Sunteți pe pagina 1din 6

COLEGIUL GRIGORE ANTIPA BACU

PROFESOR CONSTANTIN CIOFU


NUMERE COMPLEXE
1. ( ) z x iy, x, y = + e - forma algebric a unui numr complex, unde:
- x Re z = - partea real a lui z;
- y Imz = - partea imaginar a lui z.
2. z x iy = se numete conjugatul numrului complex z;
3.
2 2
z a b = + se numete modulul numrului complex z;
4.
( )
( )
1 1 1 1 1
1 2 1 2 1 2
2 2 2 2 2
z x iy , x , y
z z x x si y y
z x iy , x , y
= + e
= = =
= + e

;
5. ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 1 1 2 2 1 2 1 2
z z x iy x iy x x i y y + = + + + = + + +
( ) ( )
1 2 1 2 1 2 1 2 2 1
z z x x y y i x y x y = + + ;
6. ( ) z x iy x, y z x iy = + e = ;
7. Dac ( ) z x iy, x, y = + e atunci :
( ) ( )
1
2 2 2 2
1 1 x iy x y
z i
z x iy x iy x iy x y x y


= = = =
+ + + +
;
8.
( )
1
1
z =z, z ,z 0

e = ;
9. ( ) z z, z = e;
10. ( )
1
1 1 1 1
1 2 1 2 2 1 1 2 1 2
z z =z z z z , z , z , z , z 0


= e = ;
11.
( )
( )
1
Re z z z
2
z
1
Imz z z
2i
= +
e
=
;
12.
( )
1
1
z z

= , z, z0;
13. ( )
( )
z z = , z;
14.
1 2 1 2
1 2 n
1 2 n 1 2 n
z z z z
n , n 2, z , z ,..., z
z z ..... z z z ..... z
-
+ = +
e > e
+ + + = + + +
;
15.
1 2 1 2
1 2 n
1 2 n 1 2 n
z z z z
n , n 2, z , z ,..., z
z z ..... z z z ..... z
-
+ = +
e > e
=
, z,w;
16. z z, z = e;
17.
1 1
1 2 2
2 2
z z
, z , z , z 0
z z
| |
= e =
|
\ .
;
18.
z 0
z
z 0 z 0
>
e
= =
;
19. z z , z = e, z;
COLEGIUL GRIGORE ANTIPA BACU
PROFESOR CONSTANTIN CIOFU
20.
2
z z z, z = e;
21.
1 2 1 2 1 2
z z z z , z , z = e, z,w;
22.
n
n
z z , z , n si z 0 pentru n 0 = e e = s ;
23.
1 2 1 2 1 2
z z z z , z , z + s + e
24. Numrului complex ( ) z x iy, x, y = + e i corespunde punctulu ( ) M x; y
25. ( ) z r cos t i sin t = + , unde:
-
2 2
r x y z = + = se numete raza polar (vectoare) a numrului z;
- t este un numr real pozitiv din intervalul | ) 0; 2t ce reprezint msura n radiani a
unghiului orientat n sens trigonometric (pozitiv) dintre OM i axa ORe(z)
+
; t se
numete argumentul redus al numrului complex z i este soluie a sistemului
x r cos t
y r sin t
=

26. Pentru determinarea argumentului:


( )
( )
( )
( )
I
II III
IV
k 0 dac P x; y C ;
y y
tgt t arctg k , k 0, 2 , k 1 dac P x; y C sau C ;
x x
k 2 dac P x; y C .
= e
= = + t = = e
= e
,
27.
( )
( )
1 1 1 1
1 2 1 2 1 1 2 2
2 2 2 2
z r cos t i sin t
z z r r si arg z t t arg z
z r cos t i sin t
= +
= = = = =
= +
;
28. ( ) ( )
1 2 1 2 1 2 1 2
z z r r cos t t i sin t t ( = + + +

;
29. ( ) ( )
1 1
1 2 1 2 2
2 2
z r
cos t t i sin t t , z 0
z r
( = + =

;
30. ( )
n n
z r cos nt i sin nt , n , n 2 = + e >
31. Fie n , n 2 e > i ( ) | ) w , w r cos t i sin t , t 0; 2 e = + e t . Spunem c un numr
complex z este rdcin de ordinul n a numrului w dac
n
z w = ;
32. Fie n
-
e i ( ) | ) w r cos t i sin t , t 0; 2 = + e t
Numrul w are exact n rdcini distincte determinate cu formulele:
{ }
n
k
t 2k t 2k
z r cos i sin , k 0,1,..., n 1
n n
+ t + t | |
= + e
|
\ .
.
Re(z)
Im(z)
r
M(z)
O
t
x
y
COLEGIUL GRIGORE ANTIPA BACU
PROFESOR CONSTANTIN CIOFU
EXERCITII REZOLVATE
1. Fie
1 2 3 4 5 6 7
i
z 3 2i; z 4 5i; z 3 7i; z 3i; z ; z 4i; z 3
2
= = + = = = = = .
S se precizeze pentru fiecare dintre aceste numere: ( ) Re z , Im(z), z i z .
Rezolvare.
a) ( )
2
2
1 1 1 1
Re z 3; Imz 2; z 3 2i 3 2i; z 3 2i 3 2 13 = = = = + = = + = ;
b)
2 2
2 2 2 2
Re z 4; Imz 5; z 4 5i 4 5i; z 4 5i 4 5 41 = = = + = = + = + = ;
c) ( ) ( )
2 2
3 3 3 3
Re z 3; Imz 7; z 3 7i 3 7i; z 3 7i 3 7 58 = = = = + = = + = ;
d) ( )
2
2
4 4 4 4
Re z 0; Imz 3; z 3i 3i; z 3i 0 3 9 3 = = = = = = + = = ;
e)
2
2
5 5 5 5
1 i i i 1 1 1
Re z 0; Imz ; z ; z 0
2 2 2 2 2 4 2
| |
= = = = = = + = =
|
\ .
;
f)
2 2
6 6 6 6
Re z 0; Imz 4; z 4i 4i; z 4i 0 4 16 4 = = = = = = + = = ;
g)
2 2
7 7 7 7
Re z 3; Imz 0; z 3 3; z 3 3 0 9 3 = = = = = = + = = .
2. S se determine numerele reale x i y pentru care are loc egalitatea:
( ) ( ) ( ) 3x 1 yi 2x y 3 x i + + = + + .
Rezolvare.
( ) ( ) ( ) 3x 1 yi 2x y 3 x i + + = + +
3x 1 2x y x y 1 x 1
y 3 x x y 3 y 2
+ = + = =


= + = =

.
3. S se deduc o regul general pentru calculul lui
n
i , n e .
Rezolvare.
5 4
2 6 5
3 7 6
4 8 7
i i i i i i
i 1 i i i 1
i i i i i i
i 1 i i i 1
= = =
= = =

= = =
= = =
deducem c puterile lui i se repet din patru n patru.
Deoarece restul mpririi unui numr natural la 4 poate fi 0, 1, 2 sau 3, rezult c
orice numr natural n poate avea una din formele: n 4k = , n 4k 1 = + ,
n 4k 2 sau n 4k 3, k = + = + e. Atunci:
n
1, dac n 4k;
i, dac n 4k 1;
i k
1, dac n 4k 2;
i, dac n 4k 3;
=

= +

= e

= +

= +

Concluzie:
n r
i i = , unde r este restul mpririi lui n la 4.
4. Fie numerele complexe
1 2 3
z 2 i, z 2i 1, z i = = + = . S se calculeze:
a) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 1 2 3 1 3 2 1 3 2
z z z , z z z , z z z , z z z + + + + + + + + ;
COLEGIUL GRIGORE ANTIPA BACU
PROFESOR CONSTANTIN CIOFU
b) ( ) ( )
1 2 3 1 2 3
z z z , z z z ;
c)
1 2
2 3
z z
z z
+ .
Rezolvare.
a)
( )
( ) ( ) ( ) z z z 2 i 2i 1 i 3i 3 i 2i 3
1 2 3
( + + = + + + = + + = +

;
( ) ( ) ( )
1 2 3 1 3 2 1 3 2
z z z z z z z z z 2i 3 + + = + + = + + = + ;
b) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2
1 2 3
z z z 2 i 2i 1 i 4i 2i 2 i i 5i 5 ( = + = + + = =

;
( ) ( ) ( ) ( )( )
2
1 2 3
z z z 2 i 2i 1 i 2 i 2i i 5 ( = + = + =

;
c)
( )( )
( ) ( )
1
2
2 i 2i 1
z 2 i 3i 4
z 2i 1 2i 1 2i 1 5
+
+
= = =
+ + +
;
( )
2
3
i 2i 1
z 2i 1
2 i
z i 1
+
+
= = = ;
1 2
2 3
z z 3i 4 14 2i
2 i
z z 5 5
+
+ = + = .
5. S se rezolve ecuaia ( ) ( )
2
z 2 3i z 5 i 0 + = .
Rezolvare.
( ) ( ) ( )
2 2
2 2
2 3i 4 5 i 15 8i 1 8i 16 i 8i 4 i 4 A = + + = + = + + = + + = + i 4 A = +
( ) ( ) ( )
1
2 3i i 4 2 i 1
2i 2
z i 1
2 2 2
+ +

= = = =
( ) ( ) ( )
2
2 3i i 4 2 2i 3
4i 6
z 2i 3
2 2 2
+ + + +
+
= = = = + .
6. Determinai valoarea parametrului real m dac ecuaia ( )
2
z m i z 20 5i 0 + + =
admite o rdcin real.
Rezolvare.
Fie rdcina real a ecuaiei ( )
2
m i 20 5i 0 o o+ + =
( ) ( )
2
2
m 20 0
m 20 i 5 0
5 0
o o+ =
o o+ + o+ =

o+ =

2
m 20 0
5
o o+ =

o =

m 9
5
=


o =

7. S se determine parametrul complex m dac ecuaia ( )


2
2mz m i z i 3 0 + + =
admite rdcina z 1 i = .
Rezolvare.
nlocuim pe z cu (1-i) avem: ( ) ( )( )
2
2m 1 i m i 1 i i 3 0 + + =
( ) ( ) ( )
2 2
2m 1 2i i m i mi i i 3 0 3mi m 4 0 m 3i 1 4 + + + = = =
4
m
3i 1
=

. Amplificm cu conjugatul i obinem:
( ) ( ) ( ) 4 3i 1 4 3i 1 2 3i 1
4 6i 2
m
3i 1 9 1 10 5 5


= = = = =
+
.
COLEGIUL GRIGORE ANTIPA BACU
PROFESOR CONSTANTIN CIOFU
8. S se scrie sub form trigonometric urmtoarele numere complexe:
a)
1
z 3 i = ;
b)
2
z i; =
c) ( )
3
z 1 cos i sin , 0; 2 = o+ o oe t .
Rezolvare.
a)
1
z 3 i = se afl n cadranul IV; cum
( )
( )
2
2
z r 3 1 2 = = + = i
( )
1
1 11
t arg z arctg 2 2
6 6 3
t t
= = + t = + t = ; nlocuind n formula
( ) z r cos t i sin t = + obinem
1
11 11
z 2 cos i sin
6 6
t t | |
= +
|
\ .
;
b)
2
z i = se afl axa OImz; cum ( )
2
2
z r 0 1 1 = = + = i ( )
2
1
t arg z arctg
0 2
t
= = = ;
nlocuind n formula ( ) z r cos t i sin t = + obinem
2
z cos i sin
2 2
t t
= + ;
c)
3
z 1 cos i sin = o+ o;
( ) ( )
2
2 2
z r 1 cos sin 2 1 cos 2 2sin 2sin
2 2
o o
= = o + o = o = = deoarece
( ) 0; 2 1 cos 0 oe t o = , deci:
2
2sin cos cos
sin
2 2 2
tgt ctg tg
1 cos 2 2 2
2sin sin
2 2
o o o
o o t o | |
= = = = =
|
o o
o
\ .
t k , k 0,1, 2
2 2
t o
= + t =
Dac ( ) ; 2 1 cos 0, sin 0 oe t t o > o < i imaginea lui z se afl n cadranul IV,
deci:
5
t 2
2 2 2 2
t o t o
= + t = i r z 2sin
2
o
= =
5 5
z 2sin cos i sin
2 2 2 2 2
( o t o t o | | | |
= +
| | (
\ . \ .
;
Dac o = t atunci ( ) z 2 cos 0 i sin0 = + .
COLEGIUL GRIGORE ANTIPA BACU
PROFESOR CONSTANTIN CIOFU