Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea de tiine Agricole i Medicin

Veterinar a Banatului Regele Mihai 1 al Romniei


din imioara
!acultatea de ehnologia "roduselor Agroalimentare
#$ecialitatea %&"A
Referat la
Ch. Compuilor naturali,
Legislaie i protecia consumatorului
Tema Referatului :
#tandardi'area $roduselor
(ndrumtor #tudent
Asist)*r)+ng) ,iana Alda -ova. &duard
1
n conditiile diversificarii si nnoirii rapide a ofertei de marfuri, cresterii
continue a exigentelor clientilor, calitatea produselor si serviciilor a devenit
factor determinant al competitivitatii ntreprinderilor.
e de alta parte, la nivel macroeconomic, calitatea produselor
este evaluata tot mai mult n str!nsa legatura cu calitatea vietii. "e acorda o
importanta deose#ita caracteristicilor sanogenetice ale produselor, diminuarii
impactului am#iental negativ al unor produse si procese, fiind introduse, n
acest sens, tot mai multe restrictii: reglementari, standarde obligatorii
referitoare la protectia vietii, sanatatii persoanelor si la protectia mediului
nconjurator.
Standardizarea repre$inta activitatea de ela#orare si implementare a
unor documente de referinta %standarde&, contin!nd solutii ale pro#lemelor
tehnice si comerciale, referitoare la procese si la re$ultatele acestora, care au
un caracter repetitiv n relatiile dintre parteneri economici, stiintifici, tehnici si
sociali. Scopul principal al standardizarii l reprezinta facilitarea desfasurarii
normale a activitatilor n toate domeniile economiei, att pe plan national, ct
si la nivel regional si international.
"tandardi$area repre$inta activitatea specifica prin care sunt sta#ilite,
pentru pro#leme reale sau potentiale, prevederi destinate unei utili$ari
comune si repetate, vi$!nd o#tinerea unui grad optim de ordine ntr'un
context dat .
Standardul este un document sta#ilit prin consens si apro#at de un
organism recunoscut, care furni$ea$a, pentru utili$ari comune si repetate,
reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activitati sau re$ultatele lor,
garant!nd un nivel optim de ordine ntr'un context dat.
"tandardele au caracter facultativ, ele red!nd un acord li#er consimtit
ntre parteneri. (plicarea lor devine o#ligatorie prin efectul unei legi cu
caracter general sau printr'o referinta exclusiva dintr'o reglementare.
/
rin reglementare se ntelege un document care contine reguli cu
caracter o#ligatoriu si care este adoptat de catre o autoritate, adica de un
organism care exercita prerogativele legale.
)rganismul recunoscut, care ela#orea$a standardele, poate fi national,
regional sau international. (ceasta recunoastere poate fi facuta de autoritatile
pu#lice sau de partenerii economici.
(ctivitatea de standardi$are se desfasoara cu participarea tuturor
partilor interesate, deoarece comitetele de standardi$are, n cadrul carora se
ela#orea$a proiectele de standarde, sunt, prin structura, deschise tuturor
partenerilor %producatori, distri#uitori, consumatori si administratie pu#lica&.
"tandardul fiind destinat unei aplicari repetate sau continue, se
diferentia$a de documentele particulare, care sta#ilesc specificatii acceptate
pentru o singura utili$are.
rin activitatea de standardi$are se urmareste garantarea unui nivel
optim pentru comunitate, standardele facilit!nd desfasurarea tran$actiilor
comerciale, prin asigurarea unei mai #une identificari a produselor, a
compati#ilitatii acestora.
Principalele obiective ale standardizarii pot fi considerate urmatoarele:
*& rationali$area economica+
,& asigurarea si m#unatatirea calitatii produselor si serviciilor n
corelatie cu protectia consumatorului si a mediului ncon-urator+
.& facilitarea schim#ului de marfuri si de informatii tehnico'stiintifice.
n ma-oritatea sectoarelor industriale, standardele repre$inta un element
esential de rationali$are economica. Reali$area acestui o#iectiv depinde de
0
capacitatea standardelor de a promova constituirea unui mediu tehnic comun
tuturor ntreprinderilor.
"tandardi$area a aparut, de fapt, din necesitatea de a asigura
compati#ilitatea si interschim#a#ilitatea componentelor si produselor,
indispensa#ile programului industriei, mentin!nd la un nivel minim posi#il
diversitatea mi-loacelor necesare pentru atingerea scopului propus.
(cest o#iectiv este reali$at, n principal, prin tipi$are.
Tipi$area produselor urmareste sta#ilirea unei game rationale de tipuri
si marimi ale produselor, adecvate necesitatilor ntr'o anumita perioada de
timp. ro#lema tipi$arii se pune n orice proiect de standard, indiferent de
nivelul de aplicare, tin!nd seama de diversificarea cresc!nda a produselor.
Standardizarea contribuie la asigurarea si mbunatatirea calitatii
produselor. n standarde se preci$ea$a nivelul minim al principalelor
caracteristici de calitate ale produselor, metodele de anali$a si ncercari,
modalitatile de efectuare a receptiei calitative a loturilor de marfuri, conditiile
de am#alare, transport, depo$itare etc., prin a caror respectare se asigura
premisele reali$arii acestui o#iectiv.
Relatia dintre calitatea produselor si calitatea vietii este reflectata de
acele prevederi ale standardelor care asigura protectia consumatorului si a
mediului nconjurator, prin limitarea stricta a nocivitatii unor produse sau
procese %de exemplu, continutul n pesticide al produselor alimentare, noxe
emanate n atmosfera etc.&.
Asigurarea si mbunatatirea calitatii produselor, prin intermediul
standardelor, este posi#ila numai n masura n care continutul acestora este
corelat permanent cu modificarile care intervin ca urmare a progresului tehnic,
n productia si comerciali$area produselor.
1
"tandardele tre#uie, prin urmare, revi$uite, respectiv nlocuite, la
perioade sta#ilite n corelatie cu modificarile care intervin n tehnologia
marfurilor. n perioadele de progres rapid, sta#ilitatea standardelor este mai
sca$uta, impun!ndu'se revi$uirea sau nlocuirea lor la intervale mai mici.
/acilitarea schim#ului de marfuri si informatii tehnico'stiintifice. rin
terminologia tehnica adoptata, prin sim#oli$ari, codificari etc., standardi$area
contri#uie la sta#ilirea unui lim#a- comun ntre partile contractante, facilit!nd
schim#urile comerciale pe pietele nationale, regionale si internationale. 0in
aceste considerente, n contractele economice se fac, relativ frecvent, trimiteri
la standarde recunoscute de parti.
Standardizarea la nivelul ntreprinderii
"tandardi$area la nivelul ntreprinderii presupune ela#orarea si aplicarea
unor standarde privind materiile prime, produsele finite, procedeele de fa#ricatie,
n scopul facilitarii desfasurarii activitatii compartimentelor acesteia, n raporturile
dintre ele, respectiv cu alte ntreprinderi.
"tandardi$area repre$inta unul dintre mi-loacele importante de crestere a
productivitatii muncii n ntreprindere, datorita urmatoarelor considerente:
ermite rationali$area numarului de tipodimensiuni si, implicit, o
mai #una fundamentare a proceselor tehnologice+
"implifica organi$area activitatii, controlul productiei si
operatiunilor de gestiune+
ermite onorarea mai rapida si n conditii mai #une a comen$ilor,
rennoirea acestora, efectuarea serviciilor postv!n$are.
n ela#orarea standardelor, ntreprinderea apelea$a la surse externe si
interne
2
Ca surse externe pot servi standardele nationale din propria tara sau din
alte tari si standardele internationale, regionale sau teritoriale. 0intre acestea,
prioritate se acorda standardelor ela#orate de organismul de standardi$are din
tara respectiva.
"ursele interne l repre$inta programul propriu de standardi$are, practica
ntreprinderii privind organi$area muncii, procedee de fa#ricatie, tolerante etc.
Standardizarea n relatie cu protectia consumatorilor
Protectia vietii, sanatatii si securitatii consumatorilor
n vederea asigurarii protectiei vietii, sanatatii si securitatii
consumatorilor, guvernul, prin organismele sale speciali$ate, are o#ligatia sa
sta#ileasca norme si reglementari specifice si sa le m#unatateasca ' dupa
ca$ ' pe cele existente, referitoare la:
a& fa#ricarea, importul, conservarea, am#alarea,
etichetarea, manipularea, transportul, depo$itarea,
pregatirea pentru v!n$are si v!n$area produselor+
#& furni$area si utili$area produselor n conditii optime,
n mod deose#it a celor care pot afecta viata,
sanatatea sau securitatea consumatorilor.
1ormele si reglementarile au n vedere grupe de produse care anual sunt
nominali$ate si actuali$ate de catre guvern, daca acest lucru se impune.
n acest context, )rdonanta 2uvernului nr. 3,4*556 privind producerea
de produse alimentare destinate comerciali$arii, chiar prin primul sau articol,
o#liga toti agentii economici, care desfasoara activitati n domeniul productiei
de produse alimentare destinate comerciali$arii, indiferent de forma lor de
organi$are si tipul de proprietate, sa ia masurile necesare pentru eliminarea
3
riscului degradarii sau contaminarii produselor alimentare destinate
comerciali$arii si transformarea acestora n produse improprii consumului
uman, astfel nc!t, sa se asigure 7protectia vietii, sanatatii populatiei si
mediului ncon-urator, satisfacerea necesitatilor de consum ale tuturor
categoriilor de consumatori si respectarea conditiilor de igiena si de mediu la
fa#ricarea, manipularea, depo$itarea si transportul produselor7. 8ai mult, n
)rdonanta se stipulea$a, n mod expres, faptul ca agentii economici care
desfasoara activitati n domeniul productiei de produse alimentare destinate
comerciali$arii pot desfasura asemenea activitati numai n #a$a unor licente
de fa#ricatie acordate de catre 8inisterul (griculturii si (limentatiei, potrivit
unui regulament propriu.
Licentele se acorda pentru fiecare produs alimentar n parte, la solicitarea
agentului economic interesat, cu mentiunea ca ele nu sunt transmisi#ile.
rodusele alimentare pot fi fa#ricate numai dupa ce s'a o#tinut avi$ul
8inisterului "anatatii ca sunt apte pentru consumul uman si cu respectarea
conditiilor de calitate si tehnice preva$ute n standarde, caiete de sarcini,
specificatii tehnice, norme sanitar'veterinare. Raspunderea pentru produsele
alimentare fa#ricate n Rom!nia revine agentului economic su# a carui marca
sunt comerciali$ate.
0e asemenea, )rdonanta nr. 3, prevede ca sta#ilirea termenului de
vala#ilitate pentru produsele alimentare se face de catre producator, pe
raspunderea acestuia sau prin cola#orare cu unitati de cercetare si
la#oratoare speciali$ate, dupa experimentari repeta#ile, inter$ic!ndu'se
prelungirea termenului de vala#ilitate expirat, prin reechitare sau ream#alare,
de catre producator.
4
Bibliografie
*. http:44999.scrigroup.com4management4mar:eting4"tandardi$ar
ea'produselor'alim.*;;5.php
,. http:44999.scritu#.com4economie4comert4C)1TR<=>T<('
"T(10(R0<?(R<<'L('*.3,.3,**.php
5