Sunteți pe pagina 1din 3

Grila B tcm.Test final toata materia.

1. Conductia termica prin lichide este datorata:


a) ciocniri elastice
b) fononilor
c) electronilor liberi
2. Conductivitatea termica:
a) este functie de presiune
b) este functie de temperatura
c) este functie de natura materialelor
3. Fluxul termic se masoara in:
a) W/m
b) W
c) J/s
4. entru un perete cilindric re!istenta termica lineara la conductie:
a) creste cu conductivitatea peretelui
b) scade cu conductivitatea peretelui
c) se masoara in W/m/"
#. $n ca!ul conductiei termica nestationarea printr%un corp cu re!istente de suprafata ne&li'abile:
a) temperatura peretelui este egala cu a fluidului
b) temperatura peretelui este diferita de cea a fluidului
c) temperatura este constanta in interiorul corpului
(. $ntr%un schimbator de caldura are loc transferul de caldura intre fluidul )1) cu coeficientul de
convectie
1
*2#+++W/m
2 o
C si fluidul )2) cu
2
*1,W/m
2 o
C.
$n acest ca!:
a) se recomanda nervurarea suprafetei pe partea fluidului )1)
b) se recomanda nervurarea suprafetei pe partea fluidului (2)
c) se recomanda nervurarea suprafetei pe ambele parti
,. Campul de temperatura poate fi:
a) nestationar
b) stationar
c) bidirectional
-. .a cur&erea unui fluid printr%un canal criteriul /e0nolds are valoarea de 12++:
a) curgerea este laminara
b) cur&erea este turbulenta
c) cur&erea este in re&im intermediar
1. $n ca!ul peretelui plan cu surse interioare de caldura uniform distribuite racit neuniform pe
ambele fete temperatura maxima:
a) este in centrul placii
b) depinde de &rosimea placii
c) nu este in centrul placii
1+. entru un fluid dat criteriul 2usseldt este:
a) functie de vasco!itatea fluidului
b) functie de vite!a
c) functie de conductivitatea termica a fluidului
11. 3cuatia lui .aplace este valabila pentru:
a) conductia tridirectionala in re&im stationar cu sursele interioare de caldura
b) conductia tridirectionala in re&im nestationar
c) conductia tridirectionala in regim permanent, fara surse interioare de caldura
12. entru doua procese analoa&e:
a) criteriile de similitudine sunt aceleasi
b) ecuatiile care le caracterizeaza au aceeasi forma dar difera natura fizica
c) ecuatiile criteriale au aceeasi forma
13. entru a avea un randament maxim o nervura trebuie:
a) sa fie dintrun material cu conductivitate cat mai mare
b) sa fie circulara
c) sa fie cat mai lun&a
14. $ntr%o teava apa se incal!este pana la saturatie cu 4
1
5 vapori!ea!a cu 4
2
si vaporii obtinuti se
supraincal!esc cu 4
3
:
a) 4
1
6
2
6
3
b)
2
6
3
6
1
c)
2
!
1
!
3
1#. 7tructura cur&erii bifa!ice printr%un canal adiabat este functie de:
a) titlul masic
b) lun&imea canalului
c) vite!a masica
1(. $n ca!ul convectiei fortate criteriile care caracteri!ea!a procesul sunt:
a) /e0nolds si 8rashoff
b) /e0nolds5 8rashoff si randtl
c) "e#nolds si $randtl
1,. 9ransferul de caldura la cur&erea peste un fascicol de tevi fata de cur&erea peste o teava
i!olata5 in ca!ul acelorasi valori ale lui /e si r:
a) este mai intens
b) este la fel de intens
c) este numai in unele ca!uri mai intens
1-. Cri!a de ordinul $ a transferului de caldura la fierbere se datorea!a:
a) distru&erii peliculei de lichid de pe peretele de schimb de caldura
b) tranzitiei de la fierberea nucleica la cea peliculara
c) distru&erii peliculei de vapori supraincal!iti de pe peretele de schimb de caldura
11. /adiatia incidenta pe o suprafata care provine din emisia si reflexia altor suprafete este
denumita:
a) radio!itate
b) iradiatie
c) putere totala de emisie
2+. $n ca!ul condensarii peliculare pe o teava a unui fluid dat5 pentru aceeasi presiune de saturatie
si diferenta de temperatura intre vapori si perete5 coeficientul de convectie este mai mare:
a) daca teava este orizontala
b) daca teava este verticala
c) daca teava este inclinata
21. :aporii de apa cu temperatura de 4#
o
C pot fi:
a) saturati
b) supraincal!iti
c) la aceasta temperatura nu pot exista vapori
22. 7uprafata de radiatie reciproca a doua corpuri este functie de:
a) temperatura
b) coeficientul ung%iular
c) factorii de emisie ai corpurilor
23. entru a se declansa procesul de fierbere:
a) lichidul trebuie sa atin&a in toata masa sa temperatura de saturatie
b) trebuie sa e&iste centre de nucleatie
c) temperatura peretelui de transfer de caldura trebuie sa atin&a temperatura de saturatie
24. .a fluidele care nu uda suprafata de schimb de caldura:
a) condensarea este totdeauna peliculara
b) fierberea este totdeauna nucleica
c) poate aparea si condensarea peliculara si nucleica
2#. $ntensitatea monocromatica de emisie a unui corp:
a) scade cu temperatura
b) este aceeasi in toate directiile
c) creste monoton cu lungimea de unda
2(. .a convectia fortata monofa!ica in re&im turbulent coeficientul de convectie:
a) este direct proportional cu viteza
b) este invers proportional cu vite!a
c) este influentat de natura fluidului
2,. Coeficientul )factorul) de emisie a unui corp:
a) depinde de natura corpului
b) este e&al cu coeficientul de absorbtie
c) se masoara in W/m
3
2-. .a cur&erea turbulenta a unui fluid printr%o teava:
a) coeficientul de convectie este direct proportional cu viteza
b) convectia naturala influentea!a intotdeauna transferul de caldura
c) convectia naturala influentea!a uneori transferul de caldura
21. Fluxul termic radiat de un corp in directia altui corp:
a) depinde de temperatura corpurilor
b) depinde de pozitia spatiala a celor doua corpuri
c) depinde de factorii de emisie ai corpurilor
3+. Factorul de emisie al &a!elor de ardere este determinat de:
a) compozitia acestora
b) de temperatura
c) de grosimea stratului radiant