Sunteți pe pagina 1din 23

PROIECT

Deeuri din industria de pielrie-nclminte


Student: .....................................
Grupa: !"#$#
C%PRI&S
#. 'ncadrarea deeului...........................................................................................pg.3
(. Inr)ducere..........................................................................................................pg.4
. Situaia deeuril)r din sect)rul de pielri.......................................................pg.5
3.1. Structura deeurilor este n funcie de etapele fluxului tehnologic
". Cadrul le*islati+............. .................................................................................. pg.8
4.1. Legislaia de mediu din Romnia
4.1.1. Legislaia cadru pri!ind deeurile
4.1.". Legislatia pri!ind fluxurile specifice de deeuri
4.1.3. Legislaia pri!ind operaiile de gestionare a deeurilor
4.1.4. Legislaia pri!ind transportul importul exportul deeurilor n# din i n afara
comunit$ii europene
4.". Legislaia de mediu a %niunii &uropene
4.".1. Legislaia cadru pri!ind deeurile
4.".". Legislatia pri!ind fluxurile specifice de deeuri
4.".3. Legislaia pri!ind operaiile de gestionare a deeurilor
4.".4. Legislaia pri!ind transportul importul exportul deeurilor n# din i n afara
comunit$ii europene
4.3. 'ranspunerea legislaiei
,. Impactul asupra mediului............................................................................... pg.14
5.1. (oluarea apelor
5.". (oluarea aerului
5.3. (oluarea solului
-. .al)ri/icarea deeuril)r....................................................................................pg.1)
).1. *irecii strategice de !alorificare a deeurilor
).". *omenii de utili+are
!. Gesti)narea deeuril)r......................................................................................pg.1,
-.1. 'ratarea deeurilor
-.1.1. .pele re+iduale
-.1.". /$molurile
-.1.3. *eeurile solide
-.". 0$suri pentru minimi+area polu$rii
-.".1. (re!enirea polu$rii# prin utili+area unor produse chimice adec!ate1
-.".". 2reterea posi3ilit$tilor tehnice ale ntreprinderii
0I01IOGR23IE
"
#. 'cadrarea deeului
*eeurile din industriile piel$riei i 3l$n$riei 4cod 54 516
C)d deeu
C)n/)rm 4G 5,-$(66(
Denumire deeu
54 51 51 *eeuri de la eruire
54 51 5" *eeuri de la cenu$rire
54 51 53
*eeuri de la degresare cu coninut
de sol!eni f$r$ fa+$ lichid$
54 51 54 7lota de t$3$cire cu coninut de crom
54 51 55
7lota de t$3$cire f$r$ coninut de
crom
54 51 5)
/$moluri# n special de la epurarea
efluenilor
n incint$ cu coninut de crom
54 51 5-
/$moluri# n special de la epurarea
efluenilor
n incint$# f$r$ coninut de crom
54 51 58
*eeuri de piele t$3$cit$ 4r$+$turi#
stuuituri# t$ieturi# praf de lustruit6 cu
coninut de crom
54 51 5, *eeuri de la apretare i finisare
54 51 ,, .lte deeuri nespecificate
(. Intr)ducere
3
/ecesit$ile creterii demografice au impus de+!oltarea expansi!$ a industriei printr8o
mare di!ersitate de produse i printr8o prelucrare nalt tehnologic$ a resurselor materiale i
energetice. .m3ele direcii de de+!oltare implic$ o exploatare excesi!$ a resurselor naturale i o
artificiali+are a 3unurilor materiale comparati! cu structura resurselor primare# constituind n
esen$ un impact agresi! asupra echili3rului factorilor de mediu att n ce pri!ete !alorificarea
i conser!area resurselor ct i gradul de asimilare9a3sor3ie a deeurilor de orice natur$# fie ele
deeuri de producie sau de consum.
:n societatea contemporan$# s8a impus de+!oltarea mai eficient$ a industriei prin procese
de producie n sistem nchis sau integrat de utili+are a resurselor materiale i energetice# mai
mult ca urmare a presiunii exercitate de unele reglement$ri ;administrati!e# <uridice# pu3lice#
con<ucturale# locale# +onale i sau internaionale ; n materie de mediu. :ntreg procesul industrial
poate fi gndit ca un ciclu nchis# pentru care produc$torul si asuma reponsa3ilitatea total$# prin
proiectarea produsului ca furni+or temporar al unui ser!iciu.
. Situaia deeuril)r re7ultate din sect)rul de pielrie
4
=ndustria de piel$rie constituie o surs$ relati! mare de deeuri pro!enite din materia prim$
de 3a+$ 8 pielea crud$. 2onform 3ilanului de materiale din procesul tipic det$3$cire# cu s$ruri
3a+ice de crom# a 1555 >g piele 3rut$# n !ederea o3inerii a 355 8 455 >g de piele finit$# re+ult$
o cantitate de cca )55 8-55 >g deeuri solide 4ta3elul "6 # la care se adaug$ un !olum de 45 8 55
m3 ape re+iduale.
'a3elul " 4mii tone6
Tipul deeului de la
prelucrare
#858 #88" #88- (66#
Piei 9rute 9)+ine: 35#" "#," 1#-" 1#1"
8 recicla3ile "4#)4 "#1, 1#", 5#8"
8 nerecicla3ile 15#5) 4#5 "#8 1#3-
Piei 9rute p)rcine: )#," "#," 1#-" 1#1"
8 recicla3ile 5#1, "#1, 1#", 5#84
8 nerecicla3ile 1#-3 5#-3 5#43 5#"8
Piei 9rute )+ine-caprine:
"#13 1#38 1#11 1#"3
8 recicla3ile 1#) 1#54 5#83 5#,"
8 nerecicla3ile 5#53 5#34 5#"8 5#31
Piei /inite din c)n/ecii:
5#4- "#55 1#)) 1#""
8 recicla3ile 3#83 1#-8 1#1- 5#85
8 nerecicla3ile 1#)4 5#-- 5#4, 5#3-
T)tal # din care1 4,#-" "1#85 13#85 8#13
8 recicla3ile 35#3" 15#51 ,#85 5#8
8 nerecicla3ile 14#4 )#34 4 "#33
.# Structura deeuril)r este n /uncie de etapele /lu:ului te;n)l)*ic:
.. *in procesul de prelucrare a pieilor 3rute
a6 n stare solid$
trecuitur$# eruitur$ i tuuitur$ gelatin$
5
r$+$tur$ i tuuitur$ cromat$ i !egetal$
furdale de piei cromate i !egetale ne9finisate
a6 su3 form$ lichid$
apele re+iduale care conin su3stane chimice utili+ate n procesul de prelucrare#
su3stane solide 4p$r6 din procesul de dep$rare# gr$simi i proteine
36 n$moluri
?. *in procesul de confecie a pieilor finite# n care materialele sunt utili+ate n proporie
de 85@# deeurile apar ca pondere din operaia de croire ; tanare# su3 form$ de1
a6 piei moi
nlocuitori de piele
materiale textile de la reali+area feelor i c$ptuelilorA
36 piei tari#
pl$ci matriate 4duroflex# microporos etc.6 de la reali+area t$lpilor i tocurilorA
c6 pl$ci din fi3re celulo+ice 4fi3rotex6 i din fi3re de piele 4talp$ artificial$6
utili+ate la confecionarea 3ranurilor i taifurilor etc.
2aracteristicile fi+ico8chimice ale deeurilor solide sunt aceleai cu ale materialului de
3a+$ din care pro!in.
*eeurile din confecii au o form$ neregulat$# cu margini conform pieselor care s8au
decupat din materialul ntreg 4linii drepte i cur3e6 i au o suprafa$ su3 1 dm
"
.
*eeurile pro!enite din t$3$c$rii sunt n proporie de -5@ solide# iar apele re+iduale sunt
poluante prin coninutul de crom# su3stane organice# suspensii etc. 4figura "6.
7igura ". *eeuri de la prelucrarea pieilor 3rute n t$3$c$rii
=ndustria de piel$rie# dei a f$cut progrese considera3ile n relaia cu mediul# constituie
nc$ o surs$ agresi!$ de poluare a tuturor factorilor de mediu1 ap$# aer# sol.
)
:ncadrarea n normele admise se poate reali+e numai prin in!estiii mari n utila<e i
instalaii pentru moderni+area staiilor de preepurare i epurare a apelorm u+ate i pentru
utili+area unor compui chimici 4coagulani# floculani6# eficieni n precipitarea rapid$ a
poluanilor.
". Cadrul le*islati+
".#. 1e*islaia de mediu din R)m<nia
-
La ni!el naional gestionarea deeurilor este reglementat$ prin dou$ documente trategice#
apro3ate prin BC nr. 14-59"5541
Strategia /aional$ i (lanul /aional degestionare a deeurilor ; instrumente de 3a+$
prin care se asigur$ implementarea politicii %niunii &uropene n domeniul deeurilor.
".#.#. 1e*islaia cadru pri+ind deeurile
Drdonana de %rgenE nr. -89"555 pri!ind regimul deeurilor 4(u3licat$ n 0onitorul
Dficial nr. "83 din "". 5)."5556 apro3at$# modificat$ i completat$ cu Legea nr.
4")9"551 4(u3licat$ n 0onitorul Dficial (artea = nr. 411 din "5. 5-. "5516# modificat$
i completat$ cu Drdonana de Cu!ern nr. )19"55) 4(u3licat$ n 0onitorul Dficial nr.
-,5 din 1,. 58. "55)6 apro3at$# modificat$ i completat$ cu Legea nr."-9"55- 4(u3licat$
n 0onitorul Dficial nr. 38 din 18. 51. "55-6.
STR%CT%R2 1EGIS12=IEI DE >EDI% DI& RO>?&I2 STR%CT%R2 1EGIS12=IEI DE >EDI% DI& RO>?&I2
@AO&E DE 2COPERIREB
#. P)litica *eneral de mediu
(. Re*lementarea acti+itil)r pe
linie de mediu
. Pr)tecia apei
". Pr)tecia aerului
,. Pr)tecia s)lului
-. C)ntr)lul deeuril)r
!. C)ntr)lul su9stanel)r t):ice
5. C)ntr)lul acti+itil)r nucleare
1EGIS12=IE 1EGIS12=IE
DE >EDI% DE >EDI%
1e*islaie 1e*islaie
pri+ind pr)tecia pri+ind pr)tecia
mediului mediului
1e*islaie 1e*islaie
pri+ind pr)tecia pri+ind pr)tecia
mediului mediului
1e*islaie
intersect)rial
1e*islaie
intersect)rial
1e*islaie pri+ind
pr)tecia naturii
1e*islaie pri+ind
pr)tecia naturii
1e*islaie pri+ind
c)nstruciileC +i9raiile
i 7*)m)tul
1e*islaie pri+ind
c)nstruciileC +i9raiile
i 7*)m)tul
8
Bot$rrea Cu!ernului nr.14-59"554 pri!ind apro3area Strategiei /aionale de
Cestionare a *eeurilor i a (lanului /aional de Cestionare a *eeurilor 4(u3licat$ n
0onitorul Dficial nr. ,54 3is918.15."5546.
Bot$rrea Cu!ernului nr. 3589"55- pentru modificarea anexei nr." F(lanul naional de
gestionare a deeurilorF la Bot$rrea Cu!ernului nr.14-59"554 pri!ind apro3area
Strategiei naionale de gestionare a deeurilor i a (lanului naional de gestionare a
deeurilor 4(u3licat$ n 0onitorul Dficial nr."-19"4.54."55-6
Drdinul comun al 00C. i al 0&2 nr. 13)4914,,9"55) de apro3are a planurilor
regionale de gestionare a deeurilor 4(u3licat n 0onitorul Dficial nr."3"954.54."55-6 .
Bot$rrea Cu!ernului nr. 85)9"55" pri!ind pEstrarea de nregistrEri legate de
gestionarea deeurilor i o listE de deeuri# inclusi! cele periculoase 4(u3licat$ n
0onitorul Dficial nr. )5, din 5.5,."55"6.
.lte acte de reglementare cu rele!an$ n domeniul deeurilor industriale1
Drdonana de %rgen$ nr. 1)9"551 pri!ind gestionarea deeurilor industriale recicla3ile
4(u3licat$ n 0onitorul Dficial nr.))95-.5"."5516 apro3at$ i modificat$ prin Legea nr.
4)59"551 4(u3licat$ n 0onitorul Dficial nr. 4""935.5-."5516# modificat$ prin
Drdonana de %rgen$ nr. )19"553 4(u3licat$ n 0onitorul Dficial nr. 4)19"8.5)."5536#
modificat$ i completat$ cu Legea nr. 1389"55) 4(u3licat$ n 0onitorul Dficial nr.
4")91-.55."55)6# modificat$ i completat$ cu Legea nr. "-9"55- 4(u3licat$ n 0onitorul
Dficial nr. 38 din 18. 51. "55-6
".#.(. 1e*islatia pri+ind /lu:urile speci/ice de deeuri
Drdinul comun al 00C. i al 0.(*R nr. 3449-589"554 4(u3licat n 0onitorul Dficial
nr. ,5,91,.15."5546
".#.. 1e*islaia pri+ind )peraiile de *esti)nare a deeuril)r
Bot$rrea Cu!ernului nr. 34,9"555 pri!ind depo+itarea deeurilor 4(u3licat$ n
0onitorul Dficial nr. 3,4 din 15.55."5556
Drdinul ministrului mediului i gospod$ririi apelor nr. 1"-49"555 pri!ind eli3erarea
permiselor de mediu pentru nchiderea instalaiilor pentru eliminarea# depo+itarea i
incinerarea deeurilor 4(u3licat n 0onitorul Dficial nr. 1185 din "8.1"."5556.
Drdinul ministrului mediului i gospod$ririi apelor nr. -5-9"554 pentru apro3area
/ormati!ului tehnic pri!ind depo+itarea deeurilor 4(u3licat n 0onitorul Dficial nr. 8)
3is din ").51."5556
Drdinul ministrului mediului i gospod$ririi apelor nr. 1"359"555 pri!ind modificarea
anexei la Drdinul ministrului mediului i gospod$ririi apelor nr.-5-9"554 pentru
,
apro3area /ormati!ului tehnic pri!ind depo+itarea deeurilor 4(u3licat n 0onitorul
Dficial nr. 1151 din 5-.1"."5556.
Drdinul ministrului mediului i gospod$ririi apelor nr. --59"55) pentru apro3area listei
localitEilor i+olate care pot depo+ita deeurile municipale n acele depo+ite cu condiia
sE ndeplineasc$ unele din pre!ederile BC nr. 34,9 "555 pri!ind depo+itarea deeurilor
4(u3licat n 0onitorul Dficial nr. )-5 din -.58. "55)6
Drdinul ministerului mediului i gospodEririi apelor nr. ,59"555 pri!ind sta3ilirea
criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la
depo+itare i lista naionalE de deeuri acceptate n fiecare clasE de depo+it de deeuri
4(u3licat n 0onitorul Dficial nr. 1,4 din 8.53. "5556
Bot$rrea Cu!ernului nr. 1"89 "55" pri!ind incinerarea deeurilor 4(u3licat$ n
0onitorul Dficial# (artea = nr.1)5 din ).53."55"6 Bot$rrea Cu!ernului nr. ")89"5556
care completea+E i modificE BC nr. 1"89"55" pri!ind incinerarea deeurilor 4(u3licat$
n 0onitorul Dficial nr. 33". din "5.54."5556
Drdinul ministrului mediului i gospod$ririi apelor nr. -5)9"554 pentru apro3area
normelor tehnice pri!ind incinerarea deeurilor 4(u3licat n 0onitorul Dficial nr. 8) din
").51."5556.
Drdonana de %rgen$ a Cu!ernului nr. 15"9"555 pri!ind pre!enirea i controlul integrat
al polu$rii 4(u3licat$ n 0onitorul Dficial (artea = nr.15-8935.11."5556
Legea nr. 849"55) pentru apro3area D%C nr.15"9"555 pri!ind pre!enirea i controlul
integrat al polu$rii 4(u3licat$ n 0onitorul Dficial (artea = nr. 11.54."55)6
Drdinul ministrului mediului i gospod$ririi apelor nr. 8189"553 pentru apro3area
(rocedurii de emitere a autori+aiei integrate de mediu 4(u3licat n 0onitorul Dficial nr.
855913.15."5536 modificat i completat cu Drdinul ministrului mediului i gospod$ririi
apelor nr. 11589"555 4(u3licat n 0onitorul Dficial (artea = nr. 15,1955.1".9"5556
Drdinul ministrului mediului i gospod$ririi apelor nr. 1),9"554 pentru apro3area# prin
metoda confirm$rii directe# a *ocumentelor de referin$ pri!ind cele mai 3une tehnici
disponi3ile 4?R&76# apro3ate de %niunea &uropean$ 4(u3licat n 0onitorul Dficial
(artea = nr. "5)95,.53."5546
Drdinul ministrului mediului i gospod$ririi apelor nr. 14459"553 pentru apro3area
Chidului naional de implementare a Registrului poluanilor emii de acti!it$ile care
intr$ su3 incidena pre!ederilor Drdonanei de urgen$ a Cu!ernului nr. 349"55" pri!ind
pre!enirea# reducerea i controlul integrat al polu$rii# apro3at$ i modificat$ prin Legea
15
nr. )459"55" i modul de raportare a acestora 4(u3licat n 0onitorul Dficial
nr.1--9"5.53."5536.
".#.". 1e*islaia pri+ind transp)rtul imp)rtul e:p)rtul deeuril)r nC din i n a/ara
c)munitii eur)pene
Bot$rrea Cu!ernului nr. 8,59"55) pentru aplicarea de la data ader$rii Romniei la
%niunea &uropeana a Regulamentului 2onsiliului nr. "5,9,392&& pri!ind
supra!egherea i controlul transporturilor de deeuri n# nspre i dinspre 2omunitatea
&uropeana 4(u3licat$ n 0onitorul Dficial# (artea = nr. )38 din "5.5-."55)6
Drdinul comun al 00C. i al 07( nr. """5913-1 din "55) pentru apro3area
/ormelor 0etodologice de aplicare a pre!ederilor Regulamentului 2onsiliului "5,9,3
pri!ind supra!egherea si controlul transporturilor de deeuri n# nspre i dinspre
2omunitatea &uropeana cu modific$rile i complet$rile ulterioare i ale 2on!eniei de la
?asel pri!ind controlul transportului peste frontier$ al deeurilor periculoase i al
elimin$rii acestora &uropeana 4(u3licat$ n 0onitorul Dficial# (artea = nr. "5 din
1".51."55)6.
Drdinul comun al 0.(.0# 0&2 i al 0'2 nr. "9"1191189"554 pentru apro3area
(rocedurii de reglementare si control al transportului deeurilor pe teritoriul Romniei#
4(u3licat n 0onitorul Dficial# (artea = nr. 3"4 din 15.54."5546#
Drdinul ministrului mediului i gospod$ririi apelor nr. "1889"55) din "19119"55) pentru
modificarea i completarea anexei la Drdinul ministrului agriculturii# p$durilor# apelor i
mediului# al ministrului transporturilor# construciilor i turismului i al ministrului
economiei i comerului nr. "9"1191189"554 pentru apro3area (rocedurii de
reglementare i control al transportului deeurilor pe teritoriul Romniei 4(u3licat n
0onitorul Dficial# (artea = nr. )) din ",9519"55-6
Legea nr. )91,,1 pentru aderarea Romniei la 2on!enia de la ?asel
".(. 1e*islaia de mediu a %niunii Eur)pene
".(.#. 1e*islaia cadru pri+ind deeurile
*irecti!a "55)91"92& pri!ind deeurile
*irecti!a ,19)8,92&& pri!ind deeurile periculoase
".(.(. . 1e*islatia pri+ind /lu:urile speci/ice de deeuri
11
*eci+ia 2omisiei "555953"92& 4modificat$ de *eci+ia "551911892&#*eci+ia
"551911,92& i *eci+ia "55195-392&6 de nlocuire a *eci+iei ,49392& de sta3ilire a
unei liste de deeuri n conformitate cu art. 1 lit. a6 din *irecti!a -5944"92&& i a
*eci+iei ,49,5492& de sta3ilire a unei liste de deeuri periculoase n conformitate cu art.
1 alin. 446 din *irecti!a 2onsiliului ,19)8,92&& pri!ind deeurile periculoase.
".(.. 1e*islaia pri+ind )peraiile de *esti)nare a deeuril)r
*irecti!a nr. ,,93192& pri!ind depo+itarea deeurilor #*eci+ia 2onsiliului "55393392&
pri!ind sta3ilirea criteriilor i procedurilor pentru acceptarea deeurilor la depo+ite ca
urmare a art. 1) si anexei == la *irecti!a 1,,,93192&
*irecti!a ,)9)192& 4=((26 pri!ind pre!enirea# reducerea i controlul integrat al polu$rii
*eci+ia nr. "55594-,92& din 1- iulie "555 pri!ind implementarea unui Registru
european al poluanilor emii n conformitate cu articolul 15 al *irecti!ei ,)9)192&
pri!ind pre!enirea#reducerea i controlul integrat al polu$rii 4=((26.
".(.". 1e*islaia pri+ind transp)rtul imp)rtul e:p)rtul deeuril)r nC din i n a/ara
c)munitii eur)pene
Regulamentul 2onsiliului 42&&6 "5,9,3 pri!ind supra!egherea i controlul
transportului deeurilor n# dinspre i nspre 2omunitatea &uropeana 4aplica3il pn$ la
11 =ulie "55-6
Regulamentul 2onsiliului 42&&6 15139"55) pri!ind supra!egherea i controlul
transportului deeurilor n# dinspre i nspre 2omunitatea &uropeana 4aplica3il din data
11 =ulie "55-6 .
Regulamentul 2onsiliului 42&&6 nr. 14"591,,, pentru sta3ilirea normelor i
procedurilor comune aplica3ile transporturilor de anumite tipuri de deeuri c$tre
anumite ari nemem3re ale D2*& .
2on!enia de la ?asel pri!ind controlul transportului peste frontiere al deeurilor
periculoase i al elimin$rii acestora.
1"
".. Transpunerea le*islaiei
1e*islaia eur)pean Transpunere Iplementare
*irecti!a "55)91"92&&
*irecti!a ,19)8,92&& 8 Drdonana de
urgena nr.-89"555
8 Drdonana de
urgena nr.1)9"551
8 Bot$rrea de Cu!ern nr. 14-59"554
8 Bot$rrea de Cu!ern nr. 3589"55-
8 *eci+ia "555953"92&& 8 Bot$rrea de Cu!ern nr. 85)9"55"
8 Bot$rrea de Cu!ern nr. "",39"554
8 Bot$rrea de Cu!ern nr. 1-59"554
8 *irecti!a 1,,,93192& 8 BC nr. 34,9 "555
8 Drdinul 00C. nr -5-9"554#
8 Drdinul 00C. nr.1"-49"555
8 Drdinul 00C. nr.1"359"555
8 Drdinul 00C. nr.-5-9"55)
8 *eci+ia "55393392&
Drdinul 00C. nr
,59"555
8 *irecti!a (arlamentului
&uropean i 2onsiliului
"5559-)92&
8 BC nr.1"89"55"
8 BC nr.")89"555
8 Drdinul 00C. nr.-5)9"554
8 *irecti!a ,)9)192&
4=((26
8 Drdonana de
urgena a
Cu!ernului
nr.15"9"555
8 Legea nr.849"55)
8 Drdinul 00C. nr.8189"553
8 Drdinul 00C. nr.3)9"554
8 Drdinul 00C. nr.1),9"554
8 Drdinul 00C. nr.5))9"553
8 Drdinul 00C. nr.3-9"553
*eci+ia nr. "55594-,92&
8 Drdinul 00C. nr.11449"55"
8 Drdinul 00C. nr.11459"553
Regulamentul 2onsiliului
42&&6 "5,9
Regulamentul 2onsiliului
42&&6 15139"55)
Regulamentul 2onsiliului
42&&6 14"591,,,
Regulamentul 2onsiliului
42&&6 154-91,,,
8 Bot$rrea de
Cu!ern
nr.8,59"55)
8 Drdinu comun 00C. si al 07(
nr. """5913-1
8 Drdinu comun 0.(.0# 0&2 i 0'2 nr.
"9"1191189"554
8 Drdinul 00C. nr."1189"55)
2on!enia de la ?asel Legea nr. )91,,1
13
,. Impactul asupra mediului.
,.#. P)luarea apel)r
=ndustria de piel$rie ocup$ un loc important att n pri!ina consumurilor de ap$
tehnologic$ ct i n ceea ce pri!ete gradul de poluare a apelor.
.pele re+iduale din t$3$c$rii sunt puternic nc$rcate cu su3stane !ariate ca structura
chimic$# respecti!1
clorura de sodiu 4agent de conser!are6#
!ar#
sulfura de sodiu#
proteine#
tanani 4!egetali# sintetici# minerali6#
colorani#
su3stane tensioacti!e sau degresare#
sol!eni etc.
'a3lelul 3. 2oncentraiile maxim admise pentru poluanii specifici
apelor re+iduale din t$3$c$rie
Tipul
p)luantului
C>2
>*$l
Suspensii 355
Sulfuri 1
2?D
5
355
22D 555
2rom total 1#5
2rom
hexa!alent
5#"
:ncadrarea n normele admise se poate reali+a numai prin in!estiii mari n utila<e i
instalaii pentru moderni+area staiilor de preepurare i epurare a apelor u+ate i pentru utili+area
unor compui chimici 4coagulani# floculani6# eficieni n precipitarea rapid$ a poluanilor.
:n pre+ent# se remarc$ eforturile industriei de piel$rie pentru reducerea cantit$ilor de ape
re+iduale i a gradului de poluare al acestora# orientare care acionea+$ n scopul pre!enirii
polu$rii# prin1
14
introducerea de tehnologii care s$ permit$ reducerea concentraiilor poluante i
degre!area apelor re+iduale de su3stane noci!eA
achi+iionarea de utila<e ecologice dotate cu instalaii automate de do+are# reglare#
urmarire a parametrilor de funcionareA
plasarea unor capacit$i de producie puternic poluante 4secii umido8chimice6 n afara
oraelor i reali+area de noi i moderne staii de epurareA
moderni+area actualelor staii de epurare a apelor re+iduale.
,.(. P)luarea aerului
Soluii tehnice pentru depoluarea aerului1
*otarea atelierelor de lefuit i deprafat cu instalaii de colectare centrali+at$ i
3richetare a prafului n sistem uscat# precum i a seciilor de asam3lat nc$l$minte cu
instalaii de a3sor3ie8!entilaie a aerului !iciat de sol!enii organici utili+ai ca soluii
de lipire.
?a+inele de preepurare a apelor u+ate din t$3$c$rii# conform practicii $rilor din %&#
tre3uie acoperite 4nchise6 i pre!$+ute cu instalaii de filtrare a aerului.
,.. P)luarea s)lului
(rentmpinarea polu$rii solului1
eliminarea infiltraiilor# prin etansei+area sistemului de canali+are i a 3a+inelor de
colectare8tratare a apelor u+ate.
15
-. .al)ri/icarea deeuril)r
*ireciile generale de !alorificare a deeurilor de orice tip presupun1
reciclarea deeurilor ntr8o aplicaie identic$ sau similar$ A
reciclarea deeurilor ntr8o funcie nou$# cu propriet$i fi+ico8chimice inferioare celor
iniialeA
extragerea compuilor chimici de 3a+$# prin mi<loace chimice precum piroli+aA
incinerarea deeurilor sau utili+are a lor drept com3usti3il cu recuperarea energieiA
u+inele de incinerare nu sunt agreate n unele $ri.
.ceste direcii de !alorificare repre+int$ de fapt posi3ilit$i de refolosire i de recuperare a
energiei n funcie de implicaiile economice# sociale i politice.
Reducerea polu$rii cu deeurile de la t$3$c$rii i de la prelucrarea produselor finite din
piele se poate face pe mai multe c$i1
optimi+area i reducerea pn$ la nlocuire a auxiliarilor chimici toxiciA
g$sirea unor alternati!e la tananii cu cromA
recuperarea i reciclarea deeurilor solide.
Galorificarea deeurilor de piele repre+int$ un de+iderat al tehnologiilor curate# dat fiind c$
numai "5@ din pielea crud$ se reg$sete n produsele finite.
(reocup$rile mondiale s8au concentrat spre ela3orarea de procese de prelucrare a pieilor
care s$ diminue+e cantitatea de deeuri prin1
m3un$t$irea calit$ii pieilor 3rute neprelucrate i a celor prelucrateA
diminuarea apelor re+idualeA
utili+area deeurilor re+ultate.
La ni!el mondial# aproximati! -5@ din deeurile proteice sunt !alorificate# pentru restul se
ntreprind cercet$ri n !ederea g$sirii unor soluii de utili+are.
Galorificarea tuturor categoriilor de deeuri pro!enite din industria de prelucrare a pieilor
i 3l$nurilor naturale este specific$ fiec$rui tip de deeu n funcie de starea fi+ic$# structura i
compo+iia chimic$ a acestuia. Galorificarea presupune tehnologii specifice tipului de deeu
re+ultat din fluxul de prelucrare.
-.#. Direcii strate*ice de +al)ri/icare a deeuril)r
'ehnologiile specifice de !alorificare a deeurilor din piei net$3$cite constau n o3inerea
de1
s$pun#
1)
clei#
auxiliare#
prelucrare piei 4paste de pigmeni i produse de ungere6
produse farmaceutice sau pentru u+ medical.
*eeurile din piei de 3o!ine# cromate n mare parte 4-5@6# se utili+ea+$ n amestec cu
deeurile de piei moi i piei tari defi3rate la o3inerea de t$lpii artificiale.
(entru !alorificarea n totalitate i eficient$ a deeurilor solide pro!enite din procesul de
prelucrare i confecionare a pieilor naturale# aciunile tre3uie ndreptate spre1
noi9extinderea capacit$ilor de producie existente pentru t$lpi artificiale n cadrul
t$3$c$riilor mari sau n apropierea# acestora# pentru eliminarea cheltuielilor de transportA
g$sirea unor noi domenii de !alorificare a acestor deeuri1
prin prelucrare fi+ico8mecanic$ pentru o3inerea unor materiale de construcii sau n
amestecuri cu polimeri sintetici pentru di!erse utili+$riA
prin prelucrare fi+ico8chimic$ n !ederea o3inerii de auxiliari chimiciA
incinerarea cu recuperarea c$ldurii dega<ate# metod$ mai eficient$ din punct de !edere al
proteciei mediului ncon<ur$tor# dect depo+itarea acestora pe sol.
-.(. D)menii de utili7are
2. pentru deeurile de piei net9cite
trecuitur$ i eruitur$1 clei# s$pun 4gr$simile6# ngr$$minte# gelatin$A
tuuitura gelatin$1 gelatin$# auxiliari chimici# mem3rane artificiale# 3iostimulatori#
produse farmaceutice i medicale.
0. pentru deeurile de piei t9cite
r$+$tura i tuuitura cromat$ i !egetal$1 talp$ artificial$# auxiliari chimici# articole
tehnice# hidroli+ate proteice# nlocuitori de piele# di!erse cartoane i pl$ci fonoi+olante#
surs$ de energie caloric$.
C. pentru deeurile de piei ne$/inisate i din c)n/ecii
talp$ artificial$# articole mici 4mic$ marochin$rie etc.6A
surs$ de energie caloric$.
D. pentru nm)luri
fertili+ani n agricultur$A
surs$ de 3ioga+.
*eeurile care pro!in din piei net$3$cite se !alorific$ n totalitate.
1-
(reocup$rile sunt ndreptate n special pentru g$sirea de soluii tehnologice de !alorificare
eficient$ a deeurilor piei cromate# care constituie o surs$ agresi!$ cu efecte puternic poluante
asupra mediului ncon<ur$tor.
:n ultimul timp# deeurile de piei t$3$cite# datorit$ a!anta<ului c$ sunt constituite din fi3re
de colagen sta3ili+ate# fost utili+ate tot mai mult ca1
panouri i+olatoare 4hidro# fonic# termic i la intemperii6#
cartoane speciale#
paste ceramice#
pl$ci re+istente 4la c$ldur$# presiune6# cu capacitate a3sor3ie sau pentru acoperiuri#
materiale de umplutur$ pentru laminatele cu 3itum#
n amestecurile de cauciuc pentru o3inerea an!elopelor.
Soluiile de !alorificare a deeurilor sunt aplicate n funcie de potenialul economic i de
reglement$rile n !igoare.
2ea mai fe+a3il$ !alorificarea a deeurilor proteice este o3inerea hidroli+atelor de nalt$
calitate 4f$r$ crom# sare etc.6# cu utili+$ri di!erse1
ngr$$minte#
hran$ pentru animale#
n industria cosmetic$ sau pentru producerea de auxiliare chimici
n industria de prelucrare a pieilor9textilelor.
:n ultima !reme au fost create 3iomateriale colagenice cu aplicaii n1
medicin$#
cosmetic$ 4dermato8cosmetic$6.
:n ceea ce pri!ete n$molurile# acestea constituie o surs$ important$ de deeuri# pentru care
se pre!ede utili+area1
ca atare 8 prin incinerare# considerate fiind ca surs$ de c$ldur$A
cu ndep$rtarea cromului 8 ca ngr$$mnt n agricultur$.
18
!. Gesti)narea deeuril)r
!.#. Tratarea deeuril)r
este o componentE importantE a managementului pentru o ##productie curatEF deoarece
n industria de pielErie nu !a fi e!itatE niciodatE n totalitate producerea deeurilor. *e
aceea# procedeele noi de distrugere# decontaminare sau neutrali+are9inerti+are a
deeurilor# pentru a se o3ine su3stane mai puin dEunEtoare# au o importanE deose3itE
n contextul managementului deeurilor.
!.#.#. 2pele re7iduale
.pele re+iduale sunt superioare cantit$ii deeurilor solide 4de 558)5 ori n greutate6 i sunt
su3di!i+ate n1
flote de la cenuarA
flote de tE3EcireA
flote finale 4amestec de flote de pe ntregul flux de fa3ricaie6.
a6 7lotele de tE3Ecire1
se tratea+E astfel inct sE se recupere+e cromul i sE fie utili+ate din nou la operaiile de
piel$rie8tE3Ecire#
36 7lotele de la cenuar1
se tratea+E pentru oxidarea sulfurilor#
c6 .mestecul total de flote1
se tratea+E n staiile de epurare proprii.

!.#.(. &Dm)lul
!a fi depo+itat la groapa de gunoi# sau# dacE are caracteristicile chimice potri!ite !a
putea fi utili+at n agriculturE ca fertili+ant.
1,
*acE nEmolul conine su3stane toxice# !or tre3ui luate mEsuri pentru a impiedica
infiltrarea apelor plu!iale n groapa de gunoi i a colecta i trata lichidul o3inut 4figura 36.
!.#.. Deeurile s)lide
*eeurile solide care au compo+ie chimicE diferitE.
:n funcie de stadiul de prelucrare al pielii# tehnologiile de extracie i !alorificare a
colagenului din deeurile netE3Ecite sunt de<a aplicate# iar pentru cele tE3Ecite cu crom sunt o
serie de procedee# fe+a3ile din punct de !edere tehnic i care# de asemenea# au nceput sE fie
aplicate.
(rodusele cu !aloarea ad$ugat$ cea mai nalta sunt1
3iomaterialele1 !alorificH proteina principalH a pielii
colagenul su3 diferite forme 4geluri# 3ureti# solutii# pul3eri61 utili+a3ile n medicina
umanE i !eterinarE# dermatologie# cosmeticE etc.A
materiale pentru componente ce intrE n construcia nc$lEminteiA
structuri fi3roase care intrE n compo+ia materialelor de construcieA
produse chimice auxiliare pentru industria de pielErie
"5
!.(. >suri pentru minimi7area p)lurii
!.(.#. Pre+enirea p)luriiC prin utili7area un)r pr)duse c;imice adec+ate:
.!nd n !edere Iintr$rileF de produse chimice n procesul de prelucrare al pielii
modificarea9ecologi+area proceselor# ntr8o strategie de management tehnologic implic$1
a6 conser!area materiei prime prin alte mi<loace dect s$rarea9saramurareaA
ex1 ngheareaA
36 utili+area de materie prim$ proasp$t$A
c6 eliminarea s$rii de conser!are 4manual sau n 3utoaie6A
d6 dep$rarea pe cale en+imatic$ sau cu ageni chimici specifici# cu impact am3iental de
calcificare9samaluire1 procese cu coninut sc$+ut de amoniuA
e6 piclarea1 utili+area unor aci+i negonflan# care sa nu mai necesite adaugarea de sareA
f6 t$3$cirea1 creterea gradului de a3sor3ie a cromului n piele pna la ,5 @ utili+nd
s$ruri de crom auto3a+ificanteA
g6 reciclarea cromului#
h6 t$3$ciri alternati!e 4f$r$ crom6A
i6 degresarea1 utili+area so1!eni1or n sistemul de degresare uscat$ n utila<e nchise# n
care sol!enii sunt automat distilai i refolosiiA
<6 finisarea1 utili+area de poliuretani i poliacrilai solu3ili n ap$ e!itndu8se pre+ena
sol!enilorA
>6 pigmeni f$r$ metale greleA
l6 e!itarea formaldehidei.
:n ca+ul tuturor operailor umede se recomanda reducerea consumului de ap$.
!.(.(. Creterea p)si9ilittil)r te;nice ale ntreprinderii
.ctualele echipamente utili+ate n industria de piel$rie pre+int$ performane care permit
reducerea consumurilor de ap$ i energie# precum i a produselor chimice utili+ate n proces.
*otarea t$3$c$riilor cu astfel de utila<e are ca efect m3un$t$irea randamentului ecologic
al proceselor# astfel nct nc$rc$tura poluant$# al$turi de economisirea de ap$ i energie
repre+int$ atu8uri importante n reali+area unei ##producii curateF.
:n acest sens# se recomand$1
3utoaie tehnologice de des$rare# simple i eficienteA
mini de p$ltuit 4despicat6 de mare preci+ieA
3utoaie moderne dotate cu instalaie automati+ata de alimentare cu produse chimiceA
"1
instalaie de filtrare i recirculare a floteiA
aparatur$ automat$ de control a temperaturii# a ciclurilor de agitare 4timp9!ite+$6 i a
aliment$rilorA
instalaie de aspirare a ga+elor noci!e 4la t$3$cire6.
.l$turi de m$surile chimice luate se poate spune c$ re+ult$1
&2D/D0=& direct$# datorita costului mai mic al produselor chimiceA
(RD7='# printr8o mai mare !aloare a su3produselor 4p$r8colagen6A
&2D/D0=& de costuri de epurare.
""
0i9li*ra/ie
1. 0=/=S'&R%L 0&*=%L%= S= CDS(D*.R=R== .(&LDR 8 .C&/'=. /.'=D/.L.
(&/'R% .dil &l 0assi ; .cJuis8ul de mediu al %niunii &uropene ; pre+entare
(&R7&2'L=/K# Seminar CdLnia 8 (olonia # "553
". 'omescu Ra+!an ; Legislatie de 0ediu ; 2urs ?&/.# ?ucuresti# "554
3. 'ania Ra+!an ; &ducatia de 0ediu 8 2urs ?&/.# ?ucuresti# "554
4. 'ranspunerea =((2 n tarile candidate1 Closar de termeni de mediu 4inclusi! n lim3a
romn$61
5. =nternet
"3