Sunteți pe pagina 1din 961

27926G

U N I V E R S I T A T E A DI N C L U J
DA C OR OMA N I A
BULETI NUL MUZ EUL UI LI MBEI ROMNE
CONDUS DE
S E X T I L PUCARI U
P r of e s or l a U ni ve r s i t a t e a d i n Cl uj , Me mb r u al A c a de mi e i R o m n e .
A N U L V.
19271928
CLUJ, 1929
INSTITUTUL DE ARTE GRAFICE ARDEALUL*, STRADA MEMORANDULUI 22.
BCU CLUJ
eheti de la Cergu i folklorul lor \
P e valea Secaului, 16 kilometri la Sud de Blaj, se g-
sete un sat, deosebit de cele din inut pr i n faptul c locui-
torilor lui nu li se spune nici Romni, nici Sai, nici Un-
guri ori Scui, ci chei ; deosebit i pr i n faptul c ei, vor-
bind romnete, apar i n bisericii luterane. S at ul se nume-
te Gergul Mic, ori cheiesc", i e astzi cea mai intere-
sant aezare de Bul gari romni zai n Ar deal
2
.
1
P r i d i n a c e a s t l u c r a r e a u f o s t c o m u n i c a t e n e d i n a
d e l a 27 Ma r t i e 1926 a S o c i e t i i E t n o g r a f i c e R o m n e " ( C l u j )
2
C e l e l a l t e i n s u l e d e B u l g a r i r o m n i z a i n A r d e a l s n t l a
C e r g u l Ma r e , s a t v e c i n c u C e r g u l Mi c ; R u c i o r i i B u n g a r d
n j u d e u l S i b i i u . A s u p r a l o c u i t o r i l o r a c e s t o r t r e i s a t e v o m m a i
r e v e n i n c u r s u l l u c r r i i n o a s t r e . Mi l e t i a m i n t e t e n s t u d i u l
U sedmigradskite BUlgari ( a p r u t n B u l g a r s k i P r e g l e d " , I I I
( 1896) , f a s c i c o l a p e n t r u I u n i e , p p . 4464) d e B u l g a r i n j u r u l
A l b a - J u l i e i ( p . 48) , d e a l i i p e l a D e v a i V i n u l d e j o s ( p. 51) .
A c e t i a d i n u r m p a r s fi v e n i t t r z i u , p e l a 1700, i s s e fi
e o n t o p i t c u d e s v r i r e c u n a i u n i l e c o n l o c u i t o a r e . ( A s u p r a l o r
v e z i i L . I . Ma r i e n b u r g , Geographie des Grossfiirstenthums Sie-
benbiirgen, H e r m a n n s t a d t , 1813, I , p p . 7677) . Ma i t r e b u i e s c a -
m i n t i i i B u l g a r i i d e l a V i n g a ( p e l i n i a f i e r a t A r a d - T i m i o a r a )
- i a l t e c t e v a s a t e d i n j u d e u l T i m i , c a B e i n e u l ( B e e n o v a
Ma r e ) , D e n t a , Mo d o , B r e t e a i I v a n d a , a s u p r a c r o r a s e p o t
c o n s u l t a a l t e d o u a r t i c o l e a l e l u i Mi l e t i C : Na gosti u banals-
v
hiU BUlgari, S o f i a , 1896 ( E x t r a s d i n B u l g a r s k i P r g l e d " , I I I
(1896) i Knizinata i ezikUt na banatskitS Bulgari, d i n Sbornik,
X VI X VI I , p r e c u m i u n a r t i c o l a l l u i Dr . F . T e t z n e r , Zur Volks-
kunde der Bulgaren in Ungarn ( a p r u t n Gl o b u s " , 1906, p p .
138142) . A m n d o i v o r b e s c i d e a a n u m i i i C r a o v e n i " , p o -
p u l a i a d e l i m b s l a v d i n a p t e s a t e a l e j u d e u l u i C a r a - S e v e r i n
( C r a o v a , C l o p o t i c i , N e r m e t , V a d n i c , L u p a c , R a f n i c i J a b a l c e a )
d e s p r e c a r e n u s e p o a t e n s a f i r m a c u s i g u r a n c a r f i b u l -
g a r . A s u p r a C r a o v e n i l o r v e z i Mi l e t i C , Ueber die Herkunft der
sogenannten Krasovaner in Sud-Ungam, n A r c h i v f u r s l a v .
Hacaromania V 1
BCU CLUJ
2 I . M U L E A
Asupra cheilor nu s'a dat, dup ct avem cunotin,
nici o cercetare n romnete \ E aproape surpri nzt oare
aceast constatare, cnd tim c de la Blaj pn la ei nu
e dect un pas.
i nu s' ar putea de loc zice c Bljenii nu tiau de
existena lor. Din contr! Gel dintiu nvat care a trezit
un interes deosebit pent ru chei, Miklosich, cu studiul su
Die Sprache der Bulgaren in Siebenburgen, apr ut la 1856,
primise copia textelor pe cari le publica i comenta, de la
Timoteiu Gipariu
2
. I a r cellalt cercettor strein al lor, cel
mai i mport ant desigur, Miletic, a fost condus n ancheta sa
din 1895 de Canonicul Micu Moldovan i profesorul Ale-
xandr u Uilcan
3
.
De fapt, despre existena unor Slavi n apropierea
Blajului i Sibiiului se scrisese mult nainte de Miklosich.
nt i ul text al lor un Tatl nost ru" de la Ruciori --
a fost publicat la 1793 n Siebenbiirgische Quartalschrii' t",
apoi reprodus la 1809 n Mithridates"-ul lui Adelung *.
I storicul sas Eder vorbete, la 1803, de Rut heni in Reuss-
dorf, Bongard et Gsergod Majore et Minore"
6
.
Dup Miklosich, care-i credea ur mai ai Slavilor cari
locuiau n secolul al Vl-lea n nordul Dunri i i de la cari
P h i l o l o g i e " , X X V (1903) p p . 161181. I n a f a r d e c e i d e l a C e r f f a e ,
R u c i o r i i B u n g a r d , t o i s n t v e n i i d u p 1700 i s ' a r fi o p r i t n t i
p r i n Ol t e n i a (cf. Mi l e t i c , Na gosti u banatskite BUlgari).
1
D- l S e p t i m i u P o p a , a n u n a a c u m a p t e a n i , l a s f r i t u l
u n e i s c u r t e n o t i e i n f o r m a t i v e " : Scrisori din Ardeal. Bulgari
romanizai ( n A d e v r u l l i t e r a r " d i n 27 Ma r t i e 1921) c v a s c r i e
m a i t r z i u , d e s p r e B u l g a r i i d i n A r d e a l u n s t u d i u i s t o r i c a m -
n u n i t " . U n a l t a r t i c o l a l d - s a l e , de* c o n i n u t a p r o a p e i d e n t i c ,
Bulgarii din Ardeal, a a p r u t n a r a N o a s t r " , No . 2122,
1926, p p . 604605. N u t i m n s n i m i c d e u n s t u d i u m a i n t i n s
a l d - l u i P o p a .
r
2
Mi l e t i c , Sedmigradskite BUlgari, n S b o r n i k z a n a r o d n i
u m o t v o r e n i j a , n a u k a i k n i z i n a " , X I I I ( 1896) , p . 153.
3
Ibid., p . 157.
4
J i r e c e k , r e c e n s i a s t u d i u l u i c i t a t a l l u i Mi l e t i c n A r c h i v f u r
s l a v i s c h e P h i l o l o g i e " , X X ( 1898) , p . 115.
5
Ibid., p . 116.
BCU CLUJ
C H E I I D E L A C E R G A U
3
se t r ag i numele toponimice slave n i nut uri l e daco-ro-
m
n e "
1
s'a ocupat de ei, mai pe l arg, istoricul Pi c. Stu-
diul acestuia Die dacischen Slaven und Csergeder Bulgu-
ren, (.n Sitzungsberichte der konigl. bohmisehen Ges. der
Wissenschaften" fiir 1888, pp. 227280 P r ag) dat n
colaborare cu Dr. Amlacher, preotul sas de la Romos (lng
Ortie) e cel care ne intereseaz mai de aproape, m-
preun cu acela al lui Miletic.
Contrar preri i lui Miklosicb, ultimii doi nvai cred
pe locuitorii Cergului urmai ai unor Bogomili, fugii din
Bul gari a n, sau ntre, secolele X I X I I I . Jirecek, care
n articolul su asupr a l ucrri i lui Miletic caut s pun
lucrurile la punct, nu crede ntemeiat teoria bogomilismu-
lui acestor Bul gari i susine c ei ar fi ajuns n Ardeal ca
prizonieri luai pe timpul expediiilor regelui tefan V al
Ungariei, pe atunci dux T ransi l uanus", care la 126i i
1266 ptrunsese cu ar mat a sa, n care avea muli nobili
ardeleni, pn la Vidin i P l evna
8
. Gvijic admite i el o
migraie bul gar n spre Transilvania n secolul X I I I
3
.
De fapt pe noi istoria lor ne intereseaz destul de pu-
in. I n tot cazul, nu originea acestor Bul gari cut m noi
s' o l muri m n paginile acestea. Vom nota doar c teza
lui Jirecek ne par e i nou cea mai probabil.
De sigur, n ur ma cercetrilor amintite, fcute asupr a
cheilor de la Gergu, Ruciori i Bungard, nu mai ncape
ndoial c avem de-a face cu ur mai ai unei populaii bul -
gare, care n secolul XI V era destul de cunoscut pent ru
a da numele de bidgresc Cergului Mic *. Cu populaia de
astzi a acestui sat ne-am propus s ne ocupm.
E interesant c majoritatea cercettorilor Bulgarilor ar -
deleni nu s'a interesat dect de limba scris a lor, de texte.
Miklosich n' a fost s-i vad. Pi c a venit pn la Blaj, unde
1
J i r e c e k , op. cit., p p . 115116.
3
Ibid., 4f>. 119.
I. C v i j i c , La Peninsule balkanique. Paris 1918, p. 122.
4
P i c u n d A m l a c h e r , Die dacischen Slaven, e t c , p . 264, R e -
g e s t e l e i n_vi .
BCU CLUJ
4
I . M U L E A
o ploaie torenial 1-a fcut s renune a vedea pe chei
i s se mulumeasc cu un S chiau ntlnit nt mpl t or
acol o
1
. Nu tim nimic de rezultatele vizitei unor profesor
de l a St. Pet ersburg probabil S yrku de care va fi
vorba mai ncolo. Miletic n' a stat ni se spunea l a Ger-
gu nici o zi, timp care ni se par e cu totul insuficient
pent ru a studia un sat. De altfel, pe el, ca i pe ceilali,
ceea ce-1 interesa ndeosebi erau canionalele", vechile cri
de rugci uni n bulgrete. I n acestea s' au pst rat texte care
apar i n, dup Jirecek"', unora din cele mai i nt eresant e
monumente slave". Noi ns nu vom studia aceast l t ure
a Bulgarilor de la Cergu. Vizita ce le-am fcut-o er a pen-
t r u cunoaterea oamenilor, a a cum se prezint ei astzi,
i pent ru cele ce triesc n graiul, mintea i inima lor. Ru-
gciunile lor bulgare ne vor interesa numai nt r u ct cheii
se simt legai de ele i nt ru ct se pot auzi nc n gur a
lor, nu scrise.
Satul nu se deosebete nt r u nimic de cele de pe T r -
nave ori valea Secaului. Ascuns ntre dealuri, nu-i vezi
venind de ct r Blaj dect cnd eti foarte aproape, bi-
sericua alb a cheilor cocoat pe unul din ele. S trzi l ar-
gi dar i case rzlee, i ar nt re ele, i pe dr umur i , noroiu
i i ar noroiu n lunile de pr i mvar i de toamn, cel
pui n. E at t a tin", cum i se zice aici, nct copiii merg
la coal pe catalige, pe cari cheii le numesc Ic'i-
coroambe
s
, i tot pe catalige vin fetele i feciorii la fnt-
n un spectacol amuzant , fr ndoial, dei felul acesta
de a vunbla, nu e un joc, ca n alte, pri, ci un mijloc de
locomoiune ca oricare altul *.
1
Ibid., p . 262, n o t a 2.
Op. cit, p . 118.
3
L a B r a o v ( c h e i ) k'icoroange. I n t e r e s a n t i c u v n t u l
k'icorande, p e n t r u p a t i n e , f o l o s i t t o t n c h e i i B r a o v u l u i .
4
A c e a s t a s e p o a t e v e d e a i d i n f o r m a s p e c i a l a c a t a l i g e l o r
C i o r g o v e n i l o r . P e c n d n a l t e p r i e l e s n t d u p c t a v e m
c u n o t i n l u n gi - , a a c c e l c e u m b l p e e l e l e i n e i c u
m n a , k ' i c o r o a mb e l e c h e i l o r n u t r e c d e g e n u n c h i , u n d e s e
p r i n d c u o c u r e l u e i a s t f e l m i n i l e r m n l i b e r e p e n t r u a.
p u t e a d u c e u n v a s , u n c o , o r i u n a l t o b i e c t .
BCU CLUJ
C H E I I D E L A C E R G U
5
Satul nu e mare : 154 de case, cari nu difer n con-
strucie de cele din satele vecine. Locuitorii, dup cele mal
nou st at i st i ci
1
, 720 de suflete, snt n majoritate absolut
(483) luterani: acetia sunt cheii. Restul (242) : greco-
catolici deci Romni i chei trecui la unii. Oamenii
snt n general nstrii, mai ales cheii. Ocupaia gene-
ral : agricultura. Oile nu lipsesc ns aproape din nici o
curte.
I n port i tip nici o deosebire fa de Romnii din sat
sau cei din inut. Numai femeile se deosebesc pui n n m-
brcmintea lor de srbtoare, de care va fi vorba mai jos.
ncolo, poi vorbi un ceas-dou cu un S chiau fr s b-
nuieti c n' ai avea de l ucru cu un Romn, dac n
cursul conversaiei n' ar interveni chestiuni cari s-i aduc
aminte c face part e din neamul cheilor. Cci cu toat
romni zarea lor ei pstreaz pn astzi un fel de con-
tiin nai onal !
E a trebue s fi fost mult mai puternic alt dat, pe
cnd se vorbea nc bulgrete n sat. Astzi nimeni nu
mai tie limba aceasta. Dar ami nt i rea acelora care o vor-
beau curent nu mai departe dect acum 50 de ani, triete
nc ntre chei. Astfel, ni se cita buni ca actualului cantor,
Mina lui Fren I an, moart la 1895, care tia vorbi orice
bulgrete". Bt r ni i i mai amintesc de cuvinte : Cantorul
Fl uera (zis Pere, de 71 de ani ), ne spunea c bunica lui
zicea n loc de sor adu-mi st rai a" sestro teghiete bo-
gotu
2
. La cciul nainte i ziceau : guj
3
, la bou: volt*,
1
Ma r t i n o v i c i i N . I s t r a t i , Dicionarul Transilvaniei, Bana-
tului, e t c . C l u j , 1922.
a
n t r e b u i n m g r a f i a r o m n e a s c , p e n t r u c a d e s e o r i c u -
v i n t e l e a r t a t e d e c h e i c a b u l g r e t i " , n u n s e m n e a z n i m i c
n l i m b a b u l g a r a c t u a l . A s u p r a s t l c i r i i c u v i n t e l o r c h e i e t i "
I a C e r g u , v o m r e v e n i .
3
I n f o r m a t o r u l n o s t r u g r e s i a c r e z n d c a r e d e a f a c e c u
u n c u v n t J m l g r e s c ; d e f a p t e s t e r e c o n s t r u i r e a g u g i u " d e la
. . g u g i u m a n " un f el d e c c i u l . ( Ve z i Dicionarul Academiei
s. v. g u g i u m a n ) .
4
B u l g . volt(u) ( a r t i c u l a t ) .
BCU CLUJ
6
I . M U L E A
la vac : crauva
1
, la furcut " : vuld"
2
, ne asi gur
l uga P at r u lui P at r u, cel mai bt r n om din sat (82 de ani ) .
I a r femeile de odinioar, ne spuneau ali bt rni , aveau
o exclamaie de mi r ar e care s u n a : Gospodi pomiluie!
Toate acestea nu mai tresc ns dect n ami nt i rea chei-
lor trecui de 5060 de ani . Tinerii n' ar mai ti absolut
de loc bolgrete, dac slujba bisericeasc i obiceiurile
n' ar fi reuit s-i fac i pe ei s rei n unele cuvinte, aa
de stlcite i acelea, din limba strmoilor.
I i ntrebi cum vorbeau nainte. Bt r ni i zic chinete
(numai l uga i Fl uera, cte-odat). Tinerii spun cheieie-.
Numai de tot r a r am auzit de bolgrete. Nici cantorul, in-
fluenat orict de preoii n j ur ul crora a t ri t o via n-
treag, nu zice ,,bolgar"(ete) : Noi sntem chei, aa ne-
am pomenit noi de dat" \ i amintesc de timpul cnd n
sat se vorbea alt limb i fixeaz epoca n care au pier-
dut-o nainte de 1848.
Unii bt r ni tiu s trezeasc chi ar ami nt i ri mai ve-
chi. I at ce ne povestea unul din ei l uga P at r u a lui
Carii, de 50 de ani , asupr a venirii lor pe aceste pl ai uri :
Cn' o vint dinti aici cheii de vonici i-o adus
aici, c era oameni mar i o vint ca militari, cu puti, de-o
pzt pe craiul care-o fost pe vremea ai a ' n Blaj poate
mai bine de cinci sute, cn' o fost craiul Apafi n Blaj \
Alelalte sate, Ruciorul i Bungar dul o pzt grani a de la
T urnu-Rou. Alelalte sate din j urul Braovului p la Scele
i-o uli ' n Braov.... O venit aici din Bul gari a, cu pop, cu
legea lor, i dup ce-o muri t popa lor, o t ri t aa fr popa,
c n' o mai avut pop. i-o stat aa cu rugciunile lor vre-
1
B u l g . krava.
2
B u l g . vila, vilica(?).
3
E x p l i c a t : d e m u l t , d e c n d t i m, d e t o t d e a u n a " . Cf. f r a n -
u z e s c u l d e ( l o n g u e ) d a t e " .
* P o m e n i r e a l u i s e e x p l i c a s t f e l : S a t e l e d i n j u r a u a p a r -
i n u t l a n c e p u t u l v e a c u l u i X VI I p r i n e s e i C a t a r i n a B e t h l e n , v -
d u v a l u i A p a f f i (cf. Mi l e t i C , Sedmigradskite Bitlgari, Sbornik X I I I , ,
p . 188) .
BCU CLUJ
C H E I I D E L A C E R G U
7
me de trei sute de ani nt rerupe pe povestitor bt r nul
I uga. Gt o vint legea-i l ut eran Cergul nic o luat-o, c
o fost poate aproape de legea lor a vechie. Limba o nut-o
pn o vint iobagi sub Mri a Terezia atunci s'o fcut
iobagi i deregtoare
1
care le poruncea, i-o oprit s
mai vorgasc s nu se ' neleag la olalt s saie asupr a
mai marilor. Cu vremea o kert limba i-o r mas numai
cu cntrile bisericeti".
Aceste l ucruri aprobate de bt rnul I uga, po-
vestitorul le tie de la tatl su. Trebuie s notm c moul
su a fost oleriu (nvt or), i datele informatorului ar pu-
tea pst ra deci ur me ale eventualei intervenii din part ea
acestui S chiau instruit. Astfel cantorul Fl uera ne spunea
c la care o vint nt i cu neamu l chema Bogomil"
l ucru pe care ne-a mrt uri si t c-1 tie de la printele Amla-
cher popa l bt r n de la Romos, care a ctat mult i-o
gsit de cn' o vint neamu aici".
Cele ce ne povestea I uga P at r u snt ns l ucruri pe
care le tiu cam toi oamenii mai bt r ni din sat. I n spe-
cial asupr a pierderii limbei se dau amnunt e povestite
bucuros i s' au spus i lui Miletic i care s' ar putea
rezuma astfel: Ciorgovenii erau nai nt e de 1848dinientre,
cum zic ei iobagi, fceau pat r u zile ' n spt mn". Mer-
geau la pmnt uri l e grofilor la Cenade i pe Valea Armea-
nului, i vorbeau cheiete" (noi nu mai tim, o fost lim-
ba cheiasc o bulgreasc" ni se rspunde la nt rebarea
ce fel de limb era aceea ?). Domnii i -au oprit s mai vor-
beasc bulgrete, i bt eau cu biciul. Cei cari i asupreau,
erau deregtoarele". Bt r nul I uga i mai amintete i de
numele unui a din ei, Negru, i de gi rul " de la curtea
domneasc, unu I uga". Tot el ne spunea c de frica acestora
iobagii au cam i fugit : I n nousprzece (1819) a plecat,
n Bnat trizci de familii de domnii de i obgi e
2
". L a n-
1
L o g o f e i i mo i i l o r b o e r e t i d u p e x p l i c a i a d a t d e f j chei .
- L a 1740, 12 f a mi l i i d i n C e r g u p l e a c l a Vi n g a , L u g o j ,
L i p o v a i B u n g a r d . Mi l e t i c , op. cit., p . 160 i J i r e c e k , op. cit.,
p . 119.
BCU CLUJ
8
I . M U L E A
trebarea noast r, de ce chi ar n Bnat : bag seam n Bnat
nu era iobgie". Apoi : s' o dus ncolo pe la Deva, la Vinga,
unde nc hl dui au Bulgari. la care-o 'mplntat nti
pru 'n
1
Vinga o fost Giorgoveanu P at r u".
Dinientre de 48 s'o kerdut limba ne asi gur si
cantorul Muera. . . Mult o opcit-o pn o lsat-o"...
Acesta ar fi n general felul n care cheii i explic
desnaionalizarea lor. Ei uit ns s aminteasc de vecinii
lor Romni, pe cari i-au gsit, dac nu chiar la Cergu, n
satele vecine, i a cror limb au fost silii s'o nvee, mai
curnd sau mai trziu, pent ru a se putea nelege cu lumea
din inut.
Bt r nul I uga spune c tie de la mou-su c pe la
1836 erau n sat 98 de familii de chei, i numai 4 de r u-
mni ". Toi acetia au venit la Gergu cheii interogai
snt de acord i o spun cu o oarecare mndri e ca slugi la
ei. Azi unul, mi ne altul, pn ce s' au nmulit. Ba au n-
ceput s ia i fete de-ale cheilor, trecnd sau nu la legea
lor. Se citeaz un oarecare I lie Giorgoveanu care ar fi tcut
aa, l und fata st pnul ui su de soie. Altul, Lita, ar fi
procedat la fel, apoi, cnd s moar, a chemat pe popa unit
i s'a ' nt ors la legea pe care o prsise.
Astzi cstoriile mixte snt dese. Ni se spunea de un
Schiau care a trecut la Rumni " deci la greco-cato-
licia stat trei ani , nu i-a plcut" i s'a ntors i ar la chei.
Nevasta lui Romnc. Dou surori ale ei au luat i ele
chei, pe cnd a treia s'a mri t at cu un Romn. Fratele
lor r umn" a luat o chiauc. Astfel se amestec" de o
vreme ' ncoace chei i Romni.
De cnd triesc n Romni a, cheii trec la legea r um-
neasc" i din motive politice. Ni se spunea despre civa
notabili ai comunei, de pr i mar chiar, c a fost Schiau, dar
s' a fcut r umn mar e". Trecerea la uni i apropie pe chei
de putere i toi nu pot rezista ademenirilor ei. Dar trebuie
i O e x p r e s i e a n a l o a g n e z t o a r e a " , 1922, p . 173 : , l
d e - a p u s p r u ' n t i u " ( n s a t u l C a t a n e l e ) .
BCU CLUJ
C H E I I D E L A C E R GA U 9
s contm i impozitul greu pe care-1 au de pltit pentru
.a-i susine biserica lor confesional. Apoi, legea romneasc
nu mai silete, ca cea ungureasc, s plteti, cnd treci de
la o biseric la alta, nc cinci ani i ar uncur i l e" celei
prsite pe lng ale celei nou mbriate. Unul, mai sf-
tos, ne povestea : Trebue s se aleag odat de noi : noi
nu sntem nici Rumni , nici Sai, nici Unguri ". Se mai
nt mpl apoi i s fie luai n r s de Romnii din satele
vecine cu nt rebri : ,,Da ce-i aia chei ? De ce nu trecei ia
legea romneasc ?" l ucru care supr.
Desnaionalizarea lor se desvrete pe zi ce merge. Un
exemplu elocvent : Cergul Mare, un sfert de ceas deprt are
de cel Mic, avea odinioar biseric l ut eran i era locuit a-
proape numai de chei. La venirea lui Miletic, acum treizeci
de ani, nu mai erau dect 5 familii protestante i profeso-
rul bul gar a gsit c nici n' ar avea la ce s se mai duc la
Cergul Mare. Ceilali chei ar fi trecut, dup Miletic, la
unii, subt influena propri et arul ui satului, Mitropolitul Bla-
jului, iar cele cinci familii protestante au r mas s se roage
singure \ Astzi, la Cergul mare nu mai e nici un Schiau,
ultimul mur i nd acum civa ani.
La Bungar d i Ruciori, celelalte dou sate acestea
n judeul Sibiiu n care s' au aezat Bul gari i venii n
Ardeal, desnaionalizarea era aproape complet, nc pe
timpul vizitei lui Miletic. I n Bungar d el gsise biserica n-
chis i tia de hot rrea desfiinrii parohiei luterane, din
pri ci na numr ul ui mic al credincioilor
2
. Astzi abia de mai
sunt 16 familii de l ut erani la Bungard, cari merg la biserica
ortodox al t uri de cheii trecui la ortodoxie
3
. La Ruciori
ei se in ceva mai bine. Totui, de limb bul gar nici ur -
m, nc la 1895 slujba se fcea numai n romnete i
nemete *. Aici ns cheii nu mai trec la Romni, ci la
Sai. Generaia t nr vorbete acum ssete.
1
Mi l t i e , Sedmigradskite Bulgari, Sbornik XIII, p . 166.
2
Ibid. p . 172.
3
I n f o r m a i e d a t o r i t d - l u i Mi h a i l S i m o n i s , p r e o t u l l u t e r a n
d i n C e r g u l Mi c .
4
Mi l e t i c , o p . cit, p . 179.
BCU CLUJ
1 0
I . M U L E A
S ne ntoarcem ns la Gergu. Geeace i-a pst rat pe
chei pn acum, ceeace i-a pst rat at t a vreme, insul
strein n marea de Romni, i subt o st pni re ungu-
reasc destul de vitreg a fost luteranismul lor.
Respectul ce-1 au pent ru biseric i preot este puin obi-
cinuit n satele noast re. Ar fi greit s ne nchipuim c nu-
mele dat preotului lor este n batjocur. Cci, dei n sat se
vorbete numai romnete, cei doi preoi nu snt numi i la
fel : pe cnd cel unit este, ca de obiceiu- domnu pri nt e",
cel l ut eran este domnu popa. i la fel, soiile acestora se
numesc : doamna preoteas i doamna popoaie. Nou ni
s'a pr ut cu totul curios cnd, n dr um spre Gergu, c-
ruul un Schiau privind napoi spre Blaj, ne-a spus:
P ar ' c vd pe domnu popa i pe domnu pri nt e ve-
nind". Dar n sat toat lumea spune astfel, Romni i ca i
cheii. La nt rebarea noastr, pent ru ce li se zice-aa, b-
trnul I uga ne-a r spuns cu laconicul : aa ne-am pome-
ni t ". I n domnu popa" va trebui s recunoatem ns ami n-
tirea unui (gospodin) pop" bulgar, cci r anul nostru
nu obicinuiete s lege de numele pop calificativul domn".
Ali termini interesani n organizaia bisericeasc a
cheilor snt, poate, urmt ori i : cantorului i se zice jupan,
j upani i cantori, cci snt doi ; i ar crsni cul ui goju
1
bi-
sericii".
N' am avut norocul s putem fi nt r' o Duminec n satul
cheilor, ca s asistm la serviciul divin. Dar domnu po-
pa", cu amabilitatea cu care ne-a aj ut at tot timpul petre-
cut la Cergu, ne'-a dat ocazia s putem asculta, chiar nt r' o
zi de lucru, cteva din cntrile i rugciunile cele mai
obicinuite.
Biserica cheilor, renovat n timpul din ur m, nu
prezint nimic part i cul ar. Dac ar lipsi bncile i ar avea
altar, iconostas i strane, n' am deosebi-o desigur de o bise-
ri cu romneasc de sat, din cele mai curele. Amvonul
1
Cf. g o c i m a n , g o j m a n = e p i t r o p l a b i s e r i c i r e c o n s t r u i r e a
gociu, n u m e d a t a j u t o a r e l o r m o r a r u l u i . (Dicionarul Academiei,
s. v. gociman).
BCU CLUJ
C H E I I D E L A G E R G U
chiar i banca j upani l or cantori, snt acoperite cu scoare
romneti, care de altfel nu surpri nd pe nimeni acolo unde
preotul predic i citete evanghelia romnete.
Miletic, care s'a nimerit la Cergu nt r' o Duminec i-a
asistat la slujb, ne d o descriere a e i
1
. Rezumm dup el:
Se cnt nt i u de ct r toi i cu acompaniament de org :
Gelobt sei Gott". Preot ul citete cteva rugci uni n nem-
ete, apoi apostolul" n romnete. Urmeaz credeul" n
bulgrete, cnt at n cor de toi cei de fa. 0 rugci une i
un exordi um" spuse de domnu popa" n romnete
apoi toi cnt bulgrete Christus je st anal gore". Ta-
tl nost ru" i evanghelia n romnete tot astfel i pre-
dica i slujba se t ermi n cu un cntec bulgresc.
Unul dintre chei, Daniel Sekeli, spunea lui Miletic c
slujba se fcea altfel pe cnd era el copil : Tatl nost ru" i
alte rugci uni se spuneau pe at unci bul gr et e
2
dar con-
form preceptelor l ut erane s'a introdus n biseric limba care
putea fi mai bine neleas de popor, cea r omneasc
3
. L a
fel ne spunea i nou bt r nul cantor Fl uera. Dar situaia
s'a schimbat nc de acum 30 de ani, de cnd i-a vizitat Mi-
letic. Astfel domnu popa" de la Bungard, ne spune can-
torul, le-a t radus de mul t " o seam de cntece bise-
riceti din nemete care nu erau n bulgrete" i
care se cnt astzi la slujb i la diferite ceremonii.
Tat nceputul unui a din ele, pe care l-am auzit cn-
tat n coal de cteva zeci de chei, aduna i de domnu
popa". Melodia e nou ni se spune adus de la Bun-
gard ca i textul i se deosebete cu totul de melodiile
extrem de t rgnat e pe care ni s' au cntat nite cntece
bisericeti n bulgrete.
Un pr unc nscuse ' n Betclehem,
Aleluia,
1
Mi l e t i f i , op. cit., p p . 161163.
2
A m n t l n i t i n o i m u l i c h e i c a r i m a i t i a u t a t l n o -
s t r u " n b u l g r e t e .
3
Mi l e t i c , op. cit, p . 163.
BCU CLUJ
12
I . M U L E A
S bucur Jeruzalem.
Cu injerii ceriului
Veseli s fim,
De vestea ceai bun
L udnd pe Dumnezeu.
I n iescle zace nfat,
Fi ci oar blnd l-o nscut,
C Dumnezeu aa o vrut.
Cu t r up de om ca s-1 vedem,
P e care noi s-1 ascultm.
Cel de-asupra norilor
Slvit n vecii vecilor.
Aleluia".
(S pus de cantorul Fl uer a).
Acest cntec a nceput s se cnte n ajunul Crciu-
nul ui , la domnu popa", numai din anul acesta ; nai nt e
se cnt a n bulgrete urmt oarel e versuri, pe cari le dm,
mai mult ca titlu de curiozitate, aa cum ni le-a spus can-
torul Fl ue r a :
Rodilsa Jezu faf Betclehem
Zanto isa veselia
Ni mni to i leje
Faf iesclete.
Foi scopil sata sfeat
Oloveto onia
Ogreava tieptiedo.
I nut i l s mai adugm c nimeni, i mai pui n preo-
tul l ut eran al cheilor, nu nelege acest text. Acum cnd
pe l ng el se cnt i viersul" romnesc dat mai sus
orict de chinuit ar fi limba aceluia cel bulgresc va
BCU CLUJ
C H E I I DJE L A C E R G U
1 3
fi uitat curnd - c ur nd.
1
Popa <Je la Bungar d nu e si ngurul poet religios" al
cheilor de la Gergu. Cantorul Fl uer a ne vorbea cu mult
respect de cei doi profesori streini cari au fcut Ciorgo-
venilor cinstea unei vizite i a unei cercetri asupra nea-
mului lor. Unul este desigur Miletic, pe care cant orul l
numete Mileniun Antoni (dei pronumele profesorului
bulgar e Ljubomir) i de care-i amintete c'a venit ca
Mria S a" titlu dat de Ciorgoveni, chei ori Romni,
istoricului bljan I on Micu Moldovan care a nsoit pe
Miletic. Al doilea, venit singur, ar fi fost profesor la Fe-
t erburs" i s' ar fi numi t ircus Alexander. Bnui m n el,
1
D i s t a n a d i n t r e l i m b a a c e s t u i c n t e c i b u l g r e a s c a d e
a s t z i e s t e , d e s i g u r , c o n s i d e r a b i l . c h e i i m a i i n s t r u i i i d -
d e a u e i n i i s e a m a d e c u m s e s t l c e t e v e c h e a l o r l i m b ,
p e n t r u c n v t o r i i c a r e n u n e l e g n i m i c ( d i n c n t e c e l e b u l -
g r e t i ) i c o p i i i c a r e l e n v a p a p a g a l i c e t e , n l o c u i e s c c u v r e -
m e a c u v i n t e l e , i n u e n i m e n i c a r e s s e p r i c e a p s c o r e c t e z e "
( Mi l e t i c , op. cit., p p . 159160) . I n t r ' o r u g c i u n e a u z i t l a C e r -
g u s e m e n i n e c u v n t u l b u l g a r sila, d a r i m e d i a t s e d i t r a d u -
c e r e a l u i r o m n e a s c , p r o n u n n d u - s e l a u n l o c , c a i c n d a r
f o r m a u n s i n g u r c u v n t : sil-putiere. S p r e a n e f a c e o i d e e d e
c t s e n d e p r t e a z b u l g r e a s c a c n t e c u l u i R o d i l s a " d e c e a a
o r i g i n a l u l u i , l v o m d a m a i j o s . I I g s i m n c a r t e a d e r u g c i u n i
p u b l i c a t d e Mi l e t i c ; n s t u d i u l c i t a t . E a e n t i t u l a t Cantionaie
seu Graduale bulgaricum scripsit Per... Josephus - Noelzner
Anno i8i% Kis Cserged. T e x t u l e i l p u b l i c a s e i Mi k l o s i c h . Me -
r i t u l l u i Mi l e t i c c o n s t n f a p t u l c a g s i t i o r i g i n a l u l n e m -
e s c (Habermann's Christliche Gebeth, t i p r i t l a S i b i i u n 1680)
d e p e c a r e a u f o s t t r a d u s e c e l e m a i m u l t e c n t e c e a l e C a n i o -
n a l u l u i , i a s t f e l a p u t u t d a a p r o a p e l a f i e c a r e r u g c i u n e b u l -
g a r , a l t u r i d e t r a n s c r i e r e a e i c u c i r i l i c e , i t e x t u l g e r m a n o r i -
g i n a l . C n t e c u l a u z i t l a C e r g u l g s i m a s t f e l
n C a n i o n a l :
* R o d i l s a i e I e s u s f af Be b . t l e b . e m
S z a n t u i s a v e e l e e i f
N i n e t o i l e s s i f - i e z k l e t e
BCU CLUJ
14
I . M U L E A
ajutai i de o Cronic a cheilor n manuscri s
1
, n care
se amintete de un profesor S i rku Pet rarhi e di n Rusia, pe
profesorul Syrku, despre care se tie c'a fost n 1898 s
viziteze pe Craovenii bneni, scriind chi ar ceva asupr a
l or
2
. E probabil c tot at unci profesorul de la Pet ersburg
s se fi oprit i la Cergu. Nu tim ns s fi publicat ceva
asupr a cheilor. I ar amintirile de acum 30 de ani ale cant o-
rul ui Fl uera nu-i permit s l mureasc dac profe-
sorul ircus a venit dup sau naintea lui Miletic.
Vo i e z k u p i l s a t t a s v e a t
Vo l o v e t o i o s z l i c z e t e
G o o g r a h u v a s t e t e Du c h . . .
t r a n s c r i s d e Mi l e t i c :
R o d i i s a i e I e s u s f af B e t l e h e m
Z a n t u i s a v e s e l e t e s i f
N i n e t o i I e z i f i e s k l e t e
Vo i e s k u p i l s a t a s v e a t
Vo l o v e t o i o s l i c e t e
Go o g r a h u v a n t o t e f t e D u h . .
( Mi l e t i c , op. cit., p . 224. N o . 22)
Mi l e t i S p r o m i s e s e u n s t u d i u a m n u n i t a s u p r a l i mb e i C a n -
i o n a l u l u i , d e s p r e c a r e n u t i m n s s f i a p r u t . R e i n e m p -
r e r e a l u i J i r e c e k c a r e s p u n e c l i m b a C a n i o n a l u l u i a r e p e
l n g a r c h a i s m e r e m a r c a b i l e e i n e n g a n z o s t b u l g a r i s c h e n , d o -
n a u b u l g a r i s c h e n T y p u s " . (Archiv ftir slavische Philologie, X X
( 1898) , p . 118) .
1
Chronic Colonisarea Bolgarilor n Ardeal (Erdily). T r e i
c o a i e m a r i s c r i s e m r u n t n t r ' o l i m b a p r o x i m a t i v r o m n e a s c ,
d e c t r e D a n i e l S e k e l i , d u p v i z i t a d o m n i l o r m a r e n v a i ,
d o c t o r i d e P h i l o l o g i d i n O r i e n t u " . A u t o r u l , f i u a l p o p i i C i ke . ' i ,
f o s t n v t o r , e n u m i t d e Mi l e t i c , c a r e - 1 g s i s e n v i a (op. cit,
p . 159), u n u l d i n c e i m a i i n s t r u i i o a m e n i d i n s a t " . E u n f e l d e
a p o l o g i s t a l o r i g i n i i b u l g a r e a c h e i l o r , p l n g n d o b i c e i u r i l e
s t r b u n e c a r e s e p i e r d , v o r b i n d d e T h e s a l u i B o g o m i r " i e x a -
g e r n d i m p o r t a n a i n u m r u l B u l g a r i l o r e m i g r a i " ( d u p e l
n B a n a t a r t r i d o u m i l i o a n e d e B u l g a r i ) . P e l n g a t t e a
c h e s t i u n i f r a b s o l u t n i c i o i m p o r t a n p e n t r u n o i , S e k e l i d e s -
c r i e i c t e v a o b i c e i u r i a l e c h e i l o r .
2
Cf. Mi l e t i c , Veber die Herkunft der sogennanten Krasovaner
in Sud-Ungarn, n A r c h i v f u r s l a v . P h i l . " , X X V (1903), p . 176.
BCU CLUJ
C H E I I D E L A C E R G U 15
De cntece bulgreti, pe care cheii le cnt au f r
s le neleag, povestete i profesorul bulgar. Ba el ami n-
tete i de-o r ugar e a lor de a li le t raduce \ Nu tim care
va fi fost rezultatul acestei intervenii. Cantorul ne spunea
ns c prof. ircus le-a t radus mai multe cntece, di nt re
care dm i noi unul, pe care-1 cnt au odinioar iobagii
chei cnd se ntorceau de la munca boiereasc din Cenade :
Zeto zmnuv
Moi seri
I sa buuluv
Toi selnika
Nas ienzika
O sviat
Ndejde numai gospodin bog
Storil, storil
Ne beto i zmet o
2
.
I n t raducerea at ri bui t lui Tircus ;
Nu te supr a i ni ma mea,
Nice nu duce voie rea
Numa 'n sfatu lui Dumnezeu
Te ndjduiete,
Care cerul i pmnt ul
II stpnete.
*
Cu onomastica cheilor s'a ocupat mai amnun i t Mi-
letic
3
. Jirecek observ c numele de persoane date de a-
cesta bieten wenig Auswahl " i c interesante snt nu-
mele de familie Basta, Dobre, Kurste, Kokos
4
. Mai des am
ntlnit la chei numele l uga aa de muli, nct t r e-
buesc deosebii astfel: Patru luga lu Patru, luga lu nam-
1
Mi l e t i c , Sedmigradskite Bulgari, p p . 159160.
2
Cf. n C a n i o n a l u l p u b l i c a t d e Mi l e t i C , op. cit, p . 239,
t e x t u l n o . 3* .
3
Op . cit, p . 117.
4 Archiv fur slav. Philologie, X X (1898) p p . 166168.
BCU CLUJ
16
I . M U L E A
t<U, iuga Patru lu Carii, etc. Deosebit de vechi par a fi nu-
mele : Futil i Boar. I nt r ' un document pst rat n Arhi va
de la Ortie, dat at 1647
1
, gsim urmt oarel e nume de-
Bul gari " din cele dou Gergae : Parkolab Hancse, Par-
koiab Kertzte (Grte?), Pap Mihalj, Puskas Bala, Ianos
Canteelaris, Ianos Kelecs, Giorgi Baste.
Asupra numelor de botez femeieti a r fi de observat
urmtoarele : Daniel Sekeli i spunea lui Miletic c aproape
toate chiaucele poat numele de Mina \ Noi ns am n-
tlnit n special des numele Linca (ntre informatoarele
noastre, o si ngur dat Mina, de cinci ori L i nca). Acesta
din ur m e i numele pst rat n si ngura colind bulg-
reasc a cheilor, precum i singurul nume de fat n co-
lindele pe cari cheii le cnt pri marul ui . E xi st nume
femeieti numai la chei, cari nu se ntlnesc la Romnii
din sat, pent ru c snt cheieti". Acestea sunt : Aglia - -
asta pe bulgrete e Aglio", ne spune cantorul Fl uera,
care o tie de la bunic-sa, cea care vorbea bulgrete,
Mrgua - bulgrete Morga, explic i ar cantorul. Apoi,
Linca, Mina, Anc, Ghia. Acum au nt rat i Marioara,
Ana i alte, dar astea nu snt cheieti" zice cantorul.
Numele cheieti" ale brbailor sunt Patru, Mihai, Gritea,
lan.
I n toponimie am nsemnat ca put nd prezenta oarecare
interes : Blagovia, Cordomacin i Velijer, cele dinti lo-
curi n hot arul Cergului Mic, ultimul un deal n apropi e-
rea sat ul ui
3
.
* *
*
Originea bul gar a cheilor nu se vede ns numai
din rugciunile bulgreti, pst rat e ' n cri i ' n gr ai u viu,
ci i din o part e din obiceiurile practicate de ctre ei la
1
P u b l i c a t n P i C u n d A m l a c h a r , op. cit, p . E 76.
* Mi l e t i C , op. cit, p. 166.
s
P r i n t e l e D r o t h l e r n e t r i m i t e u r m t o a r e l e n u m i r i topo-
n i mi c e c a r a c t e r i s t i c e d i n R u c i o r i : Gbrisca, Pojorna, Dabru
i Cervenca.
BCU CLUJ
C H E I I D E L A C E H G A U
1
diferitele srbt ori de peste an, din cntecele care nsotesc
pe unele din ele sau din numirile pst rat e n legtur cu
anumite ceremonii. Cum n af ar de o colind bul greasc
i'ulklorul cheilor de astzi n' a fost cercetat de nimeni, vom
nira obiceiurile mai interesante. Cele la cari n' am put ut
asista ne-au fost descrise de chei bt rni i tineri, n
deosebi de cantorul Muera, bt rnul I uga, Mihai Seche-
lea, I on S reau i cteva chiauce.
ncepem, ca s pst r m o ordine, cu srbtorile,
anume cu Anul nou. Unul din obiceiurile acestei zile este
acel al sorcovei. Se tie n general n ce const : cteva
rmurele ori nuiele legate cu o panglic, uneori mpodo-
bite cu hrt i e colorat, cu care umbl din cas ' n cas
n dimineaa anul ui nou copii nt re 612 ani, bt nd cu
ele n mas, ori chiar n oameni i ur nd celor ai casei
sntate i belug. Mai pui n se tie ns c sorcova nu
este un obiceiu general romnesc. Mar i an nu-1 cunoate
dect n Muntenia \ Pract i carea lui la Braov s' ar putea
explica poate i pri nt r' o i mport are de peste muni, dei
nu trebue s ui t m de cheii de acolo i originea lor nc
nu de tot l muri t . I n Ardeal, obiceiul se mai ntlnete
n Munii Apuseni
a
. Dar nici Romni i din Cergu nici
cei din satele vecine, nu-1 practic. II gsim ns la chei.
C el trebue s fie bulgar, o dovedete chi ar numele : se
umbl aici cu survicile, nu cu sorcova". I a r ur ar ea co-
piilor difer de cea de la Braov i din Muntenia. P e cnd
acolo se spune :
Sorcova, vesela
S trieti, s ' mbtrneti
Ca mrul , ca prul ", etc.
*) Srbtorile la Romni, I , p . 155.
2
D u p o i n f o r m a i e d a t o r i t d - l u i Dr . t e f a n P a s c a ( C r i -
c i o r , j u d . l l u n i e d o a r a ) .
Dacoromania V >
BCU CLUJ
18
I . M U L E A
cheii ureaz astfel :
,,Surva, siirva vesela
D la copil un colac
Anu nou, nu nou !"
Aa ne-au spus-o copiii de azi i ne-au verificat-o
bt rni i satului.
Obiceiul e cunoscut i la Bul gari i bneni i se ohia-
m acolo survakq ; iar ur ar ea sun astfel :
S urva, surva gudina
Vesela ti guspoge
Ud gudini du gudini
Se i zuvi i zdrvi " \
I n Bul gari a, obiceiul sorcovei e foarte rspndi t i 1 se
:zice n general suruvaknica. E de notat ns c n anumi t e
i nut uri (Haskovo, Rusler, Var na) se zice surva, ca la chei.
Ur ar ea ncepe de regul la Bul gari cu vorbele :
S urva, surva godina
Vesela, vesela, godina"
2
.
I dentitatea la chei i la Bul gari a cuvntului esen-
ial surva din ur ar ea de Anul nou ne dispenseaz de a
mai insista asupr a evidenei originii bulgare a obiceiului
ide la Gergu.
* *
I n aj unul Bobotezii se umbl cu beaua, obiceiu care
dup ct am fost informai nu se pract i c n nici
unul din satele vecine, i ar n Gergu mi mai de ctre chei.
Ctre sear, dup vecernie, cei doi cantori pornesc de la
scoal nsoii de 4 feciori i numeroi copii., Acetia din
ur m au clopote 'n mi ni pe cari le sun strignd :
1
Mi l e t i c , Knizinata i ezikUt na banatskitS Bulgari n S b o r -
n i k z a n a r o d n i u m o t v o r e n i j a " , X VI X VI I , p p . 437438.
2 D. Ma r i n o v , Narodna vira i religiozni narodni obicai, n
S b o r n i k z a n a r . u m o t v o r e n i j a " , X X VI I I , p . 338.
BCU CLUJ
C H E I I D E L A C E R G U 19
Bea, d-mi o mea !
Bea, d-mi o mea !"
Cantorii cnt urmt orul viers" bulgresc :
Dina dasa veselia
Fafno, fafno,
Nam sarodil ne bencski ar
Fafno. fafno,
Rodina I ezua molimi
Fafno, fafno" \ (Cantorul Fl uer a).
Fiecare om d un lichiu" (plcint) i o bucat de
t r ne , pe care le adun n st rai e" cei pat r u feciori. nai nt e
se da i o l umnar e apri ns.
Obiceiul e, dup ct se pare, un fel de a umbla cu
crucea" ca la noi, la care s'a adugat beaua" copi i i l or
2
pent ru a vesti pe oameni de apropierea jupanilor cant or i ' .
tiind c la l ut erani obiceiul de a umbla preotul la Bo-
boteaz nu exist, nu e oare cazul s ne ntrebm cum de-1
au totui cheii ? E probabil ca el s fie o ultim urm
a unei presupuse religii catolice la care cheii ar fi inut
nainte de a trece la luteranism, cci la catolici gsim
nu numai obiceiul de a se umbla la Boboteaz, ci i det i -
-liul ntlnit la Cergu, ca preotul acolo cantorul s
fie anun at la case de civa copii sunnd din clopote \
I ot aa de probabil e ns ca acest obiceiu s fi fost "m-
prumutat fie de la Romni i unii din sat, fie mai ales de
ia Ungurii foti odinioar n Cergul Mare sau chiar in
Cergul Mic, prin care Miletic, ca i cheii, ncearc .s
1
I n C r o n i c a l u i S e k e l i : F a m n o e l e n a d a s a v e s e l i a " .
2
Cf. chiraleisa, s t r i g t u l c o p i i i l o r c n d u m b l d i n c a s '
c a s , n a j u n u l B o b o t e z e i ( Ma r i a n , Srbtorile la Romni, I , 170
"^i n o t a 1) .
3
Cf. i o b s e r v a i a l u i J i r e c e k (op. cit, p . 118) , d u p c a r e d o u
lin c n t e c e l * C a n i o n a l u l u i ( No . 22 P u e r n a t u s i n B e t l e h e m "
?i No . 26 S u r r e x i t C h r i s t u s h o d i e " ) s n t t r a d u c e r i d e c n t e c e
i n t u i e t i d i n e p o c a d i n a i n t e a r e f o r m a i u n i i " .
2 '
BCU CLUJ
2 0 I . M U L E A
explice attea din numele lor ungureti, ca : Szekely, S r -
eau, Gl i altele.
Un obiceiu interesant al cheilor, este acel al boului-
ferecat. El are loc n ziua de Snziene (24 I uni e). Feciorii
adun cingtori, curele, zale, clopote i zurgl i cu cari se?
chindisete" ct se poate mai frumos Li n covor, care e pus-
pe un bou. Ferecarea" lui nu se oprete aici. I nt r e coarne
i pe ele i se leag nfrmi i bortite bentie lucrate 'n
mrgele de care poart feciorii la pl ri e i flori gal -
bene numite snziene". La gt i de cele dou pri ale
covorului 1 se pun clopote. Doi feciori trec la coarne, al(,it
la clopote ; unul la coad, care nici ea n' a scpat negtit.
Dup ieirea din biseric, in sunet de clopote i zurgli,
feciorii duc ..boul ferecat" ntiu la ilomnu popa", apoi:
pri n toate curile cheilor i n special la acelea unde snt
fete. nsoii de l ut arul lor, ei joac, fr s cnte ns,,
fr s spun nimic. Li se d. i bani. Dup ce-au colin-
dat astfel pe la toi cheii, feciorii merg la fnt na satului:
i o cur \
Ferecarea boului" la Snziene nu e practicat du-
p ct ni s'a spus de Romnii din Cergu i nici de cei
din satele vecine. Nu i-am putut da de ur m nici n lite-
r at ur a folkloric romneasc, nici n acea a popoarelor bal-
canice, pe care am putut-o consulta. Un si ngur exemplu
am mai gsit n cartea lui Moldovn Gergely despre po-
pulaia romneasc a comitatului Alba"'. Avnd n consi-
derare cele spuse mai sus, traducem descrierea Iui n n-
tregime, observnd c culegtorul nu indic satul unde-a;
notat obiceiul.
1
O c u r i r e a f n t n i l o r l a S n z i e n e , a r e l o c i n s a t e l e -
s s e t i . E a s e f a c e d e c t r e t o v r i i l e d e f e c i o r i n u m i t e B r u -
d e r s c h a f t " . Cf. A . S c h u l l e r u s , Siebenburcfisch - schsische Volks-
'k.ttw&e. L e i p z i g , 1926, p . 153) . S ' a r p u t e a c a a c e s t o b i c e i u s fi
f o s t m p r u m u t a t d e c h e i d e l a S a i i d i n s a t e l e v e c i n e .
2
Alsfelirr rdrmegi/e romn neve. Na pr y E n y e d , 1897, p. 301' . .
BCU CLUJ
C H E I I D E L A C E R G A U
2 1
'* La Rusalii se gtete boul (mpnarea boului). I n pre-i
seara Rusaliilor feciorii cer de la o gazd un bou. nai nt e
de rsri t ul soarelui l mn cu celelalte vite ale gazdei, l
sat ur bine, boul put nd pate oriunde. I n zori. ies i fetele;
pe cmp, adun flori, flcii r up r a mu r i ; din flori se m-
pletete o cunun mare, rot und (peana). Unul dintre fe-
ciori i pune o masc din coaje de cire, i opinci, i n-
calec ; boul e mpodobit. Clreul mascat merge nainte,
dup el boul, apoi 48 flci cari mn boul, pur t nd
puti de lemn, avnd hainele ntoarse, sumanele t rase pe
picioare, etc. I n capul . sat ul ui i ateapt l ut ari i . Mn-
torii chiuie, se joac cu putile ; umbl din gazd ' n gazd,'
fac glume, la ur m merg la st pnul boului, care-i osp-
teaz. Dup osp fiecare fecior promite o jumtate zi de
clac."
* , *
P ent r u srbtorile Crciunului se fac pregtiri ntinse.
Feciorii se organizeaz nt r' o tovrie de colindtori care
aici se chiam bute
1
-. De fapt snt dou bui" : una com-
pus numai din chei, alta din chei amestecai cu Romni.
Pe noi ne intereseaz n special cea dintiu. E a ar e n frunle
un girau sau pr i mar al feciorilor i un ajutor de girau.
Un alt fecior, l cu cheia", ori l cu cheile" este nsrci -
nat cu inerea subt lact a mncr i i i but uri i .
I n seara de ajun, butea" cheilor merge mai ntia la
domnu popa", nsoind pe oleriu (nvt or), pe j upani i
cant ori " i pe cnttori (ajutorii cantorilor la cntecele bul-
greti). Se cnt de ct re toi Rodilsa", cntecul al crui
text l-am dat mai sus crui a la noi i-ar corspunde
Naterea ta Hristoase". ..Domini popa" d colindtori-
1
Bui n t l n i m i l a o r o t i n l n g B l a j i n g e n e -
r a l p e T r n a v e (cf. r e v i s t a C o m o a r a S a t e l o r " , I I ( 1924) , 123132
i. A l . \icm,
9
Colinde din Ardeal, B u c . 1914, p . 13). I n a l t e p r i ,
a c e s t e n s o i r i d e c o l i n d t o r i s e c h i a m beri ( Vi c i u , op. cit. p p .
I O
1 1
- ! ! ; S . M n d r e s c u , Literatur si obiceiuri poporane, B u c . 1892,
rp.' 20.7.)." ,
BCU CLUJ
2 2
I . M U L E A
lor o mas, la sfritul creia girul feciorilor mul met e"
n cuvintele urmt oare : Bun sar a domnule popa. De-ar
ni vint sar a din i a-sar ' nt r' un ceas bun. Ziua de mne.
s'o petrecem cu toi sntoi. I a "n nume de bine domnule
popa un cntec de cinste i l aud de la j upani i cantori i.
de la j upnu oleriu di mpreun cu toi cnttorii satului.
Mult de la Dumnezeu, puin de la dumnealor" I (comuni-
cat de Mihaiu S reau, gi rul feciorilor din anul 1926).
Mul mi rea" se zicea la fel acum 50 de ani, pe vremea
cnd gi rau er a cantorul Fl uera, care i-o mai amintete.-
Butea" cheilor se ndreapt acum spre locuina pr i -
marul ui . Acestuia i se cnt nu mai puin de opt colinde,
pe o melodie t r gnat i asemnt oare cu acea a Rodilsei.
I n ea n' am gsit nimic din melodiile colindelor romneti.
Fiecare din cele opt colinde i are numele ei dup un.
cuvnt din ntiid vers ori dup coninut, i nu li se-
schimb niciodat ordinea n care snt cntate. I at-le :
I Domnul bun. I I Fericei. I I I Poarta raiului. IV Suin. V
Ploile. VI Cetina. VI I Turcii i VI I I Judele.
I n romnete fiind, ele nu se pot deprt a mult de co-
lindele satelor vecine i de colindele noastre n genere. O
asemnare deosebit a ctorva din ele am gsit la colin-
dele din orotin (lng Blaj), publicate n Comoara S a-
telor" (Anul I i I I ) . Apoi, la cele publicate de Viciu, n
special de pe Trnave. Nu tim s fi ntlnit n l i t erat ura
colindelor noastre una asemnt oare ultimei colinde che-
ieti Judel e" (vezi Textele). N' am gsit vari ant e nici pen-
t r u a treia, a cincia i-a aptea colind a cheilor.
Firete, cele opt colinde nu se pot cnt a di nt r' o r su-
flare. Feciorii snt cinstii de pri mar, ajutorul de girau
muiumete, se mai cnt o colind, i aa se sfrete cu
cererea colacului" (vezi Textele).
Feciorii din bute se mpart acum n mai multe gr upur i
i o i au pe la casele cheilor. I nt eresant e c aici nu se
colind, cci cele cteva vorbe cari se spun n bulgrete
noi nu le considerm ca o colind. Unul din feciori strig
la fereastr : Toeli". Din cas i se rspunde : Jdec!"
BCU CLUJ
C H E I I D E L A C E R GA U 2 5
i atunci cei de afar spun : Borbec, mand, colan-
d, cas, vas, parodic csi, porodi sri, un colac i-un
crna i pe Linca s mi-o dai" \
i acesta-i tot colindatul. Dar asupr a formulei ce se-
spune n' am putut face pe colindtorii din diferitele geue-
ratii s cad de acord. Cea dat mai sus ne-a spus-o Mi -
hai S reau. Cantorul Fl uera susine ns c pe vremea
lui, dup porodi sr i " se spunea i ostenete boc" :
mai nientre aa o fost". G' irul actual recunoate c noi
am mai lsat". 0 chiauc (Linca Sechel Hoage, de 37 de-
ani) romnizeaz cu curaj : n loc de porodi sr i " cum
zice actualul i fostul gi rau al feciorilor, ea spune poro-
di slcii". Firete, de ' ntrebi pe chei de sensul acestor
cuvinte, rspunsul e o ridicare din umeri i un : aa am
pomenit noi de dat".
K de remarcat c Miletic d aceast formul altfel, mult
mai bulgrete : Tuka li si- ? Sdeka. Dobru beka, mand,
loland, cas, vas, porodic'a sere,', oste ne ste Bog" '. Noi
credem ns c aceasta este o reconstituire fcut do ol
pornind de la vorbele spuse de colindtori, o apropiere ct
mai mare posibil de bulgreasca actual. Aa se explic
de ce Jirecek privete pe Tuka li si" ganz wie im neubui-
gariseh"
3
. Nu credem de loc c el s' ar fi pronun at la fel
despre Tocli" cel pe care l-am auzit noi. Bt rni i sa-
tului ne asi gurau c acum 60 de ani se spunea la fel :
..Tocli". Astfel se pare c Miletic a publicat texte ref-
cute i aceasta poate nu att din dorina de a ne prezenta
limba vorbit de chei ca foarte aproape de bulgreasca ac-
tual, ci mai mult datorit urmtoarei mprej urri : I n-
formatorul lui cel mai de seam pare s fi fost acel Daniel
1
S f r i t u l p o a t e v a r i a , c o l i n d t o r i i c e r n d u n e o r i p e fe-
me i a c s i i o r i u n c o p i l " , n l o c u i n d d e c i n u m e l e Linca a c e s t a
e t o t u i c e l c a r e s e n t l n e t e m a i d e s , n c t a v e m i m p r e s i a c
f a c e p a r t e i n t e g r a n t d i n f o r m u l c u a l f e me i i s a u c o p i l u -
l u i r e s p e c t r v ' .
8
Sedmigradskite' Biilgari, Sbornil; X I I I ( 1896) , p . 158.
3
Archir filr slav. Philologie, X X ( 1898) . p . 177.
BCU CLUJ
2 4
I . M U L E A
.Sekeli, aut or al cronicei amintite, pe care l-am ar t at ca
om instruit i deosebit de nflcrat de originea bulgar a'
neamul ui su. Tot aa precum nu putem da mar e i mport an
celor cuprinse n Cronica" l ui
1
, credem c textul colindei a
fost apropi at de el de limba bul gar actual. E semnifi-
cativ c n cursul slujbei, la cntecele bulgreti, Miletic ob-
serv c Daniel Sekeli cnt un text mai corect dect
Scheii ceilali, i acesta l lmurete c l cnt dup
!anionalul din 1812
2
. Tot aa putea el poseda un text
manuscri s vechin al colindei de Crciun, pe care probabil
el e cel care a spus-o lui Miletic
3
.
Aceasta a mai auzit colinda cbeiasc i la Bungard,
dar aici ea nu mai era nt r' o bulgreasc aa de pur ca
t e a de la Cergu, ci se apropi a de cea dat de noi : Tuka li
? Deka. Berbeka, de mandi de kolandi. cas, vas,
sunkurnad si pelinka nov" *. La sfrit vedem c s' au
adugat i cteva cuvinte romneti : sunkurnad e i-un
1
Ve z i p . 14, n o t a 1.
2
Mi l e t i c , op. cit., p . 162.
3
T o t l u i D a n i e l S e k e l i i s e d a t o r e t e , p r o b a b i l , i a f i r m a -
i a l u i Mi l e t i c c l o c u i t o r i i d i n C e r g u i z i c b o l g a r i " i a r
l i mb i i l o r b o l g a r e t e " ( Mi l e t i c , op. cit., p p . 158159) , l u c r u d e
a r e a u z i n d p r o f e s o r u l a r m a s f o a r t e s u r p r i n s . Ni c i u n c i n r -
g o v e a n n u n e - a r s p u n s , l a n t r e b a r e a : c e e t i d 4 a ? " c a r t i
b u l g a r , ci t o i : schiau. R a r d e t o t s e a u d e c u v n t u l b u l g r e t e " ,
d a r d e s p r e l i mb , n u d e s p r e o a m e n i . N u c r e d e m c a l u c r u r i l e
s s e fi s c h i m b a t a a d e m u l t l a C e r g u , n c t o a m e n i i s - i fi
z i s l a 1895 Ho l g a r i " , i a r a s t z i s fi a j u n s c h e i " . D e s p r e c e i
d i n H u n g a r d , Mi l e t i C s c r i a l a 1895 c , u i t n d u - i n u m e l e l o r
d e B u l g a r i , i z i c ei n i i , a a c u m l e s p u n R o m n i i , c h e i , p e
c n d S a i i l e s p u n Ihiteni s a u S e r v e r i (op. cit, p , 170) . D e s p r e
c e i d e l a R u c i o r i , p r o f e s o r u l b u l g a r s c r i a c a u p o r t u l a b s o l u t
a s e m n t o r c u a c e l a l S a i l o r c a r i i n u m e s c t o t u i Servi ;
p r e o t u l l u t e r a n a l s a t u l u i , D- l Mi c h a e l D r o t h l e r n e c o m u n i c
n s c f o t i i c h e i s e n u m e s c a s t z i . . Sasi. O p u b l i c a i e d e a c u m
a p r o a p e o s u t d e a n i ( M. A c k n e r u n d I . K. S c h u l l e r , Der Her-
mannstdter Stuhl im. Grossfiirstenthuni Siebenbtirgen, Wi e n ,
1840, p p . 37, 38) n u m e t e B u n g a r d u l ( B a u m g a r t e n ) c a i R u s c i o r i i
( R e u s s d o r f c h e n ) : Wa l . ( a c h i s c h e s ) u n d s e r v . ( i s c h e s ) Do r f " .
4
Mi l e t i c , op. cit., p . 173.
BCU CLUJ
C H E I I D E L A C E R G U
2 5
rhat", . i ar pelinka noy", este, cum bine-i explica b-
t r nul Fl uera (cel din Bungar d) lui Miletic, nu palinc-
rachiu, cum credea profesorul \ ci pe Linca, fata pe care o
cer colindtorii, aa cum am vzut c se obicinuiete i
astzi la Cergu de a se cere de ctre colindtori o fat,
un biat u n membru al familiei.
Asupra obiceiurilor referitoare la natere n' am reinut
nimic deosebit.
Cele de la nunt ofer un oarecare interes i nt ruct
n legtur cu ele s' au pst rai o sum de expresii vechi,
poate bulgare.
Bt rni i spun c mai nai nt e cstoriile se ncheiau
dup alte legi. Mai nt i u cerea fata, apoi da mna n faa
lu domnu popa. Cnd tinerii mergeau la el s-i alduiasc,
se zicea c merg la herghelii. La t rgu Mnr zi i
2
acolo
s, alegea i neveste cte-odat punea fata borta ' n
cap semn c de-acu-i riireas i numai ctre Crciun
s fcea nunt a i omenia". (I uga bt r nul ).
i astzi cheii se cunun lunea. Costumul ginerelui
nil prezint nimic deosebit fa de cel romnesc de-pe
Trnave. nai nt e doar el pur t a n plrie o pan de pun
(cheii zic pehun) spun bt rni i . Miresele chiauce i
ncing capul cu o bortit banta lucrat 'n mrgele,
deasupra creia vin florile de bort". P e spate au panglici,
cari aici se numesc frunz". Un kept ru " negru de po-
stav, cusut cu flori, rochie i ur". nai nt e, mireasa lua
i o pnz alb pe ea ca o pelerin", ne lmurete Mi-
hai Sechelea care se chema botofanie", Pe piept mi -
reasa chiauc poart nta, un disc de ar am mpodobit
i-
:
Ibid. .
-' C o m u n s s e a s c n a p r o p i e r e a B l a j u l u i .
1
L i n c a C r i t e a Di u , c h i a u c , 80 d e a n i . - -
BCU CLUJ
2 6
I . M U L E A
cu pietre colorate \ Borta se poart uurnai la cununie. Dup
aceea mi reasa pune condu, mpodobit cu bumbute uit
fel de nast ur i de argi nt ori de alt metal, cu ace pent ru fi-
xat pe care-1 poart un an-doi. Pe subt brbie se leag
cu o nfram neagr. Gnd are copii, nevasta tap" bum-
butele i nframa
2
nlocuind-o cu o crp alb, fcut din
cipc (dantel cumpr at ). Btrnele nu mai pun crp, ci
chindeu, fcut din bumbac, acas. Pe vremuri, cnd mer-
geau la biseric, femeile nu pur t au rochi ca astzi, ci for
toane negr e
3
.
nai nt e de a pleca la cununie, mireasa-i ia iertciu-
ne de la pr i n i ; feciorul vr bun cu mirele ori mi -
reasa care-o readuce acolo unde se joac, se cliiam
zenti obraz
4
.
Gnd mi reasa e scoas din cas spre a fi dus la cu-
nunie, fetele i nevestele i cnt gogia numai la chei
(I a-i tu gogio ziua bun", et c) . De asemenea cnd mi -
reasa e dus ' n car, la mire, se cnt : I a iei mama
gogii"
u
. nai nt e ns ne spun cheii bt rni ducerea
1
dnlu t r e b u i e s f i e d e o r i g i n e s s e a s c . U n o b i e c t a n a l o g
(Heftel), s e p o a t e v e d e a l a mi r e s e l e S a i l o r (cf. S c h u l e r u s , Sie-
benburgisch schsische Volkskunde, L e i p z i g , 1926, p l a n a n o . 1.1:
Codex Gratiae ( d a t n d d i n s e c . X VI I , c o p i e l a B i b l i o t e c a U n i v u r -
s i i i d i n C l u j ) r e p r e z i n t l a No . 88 e i n e H e r m a n s t d t e r B r a u t " .
p u r t n d o a s t f e l d e n t . E a s e n t l n e t e i l a f e me i l e C i a n g i -
l o r d i n S c e l e , cf. r e v . E r d e l y " , 1904, p . 10.
- Cf. c e l e ce s p u n e A. H a b e r l a n d t n Buschan's Illustricrte
Volkerkunde, I I u n d I I I A u f g a b e , S t u t t g a r t , 1920, v o i . I I , 2 p .
619 ; S t e t s w i r d b e i d e n L i t a u e r n u n d d e n S i i d s l a we n ( i n Hul-
garien u n d Ma k e d o n i e n wi e a u c h i m a l t e n B a n a t ) d i e F r u i m
e r s t e n I a h r i h r e r E h e o d e r b i s z u r Ge b u r t d e s e r s t e n K i n d e s
d u r c h e i n e n b e s o n d e r s g e s c h m i i c k t e n Ko p f p u t z g e k e n n z e i c h n e t " .
: !
l u g a P a t r u l u i P a t r u , S c h i a u , 82 d e a n i .
4
i n B u g a r i a , n t l n i m n u m e l e zet s a u zjat, d a t f e c i o -
r u l u i ( r u d c u m i r e a s a ) c a r e o c o n d u c e . Cf. Ge r o v , IUinik, s . v .
5
B t r n u l l u g a n e s p u n e a : gogia i e s t e i a r b u l g -
r e t e " . C n t e c e a s e m n t o a r e s e g s e s c n s i n a l t e i n u t u r i
r o m n e t i , d e p i l d n Mu n i i A p u s e n i , u n d e c h i a r m i r e a s a s e
c h e a m n z i u a ' n t i u , p n l a n v l i r e gogi" ( Ma r i a n , Nunta
la Bomni, p . 593) .
BCU CLUJ
C I 1K11 U E L A C E R G A U 2 7
hainelor mirean, care avea totdeauna loc Maria, nu se f
:
cea cu carul, ca astzi, ci fiecare invitat lua, care o per n
care o scoar, cr nd astfel angilele.
Credeam c la nmormnt are vom gsi la chei multe
practice interesante. Aceasta pent ru c cunoteam tirile
notate n secolul XVI I asupr a unor superstiii ale Giorgo-
venilor n legtur cu moartea. Printele Amlacher gsise
nt r' o arhi v din Ortie (des Untervlder Kapitels") un
memorial" al preotului Andreas Mathesius din Cergul
Mic, datat din anul 1647 '. P r i n el domnu popa" cuta s
explice superiorilor si nenelegerile intervenite ntre el
i paroliieni, i ni ra i o seam de practice ale lor la
moarte. I at pe cele mai interesante : apri nderea nt re
strigte slbatice i sunet de clopote" a unei legturi de
paie n faa porii mortului, imediat dup ce i-a -\t su-
fletul ; tierea unei perechi de oi, pent ru poman, n coar-
nele crora se pun l umnri aprinse"' ; spl area pe mi ni
deasupra crbunilor, a celor cari au l uat part e la nmor-
mnt ar e: petrecerea, dup pomana acas, la crcium, petre-
cere creia i se d numele de paharul Sfntului Mih'ail":
Dar cel mai interesant obiceiu l constituia, dup Pic, fe-
meia bt r n innd o tor apr i ns la sicriul mortului i
care conduce ceremoniile ngropciunii". Despre aceast fe-
meie, P i c
3
credea c erinnert entschieden an den Engel
des Todes" in der E rzhl ung I bn Fotlands iiber die Ver-
brennung des russischen Kaufmannes in Bolgar im J. 922,
und steht als zweites Beispiel aliem d a "
4
. Mrt uri si m c
noi nu crel em. de loc verosimil supoziia lui Pic. ncl i nm
mai de grab s vedem n ea pe una din femeile care odi-
1
P i c u n d A m l a c h e r . Die dacisrhen Slaven, p . 268 i u r m .
'-' Ob i c e i u c a r e s e p r a c t i c p e v r e m u r i i n Mo l d o v a , e x a c t :
l a f el , d e s c r i s d e L a m b r i o r . Obiceiuri si rredinfe la Romani (n-
mormntrile), C o n v . I . i t . " I X , p . 151.
3
()p.*cit., p . 262.
4
Cf. s i a r t i c o l u l n o s t r u La mort-mariage : tine particula-
i'iie du [ol UI ore hallanique n . . Me l a n g e s d e l ' E c o l e r o u m a i n e -
e n F r a n c e " , 1925, p . 29 s e q .
BCU CLUJ
- 2 8
I . M U L E A
ni oar apri ndeau t mi e pe crbuni, la priveghiu cum
ne spune cantorul Fl uera c se fcea nainte vreme, cci
astzi s'a lsat obliceriu
1
. I a r misterioasele ei oapte car i i n-
t ri gau att de mul t pe popii luterani, vor fi fost simple
rugci uni nenelese de aceti popi sai pent ru c ele erau
bulgreti.
Nimic, sau aproape nimic, din aceste practice pe cari
memorialul le nfiereaz ca abominabiles abusus". Tot
ce-am putut afla, e doar o ami nt i re a bt rnul ui cantor
Fl uera, din ce i-au spus i lui bt rni i . Anume : Gnd
venea ngroptorii de la beserec, dup ce ' ngropa mortul,
punea un ciubr de ap la poart i apoi s spla ' ngrop-
torii acolo. i-apoi punea un jip de paie i-1 apri ndea la
poart ; i-apoi zicea c ' nct ru mere fumu, ntr' acolo
mere moartea, pe ulia aia, pe dr umu la". Aceast ami n-
tire de practice astzi cu totul uitate ar put ea fi apri nde-
rea paielor de care vorbete memorialul citat, dar can-
torul le putea ti i de la popii sub care servise i care pu-
t user citi despre acest obiceiu chi ar n cartea lui Pic, care,
dup spusele preotului de astzi ar exista In arhi va hi
sericii.
Serviciul religios la mort e simplu. I mediat dup moar-
te se rupe clopotu" aa spun cheii pent ru se trage
clopotul". Gnttorii" satului merg la un fel de prive-
ghiu f r popa n seara aceleeai zile. I se cnt trei
cntece bulgreti, nt re cari i Rodilsa, apoi se ziceazi r o-
mnete, nainte bulgrete Tatl nost ru". ngropci u-
nea se face nt re cntece bulgreti. E de remarcat c cheii
nu pun, ban n mna mortului, cum fac ntotdeauna Ro-
mnii din Gergu.
Memorialul amintit, ca i cronica lui Sekeli, vorbesc
de o serbare care corespunde cu totul paparudel or" noa-
1
c h e i i z i c c u r e n t obliceriv p e n t r u o b i c e i u . A a s c r i e i
S e k e l i n c r o n i c a sa.
BCU CLUJ
C H E I I D E L A C E K G U
2&-
stre i celor din Balcani \ Astzi nu se tie ns de aa ceva
la Gergu. Descriind bt rnul ui l uga obiceiul el ne-a spus.
doar c la Sngeorz ficiorii pri nd fetele, le bag ' n troaca
boilor si le ud da asta n' o fac dect Rumnii""' .
I n mat eri e de superstiii, nu gsim la chei mai multe
ori mai deosebite dect la conlocuitorii lor Romni . Ba,
poate datorit bisericii l or luterane, ele snt mai puine.
Astfel legendele i credinele att de numeroase n alte
pri privitoare la facerea lumii aici nu snt cunoscute.
cheii nu tiu alt creare a lumii dect aceea din Biblie.
Abia de se tie despre strigoi, n sensul obicinuit, de
vampir. Mai mult despre strigoaie" : muieri cari stric
vacile cu lapte, au coad la spate i clresc pe t aur i ". So-
lomonari nu se tie s fi fost n sat, ci doar n Cergul
Mare' ' .
I n descntece se crede, dar ele snt de tot puine. Abia
am put ut culege trei, unul de lucru r u" (?), altul de-
albea", al treilea de nejit" (vezi Textele). Ele nu se
prea deosebesc de cele din alte pri , cupri nd doar ici-colo
cte un cuvnt neneles : nt r u nul e vorba de liane i de-
feciorii lor, explicate vag lucru slab e l a" ; n altul de
un sliman n care s' arunc albeele: ca un fel de ap",
spune descnttoarea
4
.
Cntecele lirice i satirice, obicinuite la hor i la e-
ztori, snt cele cunoscute pe T rnave i n alte pr i ale
Ardealului, sau asemnt oare lor i nu prezint nimic deo-
1
A v n d n v e d e r e c d u p ct . t i m e n t i a o a r c n d
s e f a c e m e n i u n e d e a c e s t o b i c e i u n A r d e a l , d m . p a s a j u l a -
c e s t a a l Me m o r i a l u l u i d i n 1 6 4 7 : U m b P f i n g s t e n i s t d i e J u g e r . d t
i n d e n n e g s t e n Wa l d t g e g a n g e n , u n d e i n e We i b s P e r s o n a l l e n t -
h a l b e n m i t r e i s s e r n b e k l e i d e t , d a r n a c h i n d e r b a c h e n h i e r u m b
g e wa l z e t , f u r e i n e s i e d e n M a n n s H a u s s g e f i i h r e t u n d m i t Wa s s e r
b e g o s s e n , u n d d a r z u g e r u f f e n : E s s o l i r e g n e n . D a r v o n s i e a u g
a b l a s s e n " ( P i c u n d A m l a c h e r , op. cit., p . 276, No . 3) .
2
c h e i i n u c u n o s c n i c i o b i c e i u l caloianului, n i c i a l laza-
retului. t ^ u d e s p r e c l u e r i , d a r d i n t r e e i n u s e f a c .
3
l u g a b t r n u l .
4
D a n M i n a S r b u a l u i Mi h a i , c h i a u c , 60 d e a n i .
BCU CLUJ
3 0
I . M U L E A
sebit. Dac te interesezi de originea lor, i se spune : -stea
se fac din gnd", din gnd le pot r i vi m"
1
. Nu din
cri, se apr bt rnul I uga, aa din gnd, dup i ni ma
omului".
Bocetele se motenesc, ca i n alte pri , din mam ' n
fat. I nvenia par e a fi cu totul r a r n aceast materie.
Ghicitorile auzite i jocurile de copii pe cari le-am put ut
vedea nu prezint nimic caracteristic.
Bal ada par e a fi foarte slab reprezentat : abia am g-
sit o vari ant necomplet a cunoscutei poezii n care
se ar at c dragostea mndrei e mai puternic dect a ma-
mei i a sorei : numai mndr a ndrznete s vre mna
n snul voinicului care susine c ar avea acolo un arpe \
P t r und ns n sat cntece populare din colecii tiprite.
Un flciandru cunotea versuri din Blstimil de mam"
balada popul ar prel ucrat de Gobuc. Un singur cntec
referindu-se la un eveniment istoric, lupta de la Custozza,
am gsit la bt rnul I uga, care tia c e ,-,de la azci i
ase, din btaie, de la Gostoa".
i nt r e povetile auzite, mai interesant ne-a prut una
asemntoare cu cele din ciclul numit de Aarne ' Die drei
Zaubergegenstnde und die wunderbaren Friichte", nt ruct
variantele romneti cunoscute de folkloristul finlandez
erau abia dou la 1908
4
. Vari ant a auzit de noi nu e legat
de alte poveti, ca cea dat de ineanu, e mai complet i
mai aproape de tipul bal cani c
5
.
1
L i n c a Gi o r g o v e a n u , c h i a u c , 20 d e a n i .
2
V a r i a n t e n F r n c u i C a n d r e a , Moii, p . 2267; B u g n a r i u ,
Musa somean, Gh e r l a , 1892, p p . 2831 ; e t c .
3
A n t t i A a r n e , Vergleichende Volksmrchen, I l e l s i n g f o r s ,
1908.
4 U n a p u b l i c a t n A u s l a n d " , 1856, p . 716, a l t a l a i n e a n u ,
Basmele romane, p . 663.
5
S p r e m a r e l e n o s t r u r e g r e t , p o v e s t i t o r u l ( I u g a P a t r u , 63
d e a n i ) n ' a v r u t c u n i c i u n p r e s n e r e p e t e b a s m u l , s p r e a l
p u t e a n o t a . A m r e i n u t d o a r u r m t o a r e l e e p i s o a d e p r i n c i p a l e :
C u a j u t o r u l inehtlvi g s i t n t r ' u n p e t e , u n p e s c a r d i n l i -
BCU CLUJ
C H E I I D E E A C E H G U 3 1
O alt poveste, pe eare-am putea-o ntitula Limba aui -
. malelor" vezi Textele ' prezint de asemenea interes,
"ntruct nu este exclus ca ea s fac part e din pat ri moni ul
strmoesc al cheilor, adus din sudul Dunri i . Basmul a-
eesta se ntlnete des la Slavii balcanici \ i ar n domeniul
romnesc a fost notat numai n Bnat i la Romnii din
JSerbia"'. Vari ant a noast r e astfel, dup ct tim, si ngura
culeas n Ardeal, fapt care nu e lipsit de i mport ant pen-
tru problema distribuiei geografice a povetilor noastre si
aceea a originei lor.
Acesta ar fi n t rst uri generale foiklorul cheilor de
!a Gergu.
P unnd acum chestiunea influenei exercitate de ei a-
supra Romnilor din mprejurimi, ea ne apare absolut ne-
nsemnat dac nu inexistent. Atta vreme, cheii au
trit probabil izolai n Cergul Mic, sau legai nu-
mai de fraii lor din Cergul Mare Romnii fiind pn
ctre jumtatea veacului trecut foarte puini n sat. Cei din
satele vecine i aveau tradiii i obiceiuri proprii, iar cei
t a r e veneau ntre chei nu le l uau pe ale acestora dect
cnd treceau la legea lor. Dar trecerea s'a fcut, i mai a-
R r a d u l l t u r c e s c " i a p e f a t a m p r a t u l u i d e s o i e . E a i f u r
i n e l u l . E r o u l , m n c n d o d a t , m p r e u n c u o f i i r i i " mere d i n -
i ' u n m r t o i s e f a c oi. E i i r e c a p t n s f i g u r a o m e -
n e a s c , n d a t c e b e a u d i n t r ' u n p r u a p r o p i a t . F o s t u l p e s c a r c u l e -
ge d i n me r e l e m i n u n a t e , i a i d i n a p a c u p r o p r i e t i m i r a c u l o a s e
'si p l e a c l a a r i g r a d , u n d e - i b a t e j o c d e d u m a n i , f c n d u -i
f>i p e n t r u o v r e m e , r e d n d u - l e a p o i v e c h e a n f i a r e . Di n me r e l e
a d u s e m n n c s i n e v a s t - s a c a r e - ] n e l a s e d e m u l t e o r i -
i i b o v n i c u l e i . A m n d o i s e f a c oi , i oi r m n .
1
Cf. i n e a n u , op. cit., p . 610641.
- P o v e s t e a o m u l u i c e n e l e g e a l i m b a d o b i t o a c e l o r " , p u b i -
t-a-t d e Gr . S i m a n T r i b u n a ' 1884 p . 790, f r s p e c i f i c a r e a I o-
v u l u i u n d e a f o s t c u l e a s , e d e s i g u r b n e n e a s c . A l t e d o u
v a r i a n t e d i n B n a t : Ni s t o r P c u r a r i u " , p u b l i c a t d e G. C -
t a n n A r h i v e l e Ol t e n i e i " V ( 1926) , p p . 5256 i L i m b a p s -
m i s c " , ff v o l u m u l r e c e n t a l l u i E . Ho d o , Frumoasa din nor
ri alte poveti, O r a v i a , 1927, p p . 3342. V a r i a n t a d e l a R o m n i i
S e r b i a l a Gi u g l e a - V l s a n , De la Jtomnii din Serbia, Du c u -
n t i , 1913, p . 363.
BCU CLUJ
3 2
I . M U L E A
Ies se face, mai mult de la ei la noi. Tot ei par a fi i cei
cari mpr umut obiceiuri. Cteva exemple : Bt r ni i chei
susin c nainte vreme feciorii lor nu ieeau la l sat a
secului" de Pat i pe deal uri s strige cu silitu". Astzi
obiceiul acesta al chemrii peste sat", general pe T rnave
i pe Valea Secaului, se pract i c i de cheii de la Cergu.
Schimbarea datinei descrise mai sus, de a se duce a.tgilele
hainele miresei cu carul, i nu de ctre oaspei,
cum se fcea odinioar la chei se datorete faptului
c' au vast pe Rumni " cum ne spunea, nu fr o leac.
ale ciud, bt rnul I uga. Altdat, cheii nu colindau dect
cele opt colinde la pr i mar i tociia la oameni. Astzi,
formnd o a doua bute", mpreun cu Romni, ei colind
i alte colinde, pe la toi. chei i
1
.
0 interesant f r nt ur de neam n ultima faz a pro-
cesului de desnaionalizare, aceti chei de la Cergu! I n-
teresani prm. obiceiurile pe cari i le-au pst rat pn as-
tzi, prin o tradiie a originei lor la care in, pri n cele c-
teva cuvinte bulgare pe care le mai pomenesc chiar fr
s le neleag i pri n rugciunile lor bulgare, tot aa do
nenelese ca i cele nemeti, ale legii lor luterane. Toate a-
cestea vor pieri eurnd-curnd, dup cum ne-am putut
da seama n cele cteva zile petrecute n mijlocul lor. O
vreme ei. vor rmnea cu numele de chei, care va nsemna,
ca i astzi n j urul Blajului, nimic mai mult dect : Ro-
mni de lege l ut eran. Apoi i aceast ultim deosebire fa
de poporul ncunj urt or .se va terge. P ent r u cei cari se n-
deletnicesc cu cercetarea neamurilor este desigur o pier-
dere. Peste cine tie ci ani, cnd cineva se va mai ar un-
ca n noroaiele Gergului s vad pe chei, nu tim bine ce
va mai gsi. Noi am crezut c nu e r u s nsemnm pu-
inul ce mai triete din fiina original a acestui neam
ce se romnizeaz acum, n ceasul care pentru el <>3to
al unsprezecelea.
1
C o l i n d e l e r o m n e t i s e c n t d e a l t f e l d e mu l t . . . Me m o -
r i a l u l " d i n 1(147 a m i n t i t d e n o i . s p u n e d e s p r e c h e i ... u n d i h r e
Ko l i n d e n v a l a c h i s c h s i n g e n " ( P i c , op. cit., p . 272) . '
BCU CLUJ
C H E I I D E L A C E R G A U 33
Texte.
COLINDE.
I . Domnul bun \
I a 'n scoal-te Domnii 1 bun,
Do mi-s scoal fote ' n crete,
Fee *n pori s s desehiz,
Foto mari lumini s' aprinz.
Dar dintr' insa cine vine ?
Vine-un j un' colindtor,
Dragi oaspeii lui Crciun,
Lui Crciun celui bt rn.
Dar de-aduce, ce ne-aduce "?
CN) mna stng crucea sfnt
Si 'n dreapta mr de d' aur.
Crucea mi-s da btrnilor,
Mr de d' aur Junilor.
Dar di nt r' i nsa cine vine ?
Vine rii-s Domnu Dumnezu
Pe-un cal negru pintenog.
Dar vemntu cum i i est e?
De lung pn 'n pmnt
i de larg 'n j ur-pmnt .
Dar n j ur u poalelor '
Luce-mi-s doi luceferei,
Luce-mi-s l una cu luriina
Soarele cu razele.
(Auzit de la Miliaiu S reau, S chi au
de 20 de ani, gi rau ficiorilor").
1
Cf. A Vi c i u , Colinde din Ardeal, No . X X X i X X X I , p p . 3 5
3C> ; J a r n i k - B r s e a n u , Doine i strigturi din Ardeal, e d i i a C i u r -
c u , c o l i n d a I i v a r i a n t e l e ei ( p p . 418421) .
ftucoromania V.
BCU CLUJ
3 4
I . M U L E A
I I . Fericei
1
.
Fericei mai de iei,
De cest Domnul bun,
: De l-o ferecat'
i lui bun i-o dat.
Dinientre de curte,
Masa-i de d' arzint.
De l t uri de mas.
Mr i-o rsri t ,
Vnt nflorit,
Cu m e r e de-arzint.
Unde ni-s trzea
Boarea cmpului,
Boarea rai ul ui .
\ Boarea cn trzea,
Mr u ni-1 cltea,
Merele cdea.
Merele-s de d' aur,
Fr unza-i de d' arzint.
4 Cesta-i Domnul bun,
Din grai u i gri a :
Dar i-i cin' i-o dat
Gesta-i dar frumos ?
Dar rii-i ni l-o dat
Dr ag Domnul din cer,
, C pn ce-am fost
T i nr ne ' nsurat ,
Tot mai mul t rii-o dat
i rii-am nvat
Sfnta istorie
S fnta vanghelie.
(Aiizit de la acelai).
1
Cf. Vi c i u , op. cit., c o l i n d e l e N o . C X X I I I i u r m t o a r e i *
<p. 90 i u r m . )
s
Gl o s a t d e Vi e i , op. cit. s . v. : a f e l i c i t a , a f e r i c i .
BCU CLUJ
C H E I I D E L A C E R GA 1J 35
I I I . Poarta raiului.
P oar t a raiului,
t >i ra ceriului.
Ce ede mi ede ? i..
t
,
Ceai sfnta Mrie
i ea ii-s culege ., , .
Flori de toate flori, ,. , , , .
D'altele-s n bra
:
] "
;
D'altele-s n sn, . ...... ,,.
I a r cele din bra
Cu cele din sn,
Flo"i de-a lirului .
i de-a duhului. ,
Tot ce-i dhnete \
;
......
Limb-i dobndete,
Codru-i d'nverzete. ,, ......
Gmpu-i d'nflorete.
Dar cei cni de Jidovi,
Dac'o d'oblicit ,.
Fiul lieu nscut, ,
Ei ni l-o luat .
i iii l-o cotat
Pi n dalgii vecini,
P i n negrii pgni,
P n' i-o nimerit -
L'acest Domnul bun,
Unde lui c-i da
Cin cu lunin,
Sla de hodin.
(De la acelai).
I V. Svht*.
Colo
!
n sus n mai n sus.
P e cest deal e cmp frumos.
N u n i s a p u t u t e x p l i c a s e n s u l a c e s t u i c u v n t . ;
C o l i n d a f o a r t e r s p n d i t ( ve zi A l . R o s e t t i , Colindele re
3*
BCU CLUJ
36
I . M U L K A
Arde-un foc de busuioc.
Lng foc cine edea ?
ede Domnul Dumnezeu
Cu vreo doi-trei sfini de-a lui.
Tot .edea i sftuia
i niriica nu tia.
Yine nica d'alginue,
Yine t are 'n fuga mare,
Mai departe ' ngenunchi nd,
1
Mai de-aproape cuvnt nd :
-- ,,G'ina, gina' Domn din ceriu,
Voi edei i sftuii
i voi niriica nu tii,
C v' au t unat I uda ' n rai u
i r ai u r u l-o prdat ,
Ce-o fost bun tot o luat,
Ce-o fost r u tot o lsat.
i gleata de botez
i scaunu de jude.
i din r a i u c le-o luat
i n iad c le-o bgat
i iadu s'o luriinat
i rai u s'o ' ntunecat".
Dar Ilie cu Palie :
D-ne Doamne trznetu,
Trznetu i fulgeru,
C cu I uda s ne batem,
S ne batem i s-1 batem
1
' .
Cnd t rznea d' intia dat
I uda r u s'o spimntat,
ltgio\ise la Romni, B u c . 1920, p . 5455) . O v a r i a n t m a i n o u .
d i n o r o t i n ( l n g B l a j ) , d Dr . I . B i a n u , n C o m o a r a S a t e -
l o r " , I I , p p . 1718. De r e m a r c a t c c e l c e a v e r t i z e a z a s u p r a
i n t r r i i l u i I u d a n r a i u , n u e c a n m a - ' ^ n t a t e a v a r i a n t e l o r
u n s f n t , c i o a l b i n .
1
I n g e n u n c h i n d d e d e p a r t e .
- Ne e x p l i c a t .
BCU CLUJ
C H E I I D E L A G E R G U
78
Gnd trznea de-a doua oar
I uaa pri ns-au d'a fugi,
d n d t rznea de-a treia oar
I uda ' n loc s'o detunat
i ' ndrt c s'o ' nt ur nat
i din iad c le-o luat
i n r ai u c le-o bgat
i r ai u s'o l uhi nat
i i adu s'o ' ntunecat.
(De la acelai).
/ V. Ploile.
Pl oau Doamne i-o plouat
i luncile le-o ' nnecat,
De vinete-s mohorte,
De galbene-s glbioare,
De roie-s roioare.
Pri ns-o-i care dor pe care,
Pri ns-o-i P at r u pe Linca
i-o jucat-o i-o ' ntrebat-o :
Da tu fat ce-ai fcut
De d' asar n' ai venit ?"
N' am venit c n' am pi dut
Grele oaspei am avut
De trei j uni ca trei pehuni
1
,
De trei frai ca buni brbai ".
(Auzit de ia Dan Mihaiu Micu, .Schiau
de 30 de ani. nsur at ).
VI . Cetina
Cetin cetjoar,
Mere Lina la fntn,
L a fnt n pin grdi n.
Cu botele ca florile,

* P u n i . P r o n u n i a c u r e n t l a C e r g u .
2
Cf. Vi c i u , op. cit, No . X X X , p . 125, i A . B r s e a n u , Cinci-
zeci de colinde, B r a o v , N o . X V ( s o c i a l e ) .
BCU CLUJ
38
I . M U L E A
Cu rochia vnt t rgnd,
Sgarbn
1
rou tropotind.
E a fnt na i-o gsea j
Crujurat', t urburat , .
De trei j uni ca trei pelu'ini . ;
De trei frai ca buni brbai
(De la acelai).
VI I . Turcii.
Colo 'n jos or mai n jos,
Facu-mi Turcii o cetate,
Turci-o fac i Sprncii-o* bat,
Dar anume cui o fac ? - .
Fac' o Linca
4
fat ' n dalb.
;
Linco, Linco fat ' n dalb,
D-ne tu cetatea nou".
Ba eu vou nu voiu da-o, ' - _
Nici pe bui cu bani mrun i ,
Nici pe car cu comoar,
Fr ' pe cel voinic de-asar,
Car' sta ' n poart rzmat , '
1
Cu ' n pr galben retezat.
Cu palou 'nferecat.
(De la acelai).
VI I I . Judele
5
. ;
-i -o poruncit judeleo,
Domnu t u vaivoda,
Cnt i-or cnta judeleo,
Cnt i-ori (?) dinti,
1
Vo r b b u l g r e a s c , n o i n u t i n r
;
( I u g a P a t r u l u i P a t r u ) .
Pr o b a b i l o p l a n t .
2
I n c u n j u r a t .
s
D e s i g u r Francii. ( B t r n u l I u g a s u s i n e a n s c a r f i
v o r b a d e u n f el d e s p r n c e n e l a o c h i . n e ' n c h i p u i m i oi ") -
* L i n c i .
5
O c o l i n d n c a r e i n t e r v i n e r e f r e n u l J u d e l e D o mn u l u i
BCU CLUJ
C H E I I D E L A C E R G U 39
Cnt i-ori din doi.
i ie i-or da, judeleo,
Chivr ' ncernit,
P eana ' npolenit,
Crje zugrvit.
.. : i te-or ar unca i
' Neagr temnia. r.
i tu vei zcea, judeleo,
Anu d' ncheiat . _. *
i bine gtat.
Bate vntu de iii-1 scoate, i
C de n' ar mai bate
Nime nu l-ar scoate" \ . ;
('De la acelai).
Dup a treia colind ajutorul girului feciorilor slo-
boade masa" n termenii urmt ori :
Bun s ar a domnule pr i ma r
2
! De-ar bi vint sar a din-
ia s ar ' nt r ' un ceas bun. Zi ua de mne s'o petrecem cu toii
sntoi. No dragi ficioraii satului
Noi pin sat am plecat,
Dumnezeu ne-o ndereptat,
De casa domnului gi rau am dat.
P a r girul nu se las de scdere.
C s' arat c'o cin de bucate,
C'o beutur, cu vin, cu yi nars.
Cu ce-o dat Domnul Dumnezu. *
C'a zice girul :
b u n " s e c n t l a S l i t e . Ve z i G. P i t i , n C o n v o r b i r i L i t e -
r a r e " X X I V (1890) p . 1061.
1
l a t e x p l i c a r e a c e n i s ' a d a t d e b t r n u l I u g a c n d n e - a m
i n t e r e s a t d e c u v i n t e l e s u b l i n i a t e : J u d e l e , c n d c o l i n d s e z i c e
j u d e e b ; f a i v o d a e i a r u n u m a i ma r . : c h i v r , a i a e. ' n c a p ,
n l oc d e a p c " .
2
n a i n t e : d o m n u l e g i r a u " . C o l i n d t o r i i s p u n c n d g i -
r a u " , c n d p r i m a r .
BCU CLUJ
4 0
I . M U L E A
S luai, s mncai, s bei,
C dumnealui e foarte vesel".
(Auzit de la Minai S r eau).
Colindtorii trec la mas. Dup ce se cnt colinda
I V, ajutorul de gi rau spune : I a ' n nume de bine dom-
nul e gi rau un colind de cinste i de l aud de la toi ficio-
rai i s at ul ui ; mult de la Dumnezu, puin de la dumnealor,
roag s le dai cale alb
Se mnnc i se bea, se colind celelalte pat r u co-
linde, apoi se cere colcu :
I a ' n stai frai i-ascultai
Cu ce dar ne-o drui t domnu gazd :
Cu ' n colac de gru curat,
Din ar at din scerat,
Di nt r' a S nt -Mri i smnat ,
;. . Tot cu pene ' npnat ,
Pe-a noastr sam gtat.
.. . Cu ' n ioloboc' mare de porc
.<' Noo ne par e c-j porcu ' ntreg,
Da nu-i por cu' nt r eg,
C dac' ar hi porcu ' ntreg,
I ar de noi n' ar hi gine :
Cci cu nasu ne-ar rma,
Cu perii ne-ar npa,
Cu coada 'n naltul cerului ne-ar svrli,
De noi toi bine ne-am chilvi" \
t Auzit de la I on Cioanc, de 17 ani.
Romn cererea colacului se face la
fel la Romni i chei).
1
nainte se aducea brnz i aia nsemna c - i c a l e a l b " '
n c e a r c s, pe lmureasc un Schiau. P r o b a b i l n s c e vorba
de sobozenia de a colinda, pe care o a c o r d p r i m a r u l . (Cf.
( p h a r u ) de cale alb", la nunt. Ma r i a n , Nunta la Romni,
p . 597 i nota).
2
B u c a t mare de carne.
3
Cf. Vi c i u , op. rit., Mu l t m i t a feciorilor" I I I , p. 171.
BCU CLUJ
C H E I I D E L A C E R G U 41
LA SECERE.
Yioara.
\ ' i oar , yioar,
Galben pui oar,
Hai vru nai ,
Hai s secerm,
i s nu legm.
Ficiori s chemm,
Ficiori de la boi,
Ciobani de la oi.
i de n' or veni,
Noi nume le-om pune :
Mgherane-S tane
Busuioc-I oane.
(O cnt fetele la secere).
'Cnd vin secertoarele spre cas ;
Domnule stpne,
Gat masa bine,
Cu yin i cu pne,
C cununa-t i vine,
L at ' ncornurat ,
De fete gtat,
De ficiori udat .
Un fecior poart 'n fruntea secertorilor care i nt r 'n
sat o cunun de spice de gr u (fcut de fete). Lumea
iese cu ciubere de ap i ar unc pe feciorul care o duce \
(Auzit de la Mina Stoica lui Murgut, chiauc de
30 de ani ).
1
Cf. u n c n t e c a s e m n t o r c u l e s n c o m u n a Ma i e r i i , j u d .
N s u d . ( A i c i c u n u n a e d u s d e o f a t ) . C o m o a r a
S a t e l o r " , I I I , p p . 9-499. Ve z i o v a r i a n t c o m p l e t i d e s c r i e r e a
Ob i c e i u l u i l a B u r a d a , Cntecul cununei, n C o n v o r b i r i L i t e r a r e "
BCU CLUJ
1
I . M U L E A
LllUCE,
P ent r u tine pui iubit.
Nici azi noapte n' am duriiit
F a r tot la t i n' m' am gndit.
Nici la noapte n' oi durni ,
C tot la tin' oi gndi.
Mi bdio, pent ru tine .
M'o ur t a noti pe mine,
M'o urt i m' o btut.
De m' ar bate ' n toate zale.
Nu m l as bade de tine 1
De m' ar bate tot pe ceas, ... . . , ,
De tin' bade nu m las !
;
.
* * ' . ' :
* . . .
Mi bdi i-al neu drag,
nva-m ce s fac.
Eu te ' nv, mndr a mea,, bine,
I a-i hainele hai cu mine,
Pe sub muni i r ur a i ,
G'om t ri necununai .
G' acuma-i vreme de fug
Zi ua nic, noaptea lung.
Unde calci, ur m nu faci, ,.
Unde ezi, ur m nu vezi.
* *
Hai bdi s fugim
i la Blaj s ne ' ntlnim,
X I V, p p . 306307. I n t e r e s a n t c n v a r i a n t a c u l e a s l a R i n a r i ,
e a m i n t i t c h i a r C e r g u l , p e . c a r e n u l - a m n t l n i t n i c i o d a t n
p o e z i a p o p u l a r : , .
De c t r C e r g u -
:

:
-
V
r
i n e - u n n o u r g r e u " . - -
BCU CLUJ
C H E I I D E L A GE U GA U 43
G'acolo-i pop unit,
Cunun ficior fugit
i preoteas unit,
Cunun fat fugit.
(Auzite de la Linca Ciorgoveanu, chiauc
de 20 ani ).
S r ac i ni m ' ntreag,
Cum te mnc' o goang neagr.
S rac inim bun, " 7
Cum te mnc' o goang sur.
(I uga P at r u lui P at r u) .
CTNEASC.
L a Gostofa-i
1
cmp frumos,
S t au vonicii ' n loagr scoi, ,
Cu putile pi rami d, ,
Cu striile fr pit.
S raci vonicai frumoi,
Cum st au ca snokii pe jos,
Ca snokii scldai n ru,
Sngele mere pr u.
Gnd l vd ochi hei,
L crmeaz vai de ei.
E u de l acrhi nu bag sam,
G le terg cu ceai nfram.
I a ni hil de obraz,
G r mne fript i ars.
(Auzit de la I uga P at r u lu P at r u, S chiau
de 76 de ani . tie c e de la azci i
as, din btaie", unde a fost i vrul su.
* O tie de la alii).
1
C u s t o z z a .
BCU CLUJ
44
I . M U L E A
LA NUNT. , .
I n cas, nainte de a pleca mi reasa la hiserii
l a- i t u gogio ziua bun
De l a tat, de l a mum.
De la frai, de la surori ,
De la grdi n cu flori.
De l a bi r de t mi ,
De la fete din uli.
De la hi r de busuioc,
De la fete de la joc.
De la bi r de floare mare,
De la ficiori din eztoare \
(Linca Giorgoveanu).
i n car, cnd duc mi reasa la mi re :
I a iei mama gogii
' N nijlocu curii
i te roag soarelui :
Soare, drgu soare,
ne drag zua mare,
G'am o fic ductoare.
Ductoare pe sub soare,
Pintr'a muni,
I nt r' al t e curi,
La pri n i necunoscui .
2
(Linca Giorgoveanu).
BOCETE,
Mina mea i draga mea !
. Mino tu un te-ai gtat
Aa mndr u i ciudat ?
Cokiii cui i-ai lsat,
1
Cf. Ma r i a n , Nunta la Romni, p . 586.
2
Ibid., p. 592.
BCU CLUJ
C H E I I DE L A C E R G U 45
C tat-s-o nu-i n sat.
H' ie-i riil, draga mea.
i du-i colilii cu tine,
Nu-i lsa ncaz la nime.
C cokiii fr' de mum
E i n' au nici o voie bun.
(Se cnt n cas, nainte de plecarea cortegiului)..
Las drag caiea asta,
C calea asta nu-i bun,
Asta-i cale neumblat
P e car' n' ai fost niciodat.
(Se cnt n drum spre biseric).
Pmntiile lat cu i arb
Nu te lsa aa greu, drag,
C Mina ri-o fost beteag
'o avut o boal grea
De nu te-o putea tnea.
(Se cnt la groap).
(Auzite de la Linca Giorgoveanu).
DESCNTECE.
1. De lucru ru"
1
.
A plecat P at r u pe cale pe crare,
Gn' era la ariaz de riaz noapte
2
Trgea un somn de hodineal,
i bine-o durnit,
Bine l-o pzt,
1
Cf. d i f e r i t e l e d e s c n t e c e d e s a m c a " . De e x. l a D i m i t r i e -
P . L u p a c u , Medicina babelor. B u c u r e t i 1890. ( E x t r a s d i n A n a -
l e l e A c a d e m i e i R o m n e , S e r i a I I , T o m X I I , S e c i a l i t e r a r ) , No .
2 {p. 8).
2
Mi e ? d e mi e z d e n o a p t e ? Cf. n d e s c n t e c u l C C C C X X I X
d e l a T a c l i e P a p a h a g i , Graiul i folklorul Maramureului. Buc.
1925, p . 132, v. 26 : C n d o f o s t n mA i e d z d e mn i . e d z d e c a T e " . .
BCU CLUJ
46
I . MU L E A
Nou liane
1
, ; ,
Nou ficiori a lianelor, ,
Gu brne mndr e ' neinse,
Gu mnecile rsfrnse.
i lua din vedere,
i l ua din putere,
i lua din zenunchi,
i l ua din rrunchi ,
i lua din noozinoo de chiotori,
i P at r u s trezea.
La fnt na lu Sfnt Mrie merea.
Sfnt Mria-1 ntreba :
Pet re aici ce-ai cutat.
Cine te-o mnat ?
;
i ce : Sfnt Mrie Maica Domnului,
Civ o fost la ahaz de riaz noapte,
Trgeam un somn de hodineal.
i bine m'o pzt.
i h-o luat din zenunchi,
i h-o luat din rrunchi ,
i din noozinoo de chiotoare".
S descnt n trei gl j i
2
, din trei izvoar merg-
toare. Din toat glaja de trei ori fr so, speli omu or
mar l i a
3
. De trei ori. Maria i Vinerea".
(Auzit de la Mina S rbu a lui Mihai. chiauc de 60'
de ani ).
1
. . A l e a v i n c a n o u s t r i g o i , l u c r u s l a b e l a " , e x p l i c d e s -
c n t t o a r e a . Cf. hale, t o t n t r ' u n d e s c n t e c , l a E. Ho d o , Descn-
tece, S i b i i u , 1912, p. 46, v e r s 72 e x p l i c a t ( No t a 2 ) : mo n t r i . P e n -
t r u hal v e z i D i c i o n a r u l A c a d e m i e i s. v. (Hdne p e n t r u hale s e
e x p l i c p r i n d i s i m i l a r e a ll>nl n f o r m a a r t i c u l a t halele
c a sevele = elele e t c . S . P . ) .
2
S t i c l u e .
3
Vi t a .
BCU CLUJ
C H E I I D E L A C E R G U
2. De albea \
4 7
Mere noo fete,
Cu noo mt uri ,
Cu noo nfrni.
Une. merei voi noo fete,
Cu poc nfrni ?
Ne lucem doamn Moisn,
Ne ducem tomna la lina fntn,
S curim tina.
I nt ur na i ndrt ,
La oeliiu lui P at r u,
S-1 curii de noo cete,
De noo albee,
De noo pocituri,
De noo cincituri
2
,
De noo izgituri,
De noo pecii ' nfocate,
1
De noo l acuri blstmate !
ndr t s ' nt ur na
Si cu mt ur a le mt ura,
Cu foarfecele le tia
I n sliman
i
le arunca.
(;,i la oameni i la mar h ; pune foar-
fecele
!
n mt ur i o broboad i face"
cu mt ur a la ochi la om").
(De la aceeai).
3. De nejit la ureche.
Nejit .galbin.
Nejit alb,
Nejit negru,
Cf. o v a r i a n t l a D i mi t r i e P . L u p a c u op. cit., No . 37, p. 3 5 .
De nc$) o r i c i n c i " e x p l i c d e s c n t t o a r e a .
Mu c h i i s c h e a m p e c i i " .
C a u n f el d e a p " .
BCU CLUJ
48
I . M U L E A
Nejit de noozinoo de feliuri
S kei
S rskei
Din capul omului
S rmi e P at r u luriinat.
(,,Pui k' eptenu n mt ur, la ureche i
sufli de trei ori, apoi zici"...)
(De la aceeai).
CTEVA CREDINE DESPRE STRIGOAIE.
Strigoi ar h' i nite muieri cari stric vacile cu lapte.
Cn am fost ficior m' am dus la ipot s beau ap ; am
pus detele s beau ap noaptea p la zece ceasuri -
o femeie 'n vale, iac' aa btea i palme ; i cn m' am uitat
s uita la mine p sub pr ; am luat bta s dau, da a
fugit.
La strigoaie li s stnge neamu : dac o desbraci, are
coad la spate. P una, dup ce s'o prpdit, o desbrcat-o
i i-o bgat o frigare 'n spate.
Cine pri nde un erpe pn la Sngeorz, i taie capu,.
i pune un cl de ai n gur, ngroap capu erpelui.
Cn r sar e aiu, l pune n plrie i-1 poart . Apoi la cn
scoate la cmp ciurda, vede strigoaicele clare p t a ur .
1
(Spuse de l uga P at r u lu P at r u) .
POVESTE \
Odat un biat s'o dus cu yitele. 0 mncat, i-o fost
foame, i-aa c'o vrut s bea ap dup mncare. S'o b-
gat la un pru , n' o avut fntn. Cn o ' nghit iera
1
P e n t r u c r e d i n e a s e m n t o a r e n A r d e a l , v e z i A. Go r o v e i , ,
Credini i superstiii ale poporului rdmrfn. B u c u r e t i , 1915, p
3 1 1 , No . 3619 i 3620.
2
V a r i a n t e l e i n d i c a t e la p a g . 3 1 , nota 2.
BCU CLUJ
C H E I I D E L A G E R G U
s-i yie un erpe hicu numa' ca o a 'n gur. O pr i ns
orpele s-1 omoare i-erpele ar iii zis ct r bi a t : Nu
m' omor i , c i-oi fu bun vre-odat". i-aao fcut cu
bta o gaur 'n pmnt i-o bgat acolo p erpe i-o a-
stupat. O trecut mul t vreme pn' o vint copilu ficior mar e
de-o fost de ' nsurat , i-odat cn' o fost la vrst " vde
' uur at ), o trecut p'acolo i-o destupat i-o aflat p j)uiu.
O crescut aa de mare c s'o umplut gaura cu iei. i er-
pele o spus aa ct r ficior : Ce vrei, s capei bani ct
de muli, o tiin ct de mar e?" Ficiorul o spus: riie
nu-ni trebui bani, fr s-iii dea Dumnezu tiin". er-
pele o l uat aa ca o ege
1
i-o suflat n ureche la ficior.
i-o i t rebat p ficiorii : Acuma cum simi?" Zice: t i u
carte foarte bine, ceti i scrie". 0 suflat nc' a doilea A-
cuma tiu carte nc' odat aa de bine i ceti i scrie". O
suflat a treia oar. Acuma tiu aa de bine cum nu
tie nime p lume i tiu i ce-o cntat o pasre pe-un
skine. Da s-mi spui ce-o zs pasrea" ? 0 zs
aa : Doamne mulam, am ouat, am scos pui i-mi triesc
toi". i-o zs erpele ct r ficior : S i minte ; vorbele
astea de 1-ei spune cuiva, s tii c ieti mort, c de unde
le-ai nvat i de unde le-ai aflat".
i n' o trecut mult, ficiorul s'o ' nsurat . i pe la l-o d-
rui t Dumnezeu aa de bine c ' n fiecare zi cpta averea
tot ndoit. Ba c el i-o prsi t un cal i-o i ap. i s fie
cu respect, nevasta o fost n poziie i i i apa ' n poziie.
Odat ' nt r' o zi s'o gndit s mearg mpreun la hot ar s
vad cum li-s bucatele. Brbat ul s'o suit p cal clare,
i nevasta p i ap. Mergnd p cal clare, i apa o fost cu
pat r u poveri adec cu pat r u suflete i nu s'o put ut
tnea de cal. I apa o rnchezat i-o zs ct r cal S tai
mai mereu c tu numa' dou suflete duci da eu pat ru !"
I ei atunci i-o vint s r z la biat, c iei tia ce-o zs
i apa ct r cal. i dintr' acolo nevasta l-o fcut p br bat
s-i spun de ce i-o vint s rz. P n cn' brbat u n'o?
1
e a v a .
Dacoromania V
BCU CLUJ
5 0
I. MU L E A
mai avut nici nt r' un ct rn fr' o trebuit s-i spuie la
nevast c de ce s'o rs. Dar el mai nti o chemat un
as t l u
1
i i-o fcut copr eul
2
. i cn' o fost copr^eul
gata, el s'o pus p spate, ca cnd a fost omu mort i-o-
pr i ns s spuie numa' . i 'n unda aia o sri t un coco din
pod jos i-o cntat cucuri gu-cucuri gu" de trei ori. i co-
cou aa o zs atunci : Drag domnul rieu, nu- i face
l er zar ea, pune mna pe gici i jepkete-o : Asta o tiu
i ast a o spui " i jep cu giciu ! S'o sculat sus din copr-
.eu i o luat-o cu giciu : asta o tiu i ast a o spui " i i
jep-jep cu giciu. De-or mai hi i-azi or mai t ri .
(Auzit de la Andreiu Fl uera, Schiau de
47 de ani . O tie din sat, de la chei mai
bt r ni ).
; ION MULEA.
1
L e mn a r .
2
Si c r i ul .
BCU CLUJ
Cteva capitole din termin ologia Calului
l
-
i.
INTRODUCERE.
I n rvna de a aduna comoara de cuvinte, de expresii
-i de mprecheri fericite de vorbe, pe care strmoii no-
t ri i ne-au lsat-o i pe care pri ni i notri au desvrit-o".
Muzeul Limbei Romne din Cluj, a alctuit nt i ul che-
st i onar, Cal ul "
2
. Acest chestionar a fost nceputul fericit
de a st rnge comorile nepreuite de cuvinte nainte de ce
progresele repezi ale unei civilizaii uni t are vor terge ur-
mele vechi i regionale din grai ul comun". Trimis mai ales
preoilor i nvtorilor din nt reag ara, s' au primit
peste 650 de r spunsur i . E nt i a dat la noi cnd, n mod
sistematic, se ncepe adunar ea bogiei lexicale, al t ur i de
cea a credinelor i obiceiurilor legate de un ani mal att
de mult nt rebui nat n gospodria r anul ui romn.
Acest chestionar a fost alctuit cu mul t grij. L a n-
ceput s' au dat membrilor corespondeni cteva indicaii,
foarte utile pent ru redact area rspunsuri l or : li s'a cerut,
s noteze accentul, atunci cnd snt siguri de el ; au fostf
sftuii s nu se lase influenai de forma l i t erar a cuvin-
telor, chiar atunci cnd li se par e c cea dialectal este
necorect sau nefrumoas. I n l egt ur cu sistemul fonetic
de t ranscri ere, li s' au dat informaii i exemple simple,
fiindc un sistem ceva mai complicat, ar fi fost ngreuie-
tor. Membrii corespondeni aveau s ntrebuineze sistemul
fonetic numai cnd erau siguri c t ranscri u bine ; n ca-
1
E x t r s d i n l u c r a r e a d e d o c t o r a t , s u s i n u t l a F a c u l t a t e a
de F i l o s o f i e i L i t e r e a U n i v e r s i t i i d i n C l u j , n l u n a M a i u 1925.
- Mu z e u l L i m b e i R o m n e . Chestionar pentru un Atlas lin-
$uistic al limbei romne, I CALUL, C l u j , 1922, p . 24.
4*
BCU CLUJ
5 2
S . P O P
zul cnd aveau "ndoieli, le rmnea deplina libertate s:
t ranscri e cuvintele cu grafia pe oare ei o credeau mai.
potrivit sau cu cea l i t erar.
Gnd o explicaie se putea da mai greu, mai ales cnd
e vorba de un obiect, corespondenii au fost sftuii s iac.
desemne. S'a insistat tot aici, cerndu-li-se s fie ateni, s,
menioneze deosebirile de grai u existente ntre bt rni i
tineri, i nt re felul de a vorbi al locuitorilor din satele ve-
cine i al celor din satul de unde rspund, sau ntre ace-
tia i populaia strein conlocuitoare.
Fiecare chestionar avea o Foaie personal"' , care-
trebuia completat i napoi at deodat cu rspunsul . I n
aceast Foaie personal " trebuia s fie menionat numele-
oficial al comunei, cel dat de locuitori, i cel de batjocur,
neperzndu-se din vedere nici numi rea strein. Este foarte
interesant de vzut care form s'a ncetenit n graiul
locuitorilor acum dup schimbrile politice din ur ma rz-
boiului, forma strein care nainte era oficial, sau cea
uzual ? Chestiunile urmt oare, care figureaz n Foai a
personal", merit toat atenia noast r, cci rspunsuri l e'
ce s' au dat au fixat un fel de cadru pentru locul de unde s'a
r spuns la chestionar. I mport an a acestor chestiuni, din
punct de vedere linguistic, trebue recunoscut de cei care-
i ht repri nd asemenea anchete. Corespondenii trebuiau s
menioneze : numr ul aproxi mat i v al locuitorilor, precum
i confesiunea lor ; numr ul streinilor, dup naionaliti;
dac snt, i de cnd, colonii streine n comun ; confi-
gura i a terenului: muntos, es; mijloacele de comunicaie
n raport cu situaia geografic a comunei ; centrul ad-
ministrativ sau cultural spre care graviteaz situaia cul-
t ural i economic a comunei ; numr ul preoilor, al n-
vtorilor ; ocupaia pri nci pal a locuitorilor, etc.
Membrii corespondeni nii au trebuit s comunice :
humele, pronumele, locul naterii, timpul de cnd snt n
comun ; locul unde au copilrit, unde au nvat, locul
unde au petrecut timp mai ndelungat, dac snt nsurai"
sau nu i locul de natere i cel n care au locuit soiile ca.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 5 3
ffete. I n pri vi na persoanelor care au servit pe corespon-
deni cu informaii, a trebuit se comunice i numele ace-
stora, vrsta, ocupaia, dac tiu sau nu scrie i ceti, dac
au petrecut timp mai ndelungat n alte pr i i unde,
dac snt nsura i (s. mri t at e) i au soie (sau brbai)
din alt part e.
Numr ul de peste 600 de r spunsur i primite, pare
foarte mic fa de 15.000 chestionare trimise, dar, pe l n-
g valoarea linguistic a acestora, trebue s inem seama
i de legtura ce face ntre focarul cultural al Universi-
tii i nt re intelectualii satelor noastre.
I n ce privete regiunile de unde am primit rspun-
surile, trebue s spunem urmtoarele : Din pricina unei
inevitabile lipse de experien, chestionarele au fost t ri -
mise unor instituii, cu rugarea de a le rspndi ntre
nvtori, preoi i ntre ceilali intelectuali care vor ii
dornici s sprijineasc asemenea cercetri. Unele dintre
aceste instituii i-au ndeplinit cu prisosin chemarea
i acestora (Revizoratele din ntreag Transilvania, I n-
spectoratele colare din Cernui i Chiinu precum i re-
dacia revistei L amur a") Muzeul nu poate s le aduc
dect prinosul cel mai mar e de recunotin ; altele, n
schimb, n' au dat nici cea mai mic i mport an chestio-
narelor. Aceasta este pricina lipsei de uni t at e n r spndi -
rea rspunsuri l or, lips care ne-a mpiedecat, n multe
cazuri, s putem afirma cu destul convingere r spndi -
rea, sensul sau vari ant a unui cuvnt nt r' o regiune.
Satisfctor de multe r spunsur i snt din Ardeal,
Bucovina i Basarabi a (mai multe din part ea nordica),
mai puine din Dobrogea i din Banat , i ar puine de tot
din Oltenia, Muntenia i Moldova. Trebue s spunem c,
n schimb, aceste r spunsur i din urm, snt fcute cu cea
mai .mare grij. Aceast afirmaie nu ne mpiedic s
susinem c i acolo unde numr ul lor este mare, valoarea
celor mai miluite clin ele e incontestabil.
nai nt e de a ar t a valoarea, acestui chestionar, fie-
:ne permis s pomenim cteva amnunt e asupr a felului
BCU CLUJ
5 4
S . P O P
cum s'a fcut catalogarea, aranj area i clasarea acestui'
bogat i preios mat eri al .
Rspunsuri l e au fost nregistrate din part ea Muzeului-
Limbei Romne, dup cum au sosit. Amintim, pent ru vii-
toarele verificri ale mat eri al ul ui de care ne ocupm, c
pe fiecare chestionar s'a trecut data sosirii. Acest fapt
poate avea o nsemntate istoric pent ru dispariia unor
cuvinte din tezaorul lexical al limbii. La un timp fixat
s'a ncheiat, tot din part ea Muzeului Limbei Romane, a~
ceasta nregistrare, pent ru a se put ea face distribuirea
premiilor. Rspunsuri l e primite dup ncheiere n' au mai
put ut fi luate n seam la cercetrile ce le-am fcut de-
data aceasta.
I n prel ucrarea i ar anj ar ea acestui mat eri al am pr o -
cedat precum urmeaz. De la nceput ne-am dat seama c
st udi area chestionarelor nu se poate face dect daca se
va alctui, cu ngrijire, o har t a rspunsuri l or. Dup ce
am fcut aceast har t , am trecut fiecare r spuns din o-
comun cu un numr . Gnd din aceeai comun erau mai
multe r spunsur i , deosebirea dintre un r spuns i celalalt
am fcut-o pr i n o fraciune (de ex. din comuna Cosmin,
judeul Cernui, avem trei r spunsur i : rspunsul ntii*
-
ar e numr ul 155, al doilea 155/1, al treilea 155/2) \
Cu numerot area rspunsuri l or am nceput din Banat ,
de lng Timioara, urcnd n direcia meri di anul ui pn
la linia paral el care aproape njumtea teritorul ri i ,
de aici i ar am scobort n spre Dunre, t raversnd astfel
j umt at ea de sud a ri i . I n part ea de nord a liniei de n-
j umt i se am trecut din Dobrogea i am parcurs, pn
la j umt at ea rii, ceealalt part e care nu fusese numer o-
tat. I n felul acesta am fixat pe har t 551 de localiti,
care cuprind, cum se vede din al t urat ul tablou al nume-
relor catografice, 649 de chestionare. Restul de r spunsur i
pn la 660, fiind primit ulterior, dup ce har t a a fost f-
cut, n' au fost considerate n studiul de fa.
Aceast hart , care cuprinde toate localitile de unde-
am primit rspunsuri , n' o publicm ns la acest loc,.
1
Tabloul numerelor cartografice l dm la sfrit.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 5 5
dnd n schimb, n anex cteva exemple de r spndi r ea
unor fenomene pe o har t din care am supri mat mai mul t e
puncte, care erau aproape unul de altul i care fceau dificil
citirea numerelor. Aceast supri mare de puncte am f-
cut-o avnd n vedere valoarea rspunsuri l or : am s upr i -
mat adic un punct de unde aveam un r spuns mai slab,
cnd era aproape de unul bun. I n l ucrare ns se gsesc
toate punctele acestea, mpreun cu mat eri al ul comunicat,
aa nct aceast supri mare din motive de ordin techiiic,.
nu prezint nici o lacun.
Fcut e aceste l ucrri pregtitoare, pent ru ca s pu-
tem ctiga privirea de ansamblu asupr a mat eri al ul ui cu-
pri ns n rspunsuri , am scos pe fie mat eri al ul cupri ns n
aproape 50 de chestionare.
I n scoaterea mat eri al ul ui pe fie am avut n vedere
totdeauna t ranscri erea fidel a rspunsul ui , cu nsi orto-
grafiarea membrului corespondent. Aceast ortografiare
a fost strict observat cnd era a cuvntului n chestiune."
explicaia ns a fost scris cu ortografia curent at unci
cnd ea nu prezenta interesante part i cul ari t i de limb..
Dac cteodat am put ut bnui din context sensul unui
cuvnt care era numai amintit, am menionat c nelesul
ce-1 dm este presupus i nu este al rspunsul ui . Am f-
cut aceasta fiindc am considerat aceste r spunsur i ca
nite fotografii linguistice" care, contrafcute, pot ar unca
umbr asupr a obiectivittii cercetrilor.
inem s mai accentum o chestiune l muri t oare a-
supr a felului cum s'a fcut scoaterea i mai ales nsem-
narea materialului. La fiecare cuvnt scos, am scris n par -
tea de jos a fiei (iar n l ucrare n parant ez) numr ul
chestionarului n care am gsit atestat cuvntul, i ar dup
numr, pent ru a putea ur mr i chestiunea la care a fost
citat ca rspuns, urmeaz o t r sur de uni re i apoi nu-
mrul cfiestiunii. I n felul acesta verificarea se poate face
cu mul t uuri n : numr ul din parant ez indic chestio-
narul (deci comuna din care a fost pri mi t ), i ar ce-i n ur-
BCU CLUJ
5 6
S . P O P
ma t rsuri i de unire, ar at chestiunea (de ex. : cnifeie
1212.: 121 e rspunsul , i ar 2 e chestiunea).
. Tot cu acest prilej al scoaterii mat eri al ul ui ne-am con-
vins c abordarea ntregului mat eri al cupri ns n chestio-
nar e reclam o munc intens de civa ani, care trebue
fcut cu inim, cu dragoste i cu mul t rbdare n eiti-
~rea cu bgare de seam a at t or feluri de a scrie. De a-
ceea ne-am mrgi ni t la urmt oarel e chestiuni : 1" Cresc-
toria i terminologia ei (chestiunea 1) ; 2 Crui a i
terminologia ei (chestiunea 2) ; 3 Negustoria (chestiunea
3)4 4 nt rebui n area calului (chestiunea 5) ; 5 Numi r i
date calului (chestiunea 7, 54, 55 i 77) ; 6 Derivate din
cuvntul cal i iap (o part e din chestiunea 1 1 i 51), in
total deci 10 chestiuni.
Materialul cuprins n aceste chestiuni l-am grupat al-
fabetic n Lexic, art nd, dup rspunsuri , nelesul, r s-
pndi rea i variantele formale ale cuvnt ul ui ; cnd ani
putut, am dat i etimologia cuvntului, dac' aceasta nu
era dat n dicionarele de pn acum (al Academiei i
al lui Tiktin). Cu ajutorul acestui material am redactat par -
tea dintiu a l ucrri i . I n aceast part e n' am mai insistat
asupr a unor constatri care le-am relevat n lexic.
I n part ea aceasta prim, cnd era vorba de rspn-
direa cuvntului, n' am dat numerele cartografice, ci locali-
t at ea apropi at de unde a fost comunicat ; am procedat ast-
fel pent ru a uur a pe cititor. Tot aici am trecut i unele
cuvinte, n legtur cu t rgui rea calului de exemplu, asu-
pr a crora n' am mai revenit n Lexic, ci am fcut o t ri -
mitere.
nai nt e de a pomeni n linii mar i rezultatele la care
putem ajunge pri n aceste cercetri, fie-ne permis s insi-
st m mai ntiu asupr a prilor slabe ale rspunsuri l or i
a materialului cuprins n ele i n rndul al doilea asu-
pr a acelora care ne i nspi r destul ncr eder e
1
.
1
V. i a l t e c o n s t a t r i n l e g t u r c u a c e a s t a n c h e t i n
l u c r a r e a n o a s t r Buts et methodes d'enquitcs dialectales, P a -
r i s 1927. p p . 698 1 .
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 5 7
ncepem cu faptul relevat mai sus, c ele nu snt
repartizate deopotriv pe ntreg cuprinsul rii. Aceast
mprej urare ne face s avem totdeauna ndoial asupr a ce-
lor ce le stabilim referitor la rspndi rea real a unui
cuvnt.
I n al doilea r nd constatm c de multe ori rspunsul
e subiectiv. Corespondentul mai adesea nu i-a dat silina
dect s pomeneasc numai ceea ce i-a venit mai ntiu
n minte, atunci cnd a nceput s alctuiasc rspunsul .
El nu a cutat, de multe ori aceasta i era peste put i n
(de ex. n orae) s se intereseze mai de aproape asu-
pra pronun ri i i vitalitii unui cuvnt. Chiar i atunci
cnd membrii corespondeni pomenesc cuvntul, muli din-
tre ei o fac n fuga condeiului, cu o vdit lips de a fi
informatori obiectivi.
Transcrierea, fonetic de cele mai multe ori, nu e pe
deplin satisfctoare, corespondenilor lipsindu-le obinuin-
a de a t ranscri e fonetic.
Dac din aceeai comun avem dou sau trei r s-
punsuri , de obiceiu unul dintre corespondeni, mai con-
tient de i mport ana i valoarea acestor cercetri, a alc-
tuit cu dragoste rspunsul : ceilali s' au mulumit s-1 co-
pieze in aa fel nct bnuiala contrafacerii rspunsul ui
celuilalt s fie ndeprt at . Gel care copia s'a mulumit n-
acest caz s comunice ce i-a plcut i s adaog de la
sine ceea ce era necesar pent ru ca rspunsul lui s nu se-
mene cu al celui pe care-] utiliza ca model. Aceast copiare
nu s'a fcut numai n aceeai comun, ci chi ar i de cei
care rspundeau din comune nvecinate. Ne-a mirat fap-
tul c. am ntlnit acest superficial fel de a rspunde chiar
la corespondeni din comune care snt la o distan de
peste 40 km. Am ntlnit cazul cnd ia alctuirea u-
nui r spuns au lucrat n colaborare cte doi sau trei
nvtori. Cteodat explicarea dat n chestionar este
reprodus cli mai mar e sau mai mic fidelitate i. n ex-
plicaia ce o d corespondentul pentru sensul cuvntului.
Caracteristice pentru felul cum au neles unii s se
BCU CLUJ
5 8
S . P O P
scape de munca ce le-a fost i mpus de autoritatea co-
l ar snt urmt oarel e: civa ne retrimit chestionarul pr i -
mit, subliniind n el acele cuvinte care, spun ei, snt
mai uzuale n grai ul comunei ; alii declar de la nceput
c snt incapabili" de a da un rspuns, lipsindu-le cu-
notinele ; unul ne scrie c atunci va binevoi s r s pund
cnd i se va stabili de la nceput recompensa oboselii lui,,
cci el numai aa se poate apuca de lucru.
Aa snt multioare din rspunsuri l e primite. Cu toate
aceste scderi (i altele, asupr a crora nu mai insistm la
acest l oc
1
) materialul adunat astfel ar e totui o valoare-
incontestabil ca mijloc de informaie pent ru filolog, n.
lipsa altuia adunat nt r' o anchet pe teren. Fapt ul c se-
relev greelile anchetei pri n chestionare, nu micoreax-
cu nimic valoarea lor, cci numai cunoscnd part ea slab,
unilateralitatea rspunsuri l or, ne putem feri de greelii*
ce le-am face ne l und-o n considerare. Chestionarele au-
marele merit de a completa materialul lexical cunoscut din-
dicionare.
I n ce privete lacunele din r spunsur i trebue s mai '
adugm urmt oarel e :
Cnd bnui am greeli, am scris din nou coresponden-
tului i l-am rugat s explice cuvntul, s ne spuie dac
este exact forma comunicat, dac nu avem a face cu o-
scpare din vedere. Cteodat rspunsul confirma forma
i sensul comunicat mai nai nt e ; alt dat recunotea c
er a o greal propri e ; am trimis astfel peste 300 de scri-
sori, pri mi nd cam 300 de rspunsuri , cci corespondenii
au r spuns cu mult i ni m i devotament. I n cadrele lu-
crrii, pent ru a distinge aceste r spunsur i nou, am n-
semnat numr ul chestionarului mpreun cu un asterisc.
E r a o plcere deosebit s t ransmi i ur r i de srbtori i
s le primeti din cele mai ndeprt at e coluri ale ri i
al t uri de ncuraj ri de la aceti purt t ori ai cuvntului
(nvtorii). I n felul acesta s'a cimentat o legtur su-
1
Ve z i Buts et methodes, p p . 176191.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 59*.
fleteasc indisolubil nt re instituiile Universitii i mem-
brii corespondeni, cum am put ut r emar ca cu prilejul r s -
punsuri l or date la al doilea chestionar despre cas.
Dac am pomenit greelile rspunsuri l or am fcut-o-.
fiindc voiam s se vad part ea slab a lor i n acelai
timp i procedeul ntrebuinat pent ru vindecarea ei : ches-
tionarea din nou. P e lng edificarea ctigat cu aceast^
ocazie, am mai put ut at rage atenia membrilor corespon-
deni la o mai mar e bgare de seam n al ct ui rea r -
spunsurilor. De multe ori am trimis o scrisoare numai
pentru ca s ne comunice dac de ex. forma clu (cib
t, n loc de ) este cea exact sau nu. Ne dam bine seama
c o asemenea form nu exist, ns voiam s demon-
st rm corespondenilor c n cercetrile ce le facem avem.
nevoe de mul t exactitate n t ranscri ere.
Astfel am reuit s ajungem la interesante concluzii. Nu
e locul s pomenim amnun i t tot ceea ce au adus la l u -
mi n aceste r spunsur i , fiindc aceasta am fcut-o n
constatrile ce urmeaz. Aici ne vom mrgi ni a semnala,
cteva din aceste constatri.
1. 0 bogie neobicinuit de derivaie. De la cuvnt ul
cal aproape 40 de derivate, i ar de la cuvntul iap pe-
ste 30.
2. Peste 300 de numi r i care se dau calului cu diferite-
ocaziuni, deci o put erni c imaginaie i o vie put i n de
observare, al t uri de o ascuit ironie caracteristic po-
porul ui nostru.
3. Peste 30 de termini pent ru a numi pe negustorul;
de cai", dintre care doi, cei mai rspndi i , de origine la-
tin (negustor s. negutor de cai i sfr,tar) al t uri de t ur -
cescul geamba.
4. P ent r u a denumi diferitele feluri de a face crui a
(cu crua, pe spatele calului) aproape 50 de termini.
5. Am put ut remarca lupta ce se d ntre unele cuvinte
(crn-sePhere; herghelie-star-slvar), dispariia lor ca
apelative din limb, regional, i pst rarea lor n numele-
topice.
BCU CLUJ
60
S . P O P
6. Cuvintele nou pt r und de obiceiu la orae i de.,
aici ncep s t reac la sate, pri n viul contact ce exist nt re
sat i ora (birjar de ex. i altele despre care spunem c
snt rspndi t e mai ales mprej urul oraelor).
7. I mpor t ant a ariei unui cuvnt am art at -o cu pri -
lejul stabilirii rspndi ri i fiecruia, i ar hrile anexate
o confirm.
8. I n fiecare provincie se exercit o puternic influen-
a poporului strein conlocuitor (de ex. n Basarabi a
influen ruseasc, n Bucovina rut ean, n T ransi l vama
di n prile ungurene influen ungureasc, n Banat sr-
beasc, n Oltenia, Muntenia i Dobrogea bulgreasc i
turceasc). I n apropierea centrelor mi nori t are din cupri n-
sul ri i o put erni c influen asupr a Romnlor din m-
prej uri me (cf. n centrele sseti : fleer).
9. O repeit confirmare a adevrului c nu exist
un dialect specific ardelenesc. Ardealul de nord, n pst r a-
rea i desvoltarea semantic a unor cuvinte,. merge man
n mn cu Bucovina, cu Basarabi a i Moldova de nord ;
Banat ul mpreun cu Criana i laolalt cu Oltenia ; Ardea-
lul de sud-est mpreun cu Oltenia, Muntenia, Dobrogea i
Moldova de sud.
10. P t r under ea elementelor turceti pn n nordul
Ardealului se face mai ales pri n comer i ndeosebi -prin
t rguri . Cuvintele se rspndesc n apropierea t rguri l or
i de aici la sate (de ex. geamba, asturcan).
11. Felul cum se face astzi creterea calului confir-
m, pri n cercetrile noastre, prerea zootehnicienilor re-
feritor la decreterea i micorarea rasei cabaline n ar a
noastr.
12. nt rebui n area calului ar at nsemntatea lui n
economia agricol i diversele servicii pe care le aduce. I n
acelai timp vedem cum progresul repede al culturii face
s fie nlocuit, mai ales n agri cul t ur, n regiunile de es.
cu maini.
13. nsemnt at ea cruiei i regiunile unde ea nu se
practic.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 6 U
14. Aproape 100 de cuvinte (nelegnd aici i deriva-
tele) ne pomenite n dicionarele de pn acum (Dicio-
narul Academiei i al lui Tiktin), etc.
nai nt e de a ncheia, ne permitem s aducem cele mai
sincere mul umi ri d-lui prof. Sextil Pucari u, care a avut
bunvoina s ne dea l muri ri i directive, pent ru ca s
ducem la bun sfrit aceast l ucr ar e; mulumim clduros
i d-lor prof. Th. Capidan, N. Drganu i G. Lacea, pe,
care i-ain consultat de multe ori.
II.
CRETEREA CALULUI.
1. GE NE RAL I T I .
I n secolele trecute renumele cailor din Moldova i du*
Muntenia trecea departe peste hotarele acestor dou ri '.
Armata clrea, destul de numeroas:, de pe timpul lui
Alexandru-cel-Bun, Mircea-cel-Btrn, Mihaiu-Viteazul i
Vlad epe a avut rol hot rt or pe cmpul de lupt. Renu-
mele calului moldovenesc l dovedesc multe t rat at e de pace
cu Turcii : Moldova era obligat, pe timpul lui Bogdan,
fiul lui tefan-cel-Mare, s t ri mi t Pori i patruzeci de
iepe fttoare \ Tot calul moldovenesc a servit la innobi-
l area rasei cabaline n Suedia, Austria, P r usi a i Polonia,
aceasta pn n j umt at ea sec. al X I X - l ea
3
i la herghelia
vestit de la Mezohegyes, din U ngar i a
4
.
Cauzele deprecierii rasei cabaline snt multiple, dup
prerea zootehnicienilor (N. Filip, o. c ) . I n pri mul rnd-
e de menionat rest rngerea debueului extern, dup ce
1
D. C a n t e m i r , Descrierea Moldovei, e d . P a s c u , p . 50 ; N .
F i l i p , Caiip t o m. I I , B u c u r e t i 1915, p . 82 . u
- N. F i l i p , Caii, p . 95.
3
N. F i l i p , o. c. p . 117.
4
Ibid., p . 109.
BCU CLUJ
82
S . P O P
statele care aveau nevoe de cai de remont i-au satisf-
cut nevoile. Comerul intern deasemenea s'a redus, deoare-
ce calul, n armat , nu mai era at t de cutat ; o nsem-
nat ar mat nai onal n epoca fanariot nu exista. P -
unile ntinse, dinainte vreme, prielnice unei cresctorii de
cai, s' au micorat pri n intensificarea economiei agricole :
spicul de gr u aduce mult mai mar e izvor de ctig dect
prsi rea vitelor. Uurarea i intensificarea mijloacelor de
comunicaie a contribuit de asemenea simitor la mico-
r ar ea comerului intern de cai. Cele cteva mii de cai, n-
trebuinate la pot, n veacurile trecute, nu se mai cutau,
nai nt e vreme creterea calului era o necesitate de ordin vi-
t al : n timpurile de bjenie, singur calul era cel care-i
putea scpa avutul i pe tine nsui dinaintea nvlito-
rul ui . S i gurana de la hotarele rii, din timpurile mai a-
proape de noi, a contribuit de asemenea la restrngerea
prsi ri i calului \
Revenind acum la chestionar, constatm acelai lu-
cru. Chestiunea prim, n l egt ur cu cresctoria, a fost
astfel formulat : S nt n comun cresctori de cai' ? Cu-
vintele relative la cresctoria calului". Rspunsuri l e pri -
mite nu snt deopotriv de bine redactate i de repartizate
pe ntreg cuprinsul rii, ceea ce d o valoare relativ la
cele ce le vom spune. Mai mult de j umt at e din r spunsu-
rile primite (312) ne spun c n comuna de unde este
rspunsul nu snt cresctori de c a i
2
. Abia 118 r spunsur i
dovedesc o cresctorie de cai mai intens dect cea mr gi -
ni t la satisfacerea nevoilor individuale. Rspunsul nu
snt cresctori de cai " al corespondenilor trebue ns in-
terpretat n sens mai larg, cci ei, de sigur, au considerat
cresctoria ca o ndeletnicire principal, chiar unic, a lo-
1
N. F i l i p , o p . cit, p p . 124125.
2
A i c i t r e b u e s a d u g m 28 d e r s p u n s u r i c u m e n i u n e a
n u s n t o a m e n i c a r e s c r e a s c n ma r e " i , p r o b a b i l , a l t e 42,
c a r e n u r s p u n d l a n t r e b a r e , d e c i t o t p u n c t e u n d e c r e t e r e a
s p e c i a l a c a l u l u i n u s e o b i n u e t e ; a r fi d e c i 382 r s p u n s u r i .
BCU CLUJ
C T E VA C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 6 3
sui t ori l or. La aceast i nt erpret are a contribuit felul cum..a
fost redact at chestiunea \
Creterea calului se face al t uri de vitele cornute (12.
.104)
2
i mai ales de oamenii cu stare, cu o gospodrie bu^
n ; noiunea de gospodar, gazd, econom, implic n sme
-i pe cea de cresctor de cai". Un r spuns chiar preci-
zeaz : cnd un gospodar are peste trei ha. de pmnt , a-
tunci crete cai" (183) ; i ar altul explic reducerea pr -
sirii pri n faptul c se in cu cheltuial" caii, ei mnn-
c mul t " (146. 147).
I n unele regiuni nu se cresc cai din cauza lipsei de
punat " (353). ranul , de altfel, nu crete calul, n cele
mai multe cazuri, de ct numai, pent ru a-i satisface ne-
voile gospodreti : de a nlocui caii bt rni pri n alii ti-
neri (99), fiind preferii cteodat caii mai mult ca iepele
( 4l / l ) , alte ori numai iepele (34) sau mnjii (75/1).
Creterea se face n mod primitiv, chiar i acolo unde
se face : cresc caii acei oameni care posed i oi mai mul -
te, deoarece mnzii tresc din rmiele (ogrinjii, t uri -
tile) ce i ar na r mn pe zpad, dup ce s'au- nut ri t oile...
<le aceeea ranul zice: mi-am fcut cai, ca s aib cine
turiti dup oi" (2393) \
Se par e c regiunea de es este mai prielnic pentru
creterea calului, dect regiunea munt oas, unde prsi rea
oilor i a vitelor cornute ocup locul de frunte. Regiunea
de munte, cu mar i versante, nu este potrivit calului, ci,
mai curnd, boului : n aceast comun cruele snt trase
1
A r fi f o s t m a i n e m e r i t r e d a c t a r e a ei n f e l u l u r m t o r :
S n t l o c u i t o r i c a r e s e o c u p numai c u c r e t e r e a c a l u l u i s a u el
s e c r e t e a l t u r i d e c e l e l a l t e a n i m a l e ?
2
I n p a r a n t e z t r e c e m n u m r u l c h e s t i o n a r u l u i , c c i c h e s -
t i u n e a e s t e a c e e a i p e n t r u a c e s t c a p i t o l , a d i c c h e s t i u n e a p r i -
m . P u n c t u l p u s n t r e d o u n u m e r e , a d i c n t r e l o c a l i t i , Je
d e s p a r t e ; v i r g u l a a m p u s - o p e n t r u a d i s t i n g e d o u c h e s t i u n i ,
di n a c e l a i p n c t .
3
I n p a r a n t e z m e n i o n m n p r i m u l r n d c h e s t i o n a r u l i
* mo i , d u p l i n i u , c h e s t i u n e a , c n d e a e a l t a d e c t c e a d e s p r e
a r e t r a t m .
BCU CLUJ
64
S. POP
numai de boi, agri cul t ur se face pui n i ar at ul se face-
exclusiv cu boii" (712).
rani i se ndeletnicesc cu creterea mai ales n apr o-
pierea unor st ai uni de ar msar i (46) sau n apropierea
hergheliei S t at ul ui (321) ; aici nt l ni m o r as de cai mai
nobil i o cretere mai apropi at metodei tiinifice. P r o-
pri et ari i mar i de pmnt sau arendai i deasemenea out
renumii cresctori de cai, fiindc ei au posibilitatea s
realizeze, de pe urma ei, nsemnate venituri (181. 283. 128);
ns acetia snt cteodat streini (189).
2. TERMINOLOGIA.
a ) T e r mi n i p e n t r u c r e s c t o r u l d e c a i .
P ent r u a numi pe cresctorul de cai nu nt l ni m un
t ermi n general, nici unul care-ar putea fi caracteristic u-
nei regiuni mai mari , unei provincii. I n cele mai multe
cazuri noiunea de cresctor" se acopere deplin cu cea de
om cu stare", bine situat", gazd", propri et ar",
gospodar".
-
Lipsa unui termin general a fcut ca denumi rea cre-
sctorului s se exprime, n majoritatea cazurilor, pr i nt r ' un
Terb, nsoit de un complement. Aceast accepiune o au,
dup rspunsuri , mai ales urmtoarele verbe :
avea, n construcii ca : omul care are cai, are c-
ru, trsur, trsur de cai, trsur de ham ;
crete, cu sensul de a ridica, a nmuli'^ (133. 157.
138) ;
prsi, n construcia prsete cai (55. 355. 545) ;
ridica, cu sensul de a crete, a prsi ", n construc-
iile : ridic cai, ridic mnz sau ardic. Acest sens e
destul de rspndi t i pare a fi fost mai rspndi t nainte
vreme (v. Lexic) ;
scida, cu sensul de ,*a crete" (v. Lexic) ;
inea, mai ales n construciile : ine cai (2982. 303
' 2. 3962. 454), iepe de road (391), mnz (251/1),
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 6 5
cic de caliepe de smn sau iepe de prsit. E x-
presia cai de inut (127-5) par e a nsemna caii care snt
inui pent ru prsi l ".
Dac r anul are cai din prsi l propri e atunci zice :
am cai din strana mea" (239/3), i ar dac-i cumpr, n-
trebuineaz mai des expresia mi-am fcut cai", dect
,:iui-am cumprat cai" (2933).
Cu toate acestea, cu o arie foarte rest rns gsim ur -
mtorii termini :
ctue r, comunicat din regiunea Nsudul ui , a
Bii-Mari i a Tnadului. I nt r e aceste puncte nu putem
presupune o arie nent rerupt , ci mai curnd cr e-
dem c sensul s'a desvoltat independent n fiecare punct ,
plecnd de la clu cal mic" sau mnz" ;
car li an s, este comunicat numai odat din regi unea
Craiovei ;
chiab u r, cu sensul de om care are ca propri et at e
cai i vite", nt rebui nat ns nainte vreme n comun ;
cresctor, par e a fi ntrebuinat numai n grai ul
corespondenilor (11. 56/1. 128. 173. 283. 446) dei n' ar fi
imposibil s fie popul ar ;
d ti r u l i u, are i nelesul de om care are grij de
vite frumoase" ;
her gheleg i 11, care a put ut uor pri mi sensul de
.cresctor de cai " de la cel de pzitor". Acest sens, al -
turi de cel propriu, este comunicat din regiunea Titu, A-
dam Clisi, Soroca i Cernui ;
prsitor, de obiceiu complinit pri n de cai. Acesta
este singurul termin care par e a avea o nt rebui nare mat
general. Este comunicat din punctele : 25. 45. 74. 163.
167/1. 168/1. 169. 175. 276. 290. 294. 303. 351. 407. 438.
486. 499. 531 ;
1
C n ^ n u s e m e n i o n e a z , h p a r a n t e z , n u m r u l c h e s t i o -
n a r u l u i , a t u n c i s s e v a d Lexicul, u n d e e s t e d a t e x e m p l u c o -
m u n i c a t .
Dacoromania V.
BCU CLUJ
66
S . P O P
proprietar, mai ales n construciile : proprietari
de cai, cu cai, de cru, de cai i cru, de
trsuri, probabil nt rebui nat de corespondeni, i nu de
popor. Dup prsitor, acesta par e a fi mai rspndi t ;
stvar, cu nelesul de cresctor de cai" este po-
menit numai odat din regiunea imleului S ilvaniei;
in
:
t o r, mai ales n construciile : ititori de cai
(482. 1722), ietor de cai i cru (1522), iitor de cai
(43/1. 410/1) ;
v r a z h a n g i u, pomenit numai nt r' o comun din a-
propi erea Craiovei.
b) T e r mi n i p e n t r u c r e s c t o r i e " ' .
her g h el i e, cuvntul pare a fi rspndi t n nt rea-
g ara, fr s nlocuiasc pe sinonimul stav. Cu aceast
ocazie credem c materialul ne ofer interesante constatri
n legtur cu pt runderea unui cuvnt n limb, apoi
l upt a ce se d nt re el i sinonime i n sfrit bi rui na
cuvntului nou.
Este tiut c un cuvnt nou se introduce n limb, n
maj ori t at ea cazurilor, deodat cu nsui obiectul, institu-
iunea, n cazul nostru, cu nt repri nderea pe care o nu-
mete. La nceput, cuvntul nou herghelie a fost ntrebuin-
at de intelectuali. Gnd au fost nevoii i r ani i s denu-
measc aceast nt repri ndere economic, de obiceiu a S ta-
tului, atunci ei n' au numit-o cu cuvntul stav, pe care-l
aplicau pentru denumirea t urmei lor de cai, ci cu neolo-
gismul herghelie. Dup ntiul pas de ncetenire, neolo-
gismul s'a simit acas, cnd n mintea vorbitorului cele
dou cuvinte (stav i herghelie) aveau acelai neles. A-
ceast faz o evideniaz urmt orul r spuns : Gnd un
gospodar i poate cumpr a 3-4 cai se zice despre el, mai
mul t n ciud, c are hergiielie. Caii ntreinui de Stat i
1
A c e t i t e r m i n i s n t n r e a l i t a t e s u b i e c t u l c h e s t i u n i i 95 a
c h e s t i o n a r u l u i ; n o i d m a i c i n u m a i p e c e i g s i i I n r s p u n -
s u r i l e l a c h e s t i u n e a p r i m .
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 6 7
crescui pe moiile Statului... n graiul poporului snt her-
ghelii nu slave, cu care cuvnt numesc ei grupa [lor de
cai], care este la pune" (367*). I ncetenirea cuvntului
nou se face cu greu, cci se simte deosebirea ce exist n-
tre felul cum se cresc caii de Stat i ntre cel practicat de
r a ni : Cresctoria de cai, sau dup cum spun la noi,
herjelie, jerjelie, gergelie, nu se afl n comun. Oamenii i
tin cai mai ales peste var pent ru a se ntrema, pentru
ca s mai pri nd pe ei ceva pe muni , unde au destinat
un Joc pent ru aceasta numit sta v, ngrijindu-i un om a-
nume, numi t stvar" (210/2). A doua faz, de nlocuire
a cuvntului stav, ne-o ofer urmt orul r spuns: cuvn-
tul herghelie este ntrebuinat ca denumi re a t urmei de cai,
format din mpreunarea cailor t ut uror locuitorilor din
sat, pe care i trimit la izlaz pent ru pscut supt paza st-
varului" (24 1). I n acest caz cuvntul herghelie a nvins pe
slac, nu ns i pe derivatul acestuia. Se par e c n ca-
zul unei nvingeri totale a cuvntului nou, cuvntul ve-
ohiu se mai pstreaz in toponimie, ceea ce ne-ar putea do-
vedi exemplul : I n comuna Ctunele, n trecut, eram co-
pil de 1012 ani, era o stav de cai i iepe. E xi st azi un
delule (movil) n vale, spre Dunre, ce se numete Grin-
dul Stvarului" (27) ;
poter , pomenit odat din regiunea Titu ;
prsit, mai ales n construcii : are cai de sau
are o bun, adic fel, soiu bun de cai. Este comunicat
numai din Ardeal i Bucovina ;
prsire, puin rspndi t (446. 542) i mai ales com-
plinit pr i n a cailor sau de cai;
stav. i cu aceast ocazie putem constata di spari -
ia acestui cuvnt n unele regiuni i cauzele acestei dis-
pariii : n comun... erau mai nai nt e vreme ] cresctori
de cai[, cnd caii se nt rebui nau la... treieratul grul ui i
mai fiecare om cu dare de mn avea at unci stav de
cai... [oameni i ] angaj au st var pent ru ngrijirea cailor n
stav. Cuvntul se mai ntrebuineaz aici i ' n mprej u-
rimi, dar mai mult de oamenii bt rni , care-au apucat
BCU CLUJ
6 8
S . P O P
slvile. Cuvnul herghelie e ntrebuinat ca denumire a t u r -
mei de cai format din mpr eunar e cailor t ut uror l ocui t o-
rilor din sat, pe care-i trimit la izlaz supt paza stvarului*
Nu mai snt acum nici herghelii, caii se trimit la pscut
la un loc cu vacile i boii, formnd vcar ia'' (24/1) ;
st v r ie
1
, ta m a sl c, comunicat din apropiere-
de Bli ;
t u r m , complinit pri n de cai;
zvad, rspndi t numai n Basarabi a.
III.
CRUIA.
Materialul ce-1 clasm aici l-am primit ca r spuns la:
chestiunea a doua, redact at astfel : Cum se numesc cei
ce au cru cu cai (cieri...) sau cai de clrit ? S nt lo-
cuitori care se ocup cu c r u i a (crui, chirigii,
prahoveni...) sau cu t ransport area de mrfuri pe spatele
cailor ? Terminologia relativ la acestea" ". P r i n aceast
1
Di n g r a i u l c o m u n e i me l e ( P o i a n a , j u d . N s u d ) c u n o s c
a c e s t d e r i v a t c a n u m e t o p i c , s u p t f o r m a Stvarii. r a n i i s p u n
d e s p r e a c e s t l o c , c a r e e l a o n l i m e m a r e , d o m i n s a t u l i
m p r e j u r i m i l e , c a i c i s r e t r g e a u o a m e n i i , n v r e m i d e r e s -
t r i t e , d i n a i n t e a p u h o i u l u i t t r e s c . N u p o a t e fi v o r b a d e u n
l oc p e n t r u a d u n a r e a c a i l o r ( a d i c d e stanite, i n g r a i u l l o c a l ) ,
c c i c o a s t a d e a l u l u i e s t e f o a r t e a b r u p t .
2
R e m a r c m t o t u i c ' a r fi f o s t m a i b i n e d a c a c e a s t
c h e s t i u n e n ' a r fi c u p r i n s a t t d e m u l t e n t r e b r i . R s p u n s u r i l e
p r i m i t e m o t i v e a z a c e a s t o b e c i e . C o r e s p o n d e n t u l u i , d u p l e c -
t u r a s a u c i t i r e a n t r e b r i i , d e c e l e m a i m u l t e o r i i - a r m a s n
m i n t e n u m a i o c h e s t i u n e i s ' a m u l u m i t s d e a u n r s p u n s
p e n t r u t o a t e n t r e b r i l e . I n a c e s t c a z i d e a c e s t e a s n t
m u l t e e g r e u d e p r e c i z a t n e l e s u l c a r e - 1 a r e c u v n t u l m e n -
i o n a t : n s e a m n el n u m a i p r o p r i e t a r d e c a i " s a u i c r u '
1
,
d e n u m e t e p e c e l c a r e a r e c a i d e c l r i t " s a u p e c e l c a r e
s e o c u p c u t r a n s p o i " t a r e a d e g r e u t i p e s p a t e l e c a l u l u i " ? I n
c l a s a r e a m a t e r i a l u l u i n ' a m s c h i m b a t , n i c i n ' a m c o m p l e t a t c e l e
s p u s e d e c o r e s p o n d e n t ; c u v n t u l c a r e n u e r a e x p l i c a t l - a m t r e -
c u t n u m a i l a v a r i a n t e l e f o r m u l e i l a r s p n d i r e . I n c e l e m a i
m u l t e c a z u r i a m s p u s c el e s t e c i t a t f r e x p l i c a i e .
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 69
chest i une s'a urmri t cunoaterea terminologiei propri e-
tarilor de cru cu cai" a celor care au cai de cl ri t "
i a crui t ul ui ".
nai nt e vreme, cnd arterele de comunicaie nu erau
aa de bine organizate i ntreinute ca astzi, t r anspor t a-
rea celor necesare unei gospodrii se fcea n mar e part e
pe spatele calului. Poate aceasta e pri ci na rspndi ri , mai
ales n Ardeal, a t ermi nul ui clrie, cu nelesul de iap
bun de cl ri t " i apoi cal" n genere. E xi st i azi re-
giuni unde nu folosesc caii de t r sur ", ci numai cei de
cl ri t " (528). Aceast mprej urare n' a fost pi erdut din
vedere cnd s'a alctuit chestionarul, fiindc s'a cutat s
se adune terminologia celor care t r anspor t greuti pe
spatele calului.
Terminologia crui t ul ui este destul de bogat i ne
ndreptete s credem c el a format la noi o ocupaiune
predilecta. Date sigure despre negoul ntins din rile ro-
mne avem din t i mpuri vechi \
1. TERMINOLOGIA PENTRU PROPRIETARII DE CRUE CU Cil.
I n cteva regiuni, unde nu se face o distincie ntre
. . proprietar de cai" i nt re om cu st are", gospodar", nu
exist o numi re special pent ru cel care are cai (7. 46. 20.
41. 68. 84. 132. 152/2. 152/5. 161. 171. 173. 179. 180.
181. 196. 200. 203. 232. 232/1. 232/3. 273. 398). Cnd se
simte totui nevoia de a se face o distincie, at unci se
ntrebuineaz expresii prin circumscriere ca : om cu cui
(390), oameni cu cai (18. 36. 43/1. 118. 228), oameni cu
cru (151. 253), om ce are cru cu cai (391), om cu
trsur (218), oameni cu trsur (135), oameni cu trsur
de cai, al t ur i de: oameni care in cai (174. 174/1) sau om
cu gospodrie (204), tot despre cel care are cru cu cai.
1
I. Ni s t o r , Handel und Wandel in- der Moldav bis zurn
Ende des 46. Jahrhunderts, C e r n u i , 1912 ; I d e m , Die auswdr-
ligen Handelsbeziehungen der Moldau im XIV. XV. und XVI.
J a h r h u n d f r t , Go t h a 1921. D e s p r e c o m e r u l c e l o r d i n A v r i g v .
Gh . B o g d a n - D u i c , Gheorghe Lazr, e d . A c . R o m. , p . 11 i ; v. ,
n a c e a s t c h e s t i e , i v a l o r o a s e l e l u c r r i a l e l u i N. I o r g a .
BCU CLUJ
7 0
S . P O P
a) Te r mi n i pe n t r u pr opr i e t ar ul de cai c ar e n u s e oc up c u c r u i a -
Acetia snt urmtorii:
c i e r
1
; cia; clra; clre, care ar e n
Basarabi a i n Dobrogea sensul de om care are cai de c-
l ri t ", n Ardeal pe cel de om care merge cilare" i, dup-
nelesul cuvintelor al t uri de care este menionat, i pe cel
de cru cru i clre" (282. 518'1) ;
cluer, care are, pe l ng sensul de cresctor de
cai", i pe cel de propri et ar de cai " (451. 457. 452) ;
eh ir i g ie r, atestat odat, din Bucovina ;
cic u , numai de lng Oradia-Mare ;
coci sar, cu urmt oarea difereniere de s ens : coct-
ar este propri et arul care are cai", spre deosebire de
de cru care are boi" :
fuvar, n ungurete (fnvar), de unde deriv, ar e
sensul de t ransport , crui e" ; la noi ns, pr i nt r ' o falS
analizare, s'a considerat ca derivat pri n sufixul-ar i a pr i -
mit accepiunea de om care are cru cu cai", di nt r' un
mai vechiu sens de om care se ocup cu t ransport area fu-
varul ui . E comunicat odat, din regiunea S at ul ui -Mare ;
gaz, comunicat numai din Ardeal ;
gospodar, nt rebui nat pent ru r ani i care au c-
r u cu cai, acolo unde nu exist un t ermi n specific. Cu-
vntul este rspni t i i Ardeal, dar mai ales n Basar abi a
i n Bucovina ;
no do v o c i c, atestat odat, din Basarabi a ;
paur', cunoscut n Banat, cu ur mt oar ea diferen-
iare de .sens, fa de l ucrt or" : cei care au crue cu
cai se numesc puri, spre deosebire de cei civa care n' au
cai i li se zice l ucrt ori " (5) ;
posesor, pare a fi un neologism; l atest un r s -
puns din apropierea Cernuilor (155/1) ;
1
V. i l a d e r i v a t e l e d e l a cal.
2
C i . i Jahresb. X, 20 ; Vi c i u , Glosar; D a m e , Di cf .
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 7
stpn, propri et ar de cru cu cai (25), indiferent
dac snt caii de cru sau de clrie (24,1, dar i 15) ;
te leg a , atestat odat din apropierea Turzii.
Constatm, din cele precedente, inexistena unui t er-
min general sau chiar regional, cu o ari e mai ntins, pen-
t ru denumirea propri et arul ui de cai. Limba nu simte ne-
voia deschilinirii noiunii de propri et ar de cai, de comple-
xul mare ai ideii de ,-,om cu stare, om bine situat". Co-
respondenii ove cnd se vd silii s boteze o noiune, ce
n' o au n graiul lor, i ntrebuineaz, la ntmplare, n-
tiul termin din o sfer de idei apropi at .
b) Te r mi n i e u t r u pr opr i e t ar ul de c ai c ar e s e oc up i cu c r u i a ' .
Aici nirm majoritatea terminilor pentru cruit,
fiindc, n cele mai multe cazuri, cruul este nsui pr o-
pri et ar de cai. I n unele regiuni crui a e o ndeletnicire
rezervat sracilor, cei avui i cei care au mai mult de
doi cai, nu fac cruie pent ru par al e" (549).
Aceti termini snt urmt ori i :
b ir jar, cunoscut i n Ardeal, mai ales n j urul ora-
elor Lugoj, Braov i Bistria, dar i l ng R mni c-
Vlcea
2
;
crau , este cel mai rspndi t termin de cruie.
Pe lng nelesul din limba literar, mai are, pri n exten-
siune, i pe cel de propri et ar de cru cu cai", fr ca
el s se ndeletniceasc cu aceast meserie. Sensul su nu
implic n sine, pentru cel ce se ocup cu crui a, ca o
condiie principal, cai", cci numi rea se d i celui care
are boi (514). I n regiunile muntoase crui a se face cu
1
T o i t e r m i n i i ce- i n i r m a u n e l e s u l d e p r o p r i e t a r d e
c a i , c a r e s e o c u p c u c r u i a " , d e c i n u m a i r e p e t m s e n s u l
l a f i e c a r e ; p e n t r u mi c i d e o s e b i r i i a l t e c o n s i d e r a i i s s e v a d
Lexicul.
2
De s i g u r c a r i a a c e s t u i c u v n t n o u e s t e m a i n t i n s ,
d a r r s p u n s u r i l e n u n e - o a r a t .
BCU CLUJ
7 2 S. P O P
boii, deoarece calul nu poate urca i, mai ales, nu poate
scobor versantele repezi ale dealurilor. I n satele de la
munt e, dac nu-i expl oat are de pdure, crui a nici nu
se practic ; comercianii snt unul sau doi, care-i aduc
cumprt uri l e cu cine pot, chi ar cu un om mai cu stare,
dac acesta merge la or a" pent ru afaceri personale. I n
Ardeal i mai ales n prile ungurene, acest cuvnt e pe
cale de-a fi nlocuit, n pri mul r nd de sechere, apoi, pe o
ar i e mai rest rns, de fiacru; n alte regiuni se gsete
fa ' n fa cu chirigiu i chiria i cu cier sau crua;
cruar. cu accepiunea de propri et ar care are c-
r u " sau propri et ar care se ocup cu crui a" ; este co-
muni cat numai din Ardeal i Basarabi a ;
c r u a , destul de rspndi t ; ni se pare c n Ar-
deal se ntrebuineaz, mai ales n apropierea oraelor (v.
Lexicul);
chiove a n, ne ar at o derivare di nt r' un nume pro-
pr i u (Chiev) pri n suf. apar i nem -ean. Aceast derivare i
evoluie semantic trebue explicat pri n relaiunile comer-
ciale intense ce le avea rile romne cu Chievul (pronun-
at Chiov) ;
chiria , cel care se ocup cu tragerea chiriilor",
car e trete dup cai". i de data aceasta relevm faptul
c acest cuvnt este rspndi t numai n Banat, n j urul
Aradul ui i n part ea nordic a Bucovinei i a Basarabiei.
I n celelalte pr i ale ri i ntlnim pe chirigiu;
chirier;
chirigiu, este rspndi t n toat ara, excluziv Ar-
dealul ; n Banat l ntlnim numai odat, aproape de Ca-
ransebe ;
chir iu , un neobinuit derivat de la chirie (pri n
suf. - u), comunicat din apropierea Lipovei i a Caranse-
beului ;
cocie, comunicat numai din apropierea unor orae
cu influen ungureasc : Dejul i Boro-I neul. Din punct
de vedere semantic e interesant rspunsul acesta : cociu
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 7 3
{ = vizitiul] s' au fcut cocie, adic vizitiul s'a fcut... pr o-
pr i et ar de t r sur i cai i el i mn" (523*) ;
f i a c r u , cunoscut numai n apropierea oraelor
Timioara, Tnad, imleul Silvaniei i Bistria ;
har ab ag iu. Acest cuvnt de origine turceasc l
gsim numai n Bucovina, Moldova i Basarabi a ;
i e par, pe l ng sensul de propri et ar de cai" i c-
r u" mai are i pe cel de om care duce sare pe spatele
cailor"
1
;
s e c h e r e , rspndi t n Ardeal, n deosebi n regi u-
nile expuse influenei ungureti (v. Lexicul) i mai ales n
apropierea oraelor care nainte vreme erau centre de ma-
ghiarizare. I n multe pr i a ctigat n ntrebuinare, n de-
trimentul lui cru. Se par e ns c n grai ul membrilor
corespondeni cel puin, acest cuvnt este simit ca element
strein. Dovad despre aceasta snt variantele formale, cu o
ovire n ortografiere : uni i membri corespondeni
l ortografiaz bine (sechere) alii ns cu o ortografie
romno-ungureasc (sekere : 370. 403 ; szekere : 368. 423;
seccari : 459 ; sekerel: 463. 457. 361). Dac n' am consi-
dera ortografierea din urm, un rezultat al coalei ungu-
reti ce-au fcut-o corespondenii, atunci am fi nclinai s
credem nl r' un nceput de repulsiune fa de elementele
streine ;
fug a, se ntrebuineaz n part ea nordic a Ardea-
lului i n Bucovina, mai ales n acele regiuni unde se fac
exploatri
t
]e pduri .
Din cele expuse n acest capitol constatm doi termini,
general i : n primul rnd cru i 'n al doilea crua;
pentru Ardeal i Bucovina pe cruar : n prile ungurene,
cu o puternic influen ungureasc, pe cnci, cocie, /7a-
cru i sechere, acest din ur m cu o arie mai nt i ns ;
pent ru Banat i prile vmgurene de sud pe chiria i citi-
riu : apoi*n Bucovina i n Ardealul de nord, unde snt
1
V. d e s p r e a c e a s t a i l a d e r i v a t e l e d e l a i a p " .
BCU CLUJ
7 4
S . P O P
exploatri de pduri , pe uga; n Oltenia, Muntenia, Do-
brogea, Basarabi a i Bucovina pe chirigiu, i iepar, acest
din ur m cu o arie redus (numai n Oltenia i Muntenia)^
i ar odat pe chiovean.
Dac am face stratigrafia acestor cuvinte, atunci n
pri mul r nd am pune derivatele romneti cru, cru-
er, crua, cruar i iepar. Peste aceste cuvinte, car e
n' au fost deopotriv de rspndite, s' au suprapus, n Ar-
deal, cocie, coci, sechere i fiacru ; n Banat (i mai
puin n Bucovina i Basarabi a), unde este o puternic i n-
fluen srbeasc, au venit derivatele de la chirie : chiria,
chiriu i chirier. I n Vechiul regat, cu o put erni c influen
turceasca, s'a supr apus chirigiu, i ar n Bucovina i Ardea-
lul de nord uga, un derivat pe teren romnesc din r u-
tenete.
2. TERMINI SPECIFICI PENTRU CEI CARE SE OCUP CU CRUIA.
Am fcut aceast mpri re, pent ru c toate cuvintele
pe care le vom nira nu ne-au fost comunicate i cu sensul
de propri et ari de cai". Dei am numi t aceti termini spe-
cifici, totui noi nu susinem c aceti termini n' ar putea
s denumeasc i pe cel care este propri et ar de cai " \
Credem necesar s repetm i cu aceast ocazie c noiu-
nea de propri et ar de cai " nu exclude pe cea de cru",
ci, de cele mai multe ori, una e dependent de ceealalt.
Terminii snt urmt ori i :
b a l a h u r, atestat numai de dou ori din Bucovina ;
b i n d i u j n i c, de dou ori din Basarabi a, denumind
pe cel care este cru numai n ora ;
b ut i na r, pentru cel care trage lemne din pdure, co-
muni cat numai din nordul Ardealului ;
crau er, pare a nsemna cru; este atestat din
Bucovina i de lng Lipova ;
1
m p r e j u r a r e a c n u p u t e m s f a c e m o c l a r d i s t i n c i e
s d a t o r e t e , c r e d e m, f e l u l u i c u m a f o s t r e d a c t a t c h e s t i u n e a .
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 75-
c i u rn a c, comunicat odat de lng Bl i ;
c o o v e cc n, atestat odat, pr e a fi un singular de
Ia numele de localitate Cooveni (jud. Dolj) ; exemplud dat
de corespondent ( v . Lexicul) este edificator ;
cotijnic, comunicat din apropierea oraului Bl i ;
fur m a n i fir m a n, numai din apropierea Cer-
nuilor. Acest element german a i nt rat odat direct dt n
nemtete i apoi pri n filier rut ean ;
forponta, acela cuvnt ca i cel urmt or, dar
derivat cu alt sufix. II gsim n apropierea oraelor T -
nad i Beiu ;
fo pont ar, omul care merge la lucru publ i c; se
ntrebuineaz numai n Ardeal ;
/ ii v a r u , numai lng Careii-Mari i omcuta-Mare,.
orae cu influen ungureasc ;
p r aho v e a n ; este acelai caz ca i la chiovean i
coorean ;
slugar, ntrebuinat r ar ", ca termin de batjocur
pentru chirigii (24) ;
s t r a p o r t a , n cteva sate din j urul Craiovei.
Constatm deci (continund cele spuse mai sus) c a-
ceti termini specifici pent ru cru, snt regionali : n Ar-
deal avem derivate romnete di nt r' un radical german (fo-
pontar i forponta), un element unguresc (fuvaru), n
part ea nordic un derivat pe teren romnesc, di nt r' un r a-
dical rut ean (uga) ; n Bucovina, pri n filier rut ean pe
furman, iar, mpreun cu Ardealul de sud, pe cruer; n
Basarabi a termini ruteneti (balahur, i probabil bindiujnic}
i unul rusesc (ciuma'c) i tot aici i pe cotijnic; i ar n
Oltenia cteva derivate (coovean, prahovean i slugar), cu
un pronun at caracter regional. I n ur mar e putem preciza
c adevraii termini pentru cr u" snt aceia care denu-
mesc' i pe propri et arul de cai.
BCU CLUJ
7 6
S . P O P
3. TERMINI PENTRU CEI CARE AU GAI DE CLRIT.
Rspunsuri l e primite nu ne atest un t ermi n specific
pent ru propri et arul care ar e cai de clrit. Aceast lips
se explic dac ne gndi m c un r an, cnd ar e cai, i
ntrebuineaz la clrit, nainte de-ai nva la t r as. Di n
pirit de economie, un gospodar bun nu are cai care s fie
numai pent ru clrit, ci i pent ru t r as ; dup cum ne
spune un rspuns, chiar cuvnt ul gazd" implic n sine
i pe omul care are cai de cl ri t " (193).
Terminii cier, clre, chirigiu, pe lng nelesul lor
obinuit, primesc la nevoe i pe cel de om care are cai de
clrit"*. Mai ales clre este comunicat cu acest sens din
Dobrogea (91), Basarabi a (109) i Bucovina (176). Tot pen-
t r u noiunea de om cu cal de cl ri t " se ntrebuineaz
i clrie (v. i deriv, de la iap), mai ales n construcia
om cu clrie (290. 506). Pe lng aceti termini, pome-
ni m i pe bolfan, comunicat astfel : dac are bogatul cal
de clrie se numete bolfan ca clrie" (388). Cuvntul ar
putea fi acelai cu bolfos om nstrit i, de obiceiu, bine-
fcut".
4. TERMINI PENTRU CEI CARE TRANSPORT GREUTI PE SPATELE
CALULUI.
Regiunile muntoase nu snt potrivite pent ru mersul cu
t r sur a, de aceea lucrurile se t ransport , la distane mar i ,
pe spatele calului. Ar fi firesc s ntlnim o terminologie
"mal bogat, ns r anul nu simte nevoia unui termin deo-
sebit pent ru aceasta ; dac totui o simte, atunci nt rebui n-
eaz pe cru (59), chirigiu (175) sau pri n circumscriere :
omul care poart marf pe spatele cailor" (175).
Regional ns ntlnim urmt ori i termini :
b e r b i n a , comunicat numai din j urul Aiudului :
ma i ales vinul se t ransport n berbine, legate cte dou
-cu funia i at rnat e orizontal peste t ar ni (332) ;
b n 1 g a r, comunicat odat de l ng Titu; se nt rebui n-
eaz indiferent de naionalitate ;
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 77
clb a , rest rns numai la regiunea Abrudului, Al-
bacului, Vacului i Ponorelului ;
i e p a r, termin pent ru oamenii care duc sare, n apr o-
piere de Rmnic-Vlcea ;
m far, din aceeai regiune, ca i cel precedent ; se-
pare c-i ntrebuinat n mod ironic ;
s rar, din aceeai regiune ca i cele dou cuvinte
precedente.
5 . DERIVATE I ALI TERMINI IN LEGTUR CU CRUIA.
Aici pomenim civa termini n l egt ur cu acest
capitol :
c r u i e, se ntrebuineaz n l egt ur cu verbele:
a face*^, a umbla n--, a se ocupa cu . I n regiunea ex-
pus influenei ungureti sechereie l nlocuete (cr u-
ie se folosete mai r ar " 4065) ;
c r u ir e, menionat numai de dou ori din apr o-
pierea oraului T rgu-Mure;
c r u e ie, menionat odat cu sensul de cr u-
ie" din mprejurimile oraului Chiinu ; derivarea de la
crua e posibil, cci acest cuvnt e rspndi t n Basa-
rabia ;
chirie
1
, obinuit n l egt ur cu verbele: a face
a duce
1
, a umbla n , a pica de la . Este r spndi t
iu Banat , n j urul Aradului, n Muntenia, Dobrogea, Mol-
dova i Basarabi a; n Ardeal atestat numai n apropierea
oraului Sighioara ;
chir ig er ii, atestat numai odat de lng Craiova;
fur manc, soia furmanul ui , numai n Bucovi na;
/ u r m n i e, ocupaiunea furmanul ui , tot din Bu-
covina.
Aceast bogat terminologie pent ru cruit ne ndrep-
tete ndeajuns s credem c aceast ocupaie era frec-
vent n trecutul nostru, al t uri de pstorit i agri cul t ur.
1
P e n t r u s e n s u r i s s e v a d Lexicul.
BCU CLUJ
7 8
S . P O P
Terminii generali snt de origine latin, derivai pe teren
romnesc ; pe lng acetia, fiecare provincie are cuvinte
din limba populaiei cu oare a conlocuit. Remarcm ns c
unii din terminii streini au fost apropiai, pri n elemente de-
rivative, spiritului limbii.
IV.
NEGUSTORIA.
I n acest capitol grupm rspunsuri l e primite la ches-
tiunea a treia a chestionarului, care a fost redact at ast-
fel : S nt negustori de cai (geamba, sfrnar, tojer...) ?
Cum se face negoul cu cai i care snt obiceiurile i cuvin-
tele ntrebuinate la cumpr ar ea i vnzarea cailor ?" Ne
vom ocupa n pri mul r nd de felul cum se face vnzarea i
cumprarea cailor, fiindc materialul nost ru cuprinde mult
material lexical, important ; n r ndul al doilea de terminii
ntrebuinai pent ru denumirea noiunii de negustor de
cai", i ar n rndul al treilea, vom trece la ali termini n
legtur cu negustoria \
1. CUM S E FACE NE GOUL CU CAI .
a ) Ge n e r a l i t i .
Din rspunsuri l e primite se pare c negustoria de cai
nu este pent ru Romni o ocupaiune predilect. Numr ul
mare al rspunsuri l or unde nu snt negustori de cai (280
r spunsur i ) face aproape j umt at e din numr ul r spun-
surilor primite.
b) C i n e s e o c u p c n n e g u s t o r i a d e c a i 1
rani i cumpr caii pri nt re alte ocupaii" (164)
numai pent ru folosina propri e" (199). Cteodat nu n-
1
C n d v o m p u n e n p a r a n t e z u n n u m r , e l a r a t n u m r u l
c a r t o g r a f i c a l c o m u n e i d e u n d e a v e m r s p u n s u l ; n u m r u l c h e -
s t i u n e i n u - 1 m a i p u n e m , c c i e v o r b a p e s t e t o t d e c h e s t i u n e a
treia.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 79
tJnim negustori de cai fiindc oamenii se ocup numai
cu creterea vitelor cornute'
-
(114). Cu vnzarea i cump-
rarea cailor se ocup mai ales jidanii" (155), iganii"
(200. 321), care primesc i numi rea de geambai (41. 41/1.
63), apoi unii dintre chirigii (63), Ungurii i Saii (75/1).
c) Fe l u l i l o c ul un de Si* i n bl c i ur i l e de c ai .
Trgurile, indiferent de vitele care se vnd, snt : de
fard, de sptmn (523) sau sptmnale (101). Locul
unde se fac se numete : trg s. blciu, iarmaroc (127),
(cu pl ural ul : iarmaroace 135), iharmaroc (121/1) sau pa~
itaire (blciuri 96). I n regiunile unde calul este des folosit,
acolo t rguri l e snt aproape numai pent ru cai " (5). T r-
gul se face i acas : calul bun se vinde din grajd" (529);
propri et arul de cai n acest caz se numete rumnul cu
cai", numi re care se d la orice om, de orice naie, chi ar
in termin general" (14). P e aici cumpr i pitarii (5), i ar
cui cumpra i i scot n t rg i-i vnd apoi. Mai snt i
negustori de vite (geambai), aa zii ambulani, care um-
bl cu herghelii de cai, din sat n sat, ca s-i vnd" (84).
d) Ce se f ac e c u cai i n ai n t e de a-i s c oat e n t r g 1
P ent r u a putea vinde caii cu defecte corporale sau cu
nv, vnztorii i geambaii ntrebuineaz mai multe mi j -
loace : nai nt e de a i nt ra n t rg vnztorul mutruleCe
calul (l bate), nt r' un loc mai ferit, ca s fie mai aspr u
i s arete mai bine n t rg. Dac e orb (cu albea) de
un ot'u, st de part ea aceea lng cal. Cnd vine cum-
prtorul, pe nebgate de seam, H cotete de barb sau
falc i zice : ni, m, o-i ca pasrea, st s zboare" (367).
Cnd calul e lene se acopere cu un ol (sau o rogojin, ea
s sune cnd dau i s fie iute 27) ud i i ard (l bat) c-
teva vergi ;*calul se sperie, devine fricos, nervos i mai
spri nt en (160 ; cf. i 41). Caii cei bt rni , dac au coada
roas i coam mic, le rotund, dndu-i astfel calului a-
BCU CLUJ
80
S . P O P
spectul unui mnz t nr, t i ndu-i i perii moi de pe picioare,,
ca s poat, pe cei nepreceptori a-i nela. Din cei cu
chelie o scot [ pe aceasta J pe timpul vnzrii, aa c-i daiv
de mncar e i arb verde, unt ur de porc i bere ; astfel-
mpiedec observarea chehei" (403). Caii cu nrav, acei,
care snt de prsil, i ar dori vnztorul s[-i ] t reac la.
cumprt ori pent ru fudulie, le [l] mbat cu spirt alcoolic,-
ca s sar n dou picioare i s joace naintea lumei, f-
cnd pe observatori s cread c are nobile i elegante"
nsui ri (158). La caii bt rni le noesc dinti cu fer n
cerbntat (le fac musc, semn negru la mijlocul dine-
lor...). La acei lenei le dau spirt (i iuesc) ; le pun s u pt
eoad vrf de bold (iuesc)" (140) \
La i nt rarea n t rg se pltete o t ax de 5 lei pentru,
fiecare cal, numi t meto (183). Tot aici se controleaz bi-
letul de vite care se numete i dul (199), pacsu (523),.
paus (487) sau cartie (391), carte (174).
e) C u m s e f a c e c u mp r a r e a s a u v i n d e r e a 2
De obiceiu cumpr ar ea se face cu bani, ns cteodat,
se schimb i pr pe pr (323) dnd pe lng schimb une-
ori i adaos (46. 390) sau potla (365).
P ent r u vinderea cailor nrvai snt la t r gur i oa-
meni pltii, numi i vtjei 160) sau, n alte pri , bar-
nici (185). Vtjelul st la o part e i observ t rgul ce se
face ntre cumprt or i vnztor. Fi i nd pltit de vnztor,
cnd vede pe cumprt or c ofer un pre, el vine repede
i d un pre mai mare, ar t nd un interes deosebit pent ru
cal. I n felul acesta silete pe cumprt or s urce preul
oferit, i ar pe vnztor l scap de calul nrva. Barni cul
l aud calitile bune ale calului, i ar pe cele rele nu le scoate
n relief (185). Tot astfel fac i geambaii (161), acetia ns
1
A m c i t a t p n a i c i , i v o m c i t i d e a c u m n a i n t e , r s -
p u n s u r i c a r e p o t p r e z e n t a i i n t e r e s a n t e p a r t i c u l a r i t i f o n e -
t i c e , mo r f o l o g i c e i s i n t a c t i c e , s a u e x p r e s i i c a r e m e r i t s f i e
r e l e v a t e .
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 81
iau plat i de la vnztor i de la cumprt or (161). Ga
mijlocitori pltii mai snt angajai samsarii (65).
ranii, care nu pot plti un mijlocitor, de obiceiu r oa-
g pe unul mai iste, mai umblat, mai pit n cumpr ar ea
cailor" s-i aleag caii pe care vrea s-i cumpere (23. 65).
Aceti nsoitori, care exami neaz calul i nsoesc pe cum-
prtor, se numesc i coniari (183).
f) Ge amba i i .
nai nt e de nceperea trgului, geambaii i sfrnarii
..hulesc ani mal ul cerndu-1 pe r nd ; cnd au de vndut
laud animalul, prefcndu-se a-1 t rgui unul de la al t ul "
(290). Dac unul e in trg cu un cal [trguetel... celalalt
vine i i pune pe nas (l ocrete) pentruce a dat at t "
(226/1). Geambaul totdeauna ar e i cte un tovar care
cnd bate el trg, vine i ncepe a-i bajocori vita, spunnd
c este bt rn, c nu mai ar e musc n gurice (: ne-
grea la dini), c este btrnicios, slbu i golu, dar nu-
mai pe feleleat s-1 cumpere. Dup ce a ars (fript) aa pe
st pnul calului, i d ar vun mar e ca s nu mai poal
ntoarce trgul. Ei tiu c calu' n a r e hib, dar numai
aa l-au putut scoate mai pe sub mn, gsindu-i ghin
(vi n)" (55) sau ganci (pri ci n) (140).
Geambaii caut s vnd caii buni imediat ; pe cei
ri , nrvai , slabi sau cu beteug ascuns i mai in ctva
timp, ca s le dea mncare mai bun i s le afle molufa
(s le cunoasc mai bine defectele). Apoi, nai nt e de a-i
scoate n trg, i spal, i sal, le 'mpletete topuri (plan-
tici frumoase) n coam i coad (la cei mai binefcui chi ar
le unge prul cu unt de lemn), apoi ncalec pe ei, dac
.snt de clrie sau i pune la cru, dac snt de ham, i-i
plimb prin trg, n faa cumprtorilor, st rngndu-i in
zbale ca s se 'ncondoreze i astfel s par mai chipei.
Dac vreun cal e bolnav de trnafes, i nfoar zbala la
coltul gurij cu o crp nmui at n afion, pe care calul res-
pirndu-1, ine capul sus i gonete ca un nebun" cu greu
i se poate cunoate atunci boala" (14/ l ).
Dacoromania V.
BCU CLUJ
82
S. P O P
Geambaii uneori se dau n vorb adec st au de do-
jana" i spunndui-i fiecare psul ; cel care vrea s se scape
de un cal r u sau bolnav-zice : am un cal pricopsit (vrea
s neleag foarte bun), nu ti vreun amat or ?" Celalalt
geamba i cumpr calul, dei ar e defecte i l vinde apoi
altuia, aa nct, nt r' o spt mn sau o lun, calul trece
pr i n t rei -pat ru mni. La judecat nu se duc chiar s moar
calul, cci se nelege c trebuia s-i ias aburul, dac i
s' au gtat zilele... Cnd se ntlnesc din nou zice cumpr -
torul ct r vnztor (cam n batjocur) : Ei, tize, am n-
gropat fala de cal. Ce s-i faci, tize, eu l-am cumpr at
pe garanie, dracu 1-a tiut ce ar e n burt . Hai, s bem un
fif de rachi u (se cinstesc i se mpac cu vorba c aa a
r oi t D-zeu)" (72).
g) Ex a mi n a r e a c al ul ui .
nai nt e de a ncepe t rgul calul este exami nat deam-
nunt ul de cumprt or sau de nsoitorul lui, care se pricepe
imai bine : i se deschide gura, i se caut btrneea, se
icaut limba s nu fie stricat ( r upt n ur ma curghiueu-
Jiii (se zice i curdiuc la 140) care defect i PJ at r ag caii
-dac au mncat mai mult timp orz)". Tot cumprt orul
ii caut de nu-i chior i, apropi i nd mna de ochi, l cearc
de n' ar e puhuiele (vede numai ca pri n st )", ori n' ar e
aliat sau vreun defect la picioare ca : pat (umfl t ur vr-
toas n part ea genunchiului), arici (o umfl t ur mar e
nt re pinten i copit); l caut dac nu-i deelat, dac nu
ar unc din copite, de nu-i ginga la mncare (183). Alii
pr i nd calul de grumaz (sau de berigat" nghiit oare
218), i l st rng o r ca s vad nu-i oprit chehea n
el". Cheltui l opresc cui bere" (471). I I coat i la cicioare
ca s vad nu-i careva cicior (cteodat ficior) cu poc sau
capt" (367). Se feresc de caii care au scoici (umflturi)
la picioare, rane, ariceli, care snt scheopi, care au tragne
n spinare sau trnafes. Trnafesul l nchid, dnd cailor
.unt de lemn pn n' a iei n pr i mvar " (27). Se ui t cu
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 8 3
bgare de seam la picioare s nu se coseasc (cosasc)
sau s fie cumva scrintit, i-i cntrete coada cu mna ca
s vad dac e grea, cci se crede c un cal bun, orict a,r
fi ei de slab, dac are coad grea este cal sdravn, cal de
isprav" (24). Unii cumprt ori ii salt coada'', (12r>),
a![ii se apropie de cal de dinapoi i-1 apuc de coad ca
b-1 afle de tare, dac calul trage coada, adec o strnge
intre picioare, atunci se zice... calul e iute, mai ales dac
iii acelai timp pleac i urechile pe spate... ; altfel calul se
consider molu" (109). Cteodat cumprt orul mergnd
in trg numai dac i s 'mpare (i place) ntreab : ce
i ci p (pe) calu aiesta ?" Dac i place l coal (caut) n
gur s vad dac are cup (i snt ntregi mselele), dup
are l cunoate de ci ani esle ; se suie clare, fuge cu
el ; se uit dac nu are cheli (se cunoate fiindc sufl greu
i are, pe spate, dealungu' dou vergi, n form de umflat ura
i i larg la nri ) ; numai dup aceast exami nare s
alczsc" (se trguiesc) (480).
Se mai ntreab vnztorul dac nu e calul cu fleue,
nu ar e vreun nrav (talant, la 204), nu e cu suspin, gu-
Iumiu, nu d cu picioarele, nu muc, nu e orb, nu are
ap sau oase moarte (1.3). Calul bun nu poate fi bolnav
s,ui calic (133). nu poate avea nici suc (nv) la tras
<448/1), fiindc vnztorul e ntrebat dac felelete de hib
1
1 ) . Gnd s'a observat la cal vreun nv, cumprt orul
mai iste ori sfrnarul chiam pe vnztor mai la o part e
ca s-i spuie o liorb ntre pat ru iifi: mere ca trsnetul,
p lemne nu s suie". P r i n aceste cuvinte cumprt orul
nelege c animalul de vnzare e cu suc sau cu fortoane
si peste pod nu vrea s t reac" (367). Despre calul bt r n
se zice n batjocur : cu mnzul acela a fost tatl su a
pei" (390).
Negustorul de cai sau crliansiil mergnd cu calul n
trg vrea ^ arat e cumprt orul ui c vita sa e blnd.
Pentru aceasta, cnd se prezint cumprt orul , ciupe calul
de supt burt 'apoi l bate de cteva ori cu mna zicnd:
.Puiule, stai. puiule". Cum animalul a fost dresat n acest
i r
BCU CLUJ
84
S . P O P
sens st linitit, fcnd impresia c este o vietate r a r i e&
supus oricrui supliciu el nu i-ar pierde calitatea de a-
fi admirabil; n cele din ur m bun la pre i repede la'
vnzare" (25).
P ent r u ca s poat fi ncredinat cumprt orul de-
trgtura cailor, de obiceiu se pri nd la o cru sau se
probesc (ncearc) la cocie (23), n care se suie mai muli
oameni. Crua se mpiedic i cu ea mpiedecat trec
pri n o groap plin cu ap, care se gsete n trg, n u-
nele locuri tocmai pent ru acest scop (67); al t dat cru a
trece pe teren dmb ar os" (183). Despre calul bun se spune-
c trebue s mearg chiar dac l atingi cu coda biciului
(67), sau atunci cnd fluernd numai , el se 'ncordeaz, se
face obad i ori rupe treangurile, ori ia cru a din loc"
(24/1). Caii prini la t r sur n mers se opresc din cnd/
n cnd, fiindc numai cnd i pornesc s vede dac ei au
obiceiu s puie opor" (s nu ia din loc t r s ur a) , defect,
care face cea mai rea reputaie; un asemenea cal: e bun
s-1 dai pe Ji (Ji u) i ar nu s-1 ii la bttur" (24/1)..
Cteodat barnicul, mijlocitorul ntre cumprt or i vn-
ztor, ncearc caii la cru, mnndu-i el al t uri de cum-
prt or; pent ru evitarea unei nenelegeri ei snt nsoiii
i de doi mart ori oculari (185).
h) Tr gui r e a c al ul ui .
Dup ce s'a examinat, i cteodat chiar s'a ncercat,
calul n felul amintit, cumprt orul se adreseaz vnzto-
rul ui ntrebndu-1 de pre. P ent r u felul prietenesc de adre-
sare i pent ru t ranscri erea n dialect a corespondenilor
credem c nu-i de prisos pomenirea ctorva expresii: -
..Hei, bagyo, cum dai zvodu ista ?"Ei, dragule, aa z-
vod de cal n' ai mai avut " (510); Cu ct dai calul aies-
ta, fratye?" (471) ; Trg bun i noroc, frate. 'apoi
noroc om bun" (487); Cu ct dai calul, frtatie? N' ar e
hi b?" (448/2); Cum dai calul aiesta, badie?" (448/1);
Mai, triate, -am pltit bine gloaba. Ad mna" (4l7l);.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 8 5
Noroc s dea Dumnezeu.S dea c ar e" (82); Mai
las cumetre din pre c nu eti jidan s ctig i eu din
manile d-tale" (146. 147); -i de vnzare cal ul ?" (101)
sau De vndut - eal u?" (228); Gt pe cal? Da ct
dai ?" (108. 108/1); Moule, bade, soae, btrnule, da
ct cei?" (164); De-i posesorul calului romn i zice
bdi; de-i bt r n: unche i moule; de-i jdan: jupne;
i mai la alii, Domnule, vinzi calul?" (180).
Tot la adresare se ntrebuineaz des i expresiile: cum
dai (367), cu ct dai (193), ce vrei pe cal (151), ce cei
(438), ct ceri (o), ct i trebue pe cal (241) i nct l
\i (1.80).
P ent r u a reduce valoarea real a calului cumprt o-
rul ntrebuineaz, mai des n mod ironic i depreciativ,
cuvintele: armsariu (155/1), Albu-Alba (5), btrn (140).
ehehosu (367), corbu, coarba (238/1), clu (151), clu
(252), ciontul (osul) dac e bt rn (436), cotonog (403/D,
diug" (392/1), drgl (293), drlog (168. 193. 238/1. 196.
242/1. 252. 254), drloag (3. 155/1. 168. 238/1. 242/1),
gloab (5. 43. 325. 412), ghijog (ghijoag) (151), ghebe
(403), hrciogiil (194), hcal (194), holobul (202), mr-
oag (43. 126. 155. 197. 325. 361), mrpoag (202. 322),
mrog (186. 172. 194), m (31), murgii (253. 361 386),
mnz (436), mnzior (151), mnzoae (151. 155/1), mo-
<cau (155/1), mnctura asia de cioar (241), mic (dac"?
slab, 403), malcos (403), Negru-Neagra (5), parip (3. 93.
325), pictur (392^1), ptictur (412), plelhoc (378),
ponihos, ponihoas (241. 242), roajb (3. 386), fpchtgos
(252), ruptur (193. 194. 367), rpciug, ronghiu (487),
Eighiu-Righia (5), chiop (403), Saru^Sura (5), argii
(412), scap (155/1), t'ilavu (367), telegariu (155/1), vra-
ni (438), zmeu (367). Multe din aceste cuvinte snt n-
trebuinate i ca termini care pot numi calul sau snt chiar
nume de cai. Despre unele din ele ne vom ocupa n capi-
tolul: Numi ri date calului".
Dupa aceasta ncepe adevrahi l t rg ntre cumprt or
i vnztor, pn se pot ajunge la trg" (529). P ent r u
BCU CLUJ
86
S . P O P
unele boale care l e-ar avea calul, vnztorul rmne r e s -
ponsabil un timp fixat atunci, adic felelete de hib (438), .
d calul pe feleletiu (438), feleletic (pe rspundere, 194),
sau st bun (75/1).
Pre ul calului se spune de obiceiu n sute: cu 18 sute
(476), al t dat i n mii. Cteodat cuvntul mie lipsete
aa nct la nt rebarea: ce ceri pe cal?", vnztorul r s -
punde: tri pe patru", (adic 4300 lei), ...Ii ponyav (nu
vede bine), dai-1 cu dou ( = 2000 lei)? nici cu dou i
dou ( = 2200 lei)... punyem n pal m tri i nou sute,
apoi i a tu" (523). I n Banat (5) se ntrebuineaz pent ru
mie cuvntul banc: Ct ceri pe el? , vnztorul rs-
punde 3, 4, 5, 6, 7 bnci (se nelege attea mii) sau 54
(cinci mii pat r u sut e)".
Bac e o diferen mai mic nt re preul oferit de cum-
pr t or i cel cerut de vnztor se zice, n unele regi uni :
hai s mpri m hca n dou, vei da dumnyeat a al dama-
ul " (448/1) sau ti ce, s-i rumpem n dou'-' (488/1).
Apropiindu-se tot mai mult cu t rgul ncep s deie
mna. Negustorul ia cu stnga mna dreapt a posesoru-
lui i o j,bate cu mna dreapt, dndu-i o sum mai mic
dect a cerut posesorul" (180).
P ent r u datul mni i se obicinuesc mai multe expresii:
Ei, d laba, s batem t r gu" (24/1) ; ad mna (lovesc
palmele)" (41/l) ; bate mna, nu te scunchi, noroc s dea
Dumnezeu, nt r' un ceas bun" (138/1); hai s batem mna,
adic s facem negoul ; de la mine mai puin, de la D-zeu
mai mul t " (146. 147); ntr'un noroc, s ai de unde vinde
cpt nd rspuns s ai part e de el" (182); ad parola;
bate parola" (57).
Se obieinuete a se bate mna i pent ru o sum car e
o pune n plus cumprt orul , pe lng cea promi s mai
nainte. Cnd nu e o diferin mar e pn la preul cerut
de vnztor, cumprt orul strig: puc 'n palm" (475).
Dac s'au ajuns cu preul se zice noroc i s t ri asc ca-
lul (generic) sau i apa" (101).
Pent ru acest dat de mn n r spunsur i mai ntlnim-
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 87
i expresiile : se bate mna (133. 138. 172. 174), bat palma
(84. 121. 129), bate palma, d mna, taie cumtre (158),
iJac vnztorul ar e vreun mijlocitor (barni c) at unci
i' umprt orul bate cu barni cul pal ma dreapt pe pal ma
dreapt, sigilnd cumpr ar ea" (185). Gnd se bate pal ma
;n unele regiuni se st ri g: hai, noroc" (3.57), n altele-
...cuniprtoriul scopete n pal m i zice: na, s ai noroc"
(488 1). Ga semn c au czut de acord asupr a vnzrii,
iliip baterea palmilor" se obicinuete i ri di carea mni -
Jur n sus (99. 183). I n alte regiuni dau mna amndou
partidele nvlind palmele cu poala sumanul ui " (196.
219,2) i ar desfacerea se face de o a treia persoan, r i di -
ca ndu-le de jos n sus, cu cuvintele: noroc s dea D-gu"
(196). iganii se folosesc de ur mt or ul j ur mnt , pent r u
: ncredina pe cumprt or despre snt at ea calului : s
n' am parte ' n el, s sbiere dracu 'n manile mele, de nu-i
cal bun" (41).
P n la t ranscri erea biletului de vite pe numele cum-
prt orul ui i pn la predarea calului, vnztorul pr i -
mete numai o parte mic din suma cu care 1-a vndut. A-
ceast sum, fie ea ct de mic, se numete: aron s. arvon,
vapar sau felpinz (488 1). Dac vnztorul stric t r gul
fcut, el e ndatorat s dea arvuna ndoit".
Dup ce s'a fcut transcrierea biletului de vite pe nu-
mele cumprt orul ui , vnztorul primete i restul sumei cu
care a vndut calul. Se face apoi numr ar ea banilor. I n
unele regiuni e obiceiul ca fostul posesor al calului s dea
un ban de noroc" (231. 387), sau creiand de noroc (41/1).
sau pocinog pent ru ca s fie calul sntos i gras cum e
lutul" (218). Acest ban, sau bani de noroc, snt ridicai
de cumprt or (387). Cteodat e fixat ca acest ban s fie
aruncat numai ..naintea calului" (183). Chiar i felul cum
cad monetele, date drept noroc, este i nt erpret at ca un bun
sau r u prevestitor; iat ce ne comunic un r spuns: Cad
ambele mdfiete eu numerele n sus, negustorul zice: Calul a-
cesta i mai bine s-1 vnd dect s-1 n. De cad ambele
monete cu numerele spre pmnt , atunci zice: Calul acesta
BCU CLUJ
88
S . P O P
i bun de nut. De cade la nt mpl are una cu numr ul
n fat i alta cu paj ur a n fa zice: Galul e bun de nut"
si de vndut " (180).
Samsarii, cenzarii (448), geambaii (73) i barnicul
(185) primesc, pent ru mijlocirea t rgul ui , o renumeraie,
numi t n regiunile cu o influen ungureasc pr onun at
samsarpenz ori cenzarpenz (488), dup cum s'a stabilit de
Ja nceput.
La predarea calului n posesia cumprt orul ui se obiei-
nuesc mai multe expresii de ur ar e reciproc. Aceste u-
r r i sau binecuvntri se spun i la mas, cnd se ia al-
dmaul sau la desprire. Vom pomeni urmtoarele care
ne par mai caracteristice : noroc i s-i triasc calul s
<ii parte, sd te (arneti = termin popul.) hrneti cu ef
(24); hai noroc i s-i triasc (128); hai noroc i s v
triasc, i ar cumprt orul rspunde: mulumim mneavoa-
str (65) ; s-i triasc, s ai parte de el, s-l stpneti
sntos, negustorul rspunde : d', Doamne! (180) ; s-
triasc calul i s ai noroc de el, s te trag bine i s te
poarte, ca oimul; s ai noroc de banii calului (172) ; no-
roc s de D-zeu i amin. S fie ntr'un ceas bun trgiC nos-
tru, ca cu cinste s ne ntlnim (24/1).
Se merge apoi, de cele mai multe ori, la but de al-
dma (s. adlma) sau mohorici (185), ori la but de ra-
rhiu s. rachie (406/1) n sntatea cador (135. 185) i pen-
tru ca tocmeala fcut s nu se desfac (84). Adlmaul se
cumpr de obiceiu de vnztor, dar el poate fi pltit i, de
cumpr t or (158), i ar la butul lui particip, pe lng cum-
pr t or i vnztor, i ali oameni prezeni la nche-
ierea trgului (84) care spun, cteodat n glum, c iqr
,.>! li-i atta de trg, ca de aldma" (expresie obicinuit
n graiul comunei mele).
i) Cr e di n e popul ar e .
Mai relevm din t rgul cu cai i cteva obiceiuri i
credi ne:
La vinderea cailor se folosete cuvntul hop, hop i
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 8 9
-flutur batista" (550). La cumprarea cailor se leag (se
noad) coada spre a-1 scpa de ncur t ur i mort al e" (118).
Galul trebuie s aib un cpst ru nou cu un fir de busuioc
-legat n panglicile (planticile termin popul ar) ce-i m-
podobesc coada, coama i moul din frunt e" (24). Cpst rul
calului trebue s fie de cnep, nu de curea, i ar cel ce cum-
pr calul l ia de pana cpst rul ui numai dupce vnz-
torul a lsat-o j os" (147). Dac calul se vinde cu cpst ru
de piele, n cur nd i din pielea lui se va face cpst ru
(109). Cumprt orul ia un smoc de paie cu care freac spi-
narea calului i-1 asvrl naintea ani mal ul ui ca s-1 m-
nnce (138). I n alte regiuni, terg calul pe spi nare cu un
mnuncliiu de fn zicnd : noroc" (129). Mnunchi ul de
fn trebue dus pe corpul calului de la cap spre coad zi-
cnd: Dumnezeu s-i fac part e de vit i mie de bani "
(120). Merit s fie relevat i expresia: apoi, mi, vecine,
s ti, cnd i-i face cai s nu tie nimenea din ce i-ai f-
cut" (239/3).
Despre carnea de cal i de cne cred bt rni i " c e
spurcat fiindc nu-i schimb calul dinii; alii cred c
part ea dreapt se poate mnca, part ea stng nu, fiind
simrcat de femeie, care s'a ur i nat " (71).
Se mai obicinuesc i alte expresii, fie pent ru a batjocori
ani mal ul , fie pent ru a ar t a felul cum s'a vndut : am cum-
prat doi cai i ndat i-am mritat (11. 239); ct bai dou
n-am ueguat (239/2).
./) Tr gn i r e a ( dup un r s pun s ) .
Dup ce am pomenit tot ce am putut scoate din r s-
punsuri l e date la chestiunea a treia, citm un r spuns care
ne pare mai caracteristic i mai elocvent n ni r ar ea tu-
t ur or fazelor t rgul ui . Din comuna 487 : C.
1
Trg bun i
nor oc frat' e. V. ' -ai noroc uom bun. C. Ci baii ce p
1
C. = c u m p r t o r u l .
3
V. --- v n z t o r u l .
BCU CLUJ
9u
S . P O P
clu aista? V. N' a cere mult, l iiu numa cu trizci i o pt
d'e sute. C. i, pe scump frate, nu ajunge at t a; da ti ee
frat'e? Bac -i d'e vndut ad mna 'ncoace - dau p iei
doauzci i noau. V. Bu-fe, nu bsdi n bajocur, c
doar mai agint'e mrio fgduit on domn t ri mrii i cinci,
sute de lei, dor n' am mncat ciap ciorasc i i-1 dau
dumriitali mai lesiie; mal bine l duc acas i ' nt' o spt -
mn oi mai cota cu sechereie cteva sutu. C. V
r
6ia.
dumitali frat'e, da, t'i ce? Na, i mai pui u dou sute
'apoi 'avem noroc! V. 'acie-s baiii, da ae nu-1 dau, da-
de vrei i-1 slobod n trizc i as, mai jos nu-1 dau nici.
cum. O. Pe scump, ae nu-m treab, c cu ate bani pociu
cumpr a pari p, nu rongiu ca aista care-i plin d'e cheii. V.
Da de - de vndut, nu vreu nici io s fe ciufulesc, -1 pl-
tesc cu trizc i cinci de sut'e, mai mult nu- dau as-
tzi. V. D'apoi tt atta, 'avem noroc. C. Noroc, ia aci 'i
dau de felpinz o mriie d'e lei, 'apoi t'e du la edulhaz s
scrie altal regie ca i pocu mere acas cu zuu. V. Bun.
C. Scrie-i numele p pus, 'apoi stai aici la cal pn viu.
Y. (dup ce vine) No, aice- puu. C. Bine, aci-s bani (i ) ;
da f bine spune ce snag are calu aista? V. Bun, nu r u-
gucefc, nu-i cu suc i trage bine. '('. Mulam frafe! c' ai
noroc la bani. V. Noroc la cal".
2. TERMIN11 NTREBUI NAI P E NT R U NOI UNEA NE GU S T OR DE CAI ".
barnir, comunicat odat din Bucovina i odat
di n Basarabi a ;
c r a c d u u, pomenit odat din vestul Ardealului;
c " D e /, se aplic i la acei oameni care cumpr i
alte vite, nu numai cai, i peste pui n timp le vnd, deci
fac tot un fel de nego. Cuvntul este rspndi t numai n
Ardeal ( cu excepia pri i sud-estice i a unei pr i din:
Banat, din mprejurimile Timioarei);
factor, comunicat numai din Bas ar abi a
1
;
1
C r e d e m c e s t e a c e l a i c u factor d i n DA . , d a t c u n e l e s u l '
d e c e l c a r e f a c e n e g o p e s o c o t e a l a a l t u i a " .
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 9it
f I e e r, n Ardeal, aproape de T urda, al t uri de geam-
bas i sfrnar ;
gea m b a , cel mai rspndi t dintre aceti termini.
P r i n faptul c geambaii ntrebuineaz la cumprarea cai-
lor mijloace nu tocmai cinstite, cuvntul geamba a aj uns
s nsemne i bo de cai". P e l ng acest neles s'a des-
voltat i cel de om iste", om care tie s i as din orice
ncurct ur" i, pri n o i mai deprt at evoluie semantic,
la sensul de om fudul", om care se mbrac bine". E .
rspndi t pe aproape ntreg teritoriul rii, cu excepia Ar-
dealului nordic, unde ntlnim pe sfrnar; n Ardeal a a-
jims pn l ng Cluj. Este cunoscut i acolo unde nu s n t
negustori de cai. I n unele pr i este nlocuit de negustor
de cai (181) sau de pitar (4) ;
gheeftar, comunicat din apropierea oraului Cer-
nui ;
ghi ambala u, pomenit odat de l ng Fgr a;
g ir g e z, se par e c are nelesul de negustor de cai;
hznar, numai n centrul Ardealului, n apropierea:
oraelor Sebeul-Ssesc, Ortie, Zl at na i Teiu ;
hendler, menionat de dou ori din Bucovina;
h-, rghelicr, din regiunea Fgr aul ui ;
h i m bl ui t o r, comunicat de un r spuns din ar et ul
Cernuilor;
l i v e r a n t, rspndi t n Basarabi a, pe ntindere des-
tul de mar e;
iu e ele r, cunoscut numai n apropierea oraelor Bli,
Rdiii, Cernui i Viu;
ntrpa s, pare a fi un cuvnt caracteristic Olteniei;
negustor, de cele mai multe ori complinit "prin de
cai; este cuvntul cel mai rspndi t dintre terminii pent ru
negustorul de cai. I n unele regiuni se ntrebuineaz al -
t uri de geamba, gheeftar de cai sau de sfrnar;
peter, comunicat numai din arehil Odorheiului;
pila$, cu o arie mrgi ni t la part ea sud-vestic a
Ardealului. n teritoriul pe care l-am putea ncercui cu o
linie care ar pleca de la Timioara spre Deva i de aicii
BCU CLUJ
92
S . P O P
spre Oradia-Mare. mpr ej ur ar ea c acest cuvnt este de ori-
gine srbeasc explic aceast r spndi r e;
potlogar, de l ng Caransebe ;
p r e c u p e , pomenit cu sensul de negustor de cai nu-
mai de trei rspunsuri , din apropi ere de Bli, Nsud i
Dej ;
p r e c ap ii o r, numai nt r' un r spuns din Basarabi a;
s a i s a r, comunicat numai din j urul oraelor T rgu-
Ocna, Titu, Gherla, Baia-Mare, Careii-Mari i de l ng
Adam-Glisi ;
efa r, cel care cumpr cai pent ru a ctiga, i ine
-abia 23 zile i apoi i vinde. I I culegem numai odat din
un r spuns de l ng S at u-Mare;
sfrnar, dup negustor de cai i geamba este al
t rei l ea cuvnt cu o mar e ntindere geografic. Cu excepia
Banat ul ui , el e cunoscut aproape n ntreg Ardealul. 11 n-
t l ni m odat chiar aproape de Craiova. El poate s fie dus
de uni i Ardeleni care s' au put ut aeza acolo sau e o urm
de o ntindere mai mare care ar fi avut-o nainte vreme. Se
par e c pierde terenul n l upt a ce o poart cu terniinul
geamba, care e mult mai rspndi t . Bac e j ust etimo-
logia propus de G. Giuglea (din lat. femis, -oris un derivat
*fenorarins*) am mai avea un termin de nego, de origin
l at i n ;
s f r n r o i u, e un derivat din sfrnar, pri n sufi-
xul augumentativ -oiu, comunicat din cteva sate din a pr o
:
pierea oraului Bistria (din Ardeal );
mecher, acest cuvnt de origine german (germ.
Schmecker) l gsim pomenit odat, din Basarabi a, cu men-
i unea negustor de cai, mai ales dintre E vrei ";
n z a r, pomenit numai de rspunsuri l e din apropi e-
rea oraelor : Timioara, Ndl ac i Careii-Mari;
t i g a n, l ntlnim, complinit pr i n de cai, nt r' un r s-
puns din Ndlac, avnd accepiunea de negustor de cai ;
1
Ve z i DR . I V. 1553; V, B o g r e a , u l t e r i o r , f r s c u n o a s c
e t i mo l o gi a l u i Gi u g l e a , a p r o p u s o f o r m 'subfenorarivs.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 93",
/ u e r, negustor de cai, i ar n unele regiuni i de alte-
vite ori de gru, vin, uic sau fructe. Deseori se nt r e-
buineaz complinit pr i n de cat. Cuvntul e rspndi t ma i
ales n Ardealul nord-vestic, acolo unde am ntlnit o pu-
ternic influen ungureasc. Originea-i ungureasc pare-
u fi sigur. I nteresante snt, din punct de vedere fonetic,,
pentru evoluia lui / + o (ung.) i pent ru greutatea ce o n
tiinpin corespondenii n t ranscri ere cteva vari ant e f or -
male : tiujeri, tyujer, tyeugeri, chevjeri, ciujeri etc.
Din cele precedente constatm c pent ru a numi pe ne-
gustorul de cai, pe ntreg cupri nsul rii, avem 30 de t e r -
mini. Dintre acetia numai pe negustor de cai l putem con-
sidera de termin general; dup acesta, pe geamba care, pe
lng Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, Basarabi a i..
Bucovina, a pt r uns i n jumtatea sud-estic a Ardealului,
i n Banat . Acest cuvnt ctig tot mai mult n ntrebu-
inare n detrimentul lui sfrnar, care e rspndi t n ntreg
Ardealul i care l putem considera, din punct de vedere-
al extensiunii, ca al treilea.
Mai puin rspndi t dect sfrnar, dar cunoscut tot n
part ea nordic a Ardealului, e cupe i apoi tuer. Specific
Banat ul ui i unei pr i din Criana e cuvntul pitar, i ar
n Basarabi a leverant, pe o ntindere destul de mare. Am.
mai putea pomeni dup acetia i pe ntrpas din Oltenia.
Bucovina i Basarabi a ntrebuineaz pe mecler. Ardealul!
mai are comun cu Basarabi a, aa se par e dup r spunsur i ,
i pe precupe. Remarcm din aceast rspndi re c vechile-
granie politice n'au- fost o piedic pentru ptrunderea, men-
inerea i ntrebuinarea unor termini.
Dac exami nm mai departe aceti termini putem re-
marca cum cuvntul samsar, destul de rspndi t n Vechiul
regat (noi l gsim n rspunsuri, numai n regiunea T rgu-
Ocna, Tita i Adam-Clisi) a pt runs, poate pri n Moldova,
i n apropierea oraelor Gherla:, Baia-Mare i Gareii-
Mari, n norul Ardealului.
Cei mai muli termini snt ns regionali: I n Ardeal a-.
BCU CLUJ
94
S . P O P
vem urmt ori i : girgez, cracadu (din apropierea oraul ui
Daia-Mare), efar (S at u-Mare), fleer (T urda), giambaiuu.
i herghelier (Fgr a), hznar (Ortie, Sebeul-Ssese,
Zl at na i Teiu), peer (Odorheiul-scuiesc), potlogar (Caras
Severin) i nzar (Ndlac i Careii-Mari) ; n Bucovina -.
gheeftar, hendler i himbluitor; n Basarabi a, pe l ng
liveraut, care e cel mai rspndi t , menionm pe: factor,
precupitor i mecher.
Dac clasm aceti termini dup origine, ajungem la ur-
mtoarele constatri : de origine l at i n snt numai doi ter-
mi ni : negustor de cai, care ar e cea mai ntins arie. i
sfrnar (dac admitem etimologia lui G. Giuglea, care, pn
la propunerea alteia mai convingtoare nu vedem de ce
n' ar putea fi admis) ; din paleoslav avem pe precupe t
igan (puin rspndi i ); din srbete pe pitar; din rusete
pe barnic i factor; pr i n filier rut ean pe liverant; din
turcete pe geamba i pe samsar (dac admitem etimologia
lui L. i neanu din Dic. univ., dei l-am putea avea i
di nt r' o limb slav, srb. s. bulg.) ; clin ungurete pe cra-
cadu, peer i tuer; din german pe hendler, mecler i
mecher; din ssete pe fleer. De origine necunoscut e
girgez.
Numr ul mar e de cuvinte streine pentru aceast no-
iune nu trebue s ne surpri nd, cci cei care fceau ne-
goul cu cai erau i snt, n multe cazuri, streini, iar odat
cu venirea, lor a venit i cuvntul nou. De o srcie a te-
zaorului limbii romne n elemente latine pent ru negus-
tor" nu poate fi vorba, cci toate aceste cuvinte streine au
o ari e foarte rest rns, cum am put ut vedea.
Trebue s mai adogm c muli dintre terminii streini
se ntrebuineaz ca apelative, i ar cnd primesc sensul de
negustor de cai" ei snt derivai pe terenul limbei romne,
deci i mai mult apropiai de spiritul limbii romneti. Po-
menim pe acei termini a cror radical se ntrebuineaz n
limb ca apelativ : gheeftar (gheeft), hznar (hazn), her-
ghelier (herghelie), himbluitor (*himblui), potlogar (pot-
log), pricupitor (pri cup). i efar i nzar de la care n' ar
pst rat radicalul.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 95
3. AL I TERMINI W LEGTUR CU NEGUSTORIA.
I n acest capitol vom releva civa
1
din terminii care
-iau n legtur apropi at cu negustoria calului.
al d m a , but ur a ce se bea de cumprt or i de
vnztor dup ncheierea t rgul ui . Cteodat i au part e i
amenii care au fost de fa. Acest cuvnt de origine un-
gureasc (ung. ldoms, cu acelai neles) pare a fi aproa-
pe general. Remarcm ns faptul c forma nietaiezat (a-
dulma) nu o nt l ni m n Ardeal ;
a r v u n , o sum de bani avansat de cumprt or
\ .mztorului pent ru a-1 obliga s meni n t rgul sau pent ru
i considera t rgul de ncheiat. Rspunsuri l e nu-1 comunic
totdeauna, de aceea e greu de stabilit ar i a lui ;
cap ar, acest cuvnt de origine srbeasc (v.
TDRG.) cu sensul lui arvun, l gsim pomenit din regiu-
nea Pncotei i Timioarei ;
carte pe c a I, se numete astfel, odat, biletul de vite,
:
:
n apropierea Cernuului ;
c h i o zv et'i t e ii, cu accepiunea de mijlocitor al t r -
-ul ui care se face ntre cumprt or i vnztor ; ntrebu-
inat n regiunea Careilor-Mari, unde este o put erni c in-
ii uen ungureasc ;
con iar, cunosctor de cai; comunicat de l ng Cer=
lui;
f el pi n z, arvun, pt r uns din limba ungureasc n
propierea oraelor S atu-Mare i Garei i -Mari ;
ni e to, t axa de 5 lei ce se percepe la i nt rarea n trg
ie la omul care merge cu vite de vnzare;
mohor ic iii, n Bucovina, pe lng adlma, nt l -
n i m cteodat i pe corespondentul acesta de origine r u-
''an ;
1
S s e v a d l e x i c u l p e n t r u u r m t o a r e l e c u v i n t e : a abate
'Ud, adaos, afion, a se alcz, anglia, a arni, aspru, beteug,
'"'?'/, geambaie, geambalc, meclerai, moluf, mutrului, pan-
'i 'frt, pr, pilri, pilri, potla, precupie, sbier, sfrnnrie, sfr-
:
-irit i op.
BCU CLUJ
9 6
S . P O P
panair e, n Dobrogea se numesc astfel blciurile j .
pii , bilet de vite. E ntrebuinat numai n r e gi u-
nea expus influenii ungureti, el nsui derivnd din
ungurete (ung. passzus);
r g h e, se par e c are sensul de bilet de vite" (v.-
exemplul citat n Lexic). Credem c acest cuvnt e acelai cu
rghe, rdie. atestat de Viciu (Glosar), tot cu acelai n-
eles ;
s a m s arpe n s, pomenit numai de un r spuns. Se-
pare c nseamn remunerai a pe care o primete samsarul.,
pent ru mijlocirea t rgul ui . E un interesant caz de f or ma-
ie hibrid (samsar + ung. penz ban") ;
H zr ie, recompensa ce o primesc nzari i pent ru
intermediare. Un r spuns (488) l comunic i supt forma
cenzrpcnz (citete : enzarpenz) i samsarpenz (citete :
samsarpenz), evident cu o ortografiare ungureasc ;
e dul h a z, casa unde se afl biroul care transcrie-
biletele de vite pe numele cumprt orul ui . E pomenit tot
din regiunea cu o pronun at influen ungureasc ;
f idul r i e, sinonim cu ediilhaz ; e comunicat oda-
t (523);
v t j e l, om care se ocup cu vnzarea cailor n-
rvii ; atestat numai de 160, supt forma vtji.
Constatm c mai mult de j umt at e din cuvintele
citate. n acest capitol snt de origine ungureasc (aldma
i adlma, chiozvetiteu. felpinz, pu).
Dac privim rspndi rea lor geografic vedem c al-
dma este general, pe cnd celelalte cuvinte snt cunoscute
numai n regiunea de nord-vest a Ardealului unde, cum am
accentuat n repeite r ndur i , se exercit o put erni c in-
fluen ungureasc. De altfel cuvntul aldma trebue con-
siderat ntre primele cuvinte luate de la Unguri, cci numai
astfel se poate explica rspndi rea lui pe ntreg cupri nsul
rii. E interesant faptul c acest cuvnt se ntlnete i la
celelalte popoare care se afl n contact cu Unguri i ( v .
Gombooz-Melich, Magyar el. szotr, s. ld).
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 97
Mai relevm cuvintele carte pe cal i derivatele pe te-
ren romnesc : nzrie, idulrie i vtjel. Din grecete a-
vem pe arvun, care de asemenea a trebuit s pt r und
le mult n limb. I n Banat avem un element srbesc, pe
capar, n Dobrogea pe turcescul panaire, n Bucovina i
Basarabi a elemente ruteneti ca: coniar, mohorici i meto.
V.
NTREBUINAREA CALULUI.
Mai de mul t calul a fost cel mai bun ani mal pent ru
a uur a facerea ct mai repede a unui drum. El a avut un
mare rol n istoria civilizaiei umane, chi ar dac ne gndi m
numai la acele vestite pote ale veacurilor trecute. P r i n i n-
troducerea cilor ferate, a automobilelor, i ar n zilele noa-
stre, a avioanelor i a altor invenii care perfecioneaz tot
mai mult vehiculele, scade t rept at -t rept at i mport ant a i va-
loarea deosebit ce a avut-o acest ani mal n trecutul t ut u-
ror neamuri l or. Se mai simte nevoia lui n agri cul t ur i
aici ns e un scurt popas nai nt e de a fi nlocuit put erea
lui pr i n fora motric.
La noi el mai are i azi o nsemntate deosebit, n
economia agricol unde se folosete destul de mult, dar i
aici n regiunea de es munca lui e nlocuit pri n maini.
Se ret rage calul n regiunile muntoase unde progresele
tiinei nu mai pot pt r unde at t de repede, se retrage,
fiindc i-a ndeplinit cu prisosin chemarea sa, spre p-
durea din care a plecat de sute de veacuri.
Materialul din acest capitol cupri nde chestiunea 5, care
a fost formulat astfel : La ce se ntrebuineaz cu deose-
bire caii... i cum snt numii dup slujba care o fac ?"
1. L A C E S E N T R E B U I N E A Z C A L U L .
Noi nu ne vom ocupa de fiecare serviciu n part e, ci
vom nira, dup rspunsuri l e primite, serviciile ce le aduce
omului.
Bacoroviania V. 7
BCU CLUJ
98
S . P O P
Gal ui se ntrebuineaz la: adus de lemne, arat (r ar n-
trebuinat n regiunile muntoase), artur, alvoagn, arie,
arman (96 Dobrogea), btut (ppuoiu cu mai na c r -
t oare"), boronit, butin, clrit, clcat, car, crat (butuci sau
la crat ul panilor [ = grului] din cmp), crtur, c-
ruie, cruit, cru, cicomi sau icorni
1
(mai n de tocat paie), ciutur (la udat zarzavat uri l e),
code ( = t r sur ) , corvad, dar ac, delejan (232), drng
(mai n de drcit l na), drani, (la suirea de drani e la
casele de pe deal uri ), dus (grapa de lemn sau de fier sau
la dus la moar ) , forpan (lucru public), grdinrie
(pent ru a nvrt i roat a de udat ), grap, grpat, hinteu
(cru fr leuci i cu ar cur i ") , tmbltit (la mainile de
mbltit), minit (derivat din -main), moar (la dus la
moar ), munc (munca cmpul ui ), oloini s. olorni (fa-
bri c de uleiu), purit ( = l ucrat ), plug, plugarii, pot (n
Dobrogea i Basarabi a 175. 134), povoar s. povar, purtat
(poveri pe spate sau la pur t at de gunoaie), rriat (porum-
bul), rni (de uleu), razn (la t rasul raznelor [ = vago-
netelor] din baie), roat (de grdi nri e, de scos ap pent ru
zarzavat uri ), sanie, scos (ap cu burduful, cu roat a pent ru
udar ea grdinilor de zarzavat ), sechereie ( = crui e),
iruit (adic la spatul cucuruzului cu plugul), tar (greu-
tate, povar ce se duce pe spatele calului), tarla, trlie (=
sanie), iglrie (pent ru clcatul pmnt ul ui ), transport s.
trapor (lemnul de brad sau cele necesare la munt e), tras
(t rsura, crua, grinzi, la ham i la poveri), trsur, tr-
vlugit, uhali, treier (20. 38/1. 108).
Put em remarca i din aceast simpl ni rare a cuvin-
telor care numesc serviciile fcute de cal, ct de i mport ant
este acest ani mal pent ru ran, n economia agricol i ct
de mult l ajut la munca grea de toate zilele.
1
S e p a r e c a v e m n p a r t e a n t i u a a c e s t u i c u v n t p e r u s .
ceska d i e Hecl e", d e r We r g " , d i e Kr a t z h e d e " , i a r n p a r t e a a
d o u a s uf . -omit.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 9 9
.2. C U M S E N U M E S C C A I I D U P S L U J B A C A R E O F A C .
De cele mai multe ori numi r ea care se d cailor dup
slujba pe care o fac este nsi, cea care numete serviciul
fcut.
Aceste numi r i snt cal s. cai de: agonisit, alergat, a-
lergtur, arat, artur, birj, brazd, clrit, clcat (p-
mnt ul la i gl ri i ), cruit, cru (cel folosit la cru
cr u ), cru, cherechedit ( = de adunat , de agoni-
sit, de ctigat), colac (calul gsit pe hot arul unei comune),
drval, drum (care se ine bine la drum, este bun de c-
rui t ), drumrit (folosit la t r sur 370), duc (care merge
la clrit 24), fug (care t rage la t r s ur 7/l. 196), fudu-
lie (de l ux 24), goan, gospodrie (cel folosit la t ransport ul
greutilor 98. 121. 249), grdinar (cel folosit la gr di n-
ri e 88), grajd (cei inui n grajd, care se ntrebuineaz la
t r sur s. la clrie 99. 143. 144), greutate (dac e folosit
la t r as 88. 198), harwial, holteie, hopluit, husar (463),
ig, mbltor s. mbltoresc, inohode, ntrecut, iueal, lu-
crtor (folosit la toate l ucruri l e 107), lucru (folosit la ham,
la arat , la toate), mnat, munc (la munca cmpul ui sau
la toate l ucruri l e), muncit (467), mustr (citat fr expl i -
caie nt re cuvintele care numesc pe caii bt rni , ur i i
neputincioi 488), olac, parad, paradis (de t r s ur ) , plug,
pot, potrie, povar, povs, razn (la scosul raznelor
[ = vagonetelor] din mi n), robaciu, robot (cel folosit la
t ras, la ar at i la mainit 146. 147), a (s. de sub a cel
folosit la clrit 82. 163. 457), sac (61. 133), srbtori,
lei, slujb, trap, troplit, trhat s. terhetiu, tarni (care
duce la munt e mncare pstorilor i de acolo aduce ca sau
obiecte folosite la stn, 196. 459), tvleal (care se folo-
sesc la toate nevoile omului munci t or 67), telegar, trans-
port (s. traport 79), tras, trsur, treier, trud (care snt
folosii la nam) i de umblat (121).
Despre nici unul dintre aceti t ermi ni nu putem spune
c e general sau c ar i a lui e mrgi ni t la o provincie. 0
7*
BCU CLUJ
1 0 0
S . P O P
distincie mai l mur i t pare c se face nt re calul de lucru
i nt re calul de clrit i de parad sau de lux. Cele mai
multe r spunsur i ne spun c numai oamenilor cu stare mai.
bun le d mna s-i i n i cai de l ux ; cei lipsii de mi j -
loace snt buni bucuroi " c pot avea i cai de lucru.
VI.
NUMIRI DATE CALULUI.
I n acest capitol ne vom ocupa de terminii care se n-
trebuineaz pent ru a scoate la iveal notele caracteristice,,
nsuirile rele sau bune sau terminii care se dau calului n
mod batjocoritor i, mai r ar , pent ru a numi noiunea de-
cal".
Acest mat eri al a fost cules din urmt oarel e chestiuni:
chestiunea 7 : I se mai zice calului i altfel (clrie...) ?
S nt cunoscui terminii al sau hat, arhamac, asturcan, bi~
nec, bidiviu, farij ? i ce nsemneaz" ; chestiunea 54 : Cum
se numesc caii bt rni , neputincioi, slabi, uri i netreb-
nici (gloab, mroag, toroap, ghipcan, h, bijog) ?
Cum li se zice n batjocur (boal, talan, dalac.) ? : che-
stiunea 55: Care snt derivatele de la cal pri n care se ar at
caii mari , groi, uri (cloiu, clan, clu...) i care e
deosebirea ntre aceti termini ?" ; i chestiunea 77 : Care
snt atributele date cailor dup defecte corporale (dupuros,
grebnos, deselat, spetit, suin, didat sau dehulat...) i cnd
li se zice astfel sau n alt chip ?" Tot aici am trecut i cu-
vintele pomenite la alte ntrebri, care apar i neau a-
cestui capitol (de exemplu cuvinte ntrebuinate ironic, cu
prilejul cumprri i i vnzri i calului).
I n aceste chestiuni am ntlnit o bogie nebnui t de
termini care, n cele mai multe cazuri, snt ntrebuinai cu
o nuan de sens depreciativ. Aceast not depreciativ e
foarte subiectiv ; un cuvnt de exemplu, pent ru un membru
corespondent este un termin ironic sau batjocoritor, pe cnd
pent ru altul e un atribut care caracterizeaz o nsuire
bun a calului.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 0 1
P ent r u a uur a t r at ar ea acestui material, l-am clasat
..in mai multe categorii, stabilite dup sensul care-1 avea ter-
miuul i nu dup nota depreciativ, fiindc aproape toi
terminii acetia au, n t r u n grad mai mar e sau mai mic, a-
ceast not ironic s. deprecitiv. Am distins urmt oarel e
mpr i ri : 1. Termini dai dup st ruct ura corpului i nf-
iarea ext ern ; 2. dup defecte corporale ; 3. dup unele
boale care le are calul (a. dup boale interne; b. dup boale
ext erne); 4. dup nsui ri rele; 5. dup nsui ri bune; 6.
dup coloare ; 7. care ar at originea sau posesorul; 8. pr i n
analogie cu obiecte; 9. dup alte animale sau pasr i ; 10.
dup pl ant e; 11. dup nume de persoane sau de animale i
12. ali termini.
E greu de t r as o grani mar cant ntre aceste capitole,
fiindc de multe ori un cuvnt poate fi clasat dup un r -
spuns nt r' o categorie, i ar dup altul nt r' al t categorie. De-
aceea se vor ntlni poate cazuri cnd unele cuvinte ar fi
trebuit clasate n alt capitol ; noi am cut at s ne conducem
ns dup l muri ri l e primite de corespondeni i dup n-
elesul care ni s'a pr ut mai pregnant .
Trebue s spunem de la nceput c nici unul dintre t er-
minii de care ne vom ocupa n' a ajuns s nlocuiasc pe
cal. Dei uni i dintre ei au, regional, o nt rebui nare deas,
mai ales at unci cnd ei numesc un cal bun (mrn), to-
tui n' am ntlnit nici un caz cu meniunea c n acea re-
giune cuvntul cal nu se aude sau se ntrebuineaz r ar .
Dimpotriv, gsim n r spunsur i nt rebui narea cuvntului
cal i pent ru a numi iapa, atunci cnd sexul nu intereseaz.
N' am ntlnit nici sinonime stricto sensu, de aceea am nu-
mit acest capitol : Numiri date calului. S nt cazuri, cum
vom vedea mai la vale, cnd am fi nclinai s credem c
avem a face cu un sinonim, ns, exami nnd mai bine ex-
plicarea dat de corespondent, vedem c noiunea cal " nu
acopere pe deplin noiunea cuvntului, la apar en sino-
nim. Totdeauna aceste pretinse sinonime au o not deose-
bit, fie de cal bun, frumos, gras, bine fcut, care duce
'bine clare, fie de cal slab, pipernicit, cu vreo boal.
BCU CLUJ
1 0 2
S . P O P
1. T E R M I N I D A I D U P S T R U C T U R A C O R P U L U I S A U
N F I A R E A E X T E R N .
Dintre toate categoriile fcute, aceasta este cea care c u -
pri nde mai muli termini. Acest fapt se explic dac ne>
gndi m c r anul caracterizeaz sau vizeaz, de cele mai.
multeori, cu o fin i tioas ironie, ceea ce i bate mai cu-
r nd la ochi.
Pe aceti t ermi ni i vom ni ra alfabetic, menionnd"
nelesul lor numai atunci cnd el nu este dat n lexic.
Mai adogm c de cele mai multe ori aceste cuvinte-
numesc caii bt rni i slabi, neputincioi, ur i i netreb-
nici. I n acest caz multe din r spunsur i se mulumesc s
reproduc n explicaia care o dau notele caracteristice din
nt rebarea t recut n chestionar sau s le pomeneasc f r
nici o explicaie.
Cuvintele atestate snt urmtoarele : amar, babe, bii-
gar, belit, benic, belitur, bidiganie, bighir, pijog, bulon,
bulu, bunduc, burduhos, burtos (8677), burtos, cztu-
r, ciolnos (cu picioarele groase 40677), ciolog,. ciont,
ciont, ciorop, clamp, clpug, clepe, cocoat (curbat n
sus de spate 6. 16477, cu i ra spi nri i ri di cat ; dest ul
de rspndi t : 6. 27. 45. 55. 59. 60. 64. 66/1. 159. 16477),
corcov, cortorar, cucov, cuvuiat, dhrnog, dhoinat,
rdal, drlog, deirat (cal slab 109. 17877), deirtur
(cal ur t 4155), diug, drgl, dupos, dupuros, folticnos,
olticos, grgriceat, ghebe, ghebe, ghemejat, ghioab,
glvnos, gloab, globan, globrie, globin, grmdit, hd
r
hain, hait (cal bt rn, slab, ur t 19854), hmuit, han,
hrgi, haram, haramoiu, harghita, hrjoab, hrl, hr-
log, haromie (hurumie), hrtiog, hrtav, hroag, hrzoa-
b, hcal, h, hsnie, herbelite, hition, hleab, hleboiu,
hoai, hoamp, hoanc, hoac, hodoroag, hodorogit, ho-
duc, hoherie, hoit, hoitan, hoitin, honcos, horop, horub,
hocotin, huidum, hup, nfundat, nchircit, nciorecat,
jib, jupit, juptur, leuc, lungre (at ri but dat calului du-
p defecte corporale 66/177) mncare de cni (despre-
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 0 3
calul slab i bt r n 40154), mncat (n batjocur despre
un cal urt, neputincios 25154), mnctur, mrloy, ma-
roc, mroag, mroghi, matahal, tnelegar, mers, mer-
itur, mocan, morosliv, mortcin, moneag (fr expli-
caie 9954), movil, namil, nmornic, neghiob (fr ex-
plicaie 10154), neslat (cal bt rn, slab, neputincios
2554), netrebnic (fr explicaie 10154), nevoe, obosit
(fr explicaie 66/177), ogrftt, oprit, usctur, ostenit
(calul care nu mai poate merge 66/177), pntecos (fr
explicaie 109. 40677), peritur, picat, pictur, piele,
pielhoac, pogan, potinog, prpdit (cal bt rn sau t nr,
dar slab de tot 36354), prost (n batjocur despre un
cal urt , neputincios 19854), rabl, rit, rpciog, rp-
ciugos, rpciune, rapor, rebedin, remont, roajb, rohil,
rosur, rupt (n batjocur despre iepe 15354), ruptur,
srcie (n batjocur despre calul slab i netrebnic, 24. 516.
52354), satan (cal bt rn, slab, neputincios 14854),
scap, scrnvie, scrtoag, chiob, scoar (n batjocur
despre caii uri 54255), scoib, slbtuc, slbiciune (f-
r explicaie 52354), nipuit, sptos, sperlit. st-
hd, strpitur, strv (fr explicaie 106. 13054), tiucos,
tiucuit, strupirt, tflog, talan, tolnit, fndros, tntav,
trtur (fr explicaie 24:54), terhul, oap, toroap,
toropoag, turug, uria (pomenit supt forma ml uria
22655), nrt(enie (fr explicaie 14854), vechiu, vl-
guit, vlej, vlejoiu, vrani, zborit (173*).
Din aceti aproape 200 de termini, ntrebuinai pent ru
a numi calul dup st ruct ura sau nfiarea ext ern, ve-
dem mar ea putere de observaie i n acelai timp de ca-
ract eri zare pe care o are att de desvoltat poporul nostru.
Se ntrebuineaz un att de mare numr de termini,
fiindc acest ani mal e unul care aduce cele mai mar i fo-
loase n economia agricol.
2. T E R M I N I D A I D U P D E F E C T E L E C O R P O R A L E .
Numr ul acestor termini este ceva mai redus dect
al celor care snt, dai dup st ruct ura sau nfiarea extern.
E nat ur al s fie aa. fiindc defectele corporale pot s fie
BCU CLUJ
1 0 4
S . P O P
limitate n numr , pe cnd st ruct ura unui cal poate s
trezeasc n mintea vorbitorului felurite apropi eri cu alte
l ucruri .
Aceti termini, n ordine alfabetic, snt urmt ori i ;
ascuit tcitat f r explicaie, nt re atributele date cailor
dup defecte corporale 239^23), bolfa, boorog, ciu, ca-
lic, calicitur, ceacr, ceuca, chiciat, chilav, chil cit, cios-
nit, cipa, ciul, ciumpav i cimpav, ciumpit, cliciu. C,
old), copo, cotonog, cracoiot, craco, (cu picioarele cra-
co" 29377), cuble, cut, dehulat, deelat, deeltur,
deghi.iat, dobort (cnd spatele e dbl at " 53777), dre-
ve, dreveit, fereastr (calul chior e cu o fereastr" sau,
cnd nu vede de loc fr fereti" 306. 41277), forgu,
forguat, furcu, gacio$, gance, grb, ghebos, grbos, gre-
bnos, hrloap, herle, ngenunchiat, hitrniaf, mrge,
nimuric, oblon, orbeal (urbal), picioare rele (cal cu un-
ghiile umflate n part ea deasupra, 20677) sau n trei
pciiorii" (17877), pocit (fr explicaie 29477), poci-
tur (fr explicaie 27755), poniav, ponios, poznit, pu-
huietic, pup, pupo, rsciat, alo, scal (239,177 ; la
239/177 scala cal oprit la gresne"), schilav (i clav,
clvit), schilod, schiload (schidoal, schidolit), ciofr-
nog, lepcnos, oldiat, oldi s. old, oldiu, oldit, sol-
didt, olduros, onit, ontorog, spetit, spefitur, spiuros,
strcit, stricat, uet, uia, teit.
Constatm, exami nnd rspndi rea din Lexic a ace-
stor termini, c ei au o arie mai mar e dect cei care snt
dai dup st ruct ura i nfiarea extern, arie care cte-
odat cuprinde nt reag ara. P r i ci na acestei generalizri
mai mar i trebue s o vedem n faptul c terminii care nu-
mesc calul dup defecte corporale expri m o not caracte-
ristic mai constant, ei nu snt att de supui impresiei
ce o face nota cea mai bt t oare la ochi (foarte subiectiv
de cele mai multe ori), asupr a subiectului vorbitor.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 0 5
a. T E RMI NI DAI DUP B OAL E LE C AR E L E AR E CAL UL .
a) Du p b o a l e i n t e r n e .
Snt: ameeal, ap, aprins, bidalu, bidos, birgo, boal,
boleac. cpiat, chehos, chelie, chehe, cium, guturaiu, fo-
nios, hr, ndueal (41077), nduit (fr explicaie
1S477), rpciug, rpit, oricei, suspin, suspinos, talan,
zprit.
b) Du p b o a l e e x t e r n e .
S nt : bubos, buburos, caps, capt, nclat, jolnit,
mahicos (despre cal n trg, pent ru a-i micora valoa-
rea), molie, matrice, mtricos, mucos (fr explicaie 261.
398. 45177), oclriu de gin, poc, poco, povial, rios
(foarte rspndi t ), uiu, uios, tap, urduros (fr expli-
caie 261. 451. 771), zblos, sapor, zpuros.
I n legtur cu rspndi rea acestor t ermi ni constatm
c unii din ei snt generali (boal), i ar alii snt regionali
(dalac. chehe et c) . P ent r u Ardeal snt mai ales caract e-
ristici civa de origine ungureasc (chelie, chehe, caps,
capso, poc, poco), i ar pent ru Muntenia i Oltenia, Dobro-
gea, Basarabi a i Moldova, elemente de origine turceasc
(dalac).
4. T E RMI NI DAI DUP NS U I R I R E L E .
Snt: drz, diebl, halos, hlpav, hmesit, ha-psin, hupit, hn-
pitnri. ligvos. milog, molu, mutos (44255), nrvos (f-
r explicaie 43677), nrva (fr explicaie 9011.
27177), ntng, pricoste, putoare (n batjocur se nu-
mesc caii bt rni , lenei, 25. 64. 18154), puturos (n
batjocur despre caii lenei 181. 35577), rutate (fr
explicaie 43954), sperios (fr explicaie 200. 27177),
stngaciu (fr explicaie 42377), suc, suca (fr ex-
plicaie), uiu, tnflos, vntuit.
BCU CLUJ
1 0 6
S . P O P
5. TERMINI DAI DUP l i \ SU RI BUNE.
I n acest capitol se cupri nd i uni i dintre terminii care
par a fi sinonimi cu cal", ns nici unul nu poate fi con-
siderat ca adevrat sinonim.
Aceti termini s nt : at (v. hat), bidiviu, arisu (ca-
lul t nr , bine inut, zburdalnic, nerbdt or 249*), fudul
(atribut dat calului dup frumuseea lui 245), fugar,
hoher, ndmn, mrn, nsdrvan, obad, parip, pogo-
niciu, rsac, sireap, smeu, tare ca ursul (despre caii cei
grai, 54255), trgaciu.
6. T E R M I N I D A I D U P C O L O A R E .
S nt ur mt or i i : alba, arap, asturcan, breaz, murg,
murgul, sptmna brnzii, roib.
7. T E R M I N I C A R E A R A T O R I G I N E A S A U P O S E S O R U L .
Toi aceti termini snt adjective calificative, nt r e-
buinate ca atribute, al t uri de cal, pent ru a ar t a pose-
sorul sau o nsuire a calului. E i snt pomenii incidental;
i menionm n ordine alfabetic : cal bogtnesc, boie-
resc, domnesc (n expresia cai domneti, adic acei cai'
care se ntrebuineaz numai la plimbri sau la excursi i de
plcere 232/3*. 54555), mprtesc, moesc (cal mic),
ignesc, vldicesc (cal gros).
Aceti termini ne ar at ct de pr onun at distincie
face r anul ntre vitele lui, care le ine cum d Dumne-
zeu" i ntre cele care le au cei care fac part e di nt r' o clas
social mai favorizat de mprej urri .
8. TERMINI DAI PRIN ANALOGIE CU OBIECTE.
ranul, mai ales n t r g sau cnd vrea s- bat joc
de calul vecinului, ntrebuineaz nume de obiecte care aduc
ct de puin cu vreo nsui re bt t oare la ochi a calului
vizat. Aceste felurite nume de obiecte care se dau calului
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 0 7
arat , n mod evident, ascuitul spirit de observaie i u-
morul puternic al ranul ui . Terminii pomenii snt ur m-
torii : batoz, beserec igneasc (n batjocur despre caii
mar i bt r ni i slabi 3454), biseric (despre caii mar O,
buzdugani, cad spart, cloamb, cojeic, corabie (n bat -
jocur despre calul bt r n 47554), cor soaie, coar, cosor,
costoroab, cotarea, cote, darab (n expresia darab de
cal" 24955), drabin, drabinar, dranc, dubin, hambar,
hiza (cal mare, slab 3787, 54), hloab, jirebie, jug, lea-
s, lepedeu, magazie (cal mar e i ciolnos 9155), m-
nstire (95. 9155), mnstire igneasc (10255 ; caii
mar i se calific comparativ : hii, mnlstire" 9555),
meli, melioiu (citat fr explicaie 15754), noji, pil,
pislug, poart, potlog, obial (n batjocur 31554), o-
gld, rnticos, rondiu (ronghiu), scar (n expresia scri
de cai 47254), erpar, suveic (fr explicaie 10277),
troac, vapor.
9. T E R M I N I D A I D U P A N I M A L E S A U P A S R I .
P ent r u a putea caracteriza n sens bun sau r u ca-
lul, se ntrebuineaz i nume de ani mal e care au unele n-
sui ri bune sau rele. Acestea snt urmtoarele : balaur (un
cal mare, mai puternic, mai iste este un cal ca un balaur
239/355), catr, cne (atribut dat calului slab, bt rn,
neputincios, 108. 108/1. 146. 14754), cnit, cnitur, cea-
cal, cocor, cocoar, cocostrc, corb, croncan (s. cloncan),
dulu, elefani (fr explicare 52155), hrciog, javr,
lup (n batjocur : hii, lup" 9554), motan, mul, ogar,
arl, urs (fr explicaie 23555), zvod.
10. T E R M I N I D A I D U P P L A N T E .
. Cnd unele pl ant e pot s ai b o not comun cu ca-
lul, fie pr i n coloare, fie pri n st ruct ur, ele se ntrebuineaz
ca porecle?sau termini batjocoritori. Rspunsuri l e ne ate-
st abia pat r u cuvinte : ciuperc, cotor, mesteacn, scaitt
(n batjocur 39054, despre caii bt rni 47554).
BCU CLUJ
108
S. P O P
11. TERMINI DA1 I DUP NUME DE PERSOANE SAU ANIMALE.
P ent r u a da calului o not ironic sau depreciativ
se ntrebuineaz chiar nume de persoane sau de animale,
ca : marghioal, mari\, marole (se numesc astfel n bat-
jocor caii bt r ni ; n comuna Poi ana, jud. Nsud, se
numete astfel o vac, care a fost ftat mar ea).
12. A L I T E R M I N I .
I n acest capitol vom ni ra alti termini atestai spora-
dic i ntrebuinai la adresa calului care n' au put ut fi ca-
tegorisii n mpri ri l e de mal nainte.
Ei snt ur mt or i i : alimont, arhamac, bal, baragla-
din, bznit (fr explicaie 44055 ; cf. bezn n DA s.
v.), colfid lupidui, comand de cal, corcitur (cal rezultat
din mpr eunar ea animalelor de soiu diferit, 53055*),
dubal, faur, (un cal mare bt r n i slab, potcovit cu pot-
coave grele de i arn, fiindc numai potcoavele snt de
el 37854*), ndopat, mihaha (fr explicaie 4887, de
sigur i mi t area nechezatului), moartea ginilor, muiere,
necaz (i se zice calului cnd nu e pe plcerea st pnul ui
i anevoie se poate scpa de el" 30254), nioag, pagub
(cal neputincios, slab, ur t i netrebnic 64. 52154), pr-
otin, pedeaps, picior, rp (n batjocur despre un cal
s. i ap), bt rn, slab, urt, comunicat din : 106. 341. 362.
36554. 3707. 378. 385. 402. 406/1. 418. 519. 520. 527
54), rob, i-a pierdut eile (v. ea), sfrc, suprare (cnd
calul nu e pe plcerea st pnul ui 30254), tbug, tigoare
(fr explicaie 6154), se uit 'n stele (cnd capul i-1
ine de tot sus, cu nrile n vnt 27277), venin (n bat-
j ocur calului bt rn, slab, neputincios, ur t i netrebnic),
vit, zlot (n expresia hi, t r i zloi", care se d n batjocur
unui cal slab, comunicat din punctele : 10. 4754. 477.
331. 47154).
ni r m la acest loc i alte cteva expresii, culese tot
-din ntrebrile studiate, care ne ar at de asemenea ct de
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 0 9
mult stpnete nota batjocoritoare n grai ul poporului r o-
mn : bun de pru (fr explicaie 37454), nu-i bun
numa 'n pru (fr explicaie 38954), bun de pus punte
peste pru (adic poi s-1 dai n r p, s-1 mnnce
corbii i cnii", 16455), azi - mne n'are lips de pot-
coave (fr explicaie, 52154), se afl azi - mne cu pot-
coavele (fr explicaie 52154), fr mdu (cal b-
t rn, neputincios slab 48754), poi numra oasele n el
(fr explicaie, 32977), i-a dat pieile (fr explicaie,
52154), i-a but oule (fr explicaie, 52154), o luat
ce-a fost bun din ei (n batjocur 52154), cal care 'o
umblat drumurile (fr explicaie 49954), i-a luat de pe
boabe i i-or mncat ovsul, (n batjocur 52154), trei
coroane (fr explicaie, 4054), nu i-a cnta cucul n pri-
mvar, c-i chehe (329/111), stid de foame (4054).
Din aceti aproape 400 de termini, care se nt rebui n-
eaz pent ru numi r ea calului, vedem marea putere de ob-
servaie, spiritul ironic i sbichntor (cci nu odat muli
din aceti termini se aplic i la oameni), imaginaia vie
(dovad apropierile ce se fac ntre unele nsui ri ale ca-
lului i unele obiecte), pe care le are n mar e ms ur po-
porul romn.
Vil.
DERIVATELE DE LA CAL" I DE LA IAP".
I nt r e chestiunile lucrate am ales intenionat i pe a-
celea care ne ar at diminutivele de la cuvntul cal i do
la iap. Aceste diminutive, n chestionarul Calul", au fost
subiectul unei pr i din chestiunea 55 formulat astfel :
...Care diminutive de la cal (clu, clu, cluor, clu-
le, cliop...) se ntrebuineaz pr i n part ea locului ?... De
la i ap (iepoar, iepu, iepuoar, ieptm...)... Se nt r e-
buineaz aceste diminutive i pent ru a indica vrsta t -
nr a calului, snt deci sinonime cu mnz, crlan etc. sau
BCU CLUJ
110
S . P O P
pri n ele se ar at numai un cal mai mic, fr deosebire de
vrst, sau snt ele numai termini desmierdtori ?" ; che-
stiunea 55 : Care snt derivatele de la c a l pr i n care se a-
rat caii mari , groi, ur i (cloiu, coton, clu...) i care
e deosebirea ntre aceti termini ?" Aici am clasat i alte di-
minutive, pomenite ca rspuns la alte chestiuni.
Gu acest prilej am ntlnit o bogie nebnuit de ma-
terial derivativ, o bun parte necunoscut chiar de Dicio-
nar ul Academiei.
A) DERI VATE DE LA CAL".
I n raport cu cuvntul iap constatm, dup rspunsu-
rile primite, c cele mai multe derivate le are cuvntul cal.
Acest fapt i gsete explicarea n deasa ntrebuinare a
acestui cuvnt ca t ermi n generic, mai ales atunci cnd se-
xul nu intereseaz ndeosebi.
Acest capitol l vom mpri n alte dou, dup cum
derivatul are radicalul din singular sau cel din plural. A-
ceasta o facem pent ru a evidenia c n limba r omn snt
mai multe derivate de la pl ural dect cum se credea pn
acum.
1. D E R I V A T E D E L A T U L P I N A S I N G U L A R U L U I .
Aceste derivate le-am clasat dup nat ur a sufixelor (di-
minutive, augmentative, et c), dnd nt i ul loc acelora care
au o nt rebui nare mai mar e ; n r ndul al doilea am trecut
pe cele mai puine obicinuite, mrgi ni t e la cteva at e-
st ri . Sufixele din aceeai categorie le-am grupat alfabetic
pent ru a uura consultarea lor.
a) Pr i n s uf i xe di mi n ut i v e .
Cele mai multe cuvinte snt derivate pri n sufixe di mi -
nutive, o dovad evident de dragostea deosebit ce o are po-
porul pent ru acest animal. O confirmare a acestei aseriuni
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 111
trebue s o vedem n deasa nt rebui nare a acestor cuvinte
ca termini desmierdtori i alinttori i pent ru copii, nu
numai pent ru cai.
-ior.
I n derivatul clior, cu accepiunea : diminutiv des-
mi erdt or dar i termin care numete caii bt r ni ; e cu-
noscut numai n Oltenia.
-oteiu.
Cu acest sufix G. P ascu (Sufixe, p. 312) pomenete de-
rivate diminutive pr opr i u zise, dar i depreci at i ve; n c-
loteu (cal mare, dar mai mic ca un cloiu") se par e e
acest sufix ar e funcia augumentativ.
-MC.
I n cluc, nt rebui nat ca t ermi n desmierdtor. P ar e a
fi rspndi t numai n part ea nordic a Aredalului (Rodna
i Bai a-Mare).
-ucean.
I n clucean, ntrebuinat ca t ermi n care ar at vrsta,
dar i ca desmierdtor. Remarcm rspndi rea l u i ; e co-
muni cat de l ng : Graiova, Sebeul-Ssesc, Soroca i Or-
heiu. Aceast rspndi re ne face s credem c el este n-
trebuinat pe o arie mai mare. Vari ant a formal cluean
trebue considerat ca o grafie a corespondentului care
voia s t ranscri e rostirea s. Ga derivate cu acest sufix G.
Pascu (Silf., 304) pomenete pe ptucecm i stucean.
-ndean.
Pomenit odat (24) n clulean, pe care-1 credem for-
mat dup modelul lui boulenii.
0 -ule.
I n cltde, cu nelesul de diminutiv desmierdtor. I n-
t r ' un r spuns (24' l 51). se spune c acest cuvnt e dat
BCU CLUJ
1 1 2
S. POP
mai ales de copii i femei". Aceast interesant consta-
tare, pe care o vom nt l ni i la alte derivate, ne face s-
bnui m o manifestat preferin a nt rebui nri i diminu-
tivelor n grai ul femeilor i al copiilor. De obiceiu aceste
cuvinte snt ntrebuinate de mam n conversaia zilnic
cu copiii, i ar din grai ul acestora cuvntul pt runde, pri n
bttoritul drum al imitaiei, i n limba brbailor pent ru-
ca s ajung apoi un cuvnt obicinuit. I I nt l ni m n Ol-
tenia, Muntenia, n Moldova de sud i aproape n ntreg Ar-
dealul; lipsete n Banat , Bucovina, Moldova de nord i Ba-
sarabia. Dei nu putem spune cu destul si guran c el
nu este cunoscut i n regiunile unde nu-1 avem atestat,
totui trebue s relevm, ca un interesant fapt linguistic
(care l vom ntlni i la alte cuvinte), c n nt rebui n-
area unor cuvinte Oltenia i Muntenia merg mn n m-
n cu Ardealul. Cuvntul e pomenit de DA. (dup CDDE
209) din judeul Muscel, cleci tot clin regiunea unde l
putem atesta.
-u.
I I nt l ni m n clu, cunoscut, cu sensul de t ermi n
desmierdtor dat calului, pe o ari e destul de ntins. A-
ceast r spndi r e ne ndreptete s credem c acesta a
fost nelesul cel dintiu, i ar celelalte (n DA. s. v. se men-
ioneaz 17 nelesuri) s' au desvoltat ulterior, unele poale
supt influena cuvintelor de origine strein (rus. , ' pol. ), care
au suferit aceeai evoluie semantic.
Relevm i nelesul de : dop de lemn, cu care se a-
stnp ulciorul cu ap" necunoscut n DA.
I n sprijinul etimologiei cuvntului cluar
1
credem c
pot fi utile, pe lng nelesul relevat, i cele dou comuni-
cri (v. Lexic) asupr a jocului numi t cluul. Cea dintiu
comunicare o avem din Oltenia (jud. Dolj), i ar a doua din
jud. Covurlui. P ent r u felul cum imigreaz acest joc, ca-
racteristic pent ru Romni, trebue s remarcm, dup un
1
Di n clv ,.cal mic", v. R . Vu i a , Originea jocului de c-
luari, n DE. I I , p. 215 . u.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I
r spuns : jocul acesta este mpr umut at de la Oltenii care
vin de vnd fructe var a" (88*) \
Se pare c nt rebui narea acestui cuvnt n pl ural e
puin obicinuit. Cnd se simte totui nevoia unei pl ural i -
ti, atunci se ntrebuineaz alte plurale de la alte derivate.
Pl ural ul obicinuit de la clu este clui care, pent ru limb
ns, nu era destul de expresiv, neexistnd, din punct de
vedere fonetic, o deosebire perceptibil ntre singular i
pl ural ; aceasta e pricina nt rebui nri i , ca plurale, a for-
melor completive (s. mprumut at e) : cluei (149) i ciori
(472). Ct de mult stpnete analogia n limb putem vedea
i din forma feminin c.luz (149 ; poate n loc de c-
lu), care ar putea fi format dup ninz.
I n DA., dei se d un bogat repertoriu semantic al a-
cestui cuvnt, totui el nu este cunoscut cu funciunea (a-
tt de rspndi t ) de termin desmierdtor".
-uel.
I n cluel, rspndit, ca termin desmierdtor, aproape
pe ntreg cuprinsul ri i . Caracteristic pent ru nt rebui na-
rea diminutivelor e faptul c pri n acest cuvnt se numesc
caii frumoi i grai mai ales" (448,2) sau chiar cei mai
bt rni dar buni ".
Cu o nuan desmierdtoare este aplicat i copiilor.
i acesta, ca i clule, este ntrebuinat, n unele regi uni
mai ales de copii i femei" (24,1).
P l ur al comunicat e cluei, i ar cu rostire dialectal
clui. For ma feminin e cluea (378). Nu nt l ni m in
nici un rspuns o form clnic-.
-uor.
I n cluor ; cu accepiunea de diminutiv sau de termin
desmierdtor e aproape general rspndi t (nu-1 gsim a-
testat n regiunea Haegului). De multe ori se ar at cu a-
j ut orul lui i vrsta, mrimea sau tinerea ; cteodat nu-

2
P e n t r u mi j l o c u l ele r s p n d i r e i p e n t r u p r i c i n i l e d i s p a -
r i i e i d a n s u l u i , cf. e x e mp l e l e d i n Lexic, d e l a 5.
Dacoromania V. 8
BCU CLUJ
1 1 4
S . P O P
mi r ea se d ori crui cal fie t nr , fie bt rn, cu o si ngur
condiie : omul s fie ndestulit cu el" (75/1).
Semnificativ pent ru timpul cnd se ntrebuineaz a-
cest diminutiv e rspunsul : mai ales cnd [calul] trage
di n greu, r anul i zice n mod blnd : bai, ciori, bai "
sau bai, cluule, hai ", etc." (160). Se al t ur, n acest
caz, notei diminutive, o nuan de duioie, de compti-
mire, ca i cnd nsui r anul ar l ua part e la greul dus
.de cal.
Variantele formale ale acestui cuvnt ne dau posibi-
litatea s confirmm rostirea a ( < ) n loc de din Mol-
dova i nordul Basarabiei, care, se pare, exist i n Ar-
tdealul de nord. i aici, ca i la clu, nt l ni m pent ru
pl ural forma completiv ciori (160. 164), al t uri de cd-
hiori; amndou pui n ntrebuinate. For ma calor
(245/1), dac nu e o greal de scriere, s'a nscut pri n si n-
icoparea- lui u.
-u.
I n clu, mai r s pndi t dect cluel i cluor; pui n
r spndi t par e a fi numai n j ur ul Aradului, Lipovei i a
Devei. Ga i celelalte derivate, i el are accepiunea de di-
minutiv sau termin desmierdtor care poate indica mr i -
mea, talia, spea sau soiul de cai, ori vrsta. Din r spun-
surile primite, i mai ales din explicaiile date de corespon-
deni, constatm ct de greu e de precizat i ct de indivi-
dual e noiunea diminutiv a unui cuvnt at t de des fo-
losit. Ceea ce unor a le bate l a ochi, pent ru alii e o not de
cea mai mic nsemntate sau o nuan peste care uor se
poate trece cu vederea (v. Lexic).
E ntrebuinat, dup unele r spunsur i , mai ales de co-
pii i femei (24/1), dup altele, el este aplicat i la copiii
de ambele sexe (378).
TJn reflex ndeprt at al figurii de lemn care se nt re-
buineaz n dansul cluarilor (care reprezenta un de-
mon al sntii i al fecunditii", v. R. Vuia, o. c. n DR.
I I I , p. 254), trebue s vedem n accepiunea de vtaful c-
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 15
8*
l ueri l or, n dansul nai onal " i n cea de atribut dat unui
mar e dansat or". Sensul acesta l avea cuvntul numai n
grai ul bt rni l or (care foloseau cuvntul clu" (481*) cu
-accepiunile amintite) din punctul 481, aproape de Bai a-
Mare. Acest neles, mpr eun cu clu (v. sufixul -u), co-
roboreaz etimologia dat cuvntului cluar (v. R. Vuia,
o. c, l. c). Acest neles nu e cunoscut de DA.
Relevm din nou o mai mar e preferin pent ru singu-
l ar ul clu. E greu, de precizat ns dac n toate rspun-
surile avem a face cu o form de singular. Se poate ca a-
celor corespondeni, care nu snt deplin familiarizai cu o
t ranscri ere fonetic, s le fi scpat din vedere acel (op-
tit) al pl ural ul ui . tim, de alt part e (chiar din grai ul co-
munei nat al e), c n unele regiuni nu se face o distincie
precis nt re singular i pl ural ; noiunea de si ngul ar sau de
pl ural e reliefat numai de atributele care le primete
substantivul. I n alte pr i aceast distincie se face, i din
acestea avem forma de pl ural clui destul de rspndi t .
Se poate ca n multe cazuri aceast form de pl ural (c-
lui) s fie o gramaticalizare a corespondenilor (ne gn-
dim la atestrile din 195. 195/1. 196. 197. 197/1 care, n
cea mai mare part e, snt n regiunea noastr, unde tim
c ntre si ngul ar i pl ural nu se face nici o distincie).
Pe l ng pl ural ul clui, ntlnim n r spunsur i mai
multe forme complective (v. Lexic). Cluei, atestat de l n-
g Bai a-Mare, presupune un singular *cluel, neput nd
atesta o asemenea form, l putem considera un derivat
analog dup modelul cluel - cluei. Cluci a trebuit s
aib un singular cluc, atestat, dar nu din aceast regiu-
ne. E xi st ena formei de pl ural ne face s presupunem c
i n aceast regiune a existat singularul cluc care, du-
p ce a di sprut din limb (sau se mai pstreaz, fr
s-1 avem atestat), forma cluci a fost at aat la clu.
P ent r u simul limbii noastre aceast nou form de plu-
r al fcea 9 binevenit distincie ntre noiunea pl ural i t -
ii i a singularitii. Cluei este un pl ural de la sin-
gul arul cluel, pe care nu-1 ntlnim n aceast regiune
BCU CLUJ
1 1 6
S . P O P
(471. 551). i de data aceasta ntlnim acelai proces de
categorisire a formelor stinghere, ca i cel vzut mai sus
(la cluci). Cior ar putea fi un derivat de la pl ural ul
cai pri n sufixul -or. Un si ngul ar cior pr ea neobicinuit
fiindc inea vie, pr i n nsi forma de pl ural (cai), pr e-
zent n derivaie, noiunea pluralitii. Ga derivate de la.
pl ural trebue considerate cuvintele ciui (24/1*. 188*) i
cii (446*. 523*). Rspndi rea acestor forme e intere-
sant : ciui
1
e pomenit de lng Graiova i Gernui, i ar
cii de lng Bai a-Mare i Pncot a. Evident c nu pu-
tem presupune vreo legtur geografic nt re aceste forme,
ci ele trebue considerate ca derivate spontane de la pl ural .
Remarcm i forma clu (378. 517 ; poate format i up
modelul iepu).
b) De r i vat e pr i n s uf i xe augume n t at i ve .
Derivatele cu sufixe augumentative de cele mai multe
ori snt ntrebuinate cu o nuan depreciativ, care poate
deveni batjocoritoare sau ironic atunci cnd aceste cu-
vinte (unele dintre ele) se aplic oamenilor sau cnd nu-
mesc pe caii slabi, pipernicii, amr i sau pe caii mari.
Pomenim aici c unele sufixe (de ex. -oiu) pstreaz, pe
l ng nota augumentativ, i pe cea diminutiv.
-an.
I n colan, cu sensul de cal greu, cal de povar", iar,
pri n extensiune, om mai mic, urt la fa" sau un t -
nr ne-ajuns la vrst a deplin". Din r spunsul 24 el par e
a se obinui ca un fel de comparativ de la pozitivul cal,
ca superlativ considerat fiind derivatul cloiu.
Este rspndi t n part ea central i mai ales nordic a
Ardealului ; odat e atestat i din Oltenia. Dac num-
rul rspunsuri l or din Oltenia ar fi mai mar e am putea
stabili, probabil, o comunitate geografic ntre formele din
1
E x i s t Ciui i c a n u m e de l o c a l i t a t e , n jud. B a c u , ,
d u p c u m n e c o m u n i c d-1 G. Gi u g l e a .
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 1 7
Ardeal i cea din apropierea Craiovei. N' am ntlnit nici
o form de pl ural . La acest loc pomenim i pe clani,
un derivat moional, citat odat (451), fr explicaie, n-
tre derivatele de la cal pri n care se ar at caii mari , groi
i uri .
-andru.
I n calandru comunicat odat (din Basarabi a 140), cu
meniunea : cal mar e slab i cu buza de jos slobozit",
cal care i t r e picioarele. S. P ucar i u (n Din per-
spectiva Dicionaridui, Cluj, 1922, p. 40), ocupndu-se de
sufixul -andru incidental, susine c acest sufix nu e nici
diminutiv, nici augumentativ, el se apropie... de augu-
mentative... dar nu conine niciodat nuan a de sens pe-
iorativ inerent augumentativelor romneti, ci o nuan
do sens desmierdtoare, caracteristic pent ru diminutive,
fr de a cuprinde, oa acestea, ideia de mai mic", i ar
ca exemplu citeaz pe bieandru. I n acest caz ns su-
fixul -andru are o nuan de sens peiorativ.
-u.
I n clu, cu nelesul de cal mare, gros, nalt, sdra-
vn sau greoiu, prost, urt, ignesc, cu copitele mar i ".
Se ntrebuineaz n batjocur i pent ru a numi pe un om
mare, stngaciu n micri, crui a i e drag s bat pe
cei mai slabi ca el, generalizndu-se, n unele regiuni,
numai cu nelesul de flcu" sau copil trengar, care
bate uliele". E destul de rspndi t . Cuprinde aproape n-
treg Ardealul (nu e comunicat din prile Bihorului i
Orzii-Mari), n Bucovina i Basarabi a, ndeosebi part ea
nordic ; n Muntenia l gsim numai odat.
P ar e a fi mai rspndi t cu sensul de cal mare", de
ct cu cel batjocoritor. Acest din ur m neles l ar e mai
ales n part ea nordic a Ardealului, n apropiere de Cluj,
T urda, Abrud, Zlatna i n Basarabi a, aproape de Bli.
Bspndi rea cuvntului i ndeosebi desvoltarea semanti-
c ne face s relevm o comunitate lingvistic nt re Ar-
deal, Bucovina i Basarabi a.
BCU CLUJ
S . P O P
I nt r e variante formale, mai rspndi t e snt : clu
clu, cu pl ural ul cli i cli. Ca o form completiv t r e-
bue considerat pl ural ul cloi. La acest loc vom releva i
forma cllu comunicat din apropierea Braovului, cu
nelesul de cal mar e". Noua derivare credem c s'a fcut
din pri ci na lipsei de expresivitate a formei clu, care e-
omonim cu clu gde". P ent r u a da un plus de expr e-
sivitate cuvntului, limba mai ntrebuineaz i o nl n-
uire de sufixe (v. Sufixe compuse).
-oaic.
Atestat o si ngur dat, n derivatul cloaic, ca t er -
min desmierdtor care se d de multe ori i la copiii de
ambele sexe, nu numai la iepe.
-oc.
Atestat n cloc, cu nelesul de cal (s. i ap) mare,
gros, gras, urt, n general nepropori onat ".
Merit s fie relevat rspndi rea acestui cuvnt cci
ea poate s arunce l umi n asupr a ntinderii i vitalitii
sufixului.
I n cadrele acestei l ucrri am ntlnit sufixul -oc n
cuvintele : iepoc, iepoac i clonc, iepoanc (care credem
c s nt : cloc i iepoac pri n introducerea unui n epen-
tetic) i n maroc (derivat din adjectivul mare). Din-
t re aceste cuvinte, cloc ar e o ari e mai nt i ns de-
ct toate celelalte derivate cu acest sufix. Cuprinde ntreg
Ardealul de nord, regiunea Moilor i mprejurimile Ara-
dului i ale Timioarei. E pomenit i din apropierea S i-
biiului. I n part ea sud-estic a Ardealului lipsete.
Relevm faptul c n unele puncte snt cunoscute a-
proape toate derivatele pomenite. Astfel din 472 ni se a-
tet : cloc - cloci, iepoc - iepoanc i clonc - clonci; din
12 : cloc, iepoanc ; din 546 : cloc i iepoac, i ar din
536 : cloc, iepoac. Nici un r spuns nu ne comunic n-
trebuinarea lui ca termin batjocoritor la adresa omul uL
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 1 9>
-oiu.
I I ntlnim n cloiu, unul din cele mai rspndi t e de-
rivate de la cal. Accepiunea de : cal mare, gros, nal t
r
slab, urt, greoiu, lene la mers, este aproape general, pe
cnd cea de diminutiv desmierdtor care, cteodat a r a t
i vrsta i mrimea, este mai restrns (numai n Ar -
deal). E ntrebuinat i ca termin de batjocur pent ru oa-
menii mar i sau pent ru cei mai n vrst, care se amestec
n jocurile copiilor.
Cele mai multe r spunsur i ne comunic numai
forma singularului (cloiu). Dac am t ranscri e fo-
netic rostirea, ar fi greu s distingem la acest cuvnt ca
i la multe altele, forma singularului de cea a pl ural ul ui .
De aceea e greu s spunem dac n scrierea cotoi (fr tt
mut, obinuit la si ngul ar), comunicat destul de dese ori,
trebue s vedem un singular sau un pl ural .
Demne de remarcat snt dou forme de pl ural com-
pletive : cloni (20) i cionci (463). Cea di nt i u form,
cloni, fiind comunicat, din apropierea Lugojului, poat e
fi considerat ca o scriere greit n loc de cloni (cu n
pst rat i azi n Banat ).
A doua form, cionci, comunicat de lng Bai a-
Mare, ar putea fi un derivat din pl ural , pri n sufixul -oc
(care a primit un n epentetic), ntrebuinat, pent ru
distincia de care avea nevoe limba , i ca form com-
pletiv de pl ural la substantivul cloiu.
Ca o vari ant formal a lui cloiu am putea s con-
siderm i pe cluoi (un cal monst ru : gtul scurt, ca-
pul mar e i alungit anormal, picioarele nalte i groase"),
despre care ni se comunic : derivatul cloi este nt r e-
bui nat mai mult de tineri de ct de bt rni , n timp ce
derivatul cluoi se pr onun numai de ctre bt rni . De-
rivatele cloi i cluoi snt augumentativele substantivului
cal" (25*)'
I nt re variantele formale la lexic, am citat i cteva
forme probabile precum : coloiu (24), cotoi (228) i calai.
BCU CLUJ
1 2 0
S . P O P
Dac ele snt existente, n cele dinti u dou am avea asi-
milarea lui la o urmt or.
I n l egt ur cu funcia i cu originea acestui sufix,
adugm urmtoarele : S. P ucar i u (n Locul limbii
romne ntre limbile romanice, Discurs de recepie, p. 43)
ocupndu-se de metoda comparativ n studiile lingvistice,
ne spune c ea nu e complet cnd ine seam numai de
asemnr i i nu privete i deosebirile, care pot s eluci-
deze chestiunile referitoare la stadiile ant eri oare ale lim-
bilor. I nt re exemplele pe care le d, pent ru a ar t a ce co-
moar mare de elemente vechi (pierdute n celelalte limbi
romanice) pstreaz limba romn, elemente care pot servi
ca un control la dat area unor inovaiuni de limb i la
rspndi rea lor pe teren romani c", citeaz i cazul sufi-
xul ui -oiii, spunnd urmt oarel e : I n toate limbile ro-
manice el deriv, ca la noi, augumentative (ital. nas -oue
nsoiu", fur -one, span. caball -on cloiu", hombr -on
omoi u" etc.) ; numai n franuzete deriv diminutive
(crucii -on, Sabl -on, Mari -on et c) . Fapt ul acesta 1-a n-
demnat pe Meyer-Liibke (Ram. Gramm. I I ., 458) s le
xplice, n franuzete, pri n influen germanic. Dac ex-
plicaia ce a dat-o, foarte ingenioas, e ireproabil n ce
privete limba francez, ea devine problematic pri n faptul
c, dup cum atesteaz Ascoli (Arch. Glott. ital. VI I , 434),
un sufix diminutival -on se gsete i n Corsicai, unde
influena germani c n' a fost niciodat puternic. Dar ea
devine neprobabil ndat ce ne dam seama c sufixul
rom. -om nu deriv numai augumentative, ci i diminu-
tive : butoiul e mai mic dect butea, cuvntul csoaie n-
semneaz n unele pr i o cas mic, i ar n Slagiu sufi-
xul -oiu se leag de adjective spre a le nuan a sensul n
diminutiv : alboiu nu e alb intensiv", ci alburiu", aer oiu
nu e acru t ar e" ci acri u" etc. (Gf. Conv. lit. XXXI X, p.
54)". Am citat ntreg pasagiul fiindc putem s mai adu-
gm, se pare c tot din regiunea Slajului, aceeai funcie
diminutival a lui -om, pst rat de data asta n derivatul
cloiu, care are i accepiunea de diminutiv desmierdtor.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I i 21
G. Giuglea crede mai curnd c sufixul rom.
-oiu, -oaie (onu, oane n Banat i v. rom.) nu poate
fi latin, fiindc trebuia s dea - a l ( < *unu < -oneus)
ca i tonus, -a, -um > bun, - et c, ci e mai cur nd v.-germ.
-on(n) (de la nume n acuzativ), i nt rat n limba r omna
dup ce o~hn lat. luase calea de t ransformare spre -un,
nct t ermi nai unea germ. pomenit n' a mai put ut trece
la -un(iu), ca i slavul o+w, ci s' au pst rat i nt act e" (n
DR. I I , p. 389).
c) De r i v a t e pr i n s uf i xe a dj e c t i v a l e .
Numr ul lor e foarte redus. Aceste derivate nu se re-
fer la cal, ci la oameni ; ele caracterizeaz unele nsu-
iri, avnd totodat i un pronun at sens peiorativ.
-os.
I n derivatul clos, nt rebui nat pent ru a numi un om
care merge bleg, calc greoiu, abia se mic" sau ca terr
min de batjocur pent ru un om mare, cu mi cri proaste
i nesios".
Nu trebue s trecem cu vederea urmt oarea constatare
a unui corespondent : se folosesc mai mult adjectivele
acestea [e vorba de clos i cloas] de ctre femei i
mai pui n de ctre brbai i (dintre ei) mai cu seam de
ctre cei ironici, n sens i roni c" (378*). Aceast constatare
ne face s st rui m n presupunerea c unele derivate snt
preferite numai de sexul feminin.
II gsim atestat aproape de Graiova, Gherla i
din satele Sclaia, Hdat e i Nicula (din judeul
Some, dup cum ne comunic nt r' o scrisoare core-
spondentul din 378). Dintre variantele formale relevm pe:
clos (24), pl ural ul coloi (378*) i femininul cloas, de-
spre care ni se spune c nu se ntrebuineaz la pl ural .
-esc.
I n clesc, pomenit odat, n expresia : mers clesc".
Aceast derivare de la singular e neobicinuit, mai deas
e cea de la pl ural (ciesc, v. suf. -esc, p. 124).
BCU CLUJ
1 2 2
S . P O P
d) De r i vat e pr i n s uf i xe c o l e c t i v e .
I n regiunea Cohalmului, pent ru a numi o mulime?
de cai se obicinuete derivatul clet. Al t urm pri n a-
cesta nc un derivat cu sufixul -ei, pe ct se pare, ne-
cunoscut pn acum.
e) De r i vat e pr i n al t e s uf i x e .
I n cuvintele pe care le trecem la acest capitol bnuim-
existenta unui sufix ; un asemenea sufix, dup ct tim,,
este necunoscut la alte derivate.
-f&u.
I n clteu, atestat odat din comuna Varmaga (jud.-
Huni edoara) i din mprej uri mi , cu sensul de cal mar e,
mai urt i mai slab", i ar n batjocur aplicat i la un
om mar e nblaznic i cam nt r u" (12*) ^- trebue s
admitem un astfel de sufix, dei nu cunoatem alte ase-
menea derivate.
-eteiu.
I n clteu cal mar e i diform", de l ng Caranse-
be. La acest loc trecem i vari ant a formul claceu (22),
pe care o considerm ca o rostire dialectal a lui clteu.
Pl ural ul obicinuit e ctatei (19). G. Pascu (Suf., p. 313)
pomenete cu acest sufix, numai un derivat (mireleiu),
i pe acesta cu nelesul de diminutiv alinttor. I n cazul'
nost ru (dac n clteu admitem o asimilare a lui e din
sufix la precedent) funcia acestui sufix este augumen-
tativ.
-ute.
I n derivatul clute, care are i vari ant a formal
colntye: forma dintiu o ntlnim nt r' un r spuns de
lng Bli, i ar a doua nt r' al t ul de lng T urda. Din
mprej urarea c aceste dou vari ant e formale (citate fr
explicaie) snt menionate nt re diminutivele de la cal,
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 2 3 ;
bnui m c sufixul nsui are funcie diminutival (G.
Pascu, o. c. p. 320 citeaz numai un derivat, pe flecute).
2. D E R I V A T E D E L A T U L P I N A P L U R A L U L U I .
De obiceiu, n limba romn, derivarea se face de la
radicalul singularului. I n materialul derivativ adunat (de-
la radicalul cal) nt l ni m ns ase derivate din pl ural ,
care, cum vom vedea, au o r spndi r e destul de mare.
a) De r i v a t e p r i n s uf i x e n o mi i i a age n t i s ".
De aceste cuvinte aici ne vom ocupa numai din punct
de vedere derivativ, cci altfel, pri n nelesul lor (propri e-
t ar de cai, cresctor de cai) ele apar i n terminologiei cre-
sctorului.
-ar.
I n cier, cu sensul de propri et ar de cru cu cai,
sau cai de clrie", i n iepar (v. derivate de la iap). Se
pare c part ea nordic a ri i prefer, n acest caz, un
derivat de la cal, pe cnd part ea sudic, un derivat de I a
iap. DA. ns l cunoate din comuna Ludeti, jud. Dm-
bovia.
-a.
I n cie, comunicat mai ales din part ea nordic a
Ardealului, de l ng Baia-Mare i Careii-Mari ; o si ngur
dat l gsim pomenit i din apropierea Sibiiului (49). I n
unele comune el se ntrebuineaz al t ur i de cier. Avem,
pomenit odat, i forma cia (49).
b) De r i vat e pr i n s n f i xe adj e c t i val e .
I n derivatul cios, citat odat, fr explicaie, ntre-
derivatele de la cal, din apropiere de Bistria (din nordul:
Ardeal ul ui ).
BCU CLUJ
1 2 4
S . P O P
-esc.
I n adjectivul ciesc, ciasc, care se ntrebuineaz,
de cele mai multe ori, ca atribut la substantivele : guturaiu,
sclepi, coad, bub, ciunt, iarb, musc, rie i tuse. Este
r spndi t n nt reag ar a ntocmai ca i iepesc. P unct ul
6911 ne spune c acolo nu se ntrebuineaz adjective
cu -esc". Dintre vari ant e formale remarcm forma c-
liasc, comunicat de l ng Fgr a.
o) De r i vat e pr i n s uf i xe di mi n ut i ve .
-ior.
I n cior, cu accepiunea de t ermi n desmierdtor care
poate indica vrsta, mai r a r sexul sau caii mrun ei (un
-soiu de cai )". Se ntrebuineaz mai ales de copii i femei"
( 24' l ) . nt l ni m mai des forma pl ur al ul ui : ciori (forma
cior e pomenit numai odat ). Cu excepia Basarabiei,
acest cuvnt par e a fi rspndi t pe ntreg cuprinsul ri i .
d) De r i v a t e pr i n s uf i xe adve r t val e .
-ete.
I n adverbul clete, nt rebui nat , dup r spunsur i ,
mai ales al t uri de verbele : alearg, fuge, merge, ciulete,
(ciulea ciete din urechi). Acest sufix se ntlnete, in
terminologia studiat, i la cuvintele iepete, clrete (y.
i acestea). Dintre variantele formale evident c forma c-
esce, comunicat din apropierea Orzii-Mari, trebue con-
siderat ca o ortografie veche.
3. D E R I V A T E P R I N S U F I X E C O M P U S E .
Regional, ne snt atestate mai multe derivate de la
un radi cal oare, el nsui, e un derivat pe teren romnesc.
I n limba r omn se observ o destul de pr onun at tendin-
de nt rebui nare pleonastic a sufixelor. Astfel de la
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 12>
cal putem s derivm, prin sufixul dimin utival -u, un
clu. Acesta, deven in d cuvn t uzual, n u mai pstreaz,
n elesul dimin utival i e n ecesar, pen tru in ten sificarea
n otei dimin utivale, s-1 mai derivm n c odat cu un .
alt sufix dimin utival (din clu facem un cluiuc). A-
ceast dubl derivare se face mai ales prin sufixe dimin u-
tivale i de obiceiu de la un radical care n sui cuprin de un
sufix dimin utival, mai rar augmen tativ, adjectival sait
n omin a agen tis" \
a) De r i v a t e pr i n s uf i x e di mi n ut i v e .
In acest capitol credem c n u e de prisos dac vom di-
stin ge i fun cia sufixului din radicalul substan tivului care
sufere o n ou derivare.
1. Derivate de la un radical care cuprinde un sufix
diminutiv.
-as.
In clua, atestat odat din Basarabia (133) cu ac-
cepiun ea de dimin utiv desmierdtor.
-Bl.
In cluel, ca termin desmierdtor, atestat odat, tot
din Basarabia, din o comun apropiat celei care a co-
mun icat pe clua.
-ior.
In clucior, cu sen sul de dimin utiv desmierdtor ; co-
mun icat n umai de un rspun s din n ordul Ardealului.
-uc.
In cluuc, tot termin desmierdtor, comun icat odat;,
din n ordul Ardealului (378).
1
V. i n t e r e s a n t e c o n s t a t r i a s u p r a n l n u i r i l o r d e s u f i x e l a
S . P u c a r i u , Die rumnische Diminutivsuffixe, p . 3 1 .
BCU CLUJ
1 2 6
S. P O P
2. Derivate de la un radical care cuprinde un sufix
augumentativ.
Aceste derivate pri mi nd un sufix diminutiv, funcia
sufi xul ui din radical (care e augumentativ) nu mai ar e nici
o influen asupr a noului derivat, el i menine nelesul
de ceva mic, drgu", deci o not de diminutiv. Astfel
.snt :
-ior.
I n clior cal mic", dar i cu accepiunea de di mi -
nutiv desmierdtor care indic, cteodat, i vrst a ; co-
muni cat de lng Graiova, Braov i Cahul.
-u.
I n clu cu nelesurile : 1 omul care se ocup cu
t r anspor t ar ea de greuti pe spatele calului (429) i 2 o
corci t ur rezultat din amestecul calului romnesc cu cel
rusesc (25). E greu de precizat dac n clu', cu nelesul
de supt 1, trebue s vedem un derivat de la clu sau mai
curnd cuvntul cru apropi at de cal. Sensul de supt
2 ar putea s cupri nd o nuan diminutival, cci c-
teodat rezultatul amestecului de cai e un cal mai mic ca
st r uct ur fizic. I n acest caz am putea admite pst r ar ea
unei note depreciative de la sufixul augumentativ din r a-
dical, care not a put ut pierde din intensitate, suferind cu-
vntul o nou derivare pri n un sufix, de data ast a, dimi-
nutival.
-u.
I n clu, citat odat, al t uri de clu, nt re diminutive-
le .de la oal. Din aceast comun nu avem atestat cuvntul
clu, bnui m c a existat sau c exist, din dou motive :
el este comunicat din apropi ere de Cernui, deci nu prea
depart e de Cmpulung (Bucovina), unde se ntrebuineaz
clu, i fiindc derivatul clu presupune un radi cal
iclu.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 2 7
b) De r i v a t e pr i n s uf i xe adj e c t i val e .
Gsim numai un derivat pri n sufixul -esc, pe clue-
resc, comunicat odat, fr explicaie, nt re adjectivele i
adverbele derivate de la cal (6511).
c) De r i v a t e pr i n s uf i xe nomina agenia",
-ar.
Gu acest sufix (al t urat la un radi cal derivat) avem un
singur cuvnt: cluar (v. Lexic cluer). I n DA. e cunoscut
numai ca nume al jocului i al celor care l joac. I n nor-
dul Ardealului, mai ales pe l ng Bai a-Mare, are nelesul
de : cresctor de cai (213. 456) sau propri et ar de cai (451.
452. 457), dar, probabil i pe cel de de cr u" fiindc r -
spunsul este astfel : clueri (szekerei)".
I nt eresant e mprej urarea c n acelai sat, unde
are nelesul de cresctor de cai" el mai ar e i pe cel de
fecior de j oc" (496*).
P e l ng aceste nelesuri fundamentale el mai are, n
^diferite regiuni, sensul de diminutiv desmierdtor; denu-
mete n acest caz mnzii pn snt mici", caii mici i
frumoi" sau un cal mic, bine fcut, iute i gr as". Noiu-
nea diminutival, cci aceasta e domi nant n acest al doi-
lea neles, a mers mai departe, aplicndu-se i la lcustele
care sar pri n iarb, pri n comparaia saltului continuu, ca
al mnzului. Credem c surpri ndem, n acest caz, cum se
nt mpl procesul extensiunii semantice. P ent r u vorbitor
s'a stabilit imediat o l egt ur (s. o not comun) ntre sal-
tul des al unui mnz i nt re sritul lcustei ; fcut odat
aceast apropiere, nsi ideia de lcust a put ut fi at r as
n sfera Iui cluer cal mi c". Mai t rzi u aceast not co-
mun, devenind domi nant i pent ru lcust, ea a pregtit
terenul pent ru ca s fie bine pri mi t hai na nou, ce avea
s'o primeasc pr i n cluer.
P ent r u nelesul nt i u (cresctor, propri et ar de cai,
fecior care joac n joc i dansul nsui ") avem a face, f r
BCU CLUJ
1 2 8 S. P O P
1
S . P u c a r i u , n DR . I , p . 328, d i a l t e e x e m p l e d e a s i m i -
l a r e , d e c i p r e r e a n o a s t r c t i g n p r o b a b i l i t a t e .
ndoial, cu un derivat din clu (v. i acest cuvnt) prin?
suf. nom. agent. -ar.
nelesul al doilea are, cum am vzut, ca not f unda-
mental, pe cea de diminutiv desmierdtor. E greu deci s-X
considerm acelai cu cluer, derivat pri n sufixul -ar,
fiindc acest sufix nu are niciodat funcie diminutival.
El trebue s fie un derivat de la clu cal mi c" pr i n sufixul
dimin. -el (cluel exist) care, n unele regiuni, cnd er a
n singular, deci cluel, se modifica, pri n disimilarea ce-
lor doi l, n cluer, cu sensul de diminutiv desmerdtor.
nai nt e de disimilare, pl ural ul acestui cluel era cluei,'
dup ce s'a nt mpl at disimilarea, pl ural ul obinuit trebue
s fie clueri. nt l ni m totui n comuna 324, comunicat
ca un pl ural a lui cluer, pe cluei care, precum vedem
r
s'a pst rat chiar dup ce s' a fcut di si mi l area
1
.
4. A L T E D E R I V A T E .
I n acest capitol vom pomeni cteva derivate de
la substantivul clare ( < lat. caballaris, -em, DA.), nsui
un derivat de la cal, motenit ns din limba latin.
-a.
I n clra : om care are cru cu cai " etc. Curioas
ne par e mprej urarea c acest cuvnt e citat, de l ng
Ludoul de Mure (297. 297/1), nt re derivatele de la cal,
pr i n care se ar at caii mari , groi uri . I n vechiul Re-
gat cuvntul s'a rspndi t pri n armat , fiind obiceiul (e-
xistent i azi) de a face ar mat a la clrai cu schimbul" '
(calul se numete cal de cl r a").
-e.sc.
I n clresc, derivat de la clare, pomenit numai odat
n expresia: a mers cu pas clresc" (v. Lexic).
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 2 9
-eie.
I n adverbul clrete, din expresia : fuge clrete'*
dat unui copil care fuge repede" (66/111).
-e.
I n clre, cu sensurile : omul care ar e cai de cl-
r i t " sau omul care merge clare". Dup cteva r spun-
suri, care l pomenesc al t ur i de cru (2882. 518/1
2), sechere i de uvaru (4882) am put ea avea i n e-
lesul de cr u". De cele mai multe ori r spunsul e n e-
precis, nu se poate ti dac e vorba de cel care are cai sau
de cel care se ocup cu crui a.
-ie.
I n clrie
1
i ap s. cal bun de cl ri t " sau, n general,
cal". L a nceput s'a zis n umai despre calul de clrit"
(1992. 415. 415/1. 5067), de cel de ea" (415. 415/1
7), de cel ce poart clare" (4077), n toate cazurile
era cl ar noiunea de clare (gen ul era in diferen t). Sen -
sului de mai sus i s'a put ut al t ur a i o nuan calificativ,
n expresii ca : am o clrie bun , rea, slab" (1997),
adic un- cal bun, slab la clrit sau unul de clrie. Ini
mintea vorbitorului, nu mai era un aa de st rns raport
nt re clrie i cal de clrie; cuvntul clrie se putea
nt rebui na i atunci cnd nu er a vorba de un cal de c-
lrie ci, n general, de un cal bun. I n acest caz se putea
spune nham clriile", n loc de n ham caii" (190*;.
Aceast generalizare s'a put ut face mai ales atun ci cn d
caii se nt rebui nau foarte mult la clrie, drumurile ne-
fiind destul de regulate. Din spusele bt rni l or de la n oi,
tim c n regiunea noast r, nai nt e de construirea unei
osele care s lege Ardealul de nord cu Bucovina, t r an-
sportul greutilor se fcea pe cai. De la munte, nefiind
1
S . Pfccariu, n Din perspectiva dicionarului, p. 39, d i
alte exemple i interesante observaii asupra construciei e-
liptice.
Dacoromania V. a
BCU CLUJ
1 3 0
S. P O P
dr um, se aducea brnza i laptele pe spatele cailor pu
acas, pe o di st an cam de 20 de km. P e munt e i azi
se vd plaiurile bttorite de mersul a cte 2025 de cai,
legai unul de coada altuia, care-i avea numai o gazd",
(familia Roman, n comuna Poi ana, jud. Nsud).
P ent r u indivizii cu talent de limb cuvntul clrie
era un substantiv de genul feminin. I nt erveni nd genul n
analiza acestui cuvnt, el nu mai putea fi nt rebui nat i n-
diferent de sex. De aceea n unele regi uni clrie se nu-
mete numai ", cu deosebire", sau cu preferin" iapa :
i-a l uat o clrie, zice deci omul aici cnd i-a l uat o
iap" (2937). Gu accepiunea de cal" n general sau
cal (i i ap) bun de clrit", cuvntul clrie e cunoscut
numai n Ardeal, pe cnd cal de clrie i clrie (ca
slujba la care se ntrebuineaz calul) snt cunoscute pe
;aproape ntreg cupri nsul ri i .
nai nt e vreme, cuvntul clrie a trebuit s fie mai
Tspndit ca termin dat n general ori crui cal, indiferent
de gen. Azi, biruind simul de limb al subiectelor vorbi-
toare, el pare a se generaliza mai ales la iap, cci r -
spunsurile ne spun c nelesul de ,,cal", n general, ncepe
a se nt rebui na r ar ", foarte r ar ", pui n", mai ales
de bt r ni " ; bt rni i mai zic nham clriile", cei tineri
ns : nham caii" (190*).
Fcnd o statistic a acestor derivate, vedem c pe
teren romnesc de la radicalul cal avem 37 de derivate,
ar e se repartizeaz astfel :
De la t ul pi na si ngul arul ui :
pri n sufixe diminutive 10
pri n sufixe augumentative 6
pri n sufixe adjectivale 2
pri n sufixe colective 1
pri n diferite sufixe 3
De la t ul pi na-pl ural ul ui :
; pri n sufixe nomina agentis 2
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 131
pri n sufixe adjectivale
pri n sufixe diminutive
pri n sufixe adverbiale
2
1
1
Avem deci 28 de derivate; la acestea mai adugm 9
^derivate pr i n sufixe compuse ; n total deci 37 de derivate.
La acestea am mai putea aduga alte trei de la radi cal ul
clare, nsui un derivat motenit.
Acestea nu snt at t de numeroase ca si derivatele de
la cui. Ele se aplic numai la iap sau, pr i n extensiune,
ca t ermi ni desmierdtori ori batjocoritori sau ironici, i
la femei, fete i la copii.
Ni se par e c toate aceste derivate se fac de la radi -
calul si ngul arul ui . S pre deosebire de cal (unde era o con-
sonant n radical, care suferea schimbri fonetice bt -
t oare la ochi), la i ap ne lipsete un criteriu care ne-ar
putea indica dac n un derivat trebue s vedem t ul pi na
si ngul arul ui sau cea a pl ural ul ui .
I nt r ' un r spuns ni se spune c pent ru i ap nu snt
diminutive" (47151). Cteodat, pent ru formarea unui
diminutiv de la iap, se ntrebuineaz adjectivul mic",
care poate fi i n gradul comparativ : iap mic (1551),
iap mai mic (iepoar n u ) " (54251) ; sau adjectivul
mar e" : iap mrioar (40451).
Materialul din acest capitol l vom mpr i n trei ca-
tegorii : 1. Derivate pri n sufixe si mpl e; 2. Derivate pri n
sufixe comnuse i 3. Alte derivate. I n t r at ar ea sufixelor
vom avea n vedere, n pri mul r nd funciunea sufixului
i apoi clasarea acestora dup alfabet. I n titlu se va pune
de obiceiu forma femenin a sufixului, cea mascul i n nu-
mai atunci cnd radicalul poate pri mi i aceast form.
Cele mai multe snt derivate simple, adic radicalul
. pl us sufixul.
B) DERI VATE DE LA I AP" .
1 . D E R I V A T E P R I N S U F I X E S I M P L E .
9
!
BCU CLUJ
1 3 2
S . P O P
a) De r i v a t e pr i n s uf i xe di mi n ut i ve .
-ic.
I n ieiric diminutiv desmierdtor", pomenit numa i
odat de lng Abrud (526).
-i.
I n iepi, aplicat nu numai la cai, ci i la copii (378..
25), comunicat de l ng Gherla, Abrud i Craiova ; din a-
propierea Graiovei relevm i rostirea epi, n loc de ie-
pi (25).
-uc.
I n iepuc, rspndi t numai n part ea nordic a Ar-
dealului. Spre deosebire de cluc, care e comunicat tot din'
aceast regiune, iepuc este mai rspndi t . Se ntrebuin-
eaz des ca termin desmierdtor, indicnd cteodat un>
cal mic sau un cal frumos i gras mai ales ; se aplic r
la copii nu numai la cai" (378).
-u.
Tot att de rspndi t ca i iepoar e diminutivul ie--
pu. El se ntrebuineaz ca diminutiv i ca termin des-
mierdtor.
P ent r u ar i a acestui cuvnt snt interesante comunic-
rile : se ntrebuineaz foarte r a r fiindc se t ermi n n
-put" (134), i ar dac s'a spus din greal acest cuvnt,
oamenii rd pe cei care folosesc o astfel de expr i mar e"
(144). Din aceste r spunsur i putem constata c pri ci na
dispariiei unui cuvnt din limb poate fi chiar i apropi e-
rea ce se face nt re el i un alt cuvnt cu sens obscen.
Dintre variantele formale pomenim pe : epu (dest ul
de rspndi t ) i iapu. E interesant faptul c odat ie-
pu are pl ural ul supt forma iapue, n propoziia
urmt oare : Vecinul nostru Pet ru P op a Lichi are
o iepu neagr care a ftat dou iapue" (508*).
b) De r i v a t e pr i n s uf i xe augume n t at i ve .
Merit s fie relevat faptul c cele mai multe dintre-
aceste cuvinte, dei snt derivate pri n un sufix augumen-
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 3 3
tativ (de ex. iepun, iepoak etc.) ele au i un sens de di-
minutiv, al t uri de nuan a de sens peiorativ, inerent au-
gumentativelor romneti.
-an.
I n iepan comunicat din regiunea oraelor Bli i
Brl ad, cu sensul de i ap mar e i rea", nal t i gre-
oaie".
-oc, -oac.
P r i n derivatul iepoc (i iepoac) se ar at mri mea.
Este mai pui n rspndi t dect ct oc; l nt l ni m numai
n Ardeal.
Din punctele 12 i 472 mai spicuim formele : iapoan-
c i iepoanc. I n acest caz avem a face c,u sufixul -oanc,
nsui derivat din -oac. I n forma iepoasie (655), comu-
nicat din apropierea Timioarei, trebue s vedem pl ural ul
iepoace, cu rostire dialectal.
-oiu, -oaie.
Ga la cloiu, i la iepoiu, iepoaie sufixul acesta ar e
accepiunea de diminutiv i cea de augumentativ. Astfel
iepoiu s. iepoaie se ntrebuineaz i ca diminutiv desmier-
dtor, dar i ca termin pent ru caii (s. iepele) mari , groi ;
n sens ironic i batjocoritor se aplic la fetele grase, bine
fcute". Este rspndi t mai ales n part ea nordic a Ar-
dealului (n regiunea Nsudul ui i mai pui n a Dejului),
i (comunicat cte o si ngur dat ) a Lugojului i n apr o-
piere de Corabia. Vari ant a formal iepoane, de l ng Lu-
goj, trebue s aib n, care se mai pst reaz n aceast
regiune.
-omit.
Gu sens depreciativ n ieporni. I n materialul cules
l gsim numai odat, n regiunea Nsudul ui , ca termin
caro se aplic la fetele grase i bine fcute".
c) Derivate prin sufixe adjectivale.
* -esc, -easc.
I n iepesc, ntrebuinat ca atribut al t uri de cuvintele
r s " sau nechezat". P ar e a fi rspndi t n ntreag a-
r a, ca i adjectivul ciesc.
BCU CLUJ
134
S. P O P
-oas.
I n iepoas (din apropierea Gherlii), cu sensul de o
femeie mar e i lene", deci cu o not depreciativ.
d) Nomi n a age n t i s .
Avem un singur derivat, pri n suf. -ar, pe iepar, car e-
ar e nelesul lui cier (v. derivatele de la cal), denumete
adec pe propri et arul de cr u " sau de cai", care se
ndeletnicete cu crui a" sau pe un herghelegiu". II g-
sim numai l ng Rmnic-Vlcea, Ti tu i Cahul. Cea ma i '
obicinuit form e ie pari; nt l ni m odat i forma opri'-
(88).
e) De r i vat e pr i n s uf i x e adve r bi al e .
Avem un si ngur derivat (pri n sufixul -ete), pe ie-
pete, ntrebuinat mai des n expresia rde iepete", de-
spre cineva care rde caraghi os" sau despre o femeie",
o nevast " sau o fat mar e". P ar e a fi rspndi t pe
ntreg cupri nsul ri i .
2. D E R I V A T E P R I N S U F I X E C O M P U S E .
Avem acelai caz ca i la derivatele de I a cal pr i ns
sufixe compuse.
-ioar.
I n iepioar, cu accepiunea diminutiv desmi erd-
tor care ar at vrst a (sexul) calului". Rspndi rea e
rest rns la apte at est ri din Ardeal i una din Oltenia,
fr s putem stabili vreo l egt ur ntre acestea.
-oaic.
Pomenit de trei ori, tot din regiunea nordic a Ar -
dealului (260. 471. 510). l n acest caz cuvntul are dou
accepiuni : cea de diminutiv sau de t ermi n desmierdtor
i cea de augumentativ, cci este pomenit odat nt re de-
rivatele de la cal pr i n care se ar at caii mari , groi i
uri .
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 3 5
-oea.
I n iepoea de l ng Gherla (378) (t ranscri s iepoc),
ntrebuinat ca t ermi n desmierdtor, la cai i la copii".
-ulean.
Din Oltenia remarcm odat forma iepulean, nt r e-
bui nat ca diminutiv care indic vrst a dar i ca t ermi n
desmierdtor (24).
-uluc.
I n iepuluc, atestat odat de l ng Gherla, ca t ermi n
desmierdtor dat la cai i la copii.
-uc.
De l ng Cmpulung (Muntenia) i din nordul or a-
ului Bli gsim derivatul iepuc, ca t ermi n desmierd-
tor (care ar at vrst a sau sexul ").
-ucan.
I n iepucan, cu accepiunea de diminutiv care se n-
trebuineaz i pent ru a indica vrst a calului (109). I I
credem un derivat de leu iepuc (nu din iap) fiindc el
este cunoscut n aceast regiune (v. iepuc). I n derivatul
iepan, comunicat ca termin desmierdtor de lng Slobo-
zia (epan 8751) presupunem un radical iap (despre
care vom vorbi mai la vale), nsui un derivat. Sufixul
augument al i v -an, din noul derivat iepan, nu a mod,fi-
cat nelesul sufixului diminutiv -a din radical.
-uic.
I n iepuic, comunicat din Caracal.
-(u)oar.
Cel mai rspndi t dintre toate derivatele de la iap
este diminutivul iepuoar s. iepoar. Se ntrebuineaz
de cele mi multe ori ca diminutiv desmiertor. Noiunea
diminutival este individual : unii corespondeni ne spuu
c se ntrebuineaz ca termin desmierdtor la caii
BCU CLUJ
1 3 6
S . P O P
bt rni , dar buni ", la cei frumoi i bine hrni i ", bine
ingrijii", indicnd vrst a", mri mea", t al i a" sau
vrst a (i ' desmerdator) pent ru cei frumoi i grai mai
ales", ori un cal mic f r deosebire de vrst ", o iap
mic de stat", o i ap t nr " sau chi ar soiu de cai" ;
al i corespondeni n schimb ne spun c nu se nt rebui n-
eaz ca t ermi n desmierdtor. Se par e c muli dintre
ei au neles greit chestiunea 51.
Dintre vari ant e formale relevm dou, pe iep uoar
i iepoar. Dac exami nm atent rspunsuri l e primite
constatm c forma f r u e mai rspndi t . For ma cu u
pare a fi nt rebui nat des n Basarabi a i Bucovina.
Constatarea ce o facem are numai o valoare relativ, fiind-
c nu avem deopotriv de multe r spunsur i din fiecare
provincie. nt l ni m, n aceeai comun, cnd avem dou
sau trei r spunsur i , i forma cu u i cea fr u.
I n lexic am clasat deosebit forma iepioar, destul de
dese ori comunicat. Credem ns c n aceast form
trebue s vedem greutatea ce o nt i mpi nau membrii core-
spondeni cnd voiau s t ranscri e pe s din grai ul comunei
lor. Rspndi rea rzlea ar putea veni n sprijinul ace-
stei aseriuni.
-(u)orea.
I n ieporea, ,,ca termin desmierdtor dat mai ales de
copii i femei" (24/1). Derivarea lui s'a fcut dup analo-
gia al t or cuvinte (a adjectivelor) care aveau i o form
corespunztoare pent ru masculin (de ex. frumuel - fru-
mnea, subirel - subirea et c) .
-oric.
I n ieporic, care are accepiunea de diminutiv sau
de termin desmierdtor, cteodat dat mai ales de copii
i de femei", indicnd un cal mi c" ; se ntrebuineaz
i la adresa cailor mai bt rni , dar buni " (540). E co-
muni cat numai de lg Graiova, Drgani , Titu i Lipova.
-sorin.
I n ieporin, nt rebui nat ca termin desmierdtor mai
ales de copii i femei.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 3 7
-ulic.
Credem c acest sufix putem s-1 considerm ca existent
i n cuvntul iepulic, pomenit odat din regiunea Gra-
iovei.
-(u)un.
I n iepun. Are accepiunea de t ermi n desmierdtor
care poate ar t a i vrst a calului. Este rspndi t mai ales
n Oltenia i Muntenia ; de cteva ori este comunicat i de
lng Careii-Mari, Cetatea-de-Balt i Adam-Clisi, mpre-
j ur ar e care ne-ar putea face s presupunem o arie mai
rspndi t a acestui cuvnt. I n nici un r spuns pri mi t nu
nt l ni m forma iepuun. S. Pucari u, d ca probabil
influena lui cpun (desprit pr i n etimologie popul ar,
n cap + un") la derivarea acestui cuvnt.
P ent r u a explica aceste derivate trebue s plecm de
la forma *iap i ap mic". E xi st ent a unui sufix - (s.
-a) n limba r omn e probat pr i n cuvintele : Capsa,
(< *capu), Foca (< *focu), Lupa (< *lupu), Mica
(< *mic + ea). Pierderea ca apelative a acestor derivate,
i pst r ar ea lor numai ca nume propri i o explic S. P u-
cariu (n DR. I I I , p. 821 ; cf. idem. DR. I I , p. 593). I n
cazul nostru forma iepulic e o prob mai mult de exi-
stena formei iap.
3. A L T E D E R I V A T E .
Ne mai r mn trei derivate din iap, pe care n' am
putut s le clasm n capitolele precedente din pricina
greutii ntimpinate la stabilirea funciunii sufixului (c-
teodat avem atestat numai un derivat) sau din pri ci na
necunoaterii etimologiei cuvntului, care are totui apa-
ren de derivat. Aceste cuvinte snt urmtoarele :
Iepovin, cu nelesul de diminutiv desmierdtor care
ar at forma i mri mea, atestat din Banat . Credem c
e derivat din iap pri n sufixul -ovin. Cu acest sufix G.
Pascu (Sufixele rom. p. 277) pomenete numai un singur
derivat, pe ciorovin.
BCU CLUJ
1 3 8
S . P O P
lepotin, cu nelesurile: 1. termin desmierdtor la eajti
i la copi i ; 2. o i ap mare, gras. Gu sens depreciativ fl_
gsim n nelesul : o femede depravat, stricat, care
r de mult". DA. l cunoate cu nelesul de fat care-
n u-i la locul ei". E comunicat din apropierea ora-
elor : Graiova, Sebeul-Ssesc, Corabia, Gherla i Lipo-
va. Cea mai r spndi t vari ant formal e iepotin.
De l ng Sebeul-Ssesc, culegem i forma iepotin, pen-
t r u care putem admite un derivat de la i ap pri n suf.
-otin, (cf. Pascu, Suf. 269).
Iepurin, cu accepiunea de i ap de soiu mic, spr i n-
ten la mers, care i ciulete urechile cnd se apropi e-
de orice fiin strein". Ar putea s fie o contaminare cu
iepure, n acest caz cuvntul ar trebui clasat la Numi -
ri date calului".
Fcnd aceeai statistic ca i la cal, ajungem la
concluzia c din radicalul iap, n limba romn, avem.
29 de derivate. Dac facem repart i zarea lor dup funcia-,
sufixului constatm c avem :
pri n sufixe diminutive 4
pr i n sufixe augumentative 4
pri n sufixe adjectivale 2
pri n sufixe nomina agentis" 1
pri n sufixe adverbiale 1
pr i n sufixe compuse 14
pri n alte sufixe (s. alte derivate) 3
VIII.
LEXICUL.
1
abate. A scdea, a micora preul cerut de vn-
ztor pent ru vita adus n t rg : Negoul cu cai se face
cnd merge cineva s cumpere cai, acela abate jos din
preul ce 1-a cerut vnzt orul ". (2683). Corespondentul
i P r i n *, p u s n a i n t e a u n u i c u v n t , a r t m c a c e s t a e s t e
n e c u n o s c u t n Dicionarul Academiei ( n s e m n a t t o t d e a u n a c u
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 39
este nscut n Dej ; ar putea fi un decalc dup ungurescul
liverni as rt a micora preul ".
a b u r, v. p. 82.
adl m a , v. al dma.
adaos. Gnd vitele care se schimb n t r g nu au.
aceeai valoare, atunci, pent ru compensare, vnzt orul sau,
cumprt orul d adaos" (4633).
adinte. Probabil c-1 recunoatem n aginte (v. p.
OG). P ent r u etimologie v. GDDE., No. 88.
afion. S ubst an narcotic nt rebui n at de geain-
bai pent ru a ascunde, la vnzare, boala de trnafes a
cailor. Se ntrebuineaz astfel : i nfoar zbala la col-
ul guri i cu o cr p nmui at n afion, pe care calul re
spirndu-1 ine capul sus i gonete ca un nebun" (24' 1
3). P ent r u etimologie v. DA., dar cf. i ung. fium.
afla. I n expresia a afla de tare, v. p. 83.
agonisit. I n expresia : cal de agonist" (476
5), cal de muncit, de adunat , de ctigat. DA. a dat acest:
cuvnt ca ieit din uz.
ajunge. I n expresia a ajunge la t rg", v. p. 8 5 ;
cf. i p. 90.
alb a. Porecl dat mai ales iepelor albe i urte-:
Hi, (h)alba 'n doi bani ". Corespondentul adaug : n' ar e
pre de pr pdi t ce e" (24/l *). Cf. i p. 85.
alb a, boal", v. p. 82.
al c si. A se A se nelege, a se nvoi, a se t r -
gui. E comunicat de acelai membru corespondent din
dou comune diferite supt formele : se alcsesc" (4713)
i ,,s alczsc" (4803). Din ung. alkussik, cu acelai
DA . ) , i a r p r i n f a r t m c n e l e s u l n u - i c u n o s c u t n DA .
A p o i B. Rspndirea; V. F . = Variante formale; T D R G. =
H. T i k t i n , Dicionar romdn-german; C D D E = I . A . C a n d r e a .
i Ov . D e n s u s i a n u , Dicionarul etimologic al limbii romne,.
Elemente latine. E t i m o l o g i a c u v i n t e l o r , u n d e n ' a m d a t - o ,
s e g s e t e n d i c i o n a r e l e c i t a t e , s a u n ' o c u n o a t e m .
BCU CLUJ
1 4 0
S . P O P
neles, cf. alkuzs (Szinnyei I ., Magyar Tjszotr, s. v.).
DA. l pune n legtur cu alctui < ung. akndni.
aldma
1
. But ur a ce se bea adesea de cumpr -
tor i de vnztor, dup ncheierea t rgul ui , l und part e
cteodat i cei care au fost de fa. E a se pltete de
vnztor (84), ori de cumprt or (95) sau de ambele pr -
i contractante (174/13), ori dup nvoial. Un ex. : Na
ar vuna s-ni faci idula. G'ine, da' , aldmau s-1
plteti d-ta, c i l-am dat ieftin. d-ta ai luat o
mn de bani. ti ce, s-1 pltim amndoi, numa' s
t ri asc calu' . Aa-i, s ai noroc de el. dumni at a
s ai noroc n ce i bga bani i " (82). R. : Aproape pre-
tutindeni, afar de Banat . V. F.: aldma (54/1. (55 . 87.
95. 138. 158. 183. 218. 219,2. 231. 378. 391. 471. 523), ald-
ma (101. 121. 185), adlma (24. 241. 64. 129. 136. 164),
adlma (61) i adlma (84. 99. 122. 128. 135. 144. 161.
172. 174. 174/1). Constatm deci c forma metatezat nu
se ntrebuineaz numai n Moldova, cum menioneaz
DA. s. v.
alergtur. Dup serviciul ce-1 fac, caii se nu-
mesc de alergtur (275. 655).
aii mont. Sinonim cu cal, ntrebuinat numai, de
unii, al t uri de bidiviu (297). Poat e rennmt (s. v.}.
* alv o ag n. nai nt e vreme erau n comun mai
muli fopontari [ = crui] care i neau cte mai muli
cai i duceau delegeanul i alvoagnul (germ. Eilwagen)
di n Ortie la Sebeul-Ssec, respective din Sebe la Mer-
curea, pe plat de la er ar [ = S t at ] " (38/12).
t a m a r. Anari, despre caii bt rni , neputincioi,
slabi i uri (6154).
ameeal. Cal cu ameeal" (55077).
f angli a. Este un calificativ dat de cumprt ori . n
trg. banilor [de hrt i e] : vezi, ce bani i dau, ca anglia"
1
T o t m a t e r i a l u l e s t e p r i m i t c a r s p u n s l a c h e s t i u n e a a
t r e i a .
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 4 1 ,
(3913). De sigur pr i n asemnare cu pnza numit,
astfel.
ap. Boal : [calj cu ap (55070).
a pr i ns. Cupri ns de pneumonie, mai ales despre
cai (14877. 23577).
ar aba g i u, v. harabagiu.
ar ni, a se ^ . A se folosi, a se h r n i ; nt r' un;
rspuns dat de un vnztor cumprt orul ui : Noroc i
s-i t ri asc calul, s ai part e s te hrnet i (arneti
term. pop.) cu el" (243).
arap. Despre un cal t nr, buestru, bine inut i
negru-sclipicios" (23/l7*).
a r d e. Cu sensul de a bate" v. p. 79, i ar cu cel de-
a pcl i " v. p. 81.
a rh o an, ar h o n, v. arvun.
arh ama c. Despre un cal. S pre sud de Beclean
2757 (fr explicare), 2687 (al t uri de bidiviu", ca;
nume de cai) i aproape de Bli 1417 (scriindu-se de-
asupr a har msar i u") .
a r ic cal, arie i u. Boal la cal, v. p. 82.
a r i e. nai nt e de introducerea n economia agricol;
a mainilor de treierat mai toi oamenii t rei erau cu caii,
punnd streajr (lemn), de care se legau caii cu funia"
27). La cumprarea cailor ei se exami neaz ca s se
-.vad cum merg n ari e" (523).
a r m a n. Arie de treierat, v. p. 98.
a r m n i f. Caii se ntrebuineaz la (905)..
a r m s ar. Cu sens ironic i depreciativ, v. p. 85 ;
v. i harmsariu.
ar o n, v. arvun.
arvo an, ar v on, v. arvun.
arvun
1
. S uma de bani ant i ci pat de cumpr t or
vnztorului spre a-1 obliga s i n t rgul ncheiat (s.
nu poat ntoarce t r gul " 55) sau ca s confirme ncheie-
rea lui (5$. 54). Dac din anumi t e motive vnztorul s t r i -
1
Ma t e r i a l u l e s t e p r i m i t c a r s p u n s l a c h e s t i u n e a 3.
BCU CLUJ
:142
S. P O P
c trgul, el este silit s restitue cumprt orul ui n doit
suma pri mi t . R.: Rspunsuri l e fiind incomplete, r s-
pndi rea geografic n u poate fi stabilit. V. F.: ma-
sculin e : arvon (231. 253. 378), arhon (218), aron (196.
254) ; feminine : arvon (352), arvoan (172), arvun
(53. 54. 54/1. 54/2. 55. 488) i arhoan (183). I n aceeai
comun exist i forma aron i arvon (196). Cuvntul se
ntlnete i al t uri de alte corespondente : arvun sau
felpenz (488) i arhon ( = ar vun, cpar) (218)
aspru. Vioiu, slbatec, neas t mpr at : nai nt e de-a
i nt r a n t rg, vnztorul mutrulete calul (l bafe), n -
t r' on loc mai ferit ca s ie mai aspru i s arefe mai
bine n t r g" (367).
\asturcan. Cal al b" (1757). P ent r u etimo-
logie cf. V. Bogrea, DR. I V, p. 650651.
a t, v. hat.
avea. Cu sensul de a poseda", v. p. 64.
fbabe. I n mod batjocoritor" (525^-54), despre
caii bt rni , neputincloii, slabi, ur i i netrebnici.
bade, v. p. 84.
bdi, v. p. 85.
bga, a se < Despre calul care t rage bine se zice
c s bag 'n ham" (475).
t bal. Toi caii sau iepele mai n vrst ", fr
deosebire de r as " se numesc cloiu, cloc [i] bal de
cal" (51655). Cf. DR. I V, p. 822 n. 2.
* b alahur. Citat, fr explicaie, pent ru cei care
au cr u cu cai i se ocup cu crui a (107. 118).
V. F.: balahiiri.Poate din rut . balagula Fuhr man", prin
disimilarea lui l-l n l-r.
b al aur, v. p. 107.
f baliga r. Despre caii bt rni , neputincioi, slabi,
uri i netrebnici (18154).
banc. Bancnot de o mie de l ei : ct ceri pe
gloaba asta ? 3 bnci, 4 bnci etc. (se nelege attea
mi i ") " (53).
ban de noroc, v. p. 87 ; cf. i creiar.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 143
baragladin. Citat, fr explicaie nt re atribu-
tele date cailor bt rni , neputincioi, slabi, ur i i netreb-
nici (17154).
*barnic. Negustor de cai (1223. 1853).
V. F. : baranic (185). Din r us. barysniku cmtar"' ,
barysniku losadiniji negustor de cai".
brdhanos. Ca r spuns la chestiunea 77, referi-
toare la numi ri l e date cailor dup defecte corporale, fr
nici o explicaie (177). Cf. DA. supt burduhan.
b s di, ,,a vorbi", v. p. 90.
bttur, curte", v. p. 84.
bate. I n expresia a bate mna", v. p. 86 ; cu sensul
de a ncheia t rgul ", v. p. 81.
btrnicios. Cu sensul de bt rn", v. p. 81.
btuci. I n expresia btucit la piept"; v. hmuit.
^batoz. Se numesc caii mar i i groi (8855.
9555).
*b znit. Menionat, din punct ul 440, f r expl i -
caie, nt re atributele pri n care se ar at caii mari , groi i
uri . Derivat din bzn ( = bezn), cf. beznic cal
negru" (v. DA.).
bea. I n expresia i-a but oule", v. p. 109.
belit. I n batjocur, despre caii slabi i amr i : 58/1.
128. 152'5. 155. 54654.
b eli tur. I n rspunsuri l e: 19054. 2237. 374
54 i 39854, cu sensul de cal bt rn, neputincios, slab,
urt ; este ntrebuinat i ca termin de batjocur (2237).
b enic. Caii bt rni , neputincioi i slabi se nu-
mesc benici, fr mdu" (48754). Cf. t urc. benek t a-
che, moucheture, mouche" i n DA. benehiu i benic.
*berbinai. Se numesc astfel oamenii care t r an-
sport (n berbine) vin pe spi narea cailor. E xempl u : au
venit pat r u berbinai dup vi n" ; am dat tot vinul la
berbinai" (3322).
berigat, gtlej", v. p. 82.
beteug. Boal: cal cu beteug ascuns" (24/l 3).
BCU CLUJ
1 4 4
S . P O P
* b i d a l u. Cal bolnav ; calul care se topete de-
ceva boal i nt ern, calul care cornd (a cori = a beli
de boal i nt ern) se epuizeaz i piere" (190*). Din
bideal, cunoscut n aceast regiune cu accepiunea de
zoal, t r ud mare, cazn mar e la ridicat lemne mai ales,
ori la alte l ucruri corporale" (190*), pri n suf. -u.
bideal, v. bidalu.
bi di di u, v. bidiviu.
bidiganie. (Animal slbatec, fiin monstruoas,
ciudenie, DA.). Menionat din punct ul 7255 : o bidi-
ganie de cal, s-1 vezi, s fugi".
bidiviu
1
. 1 Cal arpesc (175), f r splin (25),
t nr i frumos (66. 95), bine hrni t (61), gras i splat,
rot und ca un pepene (60), cu o nfiare mndr i cu
fason (!) (128), bun i ndesat (70), mic (97. 128. 175.
30) sau mr unt (71), mic la t r up (: un bidiviu de cal "
87), buiac (61), detept, neast mprat (61. 66), vioiu (70),
uor (95), fugaciu (95), nentrecut (25) sau sprinten (70)
la fug (25. 175) i iute (68. 70. 88. 71. 96. 66. 30. 128)
la ham, care fuge i ut e" (la ham 69) ; calul de ea, cnd
sare sau joac n loc" (Ce bidiviu !" 523).
2 Un cal care a fost frumos i binefcut, ns acum e
ri t sau slbit (: Di unde aduci bidiviu ahl a" 378) sau
un cal j umt at e nzdrvan, j umt at e gloab sau cara-
ghios". Azi se d numele de bidiviu mai ales cailor slabi,
bt r ni i chiori, n batjocur" (63).
3 Armsar de 2 ani " (164).
4 Nume de cai (al t uri de arliamac) (268).
5 Copil de , ...cu bidiviul la sn" ; cu bidivii
n br a e" (24/1).
R. I n Oltenia, Muntenia, Dobrogea i Basarabi a i
odat n Bucovina. P t r under ea cuvntului n Transil-
vania, n regiunea Reteagului i a Gherlei, se explic pri n
vestitele t rguri ce se in n apropi ere (la Lechina i
Gherla). V. F.: bidiviu (24/1. 25 al t uri de alim-onf,.
1
Ma t e r i a l u l e s t e p r i m i t c a r s p u n s l a c h e s t i u n e a 7.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T U L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 4 5
30. 60. 61. 63. 68. 85. 88. 93. 95. 96. 128. 164. 175. 268. 378.
5^3j, bididiu (66,1. 70. 71. 87), bididiu sau bidiviu (66.
67. 69).
bidos. Cai bolnav (1907*). Din bid. Gf. DA. s.
bed i mai sus bidalu.
'bighir. Gal prost (1067). Din t urc. beygir,
pronunat i begir cheval louer, cheval de charge ou
chatrc".
b i j o g. Gal bt rn, slab, urt, neputincios (17854),
n batjocur, cnd l mn sau n t rg : Ce vrei mi
pe ghijogul (ghijoaga) ista ?" (1513) ; Ghijogul dracu-
lui nu vrea s mear g" (18854*). R.: Numai n
Moldova i Bucovina. V. F. : Masculine : ghijog (126
54. 12854. 1513. 15154. 152/254. 152/554.
152 454, al t uri de vlej 152/57. 154. 155. 151/1. 155/2.
15854, ghi- (nu bi-) jog 171. 173. 174. 174/154
17554, 7. 178/154. 18054. 18154. 183-54.
184 54. 186/2 54. 188 54) ; pl. ghijog (158/1
54), glii joc (1717 ; dar la chestiunea 54 r s-
punde ghijog), bijog (15254. 16154), bgijog (157
54. 17254), bgijog (17854), bdzijog (16054), bijog
(: ghijog) (152/354). Feminine : ghijoaga (18854),
bgijoag (17254), bgijoag (17854). P ent r u etimo-
logie cf. Tiktin DRG-, DA. s. v. i Bogrea n DR. I V, p.
794. I n sprijinul preri i expri mat e n DA. credem c pu-
tem considera r spndi r ea geografic a acestui cuvnt in
regiunea unde e cunoscut i ghiuj.
*bindiujnic. Omul care se ocup cu t ranspor-
t area de mrfuri numai pr i n ora" (1362; comunicat, tot
la chestiunea 2, i de punct ul 107). V. F. : bindiujnici
^ 136) i binghiunic (107). P ent r u etimologie cf. rut .
bendiogi, dim. bendiozki Art niedriges Fuhr wer k mit
zwei Rdern ; Last-, Streifwagen".
* b ir g o . Supt forma bgirgo, nt re atributele date
cailor dup* defecte corporale i ca numi re general "
pent ru caii bolnavi (239. 239/177). Din ung. birges,
N. Drganu. DR. I I I , pp. 710711 ; cf. i DR. I I , p. 900.
Bacommania V. pj
BCU CLUJ
1 4 6
S . P O P
birj. I n expresia : cal de birj (174/15).
birjar. 1 Gel care are cru cu cai (2. 592).
2" Gel care t ransport pasageri cu t r s ur a (75/11).
Alturi de alte corespondente l nt l ni m r a r (: chi-
rigii, birjari 592 ; iocarisci i bi rj ari 22). Guvntul
par e a fi nt rebui nat mai ales n imediata apropi ere a
oraelor (2. 59. 75/1. 231/12).
t b o a l . Despre caii bt rni , slabi, neputincioi,
uri, mai ales n batjocur sau cnd cineva e necjit i-i
blestem sau cnd i mn (dii, boal, dii 8754) ; cf. i
boal btrn (30454). De multe ori este menionat fr
explicaii. fi.: P ar e a fi general.
bob, n expresia i-a luat de pe boabe", v. p. 109.
bocotnesc, v. bogtnesc.
*bogtnesc. Despre un cal gr as: cal bocot-
nesc ori vldicesc" (3787.
boieresc. Ori ce r as de cai, afar de cea r -
neasc, este numi t de st eanul r udr ean vit boereasc",
deci i cal boeresc" (255).
bold. [ghimpe. DA.]. I n trg, cailor lenei ,,le pun
supt coad vrf de bold (iuesc)" (1403).
boleac. Bolnav. Fr explicaie, ntre atributele da-
te cailor dup defecte corporale : cai bolesi (232/377)
i boleci (23277).
* bolf an. Dac are bogatul cal de clrit se nu-
mete bolfan cu clrie" (3782). I n comuna P oi ana (jud.
Nsud) cuvntul bolfos, -oas are nelesul figurat de om
cu stare, binefcut".
* b ol f a. Galul care ar e o umfltur la foaie sau
nt r' al t part e a t runchi ul ui (55177).
bolfos, v. bolfan.
b o n do c, v. bundiic.
bor o nit. Grpat : Caii... se ntrebuineaz Ia... bo-
ronit" (995).
boorog. I se zice calului dac dup toat ngri -
jirea ce i se d, el tuete. i cur [curg] ochii, nu aude,
chioapt, este jupuit, mur dar " (2577).
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 14 7
brazd. Galul care ar nd merge pe brazd se nu-
mete cal de brazd" n opoziie cu cel de ct r om"
(cel pe l ng care merge omul cnd l mn) (472--5).
breaz. Fr explicaie, al t uri de mroag, nt re
sinonimele calului (4987).
b ub o s. Fr explicaie, nt re atributele date cailor
dup defecte corporale (200. 44677).
b ub ur o s. Din punctul 6077, fr explicaie, n-
tre atributele date calului, dup defecte corporale.
buce f al. Ga porecl, nt re sinonimele calului
(1767).
buiac, v. bidiviu.
buiestru, v. ivribuiestra.
bulan. Din punctul 18377, nt re atributele date
cailor dup defecte corporale, cu meniunea mijlociu
i gros".
bulu. I nt r e derivatele de la cal (!) pr i n care se
ar at caii mari , groi i uri , cu si ngura meniune : gros
(18355).
t b ul g ar. Acel care poart mar f (cercei, inele,
mrgele, etc.) pe cte un cal, indiferent de na i une"
(652).
bun duc. Caii groi i t ar i " (10955) sau, la uni i
locuitori", caii de drval sau robaci (1095). Cf. bon-
doc DA.
b ur duh o s. Cal cu bur t (19677) sau cu foalele
mar i (36277).
burtos. Se zice despre caii grai (4155). Cf.
n DA. bor.
* but in. La exploatarea unei pduri , mai ales i ar -
na, se numete astfel t rasul lemnelor din pdure (190. 191.
193. 198. 2105) pn la locul unde pot fi tiate i n-
crcate (195) sau nsui lucrul. Cei care lucreaz spun
c mbla cu caii n bulin" sau la butin". Caii nt rebui n-
ai se numesc cai de butin (care-s buni i ndesai")
(193. 195' l 5). Terminul este atestat numai din nor-
10*
BCU CLUJ
1 4 8
S . P O P
dul Ardealului. Din rut. bytln dieker abgeschlter Baum-
stamm ; Holzschlag), ef. 13R. I V, p. 1041.
b ut in ar. Omul care merge la t rasul lemnelor, l a
exploatarea pduri i , adic n butin (203,15). Poate-
fi un derivat pe teren romnesc din butin sau rut . bytinr
Arbeiter im Holzschlag".
b u z d u g n i. Caii mar i (152,455).
f cad spart. Fr explicaie, nt re cuvintele*
care numesc caii bt rni , neputincioi, slabi, uri i ne-
trebnici.
c ier
1
. Omul care ar e cai (77) cu cru (128. 495)
sau cru cu cai (105. 114. 139. 168.1. 233. 246. 336. 385.
388. 402. 421. 487. 493. 506. 534) ori cal de clrie (133),.
care ntrebuineaz caii numai la economie (532). R.:
Cuvntul este atestat din ce ; mai mare part e a rii, ex-
cluziv Oltenia, Muntenia, TJobrogea i Bucovina. V. F.:
caieri. (105. 133. 248. 357. 432. 446. 4461. 451. 470. 501,
501/1, 511).
* c ie , Propri et arul care are cai sau care se ocup
cu creterea cailor (4772) : I ar o prsi t [ftat] i apa
ciaidui cut are" (491). R. : Este cunoscut numai n
valea rul ui Someul-Mare. Y. F. : ciai (491), c-
iei (434. 443. 448. 4602), reii (4992), cei (2232..
4oGi),'caie$i (4461) i cies (4772).
ciesc, ciasc'. De cal. Se ntrebuineaz ca a-
tribut pe lng substantivele : guturalii (19), bub (cnd
cineva are o bub la fel cu cea din spi narea cal ul ui "
60 ; fr explicaie n rspunsuri l e : 172. 237. 231. 463),
cium (fr explicaie : 200), coad (despre coadele fete-
lor, rar, numai la bt rni 60. sau n expresii : aa-i p-
rul Ia mireas ca i coada cea ciasc", nelegndu-se c
e lunsr, tufos i des" 521 : fr explicaie : 55. 463), iarb
(239 2. 451. 492), musc (-,o musc mic galben, care
1
Ma t e r i a l u l e s t e p r i m i t c a r s p u n s l a c h e s t i u n e a 2 ; n u -
m a i c t e v a r s p u n s u r i , p e c a r e l e v o m m e n i o n a , s n t p r i mi t e -
l a c h e s t i u n e a p r i m ,
2
Ma t e r i a l u l e p r i m i t c a r s p u n s l a c h e s t i u n e a 1 1 .
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 4 9
:se pune supt coada cal ul ui ; calul cnd o simte ncepe a
sri i a fugi ca un nebun" 203'1 ; cf. 23. 55 ; apoi, o
musc ca albina care se ar at pri n August, numai l a cal"
145 ; nite gze roii 211, sau o boal care se mai numete
oarec" 459), tus (19), ciasc; fr explicaie n ur -
mtoarele r spunsur i : 1. 3. 6. 7. 11. 14. 18. 19. 20. 22.
31. 32. 34. 38. 39. 43. 43/1. 58. 71. 80. 83. 94. 96. 180".
188. 190. 191. 196. 198. 200. 205. 208. 209. 211. 216. 218.
232 3. 235,1. 238/1. 239^3. 276. 290. 312. 313. r a r 327.
332. 360. 425. 432. 433. 435. 443. 445. 450. 456. 460.
463. 464. 465. 472. 480. 482. 484. 490. 493. 495/1. 496.
502. 506. 509 1. 511. 516. 520. 523. 524. 530. 531. 532.
533. 534. 536. 540. 544. 546. 546/1. 546/2, rie (190.
198. 200. 451. 471. 517) tus (19). R. : P ar e a fi
general. V. F. : ciasc (1), cliasc (80).
* clete. Ca i caii. Se ntrebuineaz cu verbele:
a alerga (67. 83. 127. 23411), a fugi (20211), a merge
(46311), a rde (513/111), a ciuli din urechi (190
11). R. : Este mult mai rest rns ca a cuvntului c-
iesc: 67. 83. 127. 190. 202. 218 r ar . 234. 276. 378 r ar .
463. 510. 513 111. V. F.: caesce (513/1).
ci o n c i. v. cloi.
* c i o s. Fr explicare, nt re derivatele de la cal
(239 211).
ci or. Mai des la pl ural : Cai mr un ei " (296.
30851), speie sau soiu de cai" (27451) : Vecinul
P at r u s'o (!) cumprat ciori buni " (1951). Se nt re-
buineaz i ca termin desmierdtor (25. 89. 448/1. 523
51), mai ales de copii i de femei (24/l51), i ndi cnd
vrst a (74' l 51), mai r a r sexul (2551). R.: Este
comunicat ca r spuns la chestiunea 51 din punct el e: 1
11. 19. 241. 25. 74/1. 89. 118. 160. 161. 274., 296. 208.
448/1. 473. 514. 523. V. F.: ciiori (274) i caisori
'(523).
cii, v. p. 116 i clu.
c iu. Calul cu piciorul st r mb" (1977).
c i u i. v. p. 116.
BCU CLUJ
1 5 0
S. P OP
*clba. Omul care poart greuti sau mr f ur i ,
pe spatele calului (335. 518. 5422), i ar pr i n ext ensi une
negustor de cai" (5213). R. : Numai n cteva
puncte din Munii Apuseni : 335. 518. 5422. P ent r u
etimologie cf. DR. I V, 797.
* clb it. Ocupaia clbaului, dar i t axa do-
bndi t " : N. cu clbitul a ctigat bine" (Ponorel ,
dup 5422).
, c l a c e u, v. clteu.
ci i or. Cal mic. Menionat ca diminutiv desmier-
dtor (24. 75. 8851), indicnd, cte-odat, i vrst a
(8851).
* cllu. Cal mare (74/155).
* ci an. Cal greoiu (31855), cal de povar
(35555) : Mi-am cumprat un clan. . . voinic i t -
nr (binefcut)". Prin extensiune : om mai mic, urt
la fa (49655) sau tinerii neajuni la vrst a deplin"
(380/255). Punct ul 24 consider pe clan ca un com-
parat i v" de la cal, i ar ca superlativ" pe cloiu. R. :
24. 42. 48. 318. 355. 380/2. 385. 450. 49655. V. F.:
218* declar c acest cuvnt nu are pl ural .
* clndr u. Cal mar e i slab, cu buza de jos slo-
bozit, care-i t r e picioarele" (14055).
* calani. Fr explicaie, ntre derivatele de la
cal, pri n care se ar at caii mar i , groi, ur i (45155).
c l r a \ f 1 Omul care are cru cu cai (54/1.
54. 65. 80) sau cai de clrit (91. 121. 126. 53. 107),
fr' s se ocupe cu crui a sau cu t r anspor t ar ea mr -
furilor (44).
2 Soldat cu schimbul la cavalerie (903) : orice sol-
dat din sat, care face ar mat a la clrai cu schimbul",
ar e pent ru serviciu un cal mare, un cal de clra"
f24/l5).
3 Cal mare, rusesc, nemesc (274).
1
In majoritatea cazurilor materialul l-am primit la che-
stiunea 2.
BCU CLUJ
C T E VA C A P I T O L E DI N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I I 5 1
'(clresc. I n expresia pas clresc; atestat nu-
mai din punctul 2411. Se zice despre un om c a mers
cu pas clresc cnd merge tot la pas, ns are un pas
larg... foarte repede... cu greu poate fi aj uns de un altul
care a r mas mai n ur m".
clrete. I n legtur cu verbul a fugi:
(66,111) ; se zice i despre un copil care fuge foarte
repede" (2411).
clre, t 1 Omul care are cai de clrit (91. 109.
1762).
2" Omul care merge clare (4362).
3 Probabil cru, fiindc rspunsuri l e snt astfel :
crui i clrei (2822. 518,12) ; secherei, fuvaroi.
clrei (4882). P u i n precis 2842-: cel care are cai
de clrit ; 652: cel care are cru ; 532 : cei care
t ransport pe spatele cailor. R. : 532. 802. 652.
912. 1092. 1112. 1762. 2842. 2882. 414/1--2.
4362. 4882. 5092. 51011. 518/12. 53511. -
V. F. : clre, 1112.
clrie. I . 1 Gal. I n general cine are cal se zice c
are clrie (1907. 3487) sau numai (4037. 4517.
4637) despre calul de clrit (1992. 4157. 415/17.
5067 ; cf. 2237 : unde folosesc caii la cl ri t ") ori
despre cel care poart a cl are" (4077), cnd calul e
..nelat'' (448 23. 448/27), cnd duce povara pe spa-
te" (1707), cnd omul e ndestulit cu el" (23817 ; cf.
1997 : numai drept calificativ : ce clrie bun, rea, sla-
b"), fr deosebire de sex (2967. 3087) sau cnd
nu vrea s-i numeasc genul" (147 : Am o clrie
spri nt en tare. c-i oloag de picioare" 239 37 ; Mi-am
lsat clria n gazd" 2187 ; Ne-am cumprat o c-
lrie" 41/17 ; ,,I n comuna aceasta se zice cal i par i p, i ar
n comuna mea nat al , Bunpotoc, se zice i clrie" 46
7). Calului 4 se mai zice clrie cnd cineva duce pe spa-
te un tar (o vic [ < ung. veka mi er"] ori dou de cu-
curuz, ori gru, ori scar) la moar s macine ; dac e
iap, i se zice tot clrie (39217).
BCU CLUJ
1 5 2
S . P O P
Cu nelesul de cal, n general, n unele regiuni, ncepe a
se ntrebuina r ar (219,27. 3677. 4067), foarte r a r
(2917), puin (2007), mai ales de bt r ni (3277).
Observaiile urmt oare, din punct ul 190, snt de mare im-
port an : bt rni i mai zic nham clriile", cei t i ner i :
nham caii", ns cumpr clrie
11
, i ateapt c-
lria", nelegndu-se un cal frumos, fr distingere de
sex ; clriile snt caii n genere". Propri et arul care are
cai de clrit se numete om cu clrie" (2902. 5062).
Fiind clrie de genul feminin, n unele regiuni a a-
j uns s se generalizeze nt rebui narea pent ru iap (clrie
= i ap ; cal = par i p" 3507). I n aceste regiuni pri n c-
lrie se numete numai " (2877. 3537. 408/17) sau
cu deosebire (2817. 3077. 307/17), cu preferin"
(3407) iapa (2017. 2027. 3187. 3327. 3322.
2727. 3507. 4197. 4407), dac e si ngur" (am
o cl ri e" 195/17 ; am bgat pe i arn doi boi, o vac
i o clrie" 197) i se ntrebuineaz numai sau cu
deosebire pent ru cl ri t " (comunicat din ctunul Giurcula,
corn. Valcul-Unguresc, jud. Cluj, dup 3437 : i-a
luat o clrie zice omul de aici cnd i-a l uat o i ap"
2937).
2 Citat fr explicaie ntre derivatele de la cal, prin
care se ar at caii mari , groi, uri.
I I . 1 Serviciul la care se ntrebuineaz calul : la c-
lrie (105. 265. 305. 615. 645. 655. 66T. 84.
89. 97. 99. 103. 106. 112. 116. 120. 123. 127. 140. 159.
164. 238. 5155).
2 Fapt ul s. aciunea de a clri, clrit : clria se
face mai mult pe deelate (delate = term. pop.) r a r pe
a" (245) ; cal de clrie 105. 24' l 5. 275. 295.
305. 655. 66. 66/1. 67. 69. 83. 91. 93. 94. 96. 97. 98.
102. 104. 105. 106. 111. 112. 113. 115. 118. 119. 120. 121.
122. 123. 124. 127. 133. 136. 137. 138, 139. 140. 142.
144. 148. 152'2. 15'9. 174/1. 180. 188. 191. 238/1. 239/2.
261. 280. 290. 323. 378. 417. 439. 441. 442. 445. 449. 457.
499. 511. 518/1. 519, cu urmt oarel e observaii : bun de
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 5 3
1
Materialul este primit ca rspuns la chestiunea 7.
clrit (615), ntrebuinat numai pent ru clrie (845.
1455), cel de grajd (146. 1475), cei mbuiestrai mai
ales (275).
Rspndirea
1
: Cu nelesul de supt I : 12. 14. 15. 19.
31. 34. 37. 39. 41. 41/1. 42. 43. 43/1. 44. 77. 168. 168''t.
169. 170. 190. 191. 194. 195. 195/1. 197. 197/l. 199. 200.
101. ',02. 205. 205/1. 205/2. 209-2. 21 2. 214. 215. 216. 218.
219/ 1 . 219/2. 219/3. 221 . 222. 223. 224. 225. 229/1. 230.
228/1. 239/2-2. 239/ 2-7. 239/3-7. 241. 242. 242/1. 243. 250.
250/ 1 . 252. 253. 254. 255/1. 255/ 1 . 257. 258. 262. 265. 266.
270. 271. 272. 274. 275. 277. 280. 281. 286. 288. 289. 291.
292. 293. 295. 296. 297. 298. 303. 302. 304. 305. 306. 307.
307/1. 308. 309. 312. 3l 3. 314. 315. 317. 318. 321. 322.
323. 324. 327. 329. 328. 331. 332. 333. 337. 338. 339. 339/1.
340. 342. 348. 350. 351...353. 354. 355. 356. 357. 358. 361.
362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 369/1. 3/ 0 371.
376. 377. 380. 3S0/1. 382. 383. 384. 385. 386. 388. 389.
310. 352/1. 391. 395. 396. 398. 399. 401. 402. 403. 404.
406. 4C7. 408. 408/1. 408/3. 409. 412. 415. 415/1. 418. 419.
424. 430. 432. 433. 434. 435. 437. 439. 440. 441. 442. 444.
445. 447. 448. 449. 448/2-3. 448/2. 451. 452. 453. 454.
455. 456. 457. 506. 509/ 1 . 51 1 . 516. 518/1. 520. Acest n-
el ese necunoscut n Banat, n regiunea Braovului, Oltenia,
Muntenia, Dobrogea, Basarabia, Moldova, Bucovina, i n
prile Criului. V. F.: clriie (209-2. 209-7), clrie
(432. 250), clrie (396) i clrie (49. 408. 445. 448/2. 454.
465. 518/1).
clrit. Galul se ntrebuineaz la clrit, i ar dup
slujba ce-o face se numete cal de clrit. I n unele locuri
clrihd nu este obicinuit (152/45), n altele el se prac-
tic fr ea (65), n altele pu i n" (755. 161. 219/2.
2405), mai pu i n" (160. 280) r ar " (55. 219/1. 251.
3615), foarte r ar " (3985. 5365), la festiviti. Din
punctul 195 m se spune : ,,La clrit se folosesc [caii]
numai la przi , cnd se compune un banderi u i cnd se
BCU CLUJ
1 5 4
S . P O P
tun" brnza de la munt e". V. F. : clrit (265; i
clrit (55''15).
* clu teu. Cal mare, urt, slab. Despre i ap nu se
zice. Se zice, n batjocur, despre un om mare, nblaz-
ni c", cam nt r u c e ct un cltu" ; se nt rebui n-
eaz i ' n comunele vecine (1255*).
*c l ateu. Cal mar e (2255), diform (1951) ; ca
nume de batjocur : ctu-i claceul" ; eti ct un cla-
ceu
1
; claceule" ; Claceul sta nu tie ni mi c" (22*).
Cuvntul este atestat din Banat , unde t + e se pr onun
c deci : claceu ( 225) ; clateu; ctatei (1951).
clu
1
. Cal mar e (38' l . 67. 77. 80. 121. 133. 150.
151. 243. 268. 287. 325. 376. 378. 406. 427. 500. 534),
nalt (427), gros (80. 234. 243. 406. 67. 534. 378. 133),
ur t (378. 500. 534), ignesc (218* ; n a r e pl ur al ul "),
greoiu (318), prost (38/1. 163), cu copitele mar i (67) : Ce
clu mare i-ai cumprat ". (179). Mai r a r are i nele-
sul de un cal bun (dac e bun" 216), zdravn (151),
nalt (427). Figurat: om mare ( 239; n batjocur
367), stngaci n mi cri (367), crui a i place s bat pe
cei mai slabi ca el i care toate le face pri n bt ae (130)
sau un om care pe fa i face un r u care te duce la
r ui n" (496). Se mai zice (n batjocur) despre feciorii
mai mar i clu bt r n" (337) sau despre un copil mare
(386), lene (347. 386), care st fr de l ucru (337) sau
unul de 1516 ani (212), desvoltat bine n r apor t cu
vrsta sa (212*), dar care e t rengar (din fire se poart
r u" 212) i bate uliele (360). Exemple : Eti un calau
mare i nu ti ce se cade" ; Eti acum clu mare, ai pu-
tea lucra, s nu furi numai aa vremea lui D-zeu" (232/3);
Te-ai fcut clu mar e (529) ; Tu eti un clu... b-
t rn, nu-i pune mintea cu copiii cei mici" (212. 218*).
R. : 7/1. 10. 12. 37. 38/l. 44. 48. 56. 56/1. 67. 77. 80. 74.
105. 119. 121. 104. 130. 133. 150. 151. 163. 325. 168.
169. 179. 194. 212. 216. 218/1. 232/111. 232/2. 232' 3.
1
Ma t e r i a l u l e s t e d e l a c h e s t i u n e a 55.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 5 5
234. 235,1. 239/2. 243. 250. 256. 260. 261. 268. 275.
281. 289. 283. 376. 378. 380/1. 381. 384. 386. 314.
31811. 324. 337. 338. 346. 360. 287. 367. 393. 395.
398. ' 401. 406. 408. 412. 420. 427. 438. 440. 446. 448/1.
448''2. 450. 454. 467. 47011. 496. 500. 529. 534. V. F.:
clu (10. 1211. 37. 38/1. 44. 48. 56. 56/1. 67. 74. 77.
105. 104. 119. 121. 130. 133. 151. 163. 168. 1691 179.
194. 216. 232/2. 234. 23411. 235/1. 239/2. 243. 250.
256. 261. 268. 275. 287. 289. 314. 318. 31811. 324. 338.
346. 360. 367. 380/2. 381. 384. 393. 395. 406. 408. 420.
438. 448/1. 448/2. 450. 454. 496. 529. 534), clu (7<'l. 80.
150. 212. 218/1. 232/111. 232/1. 232/3. 283. 281. 337*.
378. 386. 412. 401. 427. 440. 446. 467. 47011. 500),
calau (26011) ; cli (287. 325. 376), cloi (37655).
* clu . 1 Omul care se ocup cu t ransport ul de
greuti pe spatele calului (4592).
2 O corcitur rezultat din calul romnesc i cel
rusesc (2555).
Cu sensul de supt 1 probabil e cuvntul cru, apr o-
piat de cal: cel de supt 2 ar putea fi un derivat de la clu
pri n suf. dimin. -u.
* ci u . Fr explicaie, al t ur i de clu, nt re di -
minut; ele de la cal (17151). Derivat de la clu, pri n
suf. I n aceast regiune (17151) forma clu nu e
atestat? : se pare totui c a existat, cci se afl n m-
prej uri . i i l e Cernuilor.
c l c a t. Calul se ntrebuineaz la clcat: cereale
(5455), gr u (5485), lut pent ru lipit (1025), p-
mnt, la iglrii (495) ; i ar dup slujba care o face se
numete : cal de clcat (4755).
* c l e s c. Un mers ca al cailor se numete mers c-
lesc (2411).
* clet. Cu urmt oarea explicaie : muli cai " (82
7). Exemnle : Atta clet ce s'a prsi t de vreo civa ani
n satul sta, e chi ar de speri at "; Azi noapte mi-a mn-
cat trifoiul cu caietul lor" (162*). V. F. : n pl ural nu
se folosete" (162*).
BCU CLUJ
1 5 6
S . P O P
ci i a s c, v. ciesc.
calic- Fr explicaie, nt re cuvintele cu care se
numesc (n btaie de joc i la mni e" 13354) caii b-
t rni , neputincioi, slabi, ur i i netrebnici (133-T-54.
15754. 18354) i nt re atributele date cailor dup de-
fecte corporale (14877) : Galul se caut de-amnun-
tul... ca s nu aib vreun gangi, adic s nu fie bolnav
sau calic" (1333).
* cal ici tur . I n expresia: calicitur de cal (183
54), citat ntre terminii care numesc caii bt rni , nepu-
tincioi, slabi, uri i netrebnici.
clior. Diminutiv (6351), desmierdtor (24/151.
6351), dar r ar " i pentru a numi caii bt rni (6351).
* c l o ai c . Numi re desmierdtoare care se d de
multe ori la copiii de ambele sexe, nu numai la... ie^e"
(37851). Derivat de la cal, pri n suf. -oaic, conside-
rndu-se, probabil, ca o form feminin a masculinului
cloiu.
* cloc
1
. Cal (s. i ap 516) mare (5. 350. 378. 382.
4-75. 480. 487. 489. 494. 498. 507. 514. 516. 520. 525. 527.
546. 551), gros (378. 382. 392/1. 471. 475. 520) sau gras
(5), bine desvoltat (509/1), ur t (378. 382. 392/1), cu ca-
pul mare", n general neproporionat (200) i mai n vr-
st. P r i n acest cuvnt se ar at (6. 523. 536) sau
se deosebete (52855) mri mea s. vrst a (477
51) calului : am un cloc ct o spt mn sau ct
o zi de post sau ct t urnul bisericii" (361) ; ia, uife c-
locu, cum se mai nt i nde" (529) ; cloci pent ru hi nt eu"
(521) (cf. 497 : cloc. Caii Steier, n asemnare cu cei de
aici" ; 5201 : diminutiv de la cal" ; cloc mare 12).
R. : 3. 4. 5. 6. 7. 12. 37. 46. 200. 232. 267. 267/1. 329.
528 529. 337. 338. 340. 52051. 520. 527. 350. 356. 361.
366. 369. 369/1. 370. 378. 382. 391. 392/1. 394. 396. 399. 422.
424. 425. 464. 46751. 467. 480. 412. 471. 472. 473.
475. 476. 487. 488. 489. 490. 492. 494. 497. 498. 507. 509' l .
1
Ma t e r i a l u l e s t e p r i m i i c a r s p u n s l a c h e s t i u n e a 55.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 5 7
513. 513/1. 513<2. 514. 516. 517. 521. 522. 523. 525. 532.
533. 536. 540. 539. 543/1. 544. 546. 546/1. 547. 548. 551.
Y.F.: caloc (338. 473), pl ur a l : caloci (46. 424. 523),
clo&i (6).
cloi\ Gal mar e (20. 41. 41/1. 52. 60. .64. 74/1. 75,/i.
77. 88. 96. 105. 112. 113. 120. 123. 126. 129. 133. 135.
137. 140. 141. 142. 143. 145. 149. 155/1. 152/3. 152/6. 155.
163. 164. 167/1. 175. 182. 183. 187. 193. 195/1. 200. 201.
202. 212. 229/1. 230. 23l ' l . 232/3. 234. 238/1. 239/3. 243.
246. 247. 252. 255. 263. 266. 277. 279. 286. 290. 295. 296.
308. 314/1. 315. 318. 321. 330. 336. 340. 349. 355. 359. 3C9.
378. 380. 380/1. 380,2. 392/1. 401. 406/1. 408. 415. 415/1.
421. 421/1. 428. 433. 435. 439. 446. 471. 477. 484. 487. 495.
495,1. 496. 500. 502. 506. 516. 520. 534. 545/1. 551), foarte
mar e (167. 443), prea mar e (57. 410), mar e mar e (231.
231/1), jb, nmorni c (200), gros (41/1. 64. 105. 112. 133.
140. 193. 201. 202. 229/1. 286. 308. 378. 392/1. 401. 406.
495. 495/1. 500. 502. 520. 534), urt (52. 88. 105. 121.
167/1. 175. 201. 230. 239/3. 378. 380. 380/1. 392/1. 401. 403.
487. 493. 495/1. 534) la fa (496), slab (195/1. 238/1. 290.
403) sau hitioan (sec)" (245), gr as (247. 296. 491),
greoiu (200. 355), r u (330. 439), osos (75/1. 279. 545/D,
musculos (75/1), bine desvoltat (252. 255. 380/2), masiv
(64), pros (355), cu capul mar e (198), cu picioarele- n
disproporie cu corpul (25*), cu picioarele groase (90.
203 1), lene la mers (247), uneori bt r n (135. 321).
I n cteva r spunsur i par c surpri ndem ideia do
bun" : cal nalt (80. 203/1. 403) sau frumos (163. 164),
care prezint, n general, un tot armoni c (25), care poate
fugi iute (de acei cai aveau Ruii, Lipovenii care umblau
cu mr f ur i " 134). Figurat. Nume de batjocur pent ru
oamenii mar i sau pent ru cei nali i n vrst, cnd se
amestec n jocurile tinerilor : S ' a bgat i cotoiul la
n ale copiilor" (25*). E xpresi i : un cloi ct o ml amni -
l " (167,1) ; un cloiu ct casa" (110) ; un cloiu de om,
1
Ma t e r i a l u l e s t e p r i m i t c a r s p u n s l a c h e s t i u n e a 5 5 .
BCU CLUJ
158
S . P O P
de dascl, de pop" (437) ; cloiu = cmi l " (27) ;. am
cumprat un cloiu mare i bt rn, bun de cort" (218*).
Ga diminutiv este atestat mai r a r (216) i ar at vr-
sta (31851. 47751), forma (2051), mri mea (2051)
i este desmierdtor (2051. 39351). R.: E r s pn-
dit n nt r ag ar a (foarte r a r " 159, r ar " 212*). V.
F.: P e l ng cloiu atestat de multe ori, mai avem : c-
loiu (80. 103. 119. 219/3. 229/1. 234. 270. 299. 313. 316.
337. 343. 446. 451. 454. 486. 500. 511. 107. 110. 155.
232. 257. 260. 354. 410. 503. 545/1), cloni (2051. 20
55), cloiu, pl ural ul cioncii" (463). Problematice : co-
loiu (24), coloi (228), cli (168).
*clonc. Cal mar e (467. 47055). R.: 467.
470. 47255. V. F. : calonc (47255), cu pluralele :
clonci (467. 47255), calorici (47055).
* c l o s. Despre un om care merge bleg, calc gre-
oiu, abia se mi c" : ce om clos" (2411) ; n batjocur
despre un om mare, cu micri proaste i nes i os; ce
om clos"; Nu-i face de l ucru cu oameni coloi ca a-
ceia". Aceste adjective se folosesc mai mult de ctre fe-
mei i mai pui n de br ba i " (378). R. : 2411. rar"
37811 i n comunele Sclaia, Hdat e i Nicula
(378*). V. F. : clos (2411), fem. cloas (378*).
* calotei u. Cal mare, ns mai mic ca un cloiu"
(6455).
cal or, v. cluor.
*cluc. Termin desmierdtor (19351) dat calu-
lui. R. : 193. 47251. Cf. i clu-
* c l u c e an. Diminutiv, ar at nd vrst a (38/1-51.
1095. 9951), mri mea (38/1) dar i dssmierdtor
(2451) ; I a 10251 : nu se ntrebuineaz pent ru a
denumi vrst a calului". R.: 24. 38/1. 109. 10251, 7.
V. F.: catuean (99. 102).
* clucior. Diminutiv desmierdtor (19951) dat
calului.
* calul ea n. Diminutiv desmierdtor (2451).
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 5 9
1
i
2
Ma t e r i a l u l e s t e p r i m i t l a c h e s t i u n e a 5 1 .
c l tile
1
. Diminutiv (cal mai mar e" 27, sau mai
mic" zl. 477), care ar at vrsta (29. 67. 477. 88) apr oxi ma-
tiv (380 2) i sexul (25) ; se ntrebuineaz i ca t ermi n
desmierdtor (mai mul t " 41/1), (24. 24/1. 25. 29. 27. 41/1.
67. 88. 510), mai ales de copii i de femei" ( 24' l ) .
li. : 24. 24 1. 25. 27. 29. 4l / l . 67. 88. 321. 380/2. 456. 477.
510. 521. Y. F.: calulef 456.
t ci u oi. Un cal monst ru : gtul scurt, capul mare
i alungit anormal, picioarele nalte i groase" (2555).
Derivatul cloi este ntrebuinat mai mult de gineri dect
de bt rni , n timp ce derivatul cluoi se pronun nu-
mai de ctre bt r ni " ; acestea cuvinte snt augment at i -
vele substantivului cal" (25).
clu'. 1 Diminutiv (189. 190. 65. numai " 321)
desmierdtor (41. 65. 71. 88. 103. 268. 321. 439. 499/1),
care ar at un cal mic fr deosebire de vrst " (105.
499/1) sau vrsta (71. 88. 459), t nr (41. 103), apr oxi -
mativ (380/2).
2 Un b scurt i grosu, care se pune n gur a calu-
lui (boilor sau vacilor cnd snt bolnave 88* sau cnd
se caut n gur 392*) ca s nu poat strnge dinii, cnd
umblm cu mna pri n gura lui (144) ; bul pe care-1 pun
hoii n gur a cuiva ca s nu sbiere (24' l ) ; bucat a de iemn
ce se pune (n t reang), fcndu-se un ochiu la treang
sau la o funie scurt (324*). Despre femeile guralive se
zice c le-ar trebui un clu n gur (324*).
3 Dopul de lemn cu care se ast up urci orul cu ap
(144).
4" ..Lcustele care sar pri n i arb ca i cluii sau ca
i cluer ii" (482*).
5 Cluul : .un joc tradiional, care se joac toat
spt mna Rusaliilor sau numai trei Dumineci. Din punc-
tul 24 acest joc este descris astfel : Cu o spt mn i
BCU CLUJ
160
S . P O P
dou zile nainte de Dumineca Rusaliilor, adic Vineri, se
ia o prj i n de ctre cei 12 cluari mpreun cu vta-
ful lor ; se leag n vrful acestei prjini un prosop al b
(ervet sau tergar) i n vrf de tot se leag cteva fire
de usturoiu i pelin. Acestei operaiuni i se zice : sure
cluul''. Cum vine Dumineca (cu o spt mn nai nt e
de Rusalii), ncep s-1 joace. Fi guri l e dansului snt nu-
meroase i foarte variate, din comun n comun. Clu-
arii sau cluerii, joac dup un cntec zis Floricica",
pe care-1 cnt numai iganii bt rni , care-1 tiu binior.
Se crede c acela care va cnta cluul sau floricica, aa
cum se cnt el, i se face vioara (luta) ndr i n mn
i el moare pe loc. Este un fel de boal (tiinificete nu
tiu cum i se zice) : luat din clu'', care se tmduete
pri n jucrea bolnavului n clu. Se aduce bolnavul n r -
scrucea drumuri l or din sat, se culc pe un ol (macat sau
velni) ; i se pune la cptiu o oal cu un puiu fiert.
Cluul ncepe s joace, bt nd din pinteni, pe care-i ar e
la picioare (fiecare), i ar bolnavul luat din clu, d i el
din picioare, lovind n clcie ct poate de t ar e (n' am
vzut, dar mi s'a spus de atta lume c nu tiu ce s
cred). Cnd a t ermi nat de jucat, un cl uar mai bt r n
trage de-asvrlita cu ciomagul su i sparge oala ; apa
din oal sare peste bolnav. Acesta se ridic i o rupe de
fug, fiind pri ns imediat de oameni, cci altfel zic c sare
n fntni. Pui ul fiert s crede c nviaz i, ndat ce o
rupe de fug, crap, i ar apa aceia pe oricare (din cei a-
dunai mprej ur curioi) l-ar atinge, acela cade n locul
fostului bolnav. Astfel se joac pn n Dumineca Rusalii-
lor (pent ru un joc li se pltete de familia bolnavului cte
5001000 lei ; joac ns i de plcere). Luni, dup Ru-
salii, nu mai joac, i ar Mari se duc toi cluarii de n-
groap ciocul cluului n mijlocul cmpului (ciocul clu-
ului, firele de usturoi i pelin) nt r' o groap de nou
degete".
BCU CLUJ
C TEV A C A P I T OL E DI N T E RMI N OL OGI A C A L U L U I 161
Din punctul 88
1
: El se compune din ase (sau 12)
cluari flci, care snt mbrcai n cmi naionale,
nfurai n tircoloruri ; la picioare au ciorapi roii, cu
opinci i cu zurgli. I n mn au nite bee care au cte
trei clopoei mici. I n ceata acestor ase mai este i un
mut. Mutul acesta este mbrcat cu hai ne r upt e i ma t
ales din pant al oni de blni de oaie, ntori pe dos ; n cap.
are o cciul de piele de iepure, cr pat n fa. Mutul
este mas cat Ceata aceasta este condus de un flcu cara
este cel mai bine mbrcat i se numte vtaf" ; el este
nfurat n tricolor l ung ; n mn ar e o prj i n l ung
de vreo 8 metri, n care este agat un drapel tricolor.
S trigturile obicinuite: I a ascult, lele, ascult, i
nco dat i ar aa. Hp i na, Na la nica na. Hi t i , ol-
t i ! ", sri nd i j ucnd unul dup altul, mpr eun cu v-
taful, care-i supravegheaz i-i bate cu bul, dac nu
execut bine".
Jocul lor este compus din o mulime de figuri. I n
mijlocul lor se aduce o cldare cu ap i o bucat mar e
de sare. Cu apa se ud, dup ce joac, cu un smoc de bu-
suioc, nt i cluerii i apoi publicul. Dup ce au but
ap i s' au udat toi cluerii, ei r up din sar e cte o bu-
cic mic i ling fiecare dintre ei. S area vestete bo-
gia pmnt ul ui , i ar apa izvorul nesfrit al verilor m-
belugate. P r i n st ri gt uri vestesc anul care este bogat".
Mutul ar e un biciu n mn cu care face diferite
gesturi caraghioase, de distreaz publicul i supraveghea-
z i el lumea de a da ascultare i de a bate cu biciul pe
cluerii care nu joac bine. I n mn mut ul mai ar e i o
sabie, cu care se face c taie l umea care nu ascult i pe
cluerii care nu tiu s-i fac datoria. Tot el face ape-
lul cluarilor, pr onun nd caraghios numele lor ; clua-
rii zi c: prezent, pronun nd ca i mut ul . Mutul se ia dup
1
N o f a c o r e s p o n d e n t u l u i : J o c ul a c e s t a e s t e mp r u mu t a t
de l a Ol t e n i i c a r e v i n de v n d f r u c t e v a r a ; s e j o a c i la
a n u l n o u n u n u ma i l a Rus a l i i ".
Dacoromania V. - 11
BCU CLUJ
162
S . P O P
cl uarul care i-a r spuns la fel cu strigtul lui, l pri nde
i apoi l aduce vtafului. Vtaful d ordin s-1 i a civa
cl uari pe bee i, inndu-1 orizontal i desclndu-1 la
picioare, mut ul , mpreun cu ceilali doi cl uari numi i
de vtaf, l bate la picioare, apoi l d ca invalid de o
part e. Dup aceasta ncepe i ar i jocul, spunnd diferite
glume unde vd cte o fat. Dup ce mai joac pui n la
casa omului, ei pornesc n al t part e la alt gospodar, dup
ce au ur at omului zile fericite, muli ani i mbelugai.
E i au vioriti igani, care le cnt. Gnd se ntrunete un
asemenea joc, cluerii fac j ur mnt pe opt ani de zile
i chiar au nite legi dup care se conduc".
R. : 24/1. 41. 65. 71. 88. r ar " 97. 103. 105. 142. 144.
149. 189. 190. 459. 256. 268. 321. 380,2, 439. 472. 499/1.
503. V. F. : clu (503), calus (268) ; forma feminin c-
luz (149).
cluei. Un joc de copii. Din 8 8 : Ei joac, dup
muzic, grupa i n dou cercuri concentrice. I n Zagr a
(jud. Nsud), jocul este cu foi de trifoiu rupt e (corn. de
N. Dr ganu).
cluel
1
. Diminutiv (60. 61. 68. 64. 65. 95. 203/1.
210/1. 219/2. 232/2. 239/2. 241. 251. 253. 254. 390) (nu-
mai " 24/1. 84) desmierdtor (24. 24/l. 25. 29. 49. 61. 58/1.
59. 65. 73. 77. 79. 84. 87. 88. 94. 97. 133. 167. 169.
203/1. 207. 232/2. 239/2. 241. 251. 253. 254. 265. 268. 332.
365. 378. 397. 448/1. 479. 479/1. 480. 482. 482/2. 520. 523.
540,'l) care se d (mai ales de copii i femei 24/1) cailor
frumoi i grai " (448/2), cailor tineri cnd i nva a um-
bla n ham" (203/1), celor mai bt rni dar mlai buni "
(540) sau i la copii (378), indicnd (numai 361) vrst a
(29. 47. 60. 74/1. 78. 78/1. 86. 88. 93. 109. 204. 304. 361.
365. 374. 376. 148/1. 448/2. 460) t nr (47. 109. 167. 204.
374) sau sexul (25), uneori un cal mic (219/1. 398) (sau
mi ci mea" 304. 437) t nr (522), fr deosebire de vrst
(58/1. 219/1. 437).
1
Materialul este primit la chestiunea 51.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 6 3
R. : Aproape general. V. F.: cluelu (77. 78/1), clu-
4l (24 1. 49. 82. 241. 251. 253. 254. 265. 270. 324), cluel
<397. 404. 461), calul (233).
cluer. 1 Cresctor de cai (2131. 4562) sau
propri et ar de cai (1512. 4572. 4522) ; cf. i 4452 :
clueri (szekerei)". Exemple : n aceast comun cu-
vntul cluer s r e dou nelesuri : una pent r u cresctorii
de cai, atunci cnd vorbirea noast r se refer la cai i alta
.pentru fecerii (?) de joc, atunci cnd vorbirea noast r sfe
.refer la jocuri. Se ntrebuineaz regulat... at t cluei
ct i ce; n satele vecine deasemenea" (496*).
2 Fl ci i " (sau flcul" 88*), care joac dansul " i
nsui dansul " (3222*. 3932*. 4812*) (numi t i a-
r i clueriu 456*). Exemple : Dansul clueriul se obi-
cmuete, ns nu e propri u din aceast regiune ci e adus
de pri n ar mat s. alte regi uni " (4851*) ; Dansul clu-
eriului la noi se joac regulat, descrierea l ui n' o fac pen-
truc nu l-am jucat nici cnd ; cnd er am june pri n i i
j n' au oprit, considerndu-1 un joc nebun, din care cauz
cel ce juca se i numea Mutul cluului'' (32451*).
3 Diminutiv (322. 324. 32751) desmierdtor (48.
88. 398. 48151), care ar at vrst a (88. 48151) ; termin
care se ntrebuineaz la numi rea mnzilor pn snt
mici" (3222*) sau caii cei micui (frumoi)" (39351*);'
un cal niic, cum er au caii purt t ori de tob l a muzica mi -
l i t ar " (32451*), cal mic i binefcut (iute i gr as"
(327*), cal frumos i mic (numai n grai ul popul ar) : Ah.
ce frumos cluer" (la feminin nu se nt rebui neaz)" (88*).
4 Lcustele care sar pr i n i arb ca i chifii sau ca i
cluerii" (482*).
R.: Cu nelesul de supt 1 i 2" : 2131. 445. 4512.
4561. 457. 458. 458/12). Cu nelesul de supt 3 : 48. 88.
322. 324, 393. 48151). V. F.: clueri (451. 458/12).
Cu nelesulde supt 1 i 2, derivat de la clu, pri n suf.
nom. agent. -ar. L egt ur cu clu ..bucic de lemn ce se
.Pune n gur " (cum crede S peran, ap. DA.), par e puin
1 1 *
BCU CLUJ
164
S. P OP
probabil; cu nelesutl de supt 3 i 4 este derivat din clu
r
pr i n suf. dimin. -el, care pr i n disimilare a dat cluer ( v.
Pucari u, n DR. I , 328).
clueresc. Fr explicaie, Ia nt rebarea : care-
este adjectivul i adverbul derivat din cal ? (6511). -
cluor
1
. Diminutiv (63. 64. 68. 95. 125. 128. 143.
203/1. 219. 219/2. 225. 232/2. 239,3. 245/1. 306. 401. 402.
406. 487. 521) desmierdtor (24. 25. mai mul t " 4l / l . 415.
415/1. des" 79. numai " 115. 500. r ar " 126. 52. 63. 67.
70. 71. 75. 76. 79. 83. 88. 89. 96. 103. 104. 111. 112.
113. 115. 117. 122. ' 124. 126. 129. 133. 140. 146. 147. 157.
159. 171. 183. 202. 207. 218. 225, 229. 229/i. 232/2. 239' 3.
286. 287. 321. 336. 378. 385. 406. 414. 415. 415/1. 439. 443.
490.498. 500. 507. 510. 517. 520. 524. 543), care se d caluluf
frumos i bine hrni t (229), (mai ales cnd trage din greu,'
r anul i zice n mod blnd, hai, ciori, hai " sau hai ,
cluele, hai ", etc. 160; cf. i 75/1), bine ngrijit (229/1),
pn e t nr (457), r a r la caii bt r ni (63) ; i se mai zice*
i calului cu care omul e mulumit, fie c este t nr , fie c
este bt r n (75/1), pri n extensiune i la copii (378), i a -
r at un cal mi c" (27. 76. 105. 181. 287. 138. 155/2), t -
nr (181) sau bun (138), fr deosebire de vrst (105.
160. 287), cam slbu" (168), apoi mri mea (195/i) s.
tinereea (167), (numai " 121, r ar e ori " 293. r a r " 517>
vrst a (29. 54/1. 67. 70. 71. 76. 79. 83. 88. 103. 104. 111.
113. 117. 121. 124. 126. 152/2. 183. 184. 286. 293. 318. 33GV
385. 443. 487. 490. 516. 517) t nr (103. 104. 121. 183)-
i sexul (25). R. : General, cu excepia regiunii Ha e -
gului. V. F. : cluor (102. 122. 140. 143. 155/2. 157. 135.
207. 261. 391. 543), calor (245/1) ; pl ural ul : caior CiG-4
1
.
160) i cluori (472) ; form probabil : cluor (52. 115v
286. 489).
* clute. Fr explicaie, nt re dimnutivele de I a
cal. V. F . : clute (11051) calutye (34851).
1
Ma t e r i a l u l e p r i m i t c a r s p u n s l a c h e s t i u n e a 5 1 .
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T OL E D I N T E RMI N OL OGI A C A L U L U I 1 65
1
Ma t e r i a l u l e s t e p r i m i t c a r s p u n s l a c h e s t i u n e a 5 1 .
clu
1
. 1 Diminutiv (30. 60. 61. 63. 64. 65. ..mi-
mai " 68. 95. 108. 108/1. 109. 120. 125. 128. 143. 150. 152.
164. 168. 203. 204. 205. 216. 219. 219/2. 224. 225. 232' l .
232/2. 234. 235. 237. 239/2. 239' 3. 241. 243/1. 245/1. 246.
251. 253. 254. 255' 1. 260. 276. 283. 379. 388. 390. 401.
402. 403. 405. 406. 416. 426. 458/1. 466. 470. 477. 487. 483/1.
521. 550. 551) (mai mul t " 4l / l . 167. 288. 415. 415/1, nu-
mai " 43. 69. 90. 201 238/1. 321. 378. 500, des 79, uneori "
194) desmierdtor (18. 20. 24. 24/1. 27. 29. 38. 39. 41/1.
43. 43/1. 44. 48. 59. 60. 61. 63. 65. 67. 69. 70. 71. 75. 76,
79. 83. 87. 88. 89. 90. 96. 97. 103. 104. 111. 112. 113. 122.
124. 129. 133. 138. 140. 146. 147. 151. 152/3. 152/5. 153.
158/1. 157. 159. 167. 169. 175. 181. 182. 191. 193. 194. 198.
199. 201. 202. 205/1. 207. 212. 214. 218. 221. 222. 223. 224.
225. 226/1. 2-28. 229. 229/1. 232/2. 235. 238/1. 239/2. 239/3.
241. 243,1. 245. 251. 253. 254. 263. 286. 287. 288. 295. 312.
313. 321. 332. 334. 336. 337. 359. 363. 365. 378. 380. 380 ' l .
385. 386. 392. 393. 394. 397. 398. 403. 406. 415. 415/1. 419.
432. 433. 434. 435. 438. 439. 448. 448/1. 448/2. 450. 454. 458.
460. 462 . 466. 471. 479. 479/1. 480. 482. 490. 498. 499/1.
507. 517. 520. 523. 524. 525. 528. 529. 540. 543. 551) (sau
batjocoritor 205/1),. care se d calului sprinten (140), fru-
mos (140. 229. 448.), mai mic, mai .proporionat (20), mi -
cu i mai slab (293*), gras mai ales (448/2), bine ngrijit
(229/1), bine hrni t (229), cu care snt ndestulat (75/l ), u-
nui cal mic, fr deosebire de vrst (105. 152/4. 219' l .
287. 370. 392/1. 437). indiferent c-i bt r n de 30 de ani sau
de 6 ani (198), r a r (63) cailor mai bt r ni (63) dar buni
(540), apoi celor r mai mici (377), unui mnz (198), pn
Ia doi ani (237), de la 12 ani (193), ca termin compara-
tiv, fa de alii de aceeai etate (34) ; pr i n extensiune (dat
mai ales de copii i femei 24/1) i despre copiii de ambele
sexe (378). I ndi c : mai mult forma (20), talia (392), nu-
mai (155/1> mri mea (20. 38/1. 151. 158/1. 180. 195. 252.
386. 410. 494) t rupul ui (508), micimea (273. 437), un cal
BCU CLUJ
166
S. P O P
mai (233. 289) mic (27. 76. 105. 143. 145. 155/2. 152/4.
156. 181. 186. 196. 219/1. 287. 340. 361. 363. 392/1. 398.
408/1. 414/1. 417. 440. 452. 525) la t r up (417), de st at ur.
mic (362), mrunt ei (296. 303), t nr (tinereea 167.
181. 319. 440. 457. 522), spea sau soiu de cai (74), vr s t a
(18. 19. 36. 38/1. 41. 44. 47. 54/1. 60. 70. 71. 74,'i. 76. 78.
78/1. 83. 88. 93. 99. 103. 104. 108. 109. 113. 117. 124. 126.
138. 151. 152/1. 152,2. 152/3. 152/5. 158,1. 163. 168/1. 172.
176/1. 190. 183. 191. 204. 223. 239. 239 1. 252. 272. y77.
281. 286. 293. 304. 318. 329. 336. 365. 367. 374. 375. 376.
380/2. 385. 386. 410. 419. 443. 448/1. 459. 477. 480. 48.1.
487. 490. 502. 516. 517. 527. 528. 532. 536. 551) t nr (19.
36. 41. 47. 103. 104. 109. 204. 367. 374. 376. 419). Este citat,,
fr explicaie, ntre derivatele de la cal, pri n care se a r a t
caii mari , groi, ur i (46. 64 1. 248. 267/1. 267. 284. 297.
316. 363. 394. 410/1. 473. 528).
2 Bt rni i foloseau cuvntul clu la vtaful clue-
rilor, n dansul naional ; mai ziceau... clu i la un mare
dansat or" (481*).
3 Un b pe care [copiii] se pun clare i al earg i t
joac, n zburdlnicia lor copilreasc, imitnd pe cei ma-
r i " (481*).
Exemple: ,,Mnzat[ul]... dac mai crete tot rmne-
numai clu" (55) ; hi, clu mai tare, C vine Dunr ea
mare, Di, di, di, cluul mieu, De-aicea pn ' n Brau' ^
(232/1) ; mi cioslai ciii. Are i el nite cii (nelegnd
cai de pre mi c)". Am doi cii groi ca pepenii. Ciii
zburlii i pipernicii" (523*).
R. : Pe ntreg teritorul ri i ; puin rspndi t n j ur ul
Aradului, Lipovei i Devei.
V. F. : cluu (76. 465. 492), cluin (316. 377. 417. 422),
clu (19. 74. 80. 157. 174. 177. 194. 206/1. 217. 245/1. 259>.
261. 306. 329. 343. 361. 365. 415/1. 416. 439. 446. 454. 473-
500. 513/2). Forme de pl ural interesante : clui ( 2052.
234. 239/1. 240. 250. 508. 525), cinei (472), cluci (499),
cluei (471. 551), ciui (24/1.188; deci nu numai n Moldova
i Bucovina, cum spune DA.) ; calup sau cii"'
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I ! 6 7
446* ; (cii se folosete destul de des pri n part ea locului,
mai ales de locuitorii din satele de pe deal uri " 523*); c-
in (378. 517), ciori (86/251).
* clu a. Diminutiv desmierdtor (13351).
*cluel. Diminutiv desmierdtor de la cal (134
51).
* clunc. Diminutiv desmierdtor, (care se d de
multe ori i la copiii de ambele sexe 37851).
ci uz, v. clu.
f cnit. Atribut dat calului n batjocur : Unde
meri cu cnyitid acela de cal" (36254).
f cnit ur . Fr explicaie, ntre atributele date
cailor bt rni , neputincioi, slabi, uri i netrebnici (413
54).
ca par . Arvun : cumprt orul d vnztorului ca-
para ( ar vuna) " (13).
cpiat. Boal. Despre un cal pe care oprindu-1,
pent ru odihn, din t ras, el par c se tot opintete (diforma-
rea par i al a picioarelor i a gt ul ui )" (!) (2577).
caps. Umfltura (sau creterea n sus" 239/377)
ce se formeaz deasupra copitei cailor (331. 406/177), ..la
c " (19877), sau la genunche (229/177). P r i n ex-
tensiune: calul chiop la copit" (239. 239' l77) sau di na-
poi (23977). R.
1
: i V. F.: caps (194. 198. 239. 239/1.
2393. 255. 255/1. 331. 361), capt (356. 410. 406/1. 509' i ),
caps (229/1). Din ung. kapcza, care are i sensul de
umfl t ur scoroas, n form de caps, care crete pe
copita (unghi a) calului sau a boului" (a lonak vagy
okornek koromhzn novo kapczaforma hrt j s csomo"
(Czuczor i Fogarasi s. v.). Cf. i ung. kapta (: slav. ko-
pito), care ar e i forma kapcza (a 16 lbn, kiilonosebben
csulklojn novo csomo, nehutt mskep : kapcza. I nnen kap-
ts vagy kapczs 16", (id.). Rostirea caps este apropi at
de caps ( < germ. Kapsel TDRG.) capsul fulminent".
capso*. Atribut dat calului cu o umfl t ur deasu-
1
i
2
Ma t e r i a l u l e s t e p r i m i t l a c h e s t i u n e a 77.
BCU CLUJ
1 6 8
S. P O P
pr a copitei (cf. caps) (246. 272. 472. 481.), cu durere la
genunchi (231/1), cu picioarele rele (206/1). R. : 200.
206. 206/1. 230. 231/1. 234. 235. 246. 252. 272. 281. 293.
294. 384/1. 361. 423. 432. 433. 435. 438. 446. 472. 481.
489. V. F. : capos (206. 206/1. 230. 472), capo (423.
438. 446), cpfos (200), capa (246. 272. 282), caps
(481), capsa (293), capse (232/1). Cele t ermi nat e n
-a cred c deriv din ung. kapczs, un derivat al ung.
kapcza {kapczs lbak ; kapczs lo melynek koromhazn
kapczaforma csomosods van ; kapczs okor" ; Czuczor i
Fogorasi, s. v.).
Crui. 1 Omul care are crua cu cai i se o -
cup cu cruia (6. 12. 35. 36. 49. 58. 57. 73 77. 90. 105.
106. 109. 111. 113. 120. 12b. 127. 128. 130. 134. 135. 136.
137. 139. 142. 143. 145. 140. 147. 158/1 163. 168/1. 169.
171. 176. 178. 181. 183. 187. 189. 192. 194. 196. 198. 201.
202. 203. 203/1. 204. 210. 210/ 1. 219. 223. 224. 226/ 1. 233.
234. 235. 238. 238/1. 247. 246. 251. 251/1. 252. 254. 255.
255/ 1. 258. 273. 279. 287. 290. 292. 295. 296. 308. 316.
344. 380/2. 382. 383. 385. 390. 392. 401, 407. 410. 415.
415/ 1. 421. 421/1 436. 471. 475. 481. 484. 487. 495. 506.
512. 513/2. 517. 529. 534) i transport persoaue (399), mr-
furi (72.75/1) cereale (99), de la ora boltailor din comun
(41/1. 55), iemne de la fabrica de cherestea pn la locul
unde pot fi ncrcate n tren (229. 229/1. 392/1.), cel care
duce chirie (148), car chirie (85) uhali cu pne, sau este
luat cu ziua la lucru (200), se ocup cu chiria, car greu-
ti pe spinarea cailor (sare, couri, banie etc.) (59), trage
stnjeni, din locurile mai puin potrivite de mers cu crua
(2J), iar unde se extrag minereuri, trage cu calul aa zisele
razne (vagonete) (13).
2 Prin extensiune : P r opr i et ar ul care are cru cu
cai (i cai de clrit : 427. 456) i nu se ocup cu crui a
(11. 38/1. 73. 91. 103. 168. 199. 2102. 213. 215. 227.
229,1. 239/3. 244. 269. 283. 284. 286. 309. 332. 379. 393.
1
Ma t e r i a l u l e s t e p r i m i t c a r s p u n s l a c h e s t i u n e a 2.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 6 9
416. 422. 462. 510. 520 ; identic fiind cru cu gazd de
cai 323), dect numai incidental, ca o oeupaiune lateral,
cnd duce persoane cu t r sur a (60. 122. 171. 205/1. 205/2.
463). P r i n difereniare de sens, se numesc crui i pr o-
pri et ari i care au boi, spre deoseebire de cociieri, cei care
au cai (514).
3 Porecl, n deosebi la familiile care nainte vreme
se ocupau cu cruia : Fami l i a Constantinescu din Roa
poart i porecla de cru, fiindc strmoii lor crau,
nainte de r pi r ea Bucovinei, vin de la Odobeti la Cernui,
cu carul cu boi" (186/2 ; cf. i 128 ; Cruu, nume").
R. : Aproape pe ntreg teritorul r i i ; cele mai multe
r spunsur i snt fr explicaie. I n unele regiuni este nt re-
buinat r ar " (61. 65. 542), mai ales de bt r ni (96), n al -
tele este cunoscut dei oamenii nu se ndeletnicesc cu c-
rui a (149. 212. 282. 337). Unde snt numai cai de clrit
n regiunile muntoase, crui a se face cu carele cu boi
(528). I n prile mai expuse influenii ungureti, acest cu-
vnt ncepe s fie nlocuit pri n sechere, de origine ungu-
reasc. I n aceste regiuni i al t uri de : fiacru, uvmu.
V. F.: cru (471. 499/1), carau (215).
crauer. Fr explicaie, dar pare a fi sinonim
cu cru (177/1. 179. 5332).
cruie. 1 Ocupaiunea celor care au cai (57:3.
2472) sau a celor care n' au pmnt sau au prea pu i n"
(902): Badea I uon... face dese cruii cu boltaii" (55
2) ; cruia se face i cu carele cu boi" (5282).
2 Prin extensiune. Msur de cantitate: se zice n cu-
t ar e cvant de ovs, ori lemne, ori pi at r, lut et c, snt at -
tea i attea cruii" (1992).
Se obicinuete cu verbele : a face (48), a mbla (172), a
se ocupa (35. 36. 49. 73. 77. 97. 105. 106. 120. 109. 407
2) ; calul este ntrebuinat la cruie i se numete de c-
ruie.
R. : General ; mimai n regiunile expuse influenei un-
gureti pare a fi nlocuit pri n sechereie.
c'r u i t u r . Calul e ntrebuinat la > (529- 5).
BCU CLUJ
1 7 0
S . P O P
crlan, v. crlians.
crlians. Numele de crl i ans l poart tot omul
care, prsi nd cai, face aceasta ca mne, poimne s poat
negustori cu o i ap, un mnz, un crl an sau un cal bun.
P r i ma grij a crliansului, mergnd cu calul la vnzare, este
s arat e candidatului cumprt or c vita sa este blnd!'
(255). rani i numesc giambaii crliani(i), fiindc
dup constatarea lor, geambaii mai niciodat nu al earg
s fac negustorie cu vite bt rne sau, mai ales, cu cai
bt rni . Cum Calului t nr i se zice crlan, cumprt orul
vnztorul su ia numele crlians. Mai ntotdeauna... cum-
prt orul - vnztorul de vite tinere se numete crlians"
(25*).
crlig. Despre caii bt rni , neputincioi, slabi, u-
ri i netrebnici (15754).
crn, v. cracoiat i spetit.
carte pe cal. Bilet de vite (1833).-
cru ar. Pr opr i et ar ul care are cru (12) sau
cei care se ocup cu cruia (3432). R. : 1. 139. 294.
343. 5352. V. F.: caruari (12), crueri (294. 343.
5352).
crua. 1. P r opr i et ar ul (6) sau gospodarul (121)
care are cru (28. 94. 230) cu cai sau oai de clrie
(133) i se ocup excluziv (58^1) cu t ransport area de mr -
furi sau cel care ar e un cal nhmat la cru i face t r an-
spoarte cu bagaje la gar " (24/ l ). R..- General ; n Ar-
deal numai n apropierea oraelor. V". F. : crua (110.
94. 357).
crueie. Ocupaiunea cruailor (1212).
ci. O part e a piciorului la cal ; v. caps.
catr. I n batjocur i la mni e (13354) despre un
cal mic" (158. 10955) i t are" (10955). R. : 109.
108. 108/1. 133. 15854. V. F. : catari (133).
cuta. Gu sensul de a ctiga", v. p. 90.
cztur. I n batjocur despre un cal ur (26
1
Ma t e r i a l u l e s t e p r i m i t c a r s p u n s l a c h e s t i u n e a 2.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 7
1
Ma t e r i a l u l e s t e p r i m i t l a c h e s t i u n e a 77.
54), netrebnic (136), bt r n (60), cnd omul este necjit
peste seam" (13654).
cea cal. Despre caii bt rni , neputincioi, slabi, u-
ri (8554).
ca a c r. Despre un cal cu defecte corporale (2977).
c e nz ar pe nz, v. p. 88.
c e c a . Despre calul care se uit drept... fr a fi
chior" ; despre oameni se zice la fel (190*). Ar putea fi ung.
*csoks (cf. ung. csokaszem szem, melynek i vhrt yj at
iivegalaku gyiiru keriti... lovaknl jelent oly szemet is mely
homlyos iiveg gyannt vilgit, elenkseg es kinyoms nel-
kiil").
ch ehe. Tuse, boal la cai (46754*) ; se recunoate
dup respiraie, dup unele umflturi pe spate i dup l r -
gimea nri l or (4803). Aceast boal se oprete pentru
moment, n trg, cu bere (4713) sau cu semin de c-
nep; vindecarea radi cal nu-i posibil (46754*). R. :
29377. 3673. 4033. 406/1. 41077. 42477. 471- - 3.
46754. 4803. 4873 i n Banat , apud DA. manuscri s.
V. F. : cheh (46754*. 480. 4873). Din ung. keh
tus, oftic" ; exist i forma kehe.
chehe
1
. Atribut dat calului care e stricat la pl-
mn (403), are oftic (471), tuberculoz (480), suspin
(228/1), care tuete (233. 272/1. 280), sufl greu, i umbl
foalele ca un foiu" (253. 254). R. : 167. 220. 228/1. 230.
232/1. 233. 235. 253. 254. 266. 280. 283. 321. 350. 369/1.
384. 403. 408/1. 391. 446. 480. 471. 472/1. V. F. : cheheiu
(230. 266. 446).
cheh o s. Atribut dat calului n t r g: cum dai... che-
hosu'... st a" (3673).
cher echedit. Gal d e (3705), cu care agoni -
seti, ctigi. Din ung. kereskedni a negoa".
c hi ab ur. I se spunea, nainte vreme, omului cu cai i
alte vi t e<252).
chici al. oldiu, deci calul cu un old mai cobo-
BCU CLUJ
172
S . P O P
r i t " (777), smintit din loc" (677), aezat (1977).
V. F. : chiiat (777), chisiat (677), chimd (1977).
chil a v. Galul st rmb la picioare... orb" (3277) sau
cu alt defect corporal (54277) .
P r i n extensiune : cilv l chilav] de un ochiu are
albea, nu vede nici cum cu el" (54277).
chil v i t. Atribut dat calului dup defecte corporale
(52177).
chim ac. Despre calul gros" (18355). Din rut.
kimak unbrauchbares, krummes Holzstiick".
chi o v e an. Cei care au cr u cu cai se numesc...
chioveni" (732). Din Chiev, pr i n suf. -ean.
chiozvetiteu. Mijlocitorul t rgul ui nt re cump-
r t or i vnztor (4883). Din ung. kdzvetitd mijlo-
citor, i nt ermedi ar".
chiria
1
. Pr opr i et ar ul (s. omul mai srac; cei
avu i i cei care au mai mult de doi cai nu fac cruie
pent ru par al e" 549), care are cru cu cai (537), se ocu-
p cu crui a (1. 6. 141. 522. 541. 543. 544. 548), chiria
(108. 547), t ragerea chiriilor (23), t r anspor t ar ea (549)
mrfuri l or (102. 152), nefiind cale ferat (23) ; despre a-
-cesta se zice c mbla la agonisit" ( = umbl cu chirie
177), se duce n chirie" (23), trete dup cai " (542*).
R. : 1. 6. 7/1. 8. 23. 100. 108. 141. 152. 177. 521. 522.
542. 543. 544. 545. 546. 546/1. 546'2. 530. 531. 537. 540.
541. 547. 548. 549. 550. 551. V. F.: cirie (530. 522.
531. 540. 542), chiriei (547), Uriai (551).
chirie. 1 Pl at a ce o primete cel care mpr umut
-caii, cel care merge n cruie sau duce persoane la gar
(5422).
2 Crui a se mai numete i chirie," (1342) ; de-
spre cei care o practic se zice : se duc n chirie" (1642)
umbl n chirie" (1612), i ar cnd se rentorc : au chi-
cat de la chirie" (1642).
3 Obiectele sau marfa t r anspor t at : locuitorii... a- '
1
Ma t e r i a l u l e s t e p r i m i t l a c h e s t i u n e a 2.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 7 3
1
Ma t e r i a l u l e s t e p r i m i t l a c h e s t i u n e a 2.
proape toi, dup ce-i mnt ue munca lor, se apuc de
crat chirie la ora" (882), sau se ocup cu t ragerea
chiriilor" (232) ; duc chirie" (148. 1582), se duc cu
chirie" (90. 164. 1342) ; marfa lor [se chiam] chirie"
(152/42).!?. : 4. 19. 68. 88. 902. 1095. 102. 134. 148.
126. 158. 161. 1642. 1741. 174/15. 5422.
chir ier. Gel care se ocup cu crui a (1807).
chirigerit. Ocupaiunea chirigiului (termin po-
pul ar ") (242).
chir i g ier. Cel care are cru cu cai (1852).
chirigiu
1
. Cerul (140), i eparul (66), bi rj arul (59)
cu cru cu cai (60. 70. 59) care se ocup cu crui a,
chiria (102), ctigndu-i numai pe ur ma cailor" exi -
stena (161) ; i cele care poart marf pe spatele cailor
(175). Un r spuns l menioneaz i ca nume propri u .Chi-
rigiu (128). R. : 22. 24. 24/1. 25. 27. 29. 59. 60. 61. 03.
64. 65. 66. 66/1. 67. 69. 70. 83. 84. 85. 96. 86. 87. 88. 93.
94. 98. 112. 113. 115. 116. 117. 121. 122. 123. 102. 105.
106. 108. 110. 111. 130. 133. 136. 139. 143. 140. 149. 119.
124. 127. 128. 155/2. 183. 184. 158/1. 160. 159. 161. 175.
r ar " 111. V. F. : chirijii (112. 113. 140), cirizii (180).
chir iu . Cel care are cru cu cai (192) i se
ocup cu crui a (5362).
c i c u . Propri et arul care are cru CU Ccll\ 0 13.
5152). Derivat din *cicu ( < ung. csiko mnz", cf. i
csikos), pri n suf. -u.
c i m pav, v. ciumpav.
ciocul cluului, v. clu, 5.
ci olog. Cal bt rn, slab, urt (39854), neputincios
(21#4). P ent r u etimologie, v. N. Drganu, DR. TI,
p. 900.
cion t. Cal bt r n (4633), cu un picior t i at (59*),
neputincios, slab, urt (4363. 459. 46654). V. F.
ciont sau* ont" (59*). Din ung. csont os" (Mndrescu,
BCU CLUJ
1 7 4
S . P O P
Elem. ung.); nu credem n apropierea de ciung a lui Tik-
tin, DRG.
ciontoroag, v. cocostrc.
ciort. Calul cu pielea dubit (37877): dac moa-
re un cal... zice poporul c cioarele se adun n mulime
mar e pe hoit i ncep ai ciupi pielea, a o dubi, a o ciori,
ca s poat mnca carnea hoitului..." ; se zice i despre
un om zcut de vrsat, cu fata st ri cat " ; un copil bu-
bos" ; un om cu r ane vechi, vindecate" ; la cioar nu se
ntrebuineaz acest at ri but " (378*).
cior op. Despre un cal slab (Poi ana, jud. Nsud),
n batjocur (19854).
ci o s l a. A peria, a cur a caii, a esla ; v. clu.
ciosnit. Despre un cal al crui old este crescut di-
form (474*), part ea di ndrt , adic de la olduri i de
la coad, e prea piezi sau czut (356*), este diform la
ale, (defect remarcat de cumprt ori , n t rg 445*). Acest
cuvnt se aplic i la vaci (356). Participiu-adjectiv
al verbului ciosn (cunoscut n comuna Fr at a, jud.
Cluj) cu sensul a t i a" : i-a cioznit un deget" = i-a
t i at de tot un deget" ; boul e ciosnit de ale", adic pi -
cat de ale" (comunicat de V. Bucur).
cipa. Cal bt rn, slab, neputincios (19054), orb
(190*), cu defecte corporale (19077). V. F. : cipav
(190*). . Din ung. csips urduros, cu urdori , cu poho-
eal, sgbrdos" (Gheie) ; n cipav avem o schimbare de
sufix.
cicorni. Main de tocat paie (1015).
Y. F.: cicarni (101), icorni (1305). Probabil din
r us. ceska die Hede, der Werg, die Kratzhede, der Mittel-
werg", pri n suf. -orni.
. ciu e , v. vntuit.
ciu l. Fr explicaie, ntre atributele date calului du-
p defecte corporale (1. 52377).
cium. I n batjocur (108. 108/154) despre cai,
cnd omul e supr at pe ei : Ne... cium, c ti c nu-i
ur su". Da sti, pn -oiu pune traista, mnct e-ar ciu-
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 7 5
ma". Se zice i despre fetiele anemice, cu oarecare duioie:
cium hd (200*).
c i u m a c. Omul care se ocup cu crui a (1332).
- Din rus. cumaku cr u" ; cf. i rut. cymak, wurden
genannt die Leute aus der Ukrai na, welche mit ihren Och-
sen nach der Kr i m od. an den Don fuhren, um von dort
Fische und Salz zu holen". For ma ciumai, cum este ate-
stat, este o rostire dialectal a lui ciumaci.
ciump av. Despre un cal, care a fost pur t at despot-
covit, i s'a ros unghi a i merge chioptnd (198 ; cf. i
19077). V. F. : cimpav (190).
ciump v it. Despre un cal cu unghi a r upt " (49.
77), cimpvit, adic cel crui a i s'a btut, ros i bolnvit
copita, de t oapt " (190*) : Pl ecnd cu carul la pdur e
i-au czut Negrului potcoava cea mai veche, am fostu n
cumpene s m ntorc ndrt , c aa s' au ciompvii, i n-
ctu mai numai n trei picioare au vint acas" (77*).
ciump it. Calul cznit, pus la munc grea prea de
t nr , la care prile corpului snt r u i diform desvol-
tate (365*). Participiu-adjectiv al lui ci timpi a se a-
scunde, fcndu-se mic" (ciumpete-le dup u c n' are
s te vad cnd va veni" : Poi ana, jud. Nsud).
ciuperc. Porecl dat calului (1767) dup co-
loare (176*) : O i ap neagr face un mnz sur, adic
unii peri snt albi de la nceput ; cnd ajunge vrst a de
4 ani [acest mnzl devine pe j umt at e alb ; de la 46
ani perii cei albi [devin] roi ca hri c" (176*). Cf. i
p. 107.
ciut u r , v. p. 98.
clac a. ranul care e cu caii n clac (202).
clamp. Despre un cal nalt de st at ur, slab, greb-
nos. Aceast numi re se d cailor fiindc snt cu i ra spi -
nri i ncovoiat, ntocmai ca i clctorul de la u : Are
doi cai ca dofl clampe" (13354*).
clapug. Un cal cu urechi mar i " (10277).
ele pe . Cal cu urechile lsate n j os " ; i despre
orii ; miai r a r despre oi (oi depee) (47277). Cf. sar -
BCU CLUJ
1 7 6
S . P O P
bo-er. klepa, klempav, klmpo kapperig, mit hn gen den
Ohren".
cl ici H old" ; pent ru animale nu se zice old, ci
cliciu : cu cliiul dobort, plecat" (537*).
c / o a 11/ b . Un cal bt rn, neputincios, care abia se
mic. Acest cuvnt n grai ul nost ru de bat i n nu este
folosit cu neles de creang, r amur de arbore"... cloam-
b, ca r amur " e cunoscut numai de cei cu mai mul t um-
blare pri n locuri streine" (304*). N. Drganu, n DA.
ms., l deriv din vari ant a sseasc klomp&n a germ.
klumpen.
coad, sb., v. ciasc i codia biciului" p. 84.
coci e, v. p. 84.
cocies. P r opr i et ar de cai (542*), de t r sur i cai
(523* ; cf. i 4162), care merge cu t r sur a pent ru ban i
(525*) : Gociu s'a fcut cocie, adic vizitiul s'au fcut...
propri et ar de t r sur i cai"... (523*).
co ci ar. P r opr i et ar ul care are cai", spre deosebi-
re de cru, cel cu boi (5422).
cocoar . Despre un cal slab, ur t : am cotoare cu
cocoarele astea de cai, nici n u-i pot vinde, nici n u-i pot n -,
crb, nciripa, tocmi, ngra nici cum, sau c a scat
i mduva n ei, sau c i-am omort cu foamea, i-am fo-
mit peste msur , neavnd ce le da de mncare (542*) ;
acest termin se aplic i la boii mari i slabi. Despre
caii care merg bine se zice c merg tocmai ca cocorii
t oamna pe cer" (542*).
cocostrc. Porecl dat calului (1767), mare,
colnos, nalt i slab (9155), cu picioarele i cu gtul
lung (176*). Aceast porecl se ntrebuineaz rar de tot".
Fiecare gospodar d calului su un n ume, dup cum i
par e lui c ar e asemnare cu un obiect oarecare"... : pe-
pnau, asemnt or cu un pepen e; ciontoroaga, cu picioare-
le mar i ; motnau, cu capul ca un motan (176*).
co cov, v. cucov.
cojeic. Gal btrn i slab, schelet acoperit cu
coaj" (102*). La n oi n u se zice cojeic la furca de t ors,
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 7 7
ei numai ia hrt i a cu care femeile acoper caierul, adic
Juna. inul sau cnepa, care se pune n furc i se toarce"
(102*). P ent r u etim. v. N. Dr ganu n DR. I . p. 294.
c o l a c. Cal de : Dac se nt mpl s se gseasc
pe teritorul comunei vreun cal strein, numai dect pr i mar ul
ii ia semnele i-1 d n pst r ar ea unui nevoia, s se ser-
veasc de el pn vine st pnul calului. Nevoiaul cnd
primete calul, trebue s semneze o dovad. Astfel de cai
se numesc cai de colac (88).
col, ni lupului. Despre calul bt r n slab i ne-
putincios, pe care st pnul e silit s-1 nt rei n pe degea-
ba : se mai zice i despre cel care muc i d cu picioa-
rele. I se zice astfel deoarece carnea boilor, oilor i capre-
lor e bun de mncat fchiar i] at unci cnd snt m-
btrnite, carnea calului, att t nr ct i bt rn, sm-i
bun dect pentru colul lupului" (6354*).
c o ni an d de cal. Un cal mare i r u (21955) ;
se zice i despre o femeie rea de gur (Poi ana, jud. N-
sud).
cont a r. P ar e a nsemna un bun cunosctor la cum-
pr ar ea cailor (1833). Din rut. koniar pstor de
cai".
c o p o . Cal cu spi narea ridicat (51777). Din
ung. kupos conic, boltit", asemnt or cu pupos, buhns
..cocoat".
c o r b. Un cal sau o i ap slab, n t rg : cu ct dai
corbu (coarba) aiesta ?" (238/13).
c o r c 6 v . Cal mar e i slab (238/155), n a c-
rui .olduri poi aca traistele"; se zice i: corhov (238/1 '*).
P ent r u etim. cf. rus. korka die Schale (der Frucht e),
die Rinde (vom Brot e)" ; korkovatiji, adj . rinden, bor-
kig".
c o r i._ A suferi de o boal i nt er n; v. bidalu.
c ort o i u. Despre calul slab i bt rn, cnd trage. :
Hii, corsoiu", fiindc nu mai e de nici un folos, fr
pielea de curele i corsoaie (78/1*). Cf. i nelesul : cu-
rea l ung cu care se leag briceagul la erpar, ori cu care
Dacoromania V. 1 2
BCU CLUJ
1 7 8
S . P O P
se ncheie ghetele, n loc de gi t ane" (Rev. ara Oltului, I I I ,
No. 44, n fiele DA.).
cor tor ar. Cal slab, r u, nrva, ros de ham, cal
care a fost sau este supt cortul iganilor (liete) cor t ur ar i "
(8254*).
coar. Cal mare, ct un coeriu" (158. 160. 521
55).
c o s i A se lovi n mers, la pintenii picioarelor, v.
p. 83.
co sor. Cal bt rn, slab, cu ira spi nri i crligat,
r u de picioare, asemnat cu unealta cosor (un cuit cu
vrful crligat) (37654*).
c o o v e a n. Se ocup cu crui a n special cei din
Cooveni, din care cauz n Craiova, coovean i chirigiu
a u ajuns s aib acelai neles n limbajul crci umari l or
i boltailor" (24/12).
c o st o r o ab . I n batjocur (152/5. 18154), despre
cai i bt r ni i neputincioi (152/4-54).
cota, v. cuta.
cotarj. Despre caii bt rni , neputincioi, slabi i
net rebni ci ; n batjocur i despre copiii slabi i zburdal-
nici : coterjo, de ce nu te pori bine; nu vezi c abia ce se
mai in oasele pe tine, coterjo" (542*). I n corn. Poi ana (N-
sud) se zice numai caprelor cnd vreai s le alungi.
V. F.: coterj, coterjo, coterje (542*). Din srb. cr. ko-
tresan, -sna, -o Ziegenhaarig, st ruppi g".
cot o ar c. Cal hd, ur t " (480. 52955), ct o
cot area" (7/155).
co te. Un cal mare : netye cai ct cotyeelye dye
poi trage o cas cu ei" (205/1. 205/256), dar i n bat-
jocur, cnd se compar coastele calului mar e i slab cu
brnel e coteului : Ce dai p coiieul ala... ai purcei s
bagi n iei ?" (378*).
coti. I n expresia : l cotete de barb", v. p. 79.
coti j ni c. Omul care se ocup cu crui a (1362)
Poate un derivat de la pl ural ul cotigi (sg. cotig t r-
s ur mic, telegu").
cotonog. Cal cu picioarele rele (15877), umflat
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 7 9
i a picioare, cu arici (140*); expresia se ntrebuineaz mai
ales la i armaroace, de ctre geambai, spre a micora pre-
ui calului t rgui t (140*).
cotor. Despre caii bt rni , slabi i uri se zic c-s
cot oar (54254),
c o v t at, covit, co v t os, v. deelat.
crcnat, v. deelat.
cracoiat. Despre calul cu picioarele carne nl un-
t ru" ; se mai zice i despre coarnele furcii (furcoiului) de
lemn sau de fier, dac stau departe deolalt (coarne cra-
cniete) sau de cerbul loptar... : cerb sau ap cu coarne
mar i cracoiete (52377*). Din crcoiu, augumentativul
lui crac.
cracadu. Negustor de cai (4803). Din ung.
kereskedd, negustor, comerciant",
f-r eh ui, v. vntuit.
creiar de noroc, v. p. 87.
crete, v. p. 64.
c r o n c an. Cal mar e i slab, grbovit de bt rnee :
Fi i -ar croncanu sau cloncanu al dracul ui ; ce s fac
eu cu arl a asta ? (65*). I n regiunea Brnet i se zice
cloncan la pasrea ul i u" sau gaie" (65*). Cloncan se
ntrebuineaz n locul cuvntului croncan (59*).
crucea spinrii, v. cuvuiat.
cubl e . Calul cu ira spi nri i ncovoiat n af ar "
(indic forma opus de la nt rni at ") 19877 ; se zice
i despre femei sau fete. (Poi ana, jud. Nsud). V. F. :
cwgle (19877). Din ung. koblos gunos, gvnat,
concav ; scorburos, scobit"; cf. i ung. kob ceva n form
rot und, globuroas".
cu co v . Porecl pent ru un cal nalt i slab, mai
mult bt r n dect t nr : Ce cal a cumprat I on ?"
-,Ia, o cocor, nalt ct o prj i n i slab, prpdi t ". Ca po-
recl femeilor, dar mai ales fetelor, nalte i slabe : Nu
m nsor cu cutare fat, c par c e o cocor" : I a. te
uit i la asta ct cocor" (24
;
' l*). Din srbocr. !cu-
kav, knkavan ..ungliicklich. t r aur i g", si. kukar ..traurig,
BCU CLUJ
1 8 0
S . P O P
elend" (Berneker s. v. kukajo, kukatij. Of. i V. Bo-
grea, n DR. I V, p. 879.
cu j ei c , v. cojeic.
c u p . Scobitur n msea, v. p. 83.
c u p e t \ Negustor de cai sau mijlocitor, la ncheierea
t rgul ui . Este menionat i al t uri de corespondentele :
sfrnar (239'2. 322. 370. 386. 412. 415. 415/1. 425. 451.
476. 487. 542), samsar (386. 438), negutor (386. 451),
tuer de cai (476. 493), pitar (6), efar (487), ciujer
(542). Ii. : 6. 239/2. 303. 315. 322. 330. 352. 370. 3S6..
412. 415. '415,1. 425. 429. 438. 444. 450. 451. 476. 482.
483. 487. 488. 488''l. 490. 493. 497. 498. 499. 499/1. 506.
510. 521. 523. 543 1. 542. 545. 551. V. F.: chipeti
(508), copefi (352. 451) ; este ortografiat i ungurete :
cupec (510), trebue citit ns : cupe. Rspndi rea ne'
ndreptete s-1 credem de origin ungureasc ( < kupecz'
negustor ambulant, care se ocup cu vnzarea lucrurilor
de pui n valoare". Astfel se numesc. n. deosebi negu-
storii de porci, boi i cai, cf. ung. lokupec negustor de:
cai "). Nu credem n etimologia lui Tiktin, DRG. s. v.
c u r dine s. c u r g It i u c. Un defect de limb, v.
P. 82.
c u v u i a t. Galul care e mai jos de spi nare (4577),
mai sus de crucea spi nri i i mai ridicat la grunmzi,
unde vine greblanu 1= greabnul ], pe care se aeaz ha-
mul " ; ncovoiat se folosete numai cnd se refer la o-
nui a" (4577*).
cut. Gal chiop de un picior. (85*).
d It r n o g. Gal bt rn, inut r u, care se mpiedec
mergnd, care st rnjit, i at r n buza de jos. Dac e
n stav i unul t nr rncheaz, calul bt r n (dltrnog)
nu observ ;... la cru... merge i fr zbale n gur "
(170*). V. F. : lihrnoglii.
d h o i n a t. Gal obosit peste msur, extenuat, r -
pus" : , .
e
doinat de tot, se zice de o vit czut la ham".
1
Ma t e r i a l u l s ' a p r i m i t l a c h e s t i u n e a 3.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 8 1
1
Ma t e r i a l u l e s t e p r i m i t l a c h e s t i u n e a 54.
2
Ma t e r i a l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 5.
Se ntrebuineaz mai ales de oamenii bt rni (93*).
Cf. deludat.
d a l a c. Termin pejorativ pent ru cal, dar dat i cnd
omul e mnios (8754)./?.: 26. 87. 128. 133. 137. 139. 140.
154. 156. 160. 16754. V. F. : dlac (167). Din t urc.
alah (talak) ..Milz".
d ni b u r o s, v. p. 84.
d a r a b, v. p. 107.
da rac. Caii se ntrebuineaz i la mnar ea dar a-
eului (a pieptenului mare de fier, pent ru scrmnat l-
na). Din t ur c , v. . I . O.
d r dai . Despre un cal bt rn neputincios, urit.
11. : 3854. 38/17. 38' 1. 167/1. 170. 180. 350. 370.
500. 54854. V. F. : drdoal (3854. 38/17. 3854),
drgoal (50054).
dri o g
1
. Termin de batjocur dat unui cal mare,
slab (cum snt caii rzari l or, a negutorilor de r z"
199*). hi t i uan (208-7), r u, nengrijit. Se zice i despre iap,
dac e bt r n (2163). 7?. : 14. 54. 393. 7 i 54. 43
3. 83. 150. 155/13. 155/2. 166. 1683. 172. 173. 176 1.
177. 174/17. 174/1. 1837. 18354. 18355. 18554.
1933. 1963. 19654. 19854. 1997. 205/17. 205/2
7. 2087. 2153. 2163. 2235. 2237. 22455.
2257. 238/13. 24155. 242 .13. 249*. 5523. 2527.-
2537. 2543. 2557. 2617. 2637. 2763. 277- 7.
35255. 384/154. 39054. 410 154. 41254. 43954.
448 1. 45754. 46354. 5317. 531. V. F. : drlog
(17354. 17355), drlog (177). dirloag (16654), dr-
joag (17954). Pent ru etimologie v. S. Puscari u. n
Bnrnromania TU, p. 832. Credem c drlog, cu sensul de
cal slab, r u" e o extensiune de sens a lui drlog (dlog)
huri , frne".
d. r r a l '. I n expresia cal de . despre unul r u
BCU CLUJ
1 8 2
S . P O P
ngrijit i slab U605), nt rebui nat la corvezile cele ma i
grele (305).
Prin extensiune : hain de drval cciul s. plrie-
de pur t at " (1615). R. : 17. 24. 30. 66. 71. 83. 85. 88.
102. 113. 118. 122. 124. 125. 126. 127. 109. 133. 136,
139. 140. 141. 145. 148. 160. 161. 164. 183. 378. 500. -
V. F. : dur dal (1834).
d r z. Atribut dat calului care muc, d cu picio-
rul , este greu de clrit. Se zice i despre un om, despre uns
copil cu nrav, iute la fire, [care] nu sufere de la nime-
nea ceva neplcut, se nfoac, se revolt iute" ; despre un-
cne care l at r amarni c, care muc i atac i ut e" ; des -
pre un bou, pe care nu-1 poi pune cu uuri n la jug %
drz se mai numete i o zdrean (52377*).
de h u lat
1
. Despre calul ,,stricat din cauza plituriL"
sau mnt ur i i " (57), cu ira spi nri i rupt , cu corpul fr
forme frumoase" (96), stors de puteri (175), r sccr at "
(70). R. : 27. 48. 49. 52. 53. 54. 54/1. 54/2. 56. 56/1. 57.
58. 79. 80. 60. 66. 66/1. 68. 69. 70. 71. 87. 93. 96. 175.
206. 215. 352. 378. 380/2. 390. 510. 532; r ar i de oameni i
bt rni (93*). V. F. : dehlat (27. 390. 532), deulat
(352), deculat (378), dhulat (66/1. 68.69. 71), dulat (93*..
96. 175. 206), daulat (60), duhlat (510).
del e j an, v. p. 98.
de s el at". Despre un cal care are coloana vertebral
n form de ea (25), cu ira spi nri i r upt (65. 67. 93*
161. 361) sau smintit (361), adus la vale (64), cnd i s'a-
r upt spi narea (59. 455. 453. 442. 224. 170. 447.
!
449) s.
spatele s. oasele spi nri i (72), cu spi narea covt (183),
covtoas (516), covtat la spi nare (497), t rni at de spi -
nar e (258. 448/2), cnd i sunt elele (222. 359. 439. 506.
542) s. spetele (506) rupt e (178. 187), cnd crucile par a
fi frnte (155^2), cnd e strcit di ndrt , la podul cur u-
lui (82), cnd sapa e nclinat (58/1), cnd picioarele din-
1
Ma t e r i a l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 77.
2
Ma t e r i a l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 77.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 8 3
drt i snt smintite din spi nar e" (327), cnd merge
cu picioarele crcnat e n l t uri (171), etc. Cuvntul
este cunoscut n majoritatea absolut a punctelor. V.
F. : dealat (146. 171. 84. 126. 140. 145. 153. 157. 155/2.
158/1. 184. 185. 186/2. 208. 219/3. 245/1. 247), dicdat (143.
158. 152/2. 182), dilat (122. 129), delat (65. 69. 68.
66' 1. 71. 75/1), deelat (350. 239/2. 487. 476. 465. 403/1.
389. 378. 289. 281), delat (11. 300. 231/1. 231. 529), de-
*>dat (297).
de el al e, n construcia clria... pe deelate", v.
clrie I I , 2.
deeltur. Se zice la ncovierea coloanei verte-
brale, ce o capt [calul] de mnz t i ner" (7777) i, n
plural, despre caii bt rni , neputincioi, slabi, uri i ne-
trebnici (255i4).
des ghin at. Despre calul care a lunecat undeva:
a czut, i i-a srit piciorul" (3277). Probabil pare a
fi etimologia d-lui Giuglea, din lat. *disglinare (n DR. I I I ,
620).
di eh l. Un cal ru, nrva, care nu t rage : hie,
diebl" ; te uii ndrt dieblo, nu-i dau ovs" (82*).
Cf. serbo-cr. deblji, -a, -e dicker, fetter, wohbeleiter, kor-
pulenter", necunoscut de TDRG.
d i u g. I n batjocur despre calul bt r n (47754)
slab i ur t (392/177). Din ung. dog hoit, st rv"
(Mndrescu).
d o j a n . I n expresia a sta de dojana", v. p. 82.
drabin. Despre un cal mare nalt (18455), b-
t rn i ru hrni t (157*). Se spune drabginf) i la l a-
turile coului cruei rneti, care are forma de scar.
Cum aceste l at uri uor se hodorogesc, e legat, de cuvn-
tul drabgin, noiunea de lung sau nalt, hodorogit sau
stricat i bt r n" (157*). Din rut. drabina Leiter".
drabiitar. Pespre un cal bt rn. nalt i ru hr -
nit : se ntrebuineaz ..mai mult n sens colectiv" (157*).
Tn judeele Dorohoi, Tai, Suceava draghinnr are nele-
sul de fustei la loitr ("Dame, Termin p. 15).
BCU CLUJ
1 8 4
S . P O P
drgl
1
. I n batjocur (127. 158. 198), despre un
cal (s. iap 445) mare (178' l ), slab (238/1), bt rn, ur t :
Gu o drgl de cpst ru" (239/3). R. . 1.27. 158. 173.
178/1. 183. 185. 198. 238/1. 239'2. 239,3. 401. 413. 445. -
Cf. bulg. drgl magere, schwache, ungeschickte Fr u" ;
drylohiri Klepper".
d r ane . Un cal mic, bt r n : Streinii, adec Ma-
l orui i de la noi spun tot aa, dar aplic acest cuvnt la
orice l ucru vechiu i r upt " (157*). Din rut. dranka ze-
xissenes, zerfetztes, abgetragenes Kleid, Hemd".
d r n g, v. p. 98.
d r e a v , v. dreve.
dr e v e . Cal oldiu, cu un old mai lsat (350*), stri-
cat de spat ; se zice i despre un om, cnd merge ru
(comunicat de A. ioldea, in Mititei, jud. /Nsud). P ent r u
derivarea cf. dreava spata oldului, coast" (din Mititei).
dreve it. Atribut dat calului dup defectele corpo-
rale ce le are la picioarele di napoi " (21177), cu spat a
dinapoi a piciorului rupt (corn. ioldea).
d r u m. I n expresia rid de drum, v. p. 99.
dr II mrit. Calul folosit la t rsur, v. p. 99.
dnbal*. I n batjocur (1137. 18054. 2937)
despre un cal bt rn (55154), cnd se mn (17854)
i nu vrea s mearg (3707). R. : 102. 113. 178. 180
54. 293. 370. 471. 5517.
d u b i ii . Despre un cal. n btae de joc i la mni e
(13354). Din rus. dubina bt, ciomag, mciuc".
d u b II r o ,s. v. dupuros.
d it c . I n expresia cal de duc. v. p. 99.
dul u. Se zice despre caii lenei, care au mers gre-
oiu (233*) sau, r ar de tot. celor care au ceva nr av ru,
muc, dau cu picioarele, se sperie" (354*). Cuvntul se
folosete de unii oameni mai bt rni care, nainte de rs-
boiu, fceau nego pri n marginea Bucovinei : i se zice i
1
Ma t e r i a l u l e s t e p r i m i t l a c h e s t i u n e a 54.
'- Ma t e r i a l i ] ! e s t e p r i m i t l a c h e s t i u n e a 7 i 5t .
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 8 5
rnelui. ns numai de unii oameni i n cazuri foarte r ar i "
(233*).
d II ! i (j o s. v. haruial.
du p (supt forma dupci i dupc.lt i), v. dupos.
d u p o s \ Atribut dat calului (dar i mnjilor de un
au 193) cu pr ul mar e (182), lung (239/3), pros (218), cu
dupci (205/1), care nu i-a schimbat prul de i ar n (207.
239 3. 202), nu nprlete (130). E. : 130. 180. 182. 193.
195.1. 202. 204. 205. 205/1. 205/2. 207. 211. 215. 218.
231. 236. 239/3. 392/1. 518. V. F. : dubos (215. 218).
d u p ii r os'. Atribut dat calului urt , nengrijit (153)
(ori chiar scurt i gros" 540), cu prul mar e (188. 173),
cu pr dupos, ca dupchiu la cne" (171), care n' a l p-
dat prul de i ar n (128. 203/1), nu e slat (181. 201),
cu rane pe t r up i numai pe alocurea cu pr (175), sau
chiar ,,far pr " (160), rios (70), lene (156), ar e tot-
deauna diaree i e mur dar n part ea dinapoi a corpului
(16J). E.: 70. 105. 128. 156. 158. 160. 161. 167/1. 168.
171. 173. 175. 178/1. 181. 183. 184. 186/2. 188. 201. 203' l .
276. 337. 378. 380'2. 443. 540. V.' F. : dubnros (378).
Forme paralele : dupuros sau dupos (181).
d u r al i u. Cresctor de cai sau omul care ar e grije
de vite sprintene i frumoase", ex. : ce mai vitei am vzut
Ia Gheorghe al S tanci, se vede treaba c' au avut bun dn~
ruliu" sau ce crl an frumos, al dracul ui a fost d^ruliul
ce 1-a crescut" (25*). Probabil, t urc. tyrylu einen
Wohnort. AVeideplatz habend": cf. i foryl das Bennpferd".
el e f an t. v. p. 107.
* e p a n . Termen desmierdtor (8751).
/ a c e. I n expresia mi-am fcut cai", v. p. 65.
/ ac t o r. Negustor de cai, pomenit al t uri de live-
r an i " (1293). P i n rus. faktorii samsar". Tot acest
cuvnt trebue s fie i n factor (de sub No. 2), citat n
1
Ma t e r i a l u l s ' a p r i m i t e a r s p u n s l a c h e s t i u n e a 77.
- Ma t e r i a ] p r i m i t l a c h e s t i u n e a 77.
BCU CLUJ
1 8 6
S. P O P
DA. cu nelesul de : cel care face nego pe socoteala,
altuia".
f u le u c, v. p. 83.
/ a r i s e u, v. p. 106.
f au r. Se zice despre un cal, v. p. 108.
f e deu, v. ghebe.
f el el e-at. Rspundere, garanie. Din ung. felelet, v.
p. 81.
fele li. A lua responsabilitatea, v. p. 83.
felpinz. Arvun: dac nu va trage bine calul n
ham, i voiu da felpinzul napoi " (488/13). Cuvntul este
cunoscut n regiunile mai expuse influenei ungureti.
f i a c r u . Cel care are cru cu cai (22) i se
ocup cu crui a (502. 5062). R. : 2. 232' l . 499' 1.
502. 506. V. F. : fiacherii (506), fiacariti (232/1). Din-
t r ' un ung. fiakeros birjar".
/ i f. I n expresia /// de rachiu, v. p. 82.
/i r m an. Cru, i ar ocupaia este firmnie (187-2).
R. : 183. 184. 1872. V. F. : furman (184). Din
germ. Fuhrmann crua, cru", primit odat direct,
supt forma furman (furmanc) i a doua or pri n Ruteni,
supt forma firman.
fleer. Negustor de cai (362. 3643), sinonim cu
geamba (3612). Din ss. fie Har (Jahreb. X. p. 187?..
floricica. Un cntec la jocul Cluului ; v. clu.
folticnos. Cal gras (52555), burt os: snt fol-
ticoi caii care se nutresc numai cu pioase i nu primesc
la mncare bucat e" (523*).
f ol tic o R . Cal ru hrni t ..numai cu ludi (cucur-
bete), dovleci sau numai cu i ar b" ; i despre un om care
treste numai pentru burta lui (1077*).
/ o m i. v. coc oar.
foni os. Cal lene (48054).
forgu. Atribut dat calului care-i asvrle pi -
cioarele n dreapt a sau n st nga" (410' l77) sau ..la
care i. snt srite spatele din loc" (49777). Derivat
din forgu (< ung. forgo ncheietur, articulaiune. old",
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 8 7
sens ce-1 cunosc din grai ul comunei Poi ana, jud. Nsud,
n expresii ca : i umbl forgaule = i se mic oldurile
n mers, mai ales despre femei), pri n suf. -u. Cu sensul
acesta e cunoscut i de 476*.
forguat. Calul cu oldul smintit din ncheietur
sau cnd oldul iese afar, st ascuit (476*).
f o r p a n. L ucrul public pe care-1 fac oamenii silii
de aut ori t i (392/1) i apoi nsui omul care-1 face (54/2).
R. : 7/12. 522. 54/22. 392/15. V. F. : forpon
(392' l 5), fopan (7/12) vorpan (532). Din germ.
Vorspann, rspndi t pri n administraie.
forponta. Omul care se ocup cu crui a (521.
4932). V. F. : froponta (4932).
f o r t o a ti e. Cal cu nv, v. p. 83.
fopontar. Cruul care ducea, pent ru plat, n
anumite zile, la pri mpret orat pe secretarul sau pe pr i mar ul
din comun (38/12). V. F. : fropontari (53i 2; ^
horpontari (4462). Cf. i alvoagn.
frate. S upt forma frieate, v. gloab.
fudul. At r i but : cal fudul., un hoher de cal "
(210/27).
fugar. Se zice unui cal (677).
f ur cu. I n expresia : cal cu furcut", despre u -
nul care are crucea slilor" n forma unui unghi u a-
scutit (19877).
* f uv ar. Pr opr i et ar ul care are cru cu cai "
(5002). Din ung. fuvar cruie, t ransport ".
* / uv ar u. Cru (487. 4882), omul care se o -
cup cu crui a (500. 4932). R. : 466. 487. 488. 489.
490. 4932. V. F. : ftworo (4892), fuvoaroi (490).
Din ung. fuvaros cru, chirigiu".
* g a ci o . Atribut dat calului care i freac pi -
cioarele deolalt i i lovete picioarele cu potcoavele"
(48077). Din ung. gacsos, gacsoslbu. ..ontorog, cu
picioarele strmbe".
gance. Defect corporal : ..calul se caut... ca s nu-
aib vreun gangi. adic s nu fie bolnav sau calic" (133
BCU CLUJ
1 8 8
S. P O P
3) ; n trg... : n' are ganciu ori hib ?" (3(573) ; uit-te
ce cal,.... fr neci on ganciu" (823). R. : 82. 133. 140.
367-3. P ent r u etimologie cf. DA. s. v.
grb. Atribut pent ru calul cu spi narea ridicat
<577).
g ci rgricea t. Atribut dat calului care se prezin-
t pu(in desvoltat, n raport cu vrst a" (2577). Ci.
grgri, insect,
g urice. I n expresia musc m v. p. 81.
g as d. P r opr i et ar ul care ar e cru cu cai (193.
4812), cai de clrit. (193), sau care e cresctor de cai
(4871), ine iepe de r oad" (3911). Se obicinuete mai
des forma cu complinire : -~ de cai, cu cal, de cal.
R. : 4. 190. 1903. 303. 323. 3312. 370. 3911. 401. 418.
476. 477. 4812. 4871. 5512.
geamba
1
. Negustor de cai sau cel priceput la
jimbire ( = silirea calului la fug... forarea lui la o
i nut super b)" (6). Prin extensiune : ho de cai (49.
63) apoi un om iste, care tie s ias din orice ncurc-
t ur " (161), un om fudul care se plimb pe Ia moie, st
degeaba i se mbrac bine" (se plimb ca un geamba;
ar e un biciu ca un geamba") (60). Se ntrebuineaz des
cu complinirea : de cai". R. : 1. 4. 6. 14/1. 23. 24. 25.
26. 29. 41. 44. 49. 52. 53. 54. 54/2. 55. 56. 56' 1. 77. 79.
80. 81. 82. 59. 60. 61. 63. 64. 65. 66. 66/1. 67. 68. 69. 71.
73. 75. 83. 84. 85. 86. 96. 97. 88. 91. 93. 94. 95. 102. 104.
105. 106. 111. 129. 133. 134. 135. 138. 139. 140. 141. 142.
143. 120. 122. 124. 125. 127. 126. 128. 156. 160. 161.
163. 104. 325. 171. 175. 181. 361. 543/1. 547. Cuvntul este
cunoscut si acolo unde nu snt geambai. V. F. : jimba
(4. 6. 23), ghiamba (80. 124). geamai (105) ; zeamba
(140. 160), zemba (122).
* geamba ie. Negustorie de cai (643) sau orice
negustorie : locuitorii... care pe l ng alte afaceri mai
vnd cte un cal"... fac cte o leac de geambalc sau
1
Ma t e r i a l u l e s t e p r i m i t c a r s p u n s l a c h e s t i u n e a 3.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 8 9
geambaie" (901). H. : 55. 64. 693. 901.
g e a m b a s l c. Afacere nu prea cinstit (713), ne-
gustorie (cf. geambaie) (69. 903). V. F. : geambalic
(71).
g e r gel i e, v. herghelie,
ghe b, v. ghebos.
T gheb e. Se zice n batjocur (47854), despre caii
bt rni , neputincioi, slabi, ur i (42734) : un rob de
cal (gebe)-' 2817. R.: 2817. 4037. 4127, 54. 427.
478. 501. 50354. 52177.
* g h e b e . Despre un cal slab, crui a i se vd coastele,
care calc cu t uspat ru picioarele pe on fegyeu" (48054).
ghebos
1
. Atribut dat calului dup defecte corporale
(40177), sau unui a cu spinarea. n sus" (152/4), cu
gheb n spi nar e" (174). R. : 26. 66/1. 152/4. 174. 176/L
401. 432. 532. 545. V. F. . < ghibos (152/4. 176/1), ghbos
(547).
* g h- e m e j a t, Gal bt rn, neputincios i diformat fi-
zicete, crui a i s' au mpreunat picioarele dinapoi cu cele
dinainte : N' ai vzut cum a ajuns calul lui Dumitru ? Nici
nu-1 mai cunoti, aa de ghemejat ce este" ; Caii tia
din Ungari a se ghemejeaz repede de tot" (25*). I se
zice i omului prea cocoat : Fugi m, ghemejatule, nu
vezi c te loveti cu nasul de pmnt " (25*).
ghe ef ta r. Despre omul care se ocup cu cump-
rarea cailor (152/43).
O Ii i a ui b a l u. Negustor de cai, mai n etate, mai
avut, care a umblat n ghiambaie de un timp mai ndelun-
gat." (803*).
g h i j n a g . g li i j o g, v. bijog.
g h i h , v. grebnos.
g h i o a b . Despre un cal bt rn (39354. 509*) :
..o gltioab, despre o mroag de cal bt r n" (393*). Pen-
tru etimologie v. V. Bogrea, n DR. I V, p. 879.
gimbi. A t ort ura calul prin bti, ca s-1 sileasc
1
Ma t e r i a l l a c h e s t i u n e a 77.
BCU CLUJ
1 9 0
S . P O P
a fugi i a lua o poziie superb cnd fuge : ca s vnd
caii i silete la fug i s aib o i nut superb... jimb-
ete caii" (6*).
gimb i r e. S ui rea calului la fug, cu t r sur a ori
fr t r sur i "forarea lui la o i nut superb : jimb-
ire" (63).
ginga. I n expresia ginga la mncare", v. p. 82.
gioi, v. hambar. P ent r u etimologie v. N. Drganu,
n DR. IV, pp. 756759.
girgez. Probabil negustor de cai (4293). La l mu-
ririle cerute nu ni s'a r spuns.
* g l v n o s. Atribut dat calului cu capul prea
-mare" (2477).
g l io ab . v. gloab.
g lo ab
1
. I se zice calului n batjocur sau cnd te
necjeti pe el (l blestemi gloaba dr acul ui ")" (164) ; alt-
da t , n general, unui cal bt rn, neputincios, slab, mare,
gros i urt , chior i bolnav (63), nr va (70), care nu
t rage bine (74/1) ; se poate zice i despre caii tineri dar
-slabi (34). Exemple : Ce ar e a face gloabele lui cu caii
j ni ei " ; la t r sur se pun cai nu gloabe" (24*). I n trg
Gt ceri pe gloaba asta ?" (5. 325) ; mi, frieate, i-am
pltit bine gloaba" (41/1) ; sau : cu glioabe nzadar mai
mergi la ar msar c tot nu-i iau mnz" (55). Se nt rebui n-
eaz des complinit pri n : de cal, de iap (74/1) sau prin
un adjectiv : btrn, btrn (115. 116). I n expresia cal
de gloab (345) ar e nelesul de : cal care trage la plug".
Sensul de pedeaps, amend" l ar e n exemplul : Acest
cal e gloab pe mine", nt rebui nat do st pnul calului,
dac nu-1 poate vinde nici nt r' un chip" (509/1*). R. :
Este cunoscut pe ntreg teritorul rii, cu excepia regiu-
nilor de lng Rodna-veche i Nsud (de la 193332 nu-i
comunicat). P ent r u etimologie cf. DA.
1
Ma t e r i a l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 5 4 . n m a j o r i t a t e a c a z u r i l o r
i l a 7 .
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 9 1
* g lo b an
1
. Se zice in batjocur (58*1. 125) unui cal
bt r n (72) : Ce-mi tot lauzi globanul acesta, au nu vd
eu c e mai mort " ( 72- 3 ) . - R. : 58/1. 82. 72. 80. 125.
127. 156. 163.
* globr ie. Despre caii slabi de tot, care nu co-
respund cerinelor pl ugarul ui " (507, cf. 517).
* glob in . Se zice despre un cal ciolnos, cu pie-
lea ni rat pe oase", bolnav, ros de hamur i , o czt ur :
geamgiul c'o glbin i o haromie la cr u " (2454).
g o an . I n expresi a : cui de goan aceia care snt
pui la t r sur ori bric pentru pl i mbare" (655).
g o n i. I n expresia gonete ca un nebun", v. p. 81.
g osp o da r. Se zice omului care creste cai (131. 238---
2), are cru cu cai (158/1. 1772), cci nu exist un
termin deosebit pent ru numi rea propri et arul ui de c a i ; cf.
gazd. R. : 771. 90. 99. 121. 1312. 140. 1411. 146.
1472. 1511. 1822. 158/1. 169. 176. 176/1. 177.
2382.
grbos. Despre un cal cu spi narea r upt (28477).
Probabi l este o form scurt at de la grebnos sau este
greabn considerat, pri nt r' o greit analiz, ca derivat ca
suf. -n din un *greb.
gr m dit. Atribut dat calului dup defecte corpo-
rale (1377).
gr eab n, v. cuvuiat.
grebnos
2
. Atribut dat calului slab (24. 71), cu
greabn mar e (hrebn 203/1), nalt n hrebn (211), beteag
de greabn (128), cu oase sau noduri
p e
spi nare (378), n-
coviat. de spi nare (450). care merge zgribulit (146. 147),
ar e ntreg corpul diformat (25). are rpci ug (175), cu
ghib i i spi nare (171) ; nu poate fi ntrebuinat la cl-
rit, cci t arni t a l roade n spat e" (198). R. .- 14, 24.
25. 46. 47. ^ 8 . 53. 54. 54/2. 58. 58(1. 79. 80. 60. 65. 6Q.
fifi/l. 68. 69. 70. 71. 74/1. 83. 84. 85. 87. 88. 95. 99. 102.
1
Ma t e r i a l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 54.
2
Ma t e r i a l p r i m i t la. c h e s t i u n e a 7 7 .
BCU CLUJ
1 9 2
S . P O P
103. 104. 105. 100. 108/1. 110. 111. 129. 130. 133. 134. 135.
136. 137. 138. 140. 141. 142. 143. 144. 146. 147. 148. 149.
112. 114. 116. 117. 118. 98. 119. 120. 121. 122. 123. 124.
125. 128. 152. 162. 164. 167. 168. 168,1. 171. 173. 175. 191.
197. 197/1. 198. 210. 203/1. 212. 232/1. 246. 245. 256. 373.
380. 378. 381. 402. 424. 450. 454. 457. 476. 477. 487. 48' l . .
491. 497. 499. 500. 503. 510. 511. 516. 520. 528. 535. V.
F. : grebenos (477), hrebnos (198. 211. 252,1. 246. 203' i ).
g u t u n a r i, v. guturai.
guturai. Atribut dat calului r u, neputincios, care
are dureri de cap i pe nas i se scurge nite materie albu-
rie, celui care tuete, st r nut : un gutunari de cal"
(145*). Vezi i ciesc.
h c. Diferena existent ntre preul cernit de cum-
prt or i ntre cel dat ; v. p. 86.
h d. Atribut, dat calului bt rn, slab, neputincios
(19854). Ii. : 127. 19854.' 23177. 397. 47154.
hain. Despre un cal mar e" (18555): hain este
superlativul de la mar e" i se ntrebuineaz mai mult
de r ani : om hain, copac hain, cas hain" (185*).
hait. Gal bt rn, slab, urt i neputincios (19854).
hiza. Un. cal mare. slab (3787, 54).
h a l , v. halos.
h a 1 b a, v. alba.
* h a. I o s. Galul care mnnc tot felul de nut remnt ,
n opoziie cu ligvos" : Gnd calul e obosit se zice :
nu-i da de mncare cci acum e halos" sau mnnc ca
o hal " (7/17*). Gf. hali n DA.
hlpav. Despre un cal mar e i gras (29655).
V. F. : hltav (29655).
h altar, v. hlpav.
hambar. Se zice n batjocur, despre un cal mar e
(soiu ssesc"), foarte bt rn, cu pntec mare, care nu se
sat ur (251/1*. 489.) : Nu-i joi hmbariul acela cu mn-
care" (489*). Are i sensul de : coar (489*), magazie
(390*), lad mare. pent ru pst rarea grului, porumbul ui
(2ol 1*). E fcut din lemn de fag (251 /*) sau din scnduri
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 193
le brad, cusute pe schelet de lemn t are, cu volum de cte
>0100 HI . (378*). R. : 251/1. 378. 390. 48955.
h m i . A da din cap, v. hoamp.
hmesit. Se zice n batjocur (37854) despre un
cal care nu se ngra, dei ar e hr an bun (18177).
hmuit. Se zice despre un cal cu pielea roas pe
pntece de funiile hamul ui (21877) : a tot hmuit ca-
lul pn l'o aezat" ; Galul hmuit se btucete la piept"
(21877*).
han. Un cal mar e (239/255), care nu-i bun de is-
pr av (15054), dar i despre o i ap bt r n, slab, ne-
putincioas : die, hana dracul ui " ; mnca-t e-ar lupii
han" (18854*). P ent r u etimologie v. N. Drganu, n
DR. I I I , p. 708.
hap sin. Atribut dat calului mnccios" (196-77 :
hapsn).
hr. Despre un cal bt r n (17954. 5073). Se
zice des i despre femei mai n vrst, pline de rut at e,
despre babele care fac vrjitorii (sinonim cu hr auc") .
Se pr onun apsnd bine pe r : hrrra de ea !" ; las-o
dracul ui de hr bt r n" (529*).
h ar ab ag iu
1
. P r opr i et ar ul de cai i cr u (101),
care se ocup cu t ransport area (155/1. 156. 160) de greu-
tate sau de pasageri : Noi mergem la Vertuzeni, Nicolae,
du-te la mou Vasale harabagi u, s vie cu harabaua. . . "
(101*). R.
:
101. 145. 107. 110. 118. 154. 154/1. 184. 15G.
157. 159. 160. 173. 183. V. F.: arabagiu (184), hrabagiu
(101).
hrgi. Se numesc caii mar i i groi (2655).
har am
2
. Un cal bt r n (104), mar e i ur t (15o'2.
175), care nu st la potcovit, nu trage (188). Se nt rebui n-
eaz i ' n batjocur (98. 127. 128. 146. 147. 125/5. 150. 156.
178). R. : 50. 51. 98. 118. 121. 99. 102. 146. 104. 106.
1
Material primit la chestiunea 2.
2
Material primit la chestiunea 55 i 51
Dacoromania V
BCU CLUJ
1 9 4
S . P O P
147. 148. 128. 150. 151. 152/5. 152/2. 156. 184. 188. 174.
175. 178. 378. 397. 398. 408/1. V. F.: Ivream (118).
har am o iu. Citat, fr explicaie nt re derivatele
care ar at caii mar i i groi (157. 174/155) dar i cu ex-
plicaia : dac m' a mucat calul sau m' a plit, m' a a-
runcat jos... i zic : hrmoiu" (174/1*). Cu complinire :
haramoiu de cal" (157).
hr a uc , v. hr.
hrci o g. Se zice despre un cal slab (1943), b-
t r n (193. 45754).
hr e a m, v. haram.
h r g h el ie, v. herghelie.
hrghil. Un cal bt r n (33054), slab, care ' n
pr i mvar ies cu pielea pe oas : cal slab ca o hr ghil"
(330*).
* hr j o ab . Cal bt rn, slab i de pui n folos:
s face calul sta bun o hrjoab de pat ( = l pdat ),
dac nu-1 grijeti mai bine" ; n batjocur : are i el o
hrjoab (cte-odat zice roaj b") de cal i crede c-i m-
pr at " (36754*).
hr l. Se zice n batjocur att despre calul ct i
despre i apa bt r n (19954). I n unele regiuni cuvntul
este ntrebuinat numai pent ru scroafe : m ncjesc Cam
cumprat o hrl de scroaf i nu mnnc nimic" (19*).
hrlog. I n batjocur despre caii mar i i ur i : M,
ieri la t rg am vzut doi horlogi de ogari ct postu Pat i l or";
I on Seminichii are frumoi cai, acu-o loat, nu-s mari ,
da-s frumos i t rag ca nite smei, horlogii dracul ui " ; M,
da eri pe drum at t a fur doi hrlogi de ogari, nu tiu a
cui fur, da fur mar i " (19*). Comunicat i de 157 - 54.
h a r m sari u, v. arhamac.
h ar o m i e. Pespre un cal mic (24*), sau despre unul
bt rn, cal de saca (huriimie de cal" 6*). Haromie este
termen ignesc pe care oamenii de aici obinuesc s-1 n-
trebuineze foarte des" (24*). V. i globin.
hrsiiog. Despre un cal bt rn, lene (151*). dar
i despre o vac. o oaie slab (180*) : Mi-am cumprat i
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 9 5
eu un hrtiog de cal, s am cu ce duce un scor sau
doi la moara din apropi ere" (151*). V. F.: hrlioag
(1567) de cal (155' 154).
hrtav. Despre un cal mar e i gros (30855).
hroab, v. harzoab.
t h r o a g
1
. Gal (s. i ap 480*) bt rn, neput i n-
cios, urt , netrebnic (405. 318. 46) ; n batjocur i despre
femeile bine desvoltate, greoaie i lenee (480*). R. : 10.
46. 79. 152/6. 305. 317. 318. 360. 406. 434. 439. 457. 466.
480. 516. 529. V. F.: hroag (529), haroap (480*).
Probabil din hr + mroag.
fhrtoap. Gal mare (239/1), cal istovit de fug
i de munc, cu un membru al corpului diformat (239^1*),
Ga toponimic : am un pmnt pe Hrtoape; am fn pe
Hrtoape = un pmnt care n ur ma ploilor s'a surupat ,
ori crepat de cl duri de soare [iar] n civa ani s'a vin-
decat de se poate folosi" (239^1*). V. F. : hrtopu st ri -
cat" (239/1*).
* h a r ui al . I n expresia : cal de ^. calul t are, vr -
tos, vnjos, ciolnos, duligos (cu picioarele groase i s-
ntoase), ... hrni t cu pne" i este nt rebui nat la dus
..chirie", lemne, pi at r, nisip, crmi d (183*). I n comu-
na Poi ana (jud. Nsaud) huruial = l ucru mult, deranj
mare : E mul t hur ui al cu srbtorile".
hr z o ab . Se zice n batjocur despre cal (420-
54). S'a comunicat i forma hroab.
h cal . Cal (s. iap bt r n 1943) slab (194
3), bt r n (19454). Cf. DA. s. v . har sie.
hat. Cal mndru, frumos, t nr (22. 90. 1757). Gf.
DA. s. v. at.
h/, v. h.
fh
2
. Cal bt rn (60. 68. 330). slab (93. 398), t -
nr i slab (163), r u inut, indiferent de vrst (87), cal
care din cau^a slbiciunii nu poate pri nde la povar a"
1
Material primit la chestiunea 54.
2
Material primit la chestiunea 54.
13*
BCU CLUJ
1 9 6
S. P O P
(330*) : Doi cai cnd snt pui n ham, unul trage ce-
lalalt se d napoi, se zice despre el c se hie n ham
sau c trage ca o /td/d" (330*). Gu complinire, par e a.
avea sensul de o mulime de cai legai unui de al t ul "
(27) : ine-o h de cai la bt t ur " (24/1). R. ; 241. .
27. 38/1. 49. 54,1. 54' 2. 80. 56. 56/1. 60. 67. 71. 74. 76..
79. 83. 85. 87. 88. 93. 159. 163. 323. 330. 355. 383. 398.
504. 527. Probabil n l egt ur cu h, nlia.
hznie. Atribut dat cailor uri (49855).
hazn. I n expresia umbl n hazn cu cai", v..
hznar.
* hznar. Negustor de cai (34. 3293) sau i de
altfel de nego (3313), sf r nar (5293), care umbl n
hazn cu caii (43/1. 331b) : hznarul hznret e cu c a v
oi, etc." (343). Se obinuete des complinit pr i n de cai.
h z n ar i, v. hznar.
* hendler. Negustor de cai ; complinit i pr i n de-
ci " (187-3). Din germ. Hndler negustor, comer-
ciant".
herbelite. Despre calul bt r n i neputincios,
cnd t rage la cru i abia se leagn (59*). Gf. DA. s. v..
hrb.
her g l ie, v. herghelie.
herghelegiu. Cresctor de cai (102. 85. 67. 65..
1541) sau cel care pzete mai muli cai, la pune (65*.
66/l*) : I . este herghelegiu (pzitor de cai, cresctor de
cai )" (66/1*). R. : 65. 66/1. 67. 85. 102. 1541. V. F.r
hrghiligii (1021).
herghelie
1
. Cresctorie (68. 109. 290. 302. 329),
stav de cai (302. 329), zvod, tamazlc (109), grup mare-
de cai (367*), t ur m de cai, format din mpreunarea c a i -
lor t ut uror locuitorilor (24/1). I n unele regiuni nu se afl
herghelie n comun, cci rani i i trimit caii, peste var,
pent ru a se nt rema" pe muni, unde au un loc dest i nat
1
Ma t e r i a l u l este primit l a chestiun ea prim.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T OL E DI N T E RMI N OL OGI A C A L U L U I 1 9 7
pent ru aceasta, numi t stav, ngri j i ndu-i un om, numi t st -
var " (210/2): Toader s' a adus calul dila hergelie, din stav,
din ci urda de cai " (comunicat A. ioldea, din comuna Mi-
titei, jud. Nsud). Cnd n sat se afl o herghelie a S t a-
tului, pe aceasta o numesc tot aa, spre deosebire de a lor,
pe care o numesc stav (367*). R. : 24/1. 68. 109. 210/2.
290. 302. 329. 516. V. F. : herglie (290), hrghelie (109),
herjelie, jerjelie, gergelie (210).
herghelier. Negustor de cai, geamba (821).
herle. Despre un cal cu picioarele st rmbe n l t uri
(n afar) ; se zice i despre omul care mergnd i freac
genunchii de olalt (365*). Citat, fr explicaie, de alte
r spunsur i , nt re atributele date cailor dup defecte cor-
porale (420. 36577). Derivat din herle om s. ani -
mal care merge r u de picioare" (cunoscut n comuna Po-
i ana, jud. Nsud), pri n suf. -e; herle ar putea fi ung.
herelo jugnitor, scopitor, cast rat or".
heteoa n, v. hition.
hib. Defect, v. p. 81.
*h imbluitor. Probabil negustor de cai (1533).
Derivat din *himblui ( < rut. gimbliuvati, gindliuvati, gand-
luvai, gandlovi, torgovelni, Markt = , Handel s =" ;
s. v. gandel) pri n suf. -tor.
h in teu, v. parad i p. 98.
hition. I n batjocur despre un cal mare (24355),
slab (19877), perit, uscat (48054). Vezi i cloi.
R. : 178. 191. 198. 20877. 243. 24555. 48054. V.
F. : hitioan (208. 243), hityiuan (480), heteoan (191).
hl eab. Se zice despre calul care a mbt rni t , care
nu mai pete sprinten, nu ine capul ano" (ridicat) ;
se zice i despre persoanele mai n vrst , care au o n-
fiare usccioas, fr vlag : Cu hlebu cel de cal nu
vei mai putea face pr i mvar a" (183* ; pomenit i de 147*).
Pent ru etimologie cf. i hlebui a uza, a munci, a slbi,
a vlgui" (183*).
hleb o iu. Despre un cal bt r n (hleboiu bt r n" 146.
BCU CLUJ
1 9 8
S . P O P
18754), incapabil de lucru ; se ntrebuineaz cnd .,vo
eti a ar t a fat de ani mal dispre, necaz" (147*).
t hloab. Citat fr explicaie, nt re cuvintele car e
numesc caii bt rni , slabi, neputincioi (9954) : Cu ct
dai holobul acesta ?" (2023). Cuvntul nu e cunoscut
numai n Moldova i Bucovina, cum spune DA. ci i n
nordul Ardealului (2023).
* hoai. Cal bt rn i mai ales i ap slbit ; femeie
de moravuri uoare, nai nt at n vrst, a crei caliti
nu se mai caut " (este o hoai"). P ent r u cal se nt r e-
buineaz la mnat (hi, hoai ") i la cumprare, spr e
a-i micora preul (o hoai") (58' 154*).
hoamp. Cal bt rn, slab, cu capul mare, orb de un
ochiu, cu oasele proeminente, cu mers ncet, hmi nd din
cap" (413*). Probabil ung. homp gruiu, grue, movil,
gr mad de pmnt ". Rom se ntrebuineaz, n ungurete,
pent ru a ar t a o r i di ct ur " sau o ghemuire (kiilonosen
domborst vagy felgombolyseget jelent", Czuczor-Fogarasi,
s. v. horn i homp).
ho anc. Complinit pri n de cal ; se zice la o mr-
oag, la o rebedina de cal " (6154*).
ho ant. Cal bt rn, slab, neputincios (67*), care
merge chioptnd din pri ci na slbiciunii sau a unei boa-
le (59*) : M, fine, hai s mai ridicm hoantele alea c
i ar au czut" (67*); Mi brbate, ce ne tot amr m cu
hoantele ast ea" (65*). I n unele regiuni se cunoate i
hont i hoant, fr s se fac o deosebire de sex cnd se
aplic (numai uni i o fac") (59*) ; n altele nu este cu-
noscut hont, dar hoant e curent (65*). Se aplic i ta
brbai (m, hontule sau onhde" 59*. 65*). I n Ardeal
hont (mai des honi) e terminul generic dat Sailor, iar
pr i n extensiune i unui om chiop sau unui om mare, cu
picioare lungi. P ent r u femei se ntrebuineaz forma fe-
minin, mai ales cnd snt mici de st at ur i pesc a-
lene : N' ai vzut hoarda cea de An t recnd pe dr um ?"
Tot din comuna mea cunosc i derivatul hoant un om
care-i t rage dup el un picior" (Poi ana, jud. Nsud).
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 1 9 9
ho ant , vezi hoant.
ho ab, vezi hoac.
ho a c. Atribut dat iepelor care au defecte corpo-
rale (26*) sau despre un cal care nu poate trage (510*),
e bt rn, prpdi t (61*) : Fi nul e, d-mi hoaca ta s'o
prinz ntre ai miei, c altmintrelea s de perit" (26*) ; o
hoac de cal"' (61*). Se ntrebuineaz i (mai mult"
67*) pent ru femeile bt rne (26*. 67*. 510*) : ...hoaca ai
ur t a plecat la cmp" (26) ; Taci nu vezi c eti o
hoab, numai gura i de tine" ; Nu vedei c e o hoab
de femeie care nu tie altceva dect s se prjeasc toat
zi ua" (510*).
h o d o r o a g . Citat fr explicaie nt re cuvintele
care numesc pe caii bt rni , neputincioi, slabi, ur(i
(47154).
hodorogi. A se strica, v. drabin.
hodorogit. Cal bt rn, slab, neputincios (448 1
54).
ho d u c . Denominaie i nj uri oas pent ru un cal b-
t r n i prpdi t , care se aplic i la oamenii bt r ni
(61*).
hohe r. I se zice unui cal fudul" (un hoher de
cal" 210/27).
* hoher ie. Cal vrednic de a se da pe mna ho-
herului, ca s-i ia pielea" (38/154).
hoit. Citat fr explicaie, la chestiunea 54 (408/1.
432. 433. 435).
* hoit an. Cal mare, ur t (hoitan de cal" 7055).
ho i tin. Gal mar e i gras (13355).
hol ob, vezi hloab.
li olt ei e. P r i n locurile acestea, fiecare t nr, dac
trece vrsta de 18 ani i dac pri n i i lui snt cu dare
de mn, are numai dect un cal de care se ngrijete
singur. Acest cal nu se pune la munc, el se ine numai
pent ru clrie; cu el t nr ul face dese plimbri pri n sa-
tele vecine, pe la nuni , etc. Astfel de cai se nume s c
:
cai de holteie" (1355*).
BCU CLUJ
200
S . P O P
honcos. Cal bt r n (61*). Se obicinuete i forma
feminin.
hont. O cru cu care se car nisip sau pi at r pen-
t r u pietruirea oselei i facerea grmezilor. Aceast c-
r u nu ar e loitre i alte pri , cum au alte crue, ci pe
cele dou telegi e nt ri t o lad lung, fcut de scnduri ,
n care se ncarc nisipul sau pi at ra". Se obicinuete i
forma feminin hoant (463*). Deriv din germ. Hun,
v. DA. s. v.
hop . I n expresia cai de hop, adic aceia care i
ntrebuineaz alii. P ent r u etimologie v. N. Drganu
n DR. I I I , 720.
hori o g, vezi hrlog.
* hor op. Cal mar e urt , gros (20455), bt r n i
neputincios (19154). Se cunoate i forma horogi (191
54. 191*).
hor ub. 1 Gal care nu poate merge nici la clrie,
nici la t r sur : Am o horub, t r ab s'o dau s'o omoa-
r, c nu-i mai nici de o t reab" (7/154*).
2 O cas n pmnt , l ucrat simplu, numai din brne
aezate cu pu i n grij unele pe al t el e; o cas care t r e-
bue propit, ca s nu se surpe (hurub 51754*).
hocotin. Cal bt rn, slab, neputincios (67
51*), care nu poate merge, nici trage (6554*) : Ce ho-
cotin de cal ai cumprat i tu !" (6554*). Cf. DA.
s. v. hoanc.
ho pi uit. I n expresia cai de adic de puin
pre, care-i muncete din greu (2185).
h r ab a g iu, v. harabagiu.
h r ni. a se v. arni.
hr eb n, v. greabn.
hr e b n o s, v. grebnos.
hric (un fel de pl ant ), v. ciuperc,
h n h , v. hup.
h uid u m . Se zice despre calul mare, ur t " (o
huidum de cal " 7055).
* hup . Cal bt rn, neputincios, ur t (52054),
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 0 1
mare, slab de tot (despre oameni n u se zice, iar un verb
nu e cunoscut" 51854*), grebnos, cu oasele ieite de
mult l ucru i de t rai u r u (517*). R. : 517. 518. 519.
52054. V. F. : huh (51754*). Probabi l un post-
verbal de la hupi etre affame".
* h upit. Calul care mnnc mult, dei e btrn ,
fr s pr i nd put ere" : M' ai speri at cu mncat ul hu-
pitule i tot degeaba, c nu eti n st are s-i miti picioa-
rele din loc" (2554*). Probabil participiu-adjectiv al
lui hupi a flmnzi, a fi lihnit de foame" (hupete
nu se sat ur, mnnc i ziua i noapt ea" 2554*).
*hupituri. Termin dat vitelor mnccioase sau
lacome dup mncare (2554*).
hur ub , v. horub.
hur ui al , v. haruial.
hur urni e, vezi haromie.
iapoaic, vezi iepoaic.
iarb, sb., v. ciesc,
iarmaroc, v. p. 79.
* i e p an . I ap mar e i rea (epan 12551), n al-
t, greoaie (13451).
ie par. Propri et ar de cru (882), de cai (67
1), care se ndeletnicete cu crui a (622), herghele-
gii (671), omul care duce sare pe cai (602). R. :
60. 66. 66/12. 671. 882. V. F. : epari (88).
ie p e s c \ nt rebui n at ca atribut pe lng substan-
tivele : rs (41211) i nechezat (41/15). R. : 29.
32. 41/1. 65. 77. 88. 121. 135. 173. 182. 202. 286. 412. 427.
482. 483. 510. 524. y. F. : epesc (121. 202), ipasc
(483).
iepete'. In expresia rde iepete, nt rebui nat
cnd rde cineva caraghi os" (127) sau la adresa unei
femei (336), a unei neveste ori a unei fete mari , fr ru-
1
Ma t e r i a l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 11.
2
Ma t e r i a l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 11.
BCU CLUJ
2 0 2
S . P O P
ine (378;. R. : 6. 22. 33. 41/1. 60. IUI. 84. 96. ' 88.
121. 127. 135. 165. 183. 186/1. r ar " 218. 225. 238' l . 247.
266. 275. 378. 290. 336. 373. 406. 460. 498. 504. 510.
* iepic. Menionat ca diminutiv desmierdtor-
(52651).
*i e p i o ar . Diminutiv (37951), desmierdtor (25.
2951), care ar at vrst a (2951) sau sexul (2551).
R. : 7/1. 29. 316. 379. 39151. 479. 54411. 546'1
55. V. F. : epioar (25).
* i e pit. Diminutiv desmierdtor la cai i Ia co-
pii (378. 2551), ar t nd sexul (2551), etatea (336
51). V. F. : epi (2551).
*iepoaic. Citat nt re diminutivele de I a ' i ap'
(260. 51011), odat cu meniunea c este termin des-
mierdtor (510) i nt re derivatele de la ' cal' , pri n care se
ar at caii mar i i groi (47155). V. F. : iapoaic
(260).
iepoas. O femeie mare i lene (37811).
ie poc, iepoac. Pomenit nt re derivate de la
' iap' , pri n care se ar at mri mea (6, 53655). R. :
655. 1211. 472. 536. 540. 546/155. V. F. : iepoc
(472), iepoac (6. 536. 540. 546' ' l), iepodnc (472), iapoan-
c (12).
iepoiti, ie p oaie. Diminutiv (6451) desmier-
dtor, care ar at forma i mri mea (2051), sau caii
mari , groi" (229/155). Se zice i despre ' i ap' (415.
415/155), i ar prin extensiune despre fetele grase, bine-
fcute" (210/211). R. 20 64. 19755. 210/211.
229. 229/1. 22355. 238/111. 415. 415/155. V. F. :
iepoi (197), iepoy (238/1), iepoaie (64. 210/2. 229. 229
/
l .
223 415. 415/1), iepoane (20).
i e p o r n i i . Atribut da t fetelor grase i bin} fcute
(210/211).
*iepoea. Termin desmierdtor, dat la cai i la co-
pii (37851).
iepotin. Termin desmierdtor dat cailor i co-
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 0 3
piilor (37851) sau la o i ap mare, gras (6451), la
o femeie depravat, stricat, care rde mult (2411). R. :
24. 41/111. 6451. 37811. 54051. V. F. : iepotin
(41/111).
iepovin. Diminutiv desmierdtor, care ar at for-
ma i mri mea (: ipovin 2051).
iep(i)oar. Diminutiv (32251), desmierdtor
(77. 43251), care indic vrst a (239/1. 41051) i m-
rimea (41051) sau fr deosebire de vrst, art ndu-se
.,numai un cal sau mnz mic de t r up" (41751). R. :
51. 77. 219/3. 239/1. 250. 322. 409. 410. 417. 432. 44551.
V. F. : iapioar (239/151).
*iepoarea. Numai t ermi n desmierdtor, dat mai
ales de copii i de femei (24/l51).
*ieporic. Diminutiv (6751), desmierdtor
(27. 54051), (numai desmierdtor") dat mai ales de co-
pii i femei (24/l51), indicnd un cal mic (2751) sau
cai mai bt rni , dar buni (54051). V. F. : eporic
(2751).
* ie p sorin. Numai termin desmierdtor, dat mai
ales de copii i femei (24/151).
; e p n li c. Numai termin desmierdtor, dat mai
alt\< -'e copii i de femei (24/l51).
i
1
j> un
1
. Diminutiv (24. 61. ,65. 168) desmier-
dtor (24. 61. 65. 67. 96. 70. 71. 83. 490) care indic vrst a
calului (70. 71. 83. 490). R. : 24. 61. 65. 66. 66' L 67.
68. 70. 71. 83 . 96. 321. 490.
*iepuc~. Diminutiv (241. 487. 403), desmierdtor
(193. 228. 214. 241. 397. 398. 403. 482. 448), indicnd un
cal mic (398), vrst a (448/1. 487) sau pent ru caii fru-
moi i grai, mai ales" (448/2). Ca desmierdtor se folo-
sete i la copii (378). R. : 193. 200. 209. 214. 228. 231.
241. 256. 261. 264. 378. 397. 398. 403. 409. 413. 437. 446.
448/1. 448/2. 451. 482. 472. 472/1. 476. 487.
1
i
2
Ma t e r i a l p r i m i t I a c h e s t i u n e a 5 1 .
BCU CLUJ
204
S . P O P
* ie puie an. Diminutiv care indic vrst a calului,
da r i desmierdtor" (2451).
* iepuli. Diminutiv (24. 6451) desmierdtor
(24. 15751), care ar at vrst a t nr (18351) sau este
numai t ermi n desmierdtor, dat mai ales de copii i de
femei (24/11). R. : 24. 24/1. 64. 130. 157. 18351.
V. F. : epulif (130).
*iepuluc. Numai termin desmierdtor la cai i la
copii (37851).
*iepurin. I ap de soiu mic, spri nt en la mers,
care i ciulete urechile cnd se apropie de ea orice fiin
st rei n : Cutare i cut are ar e dou iepurine de iepe de i-e
mai mar e dragul de ele" (45154*).
* ie p u c . Termin desmierdtor (71. 13851), care
a r a t vrst a (71. 13851) i sexul (7151).
* i e p u c an. Diminutiv care se ntrebuineaz i
pent ru a indica vrst a calului (10951).
ie p u i c. Citat, fr explicaie nt re diminutivele de
la i ap (6351).
iepuoar (iep oar). I n majoritatea cazuri -
l or este un diminutiv desmierdtor, care poate ar t a i
vrsta. Ga diminutiv ar at , n general, un cal frumos, bine
fcut, bine ngrijit, fr' s se fac deosebirea de sex tot-
deauna. Unele r spunsur i precizeaz vrst a i apa la 3 ani "
(5751). Se ntrebuineaz i la adresa copiilor (24/1-
51). R. : Cuvntul este atestat de o majoritate absolut
a rspunsuri l or. V. F.: Cele dou forme (iepuoar i
iepoar) au o arie deopotriv de nt i ns; nt l ni m n a-
ceeai comun une-ori amndou formele (29. 88. 117.
152/3. 171. 172. 175. 439. 111. 4551). Cu toate acestea se
observ, parc o predomi nare a formei fr u. Alte vari ant e
snt : ipoar (31951), iepuoar (122. 13651), iapu-
oar (99. 129. 155/2. 17651), iapoar (176/1. 18051),
epuoar (75. 102. 108/1. 128. 130. 133. 140. 147. 144. 146
51), epoar (25. 27. 150. 87. 14451).
ie put
1
. Diminutiv desmierdtor (dat mai ales de
1
Ma t e r i a l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 5 1 .
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 20
copii i femei" 24/1), indicnd uneori vrst a sau ar t nd
pe caii grai i frumoi (448/2). I n unele pr i se folo-
sete foarte r ar ", fiindc se t ermi n n pu " (134. 144) :
Vecinul nost ru P et r u Pop a Lichi ar e o iepu, care a
ftat dou iapue" (508*). R.: Cuvntul este general
( r ar folosit" n 98 i 524). V. F.: epu (25. 27. 102
130. 133. 144. 332), iapu (155/2. 245/1).
ig. De obiceiu n expresia cai de ig cai de ha m,
de povar" (252. 4125). Din ung. iga jug, greutate,
povar".
i g a . I n expresia cal de caii ntrebuinai la t r as,
la ar at " (4675). R.: 391. 470. 467. 4805. Din
ung. igs de jug, de ham, de povar".
iharmaroc, v. iarmaroc.
ileti, v. tar. Probabil ung. illeto cuvenit, pot ri vi t ".
mbltor. Se zice calului care merge bine la cl-
rie, care nu hur duc" (174/17).
mbltor e 8 c. Cal mbltor (mbltoresc) se zice
acelui cal care merge bine la clrie (care nu hurduc
t ar e) " (174/1).
mbuie str a, v. clrie I I , 2.
mbulzit. Despre calul st rmb de spi nare (445
77), cu i ra spi nri i ncovoiat n sus (415. 415/177).
mprtesc. I se zice unui cal frumos cal
(3787).
mprea. A-i plcea, v. p. 83.
nclat. Despre calul care are obghele sau oase
moart e j ur mprej ur la copite ; poate fi nclat Ia picioa-
rele di nai nt e sau la cele dinapoi sau la t oat e" (75^177).
ncrba, v. cocoar.
nchircit. Despre un cal
#
nedesvoltat (12777).
ncior ecat. I se zice calului care are deasupra
copitelor smocuri de pr mar i " (2577).
ncir ip a, v. nfiripa.
n condor a, A se ar t a bine n trg, v. p. 81.
ncovoiat, v. cuvuiat.
n cur tur , v. p. 89.
BCU CLUJ
n d mn. Galul care e bt r n i slbete, toate le
rabd, i foamea i mblciul, n ast st are fiind i se zice
ndemn, fiindc se poate folosi mai cu put i n gri j "
(249*).
ndopat. Fr explicaie nt re atributele date cailor
dup defecte corporale (2777).
nfiripa, v. cocoar.
nfundat. Gal scurt n t r up i gt, gogone (.ro-
t und), nu lung (tiucos), ci scund, gros i gras. E o specie
de cai puternici... nu seamn cu caii turceti (mici i iui)
de Dobrogea, snt mai mult, dar dur i i iitori la t ras, la
drum lung nu se ostenesc... : am s-mi cumpr nite cai
nfundai" (2777*).
ng enunchiat. Despre caii cu genunchii ndoii
(75/177 ; ngenunchiat 6777).
i n o h o d e . Se numesc, de unii, caii de clrie (112
5, 7). Din rus. inochodea cal care merge n pas bue-
st ru".
nelat, v. clrie.
neua, v. nelat.
ntrniat
1
. Calul spetit (188), deelat (150), lsat
n jos de spi nare (445), cu spi narea la mijloc la vale (150),
cnd spi narea nu-i oabl (dreapt ) (238/1), cnd pe spate
e ca o covat (e covt, 457). R. : 150. 188. 176. 176/1.
195/1. 198. 200. 203/1. 208. 212. 238/1. 239/2. 243. 445.
454. 457. V. F.: trniat (195/1. 212. 445), tarniat (243.
454).
ntoarce. Cu sensul de a strica trgul, v. arvun.
ntrecut. I n expresia, cal de ntrecut, adic acela
care se folosete numai la ntrecere (la curs de nt re-
cere" 7/154*).
iueai . Cal de iueal, cal de curs (675*).
javr. Cal bt rn, neputincios, slab, ur t i netreb-
nic (25 ; jabr 13854).
jer jeli e, v. herghelie.
1
Ma t e r i a l u l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 77.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 0 7
j i b. O persoan bine desvoltat fizicete, de o m-
rime i o greutate ce trece peste mri mea obinuit i n
care se presupune o putere grozav" (200*, cf. i 397*):
Vai ce om jab o mai fost I lie, ' amu-i numa t eamt
(slbit de boal )" ; ' apoi, m, ia ct de nmorni c i j ab
i Petrea, tot o cptat una de numa o prsni t din nas " ;
a, greu nc' o fost, da caii o t r as j b" (200*) ; Slobo-
zete-1 [pe copilul mieu de la coal] c e jib (jib) i t re-
bue s-mi l ucru cu el" (39755*). Vezi i cloi.
j imb i, v. gimbi.
j imb ir e. Silirea calului la fug, v. geamba.
jir eb ie. Citat, fr explicaie, ntre derivatele de la
cal, pri n care se ar at caii slabi i mar i " (ssirebdii 463.
52155).
j o i, v. gioi.
j ol nit. Atribut dat calului care are umflturi mar i
la spatele di nai nt e" (174. 174,177).
jug. Calului slab, bt rn, neputincios, urt, netrebnic
i se zice un jug de cal bt r n" (546/154).
j upit. Gal bt r n (188*). Fr explicaie este citat
ntre atributele date cailor dup defecte corporale (juchit
155/177) i ntre cuvintele care numesc caii bt rni ,
slabi, neputincioi, netrebnici (jupchit 176/154).
j upitur . Se zice, n batjocur, cailor bt rni ,
slabi, ur i , neputincioi (juchitur (152/554).
lab. Mn, v. p. 86.
lete, v. cor lor ar.
leas. Gal slab... a crui piele st nt i ns pe coaste
ca mielele din leas de lemn pe fustei" (42454*).
Iepe den. Un cal r u, ros de ham, flmnzit, sub-
ire de-i poi numr a coastele, care se vede ca un lepedeu
(ci araf)" (8254*).
leu ca. Calul ale crui picioare di ndrt snt ca o
leuc de car ; acest defect l primete calul (mai ales acei
cari snt silii pe t r as"), cnd de t nr este pus la o po-
var prea mare i nu-i potcovit (48277*).
I i g v o s. Calul care alege mncarea, nut reul
BCU CLUJ
208
S . P O P
(7/17*). Din bulg. ligav baveaux, pi t ui t eux" (G.
Pascu, Sufixe, p. 281).
liverant
1
. Negustor de cai (98. 102. 103. 106. 108.
108/1. 109. 112. 121. 129. 136. 144. 149), comerciant de
cai (101), precupet (107), giamba (106. 138. 139. 140. 141.
143). Se zice n batjocur i oamenilor care-i schimb
mereu caii (109). R.: 98. 99. 121. 101. 102. 103. 106.
107. 108. 108/1. 129. 136. 138. 139. 141. 143. 144. 145. 109.
112. 140. 149. V. F. : leverant (129), livirant (141), li-
verant (140), livrani (138), livrani (121). Din germ.
Lieferant furnisor". Trecerea lui /, n v s' ar putea explica
pr i n limba rut ean (unde germ. / > v) unde are i derivate,
dei pare a nu fi imposibil nici pe teren romnesc (ex.
cearceavuri, H. I I , 132 ; mbuvnat, H. X, 91).
luat din clu. O boal; v. clu, 5.
ludu. O plant, v. folticos.
mhi, vezi hoamp, supt forma hmind.
malcos. Atribut dat calului n t rg, pent ru a-i
micora valoarea (1403).
mal ic. Se zice de un cal c e cu malic (29377)
cnd are bub rea pe greabn" (226/177). P ent r u
etimologie, vezi V. Bogrea, n DR. I V, pp. 880881.
mn, n expresia o mn de bani ' ", v. aldma.
mnstire. I se zice calului (91. 9555; dar i
mnstire igneasc (10255).
mnat. I n expresia cal de^, adic acela care se
ntrebuineaz la t ras, la ham, la clrit, la ar at (162
5) ; se folosete i n batjocur (cai mnai" 52154).
mnctur . Fr explicaie, nt re cuvintele care
numesc caii bt rni , slabi, ur t i (mnctur de cni
43754) i ntre atributele date cailor dup defecte cor-
porale (52177) : Ct cei sau ct vrei pe... mnctur
asta de cioar ?" (n t rg 2413).
mrcioag, v. mroag,
1
Material primit la chestiunea 3.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U 1 2 0 9
marghioal. I n batjocur (3854), despre un cal
bt r n, neputincios, netrebnic.
m rit a. A vinde, a te scpa de lucrul prost pe" care
l-ai cumpr at : am cumprat doi cai i ndat i-am m-
ri t at " (239-23 ; cf. i 773).
mar i. Se zice unui cal slab (607).
mr log. Gal prost, bt rn, czt ur, cal de s a c a :
,.o mrloag de cai, un mrlog ( = un m (o m ) de
cal )" 6154*. Rezultat din cont ami narea lui mroag
cu drlog ?
m r o c. Adjectivul mare, pus lng cal i menionat
ntre cuvintele pri n care se ar at caii mari , groi, ur i
(cai maroci 47655, mai ales caii de r as de cmp"; cal
maroc 54255).
mr in
1
. Cal (215), indiferent de gen (198), care
duce bine greutate pe spate (205), cal de clrit (dar cu
deosebire i ap" 2052), cal bt rn, slab, urt 39854
(probabil supt influena lui mroag), i apa care o cl-
rete ranul i cu care duce la moar (446) dac este t -
nr (altfel este drloag 216-3). Se ntrebuineaz foarte
des de ct re bt rni (226/1) aj ungnd s nlocuiasc apr oa-
pe cuvntul cal (mai des se aude cuvntul mrin 219/2):
N' ai o mrn, bad'e Manoil... mi -ar trebui o mrn
s'o pun cu calu mrieu pn la t r g" (198) ; cnd e vorba
de mai muli cai, ranul nu zice mrne ci o prece de
cai" (198). /?. ; 5 9 . 17054. 193. 197. 197/1. 198. 203.
205. 2052. 212. 215. 2163. 219. 219/2. 2212. 225.
226 1. 232/1. 398. 414/154. 44611. 446. V. F. : mr-
n (59. 198. 226 i . 232/1. 414/1), mrsn (17054).
P ent r u etimologie cf. C. Diculescu, Die Gepiden, Hal l e
1922, p. 176.
m r o a g , mrog \ Cal bt rn, cal slab i b-
t rn, mic, neputincios, r u inut, indiferent de vrst
(87), mic i slab, poate s fie i t nr (130), prost (175),
1
Ma t e r i a l p r i m i t l a chestiunea 7.
- Ma t e r i a l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 54.
Dacoromania V. , .
BCU CLUJ
210
S. P O P
pipernicit (161), slab ca vai de el i529*); se zice i despre
o i ap (445) slab i neputincioas (1197). Se folosete
i n batjocur (6. 29. 155/154. 227. 2937. 361. 410.
528. 551-54) pent ru caii nengrijii ( 223- 7) , slabi (255' 1
7). Se obinuete i cu complinire : mroag de cal (64.
167). R. : Cuvntul este atestat de majoritatea absolut
a rspunsuri l or, cu excepia judeelor Soroca i Orheiu. Un
si ngur r spuns ne spune c e necunoscut n grai ul popo-
r ul ui (49754*), dar din satele imediat apropiate el a fost
atestat. V. F. : For ma mrog este atestat numai din
punctele 16154. 172. 1943. 19654. 238/1. 4127.
197/17. 194. 152/6. 49054, i ar mroag este peste tot,
cu urmtoarele vari ant e mai caracteristice: mroav(l'\),
mr doag (341) mrioag (53054. 5317), smroag
(30. 125. 129. 138), smroag (157).
mr o ghi. Citat fr explicaie nt re cuvintele
care numesc caii bt rni , uri, slabi i neputincioi
(2454).
mar ol e. Se numesc n batjocur caii bt rni (475
54).
m r z n, v. mrin.
matahal. Cal bt rn, slab neput i nci os; despre
cine i-a cumprat cai ri , slabi, se zi ce: o cumprat dou
mthule" ; Nu m' a sui pe matahala aceea". Se zice i
despre un om mare i prost : mthtd ct on cal", dea-
semenea i despre o femeie mare, greoaie, neputincioas
<47254*).
m ar. I se zice celui care se ocup cu t r anspor t a-
rea srii i ar e iepe slabe (602).
matrice. Atribut dat calului dup defecte corpo-
ral e : cu matrice 55077; cu mtrici n picioare" (194
77).
m fricos. Atribut dat calului dup defecte corpo-
ral e (44677).
mecler
1
. Negustor de cai (185), mecher de cai
1
Ma t e r i a l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 3.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 21 1
(ndeosebi Ovrei 148), sau intermediator (190) ; ort ogra-
fiat i mekler (176). B. : 148. 176. 185. 190.Din germ.
Mkler samsar, misit".
me cl er a i. Ocupaiunea meclerilor (1903). Din
germ. Mklerei samsarl c".
mei e gar. 1 Cal mare, de tot slbit, la care se pot
numr a oasele pri n piele, cnd merge n t r ap se l eagn
i abia i trage picioarele (36555*).
2 TIn strat (cald), fcut pe gunoiu verde, n care se
seamn rsadul de varz (36555*). Din ung. meleg-
gu strat de gunoiu' ,' (Mndrescu).
mp. I i. Cal bt rn, neputincios (446*. 46554).
m elioi Fr explicaie, nt re cuvintele care nu-
mesc pe caii bt rni , slabi (15754).
m er . Cal epuizat, stors de fore, din pri ci na et-
ii i supraefortului (19054, 7*). Din rut. mersa
Aas", Vieh"
mer itnr . Gal merit (190*).
mesteacn. Cal a l b : ,,de unde ai cumprat me-
steacnul l a" (16254).
met o. Taxa de cinci lei care se pltete la i nt rarea
n trgul cailor (1833). Din rut. mito Maut, Zoii".
mi h aha. I se mai zice calului (4887).
milo g. Cal bt rn, care nu trage, este moale : Am
cumprat nite milogi de cai" (2751*).
mia m nil , v. namil.
moarte. Termin de batjocur, n expresia : moar-
tea ginilor (2554).
m ocan, Cal (155/13), cal mare (17255) : Ce ceri
pe scap, drloag, mnz, mnzoac, ar msar , mocan,
mr oag" (155/13; cf. Cru 5112).
m oho r i c i u. Adlma (1853): la vnzarea cailor
ca i la vnzarea altor vite se bea aldmaul sau moho-
riciul, adic r achi u" (1443). Din rut. mogoric, mogric
Kauft runk".
#
molu. Calul care nu trage coada ntre picioare cnd
H *
BCU CLUJ
212
S. P O P
l t ragi (1093) : I se zice calului bidiviu, cnd e iute, i ar
cnd e moale molu" (887).
moluf. Defect. Geambaul ine caii r i ctva timp,
ea s le afle molufa (s le cunoasc defectele)" (24/13).
Cf. serbocr. mlohav, -a, -o laff, matt, lass, scbvvach,
kraftlos" ; mlohavost Nachl assung (von Krften) ; mla-
koca Sclnvachheit, Kraftlosigkeit".
m or osii v. Cal grosolan (48055) ; atribut dat l u-
cruri l or i fiinelor ext raordi nar de mari , groase i t ari :
Am tiat, m, un fag morosliv, de nu-1 poi aduce nici pe
zece sni i " (200*).
mor tcin. Se zice, n batjocur (31354, mort-
ciune 51554) cailor bt rni , slabi, uri, i neputincioi.
P ent r u etimologie, v. Tiktin DRG.
m o t a n. Cal mic i slab (15855) ; mic de tot" (mo-
tan de cal 150-55). Se ntrebuineaz i ca porecl (176-7).
m o fes c. Cal mic (54655).
m o vil . Atribut dat cailor de tot mari , groi, desvol-
tai la corp, cu bur t mare i slab ngrijii. Cnd se mn,
r anul zice : hi movil" (36555*).
m u ier e. I ap (8754) bt rn, neputincioas, slab,
ur t i netrebnic.
nud. Cal ur t (nude 52555). Din lat. mullus
(cf. O. Densusianu, n Graiu i suflet, I , fasc. I , 14142 i
S. Pucari u n DR. I I I , 843).
m urg. Termin dat ori crui cal" (412 ; ntrebuinat
deopotriv murg i cal" 499*), indiferent de coloare (228.
386. 414' l ; mai ales atunci cnd omul are un singur cal,
folosit la t r sur a cu dou r ude" 499) sau calului de coloare
sur (226). unui cal t nr de la 13 ani, binefcut, gr -
su, indiferent de coloare". ,,Se poate zice : murgii t rag bi -
i\e. chiar dac Tei]... snt roi, albi sau suri ". Numi rea a-
ceasta e des folosit i a nlocuit cuvntul cal"... (254* ; cf.
si 228*). Se ntrebuineaz (mai mul t " 386*, mai rar""
412*) i ca termin desmierdtor (406. 50351), fr' s n-
locuiasc cuvntul cal (386*. 414/1*). TJn r spuns l men-
ioneaz i ca termin de dispre, pent ru a ar t a un cal de-
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T OL E DI N T E RMI N OL OGI A C A L U L U I 2 1 3
put i n valoare (murzi 231*). Exemple : ce cei pe murgul
ai st a?" (2533); cu ct dai murgul st a?" (3613);
am cumprat i eu un murg'' (414/1*). Ga numi re de
cal este atestat odat (2287*). R. : 226. 228. 231. 253.
2533. 254. 268. 361. 3863. 386. 412. 414,1, 448. 499.
40651. 50315. Probabil din alb. murk duakel,
schwarz, gr au"; cf. cal. sicii, murdir P i er d" (G. Meyer.
Alb. W. ).
m u r g ut. Citat ca r spuns la ntrebarea : i se mai
zice calului i altfel?" (231. 414/17).
musc, sb v. ciesc.
mui r . Fr explicaie, ntre cuvintele care nu-
mesc caii bt rni , slabi (48854).
must r u l u i. A bate calul, v. aspru.
mutruluit. Se zice despre calul btrn, slab, ne-
putincios (cai must rul i i " 49354). Cf. germ. aiwje-
mustert reformat".
nblaznic (n Poi ana, jud. Nsud nebleznic o-
brazni c") v. clteu.
ndu eal . Fr explicaie, ntre cuvintele care nu-
mesc caii bt rni , slabi (41077).
nduii. Citat nt re atributele date calului dup
defecte corporale (18477).
namil. Cal mare, ur t (167 155). V. F. : na-
mil de cal (219/2. 23655), mlamnil mar e (167/155).
Vezi i cloi.
n amarnic. Cal mare i gros fniomornic 296- 55) .
Mi, mi, da caii nmornici ce-i mai ar e Iosif" (200*).,
Cf. bulg. namordniku Maulkorb"; probabil e acelai cu-
vnt cu mamornic, v. Tiktin, DRG.s. v.
ntng. Despre un cal (s. alt ani mal ) de la care nu
se poate trage nici un folos, e bun de belit" (51654*).
n trpa. Geamba (253) sau negustor de alte
vite mar i nfrpas, nstrpas, 613) i, nt r ' un r spuns
i cu sensul de comer cu cai " (natapraj (593). Din
t urc, mafrabaz qui jpue du baton, mat re d' escrime". fig.
qui achete bon marche et vend ober".
BCU CLUJ
214
S . P O P
nsdr v a n. Calul pe care nu se observ nici cnd
oboseala, ncont i nuu sare, joac i nu are al i nare, ci tot ar
. merge, nu mai are odihn, sufl pe nr i i d din picioare
ca s plece" (nezdraveni, nesdravn 52155) ; despre cel
care vine si ngur acas, din depr t r i mari , de ex. de la
munt e sau din un loc unde a fost vndut " (nzdraveni
23555). .
negustor
1
. Geamba (96. 163. 181. 171), sf r nar de
cai (258. 386), samsar, cupe (386), hznar de cai (329),
cel care se ocup cu vnzarea i cumpr ar ea cailor (96.
152/4) sau i cel care face altfel de nego (331), nu se ocu-
p numai cu vnzarea i cumprarea cailor (179). R.:
Cuvntul par e a fi general, dei nu-1 avem atestat de toate
rspunsuri l e. V. F. : negustor i negutor snt de o po-
t ri v de rspndi t e, dup rspunsuri l e primite, f r ca s
putem constata nt r' o regiune o form preferit.
nerge
2
. Cal cu spi narea curb (386), plecat la mi j -
loc (273), lsat de spi nare (170), cu ira spi nri i ncovoiat
(415. 415/1). R. : 170. 243. 244. 272. 274. 279. 350. 386.
389. 407. 414. 415. 415/1. 419. V. F. : nerge (243.
350. 386. 356. 419). Din ung. nyerges cu ea", cal de
cl ri t ".
nev o e. I se zice, n batjocur calului (9954) sau
cailor cu heredie pn la bt rnee", nrvii, strictori,
fugari (,.nu fugai"), care nu pooluesc la pune", sait
mnzilor pipernicii, slabi, fiindc au fost nhma i nai nt e
de Vreme" : 0 nevoie de rabl, mr oag ori t erhul " ; ne-
voi de mnzoci" (19054*).
ni mur ic. Cal mare i gros (niomoric 30855), slab
i bt r n (nyimurici 488/154), i n batjocur, cnd nu-i
chi ar bun de vreun picior (nyimurug 29177 ; nyinmrig
'408/177). Din ung. nyomorek, cf. N. Drganu, n DR.
I V, p. 759.
1
Material primit la chestiunea 3.
2
Materia] primit la chestiunea 77.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T OL E D I N T E RMI N OL OGI A C A L U L U I 2 1 5
ni o ag . I se mai zice calului, al t ur i de talant, vlej
(997).
nodvocic. Propri et arul de cru cu cai (1122).
Cf. rus. podvociku chirigiu, har abagi u".
1 1 0 ji-. Cal ajuns nt r' o stare ticloas, ca o n oji,
care e mai pe jos ca o alt nclminte : ct ai dat pe n o-
jiele astea ?" (16254).
Obad. Calul e bun... cnd fluernd numai la el, se
ncordeaz se face obad" i ori rupe treangurile, ori ia
cru a din loc" (24/13).
oblon. I se zice calului orb (fr obloane" 471
77).
ochi u. I n expresia : ochiu de gin, defect corporal
explicat astfel : copita, supt potcoav, n anumi t e locuri,
n form de ban de metal, e moale i aj ungnd pe vreo
pi at r [calul! ncepe a chiopa" (339' 377). Cf. germ.
Hiihnerauge bt t ur".
o g a r. Cal mare (20555) i diformat (1954*) :
Am auzit c lu frate-tu i-o mncat lupii eri noapte un cal.
Da, i-o mncat ogaru cel breaz" (1954).
ogar jit. Calul care nu se ngr a chi ar dac e i -
nut numai cu ovs i cucuruz (se zice despre toate an i-
malele 7/17*). Se zice i despre oamenii slabi (pogrjii,
Poi ana, jud. Nsud). V. F. : ogrst (7' l 7), ogrsii
(54254), ogrste (7/17*). Part i ci pi u adjectiv a lui
ogrji a slbi t ar e" (es. VI I , 182), substantivat (cf.
pogrjt).
oglad. Cal neputincios (oglade 46754), orb
(467*). Cf. TDRG. s. v. oglav,
o l a, c. Calul care fuge foarte iute (275), care t rage
la plug (245): n' am cal de olac", zice cel care nu vrea
s-i mne calul repede (935). R.: 24. 27. 60. 66.
935. I n unele regiuni dispare : s' au numit [cai de olac]
acum 5060 de ani " (665).
olog. Cal chiop (23377), care chioap pe toate
picioarele sau nu se ine bin e pe ele" (15977), abia i
mic i ridic picioarele di nai nt e" (239/377), are oase
BCU CLUJ
2 1 6
S. P O P
moarte la picioare (7077). R. : 70. 102. 159. 239/3.
233. 31277.
oloini. Caii snt ntrebuinai la oloini, o pr es.
mai primitiv, de fcut oleu din smn, pe care o pune
n micare calul care nu mai e bun de alt t reab" (550
5*). nt l ni m i forma ulorni (1015), cu r primit pr i n
influena unor cuvinte ca : pcornii, viforni, etc.
op or, v. p. 84.
oprit. I se zice calului slbnogit, prea trudit, i s-
tovit de l ucru (52154*).
orbeal. Calul care nu vede bine, cu ochiul stng sau
drept sau cu amndoi : are orbal la st nga ori dreapt a";
ar e urbala ginilor", cnd nu vede limpede cu ochii"
(52324*).
o c ttir . Gloab, mroag, czt ur de cal, cal
bt rn, slab, urt, n batjocur (octur de cal, octuri).
Se zice i femeilor care-au fost odat frumoase, i ar acum
snt mbtrnite, urte (a aj uns o octur") sau despre
un om la fel (oac bt rn, ocial) (6454*). De-
ri vat din oac (poate acelai cuvnt cu hoac; cf. oci
,,a mbt rni , a slbi, a deveni urt, expresie puin poli-
ticoas, dar des nt rebui nat n aceste regi uni " 6454),
pr i n suf. -tur. S au din usca = csca (*oscco), despre
care v. DR. I I I , 679.
panair e. Blciu : caii se cumpr, ori se vnd,
mai mult n panaire" (963).Din t urc. panayer foire".
pane. Bucate, cereale : caii se folosesc la mai na de
treierat panea" (1495) sau la crat ul panilor din cmp"
(1515).
pangli c [estur subire i ngust ], calul se
duce n t r g cu un cpst ru nou, cu un fir de busuioc,
legat n panglicele (planticele, t ermi nul popul ar) ce-i m-
podobesc coada, coama i moul din frunt e" (243) ; sau
i se mpletesc topuri (plantici frumoase) n coam i
coad" (24/13).
pr. I n expresia pr pe pr, adic schimbul ce se
face nt re cumprt or i vnztor cnd gsesc deopotriv
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T OL E D I N T E RMI N OL OGI A C A L U L U I 2 1 7
de bun calul pe care unul vrea s-1 vnd i altul s-1
cumpere. Schimbul se face i pr pe pr i potla (3653).
parad
1
. I n expresia cal s. cai de parad, denu-
mire dat cailor frumoi i bine inui'" (549), celor inui
pent ru liinteu" (542), n opoziie cu caii de lucru (20).
R. : 10. 15. 19. 20. 218. 252. 463. 471. 499. 542. 549.
V. F. : parade (252. 463), parodie (542. 15. 549. 218),
pragie (10. 20. 471). Cuvntul, n Transilvania, a p-
t runs de sigur prin admi ni st rai a german dinainte vreme.
paradis, v. p. 99.
parip
2
. Sinonim cu cal (46. 47. 190. 206. 329. 350.
386. 412. 420. 467. 470. 487. 488. 490. 493. 499. 519. 520),
cu urmtoarele meniuni : un cal mic, (239/1. 245' 1),
frumos" (378), cal t nr (272), mai t nr i mai spri nt en
(238/1), un cal t nr, supt pat r u ani (cont rari ul n gen al
lui mr oag" 199), mnz sau cal mic nedesvoltat (1933),
slab (4754). Se ntrebuineaz i n batjocur (206/1.
3317. 420. 52954) i ca diminutiv (294. 219/ 3- 51)
desmierdtor (43951) de la mnz (28851). Exemple :
,,Cu ae bani pociu cumpra parip, nu ronghi u" (487
3) ; Am cumprat un parip de cal" (1933). R. : 10.
3 9 _ 3 . 46. 477. 4754. 1907. 1933. 199. 206. 206
?
l
7. 219'351. 238/17. 239/1. 245/155. 2727. 288. 294
51. 3237. 3253. 331. 3507. 3783. 378. 386. 412.
4207. 42054. 43951. 4677. 4707. 4873. 487.
488. 490. 493. 4997. 5073. 519. 5207. 52955.
V. F. : prip (10), paripchi (29451), parip (4907).
Din slav. paripi miser equus" (Michlosich, cf. i Gihac).
parol, v. p. 86.
protin. Cal bt rn, neput i nci os; se zioe i u-
nui cal bun, dar mai mult n batjocur (6754*).
pu , v. p. 90 i 96.
p uc , v. poc.
1
Ma t e r i a l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 5 .
2
Ma t e r i a l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 7.
BCU CLUJ
2 1 8
S . P O P
pedeaps. Calului slab, care face mai mul t pagu
b dect folos (19054*).
p e p n a , v. cocostrc.
per itur . Cal bt rn, slab, urt , neputincios (181.
184. 18854), care nu-i bun de i sprav" (15054).
pete r. Pri cept or n alegerea cailor (166*) : S ne
aleag acesta calul, c este un peeri mare de cai" (166
3*). Din ung. peczer palavragiu, hoheri u" (Gheie),
dar i cel ce dreseaz cai" (Czuczor i Fogar as i : Nshutt
a loidomitot is lpecer-nek neveztek").
picat. Cal slab de tot (5317), cal muncit, care
cade n ham (53054). Cuvntul este comunicat i de :
507 i 506.
pictur. I se zice n batjocur unui cal bt r n i
urt (392154), la o iap btrn. . . deodat cu moul,
ca i mama bt r n" (39154). R. : 361. 364. 365.
39154. 392/13. 392/1. 39854. 4123. 4127. 4 1 2 -
54. 461. 479. 479' l . 488. 49554.
pi ci o c. Diminutiv desmierdtor, cu care se adre-
seaz r anul calului cnd vrea s-1 pri nd, avnd ne-
lesul de micuul, mititelul cel prost u" (21851*).
Format , probabil, de la piciu mic", dup analogia lui
mnz-mnzoc, spaim-paimoc, cunoscute n aceast
regiune.
piele
1
. Cal bt r n (114. 475), slab (480*), bt r n
i slab (141), ntrebuinat i ca nume de batjocur (6. 475.
498. 514. 473) : Am dou ptyei de cai (doi cai pe care nu-
mai pielea este)" (480*). R.: 6. 114. 141. 157. 162. 183.
463. 465. 471. 472. 473. 475. 480*. 495. 498. 514.
pielhoac. Cal bt rn, aa de slab nct nu mai
valoreaz dect pielea de pe el. Se zice, vacilor slabe, bi-
volie", ba chiar i femeilor bt rne". Cnd cumprt orul
numete pielhoac calul vnztorului, acesta i rspunde :
Ptellwac-i m-ta btrn. . . aiesta-i cal !" Mai are i n-
1
Ma t e r i a l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 54.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 1 9
telesul de piele mar e" (uneia mici i se zice pfelioar")
(37854*).
pil. I se zice unui cal foarte slab (chil 38/154,
55).
pil ar
1
. Negustor de cai (4. 7. 7/i. 549. 550), geam-
ba (9), cupe de cai (6. 523), i ar pri n extensiune orice
negustor de vite (pilari de porci 5493). E. : 4. 5. 6.
7. 7*1. 8. 9. 523. 544. 546,1. 539. 548. 549. 550. 551.
Din serbocr. piljar precupe".
pilr i. A face nego cu fructe, mai ales n mic m-
sur : Vecinul mieu pilrete cu gru, vi nars, pr une et c,
(com. t. Pasca, Criscior, jud. Hunedi oara).
pil r i. Femeia care se ocup cui vnzarea de pui,
gini, legume, lapte (pilri de lapte, 5493) : I n poezia
popular :
Pe la noi pe la porti,
Umbl biata pilri
i cere s-i dau guri.
Eu i dau, dac ea-mi cere,
C ori cum i ea-i muiere
i gur a nu-i o avere".
(com. t. Pasca, Cricior, Hunedoar a).
Ar putea fi un derivat din jrilar, pri n suf. -i
sau luat direct din serbocr. piljarica precupea".
pislug. Cal bt r n: Hi pislugule, c doar nu
eti potcovit cu pietre de moar " (7254).
planii c, v. panglic,
plato g, v. poilog.
poart. Cal gros, mare, urt, ct poart a de mar e"
(16455).
poc
2
[boal la cai ], calul e cu poc (192. 331), poc
(293/3). pacuri (55), are poc, cnd are umfl t ur la ge-
nunche (331. 361), la piciore, ori la pinten (teit) (581),
la cot (239^1), ar e os mort", mai ales la genunche i mai
1
Ma t e r i a l " p r i m i t l a c h e s t i u n e a 3.
2
Ma t e r i a l p r i m i t c a r s p u n s l a c h e s t i u n e a 77.
BCU CLUJ
2 2 0
S . P O P
r a r la copit (550*), cel care este imitat la genunche"
(239), i se ngroa part ea di ndrt a fluerilor picioarelor
di ndr t " (239/3). R.: 192. 194. 229/1. 239. 239-'l.
239 3. 331. 361. 406/1. 550. 551. V. F. : poc (192. 331.
550), poc (194. 239. 239/1. 239,3. 361. 406/1), puc
(229;l),pocuri (551). Din ung. pdk rapn, ari ci u la
cai ".
p o ca , v. poco.
p o c l o g, v. potlog.
po clui, v. nevoe.
poco
1
. Atribut dat calului cnd are picioarele
umflate" (280), are umfl t uri pe picioare (245/1. 480), are
bici de ap (325) la picior (228/1) sau n part ea de jos
a piciorului (471), la pinten (229/1), la genunche (331.
361), la genunchele din drt (246), are dureri la copit
(e cu poc 239,1). R.: 193. 198. 200. 206. 206/1. 220.
228/1. 230. 231/1. 232/1. 234. 235. 239 2. 245/1. 246.
252. 272. 280. 282. 293. 309. 325. 331. 350. 356. 361. 365.
369/1. 384/1. 398. 408/1. 423. 424. 432. 433. 434. 435. 438.
446. 463. 480. 481. 482. 471. 472. 472 1. 489. 521. 523.
V. F. : pocos (198. 200. 206. 206/1. 228/1. 282. 331. 365.
424. 432. 523), poco mult mai rspndi t , poca (434),
poc (252). Formele cu s deriv din poc, pri n suf.
adj . -os: cele cu din ung. pkos cu ariciu, cu poc (la
pi ci or)".
po d. I n expresia podul curului, o part e a corpului la
cal, v. deelat.
pogan. Cal gros (49855).
pog r j i t, v. ogrjit,
po g o nici u. I se zice calului n batjocur (pog-
nici" 52955).
pohoial, v. povial.
poniav. Calul care nu vede bine (ponav 5233).
ponihos. Calul care nu vede departe (777), care
nu-i urduros, are ochii clari, dar e orb (190*) : Gt ti
1
Ma t e r i a l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 77.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 2 1
1
Ma t e r i a l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 1.
trebue pe ponihosul (ponihoasa) st a" (241. 2423).
pouios. Galul care nu vede departe (ponyos 7. 77).
Din poniav, cu schimbare de sufix.
post arie. I n expr esi a: cal de (3235).
poter. Herghelie, t ur m de cai (651). TDRG. nu-1
cunoate cu acest neles.
p o t in o g. I se zice unui cal cnd se mpiedec, d
cu piciorul de o pi at r (potyinog 52377). Cf. poticni.
p o 11 a . Adaos ; ceea ce mai pltete cumprt orul
cnd in t rg vnzarea se face pri n schimbare reciproc :
,.pr pe pr sau pr pe pr i potla'' (3653). Din
ung. potls ntregire, compensare ; adaos".
pot] o gr. I n batjocur despre calul bt rn, slab, u-
it (2954), r u (193. 1954), care nm-i bun de i-
sprav (15054) ; propri u petec de opinc" (193).
V. F. : plotog (193. 1954), plotoag (2954), poclog
(Poiana, jud. Nsud).
p o 11 o g a r. I n batjocur, i se zice unui negustor
de cai ri (plotogar 193).
p o 11 o g i, v. scrtoag.
povial. Atribut dat calului dup defecte corpo-
rale (poroial 239/33. 239'377) : I n t rg calul se cear-
c de n' are puhuiee (vede ca prin si t )" (1833).
V. F. : pohoial (21877).
povz. Calul este... de povz dac... duce alimente
sau mimitiimi, n curs de rzboiu" (255). > Din ser-
bocr. poros, -a Gtirtenzug, Wagenzug".
poznit. Citat, fr explicaie, nt re derivatele de la
cal. pri n care se ar at caii mari , groi, urji (23555). - -
Participiul adj . al verbului pozni (a se) ,,a se lovi, a se
tia".
pr ah o vea n. Cru (este folosit r a r " 652).
pr sil
1
. 1 Cresctorie : prsil de cai: Unii
gospodari se ocup cu prsit cailor" (172). Se nt rebui n-
eaz i ca afribnt cu prepoziie, pe l ng cuvntul cal,
BCU CLUJ
2 2 2
S. P U P
avnd. nelesul de bun pent ru smn (386. 174), bun
pent ru road" (391. R. : 20. 34, 53. 54. 54' 1. 54'2.
158,1. 167-1. 172. 173. 174. 190. 239 2. 291. 386. 410. 441--5.
4495. 4555. 498. 5215. 523.
prs n i, v. jib.
p r e c u p e . Negustor de cai (4073), leverant"
(1073), sfrnar (2213). Din bulg. pr&kupecu Auf-
kufer, Widerkufer".
pre cu p ie. Despre omul care cumpr cai se zi ce:
umbl n precuk'ie" (1463).
precu pitor. Negustor de cai (pricuchitori"
1333).
pricopsit, v. p. 82.
pricoste. I n expresia : se face cu pricoste, adic
nu trage ntins, joac n ham sau, la clrit, cnd merge
lturi, nu-i place aua (52354*).
proba, supt forma probesc, v. p. 84.
puh u ie ti c. Calul care vede ca pri n sit (18377).
Cf. povial.
p 1 1 p. Citat ntre atributele date calului dup defecte
corporale : Cu pup n spat e" (35677). Din ung. pup
gheb, cocoa, cucuiu".
pupo . I se zice calului cnd are forma cmilei
(48777). Din ung. pupos ghebos, cocoat, grebnos".
puse a. I n expresia a puca 'n palm", v. p. 86.
rabl
1
. Cal (s. i ap) bt r n (174), bt r n i slab
(439. 91), mai ales dac e mar e (329), n opoziie cu mr -
oag, care e mic (173*), cu piciorele roase (190*), mai
ales despre cei bt rni , care, din aceast cauz, ncep a
sur i n unele locuri la pr (291*), cal scos din uz, cz-
t ur , mrlog (61*), cel ros de ham, de ea (458) : M,
doar n' ai dat atia bani pe rablele acestea, c vezi doar
c abia se in pe picioare" (458/1*). vSe ntrebuineaz i
complinit prin de cal (61*). Cuvntul se aplic i la
oameni i la l ucruri : o rabl de nvt or" ( = ghiuj) ;
1
Material primit la chestiunea 54.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E DI N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 2 3
o rabl de cuit, de puc, o rugi n de puc" (61*).
R.: 61. 91. 173. 174. 174/1. 1907. 29155. 329. 420. 439.
451. 458. 458/1. 464. 480. 527. V. F. : roabl (420. 464).
Pent ru etimologie v. N. Br ganu n DR. I V, 768.
rghe, rd ie. Bilet de vite. Cuvntul este atestat
numai odat n rspunsul : Noroc, ia aci' i dau de fel-
pinz o mhie d'e lei, 'apoi fe du la edulhaz i scrie altal
r'eghie ca i pocni mere acas cu zuu" (4873). P ent r u
rspndi re v. Viciu, Glosar i V. Caba, Szilgyvermegye
romn nepe, p. 92.
r i e, sb., v. ciesc.
rii. Calul devenit r u, slbit (2617).
r antic o s. Cal t nr , r u inut i slab (512*).
Probabil derivat din ranfe cma mur dar st ri cat " ( <
rut. rantyh weisses Kopftuch der Fr auen, Decktuch, Re-
gentuch" ; cuvntul mi-e cunoscut din comuna Poi ana,
jud. Nsud ; Tiktin l pomenete din Mold. f r s-i cu-
noasc etimologia) pri n suf. -icos. Cf. ns i ung. haran-
tekos adv. curmezi, cruci, strmb, ncl i nat " (sugerat
de N. Dr ganu).
rpciog. Cal r u de tot (24355).
rpciug
1
. Cal (s. i ap 446) bt rn, slab (462),
bolnav (190) ; se ntrebuineaz mai ales n btaie de joc
i la mnie (133). R. : 110. 129. 133. 139. 145. 112. 122.
1907. 2523. 316. 432. 433. 435. 436. 437. 443. 444. 445.
451. 460. 462. 471. V. F.: rpciung (316).
rpciugos. Cal r u i slab (13654).
r p ciune. Cal lene (480*), citat i f r explicaie
intre cuvintele care numesc caii bt rni , neputincioi (471.
472/154).
T pit. I se zice calului bt r n care rpete" (de
cele mai multe ori caii bt rni i slabi tuesc, cnd tuesc
sau cnd respi r cu greutate li se zice c rpesc"), nu d
bine n ham, nu trage pe gustul st pnul ui : Hi, rpi-
tule, mai las rpeala" (2554).
_______
1
Ma t e r i a l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 54.
BCU CLUJ
2 2 4
S. P OP
rai) or. Cal mare. urt (8855). P ent r u etimolo-
gie v. Pucari u, n DR. I I , 603607.
tarifat, v. p. 98.
r s a c. Calul care nu fuge niciodat n galop, fuga lui
cea mai mare este n t r ap. Calul rsac e foarte r ar i
foarte cutat fiindc, fie la t ras, fie la clrit, poi conta
pe el c nu te duce n pri mej di e; e foarte precaut la mers,
nu asud i nu se sperie (87*). Este comunicat i de
1875. Din rus. rysaku (von Pferden) der Traber,
Trabgnger".
r s cu c r a t, v. dehulat.
r a s c i a t. Galul care merge cu picioarele di ndrt
prea deprtate la genunche" (2477). Din rs- i ciu.
r z n , v. p. 98.
r e bedi n . Denominaie injurioas : mrloag,
mroag, hoanc de cal" (61*) (vezi i acestea).
regie, v. rgite.
re mont. Gal mar e (2955), ntrebuinat i n bat-
j ocur (24/154. 6855). V. F.: remonte- (16455),
rimoant (24' l 54). Cf. i alimont.
ridica. A a crete (111. 133. 139. 144. 1571),
a prsi (5451) : despre cresctorii de cai se spune c
ridic cai " (1111). R. : 111. 133. 139. 144. 157. 542.
5451. V. F.: ar adic (5421).
road. S mn, v. gazd.
r o aib
1
. Cal r u, mar e (480), neputincios (470),
bt r n (415. 415/1) : De-i cam slab calul se spune c-i
ca o roaib" (4703). R. : 190. 374. 386. 413. 415. 415/1.
430. 431. 441. 442. 443. 452. 453. 455. 456. 458. 470. 475.
480. 482. 495/1.
roajb. Cal bt rn, slab, fr valoare (2937) :
Ct ceri pe roajba ast a ?" (3863). R. : 103. 293.
298. 298/15. 332. 36754. 3863. V. i Mrjoab.
r ob. Calului netrebnic (445^54) i se zice un rob
de cal" (2817).
1
Ma t e r i a l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 54.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 2 5
1
Ma t e r i a l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 3.
Dacoromania V.
1 5
r o bac iu. Gal de drval (109. robai 1335).
rohil. Gal (s. i ap) neputincios (46754), ur t
i bt rn (467*).
roib. Sinonim cu cal (239/2. 488. 253. 254. 190. 521.
2937) dar i ntre cuvintele care numesc caii bt r ni ,
slabi, neputincioi (195. 431. 41754). R. : 1907.
19554. 239/2. 253. 254. 2937. 417. 431. 46554. 488.
5217.
rom n, v. p. 79.
rond iu. Cal bt rn, slab (47354), nt rebui nat i
n batjocur (49054). R. : 463. 473. 476. 490. 49354.
5053. V. F. : ronghiu (505), rongy (463), rongyuri
(473). Din ung. rongy crp, zdrean, bul eandr".
rostir. Mroag, cal slab (448/17), care nu t rage
448/27). R. : 38' l . 19054. 448/1. 448/ 2. - 7. 466.
49454. 52177.
ro tunsi, supt forma ,,le rot und", v . p. 79.
r u gu ci. A svrli, a lovi cu picioarele, v. p. 90.
ruptur. Cal (3673), slab (193. 1943), bt r n
(52054) : Ce ruptur-i i asta... mcar de-ar hi cal, nu
f a r hi ciuda, da-i i ap" (17955). R. : 19. 55. 179
54. 17955. 1933. 19354. 1943. 198. 332. 340. 341.
35654. 3673. 378. 397. 52054. 52177.
si hi u, v . vntuit.
a l o . I se zice calului care e aezat de spate", este
cu spi narea ncovoiat n jos" (55177). Probabil de-
rivat din ale, pri n suf. -o.
slta. Cu sensul de a ridica", v . p. 83.
smn. P r si l : cresctorii de cai i r ani i in
iepe de smn (174. 386. 4991).
samsar
1
. Negustor de cai (59. 386), geamba (65),
cupe de cai (386. 438), sfrnar (386). R. : 59. 65. 85.
386. 438. 488.
sam&ar p enz. Probabil remunera i a ce-o primete
BCU CLUJ
226
S . P O P
samsarul pent ru mijlocirea t rgul ui (4883). Din samsar
ji ung. penz ban".
sap. O part e a corpului la cal, v. deelat.
sptmna brnsii. Atribut dat numai unei iepe
al be i rele (8254*), alb i bt r n (16254*), e alb
ca sptmna brnsii (care se numete i sptmna alb,
n care se mnnc numai br nz") (8254*).
srar. Gel care t r anspor t mai mult sare pe cai
;
(602).
srbtoare. I n expresia cai de srbtori, adic a-
cei cai pe care bogtaul i pri nde n zile mar i (nunt ) la
cru sau n zi de srbt oare (3785*).
s r far iu, v. sfrnar.
arl. I se zice unui cal bt rn, neputincios, i ar n
batjocur i unui om (5954*). Despre arl un fel de
cne", cf. DR. I V, 1505.
s b i e r a. Cu un neles neprecis, n urmt orul "jur-
mnt al geambailor : s sbiere dracu n manile mele"
(413).
sbor it. Galul sburlit, cu pr ul n sus, mai ales
despre cel slab i nengrijit (sbort 173*).
s b r h u e t i c, v. vntuit.
s caiu, v. p. 107.
scal. Galul oprit la glesne (s. gresne 239/177)
este o scal (23977). P ar e c se pronun i scal.
scap. Drloag (155/13). Din rut. skapje, ska-
peta elende, schwache Pferde". Gf. i mocan.
scar, v. p. 107.
scrnvie. Cal (s, om) slbit de btrnee, ghebos,
r u nutrit, mur dar (408/177*).
scrtoag. 1 Calul care e att de r u, att de slab,
nct nu poate t rage n ham (49754*) cnd cumperi un
cal se zice : P ent r u ce ceri aa de mult, nu-1 vezi c-i numai
scrtoag (cu t nu cu ")" (49754*).
2 Opinca at t de rea, c de rea nici nu se mai
poat e potlogi,
e
aproape de aruncat n bal t " (49754*>.
s chido al, v. schilod.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 2 7
1
Ma t e r i a l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 2.
15*
schilav. Cal (3673) cu multe defecte (37777),
schilodit (19054*). V. F. : tilavu (367), clav, clvil
(190). Din srb. kilav, slov. kilav mit einem Br uch-
behaftet, schwchlich, schlecht" (apud DA. ms.), cu un s
protetic.
schilod. Gal cu defecte (3454), cal neputincios,
slab, ur t (52154). nt rebui n at i cu complinire : schi-
doal de cal (38/177). V. F. : schiload (27. 4454),
schidoal (38/177. 30754), fidoal (3454), schidole
(52154). P ent r u etimologie v. V. Bogrea, n DR. I I I ,
736.
schiob. Gal slab (5107).
sciofrnog. I se zice, n batjocur, unui cal
chiop (17877).
s clepi, v. p. 124.
s coib . 1 Gal bt rn, neputincios, sM), care mic
ncet i i se vd toate coastele (47254*).
2 Coaja bostanului fiert, dup ce s'a scos miezul, care
se d la porci : Calul scoib este asemnat cu scoiba (bo-
stan golit)", deoarece face impresia c numai oasele cu
pielea e de el i nlontru e gol r u" (47254*). P r i n exten-
siune i se zice i unei babe bt rne, slabe : O scoib de
bab" ; Nu-i biata bab numai o scoib" (47254*).
scoic. Umfltur la picioare, v. p. 82.
s co pi. A stopi, v. p. 87.
scula. A a crete : cresctorii de cai scoal mnz
sau ardi c mnz" (5421).
ea. Despre calul bt rn se zice c i-a pierdut eile
(n sing. i-a pierdut eaua)" 52154*.
sechere
1
. P r opr i et ar de cr u cu cai (229/1. 378.
406. 420. 416), cru n majoritatea cazurilor, sau om
care ine cai (396), este cluer (457), cier (465), fuva-
ro, clre (488). R.: 190. 225. 229/1. 256. 261. 354.
360. 361. 364. 365. 367. 368. 369/1. 370. 376. 378. 385. 3S6.
387. 399. 402. 403. 406. 408/1. 412. 414/1. 391. 395. 396.
BCU CLUJ
2 2 8
S . P O P
416. 420. 423. 424. 428. 429. 430. 432. 434. 436. 437. 446.
448. 448/1. 448/2. 457., 458. 458/1. 459. 463. 465. 466. 479-.
479/1 480. 482. 487. 488. 496. 502. V. F. : Snt.
mai ales deosebiri de ortografiere a acestui cuvnt, r -
spndit mai ales n regiunile cu o puternic influen u n -
gureasc. Din ung. szekeres cr u".
sechereie. Cruie (448/2. 190. 406. 487). Cu-
vntul se ntrebuineaz n loc de crui e" (4065).
ef ar. Negustor de cai, sfrnar, cupe (4873). Se
zice i ef ar de oi, de porci (487). P ent r u etimologie, v..
v
. Bogrea n DR. I V, p. 881.
eile, v. ea.
erpar. Cal bt r n (16254*), bt rn, a crui piele*
n' ar fi bun dect de erpar (82*. 162*), este istovit de pu-
teri (78/154*) : Tu de unde vii cu erparele al ea" ;
Azi te pup t n t rg) iganii cu erparele al ea" (16254).
sfrc. 1 Cal bt r n t are, neputincios, slab peste-
msur ; se ntrebuineaz mai ales cnd omul este m-
nios : Sfrcule, nici nu mnnci , nici nu zdohneti" (140
54*).
2 O bucat de carne tare, cu vn sau vnoas, pe-
care cu greu o mnnc omul i care crne n di ni "
(14054*). P ent r u alte nelesuri i apropi eri v. DR.
I I I , 407 i 429 i DR. I V, 1260.
sfrnar
1
. Geamba (160. 294. 361), negustor de
cai (35. 168. 203. 204. 226/1), cupe (239/2. 322. 370), hz-
nar (331), fleer de cai (361), peer de cai (166), t uer
(476), samsar (386) sau cel care se ocup cu negustoria
n mic (de oi, porci, boi) (451*), mul umi ndu-se cu un mic
ctig (496*). I n unele regiuni sfrnari snt mai al es"
iganii (196, cu deosebire" 241) sau Evreii (226/1). I n
punctele 476 i 55 se numete numai acela care se ocup
cu vinderea porcilor. Ca nume de batjocur se d unui om
lipsit de omenie, unui om mur dar (corn. t. Pasca, din
Criscior, jud. Hunedoar a). E. : 25. 35. 55. 166/1. 167/1.
1
Ma t e r i a l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 3.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 2 9
168. 168' 1. 191. 194. 195. 196. 197. 197/1. 191. 200. 203
. 203' i. 204. *0d/l. 205' 2. 206. 206/1. 207. 212. 214. 216
.217. 218. 219. 219/1. 219'2. 221. 226. 226/1. 227.
228. 231. 232/1. 232' 3. 235/1. 239/2. 239/3. 241. 242.
251. 252. 253. 254. 257. 259. 259/1. 259'2. 264/1. 268. 269.
270. 275. 276. 278. 280. 284. 289. 290. 292. 293. 234. 315.
344. 302. 306. 311. 319. 320. 321. 322. 324. 326. 327.
328. 331. 334. 338. 346. 348. 349. 350. 351. 361. 365. 366.
367. 368. 370. 371. 378. 379. 380,2. 384. 386. 387. 390. 391.
425. 401. 403. 406. 408. 409. 410' 1. 411. 412. 415. 420.
431. 434. 436. 439. 444. 446. 448. 451. 456. 481. 487.
468. 469. 471. 476. 486. 487. 490. 496. 499. 500. 503. 506.
509/1. 511. 516. 542. I n unele regiuni cuvntul e cunoscut,
dei nu exist negustori de cai (212. 219/1. 254. 257. 256.
269. 270. 275. 280. 284. 293. 306. 361. 468. 469). V. F. :
sfrnar (302), srfariu (294), sfirnari (431). P ent r u eti-
mologie v. G. Giuglea, DR. I V, 1553.
sfrnrie. Ocupai unea sf amar ul ui (167' 13.
235,13).
sfrnri. Femeie care vinde poame, legume,
struguri, nuci, n grmezi de doi, de cinci i de zece lei"
( 451_3*) .
sf rnr o iu. Negustor de cai cu deosebire iga-
ni i " (241. 242. 2523).
sili, v. leuca.
sire ap. Cal t nr , frumos, iste i neast mprat ,
care merge cam sri nd nt r' o l t ure sau cal bt rn i nea-
st mprat (239/3*) : I i t rzi u s plec i eu la trg. Ba
nu, dac vei ncleca pe mnzul (calul) sireap al fratelui
tu, n cteva clipe vei sosi n t rg i t u" (329/1*) ; Cum-
pra-mi -a cal sirep, Dar m tem s nu m ' ntep, I n colii
socrutei mele, Cnd oi duce-o pa vedere" (239/33) ; I ac
i mrt ogul e sirep ca un cal t nr ". Se ntrebuineaz
i ca atribut pent ru un t nr iste, cu umblet msur at i
drept : fat-1, pete ca un mnz sireap" (239/3*). For ma
sireap este atestat i din 1777*.
i corni f , v. cicorni.
BCU CLUJ
2 3 0
S . P O P
slbt u c. Cal bt rn (slbtuci 12754).
l ei. Cal de ham i de lei
u
(1525). Probabili
rut . sie drum".
lep cano s. Despre un cal care calc a lene, n
zdrunci nt uri (2477). Probabil derivat din leapc,
pl ri e cu trei coluri", pri n suf. -nos.
slobozi. A lsa din preul cerut, v. p. 90.
s mr o a g , v. mroag.
smeu. Se zice despre caii mari , grai i apri gi ca.
snt cai ca smeii". I n t rg cumprt orul nt reab : Cum:
da i . . . zmeu'' (3673).
snag , v. p. 90.
nipuit. Cal cu coama i coada srace" (1977).
oarec. 0 boal ; v. cesc.
ol diat. Calul care merge r u cu picioarele dinapoi.
(16377), crui a i-a ieit spate, n ur ma mnat ul ui repe-
de (47277), nu poate pi bine, l dor picioarele din ol-
duri (47177). Este comunicat i din punctele 490 i 502.
V. F . : oldiet (242/1. 472. 502). Din oldiu.
oldi. Calul care are ,,un clici [old] mai jos dect
celalalt" (54677). V. F. : old (278. 45677).
oldit
1
. Calul care are defect la un old (75' l . 527),
are piciorul deplasat din old (128), oldurile nu snt n
aceeai linie (68), are smintit spat a la piciorul dinainte sau
oldul la piciorul dinapoi (316). R. : Cuvntul pare a
fi general.
oldiu*. Calul spetit (480), care merge r u din ele-
(318), cu piciorul di ndrt sri t sau plecat din old (263),
sau cu ele stricate n part ea deasupra (238/1), cnd chioap
din old (448/1). R.: 67. 68. 69. 93. 169. 191. 193. 194.
198. 205. 208. 220. 223. 229/1. 238/1. 239. 239/1. 243. 246.
252. 257. 261. 262. 263. 265. 270. 301. 318. 327. 328. 375.
404. 415. 420. 432. 433. 435. 425. 423. 443. 448. 448/1.
448/2. 451. 458. 460. 461. 462. 465. 466. 476. 479. 479/IL
1
Ma t e r i a l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 77.
- Ma t e r i a l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 77.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 3 t
1
^faterial primit la chestiunea 77.
480. 487. V. F. : oldiu (246. 270. 432. 433. 435. 448.
451. 462. 466. 480), oldi (193. 198. 205. 208. 220. 223.
229/1. 238/1. 239. 239/1. 243. 252. 261. 262. 265. 375. 443.
448/2. 460. 480).
ol d uit. Atribut dat dup defecte corporale (226/1
77).
old u r o s. Calul cu oldul stricat, deplasat (56
77*), prea mare, prea desvoltat (56/177*).
o nt, v. hoant.
onit. Calul fr o ureche, ori fr coast" (171
77).
ontorog. Galul care chi oapt " de picioare, din
pricina unei boale (19377) sau care calc cu picioa-
rele t r de pmnt i mai ales cu cele dinapoi" (126
77). R. : 68. 69. -78/1. 167/1. 193. 41277.
oricei [umfltur (de mri mea oarecilor) supt
pntecele vitelor]. Citat, fr explicaie, ntre atributele
date cailor dup defecte corporale (194. 55077). V. F. :
cu oreoei (190), oricei (550).
p a i m o c. I se zice (n Poi ana, jud. Nsud) unui
copil zburdalnic, fr cptiu ; v. i picioc.
'pat. Umfltur vrt oas n part ea genunchelui, v.
p. 82.
s p t at, v. si^etit.
sptos. Calul mare 'n spete" (7077), sau care
are spatele l at e" (40677 i 16877).
spedit, v. spetit.
sperlit. Calul a crui pr st drept n sus ; se ob-
serv mai ales cnd calul e de tot slbit (52777*).
spetit
1
. Galul care are defect la un old (103), cu
un old mai sus (202), cu oldul dinainte st rmb (158),
oldurile sau coapsele i snt lsate n l t uri (151), i a
srit un old (442. 447. 449. 455) ; ar e o spat a r upt (351),
sau spetele i sunt rupt e de munc (175), are spat a s-
ri t (198. *203/l. 428. 430), mut at , smintit, cnd umbl
BCU CLUJ
232
S . P O P
r u din spete (209), este rupt din vinele spetelor (77), este
vt mat la spete (24/1), la cr up (spetele dinapoi) U8) ;
aplecat de spi nare (484), care ar e o groap pe spinare,
n dreptul picioarelor (171), are spi narea ncrl i gat n
sus (183) ; cu ira spi nri i r upt (160), cu crucea elelor
st ri cat (219) ; cu picioarele dinainte srite (453), cu pi-
cioarele carne (531), umflat la picioare (266), cnd este
sr i t de la loc piciorul dinainte (263) ; cel care merge r u
(228/1) de picioarele dinainte (163. 201. 246. 290), cnd
sufl greu (318), cnd merge cu picioarele dinainte ca rat a
(145) ; cel care duce picioarele dinapoi nt r' o part e sau
cam t r (164), scapr din picioare i are paii m-
r un i (546) ; cel care chiopteaz cu picioarele dinainte
(170. 231/1. 354) ; cel crui a i sare armul de la loc (15)
sau cnd lopat'ia" cea deasupra picioarelor dinainte este
ieit afar (11), cnd e stricat la piept (325. 414/1), cnd
e btut de ham la spata piciorului dinainte (93). R. :
Cuvntul este general. V. F. : spitit (22), splat (44. 392.
394), spedit (317).
spetitur. Calul capt spetitur, cnd, din fug,
l opreti brusc ; la spetitur picioarele dinainte sau di-
napoi snt tapene (140).
spinros. Calul cu ira spi nri i n afar, din cauza
t rat ament ul ui (516. 24477 ; spcinros 23177).
strcit. Calul care e mai jos de ele" (4577),
Cf. i deelat.
star pi tur . I se zice unui cal bt r n : Mi, frate
Gheorghe, eu, n locul tu, mai bine beam banii care tu
i-ai dat pe strpitura aceia (dar i sterpitur 1951) ;
cuvntul este comunicat i din punctele 12777 (strpi-
tura) i 52177.
strv, v. p. 103.
sttut. I se zice calului care nu mai poate merge,
nu mai poate trage la ham, e obosit (66/177).
stav
1
. Herghelie (302. 329), t ur m de cai ( 463) ;
1
Ma t e r i a ] p r i m i t l a c h e s t i u n e a 1.
BCU CLUJ
C T E VA C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 233
se zice i slav de cai (190. 294. 374). R.: 190. 294.
302. 323. 374. 425. 463. 470. V. F. : steav (425. 470).
stvar
1
. Cresctor de cai (510), pzitor de cai. Un-
de cuvntul s'a pierdut ca apelativ, el s'a pst r at ca nume
topic : Grindul stvarului, ,,cci acum zece ani era stav
de cai" (27).
Ut vr i e. Locul unde se gsesc aduna i caii pe iz-
laz i apoi i cresctorie de cai (2211).
teamt, v. jib.
tiuco s. Calul care este mai mult lung dect gros
i gras : Calul meu nu e stiucos, Nici clare, nici pe jos.
Si de-aia merge frumos" ; am cumprat un cal tiucos
(ca o liuc)" (2777*).
s t i u c u i t. Cal subire, ca tiuca, slbit, mai ales
cnd vine de la drum i cnd nu se ngra (se zice i
leit-poleit tiuc" 2777).
s tr a n , v. p. 65.
tr ap. I n expresia cal de adic acela care i ziua
i noaptea e tot n ham i tot merge (2265*), cel care este
folosit la mult i greu l ucru (froap 4875*). Cf. germ.
Strapaze mare oboseal, t r ud" ; i Strafe pedeaps"
(Borcia, Jb. X, 212).
traport, v. p. 98.
straporta. Cel care se ocup cu t ransport ul cu
chi ri geri t ul ; se zice n loc de t ransport ai " (242).
strea j r, v. arie.
stricat. I n expresia : stricat de vnt, adic un cal
care totdeauna e rece, nu-i umbl sngele (54277).
str o plit. Calul ntrebuinat la l ucru mult i greu
(4875*).
st rup ir f. Atribut dat calului care cu picioarele
dinainte calc mpiedecndu-se" (356. 77). Din germ.-
aust r. strupiert, cu acelai sens.
suc. I n expresia : cal cu suc, adic cu nv. Ca-
lul e cu suc sau cu frtoane i peste pod nu vrea s t rea-
1
Ma t e r i a l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 1.
BCU CLUJ
2 3 4
S. P O P
c" (3673). R.: 367. 390. 448/2. 4873. Gf. ung.
ssoks obiciu" i TDRG.
suc a. Citat, f r explicaie, nt re atributele date*
cailor (27177).
uie. Calul cu defecte corporale (13077) sau u n
cal cu corpul subirel i binefcut (66/177*). V. F. :
uie (66/177*. 6677*), uia, uieele (66*). Der i -
vat din ui, pr i n suf. -e; forma uit (13077) ar putea-
i tot de la uiu.
ui os. Cal bubos, care tot puroi az", sau despre un
om care ar e scroful" (408/177*).
uiu. Un cal buiac (16077), subire la corp (151-
66/177), subirel mai n spre crup, n aa fel nct
burt a pare a fi supt (6677*), subire, frumos i iute-
(7177), cu ira spi nri i dreapt (7077), cu foalele mici,
trase n sus (ca la ogari ), mai ales calul de curse ( 75/ 1
77), cel cu pieptul bine desvoltat, bun de alergat (6977*),_
foarte iute la mers i slab (2677*).
uiu. 1 Calul nebun (17577), care merge ca un.
nebun, fr nimica toat (24/177), cel cu toane ( 171
77), calul prost (i omul care nu face ceea ce-i spui) ( 26
77*).
2 Calul cu capul diform sau cu r ane (39777) la pi -
cioare (4177), spart pe corp, i ar puroi ul curge (41477),
cel crui a i mr e pieptul (2077), mncat de bube pe-
la ncheieturi (52977*) : Mnce-1 uiu", are nelesul de
ntmple-i-se cea mai mar e nenorocire" (529). Cf. Tik-
tin DRG. Cuvntul este cunoscut la Scui (mj, la Czuczor
i Fogarasi ).
s u r i. A deveni sur, v. rabl.
suspin. Calul care tuete greu (54677), care r -
sufl neregulat" (2077) este cu , R. : 20. 228/1. 331.
350. 523. 546. 56077.
suspinos. Calul care tuete i sufl greu, e cu n -
duf" (16377), are suspin (54277).
suveic, v. p. 107.
tbug. Calul care nu e de soiu bun (27*).
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 235-
dul, bilete de vite", v. aldma.
tflog. Galul care se mpiedec n propriile-i pi -
cioare (2577). V. F. : tofolog, tofoloji (3255).
tia, v. p. 87.
talan. Gal n genere (71. 597), cal bt r n (104
54), cu exterior ur t (34954), r mas de la soldai, n t i m-
pul rzboiului (12854). Se ntrebuineaz i ca t ermi n
de bat j ocur : 58/1. 68. 77. 88. 89. 90. 91. 95. 96. 97.
98. 101. 105. 108' 1. 112. 114. 121. 122. 123. 125. 127. 138.
15354 sau cnd omul e necjit i-1 blestem : mnca-
te-ar t al anul " (16454) ; lovi-te-ar boala talanului (boa-
l grea, i ncurabi l )" (75/l54). P r i n extensiune, se zice
i despre om (10111). R. : 58/1. 7754. 597. 65. 66,
66 1. 67. 6854. 717. 71. 75/1. 85. 86. 96. 197. 37. 88/
89. 90. 91. 94. 95. 98. 112. 114. 118. 120. 121. 122. 123
54. 10111. 101. 102. 104. 105., 107. 108. 108/1. 110.
111. 129. 132. 138. 148. 125. 127. 128. 153. 164. 34954.
V. F. : talan (75/1. 77. 89. 102. 110. 118. 120. 125. 129.
16454), tolan (8854).
tal ani. I ap bt rn, care nu-i bun de nici o
treab ; se ntrebuineaz mai mult cnd se bat undeva
caii : nea, tolnit = lupule, gloab" (8754*). Cf. A..
Graur, n Romnia, 1927, p. 387.
t lnoiu. Cal mare i urt (12255).
talant. Gal urt i netrebnic (13654) sau cal, n.
general : du-te i adap talantul cela" (1347). Se nt re-
buineaz i n batjocur (99. 103. 113. 135. 139. 140. 144
54). Are i sensul de nrav, nv" (194. 2043). R..
997. 99. 103. 133. 134. 135. 136. 139. 140. 144. 145.
113. 41254.
tamazlc. Cresctorie de cai (1091). Din ture;
tamazlyk (. I . O.).
ndros. Cal bt rn, slab, urt (2554). Deri-
vat din andra, despre care v. DR. I I I , 709
t ntlos. Cal greoiu (48054). Din tont*--
tu + os.
t ntav. Cal gros i mar e (24455).
BCU CLUJ
2 3 6
S . P O P
nzar. Negustor de cai (488. 4893) sau internie-
diatorul dintre cumprt or i vnztor (5513) : en-
zarul capt plat sau bani de enzar de la vnztor, ori de
la cumprt or, ori de la ambii" (5513) ; s'a comunicat
i din punctul 53. P ent r u etimologie v. V. Bogrea, in
DR. I V. p. 881.
nzrie. Recompensa ce-o primesc nzari i pen-
t r u intermediere (53). I n regiunile expuse influenei un-
gureti aceast recompens se numete : cenzarpenz"
(4883) sau samsarpenz" (4883).
tap. Calul e cu tape" cnd o copit, pe neobser-
vate, crete mai mare la un picior, mai cu seam la picio-
r ul di nai nt e" (32977).
tar. Povara ce-o duce un cal (3782) sau o vic ori
dou de cucuruz, gru, scar, pe care o duce cineva pe
spatele calului la moar " (392/17) : Am dus pe spatele
calului un tar de ilety la moar " (4712).
r. Pu i n, v. p. 82.
trhat. P ovar (205/12. 205/22. 457. 490. 513
5), povara ce-o duce un cal pe spate (3782), t ar (378
2), greutate (239/25) : Pe caii de povar poi pune...
trhatu ct de mare (555). R. : 555. 742. 205/i.
205/2. 2182. 2185. 238/1. 239/12. 239/25. 3782.
3912. 391. 448/1. 457. 463. 490. 5135. V. F. terhe*
tiu (391. 513), trhat (55. 74. 205/1. 205/2), trht (239/2).
tarla, v. p. 98.
trlie. Caii se ntrebuineaz la sanie sau ttlie
(655).
trnafes, boal la caii", v. p. 82 ; cf. i afion. Ni
s' a comunicat i forma tignafes (jud. Vlaca).
t r ni at, v. deelat i ntrniat.
tvleal, v. p. 99.
edulhaz. Oficiul unde se t ranscri u biletele de vite
pe numele cumprt orul ui (4873). Din ung. cedula
bilet" i ung. hz cas".
telegar. Cal (677), sau cal care se ntrebuineaz
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 3 7
numai la t r sur i , la plimbare (1435) : I n t rg se zice :
Ce ceri pe telegariu" (155/13).
telega. I se zice omului care are un cal (3612).
terhet iu, v. trhat.
t erhul. I se zice calului nt rebui nat la greutate,
calului sfrit" de oboseal (1907*).
teit. Calul cu oldul turtit, oldiu, i se zice c ar e
oldul teit (8754*).
idulrie, v. p. 97.
igan. I se zice negustorului de cai (igani de cai
5513).
ignesc. I se zice unui cal mic, spri nt en (3787),
mic i slab (2617), dar i unui a mai prost (677).
tignafes, v. trnafes.
tigo ar e, v. p. 108.
tiu j eri, v. tuer.
tiz, v. p. 29.
oap. Cal cu umblet greoiu (52155), cal de tot slab
(5317), bt rn, neputincios (51254) : Cu cele dou
oape de cai, E r am gat a-a mere ' n rai u"(52155) ; am
cumprat o oap de cal (s. i ap) " (51254*). R.: 408.
51254. 52155. 52254. 5317. 53154.
t ol an, v. talan.
o p, v. panglic.
toroap
1
. Cal bt rn, neputincios (500), slab (47),
r u inut, slab, indiferent de vrst (87), mai mult prost
dect bt r n (68) ; i ap bt r n i neputincioas (n sens
pejorativ i ironic, femeie neputincioas i n vrst 71
54*) : S -i cumpr eu toroapa ta cu melic" (5954*).
R. : 47. 65. 66. 66/1. 67. 68. 69. 70. 71. 87. 96. 195/1. 381.
500. y. p .
;
toroab (500), oroap (71).
toropag. I s e zice calului urt , bt rn, neputincios,
slab (108. 108/1.54).
trgaciu. I se zice calului care trage bine (472' l
1
Ma t e r i a l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 54.
BCU CLUJ
2 3 8
S . P O P
5), care ia hamal bine, s bag ' n ham, i as pr i n ham"
.( 475) . TJn r spuns comunic i forma trgu (472/15) .
tragn. Boal, v. p. 82.
trsur. I se mai zice calului (i cru 1097).
trvlugi. A duri ga un obiect cilindric, cum este
trvlicul, cu care se apas smnt uri l e : Cine are cai
i trvlugete holdele i smnt uri l e cu caii" (2965*) .
troac. Cal bt rn, slab i neputincios, care nu mai
poate munci (troacele dracul ui 6554).
fuga . Omul care se ocup cu crui a (1782), care
merge cu sania (203/15), care are cru cu cai i se
ocup cu t ransport area butucilor (178/12) : I n comunele
unde se face exploatarea la pduri , la crui le zic ugai,
adic acei ce cu boii ori, mai cu seam, cu caii t rag, aduc,
t r anspor t lemne din pdure la fierstru sau la alt loc de
i nmagazi nare" (1992). Din rut. cug Zug" dar i
Pferdegespann", pri n sul. nom. agent. -as.
uhal. Unii oameni, pe lng folosirea cailor la go-
spodrie, car ukali cu pne" (1452). P ent r u etimolo-
gie v. A. Scriban, n Conv. Ut. 1911, voi. XLV, 938.
tuna. A aduce la vale, v. clrit,
turiste i turiti, v. p. 63.
turm. Stav de cai (4631) : S pre a ar t a un
mai mar e numr de cai se zice : Nea I on ar e o turm de
cai (651). P ent r u etimologie v. Pucari u, Et. Wb. : n
sard turma are nelesul de armento di cavalli".
turug. Atribut dat calului scurt i prizrit (183
77), cu acelai neles ca i tur : Am cumprat nite tur-
ugi de cai (18377*).
tus, sb., v. ciesc.
tuer
1
. Negustor de cai (190. 416. 422. 444. 448/1.
467. 470. 475. 476. 493. 507. 515. 520. 521. 528), cupe
(510. 542), sfrnar de cai (509/1. 542), geamba (543/1.
544), hznar de cai (529), clba (521), negustor de vite
de gru, de vin, de uic, de fructe (com. t. Pasca, Cri-
1
Ma t e r i a l p r i m i t l a c h e s t i u n e a 3.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 3 9
cior, jucl. Hunedoar a). Se ntrebuineaz i atunci cnd
omul cumpr cai pe seama lui, i tine puin i apoi i
vinde (542) : La chiugeri a vinde cai, Tu cu voia i faci
bai " (521). Ii.: 190. 335. 416. 419. 422. 437. 448/1. 448/2.
451. 467. 470. 475. 476. 484. 485. 493. 498. 499/1. 507.
509/1. 510. 514. 515. 519. 520. 521. 528. 529. 544. 542.
543,1. 546/2. V. F. : tlujeri (528), tiugeri, chiugeri (521),
tujer (510), ciujeri (529). Gihac (Dict. el. s. v.) l pune
n legtur cu t urc. tdjir i numai pent ru comparaie ci-
teaz pe ung. iozser. iNoi l credem, bazai pe rspndi rea
geografic, din ungurete (tdzserj unde ar e nelesul de
precupe, traficant".
ul o r ni , v. oloinif.
u mbla i umblat o r, v. mbltoresc i mbltor.
urb al , v. orbeal.
ur dur o s. Citat, fr explicaie, nt re atributele date
cailor dup defecte corporale (261. 45177).
vnt uit. Cal sbrhuetic", slbtcit, nemblnzit,
care merge tot nt r' o parte, crezi c 1-a plit un vnt
r u" (Vntoasele) (24077*), atins de vntoase, slhuiu,
crohui, ciue, mbtcit de cap, care merge vintri", lovit
jumtate de gut " (20577*).
vapor. I se zice calului mai gros (i batoz 88-55)...
v t j el. Om pltit care se ocup mai ales cu vn-
zarea cailor nrvi i (vtji 1603).
vazhangiit. Se numete, de bt rni , cresctorul de
animale n genere (251). >
vechi u. I se zice calului bt rn, lucrat, rupt de lu-
cru, care abia mai poate trage la ham (cal veci 53054*).
venin. I se zice, n batjocur, calului bt rn, urt i
slab (6154).
vi c. Msur de capacitate, v. tar i clrie,
vintri, v. vntuit.
viori si. Vezi clu, 5.
v i t . I se zice unui cal (235. 238. 239/27) : Dac
Lomul] are un cal de clrit zic are o git de cal (233/ 1
bilet" i ung. hz cas".
BCU CLUJ
2 4 0
S . P U F
2) ; Pet ru lui l uon [ine vit de cal" (551). V. F.: jit
(2387), j'ti (239/27).
vldicesc. 1 se zice unui cai gras, bocotnesc"
(3787).
vlguit. Calul care abia-i t ar picioarele de multele
greut i ce le-a pur t at (7277).
vlej. Gal t nr i slab (152' 57), bt r n i neput i n-
cios (152,454), gbijog (152,57) : Ge clu mar e i -ai
cumprat (sau vlej mar e) " (17955). R. : 991., 99..
10754. 1123. 11254. 15257. 152,4. 152'554. 179
55. V. F.: vlej (1123). Credem c aici trebue s
pomenim i pe vlajdu voinic dar lene", vljgan nal t
i zdravn" (Pascu, Suf., 418), vlej numele unui bou, ale
crui coarne snt drept nt r' o part e", om bt r n" (S. FI.
Mar i an). Cf. paleosl. lezo, lezai a zcea" i r us. vy-
lezanie, -zivanie das Verlegen sein", Verderben durch
langes Liegen"; rut. ylezati ruhi g liegen, bleiben; teigig
werden, sich senken".
vie j o iu. Citat fr explicaie nt re derivatele de la
cal, pri n care se ar at caii mari , groi, uri (9955).
v r a n i . Termin de hul, care se d cailor de soiu
mare, care snt slabi i r u ngrijii (4383).
zblos. Atribut dat calului dup defecte corporale-
(28677).
za por. Cu rie (52377). Cf. rapor n DR. I I ,
603610.
zpr it. Unei iepe care se uri neaz des i se zice :
dii, zprita, naibii" (6554). Cf. zpreal oprirea udul ui ".
zpur os. Se zice despre calul care ar e ceva scoar-
pe el" (25l ' l 77). Cf. zapor.
zvo d. V Cresctorie de cai, herghelie, tamazlc
(1091) i cresctor de cai (1071).
2 Cal al b" : Cum dai evodu ?" (5107).
Cu nelesul de supt 1 este din rus. koislci zavodu
herghelie" ; pentru cel de supt 2 cf. zvod cne".
z d oh n i, v. sfrc,
stat, v. p 10.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 4 \
1
Di n l i p s d e s p a i u n ' a m p o m e n i t a n u l n a t e r i i c o r e -
s p o n d e n t u l u i i l o c a l i t i l e u n d e a p e t r e c u t t i m p m a i n d e l u n g a t .
Dacoromania V. 16
IX.
LI STA NUMERELOR CARTOGRAFI CE.
Dup curn am spus n part ea introductiv, comunele
din care ne^au t ri mi s r spunsur i au primit un numr pe
hart a care am ntocmit-o. La acest loc dm n pri mul r nd
numrul cartografic, apoi comuna i n parant ez judeul.
Dup numele actual al comanei am trecut i pe cel care-1
< i vea cnd am primit rspunsuri l e. Urmeaz numele co-
resoondentului i profesiunea care a menionat-o n Foaia
Personal. Locul de nat ere i vremea petrecut n co-
mun au o i mport an deosebit, de aceea procedm ast-
fel . dup profesiune menionm locul naterii (cnd ni s'a
comunicat i judeul), apoi timpul de cnd corespondentul
se afl n comuna de unde ne rspunde. Cnd nu menionm
nimic nsemneaz c nu ni s'a completat deplin Foaia
personal. S nt cazuri cnd corespondentul este nscut n
cea comun, dar nu mai. locuete acolo, atunci, dup lo-
cul naterii, am trecut anii de cnd se afl sau a stat n co-
mun \ Timpul petrecut n comun este socotit pn n
1923, cnd am primit rspunsuri l e. S pre deosebire de
membrii corespondeni, la corespondente menionm nu-
mele ntreg, nu numai iniiala. Publ i cm cu cursive nu-
mele acelora care au: fost premiai de Muzeu, pent ru r s -
punsurile bune date la chestionar.
1 Gherteni (Timi Torontal), R. Theorcan, nv. ; n.
Arad ; 1 an.
2 Sacoul-Mare (Timi T.), 1. Vdescu, pr eot ; n. Ve-
rendiu ; 7 ani.
3 utrr Timi T.), Gh. Ardelean, nv. ; n. Timioara;
1 an.
4 "Vrii..'tenz Timi T.), I . Lucua, nv. ; n. Gerneteaz,
dar :.. , a* li i 1.
BCU CLUJ
2 4 2
S . P O P
5 Gomloul-mare (Timi T.), V. Beu, nv. ; n. I an-
cahida ; 17 ani .
6. Brt eaz (Timi T.), N. Crimariu, pr eot ; n. Mo-
ni t a ; 27 ani .
7 Satchinez (Timi T.), G. Dimitrievici, nv. ; n.
Ovcea ; 2 ani .
7/1 Satchinez (Timi T.), I . Simion.
8 Seceani (Timi T.), V. Roman, pr eot ; n. Mizie (Bi-
hor) ; 26 ani . .
9 Birchi (S everin), M. Bordo, pr eot ; n. Vi-
r i mor t ; 35 ani .
10 Dobra (Hunedoara), V. erban, nv. ; n. S cma ;
10 ani.
11 Mintia (Hunedoar a), A. Pop Bociat, nv. ; n. Bou>
ar ul superior ; 15 ani .
12 Vrmaga (Hunedoar a), I . Cmpean, nv. ; n . Rovi-
na ; 8 ani .
13 Gelar (Hunedoara), V. Berghia; n. Avrig; 3 ani .
14 Rechitova (Hunedoar a), P . Dari u, nv. ; n . Rechitova.
15 Hgel (Hunedoar a), S. ipo, nv. ; n . P ur cr eni
(Braov) ; 13 ani .
16 S ntmrie-Orlea (Hunedoar a), I . S pl acan, nv. ;
n. Ocna Dej ul ui ; 3 ani .
17 S npet ru (Hunedoar a), I . Muntean, nv. ; n. Federi
(Hunedoara) ; 3 ani.
18 Pet eana (Hunedoara), N. Fuci u, nv. ; n . inoar
veche (Fgr a) ; 4 ani .
19 Boutarul-inferior, S. Cmpian, nv. ; n. P nade
(lng Blaj) ; 40 ani .
20 Jdi oar a (Severin), L. Daminescu, st udent ; n.
Jdi oar a.
21 Jupa (Severin), S. Bistrean, nv. ; n. Mr ul ; 4 ani .
22 Slatina-Timiului (Severin), N. Trandafir, nv. ; n .
S asca-Romn ; 30 ani.
23 Prvova (Severin), I . Drghiciu, nv. ; n. Me-
hadi ca ; 4 ani.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 4 3
1 6 *
24 Comoten i (Dolj), D. Popescw, elev; n . Sadova ;
5 an i.
24/1 Gomoten i (Dolj), I. Dumitrescu Florea, n v. ; n .
Gomoten i.
25 Rudari (Dolj), D. Rdulescu, n v. ; n . Rudari.
26 Mosn a (Dolj), M. Ion escu, n v. ; n . tiubei;
18 an i.
27 Balota (Dolj), L St. Tufescu, n v. ; n . Gatan ele
(Dolj) ; 15 an i.
28 Sura (Men edin ti), N. Gmulescu, n v. ; n . Pl ut a;
10 an i.
29 Gln icu (Gorj), G. Popoviciu, n v. ; n . Gln icu.
30 Trgu-Jiu (Gorj), Gh. Popescu, cpitan ; n . Perien i
(Tutova) ; 3 an i.
31 Lupen i (Hun edoara), N. Zugrav, protopop ; n . TJri-
can i ; 5 an i.
32 Vulcan (Hun edoara), P. Hossu Longin, n v. ; n .
Gormen i ; 3 an i.
33 Bieti (Hun edoara), A. Pop, n v. ; n . Giula-Mare;
3 an i.
34 Boorod (Hun edoara), T. Popovici, n v. ; n . Boo-
rod; 36 an i.
35 Gugir (Hun edoara), T. Lupea, n v. ; n . Romos ; 4 an i.
36 Romos (Hun edoara), T. Lupea, n v. ; n . Romos;
4 an i.
37 Rn ghet (Hun edoara), L. Stoica, n v. ; n . Rn ghet:
38 Pian ul de jos (Alba), R. Ben a, n v. ; n . Pian ul
< le jos.
38/l Pian ul de jos (Alba), I. A. Ben a, preot.
39 Sciori (Alba), V. Pop, n v. ; n . Ssciori.
40 Laz (Alba), E. Hin ia, n v. ; n . Sebeel; 3 an i.
41 Deal (Alba), N. Dura, preot; n . Deal.
41/1 Deal Alba), G. Bdil, nv. ; n. Deal.
42 Cacova-Sibiului (Alba), A. Rureanu, preot; n. Ca-
c
va ; 1 an.
43 Sebeel (Alba), V. Zdren ghea, n v. ; n . Sebeel.
43/1 Sebeel (Alba), A. Duvlea, n v. ; n . Sebeel.
BCU CLUJ
2 4 4
S . P O P
44 Apoldul de jos (Sibiiu), N. Fr ca, nv. ; n. Apol -
dul de jos ; 20 ani.
45 lNocricn (Sibiiu), S. Dragoman, nv. ; n. i chi deal j
6 ani .
40 Mag (Sibiiu), A. Ylad, preot ; n. Banpotoc ; 23 anL
47 Ri nar i (Sibiiu), E. Gioran, preot ; n. Ri nari .
48 Racovia (Sibiiu), M. Ogrean, nv. ; n. Yetem
17 ani.
49 Avrig (Sibiiu), V. Berghia, nv.
50 Colun (Fgr a), V. P anga, nv. ; n. Golun. ^
51 Giinar ( Fgr a) ; L Hu i u , nv, ; nv Gi nar. -
52 S r at a (Fgr a), I . Calefariu, nv. ; n. Srata.,
53 Oprea-Grioara (Fgr a), A. Udrite, nv. -;-iu.
Gprea-Crtioara.
54 S treza-Crioara (Fgr a), Virginia Folea, nv. ; n*
Mndr a ; 1 an. - - - -- -
54/1 Streza-Grioara (Fgr a), P . Tarcea, nv. ; n<?
Streza-Grioara.
54/2 S treza-Crioara (Fgr a), V. Boriga, nv. ; n i
Porumbacul de sus ; 3 ani .
55 Arpaul de sus (Fgr a), Gh. Smedu, nv.
r
*
55^1 Arpaul de sus (Fgr a), A. Tutor, nv. ; -n.- A r -
paul de sus.
l
56 Beimbao (Fgr a), I. Cocan, nv. ; n. M ndr a ^
1 an. - .
56/1 Beimbac (Fgr a), N. audru, nv. ; n. Vitea"
de jos ; 1 an.
57 Beclean (Fgr a), L. Gopacea, stud. - n. Beclean.
58 Lisa (Fgr a), Rafira Bosdocu, nv. ; n. VeteniT*
8 ani.
58/1 Lisa (Fgr a), B. D. Gaaveiu, nv. ; n. Lisa.
59 Bile-Govora (Vlcea), P . P . Popeseu, nv. ; n. Ba r -
seti (Vlcea) ; 15 ani.
60 Pueti-Otsu (Vlcea). Gh. Fierascn, nv. ; n. P. ~
Otsu.
61 Furet i "(Vlcea), 67;. Ciawanu, preot ; n. Fu-
reti ; 7 arii.'
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 4 5
62 Slatina (Olt), G. Poboran, inst. ; n. S latina.
63 Caracal (Romanat i ), V. Macin, elev ; n. Caracal.
64 Dabuleni (Romnat i ), M. Neacu, nv. ; n. Amrt i i
de jos (Romanai) ; 5 ani.
65 Titu-trg (Dmbovita), C. Ghiescu, nv. ; n. Podul -
Rizi ; 19 ani.
66 Branitea (Dmbovita), I . Teodorescu, preot ; n. Br a-
jiitea.
66 1 Branitea (Dmbovita), Anua Ghiescu, i nst . ; n.
J3ranitea.
67 Blteni (Dmbovita), I . tefnescu, preot ; n. Glm-
-bocata ; 4 ani.
68 Bneti (Dmbovita), / . Gh. Dobrescu, nv. ; n. B-
Jieti-Bolovani.
69 Pi et rari (Dmbovita), I). Dicu, student n litere ; n.
Pietrari.
70 Pucioasa (Dmbovita), E. Constantinescu, st udent ;
n. Pucioasa.
71 Mu (Muscel). Gh. Vioiu. student n l i t er e; n.
Mu.
72 Fundat a (Braov), A
T
. Crmnu, pr eot ; n. Slciva
'(Severin) ; 4 ani. .
73 S at ul ung (Braov), N. P an, nv. ; n. S atulung.
74 Braov-Drste (Braov), D. Mart i n, nv. ; n. Recea-
lelechian ; 33 ani.
74/1 Braov-Drste (Braov), T. Gavrilescu, nv. ; n.
n ari (Braov) ; 1 an.
75 Braov, C. eicrescu, cpitan.
75 1 Braov, I. Noaghea. medic v. ; n. Br a n ; din co-
pilrie.
76 n ari (Braov), I . Frci u, nv. ; n. Fel di oara
(Fgra) ; 3 ani.
77 Sebe (Fgr a), I . Cerghet, nv. ; n. Sebe ; 3 ani .
78 Copjel (Fgr a), Gh. Grecu, nv. ; n. Copcel ;
14 ani.
78/1 Copcel (Fgr a), D. eu, nv. ; n. S sci or i ;
1 an.
BCU CLUJ
2 4 6
S . P O P
79 Bucium (Fgr a), Gh. Benghea, nv. ; n. T oder i a;
2 ani .
80 Mndr a (Fgr a), I . Goma, nv. ; n. Mndra.
81 ercaia (Fgr a), I . Maier, nv. ; n. ercaia.
82 Crihalma (T rna va-Mare), D. Bucur, pr eot ; n. Gri-
hal ma ; 10 ani.
83 oimari (P r ahova), Minerva Alexandrescu, nv. ; n.
oimari.
84 Tudor Vladimirescu (Regep-Cuius) (Const ana), I .
.Gh. Popescu, nv. ; n. Vrtoapele de sus (Teleorman) ; 3 ani .
85 Dobromir (Constana), E. Bobescu, nv. ; n. Literii
(Suceava) ; 3 ani .
86 Lipnia (Durust or), Gh. Bujil, nv. ; n. Giobanu
(Constana).
87 T rai an (I al omi a), I . R. Silvestru, nv. ; n. Cld-
reti (Buzu) ; 1 an.
88 Lascr-Catargiui (Covurlui), I. Enic, nor mal i st ; ri.
Lascr-Gatargiu.
89 Mstcani (Covurlui), S. Popovici, nv. ; n. Mst-
cani.
90 I st ri a (Caranasuf) (Constana), I . Sassu, nv. ; n.
Gologanu (R. -S rat ) ; 2 ani .
91 Pantelimon (Const ana), N. Zahar i a, nv. ; n. P a n-
telimon.
92 Chizdreti satul Tichileti (Constana), Gh. Vasi-
lescii, nv. ; n. Tichileti; 25 ani .
93 Topal (Constana), N. erbnescu, nv. ; n. Seimeni
(Constana) ; 7 ani.
94 Pazarl i a (Const ana), M. S tan, nor mal i st ; n. Ghe-
lengic ; din copilrie.
95 Sibiora (Cicrcci) (Constanta), T. Cergu, nv. ; n.
Constana ; 15 ani.
96 Cazil-Murat (Constana), Ana Calenzescu, nv. ; n.
Ghiuvenlia ; 1 an.
97 Baeram-Dede (Const ana), N. Zamfir, nv. ; n. Mr-
leanu (Constana) ; 1 an.
98 Mereni (L puna), M. igan, nv. ; n. Meren.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 4 7
99 Voloavele (Soroca), I . Muscinskii, preot ; n. P a r c a m;
3 ani.
100 Cerlina (S oroca), M. Renencu, nv. ; n. Raspopeni ;
30 ani.
101 Zaluceni (S oroca), I . Rubincian, agri cul l or; n.
Zaluceni ; 21 ani.
102 Mihailofca (Soroca), Gh. P ant , agent ; n. Ciocl-
teni; cteva luni.
103 Gubolta (Blti), N. I urcieu, nv. ; n. Plop ;
18 ani.
104 Gumirca (Soroca), A. Semendeaev, nv. ; n. Solov-
cineti ; 10 ani.
105 Gotiugenii-Mari (S oroca), E. Murafa, nv. ; n.
Gotiugenii-Mari; un an.
106 Ciutuleti (S oroca), P . Segiui, nv. ; n. Gongaz (Ca-
lmi) ; 11 ani.
107 S ngeri a (Bli), Gh. Guco, nv. ; n. S ngeria.
108 Copceni (Blti), A. Melnic, nv. ; n. Chirilovca
(Soroca) ; 4 ani .
108/1 Copceni (Blti), F. Livinscki, pr eot ; n. Dela-
cheua (Tighina) ; 23 ani .
109 Ghistelnita (Petelnit) (Orheiu), C. Popescu, nv. ;
n. Pestelnia ; n comun de 36 ani ; rspunde din Chiinu,
110 Fl mnzeni (Blti), I . Fr unz, nv. ; n. Tripeti ;
4 ani.
111 Condrteti (Blti), A. Marcoci, nv. ; n. Chi i nu;
3 ani.
112 Sadova (L puna), C. Vlos, nv. ; n. jud. Soroca ;
14 ani.
113 Miclueni (L puna), Al exandra Popovici, nv. ; n.
Vrneti (Blti) ; 17 ani.
114 Strzeni (L puna), V. Tomulet, nv. ; n. Bereslea
(Hotin) ; 4 ani.
115 irei (L puna), V. Pavpal ac, nv. ; n. Ghizdita
(Soroca) ; un an.
1 L(i Suraiceni(Lpuna), V. teinburg, nv. ; n. I ablona
(Blti) ; 2 ani.
BCU CLUJ
2 4 8
S. P O P
117 Rusetii-noi (L puna), D. Procopie, nv. ; n. Zi m-
br e ni ; 2 ani .
118 L puna (L puna), A. Puc, nv. ; n. Rscezi (Ce-
tatea-Alb) ; 4 ani.
119 Crpineni (L puna), G. Holban, nv. ; n. Crpineni.
120 Hnceti (L puna), I . Barcari u, nv. ; n. Bueni ;
4 ani.
121 Costiugeni (L puna), (n' a comunicat numele).
122 Bcioiu (L puna), N. Popovsohi, prof. ; n. Vest.er-
niceni (L puna) ; 23 ani.
123 Rzeni (L puna), V. Gr. Arventie, nv. ; n. Cosoui;
124 Cazangic (Cahul), N. I nculet, nv. ; n. Gazangic ;
5 ani.
125 Gneti (Govrului), H. Burceanu, nv. ; n. Gneti.
126 Secuieni (Bacu), Scarlat Burghelea, nv. ; n. Se-
cuieni.
127 Negreti, ct. Glodeni (Vaslui), A. Trofiu, elev ; n.
Negreti, ct. Glodeni.
128 Drgueni (Vaslui), A. D. Petrei, nv. ; n. Giurgeni
(Roman) ; 3 ani.
129 Mgurele (Bli), Fevronia Filotei, nv. ; n. P a l a nc a ;
14 ani.
130 Bursuceni (Bli), I . Rusu, nv. ; n. Baraboi ; 5 ani .
131 Glingeni (Bli), (iligibil).
132 Ciuciulea (Bli), Gh. Chechiu, nv. ; n. Vadu-Ra-
cov (Soroca) ; 4 ani.
133 Gajba (Bli), Gh. Buzuleanu, nv. ; n. Tometii-
vechi ; un an.
134 I ablona-veche (Bli), M. S al ari u, nv. ; n. Cajba
(Bli) ; 3 ani.
135 Fundur i (Bli), V. Dimitriu, nv. ; n. Dumani ;
13 ani.
136 Bli, Liudmila Homichi, nv. ; n. Soroca ; 18 ani .
137 Slobozia (Bli), C. ITrsuleac, nv. ; n. Bogdneti
(Hotin) ; 5 ani.
138 Pelinei (Bli), P . Soltinschi, nv. ; n. Glingeni (Or-
heiu) ; 9 ani.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 24 9
139 Recea (Bli), I . Barbu, nv. ; n. Hj di eni ; 9 ani .
140 Duruitoarea-veche (Bli), Gh. Sul, nv. ; n. Ustia
(Bli) ; 15 ani.
141 I vanuca (Bli), P . Pgn, nv. ; n. Edimia (Ho-
tin) ; 2 ani .
142 Rcani (Bli), S. Botezata, nv. ; n. Bar aboi ;
5 ani.
143 Baraboi (Bli), A. Ma, nv. ; n. Baraboi.
144 Antoneauca (Soroca), t. Drgu, nv. ; n. An to-
neauca.
145 Popetii de jos (Soroca), D. Suveica, nv. ; n. Goto-
va (Soroca) ; 2 ani.
146 Fnt na-al b (Bli), D. Ursulea, nv.
147 Parcova (Bli), D. Banar u, nv. ; n. Parcova.
148 Ruseni (S oroca), V. Andronic, nv. ; n. Gorjeui;
2 ani.
149 Arioneti (S oroca), M. Oel, nv. ; n. T t ruca-
Nou ; 25 ani.
150 Mahala (Cernui ), I . Cova, nv. ; n. Mahala. -
151 Cutul-Ostriei (Cernui), I . Axani, nv. (n colabo-
r ar e cu : I . Oel i M. Oel, nv.) ; n. Cutul Ostriei ; 3 ani .
152 Boian-Hlinia (Cernui ), A. Hapenciuc, nv. ; n. er-
bui ; 3 ani .
152/1 Boian-Vatra (Cernui ), A. Morari u, nv. ; n.
Cosmin ; un an.
152/2 Boian-Centru (Cernui), Aurelia Pilat, nv.
152'3 Boian-Centru (Cernui ), E. Grigoriu, nv.
152/4 Boian-Lehceni (Cernui), C. Chelbea, nv.; n.
Mahala ; 2 ani.
152/5 Boian-Hlinia (Cernui ), D. Srecla, nv.; n. Bo-
ian ; 3 ani .
152/6 Boian (Cernui), Al exandra Fedoreac.
153 Selitea. fost S ulia-Nou (Cernui), Dionisie
Scraba, nv.; n. Voloca pe Cere mu ; un an.
154. Tureni (Cernui ). N. Prodan, nv. (n colaborare
cu E. Vlaicu).
BCU CLUJ
2 5 0 '
S . P O P
.a 155 Cosmin (Cernui ), I ul i a Ropcean, nv. ; n. Tereble-
cea ; 12 ani .
155/1 Cosmin (Cernui) L. Muntean, nv. ; n. Cosmin.
155/2 Cosmin (Cernui ), A. Apollo, nv. ; n. Vatra-Dor-
nii ; 10 ani .
156 T r nauca (Dorohoi), N. D. tefnescu, nv. ; n. l r -
nauca ; 13 ani.
157 Tereblecea-veche (iret), T. Bl an, prof.; n. Gura-
Humorul ui ; locuete la Cernui.
158 Pt rui i -S ucevi i (S uceava), Paraschiva Cojocarin,
nv.; n. P t r u i ; azi la Cernui.
158/1 Ptruii-S ucevii (S uceava), L. Buliga, nv. ; n. Te-
reblecea; 11 ani.
159 Botoani, I . Tinu, ofier ; n . Botoani ; rspunde din
Bucureti.
160 Stroeti (Suceava), Z. Crianu, prof.; n. Stroeti; azi
la Cernui.
161 Vnt ori i -Neam (Neam), V. I . Savinescu, nv..;
n . Fnt na-Mar e (S uceava); 2 ani.
162 Mateia (T rnava-Mare), I . Cicbi, nv.; n. Belin;
30 ani.
163 Ji mbor (Odorheiu), A. Niculescu, nv. ; n. Merchea-
a ; 3 ani.
164 Roade (T.-Mare), Jenic Petrea, nv.; n. Vultureni
(Tecuciu) ; un an.
165 Feleag (Odorheiu), A. Recean, nv. ; n. Posorta ;
2 ani.
166 Cristur (Odorheiu), P . Potoiu, nv., n. ar d (T.-
Mic) ; 2 ani.
167 Subcetate (Mure), G. Nistor, preot; n. Nal ac; 3 ani .
1671 Subcetate (Ciuc), A. Mndru, nv. ; n. rma ;
3 ani.
168 Toplia (Mure), T. Sigarteu, nv.; n. Mire; 4 ani .
168/1 Toplia (Mure), N. Florian, nv. ; n. S nt i oana
(Nsud) ; 2 ani.
169 Stnceni (Mure), E. Mateiu, nv. ; n. Rpa de jos ;
15 ani.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 5 1
170 Rstolia (Mure), T. Moldovan, nv.; n . S nt u-de-
cmpie ; 4 ani .
171 Gapu-Lung Mld. (Cmpul ung), M. D. Bruj a, nv. ;
n. Strojine ; 3 ani .
172 Poi ana (Poieni-Solca; j . Flticeni), V. Lean, n v.;
n. Bot uana; 23 ani.
173 Arbore (Suceava), G. Poleacu, nv. ; n . S t r oet i ;
23 ani.
174 Margi nea (Rdu i ), V. Hal i p, nv. ; n . Marginea.
174/1 Marginea (Rdu i ), P. Prelipceanu, nv.; n . Sa-
t u-Mare; 11 ani .
175 Rdu i , V. Aurite, nv. ; n. Vat r a-Dor ni i ; 5 ani .
176 Horodnicul de S us (Rdu i ), Tit I chim, nv. ; n .
Horodnic.
176/1 Horodnicul de S us (Rdu i ), Gh. V. I chim, nv.
177 P ut na (Rdu i ), M. P r nac, nv. ; n. Cer nu i ;
13 ani .
177/1 P ut na (Rdu i ), I . Firescu, nv. ; n. Rogojeti ;
22. ani .
178 S t raj a (Rdu i ), Fevroni a Lua, nv. ; n. Bani l a ;
3 ani.
17/1 S traja (Rdu i ), T. Popescul, nv. ; n. Broscu-
i i -Vechi ; 13 ani .
179 Crasna-Put nei (Strojine), <S. Rusceac, nv.; n. Os-
t ri a (Cernui) ; 13 ani .
180 Pr screni (Strojine), t. Leocadia, nv. ; n. Ma-
hala ; 4 ani.
181 Carapciu (iret; j . Strojine), M. Filievici, nv. ; n .
Storojirie ; 10 ani.
182 Cuciurul-mare-Slite (Cernui), I . Bzovei, nv.
182^1 Cuciurul-mare-S lite (Cernui ), I . Damian, M-
ri a I lea, N. Avram, nv. (n colaborare).
183 Ceahor (Cernui ), M. Cerchez, nv. ; n. Roa (Cer-
nui ) ; 0 ani.
184 Mnstirite (Cernui ), E. Popescu, nv. ; n. Cer-
nu i ; 14 ani.
BCU CLUJ
185 Buda (Cernui ), N. Piteiu, nv.
186 S tnca-roa (Cernui ), Gh. Uica, nv. ; n. Broscu-
ii-vechi ; 4 ani.
186 1 Cernui, Roa I I , F. Pitpenescu, nv.; n. Clocu-
cica ; 4 luni.
186/2 Roa (Cernui ), V. S rbu, nv. ; n. Roa.
187 Caliceanca (Cernui ), I . Cojocaru, nv. ; n. eina-
Roa.
J88 Broscuii-noi (Storojine), 7. Boca, preot; n. Stul-
picani ; cteva luni.
189 Lucav p. irete (Storojine), C. Plache, nv. ; n.
Cer nu i ; 14 ani .
190 Pt rova (Maramure), Dr. V. Filipciuc, pri mpret or;
n. Pt rova ; 23 ani.
191 Bora (Maramure), G. Timi, pr eot ; n. Viul-de-
S us ; 14 ani .
192 Bi u (Some), Gh. Aurel, nv. ; n. Lpuul-ungti-
resc ; 3 ani .
193 an, fost Rodna-Nou (Nsud), M. Gotul, nv. ; n.
Rodna-Nou.
194 I l va-Mare (Nsud), G. l anul nv. ; n. Salva ; 4 ani .
195 Rodna (Nsud), A. Astaluiu, nv.; n. Lomperd.
195.1 Rodna (Nsud), N. Mureian, nv. ; n. Gopand;
30 ani.
196 Maier (Nsud), D. Boca, nv. ; n. Maier.
197 Mgura-I lvii, fost Mgur (Nsud), P . Hangea,
nv. ; n. Mgur.
197/1 Mgur (Nsud), A. Mureian, nv. ; n. Mgu-
r ; 15 ani.
198 Leu (Nsud), A. Cobuc, elev ; n. P ar va ; 6 ani .
199 Poi ana (Nsud), t. Buzila, protopop ; n. Rebri-
oara ; 33 ani .
200 Sngeorz-Bi (Nsud), 7. Sohorca, nv. ; n. S n-
georz-Bi.
201 P ar va (Nsud), Gh. Ciocrl, nv.; n. Rebri oara;
27 ani.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 5 3
202 Rebra-Mare (Nsud), I . Boro, nv. ; n. Culpiul
de cmpie ; 17 ani.
203 Fel dru (Nsud), I . Sngeorzan, nv. ; n. Fel dru.
203:1 Fel dru (Nsud), I . Timoc, nv. ; n. Feldru.
204 Nepos (Nsud), I . Popitian, nv. ; n. Nepos.
205 Rebrioara (Nsud), D. I r i ni , nv. ; n. Rebrioara.
205/1 Rebri oara (Nsud), N. Pop, nv. ; n. Rebri oara;
9 ani.
205'2 Rebri oara (Nsud), Ciuta M., nv. ; n. Rebri -
oara.
206 Nsud, D. Maior, nv. ; n. Nepos ; 3 ani .
206/1 Nsud, A. Pet ri , nv.
207 Prislop (Nsud), I . I st rat e, nv. ; n. Nepos ; 2 ani .
208 Salva (Nsud), N. Mihaese, nv. ; n. Salva ; 57 ani .
209 Cobuc, fost Hor du (Nsud), A. Demian, nv.; n.
Hordu ; 1 an.
210 Telciu (Nsud), S. Berendi, nv. ; n. Chicediu ;
36 ani.
210' l Telciu (Nsud), C. Henciu, nv. ; n. Dobceni ;
4 ani.
210/2 Telciu (Nsud), V. C. Henciu, stud. ; n. Botiza,
(Maramure) ; 3 ani.
211 Romuli (Nsud), G. Bichigean, pr eot ; n. N-
sud ; 3 ani .
212 S upl ai (Nsud), L. Fetti, nv. ; n. S upl ai ; 4 a.
213 Groi (Some), L. Ungur, nv. ; n. Groi.
214 Bichigiu (Nsud), I . Brai cu, nv. ; n. Mi t i t ei ;
36 ani.
215 Gureni (Nsud), V. Oniior, nv. ; n. Gureni.
216 Poienile Zgri i (Nsud), P . Fetti, nv.; n. S upl ai ;
un an.
217 Tii^aa (Some), S. Solymoi, nv. ; n. I l i ua ; 3 ani .
' ' j R ni - (Nsud), S. I. Pavelea,, nv.; n. Runc.
219 Z f i i i i (Nsud), I . Morariui, el ev; n. Zagra.
219/1 Zagra (Nsud), I . Zinveliu, nv. ; n. Za g r a ;
18 ani.
BCU CLUJ
2 5 4 S . P O P
219/2 Zagra (Nsud), Dr. V. Corbul, medic-colon el;
n . Zagra.
219/3 Zagra (Nsud), I. Micu, n v. ; n . Zagra ; 17 an i.
220 Mititei (Nsud), G. Sermean , n v. ; n . Luca;
27 an i.
221 Moeod (Nsud), G. Drgan , n v. ; n . Min tiu-ro-
mn ; 25 an i.
222 Perior, fost Gurtuiuul-Beclean ului (Some), A. Fra-
sin cariu, n v. ; n . Gurtuiu.
223 Sita (Some), D. Oprea, n v. ; n . Sita ; 11 an i.
224 Spermezeu (Some), I. Mureian , n v. ; n . Sper-
mezeu.
225 Dumbrvia (Some), I. Cotutiu, n v. ; n. Dumbr-
via.
226 Ghiuza (Some), An utai Frcaiu, n v.; n . Lac; 15 an i.
226/1 Chiuza (Some), T. Bulea, teolog ; n . Chiuza.
226'2 Chiuza (Some), T. Oprea, n v. ; n . Chiuza ; 5 an i.
227 Floreti, fost Vireag (Some), I. Rus, n v. ; n . Vi-
reag ; 3 an i.
228 Sesarm (Some), Amalia Frcaiu, n v. ; n . Lac;
15 an i.
228/1 Sesarm (Some), V. Moldovan , n v. ; n . Cerchi-
zel ; 1 an .
229 Nimigea de jos (Nsud), P. Gatin ca Borza, n v. ; n .
Nimigea-u. ; 1 an .
229/1 Nimigea de jos (Nsud), I. Zin veliu, n v. ; n .
Zagra ; 4 an i.
230 Ture (Nsud), G. Avram, n v. ; n . Min tiu-romn ;
3 an i.
231 Min tiu (Nsud), I. Drgan , n v. ; n . Min tiul-romn .
231/1 Min tiu (Nsud), I. Petrean u, n v. ; n . Min tiul-
romn .
232 Bistria-BrguluL (Nsud), An ton ia Rebrean u,
n v. ; n . Bistria ; 16 an i.
232/1 Bistria-Brgului (Nsud), I. Chitta, n v. ; n . Bi -
stria : 30 an i.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 5 5
232/2 Bi st ri a-Brgul ui (Nsud), T. Lungu, nv, , n .
Bistria ; 16 ani .
232/3 Bi st ri a-Brgul ui (Nsud), Cornelia Rebreanu,
prof. ; n. Abrud ; din copilrie.
233 I ad (Nsud), I . Fel dri ban, nv. ; n . Budacul -ro-
mn ; 2 ani .
234 Rusul Brgul ui (Nsud), L. Ursace, nv. ; n. Ruii
Br gul ui ; 3 ani .
235 Josenii Brgul ui (Nsud), I . auca, nv. ; n . Jose-
nii Brgul ui .
235/1 Josenii Br gul ui (Nsud), V. Guedean, nv.
n. Budacul -romn ; 1 an.
236 Mijlocenii Brgul ui (Nsud), I . S rei an, nv. ; n .
Susenii Br gul ui ; 3 ani .
237 Susenii Brgul ui (Nsud), I . Fl mnd, nv. ; n .
Susenii Brgul ui .
238 Mureenii Br gul ui (Nsud), L aur a Lazar, nv. ;
n. Sig ; 6 ani .
238/1 Mureenii Brgul ui (Nsud), P . Tomoroga, nv. ;
n. Mureenii Br gul ui .
239 T i ha-Brgul ui (Nsud), E. Butaciu, nv. ; n . Mu-
reenii Br gul ui ; 5 ani .
239/1 T i ha-Brgul ui (Nsud), V. Avram, nv. ; n .
Mintiul-romn ; 37 ani.
239/2 T i ha-Brgul ui (Nsud), N. Somean, nv. ; n .
Tiha Br gul ui ; 16 ani..
239/3 Tiha Brgul ui (Nsud), I . Dologa, protopop; n.
Tiha Br gul ui ; 36 ani .
240 Golibia, t. Vrma, nv. ; n. P r undul Br gul ui ;
1 an.
241 Ragla (Nsud), Elisabeta Mureian, nv. ; n. Go-
na ; 8 ani.
242 Budacul de sus (Nsud), I . Pecurari u, nv. ; n .
omfalu.
242/1 Budacul de sus (Nsud), V. Botirla, nv.
243 Lunca, fost Fr i j (Nsud), N. Buta, pr eot ; n. Ru-
t i or; 28 ani.
BCU CLUJ
2 5 6
S. P O P
244 Rutior (Nsud), A. Negrea, nv. ; n. R ut i or ;
4 ani .
245 Brl a (Nsud), Gr. uteu, nv. ; n. Brl a ; 27 ani.
245,1 Brl a (Nsud), I . uteu, nv. ; n Brla. ;
246 Budu (Nsud), M. Pop, nv. ; n. Mijlocenii Br -
gul ui ; 4 ani.
247 Simioneti, fost imotelnic (Nsud), A. Tiboc, nv. ;
n. Budu ; 1 an. . . . . . . . .
248 Ghintelnic (Nsud), V. Runcan, nv. ; n. Mur.es-
Sngeorge ; 20 ani . ...
;
249 igu (Some), I . Morarii;, nv. ; n. Ghirale ; 5 ani.
250 Chiraleti (Nsud), I . Pongra i u, nv. ; n. ieu-
Gristur ; 28 ani .
251 ieu-Mgheru (Some), Veturia Mnu, nv. ; m
ntejude ; 3 ani.
251/1 ieu-Mgheru (Some), Gr. Briciu, nv. ; n. i eu-
CritUr ; 4 ani .
252 ieu-Odorheiu (Some), A. Moldovan, nv. ; n. fin-,
cm ; 4 ani .
253 Caila (Nsud), I . Roman, nv. ; n. P i at r a ; 28 ani..
254 Bljenii-de-Jos, fost Blafalul de jos (Nsud), I .
Chiffa, nv. ; n. Blafalul de jos.
255. intereag .(Some), I . Rusu, nv. ; n. i nt er eag;
4 ani.
255/1 intereag (Some), N. Blaga, nv. ; n. intereag ;
4 ani.
256 Coldu (Some), P . Homm, nv. ; n. Dej ; 14 ani .
256/1 Goldu (Some), Reghina Todica, nv. ; n. Ocna-
Dejului ; 2 ani.
257 Cristetii-Ciceului, fost Ciceu-Cristur (Some), V.
I sai u, nv. ; n. Mteiu ; 4 ani.
258 Hsma (Some), T. P ur a, nv. ; n. Dumbrvia ;
19 ani.
259 Reteag (Some), Eugenia Anca, nv. ; n. Reteag ;
34 ani.
259/1 Reteag (Some), M, Mayer, nv. ; n. Bi st ri a ;
3 ani.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E DI N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 5 7
259/2 Beteag (Some), I. Dascl, nv.; n. Ciceul-Gristeur;
2 ani.
259,3 Reteag (Some), A. Elek, nv. ; n. Ciuc-Sngeor-
giu ; 4 ani .
260 S n-Mrghi t a (Some), I. S pt ri an, nv. ; n. S n-
Mrghita ; 7 a.
261 Branitea, fost Arpateu (Some), Leontina Monten-
tan, nv.
262 Mlu (Some), I. Murean, nv. ; n. Mlu ; 20 ani .
263 Figa (Some), G. Mlinaiu, nv. ; n. Fi ga ; 14 ani .
264 Beclean (Some), I. Trgoveiu, nv. ; n. ieu-M-
gheru ; 4 ani .
264/1 Beclean (Some), Gh. Mihaese, nv. ; n. Salva (N-
sud) ; 4 ani.
265 Rusul-de-S us (Some), A. I sai u, nv. ; n. Mteiu ;
4 ani.
266 Rusul de jos (Some), I. Mois, nv. ; n. Arpateu ;
ti ani.
267 Ungura (Some), M. Silai, nv. ; n. Seplac ; 2 ani.
267/1 Ungura (Some), Elisabeta Kovats, nv.
268 Mlin (Some), Cornelia Ciubucan, nv. ; n. Dej ;
1 an.
269 Nueni, fost Nufalu (Some), Z. Brsan, nv. ; n.
ieu-Cristur ; 3 ani.
270 Feleacul (Some), I. Maxim, nv.
271 Bendiu (Some), I. Mndru, nv. ; n. Bendiu ; 15 ani.
272 Via (Some), G. Papi u, nv. ; n. Ghirolt ; 4 ani.
273 Bozie (Some), Eugenia Blaga, nv. ; n. Ghet i u;
3 ani.
274 Ten tea (Some), V. Mihlean, nv. ; n. Giaba.
275 Cheuchi (Some), Lucreia Pop, nv. ; S ni coar ;
3 ani.
276 Leehina (Nsud), A. Micanu, nv. ; n. ieu-Odor-
heiu ; 3 ani.
277 R*pa-de-Sus (Mure), t. ul ari u, nv. ; n. Rpa-
de-sus.
Dacoromania V.
17
BCU CLUJ
2 5 8
S . P U P
278 Ruii-muni (Mure), Silvia Dumbrav, nv. ; n.
S nt i oana; 2 ani .
279 Monor (jNsud), V. uteu, nv. ; n. Br l a ; 2 ani .
280 acalul de pdur e (Mure), JM. Nistor, nv. ; n. Girl-
jasa de .ios ; 15 ani.
281 Suseni (Mure), Gr. Bucur, nv. ; n. Rciu de cm-
pie ; 24 ani.
282 Morut (Some), JS. Moldovan, nv.; n. Ghintelnic ;
32 ani.
283 Buza (Some), I . Bodea, nv. ; n. Rogoz ; 10 ani.
284 Sntejude (Some), I . Soriu, nv. ; n. S ucut ar d;
1 an.
285 P ui ni (Some), O. I lieiu, nv. ; n. Lemniu ; 4 ani.
286 Lac (Cluj), I . Berbecariu, nv. ; n. Gherla ; 17 ani.
287 Mociu (Cluj), I . Magiar, nv. ; n. Mociu; 14 ani.
288 E rcea (Mure), D. Cioloca, nv. ; n. S ntu ; 29 ani .
289 Breaza (Mure), I . Toncean, nv. ; n. S ntu ; 2 ani .
290 Gava (Mure), FI . Pop, nv. ; n. Gava.
291 Gcuciu (Mure), I . Suciu, nv. ; n. Gcuciu.
292 Geauul-de-Gmpie (Mure), V. Gliman, nv. ; n .
Ceua ; 3 ani .
293 eulia (T urda), A. Valea, preot ; n. Visuia ; 2 ani.
294 Tritul de sus (T urda), G. S amuil, nv.
295 Tritul de jos (T urda), M. Gueil, nv. ; n. Pojorta ;
28 ani.
296 Gipeni, fost Chimitelnic (T urda), G. Hri an, nv. ;
n. Beica-romn ; 24 ani.
296,1 Gipeni, fost Chimitelnic (T urda), V. Moga, nv.
297 Sngerii (Turcia), D. Luca, nv. ; n. Snger ; 4 ani .
297/1 S ngeru (T urda), I ul i a Luca, nv. ; n. Uioara de
Mure ; 4 ani.
298 Brboi, fost acalul de cmpie (T urda), I . Moga,
nv. ; n. Bobohalma ; 22 ani.
298/1 Brboi,.fost acalul de cmpie (T urda), L. Russu,
nv. ; n. acalul de cmpie.
299 P api u Uari an, fost Budiul de cmpie (T urda), I . Pop,
nv. ; n. Budiul de cmpie.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 5 9
300 Voiniceni (Mure), A. Feier, nv. ; n. Voi ni ceni ; 4 ani.
301 Brdeti, fost Bardo (Mure), V. Satelechi, pr eot ;
n. Mdraul de cmpie ; 48 ani.
302 Sngeorgiul de Mure (T urda), V. Buca, nv. ; n.
Sngheorghe ; 3 ani.
303 Gorunca (Mure), P . Matei, preot; n. Muin; 22 ani .
304 Bolintineni (Mure), V. Albu, nv. ; n. Pet ri l acu-
rom. ; 1 an.
305 Dileul-romn (T urda), M. Blo, nv. ; n. Oroi ; 4 ani .
306 Vaidei (T urda), T. Pitea, nv. ; n. Gabud ; 34 ani .
307 Cpuul de cmpie (T urda), t. Pop.
307/1 Cpuul de cmpie (T urda), I . Coman, nv.
308 I clnzel (T urda), Anua Hr i anu, nv. ; n. Chimitel-
nic ; 2 ani.
309 I cl andul -mare (T urda), M. Chibelean, nv.
310 Oarba de Mure (T urda), I . Roiban, nv. ; n. Oarba.
311 Ogra (T rnava-mi c), A. Ginariu, nv. ; n. Lscud ;
1 an.
312 Lechina (T urda), I . Dobra, nv. ; n. Oroiu ; 3 ani .
313 Dteni, fost Date (T urda), G. Mrginean, nv. ;
n. Mnrade ; 26 ani.
314 Ludoul de Mure (T urda), A. Botezan, nv.
315 Cheani (T urda), I . Pop, nv. ; n. Cristi ; 3 ani.
316 Luncani, fost Grind-Cristur (T urda), Valeria S t -
nescu, nv. ; n. Grind-Cristur.
317 Bogata (T urda), V. Marcu, nv. ; n. Dumi t r a;
4 ani.
318 Ghinci (T rnava-mi c), S. Nan, nv. ; n. Chinci ;
33 ani.
319 Giulu (T rnava-mi c), A. Popa, nv. ; n. Somutel-
nic ; 3 ani.
320 Lscud (T.-mic), V. Platon, nv. ; n. eulia r o-
mn ; 20 ani .
321 Albi (T.-mic), E. Macaveiu, nv. ; n. Blcaciu ;
4 ani.
322 S ubpdure (T.-mic), V. Costea, nv. ; n. S ubp-
"lure ; 24 ani.
1 7*
BCU CLUJ
260
s
- POP
323 Corneti, fost omfalu (T.-Mic), N. Plafon, pr eot ;
n. eul i a-romn ; 18 ani .
324 Cneti, fost Ganfalu (T.-mic), B. V. Popa, nv. ;
n. Gutelnic ; 4 ani.
325 Scel (Odorheiu), N. Marcu, nv. ; n. ard ; 15 ani.
326 Pucua (T.-mic.), Gh. tef, nv. ; n. Gutelnic ;.
2 ani.
327 Boian (T.-inic), JN. Limban, nv. ; n. Boi a n;
11 ani.
328 Cerghidul-mare (Mure), A. Pop, nv. ; n. Ogra de
Mure ; 14 ani.
329 Bala (Hunedoara), A. Tcdea, nv. ; n. Bala.
330 Oiedea (Alba), T. Brtoiu, nv. ; n. Teiu ; 4 ani.
331 Bucerdea-vinoas'.'. (Alba), E. Pop, asistent univ. ; n.
Bucerdea-v. ; azi Cluj.
332 Cetea (Alba), 1. Bota, nv. ; n. Geoagiul de s u s ;
38 ani.
333 Cmpeni (Turcia), Gh. Nari a, nv. ; n. Sohodol (Al-
ba de jos) ; 4 ani.
334 Ger.tege (T urda), C. Trifa, nv. ; n. Certege.
335 Lupa (T urda), S. Ciapa, nv.
336 Muncel (T urda), I. Pitic, nv. ; n. Muncel ; 1 an.
337 Geamna, fost asavina (T urda), V. Brsan, nv. ;
n. asavina ; 9 ani.
338 Baia do Arie (T urda), N. Fodorean, nv. ; n. Oco-
li ei ; 36 ani.
339 Poaga-de-S us (T urda), V. Cirebea nv. ; n. Poa-
ga de sus.
339 1 Foaga-de-S us (T urda), I . Oltean, nv. ; n. Beica
de jos ; 23 ani.
340 S lciua-de-Jos (T urrV . v. But ur, nv. ; n. Slciua
de jos ; 21 ani.
341 Poaga-de-Jos (T -i da> I . iludea, nv. ; n. Poaga
de jos.
342 Lunca (T urda), Aurel i i Bedeean, nv. ; n. Gacova ;
14 ani.
BCU CLUJ
C TEV A C A P I T OL E DI N T E RMI N OL OGI A C A L U L U I 2 6 1
343 Vaidasig (T urda), S. Crainic, nv. ; n. Gi ur cnt a;
13 ani.
344 Grindeni, fost Grindul de Arie (T urda), V. Prl ea,
inv. ; n. Pet ri l aca-romn ; 4 ani .
345 Mhceni, fost Mahaciu de Arie (T urda), L. J us -
man, nv. ; n. Mahaciu ; 29 ani .
346 Stejri, fost Crcedea (T urda), N. Radu, nv. ; n.
S nmi hai (T urda) ; 1 an.
347 Bdeni, fost Bagiu (T urda), D. Giurgiu, nv. ; n.
chi opi ; 1 an.
348 Urca-de-Cmpie (T urda), I . Cmpeanu, nv. ; n. Ur-
ca de cmpie ; 37 ani.
349 Viioara, fost Agrbiciu (T urda), L. Canja, nv. ; n.
Pr u (Fgra) ; 4 ani.
350 Poiana-de-Arie (T urda), T. Trombia, nv. ; n. P o-
iana de Arie ; 4 ani.
351 T urda (T urda), E. Murean, nv.; n. Copand; 4 ani .
352 Opriani, fost Chisti (T urda), Aneta Furt unescu,
inv. ; n. Hui ; 1 an.
353 Ceanul-mare (T urda), P . Gocora, nv.
354 Miceti, fost Micu (T urda), I . Crian, nv. ; n. Mi-
ceti ; 3 ani.
355 Corneti (T urda), S. Balint, nv. ; n. S nmrt i nul de
mpie ; 2 ani.
356 Cheia, fost Mischiu (T urda), 0. I saic, nv. ; n. C a r -
ta ; 13 ani.
357 Petretii-de-Jos, fost Pet ri dul de jos (T urda), I . Ce-
nan nv. ; n. Hdr u ; 12 ani.
358 Ocoliel (T urda), S. Simion, preot ; n. Cacora-I erii ;
18 ani.
359 Buru (T urda), M. Chiril, nv. ; n. Rediu ; 3 ani.
360 I ar (T urda), A. Hideg, nv. ; n. L i t a-romn; 4 ani.
361 Bi oara (T urda), R. Dobrin, nv. ; n. Ruci um-F-
gra ; 3 ani.
362 Pl ai uri , fost Hma (T urda), 0. Brnza, nv. ; n.
Mihaliu ; 17 ani .
BCU CLUJ
2 6 2
S . P O P
363 Agri (T urda), I . Teuan, nv. ; n. Agri.
364 Fiica de sus (T urda), I . Dulu, pr eot ; n. Bi i c a ;
17 ani.
365 Slite (T urda), I . Rus, nv. ; n. S l i t e; 15 ani .
366 Tureni, fost T ur (T urda), G. Goroiu, nv. ; n. Redi u;
3 ani.
367 S nmi hai ul -de-Jos (T urda), I . Moldovan, nv. ; n.
S nmi hai ul de jos.
368 Vlcele, fost Banabi c (T urda), I . Macaveiu, nv. ;
n. Vlcele ; 4 ani .
369 Aiton (T urda), M. I lie, preot ; n. Beica r omn
(T urda) ; 22 ani.
369/1 Aiton (T urda), G. Dordai.
370 P at a (Cluj), Z. Blaga, nv. ; n. Volbeni; 2 ani .
371 Someeni, fost Some-sat (Cluj), I . Biji, nv. ; ti.
S omeeni; 4 ani.
372 Vitea (Cluj), I . Varga, nv. ; n. Cuzplac ; 5 ani .
373 Mcu (Cluj), I . Sas, nv. ; n. Cut el ni c; 11 ani.
374 Jucul de jos (Cluj), I . Pop, pr eot ; n. Feneul s-
sesc ; 23 ani.
375 Sic (Cluj), T. Mihaese, nv. ; n. Salva (Nsud) ;
4 ani .
376 Lona (Some), 0. Plntican, nv. ; n. Bistria ; 1 an.
377 S claia (Some), V. Cassian, nv. ; n. Bont ; 22 ani.
378 Bon. (Some), V. Cutcan, nv. ; n. Bont ; 4 ani .
379 Iclozel (Some), I . Atilean, nv. ; n. Iclozel ; 3 ani .
380 I clod (Some), I . Pop, nv.
380,1 I clod (Some), Reghina Pop, nv.
380 2 Iclod (Some), Elisabeta Huza, nv. ; n. Gherla.
381 Dobca (Cluj), C. Maior, nv. ; n. Reteag ; 3 ani .
382 Drja (Cluj), V. Morariu, nv. ; n. Teoltiur ; 3 ani.
383 Teoltiur (Some), A. Mureian, nv. ; n. T eol t i ur;
23 ani.
384 Livada, fost Dindeleag (Some), C. Pop, nv. ; n.
P i at r a ; 20 ani.
384/1 Livada, fost Dindeleag (Some), I . Cira, nv. ; n.
Cobuc (Hor du) ; 28 ani.
BCU CLUJ
C T E VA C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 6 3
385 Bia, fost Chi ru (Some), V. Timandi, nv. ; n.
Cliiru.
386 Gherla (Some), V. Pop, nv. ; n. Pglea ; 23 ani.
387 Ciiicediu (Some), F. Bnyay, nv. ; n. Mcicaui-
ungurosc ; 18 ani.
388 Cubleul-soinean (Cluj), D. Mailenyi, hv. ; n. I clo-
dui-mic ; 28 ani .
381) Teocui-de-Sus (Some), A. Pintea, nv. ; n. Splac ;
1 an.
390 Panticeu CCluj), G. Bojor, nv. ; n. Goplean ; 4 f.ni.
3 9 1 S ninihaiui-Almaului (Cluj), V. Dumitra, nv. ;
n. Ugrut (Cluj) ; 3i ani.
392 Sngeorgiul-de-Mure (S laj), G. Dobocan, nv. ; n.
Greaca ; 26 ani.
392 1 Sngeorgiul-de-MuTe (Slaj), L. V. Pop, pr eot ;
n. Lupcaia ; 27 ani.
393 Treznea (Slaj), I . Cmpean, nv. ; n. Bazna; 3 ani.
394 S tna (Slaj), Gh. Trif, nv. ; n. S tna.
395 Ghi dua (S laj), t. Varga, nv. ; n. Tihu ; 27 ani .
396 Ghechi (Slaj), E. erbii, nv. ; n. Grbova-de-jos ;
19 ani.
397 Popteleac (Some), I . Gherman, nv. ; n. Popteleac ;
1 an.
398 Ciohncua (Some), G. Crciuna, pr eot ; n. Cio-
bnoua.
399 Grbu (Some), D. Lazr, nv. ; n. Obreja ; 11 ani.
400 Rsbuneni, fost Suia (Some), Viorica Noaiu, nv. ;
n. Gherla ; 1 an.
401 Babdiu, fost Zpr (Some), A. Cmp ian, nv. : n.
Babdiu ; 35 ani.
402 Jii' hiul de jos (Some), Gh. Odorean, nv. ; n. Ghi-
r u ; 1 an.
403 C(*lor (Some), I . Vaida, nv. ; n. Fodora-romn ;
4 ani.
404 Ocna-Bejnlui (Some), I . Chioreanu, nv. ; n. Ocna-
Dejului.
BCU CLUJ
2 6 4
S . P O P
405 N inia (Some), i . Bercian, nv. ; n. Gheria ; 3 ani.
'406 Mintiul-GherJjei (Some), G. Almianu, nv. : n.
Mintiul-Gherlei; lipsete din corn. de 5 ani.
406/1 Mintiul-Gherlei (Some), 1. Ladiu, nv. ; n. Min-
tiul-Gherlei.
407 Mica (Some), A. Bugnari u, nv. ; n. Mica ; 3 ani.
408 Dej,* N. Ghifor, nv. ; n. Drghi a ; 30 ani .
408/1 Dej, I . Bacociu, nv. ; n. Sic ; 26 ani.
409 Mntiurel (Some), I . Ghira, nv. ; n. Dealul mar e;
3 ani.
410 Cuzdrioara (Some), T. Brehari u, preoit; n. Pet ri -
haza ; 2 ani.
410,1 Cuzdrioara (Some), G. Pop, nv. ; n. Cuzdrioara.
411 Giceu-Miheti (Some), A. Zsigmond, nv.
412 Gei (Some), V. Bendean, nv. ; n. Fi ga ; 17 ani.
413 Slica (Some), I . Benko, nv., n. Slica.
414 Gcu (Some), G. Mureian, nv. ; n. Mintiul-
Gherlei ; 3 ani.
414,1 Ctcu (Some), A. Bneasu, nv.; n. Ccu; 4 ani.
415 Glgu (Some), L. Nagy, nv.
415,1 Glgu (Some), I . Percea, nv.
416 Curtuiuul-Dejului (Some), I . Bee, nv. ; n. I lean-
da mare ; 3 ani .
417 I apa (Some), I . Costin, nv. ; n. I apa.
418 Ciaca (Some), V. Miele, nv. ; n. Ciaca ; 12 ani.
;419 Cristoiei (Slaj), G. Neme, nv. ; n. Sinteregu ;
12 ani.
420 Preluci (Some), A. P aul , nv. ; n. Cudmeni ; 1 an.
421 oimu (Slaj), E. Varna, nv. ; n. Chilia ; 1 an.
421/1 oimu (Silaj), T. Varna, nv. ; n. Brseul de
sus ; 1 an.
422 Curt au (Slaj), R. ipoiu, nv. ; n. Rediu ; 20 ani.
423 Boca (Slaj), E. Pocola, nv. ; n. Alma ; 33 ani.
424 Leleiu (Slaj), I . Lariu, nv. ; n. Remetea ; 2 ani.
425 Slsig (Slaj), V. Chiiu, nv. ; n. Moti ; 4 ani.
426 Lozna (Some), t. Sele, nv. ; n. Ci ocmani ; 43 ani.
427 Lenmiu (Some), V. Enghir, nv. ; n. Gherla ; 4 ani.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 6 5
428 Mesteacn (Some), V. Botha, nv. ; m. Mesteacn ;
23 ani.
429 Durua (S at u-mare), Gh. Neme, nv. ; n. Gaura.
430 Rstoci (Some), A. Pleban, nv. ; n. Gher l a; 11 ani .
431 I leanda (Some), N. Bozga, nv. ; n. L arga ; 4 ani .
432 Baba (Some), M. Aros, nv. ; n. Vi ma-mi c: 18
ani.
433 Drghia (Some), V. Pop, nv. ; n. Bbeni ; 33 ani .
434 Mgoaja (Some), Gh. Pri goan, nv. ; n. Muntele
rece ; 32 ani.
435 Coruieni (S at u-mare), B. Fr ca, nv. ; n. Virna
mic ; 38 ani.
436 Dmcueni (Some), L. Far ca, nv. ; n. Mezo P a -
nit ; 34 ani.
437 Trgul Lpuului, fost L puul -unguresc (Some),
G. Mnu, nv. ; n. Boereni ; 4 ani .
438 Rzoare, fost Masca (Some), A. Her mann, nv.
439 Peteritea (Some), G. Nichita, nv. ; n. P et er i t ea;
17 ani.
440 Prel uca-nou (Some), G. Savu, nv.
441 Preluca-veche (Some), V. Nechita, nv.
442 Mgureni (Some), A. Roman, nv.
443 Gufoaia (Some), A. Lati, nv. ; n. Cufoaia.
444 Rogoz (Some), G. Griste, nv.; n. Petritea; 4 ani.
445 Sibotin (Some), N. Mnu, nv. ; n. P oi ana Porcu-
lui
;
23 ani.
446 I nu (Some), V. Thira, nv. ; n. I nu.
447 Cerneti (S at u-mare), T. Bota, nv. ; n. Br ebeni ;
37 ani.
448 Cbpalnic-Mntur (S at u-mare), Valeria Pri goan,
nv. ; n. Mgoaja ; 2 ani.
448 1 Copalnic-Mntur (S at u-mare), T. Pasca, nv. ;
n. Sschia ; 3 ani.
448''2 Copalnic-Mntur (S at u-mare), V. Brbos, nv. ;
n. Ciocoti : 4 ani.
449 Vad (Some), A. Farca, nv.
450 Cnrtuiuul-mic (S at u-mare), G. Here, nv.
BCU CLUJ
2 6 5
S . P O P
451 Berina (S at u-mare), G. Roman, nv. ; n. Viina.
mic ; l
1
,^ ani.
452 LscJiia (Some), Gh. Savu, nv. ; n. Prel uca ; 1 an.
453 Pnafe (S at u-mare), I . L'anciu, nv. ; 36 ani.
454 Giocoti (S at u-mare), G. Brbos, nv. ; n. Giocoti.
455 Trestia (S at u-mare), I . Murean, nv. ; n. Copal-
nic ; 3 ani.
456 Furet i (S at u-mare), Gh. T art a, nv.
457 Crbunar (S at u-mare), I . Soarla, nv. ; n. Cr-
bunar.
458 urdeti (S at u-mare), C. uran, nv. ; n. ur det i ;
2 ani.
458 1 urdeti (S at u-mare), Gh. Dipe, nv. ; n. ur-
deeti ; 3 ani.
459 Berbeti (Maramure), T. Utan, nv. ; n. Vleni (Ma-
ramure) ; 1 an.
460 S atu-nou-de-S us (S at u-mare), N. Ciolte, nv. ; n.
Satu~nou-de-Sus; 25 ani.
461 Buag (S at u-mare), F. Bandul a, nv. ; n. Lipoveni ;.
15 ani.
462 Groi (S at u-mare), P . Boto, nv. ; n. Dumbrvita ;
3 ani.
463 Finteuul-Mare (S at u-mare), V. Drago, preot ; n.
Finteuul-mare.
464 S atulung (S at u-mare), A. Cresprih, nv. ; n. Gur-
tuiu ; 11 ani.
465 Luceeti (S at u-mare), I . Cristinu, nv. ; n. L uc-
ceti ; 40 ani.
466 I adr a (S at u-mare), Gh. Marchi, nv. ; n. S t rm-
t ur a ; 1 an.
467 Chelinta (Slaj), A. Gavri, nv. ; n. Mineu ; 32 ani.
468 Biua (Slaj), T. Murean, nv. ; n. Clul romn ;
1 an.
469 Arduzl (Slaj), T. Bud, nv. : n. Bogata ungu-
reasc ; 6 ani.
470 Ulmeni. fost ilimegh (Slaj), t. Setei, nv.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 6 7
471 Tmeti (S laj), P . Hossu Longhin, nv. ; n. Cod-
meni ; 7 ani.
472 Asuagiul-de-Sus (S laj), E. imonca, nv. ; n. Asua-
giul-de-Sus.
472/1 Asuagiul-de-Sus (Slaj), I . Miiller, elev ; n. Asua-
giul-de-Sus.
473 Odeti (S laj), G. Drgan, nv. ; n. Gluj ; 14 ani.
474 Stremi (S laj), P . T art i a, nv. ; n. Scleni ;
15 ani.
475 Soconzel (S atu-inare), / Furcsik, nv. ; n. E rhi -
S ncrai ; 21 ani.
476 Guta (S at u-mare), A. Nemeth, nv. ; n. Craidarol. ;
4 ani.
477 Pomi (S at u-mare), I. Cardo.fi, nv. ; n. Bia ; 2 ani.
478 Bia (S laj), T. Ciule, nv. ; n. Cozi a ( S ome) ;
24 ani.
479 Ciocrlan (S at u-mare), Mri a Albu, nv. ; n. Com-
lua ; 4 ani.
479 1 Ciocrlan (S at u-mare), B. Albu, nv. ; n. Bai a-
niaro ; 4 ani.
480 Sbiea (S at u-mare), P . Hossu Longhin, nv.; n.
Godmeni.
4-sl Sometelnic (T rnava-mi c), I . Fr ncu, nv. ; n. So-
i.'. telnic ; 4 ani.
'82 Viile Apei (S at u-mare), V. Cosma, nv. ; 2 ani.
:83 Ghera-mic (S at u-mare), M. Fi nt a, nv. ; n. Bic-
sacl ; 24 ani.
484 Tur (S at u-mare), 1. Bretan, nv. ; n. Bai a-mare ;
4 ani.
485 Beri ndan (S at u-mare), V. Mari na, nv. ; n. Ardusat
(S at u-mare) ; 3 ani.
486 Medieul-aurit (S at u-mare), P . Stopeiu, nv. ; n.
Brsana (Maramure) ; 11 ani.
487 Md#a (S at u-mare), V. Cucii, nv. ; n. S t na de
sus
;
4 ani.
488 Careii-Mari (S at u-mare), Gr. Rusu, nv. ; n. Micu
(T urda); 3 ani.
BCU CLUJ
2 6 8
S . P O P
488/1 Gareii-Mari (S at u-mare), Gh. Pteancu, nv. ; n.
Vezendiu ; 33 ani .
489 Meceniu (Slaj), A. imonca, nv. ; n. C ua ;
17 ani.
490 S ncrai u (S laj), P . Trufaiu, preot ; n. Giorocua ;
8 ani.
491 Giungi (S at u-mare), I . Gucu, nv. ; n. S t na de s u s ;
3 ani.
492 Gerua (S at u-mare), G. Nicoar, nv. ; n. Homo-
rodul de sus.
493 S upurul -de-Jos (S laj), P . Pop, nv.; n. S upur ul
de Jos ; 44 ani.
494 Giorocua (S laj), I . Talpo, nv. ; n. Bobota ; 3 ani.
495 Bobota (S laj), V. Goposu, preot ; n. Ci oar a;
13 ani .
495/1 Bobota (Slaj), A. Buhai u, nv.; n. Bobota; 23 ani.
496 Zalnoc (S laj), T. Chiu, nv.; n. Varai u (S at u-
mar e) ; 1 an.
497 eghea (Slaj), I . I ancu, nv. ; n. Mociar (Bihor) ;
2 ani.
498 S upurul -de- Sui s (Slaj), L. Ardelean, nv. ; n. Aglu-
re ; 2 ani.
499 Tnad (S l aj ), I . Filip, nv. ; n. Cupeni ; 2 ani.
499 1 Tnad (S laj), Gh. Nichita, nv. ; n. E r i u-S n-
crai ; 4 ani.
500 S udiiru (Slaj), P . Varhaniosehi, nv. ; n. l eud ;
12 ani.
501 Pindeti (Slaj), Gh. Erdei, nv. ; n. S anni sl u;
4 ani.
501/1 Dindeti (S laj), t. etac, nv. ; n. L ar asu (Ma-
r amur e) ; 2 ani.
502 Andrid (Slaj), C. Albu, nv. : n. Bucium ; 3 ani.
503 P gai a (S laj), T. Btioc, nv. ; n. Aghire ; 6 ani.
504 Boian (S laj), A. Botica, nv.; n. Ci umrua; 16 ani .
505 Camr (Slaj), T. Morari u, nv. ; n. Dersida mic ;
3 ani.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 6 9
506 imleul-Silvaniei (Slaj), S. Oros, nv.
507 Badon (S laj), P . Mari an, nv. ; n. Jugs t r eni ;
22 ani.
508 Rat i n (S laj), I . Boloni, nv. ; n. T urda ; 16 ani.
509 Cel (Slaj), C. Murean, nv. ; n. Gireag ; 24 ani .
509/1 Cel (S laj), I . Dragoiu, nv.
510 Bnior (S laj), I . Simon, nv. ; n. Bnior.
511 Tusa (Cluj), I . Ciocian, nv. ; n. S upur ul de s us ;
24 ani.
512 Plopi, fost Giumelci (S laj), I . Pt cai u, nv. ; n.
Hotoan ; 14 ani.
513 Lugaul-de-Jos (Bihor), E. Zrimba, nv.; n. Apa-
teul unguresc ; 4 ani.
513/1 Lugaul-de-Jos (Bihor), I . Antonescu, nv. ; n.
Cornil ; 2 ani.
513/2 Lugaul-de-Jos (Bihor), I . Filip, preot ; n. Orti-
teag ; 14 ani.
514 Vrciorog (Bihor), Gh. erban, nv. ; n. Hot a r ;
3 ani.
515 Ciucea (Cluj), I . Benel, nv. ; n. Fechetu ; 3 ani.
516 Fildul-de-Sus (Cluj), G. Bene, nv. ; n. Nire ; 3 ani.
517 Albac (T urda), T. Nicola, nv. ; n. Albac.
518 S cri oara (T urda), Cristina Lazea, nv. ; n. Tul-
ea ; 21 ani.
518/1 S cri oara (T urda), I . Lazea, nv. ; n. S crioara.
519 S ectura (T urda), Mart a Scrob, nv. ; n. Dobr a;
2 ani.
520 Ponorel (T urda), Gh. Gligor, nv. ; n. P onor el ;
3 ani .
521 utiu (Bihor), V. Sala, nv. ; n. Drgnetti ; 4 ani.
522 Pruni or, fost Cherti (Arad) S. Micluia, preot; n.
Poenari ; 20 ani.
523 ebi (Arad); P . Covaciu, nv.; n. Neagra; 24 ani.
524 BrsA (Arad), M. Grecu, preot ; n. S i ri a ; 14 ani .
525 Cil (Arad), V. Oarcea, nv. ; n. Alma ; 4 ani.
526 Grohot (Hunedoara), A. Roman, nv. ; n. ITib-
reti ; 4 ani.
BCU CLUJ
2 7 0
S . P O P
527 Buce (Hunedoara), I . Mate, nv. ; n . Buce.
528 Curechiu (Hunedoar a), I . Fodor, nv. ; n . Gurechiu.
529 Bia (Hunedoara), G. Drgan, cpi t an; n. Bi a;
4 ani.
530 S vri n (Arad), V. Givu, pr eot ; n . Vr di a; 1 an .
531 Mocioni, fost Gvosdia (Arad), N. Neagota, nv. ;
n. Bl ua ; 37 ani.
532 Stejar, fost Soroag (Arad), V. Popa, nv. ; n. Toc.
533 Baia (Arad), P . Boco, nv. ; n. omoche (Arad) ;
4 ani.
534 Lalain (Severin), t. Mihailovici, nv. ; n . Lala-
i n ; 58 ani.
535 Milova (Arad), E. Oltean, nv. ; n. Cuvi n; 4 ani.
536 oimo (Arad), I . Chebeleu, pr eot ; n. S ocodor;
11 ani.
537 Paul i (Arad), C. Popescu, pr eot ; n. Aciua (Arad) ;
21 ani.
538 Cicir (Arad), C. Mihulin, pr eot ; n . Gorodi a;
20 ani.
539 Mndruloc (Arad), t. I ancu, preot.
.540 Nad (Arad), Aurelia Korosl adnyi , nv. ; n .
Conop; 28 ani .
541 Arneag (Arad), V. Maghi ar, nv. ; n . Sintea.
542 Tui (Arad), I). Galdeu, nv. ; n. Ponorel ; 4 ani .
543 Pncot a (Arad), I . Criianu, nv. ; n. Ndl ac ;
4 ani.
543/1 Pncot a (Arad), T. Micoiu, nv. ; n. Coml u;
4 ani .
544 omochei (Arad), T. Aptean, nv. ; n. P eci ca;
4 ani.
545 Chintei (Arad), C. Martin, nv. ; n . Socodor ; 2 ani.
546 Comlu (Arad), G. Ardelean, nv. ; n. Comlu ;
4 ani.
546/1 Comlu (Arad), I . Funar i u, nv. ; n . Pecica r o-
mn ; 22 ani.
546-2 Comlu (Arad), t. Musca, nv. ; n . Comlu ;
4 ani.
BCU CLUJ
C T E V A C A P I T O L E D I N T E R M I N O L O G I A C A L U L U I 2 7 1

547 Gurtici (Arad), I . Nicorescu, pr eot ; n. Ciuta ;
19 ani.
548 T urnu, fost Tornea (Arad), S. Ardelean, nv. ; n.
S,at-Ghinez ; 3 ani.
549 Peciea (Arad), Dr. I . Felea, preot ; n. Abrud-S at ;
10 ani.
550 Semlac (Arad), G. Vuia, pr eot ; n. Brestova (Ti-
mi) ; 4 ani.
551 Ndlac (Arad), K Mrginean, pr eot ; n. A r a d;
10 ani.
SEVER POP.
BCU CLUJ
Termin ologia calului: Prile corpului i .
i.
I NT RODUCE RE .
Prezent m mai jos materialul adunat de Muzeu, cu.
chestionarul Calul, la chestiunile urmt oare:
22. Cum se numesc prile corpului care corespund
numerilor din ilustraia al t ur at ? i adec :
1. Ochiu ?
2. Frunte ? cum se numete prul de pe frunte: per-
dea, mo ?
3. Ureche P Cnd i cum se zice : calul ciulete sau
ascute urechile ?
4. Bot P Ciort ?
5. Nar ? Nare ? Cum e pl ural ul de la acest cuvnt ?
6. Gur ? Care snt prile din gur : limba, mselele,
dinii, colii P Se zice gingie sau gingin sau cum ? mai mult
ntrebuinat la singular sau la pl ural ? Cum se numete
saliva : bale P Gnd i se zice spum sau zoaie sau bleasc ?
7. Falc P Cum e pl ural ul de la acest cuvnt ?
8. Coam? Care snt adjectivele ntrebuinate de obi-
ceiu n legtur cu acest cuvnt : lung, zbrlit sau zbur-
lit, rotat etc.
(8/a. Se zice capul sau glava calului ?)
9. Grumaz sau gt ?
10. Gt sau grumaz ?
11. Piept? Care e rostirea exact a cuvnt ul ui ? Ce e
Mula calului ?
1
Ext ras di n l ucarea de l i o c t o r a i sus i n ut l a Facul t at ea
de Fi l osofi e i Litere a Un i versi t i i din Cluj, n l un a A p r i l i e
1927.
BCU CLUJ
T E R M I N O L O G I A C A L U L U I : P R I L E C O R P U L U I 273
15. Chii ? sau astfel i se pune pri i opuse, cu un
smoc de pr mai lung ?
16. Copit? Care e pl ural ul acestui cuvnt ?
17. Pinten ?
18. Iie ? Nu cumva numi rea de iie se d la alt parte ?
La care anume ?
19. Burt ? Pntece ? Burduhan ? P ar t ea dintre bur t
i picior, n forma unei groape la caii slabi, are i ea un
nume (flmnzarea, iie, stinghie)... ?
20. Coarde ?
21. Sul aci, sulatic, tioc, pasre? S au membrul calului
are acelai nume ca al omului ? Cum se numete organ ul
Dacoromania V.
18
12. Arm ? Care e pl ural ul acestui cuvnt ? Coaps ?
Spal, cu pl ural ul spete, sau spate, art i cul at spatea sau
spatele ?
12 bis. Picior ? Care este rostirea exact a cuvntului ?
13. Genunche ? Cum e forma exact a cuvntului pri n
part ea locului i cum e pl ural ul lui ?
14. Fluier ? urloiu ? Care e pl ural ul acestui cuvnt ?
BCU CLUJ
274
T . P A S C A
genital al iepii (ftcitme, soie, pipot. J ? Cum testiculele
ar msar ul ui ?
22. Cotul, ciul sau genunchele (di ndrt ) ?
22 bis. Cum se numete bucata de piele ngroat pe
care o au caii supt genunchele piciorului di ndrt i dea-
s upr a genunchelui celui din nainte ?
23. Armul, coapsa, spata (di ndrt ) ?
24. Cur sau buc ?
25. Rdcina coadei sau rdcina cosii ?
26. Coad P Care e pl ural ul acestui cuvnt ?
27. Greabn sau grebn ?
28. ale, spinare, aua calului, eua P
29. Crucea alelor P
29.bis. old?
30. Sap?
31. Pana cpstrul ui, treang, funie ?
32. ru, sau eru ? Pripon, stnog, poterea, po-
ciumb ?
23. Care din organele interne ale calului au numi r i di-
ferite de ale altor animale ?
24. Se pstreaz pe acolo cpna de cal ?
49. Cum se cunoate vrst a cal ul ui ? Numai dup
dini? Care snt dinii dup care se cunoate vrst a (dini
de lapte, dini de cal. clete, lturai, mrginai, coli...) ?
La ce vrst cresc, sau se schimb, sau c a d? Cum se nu-
mete scobitura (musc, amrs, mi in...) care cu timpul
se terge, prin roadere. de pe dini ? Cnd calului i cade
un dinte, cum se zice (tirb...)? Cum se numete locul gol
nt re dini (strung, fnea...) ?
I l ust rai a din chestionar, luat din Fr. Dame, Inrpr-
care de terminologie poporan romn, Bucureti, 1898, p.
49. im ntrunete ndeajuns condiia de a fixa cu destul
intuiie tonte prile corpului. mpr i r ea corpului ani ma-
lului n r e duni numerotate nu e fcut totdeauna rai onal .
Rezultatul a fost c multe din prile corpului, ca t ermi -
nologie, se prezint foarte confuz n r s t i m urile la che-
BCU CLUJ
l E R M I N O L O U I A C A L U L U I : P R I L E C O R P U L U I 2 7 5
st i onar date mai ales de corespondeni mai pui n contiin-
cioi
1
. Nu mai amintim c prile i nt erne ale corpului nu au
ilustraie n chestionar. Lesigur, ar fi fost bine ca s nu
se menioneze n chestionar r spunsur i pe care muli din
corespondenii grbii le-au copiat. A fost foarte util c
s' a cerut t ranscri erea fonetic a cuvintelor. Noi n' am inut
seam de ea n t ranscri era mat eri al ul ui de mai jos, dar
nu odat am put ut aprecia necontestata valoare a r spun-
surilor date de corespondeni. Cnd n majoritatea lor t r an-
scrierile fcute de corespondeni prezint unitate i vdit
pricepere, am avut ndrzneal a s socotim ca verosimile
fenomene fonetice mai izbitoare, cum snt asimilrile, di-
similrile, etc.
innd seam de faptul c materialul adunat pri n che-
stionare trimise e util mai ales pent ru ur mr i r ea sinonimi-
cei, am clasat materialul adunat aa fel ca s ilustreze, la
u n loc, numirile care se dau n romnete fiecrei pr i
de corp. P ent r u tcrminii de circulaie general sau regio-
nal, la un loc, a m alctuit la fiecare noiune, o har t ,
ceeace n e- a dat putina s ur mr i m puterea de via a
fiecrui termin i u parte, al t uri de sinonimele lui din alte
rcvmmi. Greuti tehnice n e pun n situaia de a nu putea
re;reduce dect un numr redus de hri . Ele se pot al-
ctui do c r i c i n c, bineneles n mod sintetic, nt rebui nnd
pet e colorate mari cci n descrierea materialului vom
art a amnun i t rspndi rea fiecrui termin n parte. A-
desea n harfa alctuit de n oi am ilustrat pentru acelai
punct doi-trei i chiar pat ru termini ntrebuinai m-
preun.
Regretm c hart a rspunsuri l or e neuniform prev-
zut cu informaii. 0 bogie mare n nordul Transilvaniei
si foarte puine r spunsur i din Moldova.
Pri l e corpului ofer limbei romne o terminolo-

1
Ar fi fost util s se reproduc i l ustrai a di n : Al. S o c e c ,
Calul, Principii asupra organizaiei (sic), exteriorului, potcovitu-
lui i hoaelor calului, Bucureti , 1895. p. 58.
18*
BCU CLUJ
276 T . P A S C A
gie n cea mai mar e part e motenit. Termini mai noi
provenii din mpr umut ur i streine sau din adapt ri noua
din tezaurul comun, pr i n figuraie i-au fcut drum n
limb numai atunci cnd puteau prezenta o nuan de
neles deosebit, n sens subiectiv: ironic, eufemistic, etc.
Persistena terminilor latini pent ru numi rea pr i l or
corpului n limba r omn i n limbile romanice a fost
ar t at de ctre Adolf Zauner, Die romanischen Namen
der Korperteile, Eine onomasiologische Studie, E r l angen
r
1902 (194 pagi ni ). Avnd n vedere numai limba romn,
i fr s aduc ceva nou, Wal t er Domaschke, n Der la-
teinische Wortschatz des Rivmnischen (Jahresbericht,
XXI XXV, p. 8794) studiaz aceeai terminologie. I n a-
far de aceste dou, nu cunoatem alte l ucrri , care s
trateze n special chestiunea terminologiei prilor corpu-
lui n limba romn. Ne-a fost de folos i l ucrarea lui
Dr. Kr . Rulat, Beitrge sur slavischen Bedeutungslehre
r
cap. Menschen und Tierkorper", n Archiv tir .slavische-
Philologie", voi. XXXVI I , 1920, p. 460467, n care se
ilustreaz ndeosebi schimbul de 'termeni ntre diferitele
pr i ale corpului i terminii metaforici n limbile slave.
Capitolul Korperteile" din O. S chrader, Reallexikon der
Indogermanischen Altertumskunde, S trassburg, 1927, p.
634641, rezum i pune la curent pe G. Paul i , Die Kor-
perteile bei den Indogermanen, Progr. Stettin, 1867.
Cele dou l ucrri n care se discut terminologia r o-
mneasc a prilor corpului, a lui Zauner i a lui Do-
mascke, au n vedere numai terminii motenii, i gnornd
aproape desvrit adapt ri l e nou cu elemente din limba
comun i creaiile figurate. Materialul comunicat de co-
respondenii Muzeului Limbei Romne cupri nde o adev-
r at bogie de termini de acest fel, care trebue explicai
din punct de vedere stilistic, dei felul cum se comunic,
izolai de context, ar prea c se opune i nt erpret ri i l or
din acest punct de vedere. Nu putem considera dect ca
nite figuri stilistice t ermi ni ca clopot, cdelni, gleat,,
etc. pent ru nelesul de cap".
BCU CLUJ
T E R M I N O L O G I A C A L U L U I : P R I L E C O R P U L U I z"tl
Cele mai cunoscute mijloace dup care se face adop-
t area de termini noi, figurai, snt me.afora, metonimia i
sinecdoca :
a) metafora ajut la adapt area n urnei ui unei noiuni
pent ru numi rea alteia, care prezint cu cea di nt i u anu-
mite analogii de form sau funciune, xu cazul nostru me-
taforele se reduc la schimb de termini dintre noiuni
concrete. Adapt area lor este o adapt ar e contient, avnd
la baz tendina de deosebit expresivitate i mai ales de
evucare ct mai ampl a imaginei uuei noiuni Snt me-
tafore : gleat, cof, ciutur, troac, clopot, cdelni, par
pent ru ' cap' , tric, 'fluerul piciorului' , solni ' ochiu orb' ,
cosor ' organ genital' etc. Toi acetia evoc n mintea ascul-
ttorului ambele imagini ale noiunilor, att cea veche,
obiectiv (nefigurat), ct i cea nou, subiectiv (moio-
nal a). Gele mai multe din metaforele de care ne ocupm noi
se gsesc n aceast situaie. S nt uneori termini streini c-
rora li se atribue o semnificaie figurat n limba,. I n acest
caz, imaginea obiectiv (a ntiei noiuni) se terge repede
din minte, i ar mprumut ul , dac se extinde, nu prezint
n imaginaia unei populaii care nu cunoate limba din
care s'a mpr umut at dect nelesul vag care s'a cristali-
zat pe terenul limbei vorbite de ea. Astfel metafora
di spare, r mnnd cuvntul ca un element care expri m
obiectiv noiunea, susceptibil la nlocuirea cu metafore
nou. Exemple ne ofer mtrng ' organ genital' < ung.
matring ' mpletitur de sfoar' , gnj < v. bulg. gqzu ' m-
nu de cnep' , truf < bulg. trufa ' podoab' , etc. i n
sens i mai ndeprt at east, tigv etc.
b) metonimia are la baz un proces psihic care ti ude
la aplicarea numelui unei noiuni la alta, cu c.re se
aseamn pr i nt r ' un raport de cauze i efecte. La baza me-
tonimiei spiritul se manifest incontient i creiaz adesea
1
A. D a r m e s t e t e r , La vie des mots. P a r i s , 1886, f i x e a z s t a -
d i i l e p r o c e s u l u i d e e v o l u i e a f i g u r a i l o r n l i mb . Cf. i r e c e n -
z i a l u i G. P a r i s , l a l u c r a r e a l u i D a r m e s t e t e r . n Journal des Sa-
vants, F e b r u a r i e - Ma r t i e - A p r i l , 1887.
BCU CLUJ
278
T . P A S C A
an omalii din pun ct de vedere logic. Ea con den seaz n un a.,:
sin gur, dou idei. Exemple avem iii : poc cu n semn area.
de 'gen un che' i 'o boal de la gen un che', din un g. pk, j
'boal'; ariciu, idem, plod, 'organ gen ital femin in ' i 'rod*,
n atere', etc.
c) sinecdoca se bazeaz, pe exten siun i i restrn geri de i
sen s. Procesul de evoluie al ei se aseamn cu acela al
metaforei. E n scut din con fuzia i con tamin area n ele-
sului un ui termin , cu acela al determin an tului su, exi -
stn d posibilitatea de a se gen eraliza ori termin ul propriu-
zis n care se imprim i n elesul determin an tului, i de-
termin an tul n sui, care evoc la rn dul su i imagin ea,
termin ului determin at. Exemple : clete = dini (cu forma,
i fun ciun ea un or) clete, n care a rmas n umai determi-
n an tul care face aluzie i la din i, cf. cleti de lapte ; lo-
pei = dini (de forma un or) lopei; fen omen ul in vers l
vedem n cupa (din telui), musca (din telui) 'scobitura din
din te', etc.
Con diia fun damen tal care justific fiin a celor trei
categorii stilistice e timbrul de n eles subiectiv, moion al.
Un eori figuraia se face pen tru a in ten sifica n min tea
asculttorului imagin ea un ei jioiun i, alteori n s figuraia
terge aceast imagin e, prin fen omen ul n umit eufemism,
caracteristic n deosebi la n umirea prilor gen itale ale cor-
pului.
O ten din , mult mai putern ic de adaptare de termin i
n oi pen tru o n oiun e, din aceeai sfer a prilor corpului,
se bazeaz pe con fuzia din tre dou pri vecin e. Mijloacele
psihologice prin care se produce aceast adaptare a un ui
termin care n umete o alt parte a corpului, corespun d n
oarecare msur cu acele precon izate la metafor, meton i-
mie i sin ecdoc. Deosebirea e n umai n faptul c termin ul
n u mai prezin t n uan e de n eles moion al i prin urmare
n oua n semn are n u e o figuraie.
0 parte a corpului poate primi n umele un ei alte pri,,
cu care are pun cte de asemn are i de fun ciun e, n u n s
de con tact. Numim aceast procedur schimb de termini.
BCU CLUJ
T E R M I N O L O G I A C A L U L U I : P R I L E C O R P U L U I 279
E xempl u : glesn = ' art i cul ai a piciorului la copit' , adap-
tat pent ru ' genunchiu' ; nodeu, idem.
S nt mult mai numeroase cazurile de aa numi t con-
fundare, bazat pe faptul c o part e a corpului d numele
ei unei pr i din nemijlocit apropiere. Adesea oldul se
confund cu spata, sapa, etc.
ntindere de sens numi m adapt ar ea unui termin cu
care se numete o noiune specific pent ru una generic.
Terminul furloiu numete de obiceiu fluerul piciorului, dar
i ' piciorul nt reg' ; cur = ' anus' , apoi nt reag par t ea di-
napoi. Mulimea exemplelor care ilustreaz tendina de n-
locuire a terminilor, pr i n mijloacele cunoscute, ne duce la
constatarea c pent ru populaia unei regiuni se terg o
sum de noiuni i cuvinte, se confund cu altele pe care
viaa zilnic le pune mai des n circulaie. Graiul ge-
neral pr i n mijlocul limbei l i t erare niveleaz golurile i
ntregete n contiina popul ar lacunele create pr i n ui -
t area terminilor i amestecul noiunilor.
Mulumesc t ut ur or celor care au avut bunvoina si
m ajute n cursul l ucrri i de fa. ndeosebi sfatul D-lui
prof. S. P ucar i u mi-a fost de mare folos. ndr umr i utile
am primit i din part ea D-lor profesori T. Capidan, N.
Drganu, G. Lacea i C. Diculescu cr or a le expri m pe
aceast cale recunotina mea.
PRI L E CORPULUI LA GAL
1
.
1. Terminul cap are o nt rebui nare general n limba
r om n
2
. Fr s predomine exclusiv pe ari i ntinse, se
ntrebuineaz des termini secundari nscui din trebuina
de distincie ntre capul omului i acela al ani mal ul ui .
Muli d i n aceti cupri nd o nuan ironic, depreciativ*.
1
L i s t a n u m e r e l o r c a r t o g r a f i c e s ' a p u b l i c a t I a s f r i t u l l u -
c r r i i p r e c e d e n t e .
2
I n Jahresbericht, X X I X X V, p . 88 s e d p e n t r u c a p u l a -
Dimalelor n u m a i t e r m i n u l cptnd.
3
F r . D a r m e s t e t e r , La vie des mots, 164 e x p l i c a s t f e l d i s p a -
r i i a l a t . caput i n l o c u i r e a lui n l i mb i l e r o m a n i c e , cf. A . Z a u -
BCU CLUJ
280
T . P A S C A
Cpn, comunicat des din Ardeal, Banat , Oltenia,
Muntenia, Dobrogea, lipsete n alte regiuni. De-alungul Ol-
t ul ui (Fgr a) are o nt rebui n are aproape, excluziv. I n
general st al t uri de terminul cap. De multe ori ar e un
sens depreciativ (.61. 440), alteori numete numai capul
calului mort (55. 212. 378). I n batjocur se numete cp-
n i capul omului, dac e mai mar e ca de obiceiu (19).
Glav, atestat n Dobrogea, Muntenia, regional In j u-
r ul Fgraul ui i Oltenia, mai r a r n centrul i nordul
Ardealului, are adesea de-asemenea o nuan de sens i n-
j uri oas. Se aplic i la numi rea unui cap mare de om.
Din bulg. glavetina, apropi at de cpn (cf. DA. s.
v.) avem pe glvn, atestat de pe Ia Baia Mare, Zl at na,
Media i de pe Olt.
Termin de batjocur e i scfrlie, la Baia Mare, N-
sud i Reghinul Ssesc.
Regional sau local se ntrebuineaz: east. La nceput
n sens batjocoritor, a pierdut' adesea aceast nuan . I n
limbile r omani ce
1
ca i la noi, pst reaz att sensul de
Kopf" ct i pe acela de Schdel". Cu aluzie la mr i -
mea neobicinuit a capul ui se numete gleat (61), cnf
(463. 466), ciutur (125. 128), metafore, nscute din ase-
mnar ea de form. Creat posibilitatea nt rebui nri i unor
termini ca acetia, imaginaia poporului a mers mai de-
parte, nt rebui nnd pent ru aceeai noiune terminul troa-
c (27), scorbur (252) i mprumut ul srbesc deblo (<
psl. debel, ' Dick' ), devl (47. 66. 91. 94), cu vari ant a dea-
vl (66)
2
. Tot met afore: cucurbt (252. 266. 248) i
par (482). E foarte expresiv nt rebui narea terminul ui
r / er , o p . cit., p . 1 921 . S c h i m b u l d e g e n n i t . m e r i d . la capa
(Archivo glottologico italiano, X V, p . 232) t r e b u e s s e e x p l i c e
c a u n d e c a l c d u p testa.
1
A . Z a u n e r , o p . cit, 1920.
2
P e n t r u e x p l i c a r e a p r o c e s u l u i d e a d a p t a r e a t e r m i n i l o r
d i n u r m cf. e x p r e s i a : ' n c u i a t l a c a p c a u n b u t u c ' , n Mu n i i
A p u s e n i .
BCU CLUJ
TERMINOLOGIA CALULUI: PRILE CORPULUI 281
clopot (251) i cdelni (91) cu aluzie la micarea ri t -
mic a capul ui n timpul mersului, la caii bt rni i slabi.
2. F r u n t e e termin general. P r i n localizare, de sens
se numete i fa (24)
1
:
Douspre' ce fea late
Cu moale retezate
Cu plantici roi legate".
3. M o u l cu sensul de pr din coam care se prel un-
gete pn nt re urechi i cade pe frunte, e aproape ge-
neral n limba romn. E comunicat de pe valea Mure-
ului (de la Reghinul ssesc pn la Arad), din regiunile
mrginene, din Oltenia, Muntenia i Dobrogea. I n Basa-
rabia se atest sporadic. Aproape pretutindeni, moul e
n lupt cu o nt reag serie de t ermi ni noi, revrsai, se
pare, din nord, sau cu alii vechi ret rai acolo. E n drum
spre generalizare, fiind un termin l i t erar consacrat care
va putea fi uor i mpus pri n intermediul ar mat ei
2
,
Pe valea Criului Alb, n regiunile ardane, n Bu-
covina i n regiunea Bistriei pn la Toplia, pr esr nd
unde i unde ntreag regiunea nordic a Ardealului pn
la imleu, se ntlnete chic, n l upt defensiv cu mo-
ul. Slbirea circulaiei sale se explic din pri ci na c a
nceput a se consacra pent ru numi rea 'coadelor', 'pletelor'
omenet i
3
.
1
Cf. fruntea casei = faa casei (S. Pucariu).
2
E in teresan t s urmrim n tin derea acestui termin . El
lipse,te cu desvrire din graiul populaiei din Mun ii Apu-
sen i. E prin urmare n en doios c n umirea etn ic Mo e o po-
recl dat de ctre vecin i populaiei care a avut i are i azi
obiceiul de a-i lsa n etun s o uvi de pr pe frun te. In tot
cazul e in teresan t observaia lui Papahagi T., Grai i suflet,
II, c ar putea s fie n legtur cu n umirea Motani de la Ma-
cedon iei, daf n con diiile artate, n eprobabil.
3
Se n trebuin eaz, de altfel pen tru n elesul de mo" la
cal l plete ( 7 7 ) .
BCU CLUJ
282
T . P A S C A
General par e s fl fost coama i pent ru ideea de 'mo/.
Distincia dintre pr ul de pe gtul cal ul ui . i acela czut
pe frunte s'a fcut, credem, n limba romn. S'a men-
inut pn astzi cu ambele nelesuri n unele regiuni
pri n analogie cu portul pr ul ui la om. Se atest 'cu sensul
de 'mo' din Munii Apuseni, din regiunile Mocanilor mr-
gineni i, semnificativ, la extremitile etnice ale romni s-
mului, n vest la Arad, n nord-vest la Tnad, n nord
la Bai a Mare i Bucovina, i ar la est, n Bas ar abi a
1
.
Ceea ce ne ndeamn s credem n faptul c terminul coa-
m a fost odat general n limba noastr, e c i azi e
rsfi rat pe ntreg teritoriul dacoromn, i, ndeosebi n
regiuni recunoscute ca mai conservative.
Problematic e explicarea existenei terminul ui p&r-
cic n Basarabi a. Ar prea o influen ruseasc. Curios
e ns faptul c se gsete n Bucovina, Ardealul nord-^
vestic (491), n Bihor (521), n Banat (6), n Oltenia (25),
i n Ardealul central (164 i 381), deci explicarea lui
din rutenete e nesigur. Ar putea fi i din srbete. Unele
r spunsur i (111 114) lmuresc c numi rea se d numai
cnd e vorba de t unsur a oamenilor. Diferin formal :
pericicu (25), considerat, pr i n etimologie popul ar, ca de-
ri vat din pr + -icic (S . P ucar i u).
P ent r u etimologie e nemulumitoare explicaia dat
de Gihac care trimite la alb.-bulg. perce, care a put ut da
n romnete *percea apoi, pri n derivare cu sufixul dimi-
nutiv, percic. Presupunem un amestec al formei perce cu
r us. piiceku pent ru forma de azi a cuvntului.
Mai pui n obicinuit e ciup, atestat din nordul Ardea-
lului (cu reflexe n Bucovina), Munii Apuseni, Banat
i Oltenia. Vari ant formal : ciuf (19. 60) considerat
un vechiu element germani c (Dacoromania II, p. 607
610).
1
C n a d e v r i p r u l d e p e f r u n t e s ' a n u m i t c o a m " ,
o d o v e d e s c r s p u n s u r i p r e c i z a t e a a : coama frunii (523), coa-
ma de pe frunte ( 13. 57. 82. 162. 211. e t c ) , s a u coama dinainte
( 188) , e t c .
BCU CLUJ
T E R M I N O L O G I A C A L U L U I : P R I L E C O R P U L U I 283
ic din regiunile ar dane e un mpr umut mai nou,
din ung. siska, i are o nt rebui n are mai mult local.
I n centrul Ardealului, pe valea Someului, n Bu-
vina, Basarabi a i chiar n Oltenia se ntlnete smoc.
Pret ut i ndeni e un t ermi n secundar. Etimologia lui nu e
cunoscut.
Termini locali : metaforicul buh (201 231), ofer, in
sens invers, aceeai comparaie ca franc, huppe, ' mo' <
lat. upupa; op
1
s. of, comunicat din Oltenia i Banat ul
nordic; hor op < germ. Haar-Zopf (21. 24) i zuluf (59)
< t urc. zuluf. Nu ne mi r existena n Banat al ultimului
termin, dar, oricum e curioas n Fgr a ; a venit n F-
gra desigur din Muntenia i Oltenia unde trebue s existe
(dei nu ne-a fost comunicat). Se noteaz i dub (218) de-
rivat romnesc din dubi (cf. mold. dupuros, dupros, ap.
Tiktin, DRG, s. v.), ciucalu (506) i dologi (440). I nfluene
moderne s nt : frizur (264. 420), michiri (529) pent ru
care cf. ung. miskrolni ' a tia' , pruc (6. 36), breton
(sic !) (24. 59) i frufru (380. 490). Ne ndoim dac acetia
trei din ur m snt t ermi ni populari.
4. U r e ch e e terminat general. Nici un r spuns nu ne d
termini de batjocur. Fapt ul e semnificativ i explicabil.
La cal urechea e propori onat i nu are, ca la m-
gar, nimic ridicol. Vari ant a formal e ureiche comuni -
cat din Muntenia, de pe valea Oltului, cu rsunet ul lui i
din silaba ur mt oar e : urechi. Trebue t rat at al t uri de r o-
stirile pine, mine, cine, oichi, eto.
5. O ch iu se zice pretutindeni. Vari ant formal e v-
chiu (302. 303), care e i rostirea obinuit n gura Ungu-
rilor ; oichiu se atest din aceleai regiuni cu ureiche.
Termini locali snt : lumin (25), prescurt at din lumina
ochiului, metaforicul fereastr (306.463) i paral el cu a-
cesta, ung. obloc, n Bihor. Termin injurios, orb (Arad)
hai , tine-i orbii", srit, nscut din [ochiu] srit (239/3,
1
Ni c i op = ' c o a m , m o ' n u s e n t r e b u i n e a z c a a p e l a -
t i v n r e g i u n e a e t n i c a o p i l o r .
BCU CLUJ
284
T . P A S C A
241). Ambii ofer fenomenul de sinecdoc. Derivat e
holban (201 241) din (n)holba, existent i-ca nume de fa-
milie (cf. bold < boldi). Se mai comunic scojrlie i
cofarlie (59 67) (cf. Tiktin DGR. s. v.), scofrliUe ochi-
lor (59), scaf (215), crop (215), guaz (370), groap
(443), bort (174). Metaf. solni (159, comnieteaz se-
ri a sjiommeior date in rspunsuri , tiele mai multe se re-
fer nendoios la cavitatea de deasupra octiiuiui. I ot n le-
gt ur cu ochii se mai comunic : poniav (251), calificativ
dat cailor care nu vd (cf. variante, ponivos, ponihos <
rus. poniava, Tiktin, DRG. s. v.).
6. B o t , part ea care cupri nde gur a i nasul calului, se
ntrebuineaz exclusiv n Oltenia, Muntenia, Dobrogea,
Bucovina i Basarabi a, iar mai r ar n Ardeal, unde
n
e ge-
neralizeaz terrninui nas. Acesta se comunic din Oltenia
(24), dus probabil din regiunea Haegului pri n comerul
cu cai. Mai intens t ermi nul nas e ntrebuinat pe valea Ol-
tului, cu ntinderi n nord-vest pn n regiunea Clujului,
i ar de aici, pe valea Someului n jos, se atest tot mai
des pe msur ce ne apropi em de regiunile Ardealului nor-
dic. De ari a dintre Giuj-Zalu-Baia Mare i Bistria ter-
minul nas are o nt rebui nare mai deas ca bot. E greu de
fixat istoria celor doi termini la noi. innd seam de fap-
tul c n regiuni conservative cum e Banat ul de ex. nu e
atestat terminul nas, am bnui c e mai nou dect bot, cu
acest sens. E ns terminul obicinuit la oameni, la noi i
n limbile romanice. E posibil ca acest cuvnt, la nceput,
s fi fost ntrebuinat i pent ru numi rea pr i i de corp ia
animale i numai cu timpul s fi fost nlocuit cu bol, care
de asemena e vechiu, fiindc l gsim i n limbile roma-,
nice, cu sens apropiat. Ambii termini deci au avut nt re-
bui nare la noi, de la nceput i numai cu timpul s'a fcut,
n unele regiuni, deosebirea ntre nasul omului i botul
animalului. E interesant c n regiunea lui bot, nasul e
un termin de batjocur, i ar n aceea unde se ntrebuineaz
obicinuit nas, botul e terminul de batjocur.
BCU CLUJ
T E R M I N O L O G I A C A L U L U I : P R I L E C O R P U L U I 285
Se comunic ciori din Munii Apuseni i Griana de-
stul de des, mai r a r din regiunea Clujului cu ramificaii n
regiunea imleului, Dejului, Topliei, i ar n sud, din j ur ul
Caransebeului. E interesant r spndi r ea acestuia mai a-
les n Munii Apuseni, unde iganii ca negustori de cai
snt foarte puini.
Flit, flit s'a nt rebui nat mai nt i u pent ru a numi
' rt ul porcului' . P r i n extensiune, ca t ermi n ironic s'a n-
trebuinat i la cal, n nordul Ardealului, n Mar amur ,
n regiunea cupri ns ntre Baia Mare, Tnad, imleu i
Dej, i ar de aici la vale, pe cmpia Mureului, n regiunea
Zamul ui i a S vrinului.
I n regiunile vestice i nord-vestice ale Ardealului sa
atest metaf. borcan ( < ung. borkanna). Termini locali :
obraz (398), dup obrazul" omului ; pri n confuzie se no-
teaz buz, nare n o mulime de r spunsur i (din cele mai
sl abe)
1
; mor d ( < rut, morda 'bot', Pawlovski RDW., s.
v.), comunicat din prile Blilor din Basarabi a ; fleac
(367) cu nuan ironic ; caf (465) i neologismul tromb
(365. 221). care ar putea s nu fie popular.
7. Nar e s. nare, cu plur. nare i nri, e termin general.
Nu e definitiv cristalizat una din cele dou forme, nar,
nare pent ru singular i nare-nri pent ru plural. Doar na-
r s" prezint:
1
mai uni t ar n regiunea vestic i nordvestic
a Ardealului, apoi pe la Fgr a i n Bucovina. E inie-
resant i de data aceasta legtura nt re centrul
dacoromnismului i Bucovina. Cele dou forme de si n-
eular, nar, nare se ntlnesc i al t uri . Fapt ul se explic
din nt rebui narea cuvntului mai des la plural nri i
numai n caz de special observaie la singular. Din pl u-
rahi l nri se pot reconstrui ambele forme de singular. For -
ma nar a putut l ua o nt rebui nare mai nt i ns i pent ru
evitarea ^omonimiei cu n'are, pent ru care vezi jocul de cu-
vinte : Toat lumea are nar e numai popa n' ar e nar e".
1
P e n t r u putina u n o r n t r e b u i n r i d e f e l u l a c e s t a , cf.
Z a u n e r , op. cit, p. 45- -46.
BCU CLUJ
286
T . P A S C A
P u i n precis se mai comunic nas cu plur. nri (367. 409.
476. 477. 494) \
Termini locali : sfrcu (confus) (530) i metaf. fori-
ori din regiunea Dejului.
8. B u z a se comunic numai n ase rspunsuri .
9. P ent r u g u r , n limba latin se ntrebuineaz :
os, fr reflexe n limbile romanice, rostrum, pr i n ext en-
siune de la ciocul paserilor" cunoscut i la noi, dar cu
sensuri evol uat e
2
, bucea i gula. Bucea a nlocuit pe os n
limbile romanice; gula la noi i n unele idiomuri din
Alpi (acolo i n Fr an a n sens ironic sau numai pent ru
gura animalelor)
3
. Ambele cuvinte ilustreaz acelai fe-
nomen de confuzie ntre noiuni, pri ci nui t de contactul
nemijlocit dintre ele. Lat. gula nsemna gtlej" i s'a
pst rat cu acest sens n unele regiuni romanice. Trebue s
facem o legtur nt re evoluia de sens de la noi i ne-
pst rarea n romnete a unui termin latin pent ru numi -
rea gtlejului n afar de grumaz". I n Studii istroromne
(Acad. Rom. ..Studii i Cercetri", Bucureti 1926) d-1 S.
P ucar i u atest pc guta cu sensul de gueule" n limba ve-
che, unde pent ru ..bouche" era ntrebuinat rostul i, n
parte i azi. ca un arhai sm n tesaurul nostru lexical, pier-
dut n celelalte dialecte.
10. G i n g i a se im tea/ apri-np? n tea te rspunsuri l e.
I n Basarabi a, Moldova, Bucovina .i nordul Ardealului se
ntrebuineaz ging'm. plur. fth'giin. Pe la Cluj i Tg. Mu-
re la sud forma obicinuit p gingie, plur. gingii. Pe lng
1
Foarte in teresan te sn t con sideraiile lui A. Z a u n e r , op.
cit., p. 24. n legtur cu formele nasvs i nares n limbile r o -
man ice.
2
Pen tru desvoltarea seman tic la n oi, vezi Jahresbericht,
XIT, p. 97100.
3
A. Z a u n e r , op. cit, 44. 45; Jahresbericht, XXIXXV, p . 89.
Pen tru alte exemple de acest fel e util J. Ven dryes. Le lanr/ar/e
(col. L'evolution de 1 ' h u ma n i t e , III), Paris, 1921, p. 249 . u .
i I. Valori, Elementele de lingvistird indneiiropean, Bucureti,
Cartea R o m a n e a s c " , 1924, p . 357.
BCU CLUJ
TERMINOLOGIA CALULUI: PRILE CORPULUI 287
cele dou forme mai generale : gingie, gingeie cu pi ur.
gingii, gingei i gingin, gingine eu piur. gmgine, ginyini
se mai atest forme nscute ulterior, cum e gingean (466),
giuugie (295) i poate notat greit ginin (250). P r o-
babil tot o eroare e i gngnii (285. 459). I nteres prezint
i forma gingei (3 318) i gingiu (168) masculine, formaii
analogice de la pl ural . Se accentueaz gingie, gingeie, gin-
gin, ginge de unde mase. gingei), gingine, gingie (o sin-
gur dat !), gingen (de unde sing. gingin), gingini, gin-
gine.
I storia precis a cuvntului nu e deplin stabilit. Lat.
gingiva a dat n rom. gingie. E xi st ns tot att de general
forma gingin, ir. zinzire, abruzz. ueline RE W. care are
geneza n lat. vulgar. I n ce privete deplasar accentului,
rmas pn acum neexplicat dup ct tim credem
c s'a fcut subt influena lui dinte, cu care poporul a
putut face o legtur etimologic. Aceast prere o con-
firm faptul c accentul schimbat apare n regiunile unde
exist palatalizarea den talelor i unde a putut s se fac
legtura etimologic ntre dzintse i gingin, ca n forma
dial. trevis. dentive auzit i nregi st rat de Zauner (op.
cit. p. 54)
I I . Dac dintele ca termin general e aceleai pret ut i n-
deni, exist termini speciali care indic diferitele categorii
de dini caracteristici vr s t ei
1
sau numi i dup forma subt
1
In adevr vrsta are un rol prepon deren t la creterea
din ilor care i iau n umele, n multe locuri, de la termin ul cu
care se n umete an imalul la un an umit stadiu de c r e t e r e .
Vrsta se mai deduce dup zbrciturile clin jurul ochilor i
de la gur, dup cavitile n umite solnie (cf. mai sus), dup
..oasele de deasupra cozii" (142), dup coam (365), dup pri-
vire (63), dup umblet" (152/5), dup rn dun ic", (127), dup
..mure" (84), dup bale" (161), dup stato." = statur
(200), etc. Toa/e aceste n s sn t criterii n esigure pen tru fixa-
rea vrstei. Cel mai util e examen ul din ilor, care n ici ei n u
cresc la in tervale regulate. In fiecare an , dupce calul a n -
ceput s schimbe clin tii ,.de lapte" cu cei de iarb", rmn e
tirb cteva sptmn i. In acest timp Inschimb ( 218, 265)
BCU CLUJ
288
T . P A S C A
care se prezint sau dup locul pe care-1 ocup n organul
bucal, al t ur i de alii.
Dup vrst explicm dinii de lapte ai mnzul ui ce
cresc pn la 6 luni, timp n care trete cu lapte. For ma
i mi t at dup dini de cal e dini de mnz (49. 194. 308.
325. 329). Dup 24 ani cad cei doi dini din fa i n
locul lor cresc dinii de iarb sau dinii de cal, termini exi-
steni pretutindeni. Dup forma i funciunea supt care se
prezint, cei doi dini din faa schimbai nt i u se numesc
clete
1
, comunicat din toate regiunile. Sensul originar s'a
pierdut adesea. Se noteaz dini de clete (175), cletii de
lapte (49. 37.6). Cletele se atest mai ales din Bucovina i
Ardealul nordic. Mai r ar din Oltenia (67) Moldova (26. 89),
Dobrogea (97) i Basarabi a (144). i genul s'a schimbat
(pent ru forma cleti) tot supt influena lui dinte. Acelai
decalc l vom gsi mai jos, lopei. Tietori se numesc ace-
iai dini, n regiunea Lpuul ui unguresc, pe la Gherla,
Bistria i, pe valea Oltului n regiunile mrginene. E in-
teresant forma feminin, tietoare (449), supt influena
lui clete
2
. Se mai numesc lopei (235). I n studiul citat al
lui Zauner se amintete ideea de Hammer " pent ru nu-
mirea acelorai dini, care se datorete unei creiaii speci-
d i n i i , dp p e c e i d e l a p t e i pune (158) p e c e i d e c a l " , p n a
i se rotunzete ( r o t u n d = n t r e g ) gura (60). A a c a l u l timb
( = s c h i m b ) gura (191) i d e v i n e c a l c u gura mplinit (185).
L o c u l r m a s g o l d u p c d e r e a d i n i l o r d e l a p t e p n l a c r e t e -
r e a c e l o r d e c a l e n u m i t strung, p r e t u t i n d e n e a , c u v a r i a n t a
strungrea n r e g i u n i l e m r g i n e n e i n c e n t r u l A r d e a l u l u i
i postrung (cf. s l . prestrtmga DR . I I , 337, 349) . C a l u l t i r b e
strungre (205. 225. 243, e t c ) , strungaciu ( 251. 200. 378. 500) ,
strungariu (451). A l t e r e g i u n i c u n o s c t e r m i n i c a : tirbitur,
tirbtur, r s p n d i i n B a s a r a b i a , B u c o v i n a i n A r d e a l u l
n o r d i c ; tirbin, d e p e v a l e a Mu r e u l u i , tirbirea ( 332) , rarite
(361), rrite ( 515. 521) , rritur (72), i fnea (63).
1
P r i n e x t e n s i u n e , clete s e n u m e t e n t r e a g d a n t u r a c a -
l u l u i ( 126) .
2
Cf. i S . P u c a r i u , Sufixele -tor (-sor) i -oare n L u i N i -
c o l a e I o r g a , O m a g i u " , C r a i o v a , R a m u r i " , 1921, p . 258275.
BCU CLUJ
T E R M I N O L O G I A C A L U L U I : P R I L E C O R P U L U I 289
fie franco-provansale (p. 53). Local se atest mijlocaii
(52. 85) cu vari ant a mijloca (448/2). Mijlocaii nu pot fi
confundai cu mijlocii (235. 403. 434. 448), care numesc pe
cei doi dini vecini det el or". Se numesc astfel fiindc, n
ordinea creterii lor, apar n perioada a doua (cf. sor,
frate mijlociu). Dinii de la extremiti se numesc mrgi-
nai i lturai. Ambele numi r i snt atestate din nordul t eri -
toriului dacoromn. Mrginaii e atestat de pe Valea Someu-
lui, cu ntinderi pe valea Oltului i aceea a Dmboviei. Bu-
covina i nordul Basarabiei in i de dat a aceasta l egt ura
linguistic cu o parte a Ardealului. E interesant c i l-
tura apare n aceleai regiuni cu mrgina, deci se nt re-
buineaz al t uri . Forme rslee : dini dinainte (161. 429),
dini strungai (232), dini cneti (178) ( = coli).
Colii se comunc de pretutindeni. P ent r u mri mea
lor i di nt r' un instinct de t eam poporul i numete coli
de lup (cf. dinte canin i la lup i la cne) (165. 188). M-
rimea e l uat ca motiv de hul pent ru dinii cailor b-
t rni , care se numesc coli (210/2. 221). Expresiv pent ru
numi rea colilor e terminul metaf. ckiotori (547), cf. chio-
torile pereilor de lemn" i clovaci (114).
Msele e un termin general. Mseaua care n linie ver-
tical este n dreptul ochiului se numete msaua ociului
(198). I n limbile romanice : pi ran. ocial, mugg. dient uglai,
crem. dent ugial au acelai sens. Cu aluzie la funcia de ' a
mci na' mncarea, mselele se numesc rjnie (172. 420).
I n dinii de cal pn la vrst a de 6 ani se vd nite
scobituri (387), gropie (244), groape in dini (351), guri
(49), liude (518. 533), numite cupe. Rspndi rea t ermi nu-
l ur cup e, n T ransi l vani a nordic, cu nt i nderi n sud pn
la Mure. Se tie c cei dinti dini catre-i cresc calului
snt cletele. La acetia prin ur mar e vede poporul mai i n-
tiu scobiturile numite cupe i dinii i au numi rea aceasta
(210/1. 2K4), ba n cteva locuri, pri nt r' o extensiune i
mai mare, se numesc aa i mselele (225. 223). Cavitatea
numi t cup se negrete i pe ntinderea alb a dintelui
apare ca o musc : nite gropie numite cupe, i ar n
Dacoromania V. 1!)
BCU CLUJ
290 T . P A S C A
fundul gropielor snt mute" (220), sau ca un grunte
(185. 186). Musca se atest de pretutindeni n af ar de
Banat i Oltenia. P r i n evoluie de sens musc" se numete
i scobitura din dinte (52. 134. 401. 410).
Sinonim cu musc este negrea (353. 361) i cu sensul
de scobitur" (323. 324). Numai la scobitur se r e-
fer butur (532) i ar pat a neagr din scobitur se nu-
mete pui (198) i studeni (178/1).
Miin, cu aceleai sensuri e rspndi t n Moldova,
Basarabi a, Dobrogea, Muntenia, Ardealul sudestic i me-
ridional. Diferine formale avem miun, allturi de mii-
n i miim (93).
Nite coli care cresc neregulat n gura cailor bt r-
ni snt zmbri (85. 165. 218. 365).
Tot n legtur cu gur a" se mai comunic subit,
n gur se adun subt buz ovs, i r ana provocat se
zice zubi pe care o taie i ganul " (4) sau zobi (21), de-
rivate din ung. zab ' ovs' sau slav. zob.
1 2. L im b e numi re general. Lipsesc termini de bat-
jocur.
13. C e r u l g u r ii e numit mai ales cu termini luai din
domeniul metaforelor. Nu prezint mar e interes fiind lo-
cali i puini.
14. F al ca e termen general, ntrebuinat pretutindeni.
15. G r u m az i g t . Asupra deosebirei de neles nt re
aceti doi termini rspunsuri l e la chestionar nu snt l-
muri t oare. Poporul foarte r a r face distincie ntre gt i
grumaz. Se confund.. Cei mai muli corespondeni co-
muni c grumaz. Se atest mai ales n Ardeal. I n vechiul
regat i Basarabi a e mai obicinuit terminul gt. Bucovina
cade n zona de contingen i are n egal msur am-
bele numi ri . Vari ant e formale de la grumaz avem gurmaz
(zic cei bt r ni " 536. 542), hurmaz (122) i gromaz
('231). Foart e adesea se comunic forma de la pl ural , gru-
mazi sau griimaji, mai ales din Ardeal. La Moi distincia
de sens se face cu cele dou forme, de si ngul ar i pl ural :
m dor grumazii, dar mi s'a pus un nod Im grumaz.
BCU CLUJ
T E R M I N O L O G I A C A L U L U I : P R I L E C O R P U L U I 29
Reconstruire de la forma de pl ural e grumajul (24).
De circulaie nt i ns e i gutui. Se atest de pretutindeni.
Predomi n n vechiul regat i Basarabi a. nelesul lui va-
ri az ca i acela al grumazul ui . E i nt eresant comunicarea
grumazii gtului (69).
Termeni regionali sau locali, mai ales cu aluzie la
beregat sau la part ea i nt ern a gtului, avem : gitan sau
gitan, pr i n apropi ere de gt, gitan, n regiunea Bi st ri -
ei, Rodnei, a omcutei pn n Bihor. Amestec ntre
gt + gitan avem n glt (501) cu vari ant a glta (337),
i ar pr i nt r ' o nou derivare glter (sic) (482). Din Ardea-
lul nordvestic se comunic grt. Alte var i ant e: gtlej
(24. 239/2), grlej (24) < grtlej (550).
P ent r u nelesul de gtit" se d beregat (24) plur.
bergi, i grbi (24). I n sens glume se numete gu
(22 . 23). De interes grgla (32 i vrtej 218).
16. Co ama de pe grumazul calului e t ermi n general.
Nu i se d nici un alt nume. Dac n pri vi na sinonimelor
e steril, snt extrem de numeroase i destul de interesante
atributele cu care se expri m diferitele forme i aspecte ale
coamei. ni r m n ordine alfabetic toate aceste adjective.
Ne-ar fi convenit s le prezentm dup nat ur a diferitelor
nsuiri pe care le observ poporul, cercetnd astfel mai
adnc subtilitatea n distincia diferitelor aspecte care iz-
besc spiritul de observaie popul ar. Ne este imposibil s
facem aa fel fiindc sensul determinanilor comunicai de
cele mai multe ori nu e clarificat de corespondeni. I at
cte nsui ri are coama dup un r spuns (171) : lung,
zbrlit, tuns, retezat, pieptnat, urslat, periat, zvn-
tat, nfoiat, mpletit, roiat, frumoas, mndr, dea-
s, neted, ciupit, ciudat, stropit, ngrijit, bogat, n-
creit, aleas, neagr.
Muli dintre determinanii dai coamei snt cunoscu-
i, alii snt locali i individuali. I n ordine alfabetic snt
ur mt or i i : aleas (171) ar at mai ales ideea de ,,des-
19*
BCU CLUJ
292
T . P A S C A
part i t n dou" (cf. figur. i-a ales cr ar ea" = 1-a pus,
n respect), dect calitatea superi oar, frumuse ea;
ascuit (365) = ? ; bifat (probabil greit, n
loc de biat) (19), n ce privete originea etimologic
cf. mi > bi < agnitia, derivat analogic de participiu^
Cf. bios derivat din bi Dic. Acad. s. v. ; bogat
(66. 171) = flocoas, bogat n p r ; borso, r s -
pndi t in nordvestul i centrul Transilvaniei, e sinonimul
lui zbrlit". Cuvntul e dm ung. borzas, cu acelai sens ^
buhoas (177) sinonim cu borzo" cunoscut i de
Dic. Acad. din aceast regiune ; clit (378), idem.
Cunosc din Munii Apuseni forma clit, dar a clui
(< col) ; cilit = mtsoas, moale, lins. La Moi
se ntlnete verbul fi se cili. cdi : otav cilit de soare
= otav plit, muiat de soar e; ciudat (171) - ?*
(etimologia la Tiktin, 1)RG. s. ciud); ci timp av
(49) = nprl i t ", probabil o coam sr ac n pr (cf.
i coad cimupar (la Tiktin, DRG. s. v.) cu origine ne-
cunoscut ; c i u i> i t (171). idem, din slav. cup >
ciup > ciupi (Tiktin, DRG. s. v.) ; ciuntit (183)
= tiat scurt ; c o si r u i t (155*1) = tuns, ci un-
tit
1
; crea e comunicat foarte des. Coama poate
s fio de felul ei ..crea", ca i prul unor indivizi. Al-
teori ns creele" snt fcute cu fierul. Poporul face
aceasta deosebiie, numi nd pe cea dinti crea, pe cea din
urm ncreit. Ambii termini apar adesea nvecinai,
chiar n aceeai localitate (etim. din *cirricius, DE. I I I ,
p. 843844, cf. i p. 625) : deas, comunicat de pre-
tutineni ; des p r it (312) ; fai n , comuni cat
mai ales din Transilvania (din germ. fein, DA. s. v.) ;
flocoas (157. 517) = nengrijit, zburlit sau
mare. bogat ; f r u m o a s , atestat mult mai des din
1
Se tie c n cele mai multe regiun i mn zului la vrsta
do 12 an i i se taie coada i coama pen tru a ajuta creterea
prului. Operaia se n umete a cotrui, cotruji s. costrusa
( Ma r i a n , Serbtorile, II p. 69, i n e a n u, Dic. univ. c:,
IV, p. 171).
BCU CLUJ
T E R M I N O L O G I A C A L U L U I : P R I L E C O R P U L U I 293
l egi uni pui n expuse influenei nemeti (unde predomin
fin") ; g alben (215) ; geos ( 7' i ) , s fie
-o eroare n loc de joas" ? Oricum ar trebui s avem
metafonia lui o ; groas, comunicat r ar eor i de pre-
tutindeni, = mare, deas (cf. iarb groas = ' i arb ma-
re' ) ; hd (423), ant oni mul lui f r umos"; m-
prit (13. 211), sinonim cu aleas", despr i t ";
mpletit, atestat din nordestul teritoriului daco-
romn, unde dealtfel exist obiceiul de a se mpleti coa-
ma cailor ; inel at (64), aproape sinonim cu crea-
" ; ncurcat (82) = zbrlit, buboas ; n -
f o iat (25), idem; nepoat (227) = coam
tuns scurt, cu prul ridicat n sus, n form de epe ;
ntoars ( 109) ? ; ngrijit ( 171) ; n-
s picat (24) cnd are pri nt re firele negre i fire al -
be", pri n ur mar e la bt r ne e; n c l cit, se comu-
nic de pretutindeni, numete o coam nepieptnat, n-
curcat ; lat (38 1) ; lut (251) = spl at ?
c u r a t ? ; lin (226'1) = ? ; lins (232/1) = n-
grijit, care se aeaz bine i care sclipete (cf. pr lins):
I u c i e (48) = lins : l omb o (303) = stufoa-
s (cf. numele de bou : 1 o m b o = cu coarne mar i ) din
ung. lombos; lung, comunicat des ; miastr (53)
cu o nuan ironic s' ar numi astfel o coam nclcit" ;
m ii aIr din regiunea nordic a Transilvaniei, e si-
nonim cu fain", f r umoas"; mtsoas (212)
= coam moale" ; m a r e, determinant general ;
m i c , idem ; m o c nea sc . n regiunile Turdei i
Fgr aul ui : ne agr . notat r a r ; - neted atestat
extrem de des. e antonimul lui crea " i apropi at ca
sens de l i ns "; prl (58/1. 68), cf. cal spr
(55) = cu coam mic (cf. z b r l i , s p r l i ?) :
ptit (238/1) cu prul r ar i scurt", t ermi n ironic.
(I n Munii Apuseni, din preaj ma crora se comunic de-
t ermi nant ul de fa. sc ntlnete verbul a pati a
mur dr i : ginile or pfif cntreu : s'o ptif copilit) ;
Vroas (214) = bogat : periat ( 171) :
BCU CLUJ
T . P A S C A
pieptnat (155/1. 71), sinonim cu per i at ";
pletoas (86. 90. 129), aleas n plete", poate l un-
g " ; rar, determinant gener al ; rfoiat
(171), dup asemnarea cu moul raei; rsfat
(266) = ngrijit (?) ; rsfirat (24) cnd st i
n dreapt a i n stnga i n sus, ca epile" ; r tuns
(520. 528. 529) = retezat, t i at ; r tunsit (446),.
idem; n vari ant a rtunzat (476) e un amestec al lui
retez, i ar rotunzat (425. 446. 488) e influenat de
r o t u n d ; retezat, idem ; roas (7/1. 518) -=
' lung' , ' ascuit' e o determinare figurat, pri n compa-
raie cu obiecte care se rod n grosime ; n forma ras
(218) = tiat de hoi", a i nt rat i verbul a rade ;
rotat, comunicat des mai ales din vechiul r egat : se
numete coama cnd o ine n pus i formeaz zi gzaguri "
(24) sau cnd e mpr i t " (211) ; au la baz ideia de
roat ". Der i vat : nrotat (24). Dicionarul no-
teaz cal rotat, = ' cal sur, cu pete roii, nchise' (cf. i I)a-
coromania, I V, p. 877, nota 3) ; rotund (426. 446)
= t i at scurt, stnd pe vrful grumazilor, la caii cu
temperament, n form de arc, Vari ant formal ~~ r -
tund (529); slab (72), figurat pent ru urt , s-
r a c ; scurt; strfocat (521. 551)
:

zbrlit", flocit". Cuvntul e puin cunoscut. Se g-
sete n Archivele Olteniei, I I I , p. 387, comunicat din Banat
E xi st i verbul a str fl oca a zbrl i " (com. S.
P ucar i u) n Sibiiu. For ma strfoca ar putea fi o disi-
mi l are din strfroca < strfloca, aa cum crede d-1
Pucari u, i ar acesta un derivat din floc; stropi-
t (171), figuraie pent ru ur t "; stufoas, co-
municat adesea, une-ori subt forme diferite : stuhoas, tu-
foas, (apropi at de t uf"), mai ales n Oltenia i spora-
dic ai ur ea; subire, atestat foarte r ar , e ant oni -
mul lui groas" ; sucit (232) sau rsucit
(260) = ncreit", inelat" ; sur (116. 138) ;
tiat, se noteaz pr et ut i ndeni ; apn (72), de-
t ermi nai e figurat pent ru frumoas",! mare", boga-
BCU CLUJ
T E R M I N O L O G I A C A L U L U I : P R I L E C O R P U L U I 295
t " (cf. apn cntare frumoas cnt are) ; t r c o-
vi (21) = mic de tot" (cf. T i k t i n , DRG. s. t a r -
c a v); turoas (190), apropi at de stufoas". E
un amestec ntre lutoas i tr < slav. trz. Apelativul
t r " e sinonim cu tufi" in unele regiuni ;
epoas (219/ 1); tuns, nregistrat pretutindeni;
ur salat (171). Fr de a avea dat nelesul, presu-
punem c e sinonim cu ncreit", dac e dreapt cre-
dina noast r c e un derivat din urs = unealt de fie-
r r i e" n Moldova (cf. H a d e u , Chest. 10. 69. et c) . De-
ri varea pare posibil i pent ru faptul c determinantul e
comunicat din regiuni unde se cunoate unealta de mai
sus. Derivatul se poate explica cu sui', -ui sau -l vei.
Jahresbericht, XI XXX, p. 170171) : a urs-ul-i s, ur-
sli, ursula s. ursla (cf. biciuia s. biciuli); zbrcit
(446. 518), sinonim cu crea", figur. dup fa zbr-
cit" = ' fat ncr e i t ' ; zbrlit, atestat de pre-
tutindenea. Vari ant e sprlit, n Banat , Oltenia i
n prile Haegului. Din nordul Transilvaniei. Bucovinei,
i din Basarabi a se comunic forim z buri i t ;z b o r-
it (160. 173. 117), sinonim cu zbrlit" (ap. T i k t i n ,
DRG. n neles de gestrubt") ; zbult urat atestat
pe la Bai a-Mare, trebue s fie un amestec ntre zburlit
+ vnturat (cf. mi-a zburlit vntul prul) i are sensul
de zburlit" ; sprlit (5. 7. 36. 542) trebue t ra-
tat al t uri de sinonimul su zbrlit" (cf. mai sus
p r 1 i c a l s p r ) ; zvntat (171) = ? ;
zvrlit (466) = nt r' o par t e" (?), ar putea fi
zbrlit", pri n apropiere de verbul a zvrli = 'a arunca' .
17. Spre a aduna terminii pent ru numi rea prilor pi -
ciorului, chestionarul t rat eaz n chestiuni deosebite pi-
ciorul dinainte i pe cel de dinapoi. I n oarecare msur
rspunsuri l e la cele dou chestiuni difer, chiar Ia acelai
corespondent. Nu ns totdeauna. Procedeul cu cele dou
ni rebri *e folositor pe deoparte i pgubitor pe de alta.
Din grija de a fi complei, fr a bnui c nt rebarea se
repet (foarte puini corespondeni vor fi ncercat s cu-
BCU CLUJ
296
T . P A S C A
noasc dinainte bine chestionarul), corespondenii au cu-
tat s epuizeze toi terminii la cea dintiu ntrebare
(22/12), referitoare la piciorul dinainte, t rat nd acolo i
materialul n legtur cu piciorul dinapoi (chest. 22/23).
Avem deci put i na s ne dm seam de preciziunea r spun-
sului fiecrui corespondent, controlnd formele comunicate
cu ambele nt rebri . P unnd n fa materialul adunat cu
cele dou ntrebri, constatm cu satisfacie c e, cu mici
abateri, congruent. T rat m deci materialul adunat cu cele
dou nt rebri la acelai loc.
P icio r e termin general n limb. Dintre foarte va-
riatele transcrieri, pe care le-am ignorat pn aci, ne l um
voie s relevm forma pcior (170. 218. 243. 279. 280.
290. et c) . Mai r ar dect ne nchipuiam, se noteaz plu-
ral ul picere (24), form specific olteneasc dup ct se
pare : .,picere zic cei ce vor s vorbeasc boerete" (60).
Cu o nuan depreciativ pent ru picior" se aude, n
unele regiuni din Transilvania, lab ( < ung. lb. idem).
Cunoatem ca foarte rspndi t acest termin n Munii A-
puseni. dar numai n cazuri speciale, cnd omul se adre-
seaz calului : Laba ! ridic laba !" nt rebui n are porni -
t din atelierul fierarului care potcovete caii, de cele mai
multe ori strein, sau cu pretenii de a fi fcut meseria cu
un strein priceput. Tot acolo. n glum, ,.lab" se zice i
la piciorul omului.
Tn regiunea Rodnei si la izvoarele Bistriei din T r an-
silvania se atest terminul ciolan, de asemenea n sens bat-
jocoritor, fcnd aluzie la calul mort, (Etim. din psl.
clarul. T i k t i n , DRG. s. v.).
18. A r m u l , cu nsemnarea de ' part ea de sus a picioare-
lor, de la gemmehe pn la ncheetura care mpreun pi-
ciorul cu pieptul sau cu spata' , corespondentul germanu-
lui ..Oberarm" se numete n romnete diferit. Cel mai
rspndi t e armul, de si dup r spunsur i ar apar e cu o
circulaie puin ntins n graiu. E cunoscut n Oltenia i
Banat mai mult ca alti termini. Se atest mai r a r i din
Basarabia (100. 108. 123). acolo ns e al t uri de alte nu-
BCU CLUJ
TERMINOLOGIA C A L U L U I : P R I L E C O R P U L U I 297
miri. Lipsete desvrit din regiunea cupri ns n tre I g. -
Mure, Cluj, Vacu, Deva i Sighioara, i din regiun ea
Fgraul ui .
Cea mai obicinuit form de pl ural e armuri, mai
r ar arme (pe la Haeg, Gherla, i pe valea Rodnei). Forma
masculin se ntrebuineaz n Oltenia, Banat i, r ar , pe
valea Grisului Alb i chiar n nordul Transilvaniei. For-
m de singular, refcut dup pl ural ul armuri, este ar-
mure sau ar mur, obicinuit n Oltenia, Muntenia i chiar n
Transilvania (164. 482).
Uneori se face distincie ntre armul dinainte i cel
dindrt (26. 60. 94).
Coapsa, cu acelai sens, ar e de asemenea o mar e r-
spndire. Nu se pare a fi ns prea popul ar ; l gsim n e-
contenit n tovria altor numi ri . V a r i a n t f o r ma -
l : cobz (152.6), pri n asemnare cu i nst rument ul muzi-
cal. E interesant forma de plur. copi (357).
Muscul at ura de la piciorul dinapoi e numi t pulp.
Cuvntul, dei cunoscut credem pretutindeni, e n o-
tat rareori . Mai des se comunic de pe valea Mureului i
de pe la Sibiiu. V a r i a n t e : pulpea dinainte (6), form
analogic de singular dela plur. pul pi (ca n vulpe - vulpi)
i pulpa de jos i de sus (523).
19. E deosebit terminologia genunchiului piciorului
dinainte de a celui al piciorului dinapoi. Desprim aici
cele dou serii de termini.
Genunchiul a fcut parte din lista de cuvinte (no.
31) ur mr i t do d-1 G. Weigaud pentru Atlasul su (hr-
ile 6. 14. 22. 30. 38. 46. 53). Am cutat s comparm
materialul lui Weigand cu acela adunat de corespondeni.
Am ignorat deosebirile fonetice de amnunt , pe care co-
respondenii notri nu le-au notat, innd seam numai
do fenomenele mai izbitoare. Forma gennchiu e comunicat
din Muntenia (65. 66. 67. 68. 70) i mai r a r de aiurea
(87. 88. 94). Pl ural ul e genuchi. art . gcnuchii s. germchile.
Variant formal gemiirhi (69) cu propagarea regresiv
a lui / (cf. oirjii. ureichi). Pent ru evitarea omonimiei din-
BCU CLUJ
298
T . P A S C A
tre si ngul ar i pl ural , n momentul cnd -u nu era bi ne
distins, s'a nscut un si ngul ar nou, genuche, cu plur. ge-
nuchi, atestat pe valea Dmboviei i Argeului, a Oltului
n regiunea Fgraul ui , n nordul Transilvaniei (275),
Basarabi a (107) i Dobrogea. Mult mai adesea se comuni-
c forma genunchiu (cu propagarea lui n) cu plur. ge-
nunchi s. genunii
1
. Se ntrebuineaz i cu plur. feminin:
genunchiu, plur. genunchile (85) ; nt rebui narea ambigen.
se atest din punctul 179.
For ma genunchiu cu plur. genunchi se atest tot n
regiunea unde se atest forma mai veche genuchiu, dar
cu o nt rebui nare mai ampl i cu ecouri mai ndeprt at e.
Pe lng regiunile art at e, forma aceasta a mai pt r uns
i n Oltenia, Banat, pe cmpia Mureului Superior, n
Moldova i foarte mult n Basarabi a i Bucovina. Var i an-
t formal ghenunche (form asimilat g - ch > gh - ch)
o gsim rareori (84. 155/1. 161. 228' l ). Vari ant e morfolo-
gice : pri n schimb de gen avem, plur. genunchile (87. 88.
93. 104. 106. 113. 114. 124. 129. 140. 143. 144. 145.
152 6). Pl ural ul n -uri se atest adesea din Moldova, Bu-
covina i Basarabi a.
Cea mai obicinuit nt rebui nare o are forma genun-
che cu plur. genunchi, comunicat de pretutindeni. I n
Transilvania se observ tendina nt rebui nri i plur. ge-
nunii. Ea a pornit din regiunile care cunosc pal at al i zarea
dentalelor, n analogie cu unghie nnzi. Chiar din do-
meniul prilor corpului a putut s se nasc analogia.
I n regiunile patalizante se face anevoios distincie nt re
t i k'. d i g\ S'a zis deci dinte dini, genurile
genunii. Vari ant i nt eresant e : ghenche (80), cu asimilare
regresiv i cu dispariia unei silabe.
For m exclusiv ardeleneasc este i gerunche, plur.
gerunchi s. gerunti, disimilat din genunche, genunii. Se
1
I n t e r e s a n t e c o m u n i c a r e a : genunche p l u r . cjenvchi
(168), c a r e a r a t c n u s ' a u i t a t f o r m a v e c h e e t i mo l o g i c a n i c i
a c o l o u n d e l a s i n g u l a r s ' a a l t e r a t , ci a r m a s p i e t r i f i c a t n
p l u r a l .
BCU CLUJ
T E R M I N O L O G I A C A L U L U I : P R I L E C O R P U L U I ^J,
atest pe Valea Trnavelor, pe Arie, foarte des din nord-
vestul Ardealului (valea Grasnei i a Someului). E i nst ruc-
tiv identitatea ce o constatm pent ru r spndi r ea for-
mei yeruncke in har t a alctuit de d-1 A1. R o s e t t i (A'tt-
de sur le rhotacisme en roumain, no. 3) i n acea al ct ui -
t de noi. .Natural identitatea aceasta trebue l uat n ne-
lesul unei ari i generale, nu pe localiti, fiindc altele au
fost punctele anchetate de Weigand (de har t a crui a se
folosete Rosetti) i altele acele ale noastre. Att dup
constatrile lui Weigand ct i dup ale noast re,
regiunea cea mai curat a rostirii gerunche e nordvestul
Ardealului. De aici ambele hr i indic r spndi r i n est
pn la Bora (n har t a noast r se gsesc reflexe pn
la Cmpulungul bucovinean). I n sud, coboar la Rosetti
(Weigand) pn n Criana. Regretm c noi din regiu-
nea Criurilor, negru i repede, nu avem r spunsur i sufi-
ciente. Munii Apuseni n ambele hr i prezint aceeai
rostire. nt mpl ar ea face ca valea Trnavelor s aib Ia
noi alt aspect dect la D-1 Rosetti. La noi se atest de
cteva ori rostirea disimilat. Lipsesc de la noi r spun-
suri cu forma disimilat n regiunile sibiene.
Din constatrile de mai sus ne putem convinge c i
rspunsuri l e date de corespondeni snt n msur s l-
1.1 < i'easc anumite fenomene fonetice.
Variant : ger unt - geruni (508), form analogic,
(
:
i>. plural. I nteresante dubletele: genunchi - geruni
(303. 390. 492. 495). For m asimilat : gerunghe (58/1.
354).
i la piciorul dinapoi se comunic forma genunche,
dar terminologia fiind mai vari at , e notat mai r ar . Aci
se simte nevoia de complinire : genunchele dinapoi. Aceeai
complinire se face la terminul 'cot', dei n cazul acesta
e vorba numai de genunchiul piciorului dinainte : cotul
dinapoi s. totul calului (spre deosebire de cotul omului).
Un alt termin de mare circulaie n limb, specific la
piciorul dinapoi, e c.orle. E rspndi t pe ar i a cupri ns
ntre Zlau-Baia-Mare-Reteag i Dej. Se confirm deci
BCU CLUJ
-300
T. P A S C A
etimologia dat de T i k t i n , DRG., s. v. din ung. korlat
' bari er' , 'locul unde se sfrete, unde se rsfrnge' , cu-
noscut fiind c regiunea de mai sus a suferit mar i influ-
i ne ungureti. For ma de singular, corlei e o refacere
analogic dup pl ural ul corli. Cuvntul nu-1 gsim n
forma i cu nelesul de fat nici nt r ' un dicionar.
Nenregistrat de dicionare e terminul ciu, pl. cie
(cu toate c e cunoscut din Terminologia lui D a m e Fr . ,
49, nu 114 cum greit se d n Glosar). Se nregistreaz des
din Oltenia, regiunea Sibiiului i a Fgr aul ui i de pe
valea Someului.
Goteiu, plur. cotele, atestat mai r ar (14. 19. 463. 438.
466. 480), lipsete i el din dicionare. Nu are nici o leg-
t ur cu coteiu celu", ci este un derivat din cot (cf.
i nod > nodeiu-nodeie). Vari ant formal e : cotn, plur.
cotne (19), cu -eiu > -iu, supt influena lui ciu (< c-
nii) din vecini (Oltenia).
Foart e vari ai snt terminii l ocal i : i mpropri i la nce-
put, muli probabil i acum snt numi r i mprumut at e de
la alte pr i apropi at e ale piciorului. Muli snt numi r i
figurate. I i dm n ordine alfabetic : armul (268),
pr i n confundare ; broasc (452. 488), nt rebui n are figu-
r at ; cf. sensul de ' umfl t ur care nu doare' n
Biet. Acad. s. v. ; clciu (225. 309) pri n schimb de
termini ; crlig (26) din cauza formei ; coaps (58.
268) prin confundare; cositoare (128), cf. expresia ani -
malul cosete", cnd face cu picioarele dinapoi un semicerc
n afar. Defectul e pricinuit de faptul c nu poate ndoi
piciorul de la genunche ; dreava, plur. drevere (82) ? ;
grbovn (20), grbovind (31), grbovean (533), ' ndoi-
t ura genunchiului' , forme cunoscute (Dicf. Acad.) n a-
far de grgovean : glezn (422), pri n schimb de t ermi ni ;
nchietur de la genunche (531). piciorului ( 472/ 0,
dindrt (:?44). ncheetura picioarelor 0 ? 5 ) ; mandul
(406), metafor (din ung. mandula, ' migdal' ) ; nodul din-
drpt (39. 43) i nogheie (542), pri n schimb de termini;
poc (394, 513'2) s. poc (237), e la origine numele unei
BCU CLUJ
T E R M I N O L O G I A C A L U L U I : P R I L E C O R P U L U I 301
boale care se ivete T a piciorul calului, numit-, , arici", care
se manifest pri n bubarea i i ngroarea pielei. Un derivat
interesant e poclog (191), apropi at de plotog, potlog ' bu-
cat de piele ordi nar, groas' . Terminul e l uat din un-
gurete, unde poArare acelai sens. Mai avem n limb i
poc (cal cu poc) < ung. pokos; pulp (207. 349. 408.
430. 497. 518), pri n confundare ; roata genunchiului
(205) i dura genunchiului (72) sinonime ; scoic (101)
metafor din asemnarea de form ; spat (197/1. 268)
pri n confundare; van (216. 448) pr i n confundare ; vr-
sat (108/1) n analogie cu poc (?).
20. F l u e r u l n neles de 'osul piciorului ani mal ul ui ,
care mpreun genunchiul cu glesna' , i ar pr i n extensiune
' nt reag part ea piciorului dintre genunche i glesn' (Dic.
Acad.), n afar de Dobrogea, Muntenia i o part e din
Oltenia, se atest de pretutindeni. Vari ant e formale : jlo-
ier (36. 528), fluir (158) cu pl ur. fluiurile (103), forma
asimilat fruier (116) i bn. flueroniu (1. 3. 8. 20)
fluer mare", orientat dup urloiu. For ma de pl ural [lua-
re e cea mai obicinuit. Flueri e obicinuit pe valea Mure-
ului, a Trnavelor, Someului, mai r ar n Bucovina i
Basarabi a. Legtura semantic nt re fluerul" ca i nst ru-
ment muzical cu fluerul piciorului (110. 178. 230. 251/1)
este explicat (Dacoromania, I I I , p. 587 . u.) ; ea e con-
firmat i de existena n latinete a t ermi nul ui tbia cu
ambele nelesuri.
i urloiu, rloiu, rluiu prezint acelai fenomen se-
mant i c cu fluer, cci urloiul e, credem, un derivat aug-
mentativ din surl, cu genul schimbat dup fluier (cf.
i forme augmentative feminine ca ftoiu, mueroiu, et c) .
Adesea urloiid are o nuan de sens depreciativ : i rup
furloaiele (164). Augmentaia se simte n unele pr i :
obicinuit se zice fluer ; urloiu se zice cnd un cal e lung
n picioare i subire" (60). P r i n extensiune se numete
aa ntreg piciorul.
I n r apor t ur i de nr udi r e semantic cu i nst rument ul
muzical se gsete i trica (513. 513/1).
BCU CLUJ
302
T . P A S C A
Din regiunile ar dane se comunic t ermi nul tofleu,
pl ur. toflee, nenregi st rat de dicionare.
Dwrligi, dat numai supt forma pl ural ul ui e comunicat
di n Secuime. Regretatul V. Bogrea credea, n Dacoromania
I V, p. 812813 c originea cuvntului trebue s fie ono-
matopoetic.
P r i n schimb de termini, glezn (448).
21. G l e z n a = 'osul nchieturii de jos a piciorului, ieit *
n afar ca un nod' i ar pr i n confundare ' part ea mai sub-
ire a piciorului dintre fluer i copit' . E r spndi t n
regiunea cupri ns nt re I l eanda i Bai a Mare. S poradic
se atest i din alte regiuni (36. 85. 116. 118. 130. 152.
161. 167. 267. 378. 497).
Incheetura nu s'a fixat ca t ermi n consacrat ; e comu-
nicat din norul Transilvaniei.
Fapt ul c aceast part e se prezint ca un fel de um-
fltur", face s se numeasc : boldoane (79) : Mi s'a
rni t har amu cel di cal la boldoane". Se comunic numai
forma de la pl ural (forma boldan 179 nseamn pi nt en").
Cuvntul e un derivat din verbul a boldi (calul cnd a-
l earg se boldete n aceast part e cu copita), resp. din
boldni (Dic. Acad.) i boldnos; boieci (508) ( = bo-
iegi) e o form de pl ural de la boiug, atestat de Dic.
Acad. din Slagiu, cu sensul de ' umpl t ur n arbore' ;
broasc (196. 525), metafor ; cununa copitei (460), nodu
(190) i ou (363). P r i n confundare cu alte pr i mai
cunoscute din nemijlocit apropi ere se mai numete : coap-
s (246), copit (445), fluer (448), partea dinapoi a pinte-
nului (528), unghie (266. 471) i lab (530). Chiar tlp-
lag (226) i tlplog (228), cu aluzie la copit, fac part e
din acelai ciclu de mpr umut semantic. (Etim. lui tlp-
lag n T i k t i n, DRG.).
Cel mai rspndi t i mai des nt rebui nat n limb e
terminul chii, cu var. che (82), comunicat din toate
regiunile, nsemnnd des i smocul de pr din part ea o-
pus a gleznei (Etim. la T i k t i n , DRG. s. v.).
Acelai smoc sau posmoc (362) de pr de la pinteni
BCU CLUJ
T E R M I N O L O G I A C A L U L U I : P R I L E C O R P U L U I 303
(32. 193. 350. 412. 432. 433) se numete n centrul i nord-
vestul Transilvaniei ciup, ciup de pr, ciwp la picior, i ar
pri n atracie semantic de aici, chic, cic (197. 246. 279.
430), coam (219. 221), coama de la copite (488/1), sau
chiar coad (354) i plete (502). Jivi (11), zi (191)
vi" (?) snt probabil nite coruptele din uvi (201),
Metafore (?) : capt (410) ' cciul cu mi' din sl. kapica
' cciul' ; chic (187)din bulg. kiska, ' stru' , derivat co-
si (172) < sl. kiscica B e r i i e k e r , SWE, s. v.), dac
nu postit. Dup numele boalei pe care o poate avea calul
n acel loc se numete arici (13) i poc (360), metonimii,
art at e i mai sus. Nu ne putem explica : ciaca ( = tea-
ca?) (187), ciuclu (390), crita ( = chiia?) (104), dro-
ni ( = i ndri l ?): drani a se aeaz n ctie" (172)
i tlcuitor (sic) 487.
22. P in t e n u l e t ermi nat general.
P r i n confundare se numete astfel moul deasupra
gleznei" (172), = prul de la picior" (5. 6. 24), cf. p-
rul pintenilor (216) i flocii pintenului (190). I n sens in-
vers pintenul se numete chiit (7. 82. 378. 498. 512. 536).
P r i nt r e variantele formale ami nt i m pintene (24/1. 137.
393) form analogic ; plur. pinteni (446) ; pinteg (534),
eu g din srb. noga ' picior' , cu care a putut fi contaminat,
cf. pintenog ' pinten' (9. 24. 325).
Termini locali : albia (179) = part ea de la gog n
jos" (?) ; boldan (179) cu plur. boldoane (cf. mai sus),
aplicat pri n confundare ; clciu (24/1) pri n analogie cu
acela al omul ui ; cheeli (502) = cavitatea dintre cei doi
pintenii, din ung. keselni 'a spinteca' . D-l Drganu crede
c e din ung. kcsely 'galben, splcit' , 'cu unghii albe. pin-
tenog' ; chiit (408) pri n confundare ; glezne (172) idem;
gog (179) ? ; pasere (43) metafor.
23. C o pit e termin general, des comunicat. For ma
do plural e copite (art. copitle (sic !) (146), dar sporadic
i ropii. Vari ant e formale : cupid (sing. !), form ana-
logic dup pl ural ul copite care la rndul su, spre a nu
f
i omonim, s'a schimbat n copicii (542) ; cpi (311),
BCU CLUJ
304
T . P A S C A
copit, scopil (218) cu meninerea accentului (cf. i sco-
pit 214).
Unghia se atest foarte r a r (45. 60. 303. 424), poate
pent ru a se face distincie fa de unghi a omului.
P r i n ntindere de sens aceeai part e se numete pin-
ten (439. 445). Ar put ea fi i o confuzie a corespondenilor.
Talpa copitei, osul mort, n form de unghi u ascuit
(200), mijlocul copitei calului" (82) se numete figurat
rndunic (198), melc (4), maia (69) (cf. i la T i k t i n ,
DRG. din t urc. maja).
P ent r u epuizarea t ut uror terminilor comunicai mai
citm : cununa unghii = locul unde nu mai este pr pe
copit, adec unde ncepe unghi a" (198) i tlpo (200)
cal care nu are r nduni c" < ung. talpos.
24. Pielea ngroat pe care o au caii supt genunchele
piciorului di ndrpt i deasupra genunchiului celui di-
nainte, cas t an a, are o mulime de numi ri . Multe din ele
ne r mn neexplicabile ca evoluie semantic i etimologie.
I n ordine alfabetic snt urmt oarel e :
ap galben (549) ? (cf. mai sus albie) ; bttur (171)
n analogie cu aceea de la piciorul sau pal ma omul ui ;
bub (285), metonimie, dup boala pe care o are calul la
acel loc, poca, manifestat pri n bubarea pi el ei ; buca
(280) = umfltur (?) ; bucata hahamului (102) termin
ironic ; broasc, atestat din nordul Transilvaniei, Cmpia
Mureului superior i valea Oltului. Se noteaz i broscu-
a moart (dup os mort) (238), e o metafor ; burete (168)
pentru forma rotund, puin bulbucat, metafor ; clc-
iul genunchelui (25) dup locul pe care-1 ocup la piciorul
dinapoi (cf. i clciul mnii la om) ; caps (36. 197,
245/1), poate greit, n loc de coaps (cu rostirea a = ) ;
ar putea fi i ung. kapcza, umfl t ur" (Dacoromania I V,
1557) ; capt (439. 500) poate greit n loc de capt < ung.
kapcza; cartani (175) = castani?; castane (28), met a-
for ; cerbia de la pinteni (441. 442. 447. 449. 453. 455),
nsemnnd figurat 'ceaf', ' part ea dinapoi' . Se noteaz i
cerbice (471. 480. 513), care se refer numai la piciorul
BCU CLUJ
T E R M I N O L O G I A C A L U L U I : P R I L E C O R P U L U I 305
di napoi ; ciocuri (80)"?; codle (260) = corlei; corlei
(476. 494), pri n schimb de t er mi ni ; corn (195/1) ? ; cosi
(527) pri n confundare i cu schimb de sufix din cositoare;
cot (9. 223), n analogia cu cotul omului ; dreava (318)
pri n confundare, cf. mai sus sensul de genunchi u" ; fre-
ctur (385. 402) ; genunche (9. 19. 329. 379. 427) pri n
confundare; glezn (271. 283) pri n schimb de termini ;
grbovind (329) pr i n confundare ; nclteieturi (170) ; in-
doitura piciorului (354) pr i n conf undar e; ingroire de
piele (354) e o numi r e i mpropri e ; melciu ( = melc) ( 525) ,
metafor ; muchiu (23. 193. 288) pr i n schimb de t ermi ni ;
negel (1. 6. 13. 20. 38. 72. 152. 158. 171. 175. 482) dup
analogia de form, evoluie identic cu bttur (cf. mai
sus) ; nogheu (525) pr i n schimb de termini ( = noeu);
ochi (226), ochii calului (226), ochiure (57) (cf. popul arul
ochiu de gin la piciorul omului ; cf. bttur) ; os mort
(41/1. 58/1. 384/1. 546. 549), os (530), os moale (551) ;
pecet (380), pecetea dracului (451) pecetlariul dracului
(263), metafore ; piele groas (26. 53. 274. 531) ; piele scor-
oas (391) ; pinten, din Ardeal, schimb de termini ; pip
180. 226,1),, pielea cea groas" (199), metafor ; pipingi-
n (532), metonimie, dup numele boalei pecingin, co-
municat din aceeai regiune, pipingen e o refacere anal o-
gic de la pl ural ul pipingeni (523) (d-1 Dr ganu crede c
pipingina e o contaminare din pip + pecingine) ; plesni-
tur (24) ? ; poc (501), poc (261. 378. 439), puc (246)
dup numele boalei, metonimie ; porlog (475), din potlog
cu trecerea tl > rl (N. Dr ganu) ; potlog (156) ; pulp
(44. 112. 257. 349. 408. 430. 493. 518) pri n confundare :
explicabil la piciorul dinapoi ; rndunic (77. 172. 279),
met afor; rnz ( 252) ? ; rsufltoarea picioarelor (446),
numi re figurat, bazat pe o credin popul ar ; ron
(20) < germ. Runzel ' zbr ci t ur ' ; scoic (129), metafor
(cf. sinom. jnelciu) ; semn (194. 457) ; sfrcuri (118) (cf.
sfrcul ei), metafor, cu aluzie la sbrcituri ; oricei
(425), metafor ; sprnel (97) ? ; spat = os mort " (180);
sudoarea calului (428. 438) ar putea avea o nrudi re se-
Dacoromania V. V
n
BCU CLUJ
306
T . P A S C A
mant i c cu rsufltoarea picioarelor (cf. mai sus) ; sugiu
(208) < ung. sziigy, idem (Drganu) cf. i sugel care t re-
bue s fie un derivat de la sugiu; tmie (231), tmi
(203,1) fr l egt ur cu planta, t mi a calului (239/2.
368), tmia dracului (231/1. 251/1. 253. 254) met af or e;
tpinitur (471) < eapn = btut", nt ri t " ; ti
<59) ? ; unghie (536), unghie moart (506) pri n schimb de
t ermi ni (cf. os mort) ; vn (5. 32. 54. etc.) confundat de
corespondeni cu alt noiune (cf. ns i vn de drac
(269) ; variol (108/1) termin savant, al corespondentului,
pr i n analogie cu numi r ea popul ar vrsat, cu acelai i>ens
(108) ; zgrciu (49. 55), zgrc (13).
25. C o ad e termin general n limb, comunicat, cu
mici abateri, de toi corespondenii. Nu se comunic nici
un t ermi n figurat. Fapt ul c terminii figurai lipsesc se
explic, poate, din pri ci na nt rebri i pe baza creia s' au
alctuit rspunsuri l e. Compl i ni ri : coad cu plezne (218),
coad cu ciopci ( = ciupci, ciupi) (218).
E interesant s cunoatem pe regiuni forma de la plu-
r al a t ermi nul ui coad, fcnd part e din seria de cuvinte
cu plurale duble. For ma de pi ur. cozi se atest din Ardeal.
Moldova, Bucovina i Basarabi a, Oltenia, Muntenia i Do-
brogea ntrebuineaz piur. coade. Pe ari i mai pui n nt i n-
se se mai atest forma din urm, n regiunea Braovului
i a Sebeului Ssesc. S nt regiuni unde cele dou forme
se gsesc al t uri . Acolo ncepe s se fac deosebire intre
nelesul lor, nsemnnd : coadele tetelor, coade de mtur
i cozile cailor. Curioas comunicarea : coad, piur. coli
(sic) (267. 267/1).
26. P ar t ea pe care crete prul din coad se numete
r d cin a co z ii (n Ardeal, Banat , Bucovina i Basarabi a) :
rdcina coadei (n Oltenia, Muntenia i Dobrogea).
I n unele puncte din Ardeal (209. 378. 488), se numete
trupina cozii.
Melciu: cnd se taie pr ul cozii unui cal, ceeace
ranii nu fac, se zice c i-o t i at coama pn 'n mel-
ci u" (158). Se atest din nordul Ardealului, de pe valea
BCU CLUJ
T E R M I N O L O G I A C A L U L U I : P R I L E C O R P U L U I 307
Someului, din regiunea Turzii, a Tg.-Mureului, din Bu-
covina, i, mai r ar , din Basarabi a. E o metafor.
Termini locali care se mai comunic, snt urmt orri :
btu (7/1), btu cosii (7), pri n asemnarea cu ceeace se
numete aa n part ea locului, 'o bucat de lemn scurt,
beiga' (cunoscut de Biet. Acad. s. bt numai din regi u-
nea Haegului, el exist i n Banat , n nt reag Griana
i Munii Apuseni. E interesant deosebirea de sens : bt
= ' bastona scurt' , bt ' baston cu care umbl omul' ) ;
buturul cosii (23), pri n localizare de sens de la acela ex-
pri mat de fr. ' cuisson' (Dic. Acad. s. v.) ; ciompleiu (362),
ciurupleiu (544) din ung. csdmpoly, ' mo' (cunoscut i de
T i k t i n , DRG. s. v.) ; ciontu cosii (476), derivat din
cionti; ciortu coadei (99), ciot" = ' bucat de l emn' ;
ciotorogul cosii (24), derivat din ciot (cf. piciorog);
cipeiu (252), ar putea fi ciumpleiu, modificat supt in-
fluena lui ciup ; cotoru cozii (24. 50. 51. 82. 242) ; mucu
cozii (198. 239/3), se bazeaz tot pe ideia de r amur " (cf.
ciot i sfrc); noada curului (542), contaminat din
nod + coad. Se zice i la om, noad; sfrcul coadei (59)
cf. mucul" ; tideul cozii (221. 222. 240. 538), cf. tuleul po-
rumbului; zmciogul cozii (520), pornete de l a ideea de
a zmci = zmunci " (S. Fucar i u). Lipsete din dicio-
nar e ; rne (32), poate r nc".
27. C o ar d e , pentru numi rea vinelor pe care le ar e
calul pe burt (pe part ea i nferi oar), se prezint foarte
ncurcat n rspunsuri l e la chestionar. Probabil, muli din
corespondeni n' au neles de ce e vorba. Unii din ei l
noteaz, credem, supt influena suggerrii din chestionar.
Alii dau i explicaii grei t e
1
. Coard, plur. coarde
va fi putut fi neles de muli ca coard a piciorului di-
napoi ". Se comunic, ns fr explicaii, din regiunea
nordic a Transilvaniei.
Greit*se comunic teaca, tiocul, tocul, nsemnnd alt-
1
S e z i c e c n d l a c a l g t u l s u p t c o a m e g r o s " (130) s a u
p a r t e a d e s u s d e l a u r e c h i p n la c o a d " ( 129) .
20*
BCU CLUJ
308
T . P A S C A
ceva, din regiunea nordvestic a Transilvaniei, din Buco-
vina, Basarabi a i chiar din Oltenia.
Destul de numeroase snt numirile locale, a cror ve-
racitate o putem trage ns la ndoial i nnd seam de-
confuzia menionat mai sus :
berli (170), ar putea fi un reflex al ung. borol ' a
nveli cu piele', sau, cum crede D-l Drganu, ung. berles <
beles; boac, plur. boate (32) cuvnt cu origina neclar,
i neatestat n Dic. Acad.; buturi (99), cuno-
scut numai n forma de si ngul ar (Dic. Acad. s, v.) cu n-
semnarea de bruit, reput at i on" (?) ; buric (252) nsem-
neaz altceva ; burduhan (155/1), neprecis ; bnrfucan
(322) idem ; ches (20) - nveliul organul ui genital,
di mpreun cu testiculele", din srb. kesa 'Beutel' < psL
kesija; ciorcu (19), nt rebui nare figurat de la nelesul
de ' coofan' (cf. pasre), apropi at de ciocu; ciorcuiu (20)
din ciorcoiu ' un pete'. (D-l Dr ganu at rage atenia c ar fi
din tiocu, cu ca n ung. so > arw); coad (311.
326), coaie (425), dreava de la picior (419), drag (301),
flmnzare (158/1) greite ; horpos plur. horpoase (536)
din ung. korpasz ' burt ' (com. Drganu) ; jla de sub
piept (190) din slav. sila = ' vn' (Pucari u) ; jacu
(277) locul unde se trage paserea" ; mae (408) i mu-
chiu (393) greite ; peli (193. 294) ; piele la povial (49) ;
povial (5) ap. T i k t i n , cu sensul de 'boal de ochi,,
ceva ce acopere ochii', din psl. povoni. nelesul dat la
Tiktin poate s fie secundar. Al nost ru e fr ndoial pu-
hgial (57), derivat din puhav < srb. buliav (cf. i n
ung. lgye~k=modAe" i deert") ; put (53. 54. 55), pul-
p (351) greit ; slbii (537) confundare ; stinghe (156.
309) ? ; strune (378), decalc semantic dup coarde", cu
ambele nelesuri ; tac (199) cf. fioc : eru (452) o met a-
for nsemnnd organul genital" ; teasc (29) = desag" ;
tenie (466) ?.
28. O r g an e l e g e n it al e . Am r mas surpri ni de r e-
dusa preocupare, la A. Zauner, op. cit., pentru terminii r oma-
nici care numesc organele genitale. Mrginindu-se ia ter-
BCU CLUJ
T E R M I N O L O G I A C A L U L U I : P R I L E C O R P U L U I 309
ininii motenii din latin, neglijeaz cu desvrire nu-
mr ul considerabil de termini figurai, care ndeosebi n
cazul de fat au i ei i mport an chiar pent ru evoluia
istoric a limbilor. E cunoscut c termini figurai pent ru
numi rea organelor genitale aii existat n limba latin.
Muli din aceia pot s fie bazai pe asociaii care di-
jmesc i acum. Perspectiva limbilor romanice ne putea
desvlui date interesante din acest punct de vedere. Se mo-
tiveaz n l ucrarea citat l sarea lor din discuie pent ru
faptul c snt ext rem de numeroi. I n adevr, nici una
din prile corpului nu e att de bogat n sinonimic. Sen-
timentul de pudicitate, al poporului, n unele mprej urri ,
face ca s nt re n circulaie numi ri necontenit nou, luate
adesea din domeniul unor noiuni de alt nat ur , nde-
prt at e.
Asemenea termini se dau de vorbitor spre a nu fi
neles de cei din j urul lui (femei, copii) i spre a nu le
brusca simul de pudicitate. Acelai criteriu de a evita
terminii popul ari dai organelor genitale devenii prea vul-
gar i pri nt r' o nt rebui nare necontenit provocatoare, face
ca atunci cnd trebue s numim totui o asemenea noiune
s alegem terminul savant care ni se pare mai pui n
drast i c.
Dar, n afar de tendina aceasta de a at enua oarecum
sensul numirilor, pri n eufemisme pornite din consideraii
pudice, poporul creaz termeni noi i cu tendina de o ct
mai put erni c expresivitate.
Numirile date organelor genitale la oamenii mar i snt
de cele mai mu i e ori cele vulgare, pe cnd organele ge-
ni t al e ale copiilor se numesc cu t ermi ni figurai, n sens
di mi nuant . Se face apoi deosebire i ntre numi rea orga-
nelor genitale ale animalelor. Acele ale vitelor cu carnea
i laptele crora omul se nutrete, di nt r' un instinct religios,
poporul le* numete cu termini figurai i nu cu cei vul-
gar i .
Pul, n afar de Banat i Oltenia se comunic de
pretutindenea. Se gsete al t uri de alti termini figurai.
BCU CLUJ
310
T. P A S C A
Alteori se atest singur, din nordvestul Transilvaniei, din
Muntenia i Dobrogea. (Etimologia ap. T i k t i n , DRG.).
Termini de circulaie ntins snt i tiocul, tocul, tea-
ca, date n mod figurat, pr i n evoluia de sens de la n-
veliul" n care st organul genital. Se atest din nt reag
Transilvania, din Bucovina, din Basarabi a i din Dobro-
gea (85), Oltenia (24) i Banat (7). E curioas lipsa i de
dat a aceasta a t ermi nul ui care n regiunea vecin are o
nt rebui nare deas.
Pasre e un metaforic foarte mult ntrebuinat. Se
comunic din T ransi l vani a (regiunile Fgr aul ui i ale
Sibiiului, foarte des din regiunea din dreapt a Mureului,
de pe valea Someului) ; are r spndi r i pn n Bucovina.
i acest termin lipsete n Banat . Vari ant formal : p-
sare (300). Dup unele r spunsur i cu t ermi nul pasre" se
numete numai organul genital al altor animale, porci,
t aur i etc, (199. 523).
Termin obicinuit n vechiul regat, cu reflexe n regi u-
nile mrgi nene i Banat , e sulac (cu plur. sulace, sidacuri),
sulhac (315), suvac (127). Se ntrebuineaz mai des supt.
forma sulhac. Comunicat din Dobrogea, Muntenia, de pe
la ^Braov i Fgr a (55. 58) i din alte regiuni (30. 5.
315. 408. 127. 159. 161). Alturi se atest forma cu su-
fix schimbat sulaciu (6. 22. 23. 32. 66. 69. 70. 71. 79. 96.
174. 378. 380. 547).' Alt derivare avem n suloc (127), su-
latic (268. 394. 444. 511), cu vari ant a suletic (167/1) i
suleget (457).
Toate formele trebue derivate din sul ( < lat. subtila).
Cea dintiu e un derivat augmentativ cu sufixul -ac ( Vi -
c i u , Glos. p. 80, l d cu nelesul de sul mar e". Ar pu-
tea fi i nt erpret at i ca o metafor din sensul de pete"
idem). Fol mnr i t r mne forma sulhac, cu acela
sens la Viciu. For ma sulaciu e analogic, pri n schimb de
sufix, dup codaciu, cu coada lung. Schimb de sufix a-
vem n sidoc. Stdatic, suletic snt derivate cu sufixul -atic,
-efte ( P a s c u G., Sufixele, 100). Etimologia lui suleget
a fost indicat de D-l Pucari u, din *sublicidus < sublica.
BCU CLUJ
TERMI NOL OGI A CAL UL UI : P R I L E C ORP U L U I 311
Vn, e atestat n regiunea cupri ns nt re Bai a Mare,
Zlau, Gherla i Reteag, i din Bucovina. E o sinecdoc.
Termin aplicat pr i nt r ' o asociaie mai ndeprt at i
care nu a aj uns dect n stadiul de determinant, e drugul
s. druga, n Ardeal, nt rebui nat ici-colo, sporadic. (Etim.
ap. T i k t i n, DRG. s. v.).
Aceai semnificaie o are i hdrag, comunicat nu-
mai din Ardeal (dreapt a Mureul ui ). P r i nt r ' o stlcire de
form, s'a apropi at de hodoroage, i Mdrage (378) a l uat
nelesul de ..testicule". E un termin metaforic (cf. ung.
hadaro pe care l-am auzit i cu sensul din limba noast r ).
Din nordul Ardealului i din Basarabi a se atest m-
irng i mtrng, legat greit de mtrgun (ap. T i k-
t i n, DRG. s. v.) ; cum a art at N. Dr ganu (Dacoromania
I V, p. 155) e un element unguresc, matring ' S t rhne' .
Drmb (317. 324. 367. 370) e din ung. doromb, do-
rong ' ciomag' .
Terminii locali, snt de cele mai multe ori metafore :
arc (234) st rmb" ; btlu (245/1) ; btlu (221),
derivat din ' a bate' = a armsari , cu suf. -alw; boand
(155/2) metafor, n sens eufemistic, pornind de la ideea
de 'piele' din sl. bunda (Dic. Acad) : ciomag (234), cf.
dr ug" ; ciuperc (88) : coad (152 3) eufemism ; cotor
(165) cf. ciomag" ; cosor (88) termin glume, metafor ;
drab (437) eufemism ; daravel (25), t ermi n glume, eu-
femism ; druc (154), identic cu dr ug" ; durloiu (193,
251), de la sensul de ' un fel de fluer' < drli 'a cnt a' <
ung. dorlni (cf. foarte desele nt rebui nri metaforice cu
sensul originar de fluer") ; frcu (520) (neatestat
n Dic. Acad, cu acest sens) din ung. farkas (cf. forok.
fark, cf. mai sus, coad) (Draganu) ; gnj (106), de la n-
elesul de ' mnu de cnep' , 'ceva sucit, noduros' (din
sl. gqzu), cf. mai sus mt r ng" ; khu (186' l ), cu
schimb de sufix din hahan (ap. Dic. Acad. ' b gros' ), cf.
ciomag" : hznie (200). derivat abstract din hd (cf. u-
renie) ; lpdtur (482) : mdular (338), ma (243), eu~
femisme; mcu (243), metafor, din ung. manko ' cr -
BCU CLUJ
312
T . P A S C A
j ' ; mndlan (205/1) din ung. mandula ' migdal' ; man-
galu (272), metafor, cf. ung. mngorlo ' vltuc' ; m-
sura- (388) ; membru (23. 513), i mpropri u ; mirtur (437),
derivat din mira; pitoare (476. 523) ; prihod (52. 55),
metafor ; pulan (193), augmentativ ; rnea (152/5. 126),
necunoscut de Tiktin, atestat la ineanu, cf. Dacoromania,
I I , 604) ; samea (183), metafor, din rut . samicu ' muie-
r uc' ; sarsam (548), figuraie eufemistic glumea, din
ung. szerszm ' uneal t ' ; spurcciune (200), determinant
depreciativ, din spurcat; spuzar (459) din spuz; iota
mnzidui (157) din germanul tote ' moar t ' ; treaba calului
(118), eufemism, cf. dar aver " ; truf (459), din bulg.
trua 'pfofdoab'; tulumb (128) metafor, cf. t urc. tu-
lumba ( T i k t i n , DRG. s. v.) ; eve (488), cf. drug",
toc" ; unealt (332), cf. sarsam" ; vulvur (154), neate-
stat n dicionare i nici in fiele Academiei, din lat. vul-
vula (< vulva), cu acelai sens. Am atepta ns vulbur
(cf. nalb) ; cu asimilarea v - b > v - v , avem forma ac-
tual.
29. P ent r u noiunea de testicule", coaie se comunic
de aproape toi corespondenii, de pretutindeni. Se nre-
gistreaz aproape exclusiv, cum e i nat ural , forma de
pl ural . I n nordvestul, n centrul Ardealului i n Banat se
atest numeroase numi r i metaforice.
Mai puin des se comunic boae. Cuvntul par e a a-
vea n limb un sens eufemistic. La nceput nsemna
' pielea n care stau testiculele'. De la acest neles supt
influena lui coaie, care n sens invers a ajuns s nsem-
neze nveliul testiculelor se ntrebuineaz, pri n con-
fundare i pent ru numi rea testiculului, supt forma bo
(106), cci e nesigur dac boa (124. 140. 168. 205' 2. 523)
e o form de singular sau de pl ural . I nt eresant e snt va-
riantele formale : boare, neatestat n Dic. Acad. (65. 198.
225. 398. 458), care par e a confirma etimologia din lat.
*byrsea (din grec. ftipoz) i boace (480).
Numai ideea de testicule e expri mat de terminul ou,
BCU CLUJ
T E R M I N O L O G I A C A L U L U I : P R I L E C O R P U L U I 313
comunicat din regiunile vestice ale Transilvaniei, de pe valea
Murului, r ar de ai urea (64. 148. 180. 184. 238. 437).
Terminii locali snt adesea creiaii metaforice, bazate
pe aceleai criterii de analogie de form sau funciune.,
Foart e des se face confuzie ntre testiculul propri u zis i
nveliul cu care e acoperit.
Bazai pe ideea de obiect n care se ine ceva", s nt :
dsagi (24/1. 65) ; jacu (199. 462) ; ac (466).
Boldoae (61), contaminare din bold + boae (neate-
stat n dicionare) ; nsctd (516), metonimie, din a nale ;
tecide (527), greit adus n legtur (ap. T i k t i n , DRG.
s. v.) cu forma testicule, cu care s' ar fi amestecat teaca.
I n realitate e amestecul stlcit al cuvintelor tac, teac
i sctulc (forma din ur m cu sensul de cutie e nt rebui n-
at des n regiune) ; troancne (540), nscut pri n onoma-
topee, n analogie cu alte obiecte care at unci cnd se scu-
t ur t roncnesc" ; uger (75/l) termin ironic, dup anal o-
gia cu ugerul femelelor; vintre (456), pr i n confundare.
30. Spre deosebire de terminologia organul ui genital
masculin care, am vzut mai sus, e identic cu aceea a
omului, terminologia organelor genitale ale iepei difer de
aceea a femeii. P iz d , pentru numi rea organul ui genital
la iap, e r a r comunicat. Se gsete ndeosebi la periferia nor-
dic a dialectului dacoromn, de unde ne vine adesea ul -
timul ecou al cuvintelor nvechite. Terminul, cu sensul de
fa, e pe cale s fie nlocuit ca numi ri de cele mai multe
ori figurate, eufemistice. Procesul lui de nlocuire se ilu-
streaz bine. I n nordul Transilvaniei l gsim destul de
r ar , ncunj urat de alii, revrsai de la sud. Mai des se
atest n nordul Basarabiei. Bucovina ca regiune de con-
tingen, e bogat n sinonime.
Precum pizd a nlocuit dup prerea d-lui P u-
cari u, mai ntiu n nj urt uri pe vechiul *cun ( < lat.
cunnus, cri corespondente n limbile romanice), tot astfel
fttoare, pipot etc. poate s fie supr apus direct peste *cun,
fr ca, pent ru iap, s fi fost vreodat pizd un t ermi n
general.
BCU CLUJ
314
T . P A S C A
Cele mai obicinuite pent ru expri marea sensului de
organ genital feminin snt derivatele deverbale de la
fta : fttoare, ftciune. Au fost la nceput numi r i eufe-
mistice ; neatestate n vechile noastre monumente litera-
re (?), presupunem c snt adapt ri mai nou, pent ru
sensul de fat. I n limba textelor vechi (Dic. Acad.)
ft " nsemna locul destinat pent ru animale cnd fat".
Rspndi rea lor e pretutindeni, afar doar de regiunea
sud-vestic, nord-vestic, i nord-estic a teritorului da-
coromn.
Cele dou forme, fttoare i ftciune se gsesc al -
t uri totdeauna. Fiecare din forme prezint o unitate teri-
torial. Fttoare e termin ardelenesc, atestat din regiunea
Trnavelor, a Mureului, a Criurilor, ftciunea se co-
muni c din prile muntene, din regiunile estice ale T r an-
silvaniei (Fgr a, Braov) cu revrsri pn n Mar a-
mure i n Bucovina.
Rivalitate ntre cele dou forme surpri ndem pe valea
Someului.
Al doilea n ordinea frecventei n graiul popul ar e
t ermi nul pipot, pipat. Notat mai ales din Basarabi a
nordic, regiunile Someene. Etimologia cuvntului a fost
dat de D-l G. G i u g I e a (Dacoromania I V, p. 1554) din
lat. * pi pita (pipat) ( < pipo-pipitus ca sono-sonifm).
Ciolli, dei e destul de rspndi t n nordvestul T r an-
silvaniei, nu e cunoscut de dicionare. Terminul e din ung.
csatfa ' amgitor. neltor' (Drganu).
Paral e] cu ftciune, se mai numete natere n Buco-
vina (180. 181). n Muntenia (87), pe Olt (163) pe Cri?
(542). For ma nscoaie, din aceleai regiuni (derivat cu
sufixul nominis actoris -om (cf. urzoiu, lucroaie = ' albi-
n' . Dacoromania I I I . p. 662664).
Termin metaforic, creat poate pri nt r' o apropiere de
forma pipot, este pip (294. 298. 316). derivat pipoao (29.
60. 45), pentru care cf. i ung. piposka ' pi p mic' , i
rom. pipuc (ap. T i k t i n . DRG. s. pipot).
Plod se numete n Banat (6. 7. 22) i n alte regi uni
BCU CLUJ
TERMINOLOGIA CALULUI : ' PRI LE CORPULUI 315
ardelene (38. 466. 497) ; n felul su reprezi nt ace-
lai procedeu de evoluie semantic pe care l-am vzut l a
natere", ftciune". Din slav plodii (< plodii) ' rod' , i
e, la noi, o metonimie.
I n Munii Apuseni, pe versantul lor sudic, pn la
Mure, cu ramificaii ndeprtate n nord, este fi gurant ul
pupz, cu vari ant a pupejioar (520) (cf. i pasere mai
sus).
Soie, comunicat din Oltenia i din T ransi l vani a (26.
28. 268. 381. 468. 469), ar putea fi un termin glume.
E interesant atestarea t ermi nul ui trup n Banat (1)
i mai ales neateptat n Muntenia (68) i Oltenia (61).
Se tie c n sens de organ genital, la noi i la Unguri e
un decalc dup limba slav.
Termini locali :
chipt (88)
<
chipot (?) ; creptur (463), eufemism ;
fnea (71), identic cu cuvntul dat de Bic. Acad., adus
n legtur cu fni. I n Munii Apuseni fnea are sensul
de st rungrea dinilor" ; goaz (170) e cunoscut i d e
Bic. Acad, : podoab (65) numi re glumea ; poic (160),
idem ; produh (31. 34) din slav. produhu gaur fcut
n ghi a" (ap. T i k t i n , DRG. s. v. ); prun (463), met a-
for ; ruine (437. 455), eufemism ; tmdu (128) din
ung. tmado 'ceeace se nate, ce ncepe' (cf. ft "); nfa.
(459) din inti: vivi (193) ? ; vrean (1), cf. cr p-
t ur ", guaz" : vidr (191) e probabil un neologism (cf.
mai sus popularul viilvur!) ; zdroan (25) = zdrean-
(?).
31. P ie pt . I n afar de vari ant e de t ranscri ere de care
ns nu inem seam, forma aceasta e general n limb.
Scobitura ce se vede n mpr eunar ea st ernul ui " e groapa
pieptului (11). Cu aluzie la slujba pe care o ndeplinete ca-
lul cu pieptul, se numete i Iragu (202), derivat cu su-
fixul -u. P r i nt r ' o evoluie de sens mai ndeprt at , baier
(216). cf. estur groas de l n (pe care rani i o pun
la pieptul calului ca s nu-1 road, hamul ), metonimie.
32. l ia. menionat n chestionar, apare foarte nel-
BCU CLUJ
316
T. PASCA
muri t n cele cteva r spunsur i care in seam de ea ; n-
semneaz : corpul " (.59), organul genital" (90), su-
doarea" (121). Nici unul din nelesurile date nu pare a
ti verosimil. Corespondenii nu cunosc cuvntul care nu
mai e popul ar (Dacoromania, I , 258).
33. P ar t ea n form de arc, unde se mpreun spetele
picioarelor dinainte, se numete g r e ab n s. greben. Mai
rspndi t e forma greabn (grebn). Se comunic din
Banat , Oltenia, Muntenia, Dobrogea, i ar din Bucovina i
Ardeal se atest al t uri de alte forme. For ma greben igre-
bn) e general n Basarabi a, foarte frecvent n Buco-
vina, cu r spndi r i nsemnate n Maramure, pn pe
valea Someului iar de aici, pn n regiunea Trnavelor,
a Braovului i a Fgraul ui . i Munii Apuseni nt re-
buineaz aceast form. Alturi de grebn i greabn a-
vem hrebn i hreabn n regiunile nordvestice ale T ransi l -
vaniei i n Bucovina, Pe valea Mureului (530. 531. 542.
547) avem breabn, form asimilat. Disimilri sau asi -
mi l ri mai prezint : crebn (108. 459), grebr (518), for-
me necunoscute de Vic. Acad. i greavn (256). For m de
diminutiv, grebnas (160).
I nt eresant e forma greblri, atestat de pe valea Ol-
tului, n compoziia crui a i nt r cuvntul grebl (521)
aplicat i el tot la aceast parte. E cunoscut nrudi rea
apropi at a celor dou noiuni, piepten" i grebl" (cf.
psl. grebenu). Rmne nelmurit dac fuziunea s'a fcut
pe teren romnesc sau ea provine de la Slavi.
Destul de compact se atest din prile criene forma
breb (522. 523. 536. 538. 544. 546), mai de grab o refa-
cere din bre(a)bn. dect numirea ani mal ul ui breb ca-
stor".
I n analogie cu part ea corespunztoare (?) de la om,
se numete umr (6. 350. 439. 517).
Uneori terminul nu e cunoscut de corespondeni i
atunci ei fac confuzii, notnd numi ri care desemneaz alte
pr i : spate (8. 17. 32. 448), spete (237. 430), sau se nu-
mete pri n circumscriere intre spete (272. 281. 398. 419.
BCU CLUJ
T E R M I N O L O G I A C A L U L U I : P R I L E C O R P U L U I 317
439), spetele dinainte (232. 331), deasupra spetelor (286.
481), vrvu spetei (428), vrvu spetelor (340), ciot n spate
(471), crucile spetelor (466) i, i mpropri u, aeztoarea
auei (321) ; ale (260. 261), ele (458) i oldul deasupra
(266).
Termini locali snt : brem (525), neatestat n Dic.
Acad., din germ. Breme, termin cultural, i nt rat pri n i n-
termediul armat ei ; cletaie (7/1), ? ; ciripu (378) = fe-
rest ru (S. P ucar i u), snt necunoscute dicionarelor ; fur-
culia dinainte (392), cf. mai sus grebl; grbi ( 175) ;
grebet (183) ; hoit (20) ? ; jug (5), metonimie, i lop-
ti (6. 497. 537).
34. Part ea pe care se pune aua se numete s pin ar e
Presupunem c nu numete numai part ea aceasta ci n-
t reag ira spinrii, de la gt pn la coad. For ma este
comunicat cu sensul de mai sus, de pretutindeni.
Circulaie ntins ar e i numi rea : aua. P ent r u evi-
t area omonimiei cu obiectul numit aa, se ntrebuineaz
pent ru ideea de spi nare" forma de la pl ural . For ma
si ngul arul ui se ntrebuineaz cu acest Jsens, totui, n
Moldova (?), n dreapt a Mureului, n Transilvania i n
Banat . Restul domeniului dacoromn ntrebuineaz ale
sau ele. Nu putem indica o regiune n care s fie n-
t rebui nat n mod uni t ar una din cele dou forme. Ade-
sea apar al t uri . Subliniem faptul c forma ale s. ele
au, dup uni i corespondeni, neles de singular.
E xami nnd al t uri cele dou forme de singular, aua
i de plural ale, ca neles, constatm c se deosebesc :
cea dintiu nsemneaz 'obiectul care se pune pe spi narea
calului' . Acelai obiect se numete i cu forma de pl ural
pr i n metonimie. De la cal terminul a trecut i la om,
fapt remarcabil cnd tim c, de obiceiu, constatm dru-
mul invers.
ConsMerat n sens general, part ea opus pieptului
se numete spate. nelesul se d pr i n extensiune de la
'locul cupri ns ntre cele dou spete'. E interesant dife-
rena formelor spate - spete : cea din urm, pl ural ul d e
BCU CLUJ
318
T . P A S C A
la spal (creiat n analogie cu cuvinte ca mas-mese,
fat - fele), nt rebui nat n pl ur al
1
.
35. P ar t ea unde se mpreun piciorul cu corpul se
numete, general, s pat . A fost bine c s'a difereniat n
chestionar part ea de la piciorul dinainte i cel de di-
napoi .
Din pri ci na aceleai asemnr i (cf. spat < lat. spet-
e a ' sabie' ), se adopt i terminul lopic (129), lopat
(183), lopea (218), lopti (542. 546). P r i n confundare
n noiunea general, se numete spinare (17. 85. 251/1.
355).
Foart e des se noteaz pent ru acelai neles, old. E
comunicat de pretutindeni. Adesea, extremitatea osului spe-
tei se numete pr i n complinire : oldul dinapoi (101. 114.
158. 251/1. etc. et c) . O distincie care se face tot pri n
complinire, ofer oldul mic (idem). I n ce privete sensul
lui old, nu toi corespondenii snt de acord : t ermi nai a
super i oar a oaselor piciorului" (199) ; part ea de la n-
cheetur pn la genunche" (188), crucea elelor" (16.
154. 266. 301. 443. 444. 468. 469).
Derivate augmentative ironice snt oldu (15), o-
dolan (65), pri n disimilare din oldolan.
P r i n confundare nt r' o part e vecin, mai cunoscut,
se numete crucea elelor (16. 154. 165. 180. 224. 458),
ale (22. 194. 415. 434. 533), spat (179).
Mai r ar se noteaz : armra (126), (la piciorul di-
napoi ), o form diminutiv din ar mur. Necunoscut Bic.
Acad. : broasc (488), idem, figuraie obicinuit pent ru
ideea de ncheetur ; buc (537. 538) ? ; but (122), pri n
localizare de sens; chiiid dinapoi (4) ? ; ciont (553), la
piciorul dinapoi, pri n confundare ; ciopir (249), idem ? ;
cliciu (8. 514. 525. 530. 533. 542) ibid., din slav. kljici,
' Ha ke n' ; coabz pl. cobze (456), ? ; coast (255) ? ; cot
(348. 361), pri n analogie cu cotul genunchiului, pri n ase-
1
S e z i c e r e g u l a t , n g r a i u l p o p u l a r : m d o r s p e t e l e "
-i n u m a i s u p t i n f l u e n a n a l o g i c m d o a r e s p a t e l e " .
BCU CLUJ
T E R M I N O L O G I A C A L U L U I : P R I L E C O R P U L U I 319
1
S e t o m u n i c partea de supt old (187), sub old (432.
433. 435) , din jos de old ( 439) .
2
I n A r d e a l p a r t e a a m i n t i t e c o n s i d e r a t c a old s i e
n u m i t a a . E p a r a d o x a l c o m u n i c a r e a : v r v u l o l d u l u i ( 238/ 1) .
mnar ea de form, numai la piciorul dinapoi, pr i n schimb
de termini ; crucea alelor (211. 482) ? ; cur (10)'? ; drea-
va (57) pr i n analogie, schimb de t ermi ni (cf. cot) ; for-
gu (419), la piciorul dinapoi, necunoscut de Dic. Acad.,
din ung. forgo ' ndoi t ur' ; grgovean (11) la piciorul di-
napoi, analogic, pr i n schimb de termini, asi mi l are din
grbovean (S . Pucari u) ; genunche (242) cf. cot" ;
glesl (380/2) la piciorul dinainte, asimilat din glesn,
schimb de termini ; greabn (279), idem, pr i n analogie
de form, schimb de termini ; horgo (488), la piciorul di-
napoi, din ung. horgos ' ncovoiat' ; lopat (183. 256) i lo-
pti (525), met afore; pete (190) la piciorul di nai n-
te (?) ; podul curului (80), cf. crucea elelor" ; poghin
(530) = podi n" ; roat (221) cf. cot; tmp (1. 7/1. 20.
23. 530. 542. 549) din ung. comb, idem ; umr (451) n
analogie cu omul ; vrc (480) ?
Din exemplele de mai sus tragem concluzia c schim-
bul de t ermi ni se nt mpl mai ales cu t ermi ni mai pui n
cunoscui.
36. S ap se numete part ea din imediata apropi ere
a oldului, si t uat dedesuptul acestuia (la piciorul di na-
poi) \ Foart e adesea aceast part e se confund cu oldul
nsui sau chiar cu spata. Noi prezentm materialul aa
cum ni-1 ofer rspunsuri l e la chestionar, fiindc snt
unii care difer de aceia ni rai mai sus, n l egt ur cu
oldul.
Sensul primitiv al t ermi nul ui sap trebue s fi fost
acela de old
2
, spat, care la origine au fost sino-
nime i numai cu timpul s'au localizat pent ru regiunea
dedesuptul oldului" ntocmai cum spat a" numete con-
t i nuarea oldului n spre spinare. Numai pri n asemna-
BCU CLUJ
320
i j T . P A S C A
rea osului cu obiectul sap" putem explica adapt area lui
pent ru part ea numi t acum astfel.
Vecintatea cu part ea numi t fl mnzare" (168) a
adus confuzia i cu aceasta. Astfel se comunic deert
din toate regiunile, sporadic, i ar de pe valea Someului
foarte des : slbii (20).
Cu aluzie la cavitate" se numete groap (18. 457.
493).
Cu aluzie la osul oldului se noteaz cu sensul nostru
i forgu (252. 476. 513) (cf. mai sus).
Ali termini, mai mult sau mai pui n t ransparen i snt :
buc (267) grei t ; carnea iei (370) ; carnea groas (7/1) ;
cuiu (82) ; clici (525) ; coabz (417) ; coaps (514) ; neo-
logismul crupa dinapoi ( 5 9 ) ; latureu' piciorului (sic !)
218 ; luceafr (66), dup prul care e sucit, n form de
stea ; macra oldului (158) ; merior (121) cf. ciot" ;
nuc (162) idem; osul piciorului (24) ; oul cliciului (542);
pulp (49) ; ele (45) ; suspin (471) ; Un (14) ? ; tmp
(537).
L und n consideraie termin ii de mai sus, sntem
l muri i de dibuiala corespondenilor care, de cele mai
multe ori, nu cunosc terminologia precis, dar comunic
totui, spre a fi complei. De altfel, e posibil ca i popo-
rul s fac aceeai confuzie n privina numi ri i unor no-
iuni att de puin precise cum snt anume pr i ale cor-
pului.
37. P ar t ea superi oar a corpului, n locul unde se
mpr eun cele dou spete, de la picioarele dinapoi, de la
rdci na cozii pn la ale, se numete cr u ce , crucea a-
lelor sau crucea spinrii. I n general cruce (68. 173) st la
baza numi ri i date pretutindeni.
S nt regiuni care nu cunosc numi r i speciale pent ru
aceast noiune. Aici part ea respectiv a corpului e nu-
mi t . cu termini cunoscui, prin confundare n sfera altor
noiuni mai cunoscute. Astfel se noteaz : ale, spinare,
clici (4. 537. 546. 549), sau pri n complinire : hreheeturile
BCU CLUJ
T E R M I N O L O G I A C A L U L U I : P R I L E C O R P U L U I 321
sulelor (5251), intre ale (93. 128. 219. 255. 539), furcu-
lia spinrii (80), furcua dindrt (392/1), ctre coad
(251/1), deasupra cosii (60) ; podu curului (82) (n Munii
Apuseni, forma plodu curului: plod = nat ere"); i crea-
st (183).
38. P ar t ea crnoas de la part ea superi oar a ar mu-
lui piciorului dinapoi se numete, cu foarte puine excep-
ii, pretutindeni b u c , plur. buci (buce: di odat la bu-
ce" (179) pst rnd forma ar hai c). Formele determinante
buca curului (53. 82. 88. 97. 106. 116. 126. 136. 140) par
a fi reminiscene de cnd se spunea i bucile feei.
Pulp de asemenea se comunic de pretutindenea.
Din Banat , cu regiunile lui limitrofe, se atest, ca ter-
mi n secundar, tmp din ung. comb 'ciolan', ' pulp' .
39. P ent r u sensul lui anus", t ermi nul general nt re-
bui nat este cu r . P r i n extindere se numete astfel nt reag
par t ea dinapoia calului (128. 226) sau dosul calului (152/3).
Cur, se numete uneori i organul genital.
Cu aluzie numai la anus" se atest : sub coad (174/1)
circumscriere eufemistic, gaur (151) i guas (295). Se
comunic de un nvtor venit n Transilvania de la Hui .
Acesta afi rm c acolo, anusul se numete i popau (sau
popou?), neol. franc.
Mai amintim c at t la terminologia organelor ge-
nitale, ct i la aceea a anusul ui , corespondentele nu r -
spund.
40. Se numete iee part ea subire de subioar... l n-
g toate picioarele" (144), part ea de piele care leag pici-
oarele di ndrt cu foalele" (34. 160. 338), part ea dintre
oldul dinapoi i pntece" (119), part ea pntecelni l ng
tioc" (140), part ea dinapoi a bur i i " (75,'l), organul ge-
nital la vaci" (90). For ma de pl ural este ii, cnd singula-
rul se nfcbuineaz feminin, i iiuri cnd e luat ca am-
bigen. Ha se comunic de pretutindeni. Unii dintre core-
spondeni comunic uneori Me, care poate s fie o eroare.
Aceeai parte pri n analogie se numete subsuoar ' 128.
Dacorom,ania V. 21
BCU CLUJ
322
T . P A S C A
194. 497), i ar pri n complinire : sub foaie (49), sub piept
(200. 205. 272. 497) etc.
Termini figurai sau adapt a i pr i n confundare, snt :
broasc (475), metafor ; burt (498), pri n confun-
dar e ; capt (513) ? ; chi (327) pri n schimb de termi-
ni (?) ; ciorcu (29) ? ; copit (134) ? ; deert (158. 257.
265. 270. 404) pri n confundare ; dung (36) ; flmnd (25.
27), flmnzare (12. 24. 246. 289), cte odat fl-
mnzie (24) pr i n confundare ; fluerul de sus (225) gr ei t ;
foaie (366) cf. burt ; grgovean (530) schimb de t ermi ni ;
iruri (179) ? ; lopti (7) pr i n confundare ; muchiul pi-
cioarelor (218) pr i n confundare ; negel (32) gr ei t ; pn-
tece (127. 219/3. 287. 289. 390) pri n confundare ; peli
(168/1) ; peteheli (435) ? ; petelu (432. 433) ? ; pieio-
rul din sus (?) (471) ; pulpa piciorului (190. 498. 528).
cf. muchi ul " ; srghie ( 4l / l ) ? ; scria calului (521) me-
tonimie, de la locul pn ajunge scria elei" ; seu-
fundtur (36) ; slabin (7/1), pri n confundare ; sting fie
(320) pri n confundare ; de la stinghie ; undreu (39. 43) ? ;
vna iilor (175) ; vn ( = organ genital ?) (480) ;
41. Gel mai frecvent termin pent ru numi rea noiunii
de burt " n romnete, e pn t e ce . Se comunic, cu mici
abat eri , de pretutindenea. I n unele regiuni ncepe a dis-
prea, nlocuit fiind cu termini mai noi. E unicul t ermi n
ntrebuinat n nord-vestul Transilvaniei, n regiunea cu-
pri ns nt re Huedin-Careii-Mari-Sighet. Foart e frecvent
e i' n regiunea estic, pe linia Cluj, Toplia, dar n concuren
cu alii. A^ariante formale snt : pntec (155' 1. 174. 181.
316) form analogic de si ngul ar ; puncite (508), pnciete
(391. 376) i pncete (metateze). E curios pintece (417),
<si. spintec.
Foaie e forma care se atest de pe valea Mureului,
de la Tg. Mure pn la Arad, cu ntinderi pn la Cluj,
i ar de aici la vest pn la Beiu, la stnga Mureului'
dice se gsesc n nt reag Transilvania, I n regiunea unde
pn la Pet roani i n ntreg Banat ul . Reflexe spora-
se ntrebuineaz de obiceiu forma foaie snt foarte va-
BCU CLUJ
T E R M I N O L O G I A C A L U L U I : P R I L E C O R P U L U I 323
ri a i terminii secundari, care de cele mai multe ori au
o nuan, figurat.
I n Muntenia, Oltenia i Dobrogea terminul obicinuit
e burt. nt mpl t or acest termin se atest i din alte r e-
giuni, uneori destul de des. Astfel, mai uni t ar se pr e-
zint revrsrile din Oltenia, n regiunile pdurene din Hu-
nedoara, n Banat , iar de aici pe Mure n sus, n Munii
Apuseni, pe valea Arieului la nord, pn n Maramure,
Bucovina i Basarabi a. nt i nderea pe har t a t ermi nul ui
poate servi ca un nou exemplu pent ru l egt ura mai
st rns ntre grai ul bnean cu cel din nordul
Transilvaniei, Bucovina i Basarabi a. Regretm c
nu e uniform repart i i a pe har t a rspunsuri l or, care
ne-ar pune n situaia de a trage concluzii mult mai si-
gure n privina aa numitelor cltorii de cuvinte, care nu
urmeaz de loc liniile de comunicaie actuale, ci mai cu-
r nd potecile munilor sau mal uri l or ruri l or. Acest lu-
cru se poate afirma despre drumul ur mat de foaie i de
cellalt termin, burt, care au pornit de la sud. Celelalte
regiuni, cum e ar a Brsei i Fgraul ui , unde se mai atest
cei doi termini, snt influenate de grai ul munt ean.
Variante formale : burf (6) i burs (4).
Aproape toi terminii secundari fac aluzie la mri me.
Snt nscui di nt r' un radi cal bur- care n cursul tim-
pului a dat, poate supt influene streine, o serie nt reag de
forme hibride i la noi i n alte limbi, forme care snt
extrem de greu de lmurit.
Porni m de la formele cele mai simple : burdan, br-
dan (168. 534), dup credina d-lui Drganu, din burdu-
han ; de la noi, cuvntul a i nt rat i 'n ung., supt forma
burdnu ; buruf (74/1. 190. 191. 521) ; burduh (171. 219/2.
240. 280. 392/2. 420. 430. 456. 472'2. 429) ; puruh (477),
i cu dispariia spirantei, burdu (168. 169. 170. 241. 246.
279) : burdmkai (523. 525. 540. 542) (din burdan + mrun-
taie, Dict. Acad,); burduhi (542), burduhei (243) cu sens
de intestine" confirm etimologia dat de Dicf. Acad. Va-
r i ant interesant e : bnrduhni (522) cu n pst rat supt!
2 1 *
BCU CLUJ
324
T . P A S C A
influena lui burduhan; burduhal (240) ; burduhalu
(186/1), derivate eu sufixe augmentative.
Burduhan are cea mai nt i ns nt rebui nare n limb.
I n Transilvania, afar de regiunea nord- i sud-vestie, e
foarte des notat. Se atest i din Basarabi a i Bucovina.
Dic. Acad. aduce forma romneasc n legtur cui r us.
brjuchanu ' burtos' . E a ar putea fi ns o derivaie augmen-
tativ din burduh, avnd n vedere ntinsa nt rebui nare a
acestuia in limba noast r. Terminul are o mare varietate
de forme :
burdihan (60. 66. 66,1. 67. 68. 69. 70), burghiMn
(431), burtican (supt influena lui burt) (24/1 = ' burt
de porc"), burduhan (96. 106. 115. 155). Alte asemenea
forme snt : brdhan (152. 158. 174. 181. 186/2. 183),
brdhan (85. 87. 118. 124, 128. 138. 152/4. 179. 180), br-
dhan (155/2. 174/1. 176/1), bardahan = mai mult la cor-
nut e" (93). P r i n trecerea h > c, g, supt influena r ut .
bordjuk, bordjug i a lui burt, avem burttican (6. 306.
319. 321. 324. 327. 335), bortocan (38. 290), burdugan (121.
303), brdgan (114).
P ar e c supt influena pol. burdziuk, ' burduf, avem
la noi formele brdzan (167/1). burduzau (197. 197/1.
199), cf. i buzduhan (548) = buzdugan (?).
I n aceeai atmosfer semantic se gsesc: burdie (277),
borhan (29), brihan (241. 506) care ne trimite la r us.
briuchanii: buhu (337), poate un augmentativ din bnh;
bindeu (472/1. 506. 533) < ung. bendo, 'foaie' (cf. nu-
mele de bou bindea i numele de fam. Bi ndea).
Termini metaforici snt butur (542) i dob (513/2).
42. ' Part ea dintre pulpa picioarelor dinapoi i coaste,
formnd o adnct ur ' se numete f l m n z ar e . Terminul
e un ardelenism, ntrebuinat mai ales n regiunile mr gi -
nene i pe Mure.
Avem derivaii diferite : flmnzeul (20. 79. 95. 163.
196. 238' 1. 239. 250. 277. et c) , flmnzie (24/1. 63. 75(l),
flmnzim (67. 71) flmnzeau (82), flmnzele (419),
flmnzenie (243), flmnzar (392/1. 471), flmnzrie
BCU CLUJ
T E R M I N O L O G I A C A L U L U I : P R I L E C O R P U L U I 325
(441), flmnzit (489), flmnzene (cu disimilare n plu-
ral ul flmnzenele < flmnzelele. Derivate din flmnd
cu sufixele -are, -eal, -ie, etc.
Foart e des se noteaz t ermi nal deert, de pret ut i ndeni .
Are la baz aceeai idee, de ' part e goal', cf. partea de-
art (188), i sec (63. 84).
Slbie (20. 533. 538), pr i n complinire : groapa de la
slbii (531). I n Banat , slabin ( < srb. slabina) i slbiu,
(din slab.).
Stinghia se atest rar, din nordul Ardealului, din Bu-
covina i Basarabi a, P r i n confundare se numete i co
(cf. coul pieptului) (238. 272. 445. 475). Cu origine ne-
cl ar: horpos (497. 514. 523. 546. 549. 550).
Restul mat eri al ul ui comunicat n legtur cu aceast
nci une e urmt orul :
bldir (67) < t urc. baldyr (Biet. Acad.); cartoaf
(525) ? ; cotoaf (530) ? ; coastele calului (12. 190) ; groa-
p (196) ; iie (109. 521) ; linia iilor (155) ? ; pnu (20)
di n jos de slbiu este un loc p e l e g ( = fr pr ) , fr
muscul at ur, numit pnu", cu schimb de gen dup de-
ert; partit (?) ; peleg (20) cf. peleag (ap. Tiktin) ; plod
(506) ; rati (187) ? ; sarcast (sic !) (61) ? ; stomac (24);
lioln (378) metafor, din germ. Stolne < Stollen; su
piept (537) ; tmp (20) ; uz (111) din slav. uza, uzda
' fru, funie' (N. Dr ganu).
43. Prile interne : E justificat sterilitatea n pri vi n-
a terminilor pent ru numi rea organelor interne ale cor-
pul ui . Aceste organe pe cre poporul le vede r ar , se nu-
mesc numai la anume ocazii. Lipsa de informaie nt i ns
se datorete i chestionarului care a cerut numai t ermi ni
care se aplic diferitelor pr i i nt erne deosebit de cele ale
altor animale. Cunotinele poporului n legtur cu pr -
ile interne se reduc la stomac", intestine", ficat",
spl i n".
Muli din terminii referitori la stomac i cunoatem de
la numi rea lui burt ".
brdzan (127) ; berigat (166), necunoscut de Dic.
BCU CLUJ
326 ST. P A S C A
Acad. cu acest sens; bortocan (44); buh (107. 150); bug
(121) < germ. Bauch, pri n rostirea sseasc (cf. bufle)
(Drganu) ; burhoaie (164), necunoscut Dic. Acad., -~=
mae" (?) ; burdihan (164) ; burduf (108. 503) ; burdu-
han (219 1. 252. 361) ; burduhoaie (164) i se zice la sto-
mac mpreun cu maele", contaminat din buruf + bur-
hoaie ; burdujin (521), necunoscut Dic. Acad.; crulie
(121) stomacul la vitele cornute", dup st ruct ura n for-
m de pt uri , ca nite foi de carte ; chic (87. 164) ; co
(133. 392,1), cu aluzie la nt reag part ea i nt ern a pnt e-
celor ; rnz (426) ; stomac (107 : se zice numai la cal ;
la bou, vac, et c, burduf" ; 108. 108 1).
Ficatul (15) se mai numete maiu (15. 128. 448).
I ntestinele se numesc : bolhi (243), blohti (239/2.
238), necunoscute Dic. Acad.; fleacuri (218. 238/1).
Pent ru pl mni se atest bojogi (128), termin cu-
noscut.
Din observaia mat eri al ul ui de mai sus ne putem per-
mite cteva concluzii sumare pe care le formulm n ur -
mtoarele :
a) Anchetele linguistice pri n chestionare trimise inte-
lectualilor satelor noastre, dei prezint scderi n ce pr i -
vete informaia precis asupr a materialului, ca notare fo-
netic exact sau ca definiie a elementelor comunicate,
au totui o i mport an mare, pentruc, mai mult dect
o anchet la faa locului fcut de un specialist, desgroap
cuvinte rare, adun la un loc o sinonimic bogat. P n
n momentul cnd se va putea nt repri nde i la noi o an-
chet bine organizat la faa locului, care va trebui s i n
seam de rezultatele atinse cu anchetele pri n corespon-
deni, materialul se prezint inegal ca valoare i neuniform
repart i zat geograficete.
b) Spre a se pri mi r spunsur i neinfluenate, chestio-
nar ul e bine s dea numai nt rebarea fr a sugera nici
un rspuns.
c) I maginea mat ri al ul ui studiat de noi prezint o lips
BCU CLUJ
T E R M I N O L O G I A C A L U L U I : P R I L E C O R P U L U I 327
remarcabi l de gr upr i dialectale. Termini al cror leagn
par e a fi ritr'o regiune oarecare, se gsesc, sporadic, a-
proape pretutindeni. Astfel regiunea bn ean are, pri n
Griana, S t mar i Maramure, legturi, st rnse cu Moldo-
va i Basarabi a. Bucovina, foarte des se dovedete ca un
interesant punct de contingen, care pst reaz sau t r ans-
mite mai departe forme din vecini. Contactul nt re grai ul
munt ean i cel ardelean se face pr i n Oltenia n Banat , i
pr i n ara Brsei n Ardealul pr opr i u zis, nct amestecul
lexical e general pe nt reg domeniul dacoromn. Din punct
de vedere lexical nu putem fixa o regiune ntins pe care
s o putem numi mai conservativ ca alta, cum ne-am
obicinuit s considerm, avnd n vedere st ruct ura lui fo-
netic, subdialectul bnean. Conservative putem considera
doar anumite regiuni periferice, ndeosebi nordvestice, unde
ne-a fost dat s gsim unele reminiscene vechi, care in
drumul lor, alungate necontenit de forme mai recente, se
vor neca n curnd n valul care le ameni n.
d) I n ce privete originea numi ri l or date pri l or cor-
pul ui la cal, ea e aproape nt reag latin. Local sau in-
dividual sau creiat i se creiaz mereu mijloace nou de
expri mare, mai expresive. Multe din aceste snt mpr umu-
t uri streine, i nt rat e cu alt neles n limba noast r, pe
care poporul le-a adapt at pent ru numi rea diferitelor pr -
i de corp. Numirile,-figurate, bazate totdeauna pe compa-
rai e sau pe asociaie de idei, se schimb necontenit, fiind-
c necontenit ochiul poporului va vedea puncte nou de
asemnare ntre forma i funciunea diferitelor pr i ale
corpului cu cuvinte ce expri m alte idei.
e) Poporul nu totdeauna face o distincie cl ar a t u-
t uror prilor corpului i n consecin terminologia lui nu
e ntotdeauna unifor i complect, Une-ori ceea ce noi am
numi t confundare i ntindere (extensiune) de sens se da-
torete, probabil, unor confuzii fcute de corespondenii
notri.
fc'lLF^N PAS CA.
BCU CLUJ
Etimologii.
Ariu,-; hirc, ghirc; arvon, arvun, arvune, iarvaot,
arvant, arvnt, arpun.
Adjectivul ariii, - (Dic. Acad. I , 256), erii, -a
(Noua Rev. Rom., voi. 8, Nr. 6, p. 86) este calificativul
unui soiu de mere care se coace de t i mpuri u (pe la Sf.
Pet ru i Sf. I lie).
Dic. Acad., L 256 unde se atest cuvntul din a-
r a Haegului, Bnat, Sever in i Mehedini, pent ru a ex-
plic acest cuvnt se gndete la ung. cros tare, vrt os".
Fr ndceal din punct de vedere formal (cf. Ariud
< ung. Erosd, j . Treiscaune ; dar i iri sntos' ' , t are",
ap. Frncu-Candrea, Romnii din Munii Apuseni (Moii),
Bucureti, 1888, p. 101, < ung. eros), chiar i al sensu-
lui, aceast explicare este posibil. Totui din definiiile
date se vede c nu este vorba att" de mere tari, vr-
toase", ct de mere t i mpuri i ", care nu totdeauna snt
t ari . Apoi forma de singular ariug, al t uri de pl ural ul
ariui, ne trimite la un radical original cu -h, nu cu -,
din care nu s' ar putea desvolt -g.
P ent r u aceste motive, precum i avnd n vedere n-
tinderea geografic a cuvntului, cred c mai curnd a-
vem a face cu srbescul jaruh vernus' ' (cf. i ceh.-slov.
jary, pol. jary friihlingsheurig; zeitlich") < v.-sl. jarii
ver", Fri i hl i ng" (cf. Rjecnik hrvatskoga Ui srpskoga je-
zika, IV, 471, 473, 478, i Berneker, SEW., 446447),
sensul original trebuind s fie cel de mere pr i mvar a-
BCU CLUJ
E T I M O L O G I I
329
tice" sau de vreme", t i mpuri i " (cf. srb. jarsa Ursul a-
birn", vrsta kruske", Rjecnik, 1. c ) . Ar fi vorba deci
de un cuvnt nrudi t cu irit, s. f., specie de gru de
pri mvar", < slav. jarica, i cu hirc, ghirc, s. f.,
Triticum durum", Dic. Acad., I I , 263 i 392, care par e
a fi identic cu slav. jarka (cf. srb. jrtk Sommerge-
treide", pol. jarka S ommerkorn"), venit pri n limba un-
gureasc ori germano-sseasc, unde i iniial d g-, g-
(cf. ung. jerke, jerke, jarka miel" sau ied mai t nr de
un an" < slav. jarka; ung. jerce, gerce pui c" < slav.
jarica).
I virea lui -i- nainte de -u- n forma ariu al t uri de
eru (< *ieru) s' ar putea explic ori pri n metateza iui
j iniial, ori pri nt r' o diftongare de felul celei din treang
< germ. Strng, Vireag < ung. rirg, vileag < ung. vi-
lg, liurc < .slav. lurka
<
lum (cf. rut. litra) etc.
Gt privete pe a iniial din slav., n special din srb.
jn-, cf. numele arborelui mitic (sicomor", ar ar stufos",
pl at an") numit arvon, arvun, arvune, arvnt, arvnt,
ar pun, arvon, darvant, deci uneori cu d protetic ca n
poeziile populare i cu / epitetic, ca i n alte cuvinte (cf.
paus i paust n Maramure, ghes i ghest, valos i valost
el e) , derivat de Hasdeu, Et. Magn., 17881791, greit din
Haurentum, Haurinum + Arvinte ( = slav.-biz. Lavren-
tie), pent ru care Dic. Acad., I , 280, se gndete la bulg.
javor, i ar V. Bogrea, Dacoromania, I I , 441443, la for-
ma metatezat (influenat prin et. pop. de arvon, ar-
vun) *jarvo a slavului javorii TcAaxvc. pl at anus" (cf.
germ. Ahorn, ung. jvorfa), dar jcare nt r' adevr trebue
derivat din forma metatezat *arvon, *jarvon a slavului
vechiu *avorn sau *javorn (cf. -n i n forma german !),
pri mi t nainte de a-i pierde pe -nu pe urma faptului
c a fost confundat, pri n etimologie popul ar, cu adj .
''avorinu s, javormu (cf. rus. javornyi, ,s.-cr. javaran), v.
Berneker, SEW., 3435 ; aglic Filipendula hexapet al a"
< srb. jaglika (jaglac), Dic. Acad., I , 70; agud dud"
< srb. jagoda frag", Dic. Acad., I , 7374, etc.
BCU CLUJ
330
N. D R G A N U
Blmji; boscorodi.
Verbul blmji (blmi, blmuji, blmoi, c u t r e -
c e r e a lui > o d u p labial : bolmoi i bolmoji, mbol-
mji), mpreun c u derivatele sale despre care v a f i v o r -
ba m a i ncolo, p a r e a nu a v e a n i c i o l egt ur c u m n -
c a r e a rneasc numi t bal mo (balmn, balmuj, balm,
balma, balmj, balme, balami - balmn)
1
), cum s u g -
gereaz Dic. Acad., I , 460, c i e s t e m a i curnd u n termen
d e medicin popul ar, ntrebuinat de vraci i babe v i n -
dectoare, c a r e , deodat c u o seam d e doctorii primitive,
de oblojeli et c, ntrebuineaz i puterea mistic a descn-
tecelor i formulelor mai m u l t o r i m a i puin nelese.
Radicalul d e l a care trebue s plecm este ung. bal-
ssam, cuvnt atestat n aceast form nc de l a nceputul
secolului XVI , care fie c deriv din germ. Balsam o r i
este u n postverbal a l lui balssamoz, balzsamol, derivatele
lui balzsamum, baksamom < lat. balsamum (cf. Gombocz-
Melich, MEtSz., 263264), a trebuit s aib toate sensu-
rile cuvntului latinesc (pent ru care cf. g r . pdXasuov, a r a b .
balsam), deci i pe acel de .,liquidum medicamentum o c u -
lorum curationi necessarium, quod arbori bus destillat i n
modurn picis" al t uri de liquor aromat i cus, pl ant a a r o -
1
C u v n t u l n o s t r u n u p o a t e f i d e s p r i t d e _ u n g . bdl-
mos. D u p Go mb o c z - Me l i c h , MEtsz., 260, c u v n t u l , u n g u r e s c e s t e
l u a t d i n r o m n e t e . E t i m o l o g i a c u v n t u l u i r o m n e s c n u este
c l a r i f i c a t ; l - a u a p r o p i a t d e c i a g . balamac e i n e d i c k e , k l e -
b r i g e S u p p e , B r e i " ( V m b e r y , Stud.) ; cf. i o s m. bulamaz d e r
S y r o p , d a s E i n g e k o c h t e ; e i n e Me h l s u p p e m i t K s e ; e i n e S p e i -
s e , d i e a u s Me h l , Z u c k e r u n d F e t t g e k o c h t wi r d " , R a d i . ) i c u
f r . talmovse A r t K s c k u c h e n " . C e a d i n u r m a p r o p i e r e e s t e
c e a m a i p r o b a b i l " (cf. talme-balme). Di n r o m n e t e p o l . bal-
mosz ( Mi k l o s i c h , EtWb.; MNyr.; X VI , 17), b g . balmus S p e i s e
a u s Ma i s m e h l , Q u a r k u . B u t t e r " ( p r i n e t . p o p . > belmoi, Bal-
kan-Archiv, I I I , 283) , s s . Bdlmvsch (Siebenb.-schs. Wb . , I , 400) .
We i g a n d i m a i m e n i n e i a c u m p r e r e a c r o m . balmo e s t e
d e o r i g i n e u n g . i n r u d i t c u c i a g . balmac, t u r c . bulamai (cf.
X VI . Jahresbericht, 220, i Balkan-Archiv, I I I , 283, i a r Dr . K a r l
L o k o t s c h , Etymologisches Worterbuch der europischen (get-
BCU CLUJ
E T I MO L O GI I
331
niaticum istum et fragrantissimum liquorem fundens" i
satriiin chrisma seu oleum sacrum".
Dou mprej urri vorbesc pent ru aceast explicare :
una formal, i ar ceealalt semantic.
Cea formal este metateza cuvntului care ar trebui
s aib forma *bljmi s. *bljomi. E a par e a se fi fcut
subt influena lui obloji ( < v.-bg. obloziti) cu care a tre-
buit s aib un sens asemntor.
Pe cea semantic ne-o explic n part e cea formal :
e vorba de un termen medical popular. Blmji a trebuit
s nsemneze la nceput a vindec prin oblojeli cu bal-
sam", apoi pri n orice fel de oblojeli". Sensul din urm
mi-e cunoscut din regiunea Nsudul ui . La oblojeli ^' au
adaus i descntece sau formule nenelese care se nt re-
buineaz i la vrji i farmece. Astfel a luat blmji sen-
sul de a vrji, a zpci pe cineva pri n vrji sau far-
mece", care se vede clar n exemplul : Badeo, nu le-am
bolmojit, cum maic-la mi-a strnit, c bolmoaja mea, nu
pic; Dac pic, Ea nu stric (es., VI I I , 82). Din nt re-
bui narea de descntece i formule nenelese trebue s
explicm i sensul de a vorbi ncurcat ", a vorbi n ne-
tire, fr rost" (Rdulescu-Codin ; Corn. N. I onescu, i-
eti, n Mehedini) ; plaudere viei" (Jahresbericht, I I I ,
313, Borlovenii-vechi, n Banat ), precum i pe acel de
a amestec (mai multe l ucruri ) unele cu altele, a ncurca
lucrurile", a ncurca, a zpci pe cineva cu vorba" (vezi
exemple n Dic. Acad,, I , 459). Efectul descntecului asu-
pr a t rupul ui ne-a dat sensul a se muia, a se molei" al
reflexivului a se blmji (vezi ex. Dic. Acad,, 1. a ) .
Derivatele blmjit, - adj. I , 1 . ncurcat " 2. mo-
leit, moale, fr energie" i I I . ncurcat n vorbire, pel-
manischen, romanischen und slavischen) Worter orientalische.n
Ursprungs, He i d e l b e r g , 1927, p . 17, N r . 201, l c o n s i d e r i d e n -
t i c c u &a P &$mi e d" < t u r c . bal Ho n i g ' - i bas Ko pf " , p r o p r i u
Ho n i g k o p f " , i a r balme d i n a f a c e talme-balme i d e n t i c c u
balimez, baliemez g r o s s k a l i b r i g e s Ge s c h i i t z " < t u r c . bal-jemez,
p r o p r i u d e r n i c h t Ho n i g i s z t o d e r f r i s z t " .
BCU CLUJ
332
N. D H GA N U
tic ; cel ce vorbete prea mul t " ; blmjit ur s. f. ameste-
ct ur, ncurct ur, ar ababur , talme-balme" ; chi ar i
postverbul bolmoaj s. f. vraj, farmec" nu prezint ni -
mic nou fa de sensurile lui blmji despre care a fost
vorba mai sus. Blmjitor i blmejuitor, -oare, adj . verb.
al formei blmejui neatestate altfel, din exemplul : Acel
Ungur, au ce va fi fost nu tiu, de au bsmuit i au vi-
sat ca acelea a zice, se vede c de puin tiin i soco-
teal an fost..., bbeti basme i nesrate vorbe la... oa-
meni lsnd: n poveste. Ci, ca s nu fiu prea lung, n
vorba, acestora blmejuitori, cu atta fiecare gnditor... se
poate domir, cum acelea ce au zis n'au fost, nici au pu-
tui fi (Let, I
2
, 1 1 0 ) , ne reamintete aa de mult pe f am-
geu (<C *gr. u.aye6_, - s i ' c. din u a e i r o .vrjitor") mi - "
din vrjitor" a aj uns s nsemne arl at an" (v. exem-
ple n Bic. Acad., I , 1 3 1 ) .
Evoluia lui blmji este foarte asemnt oare cu a-
ceea a lui boscorodi care a trebuit s se nasc pri n meta-
tezarea unui unguresc reconstruit *boszorkod- = boszor-
knuoz behexen, bezaubern" < boszorkny Hexe,
Nachtgespenst" ( > slov., rut. bosorka, care a fost r epr i -
mit n unele regiuni ungureti n formele boszorka. ba-
szorka, cf. Gombocz-Melich, MEtSz., 499500) > rom. bo-
sorcaie (bosorcoiu), subt influena lui bosconi
2
. Avnd n
vedere c. pent ru a explic forma unor elemente ungureti
n limba noast r adeseori trebue s pornim de la astfel
de radicale reconstruite, de altfel n spiritul limbii ungu-
reti (cf. suf. -ad-, -od-, -ed-), aceast explicare este mai
1
D e r i v a r e a d e v e r b a l e c u s uf . -od(ili), -ad(ik), -ed(il;) e s t e
p r o p r i e l i mb i i u n g u r e t i .
2
Di n p r i c i n i f o n e t i c e n u p o t a d m i t e e t i mo l o g i a p r o p u s d e
V. B o g r e a , Dacoromania, I V, 7 9 5 7 9 G ( < r u t . bozkoroditi ' Ho -
k u s P o k u s t r e i b e n ' , a p . ^ e l e c h o ws k i , Rvthen.-deutsches Worler-
buch, I , S 7, c a r e p o a t e fi l u a t d i n r o m . boscorodi i mo d i f i c a t
s u b t i n f l u e n a f o r me l o r c u z a l e l u i bogu), c u m n u "o p o t a d -
m i t e n i c i p e a l u i Cihac, I I , 2i ( < r u s . vozgovoriti . . c o m m e n c e r
. p a r t e r " ) .
BCU CLUJ
E T I MO L O G I I 333
probabil dect cea dat de Dic. Acad., I , 624 . For ma-
ia ononatopeic (poate pri n fuziunea lui bolborosi + bos-
coade, s. cu ung', boszorka vrj i t oare")".
nsui boscoade farmece, leacuri cu putere de vin-
decare" pare a fi mai curnd o contaminare a lui boscoa-
ne + boscoroade bolboroseal, bombneal", postverbalul
lui boscorodi, dect + iscoade (Dic. Acad., I . 624), care
are cu totul alt neles.
Bitu, botoa, butuan.
Cred c n derivatele bitu.
1
botoa i butuan a-
veiu un singur radical, anume ung. bojtos, bojtos, bujt-us,
f buhtus hirsutus, villosus, comosus, surculosus, hi rt us,
hispidus", haaricht, schossreich, rauh, stachlicht, st rup-
picht, mit Quasten versehen, zottig" ( < bojt surculus, co-
ma", Schoss, Zweigblatt am Baum, Propfreisslein"), pen-
t ru care cf. Szarvas-Simonyi, MNytSz., I , 264; S zamota-
Zolnai, Oklsz., 79 ; Szinnyei, MTsz., I , 152 ; Gombocz-Me-
Jich. MMSz., 451.
Bitu, s. f., nseamn 1. Un fel de bund, cojoc(el),
tilioarc, folnr, hain blnif. ' bund) fcut din piei de
oaie i fr mneci". ..saric, o mbrcminte lung, pen-
t ru i arn, fcut clin pici de oaie", i ar derivatul bituc,
s. /.. cojocel scurt pn n curea" ; 2. procovi pent ru
a" (Dic. Acad., I, 570).
Botoa i butuan, adj., -s. f., este ..oaia bt r n care
nu mai are dini i care, de regul, se ngra pent ru t -
iere" ; baban, boanc, h(r )t i oag" (Dic. Acad., I , 630
i 713714.
I n toate trei cazurile trebue s fie vorba de ceva ,.l-
nos", pr os" : n cazul ntiu de un cojocel, bund, bl-
1
A c e s t ' c u v n t a f o s t d e r i v a t d e A l e x i c s , Magyar elemck
az oldh nyelvben, p . 90, 110 i 111, g r e i t d i n u n g . bekes, bekecs,
c a r e n e - a d a t p e pet'e r e d i n g o t e , f o u r r e h o n g r o i s e , p o l o -
n a i s e " ( C i h a c , I I , 520) .
BCU CLUJ
334
N. D R G A N U
ni ", n cazul al doilea i al treilea de o oaie", mai ales
oaie bt r n".
Din punct de vedere formal n toate trei cazurile s'a
redus diftongul. S'a pst rat ns n boit ciucure" < ung.
bojt (Alexics, Magyar elemek az olh nyelvben, p. i i i ;
Biet. Acad., I , 603 ; cf. i n. fam. Boito < ung. bojtos.
Bodrlu (bodrlu).
Bodrlu (bodrlu), s. m., = un soiu de r a cu pe-
nele negre i ciocul ascuit (Colymbus glacialis) ; lii,
cufundar, cu speciile bodrlu ferstru (mergus mergan-
ser s. serrator) sau ra alb (mergus albellus), fundac i
fundar; cu schimb de sufix se numete bodrlan, s. m.
Bic. Acad., I , 595, de unde am luat aceste precizri i
unde se dau i citatele necesare, constat c etimologia a-
cestui cuvnt este necunoscut i adauge : Cihac, I I , 483
l compar cu ung. bukdr, idem, bukdolni a se cufund" ;
un cuvnt unguresc bukdrlo, citat de I O. I , 245, nu-i g-
sim n dicionare".
For ma ungureasc de la care trebue s porni m este
*bujdorl6s.*budorlo, cont ami narea lui buvrlo + *bujdolo
sau bujdkolo, budkolo, bujdok(o)lo, budok(o)lo mergus";
cf. i slov. bujr, bujrka un soiu de r a ", ap. Gombocz-
Melich, MEtSs,, 560562.
Bolf; glc; galfd, calfd, chealfed, glfed.
Substantivul feminin bolf este cunoscut cu sensul de
umfl t ur", t umoare" (care conine mul t ap") , n
special, umfl t ur la gt, glci, amigdalit", i r ar , n
Transilvania, nod" (n nfram et c) .
Bic. Acad., I , 608, nregistreaz aceste sensuri m-
preun cu variantele i derivatele bolc (< bolf + gl-
c), boft, bolfuoar, a se bolf ,,a se umfla", a crete",
bolfos. -oas umflat, noduros", bolfeiu grmad, rnor-
BCU CLUJ
E T I MO L O G I I
335
ma u "
1
i adauge etimologia necunoscut (cuvntul se g-
sete i la Ruteni bolfa t umoar e")".
P ent r u a explica pe bolt trebue s pornim de la un-
gurescul (jolyva (gelyva, gelva, gejva, geva, gilva, gilua,
giva) Kropf", Baumschwamm", care, mpreun cu toate
variantele sale, s'a desvoltat din forma metatezat a sla-
vului gliva < p.-sl. glevii (cf. slov. gliva Baumschwamm",
srb.-cr. gliva S chwamm", c.-slov. hliva S t aubschwamm",
rut. hlyvct eine Pi l zart ", ap. Berneker, I , 303). Fazele de
desvoltare ale cuvntului unguresc au trebuit s fie : slav.
gliva > cu metat. ung. gilva > golva > gelva ori gilva
> gelva i gilva > golva (cf. i slav. pleva > ung. polyva,
pelyva, pejva, pelva S preu")
2
. Afar de aceste forme un-
gureti trebue s nregi st rm i pe volyva s. volva, n care
g s'a schimbat n v pri n asi mi l ai e
3
.
Trecerea lui g n b nu este atestat n unguret e pen-
tru acest cuvnt. Dar astfel de treceri exist. Citez una
singur, nt r u ct cuvntul respectiv, n forma sa cu b,
a intrat i n limba noast r : targonca > tarbonca i lor-
bonca > rom. trboan, tiriboan (cf. Szinnyei, MTsz.,
II, 662 : A. Scriban, Arhiva, XXX1923, 285 ; Tiktin,
DBG.. 1559).
Trecut odat b- n v- (cf. forma volyva), acest din ur -
m s'a put ut desvolt i mai uor n b- (cf. berdung <
verdung, ap. Szinnyei, MTsz., I I , 955 ; bakter < aust r. -
bav. Wachter. Gombocz-Melich, MEtSz., 247, care ne-a dat
rom. boacfr; chi ar rom. oache > ung. vakia i baksa,
slov. bakesa, cf. Gombocz-Melich, o. c , 246, unde se deriv
greit din bak t ap" + suf. dim. -sa) etc.
Schimbarea lui g- n b- s'a putut produce i la pr i -
1
Bolf, s. a. ( n Mu n i i A p u s e n i ) , b u c a t m a r e d e piatr
P e m a r g i n e a ^ r u m u l u i ) " p r o b a b i l e s t e a l t c u v n t ; cf. blf, bulh,
bulg, bulz. l bolfeiu a r p u t e a s f i e m a i c u r n d un d e r i v a t al
a c e s t u i a d e c t a l l u i bolf.
2
Z. Go mb o c z , n Magyar Nyelv, X VI 1 920 , p. 5.
3
Magyar Nyelv, X VI 1 9 2 3 , p . 125.
BCU CLUJ
N. DHGA I S U
mire, pe terenul limbii romneti, fie pri nt r' o metatez fo-
netic de felul lui pogor-goboii-cobori, tvlug-tvluc-t-
flug, fie pri n influena lui boal, boli, bolnav (cf. slav.
boli bolnav", rus. boli, srb. bol durere"), bolovani a se
umfl, a se inflama", a se nvrtoa", ori a lui bolf,
bii, biilh, bulz i bub. i n alte poziii trece g la noi
uneori in b (cf. cociorb i cociorv al t uri de rus. kocerga,
rut. kocerhe, kucurha, pol. koczarga, ap. Berneker, I , 536';
goanib = goang, Dic. Acad,, I I , 279, et c, ca s nu mai
pomenesc de asimilaii i metateze de felul celor urmt oare :
ung. goinb > secuete bong > *bomb > rom. bumb; ung.
goinbosto(tu) > rom. goiubo, ung. bongosto > rom. pi ur.
bumbute
>
sg. reconstr. bumbuc (rut. bumbuska) al-
t uri de bongo, boang < ung. sec. bongos; guba > rom.
/M&tt i bobou, bubu, etc.) ; ori de i perurbani sme ca f bi/-
(M (ZHc. Acad., II, 257) < ghiftui < germ. Gi/i, poate
<y/^, bgi al t uri de gJii, gi, vi, etc.
i mai uor putem explica trecerea lai v- n b- din
forma colyva- s. valva (pentru b iniial < v cf. bolin
<
*
vofiu < v. slav. voMina, Dic. Acad., I , 626 ; pent ru &
medial i final < r. chiar i- < / cf. cujb, gu-jb < slav.
OQzn. din care deriv i srb... rut . guzba, ung. guzsba fiind
luat din romnete; puhab al t uri de puhav (ung. puha)
< slav. puhavii, puliavip, buhai), biihav < srb. buhav; cL
i cdrjob, grjob < slav. Arirat: Crlibab < Crlibav < Cr-
libali. cosoroab < ung. koszorufa. A. Philippide i A. S er i -
ban. , -lr/w. XXX1925, p. 278, etc.
Trecerea lui v din silaba ultim n / nu ne pri ci -
nuete nici o greutate ; cf. slav. vhlhvu > rom. vlv > vl~
f : slav. zriitva > rom. jertf etc.
Ruteanul dialectal holva este luat din ungurete, i ar
bolfa din r omnet e
1
.
Mai r mne acum de cercetat dac nu poate fi
vreo legtur oarecare nt re galfd, clfd, * cheaU
1
Cf. I .-A. Candrea, Noua Revist Romn, voi. 11900,
Nr. 9, p. 407.
BCU CLUJ
ETIMOLOGII
337
fet, falfd, glsed, glfed palid i puhav sau buget l a
fa", glbezi, clfezi, chelfezi a se face palid, a (se"*
nglbeni", pe care Pucari u, Bacoromania, I V, 6846, le
deriv di nt r' un tip *galfidus n loc de *gcdbidus, i nt r e
formele ungureti gelyva, gelva, gilva, n care, cum ar
ar t a forma glsed i nt erpret at *glced, nu glfed
1
, a pu-
tut s se amestece i glc 1. boal de gt", 2. umfl t ur
subt piele" care, mpreun cu Tiktin, BRG., 678, nu cred
c poate fi explicat mulumitor di nt r ' un slav galka glob"
care ar fi dat n romnete galc, ci, cum mi at rage aten-
ia Th. Capidan, mai curnd este o desvoltare semantic
ul t eri oar din bg. gliitka > gluka gorgee, arri ere bouche ;
trit, coup".
Contaminarea lui *galbed (< *galbidus, -a, -uni) n
loc de galben (galbinus, -a, -um) cu ung. gelyva, gelva,
gilva ar explic de-ajuns at t trecerea lui b n v i apoi
n / (cf. bolf, vlf, jertf et c) , ct i forma t chealfet
chealfed, falfd, cu ea, care dup g i k, s'a redus apoi
l a a.
Boto.
Boto, s. in., = cpu (Bucov. i pe Cmpie, n T r an-
silv.; cf. Mari an, Ins. 400, Viciu, Glosar i Bic. Acad., I ,
631), deriv din ung. botos capitulatus", kopfig, kopf ha-
bend" (cf. Szarvas-Simonyi, MNytSs., I , 302), fiind un
interesant decalque al romnescului cpu, care pare a
fi derivat din cap cu suf. -it" i ca termen pstoresc, a
trecut i n alte limbi. (cf. Pucari u, Bacoromania, I I ,
593594 i Bic. Acad., I , 116).
1
Fiin dc Pucariu con test existen a acestei forme, amin -
tesc c ea se gsete atestat la I. Chen di, Foiletoane, Bucu-
reti, 1904, p. 127: Atmosfera oraelor i a boerilor de v i
iat ce produce : grlfezi trubaduri de n oapte sau mbltitori
de fraze* i cel mult frivoli, stori i fr, verv, de ai l ui
Boccaccio".
2
Dic. Acad., II, 213214.
bacoromania V. 22
1
BCU CLUJ
338
N. D R G A N U
Buzumui.
A buzumini vb. I V-a cu sensul de a se zpci " (corn.
di n Gosteiu, Banat , Dic. Acad., I , 716) deriv din srb. be-
zuman demens, insipidus, stultus, i gnarus", bezumiti
decipere", n errore versari", stultum esse" ( < v.-sd. be-
zumnu amens", bezumiti amentem esse"), cu e trecut
n i apoi n u, dup labial i nai nt e de u urmt or.
Cilat.-.
Relev acest cuvnt nu at t pent ru etimologie, care este
cunoscut n ct privete radicalul din care deriv, ct pen-
t r u felul cum este format.
Cilat, -, adj., care nsemneaz cu coarne st rmbat e
sau sucite" : Boii mndrei cei editai, Peste muni triab
trecui... (I . Brlea, voi. I I . Cntece poporane din Mara-
mure, Bucureti, 1924, p. 256), este adec un derivat de
felul lui trcat, -
<
trc a mpest ri a" < ung. tarka
pestri", deci este participiul unui verb "cit < cila,
cilea, cu reducerea diftongului clea nume de vite" < ung.
kajla strmb, sucit, ncovoiat" (cf. kajla szarvak coarne
sucite ndrt ", kajla tehen vac cu coarnele crligate n
jos") ; cf. i cilaciu i cilac < ung. kajls, idem, ca i
brnaciu < ung. barns, apropi at de derivatele cu suf.
-aciu (v. Alexics Gy., Magyar elemek az olh nyeloben, Bu-
dapest, 1888, p. 68 ; Dic. Acad., T. I , P . I I , 48 i 184 ; O.
Densuianu, Graiul din ara Haegidui, p. 83).
Crzni.
Crzui vb. I V-a eclialasser". a aeza parii de la
vie n r nd" (Gujir, n Transilv. ). nu deriv din ung.
kdrozni entourer, environner". a ncunj ur, a mprej -
mui ", cum presupune C. Lacea, Dic. Acad., t. I , p. I I ,
p. 131, ci din ung. karz- (< karo) garni r de pieux, pi-
loter, palissader. eclialasser (ex. une vigne)".
BCU CLUJ
E T I MO L O G I I
339
Cr; g.
Fr a-i ar t originea, Dic. Acad., t. I , part ea I I ,
p. 160, d pe cr, s. f., ca nt rebui nat n Mold., Bu-
cov., Transilv., cu sensul de chiffon", ci^p", (co)-
t rean", raz", zdrean", mpreun cu trimiterile ne-
cesare. Evident avem de a face ca * crpit (cf. srb. krpica,
dim. lui krpa < v.-bg. krupa > rom. crp).
P ent r u sincoparea lui -i- aton i apoi dispariia lui
-p- cf. cocr < cocrti mncare ciobneasc din ca
dulce amestecat cu zr", codor < codor, codoria ,,co-
dorte", tgr < slav. *tagarica (cf. bg. tagareci, ta-
garcja, tag-idica <. bg. tagar <^ turc. tagr, dagargyk sac
de cuir" > alb. tagar, n.-gr. taydp;, xayap^bia i Say-),
(sjdrean < slav. *siidranica < sudrati zerreissen" (cf.
Tiktin, DRG., 1807) al t uri de drani (cf. pol. dranica
Baclispann, Daube
1 1
< v.-bg. diro, drati, ap. Berneker,
SEW., 185) etc. Dintre cuvintele de acest fel t rat at e de G.
Weigand, Balkan-Archiv, I I I , pp. 108110, putem cita pe
pova < *povoa < slav. *povoca < *povodica < pouod
(Cihac, I I , 284 ; Weigand, o. c , p. 109). Nesigure snt
cea < slav. *cadica < * codii Dunst " (Gihac, I I , 47 : G.
Weigand, o. c , p. 108109) al t uri de explicarea din lat.
'caecia (Pucari u, Conv. Lit. XXXVI I , 598599, i EtWb.,
Nr. 359, p. 30 ; O. Densusianu, Hist. I. roum., I , 158, i
Romnia, X X X I I I , 74 ; Meyer-Liibke. REW., Nr. 1457, p.
J10) ; i vi < slav. vica < v.-bg. vitica (G. Weigand, o.
'-' ]). 109110) al t uri de explicarea admis de majorita-
tea celor ce s' au ocupat de acest cuvnt : < lat. vitea,
fem. lui viteus Reben-" (cf. Pucari u, EtWb., Nr. 1911, p.
179, care atest i megl. vits; Tiktin, DRG., p. 1760. i
Meyer-Liibke, REW., Nr. 9388, p. 717).
Avnd n vedere numeroasele exemple citate mai sus,
fr ndoial dintr' o astfel de form sincopa' trebue s
explicm f pe g panglic sau baier ce se mpletete n
capt ul cosielor ca s se poat nnod cnd se leag m-
prej urul capul ui ", mpletitura prul ui n vrful capului,
22*
BCU CLUJ
340
N . D R G A N U
mpodobit cu mrgele, panglici sau flori de t r g" i coa-
da mpletit a fetelor" (Dic. Acad., I I , 235236). Cuvn-
tul de la care trebue s porni m este, evident, slav. *kica,
*kitica s.*kytca < v.-slav. kyta (cf. rut . kytyca Bl u-
menstrausz", Garbenbiindel", slov. kytice S t rausz", Bur
s'ch", pol. kiczka, kicz, ap. Berneker, SEW., 679). Cum a
7
r at ns chit buchet de flori"
<
v.-sl. kyta, chiti, 1. a
mpodobi", a gti", 2. a potrivi bine", a drege", 3,
a pl nui ", 4. a ni meri ", et c, asupr a crora cf. mai pe
ur m S. Fucari u, Revista filologic, I 1927, pp. 271- ^
275, k- din slav *kica ar fi trebuit s se pstreze n limba
noastr. P ent r u aceasta, dac nu cumva se gsete n rut ,
ori pol. i forma dialectal cu g-, ori dac n' avem a face.
cu o influen a lui gti, gteal ori chiar a lui gt, snt
ndemnat s cred c am primit acest cuvnt pri n limba
ungureasc n care-1 gsim n forma gica, gicca jupi (l&r
gat uri de paie s. papur ) mr un i pent ru acoperirea case^
lor", gicz- ,,a lega j upi " etc. (cf. Szinnyei, MTsz., I , 695).
Din romnete este ung. gaca (gecaj) mpletitur de
pr pe capul fetelor", atestat n grai ul Ciangilor din Molr
dova (Magyar Nyelvdr, XXX, 172).
Cliichicai.
Chichie an, adj. m., adv., se ntrebuineaz nu-
mai n expresiunea st chichilean = st nerbdtor i
ateapt pe lng cineva care-i ocupat i pe care-1 plic-
tisete" (corn. N. I onescu, ieti, n Mehedini) i deriv
din ung. tetlen inactif, oisif, desoeuvre, sans occupation"
(cf. ung. tetlen ll st fr treab, nu tie ce s fac").
Chiureas.
Chiureas, s. f., nseamn femeia care tie coase cu
mai mult mestrie" (Viciu, Glosar, 87, Cean, Cmpie).
Cuvntul l-am auzit i n Cluj de la d-na Her mi na Mol-
dovan, de origine de pe Cmpie. Deriv din ung. tiivarro
( tiivel varro") custoare cu acul ".
BCU CLUJ
E T I MO L O G I I
341
Ciuie -.
Adjectivul ciue, - se ntrebuineaz pe la Nsud cu
sensul de tehuiu", uchiat". Cuvntul acesta se gsete
i in limba ungureasc ca element al limbii militarilor
din timpul rzboiului, nsemnnd ran, om prost de ori-
gine slav (srb, bosniac, muntenegrean, sloven)", Ma-
.gyar Nyelvdr, XLI X, 44.
Dup Gombocz-Melich, MEtSz., 1198, cuvntul ungu-
resc deriv din srb.-cr. cujes ? auzi ?" din verbul culi
horen". Nou ne-a venit cuvntul probabil pri n militar'*:
i, dup ct mi aduc aminte, l-am auzit i naintea r z-
boiului.
Cocor (cncor).
Pent ru a explica originea cocorului s. cucorului
{plur. cocori s. cucori), numit n Moldova, unde aceast
form este rezervat pent ru brbt u, cu forma feminin
cocoar, cucoar, pasere bl t rea i cltoare, din cla-
sa picioroangelor, cu capul mpnat sau moat, cu ciocul
i gtul foarte lungi", numi t i gruiu, gruie, gruh, gru-
he (Grus cinerea), precum i pent ru cocor-, cucor-, cocr-,
coco-, cuco- din deosebitele vari ant e ale lui cocostrc, Has -
deu, Cuv. d. btr., I , 303, a .propus : mase. cocor, cucor
< lat, cicon-, fem. cocoar, cucoar < lat. cicotiia. De a-
ceeai prere este i Cihac, voi. I I , p. 569, care-1 desparte
de cocor, cucor ndoitur, umfl t ur", cocori i nsco-
cori ,.a se umfla n pene, a se nfoi, a se bursuca", pe caro
n voi. I I , p. 494, l deriv din ung. kukora courbe",
Pentru care i ari trimite la slav. kokoravit cri spus", etc.
Tiktin, DRG., p. 383, scrie de asemenea : Viell. zu lat. cU
conia Storch". ineanu, Bic. univ., s. v., l deriv din
gr. mod. kokkori coco" care ar fi sensul primitiv" i
adauge : cocorii au pe ceaf un mo de pene care aduce
cu creasta eucoului". G. Weigand, Balkan-Archiv, I I , 269,
"vede n part ea nt i u a lui cocostrc alb. onomato-poetic
coco lat. *toccare -f- bulg. sfrc.
BCU CLUJ
342
N . D R G A N U
De o part e expl i carea din lat. ciconia nu ne mul -
mete din punct de vedere formal, i ar explicrile date de-
i neanu i Wei gand nu snt destul de ntemeiate ca sens-
i compoziie (ar fi vorba de un compus hibrid neobinuit).
De alt part e cocor, i mai ales pl ural ul cocori, ar e i al t e
sensuri, ceeace nu trebue s ne scape din vedere cnd voim.
s explicm originea numelui paserii. Astfel nseamn 1.
Penele cele sclipicioase din coada cocoului" (Viciu, Glo-
sar, Bociu, Huedi n). Fi re de pr cre sau pene din cuada.
roiului, ce poart femeile de-asupra urechilor, at rnnd,
spre fa" (Culegere de doine, Ciurcu, 1891, p. 6b, nota
cf. i p. 142). P r i n extensiune : P r ul femeilor tocmit n
forma penelor rotunde din coada roiului (Gom. Coca,
Oravia, pent ru Dic. Acad,). 2. O specie de dantel, hor -
bot sau cipc numi t i crligei" (Viciu, Glosar, T oraeul -
mare, n Banat ; cf. i Pamfile, Industria casnic, p. 319).
3. P r i n extensiune, din sensul cocor == grui u" s'a
desvoltat cel de momie, ciuh despritoare n l anur i l e
de gr u" (Ion Creang, I I I , 226 ; Pamfile, Agricultura la
Romni, p. 120).
4. P r i n extensiune, din sensul ntiu, s'a desvoltat cel
de umfltur, cucuiu" (Lex. Bud., Dic,, Rec. crit.-lit.,
I I I , 119).
Afar de acestea mai avem urmtoarele derivate i
compuse : (Bot.) cocorel s. m. (mai ales la plur. : cocorei
i cocori) - Eridkronimn dens cani, cocoei", M-
seaua-ciutei" (Pan u, PI . ; Dame, Term., 185 ; Dic,; S .
V, 353; XI , 26, 96, 116, 230, 246 ; XVI , 4, 42) ; cocrl
sau cocru (singular reconstruit din plur. cocri), idem
(H. I X, 153, 158 i 472 ; Muscel, 36) ; cocoran s. m. pr o-
babil coco" (Papahagi , Graiul i folk. Maramureului,
p. 147/14) ; cocore, -ea, adj., moat" i se zice l ui a
care e mai gure sau mai ndrzne" (I I . I X, 92, Ru-
dina, n Mehedini) ; Cocorete n. fam. (Pascu, Suf. rom.,
37) ; a se cocori, vb. refl. I V-a (pers. I sg. prez. m co-
coresc), a se umfl, a se ngmf" (Lex. Bud., Pont bri ant ,
Alexi, Dame, DRF.), cu compusele a se nscocor i rsco-
BCU CLUJ
E T I MO L O G I I 343-
c o n ; a se cocor, vb. refl. I -a, a se sui, a se nla, a
se ridic pe ceva mai sus ; a nl capul cu mndr i e ca
cocorul" (Costinescu) ; cocorat, -, adj., pent ru care cf.
i coconat i gogonat, cu sensul cu picioare l ungi " (Dame,
DBF.), nalt ca un cocor" (Psculescu, Lit. pop. 79 i
glosar ; Pascu, Cimilituri, 145 ; Rdulescu-Codin, ngerul
et c, 57 ; Mat. folk. 533 ; Ion Creang, I I I , 33 ; Zanne,
Proverbele Rom., I I , 646) ; a se cocoro, vb. I -a, a se
umfla, a se ngmf, a se nfoi, a se bur suca" (Dame,
BRF. : Sbiera, Pov., 125/16) ; (Orn.) + barz > cocobar-
z s. f. barz, cocostrc" (Ardea ciconia) (Jahresbericht,
V, 189; X I I , 163; XI XXX, 9, 53) i coeobard s. f.,
singular reconstruit din pl ural ul cocoberze (corn. Voicu,
S tupini 1. Braov, i Buca, Belini n jud. Treiscaune) ;
+ stare > cocor- i cucorstrc (Mari an, Omit., I I , 323),
cocrstrc (Vrcol), cocostrc i cwcostrc 1. Cocor",
grui u" (cf. Cocorii (cocostrcii)... zboar, Calendariu, a.
1814, p. 14 ; Primvara, cel ce va vedea ntia cocostrc,
apoi barz, I on. Superst., 61, ap. Tiktin, DRG., 384 ; Cel ce
are arpe, s mnnce bucate fcute cu carne de cocostrc
ori barz, Pamfile, Boli i leacuri, p. 60), 2. bar z",
stare", golie" (Marian, Omit., I I , 323; Bic.; et c) .
Toate sensurile i formele amintite mai sus se explic
desvri t , din slav. kokora, kokor (kokorovu) kr aus",
st ruppi g", crispus". Paserea a fost numi t cocoar, cu-
coar (mase. cocor, cucor a fost reconstruit n Moldova
din feminin) dup moul de pene sucite de pe cap i din
coad care deosebete cocorul" de alte specii de picioroan-
ge ; *) cocobarz i cocostrc au numit i ele la nceput
1
Cf. a f a r d e i n e a n u , D. U. s. v. : c o c o r i i a u p e c e a f
u n m o d e p e n e c a r e a d u c e c u c r e a s t a c o c o u l u i " , i A. B r e h m -
P e h me l - L o e s c h e , Die Vogel, L e i p z i g u . Wi e n , 1891, v o i . I I , p.
6 7 4 : a i p z wo l f F e d e r n g e b i l d e t e r , z i e ml i c h k u r z e r o d e r z u -
g e r u n d e t e r S c h w a n z u n d d i c h t a n s c h l i e s z e n d e s d e r b e s , j e d o c h
r e i c h e s Kl e i n g e f i e d e r , d a s of t e i n e n T e i i d e s Ko p f e s u n d d e s
Ha l s e s f r e i l s z t o d e r h i e r s i c h z u s c h o n e n S c h m u c k f e d e r n um-
g e s t a i t e t . . . "
BCU CLUJ
344
N. D R G A N U
soiuri moate de berze" i st rci " (n coco-, cuco- din co-
cobelciu, cucobelciu, cocomelciu, cucomelciu etc. avem de a
face mai curnd cu o form secundar a latinescului co-
chlea Schnecke", S chneckenhaus", d. p. *cocula, cf. Me-
yer-Liibke, BEW., p. 161, Nr. 2010). P ent r u sensul pr
r ot und n forma penelor rotunde din coada roi ul ui " cf.
slov. dialectal, kokora Haarbiischel, Haarlocke", s.-cr. ko-
korica Haarl ocke". P ent r u cocorel, cocoru cf. numeroase
nume de plante din acest radi cal n limbile sl avi ce: bg.
kokorce Stiefmutterchen", Viola tricolor" ; rus. kokor-
niku Osterluzei", Aristolochia clematitis" ; kokorysi
Gleisze", Aethusa cynapi um" ; s.-cr. kokornjak Kami l -
l e" ; slov. kokor^k, kokorcok Alpenveilchen", Cyclamen
europaeum" etc. P ent r u a se cocori, cocor, nscocori i
rscocor cf. bg. kokorju se, kokorcu se strube die Federn
(vom Vogel)" ; Mase mich auf, bien eitel" ; glotze, gaffe",
toate ap. Berneker, SEW., 540.
Colceriu, colceri.
Se cunoate vechiul c1ucear(iu\), clucer(iu) s. m., cu
derivatele clucerie, s. f., i clucereas, s. f., care ne-a venit
din v.-sl. kljucar i nseamn un vechiu slujba de deo-
sebite r angur i i cu deosebite ocupai uni " (cf. C. Giurescu',
Contribuiuni la studiul cronicelor muntene, Bucureti, 1906,
p. 51).
I n fond acelai cuvnt, dar venit pe alt cale i mai
nou este colceriu s, m. un fel de cmrar la jocurile s-
teti". De pild, la jocul cu t urca Comitetul se compune
din : un vtav i un vtav mai mic, un colcer un soiu
de cmr ar , care mpart e mncarea i beutura, un cpr ar
i un cpr ar mai mic, cari adun colacii i n fine un bu-
ci nt or" (S. Mndrescu, Lit. i ob. pop. dn comuna Rpa-
de-jos, Bucureti, 1892, p. 209 ; cf. i T. Pamfile, Serbrile
la Romani, Crciunul, Bucureti, 1914, p. 162). D-l A. Bug-
nar i u mi comunic c n Fr i j sau L unca (jud. Nsud)
snt doi colceri, avnd fiecare cte o cheie, pent ru ca s
BCU CLUJ
E T I MO L O G I I 345
nu poat deschide dect mpreun i s controleze. Acelai
sens se gsete i n Bucovina : Feciorii, carii voesc s
serbeze Vergelul, pun toate nainte la cale, unde au s-1
serbeze i pe cari din fete s le pofteasc ; apoi tocmesc
muzicani i aleg din mijlocul lor pe doi ini, pe cari i
numesc Colceri i crora le ncredineaz conducerea Ver-
gelului" (S. FI . Mari an, Serbtorile la Romni, v. I , Bu-
cureti, 1898, p. 82). Fiecare fecior e ndatorit, cnd vine
la Vergel, sau i cu o zi mai nainte de aceasta, s aduc
buturi pent ru oaspei i bani pent ru muzi can i ; acestea
se dau n st pni rea Colcerilor (id., ibid., I , p. 83). Cinstea
pe care o aduc feciorii este alctuit de obiceiu din col aci :
Cnd e s ias, unul dintre cseni pune un colac pe mas,
pe care-1 ia colceriul. I n cele mai multe locuri colceriul,
primind colacul, nu zice altceva dect : De unde gazda
golete, Dumnezeu sporete". I n casele cele mai alese col-
ceriul sau un altul, pri mi nd colacul, reciteaz nt reaga is-
torioar a colacului" (Mndrescu, o. c , p. 216) ; cf., de
pild, nt r' o ur ar e" din Gledin, publicat de Viciu, Co-
linde din Ardeal, Bucureti, p. 190 : i-a fcut acest colac
minunat, Pe piatra morii msurat, Taie-l in dou, D-ne
i nou; Taie-l n trei, D i lui Indrei; Taie-l n patru,
D la colceriu sracu /" I n not Viciu explic pe colceriu:
cel ce poart sacul cu colaci".
Colceriu sau coolceriu se alege i pent ru obiceiul nu-
mit La bgat n ldoiu", cunoscut n E rcea-mare, jud.
Mure, i n Ormeniul de Cmpie i descris de Tr. Gher-
man, Comoara Satelor, V1927, Nr. 78, pp. 8185. I n
seara zilei de Crciun se... aleg cam 68 feciori de che-
mtori"...
Acetia., aleg un coolceriu, pe un fecior, care ntrunete
Prerea unani m ca cel mai de cinste i de ncredere. Gaz-
da csii pe lng casa (odaia), n care au s joace, le mai
Pune la dis]joziie i o cmar cu un butoie i un ldoiu
ca i la Ormeni. . P e coolceriu l pun apoi mai mar e
Peste cmar " (p. 82). I n cmar st r ng colaci", pl-
cinte", etc. La miezul nopii gzdoaia st pna csii
BCU CLUJ
346
N. DRGANU
se scoal ; coolceriul ii d carnea adus de fete, i o frige.
Apoi aterne masa. pune carnea fript, pancovele, plcin-
tele, i ar colceriul vi nars : feciorii se scoal, se pun la mas
i i petrec pn de ct r ziu. Atunci merg acas, i apoi
la biseric, Coolcerul ns r mne i pe mai departe la
locul lui, s grijasc de avutul comun" (p. 83).
Derivat din colceriu este colcerit, s. f.. buct ri "
(S. FI . Mari an. Nunta Ia Romni. Bucureti. 1890, Buco-
vina, pp. 236237. 499., 703 ct c, Bucovina), ,,buctreas
la pomeni, ospee i alte petreceri" (com. V. Lazar, Jina,.
Sibiiu), ..trepdtoare, vorniceasa, stolniceas, el unrea-
s" (E. Seva.stos, Nunta la Romni. Bucureti, 1889, p..
309). i cu asi mi l are corcerif, s. f.. . . buctreas"
(es., I I . 244, Munii S ucevi i ).
1
Cum s'a. putut observa i din pasajele citate mai sus,
dei e ci urar". deoarece are i grija colacilor" strni,
colceriul a fost confundat, cu colceriul, coloceriul sau col-
car iul, ..oratorul popul ar", starostele" numit i vtav".
Aceast confuzie o gsim la Marian, o. c, p. 223, i a
fost pri mi t i do Tiktin. DRG., 390, care trimite, pentru
a explica pe colceriu la colceriu de pe p. 389. De asemenea
Viciu. o. c , glosar, p. 199, spune c colcer este scurtat din
colcer''.
Adevrul ns este c colcer. pe care-1 gsim i ca nu-
me de familie, este cuvnt cu totul deosebit de colcer sau
col acar i deriv din ung. ardelenesc kolcsr (kulcsdr)
( < slav. kljucari cu trecerea lui u n o i metateza proprie
limbii ungureti), ..Sehlusseltrger", Kellner", clavicu-
l ari us. claviger". cellarius, promus, pincerna. baceharius,
oenophorus". atestai nc din sec. XI V i existent, i astzi
la Ungurii i Secuii din Ardeal att ca apelativ, ct i ca
nume propri u (cf. Szarvas-Simonyi. MNytSs.. I I , 467
468; Szamota-Zolnai. MOklSz.. 554; Szinnyei, MTsZ-,
1245).
1
O descriere a c o l c e r i e l o r tiprit g r e i t Calcerie.
la Marian , Nunta la Romni, p p . 23G337 : cf. si p p . 701, 847,
849.
BCU CLUJ
E T I MO L O G I I
347
Deletnic, ndeletnic, deletnici, ndeletnici, f deletni, nde-
letni, deletnicie, f n dektici, f ndeleci, ndelete; f priat-
nic, f nepriatnic.
Lexiconul de Buda, i dup el Barci anu, nregistreaz
cuvntul deleatnic cu sensul de occupatus negotiis, vel l a-
boribus distentns ; beschftiget, geschftig".
El se mai ntlnete nt r' o seam de texte vechi cu sen-
suri deosebite de cel dat de Lexiconul de Buda. Astfel n
Varlaam i I oasaf" t r adus la anul 1648 de Udrite Nst u-
rel, ed. 1904, p. 122, cetim : Nu snt astzi cleleatnic a
purcede cu tine cc c i eu amu czut n npti i
suntu n grij, i ar n Codicele Pucaul " 106/45 (cf. C.
Lacea, Revista filologic, I , Cernui, 1927, N-rele 12, p.
83) : Nu snt deletnic s merg cu tine, c i eu am n-
pusti i snt n grija, dar voiu merge cu tine puintel i
iar m voiu ntoarce acas. D-l Lacea, 1. c , crede c aici
deletnic nseamn fr lucru, neocupat, a avea t i mp".
Dar, fr ndoial, cuvntul nostru nu poate fi despr-
it de srb. djelatnik 1. dies profesius" ; 2. operari us"
Arbeiter'', derivat din djelati, djeljati facere, agere, l abc-
rare", fabricri", dolare, sculpere", laevigare, polire",
caelare, incidere", admonere, + -niku
1
. Ca derivare
deletnic ne reamintete pe t clevetnic < v.-bg. klevetuniki
i fpriatnic i nepriatnic (Cea mai veche carte Rko-
czian. 39 r 10 i 55 v" 12), care i ari ne dovedete c de-
rivarea lui prieten < v.-bg. prijatelj (cf. mai pe ur m Tik-
tin, DRG., 1252) nu este corect. Sufixul -niku presupune
un derivat anterior cu -inii i nt r' adevr exist un derivat
Prijetinu annehmbar, angenehm" < part . prijetu al lui
Pi'ijeti, cf. rus. prijtniji (vezi W. Vondrk, Vergleichende
slavische Grammatik, voi. I . ed. 2, Gottingen, 1924. pp.
533534, 481). A. Meillet, Le slave commun, P ar i s, 1924,
P- 229, *291, scrie : Un derive en -inii indique Ia possi-
1
Rjecnik hrvatskoga Ui srpskoga jezika, I I , Z a g r e b , 1884,
I I , p . 439440 ; cf. i B e r n e k e r , SEW., 194.
BCU CLUJ
348
N . D R G A N U
bilite : prijetni acceptable, agreable", de prijetu neiz~
drecennu indicible"
2
) , de izdrecenu denonce" ; etc." Peste
o form -inu, n acelai chip a fost derivat deci att kle-
vetniku < klvati, klujo hacken, picken", care a dat i
pe kleveta > rom. clevet, plur. clevete, i ar de-aici sg. re-
construit clevet (cf. Vondrk, o . c , I , p . 588, 555), ct
i delatiniku < delatinu (cf. srb. djelatan, djelatna dies
ferialis", dies feriatus" i dies negotiosus", ,,dies actionis",
Rjecnik, I I , p . 439).
Acest slav. delatiniku a putut s nsemne nu numai
1. cel ce lucreaz", aa dar occupatus negotiis, vel l a-
boribus distentus", ci i 2. cel ce poate l ucr", cf. srb.
djelatnik ziua de l ucr u" s. n care se poate l ucra".
I n pasajele Nu snt astzi deleatnic a purcede cu
fine" i Nu snt deletnic s merg cu tine..." deletnic n-
seamn pri n ur mar e snt disponibil", pot s..." Acest
sens s ' a desvoltat din propozitiuni ca Acestea s faci cnd
eti ndeletnic (= poi s lucrezi", ,,eti disponibil") i nu
lucrezi" (Mrgritare, a . 1746, a p . Tiktin, DRG., 797), pre-
cum i Mne snt diletnic" (Pamfile, Jocuri de copii,
I I ) i Dac a isprvit i este diletnic {= poate s lu-
creze", este disponibil") mai. ar i pe la alii" (Pamfile,
Agricultura la Rom., p. 63).
Avnd n vedere aceste fapte, verbul ndeletnici, ntre-
bui nat mai ales ca reflexiv, o se ndeletnici, ca i forma
secundar ndelepnici seine Zeit auf etwas wenden, sich
damit beschftigen", ich finde Zeit, ich beschftige mich"
este, evident, un derivat din deletnic sau ndeletnic, cf. e~
xemplele : Acesta se ndeletnici cu ogari (Moxa, 393/6)-.
Gospodina se ndeletnicete cu culesul morcovilor (I . I -
nescu, C. 237). Indeletnicindu-se la cetirea unei scrieri de
moral (Marcovici, D 21). N'am avut vreme pentru aseme-
2
D i n t r ' u n v.-sl. prieUnu a e x p l i c a t r o m . prieten i Th. C a -
p i d a n l a c u r s u r i l e s a l e , n a i n t e d e a p a r i i a l u c r r i i l u i Meillet
i a l u i P . S k o k , Des rapports linguistiques slavo-roumains, I U ,
t n Slavia, I V (1925) (cf. Dacoromania I V, 1262) .
BCU CLUJ
ETIMOLOGII
349
ne lucru, cu care numai n ceasuri slobode este cuiva ier-
tat a SJ ndeletnici (C. Negruzzi, I I , 169/9).
I n pasajul : i cnd vei s s fac judecat, s te de-
lelniceti de manie i de lene, cci omul cel mnios i cel
lenivos nici-o dreptate nu face sracului (Gaster, Chr., 1,
169), interpretat de Gaster se desaccoutoumer", i ar de
Pueari u, Dacoromunia, I , 232, a se desbr, a se desbrc
(Jig.)", ar putea fi vorba de un sens ulterior, desvoltat pr i n
etimologia popular, care a put ut simi n deletnici un com-
pus cu de : de + l-etniei. Dar acest sens a putut s existe,
al t uri de cel dintiu, chiar i n radicalul slav., cf. srb.
djelatan, djelatna dies ferialis", dies feriatus" i dies
negotiosus", dies actionis" (Bjecnik, I I , p. 439), aa dar la
nceput zi n care poi l ucr", de-aici : 1. zi n care eti
disponibil, eti liber, zi de srbt oare" i 2. zi de l ucr u".
Sensul (transitiv i absolut) ndeletnicete, adic n-
lesnete altuia o t reab" i(reflexiv) se ndeletnicete, a-
dic se nlesnete la o treab, la o plat de bani, o ur meaz
cu nlesnire" date de I . Golescu, C , I , s'a desvoltat din
cel dintiu dup analogia lui a avea, a inea ndelete
a avea, a inea la ndemn".
For ma o se ndeletni, vb. I V-a, ; Mihail se ndeletni
cu jocurile (Moxa, 387,33) deriv di nt r' un slav delatnu,
pentru care cf., cum am amintit, srb. djelatan, djelatna
dies feriatus, dies ferialis" i dies negoitiosus, dies ac-
tionis", deci cu dou sensuri cu totul deosebite.
Indeletici, vb. I V-a, Varlaam, Caz., 45, ap. Tiktin,
DBG., 797, poate fi o greal de t i par ori o modificare a lui
ndeletnici subt influena lui nddete.
Acelai l ucru trebue s-1 spunem i despre ndeleci
din propoziiunea : i de multe ort i privita cu ochii sm-
itor i pre ngeri i pre draci i cum s grijesc ndele-
cindu-se ctr via omeneasc, cine de ei rdicndu-se
s- ntoanc n partea sa (E. Simionescu, Monumente Lite-
rare vechi, Codicele de la Cohalm 1592, I ai , 1925, p. 56).
Ar rmnea s cercetm acum dac exist vreo leg-
t ur ntre deletni, ndeletni, deletnici, ndeletnici, deletni-
BCU CLUJ
350
N. D R GA N U
cie etc. i ndelete, cum afirm Cihac, I I , 93, care-1 deriv,
i el, din slov. delo opus, res", dilai ,,laborare" etc., fr
a, cunoate ns pe srb. djelatnik, djelatan, djelatna de la
care trebue s pornim ca s le explicm pe cele dintiu.
Dup Tiktin, DR G. , 1 91 , forma original de la care
trebue s pornim pent ru a explica toate formele date mai
sus este ndelete, expl i cat : < nde + libita, -orwm plac".
Dar libita ar fi dat cel mult *leide, ci. preut (Pucari u,
Dacoromania, 1, 232).
Pucari u, Dacoromania, I , 232234, dei amintete
de legtura pe care o face Cihac nt re cuvintele t rat at e mai
sus i ndelete (p. 232, n. 1), totui nu insist mai am-r
nunt i t asupra ei, ceea ce ne face s credem c el consider
pe ndelete de cuvnt deosebit, derivnd din alt radi cal . El
vede n part ea flexionar a lui ndelete pe slav. tete, for-
ma flexionar a lui leto an, var " i vreme", Xp6vo;",
t empus" (cf. bn. lecie vreme, t i mp", letinic molatec'i
l a E. Novacovici, Cav. ban. , 1924, p. 13), i ar a lucr p&
ndelete crede c ar nsemn tot anul ", cu rgaz, ncet".
Tot aa mi se pare c judec i G. AVeigand, Balkan*
Archiv, I I I , 218, care, porni nd din locuiunile a merge la
lele i ndelete n care la tete i ndelete se pot t raduce cu
langsam, gemchlich", l der i v: < gheg. lete, to. lehets
leicht, bequem, sprlich", letesim scarsamente".
Fr ndoial este posibil ntlnirea din punctul de
vedere al formei a unor cuvinte cu totul deosebite ca ori-
gine. Forma lor asemnt oare pe ur m a putut s le a-
propie i n privina nelesului. Totui n cazul pe care-1
discutm, fiind prea mare identitatea de form, i, de sens,
e greu s desprim pe ndelete de celelalte cuvinte de care
ne-am ocupat. I nt r' adevr, ndelete s' ar fi put ut nate din
n + *delate sau *deleate, abstractul verbului *del, venit
fie direct din slav. delati, djeljati, fie, mai curnd, prin de-
ri varea din delo, djelo I l andl ung, Tat, Beschftigung", care
ne-a dat pe fdeal i fdel ('pentru forma abstractului cf.
m pun la bute, fac pe apucate, beau pe nemncate,
BCU CLUJ
E T I MO L O G I I
351
msc pe neateptate et c) . Construcia i-ar corespunde unui
n lucrate, i ar sensul original al acestei expresiuni adver-
biale alctuite di nt r' o prepoziie cu substantiv i schimbate
mai apoi n adverb a trebuit s fie acel de n cursul lu-
crrilor", pri nt re l ucrri ", pe apucat e" et c, cf. exem-
plul : Pn-i va lu de seam ndeleate in ce chip l-a omor
(Dosoiteiu, V. 183'2), unde n t *deleate poate nsemna
nc n cursul l ucruri l or". De-aici a put ut lu uor ne-
lesul tle ncet", cu rgaz", cf. Cu cofia, pe 'ndelete Vin
nevssle de la ru (Cobuc, Balade, 6) ; Pe 'ndelete ncepi a
mi-o descoase (Vlahu, Poezii, 5).
Construciile a pune ndelete jemandem etwas zurecht
legen, ihm bequem machen" (Barci anu), ca i a avea, a
aez, a inea ndelete, care la nceput au put ut nsemna a
pune, a aez, a inea n sau pent ru l ucrare, gata pent ru
a se l ucr", au fost influenate n mod evident de ndemn,
care este at t de nrudi t cu acel disponibil" ( = pot s
fac ceva", dar i la dispoziie", zur Hand") , despre care
am vorbit mai sus. Aa pot fi nelese exemplele : Acolo in
ndelete fnul pentru vite (Viciu, Glosar, 52) i Am eu ceva
ndelete din casa noastr cu ce vom scp... i arunc cuiea
(Corn: Lit., XVI I , 275, ap. Tiktin, DRG., 797).
Tot subt influena lui ndemn a putut fi analizat n-
delete pr i n etimologie popul ar n n - de + tete, i ar din
aceast analiz s' au pututt nate formele a tete (cf. a-
mu), la tete, n tete, pe tete, cu lete(a) ncet, cu nce-
tul, ncetinel, de tot ncet, comod, mereu" : Am fost pe
tete. F, umbl, lucr cu lelea! Am mers n lete. Lucr
tare n lete sau a lete. Manc, scrie la lete. Caut lucrul
acesta mai cu (sau la) lete (Pucari u, Bacoromania, I ,
233, care le reproduce dup comunicrile d-lor Pet ro-
V l
i i Coca i dup rspunsuri l e la chestionarul lui Has-
deu, voi. X VI I I , p. 175 i 314).
E xpl i carea propus n acest chip ar e avantajul c
lmurete ivirea t ut uror sensurilor lui ndelete, n vreme
C e
a lui Pucari u i Weigand le lmuresc numai n part e.
BCU CLUJ
352
N . D R G A N U
Totui ea nu este cu (totul si gur din pri ci na c nu pot
atest verbul din care am presupus c deriv *deea/e.
Rmne deci deschis chestiunea despririi lui ndelete
de ndeletn, ndeletnici, ndeletici, ndeleci, etc.
Doichiel.
Doichiel din versurile cel miel sugarei, berbece doi-
chiel", citat de V. Bogrea, Dacoromania, I I , 443, dintr' un.
Colind de copil" (Arhiva Doorogei, I I , p. 68), interpretat
de l a p t e " i explicat : din sl. dojciti a al pt a", de unde
i doic"
1
) este nt r' adevr ocheel cu d protetic obinuit;
n versurile popul are i cu diftongarea lui o nainte de-
c/z, cf. oichi < ochi etc.
Ferche, ferchezui, (ferchezuit; ferchezuial). .
Bic. Acad., I I , 97 atest adjectivul ferche, - (f a m.,
cu deosebire despre brbai ) cu sensul de pi mpant ", cu->
rel, splatei, sclivisit", i ar n pri vi na originii constat-j
c etimologia e necunoscut" i ne trimite la ferchezui, \
care nici el nu este explicat. \
Cred c avem de a face cu ung. feherkes sau fejerke&$
albene", albuiu", derivat din feherke, fejerke, di mi nu- |
tivul lui feher, fejer, propri u alb", apoi albituri", vest-*
minte curat e", premenele", schi mbur i ",
2
cu contrage-l
rea vocalelor mediale dup dispariia lui h sau j
3
. i
Ferche p o a t e fi element popul ar introdus n vechiul."j
r e g a t pri n coloniile de Ciangi i Secui aezate acolo i n-
semnnd pe cel mbrcat n al bi t uri " sau veminte cu\
rat e", premenit", schimbat", n ur mar e g t i t frumos' ' ^
1
Di n s l a v . dojka A m m e " , i a r a c e s t a d i n dojiti ( po l doi &f
o s . dejic e t c ) , v. B e r n e k e r , SEW., 205, u n d e n u s e g s e t e BLJ
dojciti. N . D. 'i
f *
2
S z i n n y e i , MTsz., I , 554. <
3
Cf. Fereti, Fiereti, Ferihaz e t c . ( < feher s. fejr). '-\
BCU CLUJ
E T I MO L O GI I
353
dichisit", sclivisit", ori orenesc, introdus pri n br -
bi t-ri, i s nsenineze pudrat ", sulimenit", gtit fru-
mos", sclivisit" (.cf. feherito blanc de fard ou de perle,
blanc d' E spagne").
Evident i pent ru explicarea lui fercliesui, vb. I V-a
(cu deri vat el e: ferchezuit, - o ; fercliezuial s. f.), trebue
s pornim de la acelai radical, presupunnd un derivat
unguresc cu sufixul -z : *feherkez- sau *fejerke (cf. f&-
jc'rcszik. feheredik, fejeredik albico, albesco", weiss *er.-
dt ' i t ' ' ). ..a (se) mbrc n al bi t uri " sau veminte curat e",
a ' S o i pr emeni ' \ ,,a (se) schimba", apoi, pri n extensiune,
' se) gti frumos", a (se) dichisi", a (se) sclivisi"
i, n urma. figurat. ..a bate (pe cineva)'", a-i t rage (cui-
va.; o btaie, o fercliezuial". (cf. a coase, a crpi, a chel-
ut. a du pci etc.) ; ori a (se) pudr ", ,,a (se) sulimeni",
deci a (se) dichisi", a (se) sclivisi".
Ferchezu, s. a., ciomag" par e a fi un derivat r o-
manesc din sensul figurat de a bat e" al lui fercheul. Un
ung. ferkezo cu sensul priboiu", pe care-1 d ea etymo
pentru acest cuvnt A. Scriban, Arhiva, XXX1923, p.
279. nu e cunoscut de dicionarele ungureti. Pri boi ul "
se numete domborito, lyukaszto vas.
Dei acceptabil din punct de vedere formal, se poate
admite numai cu greu ca neles explicarea dat de A-
Scriban. 1. c, pent ru ferchezui 1. a ciomgi" din ung.
fcrkez\ik) a ,se apropia, a ajunge Ja cineva", a gsi po-
sibilitatea de a ajunge la cineva", a se mbulzi", a se n-
ghesui, a se vr", care se ntrebuineaz numai refle-
xiv i intransitiv i deriv din ung. fer- a ncpea", (ci,
ajunge pe cineva cu ciomagul), i ar cea propus pentru
terchezu) 2, .,a dichisi" : < ung. felkendozni a mbrobo-
di", este imposibil din punct de vedere formal (c