Sunteți pe pagina 1din 12

Judectoria ()

DOMNULE PRESEDINTE,
Subsemnatul, (), domiciliat n (adresa_tata) n contradictoriu cu ()
domiciliat n la aceea i adres dar locuind de fapt n (adresa_mama) i cu Autoritatea
Tutelara () formulez urmtoarea:
erere de c!emare "# $udecat
prin care v rog s dispunei:
1. Instituirea autorit ii printe ti comune ctre subsemnatul i ctre mama
copiilor mei pentru minorii () nscut la data de () i () nscut la data
de (), conform art. !"# $%% coroborat cu Art. &1' $%%
'. Stabilirea locuin a minorilor la adresa din (adresa_tata), conform art. (") litera
*!+ i art. (,, din $%%
!. Stabilirea modalit ii de plat a pensiei de ntre inere n natur pentru ambii
prin i conform art. &!, litera *1+ $%%
(. -imensionarea corect a programului de legturi personale dintre copii i
printele nerezident care s fie suficient de larg i de detaliat nc.t s permit
n mod efectiv e/ercitarea autorit ii printe ti de ctre printele nerezident
1
,
oricare ar fi acela, conform art. 1(01) din 1egea '#'2',,( coroborat cu art. !,0
!! din aceia i lege.
Solicit citarea p.r.tei la ambele adrese indicate ntruc.t aceasta nu mai locuiete la
adresa de domiciliu.
%N &'PT(
1a data de ))*))*+,,-, 3udecatoria () a solu ionat dosarul () prin sentin a
civil () dispun.nd desfacerea din culp comun a cstoriei nc4eiate ntre subsemnatul
i p.r.ta din aceasta cauz. 5rin aceast sentin s0a mai decis: revenirea la numele purtat
anterior nc4eierii cstoriei de ctre p.r.t (), ncredinarea minorilor ctre mam,
ncuviinarea unui program de legturi personale ntre subsemnatul i minori, obligarea
mea la plata unei pensii de ntreinere n bani n favoarea copiilor i obligarea mea la
anumite c4eltuieli de 6udecat.
7n ziua de ))*))*+,,- am declarat apel mpotriva acestei sentine civile iar la data
de ))*))*+,.. Tribunalul () a pronun at decizia civil () prin care *s0au men inut o
parte din prevederile sentin ei 6udectoriei cu c.teva corec ii: s0a desfcut cstoria din
culpa e/clusiv a fostei so ii , s0au compensat c4eltuielile de 6udecat ntre cele dou pr i
i s0a dovedit c ambii prin i s0au ngri6it la fel de mult de minori anterior separrii+ .
5e data de ))*))*+,.. am fcut recurs mpotriva sentin ei (). 8ecursul s0a
6udecat dup data de 1 octombrie ',11 c.nd, conform cu opiniile speciali tilor citate de
mine inclusiv n fa a instan ei de recurs, recursul ar fi trebuit s se 6udece utiliz.nd
1
%onform iurispedia i conform proiectului de modificare a legii '#'2',,( printele nerezident este acel printe care
gzduie te cu minorul mai pu in de &,9 din nop i, n timp ce printele rezident este printele la care instan a a stabilit
locuin a minorului i care, pe cale de consecin , gzduie te copii n mod statornic.
1 2 1'
prevederile noului cod civil. 5e data de ))*))*+,.+ %urtea de Apel () a dat o 4otr.re
*vezi ane/a '.!+ bazat n continuare pe art. (' i (' din %odul :amiliei, articole care erau
a/ro0ate im12icit nc din anul ',,!, prin intrarea n vigoare a noii %onstitu ii a
8om.niei *',,!+
'
.
MOTI3ELE DE 'DMISI4ILIT'TE(
Primu2 i ce2 mai im1orta#t moti5 este acela c pe data de 1.1,.',11 vec4iul %od
al :amiliei a fost nlocuit cu noul %od %ivil care a intrat n vigoare n conformitate cu
legea ';#2',," republicat la data de 1& Iulie ',11, i care introduce o noua institu ie, cea
a autorit ii printe ti. $oua institu ie recunoa te n mod e/plicit
!
dreptul fundamental al
copiilor de a fi crescu i i ngri6i i de ctre ambii prin i, indiferent de raporturile 6uridice
dintre ace tia, prevz.ndu0se faptul c dup divor autoritatea printeasc revine ambilor
prin i. -e asemenea $%% a adus nout i legate de preferin a de plat a obliga iei de
ntre inere n natur i de obliga ia instan ei de a stabili e/plicit locuin a minorului.
5strarea autorit ii printe ti e/ercitate n mod unic doar de ctre mam este
mpotriva interesului superior al copilului a a cum este reliefat de ctre noul cod civil
*titlul Autoritatea Printeasc, precum i sec iunea 5aragraful Efectele divorului cu
privire la raporturile dintre prini i copiii lor minori+ de ctre 1egea '#'2',,( *art. !, i
urmtoarele+ dar i de numeroase studii ale tiin elor sociale care arat beneficiul
incontestabil pe care copiii l au ca urmare a implementrii custodiei comune *adic a
autorit ii printe ti comune+ n familiile ce trec prin e/perien a separrii.
<en inerea acestei prevederi de ncredin are a copiilor doar ctre mam ar
reprezenta o diferen grav de tratament ntre mine i to i ceilal i prin i care divor eaz
n condi iile noului cod civil, cu at.t mai mult cu c.t, at.t vec4ea c.t i noua legisla ie
prevd faptul c, n materia rela iilor dintre prin i i copii o hotrre nu este niciodat
definitiv, put.nd fi supus revizuirii atunci c.nd condi iile sub care 4otr.rea a fost dat s0
au sc4imbat:
"n cazul schimbrii mprejurrilor instana de tutel poate modifica msurile cu privire
la drepturile i ndatoririle prinilor divorai fa de copiii lor minori la cererea
oricruia dintre prini sau a unui alt membru de familie a copilului a instituiei de
ocrotire a instituiei publice specializate pentru protecia copilului sau a procurorului!"
(art* 6,7 di# N)
Simplul fapt al sc4imbrii at.t de dramatice a legisla iei privitoare la rela iile dintre
prin i i copiii lor minori, dup divor , prin intrarea n vigoare a unui cod civil modern
mult mai bine adaptat realit ilor sociale actuale, reprezint un motiv suficient de a revedea
msurile privitoare la copii, fiind evident c prevederile noului cod civil sunt mai utile
copiilor dec.t cele oferite de ctre %odul :amiliei, norm 6uridic care fcea referire la
realit i sociale valabile la mi6locul secolului trecut. -e altfel e/ist n prezent prevederi
legale care sus in n mod e/plicit cererea mea de reinstaurare a autorit ii printe ti:
'
deoarece conform art. 1(; litera *'+ din %onstitu ie, prevederile conven iilor europene la care 8om.nia este parte au
preceden asupra oricrei prevederi contrare din legisla i na ional. =r art. & din protocolul # la %onven ia >uropean a
-repturilor =mului spune ntr0un mod c.t se poate de e/plicit c prin ii "se bucur de e"alitate n drepturi i n
responsabilit i cu caracter civil #$%n rela iile cu copiii lor #$% cu prilejul desfacerii &cstoriei'" deci, pe cale de
consecin aplicarea prevederilor art. (' i (! de ctre instan ele ce au 6udecat recursul a fost ilegal, aceste articole fiind
abrogate implicit cu mult naintea nceperii procesului de divor .
!
dup cum am e/plicat mai sus, acestea erau sc4imbate implicit de mul i ani de zile prin simpla intrare n vigoare a art.
1(; din %onstitu ie
' 2 1'
"(ispoziiile le"ii noi sunt de asemenea aplicabile i efectelor viitoare ale situaiilor
juridice nscute anterior intrrii n vi"oare a acesteia derivate din starea i
capacitatea persoanelor din cstorie filiaie adopie i obli"aia le"al de
ntreinere #$% dac aceste situaii juridice subzist dup intrarea n vi"oare a le"ii
noi!" ('rt* 8 2itera (8) di# N)
"(ispoziiile )odului civil sunt aplicabile i efectelor viitoare ale situaiilor juridice
nscute anterior intrrii n vi"oare a acestuia derivate din starea i capacitatea
persoanelor din cstorie filiaie adopie i obli"aia le"al de ntreinere #$% dac
aceste situaii juridice subzist dup intrarea n vi"oare a )odului civil!" ('rt* 9* 2itera
(+) di# 2e0ea :.;+,..)
Tot noul cod civil are un articol special care men ioneaz imperativ posibilitatea
restaurrii autorit ii printe ti pentru prin ii crora le0a fost retras aceast autoritate
(
.
%4iar dac art. &1' $%% se refer la prin ii deczu i din drepturile printe ti pe motivul
c la un anumit moment au reprezentat un pericol pentru copil, este evident c
reinstaurarea total a autorit ii printe ti e cu at.t mai necesar n cazul prin ilor care s0
au preocupat ntotdeauna cu responsabilitate de cre terea i educarea minorului i nu au
reprezentat niciodat un pericol pentru copii, a a cum sunt eu i cum sunt ma6oritatea
ta ilor ce au fost divor a i de copii n baza aplicrii prevederilor %. :am.
%4iar i dac nu ar e/ista prevederile legale de mai sus, 3usti ia din 8om.nia are
totu i obli"a ia moral de a repara daunele pricinuite rela iei dintre copii i prin ii de
care au fost separa i n baza unei 6urispruden e ce nu a reu it s se adapteze imperativelor
legate de aderarea la ?niunea >uropean, prin faptul c instan ele au continuat s acorde
decizii de ncredin are a minorilor ctre un singur printe n baza art. (' i (! de i aceste
prevederi erau abrogate implicit prin intrarea n vigoare a noii %onstitu ii
&
iar ncep.nd cu
anul ',,( aveau la dispozi ie art. !, din 1egea '#'2',,( care indica ideea de autoritate
printeasc comun.
U# moti5 su/sidiar este legat i de faptul c *n perioada care s0a scurs de la
momentul n care mama a decis unilateral sc4imbarea locuin ei minorilor *aprilie ',,"+ i
p.n n prezent, aceasta a n eles s /oicote<e co#sta#t legturile personale dintre mine i
minori prin luarea unor decizii unilaterale privitoare la cre terea i educare a minorilor i
prin refuzul de a mi transmite informa iile legate de activitatea colar a minorilor sau
problemele lor de sntate+, de i a fost obligat n acest sens prin sentin a civil (***). @oi
documenta aceast stare de fapt prin nscrisurile pe care le voi depune la dosar.
7n conformitate cu prevederile actualului %od %ivil , consider c minorii sunt
ndrept i i s aib parte n via a lor de prezen a activ a ambilor prin i, obliga i s dea,
n solidar, cre tere i educare minorului *asi"urndu+i cele necesare traiului precum i
educa ia nv tura i pre"tirea sa profesional* conform art. ("" %od %ivil, n familia
noastr neput.nd a fi invocate condi ii e/cep ionale *ca cele enun ate la art. &,# $%%+
(
:iind evident c prin solu ia tuturor instan elor din dosarul () de ncredin are ctre mam i de acordare ctre mine
doar a dreptului de a veg4ea la cre terea i educarea minorului n fapt mi s0a retras autoritate a printeasc eu afl.ndu0m
n acest moment ntr0o situa ie ec4ivalent cu oricare printe cruia i0a fost retras autoritatea printeasc conform art. !";.
A se vedea n acest sens formularea art. !"; litera *'+ care este cvasi0identic cu cea de la art. (! din vec4iul %.:am,
abrogat.
&
conform art. 1(; din %onstitu ia 8om.niei art. & din 5rotocolul # la %onven ia >uropean a -repturilor =mului avea
preceden asupra prevederilor contrare din %odul :amiliei *art. (' i (!+.
! 2 1'
care s sugereze nevoia de a limita autoritatea printeasc ctre un singur printe *n
condi iile art. !"; $%%+. 5rin urmare v rog s admite i ac iunea i s dispune i:
1. Instituirea autorit ii printe ti comune a celor doi prin i asupra minorilor
() nscut la data de () i () nscut la data de () conform art. !"# $%%
coroborat cu Art. &1' $%%.
'. Stabilirea locuin a minorilor la adresa din (adresa_tata) conform art. (") litera
*!+ i art. (,, $%%
!. Stabilirea modalit ii de plat a pensiei de ntre inere n natur pentru ambii
prin i conform art. &!, $%% litera *1+ .
(. -imensionarea corect a programului de legturi personale dintre copii i
printele nerezident care s fie suficient de larg i de detaliat nc.t s permit
n mod efectiv e/ercitarea autorit ii printe ti de ctre printele nerezident,
oricare ar fi acela, conform art. 1(01) din 1egea '#'2',,( coroborat cu art. !,0
!! din aceia i lege.
MOTI3ELE DE 'EPT'RE ' ERERII MELE(
u 1ri5ire 2a i#stituirea autorit ii 1ri#te ti comu#e ctre mi#e i ctre
mama co1ii2or mei doresc s 1reci<e< urmtoare2e( .*
Aaza legal pentru ca ambii prin i s avem autoritate printeasc asupra copiilor
no tri este dat de art. !"# din noul cod civil al 8om.niei, de art. !, din 1egea '#'2',,(
i de art. & din protocolul nr. # la %onven ia >uropean a -repturilor =mului.
-in punct de vedere al faptelor doresc s men ionez c n ultimul an atitudinea
mamei referitoare la subsemnatul s0a deteriorat foarte mult aceasta refuz.nd practic orice
contacte cu mine. 8epetatele mele ncercri de a gsi cu aceasta un numitor comun n
discu iile referitoare la copii se lovesc obtuzitatea acesteia care refuz n ultimele ase luni
de zile orice comunicare cu mine i care, deseori a luat decizii unilaterale cu privire la
copii fr a m consulta sau consult.ndu0m doar de fa ad. %itez, doar c.teva din multele
boicoturi:
a* ()
/* ()
c. ()
d* ()
e* ()
<en ionez c ntre mine i copii e/ist un puternic ata ament care a fost de altfel
descoperit i certificat de ctre ambele instan e care au 6udecat dosarul (), permi .ndu0
mi n acest sens s citez din sentin a 6udectoriei () pe care o i ata ez la prezenta:
()
Acest lucru a fost de altfel remarcat i de ctre e/per ii Autorit ii Tutelare: ()
:iind ntrit de declara ia minorei () n fa a Tribunalului ():
()
i n fa a autorit ii tutelare at.t cu ocazia raportului din anul ',11:
( 2 1'
()
5ractic n dou r.nduri, feti a a spus cu cuvintele sale, c dorin a ei este spre un
aran6ament de tip custodie comu# n care s poat s petreac, ntr0un mod ec4ilibrat,
timp de calitate cu ambii prin i.
5entru toate aceste motive, v rog s mi restabili i autoritatea printeasc retras
ne6ustificat, autoritate pe care s o e/ercit n comun cu p.r.ta
u 1ri5ire 2a sta/i2irea 2ocui# a mi#ori2or 2a adresa di# () doresc s 1reci<e<
urmtoare2e( +*
Aaza legal pentru ca instan a s stabileasc n mod formal locuin a minorilor este
dat de art. (") litera *!+ $%% care spune c "n caz de nenele"ere ntre prini instana
de tutel hotrte lund n considerare concluziile raportului de anchet psihosocialB.
@ rog n acest sens s lua i not de rapoartele de anc4et psi4o0social redactate de6a de
ctre Autoritatea Tutelar sector & la re edin ele celor doi prin i. * '#e)e2e 6*7 i 6*6* +
@ rog s observai c locuin a din (adresa_tata) unde acetia i mama au avut
nencetat domiciliul legal ndepline te mai bine criteriile pentru a se stabili locuin a
minorilor dec.t adresa din (adresa_mama):
a* ()
/* ()
c* ()
d* ()
e* ()
fiind de altfel certificate de ctre instan a de (=o#d;a1e2;recurs)
()
%u toate acestea, toate completele care au 6udecat dosarul () nu au reu it s
treac peste co#ce1 ia se)ist
)
e/istent n vec4ea 6urispruden , concep ie care implica
faptul c mama 1rime te oricum "#credi# area co1i2u2ui dac do5ede te c are o
mi#im a/i2itate de cre te co1i2u2 c4iar dac din punct de vedere parental tatl este mai
capabil i c4iar dac mama are un istoric de violen e documentat asupra copilului
Totu i, consider c istoricu2 de 5io2e# asu1ra mi#ori2or co#ti#u s
re1re<i#te u# criteriu de 2uat "# co#siderare n privin a sta/i2irii 2ocui# ei minorilor,
mai ales n situa ia n care eu m oblig ca, dac va fi stabilit locuin a minorilor la
re edin a mea, s permit mamei accesul la minori, inclusiv n locuin a mea. -eci nu se
pune problema ca copiii s fie despr i i de mam ci doar s locuiasc acolo unde sunt mai
aproape de prietenii lor, unde pot fi ngri6i i de ctre bunica patern *pe l.ng bone+ i
unde ar putea fi crescu i i educa i de un printe care i iube te i ngri6e te la fel de mult
la fel ca i mama dar, spre deosebire de ea, nu utilizeaz violen a fizic mpotriva
minorilor.
)
Se/ismul reprezint o atitudine sau pre6udecat, e/primat sau ne0e/primat, privind superioritatea unui reprezentant al
unui se/ asupra altui se/ i cu discriminarea acestuia din urm. Termenul provine din limba englez, se/ismul fiind
considerat un termen paralel cu rasismul, e/ist.nd multe similitudini ntre cele dou.
& 2 1'
7n astfel de decizii de stabilire a locuin ei minorilor interesul superior al copiilor
trebuie s primeze i trebuie s se bazeze pe criterii obiective.
"Pentru a determina interesul superior al copilului trebuie s se utilizeze criterii
obiective iar judectorul trebuie s in seam de ele evitnd s decid doar pe baza
sentimentelor sau a convin"erilor personale!" (itat di# ma#ua2u2 Rolul judectorilor i al
procurorilor n protec ia i promovarea drepturilor copilului > 1a0i#a 67, ma#ua2 editat de
'NPDC anexa 8.0)
in.nd cont c n conformitate cu filozofia autorit ii printe ti comune ambii
prin i oricum interac ioneaz cvasi0permanent cu minorii, utilizarea unor pre6udec i
legate de se/ul printelui sau v.rsta minorilor corelat cu se/ul printelui n stabilirea
interesului superior al copiilor nu este discriminatorie ca esen *a se vedea opinia
e/primat de ctre ?$I%>:, a#e)a ?*.+ ci i nepotrivite din punct de vedere logic.
8ecomandrile literaturii de specialitate din acest domeniu enun ca i criterii
obiective urmtoarele:
condi iile locative oferite de ctre fiecare dintre prin i
distan a fa de coal i grdini ,
prietenii i vecinii cu care copiii s0au obi nuit localiza i n a apropierea uneia sau
alteia dintre locuin e,
disponibilitatea dovedit de colaborare cu cellalt printe n c4estiunile ce privesc
copiii,
posibilitatea efectiv a prezumtivului printe nerezident de a accesa pe copii la
locuin a prezumtivului printe rezident precum i
istoricul de violen asupra minorului.
@ rog deci s observa i c, a a cum am descris n cele de mai sus, ma6oritatea acestor
criterii sunt favoarea stabilirii locuin ei minorului la subsemnatul care tiu s educ copiii
n mod non0violent, care am o disponibilitate dovedit spre colaborare cu p.r.ta, care sunt
dispus s permit mamei s acceseze pe copii inclusiv la apartamentul meu, care locuiesc
mai aproape de unit ile colare i medicale la care minorii sunt nscri i i care locuiesc
n vecintatea unde copiii au prieteni i cunoscu i de care sunt foarte ata a i. 5entru toate
aceste motive, v rog s stabili i locuin a minorilor la adresa la care am re edin a i unde
mama are domiciliul stabil.
u 1ri5ire 2a sta/i2irea moda2it ii de 12at a 1e#siei de "#tre i#ere "#
#atur 1e#tru am/ii 1ri# i doresc s 1reci<e< urmtoare2e 7*
Aaza legal pentru ca instan a s stabileasc modalitatea de plat a pensiei
alimentare n natur este dat de art. &!, $%% care stabile te preferin a legiuitorului de a
acorda prin ilor posibilitatea de a se ac4ita de obliga ia de ntre inere n natur , preferin
care e/ista de altfel i n %. :am. dar pe care 6urispruden a anterioar o ignora complet.
%onform manualului 6udectorilor editat de ctre Asocia ia 8om.n pentru
custodie %omun pensia de ntre inere pltit n natur are o serie de avanta6e:
) 2 1'
i. >/ist un control mai bun al modului de folosire al banilor n sensul ca acetia
s fie utilizai n beneficiul minorilor, prin principiul Ccelor patru oc4iD
funcion.nd mai bine.
ii. 5rintele nerezident se poate ocupa mai bine de rolul su n creterea i
educarea minorului av.nd dreptul s investeasc n acele activiti educative i
recreative care sunt conforme cu viziunea sa asupra nevoilor copilului.
iii. %opilul este e/pus unei imagini mai ec4ilibrate cu privire la rolul comun pe care
ambii prini l au n oferirea de spri6in material minorilor, evit.ndu0se crearea
unei nelegeri greite pe care copilul i0ar putea0o construi cu privire la rolul
fiecrui printe n viaa de familie. -e e/emplu, n absen a unei pensii de
ntre inere pltite n natur, copii no tri vor a6unge la convingerea intim c n
toate familiile *deci i n familiile pe care le vor forma ca adul i+ doar mama
trebuie s se ocupe de asigurarea 4ranei, a mbrcmintei, a rec4izitelor n timp
ce tatl trebuie s fie un vizitator n via a copiilor si neav.nd astfel de
responsabilit i dec.t ocazional.
-e altfel, prin a#e)e2e () pe care le depun la prezenta, doresc s dovedesc buna
mea credin cu care m0am ac4itat de obliga ia de a oferi ntre inere copiilor, fapt pentru
care consider c m calific pentru s m ac4it de aceast obliga ie "# #atur a a cum
legiuitorul arat preferin . Aceast bun credin este confirmat i de raportul
Autorit ii tutelare e/ecutat la apel, respectiv
"(e la plecarea din domiciliul comun a dnei () si a minorilor tatl minorilor a pstrat le"turile
fire ti cu ace tia i a achitat pensia de ntre inere de ,-- lei lunar care a fost stabilit de .udecatoria
() de i a declarat apel mpotriva sentin ei"
u 1ri5ire 2a 1ro0ramu2 de 2e0turi 1erso#a2e doresc s ro0 o#orata
i#sta# s 1ermit ca dime#sio#area ra1orturi2or di#tre 1ri# i i
mi#ori se#su2 sta/i2irii u#ui 1ro0ram de 2e0turi 1erso#a2e adec5at 1e#tru =iecare
di#tre cei doi 1ri# i s se =ac de comu# acord de ctre 1ri# i 1ri# a1e2area 2a
1rocesu2 medierii, urm@#d ca i#sta# s "#cu5ii# e<e e5e#tua2a "# e2e0ere a
1r i2or ( 12a#u2 1are#ta2 decis de comu# acord) , iar "# ca< de re=u< a2 medierii
di# 1artea 1r ii ad5erse sau "# ca< de e ec a2 medierii, i#sta# s 1ermit s
de1u# u2terior 12a#u2 1are#ta2 1e care "2 1ro1u# 1e#tru =iecare di#tre cei doi
1ri# i*
6*
<en ionez c cererea mea ca noi prin ii s negociem separat planul parental care
s stabileasc modul efectiv de e/ercitare al autorit ii printe ti este perfect aliniat cu
prevederile legale actuale *legea medierii+ dar i cu prevederile care vor fi n cur.nd
incluse n legisla ia privind protec ia copilului. Astfel mi permit s citez din propunerea
de modificare a legii '#'2',,( pe care <<:5S0-E5% lansat0o i care men ioneaz
obligativitatea ca prin ii s redacteze un plan parental pe care s l supun ncuviin rii
instan ei de tutel.
"Art! /0
0
#0% n vederea soluionrii nenele"erilor cu privire la e1erciiul drepturilor sau
la ndeplinirea ndatoririlor prinii pot apela la instituia medierii!
#2% Prinii care divoreaz depun odat cu cererea de divor planul parental asumat
de comun acord!
# 2 1'
#/% Planul parental prevzut la alin!#2% este utilizat att n cazul soluionrii divorului
prin procedur notarial ct i pe cale judiciar!
#3% Prevederile de la alin! #/% se aplic i prinilor necstorii care solicit instanei
de tutel instituirea sau modificarea msurilor privind e1ercitarea autoritii printeti
locuina copilului sau pro"ramul de meninere a relaiilor personale!* (U2tima 5aria#t a
1ro1u#erii 2e0is2ati5e se re0se te 1e situ2 Mi#isteru2ui Mu#cii i 2a adresa
!tt1(;;AAA*ar1cc*ro;2e);,,-)
-up cum am artat anterior eu am ini iat imediat dup intrarea n vigoare a noului
cod civil un proces de mediere cu mama minorului mediere pe care aceasta a refuzat0o
*a#e)e2e +*, i +*+ +. Aaz.ndu0m pe faptul c acum vorbim de un nou dosar civil voi ini ia
o a nou ac iune de mediere cu mama copiilor n intervalul de timp ce se va scurge de la
data depunerii acestei cereri de c4emare n 6udecat i data primei nf i ri urm.nd ca, la
data primei nf i ri, s reiterez dac este cazul, cererea mea de mediere a planului
parental.
@ rog ns ca n situa ia n care mama va continua s refuze medierea s lua i not
de aceast atitudine de necolaborare a p.r.tei i s ave i n vedere acest refuz ca un indiciu
n stabilirea interesului superior al copiilor no tii mai ales n decizia legat de art. (,, i
respectiv art. (") litera *!+ permi .ndu0mi s transmit ulterior programul de legturi
personale cerut de mine ntre minori i printele nerezident, at.t ca program pe care l ofer
mamei n cazul n care instan a va stabili locuin a minorilor la mine c.t i, n subsidiar, ca
program de legturi personale pentru mine n cazul n care instan a va stabili locuin a
minorilor la re edin a mamei.
7n final, v rog s observa i c n conte/tul intrrii n vigoare a noului cod civil
i#teresu2 su1erior a2 co1i2u2ui rec2am co#tactu2 am12u cu am/ii 1ri# i astfel nc.t
ace tia, indiferent cine este printe rezident i cine este printe nerezident, s poat s se
implice efectiv n cre terea i educarea minorilor. @ ofer n acest sens dou citate pe care
le consider relevante:
"#/% 4nteresul superior al copilului ca re"ul "eneral implic contactul cu ambii prini!
Acelai lucru se aplic relativ la contactul cu alte persoane cu care copilul are le"turi
afective n cazul n care meninerea acestor le"turi este benefic pentru dezvoltarea sa!
&0' D (Codul Civil German Sec inea1! " #utoritatea printea$c% principii para&ra'ul (()
"4nstan a re ine c interesul superior al minorului reclam men inerea acestuia ct mai mult timp
ntr+un mediu familial normal i echilibrat n prezen a ambilor prin i pentru c riscul ruperii
echilibrului sufletesc al acestuia este foarte mare odat cu ncredin area sa unuia sau altuia
dintre prin i! n acest sens men inerea i ncurajarea rela iei copilului cu cellalt printe dup
ncredin are devine vital pentru dezvoltarea sa moral normal! 5inen eles aceste rela ii
trebuie s fie realizate punnd mereu pe primul plan interesul superior al minorului care este
acela de a dezvolta rela ii echilibrate i armonioase cu ambii prin i astfel nct despr irea
acestora i eventualele tensiuni ulterioare dintre ace tia s+l afecteze ct mai pu in" (Botr@rea
Nr* 67+;+,.,;Oradea dat 2a Oradea)
%N DREPT(
; 2 1'
7mi ntemeiez aciunea n baza dispoziiilor:
art. !")0(,' din noul cod civil al 8om.niei, n special a articolelor :
"#rticolul ()* " +xercitarea autorit,ii printe-ti de ctre am.ii prin,i.
(up divor autoritatea printeasc revine n comun ambilor prini afar de
cazul n care instana decide altfel!"
/#rticolul 000 litera (!) + (ac pn la divor copilul a locuit cu ambii prini
instana i stabilete locuina la unul dintre ei innd seama de interesul su
superior!"
"#rticolul 0)* Sc1im.area locuin,ei copilului. #0% (ac afecteaz e1erciiul
autoritii sau al unor drepturi printeti schimbarea locuinei copilului
mpreun cu printele la care locuiete nu poate avea loc dect cu acordul
prealabil al celuilalt printe! "
"#rticolul 21! Redarea exerci,iului drepturilor printe-ti
#0% 4nstana red printelui e1erciiul drepturilor printeti dac au ncetat
mprejurrile care au dus la decderea din e1erciiul acestora i dac printele
nu mai pune n pericol viaa sntatea i dezvoltarea copilului!"
"#rticolul 2(0 3odalit,ile de executare (a o.li&a iei de ntre inere)
#0% 6bli"aia de ntreinere se e1ecut n natur prin asi"urarea celor necesare
traiului i dup caz a cheltuielilor pentru educare nvtur i pre"tire
profesional!
#2% (ac obli"aia de ntreinere nu se e1ecut de bunvoie n natur instana
de tutel dispune e1ecutarea ei prin plata unei pensii de ntreinere stabilit n
bani! "
principiul !:1, din 5rincipiile -reptului >uropean al :amiliei :
"Autoritatea printeasc nu trebuie s fie afectat de desfacerea sau anularea
cstoriei sau a altei forme de rela ie i nici de separarea de iure sau de facto a
prin ilor!" 4rincipiile 5reptului +uropean al 6amiliei
art. & din 5rotocolul nr. # la %onven ia >uropean a -repturilor =mului :
78o ii se bucur de e"alitate n drepturi i n responsabilit i cu caracter civil
ntre ei i n rela iile cu copiii lor n ceea ce prive te cstoria pe durata
cstoriei i cu prilejul desfacerii acesteia!* #rticolul 2 " +&alitatea ntre $o i
" din 4rotocolul nr. * la Conven ia pentru aprarea 5repturilor 7mului i a
8i.ert ilor 6undamentale coroborat cu
art. 1(; litera *'+ din %onstitu ia 8om.niei care 1reci<ea<
")a urmare a aderrii prevederile tratatelor constitutive ale 9niunii Europene
precum i celelalte re"lementri comunitare cu caracter obli"atoriu au
" 2 1'
prioritate fa de dispozi iile contrare din le"ile interne cu respectarea
prevederilor actului de aderare!"
1egea '#'2',,(, n special a articolelor:
"'rt* 7,! : #0% )opilul are dreptul s creasc alturi de prinii si! "
"'rt* 7. #0% Ambii prini sunt responsabili pentru creterea copiilor lor!
#2% E1ercitarea drepturilor si ndeplinirea obli"aiilor printeti trebuie sa aib
n vedere interesul superior al copilului i sa asi"ure bunstarea material i
spiritual a copilului n special prin n"rijirea acestuia prin meninerea
relaiilor personale cu el prin asi"urarea creterii educrii i ntreinerii sale
precum i prin reprezentarea sa le"al i administrarea patrimoniului sau!
#/% 4n cazul e1istentei unor nenele"eri ntre prini cu privire la e1ercitarea
drepturilor i ndeplinirea obli"aiilor printeti instana judectoreasc dup
ascultarea ambilor prini hotr te potrivit interesului superior al copilului!"
"'rt* 77* : )opilul nu poate fi separat de prinii si sau de unul dintre ei
mpotriva voinei acestora cu e1cepia cazurilor e1pres i limitativ revzute de
le"e sub rezerva revizuirii judiciare i numai dac acest lucru este impus de
interesul superior al copilului! "
-eoarece 6urispruden a cu privire la rela iile dintre prin i i copii dup divor n
conte/tul intrrii n vigoare a noului %od civil este la nceput mi permit s supun aten iei
instan ei de 6udecat urmtoarele o1i#ii $uridice a2e u#or 1ersoa#e a5i<ate "# dome#iu,
pentru a dovedi 6uste ea cererilor mele de a se restabili c.t mai grabnic autoritatea
printeasc asupra minorilor:

7dispozi iile hotrrilor judectore ti privitoare la rela iile personale i
patrimoniale dintre copii i prin ii lor divor a i nainte de intrarea n vi"oare
a )odului civil pot fi modificate potrivit dispozi iilor art! 3-/ din )odul civil*!
Per a contrario pentru divor urile pronun ate dup intrarea n vi"oare a
)odului civil cu privire la rela iile personale dintre copii i prin ii lor
divor a i le"ea nou este aplicabil astfel nct nu mai este nevoie de
modificarea hotrrii instan ei de tutel!" (citat di# artico2u2 CC9teva
con$idera ii privind aplicarea n timp a di$po:i iilor codului civil% n materia
divor ului; , autor Judector dr* ristia#aMi!ae2a rciu#escu, &ormator a2
I#stitutu2ui Na io#a2 a2 Ma0istraturii, ercettor tii# i=ic asociat a2
I#stitutu2ui de ercetri Juridice D'cad* '#drei Rdu2escuE a2 'cademiei
Rom@#e)
";u n ultimul rnd interesul superior al copilului va fi cel care va cluzi
instan a n pronun area unei solu ii n toate cauzele care privesc situa ia
acestuia! 6r este evident faptul c interesul copilului este acela de a fi crescut
1, 2 1'
de ambii prin i i dup divor ul acestora noua re"lementare prevznd re"ula
e1ercitrii n comun a autorit ii printe ti doar prin e1cep ie pentru motive
temeinice care in de interesul superior al copilului instan a de tutel putnd s
dispun e1ercitarea autorit ii printe ti de ctre unul sin"ur dintre prin i!
Aceasta este de altfel ra iunea modificrii le"ii n sensul nlocuirii
ncredin rii copilului minor spre cre tere i educare unuia dintre prin i cu
e1ercitarea n comun a autorit ii printe ti!" (citat di# artico2u2 a#te>
me# io#at)

7potrivit prevederilor art! < alin! #2% din actul normativ mai sus amintit
dispozi iile )odului civil sunt aplicabile i efectelor viitoare ale situaiilor
juridice nscute anterior intrrii n vi"oare a acestuia derivate din starea i
capacitatea persoanelor din cstorie filiaie adopie i obli"aia le"al de
ntreinere din raporturile de proprietate inclusiv re"imul "eneral al bunurilor
i din raporturile de vecintate dac aceste situaii juridice subzist dup
intrarea n vi"oare a )odului civil!" Acesta este i cazul raporturilor dintre
prinii divorai i copiii lor minori! Astfel instana de judecat analiznd
circumstanele concrete ale speei va pronuna o soluie n temeiul le"ii civile
noi potrivit principiului mai sus enunat!* (citat di# '2i#a Rdoi, Director,
DirecFia E2a/orare 'cte Normati5e, rs1u#s 2a cererea de a c2ari=ica dac
sau #u 1re5ederi2e N se a12ic 1rocese2or a=2ate "# a1e2 sau recurs)*
7nscrisuri, interogatoriul p.r.tei, martori, audierea minorei.
-eoarece e/ist o anc4ete sociale efectuate n dosarul *F+ la fiecare dintre
locuin ele celor doi prin i propun utilizarea acestora.
-epun prezenta cerere de c4emare in 6udecata in trei e/emplare, dintre care unul
pentru instan a i restul pentru a fi comunicate.
(#ume i sem#tura) (data)
11 2 1'
DOMNULUI PREEDINTE AL JUDECTORIEI ()
1' 2 1'

S-ar putea să vă placă și