Sunteți pe pagina 1din 1

Bul face rost de o igar cu marihuana. Iese pe balcon i o aprinde. Trage 2-3 fumuri nimic!

- Ia uite am dat i o groa! de bani pe ea i nimic.


"eodat prin fa #i trece un glob mare de foc.
- $e dracu se #nt#mpl dau tia cu bombe%
&ai st i fumea! #n'ur#nd c nu are nici un efect c#nd iar #i trece prin fa un glob mare de foc.
- $e dracu(%
)ner*at stinge igara i intr #n cas.
- +e unde ai fost mam% #l #ntreab maic-sa.
- ,m fumat o igar pe balcon.
- "ou !ile mam%