Sunteți pe pagina 1din 92

Urgen e aritmice

Clasificare (1)
1. Aritmii prin tulburri n formarea impulsului la nivelul NSA

Tahicardie sinusal

Bradicardie sinusal

Wandering pacemaker
. Aritmii prin automatism crescut !focar ectopic" sau mecanism de reintrare#

Supraventriculare

$%trasistole atriale &i 'onc(ionale

T)S*

+ibrila(ie atrial

+lutter atrial

,itmuri 'onc(ionale !de scpare"

-isocia(ia A.*

*entriculare

$%trasistole ventriculare.

Tahicardii ventriculare

+lutter ventricular

+ibrila(ie ventricular

,itm idioventricular
Clasificare (2)
/. Tulburri de conducere

Blocuri sinoatriale

B.A.*. !blocuri atrio.ventriculare"

Blocuri intraventriculare !B,-0 B,S"


1. Sindroame particulare

Boala de nod sinusal

Sindroame de pree%cita(ie
Tahicardia paroxistic
supraventricular
Defini ie

$ste un ritm atrial regulat cu frecven(a


depolari2rilor atriale cuprins ntre 134.145min

6el mai frecvent . conducerea A#* 7 1#1

8ai rar BA* 51


Tipuri:
1. T)S* prin reintrare#

9n NA* !7 cea mai frecvent situa(ie . :4;"

)rin fascicul accesor


. Tahicardie atriala automatic <5. bloc A*
/. Tahicardie haotic atrial !=andering pace.
maker"
Mecanisme
A. T)S* prin reintrare . cel mai frecvent !>:4;"#

,eintrare n NA*
o
+orma comun . Bouveret !lent.rapid" ? ini(iat de $%.S*
o
+orma necomun !rapid.lent" . ini(iat de $%.*

,eintrare prin fascicul accesor


o
6u conducere *.A TPSV ortodromic
a. +ascicul accesor cu conducere rapid *.A
b. $@A# ) !." dup B,S cu ,) C ),D
c. +ascicul accesor cu conducere lent *.A
d. $@A# ) !." dup B,S cu ), E ),D
!incessant tachFcardia"
o
6u conducere A.* TPSV antidromic
o
$6A# B,S larg0 ) !." dupa B,S
B. T)S* prin focar ectopic !automatism crescut"
Figure 2. Example of a long RP tachycardia.
!"

A*71G4.145min0 regulat

)# . -upa B,S &i negativ n -HH0 -HHH0 a*+

. T)S* prin reintrare


. 9nainte de B,S &i po2itiv n -HH0 -HHH0 a*+
. T. atriale automatice

B,S nguste0 cu e%cep(ia#

Bloc de ramur pree%istent

6onducere ventricular aberant

T)S* prin reintrare prin fascicul accesor A.*


!T)S* antidromic"
tiologie

6el mai frecvent pe cord normal#

$mo(ii0 tutun0 cofein

$fort fi2ic

)atologie cardiac#

*alvulopatii

,AA

T$)

6ardiopatie ischemic

Tireoto%ico20 to%icitate digitalic


Clinic

)alpita(ii

Angor pectoris

hTA colaps

Sincop

Agravarea unei H.6.


Tratament
TPSV
Compensat
hemodinamic
Decompensare
hemodinamic
Compresie de sinus carotidian
SEE (100-200 J)
Adenozin 1-2 f i.. (succesi)
SEE
!erapami" # m$ i.. % Amiodaron& '-("ocante&
)ropafenona& Chinidina
Tahicardia haotic atrial
(#andering pacema$er)
Defini ie

,itm tahicardic !E 1/45min" cu cel pu(in / morfologii


diferite de )

,,0 )). diferit.

$ste un ritm neregulat stare prefibrilatorie


tiologie

)e cord patologic#

H66

B)I6

6)6
Tratament

Tratamentul bolii de ba2a

*erapamil

Amiodarona

,ar0 J.B
%i&rila ia atrial
Defini ie

Aritmie atria" comp"et


- frecen a atria" * 350-600/min&
- ritm nere$u"at&
- morfo"o$ie diferit a depo"arizri"or atria"e
- frecen a entricu"ar e nere$u"at (de o(icei)

Aritmia atria" determin contrac ii atria"e anarhice&


ineficiente.

Consecin a+ trom(oza intraatria" cu posi(i"e eenimente


em(o"ice
Clasificare
A) - ,iA paro-istic - de(ut sau durat tota" . /0h
- ,iA persistent - durat sau de(ut de ce" pu in o sptm1n
- ,iA cronic& eche de "uni-ani
2) - ,iA recurent
- ,iA pe cord norma"& episoade izo"ate 3 4"one atria"
fi(ri""ation5
C) Dup frecen a entricu"ar+
- ,i.A. cu A! "ent - A!. 607min&
- ,i.A. cu A! medie - A! 3 60-1007min&
- ,i.A. cu A! rapid 8 A! 9 1007min+
O
+i.A. cu A* f. nalt !A* E 1K45min" apare n#
. S. W)W risc de evolu(ie

. Lipertiroidie spre T* +i*0
. +eocromocitom necesar conversia

. 8iocardit acut cMt mai rapid
tiologie

*alvulopatii

6ardiopatie ischemic

H.6.

)ericardit0 miocardit

T$)0 6)6

6ardiomiopatii

+eocromocitom

Lipertiroidie

)e cord normal !mai rar ca T)S*"#

$%ces de alcool0 cafea

)ancreatit

-iselectrolitemii
Mecanism

8icroreintrare multipl la nivel atrial

8ai rar0 automatismul anormal este


responsabil de gene2a +i.A.
'atogenie:

+iA . boala emboligen dup convertirea precoce0 fr msuri de


precau(ie0 poate aprea embolie#
6erebral
8b. inferioare
8e2enteric
,enal
6oronarian

Trombii se de2volt mai ales n urechiu& !n special stMng" necesar


echocardiografia !uneori &i transesofagian" preconversie
. )ericolul emboligen apare dup 1Kh de la
debutul +i.A. !cu e%cep(ia St. 8t. n care
riscul emboligen se de2volt chiar dup 1.
1h de la debut"
. -up conversia la ,S0 activitatea electric
atrial se reia imediat0 cea mecanic dup
cMteva 2ile pericolul de sta2 &i trombo2
oblig la anticoagulare prelungit !/.1 spt.
nainte de conversie &i /.1 spt. dup
conversie"
!"

Nnde OfP cu frecven( /G4.3445min0 neregulate0 cu


amplitudini &i morfologie diferite

+iA cu unde mici# mai veche0 mai greu de convertit

Nndele OfP vi2ibile n special n# -HH0 HHH0 a*+0 *1

B,S cu amplitudini diferite


Clinica

,itm cardiac neregulat

Semne de deteriorare hemodinamic !hTA0 angor0 H60


sincop"

Qgomote cardiace Oinechidistante &i inechipotenteP


+
+i.A. cu A* regulat semnific#
+
+i.A. cu BA* grad HHH
+
,itm 'onctional to%ic de origine digitalic
Tratament (1)
O
Curativ

Conversia Fi.A. la RS

- E"ectric+ SEES 200 (:60) J& dupa sedare


prea"a(i"

- Chimic+
Amiodarona&
)ropafenona& ,"ecainida& Sota"o"&
;7- Chinidina&
Di$o-in se pare ca are eficien <n conersie
* cu p"ace(o
Tratament (2)
O
Contro"u" frecen ei cardiace
- Atunci c1nd nu este posi(i"7indicat conersia
fi(ri"a iei atria"e
- Se face cu+ - =-("ocante
- Ca-("ocante
- Di$ita"ice
Tratament (()
O
Anticoagulant oral cronic (scor CHA2DS2-
VASC)
O
Proilactic
Profilaxia recidivelor

Amiodarona& 100-/00m$7zi

)ropafenona& /#0-600 m$7zi

Sota"o"& 00-:20 m$7zi

,"ecainida& #0-100 m$7zi&

Dronedarone (>) /00-000 m$7zi&

Chinidina& 200-600 m$7zi


Conversia
Se poate face+
O
?mediat& fr anticoa$u"are prea"a(i" "a ,iA
paro-istic
O
Dup :-/ spt. de anticoa$u"are pt. ,iA persistent
(anticoa$u"area continu1nd <nc / spt. dup
conersie)
@ata de conersie+

dup SEE * A0B

dup conersia medicamentoas #0-C0B

rata c. m. <na"t - ,"ecainida& $reata <ns de efecte


proaritmice pe termen "un$)
)ndica ie de conversie
O
,i.A. paro-istic
O
,i.A. prost to"erat hemodinamic
Contraindica ii de conversie
O
AS 9 #0 mm
O
Antecedente em(o"ice
O
,i.A. mai eche de 1 an
O
Eiden a echo$rafic de trom(i intracaitari
O
@ecidie a"e ,i.A. su( tratament antiaritmic
O
,i.A. din (oa"a de nod sinusa"
O
,i.A. cu ritm entricu"ar spontan rar
%lutterul atrial
D%)*) ):
,".A. este un ritm tahicardic re$u"at& cu o
frecenD atria" cuprins <ntre 2#0-
:#07minut& cu o transmisie entricu"arE de
271 sau :-/71 (prin ("oc atrioentricu"ar de
diferite $rade).

Etiologie:
O
*alvulopatii
O
6ardiopatie ischemic
O
H.6.
O
)ericardit0 miocardit
O
T$)0 6)6
O
6ardiomiopatii0 etc.
O
Lipertiroidie
O
+eocromocitom
O
+oarte rar pe cord normal#

. $%ces de alcool0 cafea

. )ancreatit

. -iselectrolitemii
Mecanism: - circuit de macroreintrare atria"
C": + unde ,%- (depo"arizri atria"e) re$u"ate& cu
morfo"o$ie identic i cu frecen de 2#0-:#07minut
+ conducere 1.1: - su$ari
- cardiopatii con$enita"e
- dup Chinidin
- <n feocromocitom& hipertiroidie

- &loc /0 2.11 (.11 2.1 etc. ce" mai frecent
Compresia de sinus carotidian 8 uti" pt. dia$nostic+
cre te (rusc $radu" de ("oc (rrirea (rusc a A!)& urmat de
reenirea (rusc "a frecen a ini ia" dup <ncetarea
compresiei.
Clinic
- )alpita(ii
1
Angor
1
hTA0 sincop
1
Hnsuficien( cardiac
Tratament:

Curativ: . SEE !de elec(ie"# G4.44 R


. chimic: Amiodarona0 )ropafenona0 +lecainida0

6hinidina0

Profilactic: . Amiodarona0 )ropafenona0 +lecainida0


-ronedarone <5.6hinidina

9n flutterul atrial nu se pierde complet sistola atriala

-e&i cu un risc de trombo2 intraatrial mai mic decMt n +iA0


ghidurile actuale recomand acela&i protocol de
anticoagulare profilactic0 nainte &i dup conversie.
Tahicardii ventriculare
Mecanisme generale ale aritmiilor ventriculare

Automatism ectopic

,eintrare

)ostdepolari2are precoce

)ostdepolari2are tardiv
Clasificare:
1
TV nesusinut ? durata total C /4
secunde
1
TV susinut ? durat E /4 secunde
!":
a"A* 7 14.G45minut
b"B,S largi !aspect de bloc de ramur"
c"-isocia(ie A.* . unde ) regulate cu ritm propriu0 vi2ibile
nainte5pe5dup B,SS comple%e B,S regulate0 cu un ritm
independent0 mult mai rapid
d"6omple%e de OcapturP !7 OcapturareaP ventricular a unui
impuls atrial"
e"6omple%e de fu2iune !7 fu2iunea dintre un comple% B,S fin de
origine S* &i un B,S larg originar din * morfologie
intermediar"
Tipuri de tahicardie ventricular:
O
F! monomorf (cea mai frecent)
O
F! po"imorf (to-icitate di$ita"ic)
O
F! (idirec iona" (to-icitate di$ita"ic)
O
Forsada 1rfuri"or (GF "un$ 8 con$enita" sau
do(1ndit)
Clinica
O
D!com"!nsar! car#iac$ s!v!r$%
- hFA& co"aps
- an$or
- a$raare ?C.
- sincop
O
Sto" car#iac
Tratament:

S&& ' 200 (360) ( sau pumn <n stern 8 <n caz
de F! fr pu"s (stop cardiac)

Amio#aron iv)* Procainami#$ iv)*


+-,locant! iv - -n ca.ul un!i F! re"ati
(ine to"erate hemodinamic

)acin$ transcateter

H$SI/ pentru torsada arfuri"or


Tipuri de tahicardii cu complexe 345 largi
O
TV
O
TPSV cu bloc de ramur preexistent
-
,spunde la# . 8anevre vagale

. Adeno2ina
-
Nu e%ist disocia(ie A.*
O
TPSV cu conducere aberant ventricular
-
B,S C 4011 s
-
$%ist criterii de diferen(iere cu T*0 dar nu totdeauna suficiente
pentru dg. diferen(ial
O
TPSV n sindroame de preexcitatie !f. accesor cu conducere
antidromic"
-
+recven( f. nalt
-
Nu e%ist disocia(ie A.*
O
Ritm idioventricular accelerat
-
+recven(a C 145min
O
B,S larg tip B,-#
Diagnostic diferen ial al tahicardiilor cu QRS larg (1
TV TPSV
*1 . Aspect mono5bifa2ic
. ,E,D
. Aspect trifa2ic
. ,C,D
*3 . rS ? aspect bifa2ic . T,s ? aspect trifa2ic
O
B,S larg tip B,S#
Diagnostic diferen ial al tahicardiilor cu QRS larg (!
TV TPSV
*1
. rC404/ s.
. durata rSC4043 s
. fara inci2ur panta desc. S
. rE404/ s.
. durata rSE4043 s
. inci2ur panta desc. S
*3
.T, - +r B
- r,
%lutterul ventricular

Aritmie entricu"ar ma"i$n

C": - @itm entricu"ar re$u"at


- A! 92#07minut
- Ju se distin$e "imita <ntre
depo"arizare i repo"arizare

,recent trece (<n secunde) <n fi(ri"a ie


entricu"ar

Clinica: sincop7stop cardiac

Tratament: SEE
%i&rila ia ventricular

Aritmie entricu"ar comp"et

Comp"e-e entricu"are anarhice& nere$u"ate& cu


frecen foarte mare i morfo"o$ie diferit& fr
"e$atur cu morfo"o$ia o(i nuit G@S

Se pierde func ia de pomp entricu"ar


Kn ?HA+ - Fi" #ri$ar% 8 prime"e 2/ de ore&
rspunde deseori "a resuscitare
- Fi" secundar% 8 dup 2-: zi"e
(disfunc ie seer !S)& rspunde
rar "a resuscitare
Clinica: stop cardiac
Tratament: - SEE& Adrena"in& pumn <n stern&
masaL cardiac.
6locuri atrioventriculare
tiologie (1)
a. H8A#

Bloc nodal n H8A inferior0 mecanism vagal U rspuns


bun la Atropin

Bloc infranodal n H8A anterior0 necesit pacemaker


!temporar5permanent"0 nu rspunde la Atropin
b. Hnfec(ii#

$H pe valva Ao !abces septal U indica(ie chirurgical"

,AA

-ifterie

8iocardite virale
c. *alvulopatii degenerative#

St.Ao. calcificat U cu prindere de vecintate a SH*


tiologie (2)
d. Traumatisme5postoperator#

6hirurgie pe valva Ao

6anal A.*

-S*

9n general0 blocuri infranodale0 regresie n cMteva sptmMni sau


inflama(ie definitiv !le2are Liss"
e. -egenerescen( tesut de conducere !boala Vev.Venegre"
f. Hradiere toracic cu fibro2a (esutului de conducere
g. Boli infiltrative !sarcoido20 colageno2e"
h. Hatrogene#

Bloc nodal# digital0 betablocante0 verapamil0 amiodaron

Bloc infranodal# HA0 H60 imipramine


i. 6ongenitale . n special la tineri
Clasificare (1)
1. 2A! $rad ?

A"un$ire )@ 9 0&20 s (d$. EMN)

2A! noda" (G@S <n$uste)


1. 2A! $rad ??
2.1. Ho(itz ? (perioad Ouciani-PencQe(ach)

A"un$irea pro$resi a )@ p1n "a apari ia undei )


neurmat de G@S () ("ocat)& apoi procesu" se reia

?ntera"e"e )@ i @@ 3 inconstante

2A! noda" (G@S <n$ust)


2.2. Ho(itz ??

Rnde ) ("ocate din c1nd <n c1nd& fr a"un$irea prea"a(i" a


)@

2"ocare /7:& #7/& etc.

?ntera"e"e )@ i @@ 3 constante

2A! infranoda" <n $enera" (G@S "ar$i de o(icei)


Clasificare (!
Clasificare (()
2.:. 2A! <na"t
E
C1nd sunt ("ocate mai mu"te (ti dec1t ce"e transmise+ 2A! 271& :71& /71& etc.
E
C"asificat ca 2A! $rad ?? Ho(itz ?? de $raitate superioar sau ca o form
intermediar <ntre 2A! $rad ?? i $rad ???
:. 2A! $radu" ??? 3 2A! tota"
E
Disocia ie A! tota"
E
) re$u"ate& cu ritm propriu
E
G@S re$u"ate& independente de )& cu ritm propriu mai "ent
E
Kn $enera"& G@S "ar$i
E
A! este dat de ritmu" de scpare
-
Jonc iona"+ /0-607min (G@S <n$ust)
-
!entricu"ar+ 2#-/07min (G@S "ar$i)
O
2@S - ritm din !D
O
2@D - ritm din !S
Tipuri de 6/0:
O
Du"$ a"ari i!%
- acute7cronice
O
Du"$ locali.ar!%
- Lonc iona"e(noda"e)+ G@S <n$ust
- infranoda"e
- hissiene+ G@S <n$ust
- infrahissiene+ G@S "ar$
Clinica:
O
/AV gra# 0 i gra# 00 1o,it. 2 (("ocuri (eni$ne) <n
$enera" sunt asimptomatice
O
/AV gra# 00 1o,it. 2 i /AV gra# 000 (ma"i$ne) pot
produce+
- Sincop Adams StoQes
- SFA (cu diferen ia" mare)
- Decompensare hemodinamic+
- an$or
- ?C
- ertiL etc.
Tratament:
O
/AV gra# 0 i gra# 00 1o,it. 2 <n $enera" nu necesit tratament (("ocuri
(eni$ne)
O
/AV gra# 00 1o,it. 2 i /AV gra# 000 (ma"i$ne) necesit tratament+
6/0 acute:
- Atropin i.& Jorepinefrin i.& Dopamin i
- )acemaQer temporar pt. 2A! prost to"erate
6/0 cronice:
- )acemaQer definiti.
O
/AV #in 01A in!rior 8 pro$nostic (un& rspund "a Atropin& des reersi(i"e
O
/AV #in 01A ant!rior 8 pro$nostic seer& nu rspund "a Atropin& necesit
pacemaQer definiti deseori& morta"itate mare.

6oala de nod sinusal
3 Disfunc ie <n formarea7transmiterea impu"su"ui
e"ectric de "a JSA "a atrii
&odalit% i de $anifestare:
- 2radicardie sinusa"
- Iprire sinusa"
- 2"oc sinoatria"
- ,iA cu A! "ent
- Sindrom (radi-tahi (a"ternan de
(radicardie7tahicardie)
- 2A! dierse $rade 8 c1nd e-ist i afectare
de JA! (3 (oa" (inoda")
tiologie:
- ischemie (c. m. frecent)
- miocardit& endocardit
- de$eneratie (1rstnici)
- (o"i de$eneratie7(o"i meta(o"ice
- chiru$ie cardiac
- idiopatice
Clinic:
. ertiL& sincope
- pa"pita ii
- an$or
- ?.C.
- incapacitatea de a cre te A!9
1007min.
- cre tere . :0B a A! "a efort
Diagnostic:
- Fest "a Atropin+ (1-2 m$ i) A!
nu cre te 9 1007min
- So"ter ECN72/ de ore
- Studii e"ectrofizio"o$ice+
hisio$ram& msurare timp de
recuperare sino-atria"& timp de
conducere sinoatria" etc.
Tratament:
. medicamentos 8 a$o"itice - pentru cei
paucisimptomatici i cu rspuns "a
Atropin
- interen iona" 8 pacemaQer permanent+
- cei cu sindrom (radi-tahi
- cazuri necontro"ate terapeutic
- oprire sinusa" 9 : sec (So"ter ECN)
5indroame de preexcita ie
Clasificare (1)
1. S. PIO,-)A@M?JSIJ-PS?FE (P)P)

Cu fascicu" Ment ce rea"izeaz unt A-!

EMN+

)@ . 0&12 s

Rnd T

G@S "ar$

Hodificare SF-F

. PREAA C 44 ms risc mare de tahiaritmii


maligne
Clasificare 7'7 (1)
O
Dup tip
Fip A
Aspect de 2@D maLor
T (;) <n !1 U !#-6
Fip 2
Aspect de 2@S
T (-) <n !1
T (;) <n !#-6
Fip C
T (-) <n !1 U !#-6
Clasificare 7'7 (2)
O
Dup "oca"izare
G@S ; unda T <n !1
(-) (fascicu" acc. <n !D)
(;) (fascicu" acc. <n !S)
a- G@S U st$
a- G@S U inf
T (-)
<n D??& ???& a!,
T (-)7izoe"ectric <n
D?& a!O& !#& !6
)erete "i(er !D
Anterosepta" )osterosepta" )erete "atera" !S
Tratamentul 8n sindroame de
preexcita ie
O
Hedicamente care ("ocheaz conducerea pe ca"ea
accesorie+ Amiodaron& )ropafenon
O
JR Di$o-in (acce"ereaz conducerea pe ca"ea
accesorie V)
O
A("a ia fascicu"u"ui accesor dup mapin$
endocaitar
Clasificare (2)
2. S. OIPJ-NAJIJN-OE!?JE (ONO)

Cu fascicu" James ce rea"izeaz untu" atrio-hissian

EMN+

)@ . 0&12 s

,r und T

G@S <n$ust

,r modificare SF-F

)oate $enera tahicardii paro-istice S!& dar mai pu in


pericu"oase ca <n S.P)P pentru c nu de$enereaz <n
,".!. sau ,i.!. cu moarte su(it succesi

Fratament cu orice antiaritmic a"a(i" pe etaLu" S!


Clasificare (()
3) S) 1AHA01
o
Cu fascicu" Hahaim ce "ea$ JA! cu miocardu"
entricu"ar U apare pree-cita ie intraentricu"ar
o
EMN+

)@ 3 norma"

Rnd T

G@S "ar$

Hodificri SF-F

Nenereaz tahicardii entricu"are

Fratament 8 antiaritmice eficiente pe etaLu"


entricu"ar (Amiodaron& )ropafenon& Sota"o")

S-ar putea să vă placă și