Sunteți pe pagina 1din 3

Frank Lloyd Wright

Frank Lloyd Wright , numele la na tere Frank Lincoln Wright, (n. 8 iunie 1867 - d. 9 aprilie 1959)
a fost unul dintre cei mai proeminen i i influen i architec i ai primei jumt i a secolului 2. !n
pre"ent, este adesea recunoscut ca cel mai faimos arhitect al #tatelor $nite ale %mericii, fiind
e&trem de cunoscut i apreciat 'n ochii opiniei pu(lice la mai (ine de 5 de ani de la stin)erea sa
din *ia .
Principii de proiectare
Simplitate - compartimentarea tre(uie s fie minimal, orice element inutil tre(uie s dispar.
!ncperile sunt di*i"ate prin elemente ce su)erea" diferen a de func ionalitate (finisaje ori"ontale
ale pardoselii sau ta*anului, orientrii diferite ale camerelor, urechi de "idrie laterale, .c.l.).
Adaptabilitate stilistic - pe primul plan tre(uie s fie ne*oiele (eneficiarului i a(ia 'n planul doi
un anumit stil arhitectural.
Arhitectur organic - arhitectura ar tre(ui s fie 'n sim(io" cu natura pun+ndu-se 'n acela i timp
reciproc 'n *aloare. #e recomand folosirea de culori naturale (specifice "onei) i de materiale
locale.
Sinceritatea materialelor componente - materialele tre(uie s fie utili"ate conform naturii i
poten ialului lor i nu ca o (utaforie.
,ldirile trebuie sa bucure oamenii.
Biografie timpurie
Copilrie
-ran. /lo0d 1ri)ht s-a nscut 'ntr-un ora mic, 2ichland ,enter, 1isconsin, 'ntr-o "on a)ricol a
statului 1isconsin, #tatele $nite ale %mericii, 'n 8 iunie 1867, la doar doi ani dup terminarea
r"(oiului ci*il american.
% fost crescut 'n spiritul puternic reli)ios al unitarismului, fapt care l-a fcut 'n 195 s proiecte"e o
(iseric unitarian de*enit apoi faimoas datorit arhitecturii i arhitectului su, $nitarian $nit0
3emple 'n 4a. 5ar., statul 6llinois.
!n timpul perioadei pre colare, mer)+nd la )rdini , i-a manifestat de timpuriu o atrac ie ctre
construc ii, petrec+ndu- i mult timp juc+ndu-se cu (locurile educati*e date de ctre mama sa,
crea ie a cunoscutului psiholo) i educator -riedrich 1ilhelm %u)ust -r7(el, de*enite lar)
cunoscute su( denumirea u"ual de (locurile -roe(el. %ceste (locuri, folosite 'n decursul secolului
2 pe scar lar) 'n )rdini e, constau din piese )eometrice spa iale (de o(icei confec ionate din
lemn i *opsite 'n culori fundamentale saturate) de forme diferite care se pot asam(la cu u urin
form+nd structuri tridimensionale. !n auto(io)rafia sa, 1ri)ht se refer la importan a pe care aceste
e&erci ii de *i"iune spa ial urmau s o ai( asupra *i"iunii sale arhitectonice precum i asupra
desi)nului su. 8ulte din cldirile lui 1ri)ht sunt nota(ile i distincte tocmai datorit clarit ii
formelor lor )eometrice.
duca ie i anii de !nceput
1ri)ht a 'nceput educa ia sa formal 'n 1885 la facultatea de in)inerie a Universit ii din
Wisconsin ($ni*ersit0 of 1isconsin, #chool for 9n)ineerin)), unde a fost mem(ru unei fraternit i
care a )enerat multe personalit i, ,onfreria 5hi :elta 3heta. % urmat cursurile pentru doi ani, timp
'n care a lucrat perioada sa de ucenicie pentru %llen ,ono*er, un in)iner i constructor local, care
preda de asemenea i cursuri de in)inerie ci*il.
!n 1887, 1ri)ht a a(andonat cursurile fr a o( ine un titlu uni*ersitar (de i i-a fost conferit un
doctorat honoris causa de ctre aceia i uni*ersitate 'n 1955) i s-a mutat 'n ,hica)o, pentru a se
altura firmei de arhitectur a lui ;oseph /0man #ils(ee. 5este un an, a prsit fima lui #ils(ee
pentru a se altura firmei %dler < #ulli*an, fondat de :an.mar %dler i /ouis =enr0 #ulli*an.
!ncep+nd cu 189, 1ri)ht a fost responsa(il de toate proiectele re"iden iale ale firmei.
!n 189>, dup o disput, pro(a(il datorat muncii lui 1ri)ht 'n afara firmei, acesta prse te %dler
i #ulli*an pentru a crea propria sa firm i cas 'n su(ur(ia 4a. 5ar., 6llinois, a ,hica)o-ului.
5+n 'n 191, -ran. /lo0d 1ri)ht a terminat 'n jur de 5 de proiecte, inclu"+nd multe case 'n
ora ul su natal, toate concreti"ate.
"pera arhitectural
Prairie #ouses
!ntre 19 i 191, proiectele sale de case se 'ncadrea" 'n a a-numitul )rup al Caselor de preerie
(?5rairie =ouses?) a*+nd caracteristici comune cum ar fi@ cldiri e&tinse i joase cu acoperi uri
'n)uste i 'nclinate, contururi clare, structuri e&terne suspendate i terase lar)i, precum i folosirea
multor materiale nefinisate. :enumirea de ?case de preerie? a fost dat 'ntruc+t desi)nul lor este
armonios inte)rat 'n peisajul din jurul metropolei ,hica)o. %ceste case sunt, de asemenea, creditate
de a fi primele e&emple de ?plan li(er?, 'n en)le" ?open plan.?
-olosirea cu miestrie rar 'nt+lnit anterior a spa iilor interioare at+t 'n reali"area cldirilor
re"iden iale c+t i 'n cele pu(lice, a a cum 1ri)ht a facut-o de pild 'n ca"ul (isericii unitariene
Unitarian Unity Temple, este una din caracteristicile sale de for arhitectural.
$na din con*in)erile profunde ale lui -ran. /lo0d 1ri)ht a fost c omul ca fiin apar ind omenirii
tre(uie s fie centrul tuturor proiectelor i reali"rilor arhitecturale. 8ulte e&emple ilustr+nd acest
concept fundamental al arhitectului american pot fi )site 'n ora ul Auffalo din statul BeC Dor. ca
un re"ultat direct al prieteniei dintre 1ri)ht i un director e&ecuti* al Larkin Soap Company,
:arCin :. 8artin.
!n 192 Larkin Company a decis s construiasc o nou cldire administrati* 'ncredin +nd
proiectul lui 1ri)ht. %cesta a *enit la Auffalo i a conceput nu numai proiectul pentru noua cldire
administrati* a firmei (terminat 'n 19E, dar din pcate demolat 'n 195) dar i trei case
re"iden iale pentru directorii e&ecuti*i ai companiei@
Feor)e Aarton =ouse, Auffalo BD, 19>
:arCin :. 8artin =ouse, Auffalo BD, 19E
1illiam =eath =ouse, Auffalo BD, 195
:arCin :. 8artin =ouse, pre"entat 'n imaginea 4, este considerat de ctre majoritatea
speciali tilor ca fiind una dintre cele mai importante ale perioadei Prairie Houses. 3otu i,
capodoperele perioadei sunt considerate dou re edin e reali"ate 'n anii t+r"ii ai perioadei, 'n
inter*alul 197 - 199. $na din ele este -rederic. 2o(ie =ouse, aflat pe teritoriul campusului
$ni*ersit ii din ,hica)o ('n en)le", $ni*ersit0 of ,hica)o) din ,hica)o, 6llinois. ,ealalt este
%*er0 and Gueene ,oonle0 =ouse, de asemenea aflat 'n ,hica)o.
,asa 2o(ie cu acoperi ul su prelun) i foarte u or 'nclinat, sus inut de o )rind de o el de
aproape >7 m lun)ime este cea mai spectaculoas, dinamic i remarca(il dintre toate casele
perioadei. #pa iile sale de locuit, dormit i de "i formea" doar un sin)ur spa iu ne'ntrerupt,
armonios di*i"at prin su)estii de folosire miastr a spa iului interior. %ceast cldire a a*ut o
influen co*+r itoare asupra arhitec ilor ?tineri? europeni dup primul r"(oi mondial, fiind
adeoseori supranumit ?piatra de hotar a modenismului?. 9ste demn de remarcat, pentru a 'n ele)e
cu ade*rat impactul pe care l-a a*ut opera lui -ran. /lo0d 1ri)ht 'n 9uropa, c at+t acesta c+t i
crea iile sale arhitecturale au fost practic necunoscute europenilor p+n 'n jurul anilor 199 - 191.
Casele usoniene $ %sonia
%sonia, sau usonian, ca un cu*+nt alternati*, (pronun at Hju so niI(n)J ) este un termen comple&
foarte adesea folosit de -ran. /lo0d 1ri)ht pentru a desemna *i"iunea sa referitoare la peisajul
#tatelor $nite, inclu"+nd planificarea ora elor i arhitectura or)anic, al crui creator i promotor a
fost. 5rintre altele, 1ri)ht a propus utili"area adjecti*ului usonian 'n locul aceluia de american
pentru a descrie caracterul particular al peisajului Lumii oi, distinct fa de cel al celorlalte
continente i, mai ales, li(er de orice fel de con*en ii sau constr+n)eri arhitecturale.
!n sensul arhitectural, respecti* al ?perioadei caselor usoniene?, usonian este un adjecti* folosit
pentru a desemna un )rup de mai mult de 5 de case concepute de -ran. /lo0d 1ri)ht pentru
familii americane cu *enit mediu, 'ncep+nd cu anul 19>6, reali"ate 'n cola(orare cu ;aco(s =ouse
,asele usoniene (3he ?$sonian =omes?) erau tipic mici, cu un sin)ur ni*el, fr )araj, sau prea
mult spa iu de stocare. 9rau, de o(icei, reali"ate 'n forma literei / pentru a se potri*i 'n jurul unei
)rdini terasate construite pe loturi de pm+nt ieftine, care a*eau forme ciudate, ca re"ultat al
'mpr irii unei suprafe e de teren 'n loturi de dimensiuni i forme *aria(ile.
,asele erau reali"ate 'n spiritul conceptului arhitectural predominant la 1ri)ht i arhitecturii sale
or)anice. %stfel, folosirea armonioas a spa iului aflat la dispo"i ie, un desi)n care s se inte)re"e
'n peisajul locului, utili"area de materiale locale, acoperi uri plate, mari "one de aerisire, sprijinite
pe structura de re"isten a casei, care s asi)ure *entilarea natural ('m(unt ind astfel
randamentul rcirii dar i al 'ncl"irii casei), iluminarea natural ma&im i 'ncl"irea din podea
erau elementele omnipre"ente 'n casele usoniene. 8a inile nu erau parcate 'n *reun )araj, ci su( o
structur foarte simpl, fr pere i dar cu un acoperi .
:eloc surprin"tor, diferite *ariante ale desi)nului caselor de tipul ;aco(s =ouse, 'ncorpor+nd toate
elementele tipice ale ?perioadei usoniene? a lui 1ri)ht sunt 'nc 'n u", 'n (une condi iuni de
folosire i nu par deloc a fi desuete sau inadec*ate locuitului i. respecti* locului unde au fost
construite.