Sunteți pe pagina 1din 2

2.11.

2011
POLITICI SI OPTIUNI CONTABILE Curs 2
Problema 3:
Determinati marja bruta pentru societatea Beta despre care se cunosc urmatoarele informatii:
- Venituri din vanzarea produselor finite: 100 000 lei
- TVA colectata: ! 000 lei
- Venituri din vanzarea de semifabricate: ! 000 lei
- Venituri din vanzarea marfurilor: 1! 000 lei
- "ntrari de produse finite: #! 000 lei
- "esiri de produse finite: 3# 000 lei
- $%eltuieli cu marfurile: 10 000 lei
- "ntrari de semifabricate: 000 lei
- "esiri de semifabricate: 1 000 lei
"dentificati veniturile si c%eltuielile&
'arja bruta( $A- costul bunurilor vandute
( )100 000 * ! 000 * 1! 000+ - )3# 000 * 10 000 * 1 000+
( 1,0 000 - ,. 000 ( /3 000 lei
"A0 : 0T1$23"45
0tandardul "A0 re6lementeaza situatia activelor denumite stocuri& Pentru a incadra un element
in cate6oria stocurilor trebuie sa se verifice daca acesta corespunde definitiei data de "A0 &
Definitie: Potrivit "A0 stocurile sunt active:
a+ detinute spre a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii7
b+ produse sau in curs de productie in vederea valorificarii lor7
c+ sub forma de materii prime8 materiale8 materiale consumabile ce urmeaza sa fie folosite in
procesul de productie sau pentru prestarea de servicii7
0tandardul nu precizeaza o limita valorica superioara sau o durata ma9ima de utilizare8 doar simpla
natura a elementelor nu este suficienta pentru a le considera stocuri&
5valuarea stocurilor
5valuarea reprezinta desemnarea monetara a unui element in vederea prezentarii in situatiile
financiare& 0tocurile sunt prezentate in bilant ca fiind evaluate la cea mai mica valoare dintre cost si
valoarea neta realizabila&
$ostul de ac%izitie( cuprinde pretul de cumparare8 ta9ele de import8 costurile de transport8 costurile
de manipulare si alte costuri direct atribuibile ac%izitiei&
$ostul de productie( se determina prin insumarea c%eltuielilor directe cu o cota parte din c%eltuielile
indirecte de productie8 fi9e sau variabile ocazionate de transformarea materiilor prime in produse finite&
$%eltuielile directe sunt c%eltuieli ce pot afecta direct costul fara alte rationamente de atribuire&
Departajarea c%eltuielilor in c%eltuieli directe si c%eltuieli indirecte este influentata de o serie de factori
cum ar fi:
- te%nolo6ia pentru cule6erea informatiilor7
- prevederi contractuale7
- parametrii de proiectare a capacitatilor de productie7
$%eltuielile indirecte( sunt alocate sistematic costului stocurilor care participa la procesul de productie&
"A0 insista asupra distinctiei dintre c%eltuielile fi9e si cele variabile astfel c%eltuielile variabile
se modifica in functie de volumul productiei dar nu neaparat proportional cu acesta8 $%eltuielile fi9e
raman constante in timp indiferent de volumul productiei&
Alocarea re6iei fi9e de productie se face in functie de capacitatea de productie& $apacitatea
normala de productie reprezinta productia estimata a fi obtinuta de-a lun6ul unei perioade sau al unui
numar de perioade in conditii normale tinand cont de pierderile de productie rezultate din capacitatea
ec%ipamentului8 planificata a se realiza si poate fi apro9imata pornind de la nivelul mediu de productie&
:radul de utilizare a capacitatii de productie se determina prin raportarea capacitatii efective la
capacitatea normala de productie&
Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut pe parcursul
desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului si costurile
necesare vanzarii&
"n costul de productie nu sunt incluse:
- marimile anormale a deseurilor de fabricatie7
- costul cu depozitarea produsului intermediar deoarece acesta se datoreaza anomaliilor de
or6anizare7
- c%eltuielile administrative deoarece acestea nu contribuie la aducerea stocurilor in starea in care
se 6asesc&
Daca in procesul de productie se obtin simultan doua sau mai multe produse principale sau un
produs principal si unul secundar8 costurile de transformare sunt repartizate asupra acestora dupa o
re6ula lo6ica si permanenta&
Valoarea realizabila neta trebuie determinata pentru fiecare articol cu e9ceptia cazului in care
elementele apartin aceleiasi linii de productie8 au scopuri si utilizari asemanatoare8 sunt fabricate si
comercializate in aceasi arie 6eo6rafica si nu pot fi evaluate separat&
4a inc%iderea e9ercitiului se determina valoarea realizabila neta si se verifica daca aceasta este
inferioara stocurilor pentru a se inre6istra o depreciere&