Sunteți pe pagina 1din 6

C.A.R.______________I.F.N.

_______, str.___________, nr.______


et._____, sc._____, ap.______
CIF_________________
Hotrrea Consiliului Director
nr. ____ din ___.___.______
Consiliul Director al C.A.R.______________I.F.N.,
legal convocat, cu unanimitate de voturi:
1. Emite normele interne privind prevenirea i combaterea splrii banilor i a finanrii actelor de terorism prin
intermediul C.A.R. _______________ I.F.N.
. !esemnea" pe domnul#doamna ______________$ %n calitate de &reedinte$ identificat cu __ seria .....$
nr. ...............$ eliberat# de ..........................................$ la data de ...........................$ CN& .................................$
cu domiciliul %n ...............................$ str. ............................... nr. ......$ bl. ....$ sc. ....$ et. ...$ ap. .....$ 'udeul
__________$$ ca ofier de conformitate subordonat conducerii C.A.R.$ %nsrcinai cu responsabiliti privind
implementarea politicilor i procedurilor interne pentru aplicarea (e)ii nr. *+*#,, pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor$ precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii
actelor de terorism$ cu modificrile i completrile ulterioare.
-. .n sarcina ofierului de conformitate desemnat$ se stabilesc$ urmtoarele atribuii principale/
a0 rspunde de aplicarea prevederilor Normei privind prevenirea i combaterea splrii banilor i a finanrii
actelor de terorism prin intermediul C.A.R. _______________ I.F.N.1
b0 coordonea" activitatea de prevenire i combatere a splrii banilor$ de prevenire i combatere a finanrii
terorismului$ precum i de cunoatere a clientelei$ pun2nd accent deosebit pe/
3 identificarea i acceptarea clientelei1
3 monitori"area clienilor i a tran"aciilor derulate$ %n scopul detectrii tran"aciilor suspecte i a raportrii
acestora1
3 anali"ea" tendinele ce se manifest %n acest domeniu de activitate i propune conducerii unitii luarea
msurilor ce se impun.
c0 solicit i primete date i informaii de la toi an)a'aii C.A.R. despre operaiunile care ar putea avea drept
scop splarea banilor1
d0 anali"ea"$ prelucrea" datele i informaiile primite despre operaiuni suspecte i %ntocmete rapoartele de
tran"acii suspecte prev"ute de le)e1
e0 pre"int conducerii C.A.R.$ spre aprobare$ rapoartele de tran"acii suspecte$ transmi2ndu3le apoi 4.N.
&.C.5.61
f0 furni"ea" 4.N. &.C.5.6 datele i documentele solicitate de acesta1
)0 or)ani"ea" i asi)ur ar7ivarea tuturor documentelor care intr sub incidena (e)ii nr. *+*#,, cu
modificrile i completrile ulterioare$ a rapoartelor de tran"acii suspecte comunicate i corespondena
referitoare la solicitrile 4.N. &.C.5.6$1
70 pstrea" confidenialitatea informaiilor de care are cunotin prin e8ercitarea atribuiilor de serviciu$
documentele ce %i sunt destinate sau pe care le transmite$ av2nd caracter 9confidenial:1
i0 urmrete aplicarea unitar a dispo"iiilor le)ale incidente la nivelul
C.A.R. _______________ I.F.N.
Consiliul Director:
&reedinte
___________________________________
5ecretar
___________________________________
C.A.R.______________I.F.N.
_______, str.___________, nr.______
et._____, sc._____, ap.______
CIF_________________
NR. _______.___.______
&roces 3 verbal
Av2nd %n vedere obli)aiile C.A.R.______________I.F.N.$ decur)2nd din dispo"iiile (e)ii
nr. *+*#,, pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor$ precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism$ ast"i$ s3a procedat
la instruirea personalului salariat$ cu privire la msurile necesare adoptate pentru prevenirea i
combaterea splrii banilor i combaterea finanrii actelor de terorism$ conform prevederilor le)ii
sus3menionate$ a Re)ulamentului ;#,,< de aplicare a prevederilor le)ii sus3menionate i a
normelor interne ale C.A.R. nr. _____#___.___._____.
&re"entul proces 3 verbal s3a %nc7eiat %ntr3un e8emplar ori)inal ce se va pstra prin )ri'a
ofierului de conformitate.
=abel nominal cu personalul salariat al C.A.R.___________________ I.F.N.
Nr.
crt
.
Numele$ prenumele i funcia deinut %n cadrul
societii
5emntura
1

-
;
+
*
>
C.A.R.______________I.F.N.
_______, str.___________, nr.______
et._____, sc._____, ap.______
CIF_________________
NR. _______.___.______
Ctre
!"iciul Na#ional de $revenire %i Com&atere a 'plrii (anilor

C.A.R.______________I.F.N.$ repre"entat le)al de domnul#doamna ______________$ %n calitate de
&reedinte$ identificat cu __ seria .....$ nr. ...............$ eliberat# de ..........................................$ la data
de ...........................$ CN& .................................$ cu domiciliul %n ...............................$ str. ...............................
nr. ......$ bl. ....$ sc. ....$ et. ...$ ap. .....$ 'udeul ________$ av2nd ca obiect principal de activitate ?? Alte activiti
de creditare@@$ cod CAEN *;A$ %n conformitate cu prevederile art. 1; din (e)ea nr. *+*#,, pentru
prevenirea i sancionarea splrii banilor$ precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a
finanrii actelor de terorism$ cu modificrile i completrile ulterioare$ desemnea" ca ofieri de conformitate pe
domnul#doamna ______________$ %n calitate de &reedinte$ identificat cu __ seria .....$ nr. ...............$ eliberat#
de ..........................................$ la data de ...........................$ CN& .................................$ cu domiciliul
%n ...............................$ str. ............................... nr. ......$ bl. ....$ sc. ....$ et. ...$ ap. .....$ 'udeul Bunedoara$ %n
relaia cu 4ficiul Naional de &revenire i Combatere a 5plrii 6anilor$ av2nd responsabiliti %n aplicarea
actului normativ menionat mai sus.
&entru %ndeplinirea prevederilor (e)ii nr. *+*#,,$ cu modificrile i completrile ulterioare$ persoana
desemnat %n relaia cu 4ficiul Naional de &revenire i Combatere a 5plrii 6anilor va avea toate
responsabilitile instituite %n sarcina sa prin le)e$ prin normele interne adoptate de C.A.R. %n data de
___.___._____$ av2nd %n principal de urmtoarele atribuii/
a0 rspunde de aplicarea prevederilor Normei privind prevenirea i combaterea splrii banilor i a finanrii
actelor de terorism prin intermediul C.A.R.______________I.F.N.1
b0 coordonea" activitatea de prevenire i combatere a splrii banilor$ de prevenire i combatere a finanrii
terorismului$ precum i de cunoatere a clientelei$ pun2nd accent deosebit pe/
3 identificarea i acceptarea clientelei1
3 monitori"area clienilor i a tran"aciilor derulate$ %n scopul detectrii tran"aciilor suspecte i a raportrii
acestora1
3 anali"ea" tendinele ce se manifest %n acest domeniu de activitate i propune conducerii unitii luarea
msurilor ce se impun.
c0 solicit i primete date i informaii de la toi an)a'aii societii despre operaiunile care ar putea avea drept
scop splarea banilor1
d0 anali"ea"$ prelucrea" datele i informaiile primite despre operaiuni suspecte i %ntocmete rapoartele de
tran"acii suspecte prev"ute de le)e1
e0 pre"int conducerii C.A.R.$ spre aprobare$ rapoartele de tran"acii suspecte$ transmi2ndu3le apoi
4.N.&.C.5.61
f0 furni"ea" 4.N. &.C.5.6 datele i documentele solicitate de acesta1
)0 or)ani"ea" i asi)ur ar7ivarea tuturor documentelor care intr sub incidena (e)ii nr. *+*#,, cu
modificrile i completrile ulterioare$ a rapoartelor de tran"acii suspecte comunicate i corespondena
referitoare la solicitrile 4.N. &.C.5.6$1
70 pstrea" confidenialitatea informaiilor de care are cunotin prin e8ercitarea atribuiilor de serviciu$
documentele ce %i sunt destinate sau pe care le transmite$ av2nd caracter 9confidenial:1
i0 urmrete aplicarea unitar a dispo"iiilor le)ale incidente la nivelul C.A.R.______________I.F.N.

$re%edinte
________________________
C.A.R.______________I.F.N.
_______, str.___________, nr.______
et._____, sc._____, ap.______
CIF_________________
NR. _______.___.______
Ctre
4ficiul Naional de &revenire i Combatere a 5plrii 6anilor
C.A.R.______________I.F.N.$ asociaie fr scop patrimonial$ persoan 'uridic rom2n$ %nre)istrat
%n ba"a sentinei civile nr. ___#&C#______$ pronunat de Cudectoria ______________$ av2nd cod de
%nre)istrare fiscal ____________$ cu sediul %n ...............................$ str. ............................... nr. ......$ bl. ....$
sc. ....$ et. ...$ ap. .....$ 'udeul _________$ repre"entat le)al de domnul ______________$ %n calitate de
&reedinte$ alturat v %naintm/

1. Adresa %ntocmit conform ane8ei la Re)ulamentul nr. ;#,,< de aplicare a prevederilor (e)ii nr.
*+*#,, pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor$ precum i pentru instituirea unor msuri de
prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism 3 _______ pa)ini1
. Botr2rea Consiliului !irector nr. ____ din ___.___.______ prin care se aprob emiterea normelor
interne privind prevenirea i combaterea splrii banilor i a finanrii actelor de terorism prin intermediul
C.A.R. i se desemnea" ofierul de conformitate ai societii 3 _______ pa)ini1
-. Copiile crilor de identitate a doamnei#domnului _____________$ ofieri de conformitate 3 ___
pa)ini1
;. Normele privind prevenirea i combaterea splrii banilor i a finanrii actelor de terorism prin
intermediul C.A.R.______________I.F.N. 3 ______ pa)ini.

&reedinte

_______________________

S-ar putea să vă placă și