Sunteți pe pagina 1din 7

Isaac Asimov

TOATE NECAZURILE LUMII


(volumul de povestiri NTREBAREA FINAL NINE TOMORROW! "#$#%
&ri'cipala i'dustrie terestr( se )'v*rtea )' +urul lui Multivac! calculatorul ,i,a'tic care crescuse )' ultimii ci'ci-eci
de a'i p*'( ce rami.ica/iile sale umpluser( Was0i',to'1ul 2i12i )'ti'sese te'tacule )' toate a2e-(rile &(m*'tului3
O armat( de .u'c/io'ari i'troduceau perma'e't date )' calculator! iar alt( armat( corela 2i i'terpreta r(spu'surile
primite3 O divi-ie de i',i'eri patrula pri' i'teriorul s(u! iar e4ploat(rile mi'iere 2i .a5ricile mu'ceau -i 2i 'oapte pe'tru
ca depo-itele de piese de sc0im5 s( .ie mereu complete! mereu e4acte! mereu satis.(c(toare di' toate pu'ctele de vedere3
Multivac diri+a eco'omia &(m*'tului 2i a+uta 2tii'/a &(m*'tului3 6ar! cel mai importa't di'tre toate! el co'stituia
a,e'/ia ce'tral( de colectare a datelor cu'oscute despre to/i locuitorii &(m*'tului3
7il'ic! u'a di'tre sarci'ile sale era s( e4trapole-e pe'tru -iua urm(toare cele patru miliarde de seturi de i'.orma/ii
despre oame'i! pe care le co'/i'ea )' i'terior3 Fiecare 6epartame't 8orectiv terestru primea datele corespu'-(toare
+urisdic/iei sale! iar si'te-a ,e'eral( era pre-e'tat( u'i.icat 8omitetului 8e'tral 8orectiv di' Was0i',to'3
Ber'ard 9ullima' se ,(sea )' a patra s(pt(m*'( a ma'datului s(u de u' a' ca &re2edi'te al 8omitetului 8e'tral
8orectiv 2i se o5i2'uise )'dea+u's pe'tru a accepta raportul mati'al .(r( s( .ie )'.rico2at de el3 8a de o5icei! era u' tea'c
de .oi ,ros de aproape ci'cispre-ece ce'timetri3 6e acum! 9ullima' 2tia c( 'u se a2tepta di' partea lui s(1l citeasc(3 (Nici
u' om '1o putea .ace3% 8u toate acestea! )l i'teresa s(1l r(s.oiasc(3
E4ista o5i2'uita list( de i'.rac/iu'i previ-i5ile: .raude de tot .elul! .urturi! revolte! i'ce'dieri 3
9ullima' c(ut( u' a'umit titlu 2i sim/i u' 2oc ,(si'du1l! apoi u' al doilea 2oc v(-*'d su5 el dou( i'tr(ri3 Nu u'a! ci
dou(3 Dou omucideri3 6e c*'d era &re2edi'te! 'u v(-use 'iciodat( dou( i'.rac/iu'i de ,radul )'t*i )' aceea2i -i3
Ap(s( tasta i'ter.o'ului 2i a2tept( ca pe ecra' s( apar( c0ipul coordo'atorului s(u3
; Ali! vor5i 9ullima'3 A-i apar dou( de ,radul )'t*i3 u't ceva pro5leme deose5ite<
; Nu! dom'ule3 (80ipul oac0e2 cu oc0i 'e,ri! p(tru'-(tori! p(rea a,itat3% Am5ele ca-uri au o pro5a5ilitate .oarte
redus(3
; =tiu asta! am v(-ut c( 'ici u'a 'u dep(2e2te pro5a5ilitatea de ci'cispre-ece la sut(3 Totu2i! Multivac are de
me'/i'ut o reputa/ie3 &ractic! a eradicat i'.rac/iu'ile! iar oame'ii +udec( asta dup( 'um(rul omuciderilor care su't!
evide't! cele mai spectaculoase3
; 6a! dom'ule! )'cuvii'/( Ali Ot0ma'! 2tiu asta3
; per c( 2tii 2i .aptul c( 'u doresc 'ici m(car u' aseme'ea ca- )' timpul ma'datului meu3 6ac( accept e4plica/ii 2i
scu-e pe'tru orice alt( i'.rac/iu'e! te .ac direct r(spu'-(tor pe'tru o crim( de ,radul )'t*i3 Ai )'/eles<
; 6a! dom'ule3 A'ali-ele complete ale celor dou( pote'/iale crime se a.l( de+a la 5irourile districtuale implicate3
&ote'/ialii crimi'ali 2i pote'/ialele victime se ,(sesc su5 suprave,0ere3 Am reveri.icat pro5a5ilit(/ile 2i su't de+a )'
sc(dere3
; &er.ect! spuse 9ullima' 2i )'trerupse co'vor5irea3
Reve'i la r(s.oirea tea'cului! )'cerc*'d se'-a/ia 'epl(cut( c( poate e4a,erase333 Tre5uia! totu2i! s( .ie .erm cu
.u'c/io'arii perma'e'/i 2i s( se asi,ure c( ei 'u12i )'c0ipuiau c( ar diri+a totul! i'clusiv pe &re2edi'te3 Mai cu seam(!
Ot0ma'! care lucra cu Multivac de a'i 5u'i 2i care avea u' aer irita't de proprietar3
&e'tru 9ullima'! pro5lema crimi'alit(/ii co'stituia 2a'sa politic( a vie/ii3 &*'( acum! 'ici u' &re2edi'te 'u12i
termi'ase ma'datul .(r( ca pe &(m*'t! u'deva! c*'dva! s( 'u se petreac( o crim(3 &re2edi'tele a'terior )'re,istrase u'
record 'e,ativ de opt omucideri! cu trei mai multe dec*t predecesorul s(u3
Acum! 9ullima' i'te'/io'a s( 'u ai5( nici una. 6ecisese c( el avea s( .ie primul &re2edi'te al c(rui ma'dat 'u va
cu'oa2te 'ici o crim(3 6up( aceea! /i'*'d seama 2i de pu5licitatea .avora5il( care va re-ulta333
6e1a5ia mai .ru'-(ri restul raportului3 Estimase la aproape dou( mii 'um(rul posi5ilelor 'eveste 5(tute de so/ii lor3
F(r( )'doial(! 'u toate molest(rile puteau .i oprite la timp3 &oate c( trei-eci la sut( vor avea loc3 Totu2i! 'um(rul
posi5ilit(/ilor sc(dea! iar ca-urile reale se reduceau c0iar 2i mai rapid3
Multivac ad(u,ase molestarea 'evestelor pe lista i'.rac/iu'ilor previ-i5ile cu 'umai ci'ci a'i )' urm( 2i
p(m*'tea'ul mi+lociu 'u se )'v(/ase deocamdat( cu ideea c(! dac( i'te'/io'a s(12i scarme'e co'soarta! lucrul acesta avea
s( .ie cu'oscut di' timp3 &e m(sur( ce adev(rul respectiv se i'staura )' societate! .emeile aveau s( capete mai pu/i'e
v*'(t(i! iar )' cele di' urm( 'ici u'a3
9ullima' o5serv( c( pe list( ap(reau 2i ca-uri de so/i 5(tu/i3
Ali Ot0ma' privi ,*'ditor ecra'ul de pe care a5ia disp(ruse c0ipul ple2uv 2i .(lcos al lui 9ullima'3 6up( aceea! se
)'toarse spre asiste'tul s(u! Ra.e Leem>! 2i rosti:
; 8e .acem<
; Nu m(1'tre5a pe mi'e3 El )2i .ace ,ri+i 'umai di' cau-a a dou( omucideri am(r*te3
; Este al 'ai5ii de risca't s(1'cerc(m s( re-olv(m c0estia asta pe co't propriu3 &e de alt( parte! dac(1i spu'em! o s(
.ac( o cri-( clasa1't*i3 &oliticie'ii (2tia se ,*'desc 'umai la pielea lor! a2a c(1i si,ur c( 'i s1ar 5(,a )' cale 2i ar )'r(ut(/i
totul3
Leem> )'cuvii'/( di' cap 2i12i pri'se )'tre di'/i 5u-a i'.erioar(3
; 'tre5area este: 6ac( d(m ,re2< =tii 5i'e c1ar .i totu'a cu s.*r2itul lumii3
; 6ac( d(m ,re2! cui o s(1i mai pese ce1o s( se1't*mple cu 'oi< ?om .ace parte di' catastro.a ,e'eral(3 ;
8o'ti'u( dup( aceea pe u' to' mai vioi: 8e 'ai5a! pro5a5ilitatea este de 'umai "@!A la sut(B ' oricare alt ca-! cu e4cep/ia
poate a omuciderilor! am l(sa pro5a5ilitatea s( mai creasc( 'i/el! )'ai'te de a ac/io'a3 e poate )'re,istra o corec/ie
spo'ta'(3
; Eu 'u m1a2 5i-ui pe ea! come't( sec Leem>3
; Nici 'u i'te'/io'e- s1o .ac3 6oar ami'team c(1i posi5il3 Oricum! la pro5a5ilitatea asta! eu propu' ca deocamdat(
s( 'e limit(m la simpla o5servare3 Nime'i '1ar putea pl('ui de u'ul si',ur o aseme'ea i'.rac/iu'e ; tre5uie s( e4iste
complici3
; Multivac '1a pome'it de 'ici u'ul3
; =tiu3 Totu2i333 ; Nu12i )'c0eie .ra-a3
R(maser( e4ami'*'d detaliile si',urei i'.rac/iu'i 'ei'cluse pe lista primit( de 9ullima'C si',ura mai teri5il( dec*t
omuciderea! si',ura 'e)'cercat( 'iciodat( )' istoria lui Multivac! 2i se )'tre5ar( ce s( .ac(3
DDD
Be' Ma''ers se co'sidera cel mai .ericit 5(iat de 2aispre-ece a'i di' Baltimore3 &oate c( a.irma/ia 'u era sut( la
sut( adev(rat(! totu2i Be' se 'um(ra pri'tre cei mai .erici/i 2i mai surescita/i3
M(car pe'tru .aptul c( .usese u'ul di'tre pu/i'ii admi2i )' lo+a stadio'ului )' timpul ceremo'iei +ur(m*'tului
adolesce'/ilor de optspre-ece a'i3 Fratele s(u mai mare avea s( depu'( +ur(m*'tul! a2a c( p(ri'/ii solicitaser( i'vita/ii 2i1i
permiseser( 2i lui Be' s1o .ac(3 's( c*'d Multivac alesese di'tre solicita'/i! doar Be' c(p(tase i'vita/ia3
B(iatul avea s( depu'( 2i el +ur(m*'tul peste doi a'i! dar acum era .ericit s(1l poat( vedea pe Mic0ael .(c*'d acest
lucru3
&(ri'/ii )l )m5r(caser( (sau m(car )l suprave,0easer( c*'d se )m5r(case% cu toat( ,ri+a! ca repre-e'ta't al .amiliei!
2i1l trimiseser( cu o mul/ime de mesa+e pe'tru Mic0ael! care plecase de acas( de c*teva -ile! )' vederea testelor .i-ice 2i
'eurolo,ice prelimi'are3
tadio'ul se ,(sea la mar,i'ea ora2ului 2i Be'! de5ord*'d de importa'/(! .u co'dus la locul s(u3 ' tri5u'( se a.lau
sute de ti'eri de optspre-ece a'i (5(ie/ii )' dreapta! .etele )' st*',a%! prove'i/i di' districtul doi al lui Baltimore3 '
decursul a'ului! reu'iu'i similare se des.(2urau )' toat( lumea! dar aceasta era )' BaltimoreC aceasta era cea importa't(3
E'deva! acolo! se ,(sea Mic0ael! .ratele lui Be'3
B(iatul sca'( cre2tetele capetelor! sper*'d c(12i va putea ide'ti.ica .ratele3 Nu reu2i! 5i'e)'/eles! iar apoi pe
podiumul di' .a/a tri5u'ei ap(ru u' 5(r5at 2i Be' se opri di' c(utat! ca s( asculte3
; Bu'( -iua! participa'/i 2i i'vita/i3 u't Ra'dolp0 T3 Foc0! respo'sa5ilul di' acest a' al ceremo'iilor di'
Baltimore3 &articipa'/ii m( cu'osc de+a! deoarece m1au )'t*l'it de c*teva ori )' decursul testelor .i-ice 2i 'eurolo,iceB
Ma+oritatea eve'ime'telor s1au derulat de acum! dar a r(mas partea cea mai importa't(3 &articipa'/ii care vor depu'e
+ur(m*'tul )2i vor )'re,istra perso'alitatea )' ar0ivele lui Multivac3 A'ual! ceremo'ia tre5uie e4plicat( ti'erilor care
p(2esc pra,ul maturit(/ii3
e )'toarse spre ti'erii ce a2teptau 2i 'u mai privi pu5licul3
; &*'( acum! '1a/i .ost adul/i3 &e'tru Multivac! 'u a/i e4istat ca i'divi-i! dec*t dac( a/i .ost speci.ica/i ca atare de
c(tre p(ri'/ii vo2tri ori de ,uver'3 &*'( acum! la .iecare actuali-are a'ual( a i'.orma/iilor! p(ri'/ii completau datele
'ecesare despre voi3 Acum a sosit mome'tul s( prelua/i voi )'2iv( aceast( sarci'(3 Este o mare o'oare 2i o mare
respo'sa5ilitate3 &(ri'/ii vo2tri 'e1au spus ce educa/ie a/i primit )' 2coal(! ce 5oli a/i avut! ce pasiu'i ma'i.esta/i 2i multe
alte detalii3 Acum! )'s(! 'e ve/i spu'e mult mai multe ; ,*'durile voastre cele mai i'time 2i .aptele cele mai t(i'uite3
Lucrul acesta este mai ,reu de .(cut prima dat(! 5a c0iar oarecum +e'a't! dar trebuie .(cut3 6up( aceea! Multivac va
de/i'e )' .i2ierele sale a'ali-a voastr( complet(3 ?( va )'/ele,e ac/iu'ile 2i reac/iile3 ?a putea c0iar s( v( ,0iceasc( cu
destul( e4actitate viitoarele ac/iu'i 2i reac/ii3 ' .elul acesta! el v( va prote+a3 6ac( v( a.la/i )' pericol de a su.eri u'
accide't! Multivac va 2ti3 6ac( ci'eva i'te'/io'ea-( s( v( .ac( u' r(u! Multivac va 2ti3 6ac( voi i'te'/io'a/i s( .ace/i u'
r(u! va 2ti 2i ve/i .i opri/i la timp! ast.el )'c*t 'u va .i 'ecesar s( .i/i pedepsi/i3
Foc0 )2i drese vocea! privi'du1i cu ate'/ie pe ti'eri3
; =tii'du1v( pe to/i! urm( el! Multivac va putea s( a+ute &(m*'tul s(12i re,le-e eco'omia 2i le,ile pe'tru
5u'(starea ,e'eral(3 6ac( ave/i o pro5lem( perso'al(! pute/i ve'i la Multivac 2i! cu'osc*'du1i pe to/i i'divi-ii! el va
putea s( v( a+ute3 ' co'ti'uare! ve/i primi o serie de .ormulare pe care tre5uie s( le completa/i3 9*'di/i1v( ate't 2i r(spu'1
de/i c*t mai e4act la toate )'tre5(rile3 Nu ascu'de/i ceva! di' ru2i'e sau di' prude'/(3 Nime'i 'u va 2ti ce a'ume a/i
r(spu's! cu e4cep/ia lui Multivac3 R(spu'surile voastre 'u vor .i cu'oscute! dec*t dac( va ap(rea 'ecesitatea protec/iei
voastre! iar atu'ci vor .i implica/i 'umai .u'c/io'ari ,uver'ame'tali autori-a/i3 &oate c( v( ve/i ,*'di s( e4a,era/i ici1colo
)' r(spu'suri3 N1o .ace/iB Mi'ciu'ile vor .i descoperite3 Toate r(spu'surile voastre puse laolalt( .ormea-( u' tipar! u'
2a5lo'3 6ac( u'ele r(spu'suri su't .alse! ele 'u se vor potrivi )' 2a5lo' 2i Multivac le va sesi-a3 6ac( toate r(spu'surile
voastre su't .alse! 2a5lo'ul va .i distorsio'at 2i Multivac )l va recu'oa2te3 6e aceea! tre5uie s( spu'e/i adev(rul3
6up( completarea .ormularelor! urmar( discursuri 2i u' spectacol3 pre sear(! ridic*'du1se )' v*r.ul picioarelor! Be'
reu2i .i'alme'te s(1l -(reasc( pe Mic0ael! care purta )'c( ro5a o5li,atorie la Gparada adul/ilorG3 8*'d se )'t*l'ir(! se
)m5r(/i2ar( .erici/i3
8i'ar( )' ora2! apoi luar( e4presul spre cas(! surescita/i 2i ,(l(,io2i! impresio'a/i de m(re/ia -ilei ce se apropia de
s.*r2it3
6e aceea! '1au .ost pre,(ti/i pe'tru ceea ce1i a2tepta acas(3 Am*'doi au .ost parali-a/i de 2ocul de a .i opri/i )' .a/a
por/ii de u' 5(r5at )' u'i.orm(! cu c0ip i'e4presivC li se co'trolar( actele! )'ai'te de a .i l(sa/i s( i'tre! 2i12i ,(sir( p(ri'/ii
st*'d t(cu/i )' salo'! cu priviri )'durerate3
&(r*'d mult )m5(tr*'it .a/( de cum ar(tase dimi'ea/a! Hosep0 Ma''ers ridic( oc0ii )'cerc('a/i 2i deruta/i spre u'ul
di'tre .iii s(i (cel cu 'oua sa ro5( de adult pe 5ra/% 2i spuse:
; e pare c( su't arestat la domiciliu3
DDD
9ullima' 'u putea s( citeasc( )'tre,ul raport 2i 'ici '1o .(cu3 &arcurse doar si'te-a! iar aceea era cu adev(rat
mul/umitoare3
O )'trea,( ,e'era/ie se o5i2'uise cu .aptul c( Multivac putea s( prevad( comiterea i'.rac/iu'ilor ma+ore3 Oame'ii
)'v(/aser( c( a,e'/ii 8orec/iei aveau s( a+u',( la locul i'.rac/iu'ii )'ai'te de comiterea acesteia3 Ei a.laser( c( s(v*r2irea
i'.rac/iu'ii ducea i'evita5il la sa'c/io'are3 Treptat! se co'vi'seser( c( 'u e4ista 'ici o modalitate pri' care ci'eva )l putea
p(c(li pe Multivac3
Evide't! re-ultatul .usese c( p*'( 2i i'te'/iile i'.rac/io'ale se reduseser(3 Iar o dat( cu reducerea lor! capacitatea lui
Multivac crescuse 2i i'.rac/iu'ile mi'ore putuser( .i ad(u,ate pe lista previ-iu'ilor -il'ice 1acum 2i .recve'/a acelora se
reducea3
6e aceea! 9ullima' ordo'ase o a'ali-( (5i'e)'/eles! e.ectuat( de Multivac% a capacit(/ii lui Multivac de a12i )'drepta
ate'/ia c(tre pre-icerea pro5a5ilit(/ilor de apari/ie a u'or 5oli3 ' scurt timp! medicii ar .i putut s( .ie alerta/i )' privi'/a
u'or pacie'/i care puteau s( devi'( dia5etici )' decursul a'ului urm(tor ori s( su.ere o cri-( de tu5erculo-( sau s(
de-volte o tumoare ca'ceroas(3
E' dram de preve'ire333
Iar raportul .usese .avora5ilB
6up( aceea! sosise lista posi5ilelor i'.rac/iu'i ale -ilei 2i pe ea 'u ap(rea 'ici o omucidere3
&li' de )'c*'tare! 9ullima' )l su'( pe Ot0ma'3
; 8um se compar( 'um(rul i'.rac/iu'ilor de pe listele di' ultima s(pt(m*'( cu cel di' prima mea s(pt(m*'( de
pre2edi'/ie<
Media -il'ic( se redusese cu opt la sut( 2i 9ullima' avea motive de )'c*'tare3 Evide't! 'u .usese meritul lui! dar
electoratul 'u avea de u'de s( 2tie asta3 2i 5i'ecuv*'t( 'orocul de a .i ap(rut la mome'tul crucial! la apo,eul lui
Multivac! c*'d 2i 5olile puteau .i trecute su5 atotcupri'-(toarea 2i protectoarea sa cu'oa2tere3
6i' acest co'sidere't! 9ullima' avea s( prospere3
DDD
; Ei 5i'e! ridic( Ot0ma' di' umeri! este .ericit3
; 8*'d spar,em 5u5a< )'tre5( Leem>3 uprave,0erea lui Ma''ers a crescut pro5a5ilitatea! iar arestul la domiciliu
i1a mai ad(u,at c*teva proce'te3
; 8re-i c( 'u 2tiam< 8eea ce 'u 2tiu este cau-a! se )'cru't( 2e.ul s(u3
; &oate c(1i vor5a despre complici! dup( cum ai spus c0iar tu3 Ii'*'d seama de .aptul c( Ma''ers are pro5leme!
ceilal/i tre5uie s( ac/io'e-e imediat! alt.el pla'ul e2uea-(3
; Eu ,*'deam e4act i'vers3 6ac( l1am pri's pe u'ul! ceilal/i se vor )mpr(2tia 2i vor disp(rea! c(ut*'d s( se pu'( la
ad(post3 ' plus! de ce Multivac 'u pome'e2te de 'ici u' complice<
; 8e .acem atu'ci ; )i spu'em lui 9ullima'<
; 'c( 'u! pro5a5ilitatea este de a5ia "J!A la sut(3 ( a+u',( ceva mai ame'i'/(toare3
DDD
; 6u1te1' camera ta! Be'! rosti Eli-a5et0 Ma''ers3
; 6ar ce s1a1't*mplat! mam(< )'tre5( 5(iatul! cu vocea pierit( )'ai'tea acestui .i'al 'ea2teptat al u'ei -ile .ericite3
; Te ro,B
Be' ie2i .(r( c0e. pri' u2a care ducea spre scar(3 Trop(i -,omotos! urc*'d treptele! apoi le co5or) )' v*r.ul
picioarelor3
MiKe Ma''ers! .iul cel mare! 'ou1acceptatul adult 2i spera'/a .amiliei! vor5i cu u' to' aproape ide'tic cu al .ratelui
s(u:
; 8e s1a1't*mplat<
; 8erul mi1e martor! r(spu'se Hoe Ma''ers! c( 0a5ar '1amB N1am .(cut a5solut 'imic3
; Bi'e)'/eles c( '1ai .(cut 'imic! )'cuvii'/( MiKe! privi'du12i cu uimire tat(l cel 5l*'d 2i m(ru'/el3 Au ve'it
pro5a5il .ii'dc( te gndeti s .aci ceva3
; Nici vor5(B
6oam'a Ma''ers i'terve'i .urioas(:
; 8um s1ar putea ,*'di s( .ac( ceva de333 dime'siu'ile astea3 ; Roti 5ra/ul )'tr1u' ,est care1i i'dica pe to/i a,e'/ii
,uver'ului di' +urul casei3 ; Ii' mi'te c(! pe c*'d eram mic(! tat(l u'ei priete'e lucra la o 5a'c(3 L1au c0emat 2i i1au
spus s( 'u se ati',( de 5a'i! iar el i1a ascultat3 Era vor5a despre ci'ci-eci de mii de dolari3 6ar 'u1i luaseB 6oar se ,*'dea
s(1i ia3 &e atu'ci! lucrurile de .elul (sta 'u erau t(i'uite ca a-i 2i povestea a r(su.lat3 Totu2i ; )2i .rec( ea palmele
dolo.a'e ;! era vor5a despre ci'ci-eci de mii de dolariB 8i'ci-eci333 de mii333 de dolariB N1au .(cut )'s( dec*t s(1i dea u'
tele.o'! doar at*t ; u' tele.o'3 8e cre-i c( ar putea pl('ui tat(l t(u )'c*t s( .ie 'evoie de -ece oame'i care s( i-ole-e
casa<
; Nu pl('uiesc a5solut 'imic! repet( Hoe cu oc0i )'durera/i! )mi dau cuv*'tulB
8u co'2tii'/a )'/elepciu'ii de adult! MiKe spuse:
; &oate c(1i vor5a despre ceva su5co'2tie't! tat(3 &oate o ra'c0iu'( .a/( de 2e.ul t(u333
; 8e ; s( doresc s(1l omor< Nici pome'eal(B
; =i 'u vor s(1/i spu'( despre ce1i vor5a<
; Nu! i'terve'i mama 5(iatului3 I1am ru,at3 Le1am spus c( 'e distru, po-i/ia )' ora2 pri' simpla lor pre-e'/( a.ar(3
Ar putea m(car s( 'e spu'( despre ce1i vor5a! ca s( putem e4plica! s( putem ,(si o replic(3
; =i v1au re.u-at<
; 6a3
MiKe r(mase cu picioarele dep(rtate 2i m*i'ile a.u'date )' 5u-u'are3
; Mam(! vor5i el )'cru'tat! Multivac 'u .ace ,re2eli3
Tat(l lovi cu pum'ul! 'ea+utorat! )' 5ra/ul ca'apelei3
; /i spu' c( 'u pl('uiesc 'ici o i'.rac/iu'eB
E2a se desc0ise .(r( s( se .i cioc('it )' ea! 2i )' salo' p(tru'se cu pas /eap('! si,ur pe el! u' 5(r5at )m5r(cat )'
u'i.orm(3 &e c0ipul s(u era )'tip(rit( o e4presie )',0e/at(! o.icial(3
; 6um'eavoastr( su'te/i Hosep0 Ma''ers<
Hoe se scul( )' picioare3
; 6a3 8e dori/i de la mi'e<
; Hosep0 Ma''ers! pri' ordi' ,uver'ame'tal ; )2i ar(t( cu u' ,est scurt le,itima/ia de o.i/er 8orector ; su'te/i
arestat3 ?( ro, s( m( urma/i3
; &e'tru ce motiv< 8e am .(cut<
; Nu am )mputer'icirea s( v( o.er detalii3
; Nu pot .i arestat pe'tru c( m1am ,*'dit la o i'.rac/iu'e! c0iar dac( a2 .i .(cut1o cu adev(rat3 8a s( .iu arestat!
tre5uie s( .i .(cut realmente ceva3 Alt.el! 'u m( pute/i aresta3 Este )mpotriva le,iiB
O.i/erul 'u era impresio'at de ar,ume'tele lo,icii3
; Tre5uie s( m( urma/i3
6oam'a Ma''ers scoase u' /ip(t 2i se pr(5u2i pe ca'apea! 0o0oti'd isteric3 Hoe 'u reu2i s( )'calce codul de
comportame't care1i .usese i'culcat toat( via/a 2i s( se opu'( repre-e'ta'tului le,ii! totu2i r(mase i'ert! sili'du1l pe
8orector s(1l t*rasc( e.ectiv a.ar(3
'ai'te de a trece pra,ul! stri,(:
; pu'e/i1mi! totu2i! despre ce1i vor5aB pu'e/i1miB 6ac( a2 ti... Este o omucidere< e presupu'e c( a2 .i pl('uit
u' asasi'at<
E2a se )'c0ise )'apoia lui 2i MiKe! al5 la .a/( 2i sim/i'du1se prea pu/i' adult! privi mai )'t*i la u2(! apoi la maic(1sa3
6i'apoia u2ii! Be'! care! 5rusc! se sim/i .oarte adult! str*'se 5u-ele 2i se ,*'di c( 2tia e4act ce a'ume avea de .(cut3
6ac( Multivac lua ceva! tot el putea s( restituie3 Be' .usese la ceremo'ii c0iar )' -iua aceea3 l au-ise pe Ra'dolp0
Foc0 vor5i'd despre Multivac 2i despre ceea ce putea .ace calculatorul3 &utea co'duce ,uver'ul 2i! de aseme'ea! putea
a+uta persoa'ele care ve'eau s(1i solicite asta3
Orici'e putea cere a+utorul lui Multivac! 2i orici'e )'sem'a Be'3 Nici mama sa 2i 'ici MiKe 'u1l puteau stopa acum3
i mai r(m(seser( o parte di' 5a'ii pe care1i d(duser( pe'tru participarea la .estivitate3 6ac( mai t*r-iu aveau s( se
)',ri+ore-e! 'e,(si'du1l! era pro5lema lor3 6eocamdat(! tre5uia s(12i salve-e tat(l3
Ie2i pe u2a de serviciu! iar o.i/erul care o p(-ea )i cercet( actele 2i1l l(s( s( plece3
DDD
Farold Luim5> era 2e.ul departame'tului Reclama/ii al su5sta/iei Multivac di' Baltimore 2i se co'sidera mem5ru al
celei mai importa'te ramuri a serviciului civil3 8umva poate c( avea dreptate! iar cei care1l au-eau discut*'d pro5lema ar
.i tre5uit s( .ie di' .ier ca s( 'u r(m*'( impresio'a/i3
' primul r*'d! )'cepea Luim5>! Multivac era )' ese'/( u' violator al i'timit(/ii3 ' ultimii ci'ci-eci de a'i! oame'ii
tre5uiser( s( accepte c( ,*'durile 2i impulsurile lor 'u mai erau secrete 2i 'u mai e4istau tai'i/e ascu'se )' care orice
putea .i pitit3 Iar )' sc0im5ul i'timit(/ii! ei tre5uiau s( capete ceva3
Evide't! c(p(taser( prosperitate! pace 2i si,ura'/(! dar acelea r(m*'eau 'o/iu'i a5stracte3 Fiecare 'ecesita ceva
perso'al! ca o recompe's( pe'tru pierderea i'timit(/ii3 La )'dem*'a tuturor se ,(seau sta/ii Multivac cu co'sole la care )2i
puteau i'troduce pro5lemele 2i )'tre5(rile! .(r( a .i co'trola/i sau st*'+e'i/i! 2i de la care! )' c*teva mi'ute! puteau primi
r(spu'sul3
' orice clip(! ci'ci milioa'e de circuite i'dividuale di'tre cele peste u' cvadrilio' ale lui Multivac puteau .i
implicate )' acest pro,ram de )'tre5(ri 2i r(spu'suri3 &oate c( 'u )'totdeau'a r(spu'surile erau si,ure! )'s( altele mai
5u'e 'u puteau .i c(p(tate! iar oame'ii tiau acest lucru 2i se )'credeau )' ele3 La urma urmelor! asta co'ta3
Acum! u' pu2ti de 2aispre-ece a'i! 'eli'i2tit! ava'sase )'ceti2or! o dat( cu r*'dul de 5(r5a/i 2i .emeiC .iecare c0ip di'
coada aceea purta o e4presie de spera'/( 2i team(! 'eli'i2te sau tul5urare ; dar )'totdeau'a cu spera'/a predomi'*'d! pe
m(sur( ce se apropia de Multivac3
F(r( s( ridice oc0ii! Luim5> lu( .ormularul care1i .usese )'ti's 2i rosti:
; 8a5i'a $1B3
; 8um s( .ormule- )'tre5area! dom'ule< se i'teres( Be'3
A5ia atu'ci Luim5> ridic( oc0ii! u2or surpri's3 &readolesce'/ii 'u o5i2'uiau s( apele-e la serviciul acesta3
; N1ai mai .ost 'iciodat( aici! .iule< )'tre5( el cu 5l*'de/e3
; Nu! dom'ule3
Luim5> ar(t( co'sola de pe masa sa3
; Folose2ti aparatul acesta3 ?e-i cum .u'c/io'ea-(< 8a o ma2i'( de scris o5i2'uit(3 Nu )'cerca s( scrii ceva de
m*'(! ci utili-ea-( tastatura3 Acum! du1te la ca5i'a $1B3 6ac( ai 'evoie de a+utor! apas( 5uto'ul ro2u 2i va ve'i ci'eva3 &e
coridorul acela! la dreapta3
l privi pe 5(iat por'i'd pe coridor 2i disp(r*'d di' vedere! apoi sur*se3 Multivac 'u re.u-ase 'iciodat( pe 'ime'i3
Evide't! )'totdeau'a e4ista u' a'umit proce'ta+ de 5a'alit(/i: oame'i care se i'teresau de via/a privat( a veci'ilor lor sau
pu'eau )'tre5(ri o5sce'e despre perso'alit(/i pu5lice! stude'/i )'cerc*'d s1o ia )'ai'tea pro.esorilor! sau aprecii'd c( ar .i
.ost i'teli,e't s(1l 5loc0e-e pe Multivac supu'*'du1l parado4ului superclaselor lui Russell! 2i multe altele3
Multivac putea re-olva pro5lemele acestea .(r( s( .ie a+utat de 'ime'i3
' plus! toate )'tre5(rile 2i r(spu'surile erau catalo,ate 2i .i2ate! spori'd 5a-a de date a .iec(rui i'divid3 6eoarece
re.lectau perso'alitatea celor care le puseser(! p*'( 2i cele mai 5a'ale sau cele mai imperti'e'te )'tre5(ri a+utau ome'irea!
.ii'dc( )l a+utau pe Multivac s( cu'oasc( oame'ii3
Luim5> )2i )'drept( ate'/ia asupra urm(toarei persoa'e de la r*'d! o .emeie de v*rst( mi+locie! usc(/iv( 2i tras( la
.a/(! cu o privire a,itat(3
DDD
Ot0ma' se plim5a )'ai'te 2i )'apoi pri' 5iroul s(u! p(2i'd ap(sat 2i parc( .urios3
; &ro5a5ilitatea co'ti'u( s( creasc(3 A a+u's acum la @@!M la sut(3 La 'ai5aB L1am arestat pe Hosep0 Ma''ers 2i tot
cre2teB
6e acum! )'cepuse s( tra'spire3 Leem> )'c0ise ?ideo.o'ul la care vor5ise p*'( atu'ci 2i1l privi3
; 6eocamdat(! 'ici o m(rturisire3 Este supus &ro5ei &si0ice! dar 'u s1a ,(sit 'ici u' sem' al i'.rac/iu'ii3 &oate c(
spu'e adev(rul3
; ( .i )''e5u'it Multivac<
E' alt video.o' /*r*i3 Ot0ma' r(spu'se imediat! salut*'d orice )'trerupere di' 2irul ,*'durilor3 &e ecra'! ap(ru
c0ipul u'ui o.i/er 8orector3
; 6om'ule! )'cepu acesta! e4ist( 'oi ordi'e re.eritoare la .amilia Ma''ers< Mem5rii .amiliei pot pleca 2i ve'i ca 2i
p*'( acum<
; 8e vrei s( spui pri' Gca 2i p*'( acumG<
; Ordi'ele i'i/iale s1au re.erit la co'sem'area la domiciliu a lui Hosep0 Ma''ers! dom'ule3 Nu s1a spus 'imic
despre ceilal/i mem5ri ai .amiliei3
; &*'( la alte directive! s( .ie 2i ei co'sem'a/i )' cas(3
; Asta1i pro5lema! dom'ule3 Mama 2i .iul cel mare solicit( i'.orma/ii despre me-i'3 Acesta a p(r(sit casa! iar ei
sus/i' c( a .ost arestat de 'oi 2i vor s( vi'( la sediu! ca s( se i'terese-e de soarta lui3
Ot0ma' se )'cru't( 2i 2opti:
; GMe-i'G< 8*t de t*'(r este<
; Are 2aispre-ece a'i! dom'ule3
; =aispre-ece a'i! 2i a disp(rut333 =ti/i )'cotro a plecat<
; I s1a )',(duit s( plece! dom'ule3 Nu e4istau ordi'e de a .i re/i'ut3
; R(m*i pe .irB Nu1'c0ideB
Ot0ma' trecu co'vor5irea pe pau-(! apoi )2i )'cle2t( am5ele m*i'i )' p(rul 'e,ru ca t(ciu'ele 2i )'cepu s(
r(c'easc(:
; T*mpituleB T*mpitule ce e2tiB
; 8e 'ai5a s1a1't*mplat< e4clam( uluit Leem>3
; I'dividul are u' .iu de 2aispre-ece a'i! ic'i Ot0ma'3 La 2aispre-ece a'i! u' 5(iat 'u este .i2at i'depe'de't )'
Multivac! ci .ace parte di' .i2ierul tat(lui3 Nu 2tiusem c( p*'( la optspre-ece a'i u' t*'(r 'u12i completea-( rapoartele cu
Multivac! ci c( asta o .ace taic(1s(u< Eu '1o 2tiusem< Tu '1o 2tiuse2i<
; ?rei s( -ici c( Multivac 'u se re.erea la Hoe Ma''ers<
; Multivac se re.erea la .iul mi'or al lui Hoe Ma''ers! care a disp(rut3 8u trei 5ara+e de o.i/eri )' +urul casei! el iese
.(r( pro5leme 2i mer,e ca s( .ac(333 2tii1tu1ce3
e r(suci c(tre ?ideo.o'ul la care o.i/erul 8orector a2tepta cu r(5dare3 Mi'utul de discu/ii cu Leem> )i o.erise lui
Ot0ma' r(,a-ul 'ecesar pe'tru a12i ara'+a /i'uta 2i a adopta o e4presie st(p*'( pe si'e3 Oric*t de mult i1ar .i .ost de .olos
or,a'ismului s(u o desc(rcare 'ervoas(! 'u era recoma'da5il s(12i piard( 'ervii )' .a/a o.i/erului3
; 6om'ule o.i/er! vor5i el! locali-a/i .iul disp(rut3 6ac( este 'ecesar! lua/i to/i oame'ii pe care1i ave/i la dispo-i/ie!
5a c0iar tot perso'alul di' district3 ?oi tra'smite ordi'ele 'ecesare3 B(iatul acela tre5uie ,(sit cu orice pre/3
; Am )'/eles! dom'ule3
6up( ce )'c0ise! Ot0ma' se )'toarse c(tre Leem>:
; 8are1i pro5a5ilitatea cea mai rece't(<
&este ci'ci mi'ute! Leem> a'u'/(:
; A co5or*t la "#!N la sut(3 Coboar!
Ot0ma' r(su.l( ad*'c3
; ' s.*r2it! su'tem pe pista cea 5u'(3
DDD
Be' se a2e-( pe scau'ul di' ca5i'a $1B 2i se .olosi de tastatur( ca s( scrie: GM( 'umesc Be'+ami' Ma''ers!
'um(rul MB1J"OAAM"@3 Tat(l meu! Hosep0 Ma''ers! a .ost arestat! dar 'oi 'u 2tim ce delict a pl('uit3 E4ist( vreo cale
pri' care s(1l putem a+uta<G
6up( aceea! se l(s( pe spate 2i a2tept(3 &oate c( '1avea dec*t 2aispre-ece a'i! dar 2tia c(! u'deva! cuvi'tele acelea
parcur,eau structura cea mai comple4( co'ceput( vreodat( de OmC u' trilio' de .apte aveau s( se co'topeasc( 2i s( se
coordo'e-e )'tr1u' tot di' care Multivac avea s( si'teti-e-e a+utorul cel mai 5u'3
e au-i u' clic(it 2i pri'tr1o .a't( ie2i u' carto'a23 &e acesta se ,(sea r(spu'sul3 Era u' r(spu's lu',3 GIa imediat
e4presul spre Was0i',to'3 8o5oar( la sta/ia 8o''ecticut Ave'ue3 ?ei ,(si o ie2ire cu i'scrip/ia PMultivacQ! p(-it( de o
se'ti'el(3 A'u'/( se'ti'ela c( e2ti u' curier special pe'tru dr3 Trum5ull 2i vei .i l(sat s( i'tri3 ' .a/a ta! se va )'ti'de u'
coridor3 Mer,i pe el! p*'( a+u',i la o u2i/( cu i'scrip/ia PI'teriorQ3 I'tr( 2i spu'e1le celor di'(u'tru: PMesa+ pe'tru dr3
Trum5ullQ3 ?ei .i l(sat s( treci3 Mer,i mai333G
Mesa+ul co'ti'ua )' .elul acela3 Be' 'u pricepea le,(tura cu )'tre5area sa! dar avea depli'( )'credere )' Multivac3
&lec( imediat! aler,*'d spre e4presul de Was0i',to'3
DDD
O.i/erii 8orectori d(dur( de urma lui Be' )' su5sta/ia Baltimore la o or( dup( plecarea 5(iatului3 Luim5> se -(p(ci
v(-*'d 'um(rul 2i importa'/a celor care se co'ce'traser( asupra lui! c(ut*'d s(1l ,(seasc( pe pu2tiul de 2aispre-ece a'i3
; 6a! u' 5(iat! r(spu'se el! dar 'u 2tiu )'cotro a plecat dup( ce a termi'at aici3 Nu aveam de u'de s( 2tiu c( era
c(utat3 Aici )i primim pe to/i doritorii3 6a! pot solicita reproducerea )'tre5(rii 2i a r(spu'sului3
&rivir( r(spu'sul 2i1l e4pediar( imediat la ediul 8e'tral3
Ot0ma' )l citi! d(du oc0ii peste cap 2i se pr(5u2i3 Fu readus la co'2tii'/( aproape imediat3
; &ri'de/i 5(iatul! 2opti el spre Leem>3 ?reau 2i o copie a r(spu'sului lui Multivac3 Acum! 'u mai e4ist( alter'ativ(
; tre5uie s(1l a'u'/ pe 9ullima'B
DDD
9ullima' 'u1l mai v(-use 'iciodat( pe Ot0ma' at*t de tul5urat! iar e4presia de a,ita/ie di' oc0ii coordo'atorului )i
trimise u' .ior )',0e/at pe 2ira spi'(rii3
; 81cum adic(< se 5*l5*i el3 8e vrei s( -ici pri' Gmai r(u dec*t o omucidereG<
; Mult mai r(u dec*t o omucidere3
9ullima' p(li3
; Te re.eri la asasi'area u'ei )'alte perso'alit(/i ,uver'ame'tale<
e ,*'di c( el )'su2i333
Ot0ma' )'cuvii'/( di' cap3
; Nu o simpl perso'alitate ,uver'ame'tal(! ci cea mai importa't(3
; Secretarul general! 2opti 9ullima' )',ro-it3
; 80iar mai mult dec*t at*t3 Mult mai mult3 Este vor5a despre u' pla' de asasi'are a lui MultivacB
; 8EM<B
; &e'tru prima dat( )' istoria sa! Multivac a raportat c( el )'su2i se a.l( )' pericol3
; 6e ce '1am .ost i'.ormat imediat<
Ot0ma' decise s( spu'( doar +um(tate di' adev(r3
; &ro5lema era lipsit( de precede't! dom'ule! a2a c( a tre5uit s( i'vesti,(m ca-ul! )'ai'te de a1i co'.eri caracter
o.icial3
; 6ar Multivac a .ost salvat! 'u< Este pe cale de a .i salvat<
; &ro5a5ilitatea de a p(/i vreu' r(u a sc(-ut su5 M la sut(3 A2tept ultimul raport3
DDD
; Mesa+ pe'tru dr3 Trum5ull! se adres( Be' 5(r5atului de pe ta5uret! care lucra co'ce'trat la ceva ce p(rea ta5loul
de 5ord al u'ui strato+et! )'s( la o scar( mult mai mare3
; Bi'e! pu2tiule! d(1i drumul3
Be' )2i privi i'struc/iu'ile 2i se ,r(5i mai departe3 Erma s( ,(seasc( o ma'et( micu/(! pe care s1o apese la po-i/ia
HO )' clipa c*'d se apri'dea u' a'umit led i'dicator3
Au-i u' ,las alarmat )'apoia lui! apoi altul 2i 5rusc doi 5(r5a/i )l pri'ser( de coate3 Fu ridicat )' aer3
; ?ii cu 'oi! 5(iete! vor5i ci'eva3
DDD
80ipul lui Ot0ma' 'u se lumi'( co'sidera5il la au-ul ve2tii! de2i 9ullima' suspi'ase u2urat:
; 6ac( am pri's 5(iatul! atu'ci Multivac este1' si,ura'/(3
; 6eocamdat(3
9ullima' ridic( o palm( tremur(toare spre .ru'te3
; 8e mai +um(tate de or(B /i po/i ima,i'a ce ar .i )'sem'at oprirea lui Multivac! c0iar pe'tru o perioad( scurt(<
9uver'ul ar .i colapsat! eco'omia ar .i .ost distrus(3 Ar .i )'sem'at mai mult dec*t333 Ridic( 5rusc oc0ii3 ; 8e vrei s( spui
pri' deocamdat?
; B(iatul! Be' Ma''ers! 'u avea i'te'/ia s( .ac( vreu' r(u3 At*t el! c*t 2i .amilia lui tre5uie eli5era/i 2i desp(,u5i/i
pe'tru arestare3 El '1a .(cut altceva dec*t s( urme-e i'struc/iu'ile lui Multivac! pe'tru a12i a+uta tat(l! 2i a reu2it3 Acum!
tat(l lui este li5er3
; ?rei s( spui c( Multivac i1a ordo'at 5(iatului s( apese o ma'et( care! )' circumsta'/ele respective! ar .i distrus
su.icie'te circuite pe'tru a 'ecesita mi'im o lu'( de repara/ii< ?rei s( spui c( Multivac ar su,era propria sa distru,ere
pe'tru 5i'ele u'ui si',ur om<
; itua/ia este mai comple4(! dom'ule3 Multivac 'u 'umai c( a dat i'struc/iu'ile respective! ci a ales .amilia
Ma''ers tocmai pe'tru c( micul Be' sem('a per.ect cu u'ul di'tre curierii doctorului Trum5ull 2i ast.el putea p(tru'de
.(r( pro5leme )' calculator3
; 8um adic(! Ga ales .amilia Ma''ersG<
; Ei 5i'e! 5(iatul '1ar .i pus 'iciodat( )'tre5area aceea! dac( tat(l 'u i1ar .i .ost arestat3 Tat(l 'u i1ar .i .ost arestat!
dac( Multivac 'u l1ar .i )'vi'uit c( pl('uise distru,erea calculatorului3 Ac/iu'ea lui Multivac a decla'2at la'/ul de
eve'ime'te care a .ost c*t pe aici s( duc( la distru,erea lui Multivac3
;6ar este lipsit de se'sB rosti 9ullima' pe u' to' pl*',(re/3
e sim/ea mic 2i 'ea+utorat 2i se a2e-ase practic )' ,e'u'c0i! ru,*'du1l pe acest Ot0ma'! omul care st(tuse aproape
toat( via/a cu Multivac! s(1l li'i2teasc(3
Ot0ma' 'u1l li'i2ti3
; 6i' c*te 2tiu! rosti el! este prima te'tativ( de acest .el a lui Multivac3 6i' destule pu'cte de vedere! a pl('uit
5i'e3 A ales .amilia corespu'-(toare 2i! )' mod precaut! '1a .(cut o disti'c/ie )'tre tat( 2i .iu! pe'tru a 'e trimite pe o pist(
.als(3 8u toate acestea! )' alte privi'/e! s1a comportat ca u' amator3 Nu 2i1a putut ocoli i'struc/iu'ile! ce l1au co'dus s(
raporte-e cre2terea pro5a5ilit(/ii propriei sale distru,eri cu .iecare pas pe care l1am .(cut )' direc/ia ,re2it(3 N1a putut
ocoli )'re,istrarea r(spu'sului pe care l1a dat 5(iatului3 8u timpul! va )'v(/a pro5a5il ce )'seam'( am(,irea3 ?a )'v(/a s(
ascu'd( a'umite .apte 2i 'u va )'re,istra altele3 6e acum )'ai'te! orice i'struc/iu'e pe care o tra'smite poate purta )' ea
s*m5urele propriei sale distru,eri3 Nu vom 2ti 'iciodat(333 =i oric*t de ate'/i vom .i! )' cele di' urm( Multivac va reu2i3
6om'ule 9ullima'! cred c( ve/i .i ultimul &re2edi'te al acestei or,a'i-a/ii3
9ullima' i-5i cu pum'ul )' mas(3
; 6ar de ce! de ce! de ce< La 'ai5a! de ce< 8e s1a1't*mplat cu el< Nu poate .i reparat<
; Nu cred! r(spu'se Ot0ma' cu o disperare st(p*'it(3 &*'( acum! 'u m( ,*'disem 'iciodat( la aspectul acesta3
&*'( acum! 'u avusesem 'iciodat( oca-ia s1o .ac! dar acum! c*'d m( ,*'desc! mi se pare c1am a+u's la cap(tul drumului!
pe'tru c( Multivac este prea 5u'3 A deve'it at*t de comple4 )'c*t reac/iile lui 'u mai su't cele ale u'ei ma2i'i! ci ale u'ei
creaturi vii3
; Mi se pare o 'e5u'ie curat(! dar c0iar dac( ar .i a2a ; ce dac(<
; Timp de peste ci'ci-eci de a'i! am tra's.erat toate 'eca-urile ome'irii asupra lui Multivac3 I1am cerut s( ai5(
,ri+( de 'oi! )' a'sam5lu 2i i'dividual3 I1am cerut s( 'e ad(posteasc( toate secretele! i1am cerut s( 'e a5soar5( r(ul 2i s(
'e .ereasc( de el3 Fiecare om )2i aduce 'eca-urile la Multivac! spori'du1i povara3 Acum! i'te'/io'(m s( aru'c(m povara
5olilor ome'e2ti tot asupra lui Multivac3
Ot0ma' t(cu c*teva clipe! dup( care i-5uc'i:
; 6om'ule 9ullima'! Multivac poart( pe umerii s(i toate 'eca-urile ome'irii 2i a o5osit3
; Asta1i o 'e5u'ieB murmur( 9ullima'3 6eme'/( total(B
; Atu'ci! )',(dui/i1mi s( v( ar(t ceva3 ',(dui/i1mi s( e.ectue- u' test3 &ot .olosi le,(tura cu Multivac di'
ca5i'etul dum'eavoastr(<
; 6e ce<
; &e'tru a1i pu'e o )'tre5are pe care 'u i1a mai pus1o 'ime'i! 'iciodat(3
; O s(1l vat(me< se alarm( 9ullima'3
; Nu3 6ar 'e va spu'e ceea ce dorim s( a.l(m3
&re2edi'tele 2ov(i o secu'd(! apoi )'cuvii'/( di' cap3
; 6(1i drumul3
Ot0ma' .olosi co'sola de pe 5iroul lui 9ullima'3 6e,etele lui aler,ar( e4perte peste taste! scrii'd: GMultivac! ce1/i
dore2ti cel mai mult<G
Mome'tul di'tre )'tre5are 2i r(spu's se prelu',i i'suporta5il! dar 'ici Ot0ma' 2i 'ici 9ullima' 'u cute-ar( s(
r(su.le3
' cele di' urm(! se au-i u' clic(it 2i u' carto'a2 c(-u di' .a'ta imprima'tei3 &e el! cu litere disti'cte! se a.la
r(spu'sul:
G?reau s( mor3G
11111111111111111111111111111