Sunteți pe pagina 1din 5

FISA DISCIPLINEI

Se vor completa toate rubricile formularului, conform Indica(iilor privind completarea Formularului Specifica(ie
Curs, din Manualul Calit(ii. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va nscrie "Nu este
cazul". Formularele care nu con(in toate informa(iile necesare vor fi returnate emitentului.
DATE GENERALE
Facultatea n care
se implementeaz
cursul:
STNTA S TEHNOLOGA ALMENTELOR
Departament
responsabil cu
implementarea:
NGNERA PRODUSELOR ALMENTARE
Titlul cursului:
TEHNOLOGIA ULEIULUI SI A MARGARINEI
Data implementrii:
2012-2013
Ini(iatorul cursului: Conf.dr.ing.Racol|a Emil
Coordonatorul
cursului:
Conf.dr.ing.Racol|a Emil
CARACTERISTICILE CURSULUI
Categoria
formativ *
FS Anul de
studii
Nr. de ore pe semestru i
activit|i
Forma de evaluare
Limba de
predare
romn
Semestrul V Total C S L P*
Op(ionalitatea ** C
Nr. de
credite
3 56 28 28 EXAMEN
Cursul pe care l
nlocuiete:
Titlul
Nu este cazul
Codul
0703030106
n caz de nlocuire, se va preciza ce aduce nou prezentul curs:
Nu este cazul
* Categoria formativ = FF - pentru Cursurile specifice unei formri fundamentale, FG - pentru Cursurile
specifice unei formri generale, FS - pentru Cursurile specifice unei formri de specialitate, FE - pentru Cursurile
specifice unei formri economice/manageriale, FU - pentru Cursurile specifice unei formri umaniste;
** Opionalitatea = CI - pentru Cursurile impuse (obligatorii), CO - pentru Cursurile op|ionale, CF - pentru
Cursurile facultative (la libera alegere);
PROGRAMUL DE NV[MNT DIN CARE FACE PARTE
Titlul
INGINERIA PRODUSELOR
ALIMENTARE(IPA)
Codul Durata: 4 Locul desfurrii
0703030106 Tipul: zi
PA
CONDI[II PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS
Cursuri anterioare
Obligatorii:
Opera(ii i aparate n industria alimentar; Utilaje n industria alimentar; Instala(ii
frigorifice i climatizri; Metode de conservare a alimentelor
Recomandate:
Biochimia alimentelor; Microbiologie alimentar, Fenomene de transfer
Alte condi(ii
necesare pentru
participarea la
acest curs
Nu este cazul
ELEMENTELE SPECIFICE
Curs: 28 ore
Capitolul Con|inut Nr. ore %
Cap. I
GENERALITATI
1.1. Structura si compozitia uleiurilor si a grasimilor
1.2. Proprietati fizice
1.3. Proprietati chimice
4 14,29
Cap II
OPERATII PREGATITOARE
A SEMINTELOR
OLEAGINOASE IN VEDEREA
PRELUCRARII LOR
2.1.Schema tehnologica de obtinere a uleiului
vegetal din floarea soarelui
2.2.Materia prima
2.3.Receptia cantitativa si calitativa
2.4.Curatirea semintelor oleaginoase
2.5.Uscarea semintelor oleaginoase
2.6.Depozitarea semintelor oleaginoase
6 21,42
Cap III
OPERATII DE PRELUCRARE
A SEMINTELOR
OLEAGINOASE
3.1. Operatia de descojire a semintelor de floarea
soarelui
3.2.Operatia de macinare a miezului industrial
3.3.Operatia de prajire a macinaturii
3.5.Operatia de presare a macinaturii prajite
3.5.Operatia de extractie a uleiului din broken
3.6.Distilarea miscelei
6
21,42
Cap IV
RAFINAREA ULEIURILOR
BRUTE DE PRESA SI DE
EXTRACTIE
4.1.Schema tehnologica de rafinare a uleiurilor
brute
4.2.Operatia de desmucilaginare
4.3.Operatia de neutralizare
4.4.Operatia de spalare
4.5.Operatia de uscare
4.6.Operatia de decolorare
4.7.Operatia de vinterizare
4.8.Operatia de dezodorizare
6
21,42
Cap V
HIDROGENAREA
ULEIURILOR VEGETALE SI
FABRICAREA MARGARINEI
5.1.Hidrogenarea in atmosfera stationara de
hidrogen
5.2.Hidrogenarea cu circulatie combinata
5.3.Fabricarea margarinei
4
14,29
Cap VI
VALORIFICAREA
SUBPRODUSELOR SI A
DESEURILOR DIN
INDUSTRIA ULEIURILOR
VEGETALE
6.1.Subroduse rezultate din industria uleiurilor
vegetale
6.2. Deseuri rezultate din industria uleiurilor
vegetale
2
7,14
TOTAL 28 100
Lucrari practice
1 Prelucrarea normelor de protectia muncii pe timpul
lucrarilor practice. nstructaj utilizare presa de ulei, etuva
de laborator. Analiza si formarea probelor pentru control
de calitate. Prelevarea si formarea probelor de seminte
si fructe de plante oleaginoase. Ambalarea, marcarea,
expedierea si pastrarea probelor de laborator
2,0 7,14
2 Aprecierea tehnica de calitatea a materiilor prime
vegetale folosite pentru producerea uleiurilor. Examenul
organoleptic. Determinarea impuritatilor din semintele
oleaginoase. Metode de analiza a produselor vegetale
oleaginoase.
Pregatirea (conditionarea) probelor in vederea analizelor
de laborator. Determinarea continutului in apa si in
substante volatile (umiditatea) din materiile prime
oleaginoase, din brochen si din srot.
Determinarea masei hectolitrice.
2,0 7,14
3 Obinerea uleiului brut prin presarea miezului industrial
de floarea-soarelui (presa statie pilot): calcul, bilant total,
bilant partial, pierderi, randament.
2,0 7,14
4 Analize de control ale operatiei de presare.
Determinarea con|inutului de grsime din miezul
industrial i broken (metoda Soxhlet).
2,0 7,14
5 Analiza calitatii grasimilor si uleiurilor vegetale brute si
rafinate: comparatie. Determinarea indicelui de
saponificare al grasimilor. Determinarea sapunului
dizolvat.
2,0 7,14
6 Analiza calitatii grasimilor si uleiurilor vegetale brute si
rafinate: comparatie. Masurarea aciditatii grasimilor.
Determinarea indicelui de aciditate.
Determinarea punctului de topire margarin.
2,0 7,14
7 Verificarea cunostiintelor 2,0 7,14
8 Studiu de caz vizita SC. FELEACUL-similitudini si
deosebiri intre Tehn. Uleiului si a Halvalei
2,0 7,14
10 Calcule tehnologice referitoare la operatiile pregatitoare 2,0 7,14
11 Calcule tehnologice privind obtinerea uleiurilor brute 3,0 10.71
12 Calcule tehnologice referitoare la rafinarea uleiurilor
vegetale
3,0 10.71
13 Calcule tehnologice privind obtinerea grasimilor
vegetale si a margarinei
2,0 7,14
14 Colocviu 2,0 7,14
TOTAL
28 100
Modul de desfurare: Curs i lucrri practice
Metodele de predare i de nv(are: Curs, lucrri practice i vizite la unit(i de profil
Rezultatele ateptate: Cum urmeaz s fie evaluate sau demonstrate:
Informa(iile necesare privind materiile prime,
tehnologiile de ob(inere a amidonului, glucozei i
produselor zaharoase, precum i utilajele i
instala(iile implicate in desfurarea proceselor
tehnologice
Examen
Colocviu sus(inut la lucrrile practice
Modul de stabilire a notei finale:
60% not examen sau verificare
Verificarea cunostintelor 20%
20% not colocviu
ELEMENTE SUPLIMENTARE
Resursele
necesare:
Dotri:
a.) existente:
aparatura si materiale pentru analizele de compozitie chimica bruta (partial): aparate
Soxhlet, areometre, cuptor de calcinare, termostat termoreglabil, baie marina, balanta
tehnica, balanta analitica, sticlarie si materiale de laborator
presa de ulei
b.) necesare:
completare la materialele existente (aparat de distililare, aparate Parnas Wagner)
completare cu aparatura necesara pentru determinarea structurii lipidelor (spectro-
fotometrie, gaz-cromatografie, HPLC, etc.
dotare cu aparatura performanta si inlocuirea celei existente, care in mare masura
este veche
Materiale didactice:
Substante chimice necesare prepararii diferitelor solutii, sticlarie de laborator, hartie de
filtru cu porozitate diferita, folii pentru retropriector, diapozitive.
Bibliografie:
Obligatorie:
1. Manualul inginerului din industria alimentara, Ed.Tehnic, Bucureti, 1999
2. ng.Gh.Boeru, ng.D. Puzdrea: Fabricarea uleiurilor vegetale, EDT, Buc, 1980
3. Marec Singer, Dumitru Puzdrea: Tehnologii n industria alimentar extractiv.
Tehnologia uleiurilor vegetale., EDP, Bucureti, 1978
4. Dr.ing.Gherman Vasile: USAMV Cluj-Napoca, Utilaje n industria alimentar
1997/1998
5. Vintila uliana: Tehnologia si controlul calitatii uleiurilor si grasimilor vegetale, Vol..
Materii oleaginoase si materii auxiliare. 2001, Ed. Fundatiei Universitatii "Dunarea de
jos, Galati
6. Curs de zi, USAMV Cluj-Napoca, Desen i geometrie descriptive
7. Colec|ia de standarde de stat
8. Morar, M.V.: Controlul calitatii uleiurilor si grasimilor vegetale. ndrumator de laborator,
Ed. Todesco, Cluj, 2003
9. Racolta Emil, Tehnologii generale in industria alimentara Aplicatii si calcule
tehnologice, Ed. Risoprint Cluj-Napoca 2006
Facultativ:
1.Bratu Em. A., Opera(ii i utilaje n industria chimic, Ed. Tehnic, Bucureti, 1970;
Implicarea altor Facult(i sau Catedre: Nu este cazul
Alte informa(ii: Nu este cazul
Anexe: Nu este cazul
AVIZUL
DEPARTAMENTULUI
AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL
Director
Departament:
Conf.Dr. Dorin Tibulca
Data avizrii: 01.10.2012
Semntura:
APROBAREA
FACULT[II
SE APROB / NU SE APROB
Decan: Prof. Dr. Sevastita Muste
Data aprobrii: 03.10.2012
Semntura:
COMISIA PENTRU REFORM CURRICULAR I INTEGRARE INTERNA[IONAL
SE RATIFIC
/
NU SE RATIFIC
Data ratificrii: 05.10.2012
Codul Cursului: 0701030111
RECTOR: Prof. Dr. Doru Pamfil
Semntura i
tampila:

S-ar putea să vă placă și