Sunteți pe pagina 1din 2

Inflatie lunara 2011 EUROSTAT

Zona Tara /
luna 2011 Ianuarie Februarie Martie
Aprili
e Mai Iunie Iulie August Septembrie Otombrie !oiembrie "eembrie
Zona Euro
#1$ tari% 2&' 2&( 2&$ 2&) 2&$ 2&$ 2&* 2&* '&0 '&0 '&0 2&$
EU #2$ tari% 2&$ 2&+ '&1 '&' '&2 '&1 2&+ '&0 '&' '&' '&' '&0
,ulgaria (&' (&* (&* '&' '&( '&- '&( '&1 2&+ '&0 2&* 2&0
.e/ia 1&+ 1&+ 1&+ 1&* 2&0 1&+ 1&+ 2&1 2&1 2&* 2&+ 2&)
Ungaria (&0 (&2 (&* (&( '&+ '&- '&1 '&- '&$ '&) (&' (&1
0olonia '&- '&' (&0 (&1 (&' '&$ '&* (&0 '&- '&) (&( (&-
Romania $&0 $&* )&0 )&( )&- )&0 (&+ (&' '&- '&* '&- '&2
Slo1aia '&2 '&- '&) '&+ (&2 (&1 '&) (&1 (&( (&* (&) (&*
Sursa datelor Eurostat
Infla ia n anul 2011 n Romnia a avut o fluctua ie semnificativ atingnd un maxim de
8,5 puncte procentuale n luna mai i ajungnd la un minim istoric pentru acea perioad de ,2
n luna decem!rie" #ceast scdere semnificativ a ratei infla iei n trimestrul al III$lea al anului
2011 a fost determinat de mai mul i factori" %rintre ace tia putem men iona produc ia agricol
!ogat ce a determinat o ofert a!undent de produse alimentare neprelucrate i a creat
circumstan e deose!it de favora!ile de&infla iei la nivelul pre urilor de consum n cursul
trimestrului III"
'n ceea ce prive te pre urile administrate, cele ale com!usti!ililor i respectiv ale
produselor din tutun, de&infla ia o!servat la nivelul ratelor anuale a fost determinat
preponderent de efectul de !a& asociat majorrii cotei ()#"
*onform I+,, pre urile alimentelor au avansat cu 0,-5. fa de luna decem!rie 2010, n
timp ce mrfurile nealimentare i tarifele serviciilor s$au scumpit cu /,/5., respectiv /,2."
0intre alimente, &a1rul 218,35.4, oule 215,5.4 i mierea de al!ine 28,-.4 au
cunoscut cele mai mari cre teri de pre n 2011, n vreme ce cartofii 2$25,85.4 au nregistrat cea
mai important scdere de pre "
%re urile la energia termic au nregistrat cea mai mare cre tere n categoria mrfurilor
nealimentare, de 2/,8., urmate de com!usti!ili 28,5.4, tutun i igri 23,50.4, cr i, &iare i
reviste 23,22.4 i energie electric 25,0.4" 6edicamentele au fost singurele care s$au ieftinit,
cu 0,12."
'n ceea ce prive te tarifele la servicii, cea mai mare cre tere de pre a avut loc la ap,
canal, salu!ritate, cu 1-,-8., i transportul *7R, cu 1-,38." (otodat, transportul ur!an s$a
scumpit cu ,5., iar ngrijirea medical cu ,/3."
*omparativ cu luna noiem!rie, alimentele s$au scumpit cu 0,3., mrfurile nealimentare
cu 0,1., iar tarifele serviciilor au avansat cu 0,23., ceea ce nseamn c indicele pre urilor de
consum a crescut n decem!rie cu 0,2."

Sursa datelor Eurostat
*omparativ cu celelalte ri din 8niunea 9uropean, Romnia a nregistrat n luna mai a
anului 2011 cea mai mare rat a infla iei, respectiv 8,5., n condi iile n care media la nivelul
!locului comunitar a fost de ,2" 8rmtoarele locuri n topul celor mai ridicate infla ii din anul
2011 au fost ocupate de 9stonia, cu o infla ie de 5,/., :ituania i 8ngaria, am!ele avnd o
infla ie de /,/ ." :a polul opus s$au situat Irlanda 21,5.4, *e1ia 21,3.4 i ,uedia 21,8.4"
Raportndu$ne la ri precum ;ulgaria, *e1ia, 8ngaria, %olonia, ,lovacia dar i &ona euro
i media rilor din 8niunea 9uropean putem o!serva c pe parcusul primelor dou trimestre
rata infla iei din Romnia a dep it cu mult maximele atinse de celelalte ri" 'n trimestrul al III$
lea Romnia a reu it s se alinie&e infla iei din &ona euro atingnd cel mai mic procent al ratei
infla iei din ultimii 20 de ani"