Sunteți pe pagina 1din 5

CE ESTE MANAGEMENTUL?

MANAGEMENTUL INSTITUIEI COLARE


Paternitatea termenului de management" a fost atribuit lui Frederick Winslow Taylor care
n lucrarea Principiile managementului tiinific (1911 enumer c!te"a caracteristici de ba# ale
acti"it$ii manageriale% &lterior' (enry Fayol' n lucrarea de )ionierat Administraia industrial i
general. Prevederea, organizarea, comanda, coordonarea, controlul (191*' define+te cele +ase
func$ii de ba# ale managementului, prognoz, planificare, organizare, comand, coordonare,
control +i enun$ 1- )rinci)ii de ba# ale unui act managerial eficient%
Ce este managementul?
.unoa+terea teoriei manageriale re)re#int condi$ia )rim )entru )racticarea unui
management de calitate' eficient' ra$ional' creati"' orientat s)re succes +i de#"oltare +i nde)rtat de
em)irismul )rimar al desf+urrii unei acti"it$i% /ltfel s)us' managementul ra$ional' ca a)lica$ie a
teoriei manageriale se refer la un ansamblu de )rocese )rin care elementele teoretice +i
metodologice sunt o)era$ionali#ate n cadrul )racticii sociale% 0n egal msur' a)licarea
managementului teoretic nseamn +i miestrie' art' creati"itate im)rimate de )ersonalitatea
managerului% 1co)ul final al unui management 2ust se refer la o limitare a em)irismului n fa"oarea
unei conduceri ra$ionale care )leac de la mi2loace +i a2unge la re#ultate eficiente%
/ceste )rinci)ii generale ale managementului +tiin$ific' de#"oltate ini$ial )entru conte3te
economice +i )entru eficienti#area acti"it$ilor de )roduc$ie' )ot fi a)licate n alte multe domenii ale
"ie$ii sociale% 4ste +i ca#ul domeniului educa$ional care' ca orice acti"itate care se dore+te eficient'
a m)rumutat )rinci)iile managementului economic' le5a ada)tat +i le5a rafinat n conformitate cu
s)ecificul acti"it$ilor educa$ionale%
6intr5o )ers)ecti" general' managementul educa$ional )oate fi "#ut ca un sistem de
conce)te' metode' instrumente de orientare' conducere +i coordonare' utili#at n reali#area
obiecti"elor educa$iei' la ni"elul )erforman$elor a+te)tate% /cesta se )oate contura +i )rin
"alorificarea datelor +i abordrilor oferite de domeniile cone3e, economia' )si7ologia' sociologia'
)ra3iologia' marketingul' teoria sistemelor' te7nologia informa$iei' ergonomia' etica' deontologia%
8anagementul educa$ional integrea# +i ada)tea# date oferite de +tiin$e cone3e socio5umane,
economie (organi#area +i utili#area eficient a resurselor educa$iei' n ra)ort cu obiecti"ele'
sociologie (managementul organi#a$iilor' gru)urilor' rela$iilor' fenomenelor sociale generate n
c!m)ul educa$ional' )si7osociologie (dimensiunile )ersonalit$ii managerului n e3ercitarea
rolurilor' )olitologie (luarea deci#iilor' organi#area' conducerea gru)urilor conform unor obiecti"e'
gsirea strategiilor de re#ol"are%
8anagementul educa$ional "i#ea# acti"itatea unor )ersoane care determin +i direc$ionea#
acti"itatea celorlal$i' )rin urmrirea reali#rii de ac$iuni n cele mai bune condi$ii' )rin
con+tienti#area +i asumarea de res)onsabilit$i asu)ra reali#rilor +i insucceselor9 este )rocesul de
g7idare a unui gru) s)re reali#area unor obiecti"e organi#a$ionale' cu te7nici anume' )rin utili#area
+i coordonarea acti"it$ilor' )rintr5un ansamblu de deci#ii' )rin utili#area ra$ional a resurselor9 este
arta conductorului de a atinge sco)urile )rin mobili#area eforturilor tuturor membrilor organi#a$iei%
0n esen$' managementul educa$ional )oate fi conce)ut ca arta de a "alorifica )atru
elemente, ideile ()ers)ecti"a' obiecti"ele' )rogramele' strategiile de ac$iune' relaiile (structura
organi#atoric' legturile ntre elemente +i ac$iuni' sarcini' ec7ilibrul autoritate:libertate'
centrali#are:descentrali#are' oamenii (moti"area' delegarea autorit$ii' stimularea' formarea'
e"aluarea' resursele (identificare' di"ersificare' )rocurare' ada)tare' func$ionare' integrare'
)erfec$ionare%
0n acest conte3t deosebit de com)le3' s5au de#"oltat dou direc$ii im)ortante n e"olu$ia
managementului educa$ional, Managementul instituiei colare +i Managementul clasei de elevi%
Managementul instituiei colae
Managementul instituiei colare se refer la a)licarea )rinci)iilor managementului +tiin$ific
la conducerea unit$ii +colare' n conformitate cu e3igen$ele )oliticilor educa$ionale% 0n esen$ este
"orba des)re o acti"itate de conducere a institu$iei de ctre o ec7i) managerial' urmrind
)rinci)iile +i func$iile managementului general%
; conducere +tiin$ific a +colii )resu)une urmrirea unor func$ii manageriale,
funcia prospectiv
funcia de organizare
funcia de coordonare
funcia de decizie
funcia de control
funcia de evaluare
Funcia prospectiv
Func$ia )ros)ecti" este func$ia de ba# care asigur )ers)ecti" +i desc7idere actelor de
conducere% <coala' n esen$a ei' este o institu$ie orientat ctre "iitor' iar re#ultatele )rocesului
educa$ional aduc ser"icii societ$ii n )re#ent' dar mai ales n "iitor% 8anagementul +colar trebuie
s5+i forme#e o )ers)ecti" larg asu)ra e"olu$iei "iitoare a acti"it$ii +colare% Pre"ederea constituie
ba#a )entru )regtirea "iitoarelor ac$iuni legate de cadrul institu$ional +colar% Func$ia )ros)ecti"
mbrac forma unor )rograme de ac$iune care )ot fi )rograme manageriale de lung durat, )e )atru
ani' anuale sau semestriale' )rograme care structurea# +i orientea# eforturile cadrelor didactice +i
ale ntregului )ersonal al +colii% /lturi de acestea' n managementul +colar se ntocmesc +i se a)lic
+i )rograme s)eciale care concentrea# eforturile )entru atingerea unor obiecti"e mai limitate ca
am)loare (la ni"el de catedr' de comisie metodic etc%% 0n rela$iile cu )artenerii sociali'
comunit$ile' cu agen$ii economici se )ot alctui )rograme de ac$iune de lung durat%
Funcia de organizare
;rgani#area acti"it$ilor +colare se refer' n ultim instan$ la trans)unerea n fa)t a
)rogramelor de ac$iune ado)tate% 1tructurarea +i organi#area claselor de ele"i' re)arti#area
mi2loacelor materiale )entru acti"it$ile de n"$m!nt (sli de clas' mobilier' internate etc%'
re)arti#area sarcinilor didactice' corelarea acti"it$ilor de n"$m!nt n tim) +i n s)a$iu n cadrul
unor sc7eme orare' "alorificarea celor => minute didactice la fiecare or' acti"it$ile didactice +i
e3tradidactice etc% sunt as)ecte care )ri"esc latura organi#atoric a managementului%
Funcia de coordonare a activitilor colii
.oordonarea acti"it$ilor +colii se reali#ea# )rin mecanisme de reglare +i autoreglare a
acti"it$ilor din +coal% 0nf)tuirea func$iilor de coordonare dintr5o +coal )resu)une e3isten$a
c!tor"a condi$ii,
; re$ea de comunicare bine structurat +i definit at!t la ni"elul ntregii +coli' c!t +i la
ni"elul fiecrui gru) de lucru 5 clas' catedr' consiliu )rofesoral9 e3isten$a acesteia
)ermite managerului s cunoasc )roblemele +colii +i' n acela+i tim)' s asigure
inter"en$iile ra)ide )entru solu$ionarea lor9
6e#"oltarea unei moti"a$ii acti"e n )rocesul managerial +i n mod s)ecial n ceea ce
)ri"e+te latura deci#ional a acestuia' cu efect consistent asu)ra calit$ii deci#iilor +i a
eficien$ei acestora9
4+alonarea ra$ional +i ierar7i#area deci#iilor n func$ie de ni"elul structurilor
organi#atorice la care se refer9
6elegarea de autoritate sub forma de#"oltrii unor ra)orturi ntre ec7i)a managerial +i
salaria$i%
Funcia de decizie
6eci#ia din cadrul institu$iei +colare' la fel ca n orice act managerial' este re#ultatul unui
)roces e3trem com)le3% ;biectul deci#iei este definit n func$ie de condi$iile concrete din fiecare
institu$ie +colar% &n act managerial cores)un#tor im)une o bun cunoa+tere a situa$iei fiecrui
segment care formea# ansamblul acti"it$ii +colare, )rocesul instructi" 5 educati"' )rocesul
educa$ional' )rocesul de de#"oltare )rofesional a cadrelor didactice' acti"itatea administrati"'
gestiunea +colii +i e"iden$a acesteia etc%
Funcia de control
.ontrolul acti"it$ilor de n"$m!nt constituie una dintre func$iile de ba# ale
managementului +colar% .ontrolul const n "erificarea +i msurarea 5 )e c!t este )osibil 5 a
as)ectelor cantitati"e' dar +i a celor calitati"e ale re#ultatelor ob$inute% 1co)ul )rinci)al al oricrui
control const n )re"enirea +i corectarea la tim) a unor abateri de la deci#iile de o)timi#are a
)rocesului% 43ercitarea func$iei de control )resu)une o serie de condi$ii% 6intre acestea' deosebit de
im)ortante )entru o +coal sunt urmtoarele,
e3isten$a unor obiecti"e )reci#ate n )rogramele manageriale' fie sub forma unor norme'
reguli' criterii' fie )rin indicatori concre$i9
e3isten$a unor mi2loace sau modalit$i rele"ante +i obiecti"e de e"aluare9
definirea unor etaloane acce)tabile )entru msurarea' ra)ortarea +i e"aluarea re#ultatelor9
de#"oltarea unor mecanisme organi#a$ionale concrete +i eficiente )entru o reglare +i o
corectare din mers a )rocesului de n"$m!nt%
.ontrolul care nu este urmat de msuri corecti"e imediate +i eficiente constituie o acti"itate fr
sens%
Funcia de evaluare
4"aluarea este o func$ie managerial de mare com)le3itate% &tili#area unor te7nici +i
instrumente de e"aluare "alidate' constituie o cale )entru eliminarea subiecti"ismului +i )entru o
s)orire a res)onsabilit$ii n a)recierea contribu$iei fiecrui membru im)licat n acti"it$ile din
+coal% 0n general domeniile esen$iale de e"aluare managerial sunt urmtoarele,
e"aluarea institu$ional' care se face )e ba#a unor criterii stabilite de organisme s)eciali#ate
+i a unei metodologii s)ecifice9 e"aluarea institu$ional (auditul "i#ea# ansamblul
acti"it$ilor' dar +i )ers)ecti"ele de de#"oltare a unit$ii +colare9
e"aluarea acti"it$ii )ersonalului didactic la desf+urarea )rocesului de n"$m!nt' n ra)ort
cu obiecti"ele +colii +i ale curriculum5ului stabilit9
e"aluarea a)ortului dirigin$ilor la de#"oltarea func$iilor educati"e ale +colii' n ra)ort cu
obiecti"ele )rogramului acti"it$ilor educati"e din +coal9
e"aluarea contribu$iei )ersonalului administrati" la nde)linirea acti"it$ilor s)ecifice,
secretariat' contabilitate' administra$ie' gestiune etc%
Ce este managementul clasei !e ele"i?
6in ce n ce mai mult' organi#area +i ndrumarea unei clase de ele"i a de"enit o acti"itate
e3trem de laborioas +i de com)le3 care im)lic o multitudine de resurse indi"iduale' de eforturi +i
ac$iuni din )artea )rofesorului% 6e multe ori sensurile oferite termenului de management al clasei au
fost +i rm!n diferite n func$ie de o multitudine de factori% ?ndiferent de maniera n care fiecare
cadru didactic "a descrie acti"itatea de la clas' e3ist un consens n ceea ce )ri"e+te recunoa+terea
im)ortan$ei managementului clasei de ele"i% 0n cadrul sistemului educa$ional' cadrele didactice
trebuie s se ra)orte#e continuu la cei )e care i educ' s stabileasc rela$ii de colaborare cu )rin$ii
acestora +i cu al$i membri ai comunit$ii% /cti"itatea )rofesorilor "i#ea# indi"idualit$i n formare'
fa)t ce im)une o ma3im res)onsabilitate% Pentru a5i e"iden$ia com)le3itatea' managementul clasei
de ele"i a fost definit ca domeniu de cercetare n tiinele educaiei care studiaz att
perspectivele teoretice de abordare ale clasei de elevi, ct i structurile dimensional-practice ale
acesteia, n scopul facilitrii interveniilor cadrelor didactice n situaiile educaionale concrete@(A%
?ucu%
8anagementul clasei de ele"i se refer la o acti"itate de orc7estrare@ sau de coordonare a
unui ntreg set de sec"en$e de n"$are' astfel nc!t aceasta s fie c!t mai eficient +i mai )roducti"%
6e multe ori' educatorii descriu un bun management al clasei ca o ac$iune de creare a unui mediu
)o#iti" de n"$are' +i nu doar n sensul s)a$iului fi#ic ci' )rin e3tensie +i la ceea ce numim
sintalitatea@ colecti"ului de ele"i%
8anagementul clasei de ele"i este un domeniu teoretico5a)licati" care ncearc s ada)te#e
la realitatea educa$ional un set de )rinci)ii +i de reguli manageriale ce5+i au originea n cadrele
economice ale acti"it$ii umane% /stfel' ra$ionalitatea' rigoarea' generalitatea )rinci)iilor i#"or!te
din )ractica economic s5au su)ra)us cu o serie de caracteristici ale )racticii educa$ionale,
conte3tualitate' im)ro"i#a$ie creatoare' indi"iduali#are% 15a nscut astfel o nou orientare n cadrul
larg al +tiin$elor educa$iei' ce5+i afl nce)uturile n anii BC> ai secolului trecut% 8anagementul clasei
de ele"i a de"enit astfel o e3)resie )ractic a ncercrilor de eficienti#are a actului educa$ional' nu
at!t sub as)ect instruc$ional c!t mai ales din )ers)ecti"a crerii cadrului +i condi$iilor )entru o
acti"itate c!t mai eficient%