Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea de tiine Agricole i Medicin

Veterinar a Banatului Regele Mihai 1 al Romniei


din imioara
!acultatea de ehnologia "roduselor Agroalimentare
#$ecialitatea %&"A
Referat la
Ch. Compuilor naturali,
Legislaie i protecia consumatorului
Tema Referatului :
&tichetarea'am(alarea i de$o)itarea $roduselor
*ndrumtor #tudent
Asist+,r+-ng+ .iana Alda /ova0 &duard
1
La vanzarea produsului sau prestarea serviciului comerciantul sau,
dupa caz, prestatorul trebuie sa aduca cu buna-credinta la cunostinta
consumatorului, la solicitarea acestuia pe langa informatiile furnizate prin
etichetare, marcare si ambalare si informatii corecte si utile privind
caracteristicile produsului sau serviciului, conditiile de vanzare si modul de
utilizare.
nformatiile furnizate prin etichetare, marcare, ambalare vor respecta
prevederile legale referitoare la etichetare.
!entru unele categorii de produse, in scopul asigurarii protectiei
consumatorilor si pentru mentinerea unui mediu concurential normal,
"uvernul poate elabora reglementari specifice de etichetare.
!entru unele categorii de produse, in scopul asigurarii protectiei
consumatorilor si pentru mentinerea unui mediu concurential normal,
"uvernul poate elabora reglementari specifice de etichetare.
#mbala$ele produselor trebuie sa asigure integritatea si protectia calitatii
acestora, sa fie usor de manipulat, sa promoveze vanzarea produselor, fiind
totodata conforme prevederilor legale referitoare la protectia muncii, mediului
si a securitatii consumatorilor.
!rodusele trebuie s% fie ambalate i preambalate astfel &nc&t s% permit%
p%strarea calit%ii ladepozitare, transportare i comercializare.
#mbala$ul este invelisul sau recipientul utilizat pentru transportul
produselor si gruparea acestora. #lte functii ale ambala$elor, sunt de a prote$a
continutul, mentionarea compozitiei si ingredientelor, etc. si promovarea
produsului prin elemente grafice. n magazin, ambala$ul poate a$uta la
vinderea marfii prin design si grafic.
'n calitate de ambala$ pot fi folosite numai materiale autorizate de organul
administraiei publice centrale &n domeniul ocrotirii s%n%t%ii, nemi$locit &n
borcane de sticl%, &n cutii din tabl%,din carton sau &n pungi din h&rtie sau
polimerice, metalizate &n interior i sudate la cald, de diferite capacit%i i
reambalate &n cutii de carton &nchise cu band% adeziv%.
n Rom(nia ambala$ul este definit conform )T#) *+,*-.-+/ si
0rdonanta "uvernului 12-.22*, dupa cum urmeaza: " un sistem fizico -
chimic cu functii complexe, destinat sa asigure protectia temporara a
produselor din punct de vedere fizic, chimic si biologic n scopul
mentinerii calitatii si integritatii acestuia n deul manipularii,
transportului, depozitarii si desfacerii - pna la consumator sau pna la
expirarea termenului de garantie"
Clasificarea ambala$elor se face dupa mai multe criterii, din care
prezentam c(teva &n continuare:
dupa materialele constituente - ambala$e h(rtie si carton, sticla, metal,
materiale plastice, ambala$e din lemn, &nlocuitori din lemn si &mpletituri,
materiale te3tile, materiale comple3e, &n componente ale produsului
4membrane naturale, vafe, amidon gelatinizat56
dupa sistemul de confectionare - ambala$e fi3e, demontabile, pliabile6
1
dupa tip - plicuri, sacose, tavi, stela$e, borcane, butelii, bidoane,
damigene, canistre6
dupa destinatie - ambala$e de transport, de desfacere, de prezentare6
dupa specificul produsului ambalat - ambala$e pentru produse
alimentare, pentru produse nealimentare, ambala$e pentru produse
periculoase, ambala$e individuale sau colective6
dupa gradul de rigiditate - ambala$e rigide, semirigide, suple6
dupa durata de utilizare si tipul circulatiei - ambala$e recuperabile
4reciclabile, refolosibile5, ambala$e nerecuperabile.
Metode de ambalare
73ista numeroase tehnici si metode de ambalare si aceasta se
realizeaza tin(nd cont de anumite cerinte de calitate:
8 masa, volum propriu reduse6
8 fara to3icitate6
8 fara miros, gust6
8 rezistenta mecanica ridicata6
8 impermeabilitate fata de gaze, praf, grasimi6
8 compatibilitate fata de produsul ambalat.
#mbala$ele sunt specifice fiecarui produs, consumatorul fiind avertizat &n
ceea ce priveste modul de utilizare, manevrare si transport al ambala$ului, prin
simboluri grafice specifice si prin simboluri ce se refera la protectia mediului
&ncon$urator. Consumatorul este &n acest fel, &n masura sa stie ca se afla &n
prezenta unor produse to3ice, radioactive sau corozive, ca produsul este fragil,
ca acesta nu trebuie amplasat l(nga surse de caldura sau e3pus radiatiilor
ultraviolete deoarece e3ista pericol de degradare. #legerea unui anumit tip de
ambalare depinde de caracteristicile produselor ce urmeaza a fi ambalate, de
functiile ambala$ului, de proprietatile materialului din care se face ambala$ul.
#ceasta poate fi:
9 colectiva si portionata6
9 tip aerosol6
9 &n folii contractibile 4tip blister si alveolara56
9 aseptica6
9 &n vid6
9 &n atmosfera modificata 4controlata5.
#legerea unui tip de ambalare si a materialului din care va fi confectionat
ambala$ul trebuie facuta &n asa fel &nc(t interactiunea cu produsul sa fie minima
si sa nu duca la degradarea lui. n cadrul :niunii 7uropene se utilizeaza pentru
ambala$e materiale celulozice 4,*;5, sticla 41<;5, materiale plastice 4.1;5,
2
materiale metalice 4.=;5 >.<1?. !entru realizarea ambala$elor care sa permita
ambalarea &n vid, &n gaz inert etc se utilizeaza materialele complexe 4pe baza
de aluminiu, h(rtie si carton si pe baza de materiale plastice5 sau a celor de tip
@bariera@ dar acestea prezinta inconvenientul unei reciclari dificile.
Aarca$ele e3istente pentru protectia consumatorilor dar si a mediului indica
faptul ca ambala$ul este reciclabil, reutilizabil, recuperabil. Realizarea
ambala$elor nu mai trebuie sa fie o problema pentru mediul &ncon$urator si
pentru consumator. La nivelul :7 se prevede:
8 promovarea ambala$elor standard care pot fi reutilizate6
8 limitarea volumului si masei ambala$elor6
8 eliminarea discriminarilor dintre ambala$ele noi si ambala$e
reciclabile.
Etichetarea, prezentarea si publicitatea produselor alimentare
!rodusele alimentare preambalate trebuie sa respecte normele de
etichetare, de prezentare si de publicitate facute in privinta lor. #ceste norme
sunt armonizate in cadrul :niunii 7uropene 4:75 pentru a permite
consumatorilor europeni sa aleaga in cunostinta de cauza precum si pentru a
elimina obstacolele care pot impiedica libera circulatie a produselor
alimentare si conditiile de concurenta inegale.
Birectiva =<<<-.1-C7 a !arlamentului 7uropean si a Consiliului din =< martie
=<<< privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la etichetarea
si prezentarea produselor alimentare, precum si la publicitatea acestora se
aplica produselor alimentare destinate a fi livrate ca atare consumatorului
final sau restaurantelor, spitalelor, cantinelor si altor colectivitati similare. 7a
nu se aplica produselor destinate a fi e3portate in afara :niunii 7uropene
4:75.
7tichetarea, prezentarea si publicitatea produselor alimentare nu poate sa fie
de natura sa:
- induca cumparatorul in eroare asupra caracteristicilor, proprietatilor sau
efectelor produsului alimentar6
- atribuie unui produs alimentar proprietati de prevenire, de tratament si de
vindecare a unei boli umane 4cu e3ceptia dispozitiilor comunitare aplicabile
apelor minerale naturale si produselor
alimentare destinate unei alimentatii speciale5.
MENTIUNI OBLIGATOII !E ETI"#ETAE
7tichetarea produselor alimentare trebuie sa contina anumite mentiuni
obligatorii. #ceste mentiuni trebuie sa fie usor de inteles si usor vizibile,
3
lizibile si sa nu poata fi sterse. #numite mentiuni trebuie
sa figureze in acelasi camp vizual.
#tunci cand produsele alimentare sunt preambalate, mentiunile obligatorii
figureaza pe preambala$ sau pe o eticheta atasata acestuia.
Aentiunile obligatorii acopera:
- denumirea de comercializare6
- lista ingredientelor care sunt enumerate in ordinea descrescatoare a
ponderii lor si sunt desemnate prin denumirea lor specifica, in conformitate
cu anumite derogari prevazute in ane3ele , , si
Cis. n cazul ingredientelor care apartin mai multor categorii, este indicata
categoria care corespunde functiei sale principale in cazul produsului
alimentar respectiv.
n anumite situatii, mentionarea ingredientelor nu este solicitata in cazul:
fructelor si legumelor proaspete6 apelor gazoase6 oteturilor de fermentatie6
branzeturilor, untului, laptelui si smantanii fermentate6 produselor care contin
numai un singur ingredient, cu conditia ca denumirea de comercializare sa fie
identica cu numele ingredientului sau sa permita stabilirea naturii
ingredientului fara riscul de a fi confundat.
#numiti aditivi si anumite enzime nu sunt considerate ingrediente6 este vorba
de componentii care sunt utilizati ca au3iliari tehnologici sau care sunt
continuti intr-un ingredient fara a mai indeplini nicio
functie tehnologica in produsul finit6
- cantitatea ingredientelor sau a categoriilor de ingrediente e3primata in
procente.
#ceasta mentiune se aplica atunci cand ingredientul sau categoria de
ingrediente:
- figureaza in denumirea de comercializare sau sunt in general asociate
cu denumirea de comercializare de catre consumator6
- sunt puse in evidenta in etichetarea prin cuvinte, imagini sau o
reprezentare grafica sau6
- sunt esentiale pentru a caracteriza un produs alimentar 4insa pot fi
prevazute anumite e3ceptii56
- cantitatea neta e3primata in unitati de volum pentru produsele lichide
si in unitati de masa pentru celelalte produse. )unt prevazute, in acelasi timp,
dispozitii speciale in cazul produselor alimentare vandute la bucata si pentru
produsele alimentare prezentate intr-un lichid de acoperire6
- data de valabilitate minima. #ceasta data este compusa din indicarea
zilei, lunii si anului, cu e3ceptia produselor alimentare a caror valabilitate este
mai mica de 1 luni 4indicarea zilei si a lunii este suficienta5, produsele
4
alimentare a caror valabilitate este mai mare de 1 luni, dar nu depaseste .+
luni 4indicarea lunii si a anului este suficienta5 sau a caror valabilitate este
mai mare de .+ luni 4indicarea anului este suficienta5.
Bata de valabilitate este precedata de mentiunea D# se consuma de
preferinta inainte de E., atunci cand data contine indicarea zilei sau D# se
consuma inainte de sfarsitul E, in celelalte cazuri. Aentionarea datei de
valabilitate nu este ceruta in cazul produselor
urmatoare:
- fructele si legumele proaspete care nu au facut obiectul vreunor tratamente6
- vinurile si bauturile care contin .< ; sau mai mult alcool in volum6
bauturile racoritoare nealcoolice6
5 sucurile din 6ructe si (auturile alcoolice in reci$iente individuale de mai mult de
cinci litri' destinate a 6i livrate colectivitatilor7
5 $rodusele de $ani6icatie si de $atiserie care' $rin natura lor' sunt consumate in mod
normal intr5un rastim$ de doua)eci si $atru de ore du$a 6a(ricare7
5 otetul7
5 sarea de (ucatarie7
5 )aharurile in stare solida7
5 $rodusele de co6etarie care constau a$roa$e e8clusiv din )aharuri
5 aromati)ate si9sau colorate7
5 gumele de mestecat7
5 do)ele individuale de gla)uri alimentare+
-n ca)ul $roduselor alimentare 6oarte $erisa(ile' data de vala(ilitate minima se
inlocuieste cu data limita de consum7
5 conditiile s$eciale de conservare si de utili)are7
5 denumirea sau 6irma si adresa 6a(ricantului sau a celui care am(alea)a $rodusul sau
a unui van)ator sta(ilit in interiorul
%omunitatii+ -n ceea ce $riveste untul $rodus $e teritoriul statelor mem(re' acestea
sunt autori)ate sa nu ceara decat indicarea 6a(ricantului' a celui care am(alea)a
$rodusul sau a van)atorului7
5 locul de origine sau de $rovenienta' in ca)urile in care omiterea acestei mentiuni ar
$utea induce consumatorul in eroare7
5 modul de 6olosire tre(uie indicat' in ca)ul in care omiterea sa nu ar $ermite o
6olosire $otrivita a $rodusului alimentar7
5 mentiunea titlului alcoolmetric $e unitatea de volum $entru (auturile care contin
mai mult de 1'1 : alcool in volum+
"ondi$ii de depozitare
Aenionarea datei durabilit%ii minimale, respectiv a termenului de valabilitate
sunt completate, &n mod obligatoriu, cu indicarea condiiilor de p%strare i
conservare ce trebuie respectate pe perioada durabilit%ii minimale. !entru
produsele alimentare proaspete, care din punct de vedere microbiologic sunt
i mai perisabile i se refrigereaz% &n general, menionarea pe etichet% i
;
respectarea de c%tre distribuitor, agentul comercial i consumator a condiiilor
de p%strare i conservare 4a lanului frig5 este esenial% pentru asigurarea
calit%iiF
Conform 0" nr. ,=-.22*, republicat% =<<+, privind producia de produse
alimentare destinate comercializ%rii, la manipularea, transportarea si
depozitarea produselor alimentare se vor asigura fiecarui produs conditiile
specifice de pastrare, conform prevederilor din standarde sau alte
reglementari in vigoare.

<
Cibliografie
.. http:--GGG.protectia-consumatorilor.ro-etichetarea-prezentarea-si-
publicitatea-produselor-alimentare
=. http:--GGG.abc-
pacH.com-ro-productIinfo.php-c!ath-1I*<-productsIid-,..JosCsidKl...
1. http:--GGG.protectia-consumatorilor.ro-protectia-consumatorilorro-
o2atitudine-te-invata-totul-despre-etichetarea-si-ambalare
=