Sunteți pe pagina 1din 1

DECIZIE nr.

225 din 12 mai 2003 pentru aprobarea Instruciunilor


de aplicare a prevederilor titlului I "Transparena inormaiilor
reeritoare la obli!aiile bu!etare restante" al c"rii I din #e!ea nr.
1$1%2003 privind unele m"suri pentru asi!urarea transparenei &n
e'ercitarea demnit"ilor publice( a unciilor publice )i &n mediul de
aaceri( prevenirea )i sancionarea corupiei
Avnd n vedere:
- prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 1$1%2003 privind unele msuri pentru
asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor pulice! a "unciilor pulice #i n
mediul de a"aceri! prevenirea #i sancionarea corupiei$
- prevederile %rdonanei de urgen a &uvernului nr. 150%2002 privind organi'area #i
"uncionarea sistemului de asigurri sociale de sntate!
n temeiul prevederilor art. (( alin. ()) din %rdonana de urgen a &uvernului nr.
150%2002 privind organi'area #i "uncionarea sistemului de asigurri sociale de
sntate!
pre)edintele Casei *aionale de +si!ur"ri de ,"n"tate emite urmtoarea deci'ie:
+rt. 1
*e apro +nstruciunile de aplicare a prevederilor titlului + ,-ransparena
in"ormaiilor re"eritoare la oligaiile ugetare restante, al crii + din Legea nr.
1$1%2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea
demnitilor pulice! a "unciilor pulice #i n mediul de a"aceri! prevenirea #i
sancionarea corupiei! cuprinse n anexa care "ace parte integrant din pre'enta
deci'ie.
+rt. 2
.irecia control #i urmrirea creanelor din cadrul /asei 0aionale de Asigurri de
*ntate! precum #i serviciile de specialitate din cadrul caselor de asigurri sociale de
sntate 1udeene #i a municipiului 2ucure#ti! /asei Asigurrilor de *ntate a
3inisterului Lucrrilor 4ulice! -ransporturilor #i Locuinei #i /asei Asigurrilor de
*ntate a Aprrii! %rdinii 4ulice! *iguranei 0aionale #i Autoritii 5udectore#ti
vor duce la ndeplinire prevederile pre'entei deci'ii.
+rt. 3
4re'enta deci'ie va "i pulicat n 3onitorul %"icial al 6omniei! 4artea +.
-7777-
4re#edintele /asei 0aionale de Asigurri de *ntate!
pro". univ. dr. Eu!eniu -urlea
+*E./0
I*,T12C-I2*I de aplicare a prevederilor titlului I "Transparena
inormaiilor reeritoare la obli!aiile bu!etare restante" al c"rii I din #e!ea nr.
1$1%2003 privind unele m"suri pentru asi!urarea transparenei &n e'ercitarea
demnit"ilor publice( a unciilor publice )i &n mediul de aaceri( prevenirea )i
sancionarea corupiei
4ulicat n 3onitorul %"icial cu numrul 338 din data de 98 mai )::3