Sunteți pe pagina 1din 14

CENTRUL EUROREGIONAL DE PSIHOLOGIE APLICATA TIMISOARA

BLE VASILE
CURS DE FORMARE PROFESIONAL
MANAGER DE RESURSE
UMANE
Tipul:
SPECIALIZARE
Timioaa!"#$%
&Pi'( )*+ ,a)+-
CENTRUL EUROREGIONAL DE PSIHOLOGIE APLICATA TIMISOARA
Manager Resurse Umane
FI.A CURSULUI
Numele cursului: Curs de formare profesional pen!ru profesia de Manager Resurse Umane
Tipul cursului: Spe"iali#are
Profesia creia se adreseaz cursul: Manager Resurse Umane
Codul COR : $%$&%'(&
Durat total n ore: )' ore&
Din "are preg!ire !eore!i"* $% ore&
+i preg!ire pra"!i"* %, ore&
Durata calendaristic a cursului (zile sau sptmni): - #ile.o sp!m/n&
Descrierea cursului:
Cursul Manager de Resurse Umane 0a a1u!a sa in!elege!i sis!emul si "adrul de
fun"!ionare al unei "ompanii2 sa3i "unoas!e!i "os!urile si pro"esele de produ"!ie2 organigrama2
regulamen!ul de ordine in!erioara2 fisa pos!ului2 sis!emul de e0aluare& 4e!i in!elege "a in0es!i!ia in
oameni in"epe "u pro"esul de re"ru!are2 sele"!ie2 indu"!ie2 de#0ol!are si se !ermina "u pro"esul de
promo0are si e0aluare&
Programul de spe"iali#are se adresea#a persoanelor in!eresa!e sa3si de#0ol!e a5ili!a!ile de
manager in domeniul resurselor umane2 sa3si de#0ol!e o 5a#a solida pen!ru a progresa in "ariera i s
deprinda !e6ni"i moderne de lu"ru&
%
&Pi'( )*+ ,a)+-
CENTRUL EUROREGIONAL DE PSIHOLOGIE APLICATA TIMISOARA
Manager Resurse Umane
Obiectie !enerale ale cursului:
La finalul "ursului par!i"ipan!ii 0or *
- "ons!ien!i#a "a omul es!e "ea mai pre!ioasa resursa in "adrul unei organi#a!ii7
- 8n elege fun" iile manageriale i apli"area lor 8n ges!ionarea personalului din "adrul
depar!amen!ului de resurse umane7
- 8n0 a me!ode de "ondu"ere i "oordonare 9mo!i0are2 delegare: a a"!i0i!;ilor de resurse
umane 8n organi#a ie i depar!amen!7
- de#0ol!a noi "ompe!en e 8n dire" ia ela5orrii s!ra!egiei de resurse umane7
- 8n elege modul 8n "are se reali#ea# s!ru"!ura unei organi#a ii 9organigrama:7
- iden!ifi"a rolul Managerului de Resurse Umane 8n "oordonarea ela5orrii poli!i"ilor <i
programelor de resurse umane7
- s!i sa asigure resurse umane 0aloroase "orespun#a!oare ne0oilor "ompaniei7 fi siguri pe
a5ili!a!ile pen!ru ges!ionarea "ore"!a a resurselor e=is!en!e7
- s!i "um sa mo!i0e#e si sa in0es!eas"a in oameni pen!ru op!imi#area a"!i0i!a!ii&
- S!i sa iden!ifi"e rolul lor 8n repre#en!area "ompar!imen!ului de resurse umane&
Competen"e dobndite de participan"i :
- Consilierea "elorlal!i manageri in pro5leme de resurse umane
- Coordonarea desfasurarii a"!i0i!a!ilor de resurse umane
- Coordonarea ela5orarii poli!i"ilor si programelor de resurse umane
- Coordonarea personalului din depar!amen!ul de resurse umane
- Ela5orarea s!ra!egiei de resurse umane
Numr de #odule: )
>
&Pi'( )*+ ,a)+-
CENTRUL EUROREGIONAL DE PSIHOLOGIE APLICATA TIMISOARA
Manager Resurse Umane
Numele #odulelor:
Mo,ulul I: Consilierea "elorlal!i manageri in pro5leme de resurse umane
Mo,ulul II: Coordonarea desfasurarii a"!i0i!a!ilor de resurse umane
Mo,ulul III: Coordonarea ela5orarii poli!i"ilor si programelor de resurse umane
Mo,ulul IV: Coordonarea personalului din depar!amen!ul de resurse umane <i ela5orarea s!ra!egiei
de resurse umane
Obiectiele !enerale ale #odulelor de curs:
Mo,ulul I:
- Oferirea de informa;ii de spe"iali!a!e
- Preg!irea e"6ipei managerial 8n pro5lemele de resurse umane
- S!a5ilirea o5ie"!i0elor de resurse umane
Mo,ulul II:
- S!a5ilirea priori!;i 8n derularea a"!i0i!;ilor de resurse umane
- Informarea asupra s!adiului de derulare a a"!i0i!;ilor !oa!e derulare a a"!i0i!;ilor
- Asigurarea "orela;iei din!re modurile de derulare a a"!i0i!;ilor de resurse umane
- S!a5ilirea planului s!ra!egi" de de#0ol!are a resurselor umane

Mo,ulul III:
- S!a5ilirea poli!i"ilor <i programelor de resurse umane ne"esare
- Anali#a permanen!a a "on;inu!ului poli!i"ilor <i programelor de resurse umane
- Asigurarea "orela;iei din!re poli!i"ile <i programele de resurse umane
- S!a5ilirea modali!;ilor de a!ingere a o5ie"!i0elor
Mo,ulul IV:
- S!a5ilirea rolurilor personalului din depar!amen!ul de resurse umane
- Apli" ins!rumen!e de mo!i0are personalului din depar!amen!ul de spe"ifi"e resurse umane
- Con!rolarea a"!i0i!a!ii personalului din depar!amen!ul de resurse umane
)
&Pi'( )*+ ,a)+-
CENTRUL EUROREGIONAL DE PSIHOLOGIE APLICATA TIMISOARA
Manager Resurse Umane
- S!a5ilirea 0olumului de mun" ne"esar a!ingerii o5ie"!i0elor "ompar!imen!ului de resurse
umane
-
CENTRUL EUROREGIONAL DE PSIHOLOGIE APLICATA TIMISOARA
STANDARD OCUPATIONAL /MANAGER
RESURSE UMANE
Numele cursului: Curs de formare profesional pen!ru profesia de Manager Resurse Umane
Tipul cursului: Spe"iali#are
Profesia creia se adreseaz cursul: Manager Resurse Umane
Codul COR : $%$&%'(&
Durat total n ore: )' ore&
Din "are preg!ire !eore!i"* $% ore&
+i preg!ire pra"!i"* %, ore&
Durata calendaristic a cursului (zile sau sptmni): - #ile.o sp!m/n&
Descrierea cursului:
Cursul Manager de Resurse Umane 0a a1u!a sa in!elege!i sis!emul si "adrul de
fun"!ionare al unei "ompanii2 sa3i "unoas!e!i "os!urile si pro"esele de produ"!ie2 organigrama2
regulamen!ul de ordine in!erioara2 fisa pos!ului2 sis!emul de e0aluare& 4e!i in!elege "a in0es!i!ia in
oameni in"epe "u pro"esul de re"ru!are2 sele"!ie2 indu"!ie2 de#0ol!are si se !ermina "u pro"esul de
promo0are si e0aluare&
Programul de spe"iali#are se adresea#a persoanelor in!eresa!e sa3si de#0ol!e a5ili!a!ile de
manager in domeniul resurselor umane2 sa3si de#0ol!e o 5a#a solida pen!ru a progresa in "ariera i s
deprinda !e6ni"i moderne de lu"ru&
Obiectie !enerale ale cursului:
La finalul "ursului par!i"ipan!ii 0or *
- "ons!ien!i#a "a omul es!e "ea mai pre!ioasa resursa in "adrul unei organi#a!ii7
&Pi'( )*+ ,a)+-
CENTRUL EUROREGIONAL DE PSIHOLOGIE APLICATA TIMISOARA
Manager Resurse Umane
- 8n elege fun" iile manageriale i apli"area lor 8n ges!ionarea personalului din "adrul
depar!amen!ului de resurse umane7
- 8n0 a me!ode de "ondu"ere i "oordonare 9mo!i0are2 delegare: a a"!i0i!;ilor de resurse
umane 8n organi#a ie i depar!amen!7
- de#0ol!a noi "ompe!en e 8n dire" ia ela5orrii s!ra!egiei de resurse umane7
- 8n elege modul 8n "are se reali#ea# s!ru"!ura unei organi#a ii 9organigrama:7
- iden!ifi"a rolul Managerului de Resurse Umane 8n "oordonarea ela5orrii poli!i"ilor <i
programelor de resurse umane7
- s!i sa asigure resurse umane 0aloroase "orespun#a!oare ne0oilor "ompaniei7 fi siguri pe
a5ili!a!ile pen!ru ges!ionarea "ore"!a a resurselor e=is!en!e7
- s!i "um sa mo!i0e#e si sa in0es!eas"a in oameni pen!ru op!imi#area a"!i0i!a!ii&
- S!i sa iden!ifi"e rolul lor 8n repre#en!area "ompar!imen!ului de resurse umane&
Numr de #odule: )
Numele #odulelor:
Mo,ulul I: Consilierea "elorlal!i manageri in pro5leme de resurse umane
Mo,ulul II: Coordonarea desfasurarii a"!i0i!a!ilor de resurse umane
Mo,ulul III: Coordonarea ela5orarii poli!i"ilor si programelor de resurse umane
Mo,ulul IV: Coordonarea personalului din depar!amen!ul de resurse umane <i ela5orarea s!ra!egiei
de resurse umane
Descrierea ocupa"iei:
Managerul de resurse umane es!e responsa5ilul "u ges!ionarea efi"ien!a a resurselor umane
in!r3o organi#a!ie& De a"eea2 managerul de resurse umane r?spunde de doua arii foar!e impor!an!e in
a"!i0i!a!ea unei organi#a!ii*
@ e=er"i!area fun"!iilor manageriale de* pre0i#iune 2organi#are2 an!renare2 "oordonare2 "on!rol2
e0aluare 8n rapor! "u modul de ges!ionare a resurselor umane 8n organi#a!ie
@ "oordonarea a"!i0i!?!ii "ompar!imen!ului de resurse umane prin e=er"i!area fun"!iilor manageriale 8n
rapor! "u personalul spe"iali#a! 8n ges!iunea resurselor umane&
Domenii de competen"e specifice:
- Consilierea "elorlal!i manageri in pro5leme de resurse umane
(
&Pi'( )*+ ,a)+-
CENTRUL EUROREGIONAL DE PSIHOLOGIE APLICATA TIMISOARA
Manager Resurse Umane
- Coordonarea desfasurarii a"!i0i!a!ilor de resurse umane
- Coordonarea ela5orarii poli!i"ilor si programelor de resurse umane
- Coordonarea personalului din depar!amen!ul de resurse umane
- Ela5orarea s!ra!egiei de resurse umane
- Organi#area a"!i0i!a!ii depar!amen!ului de resurse umane
MODULUL I
Co01ili++a '+lolal2i ma0a3+i 40 po5l+m+ ,+ +1u1+ uma0+
D+1'i++
ELEMENTE DE COMPETEN6 CRITERII DE REALIZARE
$&$ Pen!ru informa;ii "are ;in de domeniul
$& Ofer informa;ii de spe"iali!a!e resurselor umane formea# un supor!
informa!i0 "are poa!e fi "onsul!a! de ori"e
manager
$&% An "a#ul apari;iei unei si!ua;ii de
5lo"a1 indiferen! de domeniul 8n "are
a"eas!a apare2 poa!e a"orda "onsiliere prin
apli"area de ins!rumen!e spe"ifi"e pen!ru
dep<irea si!ua;iei
%& Preg!e<!e e"6ipa managerial 8n %&$ Ins!ruie<!e e"6ipa de manageri 8n sis!em
pro5lemele de resurse umane de an!renare 9"oa"6ing:
%&% Ins!ruirea es!e ne"esar pen!ru in!egrarea
a";iunilor managerilor 9lega!e de resurse
umane: 8n sis!emul de fun";ionare a
resurselor umane la ni0elul organi#a;iei
%&> 4erifi" 8n;elegerea <i apli"area de "!re
manageri2 a no;iunilor o5;inu!e 8n !impul
ins!ruirii pen!ru a asigura "ore"!a fun";ionare
a sis!emului de resurse umane la ni0elul
organi#a;iei
>&S!a5ile<!e o5ie"!i0ele de resurse umane
>&$& O5ie"!i0ele sun! s!a5ili!e pe 5a#a
planului s!ra!egi" de resurse umane
>&%&O5ie"!i0ele sun! "uan!ifi"a5ile2 reale2
reali#a5ile2 rele0an!e2 5ine 8n"adra!e 8n !imp
>&>& O5ie"!i0ele "uprind !oa!e a"!i0i!;ile
"are impli" depar!amen!ul de resurse
umane
>&)& O5ie"!i0ele sun! s!a5ili!e ;in/nd "on! de
s!adiul a"!ual de de#0ol!are
,
&Pi'( )*+ ,a)+-
CENTRUL EUROREGIONAL DE PSIHOLOGIE APLICATA TIMISOARA
Manager Resurse Umane
$%id pentru ealuare&
Evaluarea se face astfel:
Pen!ru par!ea !eore!i"a* !es! s"ris2 apli"a!ii
Pen!ru par!ea pra"!i"a* o5ser0area dire"!a
La evaluare se vor urmri:
- efi"ien!a ser0i"iilor de "onsiliere 9nr& de pro5leme . "a#uri re#ol0a!e . apru!e2 e0olu;ia
fre"0en!ei in !imp:2
- "apa"i!a!ea de a s!a5ili o5ie"!i0e pe 5a#a unui plan s!ra!egi" de resurse umane
- "apa"i!a!ea de a genera de solu;ii pen!ru re#ol0area pro5lemelor a"operire "u ma!eriale
informa!i0e 9di0erse moduri* supor! s"ris2 !ransmi!ere prin re;ea de "al"ula!oare2 e=is!en!a
unui !erminal de informare2 e!"
MODULUL II
Coo,o0a+a ,+178u8ii a')i9i)82ilo ,+ +1u1+ uma0+
D+1'i++
ELEMENTE DE COMPETEN6 CRITERII DE REALIZARE
$&$ Priori!;ile sun! s!a5ili!e 8n fun";ie de
$& S!a5ile<!e priori!;i 8n derularea impor!an;a pe "are a"!i0i!a!ea 8n sine o are 8n
a"!i0i!;ilor de resurse umane "adrul planului de de#0ol!are a resurselor
$&% Impor!an;a a"!i0i!;ii es!e da! de
impa"!ul a<!ep!a! B re#ul!a!e a<!ep!a!e
msura5ile
$&>& Impor!an;a a"!i0i!;ii es!e rele0a! de
8n<iruirea logi" <i "ronologi" a
e0enimen!elor "are o "ompun2 "e du" la
a!ingerea o5ie"!i0ului final pen!ru "are au fos!
s!a5ili!e a"!i0i!;ile
%& Informea# asupra s!adiului de derulare a %&$& Sun! informa!e asupra s!adiului de
a"!i0i!;ilor !oa!e derulare a a"!i0i!;ilo derulare a a"!i0i!;ilor persoanele a5ili!a!e2 8n
fun";ie de impor!an;a a"!i0i!;ii <i de s!adiul
de derulare al a"es!eia
%&%& Informa;iile sun! rele0an!e2 "ore"!e <i
"omple!e
%&>& Informa;iile se ofer ori de "/!e ori es!e
ne0oie2 la "erere sau <i la da!e s!a5ili!e
C
&Pi'( )*+ ,a)+-
CENTRUL EUROREGIONAL DE PSIHOLOGIE APLICATA TIMISOARA
Manager Resurse Umane
an!erior fun";ie de s!adiul derulrii a"es!eia
>& Asigur "orela;ia din!re modurile de >&$ Die"are a"!i0i!a!e es!e s!a5ili! pe pa<i
derulare a a"!i0i!;ilor de resurse umane 9e!ape:
>&% Pen!ru asigurarea "orela;iei se urmre<!e
"a a"!i0i!;ile "are se suprapun2 s urme#e
8n!r3o ordine logi" 9"ronologi"2 "a
de#0ol!are:
)& S!a5ile<!e planul s!ra!egi" de de#0ol!are a )&$ Ela5orea# planul as!fel 8n"/! s
resurselor umane de#0ol!are a resurselor umane du" la
8ndeplinirea planului s!ra!egi" al
organi#a;iei&
)&% S!a5ile<!e e!apele 9pe pa<i: de
de#0ol!are <i ordinea "ronologi" 8n "are se
0or derula
)&> Planul de de#0ol!are a resurselor
umane se s!a5ile<!e anual2 pe !ermen mediu
<i lung
$%id pentru ealuare :
Evaluarea se face astfel:
Pen!ru par!ea !eore!i"a* !es! s"ris2 apli"a!ii
Pen!ru par!ea pra"!i"a* simularea unui e=er"i!iu
La evaluare se vor urmri:
- Capa"i!a!ea de a s!a5ili un plan de de#0ol!are a resurselor umane
- Capa"i!a!ea de a asigura organi#are si "oordonarea a"!i0i!;ii din!r3un "ompar!imen! de
resurse umane
- Capa"i!a!ea de a s!a5ili e!ape de par"urgere a planului2 a "ror re#ul!a!e sa poa! fi msura5ile
- Capa"i!a!ea de a s!a5ili priori!;i
- Capa"i!a!ea de a g/ndi "on"ep!ual
- Capa"i!a!ea de a ierar6i#a e!apele de de#0ol!are in ordine "ronologi"a2 logi"a
MODULUL III
Coo,o0a+a +la5o8ii poli)i'ilo i po3am+lo ,+ +1u1+ uma0+
D+1'i++
&
ELEMENTE DE COMPETEN6 CRITERII DE REALIZARE
$& S!a5ile<!e poli!i"ile <i programele de $&$& Poli!i"ile sun! s!a5ili!e as!fel 8n"/! s
resurse umane ne"esare du" la a!ingerea s"opurilor <i o5ie"!i0elor
$'
&Pi'( )*+ ,a)+-
CENTRUL EUROREGIONAL DE PSIHOLOGIE APLICATA TIMISOARA
Manager Resurse Umane
organi#a;iei2 s!a5ili!e pe 5a#a planului
s!ra!egi" <i de afa"eri
$&%& Poli!i"ile refle"! "ul!ura <i 0alorile
organi#a;iei
$&>& Programele de resurse umane sun!
s!a5ili!e pe 5a#a poli!i"ilor ela5ora!e an!erior
$&) Programele de resurse umane sun!
s!a5ili!e as!fel 8n"/! sa a!ing un anumi! grad
de de#0ol!are organi#a;ional
%&Anali#ea# permanen! "on;inu!ul %&$& La anali# se urmre<!e "a poli!i"ile <i
poli!i"ilor <i programelor de resurse umane programele de resurse umane s fie "onforme
"u reali!a!ea organi#a;iei umane
%&%& Poli!i"ile <i programele de resurse
umane sun!permanen!adap!a!ela
e0en!ualele s"6im5ri de de#0ol!are ale
organi#a;iei
%&> Adap!area se fa"e apli"/nd "ore";iile
ne"esare. "eru!e
>& Asigur "orela;ia din!re poli!i"ile <i >&$ Programele de resurse umane sun!
programele de resurse umane ela5ora!e as!fel 8n"/! s ai5 "oresponden;
"u poli!i"ile de resurse umane
>&% E0en!ualele ne"on"ordan;e sun!
"ore"!a!e prin adap!area programelor sau
modifi"area poli!i"ilor
>&> Programele de resurse umane sun!
ela5ora!e as!fel 8n"/! sa asigure "on"ordan!a
din!re ne0oile indi0i#ilor si "ele ale
organi#a;iei
)& S!a5ile<!e modali!;ile de a!ingere a )&$& Modali!;ile de a!ingere a
o5ie"!i0elor o5ie"!i0elor "orespund resurselor de
"are dispune organi#a;ia
)&%& Modali!;ile de a!ingere a
o5ie"!i0elor sun! realis!e
)&>& Modali!;ile de a!ingere a
o5ie"!i0elor ;in "on! de mediul in!ern <i
e=!ern al organi#a;iei
$%id pentru ealuare:
Evaluarea se face astfel:
Pen!ru par!ea !eore!i"a* !es! s"ris2 apli"a!ii
Pen!ru par!ea pra"!i"a* 1o" de rol
La evaluare se vor urmri:
- "apa"i!a!ea de a ela5ora o poli!i"a . poli!i"i de resurse umane2
$$
&Pi'( )*+ ,a)+-
CENTRUL EUROREGIONAL DE PSIHOLOGIE APLICATA TIMISOARA
Manager Resurse Umane
- "apa"i!a!ea de a ela5ora un program de resurse umane2
- "apa"i!a!ea de a implemen!a un program2
- "apa"i!a!ea de a e0alua2
- "apa"i!a!ea de a moni!ori#a efe"!ele apli"rii unor programe
MODULUL IV
Coo,o0a+a p+1o0alului ,i0 ,+pa)am+0)ul ,+ +1u1+ uma0+
D+1'i++
ELEMENTE DE COMPETEN6 CRITERII DE REALIZARE
$&S!a5ile<!e rolurile personalului din $&$ Rolurile sun! s!a5ili!e "onform
depar!amen!ul de resurse umane organigramei <i a fi<elor de pos!&
$&% Rolurile sun! dis!ri5ui!e pe persoane
as!fel 8n"/! planul de de#0ol!are a
resurselor umane s poa! fi 8ndeplini!
$&> Rolurile sun! dis!ri5ui!e <i 8n fun";ie de
numrul ne"esarului de personal s!a5ili!
prin alo"are 0olumului de mun"
$&) Rolurile sun! dis!ri5ui!e persoanelor
din depar!amen!
%& Apli" ins!rumen!e de mo!i0are %&$ 4erifi" mo!i0area personalului prin
personalului din depar!amen!ul de spe"ifi"e apli"area unor ins!rumen!e spe"ifi"e
resurse umane %&% Dup iden!ifi"area gradului de mo!i0are
alege solu;ii ade"0a!e pen!ru men;inerea <i
"re<!erea mo!i0rii personalului
%&> 4erifi"area mo!i0rii se 0a fa"e ori de
"/!e ori se "ons!a! ne0oia2 sau la in!er0ale
5ine de!ermina!e2 sau dup anumi!e
e0enimen!e "are du" la modifi"area s!rii
de mo!i0a;ie
%&) Ins!rumen!ele folosi!e !re5uie s fie
adap!a!e mediului in!ern al organi#a;iei <i a
spe"ifi"ului a"!i0i!;ii a"es!eia
>& Con!rolea# a"!i0i!a!ea personalului din >&$ Con!rolul "ons! 8n 0erifi"area
depar!amen!ul de resurse umane permanen! a 8n"adrrii a"!i0i!;ilor din
depar!amen!ul de resurse umane
personalului din depar!amen!2 8n planul
s!a5ili!
>&% A"!i0i!a!ea es!e "on!rola! prin
0erifi"area "oresponden;ei sar"inilor <i
responsa5ili!;ile pre0#u!e 8n fi<a
pos!ului "u re#ul!a!ele o5;inu!e&
>&> Se asigur " !o;i anga1a;ii
depar!amen!ului respe"! prin"ipiile
e!i"e ale profesiei
$%
&Pi'( )*+ ,a)+-
CENTRUL EUROREGIONAL DE PSIHOLOGIE APLICATA TIMISOARA
Manager Resurse Umane
>&) Se asigur " de"lara;iile de
prin"ipii2 filo#ofie <i "ul!ur sun!
apli"a!e <i respe"!a!e 8n pra"!i"&
)& E0aluea# po!en;ialul <i performan;a )&$ E0aluarea es!e f"u! pe 5a#a unor
personalului din depar!amen!ul de resurse ins!rumen!e 5ine s!a5ili!e2 "unos"u!e2
umane 8n;elese <i a""ep!a!e de anga1a;i&
)&% E0aluarea es!e f"u! a0/nd !o;i pa<ii
premerg!ori par"ur<i
)&> E0aluarea es!e f"u! respe"!/nd
normele <i pro"edurile 8n 0igoare&
)&) E0aluarea es!e f"u! "onsemn/nd
re#ul!a!ele <i oferind solu;ii de re#ol0are2
redresare2 ins!ruire a"olo unde se
"ons!a! " performan;a nu es!e
mul;umi!oare
$& S!a5ile<!e 0olumul de mun" ne"esar $&$ 4olumul de lu"ru es!e s!a5ili! 8n fun";ie
a!ingerii o5ie"!i0elor "ompar!imen!ului de de mrimea <i spe"ifi"ul de a"!i0i!a!e al
resurse umane organi#a;iei
$&% 4olumul de lu"ru es!e es!ima! per
!o!ali!a!e o5ie"!i0 9"an!i!a!e glo5al de
lu"ru:
$&> De!erminarea 0olumului2 es!e s!a5ili!
pe numr de #ile 9a , ore s!andard pe #i:
ne"esare pen!ru 8ndeplinirea o5ie"!i0ului
$&) An fun";ie de numrul de #ile se
s!a5ile<!e numrul de ne"esar de personal
as!fel 8n"/! o5ie"!i0ul s fie 8ndeplini! p/n
la !ermenul limi! s!a5ili!
$%id pentru ealuare :
Evaluarea se face astfel:
Pen!ru par!ea !eore!i"a* !es! s"ris2 apli"a!ii
Pen!ru par!ea pra"!i"a* simulare e=er"i!iu
La evaluare se vor urmri *
- "apa"i!a!ea de a ela5ora2 pune in pra"!i"a si moni!ori#a impa"!ul apli"rii ins!rumen!elor de
resurse umane
- "apa"i!a!ea de a an!i"ipa po!en;iale "ri#e pen!ru a le re#ol0a prin "onsiliere
- "apa"i!a!ea de a nego"ia in re#ol0area unor pro5leme "apa"i!a!ea de a media "onfli"!e
- "apa"i!a!ea de a ela5ora un design de uni!a!e fun";ional2
- "apa"i!a!ea de a implemen!a un program2
- "apa"i!a!ea de a ela5ora o pro"edura

$>
&Pi'( )*+ ,a)+-
CENTRUL EUROREGIONAL DE PSIHOLOGIE APLICATA TIMISOARA
Manager Resurse Umane
$)