Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFAURAT N CADRUL STAGIULUI DE PRACTIC

Numele i prenumele stuentului pr!"ti"!nt#


Numele i prenumele tut$relui e pr!"ti"% & e'!lu!t$r#
Or(!ni)!*i! + p!rtenerul e pr!"ti"%#
Num%rul e $re e pr!"ti"% e,e"tu!te#
1. Evaluarea gradului de integrare a practicantului n activitatea partenerului de practic:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Disciplin
unctualitate
!esp"nsa#ilitate n re$"lvarea sarcinil"r
!espectarea regula%entului de "rdine interi"ar al partenerului
de practic
2. &precieri privit"are la integrarea studentului pe pia'a ("r'ei de %unc:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
)apacitatea studentului de a lucra n ec*ip
&#ilitatea de a c"%unica +i de a se (ace n'eles
D"rin'a studentului de a,+i gsi un l"c de %unc
&preciere gl"#al privind stagiul de practic
3. &precieri privind nivelul de d"#-ndire al c"%peten'el"r n cadrul stagiului de practic:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
.ivelul de d"#-ndire a c"%peten'el"r generale din p"rt"("liul de
practic/ n ti%pul stagiului
.ivelul de d"#-ndire a c"%peten'el"r speci(ice pr"gra%ului de
%asterat din p"rt"("liul de practic/ n ti%pul stagiului
C$munit!te! e pr!"ti"% & m$el susten!-il e tr!n)i*ie
e l! "$!l% l! 'i!*! !"ti'% pentru stuen*i
r"iect i%ple%entat de &cade%ia de 0tudii Ec"n"%ice din 1ucure+ti/ n
parteneriat cu &s"cia'ia 2nternati"nal &dvertising &ss"ciati"n/ 23) 0.&. +i
&s"cia'ia 4ar5eter )lu#
r"iect c"(inan'at din 6"ndul 0"cial Eur"pean prin r"gra%ul 7pera'i"nal
0ect"rial De$v"ltarea !esursel"r 8%ane 2007,2013
)"ntract 70D!8910992.19:981462
4. &lte c"%entarii ; %a<i% 2000 de caractere=
..........
D!t!# Semn%tur! tut$relui e pr!"ti"%.
C$munit!te! e pr!"ti"% & m$el susten!-il e tr!n)i*ie
e l! "$!l% l! 'i!*! !"ti'% pentru stuen*i
r"iect i%ple%entat de &cade%ia de 0tudii Ec"n"%ice din 1ucure+ti/ n
parteneriat cu &s"cia'ia 2nternati"nal &dvertising &ss"ciati"n/ 23) 0.&. +i
&s"cia'ia 4ar5eter )lu#
r"iect c"(inan'at din 6"ndul 0"cial Eur"pean prin r"gra%ul 7pera'i"nal
0ect"rial De$v"ltarea !esursel"r 8%ane 2007,2013
)"ntract 70D!8910992.19:981462