Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de nvare: Religia si viata religioasa


Lecia: ,,Marile religii si ro!le"e conte"orane##
Pro$%&a!'rici Oana(Elena
Motto :
)*ecol'l ++I va $i religios sa' n' va $i deloc)
Andre Malra',

1
PLA- DE LEC.IE
Unitatea de nv"/nt: Colegi'l -aional Pedagogic01te$an cel Mare2 3ac'
Data :45 "ai 6578
Ti" : 95 "in%
Pro$esor: &a!'rici Oana(Elena
Clasa: a +I(a &
Discilina: Istorie
Unitatea de nvare: Religia si viata religioasa
Lecia: ,,Marile religii si ro!le"e conte"orane##
Ti'l leciei: redare(consolidare a c'no:tiinelor
Co"etene generale:
1.Utilizarea vocabularului i informaiei istorice.
2.nelegerea rolului istoric al evenimentelor prezentate.
3.Utilizarea surselor ,metodelor i tehnicilor istorice pentru rezolvarea de
probleme.

Co"etente seci$ice:
1.1. Construirea de afirmaii pe baza surselor istorice i formularea de concluzii.
1.2.videnierea relaiei cauz!"efect #ntr"o succesiune de evenimente, procese
istorice.
2.1.$tragerea informatiei eseniale dintr"un mesa%.
2.2. ntelegerea mesa%ului surselor istorice scrise, vizuale i de istorie oral!.
2.3 &roiectarea unui demers de cooperare pentru identificarea i realizarea unor scopuri
comune.
3.1. 'nalizarea mesa%elor transmise de surse istorice studiate.
O!iective oeraionale:
Elevii s $ie caa!ili:
(1. )! analizeze modului #n care a evoluat viaa religioas! in lume in se$ **
(2. )! e$emplifice diversitatea religioas! secolului **.
2
(3. )! prezinte momentele importante din evoluia religiilor+
(,. )! ordoneze cronologic principalele momente din istoria acestor religii+
*trategia didactic
7% Metode :i rocedee-e$plicaia, e$punerea, conversaia diri%at!,demonstraia
6% Mi;loace de nv"/nt-
"manualul .storie ditura Corint, clasa a *."a,/ucureti
"materiale educaionale #n format po0er point, fie de lucru,video "proiector
4% <or"e de organi=are a activitii elevilor- activitate frontal! i activitate
individual!.
*co'l leciei:
(in$or"ativ: #nelegerea i folosirea surselor istorice pentru delimitarea timpului i a
spaiului istoric+
($or"ativ- s! #neleag! i s! utilizeze adecvat limba%ul istoric+
(ed'cativ: educarea sentimentului de cunoatere prin #nsuirea de noi elemente despre
religiile lumii contemporane.
3i!liogra$ie
1dituea Corint , 2anual de .storie pentru clasa a *."a , .oan
Ciuperc! ,lena Cozma
1000.googleimages.com
3
*cenari'l didactic
Mo"ent'l
leciei :i d'rata
Co"etene
seci$ice
Activitatea ro$esor'l'i Activitatea elev'l'i Eval'are
7% Mo"ent'l
organi=atoric
>6 "in%?
6%Consolidarea
:i valori$icarea
c'no:tiinelor
do!/ndite
anterior>9 "in?
4%An'narea
titl'l'i :i a
o!iectivelor
leciei>6 "in%?
2.3
1.1
2.2
"prof. salut! elevii+
" consemnarea absenelor,
enunarea scopului leciei
i preg!tirea climatului
socio"afectiv necesar
actului #nv!!rii.
&rofesorul va adresa c3teva
intrebari frontale-
7%Ce este religia@
2.C/te ti'ri de religii
c'noa:tei@
3.Ce religii e,ist e
teritori'l Ro"/niei@
1i care dintre ele are cei
"ai "'li adei@
&rofesorul e$plica eleviilor
de ce 4omania este un stat
secular.
56,57 din populaie, s"au
declarat ortodoc i
,,87romano"catolici++
3,97.reformati+
1,87 penticostali+
:,;7greco catolici
:,67baptisiti
&rofesorul anun! i se
scrie pe tabl! data i titlul
leciei-
AMarile religii si
ro!le"e in l'"ea
conte"orana A
'poi profesorul va preciza
obiectivele leciei.
" elevii r!spund la salut i se
preg!tesc pentru #nceperea
activit!ii didactice+
"elevii r!spund la #ntreb!rile
profesorului-
1.4eligia este e$presia
simbolic! a unei #ncrederi #n
e$istena unei realit!i
absolute<)acrul,
)upremul,=umnezeu>
2.$ista 2tipuri de religii-
a>monoteista
b>politeista
3.levii enumer! religiile
cunoscute.

"levii deschid caietele,
noteaza i ascult! e$plicaiile
profesorului+
(bservarea
sistematic!
$plicaia
,
8%Do!/ndirea
noilor
c'no:tiine
>69"in%?
1.1
2.2
2.3
1.1
2.2
2.3
7%Cronologie >Ane,a7?
6%Religiile l'"ii
conte"oraneB>Ane,a 6?
4%Pro!le"ele l'"ii
conte"orane B
8%Diversitatea religioasa
in Ro"ania >$isa de l'cr'
9%<isa de l'cr' %
&rofesorul coordoneaz!
elevii #n desf!urarea
leciei -
7%Mo"ent introd'ctiv
"profesorul le spune
elevilor s! urm!reasc!
animaia ce prezint! marile
religii in lumea
contemporane si imparte
mape cu fisele de lucru .
2.Cronologie >Ane,a 7?
"se prezint! informaii
legate de momente
importane religioase in
lume.
Pro$esor'l e,lica aoi
elevilor -n secolul al **"
lea , ateismul a f!cut mari
progrese opun3nd credinei
religioase raiunea, tiina i
mar$ismul.
1/isericii i se cere s! fac!
eforturi de adaptare la lumea
modern! , industrializat!.
1)piritualitatea este o
industrie #nfloritoare
datorit! c!rilor editate ,
casetelor audio i video ,
emisiunilor televizate sau
seminariilor promoionale .
1Criza spiritual! reprezint!
sl!birea autorit!ii
instituiilor ecleziastice i
"elevii urmeaz! instruciunile
profesorului.
"elevii urmaresc 'ne$a 1 si #i
#nsuesc e$plicaiile legate de
aceste evenimente marcante .
$punerea
$plicaia
Conversaia
$punerea
$plicaia
Conversaia
$punerea
$plicaia
Conversaia
$punerea
$plicaia
Conversaia
8
1.1
2.2
2.3
1.1
2.2
2.3
a fost determinat! de
dezvoltarea tiinei i a
tehnologiei. &rof. intreba
elevii ce inteleg prin
afirmatia -
)*ecol'l ++I va $i
religios sa' n' va $i
deloc)
Andre Malra',

4%Marile religii
&rof. prezint! informaii
legate de iudaism<cultul
mozaic >
"imagini cu e$emple ale
l!caelor de cult.
&rofesorul le cere elevilor
sa urmareasca Ane,a 6%
&rofesorul intreaba elevii
despre loc'rile de
elerina; ale evreilor ?
&rofesorul intreaba elevii
daca stiu cateva informatii
despre @idul &langerii?
"elevii raspund -
)ecolul **. va fi religios sau
nu va fi delocA, citeaza unii.
2alrau$ a folosit cuvantul
spiritual, nu religios. =iferenta
este importanta. )"a vrut a
spune nu ca in secolul **.
religia " prin care omul se
apropie de =umnezeul
personal " va cunoaste o mare
inflorire, ci ca singura sansa ca
secolul **. sa nu aduca
sfarsitul lumii este ca oamenii
sa isi valorifice cautarile
spirituale.
"elevii #i #nsuesc e$plicaiile
legate de e$istena iudaismului
si citesc informatiile de pe
Ane,a 6%
levii raspund - Cid'l
Pl/ngerii, M'ntele
Te"l'l'i, 3iserica *$ant'l'i
Mor"ant,
levii raspund -
Zidul Plangerii:
ste cel mai venerat loc de
traditia evreiasca. Cunoscut si
sub numele de @idul Bestic,
reprezinta singura portiune
care s"a pastrat din cel de"al
doilea templu, distrus de
romani in anul 9:. vreii se
roaga si plang aici pentru
distrugerea templului care,
vreme de o mie de ani, a fost
centrul lor religios. 2ai multe
ritualuri sacre se desfasoara in
mod obisnuit in prea%ma
@idului &langerii. Cunea si %oia
$punerea
$plicaia
Conversaia
$punerea
$plicaia
Conversaia
Conversaia
(bservarea
sistematic!
Conversaia
$punerea
6
1.1
2.2
2.3
1.1
2.2
2.3
,.C'lt'l crestin :
" se prezint! informaii
legate de cultul crestin i
principalele locuri de
pelerina% care il reprezinta
<'ne$a 2>
"imagini cu e$emple ale
l!caelor de cult e$istente
#n cultul crestin
&rofesorul intreaba despre
principalele centre de
pelerina% crestine ?
8% C'lt'l
isla"ic>isla"is"'l>
" se prezint! informaii
despre cultul i e$emple
ale l!caelor de cult ,despre
2area 2oschee de la
2ecca.
levii sunt intrebati despre
orasul 2ecca ?
&rofesorul completeaza
informatiile eleviilor .
are loc un ceremonial prin care
baietii a%unsi la varsta de 13
ani primesc ma%oratul, iar
vineri seara e celebrata sosirea
sabatului. Cel mai important
eveniment are loc in ziua de ;
aprilie, cand se comemoreaza
distrugerea celor doua temple.
"elevii #i #nsuesc e$plicaiile
legate de religia crestina .
levii raspund ca principalele
centre crestine de pelerina%
sunt Dara )fanta <.srael > unde
se afla /iserica )fantului
2ormant ,/iserica Easterii
=omnului din /elteem
,Catedrala )fantul &etru de la
Batican ,/iserica din 2ilano
care adaposteste )fantul
Fiulgiu,in &ortugalia la Gatima
,in Frecia la )fantul 2unte
'thos ,Comple$ul de manastiri
de la 2eteora etc.
"elevii citesc e$plicaiile
despre islamism.
"elevii raspund -
2ecca <sau 2eHHa> este un
oras cu peste un milion de
locuitori, situat in vestul
'rabiei )audite, la o departare
de 5: de Hilometri de 2area
4osie. .n perioada
pelerina%ului " Dad;i " aproape
un milion de vizitatori din
uropa si din intreaga lume
invadeaza orasul. 'ici s"a
nascut profetul 2ahomed
<89:"632>, trimisul =omnului
si fondatorul credintei
musulmane. 'ici se afla in
$plicaia
$plicatia
Conversaia
$punerea
9
1.1
2.2
2.3
6.3'dis"'l :
" se prezint! informaii
despre cultul budist.
9.Pro$esor'l re=inta
ro!le"ele c' care se
con$r'nta o"enirea -
"Genomenele care au
contribuit la secularizarea
societatii moderne au fost - "
7%Il'"inis"'l si revol'tia
$rance=aB
6%Revol'tia ind'striala si
'r!ani=areaB
4% Interretrea stiinti$ica a
l'"iiB
8%Co"'nis"'l care a
rocla"at ateis"'l+
Cocurile de conflict din
lumea contemporana se
suprapun, de regula ,cu
locurile de intalnire religioase
.Conflicte religioase
s"au produs in Iosovo
,Casmir ,Cecenia ,Dimorul de
st .
Doleranta religioasa ,la nivel
de politica de stat ,este o
solutie convenabila pentru
incinta 2arii 2oschei a
orasului, cel mai venerat
sanctuar musulman, Iaaba.
Eaa!a, este o cladire de forma
cubulara fara ferestre situat in
curtea moscheii principale
cladita in cinstea profetului
'braham, fiind inaintea
islamului de%a un centru sfant
religios.
"elevii citesc e$plicaiile
despre e$istena budismului .
"elevii urmaresc e$plicatiile
despre problemele cu care se
confrunta omenirea
contemporana .
$punerea
$plicaia
Conversaia
$punerea
$plicaia
Conversaia
5
1.1
1.2
2.1
pracantii tuturor religiilor.
Pro!le"ele secol'l'i ++:
<'nda"entalis"'l :
J2iscare religioasa
conservatoare
traditionalista care refuza
interpretarea te$telor
religioase pentru a nu se
indeparta de esenta religiei
proprii.
JDermenul a fost folosit cu
o conotatie negativa, fiind
folosit in relatie cu religia
islamica si terorismul.
JGundamentalismul se
manifesta in toate marile
religii ale
lumii-crestinis"%,i'dais",
isla"is",Dind'is",!'dis
".
levii sunt intrebati daca
cunosc organizatii islamice
teroriste ?
&rofesorul ofera e$plicatii
despre $'nda"entalis"'l
crestin:
2iscare religioasa,aparuta
in sec.*.*,in
).U.'-'deptii acetei
miscari-
"4efuza interpretarea
bibliei
")ustin natura divina a lui
Kristos
"Condamna vederile
religioase
liberale,homose$ualitatea,
consumul de droguri,de
alcool,muzica moderna etc.
"elevii citesc e$plicaiile
despre fundamentalism
"elevii raspund -
(sama /en Caden a creat
organizatia 'C"LU'='
"elevii urmaresc e$plicatiile
despre funamentalismul crestin
si cel islamic .
$punerea
$plicaia
Conversaia
$punerea
$plicaia
Conversaia
$punerea
$plicaia
Conversaia
;
1.1
1.2
2.1
1.1
1.2
2.1
<or"e de "ani$estare a
$'nda"entalis"'l'i
crestin -
.n 1;:; au fost publicate 12 carti
numite MGundamente M,iar in
1;,5 a fost creat MConsiluiu
.nternational al /isericilor
Crestine Mce reunea ,8 de
confesiuni crestine .
<'nda"entalis"'l
isla"ic
1n uropa i"au f!cut
simit! prezena numeroase
mic!ri teroriste precum
gruparea separatist!
basc!<D'> , .4' care
#mbrac! i alte aspecte
religioase i /rig!zile 4oii,
cu o ideologie e$tremist! de
st3nga.
1n anii din urm!,terosimul
este tot mai legat de lumea
musulman!,deoarece se
consider c! se #nscrie #n
r!zboiul sf3nt<%ihad> si deci
are o motivaie religioas!.
"(rganizatia Gratii
musulmani a fost creata in
1;25 in gipt,de Kassan al
/anna.
".slamistii siiti din .ran in
urma unei revolutii,au
preluat puterea si au
declansat d%ihadul<razboiul
sfant>impotriva
(ccidentului+in 1;9; a fost
proclamata 4epublica
.slamica .ran .
".n 1;;, in 'fganistan a
aparut o miscare politico"
religioasa condusa de
molahul 2ohamed
(mar+talibanii au preluat
puterea dar au fost
inlaturati prin interventia
"elevii urmaresc e$plicatiile
despre funamentalismul crestin
si cel islamic .
"elevii urmaresc e$plicatiile
despre organizatiile teroriste .
$punerea
$plicaia
Conversaia
'utoevaluare
1:
9%Asig'rarea
$eed(!acF'l'i
>74 "in%?
G%Preci=area :i
e,licarea
te"ei entr'
acas>6"in%?
1.1
1.2
2.1
americanilor in 2::1
&rofesorul le cere elevilor
sa citeasca informatiile de
pe $isa de lect'ra in
legatura cu diversitatea
religioasa din 4omania .
&rofesorul face o schem!
scurt! a leciei+
&rofesorul propune elevilor
citirea i completarea $isei
de l'cr'%
&rof .anun! si e$plic!
tema pentru acas!>Ane,a
4?:
Teme de lucru(Anexa 3)
1.4ealizai o list! cu cele mai
importante locuri de pelerina%
pentru adepii religiei iudaice.
2.4ealizai o list! cu cele mai
importante locuri de pelerina%
pentru adepii religiei
cretine.
3..4ealizai o list! cu cele mai
importante locuri de pelerina%
pentru adepii religiei
islamice.
,.4ealizai o list! cu cele mai
importante locuri de pelerina%
pentru adepii religiei
budhiste.
8..&rezentai pe scurt p!rerea
"elevii citesc fisa de lectura .
"elevii noteaza in caiete +
"elevii primesc fisa de lucru si
raspund la intrebarile de pe fisa
"elevii isi noteaza tema pentru
acasa.<'ne$a 3>
'utoevaluare
11
H% IncDeierea
activitii
>7"in%>
voastr! despre
fundamentalismul islamic i
despre conceptul de terorism
legat de acesa.
&rofesorul salut!, multumete
elevilor pentru participarea la
or! i iese din sal!+
"elevii r!spund la salut+
12
*cDita lectiei :
Marile religii si ro!le"e conte"orane
1.Cronologie <'ne$a1>
2..4eligiile lumii contemporane+<'ne$a 2>
3..&roblemele lumii contemporane
,..=iversitatea religioasa in 4omania
<eno"enele care a' contri!'it la sec'lari=area societatii "oderne a' $ost :
1..luminismul si revolutia franceza+
2.4evolutia industriala si urbanizarea+
3. .nterpretrea stiintifica a lumii+
,.Comunismul care a proclamat ateismul+
Pro!le"ele secol'l'i ++:
<'nda"entalis"'l : miscare religioasa conservatoare traditionalista care refuza
interpretarea te$telor religioase pentru a nu se indeparta de esenta religiei proprii.

a?($'nda"entalis" crestin
.n 1;:; au fost publicate 12 carti numite MGundamente M,iar in 1;,5 a fost creat MConsiluiu
.nternational al /isericilor Crestine Mce reunea ,8 de confesiuni crestine .
!?($'nda"entalis" isla"ic
"(rganizatia Gratii musulmani a fost creata in 1;25 in gipt
" .n 1;9; a fost proclamata 4epublica .slamica .ran .
".n 1;;, in 'fganistan a aparut o miscare politico"religioasa condusa de molahul
2ohamed (mar+talibanii au preluat puterea dar au fost inlaturati prin interventia
americanilor in 2::1.
13
Ane,a 7%
Cronologie :
1 7J59(in <ranta are loc seararea religiei de statB
1 7J7H(in R'sia are loc instalarea regi"'l'i co"'nist care roaga ateis"'lB
1 7J44(7J89(distr'gerea aroae co"leta a evreilor din E'roa de catre
&er"ania na=ista B
1 7J89(Moon *'n MK'ng ,o" de a$aceri corean ,inte"eia=a 3iserica Uni$icarii
1 7J8H(constit'irea stat'l'i evre' B
1 7J9L(ri"'l ra=!oi civil in Li!an dintre crestini si "'s'l"ani B
1 7JGH(Al!ania se rocla"a ri"'l stat ateist din l'"e B
1 7JGJ(3iserica res!iteriana acceta rincii'l Dirotonosirii $e"eilorB
1 7JHL(6559(onti$icat'l aei Ioan Pa'l al II(lea B
1 7JJJ(vi=ita Paei Ioan Pa'l al II(lea in Ro"ania ,ri"a vi=ita a 'n'i aa
intr(o tara ortodo,aB
1 6557 Matac'l terorist de la Norld Trade Center B
1,
Ane,a nr%6
RELI&IA 1I OIA.A RELI&IOA*P I- LUMEA CO-TEMPORA-P
n zilele noastre, tr!iesc peste 2.1 mld. cre tini < ortodoc i, catolici, protestan i>.
'dep ii religiei musulmane sunt apro$imativ 1,8 mld i locuiesc in nordul 'fricii,
vestul 'siei, &aHistan, .ndonezia, &en. 'rabic!. Kinduism "1 mld. ,budhism "396
milioane ,religia traditional chineza < animiste ,samanice ,taoism > 3;, milioane.
Iudaismul
Origine: (rientul 2i%lociu
ste centrat #n %urul unui singur =umnezeu, NOahveP
Crti $'nda"entale: Dora, Cabala, 2ishnah, Dalmud
Mesa;'l: se afirm! e$istena lui =umnezeu pe care omul trebuie s!"C caute toat!
viaa. )e afirm! i iubirea fa! de oameni i de dreptate. (mul trebuie s! respecte
poruncile lui =umnezeu
R'gci'nea(er"ite fiec!ruia s! se reg!seasc! #n faa lui =umnezeu. a se
desf!oar! #n )inagog! i este f!cut! numai de b!rbai. 4abinul este #ndrum!torul
spiritual, el conduce serviciul religios
1. Crestinismul
este #ntemeiat pe #nv!!tura i persoana lui .isus Kristos
apare #n acelai spaiu cu iudaismul
"esa;'l religios: iubirea fa! de semeni+ baza- cele 9 taine- botezul, c!s!toria,
spovedania, mirungerea, #mp!rt!ania, hirotonisirea, maslul.
Citurghia cretin! este alc!tuit! din ceremonii i rug!ciuni ce au la baz! liturghia
iudaic!. )emnul crucii este propriu cretinului. l amintete %ertfa pe care .isus
Kristos o face pt a"i m3ntui pe oameni
Biaa religioas! se desf!oar! #n /iseric!
n primele 3 secole ale e$istenei sale, este persecutat de #mp!raii romani
474(Edict'l de la Milano( devine religie o$icial a I"eri'l'i Ro"an
18
3;1" Deodosie cel 2are scoate cultele p!g3ne #nafara legii
3iserica trece rintr(o cri= n secolele OIII(I+( iconoclas"
2. Islamul
&ropovaduieste stapanirea de sine si supunerea. Centrul religiei este 'llah si
profetul sau 2ahomed.
Cartea sfanta este Coranul, mesa%ul lui 'llah catre profet. ste alcatuit din 11, sure
<versete> si cuprinde cei 8 stalpi ai credintei- marturia de credinta, rugaciunea,
milostenia, postul si pelerina%ul la 2ecca.
(rase sfinte- 2ecca si 2edina.
$ista mai multe orientari in islam- sunnitii si siitii.
'stazi, se vorbete tot mai mult despre Gundamentalismul .slamic, ca modalitate
de c!utare a identit!ii pornind de la izvoarele credinei.
3. Budismul
)ustine ca totul este suferinta in %urul oamenilor iar acestia trebuie sa se elibereze
de ea.
'pare in .ndia in secolele B."B i. Kr.
ste intemeiat de /uddha si are la baza M cele , adevaruri sfinteP-
Universalitatea suferintei
)ursa suferintei sunt placerile
(amenii se pot elibera de suferinta prin Eirvana
'btinerea de la fapte urate si minciuna pentru atingerea Eirvanei.
'depii budismului tr!iesc #n special #n .ndia, China sau Qaponia.
n condi iile globaliz!rii se constat! intensificarea dialogului dintre religii, care
este facilitat de posibilitatea de recunoa tere reciproc! prin mi%loacele moderne de
comunicare. Cibertatea religioas! este recunoscut! azi #n cea mai mare parte a
lumii, dar mai sunt locuri #n care acest drept fundamental al omului este #nc!lcat.
16
Anexa 3.
Teme de lucru:
1) 4ealizai o list! cu cele mai importante locuri de pelerina% pentru adepii religiei
iudaice.
2) 4ealizai o list! cu cele mai importante locuri de pelerina% pentru adepii religiei
cretine.
3) 4ealizai o list! cu cele mai importante locuri de pelerina% pentru adepii religiei
islamice.
4) 4ealizai o list! cu cele mai importante locuri de pelerina% pentru adepii religiei
budhiste.
5) &rezentai pe scurt p!rerea voastr! despre fundamentalismul islamic i despre
conceptul de terorism legat de acesta.
19