Sunteți pe pagina 1din 11

Realismul

!"#$"%&#&' )%*+#& ,-%*' .% /+'+&0& 1*%+& '0& !2&#%3%% 4567585679: 8 ;%<$* =% >'$
!"#$%&'($% *#'+(,-./0
n studiul rela!iilor interna!ionale, gndirea politic" a fost structurat" nc" de la nceput n
dou" direc!ii: liberalismul #i realismul. Aceast" structurare a fost indus" prin scrierile multor
gnditori, precum Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant sau Macchiavelli, care prin
contribu!ia lor progresiv" au conturat aceste losoi ale domeniului rela!iilor interna!ionale.
$i folosesc termenul de losoi deoarece, probabil unul dintre singurele puncte comune
ale celor dou" curente este acela c" amndou" #i doresc s" investigheze acele cadre de
gndire pe care omul le utilizeaz" n mod uzual pentru a exlica si exprima realitatea.
1

Cele dou" trebuie privite n mod antitetic, ind evident c" tezele pe care le emit sunt
fundamental opuse. Liberalismul sus!ine c" recurgerea la solu!ia de for!", cea a r"zboiului
este o op!iune total ira!ional", cea mai ira!ional" pe care o poate adopta un stat. $i asta
pentru c" rezultatul cert #i imediat al unei conagra!ii este distrugerea bun"st"rii.
Liberali#tii sunt marii avoca!i ai urm"ririi bun"st"rii na!ionale prin armonia de interese
dintre state. Presupunnd c" omul este esen!ialmente bun, este de la sine n!eles c"
na!iunile vor aspira la acela#i ideal comun de a ob!ine o bun"stare ct mai mare, foarte
dezirabil" pentru societatea ideal" pe care ei #i-o imagineaz"; astfel, costul de
oportunitate al unui r"zboi devine de neacceptat. n schimb, liberalii urm"resc mereu
libertatea comercial", promovarea comer!ului interna!ional #i a investi!iilor libere ntr-un
cadru mondial pacizat prin existen!a unui sistem de institu!ii interna!ionale care s"
vegheze la men!inerea p"cii #i leg"turilor strnse ntre !"ri. Se poate aprecia, n
consecin!", c" liberalismul, avndu-l printre principalii exponen!i pe pre#edintele american
Woodrow Wilson, este un curent bazat pe puternice valori morale.
De cealalt" parte, realismul apare ca r"spuns la liberalism, #i va cunoa#te o puternic"
reprezentare prin Hans Morgenthau, Henry Kissinger, Kenneth Waltz, Nycholas Spykman
etc. Avnd r"d"cini nc" din Antichitate (Tucidide 460-396 .H.) #i ren"scnd n Evul Mediu
prin omul politic orentin Niccolo Machiavelli, realismul se orienteaz", n principal, pe
explicarea st"rilor de conict ce caracterizeaz" mediul interna!ional, plecnd de la premisa
c" puterea este distribuit" inegal ntre state. Adep!ii acestei teorii ncearc" s" r"spund" la
patru ntreb"ri esen!iale:
1. Care sunt sursele principale ale stabilit"!ii #i instabilit"!ii la nivel interna!ional?
2. Care este echilibrul de putere real #i dezirabil ntre state?
3. Cum ar trebui s" se comporte marile puteri, unele fa!" de celelalte?
4. Care sunt sursele #i dinamica schimb"rilor contemporane n echilibrul de putere?
2

Prin lucr"rile sale, Hans Morgenthau a fost cel care a denit #i a explicat aceast" viziune
realist" asupra rela!iilor interna!ionale. Complexitatea viziunii sale este dat" de trei
1
Fragmente din Andrei Miroiu, Radu-Sebastian Ungureanu - Manual de rela!ii interna!ionale
2
Fragmente din Silviu Negu! - Geopolitica - Universul puterii
elemente. Din punct de vedere al nivelului individual, reali#tii consider" c" omul este
viciat, egoist prin na#tere, caracterizat de dorin!a de dominare #i mereu preocupat de lupta
pentru putere. Un astfel de om politic va lua decizii numai n perspectiva interesului
na!ional orientat c"tre maximizarea puterii. Ca om, se va gndi mereu cum s"-#i
maximizeze propria putere. La nivel statal, reali#tii arm" c" statul este principalul actor
n rela!iile interna!ionale, ind punctul fundamental de referin!" al politiciii externe. Acest
stat are o serie de interese pe care #i le dene#te n termeni de putere, ntr-un mod
ra!ional #i egoist, #i pe care le urm"re#te n vederea maximiz"rii propriei puteri #i propriilor
benecii. n ne, la nivel sistemic, Morgenthau spune c" principala caracteristic" a
sistemului interna!ional care dene#te rela!iile dintre actorii statali este lipsa unei autorit"!i
superioare recunoscut" de ace#tia. Altfel spus, sistemul interna!ional este unul anarhic.
Astfel, statele au posibilitatea de a decide n interiorul lor, n mod ct se poate de
autonom, care le sunt interesele #i care sunt cele mai bune modalit"!i prin care #i le pot
urm"ri. La nivelul ntregului sistem se cauzeaz" n acest fel o important" tensiune, #i
datorit" faptului ca puterea statelor nu este egal distribuit".
3
n urma acestor considera!ii, Hans Morgenthau formuleaz" n lucrarea Politics Among
Nations: The Struggle for Power and Peace, cele #ase principii ale realismului:
1. Politica interna!ional" este guvernat" de legi obiective ce se reg"sesc n natura uman".
Astfel, pentru a in!elege deciziile pe care un stat le ia n problemele de rela!ii
interna!ionale cu care se confrunt" la un moment dat, trebuie s" lu"m n considerare
toate alternativele ra!ionale pe care acest stat le-a avut #i efectele pe care le-ar
generat ecare dintre acestea.
2. Interesul statelor este denit n termeni de putere. n esen!", rela!iile interna!ionale sunt
rela!ii de putere ntre statele na!ionale ale sistemului interna!ional. Acceptnd faptul ca"
maximizarea puterii este principalul lucru pe care l urm"re#te un stat prin ecare
decizie politic" pe care o face, acest principiu nu mai las" loc altor interpret"ri ale
acestor decizii (de exemplu ideologia politic", morala, ra!iuni economice etc.)
3. Interesul denit n termeni de putere este o categorie obiectiv", universal valabil", f"r"
un n!eles x #i denitiv. Putem deduce din acest principiu c" politica extern" este n
strns" leg"tur" cu contextul imediat n care este elaborat". De aceea, comparnd
deciziile pe care le ia un stat in condi!ii similare, ele ne pot p"rea imorale, ipocrite,
antagonice. n fapt, pentru un stat nu conteaz" dect propriul interes, indiferent de
aceste valori idealiste.
4. Principiile morale universale nu pot aplicate ac!iunilor statelor na!ionale n forma lor
abstract", ci trebuie ltrate prin intermediul circumstan!elor concrete de spa!iu #i timp.
Din nou, Morgenthau arm" c" morala abstract" nu poate aplicat" n politica
interna!ional". De acea pruden!a este foarte importanta n acest domeniu. Orice ac!iune
trebuie judecat" prin prisma consecin!elor politice pe care aceasta le genereaz",
rezultnd astfel o etic" politic", diferit" fundamental de moral". Nu nseamn" c" toate
3
Fragmente din Andrei Miroiu, Radu-Sebastian Ungureanu - Manual de rela!ii interna!ionale
ac!iunile de rela!ii interna!ionale sunt caracterizate de un Realpolitik f"r" scrupule, ci c"
ele trebuie judecate n mod corect.
5. Trebuie f"cut" o distinc!ie clar" la un moment dat ntre aspira!iile morale ale unei na!iuni
#i legile ei morale. De#i puterile majore sunt cele care impun regulile dup" care se
ghideaz" rela!iile interna!ionale, trebuie evitat" situa!ia n care aceste ncearc" s" #i
impun" propriile valori morale n ntreg sistemul interna!ional, transformndu-l astfel
dup" chipul #i asem"narea lor. Aceasta nu este altceva dect o form" ascuns" de
politic" imperialist".
6. Principiile realismului men!in autonomia sferei politicii n raport cu toate celelalte care
trebuie s" i se subordoneze. Domeniul politicii interna!ionale este distinct n raport cu
celelalte (#tiin!e politice, economie etc.).
4
n concluzie, realismul este un curent de gndire conservator al rela!iilor interna!ionale,
prin excelen!" wertfrei, care are la baz" concep!ia naturii umane neschimb"toare,
dominat" de egoism #i voin!a de putere.
Am ales ca subiect al studiului de caz interesanta perioad" a pre#edin!iei lui Richard Nixon
n Statele Unite ale Americii, n particular faimosul episod al apropierii aparent inexplicabile
de Republica Popular" Chinez" condus" de Mao Zedong. Doar la o prim" vedere, acest
fenomen pare complet ira!ional. Cum este posibil ca, n plin R"zboi Rece, de lupt" ntre
idealurile #i principiile libere, capitaliste #i doctrina radical" a comunismului, China
comunist" #i SUA capitalist" s" dezvolte asemenea rela!ii cordiale? Nu este oare imoral,
anormal sa condamni sisemul comunist #i tarele unei societ"!i conduse dup" aceste
principii #i n acela#i timp s" fraternizezi cu du#manul? Voi ncerca s" prezint
ra!ionamentele care au stat la baza acestui episod cu totul deosebit din rela!iile
interna!ionale ale secolului XX.
n momentul venirii la putere a lui Richard Nixon, America avea nevoie de o denire mai
complex" #i nuan!at" a angaj"rii sale interna!ionale, ind n impas total n Indochina
(Vietnam), dar #i sf#iat" de conicte interne. Timp de dou"zeci de ani, idealismul
wilsonian le d"duse liderilor americani posibilitatea s" #i joace rolul mondial cu viziune
misionar". Dac" Wilson condusese o !ar" intrat" de pu!in timp n problemele interna!ionale
#i ncrez"toare n capacitatea ei de a urm"ri orice problem", Nixon mo#tenea o societate
frustrat", al c"rei viitor p"rea s" depind" de capacitatea ei de a formula obiective
realizabile, pe termen lung #i de a persevera n urm"rirea acestor obiective chiar #i n fa!a
adversit"!ilor. Atunci cnd a trebuit s" aleag" dou" portrete ale unor fo#ti pre#edin!i
americani pentru a decora Biroul Oval, Nixon a ales portretele lui Wilson #i Eisenhower. El
4
Fragmente din Hans Morgenthau - Politica intre natiuni - lupta pentru putere si lupta pentru pace
s-a declarat de multe ori un admirator al lui Woodrow Wilson, facnd chiar apel la retorica
lui standard: Noi avem ntr-adev"r un destin, acela de a da lumii ceva mai mult dect un
exemplu pe care #i alte na!iuni din trecut au fost capabile s" l dea...un exempu de
conduit" spiritual" #i de idealism pe care nici o putere material" sau militar" nu l poate
oferi. El mp"rt"#ea marele ideal american al unei politici externe lipsite de interes
propriu. Nixon nu accepta ns" teoriile wilsoniene legat" de bun"starea nn"scut" a omului
sau armonia fundamental" ntre na!iuni care trebuia men!inut" prin securitate colectiv".
Daca Wilson percepuse lumea ca ndreptndu-se implacabil c"tre democra!ie, iar rolul
Americii ca ind acela de a o ajuta n acest proces, Nixon vedea lumea mp"r!it" ntre
prieteni #i adversari, ntre ariile care cereau cooperare #i cele n care interesele intrau n
conict. Pentru el pacea #i armonia nu reprezentau ordinea natural" a lucrurilor, ci excep!ii
ntlnite ntr-o lume periculoas", n care stabilitatea nu putea men!inut" dect printr-un
efort vigilent. Punctul de la care pleca Nixon n argumentarea politicilor sale externe era
excep!ionalismul american, alegnd s" ac!ioneze pe dou" c"i simultan: invocnd retorica
wilsonian" pentru a-#i explica obiectivele #i f"cnd n acela#i timp apel la interesul ra!ional
pentru a-#i sus!ine tacticile.
5

Astfel, se poate spune c" Richard Nixon avea o viziune ct se poate de realist" asupra
modului n care credea c" SUA trebuie s" #i ghideze ac!iunile de politic" extern". Mai
mult, Secretarul de Stat din timpul administra!iei sale, Henry Kissinger, a fost probabil cel
mai important adept al acestei gndiri realiste, fapt care a fost foarte bine ilustrat n planul
s"u de ac!iune din timpul mandatului. Principala politic" pe care Kissinger a propus-o #i
implementat-o a fost cea numit" dtente, care n stil realist, propunea apropierea SUA de
!"rile comuniste, tradi!ional considerate du#mani #i detensionarea rela!iilor existente.
Astfel, dupa ie#irea din Vietnam, SUA s-a apropiat de URSS #i China, reducnd
considerabil tensiunile R"zboiului Rece. Era o important" schimbare, dup" politica
Secretarului de Stat al administra!iei Eisenhower, John Foster Dulles, cea de
containment care spunea c" SUA trebuie s" fac" tot posibilul pentru a mpiedica
extinderea comunismului n lume #i propunea izolarea !"rilor comuniste prin crearea de
alian!e cu regimuri de dreapta peste tot n lume.
Rela!iile dintre puterile vestice #i blocul de Est s-au schimbat n mod dramatic la nceputul
anilor %70, primii ani de administra!ie Nixon. n 1960 avusese loc o ruptura ntre China #i
Uniunea Sovietic", care ncepuser" s" #i conteste reciproc modul de a n!elege
comunismul #i principiile sale, dar #i reectarea acestor principii n politicile externe.
Explicit, China critica apropierea #i rela!iile detensionate dintre URSS #i SUA (dtente),
argumentnd c" Statele Unite reprezint" du#manul ideologic, mpotriva c"ruia comuni#tii
trebuie s" lupte cu orice pre!. n prim"vara anului 1969, au avut loc o serie de confrunt"ri
ntre for!ele chineze #i cele sovietice, pe o por!iune ndep"rtat" a grani!ei chino-sovietice.
De#i ini!ial Washington-ul a crezut c" aceste evenimente nu au o mare relevan!", dup" o
analiz" mai precis" a serviciilor secrete americane, a devenit destul de clar c" era de fapt
5
Fragmente din Henry Kissinger - Diplomatia
vorba de o ac!iune militar" ini!iat" de URSS, care ncepea chiar s" ia propor!ii. De fapt,
ntreaga polemic" din acea perioad" dintre China #i URSS, bazat" pe ntrebarea cine
este mai comunist?, era doar o perdea care acoperea adev"rata problem": China spunea
c" o suprafa!" de aproximativ 1,2 milioane de kilometri p"tra!i din teritoriul sovietic le
apar!inea. Grani!a disputat" era n mod constant vegheat" de efective militare importante.
6

Calculul lui Nixon a fost clar: ghidndu-se dup" doctrina lui Leonid Brejnev, liderul sovietic,
el a anticipat faptul c" URSS ncearc" s" supun" guvernul de la Beijing, la fel cum f"cuse
n Cehoslovacia cu un an nainte. S-ar creat astfel un bloc imens chino-sovietic, o
perspectiv" de neacceptat pentru administra!ia Nixon. Astfel de considera!ii l-au
determinat pe Nixon s" adopte decizii extraordinare n vara lui 1969. Lasnd la o parte
problemele practice care existau ntre cele dou" !"ri (precum viitorul Taiwan-ului),
Kissinger #i Nixon au presupus c" URSS #i China se tem mai mult una de cealalt" dect
de Statele Unite. Astfel, o ncercare de a schimba orientarea din lumea celor dou" puteri
(SUA #i URSS) c"tre un triunghi strategic Washington-Moscova-Beijing a devenit foarte
tentant". Era de a#teptat ca un succes n acest sens s" rezolve automat #i problemele
practice existente.
7
ngrijorat de acumularea de for!e sovietice la grani!a cu China, Nixon a transmis un mesaj
foarte clar Uniunii Sovietice, avertiznd-o c" nu va r"mne indiferent n cazul n care
Moscova avea s" atace China. Subsecretarul de stat Elliot Richardson a declarat public c"
SUA nu are inten!ia de a exploata n propriul interes ostilitatea dintre URSS #i China, iar
dup" cum ne mp"rt"#e#te Henry Kissinger n Diploma!ia, acest lucru nsemna de fapt
un mesaj c" SUA are aceast" capacitate. Nixon a fost singurul pre#edinte american care
#i-a ar"tat n acest fel disponibilitatea de a sprijini o !ar" cu care Statele Unite nu mai
aveau rela!ii diplomatice de 20 de ani, cu care nu avusese nici un contact la nici un nivel #i
care nu pierdea nici o ocazie de a def"ima imperialismul american. Acesta a fost
momentul ntoarcerii Americii la lumea Realpolitik-ului.
n luna aprilie 1971, echipa de tenis de mas" a Chinei a invitat echipa similar" a Statelor
Unite ntr-un turneu demonstrativ de o s"pt"mn", chiar n China. Ceea ce americanii nu
au #tiut a fost faptul c" aceast" invita!ie a venit n urma ordinului direct al lui Mao Zedong,
care luase not" de inten!ia lui Nixon de a mbun"t"!i rela!iile dintre cele dou" !"ri. Acest
fapt inedit este cu att mai relevant cu ct cei 15 componen!i ai echipei americane erau
primii cet"!eni americani care intrau pe teritoriul Chinei dup" mai mult de 20 de ani. n
urma acestui episod, a ap"rut #i termenul de ping-pong diplomacy, pentru a descrie
rela!iile diplomatice neobi#nuite dintre SUA #i China n acel deceniu.
Premierul chinez, Zhou En-lai, prin ambasadorul pakistanez, i-a trimis un mesaj lui Nixon
spunnd: Guvernul Chinez #i rearm" disponibilitatea de a primi la Beijing un trimis
special al Pre#edintelui Statelor Unite ale Americii, pe Secretarul de Stat sau chiar pe
6
Fragmente din Bryan O"Callaghan - An Illustrated History of the USA
7
Fragmente din Henry Kissinger - Diplomatia
Pre#edinte nsu#i. Astfel, Nixon l-a trimis pe Secretarul de Stat Henry Kissinger ntr-o
misiune special" n China n luna iulie 1971, pentru a aranja toate detaliile n vederea unei
vizite a Pre#edintelui #i a Primei Doamne. n curnd, ntreaga lume a fost #ocat" s" ae c"
Nixon inten!ioneaz" s" viziteze China comunist" anul urm"tor. n februarie 1972, Richard
#i Pat Nixon c"l"toreau n China, unde Pre#edintele urma s" se angajeze n discu!ii
directe cu Mao #i Zhou. naintea acestei ntlniri, Kissinger #i Nixon au avut un brieng de
40 de ore, att de vital era considerat acest moment pentru viitorul rela!iilor dintre cele
dou" !"ri. Dup" aterizarea aeronavei preziden!iale, Nixon #i so!ia sa au cobort primii,
nenso!i!i din avion, ind ntmpina!i la scar" de catre Zhou.
n biograa lui Nixon, scris" de reputatul istoric american Stephen E. Ambrose, el
dest"inuie faptul c" inclusiv acest moment a fost unul regizat de c"tre americani. Nixon
#tia despre episodul ntmplat n 1954 la Geneva, cnd John Foster Dulles, Secretarul de
Stat al Administra!iei Eisenhower refuzase s" i strng" mna lui Zhou, care s-a sim!it
insultat. $tia, n acela#i timp c" multe televiziuni americane trimiseser" coresponden!i
speciali care s" lmeze ecare moment al istoricei vizite, inclusiv momentul sosirii. Astfel,
n drum spre Beijing, Nixon i-a reamintit lui Kissinger de multe ori c" va trebui ca ecare
pasager al aeronavei s" r"mn" n avion pn" cnd el va cobor #i i va strnge mna lui
Zhou. Ca o m"sur" de precau!ie suplimentar", agen!i ai Serviciilor Secrete au blocat
ie#irea pn" la acel moment.
8
Peste 100 de jurnali#ti de televiziune l-au nso!it pe
Pre#edinte. La ordinele lui Nixon, televiziunea a fost puternic favorizat" n detrimentul
presei scrise, ai c"rei jurnali#ti erau dispre!ui!i de c"tre el. Acest episod este doar un
exemplu, ns" pe tot parcursul vizitei, americanii au f"cut eforturi de a descifra gesturile
simbolice ale gazdelor lor, care ascundeau mesaje pn" #i n ntocmirea meniurilor
meselor ociale.
9
Kissinger men!ioneaz" c" nici el #i nici Nixon nu #i-ar putut dori s" g"seasc" un
interlocutor mai potrivit n partea chinez". De#i SUA erau du#manul ideologic, iar
propaganda chinez" a proclamat n nenum"rate rnduri c" inamicul principal al Republicii
Populare era na!iunea american", la nivel nalt gndirea era total alta, una mult mai
realist". Mao era interesat, mai presus de problemele cunoscute ntre cele dou" !"ri,
legate de ideologie, Taiwan #i Pakistan, de explorarea unei posibilit"!i de cooperare pe
baza unor interese congruente. Surprinz"tor, Mao era de p"rere c" problema mic" este
Taiwanul; problema mare este lumea. Ofensiva geopolitic" sovietic" i preocupa mult pe
chinezi, n special doctrina lui Brejnev care presupunea ca orice !ar" comunist" s" se
subordoneze direct intereselor Moscovei, considerat" centrul acestei ideologii. Nixon era
un pre#edinte extrem de potrivit pentru a prezenta interesele americane ca ind similare
cu cele chineze#ti, cel pu!in n ceea ce prive#te problema sovietic". n mod direct,
obiectivul lui Nixon era s" ae dac" China ar fost dispus" s" ajute SUA n contracararea
puterii sovietice. Nixon #i Kissinger au fost invita!i la o ntlnire de o or" cu Mao #i Zhou la
8
Fragmente din Stephen E. Ambrose - Nixon
9
Fragmente din Mircea Mali!a - Jocuri pe scena lumii
re#edin!a ocial" privat" a dictatorului, acolo unde au discutat pe marginea unei variet"!i
de subiecte. Mai trziu, Mao i-a m"rturisit doctorului s"u c" a fost impresionat de Nixon,
mai ales de maniera lui direct" de a vorbi despre lucruri, total diferit" fa!" de cea a
sociali#tilor #i sovieticilor. n schimb era suspicios fa!" de Kissinger, cel care a numit
ntrevederea lor o ntlnire cu istoria. Mao #i Zhou erau personalit"!i extraordinare. n
timp ce Mao era tipul revolu!ionarului vizionar, brutal, nemilos #i la nevoie uciga#, Zhou era
administratorul elegant, fermec"tor, str"lucit. Stilul lor de negociere era total diferit fa!" de
cel sovietic. Erau mai pu!in interesa!i de elaborarea documentelor #i articolelor nisate cu
aten!ie #i minu!iozitate #i mai mult de cl"direa ncrederii. De#i, SUA a#tepta de foarte mult
timp o conrmare din partea Chinei, aceea c" nu va interveni militar n Taiwan, Mao l-a
asigurat pe Nixon de acest lucru f"r" a acorda mare importan!" subiectului. n opinia lui
Mao, principala amenin!are #i problem" a Chinei era Uniunea Sovietic". Cu alte cuvinte,
China nu se temea de SUA, n nici o spe!", iar retorica antiimperialist" era doar o form" de
mascare a intereselor reale pe care Mao le avea.
Cu ocazia acestei vizite, Nixon a semnat Comunicatul de la Shanghai, care avea s"
asigure o hart" a rela!iilor americano-chineze pentru deceniul urm"tor. Structura acestui
comunicat este una foarte inedit". n mai mult de jum"tate din el, cele dou" p"r!i explic"
am"nun!it #i detaliaz" punctele n care p"rerile lor diverg, e c" era vorba de probleme
interna!ionale, ideologii sau aspira!ii. Cu att mai mult sunt poten!ate n acest fel
subiectele aupra c"rora cele dou" p"r!i erau n acord, #i anume:
- progresul realizat pe calea normaliz"rii rela!iilor dintre China #i Statele Unite este n
interesul tuturor !"rilor
- ambele !"ri doresc s" reduc" pericolul unui conict militar interna!ional
- nici una dintre cele dou" p"r!i nu trebuie s" urm"reasc" stabilirea unei hegemonii n
regiunea Asia-Pacic; mai mult, ele se opun ini!iativei oric"rei !"ri de a instaura o astfel
de hegemonie
- nici una dintre p"r!i nu este preg"tit" s" negocieze n numele unei a treia p"r!i sau s"
ncheie acorduri sau n!elegeri cu cealalt", ndreptate mpotriva altor state
10
Prin acest Comunicat, Statele Unite s-au asigurat c" nu vor avea de nfruntat o eventual"
interven!ie chinez" n Indochina sau Coreea #i de faptul c" expansiunea Uniunii Sovietice
#i ncercarea acesteia de a c#tiga mai mult" inuen!" n Asia va contracarat" de c"tre
China. n interval de numai un an #i jum"tate, rela!iile chino-americane s-au modicat de la
o ostilitate explicit" la o alin!" de facto n fa!a amenin!"rii principale: URSS. Tabloul
rela!iilor interna!ionale a cunoscut, astfel, o schimbare dramatic". Calculul Administra!iei
Nixon s-a dovedit a foarte corect: atta timp c"t China avea mult mai multe motive s" se
team" de Uniunea Sovietic" det de SUA, interesul ei propriu urma s" o ghideze spre
men!inerea acestei colabor"ri improbabile. Nu trebuie s" ne imagin"m ns" c" Nixon a
inten!ionat vreun moment s" se implice n conictul chino-sovietic de partea vreuneia
10
Henry Kissinger - Diploma!ia
dintre p"r!i, orict de mult ar fost impresionat de gndirea ra!ional" #i pragmatic" a lui
Zhou En-lai. El #tia foarte bine c" cele mai bune rezultate le putea ob!ine din pozi!ia de
negociator cu ambele blocuri comuniste. Asta se va vedea n urm"torii ani, n care politica
de dtente cu URSS va continua, ns" de pe cu totul alte pozi!ii. nainte de episodul
chinez, URSS blocase de multe ori ncerc"rile americanilor de a stabili o ntlnire la vrf
ntre Nixon #i Brejnev, condi!ionnd acest fapt de o ntreag" lista de concesii din partea
p"r!ii americane. ns", la scurt timp dup" vizita din China, Nixon a fost invitat la Moscova,
iar toate negocierile sovieto-americane au cunoscut o accelerare semnicativ". Iat" c"
de#i Nixon fusese avertizat de mul!i exper!i c" o apropiere de China va conduce la r"cirea
rela!iilor cu URSS, efectul ob!inut a fost exact cel opus. &innd seama de aceste realit"!i,
administra!ia Nixon a urm"rit rezolvarea problemelor practice cu Uniunea Sovietic" n anii
%70. Dup" deschiderea Americii c"tre China, URSS a fost pus" n situa!ia de a face fa!"
provoc"rilor venite de pe dou" fronturi: NATO la vest #i China la Est. Cea mai buna
op!iune pentru sovietici a devenit evitarea variantei r"zboiului #i c"utarea propriei
detension"ri a rela!iilor cu Statele Unite. Kissinger spune c" Brejnev a mers pn" la a-i
propune lui Nixon o alian!" mpotriva Chinei, presupunnd c" are de oferit mai mult n
schimbul unei astfel de n!elegeri dect China.
Personalit"!ile implicate n aceste evenimente au avut un rol considerabil. Este greu de
spus, privind n urm", n ce m"sur" alegerile f"cute n anumite momente de actorii
implica!i au fost con#tiente sau nu #i n ce m"sur" rezultatul ob!inut a fost exact cel scontat
la nceputul procesului de apropiere. Cu siguran!" ns", s-a dovedit interesul pe care
China #i Statele Unite l-au avut pentru binele propriei na!iuni, chiar dac" urm"rirea acestui
interes a nsemnat n unele momente dep"rtarea de la retorica tradi!ional" #i de la
ideologia clasic-idealist", e ea de factur" comunist" sau capitalist". Dup" ce #i-a supus
!ara excesului ideologic #i ngrozitoarelor v"rs"ri de snge ale Revolu!iei, Mao se aa pe
cale s" insue politicii externe chineze un oarecare spirit practic. Neinteresndu-l
obiectivele lui Mao, Nixon #i dorea ca SUA s" rec#tige ini!iativa n politica extern". El nu
s-a bazat pe rela!ii personale sau pe convertirea ideologiilor, ci doar pe ob!inerea
echilibrului de interese ca modalitate de a face Kremlinul mai maleabil. Este conceptul
realist de balan!" echilibrat" de putere. Cei doi au avut #i sf"tuitori de marc", n Zhou En-
lai #i Henry Kissinger, diploma!i des"v"r#i!i, care au fost, practic, arhitec!ii apropierii chino-
americane. Beneciile acesteia au fost considerabile, iar echilibrul ra!ional la care s-a
ajuns ntre cele trei !"ri din triunghiul diplomatic Washington-Beijing-Moscova a consolidat
rela!iile pacice (cel pu!in la nivel practic) dintre blocul comunist #i cel capitalist. Consider ,
astfel, c" politca de dtente a a adus mult mai multe benecii Statelor Unite dect cea de
containment #i c" reprezint" un exemplu bun de urm"rire a p"cii, n cel mai realist mod
cu putin!".
Bibliograe
1. Ambrose, Stephen E. - Nixon, New York: Simon & Schuster 1991
2. Kissinger, Henry - Diploma!ia, Editura All 2008
3. Mali!a, Mircea - Jocuri pe scena lumii, Editura C.H. Beck 2007
4. Miroiu, Andrei; Ungureanu, Radu-Sebastian - Manual de rela!ii interna!ionale, Editura
Polirom 2006
5. Morgenthau, Hans J. - Politica intre natiuni - lupta pentru putere si lupta pentru pace,
Editura Polirom 2008
6. Negu!, Silviu - Geopolitica - Universul puterii, Editura Meteor Press 2008
7. O"Callaghan, Brian - An Illustrated History of the USA, Longman Group, 1990
Richard Nixon Mao Zedong
Henry Kissinger Zhou En-lai
O ntlnire cu istoria - Nixon #i Mao n 1972