Sunteți pe pagina 1din 22

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI

FACULTATEA DE FINAE, ASIGUR FACULTATEA DE FINAE, ASIGURRI, BNCI I BURSE DE VALORI


Procesul bugetar n Romnia
CUPRINS
Introducr...........................................................................................................................2
I! Con"#nutu$ %# c&r&ctr#'t#c#$ (roc'u$u# )u*t&r..........................3
II! In't#tu"##$ cu &tr#)u"## +n r&$#,&r& (roc'u$u# )u*t&r...4
III! Et&($ (roc'u$u# )u*t&r .6
3.1. Elaborarea proiectului de buget ......6
3.2. Examinarea i aprobarea bugetului de ctre Parlament ..8
3.3. Execuia bugetului ................................................................................................12
3.4. ncheierea execuiei bugetare ................................................................................14
3.5. Controlul execuiei bugetare ..................................................................................15
3.. !probarea execuiei bugetare .................................................................................16
IV! E-cu"#& )u*t&r. +n &nu$ /001.....................................................................................17
Conc$u,## %# (ro(unr# .........................................................................................................20
B#)$#o*r&2#............................................................................................................................21
INTRODUCERE
Procesul bugetar reprezint o succesiune de etape ce constau n elaborarea aprobarea
e!ecutarea nc"eierea controlul #i raportarea rezultatelor e!ecu$iei bugetului. Procesul bugetar
al %iecrui an se nc"eie cu aprobarea contului general de e!ecu$ie a acestuia.
1
&oate aceste
1
'elia (atara) *)ilia (+)peanu ,ttila -.otg. &atiana /o#teanu /ariana 0u$12uget #i $rezorerie public
*ditura 3ni4ersitar 2008pag 60
2
acti4it5$i se des%5#oar5 n %aze succesi4e cu e!cep$ia controlului care este prezent n toate
etapele.
*ste un proces deosebit de co)ple!" realizat prin i)plicarea unui nu)5r %oarte )are de
participan$i unii dintre ace#tia a4+nd drept de decizie n )aterie bugetar5 al$ii realiz+nd e!ecu$ia
bugetului sau controlul asupra acestuia.
6n derularea procesului bugetar reponsabilit$ile re4in Parla)entului -u4ernului
/inisterului *cono)iei #i 7ina$elor autorit$ilor ad)inistra$iei publice locale precu) #i
ordonatorilor de credite.
'erularea procesului bugetar presupune e!isten$a unor resurse %inaciare precu) #i
alocarea lor n scopul %urnizrii ctre popula$ie a bunurilor #i ser4iciilor publice.
8nstru)entul n care #i gsesc re%lectare toate resursele %inanciare publice #i c"eltuielile
publice l constituie bugetul general consolidat. ,cesta cuprinde ansa)blul bugetelor care
re%lect %lu!urile de 4enituri #i de c"eltuieli ale sectorului public #i anu)e9 bugetul de stat
bugetul asigurrilor sociale de stat bugetul asigurrilor sociale de sntate bugetele locale
bugetele %ondurilor speciale bugetul trezoreriei statului bugetele di%eritelor institu$ii publice
bugetul creditelor e!terne contractate #i bugetul %ondurilor e!terne nera)bursabile.
,plicarea principiilor bugetare con%er5 docu)entului bugetar o anu)it5 con%igura$ie. *l
nu reprezint5 ns5 o si)pl5 list5 de 4enituri #i c"eltuieli ci un docu)ent e!tre) de 4olu)inos #i
de co)ple! n care #i g5sesc re%lectarea decizii de cea )ai )are i)portan$5. &oc)ai de aceea el
este ndelung preg5tit dezb5tut #i apoi supus aprob5rii. :inteza sa se reg5se#te n ;egea anual5 a
bugetului care trebuie pus5 n aplicare de c5tre gu4ern n etapa e!ecu$iei bugetare. ;a nc"eierea
e!erci$iului bugetar se ntoc)e#te contul general de nc"eiere a bugetului supus #i el aprob5rii
Parla)entului. <rganele specializate ale statului supra4eg"eaz5 #i 4eri%ic5 opera$iile bugetare
supun+ndu1le controlului pre4enti4 #i ulterior.
Prin ur)are bugetul statului are o i)portan$5 deosebit5 %iind un i)portant instru)ent
econo)ic #i politic n de%inirea #i aplicarea unui ansa)blu de politici econo)ico1sociale.
6n$elegerea corect5 a conceputului #i i)plica$iilor bugetului statului este esen$ial5 n do)eniul
%inanciar #i de aceea pe parcursul ur)toarelor capitole ne1a) propus s analiz) procesul
bugetar n =o)+nia la ni4elul bugetului de stat.
6n acest scop 4o) prezenta co)peten$ele #i responsabilit$ile autorit$ilor publice n
legatur cu procesul bugetar precu) #i etapele procesului bugetar la ni4elul bugetului de stat.
CAPITOLUL 3
CONINUTUL I CARACTERISTICILE PROCESULUI BUGETAR
No"#un& d (roc' )u*t&r
Procesul bugetar reprezint mulimea structurat a aciunilor i
msurilor iniiate i derulate de instituiile statale competente n scopul
3
realizrii politicii financiare promovate de autoritatea guvernamental n
domeniul bugetar
2
. El presupune e!isten$a unor resurse %inanciare precu) #i alocarea lor n
scopul %urniz5rii c5tre cet5$eni a bunurilor #i ser4iciilor publice.
Procesul bugetar reprezint >un ansa)blu de opera$iuni care se succed anual #i pri4esc
elaborarea #i aprobarea proiectului legii bugetare anuale e!ecu$ia curent a bugetului nc"eierea
#i aprobarea contului de e!ecu$ie bugetar precu) #i controlul bugetar?. &oate aceste acti4it5$i
se des%5#oar5 n %aze succesi4e cu e!cep$ia controlului care este prezent n toate etapele
C&r&ctr#'t#c$ (roc'u$u# )u*t&r
3
Procesul bugetar prezint5 o serie de caracteristici care1i con%er5 tr5s5turile speci%ice unui proces9
1. decizional deoarece con$inutul s5u const5 n alocarea unor resurse bugetare li)itate n
raport cu ne4oile societ5$ii pentru bunuri #i ser4icii publice@
2. democratic deoarece n cursul derul5rii etapelor procesului bugetar se )ani%est5 at+t
atributele statului de drept A ntre care cel al separa$iei puterilor n stat c+t #i posibilitatea
i)punerii intereselor econo)ico1sociale ale di%eritelor grupuri de cet5$eni care de$in
)aBoritatea politic5 de decizie@
3. preponderent politic deoarece op$iunea pentru un anu)it tip de politic5 econo)ic5 n
general de politic5 %inanciar5 #i )onetar5 n special toate re%lectate n con$inutul
bugetului reprezint5 un act de decizie politic5 al %or$elor )aBoritare n Parla)ent.
4. cu continuitate ciclic deoarece etapele procesului bugetar sunt stabilite prin legi
speci%icecu precizarea ter)enelor concerte de derulare #i %inalizare a %iecrei %azen baza
princiipiilor anulit$ii #i publicit$ii bugetare.
5. de larg impact public deoarece s%era sa de cuprindere #i e%ectele generate se reg5sesc n
)acro #i )icroecono)ie precu) #i n toate do)eniile 4ie$ii social1econo)ice.
CAPITOLUL /
INSTITUII CU ATRIBUII 4N REALI5AREA PROCESULUI BUGETAR

n derularea procesului bugetar, responsabilitile revin: Parlamentului,
Guvernului, Ministerului Economiei i Finanelor,autoritilor administraiei
publice locale, precum i ordonatorilor de credite.
4
224
Pro%.uni4.dr.=adu :troe ;ect.uni4.drd.'an ,r)eanu 7inan$e*di$ia a 881a
33
&atiana /o#teanu 8ulian 0crel 1 7ina$e Publice *ditia a 01a pag 542
4
Prin ordonator de credite Cprincipalsecundarter$iar D se n$elege ordonator de credite bugetare.
4
Parlamentul este un organ legislativ compus din dou camere i
constituit din repreentani ai di!eritelor partide politice alei prin votul
cetenilor i adopt" legile bugetare anuale,legile de recti!icare precum i
legile contului general anual de e#ecuie elaborate de Guvern potrivit cu
strategia macroeconomic" asumat" de acesta.
Guvernul repreint autoritatea public a puterii e#ecutive,care
!uncionea $n baa votului de $ncredere acordat de Parlament i care
asigur realiarea politicii interne i e#terne a rii i e#ercit conducerea
general a administraiei publice.
%cesta asigur" realiarea politicii !iscal&bugetare lu'nd $n considerare
perspectivele economice i priorit"ile politice cuprinse $n programul de
guvernare acceptat de Parlament.
(
Autoritile administraiei publice locale sunt consiliile
locale,consiliile )udeene i consiliul general al Municipiului *ucureti,ca
deliberative,i primarii, preedinii consiliilor )udeene i primarul general al
Municipiului *ucureti, ca autoriti e#ecutive.
%cestea !ormulea" propuneri de trans!eruri consolidabile i de sume
de!alcate pe care le comunic Finaelor Publice.
Ministerul Economiei i Finanelor este un organ de specialitate al
administraiei publice centrale,$n subordinea Guvernului,care aplic strategia
i programul de guvernare $n domeniul !inanelor publice.
Este un minister cu rol de sinte i totodat o instituie public cu
personalitate )uridic ce coordonea aciunile care sunt $n responsabilitatea
Guvernului cu privire la sistemul bugetar +preg"tirea proiectelor, legilor
bugetare anuale, legilor de recti!icare, precum i legilor privind aprobarea
contului general anual de e#ecuie,
Ordonatorii de credite sunt conduc"torii instituiilor i unit"ilor care
!olosesc mi)loace b"neti din bugetele publice, cu titlul de credite bugetare,
$n vederea acoperirii c-eltuielilor aprobate prin bugetele lor de venituri i
c-eltuieli +$n condiiile e#istenei unor autoriaii legale $n acest sens,..unt
minitrii, conduc"torii celorlalte organe de specialitate ale administraiei
publice centrale, conduc"torii altor autorit"i publice i conduc"torii
instituiilor publice autonome.%u obligaia de a anga)a i de a utilia creditele
bugetare numai $n limita prevederilor i destinaiilor aprobate, pentru
c-eltuieli strict legate de activitatea instituiilor respective i cu respectarea
dispoiiilor legale. *i pot delega aceast5 calitate nlocuitorilor de drept secretarilor generali
sau altor persoane )puternicite n acest scop. Prin actul de delegare se precizeaz5 li)itele #i
condi$iile deleg5rii.
/onduc"torii instituiilor publice cu personalitate )uridic" din subordinea
ordonatorilor principali de credite sunt, dup" ca, ordonatori secundari sau
teriari de credite.
0rdonatorii principali de credite bugetare repartiea" creditele
bugetare desc-ise +aprobate, pentru bugetul propriu i pentru instituiile
5
&ez de doctorat /aria /arin12ugetul de stat 1 8nstru)ent de reglare )acroecono)ica A2007
5
ierar-ic in!erioare, ai c"ror conduc"tori sunt ordonatorii secundari sau teriari
de credite bugetare, $n raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.
0rdonatorii secundari de credite bugetare repartiea" creditele
bugetare aprobate +primate, pentru bugetul propriu i pentru bugetele
instituiile publice subordonate, ai c"ror conduc"tori sunt ordonatori teriari
de credite $n raport cu prevederile din bugetele aprobate $n condiiile
stabilite prin dispoiiile legale.
Modul de organiare i !uncionare a instituiilor care particip la
realiarea procesului bugetar, asigur prevenirea abuului de putere din
partea uneia sau alteia dintre entitile $n cau.%pariia con!lictului de
interese $ntre puterile statului se evit prin aceea c !undamentarea
bugetului se !ace de ctre Guvern iar aprobarea lui de ctre Parlament ,
precum i prin !aptul c organismele publice din cadrul Guvernului care
e#ecut bugetul aprobat sunt supuse controlului !inanciar al unei instituii
e#terioare guvernului +/urtea de /onturi, , aceasta !uncion'nd sub
autoritatea Parlamentului.
n tabelul de mai )os sunt preentate etapele procesului bugetar $mpreun cu
coninutul acestora i instituiile abilitate $n realiarea !iecrui proces.
.ursa: Maria Marin & 1e de doctorat & *ugetul de stat & 2nstrument de reglare
macroeconomic
6
CAPITOLUL 6
ETAPELE PROCESULUI BUGETAR
6!3! E$&)or&r& (ro#ctu$u# d )u*t
*laborarea proiectului de buget reprezint pri)a etap a procesului bugetar care const n
%or)ularea propunerilor pri4ind 4eniturile #i c"eltuielile bugetare de ctre ordonatorii de credite
bugetareco)unicarea acestora /inisterului *cono)iei #i 7inan$elor la ni4elul cruia are loc
centralizarea ntr1un docu)ent nu)it proiect al legii bugetului de stat.
=5spunderea elabor5rii proiectelor de bugete publice re4ine potri4it legii -u4ernului #i
institu$iilor dese)nate de acesta pentru bugetele din zona sa de re%erin$5 precu) #i (onsiliilor
locale pri4ind bugetele unit5$ilor ad)inistrati4 teritoriale.
*laborarea proiectelor de bugete publice presupune i)plicarea pe baza unui cadru Buridic
e!istent a tuturor participan$ilor la rela$iile speci%ice CbugetareD n )od di%erit n %unc$ie de
pozi$ia pe care o au n cadrul acestora %olosind )etode #i te"nici de lucru bine de%inite ca
ac$iune pe categorii de indicatori C4enituri #i respecti4 c"eltuieliD. 'e %apt asist5) n aceast5
etap5 a procesului bugetar la un 4olu) i)portant de lucr5ri cu caracter de proiec$ie Cplani%icareD
asupra indicatorilor de 4enituri #i a celor de c"eltuieli lucr5ri care se reg5sesc n %lu!uri
in%or)a$ionale cu caracter ascendent de la ni4elul Epartenerilor? statului n rela$iile bugetare la
cel al ad)inistra$iei publice Ccentrale #i localeD .
-u4ernul trebuie s5 prezinte anual Parla)entului proiectul de lege pentru adoptarea
bugetului de stat nso$it de o e!punere de )oti4e #i de o )ul$i)e de ane!e #i calcule de
%unda)entare.
;ucr5rile preg5titoare sunt e%ectuate de c5tre /inisterul 7inan$elor Publice #i n paralel
de c5tre )inistere ad)inistra$ii locale sau alte institu$ii publice care #i preg5tesc propriile sc"i$e
de buget.
Potri4it ;egii 7inan$elor Publice /inisterul 7inan$elor Publice ntoc)e#te proiectele
pentru ntregul siste) unitar de bugete precu) #i proiectele de legi pentru aprobarea acestora.
,ceste proiecte de buget se ntoc)esc se bazeaz pe9
6
aD prognozelor indicatorilor )acroecono)ici #i sociali pentru anul bugetar pentru care
se elaboreaz5 proiectul de buget precu) #i pentru ur)5torii trei ani
bD politicilor %iscale #i bugetare
cD pre4ederilor )e)orandu)urilor de %inan$are ale )e)orandu)urilor de n$elegere
sau ale altor acorduri interna$ionale cu organis)e #i institu$ii %inanciare interna$ionale
se)nate #iFsau rati%icate
dD politicilor #i strategiilor sectoriale a priorit5$ilor stabilite n %or)ularea propunerilor
de buget prezentate de ordonatorii principali de credite
6
'elia (atara) *)ilia (+)peanu ,ttila -.otg. &atiana /o#teanu /ariana 0u$12uget #i $rezorerie public
*ditura 3ni4ersitar 2008pag 64
7
eD propunerilor de c"eltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite
%D progra)elor ntoc)ite de c5tre ordonatorii principali de credite n scopul %inan$5rii
unor ac$iuni sau ansa)blu de ac$iuni c5rora le sunt asociate obiecti4e precise #i indicatori
de rezultate #i de e%icien$5@ progra)ele sunt nso$ite de esti)area anual5 a per%or)an$elor
%iec5rui progra) care trebuie s5 precizeze9 ac$iunile costurile asociate obiecti4ele
ur)5rite rezultatele ob$inute #i esti)ate pe anii ur)5tori )5surate prin indicatori preci#i
a c5ror alegere este Busti%icat5
gD propunerilor de su)e de%alcate din unele 4enituri ale bugetului de stat precu) #i de
trans%eruri consolidabile pentru autorit5$ile ad)inistra$iei publice locale
"D posibilit5$ile de %inan$are a de%icitului bugetar
'atorit5 co)ple!it5$ii deciziei bugetare elaborarea proiectului de buget reprezint5 un proces
iterati4 care presupune un %lu! in%or)a$ional dublu respecti4 de la /inisterul 7inan$elor Publice
c5tre institu$iile bugetare cu atribu$ii n %urnizarea bunurilor #i ser4iciilor publice #i apoi n sens
in4ers.
;ucr5rile de elaborare a acestor proiecte de buget se e%ectuez pe baza unui calendar
bugetar pre45zut n ;egea 7inan$elor Publice care con$ine ter)ene e!acte pentru %inalizarea
%iec5rei etape a elabor5rii bugetului precu) #i obliga$ii stricte n sarcina ntoc)irii bugetului.
,st%el9
7 (8n. $& 63 9&rt#9 <rganele abilitate 4or elabora indicatorii )acroecono)ici #i sociali pentru
anul bugetar c5ruia i corespunde proiectul de buget precu) #i pentru ur)5torii trei ani cu
)en$iunea c5 n )5sura n care realitatea o i)pune indicatorii respecti4i 4or %i actualiza$i pe
parcursul des%5#ur5rii procesului bugetar@
7 (8n. $& 3 9&#9 /inisterul 7inan$elor Publice 4a nainta -u4ernului obiecti4ele politicii %iscale
#i bugetare pentru anul bugetar pentru care se elaboreaz5 proiectul de buget #i ur)5torii trei ani
)preun5 cu li)itele de c"eltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite@
7 (8n. $& 3: 9&#9 -u4ernul aprob5 aceste obiecti4e #i li)ite dup5 ce le1a analizat #i in%or)eaz5
co)isiile pentru buget %inan$e #i b5nci ale Parla)entului asupra principalelor orient5ri ale
politicii sale )acroecono)ice #i ale %inan$elor publice@
7 (8n. $& 3 #un#9 /inisterul 7inan$elor Publice a4+nd aprobarea -u4ernului 4a trans)ite
ordonatorilor principali de credite o scrisoare A cadrul prin care speci%ic5 conte!tul
)acroecono)ic pe baza c5ruia 4or %i ntoc)ite proiectele de buget )etodologiile de elaborare a
acestora precu) #i li)itele de c"eltuieli aprobate de -u4ern@
7 (8n. $& 3: #un#9 /inisterul 7inan$elor Publice co)unic5 ordonatorilor principali de credite
e4entuale )odi%ic5ri a li)itelor de c"eltuieli adoptate de c5tre -u4ern n cazul n care
sc"i)barea cadrului )acroecono)ic i)pune acest lucru. Pe baza li)itelor redi)ensionate 4or %i
de%initi4ate proiectele de buget@
7 (8n. $& 3: #u$#9 <rdonatorii principali de credite sunt obliga$i s5 depun5 la /inisterul
7inan$elor Publice propunerile pentru proiectul de buget #i ane!ele la acesta pentru anul bugetar
ur)5tor cu ncadrarea n li)itele de c"eltuieli #i esti)5rile pentru ur)5torii trei ani nso$ite de
docu)enta$ii #i %unda)ent5ri detaliate@
(a)era 'eputa$ilor #i :enatul cu consultarea -u4ernului #i aprob5 bugetele proprii #i
le nainteaz5 -u4ernului n 4ederea includerii lor n proiectul bugetului de stat@
,utorit5$ile ad)inistra$iei publice locale au aceea#i obliga$ie pentru propunerile de trans%eruri
consolidate #i de su)e de%alcate din unele 4enituri ale bugetului de stat@
8
6ncepe de acu) e!a)inarea proiectelor pri)ite la /inisterul 7inana$elor Publice prin
co)pararea ci%relor nscrise n aceste proiecte cu cele precizate prin li)itele de c"eltuieli
co)unicate. :e poart5 discu$ii cu ordonatorii principali de credite asupra ni4elului )a!i) al
c"eltuielilor bugetare pentru %iecare )inister institu$ie central5 sau ad)inistra$ie local5. 'esigur
c5 inter4in con%licte de interese se e!ercit5 presiuni %iecare ordonator de credite ncerc+nd s5
ob$in5 un ni4el c+t )ai ridicat al c"eltuielilor iar /inisterul 7inan$elor Publice a4+nd griB5 de
ec"ilibrul de ansa)blu #i $in+nd sea)a de priorit5$ile din progra)ul de gu4ernare ncearc5 s5
te)pereze e!cesele. 6n caz de di4ergen$e "ot5r5#te -u4ernul.
7 (8n. $& 3 &u*u't9 <rdonatorii de credite #i de%initi4eaz5 dup5 solu$ionarea di4ergen$elor
propriile bugete #i le depun la /inisterul 7inan$elor Publice@
7 (8n. $& 60 '(t9)r#9 /inisterul 7inan$elor Publice pe baza proiectelor de buget de%initi4ate
pri)ite de la ordonatorii principali de credite #i a bugetului propriu ntoc)e#te proiectele legilor
bugetare anuale #i proiectele bugetelor pe care le depune la -u4ern. Proiectul legii bugetului de
stat este nso$it de un raport pri4ind situa$ia )acroecono)ic5 pentru anul bugetar pentru care se
elaboreaz5 proiectul de buget #i proiec$ia acesteia n ur)5torii trei ani. ,cest raport 4a cuprinde
un rezu)at al politicilor )acroecono)ice n conte!tul c5rora au %ost elaborate proiectele de
buget precu) #i strategia -u4ernului n do)eniul in4esti$iilor publice. =aportul #i proiectele
legilor bugetare anuale 4or e!pri)a politica %iscal A bugetar5 a -u4ernului precu) #i alte
in%or)a$ii rele4ante n do)eniu@
7 (8n. $& 3: octo9)r#9 -u4ernul dezbate #i de%initi4eaz5 aceste proiecte ale legilor bugetare #i
ale bugetului #i le nainteaz5 Parla)entului spre adoptare.
<dat5 cu nsu#irea acestor proiecte de legi de c5tre -u4ern #i re)iterea acestora
Parla)entului se nc"eie pri)a etap5 a procesului bugetar aceea pri4ind elaborarea proiectelor
de buget.
6!/ E-&9#n&r& %# &(ro)&r& (ro#ctu$u# )u*tu$u# d 't&t
,probarea docu)entelor bugetare re4in ca r5spundere institu$iilor puterii legislati4e
respecti4 Parla)entului Cprin cele dou5 ca)ereDla ni4el central (onsiliilor locale n pro%il
teritorial. ,ceast5 etap5 a procesului bugetar se deruleaz5 n dou5 %aze distincte9 aprobarea
bugetelor statului #i aprobarea bugetelor locale.
,probarea prin Parla)ent poate %i prezentat5 la r+ndul ei prin alte )o)ente distincte #i
anu)e9 analiza #i a4izarea docu)entelor bugetare de c5tre co)isiile de specialitate ale acestuia@
prezentarea lor n plenul Parla)entului@ dezbaterea acelora#i docu)ente de c5tre Parla)ent #i
conco)itent aprobarea pe %iecare articol #i alineat de lege prin corelare cu subdi4iziunile
clasi%ica$iei Cp5r$i capitole subcapitole titluri articole alineate ordonatori principali de credite
bugetareD@ adoptarea pe ansa)blu a bugetelor ca legi.
*tapele procesului de e!a)inare #i aprobare a bugetului de stat sunt prezente n
ur)toarea %igur9
G
:ursa9 &atiana /o#teanu /ariana 0u$12uget #i $rezorerie public *ditura 3ni4ersitar 2008
Proiectul bugetului de stat la care este ane!at bugetul %ondului de asigurri de sntate
este depus la Parla)ent de ctre -u4ern )preun cu =aportul pri4ind situa$ia econo)ic #i
%inanciar a $rii #i proiec$ia acesteia pe 4iitor precu) #i poiectul legii bugetare anuale.
,ceste docu)ente sunt e!a)inate de ctre co)isiile per)anente ale %iecrei (a)ere
C(o)isa de buget #i %inante #i alte co)isii interesateDcare #i dau a4izul.&otodat e!a)inarea
este realizat de ctre (o)parti)entul te"nic1legislati4 al %iecrei (a)ere.
;a ni4elul acestor co)isiiunde are loc e!a)inarea sunt %or)ulate #i a)enda)ente.'ac
acestea )resc de%icitul bugetar sunt necesare analize #i discu$ii cu reprezentan$ii -u4ernului
pentru gsirea de solu$ii opti)e.
6n %inalul acestei dezbateri generale /inistrul 7inan$elor prezint5 n nu)ele -u4ernului
pozi$ia acestuia cu pri4ire la proble)ele ridicate de c5tre reprezentan$ii di%eritelor grupuri
parla)entare.
'ac5 prin raportul lor co)un cele dou5 co)isii per)anente au propus respingerea
proiectului gu4erna)ental dup5 nc"eierea dezbaterilor generale pre#edintele #edin$ei co)une
poate cere Parla)entului s5 se pronun$e prin 4ot asupra acestei propuneri.
'ac5 ns5 raportul co)un al co)isiilor a %ost %a4orabil proiectului de buget cu sau %5r5
)odi%icarea acestuia atunci se trece la %aza a doua a dezbaterilor din #edin$a co)un5 consacrat5
analizei #i 4ot5rii legilor bugetare.
2ugetele se aprob5 de Parla)ent pe ansa)blu pe p5r$i capitole subcapitole titluri
articole precu) #i alineate dup5 caz #i pe ordonatorii principali de credite pentru anul bugetar
precu) #i creditele de angaBa)ent pentru ac$iuni )ultianuale.
'ac5 legile bugetare anuale depuse n ter)en legal nu au %ost adoptate de c5tre
Parla)ent p+n5 cel t+rziu la data de 15 dece)brie a anului anterior anului la care se re%er5
10
proiectul de buget -u4ernul 4a solicita Parla)entului aplicarea procedurii de urgen$5. 'ac5
totu#i legile bugetare nu au %ost adoptate cu cel pu$in 3 zile nainte de e!pirarea e!erci$iului
bugetar -u4ernul #i ndepline#te sarcinile pe baza unor a4ansuri lunare n li)ita a 1F12 din
pre4ederile bugetelor anului precedent sau din su)ele propuse n proiectul de buget n situa$ia n
care acestea sunt )ai )ici dec+t cele din anul anterior. 8nstitu$iile publice #i ac$iunile noi
aprobate n anul curent dar care ncep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar ur)5tor 4or %i
%inan$ate p+n5 la aprobarea legii bugetare n li)ita a 1F12 din pre4ederile acestora cuprinse n
proiectul de buget.
;egile bugetare anuale adoptate de c5tre Parla)ent trebuie s5 %ie apoi pro)ulgate de
c5tre Pre#edinte #i publicate n /onitorul <%icial pentru a putea %i puse n aplicare legea
bugetului de stat intr+nd n 4igoare de la data publicrii.
2ugetul n ansa)blul lui este un docu)ent e!tre) de 4olu)inos el cuprinz+nd adesea
peste 15.000 de pagini. (eea ce se public5 n /onitorul <%icial este doar ;egea bugetului de stat
#i respecti4 ;egea bugetului asigur5rilor sociale de stat care cuprind circa 20 de pagini de te!t #i
ane!ele lor.
6n articolele ;egii bugetului de stat sunt nscrise9
7
4olu)ul total al 4eniturilor c"eltuielilor #i a de%icitului bugetar a#a cu) au %ost acestea
aprobate de c5tre Parla)ent@
structura 4eniturilor n raport cu natura #i pro4enien$a lor@
structura econo)ic5 a c"eltuielilor grupate n c"eltuieli curente c"eltuieli de capital #i
opera$iuni %inanciare precu) #i regulile ce trebuie respectate de c5tre cei care decid n
pri4in$a e%ectu5rii acestor c"eltuieli@
structura c"eltuielilor n raport cu destina$iile lor9 ser4icii publice generale@ ap5rare odine
public5 #i siguran$5 na$ional5@ c"eltuieli social A culturale@ c"eltuieli pentru ser4icii #i
dez4oltare public5@ c"eltuieli pentru ac$iuni econo)ice@ pentru %onduri la dispozi$ia
-u4ernului #i pentru c"eltuieli a%erente datoriei publice@
trans%erurile cotele #i su)ele de%alcate pentru bugetele locale@ 4eniturile #i c"eltuielile
7ondului na$ional unic de asigur5ri sociale de s5n5tate.
&oate acestea #i g5sesc detalierea n ane!ele la legea bugetului de stat ce %ac parte integrant5
din legea aprobat5 spre e!e)plu9
sinteza bugetului de stat detaliat5 la 4enituri pe capitole #i subcapitole iar la
c"eltuieli pe capitole subcapitole paragra%e #i titluri@
sinteza c"eltuielilor bugetare pe surse de %inan$are cu detaliere pe p5r$i capitole
subcapitole paragra%e titluri articole #i alineate dup5 caz@
bugetele ordonatorilor principali de credite li ane!ele la acestea@
su)e de%alcate pentru bugetele locale@
categorii de 4enituri #i c"eltuieli a%erente bugetelor locale@
7
Pro%.uni4.dr.=adu :troe ;ect.uni4.drd.'an ,r)eanu 7inan$e *di$ia a 881a
11
4eniturile #i c"eltuielile 7ondului na$ional unic de asigur5ri sociale de s5n5tate
detaliate corespunz5tor@
alte ane!e.
;egea bugetului asigur5rilor sociale de stat cuprinde9
4olu)ul total al 4eniturilor c"eltuielilor #i e!cedentul bugetar a%erent acestui buget@
structura 4eniturilor bugetului asigur5rilor sociale de stat@
structura econo)ic5 #i %unc$ional5 a c"eltuielilor bugetului asigur5rilor sociale de stat@
dispozi$ii re%eritoare la bugetul asigur5rilor pentru #o)aB@
dispozi$ii re%eritoare la 7ondul de garantare pe)tru plata crean$elor salariale Hconstituit
prin ;egea 200F2006I@
regle)ent5ri speci%ice e!erci$iului bugetar.
,ne!ele ;egii bugetului asigur5rilor sociale de stat cuprind9
sinteza bugetului asigur5rilor sociale de stat detaliat5 la 4enituri pe capitole #i
subcapitole iar la c"eltuieli pe p5r$i capitole subcapitole paragra%e titluri articole #i
alineate dup5 caz@
sinteza %ondurilor alocate pe surse de %inan$are #i titluri de c"eltuieli@
su)e alocate din credite e!terne detaliate pe capitole subcapitole paragra%e titlrui de
c"eltuieli articole #i alineate dup5 caz@
progra)ul de in4esti$ii publice pe grupe de in4esti$ii #i surse@
sinteza 4eniturilor #i c"eltuielilor bugetului asigur5rilor pentru #o)aB@
alte ane!e.
,st%el bugetul de stat bugetul asigur5rilor sociale de stat bugetele %ondurilor speciale
bugetele creditelor e!terne contractate sau garantate de stat #i bugetele %ondurilor e!terne
nera)bursabile se adopt5 prin lege.
2ugetele locale se aprob5 de c5tre consiliile locale ale co)unelor ora#elor )unicipiilor
sectoarelor Bude$elor #i (onsiliul -eneral al /unicipiului 2ucure#ti dup5 caz.
2ugetele institu$iilor publice autono)e se aprob5 de c5tre organele abilitate n acest scop
prin legi speciale.
2ugetele institu$iilor publice %inan$ate par$ial din bugetul de stat bugetul asigur5rilor
sociale de stat bugetele %ondurilor speciale bugetul creditelor e!terne bugetul %ondurilor
e!terne nera)bursabile se aprob5 prin lege ca ane!e la bugetele ordonatorilor principali de
credite iar dac5 sunt %inan$ate integral din bugetele de )ai nainte atunci bugetul respecti4elor
institu$ii publice se aprob5 de c5tre ordonatorii de credite ierar"ic superior al acestora.
2ugetele institu$iilor publice care se %inan$eaz5 integral din 4enituri proprii se adopt5 de
c5tre organul de conducere al institu$iei publice #i cu acordul ordonatorului de credite ierar"ic
superior.
2ugetul trezoreriei statului se aprob5 prin "ot5r+re a -u4ernului.
;egile bugetare anuale pot %i )odi%icate n cursul e!erci$iului bugetar prin legi de
recti%icare elaborate cel t+rziu p+n la data de 30 noie)brie.,cestor legi recti%icati4e li se aplic
acelea#i proceduri ca #i legilor bugetare anuale ini$iale.
12
6!6 E-cu"#& )u*tu$u#
'up ce legea bugetar5 este aprobat5 #i pro)ulgat5 se trece la cea de1a treia etap5 a
procesului bugetar #i anu)e la e!ecu$ia bugetului. ,ceasta nsea)n5 ncasarea 4eniturilor
bugetare #i e%ectuarea pl$ii c"eltuielilor aprobate prin acest buget.
=esponsabilitatea e!ecu$iei bugetare re4ine -u4ernului care o realizeaz5 prin organul
s5u specializat #i anu)e /inisterul 7inan$elor Publice.
,cest proces deosebit de a)plu #i de co)ple! i)plic )ii de participan$i atribu$iile
acestora de dispozi$ie sau de e!ecu$ie %iind riguros deli)itate potri4it principiului separ5rii
%unc$iilor. -riBa principal5 a acestora este de a asigura ncasarea 4eniturilor cel pu$in la ni4elul
aprobat #i e%ectuarea c"eltuielilor n li)itele #i pentru destina$iile aprobate.
6nsea)n5 c5 4eniturile nscrise n buget reprezint5 sarcini )ini)e. 'ep5#irea acestora Ccu
e!cep$ia celor e!trabugetareD nu reprezint5 un act de indisciplin5 bugetar5 dac5 nu au %ost
nc5lcate legile %iscale. ,ten$ia este deci ndreptat5 spre identi%icarea tuturor surselor de 4enituri
#i ncasarea integral5 a su)elor cu4enite statului %5r5 s54+r#irea de abuzuri %iscale.
6n sc"i)b n cazul c"eltuielilor su)ele nscrise n buget reprezint5 li)ite )a!i)e.
*%ectuarea de c"eltuieli peste pla%onul aprobat sau pentru alte scopuri dec+t cele pentru care s1a
ob$inut aprobarea reprezint5 o nc5lcare a disciplinei %inanciare iar cei 4ino4a$i sunt sanc$iona$i.
,ici preocuparea este aceea de a e%ectua c"eltuieli n li)itele condi$iile #i pentru destina$iile
legale e4it+ndu1se deturn5rile de %onduri risipa #i abuzurile.
Pentru a se putea trece la e!ecu$ia de cas5 a bugetului adic5 la ncasarea propriu A zis5 a
4eniturilor #i la e%ectuarea pl5$ilor pe sea)a resurselor bugetare alocate trebuie e%ectuate c+te4a
opera$ii prealabile. /ai nt+i 4eniturile #i c"eltuielile aprobate prin bugetul de stat sunt
repartizate pe tri)estre n %unc$ie de ter)enele legale de ncasare a 4eniturilorde ter)enele #i
posibilit$ile de asigurare a surselor de %inan$are a de%icitului bugetar #i de e#alonarea n ti)p a
c"eltuielilor. =epartizarea 4eniturilor #i c"eltuielilor este aprobat de ctre /inisterul *cono)iei
#i 7ina$elor #i ordonatorii de credite bugetare.
3r)eaz5 apoi desc"iderea creditelor sau ali)entarea conturilor ordonatorilor de credite
desc"ise la trezoreria statului condi$ie indispensabil5 pentru ca aloca$iile s5 poat5 %i %olosite.
,locarea resurselor se %ace n li)ita creditelor aprobate pe destina$iile legale n raport cu gradul
de %olosire a resurselor puse la dispozi$ie anterior. <rdonatorii de credite au obliga$ia de a %olosi
aloca$iile pri)ite nu)ai n li)ita #i pentru destina$iile aprobate #i nu)ai pentru c"eltuieli strict
legate de acti4itatea institu$iei pe care o conduc.
*!ecu$ia de cas5 a bugetului se realizeaz5 %ie prin 2anca (entral5 #i b5ncile specializate
%ie printr1o institu$ie specializat5 a /inisterului 7inan$elor Publice C&rezoreria statuluiD sau de
cele )ai )ulte ori printr1un siste) )i!t.
6n =o)+nia e!ecu$ia de cas5 a bugetului a %ost asigurat5 p+n5 n anul 1GG2 de c5tre
2anca Ja$ional5 n cooperare cu b5ncile specializate iar din 1GG2 s1a n%iin$at &rezoreria
%inan$elor publice
8
care a preluat e!ecu$ia de cas5 a bugetului.
7azele #i )etodele %olosite n e!ecu$ia bugetar5 sunt di%erite pentru 4enituri #i c"eltuieli.
*!ist5 de alt%el o deli)itare riguroas5 ntre e!ecu$ia p5r$ii de 4enituri #i e!ecu$ia p5r$ii de
8
Prin Kot5r+rea -u4ernului nr 78F1GG2
13
c"eltuieli n 4irtutea interdic$iei de a se e%ectua pl5$i direct din 4enituri #i n con%or)itate cu
regula non A contract5rii 4eniturilor #i c"eltuielilor.
*!ecu$ia p5r$ii de c"eltuieli ridic5 proble)e )ai co)ple!e #i de aceea sunt riguros
deli)itate %azele ce trebuie parcurse #i co)peten$ele organelor de dispozi$ie Cordonatorii de
crediteD #i a celor de e!ecu$ie Ccasierii sau contabilii pl5titoriD.
Pri)ele trei %aze adic5 angaBarea lic"idarea #i ordonan$area sunt de co)peten$a
ordonatorilor de credite iar cea de1a patra plata propriu A zis5 este realizat5 de organele de
e!ecu$ie.
An*&;&r& reprezint decizia care genereaz obliga$ia unei institu$ii bugetare de a plti o
anu)it su) de bani ctre %urnizorii di%eritelor bunuri #i ser4icii publice.,ngaBarea trebuie s5
aib5 te)ei legal. *a se realizeaz5 n cazul ac"izi$ion5rii bunurilor sau ser4iciilor prin nc"eierea
unui contract e)iterea unei co)enzi sau acceptarea unei o%erte. 3nele obliga$ii se nasc prin
adoptarea unei decizii de nu)ire n %unc$ie n cazul angaB5rii unui %unc$ionar public printr1o
"ot5r+re Budec5toreasc5 cu titlu e!ecutoriu prin care institu$ia este obligat5 s5 e%ectueze unele
pl5$i sau angaBarea poate rezulta din legile adoptate de c5tre Parla)ent cu pri4ire la introducerea
unei noi grile de salarizare pentru bugetari care duce la )aBorarea salariilor cu pri4ire la
inde!area salariilor sau acordarea unor co)pensa$ii.
L#c<#d&r& c"eltuielii reprezint %aza n care institu$ia public constat #i recep$ioneaz
%urnizarea bunurilor #iFsau ser4iciilor contractate %az n care are loc n %unc$ie de cantitatea #i
calitatea li4rrilor stabilirea su)ei datorate %urnizorilor.
Ordon&n"&r& ($."## se realizeaz5 prin e)iterea unui ordin sau a unei dispozi$ii de plat5
adresat5 casierului prin care n ur)a lic"id5rii se dispune plata su)ei cu4enite bene%iciarului.
,ngaBarea #i e%ectuarea de c"eltuieli se aprob5 #i se e%ectueaz5 nu)ai dac5 pe docu)entul
respecti4 e!ist5 4iza de control %inanciar pre4enti4. Pentru c"eltuielile consolidate sau cu
caracter siste)atic precu) plata salariilor %unc$ionarilor publici sau pl5$ile n contul ser4iciului
datoriei publice pl5$ile se pot e%ectua %5r5 o ordonan$are prealabil5. ,ceasta nu nsea)n5 ns5 c5
statele de plat5 nu trebuie s5 poarte 4iza de control %inanciar pre4enti4.
P$&t& (ro(r#u=,#'> este obliga$ia de ac"itare a su)ei datorate bene%iciarului.
6n e!ecu$ia p5r$ii de 4enituri se respect5 de ase)enea principiul separ5rii %unc$iilor iar
opera$iile care se realizeaz5 di%er5 n raport cu %elul 4eniturilor cu4enite statului.
*!ist5 ast%el potri4it naturii 4eniturilor dou5 %eluri de proceduri9 procedurile %iscale #i
procedurile ne%iscale.
;a r+ndul lor procedurile %iscale sunt di%erite pentru i)pozitele directe #i pentru cele
indirecte.
6n cazul i)pozitelor directe procedurile presupun n 4irtutea principiului separ5rii
%unc$iilor dou5 %aze #i anu)e9 %aza deciziilor ad)inistrati4e #i %aza deciziilor contabile.
*!ecutat5 de c5tre aparatul %iscal specializat din subordinea /inisterului 7inana$elor
Publice %aza ad)inistrati45 co)port5 trei opera$ii te"nice #i anu)e9 a#ezarea lic"idarea #i
e)iterea titlului de percepere.
A%,&r& i)plic5 identi%icarea )ateriei i)pozabile atunci c+nd %aptul generator de
i)pozite s1a produs #i e4aluarea acesteia. ,#ezarea reprezint5 o opera$ie de )a!i)5 i)portan$5
14
pentru e4itarea e4aziunii %iscale pe calea clandestinis)ului sau a sube4alu5rii )ateriei
i)pozabile.
L#c<#d&r& const5 n stabilirea )5ri)ii i)pozitului datorat de c5tre %iecare contribuabil
n %unc$ie de baza de calcul a i)pozitului C)ateria i)pozabil5 e4aluat5D #i regi)ul %iscal de
i)pozitare
G
. :u)a datorat5 de c5tre %iecare contribuabil reprezint5 debitul s5u %iscal.
E9#tr& t#t$u$u# d (rc(r a i)pozitului const5 n nscrierea debitului %iscal ce
ur)eaz5 a %i ncasat de la %iecare contribuabil ntr1un act sau dispozi$ie prin care se autorizeaz5
perceperea propriu A zis5 a i)pozitelor.
*!ecu$ia contabil nc"eie procedura n cazul i)pozitelor directe const+nd n
(rc(r& (ro(r#u ? ,#'. a acestora de c5tre agen$i ncasatori sau contabili ncasatori ce apar$in
&rezoreriei statului sau unit5$ilor ce e%ectueaz5 cu )andat opera$iile de ncasare a i)pozitelor.
Procedura de e!ecu$ie a i)pozitelor indirecte se caracterizeaz5 prin %aptul c5 nu se aplic5
ntoc)ai separarea %unc$iilor. 'e e!e)plu n cazul ta!elor 4a)ale a#ezarea lic"idarea #i
perceperea se realizeaz5 deodat5 cu ocazia 45)uirii )5r%ii #i a ac"it5rii ta!elor 4a)ale stabilite.
,ici un rol considerabil l are pl5titorul care ntoc)e#te declara$ia 4a)al5 organul ad)inistrati4
4eri%ic+nd e!actitatea datelor.
*!ist5 #i proceduri ne%iscale practicate n unele $5ri prin e)iterea unui ordin de 45rsare
sau de ncasare prin care datornicul este in4itat pe cale a)iabil5 s51#i ac"ite datoria n caz
contrar %iind sesizat5 instan$a sau procedura de ncasare %or$at5 caz n care se e)ite un titlu
e!ecutoriu Cpentru acele crean$e ale statului care nu au un )od special de ncasareD.
6!@ 4nc<#r& -cu"## )u*t&r
/inisterul 7inan$elor Publice are obliga$ia de a ur)5ri #i supra4eg"ea n per)anen$5
)ersul e!ecu$iei bugetului #i de a prezenta rapoarte periodice pentru in%or)area -u4ernului cu
pri4ire la starea de ec"ilibru a bugetului.
*l %olose#te n acest sens d5rile de sea)5 contabile tri)estriale ale ordonatorilor de
credite #i ur)5re#te conturile pri4ind e!ecu$ia de cas5 a bugetului prin &rezoreria statului.

(oncretizarea )odului de gestionare a bugetului se e%ectueaz prin ntoc)ireala %inele
anului bugetar a contului de e!ecu$ie bugetar.,cesta re%lect %inalitatea opera$iunilor de
e!ecutare a 4eniturilor #i c"eltuielilor bugetare #i conduce la deter)inarea )odului cu)
e!ecuti4ul prin institu$iile publice din structura #i subordinea sa a respectat ncadrarea n
4eniturilec"eltuielile #i soldul bugetar aprobat de Parla)ent Cec"ilibru de%icit sau e!cedentarD.
10
/o)entul ntoc)irii contului de e!ecu$ie bugetar depinde de )etoda %olosit5 n
realizarea e!erci$iului bugetar.
'ac5 se %olose#te 9tod& d *'t#un atunci conturile bugetului se nc"id n ulti)a zi a
anului bugetar ast%el c5 n contul general anual de e!ecu$ie se 4or re%lecta 4eniturile e%ecti4
ncasate #i c"eltuielile e%ectuate p+n5 la s%+r#itul anului. 6n acest caz 4eniturile cu4enite
bugetului #i nencasate #i c"eltuielile angaBate dar nee%ectuate p+n5 la s%+r#itul anului se trans)it
n bugetul ur)5tor #i se 4or re%lecta n contul anual al e!erci$iului ur)5tor.
G
(otele sau su)ele %i!e stabilite prin lege pentru unitatea de i)punere #i e4entualele %acilit5$i %iscale de care poate
bene%icia potri4it legii contribuabilul
10
8ulian 0crel 1 7ina$e Publice*ditia a 01a pag 552
15
'ac5 se aplic5 9tod& d -rc#"#u atunci contul general anual se 4a ntoc)i dup5
e!pirarea perioadei de prelungire a e!ecu$iei pentru bugetul anului nc"eiat el re%lect+nd
4eniturile #i c"eltuielile anului e!pirat c"iar dac5 unele dintre ele s1au realizat dup5 nc"eierea
e!erci$iului bugetar.Prin ur)arepentru o perioad de c+te4a luni n cursul unui an bugetar se 4a
$ine o e4iden$ paralelconcretizat n conturi de 4enituri #i respecti4 de c"eltuieli
corespunztoare at+t anului curent c+t #i anului bugetar precedent.
(onturile anuale de e!ecu$ie cuprind9
la 4enituri9 pre4ederi bugetare ini$iale pre4ederi bugetare de%initi4e #i ncas5ri
realizate@
la c"eltuieli9 credite bugetare ini$iale credite bugetare de%initi4e #i pl5$i e%ectuate.
Prin co)pararea ncas5rilor realizate cu pl5$ile e%ectuate se poate aprecia starea de
ec"ilibru a bugetului nc"eiat di%eren$a %a4orabil5 ap5r+nd ca e!cedent de%initi4 iar cea
ne%a4orabil5 ca de%icit al bugetului.
(onturile generale ntoc)ite de c5tre /inisterul 7inan$elor Publice se prezint5
-u4ernului spre analiz5 #i nsu#ire iar acesta l nainteaz5 p+n5 la data de 1 iulie a anului ur)5tor
Parla)entului spre discu$ie si aprobare dup care e!ecu$ia bugetului se consider nc"is.
/inisterul 7inan$elor Publice este obligat s5 ntoc)easc5 #i s5 ane!eze la contul general
de e!ecu$ie a bugetului de stat #i contul general al datoriei publice. ,cesta cuprinde conturile
datoriei publice interne #i datoriei publice e!terne directe a statului #i situa$iile garan$iilor
gu4erna)entale pentru credite interne #i pentru credite e!terne pri)ite de c5tre alte persoane
Buridice.
6!: Contro$u$ -cu"## )u*t&r
'up5 pri)irea contului pri4ind e!ecu$ia bugetar5 Parla)entul trans)ite docu)entul
institu$iei supre)e de control %inanciar e!tern care n cele )ai )ulte $5ri inclusi4 n =o)+nia
poart5 denu)irea de (urte de (onturi. ,ceasta este o institu$ie public e!terioar
-u4ernuluicare ac$ioneaz n )od autono)con%or) legii proprii de organizare #i %unc$ionarepe
l+ng %orul legislati4.
6n pri4in$a contului de e!ecu$ie bugetar5 (urtea de (onturi e%ectueaz5 la %iecare
institu$ie public5 controlul ulterior 4iz+nd legalitatea #i realitatea datelor cuprinse n acest
docu)ent. *a 4eri%ic5 e%icien$a e%icacitatea #i econo)icitatea e!ecu$iei bugetare pronun$+ndu1
se #i asupra calit5$ii gestiunii banilor publici la ni4elul %iec5rei institu$ii #i pe ansa)blul
bugetului. ;a nc"eierea 4eri%ic5rilor e%ectuate prin structurile sale %unc$ionale dac5 nu se
constat5 ilegalit5$i #i preBudicii aduse %ondurilor publice (urtea de (onturi e)ite actul de
desc5rcare de gestiune a conduc5torului Cordonatorului de crediteD %iec5rei institu$ii publice.
'ac5 se constat5 opera$iuni ilegale generatoare de pagube )ateriale acestea se recupereaz5 prin
organele de Burisdic$ie ale (ur$ii de (onturi.
6n %inal (urtea de (onturi prezint Parla)entului raportul pri4ind controlul contului de
e!ecu$ie bugetar n 4ederea dezbaterii #i aprobrii acestui cont.
<rganizarea #i %unc$ionarea controlului %inanciar n general asupra e!ecu$iei bugetare n
special prezint5 particularit5$i de la o $ar5 la alta. 8)portant este c5 prin %or)ele concrete de
16
organizare #i %unc$ionare a controlului %inanciar s5 se e4ite )ani%estarea con%lictului de interese
#i s5 se realizeze controlul reciproc al puterilor n stat n sensul c5 organul care gestioneaz5
bugetul C-u4ernulD s5 %ie controlat #i de o entitate public5 e!terioar5 acestuia aprobarea
e!ecu$iei bugetare e%ectu+nd1o o alt5 putere n stat respecti4 %orul legiuitor CParla)entulD.
11
'e#i a) prezentat controlul ca o etap5 distinct5 a procesului bugetar n realitate el este
prezent a#a cu) sublinia) nc5 de la nceput n toate %azele procesului bugetar de#i acti4itatea
cea )ai intens5 se realizeaz5 de1a lungul e!ecu$iei bugetare.
,cest control Cal (ur$ii de (onturial -u4ernuluial /inisterului 7inan$elor #i al celorlalte
organis)e )en$ionateD este un control te"nic adic de natur %inanciar.6n a%ara
acestuiaParla)entul e!ecut un control politic asupra oricrei etape a procesului bugetar prin
%aptul c dezbate #i aprob bugetul #i legea bugetului contul de e!ecu$ie bugetar docu)entele
#i legea e!ecu$iei bugetului.
6!A Ado(t&r& -cu"## )u*t&r
3/
Pe baza raportului pri4ind contul de e!ecu$ie bugetar5 elaborat de institu$ia specializat5
de control al %inan$elor publice Parla)entul declan#eaz5 procedura de dezbatere #i aprobare a
acestuia. /ai nt+i are loc analiza raportului n co)isiile per)anente reunite de buget %inan$e #i
b5nci ale %orului legislati4 iar apoi se dezbate n plenul Parla)entului proiectul de ;ege pri4ind
aprobarea contului de e!ecu$ie bugetar5.
(u aceast5 ocazie se prezint5 de c5tre e!ecuti4 sinteza e4olu$iilor econo)ico A %inanciare
din anul la care se re%er5 e!ecu$ia bugetar5 #i %actorii care au in%luen$at e4olu$ia acesteia. ,poi
are loc e!pri)area punctelor de 4edere ale %or)a$iunilor politice reprezentate n %orul legislati4
prileB cu care se %ac aprecieri pri4ind calitatea gestiunii bugetare co)parati4 cu pre4ederile
bugetului aprobat. &otodat5 se pot a4ansa propuneri pri4ind )odi%icarea unor legi n 4ederea
cre#terii e%icien$ei utiliz5rii banilor publici. 6n continuare se trece la discutarea pe articole a
proiectului legii pri4ind aprobarea contului de e!ecu$ie bugetar5. 6n con$inutul s5u pe l+ng5
articolele pri4ind aprobarea contului respecti4 se pot introduce pre4ederi re%eritoare la
continuarea 4eri%ic5rii de c5tre (urtea de (onturi a anu)itor aspecte ale e!ecu$iei bugetare #i
raportarea c5tre Parla)ent a constat5rilor rezultate #i a )5surilor legale aplicate.
0otul %inal %a4orabil asupra proiectului de lege pri4ind aprobarea contului de e!ecu$ie
bugetar5 )arc"eaz5 nc"eierea etapelor co)ponente ale procesului bugetar.
CAPITOLUL @
11
&atiana /o#teanu 8ulian 0crel 1 7ina$e Publice*ditia a 01a pag 553
12
&atiana /o#teanu 8ulian 0crel 1 7ina$e Publice*ditia a 01a pag 553
17
EBECUIA BUGETAR 4N ANUL /001
6n anul 2008 politica bugetar a %ost e!pansionistpro1ciclic #i a condus la
acu)ulararea unor dezec"ilibre )acroecono)ice se)ni%icati4e )ani%estate printr1un de%icit de
cont curent #i o rat a in%la$iei ridicate.
6n 2008 statul a nregistrat 4enituri totale la bugetul consolidat de 1644 )iliarde lei
C4466 )iliarde euroD adic 32.03L din P82 #i c"eltuieli de 18G121 )iliarde lei C5135 )iliarde
euroD 1 36GL din P82 potri4it datelor /inisterului 7inan$elor Publice.
'e%icitul 2ugetului de stat de 1G8 )iliarde lei a reprezentat peste 80L din de%icitul
bugetului general consolidat de 26.7 )iliarde lei. 0eniturile la 2ugetul de stat au %ost de 61 de
)iliarde lei n ti)p ce c"eltuielile au reprezentat 8088 )ilioane de lei.
;a %inalul anului 2008 situa$ia %inan$elor publice s1a deteriorat considerabil de%icitul
bugetar aBung+nd la 5.2 L din P82 ni4el de peste dou ori )ai )are dec+t $inta bugetar stabilit.
,cest derapaB este inacceptabil n condi$iile unei cre#teri econo)ice de 7.GL.
'e%icitul pro4ine n cea )ai )are parte din bugetul de stat dar e de re)arcat c #i alte
bugete )ari precu) cel al asigurrilor sociale de stat #i cel de asigurri de sntate au trecut pe
)inus p+n la s%+rsitul anului .
'e ase)enea o contribu$ie se)ni%icati4 la ad+ncirea de%icitului bugetar a a4ut1o bugetul
general centralizat al unit$ilor ad)inistrati4 teritoriale de%icitul generat de acesta %iind de 37
)iliarde lei.
&itlurile de despgubire e)ise de ,utoritatea Jational pentru =estituirea Propriet$ilor
C,J=PD au atras un de%icit de 35G )iliarde lei iar ra)bursarile de credite e!terne acordate
)inisterelor au ad+ncit de%icitul bugetului consolidat cu 216 )iliarde lei.
< alt contribu$ie i)portant la ad+ncirea de%icitului bugetului consolidat a 4enit #i din
partea bugetului (o)paniei Ja$ionale de ,utostrzi #i 'ru)uri Ja$ionale C(J,'JD care a
nregistrat c"eltuieli )ai )ari cu 124 )iliarde lei dec+t 4eniturile n anul 2008 din partea
%ondului special pentru asigurrile sociale de sntate 1 4843 )ilioane lei a bugetului
asigurrilor sociale de stat 1 271 )ilioane lei #i a )pru)uturilor interne 1 115 )ilioane lei.
'ezec"ilibrul bugetului de stat a %ost co)pensat par$ial de celelalte bugete cele )ai )ari
e!cedente %iind nregistrate de bugetul general centralizat al bugetelor locale C124 )iliarde leiD #i
de %ondul na$ional unic de asigur5ri sociale de s5n5tate C116 )iliarde leiD. 'e ase)enea #i
bugetul de asigurri pentru so)aB C6085 )ilioane leiD bugetul 7ondul Proprietatea C418
)ilioane leiD #i bugetul trezoreriei statuluice cuprinde banii din pri4atizri C2306 )ilioane leiD
au nregistrat e!cedende #i au acoperit par$ial dezec"ilibrul bugetului de stat.
C&u,$ d2#c#tu$u# -c'#C
'up cu) se obser4 din tablul de )ai sus una dintre cauzele a de%icitului a %ost supra
esti)area 4eniturilor publice.
18
UM Programat 2008 Realizat 2008 Diferente
PIB mld lei 513.2
Curs mediu lei/eur 3.68
Venituri totale mld lei 191.1 164.4 -26.7
Venituri totale mld EUR 51.93 44.67 -7.26
Venituri totale % PIB 37.24% 32.03% -5.20%
0eniturile totale realizate n anul 2008 au reprezentat 32.03L din P82
13
C 164.4 )iliarde
lei sau 44.67 )iliarde euroD n co)para$ie cu 4eniturile progra)ate prin buget n su) de 1G1.10
)iliarde lei C51.G3 )iliarde euroD respecti4 37.24L din P82 potri4it datelor /7P.
6n concluzie 4eniturile realizate n anul 2008 au %ost )ai )ici cu 5.2L din P82 %a$ de
ni4elul progra)at ec"i4alentul a 7.26 )iliarde euro.
7ondurile europene atrase au %ost de 2.8 )iliarde lei co)parati4 cu 10.6 )iliarde lei
4eniturile pre4zute n buget o di%eren$ de 1.6L din P82 ec"i4alentul a 2.1 )iliarde euro.
Potri4it e!ecu$iei bugetului general consolidat contribu$iile sociale colectate au %ost n
su) de 4310 )iliarde de lei ta!a pe 4aloarea adaugat A 40.8 )iliarde de lei i)pozitul pe
pro%it 1 12G0 )iliarde de lei i)pozitele pe 4enit #i salarii 1 1658 )iliarde de lei accize 1 1246
)iliarde de lei.
0eniturile din &0, au %ost pre45zute la un ni4el de 47 )iliarde lei C12.8 )iliarde euroD
iar ncas5rile au %ost de nu)ai 40.8 )iliarde lei C111 )iliarde euroD reprezent+nd 4enituri )ai
)ici cu 12L din P82 #i un grad de realizare a ncas5rilor de 87 L.
0eniturile ne%iscale pre45zute prin buget au %ost de 23.2 )iliarde lei la %inele anului
esti)+ndu1se 4enituri de nu)ai 16.5 )iliarde lei rezult+nd o di%eren$5 %a$5 de progra) de 1.3L
P82 #i un grad de realizare a bugetului de 6GL.
< alt i)portant cauz care a deter)inat de%icitul bugetar a %ost dina)ica e!cesi4 a
c"eltuielilor %a$ de 4enituri ,#adar n anul 2008 au %ost realizate c"eltuieli supli)entare peste
ni4elul resurselor disponibile care nu au %ost canalizate c5tre acti4it5$i producti4e.
("eltuielile curente au nregistrat n anul 2008 o cre#tere de 30L %a$5 de anul 2007.
("eltuielile de personal au crescut cu 2GL %a$5 de anul 2007 #i au aBuns la 11.8 )iliarde euro
C8.4L P82D.
'ina)ica cea )ai )are au nregistrat1o c"eltuielile cu bunuri #i ser4icii care au a4ansat
cu 32L co)parati4 cu anul 2007 a4+nd cea )ai )are dina)ic5 de cre#tere a ulti)ilor ani
aBung+nd la 4aloarea de G )iliarde de lei C6.5L P82D.
("eltuielile de capital realizate n 2008 au %ost de 6.3 )iliarde euro reprezent+nd 45L
din P82 %a$5 de 52L progra)ate prin buget. 6n plus cea )ai )are parte a c"eltuielor de in4esti$ii
au %ost realizate din surse interne Cbugetul de stat #i bugetele localeD.&ragerile de %onduri din
%ondurile structurale #i de coeziune au %ost n 4aloare de 178 )il. de euro n condi$iile n care
aloc5rile 3* au %ost de 3.1 )iliarde de euro cu)ulate pe anii 2007 #i 2008 Cs1au tras practic 6L
din 4olu)ul alocatD.
/ultiplele recti%ic5ri bugetare au accentuat caracterul in%la$ionist al politicii bugetare prin
)aBorarea 4eniturilor #i c"eltuielilor progra)ate ntr1un )od nesustenabil.
E-cu"#& )u*t&r. &'#9tr#c.
13
8nclude institu$iile auto%inan$ate.7r aceste institu$ii 4eniturile realizate n anul 2008 sunt de 30.GL din P82.
1G

2008
mil lei
Medie
trim
mil lei
Trim. I
mil lei
Trim. II
mil lei
Trim.III
mil lei
Trim.IV
mil lei
Venituri
% din total
Dinamia fata
de trimestrul
anterior
!"#.#""
100%
#!.!!$ #!.%8#
25.3%
#!.#%#
25.2%
-0.3%
#!.2%2
25.1%
-0.5%
40.176
24.4%
02.6%
C&eltuieli
%din total
Dinamia fata
de trimestrul
anterior
!8'.!22
100%
#$.28! #!.82#
22.1%
#$.0#(
24.9%
12.5%
#(.%#'
23.0%
-7.4%
%".$0"
30.0%
30.2%
Defiit )2#."%" )".!"# )2#0 )%.%8' )2.2'$ )!".%(
% din total 100% 1.00% 22.70% 9.30% 67.00%
:ursa9MMM.discu$ii.)%inan$e.ro
,#a cu) reiese din gra%icele de )ai sus c"eltuielile bugetului general consolidat n
tri)estrul 80 al anului 2008 a crescut considerabil cu 30L %a$ de tri)estrul anterior n ti)p ce
ncas5rile bugetare au sc5zut cu 2.6L.
'e%icitul bugetar nregistrat doar n ulti)ul tri)estrul al anului a atins ni4elul de 16
)iliarde de lei %a$5 de un ni4el 2 )iliarde nregistrat n tri)estrul anterior.
CONCLU5II I PROPUNERI
20
Procesul bugetar sub aspectul con$inutului reprezint5 ansa)blul ac$iunilor #i )5surilor
ntreprinse de institu$iile abilitate ale statului n scopul concretiz5rii politicii %inanciare aplicate
de autoritatea gu4erna)ental5.
'erularea procesului bugetar presupune e!isten$a unor resurse %inanciare precu) #i
alocarea lor n scopul %urniz5rii c5tre popula$ie a bunurilor #i ser4iciilor publice.
:tatul trebuie s acopere necesit$ile publice de bunuri #i ser4icii di)ensionarea
c"eltuielilor #i apoi repartizarea lor pe destina$ii #i bene%iciari trebuie s satis%ac toc)ai aceste
necesit$i. *ste #tiut ns c ni4elul de satis%acere a ne4oilor sociale depinde de ni4elul #i
4olu)ul %ondurilor publice repartizate.
8nstru)entul n care #i g5sesc re%lectarea toate resursele %inanciare publice #i c"eltuielile
publice l constituie bugetul general consolidat.
3in ung-iul de anali" al domeniilor in!luenate de coninutul
procesului bugetar, acesta generea", deopotriv", e!ecte at't $n pro!il
economic, c't i social,deoarece elaborarea, aprobarea i e#ecutarea unui
anumit tip de buget se repercutea" direct asupra cererii i, respectiv,
o!ertei agregate din economie, precum i asupra gradului de satis!acere cu
bunuri i servicii publice a nevoilor societ"ii.
=o)+nia trebuie s )bunt$easc plani%icarea #i e!ecu$ia bugetar #i s aib )ai )ult
griB la c"eltuielile publice dat %iind c de%icitul bugetului general consolidat s1a ad+ncit la 52L
din P82 n 2008 de la 25L n 2007 #i ar putea aBunge la 75L din P82 n acest an potri4it
prognozelor (*.
/-eltuielile publice ridicate ar trebui s $nsemne o satis!acere sporit a
nevoilor sociale,
a celor de protecie social, sntate i $nvm'nt.4ealiarea acestor
c-eltuieli trebuie s !ie strict legat de resursele !inanciare mobiliate la
buget prin intermediul impoitelor i contribuiilor.
'e ase)enea =o)+nia ar trebui s e4ite o politica %iscal pro1ciclic pentru a stopa
ad+ncirea de%icitului de cont curent #i presiunile in%la$ioniste dar #i s aib n 4edere corelarea
)aBorrilor salariale cu cre#terea producti4it$ii.
'ep#irea pla%onului de 3L din P82 pentru de%icitul bugetar ad)is con%or) Pactului de
stabilitate #i cre#tere pune =o)+nia n situa$ia de a i se aplica procedura de de%icit e!cesi4.
;ipsa de predictibilitate a politicii %iscal bugetare #i derapaBul bugetar )aBor de la
s%+r#itul anului 2008 4or conduce la erodarea ncrederii in4estitorilor strini n perspecti4ele
econo)iei ro)+ne#ti.
8ncertitudinea deciziilor pri4ind bugetul de stat a deter)inat o serie de recti%ic5ri bugetare
pentru un singur an %inanciar ceeaa ce a condus la dezec"ilibre )acroecono)ice.
21
BIBLIOGRAFIE
2uget #i trezorerie public 1 'elia (atara) *)ilia (+)peanu ,ttila -.otg. &atiana
/o#teanu /ariana 0u$ *ditura 3ni4ersitar 2008
7inan$e 1 Pro%.uni4.dr.=adu :troe ;ect.uni4.drd.'an ,r)eanu *di$ia a 881a
7ina$e Publice A /aria 2odnar &atiana /o#teanu 8ulian 0crel *di$ia a 01a *ditura
'idactic #i Pedagogic
;egea 7inan$elor Publice nr. 500 din 11 iulie 2002
&ez de doctorat /aria /arin 2ugetul de stat 8nstru)ent de reglare )acroecono)ic anul
2007
MMM.discu$ii.)%inante.ro
MMM.neMz.ro
MMM.curierulnational.roF*cono)ie
MMM.%inanciarul.co)
22