia <ericirea de
care tre9ura toat2, o t0r0 s're la;oratorul ur=itor de dragoste i de 9oarte.
> Acolo, =ise ea, acolo? 6n locul acela ai 'reg2tit otra%a. Nu e aaC
> Da? ge9u Ma;el, con%ins2 c2 MArtille nu 0nne;unise.
> Acolo? &"iar acolo, la 'icioarele acestui &"rist, 'usesei sticlaC
De data asta Ma;el nu r2s'unse.
Ea a/inti asu'ra MArtillei 'ri%iri 0ngri1orate, nedu9erite i 'line de o
n2de1de ne;un2. MArtille se 0ndre't2 re'ede s're ra<turi, a'uc2 o sticl2, o ar2t2
lui Ma;el, i cu o ;ucurie su'rao9eneasc2, gr2i aceste cu%inteD
> 8e-a9 %2=ut? 8e-a9 au=it? 8e-a9 '0ndit?... Du'2 ce ai 'lecat, a9 luat
sticla?... A9 0nlocuit-o cu o sticl2 ase92n2toare... Ascult2?... )ticla 'e care ai
dus-o lui Buridan n-a%ea 0n ea dec0t... a'2?... 4i c0t des're aceea 0n care e
otra%a...
Ea nu s<0ri i duse sticla la gur2. Dar, 0n cli'a aceea, sticla 0i <u s9uls2 din
90ini. &a 0ntr-un %is, ea o %2=u 'e Ma;el s'2rg0nd-o... A'oi, cu %aiete care nu
9ai a%eau 0n ele ni9ic o9enesc, Ma;el c2=u 0n genunc"i, 0i lo%i <runtea, de
les'e=i, 0nce'u s2 r0d2, s2 'l0ng2 i, a'uc0nd 'oalele roc"iei <etei, le s2rut2
a'roa'e ne;un2... 4i cu9 MArtille 0ncre9enit2 i 0ns'2i90ntat2 0n <a/a acelui
s'ectacol, se tr2gea 0na'oi tre9ur0ndD
> 4tii tu cine s0ntC > url2 Ma;el, care se ridic2 des'letit2, trans<igurat2,
su;li92, 0n ;ucuria 'uternic2 i s2l;atic2 care o cu'rinsese. )unt 9a9a lui
Buridan?...
Un strig2t 0i r2s'unse.
Du'2 un 9inut, 9a9a i cu logodnica lui Buridan, 0i a9estecau lacri9ile,
0nl2n/uite 0n 09;r2/iarea s<0nt2 a <ericirii lor?
4i, acolo, 0n <undul Fu%rului, Margareta %eg"ea?...
XXXV. CUM SE MBOGI SOCIETATEA BURIDAN
BIGORNE BOURAS!UE I COMPANIA
Guillau9e BourrasVue i RiVuet 3audrAot "oin2reau <2r2 rost, triti i cu
;ur/ile goale... 8riste/e i <oa9e, s0nt dou2 lucruri care se 'otri%esc de 9inune.
De c0nd cu r2=;oiul de la Br$-auN-&lercs, 09'2ratul i regele, nu 9ai
!!*
Mic"el #$%aco
0ndr2=neau s2 ias2 0n strad2, nici s2 intre la el acas2, nici s2 a'ar2 0n do9eniul
Basoc"ei sau 0n i9'eriul Galil$ei. Aceti onora/i to%ar2i '2strau treangului,
o sc0r;2 care n-are ne%oie de nici o t2l92cire 'si"ologic2. Erau con%ini c2 to/i
str21erii 'oli/iei erau 'e ur9ele lor, i... 'oate c2 nu se 0nelau.
Redui > deci > la o 'o=i/ie ne0nse9nat2, i > ca nite %ul'i gonite 0n
<undul codrului, de colo, '0n2 colo, du'2 %reo 09;uc2tur2.
69;uc2tur2, %ai? ne0nse9nat2, > locuin/2... ne"ot2r0t2.
6n seara aceea, ei ieir2 dintr-o c0rciu92 al c2rei st2'0n 0l cunotea destul de
;ine i se 0n%oise s2-i 'ri9easc2 dou2 ore.
&u toate rug29in/ile i a9enin/2rile, aceast2 ga=d2 nu %oise s2-i
ad2'osteasc2 9ai 9ult2 %re9e, nicidecu9... s2-i /ie toat2 noa'tea.
> Drace? =isese el, nu9ai s2 92 ;2nuiasc2 cine%a c2 sunte/i la 9ine, i a
<i s'0n=urat, la re'e=eal2, c"iar 0n =orii =ilei.
> Dar g0ndete-te? st2ruia 3audrAot ,tre;uie s2 s<0reti i tu odat2. &e-/i
'as2 dac2 ai s2 9ori 0n 'atul t2u, sau s'0n=uratC
> 4i, a'oi, ad2ug2 Guillau9e BourasVue, ar <i o onoare 'entru tine,
ne%ast2-ta i tot nea9ul t2u, s2 <ii s'0n=urat 0ntre un rege i un 09'2rat?
Ga=da recunoscuse cinstit dre'tatea celor dou2 1udec2/i, dar, dintr-o
0nca'2/0nare, 'e care RiVuet o nu9eaD %ino%at2, iar Guillau9e ineN'lica;il2, el
nu se d2dea ;2tut, i nu %oia s2 9oar2 dec0t... 0n 'atul lui i c"iar ad2ug2D
> &0t s-o 'utea... 9ai t0r=iu?
&eea ce-i <2cu 'e cei doi to%ar2i s2 dea din u9eri, cu 9il2.
&u toate astea i cu toat2 ne'l2cerea de a <i siguri... c2 se %or culca a<ar2, ei
<2cur2 cinstea cu%enit2 <eluritelor ;2uturi cu care-i trat2 ga=da, 0n n2de1dea
secret2... c2 %a sc2'a de ei, c0t 9ai cur0nd, > dar... cu sco'ul, 'rocla9at sus i
tare, s2 le %ie 0n a1utor.
Du'2 ce ;2ur2 '0n2 se s2turar2, i du'2 ce se l2sar2... s2-i dea a<ar2,
BourrasVue i 3audrAot se tre=ir2 0n strad2, toc9ai c0nd se suna stingerea
<ocurilor.
U9;lar2 un ti9', t2cu/i, de-a lungul ulicioarelor str09te i 0ntunecoase.
A'oi RiVuet 3audrAot se o'ri, ;rusc.
> &eC tres2ri Gauillau9e BourrasVue , d0nd 0na'oi. Ai %2=ut 'e
co9andantul 'oli/ieiC
> Nu? 'u<ni RiVuet. Mi-a %enit 0n 9inte un lucru <oarte i9'ortant... Dac2
nu 92-nel, a9 ;2ut trei 'or/ii de %in cu =a"2r, dou2 de "idro9el, o oal2 de
;ere i dou2 ulcele de %in, dintre care una cu %in rou i alta cu %in al;.
> A9estec <oarte 'l2cut?
> Nu =ic, ;a? > dar dac2 a9 ;2ut de ne-a9 u9<lat ca nite ;u/i, ca nite
;e/i%ani ce sunte9, de9ni de Bac"us, c2ruia ne 0nc"in29... a'oi, n-a9 90ncat
!!.
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
ni9ic?
> 4iC <2cu Guillau9e, interesat de acel 'rolog.
> 4i nu tiu care din toateD %inul rou ori cel al;, sau > 'oate ;erea, dar
9i-a <2cut o 'o<t2 de 90ncare, de 'arc2 a 'osti de c0te%a luni.
> Dre't e c2 i 9ie 9i-e ca9 <oa9e?... Dar... ce-i de <2cutC
> Be to/i s<in/ii? 8re;uie s2 90nc29, to%ar2eC
> O"? i asta-i un <el de logic2? =ise Guillau9e > oare Buridan, care e
9aestru 0n logic2, n-ar g2si ni9ic de =is?
> 3ei, de ce nu-i aici? =ise, du'2 'u/in ti9', regele Basoc"ei. )-ar 'rice'e,
nu9aidec0t, s2 ne duc2 unde%a, unde s2 'ute9 90nca.
> 4i, 0nc2, unde se 92n0nc2 ;ine? ad2ug2 09'2ratul Galil$ei. Ti- aduci
a9inte 9asa 'e care ne-a dat-o la 7Hloarea de &rin:C
> 3ei? 4i acu9 09i ling degetele? > sus'in2 Guillau9e.
> Be s0ngele lui &ristos? &0nd 9i-aduc a9inte, si9t c2 tur;e= de <oa9e?
RiVuet, e o ruine ca noi, un 09'2rat i un rege, s2 ;ate9 str2=ile, ca nite c0ini
<l290n=i...
> Nici 92car, ca nite c0ini? > r2s'unse cu un aer %rednic de 9il2,
RiVuet. &2ci c0inii au 9iros ;un i tiu s2 g2seasc2 c0te un os 'e care s2-l
road2...
&onstatarea aceasta <u 'unctat2 cu un 0ndoit o<tat. Du'2 con%ersa/ia asta,
care <2cuse s2 li se 'erinde 'e dinainte 90nc2rurile cele 9ai 9inunate, cei doi
to%ar2i, 'ornir2 la dru9, triti , cu ca'etele 'lecate, i, cu toate astea cu oc"ii
i urec"ile la '0nd2.
> 4i toate c"inurile astea > ;o9;2ni BourrasVue, > nu9ai din 'ricina
a<urisitei de Margareta.
> A"? dac2 a9 'une 90na 'e tine, <ru9oas2 regin2 a Hran/ei? strig2
RiVuet.
> &e i-ai <aceC Ia s'une?
> A conda9na-o la... <oa9e? =ise RiVuet.A 0nc"ide-o 0ntr-un loc, nici eu
nu tiu unde?... s2 =ice9 0n 8urnul Nesle. A lega-o 'e un scaun de le9n, i, 0n
<a/a ei, c"iar la doi 'ai, 9-a ae=a la o 9as2 'e care s-ar sc"i9;a unele du'2
altele tot <elul de %0naturi, cu9 ar <i, de 'ild2, un ;ut de c2'rioar2, <ri't la
cu'tor...
> 3ei? nu-i r2u? o<t2 BourrasVue.
> A'oi, ur92 RiVuet, entu=ias9at, a co9anda ga=dei s2-9i aduc2 o g0sc2
<ri't2,... o g0sc2 0ntreag2, u9'lut2 cu castane... dac2 nu te su'eri.
> U9'lut2 cu castaneC 90r0i BourrasVue ling0ndu-i ;u=ele.
> Du'2 asta > ur92 RiVuet > ar %eni nite dulcea/2, ur9at2 de 'ere,...
a'oi, o o9let2 cu sl2nin2,... a'oi, o tort2 9are, 9aaare c0t luna, care ne
!!
Mic"el #$%aco
'ri%ete i-i ;ate 1oc de noi, 'ung2oaica? Du'2 asta o g2in2, a'oi...
> )tai, o9ule? > ;o9;2ni BourassVue, las2-92 s2 9istui ce-a9...
90ncat?
> A'oi, un 'ateu de 'ete > url2 RiVuet > i dac2 nu-i destul, s2 9ai
ad2ug29 'etiori din )ena, <ri'/i, care se 'un 0n tigaie,... de %ii i 'e care-i
ron/2i, ron/-ron/,... dintr-o dat2...
&ei doi to%ar2i se 'ri%ir2 r2su<l0nd greu, i, cu o singur2 9icare, 0i 9ai
str0nser2 ;r0ul de 'iele, 'e care-l 'urtau...
4i 0n str0nsoarea aceea, sta, %ai? 'r0n=ul lor, din seara aceea.
> &re=i, 0ntre;2 RiVuet, 9ai 'otolit > cre=i c2 regina Margareta ar 'utea
re=istaC... &e 9oarte ar 9ai <i 'entru ea, care tre;uie s2-i 'lac2 nu9ai...
;uc2/elele ;une? 4i ce r2=;unare ar <i 'entru noi, Guillau9e? A"? dac2 ar <i
Buridan aici?... Dre't e. El ne-a s'usD 8icitum est occidere re(inam. E 0ng2duit
s-o uci=i 'e regin2... da, dar el nu ne-a desluit dac2 tre;uia s2 o9ori 'rin
0n<o9etare...
> B0n2 atunci, cr2'29 de <oa9e noi? o<t2 RiVuet. 4i... tu eti 09'2rat, iar
eu... s0nt rege? Deci, i o regin2 'oate s2 9oar2 de <oa9e. Fogica, 0nainte de
toate?
Gor;ind ast<el, c0nd de unele, c0nd de altele, i c2ut0nd s2-i a92geasc2
<oa9ea cu 1udec2/i so<isticate, de 'e 9oda e'ocii, <2c0nd =eci de ocoluri i de
dru9uri, cei doi to%ar2i nu ;2gar2 de sea92 c2 noa'tea trecea.
A1unseser2 la 'ia/a GrR%e, <2r2 s2 o;ser%e.
Acolo, se o'rir2 la 'icioarele st0l'ului de in<a9ie , construc/ie greoaie, care
se ridica a'roa'e de <urcile s'0n=ur2torii din 'ia/a GrR%e.
Guillau9e BourrasVue i RiVuet 3audrAot se ae=ar2 1os, re=e90ndu-se de
=id2ria st0l'ului i 'ri%ind s're )ena. )e si9/eau o;osi/i de u9;let, le era
<oa9e, le era so9n i erau <oarte 0ngri1ora/i de li'sa unui ad2'ost... 4i, cu toate
astea, ei nu %oiau s2 adoar92 acolo. Focul era 'ri9e1dios, c2ci era <oarte
u9;lat de 'atrulele 'oli/iei.
Melancolici, ei ridicar2 oc"ii s're un s'0n=urat, care se leg2na 0ncetior 0n
%0r<ul treangului, su; st0l'ul cel 9are al <urcilor. Funa, cu c"i'ul ei
;at1ocoritor, lu9ina ta;loul acela 'e care-l 0ncadrau clo'otni/ele, care 'arc2
i=%orau de 'retutindeni, din u9;ra no'/ii.
> Ge=iC 2stuia nu-i 9ai e <oa9e? o<t2 09'2ratul, ar2t0nd s're s'0n=urat.
> Nici sete? ge9u regele.
> Barc2 i-ar <i 0nc2 <oarte 0nde90n2? Bri%ete cu9 0l 9ai leag2n2 de lin,
%0ntule/ul ce ;ate dins're )ena? Be coarnele 9aiestrului &a'eluc"e, c2l2ul
oraului, s'0n=uratul acesta 'arc2 r0de... de o ;ucurie tainic2.
> 6l %e=i, cu9 r0deC
!+-
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> E ade%2rat? R0de ca un cocoat.
> Barc2-i e 9ai 9oale ca-n 'atul lui.
> Fa ur9a-ur9ei, Guillau9e, 'oate c2 nu-i un lucru toc9ai ne'l2cut s2 te
s'0n=ureC
> De?...
> Dac2 a9 0ncercaC...
&u9 %or;eau ast<el i cu9 <oa9ea 0nce'use c"iar s2-i a9e/easc2,
Guillau9e BourrasVue 0l a'uc2 de 90n2 'e RiVuet 3audrAot i-i o'tiD
> 8aci? Barc2 %ine cine%a?
6n 9o9entul acela, dins're <lu%iu, sosea 0n 'ia/2 o tru'2 de %reo =ece ini,
care se o'rir2.
Unul din ei d2du celorlal/i nite l29uriri sau nite ordine, a'oi toat2 tru'a,
9ai 'u/in acel ce le %or;ise, se 0ntoarse i se 0ndre't2 s're &"Otelet, cu 'asul
greoi, al solda/ilor 0n 'atrul2.
R29as singur, o9ul se 0ndre't2 linitit s're o locuin/2 ae=at2 0n <a/a
cl2dirii cu st0l'i.
> Un ;urg"e=? o'ti RiVuet 3audrAot.
> RiVuet? ge9u Guillau9e.
> &e-i, to%ar2eC
> Nu cu9%a 'unga onoratului ;urg"e= ar sta 9ai ;ine 0n ;r0ul nostru,
dec0t 0ntr-al luiC
> 4i eu 92 g0ndea9 la lucrul 2sta, to%ar2e?...
Dintr-o s9ucitur2, 09'2ratul Galil$ei i regele Basoc"ei se scular2. 6n
c0te%a secunde, 0l a1unser2 'e nenorocitul ;urg"e=, care strig2, cu glas "ot2r0tD
> 8rece/i 0nainte?...
Dre't r2s'uns, Guillau9e i RiVuet se re'e=ir2 asu'ra lui.
> A1utor? Arcai? 3o/ii? > url2 ;urg"e=ul.
Dar era lungit la '290nt.
Guillau9e 0l /inea de u9eri i cu o 90n2 0i 0n2;uea strig2tele.
6n %re9ea asta, RiVuet, cotro;2ia, re'ede, 'rin ;u=unarele o9ului. De
alt9interi, du'2 ce 0ncercase s2 se a'ere, nenorocitul ;urg"e=, lein2, <ie de
<ric2, <ie 9ai cur0nd 'entru c2 era 'e 1u92tate n2;uit de str0nsoarea lui
BourrasVue, i de genunc"iul a'2sat 'e 'ie't.
Dou2 9inute trecur2 i cei doi n2%2litori <ugir2.
M
M M
Fa strig2tele o9ului, se desc"ise o <ereastr2 a locuin/ei, l0ng2 care ce
'etrecuse atacul. O <e9eie s'eriat2 a'2ru o cli'2. A'oi, o u2 se desc"ise.
!+1
Mic"el #$%aco
A'2rur2 lu9ini. 4a'te, o't, ser%itori ar9a/i se re'e=ir2 0n strad2, ur9a/i de
dou2 <e9ei, care se a'lecar2 'este cel c2=ut, strig0ndD
> El e? E ;ietul 9eu so/?
> )2r9anul 9eu tat2?...
Ti'ete, lacri9i, 'l0nsete, 0n1ur2turi, a'oi ;urg"e=ul <u trans'ortat 0n cas2 i
culcat 0n 'at, unde ne%asta i <iic2-sa se gr2;ir2 s2-i %in2 0n a1utor.
&a s2-i liniti9 'e cititori, %o9 ad2uga c2 s<or/2rile celor dou2 <e9ei <ur2
0ncununate de i=;0nd2, i c2, a doua =i, 'e la a9ia=2, o9ul, 'e 1u92tate
sugru9at de BourrasVue i de%ali=at de 3audrAot, desc"ise oc"ii i-i %eni 0n
<ire.
Go9 ad2uga c2, 'ri9ul cu%0nt 'e care-l scoase <u strig2tulD
> 3ainele? Iute? Da/i-9i "ainele?
I le aduser2. El le cercet2 0n<rigurat. 4i, <2r2 0ndoial2, neg2sind ce c2uta,
0n1ur2 0ngro=itor, ;ru<tui 'e <iic2-sa, d2du ;r0nci ne%estei, ;2tu <eciorii, a'oi se
09;r2c2 i alerg2 la casierul Ma1est2/ei sale regina.
M
M M
> &0t eC 0ntre;2 Guillau9e BourrasVue alerg0nd.
> 3ei? Argint? Aur? O s2 %ede9 noi?
> 3aide9 la NoWl-Bicioare-)tr09;e. Ne %a desc"ide el. )2 ne duce9,
re'ede, la 'icioare-str09;e. O s2 'ute9 nu92ra.
Du'2 cinci 9inute, cei doi to%ar2i a1unser2 0n strada 8ire%ac"e, i eu
'u9nul, cu 'iciorul, cu 90nerul sa;iei, <2cur2 o g2l2gie 0ndr2cit2 la 'oart2,
g2l2gie care '2rea o;inuit2 0n acea ulicioar2 cu nu9e r2u, c2ci ni9eni nu se
tul;ur2.
> 3ei? &r09arul dracului? striga BourrasVue.
> 3ei? "angiu?... Ma/ele dracului? > =;ier2 3audrAot.
> A%e/i ;ani, 1u'0nilorC 9or92i un glas, 'e c0nd un ca' sc"i9onosit,
lu9inat de un <elinar a<u9at, se ar2ta la o;lonul unei <erestre 0nguste.
> BaniC 90r0ir2 to%ar2ii. Nu9ai aur? Nu9ai aur? 8u s2 ai cu ce s2 ne
u9'le9 ;urta i cu ce s2 <aci s2-/i /o'2ie 'icioarele tale str09;e, ca ale lui
)atana?
> Bine? Desc"id? r2s'unse linitit NoWl-Bicioare-)tr09;e.
6n2untru se au=i un "uruit greu de =2%oare trase, de lan/uri, de c"ei, i, 0n
s<0rit, 'iticul a'2ru.
Bri9ul gest al lui RiVuet <u s2-i arate 90na 'lin2 de 9onede de aur i
argint.
> 3ei? Madelon? > strig2 atunci cr09arul. Atea't2 s2 %e=i, 9ai9u/o?
!+!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
A9 s2 te 0n%2/ eu s2 dor9i, c0nd aici stau doi ca%aleri, c2rora le e <oa9e i
sete?
> 8ur;29 de <oa9e? 9ugi Guillau9e.
> Ne arde iadul 0n g0t, ad2ug2 RiVuet.
4i se ae=ar2 la 9as2, 'e c0nd Madelon, ser%itoarea, ieea, =2'2cit2 de
so9n, din gaura 0n care se culca, i a1utat2 de st2'0nul s2u, a'rindea <ocul i
'reg2tea 'entru 9as2.
Du'2 ce <oa9ea regal2 i i9'erial2 a celor doi to%ar2i <u 'otolit2, du'2 ce
setea le <u ast09'2rat2 'u/in, i, du'2 ce 'l2tir2 lui NoWl-Bicioare-)tr09;e, li se
d2du %oie s2 doar92 'e scaunele lor de le9n, re=e9a/i de 9as2. Ei 0i
nu92rar2 rodul 1a<ului i se socotir2 ;oga/i.
> A%e9 cu ce c"e<ui dou2 luni? =ise BourrasVue.
RiVuet str0nse argintul i aurul 0ntr-o "0rtie.
> &e-i cu 'erga9entul 2staC 0ntre;2 atunci Guillau9e.
> Bunga ;urg"e=ului. )e %ede c2 0n ea 0i str0ngea econo9iile.
4i, 9ainal, des<2cur2 'erga9entul.
> Uite? E scris ce%a... O 0n%oial2 cu )atana, 'oateC... &itete Guillau9e?
Eu nu 9ai %2d. Nu tiu, tor/ele astea lu9inea=2 at0t de 'rost... ori %ederea 9i
se stinge... c0nd ;eau 'rea 9ult...
Guillau9e lu2 "0rtia i o citi re'ede. Atunci, ca de=9eticit, dintr-odat2, se
0ng2l;eni, se a'lec2 la urec"ea lui RiVuet i 9ur9ur2D
> 4tii 'e cine a9 1e<uitC
> Be dracu 0n 'ersoan2?...
> Nu?... Mai r2u, dec0t 'e 2sta?... Be 're<ectul Barisului.
30rtia aceea era ;onul de dou2 sute de gal;eni ai coroanei, isc2lit de
Margareta de Bourgogne 'e nu9ele lui Eean de Br$cA, 're<ectul Barisului...
RiVuet 3audrAot, 'rostit i 9ai de=9eticit i el, lu2 'erga9entul, i-l citi, la
r0ndul lui.
> 3i-"an? <2cu el.
4i 'orni 'e un r0s groa=nic, a9estecat de 7"i-"an-uri: r2sun2toare.
Du'2 'ri9ul 9o9ent de 9irare i de s'ai92, 'e care i-o 'ricinuise
desco'erirea lui, Guillau9e <u =guduit de un r0s, care <2cu s2 se cutre9ure
c2nile de 9etale. &ei doi co9'lici, se uitau unul la cel2lalt, cu 'erga9entul
0ntre ei, 'e 9as2, i se t2%2leau de r0s.
NoWl-Bicioare-)tr09;e i Madelon alergar2 s2 %ad2 ce se 'etreceaC
> 82cere? strig2 'iticul. )us s0nt 'atru gentilo9i, care %or s2 doar92 i
care n-au ne%oie ca 'oli/ia s2 <ie atras2 aici.
> &"iar? ad2ug2 Madelon, de-a;ia au sosit i i-a9 'o<tit 'rin aleea cea
9ic2, 'entru c2 nu %oia9 s2-i su'2r 'e seniorii BourrasVue i 3audrAot, 0n
!++
Mic"el #$%aco
ti9'ul 9esei...
> 3iii-"aaa? > url2 RiVuet, al c2rui r0s se trans<or9ase 0ntr-un =;uciu9
continuu.
> Dar, 'e 9ii de draci...
> 3iii-"aaan? > 0ntreru'se Guillau9e d0ndu-i nite 'u9ni stranici 'este
genunc"i.
> Dar, ce-i astaC strig2 NoWl-Bicioare-)tr09;e, scos din s2rite de r0sul lor
0ndr2cit.
> Da? Des're cine e %or;aC <2cu i Madelon, care se 9oli'sise i ea i
'ornise 0ntr-un r0s ne;un.
> 4tii tu, din ce ;ani /i-a9 'l2titC
> 3ii-"aan? > <2cu RiVuet.
> Be coada dracului?... Banul nu 9iroase? &e-9i 'as2 de unde %ine?
> Da? Dar acetia? 3i-"an? =ise Guillau9e.
> Ei, ;ine, acetiaC
> )unt ;anii unui ;urg"e= de%ali=at, 3i-"an? 4i ;urg"e=ul acela 'r2dat de
noi, "i-"an? "i-"an? este 're<ectul Barisului? 3i-"an?
> )eniorul Eean de Br$cAC
> 3i-"an?...
De data asta 'iticul 'u<ni i el.
4i atunci <ur2 nite 09'2trite urlete, care '2reau c2 =guduie toat2 9a"alaua
"ai9analelor. A doua =i toat2 9a"alaua clocotea de r0sete. #%onul se r2s'0ndi,
a'oi, 0n tot Barisul c2 seniorul Eean de Br$cA, e<ul su're9 al Boli/iei,
0ns2rcinat s2 areste=e 'e 'ungai, 'e "o/i, i 'e "ai9anale, <usese 'r2dat c"iar
'e 'ragul locuin/ei lui, 0n 'ia/a GrR%e.
Bentru un 9o9ent, BourasVue, Madelon, 3audrAot i NoWl-Bicioare-
)tr09;e, unii 'este al/ii, r0deau /in0ndu-se de ;urt2 i s<0rir2 cu un 0ngro=itor
73i-"an?: 0n cor.
> 3i-"an? r2s'unse o %oce 'uternic2 din <undul s2lii, unde 0nce'ea scara
de le9n, care 'ornea din ari'a lateral2 i se urca la eta1ul de sus.
8o/i 'atru se o'rir2 deodat2 din r0s i cele 'atru c"i'uri se 0ntoarser2 0ntr-
acolo de unde %enise =go9otul.
G2=ur2 a'2r0nd un o9 care adunase %esela.
> Iat2-l i 'e Fancelot Bigorne? > r2cni RiVuet.
> Nu era nici un =or? ;o9;2ni NoWl-Bicioare-)tr09;e, 0ntunec0ndu-se 'e
dat2, ca de o;icei. &e =or a%eai s2 =;ieri aa, ca s2 ne ar2/i c2 nu te-a9 %2=ut
de o't =ileC
> Aa o <i > =ise Bigorne 0naint0nd, dar acetia 09i s0nt 'rieteni i ei nu
<ac na=uri, c0nd 92 %2d?
!+I
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
Bigorne a'uc2 un 'a"ar, se ae=2 la 9asa celor dou2 792riri: i 0i turn2
%in. A'oi 0nce'ur2 l29uririle.
Guillau9e i RiVuet istorisir2 ce li se 0nt09'lase, 0n ti9'ul c0t "oin2riser2
0nseta/i i <l290n=i, '0n2 0n cli'a <ericitei 0nt0lniri a 7;urg"e=ului:, care se
ni9erise s2 <ie toc9ai 're<ectul Barisului.
> )'0n=uratul ne-a 'urtat noroc? "ot2r0 RiVuet.
> Da, 'e Du9ne=eul 9eu, s'0n=uratul de 'e 'ia/a GrR%e r0dea ca un
cocoat? Nu e aa, Guillau9eC A <ost o 're%estire de %eselie?
Fancelot nu istorisi ni9ic din '2/aniile lui, ci se 9ul/u9i s2 'o%esteasc2,
cu9, de la 0n%2l92eala din Br$-auN-&lercs, st2tuse ascuns 0n <undul
Ma"alalei "ai9analelor.
> Dar ce-o s2 <ace/i cu "0rtia astaC ur92 el, c0nd acei eroi 0i istorisir2
'ro'riile lor 'eri'e/ii.
&ei doi to%ar2i se 'ri%ir2 nedu9eri/i, c2ci dac2 se g2sea "0rtia asu'ra lor
nu 9ai 0nse9na un ;on asu'ra 8e=aurului, ci unul 'entru tortur2, 0n ;un2
<or92. Deci, le era destul de tea92 de s'0n=ur2toare, <2r2 c"iar s2 9ai adaugeD
tortura, oasele =dro;ite cu ciocanul, ung"iile s9ulse cu cletele...
> )2-l arde9? strigar2 ei deodat2.
> M2 0ns2rcine= eu cu asta? =ise Bigorne i a'uc2 'erga9entul, 0l str0nse
i-l <2cu ne%2=ut.
6n sal2 se <2cu t2cere.
Guillau9e i RiVuet, s2tui i ;2u/i, ador9ir2 o;osi/i, re=e9a/i de 9as2, i
0n locul r0setelor, nite s<or2ieli gro=a%e <2cur2 s2 tre9ure i s2 =2ng2ne
'a"arele dinaintea lor.
M
M M
A doua =i de di9inea/2, cu9 a9 s'us, Buridan, B"ili''e i Gautier
dJAulnaA se 0nt0lnir2 0ntr-o c0rciu92 '2c2toas2 din 9a"alaua "ai9analelor,
unde-i dusese Bigorne. &0rciu9a aceea nu era alta dec0t 'r2%2lia lui NoWl-
Bicioare-)tr09;e, unde oa9eni certa/i cu 'oli/ia erau siguri ca, 0n sc"i9;ul
unei 'l2/i ;une, s2 g2seasc2 o g2=duire, dac2 nu luNoas2, cel 'u/in ad2'ost de
ne%oie.
> )enior Buridan, 0ntre;2 Bigorne, a%e/i 'araleC
> Nu /i-a9 s'us de acu9 c0te%a seri c"iar, c2 s0nt ruinatC
> 4i du9nea%oastr2, seniori dJAulnaAC
B"ili''e i Gautier se c2utar2 'rin ;u=unare i a90ndoi a1unser2 s2 adune o
su92 de ni9ic, care 0ns2 0i '2ru 0ndestul2toare lui Fancelot.
!+,
Mic"el #$%aco
> E <undul 'ungii noastre? > =ise B"ili''e. A90ndoi sunte9 ruina/i.
> O s2 tre;uiasc2 s2 se 9ul/u9easc2 i cu at0ta ga=da noastr2? 9or92i
Gautier, con%ins c2 era %or;a s2 'l2teasc2 c"eltuiala.
> O s2 se 9ul/u9easc2? ade%eri i Bigorne care se 0ndre't2 s're u2.
> E %or;a... c2 tre;uie s2 ne s<2tui9 i s2 ne regl29 situa/ia? H2r2 ;ani,
0n%ini, 'rigoni/i, a%e9 0n <a/a noastr2 trei du9ani 'uternici, care ne doresc
9oartea i contra c2rora tre;uie s2 lu29 o "ot2r0re c0t 9ai gra;nic2. Mai 0nt0i
contele de Galois? > "ot2r0 Buridan.
Bigorne tres2ri i se o'ri ;rusc 'e 'ragul uii.
> A'oi, ur92 Buridan, regina, care %-ar sugru9a, c"iar cu 90inile ei, dac2
ar 'utea?
> Aceea... 'e care o iu;esc? o'ti B"ili''e 0ng2l;enind. O"? Buridane...
> Da, scu9'ul 9eu B"ili''e? 4i, 0n s<0rit, Enguerrand de MaringnA,
adaugD tat2l aceleia 'e care o iu;esc, eu? Dar i acela care a ucis 'e '2rin/ii
%otri? Acela 'e care-l %e/i o9or0, desigur?
> M2 0ns2rcine= eu cu asta? strig2 Gautier.
> Bine? ur92 Buridan. De aceea, B"ili''e, 'entru c2 MarignA, 'e care %rei
s2-l uci=i e tat2l aceleia 'e care o iu;esc i 'entru c2 %reau s2 o9or 'e regina
'e care o iu;eti, a%e9 destule te9eri s2 crede9 c2 situa/ia noastr2 e delicat2
i tre;uie s2 ne eN'lic29 <a/2 de un singur o9D &"arles, conte de Galois? De
asta 0l iau 'e sea9a 9ea?
Bigorne arunc2 o 'ri%ire ciudat2 asu'ra lui Buridan i 9ur9ur2D
> &ontele de Galois? 8at2l s2u?...
4i de data asta, el 'orni s2 co;oare, 'e c0nd cei trei 'rieteni ur9au s2 se
s<2tuiasc2...
M
M M
Fancelot Bigorne se duse dre't la un negustor de "aine %ec"i, din 9a"alaua
"ai9analelor, negustor cinstit, de alt<el, 'e care-l cunotea de 9ai 9ult2
%re9e. 6i o'ti c0te%a %or;e la urec"e i-i 'use 0n 'al92 tot ceea ce B"ili''e i
Gautier 9ai g2siser2 0n ;u=unarele lor.
Br2%2lia negustorului era 0nc2rcat2 cu "aine de ;urg"e=i i de lucr2tori i
c"iar de gentilo9iD 9antale, 'antaloni, 'elerine, "aine,... colec/ia era co9'let2.
Dar <2r2 0ndoial2, ni9ic din toate astea nu-i con%enea lui Bigorne, c2ci,
du'2 un 9inut, negustorul 0l duse 0ntr-o 'r2%2lie de din dos, unde se intra
'rintr-o u2 secret2. Acolo se g2seau tot <elul de ar9eD arcuri, ar;alete, suli/e,
g"ioage, s'ade, 'u9nale, "ale;arde,... de toate i at0ta c2 a%eai cu ce s2 ar9e=i
o co9'anie, s-o ec"i'e=i i s-o 09;raci. Be =iduri at0rnau costu9e co9'lete de
"ale;ardieri, de 9ilitari cu ;la=onul lui Galois, cu ;la=onul lui MarignA, i
!+L
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
c"iar cu ar9ele regelui.
Bigorne 0i alese tot ce-i tre;uia.
&0nd iei, era trans<or9at 0n arca de ora.
Brins de u9eri cu o curea, 'urta at0rnat un sac de 'iele.
Fancelot se 0ndre't2 s're Fu%ru, i a1unse la 'ri9ul eta1 al turnului cel
9are, unde era %istieria regal2, <2r2 nici un <ior.
Du'2 ce, 9ul/u9it2 costu9ului s2u, trecu de r0ndul santinelelor i du'2 ce
<u introdus 0ntr-o odaie 9are, 0n care dois're=ece arcai regali stau de 'a=2,
Fancelot a1unse 0n <a/a unui 'ersona1, 0naintea c2ruia lu0ndu-i o 0n<2/iare de
'rost2nac, 0i =iseD
> A9 %enit s2 iau cei dou2 sute de gal;eni ai notri...
&asierul s2ri de 'e <otoliul s2u i 0nce'u s2 r0d2.
> Bentru cine dou2 sute de gal;eniC
> B2i... 'entru seniorul Eean de Br$cA, 're<ectul nostru.
&asierul se 0ncrunt2. Brice'use c2 era %or;a de un lucru serios.
> &"iar, ad2ug2 Bigorne, c2 e 0n 'at, ;olna% de <riguri, i 9i-a s'usD
Fancelot, c2... aa 92 c"ea92 'e 9ine > %e=i tu sacul 2staC
> Da seniore.
> Ia-l i 'une/i-l 'e du'2 g0t.
> F-a9 'us seniore.
> Bine? Acu9 du-te la casierul Maiest2/ii sale regina i s'une-i s2-/i dea
cei dou2 sute de gal;eni, 'entru c2-9i tre;uiesc c"iar a=i.
&u9 casierul r292sese nedu9erit , Bigorne, cu aerul unui o9 care-i
rea9intete, deodat2, de un lucru, se lo%i 'e <runte i ad2ug2D
> Uita9 c2 seniorul Eean de Br$cA 9i-a dat i o /idul2, 'entru Maria
Goastr2, 'ese9ne... ca s2 %2 salute... Iat-o?
Bigorne caut2 0n sac, scoase 'erga9entul, care c2=use c"iar 0n noa'tea
aceea 0n 90inile lui Guillau9e BourasVue i ale lui RiVuet 3audrAot, i-l
0ntinse casierului, care-l citi, 0l reciti, a'oi se scul2 i dis'2ru.
Ate'tarea <u lung2.
8recu un ceas, a'oi altul, a'oi un al treilea.
Fancelot 0nce'ea s2 si9t2 o sudoare rece aco'erindu-i <runtea. Dar <2cea
r2u c2 se 0ngri1ora 0ndr2=ne/ul Fancelot... &a to/i <unc/ionarii de ;irou din
trecut, din 're=ent i din %iitor, casierul, <2c0nd s2 ate'te 'e arcaul do9nului
're<ect, 0i ar2ta nu9ai su'erioritatea 'o=i/iei sale, ceea ce, du'2 credin/a lui,
tre;uia s2 ins'ire o 9are considera/ie acelui 're<ect.
6n s<0rit, Bigorne %2=u un o9, un <el de ;2iat de ser%iciu, care-l 'o<ti s2-l
ur9e=e, 0l conduse 'e o scar2, i-l introduse 0ntr-o ca9er2 ;oltit2, unde, 'e o
9as2, %2=u 9ai 9ulte gr29e=i de aur i argint.
!+*
Mic"el #$%aco
Bigorne c2sc2 nite oc"i s'eria/i.
> )2-i s'ui st2'0nului t2u, 0l l29uri o9ul, c2 n-a%e9 dec0t cinci=eci de
gal;eni cu coroana,... restul su9ei e 0n argint, 'e care o s2 tre;uiasc2 s2-i
'ri9easc2, 92car c2 e... 're<ect?
> )eniorul Eean de Br$cA a =is dou2 sute gal;eni 0n aur, cu coroana.
> Bine? ;ine? =ise o9ul. 8ot aceea e, o9ule, su9a-i 0ntreag2?
4i 0nce'u, s2 %0re 0n sacul lui Bigorne gal;enii de aur, i 9oneda de argint.
A'oi 0i leg2 sacul i ad2ug2D
> Acu9 terge-o?
Era toc9ai ce %oia i Bigorne, care > 0n ti9'ul c0t 0i dase ;anii > se
ate'tase s2-i cad2 ;ol/ile 'e ca', s2 se 0nt09'le cine tie ce, sau les'e=ile s2 se
des<ac2 su; 'icioare. Blec2 a'oi, st2'0nindu-se, 0ntr-o ulti92 s<or/are, care <2r2
0ndoial2... era su;li92?
At0t de linitit u9;la...
Nici nu tiu c0nd a1unse la 'oart2,... la 'unte, i nici c0nd 'orni 'e dru9ul
noroios.
Be strad2, Bigorne si9/i c2-i %enea s<0real2.
4i cu senti9entul acela care 0l 0ndea9n2 'e nau<ragiatul sc2'at, a1uns 'e
coast2, s2 'ri%easc2 cu nesa/ oceanul care era s2-l 0ng"it2, el se 0ntoarse i
r2'us de 9irare i de ;ucurie, arunc2 o lung2 'ri%ire asu'ra turnului cel 9are
al Fu%rului.
> &u9C strig2 el. E ade%2ratC N-a9 %isatC &"iar eu,... ies de aiciC )acul
acesta con/ine, 0ntr-ade%2r, dou2 sute de gal;eni, 0n aurC Da?... Dar 'entru
'rada asta... ce datoresc 'o'ii de la )aint-Eustac"eC> Ni9ic? &2ci 'rada nu e
<a'ta 9ea, i dac2...
O lo%itur2 stranic2, 0ntre u9eri, 0l 0ntreru'se 'e Bigorne, care <u c0t 'e ce
s2 cad2 0n an/ul 'lin de a'2.
6n acelai ti9', un glas <urios %oci<eraD
> D2-te la o 'arte, do;itocule?
4i ce%a, cine%a, trecu 'untea ca %i1elia, dintr-un salt i '2trunse cu
re'e=iciune 'e 'oart2,... dar nu at0t de iute ca Fancelot Bigorne s2 nu-l
recunoasc2.
> Bre<ectul 'oli/iei? o'ti el? gr2;indu-se s-o ia la <ug2.
6ntr-ade%2r, era Eean de Br$cA, care, constat0nd dis'ari/ia ;onului celor
dou2 sute de gal;eni, alerga la casier, ca s2-i dea de tire.
> Brea t0r=iu? > 'u<ni Bigorne, alerg0nd.
Du'2 o 1u92tate de ceas, Bigorne, lu0ndu-i 0nd2r2t "ainele de la
negustorul din 9a"alaua "ai9analelor, i '2str0nd nu9ai sacul, intr2 0n
c0rciu9a lui NoWl, unde g2si 'e Guillau9e i 'e RiVuet, care-i %eneau 0n <ire,
!+.
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
din e9o/ia de cu noa'te,'rintr-un 'r0n= ;ogat.
Bigorne le <2cu se9n s2-l ur9e=e.
8o/i trei intrar2 0n odaia '2c2toas2, 0n care Buridan i dJAulnaA se
re<ugiaser2.
> )eniore Buridan, =ise Bigorne intr0nd, %2 aduc a1utoare 0n oa9eni Pel se
d2du la o 'arte din <a/a 09'2ratului i a regeluiQ i... 0n ;ani? ad2ug2 d0nsul. 4i
0nce'u s2 ae=e 'e 9as2 gr29e=ile de aur i argint.
XXXVI. LUDOVIC VICLEANUL
6n di9inea/a aceea, regele Fudo%ic 'use s2-l 09;race ca 'entru o %0n2toare
de 'orci 9istre/i.
)e dusese %or;a c2, 0n '2durea care se-ntindea 'e %alea de la Mont9artre,
s're nordul Barisului, s're Mont9orencA i 9ai de'arte, s're NoAon , s0nt
'orci s2l;atici.
Regele "ot2r0se s2 %0ne=e 9istre/i, care era %0n2toarea lui de 'redilec/ie.
Reginei 0i 'l2ceau 9ult acele %0n2tori, unde, 'e %re9ea aceea, o9ul ataca
ani9alul cu lo%ituri de lance i, adesea, era s<iiat de <iara 9uri;und2.
Erau 'ri9e1dii i e9o/ii. Margaretei 0i 'l2ceau acele e9o/ii, i c0nd, din
0nt09'lare, ni9eni nu <usese r2nit la %0n2toare, ea se 0ntorcea ne9ul/u9it2.
Regele, 0i 'usese un 'ie'tar de 'iele de ;i%ol, ci=9e grele care-i %eneau
'0n2 la coa'se, 92nui de 'iele de cer;, '0n2 la cot i 'lec2 s're a'arta9entele
reginei, r0=0nd dinainte de ;ucuria 'e care-o %a si9/i. Margareta, lu0nd-o la
goana din '2dure. El str2;2tu galeriile cu 'asul lui re'ede, autoritar, =go9otos
i intr2 0n odaia 0n%ecinat2 cu aceea a reginei.
> Eeanne i Blanc"e? i=;ucni el =2rind 'e surorile reginei. Be Du9ne=eul
9eu? )2r;2toarea %a <i stranic2. Breg2ti/i-%2 i s2 <i/i gata 'este un ceas.Ge/i
c2l2ri caii %otri, de 'arad2. Merge9 la %0n2toare de 9istre/i. M2 duc s2 anun/
'e regin2.
> Regina n-o s2 %in2? 0l %esti Eeanne.
> Regina este ;olna%2? ad2ug2 Blanc"e.
Fudo%ic se o'ri nedu9erit.
> Bolna%2C 0ng2i92 el.
> Ast2 noa'te, 0l l29uri 'rinci'esa Eeanne > Maiestatea-sa a r2cit,
rug0ndu-se 9ai 9ult ca de o;icei, 0n ca'ela sa. Au 'rins-o nite <riguri gro=a%e
i st2 0n 'at...
> 8oc9ai era s2 tri9it s2 anun/e 'e rege? ad2ug2 'rinci'esa Blanc"e.
Regele se str09;2, ca un co'il care o s2 'l0ng2. A'oi 9or92i nite
!+
Mic"el #$%aco
0n1ur2turi 0n2;uite, care crescur2 din ce 0n ce, '0n2 'ornir2 s2 %uiasc2
a'arta9entul. 6n s<0rit, el strig2D
> Fa ce <olos atunci, c2 a9 9ai tri9is dou2s're=ece <2clii, la Notre-Da9e,
de c0te dou2=eci i 'atru de li%re <iecareCHir-ar a dracului de trea;2? 4i s<in/ii
s0nt nedre'/i?4i, =ice/i, <riguri releC
> )ire, de a;ia acu9 a ador9it...
> O s-o dete'ta/i i s2-i 9icora/i e<ectul ;2uturii, 'e care i-a9 dat-o?
> Da? da? ge9u Fudo%ic, 0ncet i su'us ca un co'il. M2 duc s-o %2d? 4i se
0ndre't2 s're ua care d2dea 0n odaia Margaretei.
&ele dou2 'rinci'ese i se 'user2 0n cale.
> &eC =ise regele o'tind.
> )ire, %2 rug29 s-o l2sa/i s2 doar92?
> F2sa/i-92 s-o %2d, 92car de de'arte?...
)old2/oiul acela, ale c2rui 0ns'2i90nt2toare <urii i=;ucneau a'roa'e 0n
<iecare cli'2, tre9ura 0n <a/a celor dou2 surori ale regineiC Gor;ea 0ncet.
U9;la 0n %0r<ul degetelor, cu toate c2 ci=9ele grele ;onc2neau 'e sc0nduri.
Eeanne cr2'2 ua i regele 0i trecu ca'ul, 0ncetior, cu oc"ii 0nnegura/i de
90"nire.
6n <undul od2ii, Margareta se odi"nea 'e 'at, i '2rea c2 doar9e.
> E <oarte 'alid2? o'ti Fudo%ic.
> E se9n ;un, )ire? =ise Blanc"e. 6i trec <rigurile. H2r2 0ndoial2, 'este
c0te%a =ile Maiestatea sa %a <i s2n2toas2...
> &u toate astea, a %rea s2 intru? ur92 Fudo%ic, cu un sus'in, 0ncerc0nd
s2 09'ing2 ua, /inut2 de 90na delicat2 a Eeannei. Regele, care nu9ai cu o
09'ins2tur2, ar <i 'utut s-o dea la o 'arte, se trase 0na'oi, sus'in0nd.
6n acelai ti9', Blanc"e 0l 90na 0ncetior s're ca'el2.
> Duce/i-%2, )ire? Duce/i-%2?... F2sa/i-ne, s-o 0ngri1i9?...
> Dar, cu toate astea...
> Gre/i ca s-o 0ntoarc2 <rigurileC
> Dac2 regina %2 %ede, sau %2 aude, o s2 se tul;ure... G2 iu;ete at0t de
9ult?...
> Da, 92 iu;ete? o<t2 regele i se l2s2 09'ins s're oratoriu, a c2rei u2 se
0nc"ise du'2 el.
Fudo%ic r29ase ascult0nd c0te%a 9inute, c0nd %oia s2 intre, c0nd d0nd
0na'oi, ne"ot2r0t.
6n s<0rit, 0n %0r<ul 'icioarelor, 0nduioetor 0n su'unerea lui nai%2, el 'lec2,
9ur9ur0ndD
> Odi"nete-te, scu9'2 Margareta? Odi"nete-te? Eu, 92 duc s2 92 ocu'
de %indecarea ta.
!I-
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
6ndat2 ce se tiu destul de de'arte, ca s2 nu <ie au=it, Fudo%ic 0i relu2
9ersul re'e=it, care se iu/i din ce 0n ce, 0n ti9' ce o <urie gro=a%2 se
de=l2n/uia 0n el. Intr2 re'ede 0ntr-o sal2 9are, 'lin2 de seniorii in%ita/i 'entru
%0n2toare.
> Regele? strig2, cu glas r2sun2tor, 'rista%ul de la u2.
> Do9nilor, =ise regele, %0n2toarea nu 9ai are loc.
4i 0ndat2, cu glas sc"i9;at, ad2ug2D
> Regina e ;olna%2. Are nite <riguri groa=nice.
Fa aceste cu%inte, un 9ur9ur 0n<ior2tor 'orni din 9ul/i9ea aceea de
oa9eni as'ri, cu tru'uri greoaie. Mur9urul se 92ri i, 0n <ine, i=;ucni
trans<or9at 0n "o"ote de 'l0ns, 0n ;leste9e, 0n rug2ciuni...
> E %r21it2 ?
> A<urisi/ii de 1ido%ini au <2cut <ar9ecele ?
> Mi-a da lan/ul i 'intenii de aur, de ca%aler al )<0ntului Euan de
&o9'ostello, 9arele 9ucenic s'aniol, <oarte 9eter 09'otri%a <rigurilor.
> H2g2duiesc s2 92 duc, cu 'icioarele goale, la )aint- Ger9ain-des-Br$s
i s2 /in 'ost trei =ile.
> )2-9i cad2 %reun e%reu 0n 90n2, a=i, i-l i str0ng de g0t.
> O<er trei <2clii, din ceara cea 9ai curat2?
)trig2tele acelea se a9estecau cu 0n1ur2turi, 9ustr2ri,... <iecare rug0ndu-se
de s<0ntul lui 're<erat, i cer0ndu-i t292duirea reginei, ori <2c0ndu-i <el de <el
de daruri. EN'lo=ia acestei dureri 0l liniti 'e rege , care 09'2r/i =09;ete
tuturor, acelora care se deose;ir2 'rin lucrurile o<erite, i, 9ai cu sea92, 'rin
0n1ur2turile lor.
A'ei trecu 0nainte =ic0ndD
> 4i, dac2 toate astea nu a1ung, %o9 <ace o slu1;2 9are, de 'oc2in/2.
Fudo%ic intr2 0n sala de consiliu, unde-l ate'tau c0/i%a seniori de rang, i
'e care 0i concedie, =ic0ndD
> Do9nilor, consiliu secret?
&eea ce 0nse9na ca nu9ai 'ri9ul 9inistru, Enguerrand de MarignA i
unc"iul regelui, contele de Galois, tre;uiau s2 r290n2. Fa consiliu secret 9ai
asistau i cei doi <ra/i ai regeluiD &"arles, conte de la Marc"e, so/ul Blanc"ei i
3enri, conte de Boitiers, so/ul Eeannei.
Bentru 9o9ent > 0ns2 > ei erau la 9oiile lor, r2=;oindu-se s2-i ridice
i9'o=itele, o'era/ie care, 'e %re9ea aceea, era 9ult 9ai delicat2 ca 0n =ilele
noastre.
> )cu9'ii 9ei 'rieteni? > 0nce'u Fudo%ic, du'2 ce se ae=2 1os. >
De%ota/i a'2r2tori ai tronului, a/i a<lat nenorocirea care ne-a lo%itC Regina-i
;olna%2 i 'rinci'esele s'un c2 are <riguri rele. &erul e nedre't cu noi? i=;ucni
!I1
Mic"el #$%aco
el, lo%ind cu 'u9nul 0n 9as2, 0n <a/a c2reia s2 ae=ase. Dar ne %o9 <ace
datoria, '0n2 la ca'2t. 6n aceast2 nenorocire, 9ai gro=a%2 dec0t un r2=;oi cu
Hla9an=ii, sau cu Burgun=ii, %2 adrese= %ou2, ;unii 9ei s<2tuitori, a'elul 9eu.
&e tre;uie s2 <ace9C
> )ire? > 0nce'u Galois. &red c2 o slu1;2 de 'oc2in/2 cu9 anun/a
adineaori Maiestatea %oastr2...
> Da, da,... desigur... 4i %o9 <ace toate <2g2duin/ele tre;uitoare. Dar, >
ur92 deodat2 regele, lo%indu-i <runtea, > cine tie dac2 n-a%e9 s2 ne
i9'ut29 %reo greeal2C O greeal2 'entru care ne 'ede'sete, lo%indu-ne 0n
iu;irile noastre. Acea %r21itoare, de 'il2, n-ar <i tre;uit s2 <ie ars2, oare, '0n2
acu9C
Fudo%ic se sculase i se 'li9;a tur;at.
Galois 0ng2l;enise. &u toat2 siguran/a 'e care o a%ea c2 MArtille era la
ad2'ost, su; 'rotec/ia reginei, MarignA se 0n<ior2, '0n2 0n <undul su<letului.
> MarignA, =ise regele, te-a9 0ns2rcinat s2 ur92reti 'rocesul. )-a s<0ritC
> Da, )ire, r2s'unse MarignA.Gr21itoarea e conda9nat2?
MarignA 9in/ea, dar era singurul 9i1loc s2-l 'otoleasc2 'e rege i s2-i
0ntoarc2 g0ndurile de la acest gro=a% su;iect. 4i, 0ntr-ade%2r, Fudo%ic a%u un
gest de satis<ac/ie.
> Galois, > ur92 el, > te-a9 nu9it gu%ernator la 8e9'le, ca s2-9i
'2=eti %r21itoarea... &e <aceC &e =iceC N-a i=;utit, oare, ca i din <undul
te9ni/ei, s2 <ac2 %reo %r21itorie, a c2rei %icti92 s2 <ie reginaC
Galois se cutre9ur2, dar r2s'unse cu o %oce linitit2D
> )ire? Bri=oniera e su'ra%eg"eat2 0n <iecare cli'2 din =i i din noa'te.
&"iar interogatoriul i-l iau de 9ai 9ulte ori 'e =i i asigur 'e Maiestatea
Goastr2 c2 e cu ne'utin/2 s2 <ac2 %reo <a't2 dr2ceasc2.
Galois 9in/ea, du'2 cu9 9in/ise i MarignA. &ei doi oa9eni 0i 0ntoarser2
'ri%irile, <iecare 0n alt2 'arte. 6n cli'a aceea 'entru <iecare din ei, ura era c0t 'e
ce s2 le ;iruie iu;irea. Galois 0i 9uc2 ;u=ele, ca s2 nu strigeD
> )ire, 'rocesul 0nc2 nu a 0nce'ut.
MarignA i-ar <i dat a%erea ca s2 'oat2 s2 =dro;easc2 'e ad%ersarul s2u,
strig0ndD
> )ire, %r21itoarea a <ugit de la 8e9'le?
Finitit de nout2/ile a<late, Fudo%ic se ae=ase iar 0n <otoliul s2u.
> Deoarece %r21itoarea e conda9nat2, =ise el, tre;uie s2-i gr2;i9 eNecu/ia.
Aceast2 eNecu/ie se %a <ace cu 9are 'o9'2@ i, 0n s<0rit, ca tot 'o'orul s2
'oat2 lua 'arte, %a a%ea loc 0n Bia/a GrR%e. Mai cu sea92, ca s2 92 asigur cu
totul de ade%2rul celor ce-9i s'une/i, %oi %eni la 8e9'le ast2 sear2, Galois.
Greau s-o %2d 'e %r21itoare i s2-i %or;esc c"iar eu.
!I!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
Galois r29ase 0n92r9urit, dar regele era 0n 'icioare.
&u eNcesi%a 9o;ilitate a g0ndului s2u, trec0nd de la 0ngri1orare la ;ucurie,
regele alerg2 la regin2, ca s2-i co9unice "ot2r0rile luate 0n &onsiliul de )tat,
'entru t292duirea ei.
Galois i MarignA r29aser2 c0te%a cli'e <a/2 0n <a/2, ca i cu9 ar <i a%ut s2-
i s'un2 ce%a.
Boate c2 'ri9e1dia co9un2 i-ar <i a'ro'iat. MarignA se g0ndea.
> Ast2 sear2, regele %a a<la c2 MArtille nu 9ai e la 8e9'le. Dac2 'une s2-
l areste=e 'e Galois, <2r2 s2-i 'er9it2 s2 %or;easc2, solu/ia e g2sit2 I Ei ;ine?
8re;uie s2 <ie aa? Disear2 Galois tre;uie s2 <ie arestat, ca un co9'lice al
%r21itoarei?
4i, Galois se g0ndea@
> Da? A su<eri gro=a% dac2 a %edea 9urind <ata asta... Dar 'entru c2 e
singurul 9i1loc ca s2 sca', ea ... tre;uie s2 9oar2. Regele tre;uie s-o g2seasc2
disear2 0n 0nc"isoare? A9 destul ti9' '0n2 disear2, ca s2 'un 90na 'e ea. E
destul?
&a i regele, MarignA se 0ndre'tase s're a'arta9entele reginei. &ontele de
Galois iei de la Fu%ru, ur9at, du'2 o;iceiul s2u, de o nu9eroas2 suit2 de
9ilitari i se 0na'oie 0n 'alatul s2u, din strada cea 9are a )<intei &aterina, de
l0ng2 'oarta )<0ntului Anton. &a 9ai toate locuin/ele ;oiereti din acea e'oc2,
'alatul era un <el de <ort2rea/2, care ar <i 'utut la ne%oie s2 sus/in2 c"iar un
asediu. &ontele 0ntre/inea nu9eroi gentilo9i i solda/i. &a i la Fu%ru,
09're1urul "otelului, era un an/, > =iduri cu creneluri 0ncon1urau di<eritele
cl2diri, i 'e =iduri se =2reau siluetele arcailor, care-l '2=eau.
De a;ia re0ntors, 0l c"e92 'e )i9on Malingre o9ul lui de 0ncredere.
De cu9 0i au=i nu9ele, acesta se 0n<2/i2 st2'0nului s2u. 8otdeauna era de
<a/2. Noa'tea, =iua, oricare ar <i <ost locul 0n care se g2sea, contele era sigur
s2-l ai;2 0ntotdeauna la 0nde90n2.
)i9on Malingre 0nde'linea slu1;a de intendent-general. Era ur0t de toate
slugile, dis're/uit de solda/i, > dar ur2, sau dis're/, ni9ic nu-l 09'iedica s2-i
ur92reasc2 cu o %iclenie 0nc2'2/0nat2 0nde'linirea 'lanului s2u, care era s2 se
09;og2/easc2 'rin toate 9i1loacele, <ie c"iar > du'2 cu9 s-a %2=ut din
con%or;irea cu Bigorne, > 0n 'agu;a st2'0nului s2u.
> )i9on, =ise Galois, e %or;a de o a<acere i9'ortant2. )itua/ia 9ea la
curte i %ia/a 09i 'ot <i 0n 1oc.
> Monseniorul tie c2, dac2 tre;uie s2 <ugi9, sunte9 0ntotdeauna gata,
=iua i noa'tea.
> )2 <ugi9C strig2 Galois, ai c2rui 'u9ni se cris'ar2 i ai c2rui oc"i se
u9'lur2 de ur2? O s2 tre;uiasc2 > 'oate > s2 a1ung i aici. )2 <ugC )2 cede=
!I+
Mic"el #$%aco
locul lui MarignAC... )2-l las s2 triu9<e, s2 su<2r aceast2 ulti92 ruineC... Dar
nu e 0nc2 'ierdut totul... 69i 'un n2de1dea 0n tine, )i9on, s2 92 sca'i, i de
data asta.
> Gia/a 9ea, e a %oastr2, 9onseniore?
> Nu e %or;a de %ia/a ta. 4tiu c2-9i a'ar/ine, caci la cea 9ai 9ic2
;2nuial2 de tr2dare, ca acea a in<a9ului Bigorne...
> Maria %oastr2, 9-ar s'0n=ura? co9'let2 cu s9erenie, )i9on Marlingre.
&u toate astea o s2 %2 atrag aten/ia c2 tr2darea %ec"iului 9eu to%ar2 /ine ca9
de9ult i c2 n-a 9urit 0nc2? Din contr2, e <oarte s2n2tos i st2 c"iar 9ai ;ine
ca 9ine, care tuesc %enic i a9 <riguri.
> &e %rei s2 s'ui, '2c2tosuleC
> Nu9ai at0t, 9onsenioreD c2 nu e su<icient s2 conda9ni un o9 la 9oarte
ca s2 i 9oar2... &rede/i-92, conte de Galois , 9ai ;ine s2 <aci a'el
de%ota9entului, dec0t s'ai9eiD eti 9ai ;ine ser%it?
> 4i, tu-9i eti de%otatC
> Da, 9onseniore, '0n2 la %aloarea celor o sut2 de gal;eni 'e care 92
<ace/i s2-i c0tig, 'e an.
> Ast<el c2... dac2 te-a <ace s2 c0tigi dou2 sute de gal;eni 'e an, 9i-ai <i
de dou2 ori 9ai de%otatC
> H2r2 0ndoial2, 9onseniore. Dar n-a9 a9;i/ii aa de 9ari. Modest 0n
gusturile i 0n c"eltuielile 9ele, s0nt 9ai 9ult dec0t 9ul/u9it i aa i
de%ota9entul 9eu tre;uie s2 <ie de a1uns. &a o do%ad2, de cu9 %e/i dori, %2
%oi aduce 'e Bigorne, legat de 90ini i de 'icioare.
XXXVII. MALINGRE I GILLONE
)i9on Malingre ridic2 ca'ul i =iseD
> Bot <ace orice, 9onseniore. Fa dre't %or;ind cine e BigorneC Un '0rlit,
care nu 9erit2 cinstea... s2-l ur2ti? E destul s2 92 ocu' singur de elD un
'ersona1 u9il, ca 9ine, e de-a1uns 'entru Bigorne. 6l iau 'e socoteala 9ea. Hi/i
linitit, conte de Galois? #ilele lui Bigorne s0nt nu92rate?
> 4i tu 0l ur2tiC
> EuC Nicidecu9? Dar <iind 0n ser%iciul 9onseniorului, 09i 0nsuesc urile
i dragostea 9onseniorului... ;ine0n/eles urile su;alterne i a<ec/iunile de ordin
in<erior. &0t des're cele de ordin su'erior trec 'este 9ine, 'e care 0nco%oiat
92 /ine res'ectul, dar, oric0t de 1os 9-oi 0ndoi, tot 9ai =%0rl c0te-o 'ri%ire ici,
colea@ e destul... ca s2 a<lu destule lucruri.
> Brea 9ulte, 'oate? > ;o9;2ni contele.
!II
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> Niciodat2 'rea 9ulte, dac2 s0nt 'entru ser%iciul 9onseniorului?
Eudeca/i, Monseniore, > 0n acest 9inut %-a/i da, 'oate, toat2 a%erea ca s2 ti/i
unde este %r21itoarea MArtille. Ei ;ine, eu tiu?
Un %al de s0nge 09;u1or2 o;ra=ul contelui de Galois. 6n<2/iarea lui as'r2 i
'uternic2 <u 0ncrustat2 de o '2ti9a2 eN'resie de curio=itate. Un 9inut, st2tu
t2cut, 0n <a/a lui Malingre 0n%ing2tor, lu't0ndu-se cu el 0nsui 09'otri%a
0ndoitului senti9ent, care se de=l2n/uia 0n ini9a lui.
> Nu sca'2 'oru9;i/a, =ise Malingre. Eu 0i tiu culcuul. N-a9 dec0t s2
0ntind 90na i o aduc 0na'oi, M2riei %oastre, 'e cea 9ai <ru9oas2 %r21itoare.
Un sus'in greu u9<l2 'ie'tul contelui.
> &2ci o iu;i/i, =ise Malingre cu %ocea 0n2;uit2 a'ro'iindu-se. O iu;i/i,
cu9 n-a/i 9ai iu;it 0nc2, ceea ce-i o curat2 'rostie, 9onseniore. Dar, 0n s<0rit,
de data aceasta, a9orul e 0n de'lin acord cu interesele du9nea%oastr2D i ce
r2=;unare 'entru M2ria %oastr2 s2 /ine/i 0n ;ra/e, 'e <ata aceea ad9ira;il2,
deoarece-i co'ila lui MarignA.
Un "o"ot de 'l0ns, 'e care nu-l 'utu st2'0ni, clocoti 'ie'tul lui Galois.
> 8aci? strig2 el. Nu c2uta s2 des<2ori 0nc"i'uirii 9ele, icoanele acestui
a9or i9'osi;il, c2ci niciodat2 o tortur2 ca asta n-a clocotit 0n ini9a %reunui
o9. )i9on, %r21itoarea asta, tre;uie, au=i tuC tre;uie s2 <ie 0n te9ni/a de la
8e9'le, disear2.
> Nu 9ai 'rice' ni9ic, <2cu )i9on Malingre.
> Regele %rea s-o %ad2.
> A"? a"? drace? E ade%2ratC 3ei?... &e situa/ie delicat2?...
> Atunci, ascult2D sau '2stre= 'e MArtille 'entru 9ine, i disear2 s0nt
arestat, 1udecat, i os0ndit. )au o dau 0na'oi regelui, i... asta 92 s<0ie, 92
ucide, )i9on?...
Malingre 0i 0ncruciase ;ra/ele 'e 'ie't. &ontele <2cu c0/i%a 'ai. &2lca
greoi, =go9otos. 8ru'ul i9'un2tor, u9erii aco'eri/i cu 'iele de ;i%ol, 90na lui
0ncletat2 'e 'u9nal, <a/a =;uciu9at2, oc"ii 0ns0ngera/i, totul 0i d2dea o
0n<2/iare 0ns'2i90nt2toare.
> Du9neata eti cel care tre;uie s2 alegi 'e care din dou2? =ise )i9on
Malingre.
Galois se o'ri 0n <a/a lui.
> 4i, =ici c2... tii unde eC
> 4tiu?
> 6ndat2, nu? Ast2 sear2, 'e 0no'tate, da. &a s-o iau =iua ar <i lu't2, ;2taie,
/i'ete... Ar s2ri %ecinii i... totul ar <i 'ierdut.
> 4i... c2 'o/i s-o ridici de acoloC 6ndat2C
> A<urisit s2 <ie ceasul? )i9on de ce nu e aiciC A9 <ugi 09'reun2,
!I,
Mic"el #$%aco
'rice'iC... i s-ar s<0ri totul?
> Da, ;o9;2ni Malingre, dar asta n-o %reau eu, Monseniore, =ise el, tare.
F2sa/i-92 s2 lucre=? Regele %a %edea 'e %r21itoare i du9neata %ei '2stra-o 'e
MArtille?
> &u9C &e <elC
> F2sa/i-92 'e 9ine, %2 rog? Re0ntorce/i-%2 la 8e9'le, unde %2 c"ea92
datoria de gu%ernator. B0n2 atunci, ate'ta/i s<0ritul =ilei cu r2;dare. R2s'und
de tot?
H2r2 s2 ate'te noi 0ntre;2ri, Malingre dis'2ru, re'ede i t2cut, du'2 cu9
intrase.
Galois d2du din ca', ca i cu9 s'eran/a 'e care Malingre i-o strecurase 0n
su<let i-ar <i '2rut 'rea de ne0nde'linit. Dar, 0ncre=2tor 0n geniul %icleniei
ser%itorului s2u, 'orni s're 8e9'le, 9ur9ur0ndD
> &ine tieC
)i9on Malingre se suise sus, 0n 'alat. Acolo-i era locuin/a, unde se 'utea
retrage 0n 'u/inele 9o9ente c0nd nu era ne%oit s2 se a<le l0ng2 st2'0nul s2u. El
intr2 0ntr-o sal2 destul de 9are, ;ine lu9inat2 i curat 9o;ilat2. O <e9eie,
lucra acolo, t2cut2. H2cea o ;roderie grosolan2, din acele 'e care le 'urtau, 'e
%re9ea aceea, <e9eile la glugile lor.
Malingre se ae=2 0n <a/a ei. Oc"ii lui 9ici i %icleni str2luceau cu o <lac2r2
roiatic2. He9eia a%ea o <a/2 '290ntie i =;uciu9at2. 4i '2rea c2-l 0ntrea;2
ce%a, cu oc"ii, 'e Malingre.
> )cu9'2 Gillonne, =ise acesta, cred c2, de data asta, ne-a9 09;og2/it.
Gillonne se roi 'u/in. Ideea ;og2/iei era singura care-i 9ica 0ntruc0t%a
tr2s2turile ei 09;2tr0nite.
> Asta at0rn2 nu9ai de tine? ur92 Malingre.
> Ai 0nt0lnit 'e BigorneC F-ai con%ins s2 ne dea 'e 90na lui BuridanC
> )2 nu %or;i9 de asta, Gillonne. Hiecare lucru o s2 %in2, la %re9ea lui. Ia
s2 %ede9... 9i-ai s'us c2 ai a%ut ;unul g0nd s2 te duci la Br$-auN- &lercs, s2
%e=i lu'ta cea 9are a studen/ilorC
> A9 %2=ut tot ce a9 %rut s2 %2d? r2s'unse Gillonne, c2ut0nd s2 g"iceasc2
g0ndul lui Malingre.
> Da, scu9'2 Gillonne. 4i ai a%ut at0t de ;un2 idee s2 ur92reti 'as cu
'as...
> Be 9ica MArtilleC Bine?... 4tiu acu9 ce %rei. Grei s2 tii unde e
<ru9oasa %r21itoare...
> Da, =ise Malingre, str0ng0ndu-i ;u=ele.
> Bine? N-ai s2 tii?... Greau s2 09'art cu tine 'e Buridan. Dar 'e MArtille
o '2stre= 'entru 9ine... nu9ai 'entru 9ine. Malingre, n-ai s2 a<li ni9ic?...
!IL
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
)i9on Malingre scoase un "o"ot de r0s, care se92na, 9ai 9ult, a scr0nit.
)e scul2, se duse s2 0nc"id2 ua cu c"eia, 'e care o 'use 0n ;u=unar.
> &e <aciC tres2ri Gillonne, <2r2 s2 se tul;ure. 4i, 0n acelai ti9', 'use
90na 'e un 'u9nal, al c2rui %0r< ascu/it 0l ar2t2 lui Malingre.
)i9on d2du din u9eri, se ae=2 din nou 0n <a/a <e9eii i ur92D
> &e <acC... M2 su'un ordinului 'e care 9i l-a dat seniorul 9eu, contele
de Galois... s2 te 0nc"id i s2 te '2=esc '0n2 disear2.
Gillonne 0nce'u s2 se 0ngri1ore=e. Dar, 0i ascunse cu 0ngri1ire, nelinitea,
su; un sur0s.
> )eniorul nostru, contele, =ise ea, nu-i o9 'rost. A9 toat2 0ncrederea c2,
nu nu9ai c2 n-o s2 92 o9oare, dar c2 92 %a 09;og2/i. I-a9 <2cut 9ari ser%icii
i tie c2 'ot s2-i 9ai <ac, 0nc2. 4tie c2 'ot s2 dest2inuiesc 'ri9ului 9inistru tot
ce s-a 'etrecut 0n gr2dini/a cu tranda<iri? M2 'ot 're=enta oric0nd 0n <a/a
1udec2/ii, sau dac2 s0nt 'ri=onier2 aici, s2 <ac s2-i 'ar%in2 ade%2rul. )e %a a<la
atunci, c2 eu a9 <ost aceea care a s'us lui &"arles de Galois c2 MArtille e <iica
lui MarignAD c2, cu9'2rat2 cu aur de Galois, a9 consi9/it s2 <a;ric o i9agine
care se92na cu <ar9ecele %r21itoarelorD c2, ast<el, MArtille nu-i deloc %ino%at2
i nici at0ta... %r21itoare... Du-te )i9on Malingre, du-te i s'une st2'0nului t2u
c2, dac2 unul din noi doi tre;uie s2 tre9ure 0n <a/a celuilalt, nu s0nt eu aceea...
> Gillonne? rin1i Malingre. Unde-/i 'ui ;aniiC
Gillonne d2du din u9eri i ur92 s2 ;rode=e 0nainte. Dar, 90na ei tre9ura.
> Ascult2? ur92 )i9on. Grei s2-9i s'ui unde ascun=i aurul i argintul, 'e
care le-ai s9uls st2'0nului nostruC Deoarece tre;uie s2 ne c2s2tori9, nu e
dre't s2 cunosc 92ri9ea a%erii taleC
> Nu %oi s'une ni9ic? r2cni Gillonne, cu "ot2r0rea 0nc2'2/0nat2 a
=g0rci/ilor.
> Bine?... Ast2 sear2, te %ei culca la 8e9'le.
)2 <i <ost oric0t de cura1oas2, Gillonne nu 'utu s2-i st2'0neasc2 un <ior de
groa=2. 8e9'le a%ea 'e atunci sinistra re'uta/ie 'e care &"ateletul o a%ea 9ai
de9ult. 8e9'le, era te9ni/2 su;teran2. Erau gro'ile unde se aruncau oa9enii
de %ii... era tortura. Beste toate astea, 0nse9na siguran/a gro=a%2 de a te 0nt0lni
cu sta<iile 8e9'lierilor care, du'2 cu9 tia toat2 lu9ea, %eneau 0n <iecare
noa'te 0n <osta lor reedin/2, ca s2 organi=e=e 'etreceri se'ulcrale. Alt2 dat2,
<ort2rea/2 de c2lug2ri-solda/i, acu9 era Fu%rul <antas9elor.
Gillonne 0i <2cu se9nul crucii, i, 0ncet, 9ur9ur2 o rug2ciune 'entru
gonirea dia%olului, ca i cu9 ar <i %rut s2 alunge dinaintea ei <iin/ele in<ernale.
&u toate astea, tot nu %oia s2 se dea in%ins2 > i, 9ai cu sea92, s2-i dea
;anii .
> 4i, 'entru ce 9-ar tri9ite la 8e9'le, no;ilul conte de GaloisC
!I*
Mic"el #$%aco
> E <oarte lesne de 0n/eles, ;l0nda 9ea Gillonne i scu9'2 logodnic2. Eu
i-a9 dat aceast2 ;un2 idee... O s2 'rice'i. Gr21itoarea MArtille nu 9ai e la
8e9'le. Unde eC Dracu i cu tine > ti/i. 8ot acelai lucru e, scu9'2
Gillonne. Atunci, regele i-a 'us 0n g0nd s-o %ad2, cu oc"ii lui, 'e %r21itoare.
Nu-n/elegiC
> Nu? ;ol;orosi Gillonne, care 0ntre=2rea un lucru groa=nic.
Malingre 0nce'u s2 r0d2.
> &u toate astea... e <oarte si9'lu, =ise el. Regele n-a %2=ut-o niciodat2 'e
%r21itoarea MArtille. He9eia, 'e care i-o ar2ta-o, c0t 9ai ;ine 0nl2n/uit2, 0n %reo
carcer2 de la 8e9'le, 'entru el %a <i %r21itoarea. 4i, 0nc2, tre;uia s2 g2si9 o
<e9eie ;ine%oitoare, care s2 %rea s2 treac2 dre't MArtille, adic2 s2 %rea s2 <ie
torturat2.
> Mi=ericordie? ge9u Gillonne.
> )2-i s9ulg2 li9;a... s2-i ard2 t2l'ile 'icioarelor... s2-i str0ng2 s0nii 0n
cleti 0nroi/i 0n <oc...
> Iertare? g0<0i Gillonne.
> 4i, 0n s<0rit, s-o lege de un st0l' <ru9os, nou, deasu'ra 92nunc"ilor de
nuiele c2rora li se %or da <oc. A9 c2utat, Gillonne i n-a9 g2sit alta dec0t 'e
tine, ca s2 <igure=i cu de9nitate 0n aceast2 ser;are...
Gillonne c2=u 0n genunc"i, ridic2 90inile s're )i9on Malingre, 0ntr-un gest
de i9'lorare.
> Unde e MArtilleC o 0ntre;2 rece Malingre.
> 6/i %oi s'une? "orc2i ;2tr0na.
> 8a, ta, ta? A9 s2 te <ac s2 s'ui... )'une nu9aidec0t, sau... la 8e9'le... la
s'0n=ur2toare... la rug?
> Du-te la ci9itirul Ne%ino%a/ilor. 6ntrea;2, 'e oricine, care e 7casa cu
sta<ii:D acolo e?
> Bine... Acu9, ;anii?
> BaniiC ;ol;orosi Gillonne, tre9ur0nd s'as9odic.
> &o9oara ta? Be du9ne=eul t2u, )atana. Ei? 6n nu9ele Hecioarei, n-o s-o
92n0nc toat2, ci o s2-/i dau i /ie 'e 1u92tate... 9ai t0r=iu, c0nd ne-o9 cununa?
> )i9on, scu9'ul 9eu )i9on, las2-9i cel 'u/in 1u92tate, acu9? )i9on,
92 o9ori? )i9on, g0ndete-te la tot ce a9 <2cut ca s2 c0tig ;ru9a asta de
'arale? Nu %rei s2 9orC )'une, ;unul 9eu )i9onC 4i a9 s2 9or, %e=i tu? A9
s2 9or, c0nd 9i-ai lua ;ie/ii 9ei golog2nai?
> Greau tot? url2 Malingre, cu o ;ucurie triu9<2toare.
> E ade%2ratC #iciD totC &e cu%0nt 0ngro=itor? #i nu9aiD 1u92tate?
Gillonne se scul2 ge90nd. Barc2 o 1u'uia de %ie, lucru 'e care i-l <2g2dui
din nou logodnicul ei, dar ea nu r2s'unse dec0t, 'rintr-un nou 'oto' de
!I.
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
sus'ine, =g0riindu-i <a/a, d0ndu-i cu 'u9nii 0n 'ie't, s9ulg0ndu-i '2rul i se
0ndre't2, ur9at2, 'as cu 'as, de Malingre, s're odaia %ecin2. Desc"ise un
dula' din 'erete, a c2rui u2 era ascuns2 du'2 o ta'i/erie.
Dula'ul '2rea gol, dar Gillonne, du'2 ce 0ncerc2 o ulti92 dat2 s2-l
09;une=e 'e 0nc2'2/0natul Malingre, scoase o sc0ndur2 din <und i, atunci
a'2ru o l2di/2 de le9n.
Malingre o s'arse, 9ai 9ult dec0t o desc"ise. F2di/a con/inea %reo sut2 de
gal;eni 0n aur i argint.
> 39? 'u<ni Malingre, 9ai9u/a se l2udase. Nu-i de<el ;ogat2, 0n <ine, tot
s0nt ;uni de luat. Ascult2, =ise el, 92 duc s2 %2d dac2 MArtille e acolo unde
s'ui > a'oi 92-ntorc, s2-/i dau dru9ul. B0n2 atunci te 0nc"id i iau-aceast2
l2di/2, care ar 'utea s2 te 0ncurce, c2ci...
6n 9inutul acela, ;2g2 de sea92 c2 Gillonne leinase i c2=use 1os. El 0i
0ntreru'se discursul toc9ai 0n 9inutul c0nd, <2r2 0ndoial2 tre;uia s2 de%in2
<oarte 'atetic, i 'lec2, lu0nd l2di/a, cu o str09;2tur2 care 0nse9na totodat2,
;ucuria de a-i 0nsui a%erea altuia i dece'/ia de a g2si o a%ere 9ai 9ic2 dec0t
n2d21duia. De a;ia 0nc"isese ua, cu c"eia i Gillonne desc"ise oc"ii, a'oi 0i
ridic2 ca'ul, ca s2 asculte, i se scul2, alerg2 la dula', unde, sco/0nd o alt2
sc0ndur2, a'2ru o lad2 9ult 9ai 9are dec0t cea dint0i. Ge9ea de at0ta aur.
Gillonne se 'usese 0n genunc"i. Bi'2ia aurul, 0l lua, 0l 90ng0ia. 6l 'unea la
loc i 0nce'u s2-i %or;easc2 0ncetiorD
> &0nd te g0ndeti c2 %oia s2 ne des'art2, <ru9oii 9ei gal;eni? &e a/i <i
<2cut %oi, <2r2 9ine. 6n ce te1g"ea '2c2toas2 a/i <i r2stogolitC... Hra/ii %otri au
'lecat, s2r2cu/ii de ei?... Dar, ti/iC Erau dinainte sacri<ica/i. Desigur, 9i-a
'2rut r2u s2 0i dau, dar erau 'u/ini, iar %oi, dr2gu/ii 9ei, sunte/i 9ultiori ca o
co9'anie <ru9oas2 de arcai, 0n%e90nta/i 0n aur. R2;dare, %2d goluri 'e care
a9 s2 le u9'lu?... Ea 0nc"ise cu 0ngri1ire ascun=2toarea i, l2s0nd dula'ul
desc"is, se 0ntoarse s're ua, 'e care Malingre dis'2ruse, ar2t0nd 'u9nii i
scr0nindD
> A9 s2-i r2=;un, )i9on Malingre?
XXXVIII. VR"ITOAREA
Be 0nserate, 09're1uri9ile ci9itirului Ne%ino%a/ilor erau de o;icei 'ustii i
<oarte 'u/ini erau acei care 0ndr2=neau s2 treac2 de-a lungul gardului lui %iu.
De c0nd cu ulti9ul dans al 9or/ilor Pdansul 9aca;ruQ 'ustietatea se 0ntinsese i
9ai tare.
&"iar acei care luaser2 'arte la scena aceea <une;r2 i care ar <i 'utut <i
!I
Mic"el #$%aco
siguri c2 nu era deloc %or;a de s'ectre... c"iar ei erau cei 9ai 0ngro=i/i. 6ndat2
ce a'unea soarele, casele din 9a"ala se 0nc"ideau, locuitorii se ;aricadau du'2
ui.
&u9 0nce'u s2 se 0ntunece, MArtille a'rinsese o <2clie. Ma;el u9;la de
colo '0n2 colo 0n la;oratorul ei. Dar, de data asta, nu lucra la nici o o'er2
9isterioas2. G2tea nu9ai un 'r0n=, 'e %atra unde de at0tea ori <iersese ier;uri,
<2c0nd rug2ciuni.
O sc"i9;are ciudat2 se 'etrecuse 0n ea. 8r2s2turile <e/ei 0ntineriser2.
U9;letul i /inuta ei ;2/oas2 dis'2ruser2. Oc"ii 0i str2luceau cu ;l0nde/e. Un
=09;et de dragoste ne92rginit2 0i <lutura 'e ;u=ele ru9ene. Era %esel2, i
c0nta 9ereu un c0ntec de dragoste...
Nu 9ai era Ma;el, era Anna de Dra9ans... aa cu9 <usese 'e %re9uri, 0n
toat2 str2lucirea <ru9use/ei sale. Nu9ai '2rul argintat 9ai ar2ta c2 anii
trecuser2 'este <ru9use/ea aceea@ i nu9ai dungile neterse de 'e <a/2, 9ai
s'uneau c2, odat2 cu anii, su<erin/ele 0i s2'aser2 ur9ele 'e <a/a ei. Bu/inii
locuitori ai Fu%rului, care, 0n rarele 9o9ente c0nd nu era 9ascat2, 'utuser2 s2
=2reasc2 acel o;ra=, nu l-ar 9ai <i recunoscut.
> 3aide9 la 9as2, =ise ea %esel2, a'ro'iindu-se de MArtille. 'e care o
s2rut2.
> Buna 9ea 9a92? o'ti <ata.
> Da, s0nt 9a9a ta... ade%2rata ta 9a92. Nu eti <iica 9ea dac2 eti
logodnica <iului 9eu i 0l iu;eti tot at0t c0t 0l iu;esc i euC &0nd te g0ndeti c2,
<2r2 tine, <2r2 cura1ul t2u, <2r2 inteligen/a ta 0ngereasc2...
> )2 nu 9ai %or;i9 de asta? 8e rog? roi MArtille, care se cutre9ur2,
rea9intindu-i trecutul.
> Hie@ dar, tu, tu 'o/i s2-9i %or;eti de el ? Gai? 6l cunoti 9ai ;ine ca
9ine. Eu de a;ia l-a9 =2rit. 4i 0n ce condi/ii, Du9ne=eule? &a s2-l atrag 0n cea
9ai 0ngro=itoare curs2?...
6ntre ele nu 9ai era dec0t o lung2 i duioas2 con%or;ire, 0n care nu era
%or;a dec0t des're Buridan. Bentru o <at2 0ndr2gostit2 e un su;iect nes<0rit,
<iin/a acelui 'e care-l iu;ete. Dar, se 0nt09'l2 rar s2 g2seasc2 un auditor
dis'us s2 asculte cu r2;dare ditira9;ele acelea care cele;rea=2 9eritele i
%irtu/ile iu;itului? De ast2 dat2 auditoarea era i 9ai neo;osit2 ca cea care
%or;ea. Ast<el c2, s<atul lor ar <i 'utut s2 se 'relungeasc2 '0n2 la =iu2. 4i cu9
de alt<el, i 9a9a i logodnica, nu <2ceau dec0t s2-i s'un2 aceleai ni9icuri,
din care-i ur=eau 0ndoitul lor c0ntec de dragoste 9atern2 i dragostea
%irginal2, ne %o9 0nc"i'ui c2 toat2 aceast2 interesant2 con%ersa/ie a9 'utea-o
nota 'rin linia de 'uncte, care ur9ea=2D
!,-
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
M
M M
Aceasta , re're=ent0nd o ;ucat2 de %re9e, a'roNi9ati% de dou2 ore. Du'2
acele dou2 ore, se 0nno'tase cu totul, i Ma;el se 'reg2tea s2 istoriseasc2
MArtillei ce a%ea de g0nd s2 <ac2, du'2 ce 0l %a g2si 'e Buridan.
> &0nd %o9 <i cu to/ii la un loc, =ise ea, %o9 <ugi 09'reun2. )unt ;ogat2.
)au cel 'u/in a9 destul ca s2-9i a1ung2 'entru o c2l2torie oric0t de lung2 i s2
tr2i9 c0/i%a ani <2r2 gri1i. Ne %o9 duce 0n Burgundia... i 9ai de'arte, dac2
tre;uie...
> Aadar, o'ti MArtille, 0ng2l;enind, tre;uie s2-l '2r2sesc 'entru
totdeauna 'e tat2l 9eu... Asta 09i %a <i cu ne'utin/2, i... nici Buridan n-o s2
%rea... i a'oi... 9a9a 9ea...
> Ma9a ta, co'iloC Regina MargaretaC &u9 'o/i s-o nu9eti 9a92 'e
aceast2 <e9eie, care are nu9ai senti9ente 0ngro=itoare 0n ini92C...
MArtille 'use 90na 'e gura lui Ma;el.
> 8aci? se rug2 d0nsa. Orice ar <i <2cut, =is, sau g0ndit... e 9a9a 9ea i...
6n 9inutul acela o lo%itur2 'uternic2 =gudui ua locuin/ei. 6n aceeai cli'2
Ma;el <u 0n 'icioare. Ea stinse <2clia i alerg2 la <ereastr2.
> &ine s0nt oa9enii 2tiaC 9ur9ur2 ea. 4i ce %orC &u 9ine au trea;2C
Ni9eni, 'e lu9e, nu tie cine se ascunde aici... Nu tre9ura co'ila 9ea.
Oa9enii 2tia se 0nal2... <2r2 0ndoial2?
> A"? ;una 9ea 9a92, o'ti ea, tot 0ntr-o sear2 ca asta a9 %2=ut o tru'2
la <el, '2trun=0nd 0n gr2dini/a cu tranda<iri, i... atunci <usei dus2 la 8e9'le?
Greo cincis're=ece arcai erau str0ni 0n <a/a uii, 7casei cu sta<ii:. Ma;el 0i
=2rea 0n lu9ina lunii. Ini9a-i ;2tea cu 'utere. )e ag2/2 de ;arele de la <erestre.
Eos, se au=ea lo%ind cu 'utere. 6ncercau s2 s'arg2 ua. 6n %ecin2tate, era
9u/enie. Nici o <ereastr2 nu se desc"idea, s2 %ad2 ce se 'etrecea.
> 6/i s'un c2 aceti oa9eni se 0neal2? > strig2 Ma;el. N-au ni9ic cu
tine,'oate... cu 9ine... ori cu cine... dar, cu tine, nu? 4i tre9ura de s'ai92, c2ci
'rice'use? 6i au=ea 'e arcai ;leste90nd 'e %r21itoarea MArtille?... 4i <ata
au=ise %or;ele lor.
> Ma92D Buna 9ea 9a92? )ca'2-92?
> Nu e cu 'utin/2? E un %is? 9ur9ur2 Ma;el, d0nd la o 'arte de 'e <runte,
u%i/ele de '2r argintiu. &u9C Gor s2 areste=e, 0n <a/a 9ea, 'e aceea care 9i-a
sal%at <eciorulC 4i, %or s-o o9oare? Atunci i el... i <iul 9eu o s2 9oar2?...
> Ma92? ;una 9ea 9a92? Au=iC Au s'art ua?
Be 1u92tate ne;un2, Ma;el o t0r0 'e MArtille 0n odaia de al2turi, care-i
ser%ea de la;orator.
!,1
Mic"el #$%aco
> Iute? =ise ea g0<0ind. Ascult2? Intr2 acolo. )2 nu te 9iti. )2 ate'/i s2-/i
desc"id. )au, dac2 92 iau cu ei, o s2 ate'/i 9ult... dar n-or s2 92 areste=e 'e
9ine ?
Gr2ind aceste cu%inte, cu glas 0n<rigurat, ea dase la o 'arte ta;letele 'e care
erau sticlele, un <el de ascun=2toare a'2ru, toc9ai at0ta c0t s2 0nca'2 o
'ersoan2. 69'ins2 de Ma;el, MArtille se ascunse. 4i du'2 ce 0nc"ise ua acelei
ascun=2tori, 9a9a lui Buridan 'use 'oli/ele la loc. Intrarea ascun=2torii nu
9ai era %i=i;il2.
Ma;el 0i 'use 'e <a/2 9asca 'e care o 'urta o;inuit. &u ini9a ;2t0ndu-i,
ate't2. Au=i 'ai nu9eroi, care se suiau 0ncetior. A'oi %2=u lu9ina tor/elor,
'e care arcaii le a'rinseser2. Atunci, st2'0nindu-i groa=a care o <2cea s2
tre9ure, se 0ndre't2 s're ua la;oratorului i, <2r2 s2 9ai ate'te ca s2 <ie
s'art2, o desc"ise...
M
M M
Du'2 con%or;irea 'u/in a9oroas2 'e care )i9on Malingre o a%usese cu
;l0nda lui logodnic2, Gillonne, 'usese 9ai 0nt0i 0n loc sigur ;anii, 'e care 0i
storsese.
A'oi, se dusese la ci9itirul Ne%ino%a/ilor i ceruse s2 i se arate 7casa cu
sta<ii:. Du'2 ce se asigur2 c2 locuin/a eNista, 0ntre;ase cu di;2cie, 'e %ecini, i
din r2s'unsurile lor, 9ai 9ult sau 9ai 'u/in contradictorii, tr2sese conclu=ia
c2D locuin/a ar2tat2 de Gillonne era locuit2 de dou2 <e9ei. Atunci alergase la
8e9'le, unde 0ntre;ase de contele de Galois.
> Fa ce or2 tre;uie s2 %in2 regele, s-o %ad2 'e %r21itoareC
> Be la orele uns're=ece noa'tea? Regele nu %rea ca Bari=ienii s2 a<le de
aceast2 %i=it2.
> Bine? Fa =ece o s-o arest29 'e %r21itoare?
Galois sus'in2. Gr21itoarea aceea era MArtille?...
Basiunea 'e care i-o n2scuse <ata, i s'ai9a s'0n=ur2torii d2dur2 ulti9a
lu't2 0n su<letul s2u. )igur c2 %a ucide 'e MArtille dac2 ar aresta-o, sigur c2 %a
<i s'0n=urat, dac2 nu o %a aresta, Galois se c2i a9ar c2 nu <ugise.
6n <ond, <rica era 9ai tare dec0t iu;irea.
> Dac2 a <i <ugit, strig2 el, 'li9;0ndu-se cu 'ai 9ari 'rin cas2, MArtille
era s2 <ie sc2'at2 i eu, ase9enea. De ce 9-ai o'ritC
> Aa-i, 9onseniore? Dar l2sa/i locul li;er onoratului do9n de MarignA.
)2 <ugi/iC Dar cine %2 o'rete, de alt<el, s2 <ugi/i i 90ineC 6ns2, 0n loc s2
'leca/i singur, lua/i i %r21itoarea@ dar dac2 crede/i i 0n cu%0ntul 9eu, n-o s2
a%e/i ne%oie s2 a1unge/i '0n2 aici...
!,!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
69;2r;2tat, contele de Galois str0nsese cincis're=ece arcai, 0n care a%ea
de'lin2 0ncredere i le %or;i de 0ns2rcinarea secret2 care li se da.
A'oi la ora indicat2, 9ica tru'2, co9andat2 de Galois, 0n 'ersoan2 i
c2l2u=it2 de )i9on Malingre se 0ndre'taser2 s're 7ci9itirul Ne%ino%a/ilor:.
&u c0t se g0ndea 9ai 9ult, cu at0t &"arles de Galois se con%ingea c2
a%entura 'utea s2-i i=;uteasc2. 8ot ce i se 'utea 0nt09'la, era... ne'utin/a de a-
i st2'0ni 'asiunea 'entru MArtille i s2 <ug2, lu0nd-o cu el. Dar du'2 cu%intele
lui Malingre, socotea s2 nu a1ung2 '0n2 acolo.
Nu era oare gu%ernatorul <ort2re/iiC MArtille n-o s2 <ie 0nc"is2 0n 8e9'leC
N-o s2 <ie 0n 90na luiC Deci, cu su<letul 9ai linitit, Galois d2du ordin s2 se
s'arg2 ua locuin/ei cu sta<ii.
Fa 8e9'le, de %oie, de ne%oie, MArtille %a <i a lui. 4i 9ai t0r=iuC... &e-i
'2sa ce se 'utea 0nti9'la 9ai t0r=iu, deoarece iu;irea nu i se 0n<2/ia dec0t su;
<or9a cea 9ai grosolan2 i... era sigur c2 i-o %a satis<ace.
&0nd ua <u do;or0t2, Galois intr2 0n cas2 i, ur9at de arcaii lui PMalingre
r292sese la coad2Q, se sui 'e scar2. )us, la lu9ina <2cliilor a'rinse de oa9enii
lui, el %2=u o alt2 u2. )e a'ro'ie, i, era s2 ;at2 cu 'u9nul 0n ea, c0nd o %2=u
desc"i=0ndu-se.
Galois a%u ca o cli'2 de ne"ot2r0re i de 0ngri1orare 'e care 0ntotdeauna o
ins'ir2 o u2 desc"is2, acelor care %eneau s-o s'arg2. Fa r0ndul ei, Ma;el
%2=0ndu-se 0n <a/a <ostului ei a9ant, si9/i cutre9ur0nd-o un <ior. Dar,
st2'0nindu-se re'ede, ea =iseD
> Bine a/i %enit, seniore conte, 0n s2r2c2cioasa cas2 a lui Ma;el.
> Ma;elC 9ur9ur2 Galois, 0ncre9enit. Ha%orita regineiC...
> H2r2 0ndoial2, %eni/i s2-9i trans9ite/i %reun ordin al Maiest2/ii sale
reginaC
> Un ordinC Da? > se-ncurc2 Galois. Dar un ordin al regelui.
4i, <2c0nd se9n arcailor s2i s2-l ate'te 0n sala de 1os, intr2. 6nc"ise ua i
=iseD
> Ma;el, eti de%otat2 regelui i a reginei.A9 s2 92 'ort cu tine 9ai ;l0nd
dec0t cu alta. 4i... nici nu 92 g0ndea9 s2 te g2sesc aici. Dar, 'entru c2 lucrurile
stau ast<el, 9isiunea 9ea %a <i 9ai uoar2.
> &e 9isiuneC
> A9 arestat o %r21itoare, nu9it2 MArtille, 0n%ino%2/it2 de <ar9ece contra
regelui. Acea %r21itoare a <ugit de la 8e9'le. E aici. O tiu, Ma;el. B0n2 'este
o or2 %r21itoarea tre;uie s2 <ie iar 0n te9ni/a ei.
> Aceea de care %or;eti, nu este aici? =ise cu r2ceal2 Ma;el.
Galois scr0ni din din/i. El <2cu o 9icare s're u2 ca i cu9 ar <i %rut s2-i
c"e9e solda/ii. Dar, 0ntorc0ndu-se s're Ma;el ur92D
!,+
Mic"el #$%aco
> Ascult2? 4tiu c2 dac2 te-ar atinge cine%a, e ca i cu9 ar ataca-o 'e 0ns2i
regina. 4tiu c2 orice constr0ngere asu'ra ta 09i %a atrage r2=;unarea reginei,
st2'0na ta. 6/i %or;esc dar... nu ca un st2'0n, ci ca unul care se roag2.
Gr21itoarea MArtille este aici. Regele %rea s-o %ad2, 0ndat2. Dac2 %ine la
8e9'le i n-o g2sete acolo, s0nt 'ierdut. Mai ;ine %reau s2 0n<runt <uria
reginei, dec0t 'e aceea a regelui... 6n/elegiC
> H2r2 0ndoial2, dar... 'entru ce te-a 9ena1a, i... toc9ai eu, 9onsenioreC
la s'une. )2 ad9ite9 c2 MArtille e aici. De ce /i-a da-o 'e 90n2C De ce 9i-ar
<i 9il2 de du9neataC
> Mil2C se cutre9ur2 Galois 0ncrunt0nd s'r0ncenele. Ei ;ine? Hie? Ai g2sit
c"iar cu%0ntul. Ti-a9 ar2tat 0ntotdeauna o 'rietenie, 'e care ni9eni nu /i-o
ar2ta, 0n Fu%ru. Eti te9ut2, ur0t2... Eu te-a9 'rote1at 0ntotdeauna i c"iar <2r2
s2 tii. Din 'artea ta, 0ntotdeauna se '2rea c2 ai 'entru 9ine at0ta dragoste, c0t
'o/i tu s2 ai.)unte9 alia/i.. Iat2 destule 9oti%e, credC
> )itua/ia du9itale tre;uie s2 <ie gro=a%2, =ise Ma;el cu %ocea st2'0nit2,
ca s2 te 0n1oseti i s2 te rogi de o doa9n2 de ser%iciu.
> E-ade%2rat,Ma;el... e-ade%2rat.8rece ora... 3aide?...D2-9i-o 'e
%r21itoare.
> &u toate astea, ur92 Ma;el, de 'arc2 n-ar <i au=it, sunte9, 'oate, alia/i
la Fu%ru 0ns2 nu i aici.
> De ce, Ma;elC De ceC
> Bentru c2 aici nu s0nt Ma;el.
> Nu etiC... o"? Dar cine etiC... 69i 'are, 0ntr-ade%2r, c2 sunetul %ocii
tale nu e acelai ca la Fu%ru, i c2.. ai alt2 /inut2...
Ma;el se 0ndre'tase. Galois o 'ri%ea cu o 0ngri1orare din ce 0n ce 9ai 9are@
dar aceast2 0ngri1orare nu 0nse9na 0nc2 dec0t 'ierderea unui ti9' 're/ios.
> 3aide, > ur92 el, a9enin/2tor, > s2 s<0ri9 odat2. De-ai <i, ori de n-ai
<i Ma;el, 9ie 09i tre;uie %r21itoarea. A9 s2-9i c"e9 oa9enii. 4i de-ar tre;ui
s2 d2r09 'iatr2 cu 'iatr2 aceast2 cocioa;2...
Ma;el se cutre9ur2.
El era a'roa'e sigur c2, dac2 arcaii s-ar <i a'ucat s2 caute i s2-i
r2scoleasc2 casa, MArtille ar <i <ost desco'erit2 iute.
4i c0nd 0l %2=u 'e Galois 0ndre't0ndu-se s're u2, gata s2 dea un ordin, o
groa=2 ne;un2 o a'uc2. Galois 0i 'rinse 9icarea de s'ai92, i <u con%ins c2
MArtille era 0n cas2.
> Ascult2? > reac/ion2 Ma;el. 6/i 1ur ca <ata aceea nu e aici?...
> )i9on? strig2 Galois.
> MonsenioreC r2s'unse )i9on cr2'0nd ua.
> )2 0ncea'2 cercetarea?
!,I
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
Ma;el 0i <r0ngea 90inile. Galois n-o 'ierdea din oc"i. Eos, se au=eau
arcaii, care se r2s'0ndiser2 0n toate od2ile i d2deau =or cu 'erc"e=i/ia.
> Nu e ni9ic 1os? strig2 )i9on Malingre. Ne sui9?
> &onte de Galois, ;0l;0i Ma;el tre9ur0nd, 'entru c2-/i tre;uie o
%r21itoare, deoarece regele n-a %2=ut niciodat2 'e acea 'e care ai %enit s-o iei,
ia-92 'e 9ine?.
> Be tineC
> Be 9ine? Ascult2 conte? Da, e aici? )l2;iciunea 9ea te-a <2cut s2
g"iceti. Dar 0nainte ca ea s2 <ie g2sit2, desigur o s2 treac2 noa'tea. Atunci,
eti 'ierdut.6/i tre;uie o %r21itoare, care s2 <ie 1udecat2, conda9nat2, ars2... Ia-
92 'e 9ine?... Ora trece, Galois?
> GreiC Bri9etiC 9ur9ur2 Galois, care se cutre9ur2 de o ;ucurie ad0nc2,
la ideea s2 sca'e 'e MArtille, <2r2 s2 ai;2 de ce se te9e 'entru el 0nsui.
> DaD cu o condi/ie. )2-/i iei to/i oa9enii 0nd2r2t cu du9neata. Greau ca
<ata s2 ai;2 %re9e s2 <ug2. Dac2 %ei consi9/i, %in la 8e9'le i, 0n <a/a regelui,
92 declar %r21itoare. Dac2 nu, 0/i 1ur c2 o s2 %2 tre;uiasc2 9ulte ore s-o g2si/i,
'e aceea 'e care o c2uta/i, i treangul te atea't2?
> Hie? url2 Galois. Bu/in 09i 'as2 dac2 MArtille aceea <uge, ori nu <uge.
&eea ce 92 interesea=2, e ca regele s2 g2seasc2 o %r21itoare 0n carcer2.
> A9 cu%0ntul i 1ur290ntul du9itale conte de GaloisC
> Be cu%0ntul 9eu de gentilo9, nici o cercetare n-o s2 se <ac2 aici du'2
'lecarea noastr2. O 1ur 'e acest &"rist? ad2ug2 el a'ro'iindu-se de crucea, care
era 'us2 'este 9anuscrisele 0n care Ma;el c2uta <or9ulele de <er9ec2torie...
Ea r29ase, o cli'2, 'e g0nduri. H2cu cu 90inele o 9icare ca i cu9 ar <i
%rut s2-i scoat2 9asca. Dar, <2r2 %oie, 'ri%irea ei se-ndre't2 s're =idul care
ad2'ostea 'e MArtille.
> O? <iica 9ea? o'ti ea. O, tu care eti iu;it2 de <iul 9eu? Gei ti %reodat2
ce sacri<iciu <acC )2 92 duc la 8e9'le... la 9oarte, 'oate, nu e ni9ic... Dar s2
renun/ de a-i ar2ta lui Galois s'ectrul Annei de Dra9ansC...
Ea ridic2 ca'ul deodat2 i cu si9'litateD
> Fua/i-92? =ise ea.
> Aresta/i-o 'e %r21itoare? strig2 Galois, cu %oce r2sun2toare i ;eat2 de
;ucurie.
)i9on Malingre ur9at de arcai se re'e=i 0n la;orator i r29ase
0ncre9enit.
> Gr21itoareaC =ise el, consult0nd din oc"i 'e st2'0nul s2u.
> Iat-o? =ise Galois.
> A9 s2 'rice' 9ai t0r=iu? se g0ndi Malingre, 'reg2tindu-se s2-i ur9e=e
arcaii care o luaser2 'e Ma;el.
!,,
Mic"el #$%aco
6n 9inutul acela Galois 0i 'use 90na 'e u92r i-i o'ti la urec"eD
> R290i? R290i de 'a=2, 0n 1urul acestei case. Gei %edea-o 'e MArtille
ieind.
> Bine? A9 'rice'ut? 0i =ise 0n g0nd Malingre.
M
M M
Du'2 o or2, regele era 'ri9it la 8e9'le de c2tre contele de Galois. Din
<an<aronad2 Fudo%ic al K-lea anun/ase c2 %oia s2 %ad2 c"iar el 'e %r21itoare i
s2-i %or;easc2. Dar, 0n <ond, nu 'rea /inea la acea %i=it2. De-o 0ndr2=neal2
do%edit2 0n <a/a 'ri9e1diilor 9ateriale i %i=i;ile, oric0t de cura1os era, regele
Hran/ei si9/ea o <ric2 nest2'0nit2 0n <a/a 'ri9e1diei de ordin su'rao9enesc.
Genise la 8e9'le, dar tur;a de neca= c2 se /inuse de %or;2, i 'entru ni9ica
toat2, s-ar <i 0na'oiat, <2r2 s2 dea oc"i cu %r21itoarea, dac2 i s-ar <i o<erit
oca=ia. Galois se gr2;i s2 dea ordinele tre;uincioase i ne%r0nd s2 ai;2 aerul c2
d2 0na'oi, Fudo%ic se 'reg2ti s2 ur9e=e 'e te9nicieri.
> Dac2 Maiestatea %oastr2 dorete, =ise Geo<<roA de Molestroit, 0l %o9
ur9a?
> 3aida-de? Doresc s2 <iu singur, cu contele i cu te9nicierul? =ise regele,
care, cu un se9n, ordon2 escortei sale s2-l ate'te.
&0nd a1unse la carcera %r21itoarei, c0nd i se desc"ise ua, c0nd =2ri acel
cociug de 'iatr2, 0n <undul c2ruia o <iin/2 o9eneasc2 era 0nc"is2 i c0nd, 0n
<undul acelei cuti unde 'luteau a;urii gro=2%iei, Fudo%ic =2ri o <e9eie 0n
lan/uri, a'roa'e li'it2 de =id, regele Hran/ei se cutre9ur2.
> )e 'oate s2 tr2iasc2 cine%a acoloC 9ur9ur2 el.
> Nici nu tr2iete, )ire. 6nce'e s2 9oar2. Aici este agonia. &arcera aceasta
din 8e9'le, )ire, e anteca9era 9or/ii?
Fudo%ic r29ase 'e g0nduri, c0t%a ti9'. &u toate c2 tr2ia 0ntr-un secol,
c0nd nu se cunotea 9ila... cu toate c2 0n ti9'urile acele lu'ta 'entru %ia/2 lua
a'aren/a <or9ei celei 9ai ;rutale... 0n s<0rit, cu toate c2 el nu era 0n stare s2 se
0nduioe=e, 0n li'sa unui alt senti9ent 9ai curat, s'ai9a intr2 0n su<letul lui.
> Hereasc2 Du9ne=eu? o<t2 el, <2c0nd cruce > ca %reodat2 unul dintre ai
9ei, sau dintre cei 'e care-i iu;esc s2 ra;de o ast<el de tortur2?
4i intr2 singur 0n te9ni/2, <2c0nd se9n lui Galois i te9nicierilor s2-l
ate'te.
> &u toate astea o ase9enea tortur2 atea't2 'e cine%a, 'e care-l iu;eti ,
)ire?
> &ine a %or;itC se-n<ior2 Fudo%ic, <2c0nd doi 'ai 0na'oi.
Gocea %enea din <undul te9ni/ei. Era ne'2s2toare, <2r2 neca= sau 0ntristare.
!,L
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> Eu %or;esc? =ise Ma;el. Eu... %r21itoarea.
> 4i =iciC ur92 Fudo%ic, 0ng2l;enind.
> #ic, rege, c2 cine%a din ai t2i, %a <i t0r0t 0n cur0nd, din %ia/2, 0n acest
9or90nt, i %a su<eri 9ai 9ult dec0t 9ine. &2ci eu, u9il2, s2rac2, o;inuit2 cu
su<erin/a ,n-a9 a%ut de <2cut dec0t un 'as ca s2 92 co;or 0n aceast2 nenorocire
i 9ai gro=a%2. Hiin/a de care %or;esc, din contr2, %a <i a=%0rlit2 de la 'utere,
de la glorie, de la iu;ire, 0n 9i=erie, 90r2%ie i ur2... Da? te9ni/a ei %a <i i
9ai 0n<ior2toare dec0t aceasta care te 0ns'2i90nt2.
> 4i cine %a conda9na 'e <iin/a de care %or;etiC 0ntre;2 g0<0ind regele.
> 8u, )ire?
> EuC... Min/i %r21itoare ;leste9at2?4i cine eC Greuna din slugile 9ele,
'oateC Dac2 'uterea ta dr2ceasc2 0/i 0ng2duie s2-9i %or;eti de 'edea's2,
'o/i s2-9i s'ui i care %a <i <ost cri9aC
> &ri9aC O tr2dare. O 9ie de tr2d2ri, de care %ei su<eri ca ;leste9a/ii din
Iad.
> Gr21itoare, ai s'us 'rea 9ulte? De cine %rei s2 %or;etiC
> &aut2 0n 1urul t2u? =ise Ma;el. &aut2 0n Fu%rul t2u c"iar. Acolo %ei g2si
'e aceea care te %a tr2da, care te tr2dea=2, i 'e care o %ei conda9na.
> Aceea care 92 tr2dea=2C strig2 Fudo%ic. E o <e9eieC
> Da, o <e9eie? Dac2 se 'oate nu9i <e9eie acel de9on 0ns0ngerat, care
nu92r2 9ai 9ulte o9oruri dec0t anii 'e care 0i are %ia/a sa i al c2rui so9n nu
e dec0t un lung ir de %ise 9onstruoase, 0n care, ca 0n dansul 9or/ilor, se
'erind2 s'ectrele.
> &ine esteC strig2 regele scos din s2rite.Gor;ete %r21itoare, i te gra/ie=.
> &aut2? r2s'unse Ma;el.
Ur92 o t2cere lung2. Fu9ina <aclelor, '2trun=0nd '0n2 0n <undul te9ni/ei,
desena u9;ra %r21itoarei 0nl2n/uite. Regele au=i deodat2 =go9otul lan/urilor ei
i tres2ri. Ma;el se 9ica.
> De ce ai %rut s2 92 o9oriC ur92 atunci regele. &ine te-a 09'ins s2 <aci
acele <ar9ece contra 9eaC )'une-9i cel 'u/in at0t.
> )ire, =ise 0ncet Ma;el, care-i scoase 9asca, n-a9 %rut 9oartea ta. Nu s-
au <2cut <ar9ece 09'otri%a ta. Bri%ete-92, )ire. A'ro'ie-te, nu te te9e. 69i
%e=i <a/aC
> O %2d. 4i de-a tr2i o sut2 de ani n-o %oi uita.
Ma;el 0i 'use iar 9asca.
> Ei ;ine, ur92 ea, ai %2=ut <igura unei <e9ei care nu-/i %rea r2ul.Ai citit
'e <a/a 9ea %reun senti9ent du92nosC
> Nu, 'e Du9ne=eul 9eu? 4i nu ast<el 09i 0nc"i'uia9 s2 <ie o %r21itoare?
> 6ncetea=2 deci s2-9i 'ui 0ntre;2ri, c2ci n-a9 ni9ic de s'us? N-a9
!,*
Mic"el #$%aco
s2%0rit niciodat2 acea cri92 de care s0nt 0n%inuit2.
6nc2 odat2 regele t2cu. A'oi, cu un <el de ne"ot2r0re, ur92D
> He9eie nu tiu de ce, dar %ocea ta, <a/a ta, cu%intele tale 9-au 9icat.
&red c2 eti ne%ino%at2. O cred. Dar eti conda9nat2. Grei s2-9i s'ui nu9ele
aceleia care 92 tr2dea=2C
Ma;el a'lec2 ca'ul.
> Ma9a MArtillei? )e g0ndi ea cu o a92r2ciune de=n2d21duit2. Ieri, c0nd
nu tia9, a <i strigat cu o ;ucurie s2l;atic2 nu9ele ei. Acu9 Margareta, tiu?
4tiu c2 MArtille este <ata ta...
> Ei ;ine? =ise Fudo%ic. Grei s2 %or;etiC
> Nu? r2s'unse Ma;el, cu glas at0t de "ot2r0t , 0nc0t regele 0n/elese c2 orice
<2g2duial2 sau orice a9enin/are, ar <i <ost tot at0t de dearte.
El arunc2 o ulti92 'ri%ire asu'ra %r21itoarei i iei din te9ni/2.
> Ei ;ine? )ireC =ise Galois triu9<2tor. A/i au=it c2 %r21itoarea e ;ine
'2=it2, 0nl2n/uit2, du'2 cu9 se cu%ine, i c2 ni9eni, nici c"iar dracul, st2'0nul
ei, nu 'oate s-o sca'e de 'edea's2C
Regele nu r2s'unse, ci se gr2;i, trec0nd s're scar2.
&0nd a1unse sus, 0n curtea te9ni/ei, cu cerul 0nstelat deasu'ra ca'ului s2u,
sus'in2, ad0nc, i nu9ai atunci r2s'unseD
> Da, ea e ;ine '2=it2. Iat2 o <e9eie ciudat2, Galois. Recunosc c2 <a/a ei
9i-a <2cut o i9'resie ad0nc2, 'e care nu 9i-o 'ot l29uri...
> A/i %2=ut-o, )ireC
> 4i-a scos 9asca o cli'2. Niciodat2 n-a9 s2 uit tr2s2turile acelea totodat2
tinere i 'alide, de o <ru9use/e ui9itoare, <2r2 0ndoial2, i s2'ate 'arc2 de
0ns2i 90na su<erin/ei...
> E at0t de <ru9oas2C 0ntre;2 Galois cu indi<eren/2.
> )'un c-a <ost de o <ru9use/e 9inunat2, i nu cunosc dec0t 'e aceea al
reginei, care s2-i 'oat2 <i al2turat2...
> 69i nate/i dorin/a s2-i %2d i eu <igura, curio=itate care, %2 s'un dre't,
nu 9i-a r2s2rit 0n 9inte '0n2 acu9. Dar, oric0t de <ru9oas2 ar <i, tot %r21itoare
e. D0nsa e conda9nat2. M0ine di9inea/2 0i %a lua 'edea'sa.Adic2 i se %a t2ia
li9;a 'entru ;leste9ele 'e care le-a gr2it, 90na drea't2 care a <a;ricat
<ar9ecul, i, 0n ur92, %a <i ars2, 'entru ca s2 i se 'uri<ice cor'ul, dac2 nu i se
'oate cur2/i su<letul.
Regele asculta cu ca'ul 'lecat.
> 4i, =ici Galois, c2 90ine tre;uie s2 <ie ars2C 0ntre;2 el, du'2 un 9inut.
> M0ine, da, )ire?
Regele ridic2 deodat2 ca'ul i =iseD
> Ei ;ine, %reau s2 se a90ne 'edea'sa.
!,.
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> )ire?...
> )'un c2 nu %reau ca aceast2 <e9eie s2 9oar2 90ine. Asta e %oin/a
9ea.&0nd o %eni ti9'ul, %oi da ordinul.
> Dar, 'entru ce, )ireC G0ndi/i-%2 c2 totul e gata...
> N-ai au=it ce a9 s'us, GaloisC Ei ;ine? Greau s2 %or;easc2... 'rice'iC
Greau s2-9i s'un2 cine e <e9eia aceea care 92 tr2dea=2 0n Fu%rul 9eu
c"iar?... 4i, 'entru asta, %reau s2 9ai 'un, c"iar eu 0ntre;2ri %r21itoarei.
> Goi ate'ta dar, %iitoarea %oastr2 %i=it2, )ireC
> Nu, de data asta %reau s2 9i se aduc2 %r21itoarea 0n Fu%ru. &arcerele
acelea s0nt 'rea lugu;re la %edere i nu 9ai a9 'o<t2 s2 intru 0n ele. Aadar,
drag2 Galois, s2 <ii gata.
> Bentru c0nd, )ireC
> A9 s2 te anun/.
Regele 0nc2lec2 i, 0ncon1urat de escorta lui, se 0na'oie la Fu%ru, unde, c0nd
<u singur, 0n odaia lui de culcare, 'e 1il/ul s2u cel 9are, cu ca'ul 0n 90ini,
o'tiD
> &u%intele acestei %r21itoare 9-au str2;2tut '0n2 0n su<let. 6n Fu%ru e o
<e9eie care 92 tr2dea=2?... O <e9eie? 4i cu9 92 tr2dea=2C... 4i cine e eaC
O"?? Greau s2 tiu?... A9 s-o tiu?
El ;2tu 'uternic cu ciocanul 0n 9as2.
Heciorul lui de 0ncredere a'2ru.
> Du-te '0n2 la a'arta9entele reginei i interesea=2-te de s2n2tatea ei? 0i
'orunci el.
Beste un s<ert de or2 <eciorul se 0ntorsese i s'useD
> Regina, %eg"eat2 de 'rinci'esele Blanc"e i Eeanne, doar9e linitit2@
<rigurile i-au trecut i totul <ace s2 se cread2 c2 90ine %a <i cu des2%0rire
s2n2toas2.
Regele 0i <2cu se9n cu ca'ul. Heciorul dis'2ru.
> De unde-9i %ine,9ur9ur2 regele,0ngri1orarea asta, care-9i roade
ini9aC Regina s-a 0ns2n2toit, i cu toate astea nu s0nt %eselC...
4i 9ai 0n tain2, 9ai 0n <undul su<letului s2uD
> &ine e <e9eia aceea care 92 tr2dea=2C 4i care e tr2darea eiC...
XXXIX. PALATUL D#AULNAY
Readuce9 'e cititor 0n strada Hroid9antel, l0ng2 curtea cu lei, 0n 'alatul
acela, %ec"i, '2r2sit, 'e 1u92tate ruinat, care <usese, 'e %re9uri 7"otelul:
dJAulnaA, c0nd <a9ilia aceea no;il2 se ;ucura de <ai92 la curtea regelui
!,
Mic"el #$%aco
Hran/ei.
&e cataclis9 trecuse 'este 'alatul acela i =dro;ise toat2 <a9iliaC N-a9
'utut sta;ili aceasta cu o eNctitate 9ul/u9itoare.
Husese 0n %reun ti9' %reo ri%alitate teri;il2 0ntre Enguerrand de MarignA
i 8"ierrA dJAulnaA, tat2l lui B"ili''e i GautierC Greo dra92 de culise, 'oateC
)au MarignA era gelos de in<luen/a 'e care o a%ea seniorul dJAulnaA asu'ra
lui B"ili''e cel Hru9osC Aceasta ar eN'lica asasinarea lui 8"ierrA, dar nu i 'e
aceea a so/iei sale.
Go9 renun/a dar, c"iar de ar <i s2 relu29 cercetarea aceasta 0ntr-o =i, s2
desci<r29 'entru un 9o9ent 9isterul, 9ul/u9indu-ne s2 sta;ili9 <a'tele. 4i,
'entru asta, n-a%e9 dec0t s2 ascult29 'e B"ili''e dJAulnaA.
Gentilo9ul acela a%ea un su<let cu 9ult 9ai delicat i 9ai ra<inat dec0t al
tuturor conte9'oranilor s2i. Iu;irea lui 'entru regina Margareta <u, desigur, o
9are nenorocire 0n %ia/a lui. Dotat cu calit2/i str2lucite, cu o ini92 curat2, cu
g0nduri generoase, ar <i a%ut dre'tul la o carier2 str2lucit2@ a9orul, 0ns2, 0l
o9or0. Fa a'tes're=ece ani, era un t0n2r s'rinten i inteligent, 0n%2/at, ;ine
crescut de 9a9a lui, <iind 0n stare s2 sus/in2 o te=2 la )or;ona@ tat2l s2u 0l
0n%2/ase scri9a, c2l2ritul i toate eNerci/iile cor'orale, at0t de %a=2 'e acele
%re9uri. Era %esel, cu 0n<2/iarea 'l2cut2, cu %or;a 'lin2 de s'irit, i 9ulte
<e9ei din lu9ea 9are se g0ndeau la el.
Hratele s2u, Gautier, <ire 9ai grosolan2, re<u=ase cu 0nc2'2/0nare s2-i %0re
nasul 0n c2r/i. Era un %0n2tor 0nd0r1it. 6i 'ierdea =ile 0ntregi 0n ur92rirea c0te
unui cer;, 'e care-l aducea a'oi 'e u9eri. De cele 9ai 9ulte ori, c0nd se
0na'oia la castel, "ainele 0i erau nu9ai =dren/e, <a/a nu9ai =g0rieturi c2ci
dis're/uind 'iedicile, ;2t0ndu-i 1oc de 'ro'rietatea altuia, i se 0nt09'la destul
de des s2 de'2easc2 do9eniile '2rinteti, destul de 0ntinse, i s2 %0ne=e 'e
'ro'riet2/ile %ecine@ i %0n2torile acelea, <ie de cer;i, de 9istre/i, sau c"iar de
<ete <ru9oase, se s<0reau 9ai 0ntotdeauna 'rin c0te o ceart2, din care... nu
ieea totdeauna 0n%ing2tor. Asta 0nsea9n2, c2 dragostea, cu9 o 'rice'ea
B"ili''e, nu 'rea a%ea cine tie ce 0nse9n2tate 0n oc"ii lui Gautier.
Ast<el erau aceti doi tineri, c0nd, deodat2, se r2s'0ndi %estea c2 se %or da
ser;2ri 9ari la BarisD Regele B"ili''e cel Hru9os 0i 0nsura 'e cei trei <ii ai s2i,
regele Na%arei, contele de Boitiers, i contele de la Marc"e cu cele trei <ete ale
ducelui de BourgogneD Margareta, Blanc"e i Eeanna.
)eniorul dJAulnaA, so/ia lui i cei doi <ii ai lor se 'reg2tir2 s2 '2r2seasc2
castelul dJAulnaA, ca s2 ia 'arte la nun/i, du'2 cu9 0i o;liga rangul lor.
Dar, c"iar 0n di9inea/a 'lec2rii lor, 8"ierrA dJAulnaA 'ri9i o solie %enit2
de la Baris i care-i %or;i 9ult. 6n ur9a 0ntre%ederii, seniorul '2ru 'alid,
90"nit i <oarte 0ngri1orat. El anun/2 c2 nu %or 9ai 'leca.
!L-
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> Dar, =ise el, cu9 tre;uie ca, 0n ciuda in%idioilor, <a9ilia s2 <ie
re're=entat2 0n oca=ii at0t de sole9ne, B"ili''e i cu Gautier %or 'urta
stindardul AulnaA-lor i-l %or duce destul de sus i ;ine, ca s2 <ie %2=ut de to/i,
c"iar > ad2ug2 el 9ai 0n oa't2 > de regele acela, at0t de ingrat, care 92
su'une u9ilirii... i c"iar de MarignA, care 92 lo%ete a=i.
&ei doi <ra/i 'lecar2 escorta/i de c0te 'atru l2ncii, adic2 de %reo 'atru=eci de
oa9eni <iecare, solda/i i ser%itori.
B"ili''e era 0ngri1orat de nelinitea tat2lui s2u, Gautier > di9'otri%2 >
'2rea 0nc0ntat de a-i 'etrece c0te%a =ile la Baris, de ca'ul lui, <2g2duindu-i s2
cercete=e toate c0rciu9ile, de care au=ise %or;ind ;2tr0nii solda/i, care erau 0n
si9;ria castelului dJAulnaA.
Hiecare tie ce au <ost ser;2rile 0ntreitei c2s2torii, deci n-o s2 9ai %or;i9 de
aceasta, dec0t 'entru a s'une c2 la 9area lu't2 0ntre ca%aleri, care a%u loc cu
acest 'rile1, B"ili''e dJAulnaA <u 'rocla9at 0n%ing2torD tr0ntise de 'e cal trei
ca%aleri, la r0nd. 4i, cu9 str2;2tea c09'ul de lu't2, aco'erit de ar9ura lui de
o/el, cu <a/a su; %i=iera coi<ului, cu lancea %ictorioas2, a'lecat2, ca s2 salute
<e9eile, cu calul 1uc0nd... i cu9 surlele 0i 'rocla9au triu9<ul, 0n ti9' ce
9ul/i9ea 0l a'lauda, i doa9nele <luturau ;atistele i ear<ele, B"ili''e trecu
'rin <a/a tri;unei regale, ridic2 90ndru ca'ul i 'ri%i. Nu <u dec0t o %i=iune
'ieritoare. El trecuse de1a... Dar, de atunci, acea %i=iune tre;uia s2-i r290n2 0n
su<let.
Iat2 ce %2=useD Regele B"ili''e cel Hru9os, 'oso9or0t, dis're/uitor,
g0ndindu-se, > desigur, > la 9i1locul de a-i constr0nge 'e ;urg"e=ii Barisului
s2 'l2teasc2 ser;area.
69're1urul regelui i la s'atele lui, 0ntr-un se9icerc i9'un2tor, s'lendid
'rin ar9e i costu9e, st2teau 'rinci'alii de9nitari ai cur/ii, i 'rintre ei
Enguerrand de MarignA, care arunc2 t0n2rului dJAulnaA, 0n treac2t, o 'ri%ire
gro=a%2. 6naintea regelui i 'u/in 9ai 1os, cei trei 'rin/iD Fudo%ic de Na%arre,
so/ul Margaretei, elegant, %esel, a'laud0nd cu <urie, acla90nd 'e 0n%ing2torul
lu'tei@ contele de la Marc"e, so/ul Blanc"ei, o9 tru'e, scurt i gros,
indi<erent i 90nc0nd cu 'o<t2 'r21ituri@ contele de Boitiers, so/ul Eeannei, lung,
sla;, se92n0nd cu cocost0rcul din Fa Hontaine, cu 'icioare lungi, cu un g0t
lung, un nas i 9ai lung, cu aerul g0nditor i c2sc0nd s2-i trosneasc2 <2lcile. 6n
<ine, 0naintea 'rin/ilor, 0n 9arginea locului de lu't2, cele trei 'rin/ese ;londe,
ru9ene, 9inunat de <ru9oase. Blanc"e i cu Eeanna 0i <luturau ear<ele,
Margareta singur2 sta rece, i 'ri%irea-i %is2toare r2t2cea 0n cine tie ce =2ri,
0ntre=2rea cine tie ce %is.
Iat2 ce %2=u B"ili''e dJAulnaA 0n cli'a c0nd se o'ri s2 salute cu lancea 'e
rege, 'rin/i i 'rin/ese.
!L1
Mic"el #$%aco
6ntr-o cli'2 el 0n%2lui ui9itoarea unitate a costu9elor, ar9ele, dra'eriile de
aur, stindardele, ear<ele... 'e to/i seniorii, i <e9eile, 'e rege i 'rinci'i...
totul? Dar asta nu <u dec0t un cadru de s'lendoare singurei %i=iuni stranii,
sua%e i <ulger2toare, cu care tre;uia s2 r290n2 'e %eci 0n su<letD Margareta?
6n di9inea/a aceea B"ili''e dJAulnaA %or;ea de toate cele %2=ute odinioar2
cu ;l0nde/ea cu care se %or;ete des're un %is <ru9os i dis'2rut. 4i asta se
'etrecea 0n 'alatul ;2tr0nesc, din strada Hroid9antel, unde a9 <2g2duit s2 ne
0ntoarce9 cu cititorul.
Gautier, Buridan, Guillau9e BourrasVue, RiVuet 3audrAot, erau acolo.
Bigorne, dintr-o odaie %ecin2, asculta, 'rin 0ntredesc"iderea uii, 90nc0nd
resturile unui 'r0n=, 'e care, ca un ade%2rat ;uc2tar, 0l 'reg2tise st2'0nilor lui,
i golea nu9eroase <unduri de sticle. #ice9 st2'0nii lui, c2ci 0ndr2=ne/ul
Bigorne '2rea c2 i-i iu;ete 'e to/i ca 'e nite ade%2ra/i st2'0ni.
Du'2 ce Fancelot Bigorne adusese cei dou2 sute de gal;eni, ter'eli/i de la
're<ectul Barisului, "ot2r0ser2 cu to/i s2 se 9ute 0n 'alatul dJAulnaA. Acolo
'uteau sta, <2r2 s2 st0rneasc2 curio=itatea %ecinilor i ar <i <ost cel din ur92
dintre locurile unde l-ar <i 'utut c2uta.
Fancelot Bigorne "ot2r0se s2 s2r;2toreasc2 09're1urarea asta 'rintr-un
'r0n= ;ogat. De aceea cu9'2r2 tot ce-i tre;ui, 'reg2ti i ser%i singur, dar at0t
de ;ine, 0nc0t 9ai c2 ne-ar %eni s2 crede9 c2 era una din 9esele date la 8urnul
Nesle?
6n ti9'ul 'r0n=ului i cu9 %inurile <useser2 9inunate, oas'e/ii si9/iser2
ne%oia %eseliei, care e cel 9ai 'l2cut e<ect al %inului ;un, cu9 i > 'e de alt2
'arte > a1unseser2 s2 %ad2 %ia/a 9ai 'u/in 'oso9or0t2, cu toat2 situa/ia lor
9i=era;il2. Buridan le istorisi cu9 o cunoscuse 'e MArtille i cu9 o iu;ise@
Guillau9e i RiVuet 'o%estir2 cu9 ;2tuser2 i de%ali=aser2 'e 're<ectul
Barisului, toc9ai c0nd credeau c2 au s2 9oar2 de <oa9e@ B"ili''e istorisi lu'ta
ca%alerilor de care a9 'o9enit 9ai sus, iar Bigorne cu9 c2'2tase cele dou2
sute de gal;eni 'e care-i 0nce'eau toc9ai cu acel 'r0n=? Nu9ai Gautier nu
istorisise 0nc2 ni9ic i li9;a 0l 90nca gro=a%.
> Asaltul de ar9e, de care %or;ete B"ili''e > =ise el > n-a9 s2-l 9ai
uit toat2 %ia/a. Niciodat2 n-a9 %2=ut at0tea cucoane <ru9oase adunate la un
loc. Drace? &0nd 92 g0ndesc 9-a'uc2 i acu9 a9e/eala, care 92 'rinse atunci.
Nu 9ai tia9 0ncotro s2-9i 0ndre't 'ri%irile. 4i toc9ai asta <u 'ieirea 9ea.
&0nd intrai 'e locul de lu't2, cu lancea 'reg2tit2 09'otri%a ad%ersarului >
care era seniorul de Malestroit > nu %edea9 dec0t 9iile de oc"i <e9eieti
a/inti/i asu'ra 9ea, oc"i al;atri, negri cati<ela/i, de %iorele... ce ;ucurie?... 4i
credea9 c2 to/i oc"ii aceia 92 %edeau nu9ai 'e 9ine. &u deose;ire, o 'erec"e
de oc"i > negri,dac2-9i a9intesc ;ine > 92 ;2gau 0n draci? 69i a/intii o
!L!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
lo%itur2 'uternic2 0n 'ie't, au=ii =go9otul unei l2nci 0n 'ie'tarul 9eu, sc2'ai
sc2rile i 92 rostogolii la '290nt. &e lo%itur2? Malestroit, %icleanul, se
<olosise de distrac/ia 9ea ca s2 92 atace... M2 sculai <2r2 alt2 'agu;2, i c0nd ,
<oarte 'louat, 'ri%ii s're cea cu 'ricina , %2=ui c2-l a'lauda 'e Malestroit. De
atunci a9 groa=2 de oc"ii negri?
> Hiecare r2u cu ;inele lui, =ise Buridan, r0=0nd.
> Asta o s2 te 0n%e/e 9inte > ad2ug2 Guillau9e care se 'r2'2dea de r0s,
c2 nu-i ni9ic 9ai %iclean 'e lu9e, ca oc"ii unei <e9ei.
> Nu 9-a 0n%2/at ni9ic alta? %or;i Gautier, dec0t... s2 nu 92 9ai 0ncred 0n
oc"ii negri?
> Mi se 'are, 'rinci'esele au oc"ii al;atri? =ise RiVuet 3audrAot.
Gautier d2du din ca'. Buridan se 'oso9or0, i B"ili''e 0ng2l;eni.
> De alt<el, ur92 Gautier, nu %oia9 s2 %2 s'un aceasta, ci ceea ce
ur9ea=2. 6n seara asaltului , cu9 ne 0na'oia9 acas2, c"iar 0n 'alatul 0n care ne
g2si9, d2dur29 'este un o9... unul din ser%itorii tat2lui nostru... 0/i
rea9inteti Hili'eC
B"ili''e dJAulnaA se cutre9ur2. El care nu ;ea 9ai niciodat2, sau <oarte
'u/in, ;2use dou2, trei 'a"are, unul du'2 altul. Gautier cre=use c2 el tre;uie s2
goleasc2 'atru, cinci.
> Mi-aduc a9inte? o<t2 B"ili''e, cu glas 90"nit. 4i 'entru c2 sunte9
09'reun2, uni/i de aceeai soart2, de ce n-a9 s'une de unde 'ornete ura
noastr2 contra lui Enguerrand de MarignAC
> )'une-o B"ili''e? )'une-o? ;0l;0i Gautier.
> Ei ;ine ser%itorul acela, 'r2<uit, gal;en ca 9oartea, 'lin de s0nge, 'e
90ini, 'e <a/2, sosise c"iar atunci. El nu 'utu %or;i dec0t at0tD Geni/i?...B2nuii
c2 se 0nt09'lase o 9are nenorocire la castel.
> 4i eu a9 a%ut o ;2nuial2? strig2 Gautier.
> O9ul, 9ur9ur2 B"ili''e, ne ar2t2 cu un gest calul s2u care c2=use 9ort,
0n <a/a 'alatului. 6l dusei la gra1d. El se a'uc2 s2 'un2 eile > 0n gra;2 > 'e
trei cai odi"ni/i. 6nc2lec2 'e unul@ Gautier i cu 9ine 0nc2lecar29 'e ceilal/i
doi. 4i 'ornir29 la galo', <2r2 s2 ne 9ai str0nge9 escorta. &u9 a1unsese9 la
col/ul str2=ii Hroid9antel, o tru'2 nu9eroas2 str2;2tu strada 'e la ca'2tul
cel2lalt. M2 o'rii, %oind s2 a<lu ce c2utauC )e o'rir2 0n <a/a 'alatului nostruD
%eneau s2 ne areste=e?...
> Da, =ise Gautier, oa9enii regelui, 0nce'ur2 s2 intre 0n 'alat, i se
0ncletar2 cu ai notri 0ntr-o lu't2 gro=a%2, care se s<0ri 'rin 92cel2rirea
to%ar2ilor notri de ar9e. A'oi <ugir2 cu 'rada i ne incendiar2 'alatul.
> Astea le-a9 a<lat 9ai t0r=iu, ur92 B"ili''e. G2=0nd c2 oa9enii regelui
se o'reau 0n <a/a locuin/ei noastre, %rui s2 92 0ntorc, dar o9ul care %enise de
!L+
Mic"el #$%aco
la dJAulnaA, 92 a'uc2 de ;ra/ i cu glas gro=a%, 0ntret2iat de "o"ote de 'l0ns
09i re'et2D
> Geni/i? Dac2 %re/i s2 culege/i ulti9a su<lare a 9a9ei %oastre, %eni/i?...
Atunci 09i 'ierdui 9in/ile, 0n<i'sei 'intenii 0n ;urta calului i 'ornii 0ntr-o
goan2 ne;uneasc2. 6n cur0nd a1unser29 a<ar2 din Baris. Geni noa'tea. &ursa
noastr2 <urioas2, 'e c09', se92na cu aceea a unor <anto9e 09'inse de o
%i1elie. )'re =iu2, caii de a;ia se 9ai t0rau. Al 9eu c2=u, a'oi acela al lui
Gautier... i-n ur92 al ser%itorului.Nu 9ai era9 dec0t la doi 'ai de castelul,
'e care ni-l ascundea o '2dure deas2. Dar, 'e deasu'ra ar;orilor, 0n de'2rtare,
%edea9 un <u9 care se suia s're cerul al;astru. Alerga9 de ne ieeau
su<letele... 6n s<0rit, a1unser29 la 'icioarele colinei, 'e care se 0n2l/a castelul
dJAulnaA...
Gautier scoase un <el de 9uget.
> De ;2ut? =ise el.
RiVuet 3audrAot 0i u9'lu un 'a"ar.
Buridan asculta, cu ;u=ele str0nse, cu oc"ii dui 'e g0nduri.
> &astelul ardea? ur92 B"ili''e, cu %ocea eNtraordinar de linitit2.&0nd
a1unser29 la 'unte o %2=ur29 aco'erit2 de 9or/i. &urtea de onoare era
'res2rat2 cu cada%re. Be scar2, iar2i cada%re. 8recea9 'este ele, c2lca9 0n
s0nge, au=ea9 uierul incendiului. 6n <a/a a'arta9entului tat2lui nostru,
cada%rele erau 9ai nu9eroase@ acolo tre;uie s2 se <i dat lu'ta de 'e ur92.
6nne;unise9, era9 0ncr0ncenat de groa=2, si9/ea9 '2rul =;0rlindu-9i-se 'e
ca'. Deodat2, %2=ui 'e tat2l 9eu, 'rintre 9or/i. Era str2'uns de %reo dou2=eci
de lo%ituri. M2 'lecai, 0ngenunc"eiai, 09i li'ii urec"ea de 'ie'tul lui, ca s2
'rind o ulti92 s'eran/2 de %ia/2... B2rintele 9eu era 9ort. Atunci 92 ridicai i-
l %2=ui 'e Gautier, care 09'iedic0ndu-se, 'arc2 s-ar <i 0ngro=it 'este 92sur2,
intr0nd 0n a'arta9ent. i 'e dat2 0l au=ii 'l0ng0nd.
> De ;2ut? re'et2 Gautier cu %ocea gro=a%2, cu 90na 0ncletat2 'e 'a"ar.
Gauillau9e BourasVue 0i turn2 %in.
> 6l ur9ai, re0nce'u B"ili''e, cu aceeai linite, i cur0nd o =2rii i 'e
9a9a. Ea nu 9urise 0nc2. &0nd 92 =2ri, un <el de =09;et 0i <lutur2 'e ;u=e. O
luai 0n ;ra/e. Ea 9ur9ur2 un cu%0nt, unul singur, i 9uri? 8recu un 9inut de
gro=a%2 t2cere.
> Asculta/i, =ise deodat2 Gautier.
> Nu e ni9ic, 0l liniti Buridan, s0nt leii reginei. Url2. 4i ce cu%0nt era
acela 'e care-l rosti 9a9a %oastr2 9urindC
> MarignA?
82cerea se l2s2 din nou 0n 1urul lor, 0n ti9' ce-i 'erindau 'rin 9inte
s0ngeroasa tragedie de la AulnaA.
!LI
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
A'oi B"ili''e ur92D
> &"iar dac2 9a9a n-ar <i rostit cu%0ntul acela, tot a9 <i 'rice'ut de unde
ne %enea lo%itura, care tr2snea casa noastr2 0n 'lin2 'ros'eritate. Brintre
cada%rele de 'e 'unte, din curte i de 'e scar2, recunoscuse9 ar9ele lui
MarignA. Ridicai 'e 9a9a 9ea i o dusei de acolo. Gautier lu2 'e tata. )luga
care %enise s2 ne c"e9e, %ru atunci s2 ne ur9e=e, dar 0l %2=ur29 leg2n0ndu-se
i c2=0nd. Murise. Mort, 'oate de 90"nire, c0t i de r2nile din 'ricina c2rora 0i
'ierduse s0ngele toat2 noa'tea. 6n tot castelul dJAulnaA era9 %ii nu9ai eu cu
Gautier. Ieir29, 0n ur9a noastr2 =idurile se d2r09aser2... A<ar2 g2sir29 c0/i%a
oa9eni din sat, care de a;ia 0ndr2=neau s2 se a'ro'ie. Ei ne istorisir2 atacul,
lu'ta... ne a1utar2 s2 ne 0ngro'29 '2rin/ii. A'oi, c0nd r292ser29 singuri... 'e
0nserate, Gautier i cu 9ine <2cur29 1ur290ntul sole9n 'e acele dou2
9or9inte?...Aceasta-i istoria noastr2?
> E trist? o<t2 Guillau9e BourrasVue.
> De-ar intra MarignA aici, l-a 0n1ung"ia? scr0ni RiVuet 3audrAot.
B"ili''e 0l 'ri%ea 'e Buridan.
Acesta se-n<ior2, c2ci 'rice'ea 0ntre;area 9ut2 a 'ri%irii aceleia. 4i tia
acu9 c2 MarignA, era tat2l MArtillei?
> &e %reiC =ise el, ridic0nd din u9eri. O9ul de care %or;eti, B"ili''e, e
conda9nat...
4i, Buridan ad2ug2D
De data asta, 'ri%irea lui B"ili''e sc0nteie.
> Gii 0n nu9ele unei dureri s<0nte. Tii 0n 90n2 tr2snetul r2=;un2rii
du9ne=eieti. 69i 'are c2 a co9ite un sacrilegiu dac2 a 0ncerca s2 0nde'2rte=
acel <ulger?...
Du'2 ce Buridan s<0ri de %or;it, din curtea %ecin2 se au=ir2 =;ierete
a9estecate cu urletele <iarelor.
8o/i se a'ro'iar2 de <ereastra astu'at2, care da s're curte, i Buridan ridic2
'erdeaua, at0t c0t s2 'oat2 'ri%i <iecare.
H2r2 0ndoial2, at9os<era era <urtunoas2, c2ci <iarele '2reau tul;urate. H2r2
ca 'rietenii str0ni 0n 'alat s2 ;2nuiasc2, o %i1elie a9enin/a Barisul. De de'arte,
se au=ea ;u;uitul tunetului.
Feii u9;lau de colo '0n2 colo, 0n cutile lor s'a/ioase, cu gura c2scat2 i
doi dintre ei se 0nc2ieraser2.
&u o <urc2 de <ier, un o9 se c2=nea s2-i des'art2 'rintre gratii, 0n1ur0ndu-i.
> )tragildo? gr2i Buridan.
> )tragildo? re'etar2, 0n2;uit, to%ar2ii lui.
> Acelai care, la Br$-auN-&lercs, era s2 'un2 s2 92 s'0n=ure? ge9u
Fancelot.
!L,
Mic"el #$%aco
> Acelai care, la Br$-auN-&lercs, era s2 'un2 s2 92 s<0ie, ar2t0ndu-92
arcailor regelui? strig2 Guillau9e BourasVue.
> 4i 'e 9ine? o<t2 RiVuet 3audrAot.
> Acelai care ne-a cusut 0ntr-un sac... /i-aduci a9inte B"ili''eC 0i cur92
Gautier, cu un r0s groa=nic i care ne-a aruncat 0n )ena, din %0r<ul 8urnului
Nesle?
> )u<letul ;leste9at al de9onului aceleia care se nu9ete Margareta de
Bourgogne? =ise Buridan.
)ingur B"ili''e nu %or;i ni9ic. Era ca '290ntul.
6n 9inutul acela, )tragildo s<0rind 'rin a liniti ;estiile cu lo%ituri de <urc2,
r0n1eaD
> 6n s<0rit, %-a/i 'otolit > 3e? <irea-/i ale dracului? Nu 'ute/i s2 sta/i
liniti/i toc9ai 0n =iua c0nd seniori leo'ar=i, o s2 'ri9i/i %i=ita augustei i
<ru9oasei %oastre st2'0ne, Maragareta de Bourogone, regina Hran/ei?
> O s2 %in2 regina? strig2 Buridan.
> Regina s0ngeroas2 se a'ro'ie? scr0ni Gautier.
> Margareta %a %eni? 9ur9ur2 B"ili''e, 'alid ca un 9ort.
XL. BUCURIA I SPAIMA LUI VALOIS
6n noa'tea 0n care Fudo%ic Gicleanul %eni s2 %ad2 'e %r21itoare 0nc"is2 la
8e9'le, i c0nd cre=0nd c2 %or;ete MArtillei, %or;ise cu Ma;el, contele de
Galois se 9ai liniti. Regele era 9ul/u9it. Asta era tot ce-i tre;uia, 'entru un
9o9ent.
> Bu/in 09i 'as2 acu9 c2 <e9eia care luase locul MArtillei o s2 <ie ars2
sau nu? &2 regele o s2 %rea sau nu, s-o 9ai %ad2 la Fu%ru... trea;a lui. Regele
nu %a a<la niciodat2 0nel2toria asta.
He9eia nu 92 'oate tr2da, deoarece, ca s-o sca'e 'e MArtille, singur2 a
consi9/it s2-i ia locul. )ingurul care ar 'utea s2 92 dea de gol e MarignA. 4i
MarignA e tat2l MArtillei?
Ast<el 1udeca Galois. 4i re=ultatul g0ndurilor acelora <u... c2-i s<0ri linitit
noa'tea, care a9enin/ase s2 <ie gro=a%2 'entru el.
Bri9a lui gri12, de di9inea/2, <u ca s2 c"e9e 'e )i9on Malingre. Dar
)i9on nu a'2ruse 0nc2, la 8e9'le. &ontele de Galois ate't2 dou2 ore i, 0n
<ine, ne9ai'ut0nd r2;da, se duse la 'alatul s2u. Grednicul s2u ser%itor nu
%enise nici acolo.
#ice9 %rednicul ser%itor... i nu e un cu%0nt deert. )i9on Malingre se
c2=nea s2 0ntre;uin/e=e tot ceea ce 0i d2ruise cerul generos ca r2;dare i
!LL
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
%iclenie, 'entru ser%iciu st2'0nului s2u. PA/i o;ser%at c2 0n genere, cerul e de o
genero=itate eNtraordinar2, c0nd e %or;a s2 distri;uie iretlicul i r2utatea i,
di9'otri%2, e de o =g0rcenie re%olt2toare, c0nd e %or;a s2 09'art2 dre'tatea i
;un2tateaQ. Oricu9, )i9on Malingre era "ot2r0t s2 nu se 0na'oie=e la 'alatul
Galois, <2r2 s-o aduc2 cu el 'e MArtille, du'2 cu9 'ri9ise 'orunc2 de la
st2'0nul s2u.
Du'2 'lecarea tru'ei, care-o arestase 'e Ma;el, Malingre se 0ntoarse 0n
casa cu sta<ii, i 'ri9a lui cugetare <usese aceastaD
> Desigur, 9icu/a e 0n cas2? Dar, unde eC Be c0nd a c2uta 0/i 'i%ni/2, ea
'oate s2 se co;oare din 'od, i dac2 0nce' cu 'odul, 'oate s2 ias2 din 'i%ni/2D
0n a90ndou2 ca=urile 09i 'oate sc2'a.
Malingre 0nce'u 9ai 0nt0i s2 re'are ua, 'e care arcaii lui Galois o
stricaser2, o 'use la loc cu greu, 0i ae=2 lac2tele, 0ngr292di 9o;ile 0n <a/2, ca
i c0nd ar <i a%ut i el s2 se lu'te cu cine%a, sau s2 r290n2 'ri=onier 0n cas2.
6i <rec2 90inile de ;ucurie.
Era 'ri=onier, da, dar MArtille era cu el.
> Acu9 0nce' s2 caut, 0i =ise el. Nu 'oate s2 sar2 'e <erestre, s0nt cu
=2;rele, nici s2 ias2 'e u2, c2ci i-ar tre;ui dou2 ore s-o desc"id2. Deci... a9
'rins-o?
)i9on Malingre se a'uc2 s2 scor9oneasc2, cu r2;dare, 'rin 'i%ni/e, sond2
=idurile, ;2tu 0n 'odele, i, 0n s<0rit con%ins c2 acolo nu era nici o
ascun=2toare 'osi;il2, re0nce'u aceeai o'era/ie la 'arter.
&ercet2rile nu-i i=;0ndeau.
O;osit, )i9on se "ot2r0 s2 ate'te '0n2 a doua =i di9inea/2 i culc0ndu-se
de-a cur9e=iul uii de la intrare, 'e care o ;aricadase, dor9i un so9n
ie'urete , ca s2 <ie totdeauna gata s2 sar2, adic2... nu dor9i dec0t cu un oc"i.
Di9inea/a 0i re0nce'u c2utarea i cercet2 'ri9ul eta1 cu aceeai 0ngri1ire cu
care cercetase 'i%ni/ele i 'arterul. Be la a9ia=2 a1unse la la;orator i 0nce'ea
s2 se 0ntre;eD dac2 MArtille era, 0ntr-ade%2r, 0n cas2.
> Dac2 nu-i, se g0ndi el, scu9'ul 9eu st2'0n, contele de Galois, c2ruia i-
a9 1urat c2-i %oi g2si-o aici 'e 9icu/a, o s2 'un2 s2 92 s'0n=ure. 6n =adar i-a
0nira toate ser%iciile trecute, i 9ai cu sea92, 'e cele %iitoare? 69i cunosc eu
o9ul. 6ntr-un 9o9ent de <urie o s2 'un2 s2 92 s'0n=ure, c"iar de s-ar c2i 'e
ur92, do;itocul? Da, dar eu, dac2 nu g2sesc '2s2rica, 'e care tre;uie s-o 'un
0n coli%ie, o str0ng de g0t, 9ai 0nt0i, 'e Gillonne. A'oi... o iau la 'icior... Au=i?
Au=i?... &e e =go9otul 2staC
Guietul %enea dintr-unul din ung"erele la;oratoruluiD erau lo%ituri sla;e de
c"e9are care r2sunau s<iicioase, de du'2 ra<turile 0nc2rcate cu ;orcane i
sticlu/e, ale lui Ma;el. Un =09;et se 0ncrust2 'e <igura 0ngust2 a lui Malingre,
!L*
Mic"el #$%aco
care 0nle9ni, cu g0tul 0ntins s're locul de unde %eneau lo%iturile.
#go9otul re0nce'u cur0nd. Malingre 0i 'use indeNul 'e nas. 6i 0nt2ri
sur0sul i cl2tin2 din ca'. Ast<el, era carag"ios i "idos. Era groa=nic. A%ea
ne9icarea gro=a%2 a 9otanului, c2ruia 0i 9iroase un oarece. R0sul lui t2cut
ar <i 0ns'2i90nat 'e oricine. )e g0ndeaD
> E aici, dr2gu/a de ea? 3ei? O a9 0n 90n2?Nu =2u? N-ar =ice c2-i un
oricel, care roadeC De ce cioc2neteC 3ei? Be Du9ne=eul 9eu, nu aa de tare,
<ru9osul 9eu oricel, c2... te aud?... Ea cioc2ne, %e=i ;ine, ca s2 c"e9e 'e
<e9eia aceea, cu9secade? 4i cu9 nu 'ri9ete nici un r2s'uns, cu9 nu 9ai
aude nici un =go9ot... crede c2 a sc2'at... 6n cli'a asta 0i =ice... c2 nu 9ai e
ni9eni 0n cas2... c2 o <i 'ut0nd s2-i scoat2 %0r<ul nasului... u9;l2 cu 90nu/a ei
<ru9oas2, la clan/a ascun=2toarei... trosnete... i eu care s0nt aici, care o
'0ndesc. Niciodat2 n-a9 'etrecut aa?...
Minutul care ur92 <u 0ns'2i90nt2tor.
Bietul oricel > %re9 s2 s'une9 MArtille > desc"ise. 4i, 0ndat2, 'ri%irea
ei 9irat2 se o'rise asu'ra lui Malingre care, 0n 9i1locul la;oratorului@ cu
degetul 'e nas, cu <a/a 0ngust2, cu un r0s i 9ai 'uternic, cu g0tul 0ntins,
ne9icat, carag"ios, "idos, o '0ndea.
Ea r29ase tre9ur0nd, <2r2 un gest de a'2rare, 9ut2.
Ast<el oarecele ce se d2 'rad2 soartei c0nd si9te g"iara 'isicii care-l
0n<ac2.
> O"e? =;ucni Malingre cu glas ascu/it i ;at1ocoritor.
Ea 0nce'u s2 tre9ure. Mo1icia i silnicia unui soldat ar <i 0ngro=it-o 9ai
'u/in dec0t r0sul i %ocea aceea.
> 3aide, <ru9oas2 co'il2? =ise )i9on. Iei de acolo... Gino?... Ge=i ;ine
c2... ate't?...
)2r2cu/a, r29ase c0te%a 9inute, 0nc2, ne9icat2 de groa=2, ca <ascinat2.
Dar cu9 0n 'ie'tul %irgin ;2tea o ini92 90ndr2, MArtille 0i st2'0ni sl2;iciunea
trec2toare, 'e care i-o 'ro%ocase a'ari/ia neate'tat2 i ineN'lica;il2 a
necunoscutului acela. Ea iei din ascun=2toare, 0i 0n<r0n2 tre9uratul ner%os,
care o =guduia i se o'ri l0ng2 )i9on Malingre, 'e care-l 'ri%i de sus 0n 1os.
> &e <aci aiciC 0ntre;2 ea. &u9 ai intratC
> 3ei? &u9 se intr2... 'e u2, <ru9oas2 co'il2, 'e u2? &el 'u/in 2sta e
9i1locul 0ntre;uin/at, o;inuit, ca s2 intri 0ntr-o cas2.&0t des're ce <acC...
%e=i?... 'ri%esc. Fa dre't %or;ind... te ate'ta9. A%ea9 ordin s2 te ate't.
> A%eai ordinC ;0l;0i MArtille.
> Da, a9 %enit c0/i%a aici, i a9 arestat 9ai 0ntii 'e ;iata <e9eie, care...
> Arestat? i=;ucni,MArtille, 0ng2l;enind. 4i 'entru ceC &e cri92 a
s2%0ritC
!L.
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
> Nu tiu, 'e to/i s<in/ii? 3a;ar n-a9? At0t doar tiu, c2 e arestat2. 4i eu
a9 a%ut ordin s2 te ate't. 4i du'2 cu9 %e=i... te-a9 ate'tat. Asta-i?
Dou2 lacri9i se 'relinser2 'e o;ra1ii 'ali=i ai <etei, care se g0ndiD
> Ma9a lui Buridan arestat2?... )2r9an2 9a92... ea cea at0t de ;un2, 'e
care 0nce'use9 s-o iu;esc, i care 92 iu;ea at0t de 9ult?... Gai ? &e-o s2 i se
0nt09'leC
Malingre o 92sur2 cu 'ri%irea %iclean2. Fa ur9a-ur9ei, n-a%ea un aer
aa de gro=a%. Bentru cei care nu-l cunoteau, era 9ai cu sea92 carag"ios, cu
<igura 0ngust2, nasul su;/ire, lung i ascu/it, i cu 'icioarele lui str09;e.
Bri9ul 9o9ent de s'ai92 trecut, MArtille nu se 9ai te9ea aa 9ult i tot
g0ndul ei se concentrase asu'ra celeilalte nenorociriD 7Ma;el era arestat2?:
)i9on Malingre, 0nc2rcat de i=;0nda o'era/iunii, 'e care i-o 0ncredin/ase
Galois, era "ot2r0t s2 se arate de o 'olite/e ra<inat2.
> Acu9, 9icu/o, =ise el <2r2 s<ial2, e %or;a ca s2 92 ur9e=i i c0t 9ai
re'ede. Ge=i c2... s0nt cere9onios. Nu 92 o;liga s2 te silesc.
> )2 te ur9e=C... UndeC
> Ei?... O s2 %e=i? 6ntr-un 'alat s'lendid, unde %ei <i ;ine tratat2... crede-
92?
MArtille cl2tin2 din ca', cu energie.
B2r0nd c2 n-ar <i %2=ut acel se9n, Malingre ur92D
> Deci, ne %o9 co;or0, %o9 iei, i 'e str2=i s2 u9;li <ru9os, al2turi de
9ine.
O s'eran/2 lic2ri 0n oc"ii MArtillei..
Malingre, care %2=u ;ine acea s'eran/2, 0i 'use iar degetul 'e nas, se g0ndi
un 9inut, a'oi =09;etul l2;2r/at, i se aternu 'e <a/2.
> H2r2 0ndoial2 =ise el, 0/i %a <i <oarte lesne s2 0ncerci s2 <ugi 'e strad2. )2-
/i s'un, dac2 <ugi, eu te las. 6/i %a <i i 9ai uor s2 te a'uci s2 strigi, s2 str0ngi
lu9ea 0n 1uru-/i, i 0n acest ca= eu 92 'un 'e <ug2, c2ci n-a9 nici o 'o<t2 s2 9i
se s'arg2 ca'ul cu 'ietre, 'entru oc"ii t2i cei <ru9oi. Ge=i dar, c2 e lesne. 4i
c"iar, iat2, <2r2 s2 9ai c2ut29 at0t, dac2-9i ordoni s2 'lec te ascult la 9inut, i
te las li;er2.A"? A"? &e =ici de asta, 9icu/oC... )2 %ede9, s2 'lec <2r2 tineC
Gor;ete? Nu te s<ii.
Dar... Malingre se o'ri un 9inut 'u<nind de r0s. MArtille tre9ura.
> Dar, ur92 )i9on, tre;uie s2-/i s'un un lucru. Biata <e9eie, 'e care a9
arestat-o a=i noa'te, scu9'a cucoan2...
MArtille se 0ngro=i?
> Ei ;ine, 'este o or2 ea %a <i s'0n=urat2, dac2 nu soseti la ti9', la locul
s'0n=ur2torii. Iac2? Mie 'u/in 09i 'as2. Bleac2, <ugi, r290i, ce-9i 'as2 9ie c2
ea o s2 <ie s'0n=urat2?
!L
Mic"el #$%aco
4i )i9on Malingre 'orni <2r2 s2 se 9ai 0ntoarc2, s2 %ad2 dac2 <ata 0l ur9a.
Eos 0nce'u s2 d2r09e <orti<ica/iile, 'e care le ridicase 0n dosul uii.
> Mai iute? O"? Mai iute, te rog ? 9ur9ur2 l0ng2 el, %ocea MArtillei.
> 3a, "a? 8e-ai "ot2r0tC... Ei ;ine? Hii linitit2, o s2 a1unge9 la %re9e.
R2s'und eu.
> 4i, s'ui c2, dac2 9erg acolo unde 92 duci...
> Doa9na aceea nu %a <i s'0n=urat2. Din contr2, 'este un ceas, dac2 nu
eti acolo...
> )2 9erge9? )2 9erge9? > se cutre9ur2 MArtille.
Ieir2, Malingre u9;la <2r2 s2 se gr2;easc2, <2r2 s2 se uite la to%ar2a lui.
Du'2 o 1u92tate de ceas, ei intrau 0n 'alatul Galois, 'e o 'oart2 1oas2 i <2r2 s2
<i <ost %2=u/i de cine%a, Malingre o 0nc"ise 'e <at2 0ntr-o odaie i, alerg0nd, se
duse la st2'0nul s2u.
> Monseniore? =ise el, cu9 <u 0n <a/a contelui de Galois. A9 'rins
'2s2rica?
Galois se 0n<ior2. Oc"ii lui negri <ulgerar2 i o;ra1ii oac"ei tre9urar2 de o
;ucurie negr2it2.
> &u9 ai <2cutC =ise el, 2scun=0ndu-i cu 0ngri1ire e9o/ia, care, cu toate
astea, nu sc2'ase lui Malingre. Nu a strigatC#iua, 0n a9ia=a 9are era
'ri9e1dios@ dar, <2r2 0ndoial2, ai legat-o i i-ai 'us c2lu 0n gur2. Nu i-ai <2cut
%reun r2u, '2c2tosuleC
> Monseniorul 92 cunoate 'rea 'u/in, =ise Malingre, a'lecat '0n2 la
'290nt > ca s2 se g0ndeasc2 c2 a <i a%ut 0ndr2=neala s2 'un 90na 'e aceea 'e
care o ocroti/i cu g0ndul.Nu, n-a9 legat-o, nu i-a9 'us c2lu, i nici 92car cu
degetul n-a9 atins-o?N-a strigat, nu s-a o'us,... ci 9-a ur9at, ;l0nd2 ca un
9ieluel?
4i, Malingre 0i istorisi lui Galois cu9 <2cuse ca MArtille s2-l ur9e=e.
&a un ade%2rat cunosc2tor, Galois ad9ir2 iretenia ser%itorului s2u, i-l
<elicit2 du'2 cu9 i 9erita.
> Acu9, =ise el, du-te i adu-9i 'e Gillonne.
Malingre se re'e=i, alerg0nd s2 dea dru9ul Gillonnei, care sta tot 0nc"is2 i
o aduse contelui, =ic0ndD
> Dac2 s'ui un cu%0nt, de cele ce s-au 'etrecut 0ntre noi, Gillonne,
istorisesc contelui tot ce ai in%entat, ca s2-i storci ;ani.Dac2 taci, din contr2, 0/i
garante= c2 ne-a9 09;og2/it.
Gillonne 'rice'u c2 asociatul ei o '2c2lise, 'entru a-i s9ulge secretul
ascun=2torii MArtillei i, 9ai cu sea92, aurul de care ducea dorul.
> R2;dare, 0i =ise ea , 92 %oi r2=;una?...Ne-a9 0n/eles? ad2ug2 tare. N-
a9 s2 s'un ni9ic. M-ai a9enin/at, <urat, 1e<uit, s2r2cit... dar ce n-a r2;da de
!*-
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
la un %iitor ;2r;at galant i <ru9os ca tine, MalingreC
)i9on 'ri%i c"ior0 s're onorata sa to%ar22 i se g0ndiD 769i 'reg2tete
%reo lo%itur2? )2 ne /ine9 ;ine?:
Dar se <2cu c2 se u9<l2 0n 'ene i Gillonne, care-l o;ser%a ;o9;2niD
> Do;itocule? A9 s2 te <ac s2-9i 'l2teti sut2 la sut2, s'ai9a 'e care 9i-
ai tras-o i gal;enii 'e care 9i i-ai ter'elit.
A1unseser2 la a'arta9entul contelui.
Gillonne i Malingre intrar2.
> Gillonne? =ise Galois, 0ndr2=ne/ul nostru Malingre a desco'erit locul
unde se ascundea <ata lui MarignA.
> Malingre e un o9 <oarte 'rice'ut, 9onseniore?
> Da? 4i a adus-o 'e %r21itoare, care acu9 e 0n 'alat. Ti-o 0ncredin/e=,
Gillonne.O cunoti. Ea nu tie a9estecul 'e care 0l ai 0n a<acerea de la
gr2dini/a cu tranda<iri, i i9ensul ser%iciu 'e care l-ai <2cut )tatului i
Maiest2/ii )ale.
> 4i %ou2, 9onseniore?
> 6ntr-ade%2r, i 9ie?... Deci, ea tre;uie s2 ai;2 0ncredre 0n tine?
> H2r2 0ndoial2. 4i, c"iar dac2 nu-9i 9ai '2strea=2 %ec"ea ei 0ncredere,
92 0ns2rcine= s2-i ins'ir alta... nou2. Monseniorul nu %a 'ierde ni9ic, 0n
sc"i9;?
> Eti o <e9eie 're/ioas2, Gillonne. 4i te iau, de<initi%, 0n casa 9ea. 8e
nu9esc su'ra%eg"etoarea len1eriei casei 9ele. E un 'ost onora;il i care aduce
9ari ;ene<icii, 'e care 9ulte ;urg"e=e l-au dorit 0n deert.
> Monseniorul e 'rea ;un?
> 4i nu e... dec0t un 0nce'ut. Dar, su'ra%eg"ea=2-/i 'ri=oniera, ad2ug2
contele, cu un ton a9enin/2tor. Ni9eni 0n 'alat i a<ar2 din 'alat nu tre;uie s2
tie c2 o <at2 e aici. Dac2 acest secret %a <i dest2inuit oricui %a <i, 0/i s9ulg
li9;a. PGillonne <2cu o re%eren/2Q. Ni9eni nu tre;uie s2 se a'ro'ie de ea, s2-i
%or;easc2, sau s-o %ad2 cine%a, %oi scoate oc"ii celuia care o <i %2=ut-o, 9ai
0nt0i, i a'oi 'e ai t2i. PO alt2 re%eren/2 din 'artea GillonneiQ. 6n s<0rit, dac2
din 'ricina ta sau a oric2rui altul, aceast2 <at2 i=;utete s2 <ug2 din 'alatul
9eu, tu i cu co9'licii t2i %e/i <i ari 0n sala de 1os a 'alatului. PA treia
re%eren/2 a GillonneiQ. &ontele se cutre9ur2 'uternic, la g0ndul c2 MArtille ar
'utea s2 <ug2. Dar era sigur de a-i <i do;0ndit 0n Gillonne o te9nicer2
de%otat2. El ur92D
> Nu %reau s-o %2d... ast2=i, nu? Alege 0n tot 'alatul a'arta9entul care /i
se %a '2rea 9ai 'otri%it 'lanurilor noastre i g0ndete-te c2, dac2 eti
credincioas2 i inteligent2, ai c0tiga o a%ere?
> &redinicoas2C =ise Gillonne. Nu se 'oate s2 <iu 9ai 9ult? Monseniorul
!*1
Mic"el #$%aco
tie aceasta.
Fa un se9n al st2'0nului, Gillonne i Malingre se <2cur2 ne%2=u/i.
> Ge=i c2 ne-a9 09;og2/itC <2cu Maligne. Ge=i c2 a9 a%ut dre'tate s2-/i
s9ulg secretul 'rin <ric2C Ge=i c2, gra/ie 9ie, <a%oarea contelui te-a ridicat la
de9nitatea de len1erier2C &0nd ne cunun29, GillonneC
Din 0nt09'lare, Malingre era odat2 sincer.
8recerea i a%erea Gillonnei 0l ui9eau.
6i =icea c2 are o logodnic2 're/ioas2. Dar, 'e c0nd )i9on Malingre arunc2
Gillonnei nite 'ri%iri 'e care el le credea dr2g2stoase, dar care nu erau dec0t
sinistre, Gillonne, u9;l0nd de-a lungul s2lilor 'alatului, se g0ndea, <2r2
0ndoial2, la lucruri 9ai 0nse9nate.
4i cu9 Malingre, 0n cul9ea entu=ias9ului, a1unsese s2-i <ac2 o ade%2rat2
declara/ie de dragoste, Gillonne se o'ri 0n loc, 0l 'ri%i 0n <undul oc"ilor i =iseD
> Grei s2 9i-i dai 0na'oiC
> &eC tres2ri Malingre nedu9erit.
> Gal;enii... s2r9anii 9ei gal;eni, 'e care 9i i-ai ter'elit... )i9one, d2-
9i-i 0na'oi, dac2 =ici c2 92 iu;eti.
> Da, te iu;esc, <2cu Malingre, dar toc9ai de aceea n-a9 s2 /i-i 9ai dau.
6i '2stre=, %e=i tu, ca s2 <ii i 9ai ;ogat2 0n =iua nun/ii noastre.
Gillonne nu 9ai ad2ug2 ni9ic i 'orni 0nainte.
)e g0ndea.
> Galois a =is c2 acela care o %a <ace 'e MArtille s2 <ug2 %a <i ars de %iu.
Desigur, Galois se %a /ine de cu%0nt. 6l cunosc eu ;ine ?
Gor;indu-i alt<el, 0l 'ri%i 'e Malingre cu o ironie ad0nc2. Malingre nu
0n/elese 'ri%irea sau n-o %2=u. A1unser2 0n <a/a od2ii unde era 0nc"is2 MArtille.
4i )i9on 0i dete Gillonnei c"eia, =ic0ndD
> Iat-o? Acu9, descurc2-te cu9 tii? Eu 92 duc s2 92 0nt0lnesc cu
9onseniorul, la 8e9'le.
&ontele de Galois, se 0na'oiase la 8e9'le, locuin/a lui o<icial2, de c0nd,
'rin <a%oarea regelui, ne'otul s2u, <usese nu9it gu%ernator. Era o natur2
%iolent2. Buternic de statur2, cu u9erii la/i, cu 0n<2/iarea <or9ida;il2, cu
ar9ura lui de r2=;oi, &"arles de Galois, era ti'ul r2=;oinicilor %ec"i care
,se9e/i, 'e caii lor nor9an=i, cu "arnaa9entul de o/el, '2reau neclinti/i ca
nite st0nci.
Fa 0nce'utul %erii, a%usese a9;i/ii ne92rginite. Dar <ierul 9uiat de <oc,
<ierul 0n care lo%ete <ierarul, se 9oaie, se 0ndoaie, i 'ri9a sa t2rie se
0n9l2dia=2, i dac2 nu se 0ndoaie, se ru'e...
Al/ii, dec0t Galois, s-ar <i =dro;it, 'oate. Galois se 0ndoise. Brins 0ntre acea
'uternic2 nico%al2, care se nu9ise B"ili''e cel Hru9os i ciocanul acela
!*!
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
gro=a%, care se nu9ea Enguerrand de MarignA, 0ncetul 'e 0ncetul. &"arles de
Galois 0i 0n9l2diase <irea %iolent2 i stranic2D 0n%2/ase s2 <ie iret?
4i, 9ai ;ine, 0n%2/ase s2 tr2iasc2 0n <rica acelei cli'ei care ur9ea=2 cli'ei
'e care-o tr2ia.
Din starea aceea de constr0ngere, 0n care tr2ise at0ta %re9e, re=ultase o
ciudat2 ti9iditate. Galois nu 9ai 0ndr2=nea s2 7%oiasc2:. 6i era c"iar <ric2 de
un triu9<. Galois <2urea 'lanuri <or9ida;ile, 0ntoc9ea r2=;un2ri
0ns'2i90nt2toare, i, 0n 9inutul "ot2r0tor, c0nd nu-i 9ai r290nea dec0t s2
lo%easc2, s2 retr2gea 'e neate'tate.
8recea deci dre't <oarte 0nde90natic i %iclean. 6n realitate, era sla;.
At0ta tot.
Odat2, c0nd se a<lase 0n <a/a MArtillei, 'e care se dusese s-o areste=e 0n
gr2dini/a cu tranda<iri, ca s2 lo%easc2 0n ri%alul s2u, MarignA, natura lui
'ri9iti%2, ;rutal2, se dase de gol@ o 'asiune se de=l2n/uise 0n el@ 'entru
'asiunea aceea renun/ase la un 'lan ru9egat 9ult2 %re9e... %oin/a de a 'ro;a
c2 MArtille %rusese s2-l o9oare 'e rege 'rin %r21itorie, a'oi s2 'ro;e=e c2
MarignA era tat2l %r21itoarei. Aceasta ar <i 0nse9nat <2r2 0ndoial2, 'entru
MarignA, 'r2;uirea, eNilul sau 'oate c"iar 0nc"isoarea, ea<odul.
Renun/0nd la r2=;unarea aceea ad0nc2 'entru c2 se 0ndr2gostise de <ata lui
MarignA, Galois 0i =isese c2 ar <i 0nc2 o r2=;unare <ru9oas2, dac2 ar 'utea s2
se duc2 la tat2l MArtillei 0ntr-o =i s2-i s'un2D
> Be <ata ta, 9i-a9 <2cut-o a9ant2?
Acu9 MArtille era 0n 'uterea lui. Dragostea 'entru <at2 i ura 'entru
MarignA se 0nt0lneau laolalt2, > cu toate astea, Galois tot nu se "ot2ra.
)'re 9area 9irare a lui )i9on Malingre, 'lecase din 'alat, a'roa'e <ugise
<2r2 s-o %ad2 'e MArtille.
6n su<letul lui nu era nici un <el de 9il2. Nici un g0nd delicat.
)i9/ea o ;ucurie de <iar2 la g0ndul c2 MArtille era la discre/ia lui i c2 n-
a%ea dec0t s2 0ntind2 90na asu'ra ei.
Dar, at0ta doar c2 Galois r2sturna acu9 ordinea <a'telorD 0i '2ru o
necesitate de ne0nl2turat , s2 se sca'e de MarignA 9ai 0nt0i. 6n <ond 0i era <ric2.
&0nd a1unse la 8e9'le, c"e92 'e c"elar i co;or0 0n te9ni/2, ur9at de un
singur o9. Nu tia singur ce %oia cu <e9eia aceea care 0i 09'insese sacri<iciul
'0n2 a lua locul MArtillei. N2d21duia 0n c"i' nel29urit c2 %a do;0ndi oarecare
l29uriri cu 'ri%ire la starea de s'irit a <etei. Intr2 singur 0n te9ni/2, i %2=0ndu-
l, Ma;el a%u un =09;et tristD nu 9ai s'era s2-l %ad2 'e Galois singur.
> He9eie, 0nce'u Galois, %in s2-/i %or;esc de <ata aceea care ar tre;ui s2
<ie 0n locul t2u, i 'entru care consi9/i s2 9ori@ c2ci tre;uie s2-/i s'unD a90nat2
dintr-un ca'riciu al regelui, care %rea s2-/i %or;easc2 la Fu%ru, de tortur2 nu
!*+
Mic"el #$%aco
%ei sc2'a. &u toate astea, 'ot s2-/i 0ndulcesc ulti9ele tale 9inute, i s2-/i
0nl2tur, dac2 nu 9oartea, cel 'u/in su<erin/a.
> &e %rei s2-/i s'un, &"arles de GaloisC
> )2-9i %or;eti de acea MArtille, s2-9i descrii caracterul ei... gusturile
ei,... cu deose;ire ce-i 'lace...
Ma;el 0l 'ri%i lung 'e Galois, i-l 0ntre;2D
> E li;er2C... Ai /inut 1ur290ntul 'e care l-ai <2cut cu 90na 'e cruceC
> Mi-a9 /inut 1ur290ntul? re'et2 Galois.
> E li;er2C...
> Mi-a9 /inut 1ur290ntul? re'et2 Galois.
> Nu-9i r2s'un=i ? strig2 Ma;el, care 0ncerc2 s2 0nainte=e, dar lan/urile
erau scurte, i cu un sus'in 0ngri1orat, 0i lu2 iar locul 0n 'icioare, l0ng2 =id.
> 8u, nu-9i r2s'un=i ? <2cu Galois.
De su; 9asca lui Ma;el, 0ndoita <lac2r2 a oc"ilor sc0nteia, cu at0ta Butere
stranie, 0ndt Galois si9/i un <el de 9irare i de 0ngri1orare.
> MArtille nu e li;er2? 0i =ise Ma;el 0n g0nd. Hie? ur92 ea, %or;ind tare.
Bot s2-/i %or;esc de ea. Ga <i o 90ng0iere i 'entru 9ine? Bine? &aracterul ei,
gusturile, sl2;iciunile, %ia/a, ini9a, g0ndul ei, MArtille toat2 e cu'rins2 0n
aceste singure cu%inteD ea iu;ete 'e Buridan?
Galois scr0ni din din/i.
> Buridan?
O"? 'e acela 0l ura 9ai 9ult dec0t 'e MarignA...
> R2;dare, <2cu el, tare. 6i %or;ea lui 0nsui, r2;dare? 8ortura acelui
%aga;ond nu e dec0t c"estie de ceasuri? E 0n 90ini sigure...
> Grei s2 s'ui, Galois, c2 Buridan e 0n 90inile reginei... Nu-i aaC
> Desigur. A9 <ost de <a/2 c0nd l-a arestat, 0n Br$-auN-&lercs.
> Buridan a e%adat? =ise cu r2ceal2 Ma;el.
> E%adatC r0n1i Galois., Eti ne;un2, <e9eie. Dar nu de asta 92 0ngri1esc...
> Buridan %a sc2'a-o 'e MArtille, 'e care o /ii 0nc"is2, ca un s'er1ur,
contra 1ur290ntului t2u...
> O"? Eti, 0ntr-ade%2r, %r21itoareC9ur9ur2 Galois d0ndu-se 0na'oi.
> Buridan se %a c2s2tori cu MArtille? ur92 Ma;el.
> 8e 0neli, <e9eie ? i=;ucni Galois, cu glas tre9ur2tor de <urie i de
s'ai92. Dac2 acest Buridan e li;er, > ceea ce nu cred? > arcaii 're<ectului
nu %or 0nt0r=ia s2-l areste=e. 4i, dac2 ;leste9ata ta tiin/2 /i-a 0ng2duit s2
'rice'i c2 a9 /inut <ata 'entru 9ine... g"icete, %r21itoareo?... citete 0n %iitor...
'ri%ete-/i oglin=ile in<ernale, care-/i arat2 0nt09'l2rile %iitoare i %e=i-l 'e
Buridan... s'0n=urat... 'e MArtille 0n ;ra/ele 9ele....
> Gei li;era-o 'e MArtille? =ise Ma;el, cu aceeai r2ceal2, care 0l eNas'era
!*I
BURIDAN 1. Margareta de Bourgogne
i-l 0ns'2i90nta 'e Galois.
El r0se tare i se 0ndre't2 s're u2...
> Mi te %ei su'une? strig2 Ma;el. &2ci a9 dre'tul s2-/i ordon, &"arles de
Galois? Eu nu %in din Iad, ci s0nt tri9is2 de =eul r2=;un2rii? Bri%ete-92?
Galois se 0ntoarse i se uit2 s're %r21itoarea, care-i scosese 9asca. R29ase
0ncre9enit.
> &ine etiC > ;ol;orosi el. O"? &ine etiC..