Sunteți pe pagina 1din 4

DELINCVENA JUVENIL,O PROBLEM A SOCIETII

DE IERI,DE AZI,DE MINE...


Invtoare CLAUDIA MIRABELA GAVRILESCU
coala cu clasele I-VIII Nr. !RAVI"A
Cons#l#er $colar MARIA CARAGEA
coala cu clasele I-VIII Nr. !RAVI"A
Del#ncvena %uven#l este una &#n 'or(ele &ev#ane#) cu (ar# #(*l#ca## *entru
#n&#v#& $# colect#v#tate) co(*orta(entul &ev#ant re'er#n&u-se la 'or(e &e con&u#t care
se &e*rtea+ ,n (o& sens#-#l &e nor(ele e.#stente ,ntr-o cultur &at $# care
cores*un& unor rolur# $# statutur# soc#ale -#ne &e'#n#te ,n res*ect#va cultur.
Der#vat &#n lat#nescul &el#n/uere $# %uven#s) &el#ncvena %uven#l &ese(nea+
ansa(-lul a-ater#lor $# ,nclcr#lor &e nor(e soc#ale) sanc#onate %ur#&#c) sv0r$#te &e
(#nor# *0n la 1 an#.
Stu&#ul &el#ncvene# %uven#le sol#c#t) ,n consec#n) o evaluare co(*le. a
#nterac#un## ,ntre to# (e(-r## /ru*ulu# 'a(#l#al $# a con'l#ctelor &#ntre ace$t#a) (a# ales
,n s#tua## &e cr#+. E$ecul un#t## 'a(#l#ale antrenea+ un e$ec al e&uca#e# (orale.
De aceea) total#tatea (an#'estr#lor co(*orta(entale ale co*#lulu# &e*#n&e) ,n cea
(a# (are (sur) &e #nte/r#tatea 'unc#onal#t## 'a(#l#e#. Consec#nele ne/at#ve ,n
*lanul 'or(r## *ersonal#t## (#norulu# &e*#n& $# &e st#lul e&ucat#v al *r#n#lor) atunc#
c0n& el se caracter#+ea+ *r#n #n&#'eren sau a-u+ &e autor#tate or# *r#ntr-un rs'
e.ces#v.
2actor## care 'ac#l#tea+ a*ar##a &el#ncvene# %uven#le se ,(*art ,n &ou (ar#
/ru*e3'actor# e.tern# $# 'actor# #ntern#.
2actor## #ntern#
Ere&#tatea. 4r#n #nter(e&#ul ere&#t## nu se trans(#te cr#(#nal#tatea 5#n'rac#unea6
ca atare) c# &oar ano(al##le *s#7#ce care 'ac#l#tea+ a*ar##a e#) &#ntre care a(#nt#(
coe'#c#entul sc+ut &e #ntel#/en) o con&u#t necontrolat sau sla- controlat)
a-sena s#(ulu# (oral.
2actor## '#+#c#. Un## *s#7olo/# $# cr#(#nolo/# sus#n c #n'ractor## (#nor# ar '# #n'er#or#
celorlal# co*## &e aceea$# v0rst &#n *unct &e ve&ere '#+#c3 ,nl#(e $# /reutate) &ar
cercetr#le ca+u#st#ce nu au *utut s-l con'#r(e.
2actor## '#+#olo/#c#. Este recunoscut 'a*tul c /lan&ele cu secre#e #ntern
5/lan&ele en&ocr#ne6 au un rol #(*ortant ,n e.*r#(area co(*orta(entulu#) #ar
co(*orta(entul *oate '# 'actor &e #n'rac#une 5scan&al) ceart) -t#6 c0n& este unul
necontrolat a/res#v) cu( este ca+ul la 7#*ert#ro#&#en#.
De'#c#enele #ntelectuale. Cercetr#le au scos ,n ev#&en c &e-#l#tatea (#ntal are
#n'luene asu*ra cre$ter## &el#ncvene# (#nore) &ar nu(a# la anu(#te cate/or## &e
#n'rac#un# cu( ar '# a/res#un#le ver-ale $# '#+#ce.
8ul-urr# ale a'ect#v#t##. L#*sa &e (atur#+are a'ect#v ca $# str#le &e &ere/lare
a'ect#v *ro&use &e 'rustra#e a'ect#v la co*### *rea sever# sau ,n ca+ur#le &e
&e+or/an#+are 'a(#l#al sunt /eneratoare &e #n'rac#un#. De ase(enea) #nsta-#l#tatea
a'ect#v asoc#at cu a/res#v#tatea.
8e(*era(entul. Ca ele(ent ,nnscut al *ersonal#t##) are un rol #(*ortant ,n
(an#'estarea unor #n'rac#un# la aceast v0rst. De e.e(*lu) #n'rac#un#le &e scan&al
$# -ta#e sunt (a# 'recvente la coler#c# sau la e.travert##) ,n t#(* ce nu(rul acestor
#n'rac#un# este (a# sc+ut ,n r0n&ul (elancol#c#lor $# a 'le/(at#c#lor) a&#c a
#ntrovert##lor.
8ul-urr#le caracter#ale. 9ntruc0t caracterul const#tu#e latura &e e.*r#(are a
*ersonal#t## ,n rela##le cu lu(ea) &#(ens#unea sa (oral) cuno$t#nele -#ne 'or(ate
vor #n7#-a co(*orta(entele #n'rac#onale. Acolo un&e e.#st &e'#c#ene ,n e&ucarea
caracterulu# vor a*are 'eno(enele &e #n'rac#onal#s( la a$a nu(### ))co*## *ro-le(:.
La ace$t# co*## se (an#'est 'eno(ene ne/at#ve ,n co(*orta(ent) cu( ar '#
#(*uls#v#tatea $# a/res#v#tatea) lenea $# #n&olena) e/o#s(ul) ,nc*0narea.
2actor# e.tern#
2a(#l#a. Este nu(#t &e un## soc#olo/# $# *e&a/o/#) *r#(a $coal a o(en#r## la care
se *oate a&u/a $# ))*r#(a $coal a o(en#e#:. 2a(#l#a #n'luenea+ 'or(area
co(*orta(entulu# co*#lulu# ,n *r#(ul r0n& *r#n rela##le &#ntre *r#n#. C0n& unul &#ntre
*r#n# este v#tre/) el va /enera ,n su'letul co*#lulu# o anu(#t re+erv a'ect#v $#
*oate c7#ar un sent#(ent &e res*#n/ere. Ata$a(entul 'a &e *r#ntele a&evrat)
*lecat &#n 'a(#l#e 5*r#n &#vor sau *r#n &eces6 ,# creea+ co*#lulu# aceast stare
a'ect#v &e res*#n/ere sau &e #n&#'eren $#-# &eter(#n *e un## la acte &e
va/a-on&a%.
Sunt s#tua## ,n care 'a(#l#a este 'or(at &#n a(-## *r#n# natural#) &ar at(os'era
este ne/at#v) '#e &ator#t c sunt alcool#c#) '#e c sunt e# ,n$#$# #n'ractor#. Aceste
at#tu&#n# e.tre(e /enerea+ '#e o e.#/en e.a/erat ,(*#ns *0n la teroare) '#e o
#n&ul/en ne*er(#s &e (are) co*#lulu# toler0n&u-#-se or#ce 'el &e co(*orta(ent.
Co*#lul teror#+at *r#n -t# va cuta ,n a'ara 'a(#l#e# o &es'$urare *r#ntr-un
co(*orta(ent a/res#v 'a &e cole/## (a# (#c#. Cel rs'at *rea (ult ,n 'a(#l#e va
&even# cu u$ur#n un #n'ractor ,nsu$#n&u-$# -unur# care nu-# a*ar#n $t##n& c *r#n## ,#
vor lua a*rarea. 4r#n## vor tre-u# s '#e *reocu*a# s-# o'ere co*#lulu# un (o&el &e
co(*orta(ent *e care s-l *oat #(#ta a*o# ,n cal#tate &e cetean (a%or.
C0n& starea econo(#c a 'a(#l#e# este *recar e.#st con&### s*or#te &e cre$tere
a #n'rac#un#lor &e 'urt) &eoarece co*#lul nu are &#scern(0ntul necesar s*re a-$#
'r0na #nst#nctul &e ac7#+##e) care ac#onea+ cu 'or s*or#t ,n ase(enea s#tua##.
Co*#lul (#c are o *ro-a-#l#tate (a# (are s cree+e s#tua## *ro-le(at#ce) &eoarece
va *olar#+a a'ect#v#tatea a&ul#lor $# va rs*un&e cons#&er0n&u-se su*ra-*rote%at.
Al &o#lea nscut ,n 'a(#l#e se s#(te 'rustrat &e l#*sa &e *utere &e care -ene'#c#a+
'ratele (a# (are) cu toate c -ene'#c#a+ &e e.*er#ena lu#. M#%loc#ul este *o+##a ,n
care con'l#ctele at#n/ a*o/eul) &eoarece el nu *oate &even# n#c# cel (are) n#c# cel (#c.
2eno(enul #na&a*tr## $# &ev#ane# se corelea+ cu anu(#te l#(#te ale co(*etene#
(aterne 5st#lul &e &#sc#*l#n al (a(e#) ,ncre&ere ,n s#ne) a'ec#une *entru co*#l6) cu
un n#vel sc+ut al a$te*tr#lor 'a(#l#ale) cu 'or(ele -rutale) v#olente &e (an#'estare a
autor#t## 'a &e co*#l. Ma(ele co*##lor &el#ncven# (an#'est (a# 'recvent at#tu&#n# &e
res*#n/ere 'a &e ace$t#a.
Cele (a# (ulte stu&## au #n&#cat &e*en&ena reu$#te# $colare &e un st#l *arental
caracter#+at *r#ntr-o co(-#na#e nuanat $# 'le.#-#l ,ntre a'ec#une $# sus#nere
*arental 5,ncura%r#)s'atur#) reco(*ense6 a act#v#t## $colare a co*#lulu# $# controlul
aceste# act#v#t#.
Con&###le &#n (e&#ul e.tra'a(#l#al. Dac ,n cercul &e *r#eten# sau ,n 'a(#l##le
vec#n#lor co*#lulu# # se vor serv# e.e(*le ne/at#ve el se va conta(#na cu u$ur#n &e
ase(enea co(*orta(ente.
coala. S-a constatat c *rocentul &#verselor #n'rac#un# este (ult crescut la co*###
care nu 'recventea+ $coala sau la ce# cu o 'recven sla-. S-a constatat &e
ase(enea c #n'rac#un#le sunt (a# 'recvente ,n ca+ul celor sla-# la ,nvtur $# (a#
ales ,n r0n&ul re*eten#lor.
At#tu&#nea *o+#t#v a *ro'esor#lor) tactul lor *e&a/o/#c) *r#ce*ere &e a-$# a*ro*#a
su'lete$te elev##) *ot avea e'ecte *o+#t#ve asu*ra sc&er## *rocentulu# #n'rac#un#lor ,n
r0n&ul elev#lor. Dac ,ns *ro'esorul va lua o at#tu&#ne e.a/erat sever $# c7#ar
teror#+ant) e.#st toate $ansele s ,(*#n/ *e elev## cu o structur la-#l ,n r0n&ul
&el#ncven#lor (#nor#.
Me&#ul cos(#c sau '#+#c are e'ecte asu*ra /ene+e# $# (an#'estr## #n'rac#on#s(ulu#.
Mass-(e&#a *oate #n'luena ,n sens ne/at#v &el#ncvena %uven#l) acest lucru
art0n&u-l $# *s#7olo/ul a(er#can Ber;o<#t+ ,n una &#n cercetr#le sale ,n care
v#olena v+ut la telev#+or sau la c#ne(ato/ra' &uce la cre$terea a/res#v#t## $# a
cr#(#nal#t## ,n r0n&ul co*##lor $# t#ner#lor.
Dac rolul &el#ncventulu# este #nter*retat &e un actor s#(*at#+at &e co*##) e'ectele
ne/at#ve sunt (a# (ar#) co*### str&u#n&u-se s-l #(#te. L#teratura) '#l(ele) *ro/ra(ele
&e %ocur# *e calculator care *roslvesc #n'rac#unea) v#olul sau cr#(a) const#tu#e
*entru co*## un ver#ta-#l &ro/) *ro(ov0n&u-le un co(*orta(ent *e (sura celor c#t#te
$# v+ute.
Reac#a soc#et## 'a &e ce# care-# calc nor(ele este) '#resc) *e&ea*sa)
sanc#unea. Conce*tul &e *e&ea*s nu tre-u#e luat ,n sensul &e r+-unare c# &e
(sur corect#v) e&ucat#v *r#n care s '#e *use ,n ev#&en $# cal#t#le 5a*t#tu&#n#le6
care *ot '# st#(ulate $# ut#l#+ate *r#n act#v#t# a&ecvate) cre0n&u-# &el#ncventulu# (#nor
sent#(entul ut#l#t## sale) &ec# a *os#-#l#t## &e a se re#nte/ra soc#al.
Msur# e&ucat#ve3ree&ucarea *s#7o(otor#e ,n ca+ur# &e #nsta-#l#tate
*s#7#c=(o&#'#carea o-#ce#ur#lor e&ucat#ve ale *r#n#lor ,ntr-un (e&#u 'a(#l#al *rea
r#/#&=alternat#va s*ortulu# sau a altor act#v#t# &e /ru* $# ec7#*=*s#7otera*#a (#nor#lor
$# a *r#n#lor=*lasa(entul co*##lor ,n centre &e ree&ucare=l#-ertatea su*rave/7eat
&e ctre *r#n#>tutore=au&#erea (#norulu# ,n *re+ena *r#n#lor>tutorelu#=anc7ete
soc#ale real#+ate &e *ersoane co(*etente) la cererea or/anelor %u&#c#are=%u&ecarea
(#nor#lor ,n #nstan=trata(ent (e&#cal a(-ulator#u=#nternarea *0n la ,nsnto$#re
,ntr-un #nst#tut (e&#cal.
Eror# ,n soc#al#+area *r#(ar34r#nc#*alele e'ecte ale 'or(elor &e (altratare asu*ra
*ersonal#t## co*#lulu# $# asu*ra ca*ac#t## sale &e a&a*tare $colar sunt3
A-u+ul '#+#c3 se e.*r#( *r#n &#'er#te /estur# ce *ot (er/e &e la *e&e*sele
cor*orale e.ces#ve *0n la cele ce *ot *une ,n *er#col v#aa acestu#a.
Ne/l#%area3 a*are ,n toate s#tua##le ,n care *r#n## nu sat#s'ac tre-u#nele
'un&a(entale ale co*#lulu#3 al#(enta#a) ,(-rc(#ntea) con&###le &e locu#t)
,n/r#%#rea (e&#cal sau su*rave/7erea.
A-u+ul e(o#onal3 se *ro&uce ,n or#ce s#tua#e ,n care *r#n## nu sunt ca*a-#l#
s se an/a%e+e ,ntr-o rela#e e(o#onal *o+#t#v cu co*#lul $# ,ncearc s
co(*ense+e aceast l#*s *r#n sat#s'acerea nevo#lor sala (ater#ale.
A-u+ul se.ual3 este cons#&erat cel (a# trau(at#+ant &#n *unct &e ve&ere
*s#7olo/#c) &eoarece tcerea co*#lulu# este as#/urat *r#n coru*ere) $anta% $#
co*#lul se s#(te v#novat &e ceea ce # se-nt0(*l.
Con#nutul soc#al#+r## are o &#(ens#une *s#7olo/#c ? (atur#+area t0nrulu# ?
c0t $# una culturolo/#c ? #nternal#+area nor(elor soc#ale ? $# una soc#olo/#c ?
&e*r#n&erea cu rolur#le soc#ale $# ela-orarea unor co(*orta(ente
cores*un+toare.
Ca *roces cont#nuu) soc#al#+area se real#+ea+ *r#n &#verse (ecan#s(e) cu(
ar '#3 a&o*tarea succes#v &e statusur# $# rolur#) ,nvarea soc#al) ,nvarea
#nst#tu#onal#+at) %ocul) #(#ta#a) #&ent#'#carea etc.
Un as*ect *art#cular al soc#al#+r## ,n 'a(#l#e 5soc#al#+are *r#(ar6 const ,n
ca&rul su #n'or(al3 rela##le co*##- *r#n# nu sunt 'or(al#+ate) av0n& un cons#stent
su*ort a'ect#v.
Sent#(entul &e s#/uran) s#n/urul care ,# *er(#te co*#lulu# s se e(anc#*e+e
$# s-$# 'or(e+e *ersonal#tatea) &e*#n&e &e reun#rea ur(toarelor con&###3
a6 *rotec#a ,(*otr#va lov#tur#lor &#n a'ar
-6 sat#s'acerea tre-u#nelor ele(entare
c6 coerena $# sta-#l#tatea ca&rulu# &e &e+voltare
&6 sent#(entul &e a '# acce*tat &e a# s#3
Ca (e(-ru al 'a(#l#e#3 s '#e #u-#t) s &ru#asc &ra/oste) s '#e #+vor &e -ucur#e $#
(ulu(#re) s '#e con&us $# ,n&ru(at=
Ca '##n u(an3 s # se acce*te caracter#st#c#le #n&#v#&uale) s a#- *os#-#l#tatea &e
ac#une $# e.*er#en *ersonal) s # se o'ere o anu(#t (ar% &e l#-ertate.
Ce# (a# (ul# &#ntre no# cons#&er( c ave( #nte/rat ca*ac#tatea &e a cre$te
co*##) c ave( *oten#alul &e a ,nele/e $# re+olva nevo#le lor $# $t#( cu( s-# s*r#%#n#(
s creasc 'er#c##.
4r#ntele ,$# atr#-u#e &re*tur# &e*l#ne asu*ra (o&ulu# ,n care ,$# cre$te $# e&uc
co*#lul. 4ro'esorul a*rec#a+ c *re/t#rea lu# este cea (a# #n&#cat $# su'#c#ent
*entru a #nstru# $# or#enta co*#lul ,n evolu#a lu#. Me&#cul re*re+#nt /aran#a
#nterven#e# ,n as#/urarea snt## *s#7#ce $# '#+#ce a co*#lulu#. # a( *utea cont#nua
enu(erarea *ersoanelor a&ulte) *r#n#) s*ec#al#$t#) nes*ec#al#$t# cu care co*#lul v#ne
,n rela#e $# care sunt rs*un+tor# &e #n'luena *e care o *ro&uc asu*ra lu#.
Dac toate lucrur#le ar (er/e -#ne) nu a( avea &e-a 'ace cu at0tea s#tua## ,n
care co*### sunt su*u$# la at#tu&#n# #ncorecte) nea&ecvate sau la &#'er#te 'or(e &e a-u+
sau ne/l#%are &#n *artea a&ul#lor.
8rat0n& co*#lul ca *e o *ersoan 5cu *ro*r#a lu# *ersonal#tate) a*r0n& $#
acor&0n&u-# &re*tul la o v#a *art#cular) la #nt#(#tate $# la o &e+voltare nor(al6)
ave( /aran#a c ,# sunt as#/urate con&###le o*t#(e &e &e+voltare $# c sunt *reven#te
s#tua##le ,n care a-u+ul ,# *une ,n *er#col e.#stena sau &e+voltarea.
A-u+ul a'ectea+ &e+voltarea co*#lulu# ,n &#(ens#un#le sale esen#ale. E'ectele
a-u+ulu# sunt *ro'un&e $# ne'aste) ,nso#n& #n&#v#&ul &e-a lun/ul v#e## sale. De aceea)
se #(*une neces#tatea &e a trata *ro-le(a a-u+ulu# $# &e a acor&a o aten#e
&eose-#t trau(elor tr#te ,n co*#lr#e.
Cunoa$terea $# ,nele/erea nevo#lor co*#lulu# ,n 'unc#e &e eta*ele &e
&e+voltare ale acestu#a &e ctre *r#n## $# a&ul## cu care el #nterac#onea+)
re*re+#nt *os#-#l#tatea &e a rela#ona corect cu e# $# &e a ses#+a ele(entele unor
trau(e) ac#on0n& *ro'#lact#c $# tera*eut#c.
B#-l#o/ra'#e3
Dra/o(#rescu) V. 4s#7olo/#a co(*orta(entulu# &ev#ant)Bucure$t#) E&#tura
t##n#'#c $# Enc#clo*e&#c) 5@AB6
4#tulescu) I. Del#ncvena %uven#l) Bucure$t#) E&#tura (#n#sterulu# &e
Interne)5@@C6.
R&ulescu) M. S. $# Banc#u) D. Intro&ucere ,n soc#olo/#a &el#ncvene#
%uven#le- A&olescena ,ntre nor(al#tate $# &ev#an) Bucure$t#)
E&#tura (e&#cal)5@@D6.
Rulea) C. 4s#7olo/#e %u&#c#ar. 5note &e curs6. S#-#u) Un#vers#tatea
))Luc#an Bla/a: &#n S#-#u) 5EDDF).