Sunteți pe pagina 1din 7

DUPLICAT

S01
FACTURA Estimat
Seria: AV
Numar: 3902706153
Data emiterii: 14.01.2013
Data scadentei: 29.01.2013
Pagina: 1
FURNIZOR: S.C. CEZ Vanzare S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Nr. Ord. Reg. Comert: J16/517/2007
CIF: RO21349608
Adresa: str. BRESTEI, nr. 2, CRAIOVA,
jud. Dolj, CP. 200581
Capital social subscris si varsat:
40053142,64 lei
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE
Cod IBAN RO57BRDE170SV28512261700
TREZ - TREZORERIA STATULUI
Cod IBAN RO40TREZ2915069XXX006470
CITIBANK Europe PLC Dublin - S
Cod IBAN RO18CITI0000000725067011
Perioada de facturare: 13.11.2012 / 14.01.2013
ID Factura: 3902706153
Cod Client: 90782484
Simbol variabil: 90782484
Cota TVA 24%
Dist: 7461
Client: GHE DUMITRU GIURA
Localitatea: NOAPTESA
Strada: NOAPTESA
Judet Mehedinti, cod postal 227461
Nr. Ord. Reg. Comert:
CIF: 1680315250562
Sediu social/Domiciliu
Localitatea: NOAPTESA
Strada: NOAPTESA
Judet Mehedinti, cod postal 227461
Nr.
crt.
Denumirea serviciilor
sau a produselor facturate
UM Cantitatea
Pret unitar
(fara TVA)
lei
Valoare
(fara TVA)
lei
Valoare
TVA
lei
1 kWh 141 0,34090 48,07 11,54 Energie electrica activa
2 kWh 40 0,36140 14,46 3,47 Energie electrica activa
3 nr.zile 49,00 0,16400 8,04 1,93 REZERVARE / ABONAMENT
4 nr.zile 14,00 0,17380 2,43 0,58 REZERVARE / ABONAMENT
5 kWh 141 0,02120 2,99 0,72 Contributie cogenerare
6 kWh 40 0,02310 0,92 0,22 Contributie cogenerare
7 MWh 0,181 4,52230 0,82 0,19 Acciza necomerciala
8 MWh 0,448 51,50026 23,07 5,53 Certificate Verzi
9 0,01 Rotunjire TVA
10 100,80 24,19 Total Estimat
1 lei 1,46 0,00 Penalitati calculate la facturile
anterioare
Specificatie
Valoare
(fara TVA)
lei
Valoare
TVA
lei
100,80 24,19 Total Estimat
100,80 24,19 Rest de plata
3,91 0,94 Din care contributie
cogenerare
23,07 5,53 Din care certificate verzi
0,82 0,19 Din care acciza
1,46 Penalitati
126,45 TOTAL de plata
.
SC CEZ Vanzare SA
2013.01.14 15:02:16 CET
Craiova
Autentificarea si Autorizarea documentelor electronice si
iesirilor press.
..
Cod Client: 90782484
Nume Client: GHE DUMITRU GIURA
Specificatie la factura: Estimat
Numar: 3902706153 Date: 14.01.2013
Pagina: 2
Soldul la data facturii anterioare
Plati efectuate
Total factura curenta
Soldul la data facturii curente
83,63 lei
0,00 lei
126,45 lei
210,08 lei
Facturat in baza contract numar 3111-009805
Contributie cogenerare: HG 1215/2009; Ord. ANRE 9,10/2011, 50/2012
Acciza unitara conform legii 571/2003 cu completarile ulterioare:
Consum necomercial Euro/MWh = 1,00, consum comercial Euro/MWh = 0,50, curs de schimb la data de 01.10.2012: 4,5223 lei/Euro
Componenta de piata concurentiala CPC: Ord. ANRE 30,54/2012; Aviz ANRE nr.75/2012
Certificate Verzi: Legea 134/2012; cota estimata CV : 0,2117 CV/MWh; pret OPCOM : 243,27 lei/CV
Aviz de plata
SIMBOL VARIABIL NUME ABONAT DATA EMITERII VALOARE DE PLATA (lei)
90782484 GHE DUMITRU GIURA 14.01.2013 210,08
907824840040000000030000021008
.
..
Cod Client: 90782484
Nume Client: GHE DUMITRU GIURA
Specificatie la factura: Estimat
Numar: 3902706153 Date: 14.01.2013
Pagina: 3
ENERGIE ESTIMATA
Cod LC: 0050989412 Denumire LC: GIURA GHE DUMITRU NOAPTESA
NOAPTESA, NOAPTESA
Nivel tensiune PD: JT Tip tarif: CR
Perioada de citire: 13. 11. 2012 - 14. 01. 2013 Cod PM: 70797495
Seria contor: 8329185 Tip contor: A1P0R04 Nivel tensiune PM: JT
Specificatia:
Index ESTIMAT
14.01.2013
Index CITIT
13.07.2012
Cantitate
estimata
UM
Energie electrica activa 6570,000 6095,000 181,000 kWh
ENERGIE FACTURATA
Nivel tensiune PD: JT Tarif: CR
Perioada facturata: 13. 11. 2012 - 14. 01. 2013
Denumirea serviciilor
sau a produselor facturate
UM Cantitatea
Pret unitar
(fara TVA)
lei
Valoare
(fara TVA)
lei
Valoare
TVA
lei
Energie electrica activa kWh 141,000 0,34090 48,07 11,54
Energie electrica activa kWh 40,000 0,36140 14,46 3,47
REZERVARE / ABONAMENT nr.zile 49,000 0,16400 8,04 1,93
REZERVARE / ABONAMENT nr.zile 14,000 0,17380 2,43 0,58
Contributie cogenerare kWh 141,000 0,02120 2,99 0,72
Contributie cogenerare kWh 40,000 0,02310 0,92 0,22
Acciza necomerciala MWh 0,181 4,52230 0,82 0,19
Certificate Verzi MWh 0,448 51,50026 23,07 5,53
Total Estimat 100,80 24,18
Total articole facturate Cantitate Valoare TVA
Energie activa kWh 181,000 lei 62,53 15,01
Rezervare/Abonament nr.zile 63,000 lei 10,47 2,51
Contributie cogenerare kWh 181,000 lei 3,91 0,94
Certificate Verzi MWh 0,448 lei 23,07 5,53
Acciza necomerciala MWh 0,181 lei 0,82 0,19
Calcul penalitati pentru facturile anterioare
Nr.factura
Data
facturii
Data
scadenta
Data
ultimului
calcul de
penalitate
Data calcul
penalitate
Baza de
calcul
Nr.zile
penalitate.
%
pen.
Valoare
Penalitate
lei
5902144340 16.11.2012 01.12.2012 02.12.2012 14.01.2013 82,83 44 0,04 1,46
1,46 Total penalitati
Specificatie
Valoare
(fara TVA)
lei
Valoare
TVA
lei
100,80 24,19 Total Estimat
100,80 24,19 Rest de plata
3,91 0,94 Din care contributie
cogenerare
23,07 5,53 Din care certificate verzi
0,82 0,19 Din care acciza
1,46 Penalitati
126,45 TOTAL de plata
.
.