Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae

Europass
Informaii personale
Nume / Prenume Miclea Alexandra Ionela
Adres(e) Str. Aleea Negoiu, nr. 2A, Cluj napoca, Romania
Teleon(oane) !"#$$%&'("
)*mail(uri) miclea.ale+andrina,-a.oo.com
Na/ionalitate(*t/i) Romana
0ata na1terii 2(.$2.$222
Se+ 3eminin
Locul de munc vizat /
Domeniul ocupaional
Resurse Umane
Experiena profesional
Perioada 4ctom5rie 2!$&* 2!$% pre6ent
3unc/ia sau postul ocupat 7oluntar in cadrul Asociatiei 0og Assist
Numele 1i adresa angajatorului Asociatia 0og Assist, Str. Taietura Turcului nr. #%
Acti8it/i 1i responsa5ilit/i principale
9nter8entii asistate de animale
Participarea la :iua 9nteractiunii 4m*Aminal din cadrul 3acultatii de Psi.ologie si Stiinte ale )ducatiei (
pregatirea materialelor necesare acti8itatii, oerirea de inormatii celor care au participat cu pri8ire la
acti8itatile desasurate in cadrul asociatiei precum si la acti8itatiile si proiectele 8iitoare)
Scoala Altel* Acti8itati asistate de animale la ;radinita <am5i
* responsa5ilitati= monitori6area comportamentului copiilor dar si al cainelui si conductorului canin,
intocmirea raportului de acti8itate, inter8entie directa in cadrul acti8itatilor.
Numele 1i adresa angajatorului 0og Assist
Tipul acti8it/ii sau sectorul de acti8itate :iua 9nteractiunii 4m*Animal (:94A)* septem5rie 2!$&, e5ruarie 2!$%
>eep calm ?it. dogs
TAAA la asociatia Caritas Cluj
Acti8itati Asistate de Animale la gradinita <am5i Cluj
Perioada Noiem5rie 2!$&* 9anuarie 2!$%
3unc/ia sau postul ocupat 7oluntar la Asociatia Caritas )par.ial ;reco @ Catolic Cluj
Acti8it/i 1i responsa5ilit/i principale Participarea directa la acti8itatile sta5ilite in cadrul iecarei sedinte
9nter8entia personala in acti8itati
Aonitori6area copiilor ( in special a unei etite cu tetrapare6a)
9ntocmirea raportului de acti8itate in urma acti8itatii
Numele 1i adresa angajatorului Asociatia 0og Assist, Str. Taietura Turcului nr. #%
Tipul acti8it/ii sau sectorul de acti8itate Acti8itati asistate de animale
Pagina / * Curriculum 8itae al
Nume Prenume
Pentru mai multe inorma/ii despre )uropass accesa/i pagina= .ttp=//europass.cedeop.europa.eu
B Cniunea )uropean, 2!!2*2!$! 2%!(2!$!
Perioada 9ulie 2!$&* 4ctom5rie 2!$&
3unc/ia sau postul ocupat Practicant in cadrul sedintelor de terapie
Acti8it/i 1i responsa5ilit/i principale Practica o5ser8ati8a
Consiliere cogniti8* comportamentala
Dogoterapie
Rapoarte de e8aluare
Numele 1i adresa angajatorului Rad )rnestina @ Aaria, P*ta Ai.ai 7itea6ul, nr.2(
Tipul acti8it/ii sau sectorul de acti8itate Consiliere cogniti8* comportamentala
Dogopedie
Eoc de rol
Eoc didactic
Perioada Aprilie 2!$&* 9unie 2!$&
3unc/ia sau postul ocupat Practicant si o5ser8ator la acti8itatile desasurate la ;radinita 3loare de 9ris
Acti8it/i 1i responsa5ilit/i principale 9ntocmirea rapoartelor de e8aluare
7oluntariat cu copil diagnosticat cu A0F0
7oluntariat cu copil diagnosticat cu Sindrom 0o?n
Consiliere cogniti8*comportamentala
Eoc didactic
Practica o5ser8ati8a
45ser8atie si monitori6are
Numele 1i adresa angajatorului Rad )rnestina @ Aaria, P*ta Ai.ai 7itea6ul, nr. 2(
Tipul acti8it/ii sau sectorul de acti8itate Consiliere cogniti8* comportamentala
Dogopedie
Educatie si formare
Perioada 2!$2 * 2!$'
Numele 1i tipul institu/iei de Gn8/mHnt
/ urni6orului de ormare
Cni8ersitatea <a5es <ol-ai, 3acultatea de Psi.ologie si Stiinte ale )ducatiei
0isciplinele principale studiate /
competen/e proesionale do5Hndite
Psi.ologie e+perimentala, ;enetica, Psi.ologie cogniti8a, Psi.ologie sociala, Psi.ologia de68oltarii,
)ngle6a, Psi.ologie judiciara, Psi.odiagnostic, Psi.ologia personalitatii, Psi.ologia amiliei, Psi.ologia
sanatatii, etc.
Perioada 2!!( * 2!$2
Caliicare/0iploma o5tinuta Certiicat de A5sol8ire a Diceului
0isciplinele principale studiate /
competen/e proesionale do5Hndite
Romana, Aatematica, )ngle6a, 3rance6a, Datina, ;eograie, 9storie, Psi.ologie, 3ilo6oie, )conomie,
Sociala, etc.
Numele 1i tipul institu/iei de Gn8/mHnt
/ urni6orului de ormare
Colegiul National I 0a8id ProdanJ
Perioada 2!!! @ 2!!(
Numele 1i tipul institu/iei de Gn8/mHnt
/ urni6orului de ormare
Scoala cu clasele 9*7999 Nr. %, Cugir
Aptitudini i competene
personale
Dim5a(i) matern(e)
Romana
Dim5a(i) strin(e) cunoscut(e)
Autoe8aluare !nele"ere #or$ire %criere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
con8ersa/ie
0iscurs oral )+primare scris
Lim$a )ngle6a C$ C$ <2 <$ C$
Lim$a Spaniola <$ <2 <$ A2 A2
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Pentru Limbi Strine
Pagina / * Curriculum 8itae al
Nume Prenume
Pentru mai multe inorma/ii despre )uropass accesa/i pagina= .ttp=//europass.cedeop.europa.eu
B Cniunea )uropean, 2!!2*2!$! 2%!(2!$!
Competen/e 1i a5ilit/i sociale
Spirit in ec.ipa= e+perienta acumulata in timpul acultatii prin prisma proiectelor in grupK e+perienta din
cadrul Asociatiei 0og Assist precum si lucrul cu mai multi copiiK cooperare, comunicare, serio6itate in
acti8itati,
Competen/e 1i aptitudini
organi6atorice
Spirit organi6atoric, capacitati de concentrare si luare de deci6ii, lucru in ec.ipa, capacitate de anali6a
si sinte6a (in urma proiectelor reali6ate in cadrul acultatii dar si in perioada 8oluntariatului),
responsa5ilitate.
Competen/e 1i aptitudini te.nice
Ctili6are eicienta e ec.ipamentelor de 5irou= computerului, scanerului, imprimanta.
Competen/e 1i aptitudini de utili6are
a calculatorului
Competente in= Lord, )+cel, Po?er Point, Access, P.otos.op, utili6are internet.
Competen/e 1i aptitudini artistice 3otograia, Au6ica.
Alte competen/e 1i aptitudini A5ilitati de68oltate de comunicare si intelegere, capacitatea de a*i intelege pe altii, disciplina,
capacitatea de a crea incredere si empatie in alti indi8i6i,capacitatea de a ela5ora si implementa un
proiect, capacitatea de a identiica punctele orte atat la mine cat si la celelalte persoane, capacitatea
de a*mi orma propriile argumente si de a le sustine, capacitatea de a urmari si anali6a
comportamentele persoanei cu care interactione6, capacitate de concentrare pe termen scurt si
termen lung, capacitatea de a comunica constructi8 in situatii sociale dierite, adaptare rapida la mediu
si situatii noi, capacitatea de a intelege punctul de 8edere al celuilalt, a*l accepta ara a*l criticaK
usurinta cu care anali6e6 si iau deci6ii in anumite situatiiK creati8itate, cooperare, atitudine po6iti8a,
sta5ilitate, energie, atentie.
Permis(e) de conducere Categoria <
Informaii suplimentare
Sunt o persoana careia ii place ordinea, tine oarte mult la punctualitate, serio6itate. Aa integre6 oarte
usor in medii total noi. 9mi place sa anali6e6 comportamentele unei persoane, elul in care gandeste si
poate ca aceasta este una din cau6ele principale pentru care imi place sa interactione6 cat mai mult
posi5il si sa am ocai6a de a cunoaste oameni noi, comportamente noi iar mai apoi de a le anali6a. 9mi
place teatrul si merg de cate ori am ocai6a. Aprecie6 arta, imi place mui6ica simonica, clasica, mu6ica
8ec.e. Preer sa petrec timpul in aer li5er otograiind sau iesind cu prietenii.
Pagina / * Curriculum 8itae al
Nume Prenume
Pentru mai multe inorma/ii despre )uropass accesa/i pagina= .ttp=//europass.cedeop.europa.eu
B Cniunea )uropean, 2!!2*2!$! 2%!(2!$!