Sunteți pe pagina 1din 7

PROBE VIZND IMPLICAIILE ADHD ASUPRA SCRISULUI

a) Probe pentru identificarea copiilor hiperactivi i evaluarea problemelor atenionale:


Scala de evaluare a hiperactivitii cu deficit de atenie completat de profesor;
Profilul atenional al copilului.
b) Probe pentru evaluarea scrisului:
Scala E pentru nivelul eneral al scrierii;
Scala !israfiei pentru msurarea dificultilor specifice.
Scalele de evaluare completate de profesor sunt cele mai comune metode de colectare a
informaiilor privind dificultile atenionalc ale copiilor "#erner $ #erner% &''&). Prima scal de
acest tip a fost de(voltat de )onners *n &'+' "#u, $ #oun% &'-') pentru a fi utili(at *n studii
leate de efectele medicamentelor asupra copiilor i a avut succes *n aceast utili(are ".ar,le/%
&'-0; Eisenber $ )onners% &'1&; 2err/ $ Spraue% &'13). !e asemenea% scala a fost utili(at ca
instrument dianostic ")onners) i *n identificarea copiilor hiperactivi "4ilch% 5oberts $ #one/%
&'-0; 6entall $ .arac,% &'1'). 7n forma ei actual este instrumentul de msur cel mai utili(at% at8t
*n scop clinic c8t i *n cercetrile cu copii "9.!.!.2are :ouse% &''; )atalo).
9ceste scale pot fi utili(ate pentru a obine un tablou eneral al comportamentului copilului
*n clas% pentru a identifica competenele i slbiciunile lui sociale i pentru a scoate *n eviden
caracteristicile specifice asociate cu problemele atenionale ".ender% &''<).
a) Probe pentru ienti!i"area "opii#or $ipera"ti%i &i e%a#uarea prob#e'e#or aten(iona#e)
Pornind de la ideea care a stat la ba(a construirii scalei lui )onners% 5ussel .ar,le/% Ph.!. i
colaboratorii si de la clinica speciali(at pentru studiul hiperactivitii cu deficit *n atenie a
=niversitii din 4assachusetts au reali(at o nou scal de evaluare "&''&): Scala de evaluare a
hiperactivitii cu deficit de atenie completat de profesor ">eacher?)ompleted 9!:! 5atin
Scale) "ve(i ane@a nr. &). 9utorii sunt .ar,le/% 5. i !u Paul% A.% iar scopul proiectrii acestui nou
instrument este evaluarea producerii simptomelor hiperaclivitii cu deficit de atenie la copii.
Scala a fost reali(at pe ba(a simptomelor descrise de !S4?BBB?5. 9stfel% cei doi autori au
luat cei &3 itemi pentru hiperaclivitatea cu deficit de atenie din !S4?BBB?5 i i?au plasat *ntr?o
scal. 9u colectat apoi datele pe un eantion de ;;& copii *ntre + i &C ani i au etalonat scala% care
are o foarte bun validitate.
!orina de a utili(a un instrument de msur modern% pe de o parte% i nee@istena unei astfel
de scale penlru msurarea hiperactivitii cu deficit de atenie adaptat i etalonat pe populaia
rom8n% pe de alt parte% au fost factori determinani pentru adaptarea aceastei scale. )um itemii
sunt% de fapt% cele &3 criterii de dianostic a hiperactivitii cu deficit de atenie universal valabile
prev(ute de !S4?BBB?5% riscul unei invaliditi interculturale se reduce substanial. 5aportarea la
etaloane s?a fcut% *ns% cu aceast re(erv% motiv pentru care s?a vorbit despre copii suspeci de
hiperactivilate cu deficit de atenie.
Scala a fost completat de *nvtor pentru fiecare copil *n parte. Diecare item se raportea(
pe o scar numeric cu patru trepte cotate de la 0 la <% *n funcie de frecvena de apariie a
comportamentului descris% astfel: 0 ? niciodat% & ? rareori% C ? destul de des% < ? foarte des.
Se calculea( urmtoarele scoruri ".ar,le/% &''&):
&. Eumrul simptomelor pre(ente ? prin adunarea numrului de itemi cotai cu C sau cu <.
Scorul eal sau mai mare de - simptome repre(int limita pentru dianosticul de hiperactivitate cu
deficit de atenie "dup !S4?BBB?5).
C. Scorul total ? suma numrului total de puncte pentru toi cei &3 itemi. !ac scorul
depete &%; abaterea standard peste medie pentru v8rst i se@ se consider c este semnificativ
clinic.
<. Dactorul B: Eeatenie ? :iperactivitate.
Suma scorurilor la itemii: &?<% +?-% &C% &<. !ac scorul depete &%; abaterea standard peste
&
medie pentru v8rst i se@ se consider c este semnificativ clinic.
3. Dactorul BB: Bmpulsivitate ? :iperactivitate.
Suma scorurilor la itemii: &% C% 3% ;% '?&&% &3. !ac scorul depete &%; abaterea standard
peste medie pentru v8rst i se@ se consider c este semnificativ clinic.
9l doilea instrument utili(at pentru evaluarea problemelor atenionale ale copiilor este
Profilul Atenional al Copilului ")hild 9ttentional Profile) "ve(i ane@a C). 9cesta a fost
construit de Edelbroc,% )% profesor la =niversitatea din 4assachusetts% *n &''&. Este o evaluare
scurt a pre(enei i radului neateniei i hiperactivitii la copii aa cum sunt raportate de profesor.
Scala este utili(at de ctre cercettorii de la =niversitatea din 4assachusetts at8t pentru evaluarea
simptomelor hiperactivitii cu deficit de atenie la copii% c8t i pentru distincia *ntre copiii cu
deficit de atenie fr hiperactivitate "9!!?:) i cei cu hiperactivitate "9!!F:). 7n cercetrile pe
aceste dou subrupuri% copiii care au scoruri peste centilul '< at8t la neatenie c8t i la
hiperactivitate sunt considerai ca av8nd deficit de atenie cu hiperactivitate "9!!F:)% *n timp ce
copiii care obin scoruri la neatenie peste centilul '< i la hiperactivitate sub centilul -3 sunt
considerai ca av8nd deficit de atenie fr hiperactivitate ".ar,le/% &''&).
9ceast scal cuprinde descrierea a &C comportamente. Ea este completat tot de *nvtor%
care *ns trebuie s aib *n vedere doar comportamentul copilului din ultima sptm8n. Diecare
item se raportea( la o scar numeric cu < trepte% cotate de la 0 la C% *n funcie de radul de
veridicitate a afirmaiei raportat la comportamentul copilului studiat% astfel: 0?fals% &?uneoriGparial
adevrat% C?adeseaGfoarte adevrat.
9v8nd *n vedere faptul c pentru identificarea copiilor cu hiperactivitate cu deficit *n atenie
s?au utili(at aprecieri ale indivi(ilor% se punea problema fidelitii lor. 7ns nu se putea reali(a o
fidelitate intermartori datorit timpului pe care &?ar fi necesitat "o sptm8n pentru fiecare copil) i
care ar fi determinat interferena efectului de maturare asupra re(ultatelor la proba de scriere. !eci%
*nvtorul fiind sinura persoan autori(at care putea descrie comportamentul copilului *n clas%
s?a utili(at Profilul 9tenional al )opilului pentru asiurarea fidelitii datelor obinute% elimin8nd
din lot ca(urile care pre(entau inconruene *ntre scorurile la cele dou scale de evaluare. !e
asemenea% re(ultatele trebuiesc privite cu re(erva validitii interculturale.
Se calculea( urmtoarele scoruri ".ar,le/% &''&):
&. Scorul total ? suma scorurilor la cei &C itemi. Scorul ce depete &; pentru biei i &&
pentru fete este considerat c intr *n dianosticul de hiperactivitate cu deficit de atenie.
C. Eeatenia ? suma scorurilor itemilor: &% C% ;% 1% '% &0 i &C. Scorul ce depete ' pentru
biei i 1 pentru fete este considerat semnificativ clinic.
<. :iperactivitatea ? suma scorurilor itemilor: <% 3% +% - i &&. Scorul ce depete + pentru
biei i ; pentru fete este considerat semnificativ clinic.
b) Probe pentru e%a#uarea *"ri*u#ui)
Scala E"ve(i ane@a <) construit de H. !e 9Iuriauerra *n &'-0% este un instrument pentru
msurarea nivelului eneral al rafismului. Scara comport dou serii de itemi% ED i E4% care
formea( dou subscri.
Btemii ED traduc modificrile *n reproducerea formelor calirafice% pe care copilul *ncearc
s le *nlocuiasc cu altele mai economice "*n msura *n care adoptarea lor *i permite s depeasc%
momentan i imperfect% lipsa lui de *ndem8nare). Subscala ED conine &3 itemi care se refer la:
aspectul eneral al rafismului "scrisul este mare% umflat% ru orani(at *n pain)% e@ecutarea
formelor calirafice "literele din (ona medie% literele din (ona e@terioar% maIuscule) i modul de
leare a literelor.
Btemii E4 e@prim dificultile de e@ecutare motorie a diferitelor elemente constitutive ale
rafismului: bastonae% linii curbe% *naintarea reulat de la st8na la dreapta. Subscala E4 conine
&+ itemi care se refer la: ansamblul traseului "lipsa *ndem8nrii *n inerea instrumentului de scris se
traduce prin tremurtori sau oscilri% multe retuuri% proasta calitate a trsturii)% e@ecutarea
bastonaelor "fcute din mai multe framente% *ntrerupte sau curbate)% *naintarea de la st8na spre
dreapta poticnit% sacadat "*n loc s fie armonioas i curtoare)% pstrarea r8ndului "*n raport cu
C
ori(ontala% r8ndul poate fi ondulat% cobor8tor sau fr8nt) i nereularitatea "neav8nd un control
satisfctor al micrilor m8inii% copilul nu parvine s?i do(e(e amplitudinea i orientarea
estului; ca urmare% literele iau dimensiuni i *nclinri foarte variate de?a lunul te@tului).
Diecrui item i se acord & punct pentru pre(ena net% 0%; puncte pentru pre(ena discret
sau 0 puncte pentru absen.
Se calculea( trei scoruri: cota E "suma scorurilor ED i E4)% cota ED "totali(area scorurilor
D) i cota E4 "totali(area notelor 4). Diind o scar enetic% itemii sunt ponderai proporional cu
propria lor valoare discriminatorie enetic% astfel: itemii cu capacitate de discriminare enetic
ma@im "&0 itemi) au coeficientul <% itemii cu capacitate de discriminare enetic miIlocie "&<
itemi) au coeficientul C i itemii cu capacitate de discriminare enetic slab "1 itemi) au
coeficientul &. 9ceste trei cote "E% ED i E4) permit caracteri(area scrisului din punctul de vedere
al dimensiunii enetice ce pre(int lobal radul de *naintare sau de *nt8r(iere a celui ce scrie.
)aracteri(area scrisului se poate *ns face i din punctul de vedere al unei dimensiuni
calitative% care repre(int *n esen% fa de nivelul enetic% persistena anormal sau depirea
dificultilor motorii de ba(. Eota E4 e@prim *n mai mare msur dec8t nota ED dificultile
motorii caracteristice ale *nceptorilor i ale copiilor care nu reuesc s *nvin dificultile de
inere i conducere a instrumentului de scris. Persistena normal a caracteristicilor E4 la un anumit
numr de copii contribuie la sporirea dispersiei acestei note la v8rstele mai mari. =n raport EDGE4
slab "sub 0%1;) poate fi deci considerat drept caracteristic pentru un stil motoriu incorect% pentru o
proast calitate a scrisului% care nu poate fi apreciat dec8t parial din punctul de vedere al *nt8r(ierii
enetice. #a disrafici% calitatea slab a scrisului se caracteri(ea( tocmai printr?o pre(en
anormal a componentelor E4% adic prin raporturi EDGE4 foarte sc(ute.
Scala Disgrafiei "ve(i ane@a 3) construit tot de H. !e 9Iuriauerra *n &'-0% este un
instrument util *n planul dianosticului individual i al depistrii disraficilor. Scala are C; itemi%
rupai pe trei subscale:
&. Proasta orani(are a painii "1 itemi) ? paina este prost orani(at% te@tul *mprtiindu?se
de(ordonat; spaiul dintre r8nduri i dintre cuvinte este nereulat% ori(ontalele r8ndului nu se
respect% ansamblul este murdar;
C. Ee*ndem8narea "&< itemi) antrenea( o serie de deformri% de poticniri *n desfurare;
copilul este incapabil de a se supune canoanelor calirafice. 9ceast incapacitate se olindete
asupra ansamblului traseului "trstura este de calitate proast% liniile sunt retuate de mai multe
ori)% asupra *naintrii rafice "sacadat% poticnit)% asupra modului de leare a literelor "ridicrile
peniei sunt numeroase i mai mult sau mai puin discret camuflate)% asupra e@ecutrii
bastonaelor verticale i a liniilor curbe ce formea( literele;
<. Erorile de form i proporie "; itemi) ? radul de claritate a literelor "prea precise sau
prea confu(e)% dimensiunea lor "prea mici sau prea mari)% proporiilor lor "bastonaele i co(ile fie
atrofiate% fie hipertrofiate etc.).
Diecrui item i se acord & punct pentru pre(ena net% 0%; puncte pentru pre(ena discret i
0 puncte pentru absen. Btemii sunt echilibrai *n funcie de capacitatea lor discriminatorie prin
atribuirea unor coeficieni de ponderare <% C i &.
Se calculea( )ota disrafiei% care repre(int suma cotelor pentru toi cei C; itemi ai scrii.
#a aplicarea probei de scriere s?a utili(at foi 93 *mprite pe Iumtate% neliniate% care au fost
distribuite copiilor. Subiecii au scris cu stiloul personal.
<
ANE+A ,
SCALA DE APRECIERE A COMPOR-AMEN-ULUI
E=4E#E E#EJ=#=B:
JK5S>9: )#9S9: L)M9#9:
Nr.
"rt.
COMPOR-AMEN-UL Ni"io/
at0
Rare/
ori
De*tu#
e e*
1oarte
e*
&. 9desea se foiete pe scaun% d din m8ini sau din
picioare
0 & C <
C. 9re dificulti *n a rm8ne ae(at 0 & C <
<. Poate fi foarte uor tulburat "*nebunit) 0 & C <
3. 9re dificulti *n a?i atepta r8ndul la activitile de
rup
0 & C <
;. 9desea rspunde precipitat la *ntrebri 0 & C <
+. 9re dificulti *n a urma instruciuni 0 & C <
1. 9re dificulti *n a?i menine atenia la sarcin 0 & C <
-. 9desea trece de la o activitate neterminat la alta 0 & C <
'. 9re dificulti *n a se Iuca *n linite 0 & C <
&0. 9desea vorbete e@cesiv 0 & C <
&&. 9desea *i *ntrerupe pe alii sau intervine inoportun 0 & C <
&C. 9desea pare c nu ascult c8nd i se vorbete 0 & C <
&<. 9desea pierde lucruri necesare pentru sarcinile sale 0 & C <
&3.
9desea se anaIea( *n activiti periculoase fi(ic
fr s considere consecinele
0 & C <
3
ANE+A 2
PRO1ILUL A-ENIONAL AL COPILULUI
E=4E#E E#EJ=#=B:
JK5S>9: )#9S9: L)M9#9:
J pre(entm mai Ios o list de afirmaii ce descriu comportamentul elevului *n pre(ent sau
pe parcursul ultimei sptm8ni. )hiar dac unele afirmaii par a nu se potrivi copilului *n cau(% v
rum s rspundei la toate c8t mai e@act.
Nr.
"rt. COMPOR-AMEN-UL 1a#*
Uneori
par(ia#
ae%.
Ae*ea
!oarte
ae%.
&. Eu reuete s termine activitile pe care le *ncepe 0 & C
C. Eu se poate concentra% nu poate fi atent mult timp 0 & C
<. Eu poate sta linitit% se mic permanent 0 & C
3. Se foiete% deranI8ndu?i pe cei din Iur 0 & C
;. Jisea( cu ochii deschii sau se pierde *n propriile
8nduri
0 & C
+. Este impulsiv% acionea( fr s 8ndeasc 0 & C
1. 9re dificulti *n a urma instruciuni 0 & C
-. Jorbete fr a fi *ntrebat 0 & C
'. 4unca sa este murdar% de(ordonat 0 & C
&0. Este neatent% uor de distras 0 & C
&&. Jorbete e@cesiv de mult 0 & C
&C.
9re dificulti *n preluarea sarcinilor "nu *nelee sau
*nelee doar parial ceea ce are de fcut
0 & C
;
ANE+A 3
S C A L A E
Ite'uri#e E1 Ite'uri#e EM
D
&
: Scris e@tins *n suprafa% infantil "C) 4
&;
: .astona cobor8tor format din mai multe
dimensiuni "<)
D
C
: Scris lit "&) 4
&+
: #itere corectate "<)
D
<
: #ipsa micrii "C) 4
&1
: 9nsamblu murdare "<)
D
3
: Scris mare "C) 4
&-
: 9rcuirea bastonaelor la literele d% t% p% N
"&)
D
;
: m i n colreti "C) 4
&'
: 9plati(ri ale literelor rotunde interioare "<)
D
+
: .are ale lui t colreti "C) 4
C0
: )ontur incorect al buclelor e@terioare "C)
D
1
: p colresc "&) 4
C&
: >raseu tremurat "<)
D
-
: e din dou framente "<) 4
CC
: >raseu ovitor "C)
D
'
: d%%N din dou framente "C) 4
C<
: Sacade "C)
D
&0
: 4aIuscule ne*ndem8natice "<) 4
C3
: >elescopri "C)
D
&&
: Puncte de sudur "<) 4
C;
: 58nduri fr8nte "C)
D
&C
: 9lipire "&) 4
C+
: 58nduri fluctuante "&)
D
&<
: Spaiu nereulat *ntre r8nduri "<) 4
C1
: 58nduri cobor8toare "&)
D
&3
: 6one ru difereniate "C) 4
C-
: )uvinte care Ioac pe ori(ontala r8ndului
"C)
4
C'
: !imensiuni nereulate "<)
4
<0
: !irecia nereulat "&)
+
ANE+A 4
SCALA DIS5RA1IEI
I. Proa*ta or6ani7are a
pa6inii
II. Ne8ne'9narea III. Erori#e e !or'0 &i propor(ie
&. 9nsamblu murdar "&) -. >rsturi de calitate proast
"C)
C&. #itere prea ferm trasate sau prea
labile "C)
C. 58nd fr8nt "&) '. #itere corectate "C) CC. Dorme inadecvate "C)
<. 58nd fluctuant "C) &0. Ptarea curbelor i
buclelor "&)
C<. Scris prea mic sau prea mare "C)
3. 58nd cobor8tor "&) &&. 9rcuirea literelor m% n% i%
u "&)
C3. Proporii necorespun(toare ale
celor trei (one "C)
;. )uvinte *nhesuite "&) &C. 9scuirea arcadelor la
literele m% n% v% u "&)
C;. Scris prea lbrat sau cu litere
prea *nustate "&)
+. Spaiu nereulat *ntre
cuvinte "&)
&<. Puncte de sudur "C)
1. #ipsa marinilor albe "&) &3. 9lipiri "&)
&;. >elescopri "<)
&+. Sacade "C)
&1. #itere finale alunite "C)
&-. Eereularitatea
dimensiunilor "C)
&'. 6one slab difereniate "&)
C0. #itere atrofiate "C)
1

S-ar putea să vă placă și