Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I TINERETULUI

INSPECTORATUL COLAR AL MUNICIPIULUI BUCURETI


Str. Icoanei Nr. 19 Sector
Te!."#a$% 1&.'(.)) " 1&.'(.)1

A*ro+at,
Nr. ................ " ..........................
In,*ector -co!ar .enera!,
Pro/. #e0orca Ste!ian 1ictor
In,*ector 0e ,*ecia!itate, In,*ector 0e ,*ecia!itate,
Pro/. Petre,c2 E!3ira In,tit2tor So/ronea A0riana


COALA NR. 41
BUCURETI 5 SECTOR )
Str. Ner3a Traian Nr. ))
Te!."#a$% &1 " )6.).&
e78ai!% ,coa!a41+2c2re,ti9:a;oo.co8
Director,
Pro/. 0r0. Ba0ea <;eor.;i=a

#EBRUARIE 7 IUNIE &&4
ARGUMENT
Ideea libertii marcheaz timpul acestui nceput de mileniu. Nimic nu
justiic tinereea indi!idului ntre zidurile in"spitaliere ale unei c"lecti!iti
artiiciale. #"pii$ "ameni$ n"rme sau instituii$ cu t"ii au dreptul la " dez!"ltare
liber. #"nte%tul actual trebuie s ie a!"rabil ncurajarrii &i susinerii dez!"ltrii
libere a iecrui indi!id n parte.
'rin urmare$ n c"nte%tul unei s"cieti n c"ntinu schimbare$ n!m(ntul
r"m(nesc trebuie s)&i asume " n"u perspecti! asupra unci"nrii &i e!"luiei
sale. *in aceast perspecti!$ parteneriatul educai"nal de!ine " pr"prietate a
strate+iil"r "rientate ctre educarea tineril"r.
#"eziunea &i eiciena +rupului participant la parteneriat sunt c"ndii"nate de
asumarea &i pr"m"!area un"r !al"ri c"mune la ni!elul tutur"r parteneril"r
implicai, asi+urarea e+alitii &ansel"r n educaie- re!i+"rarea spiritului ci!ic &i a
mentalitil"r c"munitare- pr"m"!area dial"+ului$ transparenei &i a c"municrii
deschise- ncurajarea iniiati!ei &i a participrii- dez!"ltarea c""perrii &i a
c"lab"rrii- structurarea disciplinei &i a resp"nsabilitii arm"nizarea c"ndiiil"r
speciice cu e%i+enele s"ciale.
*e asemenea$ pr"+resul "menirii nu este p"sibil r acti!itatea creat"are$
te"retic sau practic a "amenil"r. *in acest m"ti! este iresc ca acti!itatea
creat"are s ie c"nsiderat ca "rma cea mai nalt a aciunil"r "mene&ti. *e
aceea$ am c"nsiderat c este necesar s dez!"ltm p"tenialul creat"r al ele!il"r$ s
le stimulm aptitudinile$ nu numai prin acti!itile de la clas$ ci printr)un c"ncurs
nai"nal care s le permit s ab"rdeze sarcini de lucru incitante$ nec"n!eni"nale$
care s ac apel la ima+inaie &i la p"sibilitile l"r creati!e$ s le stimuleze
curi"zitatea$ spiritul critic &i de "bser!aie &i$ "arte imp"rtant$ s ) i ncurajeze
s)&i dep&easc timiditatea$ teama de a nu +re&i$ de ridic"l.
.umea c"pilriei cu !al"rile sale "er c"piil"r multiple p"sibiliti de a crea
la ni!el literar$ matematic &i plastic$ de aceea l"cuit"rii acesteia sunt ru+ai s
abs"arb t"t ceea ce ea "er.
ANALI>A S?OT A PROIECTULUI
DE PARTENERIAT EDUCAIONAL
PUNCTE TARI%
aspiraia pentru pereci"nare a numer"asel"r cadre didactice-
iniiati!a &i disp"nibilitatea cadrel"r didactice de a participa la
parteneriate educai"nale$ c"ncursuri-
numer"ase c"lab"rri la ni!elul municipiului /ucure&ti$ la ni!el
nai"nal &i internai"nal.
PUNCTE SLABE%
#"nser!at"rismul maniestat de unele cadre didactice &i slaba
pre"cupare pentru utilizarea un"r tehnici &i instrumente m"derne 0
alternati!e de stimulare a creati!itii ele!il"r-
.ipsa c"ne%iunii la internet a un"r &c"li$ a un"r cadre didactice.
OPORTUNITI%
Implicarea cadrel"r didactice n dez!"ltarea relaiil"r de parteneriat
educai"nal ntre di!erse instituii de n!m(nt-
1timularea creati!itii ele!il"r prin participarea la c"ncursuri
nai"nale.
AMENINRI%
Imp"sibilitatea des&urrii un"r acti!iti "n)line din cauza lipsei
c"ne%iunii la internet n anumite &c"li.
SCOPUL
stimularea creati!itii ele!il"r n d"meniul literar$ matematic$
artistic" 2 plastic-
dez!"ltarea capacitii institui"nale a &c"lil"r de a des&ura acti!iti
cu caracter interdisciplinar$ centrate pe ab"rdarea !al"ril"r undamentale ale
c"pilriei-
M"nit"rizarea ntre+ii acti!iti prin realizarea unui site pe care !"r i
publicate t"ate lucrrile participante la c"ncurs.
OBIECTI1E
s pr"m"!eze interdisciplinaritatea ca mijl"c de dez!"ltare &i stimulare a
creati!itii ele!il"r-
s realizeze schimburi de e%perien eiciente ntre di!erse uniti de
n!m(nt &i cadre didactice-
s redacteze creaii literare n !ersuri$ eseuri libere$ epi+rame despre !al"rile
c"pilriei-
s c"mpun pr"bleme$ eseuri despre cele mai des utilizate numere din
p"!e&ti$ basme$ amuzamente matematice-
s 2 &i e!idenieze talentul artistic n realizarea un"r desene 0 c"laje despre
c"pilrie.
RESURSELE PROIECTULUI
RESURSE UMANE%
INIIATORI I COORDONATORI AI PROIECTULUI%
) inspect"r &c"lar +eneral 2 pr". 3ed"rca 1telian 4ict"r-
) inspect"r &c"lar de specialitate lb. r"m(n 2 pr". 'etrescu El!ira-
) inspect"r &c"lar de specialitate n!m(nt primar 2 inst. 1"r"nea Adriana-
) direct"r al 5c"lii Nr. 67 2 pr". drd. /adea Ghe"r+hia-
) resp"nsabil al c"misiei met"dice a n!t"ril"r 2 inst. Andreescu #amelia-
) resp"nsabil al c"misiei met"dice a clasel"r a II)a 2 n!. *"nciu Mihaela.
COMITETUL TE@NIC AL PROIECTULUI%
) direct"r al 5c"lii Nr. 67 2 pr". drd. /adea Ghe"r+hia-
) direct"r adjunct al 5c"lii Nr. 67 2 pr". Marc"!ici Mihaela-
) resp"nsabil al c"misiei met"dice a n!t"ril"r 2 inst. Andreescu #amelia-
) resp"nsabil al c"misiei met"dice a pr"es"ril"r de matematic 2 pr". Ichim
#ristina-
) resp"nsabil al c"misiei met"dice a clasel"r a II)a 2 n!. *"nciu Mihaela.
<RUP TINT%
o #adre didactice din n!m(ntul primar$ +imnazial-
o Ele!ii clasel"r I)4III-
RESURSE TEMPORALE%
DURATA PROIECTULUI%
ebruarie 8996 ) iunie 8996
DES#URAREA I MONITORI>AREA
MonitoriAarea se !a realiza c"ntinuu de ctre iniiat"rii &i c""rd"nat"rii
pr"iectului.
Proiect2! se !a derula n peri"ada ebruarie 8996 2 iunie 8996$ cuprinz(nd :
etape,
I. eta*a 0e *roiectare
;7 ebruarie 2 7< martie 8996=
) pr"iectarea ac"rdului de parteneriat educai"nal &i "binerea
a!izril"r din partea I1M/-
II. eta*a 0e 8e0iatiAare
;7< martie 2 7 aprilie 8996=
) *ro8o3area pr"iectului de parteneriat,
la nivelul colii: prin #"misiile met"dice$ #"nsiliul pr"es"ral$
sedine cu prinii-
la nivel local, prin #ercul peda+"+ic-
la nivel naional: prin site)urile didactice-
III. eta*a 0e Bn,criere -i 0e 0e,/C-2rare a #"ncursului Nai"nal
;7 aprilie 2 7 mai 8996=
) nscrierea participanil"r$ pe baza i&ei de nscriere$ la una sau mai
multe seciuni ale #"ncursului Nai"nal. Aceast maniestare se
adreseaz ele!il"r clasel"r I 2 4III$ care se p"t nscrie n cadrul cel"r
d"u cate+"rii de !(rst ;clasele I 2 I4 &i clasele 4 2 4III=$ la una
dintre cele trei seciuni, limba &i literatura r"m(n$ matematic$
desen 0 c"laj ;c"n"rm ane%ei 7=. 3iecare cadru didactic ndrumt"r
p"ate participa la una sau mai multe seciuni$ ab"rd(nd una sau mai
multe dintre temele pr"puse.-
) redactarea lucrril"r participante la c"ncurs-
) trimiterea lucrril"r ctre c"misia de jurizare de la 5c"ala Nr. 67$ pe
site)ul special creat-
I4. eta*a 0e e3a!2are -i 8e0iatiAare a reA2!tate!or
;7 mai 2 7 iunie 8996=
) se !"r ac"rda premiile I$ II$ III$ meniune pentru iecare ni!el de
clas &i dipl"me de participare cadrel"r didactice ndrumt"are.
ANEDA 1
SECIUNEA I 5 LIMBA I LITERATURA ROMEN
c!a,e!e I 5 I1%
) e,e2 >#"pilria mileniului III?2 7 pa+in-
) crea=ie Bn 3er,2ri despre c"pilrie &i c"pii-
) cel mai "ri+inal c3intet despre c"pil$ c"pilrie-
c!a,e!e 1 5 1III%
) e,e2 >#"pilria mileniului III?2 7 2 8 pa+ini-
) crea=ie Bn 3er,2ri despre c"pilrie &i c"pii-
) F) 8ecG 2 cele mai rum"ase &i su+esti!e, @ meta"re$ @ epitete$ @ c"mparaii
ale c"pilriei-
) e*i.ra8e -co!are pe tema c"pilriei.
SECIUNEA a II7 a 5 MATEMATIC
c!a,e!e I 7 1III
) co8*2nerea a trei *ro+!e8e, c(t mai "ri+inale$ despre lumea c"pilriei
inspirat din p"!e&ti$ p"!estiri$ basme-
) e,e2 despre numerele cel mai des utilizate n p"!e&ti$ basme-
) a82Aa8ente 8ate8atice ; n !ersuri sau pr"z=.
SECIUNEA a III7 a 5 DESEN " COLAH
c!a,e!e I 5 I1%
) 0e,ene, co!aIe, 8ac;ete, co,t28e inspirate din lumea c"pilriei.
INSTRUCIUNI DE REDACTARE%
.a pr"bele de creaie$ materialele se !"r redacta n "rmat A:$ la un r(nd$ cu
mar+ini e+ale de 8 cm$ te%t aliniat >justiiedA. Titlul !a i scris cu majuscule
;Times NeB R"man$ 7C$ /"ld=. .a d"u r(nduri de titlu se !"r scrie, numele
ele!ului$ clasa$ numele cadrului didactic ndrumt"r ;Times NeB R"man$ 7:$
/"ld=. .a d"u r(nduri de datele de identiicare se !a scrie c"ninutul lucrrii
;Times NeB R"man$ 7:$ /"ld=.
E1ALUAREA PROIECTULUI
INDICATORI DE PER#ORMAN
Numrul participanil"r &i +radul de implicare eecti!-
#"lab"rarea cadrel"r didactice implicate n pr"iect-
Interesul pentru pr"iect$ m"ti!area &i s"lui"narea pr"blemel"r-
Impactul acestuia asupra ele!il"r$ cadrel"r didactice$ c"munitii-
Impactul site)ului pe care se !a des&ura pr"iectul asupra pr"m"!rii
ima+inii &c"lii.
DISEMINAREA PROIECTULUI
4al"riicarea direct$ prin participarea nemijl"cit la elab"rarea un"r
materiale despre dez!"ltarea creati!itii ele!il"r-
4al"riicarea indirect$ prin publicaii destinate pr"es"ril"r$ ele!il"r$
prinil"r$ pers"anel"r de decizie ;inspect"ri$ direct"ri de &c"li= &i prin
seminarii$ simp"zi"ane nai"nale$ mese r"tunde$ dezbateri "r+anizate n
cadrul #"misiil"r met"dice$ #"nsiliului pr"es"ral$ sedinel"r cu prinii$
#ercului peda+"+ic.
PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAIONAL
COPILRIA - POETICA MATEMATICA

Nr. de nre+istrare.......... 0 ...............8996
#I DE JNSCRIERE
NUME.E #A*RU.UI *I*A#TI# 'ARTI#I'ANT, ...............................................................
DDDDDDDDDD................................................................................................................
1'E#IA.ITATEA, ........................................................................................................................
A*RE1A *E E)MAI. , DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
TE.E3EN , DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
1E#FIUNEA , DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.
#.A1A,DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
UNITATEA *E GN4HFHMINT,DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD..
strDDDDDDDDDD.. nr. DDDDDDDDDD..
l"c.DDDDDDDjudDDDDDDDDDDDDDD.
tel.0a%DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.
e)mail DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.
*IRE#TERU. UNITHFII *E GN4HFHMINT, DDDDDDDDDDDDDDDDD

..1.