Sunteți pe pagina 1din 7

Management de proiect

-Test de verificare a cunostintelor


Varinata 2

Subiectul 1
Acronimul STEEP provine de la :
a. sponsor, tehnicieni, economistii, ecologi i profesionisti
b. sociali, tehnologici, economici, ecologici i politici
c. sociali, tehnologici, economici, estimativi i personali

Subiectul 2
Conform modelului ciclu de viata elementar, fazele unui proiect sunt:
definire, planificare, organizare, executie, inchidere


Subiectul 3
Alegeti afirmatia care este falsa referitoare la cauza-efect:
a) Se mai numeste si diagrama Ishikawa
b) determina cauzele principale ale efectului
c) stabileste o legatura numerica intre valoare si cantitate
d) se utilizeaza atunci cand obiectivele proiectului vizeaza rezolvarea unei probleme
Subiectul 4
Folosim un proiect atunci cand (alegeti afirmatiile corecte):
- a. nu poti ajunge la succes pe alte cai
- b. pentru a pune in practica inovatii izolate
- c. pentru a preveni interferentele
- d. pentru a crea structuri temporare
- e. pentru a implementa schimbari
- f. pentru a obtine finantari nerambursabile
Subiectul 5
Alegeti afirmatia falsa privitoare la un manager de proiect:
a) creaza echipa de proiect
b) estimeaza si planifica proiectul
c) efectueaza aceleasi activitati ca un manager de linie
d) foloseste instrumente adecvate

Subiectele 6 si 7 se refera la datele urmatorului proiect.
Un proiect de deschidere a unei reprezentante comerciale necesita o investitie de 200.000 Euro.
Veniturile estimate pentru primii 5 ani sunt aratate mai jos:

Anul Fluxul de
numerar net
Factorul de
actualizare
1 40.000 0,93
2 60.000 0,86
3 60.000 0,80
4 80.000 0,76
5 60.000 0,68

Subiectul 6
In ipoteza ca , pe parcursul unui an, veniturile sunt distribuite uniform, care este perioada de
recuperare?
A 2 ani B 2,5 ani C 3 ani D 3,5 ani E 4 ani
Subiectul 7
Calculati cu aproximatie Valoarea Neta Actualizata pentru proiect si alegeti din lista de mai jos
raspunsul pe care l considerati corect:
A 237.000 B 19.000 C 181.000 D 38.000 E Date insuficiente

Subiectul 8
Structura de alocare a activitatii (WBS) se reprezinta ca o:
structura arborescenta (diagrama)


Subiectul 9
Structura de alocare a activitatii (WBS) cuprinde:
a. toate activitatile care trebuie realizate in proiect
b. numai activitatile de management de proiect
c. toate activitatile de mentenanta a rezultatului proiectului
d. numai activitatile importante
e. numai activitatile al caror cost este semnificativ in bugetul proiectului

Subiectul 10
Lipsa de experienta a echipei de proiect in relatiile cu furnizorii poate duce la intarzieri importante
in derularea activitatilor. De aceea, managerul de proiect a obtinut o prelungire a duratei de
implementare a proiectului. Ce fel de strategie de management al riscului a utilizat?
a) evitarea riscului;
b) reducerea probabilitatii de materializare a riscului;
c) reducerea impactului riscului;
d) transferarea riscului catre altii;
e) ntocmirea unui plan pentru situatii neprevazute;
f) acceptarea riscului;
g) nici una dintre acestea.

Subiectul 11
In timpul implementarii proiectului A, in firma s-a lansat un nou proiect, B, de prioritate mai mare
pentru obiectivele strategice. Exista riscul ca, in doua luni, specialistul tehnolog sa fie mutat de la
proiectul A la proiectul B. Managerul proiectului A a analizat situatia creata si a decis ca in
urmatoarele doua luni, impreuna cu specialistul tehnolog sa lucreze un inginer tanar care sa preia o
parte importanta din activitatile specialistului. Ce fel de strategie de management al riscului a
utilizat?
a) evitarea riscului;
b) reducerea probabilitatii de materializare a riscului;
c) reducerea impactului riscului;
d) transferarea riscului catre altii;
e) ntocmirea unui plan pentru situatii neprevazute;
f) acceptarea riscului;
g) nici una dintre acestea.

Subiectul 12
Pentru realizarea proiectului este necesara achizitia unui echipament unicat, foarte scump (750.000
Euro), pentru care exista un singur furnizor. Echipamentul este necesar sa fie instalat intr-o luna,
bugetul proiectului fiind afectat cu 10.000 Euro pentru fiecare luna intarziere. Furnizorul a explicat
managerului de proiect ca, avand alte angajamente contractuale, nu poate livra echipamentul mai
devreme de 3 luni. Pentru a livra totusi echipamentul in regim de urgenta, intr-o luna, a cerut o
suplimentare a pretului initial convenit cu 80.000 Euro. Ce fel de strategie de management al
riscului ar trebui sa utilizeze managerul de proiect?
a) evitarea riscului;
b) reducerea probabilitatii de materializare a riscului;
c) reducerea impactului riscului;
d) transferarea riscului catre altii;
e) ntocmirea unui plan pentru situatii neprevazute;
f) acceptarea riscului;
g) nici una dintre acestea.

Subiectul 13
Pentru intocmirea estimarilor la proiectul Sistem de automatizare pentru instalatia A s-au folosit
ca baza de pornire datele din documentatia unui proiect desfasurat cu 2 ani in urma.
Care dintre metodele de intocmire a estimarilor a fost utilizata?
Metoda proiectelor similare (istorica)
Subiectul 14
Pentru instalarea unui echipament foarte important in proiect este necesara o inalta expertiza
tehnica. Echipa de proiect nu detine aceasta expertiza existand riscul producerii unor intarzieri
foarte importante in derularea proiectului si executia unor lucrari necorespunzatoare calitativ.
Managerul de proiect decide sa subcontracteze aceasta lucrare unei firme specializate. Ce strategii
de management al riscului a utilizat, concomitent, managerul de proiect?
a) evitarea riscului;
b) reducerea probabilitatii de materializare a riscului;
c) reducerea impactului riscului;
d) transferarea riscului catre altii;
e) ntocmirea unui plan pentru situatii neprevazute;
f) acceptarea riscului;
g) nici una dintre acestea.

Subiectul 15
Planificarea nseamn:
a. a determina ceea ce este de facut pentru a te incadra in bugetul proiectului
b. a pune in aplicare planurile elaborate de proiectanti
c. a decide ce anume trebuie fcut astfel nct s se ajung acolo unde se dorete (obiectivele
proiectului)
Subiectul 16
Alegeti afirmatia care este falsa referitoare la faza de PLANIFICARE a proiectelor:
e) are in vedere satisfactia clientului
f) se desfasoara inaintea activitatilor de estimare
g) este una din principalele responsabilitati ale managerului de proiect
h) are ca obiectiv mentinerea sanatatii propriei organizatii

Urmatoarele 4 subiecte se refera la enuntul de mai jos:
Intr-un proiect, planificarea principaleleor pachete de lucrari (WP) se prezinta astfel:

Pachet de activitati Durata
(saptamani)
Activitati
precedente
A 5 -
B 3 -
C 5 A,B
D 5 C
E 3 A,B

Subiectul 17
.Care este drumul critic al proiectului?
a) ACD b) AE c) BCD d) BE e) acest proiect nu are drum critic
Subiectul 18
.Care este durata maxima cu care poate intarzia finalizarea activitatii B fara a intarzia activitatile C
si E? (saptamani)
a. 0 b. 1 c. 2 d. 3 e. 4
Subiectul 19
.Care este durata maxima cu care poate intarzia finalizarea activitatii C fara a intarzia activitatea D?
(saptamani)
a. 0 b. 1 c. 2 d. 3 e. 4
Subiectul 20
Alegeti afirmatia care este falsa referitoare la echipa in structura matriciala:
i) Un salariat se poate subordona mai multor manageri
j) Managerul de proiect conduce numai activitatea din cadrul proiectului
k) Managerul de proiect conduce intreaga activitate a membrilor echipei
l) Managerul de linie (operational) raspunde de evaluarea performantei, instruirea, promovarea
membrilor echipei
Subiectul 21
Din lista de mai jos, alegeti acele teorii care se refera la motivare si care pot fi folosite ca alternative
la teoria lui Maslow, pentru a explica comportamentul individului si a echipei.
a) Teoria asteptarilor.
b) Teoria lui Herzberg privind factorii de motivare si de igiena.
c) Principiul lui Boddy si Buchanan privind managementul in patru directii.
d) Modelul lui Belbin privind echipa echilibrata.
Subiectul 22
Principala calitate necesara pentru un manager de proiect eficient
1. Comunicarea
2. Negocierea
3. Crearea spiritului de echip
4. Influenarea
5. Delegarea
Subiectul 23
Cel mai important element al managementului de proiect este :
1. managementul timpului
2. managementul bugetului
3. managementul oamenilor care compun echipa de proiect
4. managementul calitatii

Subiectul 24
Obiectivele managementului echipei de proiect sunt:
1. identificarea persoanelor care detin o miza in proiect
2. alegerea structurii de proiect
3. cum poate fi motivata echipa de proiect
Subiectul 25
Intre cauzele care produc intarzieri in programul de activitate sunt:
-obiectivele proiectului si cele sectoriale neclare
-implicare insuficienta a membrilor echipei
-echipa considera obiectivele nerealiste
-echipa crede ca munca nu ii este apreciata
-standardele tehnice nu sunt stabilite la nivelul corespunzator
-oamenii se ocupa si de alte lucrari
-modificarile sunt prea dese

Subiectul 26
Metoda preferat de estimare a datei la care un proiect trebuie s fie terminat este :
Actualizarea diagramei de reea pentru a o face s reflecte situaia curent a lucrrilor
Subiectul 27
Pentru evitarea decalajului solutia este sporirea numarului de resurse .
a. Adevarat b. Fals c. Nu intotdeauna

Subiectul 28
Bucla de control se inchide prin luarea de masuri .
a. Adevarat b. Fals c. Nu intotdeauna

Urmatoarele 2 subiecte se refera la datele urmatoare:
Un proiect cu bugetul de 220 mii Euro este programat sa dureze 10 luni. Conform planificarii,
costul estimat al lucrarilor programate (BCWS) dupa 4 luni de la declansarea proiectului trebuie sa
fie 50 mii Euro. Raportul de progres intocmit dupa 4 luni indica urmatoarele date:

Activitate Cost planificat
Mii Euro
Stadiu de finalizare a lucrarii
[%]
Cost realizat
Mii Euro
A 10 100 5
B 40 50 5
C 40 50 30
D 20 100 30
E 100 10 20
F 10 - -
Subiectul 29
Care este valoarea dobandita in proiect in momentul raportarii:
A 88.000 B 90.000 C 80.000 D 50.000 E Date insuficiente

Subiectul 30
Presupunand ca in perioada ramasa pana la finalizarea proiectului lucrurile se vor desfasura conform
planificarii, care este valoarea estimata a costurilor la inchiderea proiectului (ECAC) :
A 230.000 B 170.000 C 220.000 D 38.000 E Date insuficiente

S-ar putea să vă placă și