Sunteți pe pagina 1din 5

POLINOAME.

Programa M2
Exerciii tipice pentru bacalaureat
1. Se consider polinoamele cu coeficeni reali 96 28
2 3 4
+ + + = bX X aX X f i 24 2
2
+ = X X g .
a) S se scrie forma algebric a polinomului ). 4 )( 24 2 (
2 2
+ = X X X h
b) S se deermine
! a b R
asfel "nc# polinoamele
f
i ) 4 )( 24 2 (
2 2
+ = X X X h s fie egale.
c) S se re$ol%e "n & ecuaia . ' 96 2 8 4 28 8 2 16 = + +
x x x x
2. (ie polinoamele 1
)
2 3
+ + + = X aX X f i
3
)
+ =X g
din inelul
*
+ , Z X
.
a) S se deermine
*
a Z
! asfel "nc# polinomul f s fie di%i$ibil cu polinomul g.
b) -enru
! 1
)
= a
s se arae c ). 1
)
)( 1
)
(
2
+ + = X X f
c) -enru
! 1
)
= a
s se re$ol%e "n inelul
*
( ! ! ) Z +
ecuaia . '
)
) ( = x f
3. Se consider polinoamele
*
! + ,! f g Z X
b a X X b a f 3
)
2
)
2
)
) 3
)
3
)
(
2
+ + + + = i . 2
)
3
)
2
)
2
)
2
b a X X g + + + =
a) S se deermine
*
! a b Z
asfel "nc# cele dou polinoame s fie egale.
b) -enru
! 2
)
= =b a
s se calcule$e "n
*
Z
suma ). 4
)
( ) 3
)
( ) 2
)
( ) 1
)
( ) '
)
( f f f f f + + + +
c) -enru
! 2
)
= =b a
s se re$ol%e "n
*
Z
ecuaia . '
)
) ( = x f
4. Se consider polinoamele
2''8 2''8
) 1 ( ) 1 ( + + = X X f i
. 1 + =X g
-olinomul f are forma algebric
! ...
' 1
2''.
2''.
2''8
2''8
a X a X a X a f + + + + = cu
' 1 2''8
! !...! . a a a R
a) S se deermine
.
'
a
b) S se calcule$e resul "mpririi polinomului f la polinomul g.
c) S se calcule$e suma coeficienilor polinomului f.
*. Se consider polinoamele
! + ,! f g R X

1' 1'
) 2 ( ) 1 ( + = X X f i . 2 3
2
+ = X X g
a) S se descompun polinomul g "n produs de facori ireducibili "n
+ , R X
.
b) S se demonsre$e c polinomul f nu ese di%i$ibil cu polinomul g.
c) S se deermine resul "mpririi polinomului f la polinomul g.
6. Se consider polinomul !
2 4
n mX X f + + = unde
! . m n R
&dcinile polinomului sun
. ! ! !
4 3 2 1
x x x x
a) S se deermine
! . m n R
iind c polinomul f admie rdcinile '
1
= x i . 1
2
= x
b) S se deermine m R asfel "nc# rdcinile polinomului s %erifice relaia . 2
2
4
2
3
2
2
2
1
= + + + x x x x
c) -enru m/1 i n/1 s se descompun polinomul f "n produs de facori ireducibili "n
+ , R X
.
.. Se consider polinoamele cu coeficieni raionali 6 *
2 3 4
+ + + = X bX aX X f i . 2
3
+ = X X g
a) S se deermine
! a b R
! asfel "nc# polinomul f s fie di%i$ibil cu polinomul g.
b) -enru 3 = a i 1 = b s se descompun polinomul f "n produs de facori ireducibili "n
+ ,. R X
c) S se re$ol%e "n mulimea numerelor reale ecuaia . ' 3 6 * 3 3 3
1 2 3
= + +
+ x x x x
8. Se consider polinomul 9 9
2 3
+ = X X X f care are rdcinile
1 2 3
! . . x x x R
a) S se deermine c#ul i resul "mpririi polinomului f la . 1
2
X
b) S se %erifice c . 18 ) ( 9
2
3
2
2
2
1
3
3
3
2
3
1
+ + = + + x x x x x x
c) S se re$ol%e "n mulimea numerelor reale ecuaia . ' ) 3 ( =
x
f
9. Se consider polinomul cu coeficieni raionali 14 *
2 3
+ + = X aX X f i suma
0
1 2 3
! !
n n n
n
S x x x n N = + +
unde 3 2 1
! ! x x x
sun rdcinile polinomului f.
a) S se deermine numrul raional a asfel "nc# polinomul f s admi rdcina . 2
1
= x
b) -enru 4 = a s se re$ol%e ecuaia
. ' ) ( = x f
c) -enru 4 = a s se demonsre$e egaliaea
. * 4 42
1 2 3
S S S + = +
1'. 1n mulimea
+ , R X
se consider polinoamele 1
2 3 4
+ + + + = X X X X f i . 1
2
= X X g
a) S se deermine c#ul i resul "mpririi polinomului f la polinomul g.
b) S se arae c dac y ese rdcin a polinomului g! aunci . 1 2
3
+ = y y
c) S se demonsre$e c dac y ese rdcin a polinomului g! aunci
) ( y f
nu ese numr raional.
11. Se consider polinoamele
* 3
*
) ) ) )
3 3 3 4 + , f X X X X = + + + i
3 2
*
) ) ) )
3 3 2 3 + ,. g X X X Z X = + + +
a) S se clacule$e ). 1
)
( ) '
)
( f f +
b) S se re$ol%e "n mulimea
*
Z
ecuaia . '
)
) ( = x f
c) S se deermine c#ul i resul "mpririi polinomului f la polinomul g.
12. Se consider polinomul m X X mX f + + + = . 11
2 3
care are coeficieni reali.
a) S se deermine m asfel "nc# polinomul f s fie di%i$ibil cu polinomul
. 1 =X g
b) -enru 9 = m s se descompun polinomul f "n produs de facori ireducibili "n
+ , X
.
c) -enru 9 = m s se calcule$e suma praelor rdcinilor polinomului f.
13. Se consider polinomul 4 6 ) 3 (
2 3 4
+ + + + = X X a aX X f care are coeficenii reali i rdcinile lu
1 2 3
! ! x x x
.
a) S se deermine a asfel "nc#
. 3
4 3 2 1
= + + + x x x x
b) S se deermine a asfel "nc# polinomul s fie di%i$ibil cu . 2 X
c) -enru 3 = a s se desocompun "n produs de facori ireducibili "n
+ , X
.
14. Se consider polinomul
3 2
( 1) 3 3! + ,. f X m X X f X = + +
a) S se deermine
m
asfel "nc# suma rdcinilor polinomului f s fie egal cu 1.
b) S se deermine
m
asfel "nc# polinomul f s admi rdcina . 3
1
= x
c) -enru m/' s se descompun polinomul f "n facori ireducibili "n
+ ,. x
1*. (ie polinomul 4
2 3
+ = aX aX X f
a
care are coeficienii numere reale.
a) S se deermine a asfel "nc#
! 2
3 2 1
= + + x x x
unde 3 2 1
! ! x x x
sun rdcinile reale ale
polinomului a
f
.
b) S se deermine a asfel "nc# polinomul a
f
s fie di%i$ibil cu polinomul . 2
2
X
c) S deermine a penru care polinomul a
f
are o rdcin raional po$ii%.
16. Se consider polinomul ! 1
3 4
+ = X aX X f unde a Z .
a) S se deermine a iind c x/1 ese rdcin a polinomului f.
b) -enru a/1 s se deermine rdcinile reale ale polinomului f.
c) S se demonsre$e c
( ) '! 2 . f x x Q Z
1.. Se consider mulimea } {
2
2
! ! 3 Z c b a cX bX a H + + = i polinoamele ,! + !
2
X Z g f 1
)
2
+ =X f i
. 1
)
+ =X g
a) S se %erifice c .
2
f g =
b) S se deermine c#ul i resul "mpririi polinomului f 4 g la polinomul f.
c) S se deermine numrul elemenelor mulimii H.
18. Se consider inelul polinoamelor
3
+ ,. Z X
a) -enru )! 1
)
( ) 2
)
( ,! +
2
3
+ + = X X g X Z g s se calcule$e ). '
)
( g
b) 5ac ! 2
)
,! +
3
3
X X f X Z f + = s se arae c
. ! '
)
) (
3
Z x x f =
c) S se deermine oae polinoamele
,! +
3
X Z h
care au gradul egal cu 3 i penru care
). 2
)
( ) 1
)
( ) '
)
( h h h = =
19. Se consider polinomul ! 4 4 ) . ( 4 4
2 2 3 4
+ + + + + = mX X m mX X f unde . R m
a) S se deermine R m iind c x /1 ese rdcin a polinomului f.
b) S se deermine R m iind c suma rdcinilor polinomului f ese egal cu '.
c) -enru * = m s se re$ol%e ecuaia
. ' ) ( = x f
2
2'. Se consider polinomul ! ) 1 2 (
2 2 2
a X X f + = unde . R a
a) 6iind c a /' s se deermine soluiile ecuaiei
. ' ) ( = x f
b) S se %erifice c ) 1 2 )( 1 2 (
2 2
a X X a X X f + + + = .
c) S se deermine R a penru care polinomul f are oae rdcinile reale.
21. Se consider polinomul ,. + 3* 12
2 4
X R X X f + =
a) S se arae c . 1 ) 6 (
2 2
= X f
b) S se demonsre$e c polinomul f nu are rdcini "nregi.
c) S se descompun polinomul f "n produs de facori ireducibili "n
,. +X R
22. Se consider polinomul !
2 3 4
c bX aX X X f + + + = unde
. ! ! R c b a
a) -enru 1 = =c a i 1 = b s se deermine c#ul i resul "mpririi polinomului f la . 1
2
+ X
b) S se deermine numerele a! b! c iind c resul "mpririi polinomului f la
1
2
+ X
ese 7! iar resul
"mpririi polinomului f la 7 8 1 ese 8 1.
c) S se demonsre$e c dac
! !
2
1

+ a
aunci f nu are oae rdcinile reale.
23. Se consider polinomul ,! + 2
2 3 4
X R c bX aX X X f + + + + = cu rdcinile
. ! ! !
4 3 2 1
x x x x
a) S se calcule$e suma
.
4 3 2 1
x x x x + + +
b) S se deermine rdcinile polinomului f iind c a / 8 1! b / 8 2 i c/'.
c) 6iind c rdcinile polinomului f sun "n progresie arimeic! s se demonsre$e c 1 =a b .
24. Se consider polinomul b aX X X f + + =
2 3
2 cu rdcinile
! ! !
3 2 1
x x x
unde
. ! R b a
a) -enru a /1 i b/' s se deermine
. ! !
3 2 1
x x x
b) 6iind c ! 2
2
3
2
2
2
1
= + + x x x s se arae c a/1.
c) 6iind c )! )( )( (
2
3
2
2
2
1
x X x X x X f = s se deermine numerele reale a i b.
2*. 1n mulimea
, +X R
se consider polinomul 1
2 3
+ + = pX X f cu rdcinile 3 2 1
! ! x x x
i
. R p
a) S se calcule$e
). ( p f
b) S se deermine
R p
penru care polinomul f ese di%i$ibil cu 7 8 1.
c) S se calcule$e "n funcie de
R p
suma .
4
3
4
2
4
1
x x x + +
26. Se consider mulimea { }. 3 , +
2
3
b ax x f X Z f M + + = =
a) S se calcule$e ) 1
)
( f penru care . 1
)
= =b a
b) S se deermine 3
! Z b a
penru care . 1
)
) 1
)
( ) '
)
( = =f f
c) S se deermine numrul elemenelor mulimii M.
2.. 1n inelul
, + X R
se consider polinomul ! *
3
= X X f cu rdcinile 3 2 1
! ! x x x
.
a) S se calcule$e
.
2
1

f
b) S se deermine numrul real a penru care resul "mpririi polinomului f la a X s fie . *
c) S se arae c %aloarea deerminanului
2 1 3
1 3 2
3 2 1
x x x
x x x
x x x
ese numr "nreg.
28. Se consider polinomul R m mX X X f + + + = ! 1
2 3
i
3 2 1
! ! x x x
rdcinile sale. Se definee
!
3 2 1
n n n
n
x x x S + + = penru
0
N n .
a) S se deermine numrul real m asfel "nc# 2
1
= x .
3
b) S se arae c
. ' 3
1 2 3
= + + + mS S S
c) S se arae c penru orice numr par Z m polinomul f nu are rdcini raionale.
29. Se consider polinoamele
,! + ! X R g f
1
2 3 4
+ + + + = X X X X f i . 1
2 3
+ + + = X X X g
a) S se demonsre$e c
. 1 + = g X f
b) S se deermine rdcinile reale ale polinomului g.
c) S se calcule$e
)! (a f
iind c a ese o rdcin a polinomului g.
3'. Se consider polinomul
,! + X R f
!
2 3
r qX pX X f + = cu rdcinile
3 2 1
! ! x x x
R .
a) S se calcule$e
). 1 ( ) ' ( f f
b) S se calcule$e e9presia
) 1 )( 1 )( 1 (
3 2 1
x x x
"n funcie de p! q! r.
c) S se arae c polinomul 1
2 3
+ + = X X X g nu are oae rdcinile reale.
31. Se consider polinoamele
,! + !
*
X Z g f
2
)
3
)
4
)
3
)
2 3
+ + + = X X X f i X X g 2
)
2
+ = .
a) S se calcule$e ). '
)
( ) 1
)
( g f
b) S se %erifice c 2
)
2
)
) 3
)
3
)
( + + + = X g X f .
c) S se deermine numrul rdcinilor din *
Z
ale polinomului f.
32. Se consider polinoamele ! 1 3 3
2 3
+ + + = X X X f cu rdcinile
R x x x
3 2 1
! !
i ! 1 2
2
+ = X X g cu
rdcinile . !
2 1
R y y
a) S se calcule$e diferena S 8 S unde 3 2 1
x x x S + + =
S: i . ;
2 1
y y S + =
b) S se deermine c#ul i resul "mpririi polinomului f la g.
c) S se calcule$e produsul ). ( ) (
2 1
y f y f
33. Se consider polinomul ! 1 2
2 4
+ = X X f cu rdcinile
. ! ! !
4 3 2 1
R x x x x
a) S se arae c polinomul f ese di%i$ibil cu . 1
2
=X g
b) S se calcule$e produsul P S unde 4 3 2 1
x x x x S + + + =
i
.
4 3 2 1
x x x x P =
c) S se calule$e suma .
4
4
4
3
4
2
4
1
x x x x T + + + =
34. 1n mulimea polinoamelor
, + X R
se consider polinoamele 6
2 3
+ + + = nX mX X f i
. 2 ) (
2
= X X X g
a) S se re$ol%e ecuaia . ' 2
2
= x x
b) S se deermine
R n m !
asfel "nc# polinomul f s se di%id cu polinomul g.
c) -enru m/84 i n/1 s se calcule$e produsul
). 2''8 ( ) 2''. ( ... ) 1 ( ) ' ( f f f f P =
3*. Se consider polinomul
,! + X R f

2''8 2''8
) 1 ( ) 1 ( ) ( + = X X X f care are forma algebric
. ... ) (
' 1
2''.
2''.
2''8
2''8
a X a X a X a X f + + + + =
a) S se deermine
.
'
a
b) S se arae c
) 1 ( ) 1 ( +f f
ese numr "nreg par.
c) S se deermine rdcinile reale ale polinomului f.
36. Se consider polinoamele
,! + ! X R g f
a X X f + = 3
3
i ! 2 3 ) (
2
+ = X X X g unde . R a
a) -enru a/2 s se re$ol%e ecuaia
). ( ) ( x g x f =
b) S se deermine rdcinile lui f! iind c are o rdcin dubl po$ii%.
c) -enru a/2 s se re$ol%e ecuaia
.
2
* 3
) (


=g e
x f
3.. Se consider polinomul !
3 4
c bX aX X f + + + = cu
. ! ! R c b a
a) -enru c/*'1! s se demonsre$e c
. 1''4 ) 1 ( ) 1 ( = + f f
b) -enru a /8 2 ! b/2 i c /8 1 s se deermine rdcinile reale ale polinomului f.
c) S se demonsre$e c nu e9is %alori reale ale coeficienilor a! b! c asfel ca f s se di%id cu
polinomul .
3
X X g =
38. Se consider polinomul !
2 3
c bX aX X f + + + = cu
R c b a ! !
a%#nd rdcinile
. ! !
3 2 1
R x x x
a) S se deermine numrul real c iind c
. 1 2 ) 1 ( ) 1 ( + = + a f f
b) 6iind c a /8 3! b/1! c/1! s se deermine rdcinile reale ale polinomului f.
4
c) S se e9prime "n funcie de numerele reale a! b! c deerminanul
.
2 1 3
1 3 2
3 2 1
x x x
x x x
x x x
D =
39. Se consider polinomul !
3 4
c bX aX X f + + + = cu
. ! ! R c b a
a) S se deermine numrul real c iind c
. 2''8 ) 1 ( ) 1 ( = + f f
b) S se deermine numerele reale a! b! c iind c
2 ) 1 ( ) ' ( = = f f
i c una dinre rdcinile
polinomului ese x/2.
c) -enru a /8 2! b/1 i c/ 8 2 s se deermine rdcinile reale ale polinomului f.
4'. Se consider polinomul ! ) 1 (
1''4 2
X X f + + = cu forma algebric . ...
2''8
2''8
2
2 1 '
X a X a X a a f + + + + =
a) S se calcule$e
). 1 ( f
b) S se arae c
2''8 2 1 '
... a a a a + + + +
ese un numr "nreg impar.
c) S se deermine resul "mpririi polinomului f la polinomul . 1
2
X
41. Se consider polinomul
,! +
6
X Z f
. 4
)
) 1
)
2
)
(
3
+ + + + = a X a X f
a) S se demonsre$e c . !
6
3
Z b b b =
b) S se deermine
!
6
Z a
iind c . '
)
) 2
)
( = f
c) -enru 2
)
= a s se descompun polinomul f "n produs de facori ireducibili "n
,. +
6
X Z
42. Se consider polinomul
2''8 2''8
) 1 ( ) 1 ( + + = X X f a%#nd forma algebric
! ...
' 1
2''8
2''8
a X a X a f + + + = undde
2''8 1 '
!...! ! a a a
sun numere reale.
a) S se calcule$e
). 1 ( ) 1 ( f f +
b) S se deermine suma coeficienilor polinomului f.
c) S se deermine resul "mpririi lui f la . 1
2
X
43. Se consider polinomul , + ) 1 (
669 3
X Z X X f + + = cu forma algebric . ...
' 1
2''.
2''.
a X a X a f + + + =
a) S se calcule$e
). 1 ( ) 1 ( f f +
b) S se arae c suma 2''. 1 '
... a a a + + +
ese un numr di%i$ibil cu 3.
c) S se deermine resul "mpririi lui f la . 1
2
X
44. a) S se deermine gradul
,! +
6
X Z f
! 4
)
2
)
) *
)
(
2 3
+ + + = aX X a a f "n funcie de %alorile lui
.
6
Z a
b) S se deermine resul "mpririi polinomului
,! +
3
X Z f
1
)
2
)
2
)
2 3
+ + + = X X X f prin polinomul
,! +
3
X z g

. 1
)
+ =X g
c) S se deermine
! !
3
Z b a
iind c polinomul
,! +
3
X Z f
b aX X f + + =
2
are rdcinile 1
)
i . 2
)
BIBLIOGRAFIE
<arianele penru =7>?=@AB 5= C>D>B>A&=>E 8 2''8! publicae de ?F@FSE=&AB =5AD>GF=F! D=&D=EH&FF
6F EF@=&=EABAF.
*